The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1188
Title: Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика
Authors: Довгань Л. І., Галузяк В. М.
Keywords: моральне виховання
Date of publication: 2010-03-17 00:00:00
Last changes: 2010-12-07 16:53:10
Year of publication: 2009
Summary: В монографії визначено етапи розвитку теорій морального виховання в
американській педагогіці (60-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст.) у контексті суспільно-політичних, економічних і психолого-педагогічних факторів. Розкрито сутність основних концепцій морального виховання (осмислення цінностей, моральний розвиток, виховання характеру, діяльнісний та аналітичний підходи до морального виховання), методи і шляхи їх реалізації у виховній практиці.
Запропоновано рекомендації щодо використання американського досвіду
морального виховання у вітчизняних школах. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, учителів, вихователів, організаторів виховної роботи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1188.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : ВДАУ, 2009. - 261 с.
In the collections :
Published by:
File : 1188.pdf Size : 1547824 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska