The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12821
Title: Загальна ентомологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету за спеціальністю 201 « Агрономія»
Authors: Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М.
Keywords:
Date of publication: 2017-03-29 14:19:45
Last changes: 2017-03-29 14:19:45
Year of publication: 2017
Summary: Методичні вказівки для самостійної роботи складені на основі тимчасової програми з загальної ентомології та галузевих стандартів, містять структурно-логічну схему вивчення дисципліни, галузевий стандарт вищої освіти, технологічну карту , тестові завдання для контролю знань і вмінь, список літератури
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12821.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12821.pdf Size : 591220 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska