Колекція: 2009. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві. Матеріали третіх річних зборів Центрального регіонального відділення

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
2110 Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вінницької області та їх залежності від дотацій держави Гуцаленко Л.В. 2010 61
1860 Заключний виступ П. Т. Саблук 2010 55
1859 Лізинг в Україні: сучасний стан Н. Д. Фаюра, Г. В. Єкель 2010 122
1857 Концепція стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Г. В. Даценко 2010 52
1856 Особливості формування облікової політики в системі управлінського обліку корпоративних підприємницьких структур Я. П. Іщенко 2010 58
1855 Нормативне регулювання організації обліку сільськогосподарської діяльності Н. Л. Правдюк 2010 32
1854 Необхідність державного регулювання регіонального ринку праці О. П. Скорук 2010 74
1853 Трансформація соціально-трудових відносин в умовах транзитивної економіки С. Г. Кафлевська 2010 50
1851 Вдосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств П. А. Лайко, І. Борщ, І. Довженко, О. Лабенко 2010 61
1850 Підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь Черкаської області П. А. Лайко, А. Борщ, О. Довженко, О. Лабенко 2010 61
1849 Трансформації в аграрному виробництві і зовнішньоекономічних відносинах АПК України В. І. Губенко 2010 69
1848 Фактор корпоративного конфлікту в управлінні сільськогосподарським підприємством О. В. Мороз 2010 23
1847 Прийняття рішень у цільовому розвитку економіко-виробничих систем В. М. Вовк 2010 53
1846 Результати реформування сільськогосподарського виробництва (стан, проблеми та шляхи їх вирішення) І. Гончар 2010 39
1845 Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вінницької області та їх залежності від дотацій держави Л. В. Гуцаленко 2010 49
1844 Особливості аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства П. М. Гарасим 2010 46
1843 Зайнятість населення в системі організаційно-економічних трансформацій в аграрному виробництві К. І. Якуба 2010 35
1842 Актуальність проблем сільського безробіття та зайнятості населення в аграрному секторі економіки Вінницької області В. І. Маланін 2010 38
1841 Результати реформування сільськогосподарського виробництва Вінницької області С. Н. Ігнатов 2010 34
1840 Проблематика трансформаційних змін в аграрній сфері економіки України Г. М. Калетнік 2010 42
1839 Земельні відносини в аграрному секторі економіки України Ю. А. Лузан 2010 43
1838 Організаційно-економічне реформування сільськогосподарського виробництва України В. Я. Месель-Веселяк 2010 41
1837 Вітальне слово П. Т. Саблук 2010 33
1836 Вдосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств П. А. Лайко, А. Борщ, О. Довженко, О. Лабенко 2010 49


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська