The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12756
Title: Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології. Навчально - методичний посібник з о рганізації самостійної роботи для підготовки студентів за напрямом підготовки 6.10010 1 « Енер гетика і електротехнічні системи в агропромисл
Authors: Матвійчук В.А., Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О.
Keywords: Контрольно-вимірювальні прилади, похибки, невизначеність
Date of publication: 2017-02-22 13:43:54
Last changes: 2017-02-22 13:43:54
Year of publication: 2017
Summary: Навчально-методичний посібник містить вимоги до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології» спрямований на організацію вивчення матеріалу і одержання практичних знань, необхідних для майбутнього спеціаліста.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12756.pdf
Publication type: Навчально-методичний посібник
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 12756.pdf Size : 1598407 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska