Колекція: Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
2592 Рекламний креатив в Україні А. Янковська, В. М. Бондаренко 2011 86
2591 Сучасний український менеджер: яким він повинен бути? В. О. Андрусенко, Ю. В. Герасименко 2011 175
2248 Управління основними фондами підприємств в сучасних умовах І. В. Переродова, О. С. Колесов 2010 39
2247 Фінансово-економічне регулювання підприємств АПК Я. М. Кубич, А. Г. Мазур 2010 69
2246 Управління лізинговими операціями на підприємствах О. О. Волинець, А. Г. Мазур 2010 64
2245 Підвищення конкурентоспроможності агропромислових підприємств на зовнішньому ринку Л. С. Довгалюк, О. С. Колесов 2010 45
2244 Сучасні аспекти управління запасами в сучасних умовах О. П. Дем"янчук, О. С. Колесов 2010 42
2243 CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту В. В. Федченко, К. В. Мазур 2010 58
2242 Раціональне використання часу менеджера І. В. Демченко, Ю. В. Герасименко 2010 382
2240 Імідж ділової жінки Л. О. Пура, Ю. В. Герасименко 2010 60
2239 Коучинг як стиль управління організацією А. Д. Борейко, Ю. В. Герасименко 2010 539
2237 Сила переконання в менеджменті Ю. Ю. Грох, Ю. В. Герасименко 2010 76
2236 Філософія успіху менеджера О. О. Кобзар, Ю. В. Герасименко 2010 90
2235 Творчість в організації О. О. Мудренко Ю. В. Герасименко 2010 60
2234 Біологічні основи харизматичного лідера О. О. Мудренко, Ю. В. Герасименко 2010 26
2232 Біологічні основи харизматичного лідера І. Г. Кучній, Ю. В. Герасименко 2010 49
2231 Невербальні засоби ділового спілкування В. О. Наборська, Ю. В. Герасименко 2010 72
2229 Особливості управління персоналом в ринковій економіці П. Д. Мельник, К. В. Мазур 2010 117
2228 Етикет встановлення контакту при діловій бесіді О. М. Рудик Ю. В. Герасименко 2010 70
2225 Причини та наслідки стресу. Керування стресом О. В. Сирота, К. В. Мазур 2010 80
2224 Розвиток менеджменту та маркетингу в діяльності підприємств Л. В. Гуцол, А. Л. Правдюк 2010 163
2223 Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні адміністративного району Т. Дмитренко, Н. Ю. Фіщук 2010 67
2222 Управління трудовими ресурсами А. П. Трасковецька, О. П. Скорук 2010 60
2220 Управлінська діяльність менеджера в ринковій економіці О. М. Заєць, Ю. В. Герасименко 2010 58
2219 Міжнародний біржовий ринок товарів А. І. Янковська, Н. Ю. Фіщук 2010 87
2218 Правові аспекти раціонального використання та охорони земель України М. Оверковська, Т. К. Оверковська 2010 99
2217 Історико-правовий аналіз становлення сучасного інституту іпотеки О. Коцюруба, О. П. Письменна 2010 133
2216 Позикова форма праці в Україні та її види В. Карнафель, О. Ф Мельничук 2010 83
2215 Інформаційна безпека в сучасних умовах Т. М. Фурман, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак 2010 70
2214 Сільськогосподарські дорадчі служби та інформаційні системи Р. В. Романець, Л. М. Киш, О. Л. Матвієнко 2010 30
2213 Глобальне інформаційне середовище інвестиційної діяльності О. М. Заєць, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак 2010 106
2212 Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні В. А. Дробчак, Л. М. Киш, О. Л. Матвієнко 2010 42
2211 Стан ринку Інтернет-реклами в Україні Т. І. Бельдій, Т. В. Бондаренко 2010 28
2210 Електронна комерція та інтернет В. В. Федченко, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак 2010 61
2209 Теоретичні аспекти нормування праці Е. А. Кірєєва, В. А. Шовкун 2010 55
2208 Правове регулювання дільності небанківських фінансових установ Л. М. Гладун, С. Я. Ковальчук 2010 47
2207 Правова природа трудового контракту В. В. Буран, О. Ф. Мельничук 2010 84
2206 Європейський вектор: правові гарантії суб"єктам господарювання С. Л. Білобабченко, С. Я. Ковальчук 2010 35
2205 Проблеми мотивації праці в підприємствах АПК Л. Л. Ратушняк, О. С. Колесов 2010 48
2204 Вінницька область у зовнішньоекономічній діяльності В. Мельничук, Н. Ю. Фіщук 2010 27
2203 Вільні економічні зони: переваги та недоліки І. А. Кудимець, Н. Ю. Фіщук 2010 43
2202 Сучасні методи становлення ділових взаємовідносин в апараті управління М. А. Жарук, Ю. В. Герасименко 2010 42
2201 Проблеми функціонування та розвитку виробництва продукції рослинництва в підприємствах АПК О. П. Панадій, А. І. Батіг 2010 47
2200 Організація та економічна ефективність використання трудових ресурсів в умовах реформування І. С. Ковальчук,, І. Й. Табенський 2010 37
2199 Етичні засади українського бізнесу Т. Фурман, Ю. В. Герасименко 2010 27
2198 Особливості державної підтримки регіонального аграрного сектору Г. В. Деркач, К. Ф. Папуша 2010 34
2197 Оплата праці в ринкових умовах: теоретичні та нормативно-правові аспекти С. О. Кафльовський, В. А. Шовкун 2010 50
2196 Оплата праці в тваринництві Т. О. Гуковська, В. А. Шовкун 2010 42
2195 Теоретичні аспекти нормування праці Е. А. Кіреєва, В. А. Шовкун 2010 68
2194 Оплата праці в сільськогосподарському підприємстві В. П. Тетерук, В. А. Шовкун 2010 79
2193 Зерновий ринок України: холодна війна трейдерів та уряду В. В. Безвенюк, В. А. Шовкун 2010 20
2192 Основні фонди і ефективність їх використання О. В. Хмара, В. А. Шовкун 2010 34
2191 Проблема формування собівартості в АПК та шляхи її зниження В. С. Півторак, Н. І. Бурлака 2010 56
2190 Економічні аспекти соціального захисту сільського населення І. В. Малачевська, О. М. Головня 2010 34
2189 Тенденції розвитку ринку праці Вінницької області та стратегія регіональної зайнятості Д. М. Любіна, С. Г. Кафлевська 2010 41


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська