The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12840
Title: Ботаніка. Програма навчальної дисципліни у вищих аграрних закладах освіти III-IV рівнів акредитації, галузь знань: 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальність:203 "Садівництво та виноградарство"
Authors: Солоненко В.І., Ватаманюк О.В.
Keywords: програма, ботаніка
Date of publication: 2017-03-29 11:20:45
Last changes: 2017-03-29 11:20:45
Year of publication: 2017
Summary: Рукопис включає всі розділи та напрями вивчення дисципліни в межах вищої школи для сільськогосподарських вузів
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12840.pdf
Publication type: Навчальні програми
Publication: для студентів першого курсу агрономічного факультету
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12840.pdf Size : 470375 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska