The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1263
Title: Інформаційні технології. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8130 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальності 8130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
Authors: Коляденко С.В., Бурденюк І.І.
Keywords:
Date of publication: 2010-04-06 00:00:00
Last changes: 2010-11-08 11:32:30
Year of publication: 2009
Summary: Тимчасова навчальна програма дисципліни «Інформаційні
технології» містить структуру всього курсу по всіх видах робіт
(лекції, лабораторні заняття та самостійна робота). Призначена
для використання студентами напряму підготовки «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальності
8130201 «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1263.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1263.pdf Size : 392729 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska