The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1217
Title: Інформатика та комп’ютерна техніка. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів
Authors: Веселовська Н.Р., Зелінська О.В.,
Keywords:
Date of publication: 2010-03-31 00:00:00
Last changes: 2010-12-07 16:41:30
Year of publication: 2009
Summary: Тимчасова навчальна програма дисципліни «ІКТ» містить
структуру всього курсу по всіх видах робіт (лекції, лабораторні
заняття та самостійна робота). Призначена для використання
студентами напряму підготовки 6090200 «Машинобудування» та
«Інженерна механіка» спеціальностей 6.090215 – «Машини та
обладнання с.г. виробництва», 6.090221–«Обладнання
переробних і харчових виробництв».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1217.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1217.pdf Size : 465797 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska