The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1203
Title: Комп’ютерні мережі. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 7.050102 “Економічна кібернетика” факультету економіки та підприємництва денної та заочної форм навчання
Authors: Арапов С.М., Денисюк В.О.
Keywords:
Date of publication: 2010-03-17 00:00:00
Last changes: 2010-12-07 16:44:46
Year of publication: 2009
Summary: Методичні рекомендації для виконання лабораторних
робіт з дисципліни “Комп’ютерні мережі” містять завдання і
рекомендації з виконання лабораторних робіт та написання
звіту. Завдання лабораторного практикуму спрямовані на
оволодіння студентами сучасними технологіями локальних і
глобальних мереж: вивчення теоретичних основ створення та
функціонування комп`ютерних мереж та практичного їх
використання для пошуку, обробки і аналізу даних. Призначені
для використання студентами денної та заочної форм навчання
спеціальності 7.050102 “Економічна кібернетика” факультету
економіки і підприємництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1203.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1203.pdf Size : 2098033 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska