The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1236
Title: Електронна комерція. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050102 – «Економічна кібернетика»
Authors: Веселовська Н.Р., Зелінська О.В.,
Keywords:
Date of publication: 2010-04-06 00:00:00
Last changes: 2010-12-07 16:37:00
Year of publication: 2009
Summary: Тимчасова навчальна програма дисципліни «Електронна
комерція» містить структуру всього курсу по всіх видах робіт
(лекції, лабораторні заняття та самостійна робота). Призначена
для використання студентами напряму підготовки 7050
«Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050102 –
«Економічна кібернетика».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1236.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1236.pdf Size : 409603 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska