The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1202
Title: Комп’ютерні мережі. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами спеціальності 7.050102 “Економічна кібернетика” факультету економіки та підприємництва денної та заочної форм навчання
Authors: Арапов С.М., Денисюк В.О.
Keywords:
Date of publication: 2010-03-17 00:00:00
Last changes: 2010-12-07 16:45:05
Year of publication: 2009
Summary: Методичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з
дисципліни “Комп’ютерні мережі” містять завдання і
рекомендації з виконання курсової роботи та написання звіту.
Завдання курсової роботи спрямовані на оволодіння студентами
загальнотеоретичними і спеціальними знаннями, навичками та їх
практичного використання при рішенні конкретних задач,
пов`язаних з використанням технологій комп`ютерних мереж.
Призначені для використання студентами денної та заочної
форм навчання спеціальності 7.050102 “Економічна
кібернетика” факультету економіки і підприємництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1202.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1202.pdf Size : 551262 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska