The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1210
Title: Теорія інформації і кодування. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 “Економіка та підприємництво” спеціальності 6.050100 - “Економічна кібернетика”
Authors: Арапов С.М., Денисюк В.О.,
Keywords:
Date of publication: 2010-03-17 00:00:00
Last changes: 2010-12-07 16:42:57
Year of publication: 2009
Summary: Тимчасова навчальна програма дисципліни “Теорія інформації
і кодування” містить структуру всього курсу по всіх видах робіт
(лекції, лабораторні заняття та самостійна робота). Призначена для
використання студентами напряму підготовки 6050 “Економіка та
підприємництво” спеціальності 6.050100 – “Економічна
кібернетика”.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1210.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1210.pdf Size : 378102 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska