The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1220
Title: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Електротехніка та мікропроцесорна техніка" для студентів факультету Механізації сільського господарства денної форми навчання
Authors: Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О.,
Keywords:
Date of publication: 2010-03-31 00:00:00
Last changes: 2010-12-07 16:41:13
Year of publication: 2009
Summary: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з
курсу «Електротехніка та мікропроцесорна техніка» містять
структурно-модульну схему, розбиття дисципліни на модулі та
розподіл балів за категоріями діяльності студента, мету і
завдання до кожної лабораторної роботи, вимоги до оформлення
лабораторних робіт та список рекомендованої літератури.
Призначені для використання студентами напряму
підготовки 6050 «Механізація сільського господарства»
спеціальності 6.050501 - "Машинобудування"
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1220.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1220.pdf Size : 779927 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska