������������ �� ���������������� �������������� ���������������� �������������� (Copernicus ���� ��������)

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
33591 Навчання аннотування іншомовних текстів як одного з видів спеціалізованої мовленнєвої діяльності Можаровська О. 2023 3
33586 Ринок землі як ключовий елемент земельної реформи в контексті трансформаційних перетворень в Україні Яремчук Н.В., Краска В.М. 2023 9
33572 Development of micro-entrepreneurs in agriculture in wartime conditions Malik M., Kravchenko S., Diuk A., Malik L., Nechyporenko M. 2023 13
33571 Трансформації категорії природи на шляху гуманістичного переусвідомлення екологічної кризи Макаров З. 2023 8
33529 Своєрідність національної правової політики та правозахисної системи у забезпеченні найкращих інтересів дитини Томляк Т.С. 2022 27
33528 Поняття та структура механізму правового забезпечення найкращих інтересів дитини: концептуальні засади Томляк Т.С. 2022 20
33525 Економічні аспекти та напрямки розвитку енергетичного сектору України Бурлака С. Борецька Т. 2022 21
33524 Diesel fuel ways and their elimination methods Burlaka S. 2022 19
33466 Удосконалення політики залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Вінницької області та Вінницької міської територіальної громади Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2022 24
33465 Оцінка державного фінансування науково-технічної діяльності за головними розпорядниками коштів у контексті забезпечення економічної ефективності Сахно А.А., Чіков І.А., Недоборовський В.І. 2022 22
33464 Нові вимоги до провладного українського політикуму в умовах повоєнної відбудови економіки України Березюк С.В., Токарчук Д.М., Яремчук Н.В. 2022 21
33463 Органічне виробництво як складова забезпечення продовольчої безпеки України Хаєцька О.П. 2022 21
33462 Формування стратегії економічного розвитку сільськогосподарського підприємства для підвищення його конкурентоспроможності Гончарук І.В., Томашук І.В. 2022 25
33461 Проблеми екологізації сільськогосподарського виробництва та боротьби зі змінами клімату в контексті розвитку «зеленої» економіки Гончарук І.В., Красносельська А.А. 2022 33
33429 Причинно-наслідкові зв'язки параметрів основних ресурсних груп двигунів ЯМЗ-236/238 Борисюк Д.В., Зелінський В.Й., Спірін І.В., Твердохліб І.В. 2022 19
33382 Застосування інструментів Інтернет-маркетингу для локального ринку Ліман В.В., Кучерук В.Ю., Суприган В.А. 2023 19
33329 Напрямки розвитку туристичного бізнесу України Захарова Т.В. 2023 25
33273 Застосування цифрових технологій в аграрному виробництві Солона О.В. 2023 29
33267 Моделювання системи мінерального живлення рослин в закритому ґрунті Солона О.В., Мельник О.С., Грищенко В.О. 2022 20
33265 Організаційно-інституційні практики посилення ролі селянських господарств у продовольчому забезпеченні населення в сучасних умовах Лопатинський Ю., Шпикуляк О., Шеленко Д., Кифяк В., Дюк А. 2022 28
33246 Рекомендації щодо конструювання адаптивного вібраційного млина у технології приготування концентрованих кормів Калетнік Г.М., Солона О.В., Яропуд В.М. 2023 57
33230 Місцеве самоврядування як складова «зеленого» повоєнного відновлення України Білокінна І.Д. 2023 20
33195 Процеси становлення та проблеми управління ланцюгами постачання в сучасних умовах діджиталізації Коляденко С.В. 2022 32
33190 Зелена економіка як вимога часу та основа успішного післявоєнного відновлення країни Білокінна І.Д. 2023 22
33189 Розвиток кооперації у реалізації потенціалу відновлюваних джерел енергії для впровадження «Зеленого» курсу і сталого розвитку сільських територій Калетнік Г.М., Шпикуляк О.Г., Хвесик Ю.М., Білокінна І.Д. 2022 24
33145 Аспекти формування професійних компетенцій у студентів закладів вищої освіти нефілологічного профілю Дмитрук Л., Волошина О. 2023 36
33144 Професійна майстерність викладача іноземної мови як запорука всебічного розвитку особистості здобувача вищої освіти Кравець Р. 2023 35
33143 Analysis of stress-strain state (SSS) of billet material in the course of setting by resource-saving method of roll stamping Matviychuk V., Mikhalevich V., Shtuts A. 2023 34
33142 Математичне моделювання взаємодії стрілчастої лапи культиватора з грунтом Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Бурлака С.А. 2023 27
33141 Шляхи удосконалення конструкції конвективної сушарки волоських горіхів Яропуд В.М., Лавренюк П.П. 2023 34
33140 Чисельне моделювання процесу аеродинамічної сепарації дрібнозернистого сипкого матеріалу Алієв Е.Б., Бабин І.А., Сокол С.П. 2023 33
33138 Nvestigation the impact of the constructive parameters of the working body the tillage machine on the energy intensity and quality of soiltillage Trukhanska O. 2023 29
33127 Тенденції розвитку філологічної освіти в Україні в умовах диджиталізації Білецька О., Холод І., Кириченко В. 2023 24
33126 Оцінка успішності здобувачів вищої освіти у персоналізованому дистанційному навчанні Холод, І.В., Лисенко, Т.А., Штангрет, Г.З. 2023 23
33124 Модернізація філологічної освіти та науки в Україні в контексті діджиталізації Бандрівська Н.М., Холод І.В., Осіпенко Н.С. 2023 25
33123 Розвиток філологічної освіти в Україні в умовах діджиталізації та цифровізації освітнього процесу Холод І.В., Гончарук В.А., Стоколос-Ворончук О.О. 2023 21
33119 Вибір раціональної ширини захвату ротаційних граблів з керованими граблинами Кондратюк Д.Г. 2023 23
33118 Обґрунтування параметрів екструдера з пружним гвинтовим елементом Кондратюк Д.Г., Дмитренко В.П. 2022 22
33117 Інноваційні технології навчання майбутніх перекладачів Хмелівська С.І., Холод І.В., Лемик І.М. 2023 37
33116 Розробка методики визначення жирно-кислотного складу та нижчої теплоти згорання біодизельного палива Анісімов В.Ф., Гунько І.В., Рябошапка В.Б. 2022 31
33115 Вплив робочого тиску подачі рідини на площу обробки бульб Гунько І.В., Мизюк А.І. 2022 27
33114 Моделювання грунтообробного агрегату з розробкою рекомендації підбору робочих органів Гунько І.В., Грибик Р.І. 2022 19
33113 Особливості процесу мікронізації зерна Полєвода Ю.А., Ревва В.Ю., Твердохліб І.В. 2023 18
33112 Використання методу дискретних елементів у моделюванні руху та укладання насіння дрібнонасіннєвих культур Яропуд В.М., Дацюк Д.А., Теслюк Г.В. 2023 43
33111 Вплив вібрації на ергономічні показники виробничого процесу Спірін А.В., Цуркан О.В., Твердохліб І.В., Борисюк Д.В. 2023 19
33110 Підбір моделі турбокомпресора для переобладнання дизелів з вільним впуском на дизелі з турбонаддуванням Рябошапка В.Б., Нагорняк І.О. 2023 21
33071 Інституційні пастки земельної реформи в контексті сталого розвитку громад і територій Захарченко В.І. 2022 32
33070 Особливості конструкції тракторів сільськогосподарського призначення компанії CASE Єленич А.П., Ємчик В.В. 2023 25
33069 Сучасні інноваційні технології очищення в харчовій галузі Полєвода Ю.А., Кравець С.М. 2023 30
33068 Дослідження поверхневої пластичної деформації при гідроімпульсному впливі Телятник І.А. 2023 113
33055 Аналіз основних несправностей зернозбиральних комбайнів та шляхи підвищення їх роботоздатності на збиранні зернових, зернобобових та інших культур Дуганець В.I., Грушецький С.М., Токарчук О.А., Бончик В.С., Федірко П.П. 2023 22
33053 Підвищення продуктивності процесу занурення паль в садках та виноградниках шляхом застосування гідроструменевої технології Іскович-Лотоцький Р.Д., Шевченко В.В., Веселовська Н.Р., Залізняк Р.О. 2023 20
33046 Підвищення тягово-зчіпних характеристик енергетичного засобу при проведенні комбінованих операцій обробітку грунту Кюрчев В.М., Веселовська Н.Р, Бурлака С.А. 2023 17
33045 Математична модель діагностування підшипникового вузла маточини керованих мостів колісних тракторів тягового класу 1,4 Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Купчук І.М., Полєвода Ю.А. 2023 25
33039 Ферменти та їх застосування в раціонах свиней Войціцький О.В., Новгородська Н.В. 2023 32
33038 Використання дискретного вейвлет-аналізу віброакустичного сигналу для виявлення дефектів підшипників обертових електричних машин Граняк В.Ф., Червінський Л.С. 2023 19
33035 Аналіз напружено-деформованого стану матеріалу заготовок при висаджуванні ресурсоощадним методом штампування обкочуванням Матвійчук В.А., Михалевич В.М., Штуць А.А. 2023 36
33034 Уточнена математична модель рефрактометричного сенсора малих концентрацій розчинених речовин з урахуванням поверхнево-плазмонного ефекту Граняк В., Паянок О. 2023 23
33033 Development of the mathematical model of the volume hydrostatic transmission HST-112 in the braking mode Shargorodskiy S., Rutkevych V. 2023 30
33032 Фенологічні спостереження за фазами росту і розвитку сортів нуту Шкатула Ю.М., Вотик В.О. 2023 31
33029 Роль біфідобактерій при виробництві функціональних продуктів Соломон А.М. 2023 17
33028 Productivity of corn hybrids depends on growing technological methods Amons S. 2023 27
33025 Control of the number of sucking pests of winter wheat in the conditions of the Right-bank Forest steppe Rudska N. 2023 24
33024 Господарсько-біологічна оцінка сортів гречки на нектаропродуктивність залежно від факторів інтенсифікації землеробства Яковець Л.А., Соломон А.М. 2023 28
33023 Математична модель первинного вимірювального перетворювача вологості трансформаторного масла Граняк В.Ф., Ємчик В.В., Кожушко О.В. 2022 30
33021 Дослідження процесу гальмування зернозбирального комбайна за допомогою об’ємної гідротрансмісії ГСТ-90 Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 2023 22
33020 Оптимізація системи живлення насіннєвої картоплі за вирощування в умовах Лісостепу Правобережного Вдовенко С.А., Полторецький С.П., Поліщук М.І., Вергелес П.М. 2023 32
33015 Influence of spring Barley plant nutrition optimization on yield formation in the Rightbank Foreststeppe of Ukraine Kovalenko T.M. 2023 34
33010 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за мінливістю цінних господарських ознак М’ялковський Р.О., Мазур О.В., Сташевський Р.В. 2023 21
33009 Сільськогосподарські чинники впливу на екологічний стан полезахисних лісосмуг Лісостепу Правобережного Ткачук О.П., Панкова С.О. 2023 28
33008 Ефективність фіторемедіації забрудненого важкими металами ґрунту за вирощування розторопші плямистої Снітинський В.В., Ткачук О.П., Разанова А.М., Коруняк О.П. 2023 18
33007 Лісові нектаропилконосні насадження Східного Поділля Разанов С.Ф., Єлісавенко Ю.А., Разанова А.М., Куценко М.І. 2023 23
33006 Сортовивчення капусти білоголової за органічної технології у відкритому ґрунті Вдовенко С.А., Паламарчук І.І. 2023 31
32994 Вплив кліматичних змін на стан та репродуктивні процеси сосни звичайної фінського походження в умовах Вінниччини Нейко І.С., Матусяк М.В., Нейко О.В. 2023 21
32993 Оцінка сортопідщепних комбінувань яблуні в умовах Лісостепу правобережного України Вдовенко С.А., Паламарчук І.І., Тарнавська К.П. 2023 28
32992 Перспективи використання лаванди вузьколистої в озелененні Поділля Панцирева Г.В., Матусяк М.В., М'ялковський Р.О., Петрище О.І. 2023 27
32991 Research assessment of the quality a legumes by economic and value indicators Mazur V., Pantsyreva H., Honchar M. 2023 31
32980 Дослідження пускових режимів асинхронних двигунів та розробка пристрою плавного пуску Возняк О.М., Штуць А.А., Тихонов В.К. 2023 28
32979 Керування асинхронним електродвигуном змінного струму за принципом постійності V/F і звичайного ШІМ-керування Возняк О.М., Штуць А.А. 2022 29
32969 До проблеми виховання іншомовної комунікативної культури у ЗВО Малик В.М. 2023 29
32962 Принципи підбору біопрепаратів у плодових садах органічного виробництва Ткачук О.П., Мізерій А.Т. 2023 32
32961 Динаміка кліматичних показників та їх вплив на урожайність основних сільськогосподарських культур у Вінницькій області Ткачук О.П., Вітер Н.Г. 2023 33
32941 Study of an energy-saving die for radial reduction Gaidamak O. 2022 27
32939 Перспективи розвитку виробництва біодизелю як напрям забезпечення енергетичної безпеки держави Мазур К.В., Гонтарук Я.В. 2023 34
32938 Стратегічні напрями розвитку біоенергетичного потенціалу Іллінецької територіальної громади Фурман І.В., Дмитрик О.В., Лисогор О.І. 2023 34
32926 Роль іонів магнію для росту і розвитку томатів при вирощуванні в умовах захищеного ґрунту Морозова Л.П. 2022 26
32925 Ключові аспекти реалізації євроінтеграційного вибору України в умовах мінливого безпекового середовища Головня О.М. 2022 34
32893 Податковий менеджмент в умовах сучасних реалій: теоретичні та правові основи Коваль Н.І. Подолянчук О.А. 2023 35
32851 Зарубіжний досвід застосування методів державного регулювання інноваційного розвитку АПК Логоша Р.В., Дяченко М.В. 2023 27
32849 Теоретичні основи управління маркетинговою діяльністю на підприємствах галузі садівництва Кожухар В.В. 2023 35
32806 Розвиток організаційно-методичних аспектів аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Мулик Я.І. 2023 42
32801 Effect of mineral-vitamin premix on milk productivity and hematological blood parameters of cows Syrovatko K. 2022 29
32690 Антикризова діагностика в контексті управління підприємств Мулик Т.О. 2023 43
32689 Аналітичне забезпечення управління капіталом підприємств Мулик Т.О. 2023 40
32688 Облікові та нормативно-правові аспекти благодійних пожертв суб’єктів господарювання для Збройних сил України Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Іщенко Я.П. 2022 28
32685 Облікове забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємств Лепетан І.М. 2022 34
32669 Вплив непрацюючих кредитів на зростання банківського сектора в Бангладеш Парвін М., Іслам М., Вдовенко Л. 2023 43
32668 Перспективи функціонування полезахисних лісосмуг у Вінницькій області в умовах глобальної зміни клімату Ткачук О.П., Вітер Н.Г. 2023 44
32667 Формування урожайності та якості зерна повторних посівів кукурудзи Ткачук О.П., Бондаренко М.І. 2023 25
32665 Впровадження технологій точного землеробства як чинник впливу на еколого-економічну складову сільського господарства Гончарук І.В., Новицька Л.І., Мазур Г.М. 2022 30
32664 Аналіз збалансованості обсягів виробництва та споживання плодово-ягідної продукції в Україні Правдюк Н.Л., Правдюк М.В. 2022 36
32661 Методи та прийому комбінування робочих органів комплексних ґрунтообробних машин Веселовська Н., Бурлака С. 2023 39
32660 Теоретичне обґрунтування впливу фрезерного органу на подрібнення рослинних залишків кукурудзи Грушецький С.М., Корчак М.М., Токарчук О.А., Бабин І.А. 2022 32
32658 Peculiarities of transportation of grain products by conveyor spirals Tokarchuk O., Yemchyk V. 2022 28
32657 Розвиток фермерських господарств в Україні в 90-і роки ХХ ст. (історичний аспект) Левчук К.І. 2023 42
32655 Формування іншомовної комунікативної культури у студентів аграрних ЗВО Малик В.М. 2022 41
32650 Соціальні комунікації: особливості їх запровадження в період війни Красняк О.П., Амонс С.Е. 2023 42
32647 Підходи до визначення структури іншомовної комунікативної культури Малик В.М. 2023 41
32646 Вплив агропромислової інтеграції на підвищення ефективності виробництва та переробки сільськогосподарської продукції Томашук І.В. 2023 55
32644 Theoretical and methodological aspects of the marketing mechanism in the activities of agricultural enterprises Mazur K., Koval O. 2023 49
32641 Аdaptability and agroecological sustainability of fast ripening soybean varieties Tkachuk O.P., Didur I.M., Mazur O.V. 2023 47
32639 Подільський молодіжний опір і Вінницька гімназія 1833 року (історико-психологічна реконструкція) Бойко Ю.М. 2023 55
32638 Математична модель руху частинок в циліндричному контейнері віброзмішувача Полєвода Ю.А., Волинець Є.О., Бистрицький О.П. 2022 41
32633 Adaptive influence of pressure change of the hydraulic system of the hydraulic drive Kravets S. 2022 41
32628 Термосилова технологія бетонів нового покоління Швець Л.В., Яківчук С.В. 2022 40
32627 Розробка установки для виробництва електроенергії та подачі води з вітровим приводом Швець Л.В., Кучеренко М.О. 2022 28
32626 Аналітичні дослідження методів гарячого деформування металів Швець Л.В., Чмих К.В. 2022 39
32624 Innovative approaches and methods of increasing the technical level machines and units Trukhanska O. 2022 43
32622 Параметри кореневих систем бобових багаторічних трав як чинник впливу на агроекологічний стан ґрунту Ткачук О.П., Врадій О.І. 2023 59
32620 Математичне моделювання наповнення об’ємних геометричних структур робочих органів бункерного типу матеріалами сферичної форми Дубчак В.М. 2023 49
32619 Регресійна модель рівня злочинності на основі головного індикатора економічного розвитку України Шевчук О.Ф. 2023 59
32618 Обгрунтування конструктивної схеми установки для обробки зернистого матеріалу інфрачервоним випромінюванням Ємчик В.В., Полєвода Ю.А., Ревва В.Ю. 2022 49
32615 Спілкування та комунікація: співставлення понять Малик В.М. 2023 64
32611 Екологізація аграрного виробництва як основа формування системи продовольчої безпеки України Амонс С.Е., Красняк О.П. 2023 87
32608 Основні конструкції секцій для внесення добрив у розрізі технології Strip-till Шаргородський С.А., Галанський В.В. 2022 46
32607 Симуляція процесу сушіння волоських горіхів у конвективній сушарці Яропуд В.М., Шаргородський С.А., Луц П.М., Лавренюк П.П. 2022 50
32606 Adaptability, sustainability and productivity of mid-early soybean varieties Tkachuk O.P., Didur I.M., Mazur O.V. 2022 46
32604 Забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах воєнного стану Березюк С.В., Гонтарук Я.В., Ясінська Б.О. 2023 58
32600 Вміст білка та нітратів у зерні кукурудзи і насінні соняшнику при їх вирощуванні на схилових землях Ткачук О.П., Вергеліс В.І. 2022 54
32599 Виробництво біометану з агробіомаси в Україні: проблеми та перспективи Гончарук І.В., Вовк В.Ю. 2022 75
32598 Астротурфінг в соціальних мережах як загроза демократичному державотворенню Правдюк А.Л. 2023 46
32597 Методичні аспекти обліку та проблеми адміністрування єдиного податку фермерськими господарствами – суб’єктами малого підприємництва Подолянчук О.А., Коваль Н.І. 2023 62
32596 Розвиток енерго- і ресурсозберігаючих технологій заготівельного виробництва Матвійчук В.А. 2022 32
32583 Розвиток аграрного сектора Подільського краю в другій половині ХІХ ст. Богатчук С.С., Богатчук В.З. 2022 36
32582 Європейський досвід професійної підготовки маркетологів у закладах вищої освіти Логоша Р.В. 2022 40
32580 Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності викладача іноземної мови Кравець Р.А. 2022 43
32578 Концептуалізація інституційної ролі підприємництва у формуванні механізму зайнятості населення для сталого розвитку сільських територій Шпикуляк О., Алєксєєва О., Мазур К., Ксенофонтова К., Суховій А. 2022 50
32577 Розробка процесу штампування обкочуванням трубчастих заготовок з використанням індукційного нагрівання Матвійчук В.А., Савків В.В., Богатюк М.О. 2022 31
32576 Синтетичний харчовий барвник тартразин (Е102): безпека застосування та вплив на організм людини Морозова Л.П. 2022 39
32575 Оцінка екологічного стану малих річок Східного Поділля в контексті сталого розвитку регіону Мудрак О.В., Хаєцький Г.С., Мудрак Г.В., Серебряков В.В. 2022 83
32566 Концептуальні положення стратегії енергоефективного та екологобезпечного розвитку громад Токарчук Д.М. 2022 39
32565 Інтернет-магазин як етап розвитку продаж закладу традиційної форми торгівлі. Ліман В.В., Шевчук О.Ф., Коляденко С.В. 2023 67
32564 Розвиток прав людини в умовах інформаційного суспільства Правдюк А.Л. 2023 45
32563 Використання сучасних технологій маркетингу у сфері ринку освітніх послуг Бєлкін І.В. 2023 33
32562 Статистичний аналіз динаміки кількості вчинених злочинів на території України у 1990-2020 роках Шевчук О.Ф. 2023 61
32561 Вплив процесу діджиталізації на організацію обліку та оподаткування Правдюк М.В. 2023 72
32560 Пільги як інструмент стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії воєнного стану Правдюк М.В. 2023 58
32559 Виявлення кібератак та підвищення інформаційної безпеки на основі технології нейронних мереж в умовах кібервійни Лебідь О.В, Кіпоренко С.С., Вовк В.Ю. 2023 73
32556 Відновлення соціальної інфраструктури і матеріально-побутове забезпечення залізничників Вінницької магістралі у 1944-1945 рр. Мазило І.В. 2022 37
32555 Інституційне забезпечення розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Білокінна І.Д. 2020 41
32554 Інституційне регулювання у забезпеченні розвитку аграрного сектору і підприємництва Шпикуляк О.Г., Білокінна І.Д. 2019 58
32553 Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки Шпикуляк О.Г., Білокінна І.Д. 2020 46
32552 Фінансова безпека страхових компаній в умовах нестабільного ринкового середовища функціонування Вдовенко Л.О. 2022 49
32551 The influence of technological factors on the energy consumption of work of the cut mass accelerator Kuzmenko V.F., Maksimenko V.V., Kholodiuk O.V. 2022 31
32550 Шляхи удосконалення апарата вихрового шару для обробки рідкого гною свиней Яропуд В.М., Мазур І.М. 2022 32
32549 The latest trends in the creation of impact-vibration equipment with different types of drives for soil probing Veselovska N. 2022 29
32548 Дослідження мікротвердості поверхні циліндричної деталі при деформаційному протягуванні Веселовська Н.Р., Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. 2022 37
32547 Вплив легуючих елементів на електропровідність та механічні властивості нещодавно виготовлених сплавів на основі AL, отриманих традиційним процесом лиття. Веселовська Н.Р., Богатюк М.О. 2022 40
32546 Дослідження та визначення акустичних параметрів руху кавітаційної бульбашки в рідинному середовищі за дискретною та континуальною моделями Берник I.М., Назаренко І.І., Луговський О.Ф. 2022 48
32545 Морозиво для оздоровчого харчування Берник І.М., Новгородська Н.В. 2022 48
32543 Випробувально-діагностичний комплекс для обладнання теплиць Веселовська Н.Р., Романов В.В. 2022 43
32542 Унікальні водні антропогенні ландшафти Поділля як перспективні заповідні об’єкти Мудрак О.В., Хаєцький Г.С., Мудрак Г.В., Серебряков В.В., Шевченко І.А. 2022 65
32541 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому видавлюванні методом штампування обкочуванням Михалевич В.М. Матвійчук В.А. Колісник М.А. 2022 56
32540 Допустимий рівень споживання біогазу при виробництві електроенергії для тваринницької ферми Стаднік М.І., Колісник М.А. 2022 53
32537 Перспективи підвищення рівня енергетичної автономії переробних підприємств АПК України за рахунок виробництва біогазу Купчук І.М., Гонтарук Я.В., Присяжнюк Ю.С. 2022 67
32535 Екологічне оподаткування як інструмент впливу на обсяги утворення відходів: імплементація європейського досвіду в Україні Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Вовк В.Ю. 2022 69
32534 Розвиток електронних форм грошового обігу як базовий тренд фінтеху. Захарченко В.І. 2022 130
32533 Математичне моделювання гідропривода переведення широкозахватного сільсьгосподарського агрегату із транспортного положення у робоче. Шаргородський С.А., Руткевич В.С., Ящук Є.В. 2022 71
32532 Штампування обкочуванням заготовок з використанням удосконаленого енергоефективного індукційного нагрівання Матвійчук В.А., Савків В.В. 2022 53
32527 Проблеми впровадження змішаного навчання в ЗВО України Шелевер О.В., Лахмотова Ю.В., Капранов Я.В. 2022 112
32524 Соціальна політика об’єднаних територіальних громад як засіб відтворення людського капіталу сільських територій Пронько Л.М. 2022 76
32522 Типи і конструкції віброзбуджувачів сучасного машинобудування Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. 2022 47
32520 Simulation of the work of photoelectric plants Rubanenko O., Tokarchuk O., Solona O. 2022 57
32518 Результати чисельного моделювання геотермального охолодження у вентиляційній системі тваринницьких приміщень Калетнік Г.М., Яропуд В.М. 2022 47
32516 Overview of a secondary use of waste Pryshliak N., Palamarenko Y. 2022 89
32512 Особливості відтворення людського капіталу сільських територій Пронько Л.М. 2022 47
32511 Удосконалення методики енергетичного аудиту в забезпеченні ефективного та екологобезпечного енергокористування Здирко Н.Г. 2022 69
32510 Удосконалення елементів системи енергетичного аудиту в забезпеченні енергоефективності та енергоощадності Здирко Н.Г. 2022 48
32509 Еколого-економічна ефективність виробництва біогазу з сільськогосподарських відходів Вовк В.Ю. 2022 95
32504 Аналіз показників урожайності та якості плодів сортів яблуні української та зарубіжної селекції (Malus Domestica Borh.) в умовах Поділля Тарнавська К.П., Коваленко Т.М. 2022 85
32502 Концепція формування маркетингової стратегії аграрних підприємств Коваль О.В. 2022 78
32501 Формування симбіотичного апарату сочевиці залежно від інокуляції та обробки насіння мікроелементами Дідур І.М., Коршевнюк С.П. 2021 53
32500 Дослідження процесу сушіння насінників трав Солона О.В., Замрій М.А. 2022 63
32499 Energy intensity of the process of destruction of feed grain in conditions of dynamic contact interaction with the edge of the disc impactor Kupchuk I., Poberezhets Ju., Kravets R., Lavreniuk P. 2022 56
32498 Експерементальна оцінка якості подрібнення зернових кормів залежно від конструкційних параметрів та режимів експлуатації вібраційної дискової дробарки Купчук І.М., Дідик А.М. 2022 53
32468 Комп’ютерне опрацювання результатів вільного асоціативного експерименту (на основі отриманих від англійців і поляків реакцій на стимули із семантикою резилентності) Капранов Я.В., Черхава О.О., Грищук Ю.В., Івановська Б.О., Волошина О.В. 2022 158
32457 Розвиток реклами в мережі інтернет для просування послуг в сфері екотуризму Гарбар Ж.В., Гонтарук Я.В. 2022 89
32455 Цифрова трансформація галузей економіки в Україні у воєнний час Лебідь О.В. 2022 62
32454 Цифрова трансформація економіки: сутність, проблеми, особливості Чіков І.А. 2022 74
32413 Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічного напрямку Дмитрук Л.І. 2022 69
32412 Показники забою молодняку кролів при згодовуванні Пребіолакт-КР Циганчук О.Б. 2022 74
32411 Продуктивність та гематологічні показники крові молодняку свиней на відгодівлі за згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки Сироватко К.М. 2022 68
32406 Оцінка пластичності поверхневого шару металу при обкочуванні деталей циліндричної форми кулькою. Гунько І.В., Паладій М.С. 2022 55
32377 Особливості використання цифрових технологій в агробізнесі Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. 2022 89
32376 Інструменти державної фінансової підтримки аграрного сектора в умовах воєнного стану Вдовенко Л.О. 2022 76
32375 Використання системи Mathcad у знаходженні нормальних рівнянь в описі процесів екстрагування харчової сировини Коляновська Л.М. 2022 50
32374 Вплив водних витяжок Elytrigia repens L. на проростання насіння пшениці Окрушко С.Є. 2022 70
32373 Особливості утворення і поводження з відходами під час воєнних дій: досвід України Токарчук Д.М. 2022 61
32372 Конкурентоспроможність видавничо-поліграфічних підприємств в умовах глобальних викликів: реалії сьогодення Томчук О.Ф. 2022 86
32371 Потенціал отримання енергетичних ресурсів із біовідходів сільськогосподарських, переробних та інших підприємств Токарчук Д.М. 2022 79
32370 Екозлочини та проблеми з відходами під час воєнних дій в Україні Токарчук Д.М. 2022 66
32368 Нові аспекти виробництва кисломолочних продуктів з пробіотичними властивостями Соломон А.М. 2022 60
32367 Сучасний стан та ефективність використання постійної лісонасіннєвої бази Вінниччини Блистів В.І., Юрків З.М., Нейко І.С., Матусяк М.В. 2022 71
32366 Характеристика природних дубових лісів та природного поновлення в умовах ДП «Тульчинське ЛМГ» Нейко І.С., Матусяк М.В., Єлісавенко Ю.А., Панкова С.О. 2022 52
32364 Правове регулювання протидії торгівлі людьми Маньгора Т.В. 2022 94
32363 Розвиток комунікативної культури особистості: історичний аспект проблеми Малик В., Фрицюк В. 2022 68
32361 Стан та перспективи розвитку поліграфічної промисловості України в контексті маркетингу Бабина О.М. 2022 154
32356 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О.І. 2022 67
32353 Використання ферментних препаратів у годівлі свиней Новгородська Н.В., Фабіянська О.Л. 2022 74
32352 Регулювання криптовалют як механізм нейтралізації їх слабких сторін: модельний підхід Захарченко В.І. 2022 58
32351 Проблема виховання іншомовної комунікативної культури студентів аграрних закладів вищої освіти Малик В.М. 2022 57
32350 Передумови переходу землеробства в Україні на еколого-збалансовані принципи Ткачук О.П. 2022 89
32349 Технологічні та агроекологічні показники груп сортів сої за стиглістю Ткачук О.П., Алєксєєв О.О. 2022 73
32344 Формування та облік маркетингових витрат підприємства Мулик Я.І. 2022 72
32343 Сільський туризм як напрямок ефективного розвитку внутрішнього туризму Табенська О.І. 2022 82
32342 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О.І. 2022 81
32338 Математичне моделювання процесу роботи комбінованого ґрунтообробного агрегату Гунько І.В., Грибик Р.І. 2022 62
32337 Культурна етика ділового спілкування як основа взаємодії між основними учасниками на ринку Бєлкін І.В., Гонтарук Я.В., Трапаідзе С.М. 2022 75
32334 Вивчення процесів росту й розвитку рослин насіннєвої картоплі залежно від удобрення, регулятора росту та позакореневих підживлень Вдовенко С.А,. Полторецький С.П., Поліщук М.І., Вергелес П.М. 2022 65
32327 Метод розпізнання технічного стану автотракторних двигунів Анісімов В.Ф, Єленич А.П. 2022 44
32326 Формування ботанічного складу посівів озимого жита залежно від впливу різних попередників Броннікова Л.Ф. 2022 55
32325 The application of different fertilizer system for the formation of corn (Zéa Máys) hybrids grain productivity Shkatula Yu., Matsera O., Zabarna T. 2022 60
32322 Productivity and slaughter rates of rabbits fed by probiotic supplement probi-ol Ohorodnichuk Н. 2022 55
32321 Особливості технології вирощування мармурової телятини в умовах ТОВ «Лайвсток4експорт» Огороднічук Г.М. 2022 59
32319 Фотосинтетична продуктивність посівів конюшини лучної безпокривних та підпокривних посівів залежно від норм їх висіву Амонс С.Е. 2022 94
32318 Сучасні напрями застосування структурованої води у галузях АПК Гетман Н.Я., Дідур І.М., Телекало Н.В. Кравченко В.С., Вишневська Л.В. 2022 69
32317 Influence of the protection system on limitation of the number of main pests in corn crops Rudska N.O. 2022 105
32316 The effect of herbicides and growth regulator on the yield of winter rapeseed Okrushko S., Shkatula Y. 2022 58
32315 Репродуктивна здатність та інтенсивність цвітіння декоративних видів роду Lupinus l. в умовах архітектурно-експозиційної ділянки ВНАУ Панцирева Г.В. 2022 52
32314 Імплементація інноваційних технологій в систему бухгалтерського обліку: світовий досвід та перспективи України Правдюк Н.Л., Обнявко М.В., Василина А.В. 2022 128
32313 Вплив передпосівної обробки насіня та позакореневих підживлень на динаміку формування площі листкової поверхні рослин сої Дідур І.М. 2022 60
32312 Control of corn pollution in the conditions of the rightbank forest steppe Verheles P. 2022 54
32311 Formation of corn productivity depending on the use of modern biological fertilizers in the forest-steppe right bank Tsyhanskyi V. 2022 64
32309 Місце та призначення юриста в суспільстві та державі Чернищук Н.В. 2022 91
32306 Математична модель гідравлічного привода різака для відокремлення та вивантаження блок-порції корму від кормового моноліту Руткевич В.С., Кушнір В.П., Ганжа В.В. 2022 170
32304 Адаптивна цінність сортів сої за різних умов вирощування Мазур О.В. 2022 74
32292 Формування стратегічних напрямів розвитку сільських територій Фурман І.В., Дмитрик О.В. 2022 54
32288 Essence, principles and components of the environmental and economic policy of the enterprise Harbar Zh.V., Harbar V.A. 2022 68
32276 Фінансові механізми впливу на розвиток підприємств аграрного сектору економіки Вдовенко Л.О., Вдовенко І.С. 2022 56
32274 Які гроші стануть мейнстримом грошового обігу: електронні чи віртуальні? Захарченко В.І. 2022 56
32269 Реформа децентралізації в Україні: досягнення та проблеми подальшої реалізації Тітов Д.В. 2022 102
32263 Вплив комплексної системи застосування препаратів бактерійного походження за вирощування солодкого перцю в умовах лісостепу правобережного України Вдовенко С.А., Швидкий П.А. 2022 72
32262 Оцінка енергетичних показників ґрунтообробного агрегата Гунько І.В., Бурлака С.А. 2022 50
32261 Моделювання ґрунтообробного агрегату з розробкою рекомендації підбору робочих органів Гунько І.В., Грибик Р.І. 2022 68
32258 Formation of marketing product policy of agricultural enterprises Lohosha R.V., Trapaidze S.M. 2022 66
32257 Проблеми стратегічного планування на підприємствах України та можливі шляхи їх подолання Бєлкін І.В, Логоша Р.В., Трапаідзе С.М. 2022 47
32256 Основні напрями підвищення ефективності застосування електронної комерції аграрними підприємствами Гончарук І.В., Киш Л.М., Присяжнюк О.І. 2022 58
32243 Поширення і формування підліску в соснових деревостанах Шепетівського Полісся Сасюк А.В., Заїка В.К., Павлюк В.В., Матусяк М.В. 2022 54
32218 Формування забур’яненості посіву озимої пшениці залежно від системи удобрення в умовах ФГ «ФЛОРА А.А.» Дідур І.М., Богомаз С.О. 2022 64
32217 Динаміка формування площі листкової поверхні залежно від сортових особливостей, вапнування ґрунту та системи живлення Дідур І.М. 2022 72
32216 Вміст та співвідношення фотосинтетичних пігментів у прилистках гороху озимого за використання різних технологій вирощування Дідур І.М., Шевчук В.В. 2022 80
32215 Вплив норми висіву насіння та оптимізації системи удобрення на формування продуктивності гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу правобережного Дідур І.М.,Телеватюк Б.І. 2022 62
32213 Systems of automatic control for hydroponic technological complexes Sevostianov I., Melnyk O. 2022 54
32212 Elaboration of processes of vibro-blowing dehydration of damp dispersive materials in a closed press-form Sevostianov I. 2022 47
32211 Determination of optimal design and working parameters of a vibro-press for dehydration of damp dispersive wastes of food industry Sevostianov I. 2022 52
32208 Інформаційне забезпечення управління у галузі садівництва Правдюк Н.Л., Кожухар В.В. 2022 67
32206 Dependence of the artificial reservoir pollution with heavy metals on anthropogenic factors Palamarchuk, V., Shpakovska, H., Kolechko, A. 2022 65
32205 International experience of state support of entrepreneurship in the agricultural sector of the economy Sakhno A., Dotsiuk S. 2022 50
32203 Продуктивність різностиглих гібридів кукурудзи залежно від удобрення Гетман Н.Я., Браніцький Ю.Ю. 2022 56
32199 Управління якістю продукції на підприємстві в умовах входження України в ЄС Томашук І.В. 2022 68
32198 Система управління конкурентоспроможністю підприємства Балдинюк В.М. 2022 430
32197 Обґрунтування програмного забезпечення для автоматизації обліку на Ялтушківській дослідно-селекційній станції ІБК і ЦБ НААН України Гончарук І.В., Коваль О.В., Старосуд В.І. 2022 50
32196 Актуальні проблеми земельних відносин в умовах воєнного стану та шляхи їх вирішення Калетнік Г.М., Томляк Т.С. 2022 89
32195 Фінансовий аналіз рейтингу аграрного розвитку регіонів України Коваль Н.І., Радченко О.Д. 2022 59
32162 Енергетична ефективність технологічних прийомів вирощування нуту в умовах зміни клімату Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Мордванюк М.О. 2022 57
32161 Вивчення технологічних прийомів вирощування моркви столової в умовах Лісостепу правобережного Паламарчук І.І. 2022 53
32150 Особливості створення та експлуатації садів у стилі «Нова хвиля» на садово-паркових об`єктах Вінниччини Циганська О.І. 2022 55
32149 Формування моделі взаємодії енергокооперативів з комерційними посередницькими підприємствами в сфері реалізації біопалива Гонтарук Я.В., Бєлкін І.В., Трапаідзе С.М. 2022 97
32147 Оцінка економічної ефективності інвестування у безвідходні технології у сільському господарстві Вовк В.Ю. 2022 57
32128 Особливості застосування одно- та двовимірних скінчених елементів при моделюванні кінематики пластичної течії металу Сивак Р.І., Солона О.В., Залізняк Р.О. 2022 58
32125 Вплив на висоту рослин ярого ячменю мінеральних і мікродобрив в умовах Правобережного Лісостепу України Тинько В.В., Поліщук М.І. 2022 52
32124 Вплив позакореневих підживлень біопрепаратами на продуктивність картоплі в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М.І. 2022 55
32113 Поведінкові реакції та показники метаболічного статусу нетелів і корів-первісток за безприв’язних способів утримання Варпіховський Р.Л., Пікула О.А. 2022 55
32111 Економічна ефективність при вирощуванні гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах НДГ "Агрономічне" ВНАУ Забарна Т.А. 2022 56
32108 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність кукурудзи на зерно Шкатула Ю.М., Сторожук Ю.В. 2022 50
32107 Вплив гербіцидів і біологічних препаратів на ростові процеси та зернову продуктивність нуту Шкатула Ю.М., Вотик В.О. 2022 49
32103 Документи Вінницької повітової гімназії як джерело з вивчення русифікації середньої шкільної освіти в Правобережній Україні (перша половина XIX ст.) Бойко Ю.М. 2022 52
32096 Удосконалення механізму аналізу та планування маркетингової діяльності підприємств АПК в сфері зовнішньоекономічної діяльності Мазур К.В., Гонтарук Я.В. 2022 51
32064 Виробництво і експорт зернових та зернобобових культур в умовах військового стану Мазур В.А., Мазур К.В., Панцирева Г.В. 2022 88
32062 Використання ланцюгів постачання в умовах діджиталізації економіки Коляденко С.В. 2021 83
32053 Економічна та біоенергетична ефективність використання дигестату біогазових станцій при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур в умовах євроінтеграції України Логоша Р.В., Паламарчук В.Д., Кричковський В.Ю. 2022 57
32052 Маркетингові стратегії розвитку підприємств овочепродуктового підкомплесу. Логоша Р.В., Кричковський В.Ю., Бєлкін І.В. 2022 54
32051 Професійна мобільність вчителя початкових класів як запорука ефективної педагогічної діяльності. Кравець Р.А., Романишина Л.М., Зданевич Л.В. 2022 89
32050 Теоретико-методологічні аспекти формування творчого мислення майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови Кравець Р. 2022 59
32046 Формування продуктивності агроценозів пшениці ярої в залежності від окремих технологічних прийомів Пелех Л.В. 2022 55
32031 Обґрунтування конструктивних параметрів антивібраційної віджимної насадки пресу Луц П.М. 2022 54
31997 Investigation of operation of the hydrovolumic manual control system on the basis of a dosing pump with axial spoiler with accidental load Shargorodskiy S., Yaschuk E. 2022 39
31982 Методи термічної обробки зерна Полєвода Ю.А., Ревва В.Ю., Попов І.І. 2022 60
31981 Моделювання технологічного процесу сівби зернових культур сошниками для прямого посіву на схилах Грушецький С.М., Павельчук Ю.Ф., Бабин І.А., Ляшук О.Л. 2022 49
31979 Державне регулювання розвитку садівництва в Україні Шевчук Г.В., Гонтарук Я.В., Гіренко М.А. 2022 82
31978 Експериментальні дослідження вальцювання заготовок з алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічного деформування Швець Л.В., Труханська О.О. 2022 38
31952 Варіації величини гетерозису урожайності зеленої маси та насіння в гібридних популяціях люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтового розчину Мамалига В.С., Бугайов В.Д., Горенський В.М. 2022 50
31951 Selection of adaptive soybean varieties in cultivation technology under conditions of climate change Telekalo N.V., Korobko А.А. 2022 106
31928 Структурування онімного простору у вітчизняній і східнослов’янській ономастиці Мельник О., Волошина О. 2022 187
31927 The variation modeling of the marketing pricing strategies of the industrial enterprise Kubai O., Chunikhina T., Chernyshov O., Liganenko I. 2022 73
31925 Найкращі інтереси дитини: усиновлення в умовах воєнного стану Томляк Т.С. 2022 101
31831 Прояв гетерозису ознак продуктивнсоті у гібридів (F3 і F5) люцерни посівної за умов підвищеної кислотності ґрунту Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С. 2022 86
31830 Оцінка рекреаційного потенціалу регіонального ландшафтного парку «Мурафа» Мудрак О.В., Ганчук М.М., Мудрак Г.В., Серебряков В.В., Шевченко І.А., Хаєцький Г.С. 2022 62
31805 Розвиток дистанційної юридичної освіти на сучасному етапі в Україні Маньгора В.В. 2022 71
31804 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність соняшнику в умовах південного Степу України Коваленко О.А., Паламарчук В.Д., Корхова М.М., Нерода Р.С. 2022 68
31800 Правове регулювання гендерної рівності в українському законодавстві Маньгора Т.В., Піковська Т.В. 2022 63
31787 Кореляційно-регресійний аналіз складових зайнятості населення України Волонтир Л.О., Шевчук О.Ф. 2022 75
31786 Небезпека, загроза, ризик: сутність та взаємозв’язок із системою екологічної безпеки підприємства Лепетан І.М. 2022 34
31782 Рекреаційний потенціал заповідних територій (на прикладі НПП «Кармелюкове Поділля») Мудрак О.В., Ганчук М.М., Мудрак Г.В., Шевченко І.А., Хаєцький Г.С. 2022 68
31779 Економічні аспекти розвитку інтеграційних зв’язків в молочному скотарстві України Радько В.І., Сало І.А., Ємчик Т.В., Семісал А.В. 2022 70
31772 Облік витрат на ремонт та поліпшення основних засобів в електроенергетиці Іщенко Я.П. 2022 185
31752 Виставкова індустрія: сучасні економічні тренди та перспективи майбутнього Головня О.М. 2022 71
31750 The state of the horse breeding industry and the evaluation of horses at the state enterprise dibrivka stud farm 62 Ohorodnichuk H. 2022 68
31748 Генетична детермінація елементів структури врожаю сої та комбінаційна здатність компонентів гібридизації Мазур О.В., Мазур О.В. 2022 64
31747 Оцінка сортозразків квасолі звичайної за мінливістю ознак Мазур О.В. 2022 70
31746 Економічна та енергетична ефективність вирощування насіннєвої картоплі в умовах Лісостепу Правобережного Мазур О.В., Миронова Г.В. 2022 54
31745 Моніторингові дослідження спрямованості мінералізаційних процесів під впливом органо-мінеральної і органічної систем удобрення Малиновська М.І., Дегодюк С.Е., Заболотний Г.М., Пелех Л.В. 2022 86
31737 Маркетингові інструменти та стратегії просування товарів на міжнародні ринки Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. 2022 89
31722 Дослідження впливу кліматичних змін та застосування добрив на інтенсивність накопичення нітратів в рослинах пшениці озимої Яковець Л.А. 2022 50
31721 Вплив водних витяжок із кореневищ Elytrigia Repens L. на проростання насіння кукурудзи Окрушко С.Є. 2022 73
31720 Вплив контролю бур’янів та мікродобрива на урожайність гороху овочевого Окрушко С.Є. 2022 60
31719 Investigation of the impact of the protection system on the limsted of sugar beet pests on the right bank forest stepp Rudska N. 2022 88
31718 Біологічний захист рослин в системі органічного землеробства Амонс С.Е. 2022 60
31692 Зміна концентрації важких металів у грибах за їх консервування Разанов С.Ф., Гетман Н.Я., Врадій О.І., Коруняк О.П. 2022 75
31691 Сортовивчення інтродукованих сортів яблуні (malus domestica borkh.) В умовах Подільської Дослідної Станції Тарнавська К.П., Коваленко Т.М. 2022 76
31689 Створення вихідного матеріалу гречки для селекції високоврожайних адаптивних сортів Каражбей П.П., Повидало М.В., Таранухо М.П., Буслаєва Н.Г., Коваленко Т.М. 2022 68
31688 Study of ice formation processes on overhead power lines and development of systems to combat this phenomenon Gaidamak O. 2022 53
31687 Phytosanitary state of the agroecosystem of winter wheat depending on the predecessors of perennial leguminous grasses Tkachuk О., Kravets R. 2022 62
31686 Ранньостиглі сорти сої в умовах інтенсивного землеробства та зміни клімату Мазур В.А., Ткачук О.П., Вергеліс В.І. 2022 81
31685 Вплив позакореневих підживлень на тривалість міжфазних періодів ячменю ярого в умовах Правобережного лісостепу України Ткачук О.П. 2022 58
31637 Оцінка критичних періодів росту і розвитку рослин редьки олійної (Raphanus sativus l. Var. Oleiformis pers.) Із використанням методу індукції флуoрeсценції хлорофілу Цицюра Я.Г. 2022 73
31627 Продуктивність та забійні показники свиней за дії пробіотичного препарату Царук Л.Л. 2022 19
31618 Математична модель автоматизації процесу діагностування ведучих мостів автомобілів «Камаз» Борисюк Д.В., Зелінський В.Й., Твердохліб І.В., Полєвода Ю.А. 2022 15
31608 Визначення коефіцієнта теплопередачі роторного випарника з нагрівальним плівкоутворюючим елементом Полєвода Ю.А., Соломон А.М., М.М., Підлипна М.П. 2022 21
31598 Розробка концепції побудови систем діагностування обертових електричних машин в умовах обмеженої інформативності діагностуючих ознак Граняк В.Ф., Грищук О.А. 2022 14
31561 Оцінка фінансового забезпечення функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств Томашук І.В. , Томашук І.О. 2022 58
31560 Продуктивність бджолиних сімей у період підготовки до головного медозбору за впливу пробіотика Разанова О.П., Шульга Ю.І., Салюк О.О. 2022 27
31559 Вплив пробіотичних препаратів на розвиток бджолиних сімей у весняний період Разанова О.П., Скрипник С.В. 2022 23
31525 Початок формування медичної статистики в Україні (40-ві – 80-ті роки ХІХ століття) Бойко Ю.М. 2022 19
31509 Підвищення ефективності зондування ґрунтів на установках з гідроімпульсним приводом Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Брацлавець Б.С., Шевченко В.В. 2022 21
31496 Особливості накопичення важких металів овочами за різного періоду їх вирощування Разанов С.Ф., Вдовенко С.А., Піддубна А.М. 2022 23
31494 Creating surface layers of parts with increased tribological characteristics using cold gas-dynamic spraying Matviychuk V., Gaidamak O., Karpiichuk M. 2022 13
31493 Побудова кривих граничних деформацій матеріалів Матвійчук В.А., Колісник М.А., Штуць А.А. 2022 24
31492 Технологія моніторингу професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців Левчук О.В., Гусак Л.П., Бублик К.С. 2022 21
31490 The efficiency of using agras drones for spraying, their design, technical and technological features Kholodiuk O., Tokarchuk O. 2022 15
31489 Аналіз і розробка мостової схем для керування реактивною потужністю Возняк О.М., Токарчук О.А., Штуць А.А., Тихонов В.К. 2022 23
31488 Видовий та кількісний склад мікофлори сірого лісового ґрунту за інтенсивного садівництва і рослинництва Разанов С.Ф., Мельник В.О. 2022 18
31487 Обчислення роботи в одній прикладній технічній задачі з різною геометрією розташування та порівняння отриманих результатів Дубчак В.М., Пришляк В.М. 2022 18
31486 Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції Вінницької області Мазур К.В., Гонтарук Я.В. 2022 24
31485 Організація аналізу грошових потоків на підприємстві Мулик Т.О. 2022 29
31484 Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства Мулик Т.О. 2022 28
31483 Дослідження димності відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння, які працюють на дизельному паливі з елементами біопалива Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А., Буздиган М.В. 2022 26
31482 Оцінка деформовності матеріалу при висаджуванні елементів заготовок методом штампування обкочуванням Михалевич В.М., Матвійчук В.А., Колісник М.А. 2022 20
31481 Визначення діапазону регулювання швидкості робочих органів механізму для відокремлення стеблових кормів шляхом математичного моделювання Руткевич В.С., Шаргородський С.А., Кушнір В.П., Остапчук О.О. 2022 32
31479 Теоретичні дослідження процесу руху зернового матеріалу на поверхні ступінчастого віброживильника Степаненко С.П., Котов Б.І., Рудь А.В., Замрій М.А. 2022 26
31478 Насіннєва продуктивність та екологічна стійкість сортів горошку посівного Ткачук О.П., Вергеліс В.І. 2022 36
31416 Формування професійної відповідальності майбутніх інженерів у контексті графічної підготовки Джеджула О.М. 2022 3
31415 Транскордонне співробітництво сільських територій у контексті конвергенційно-інтеграційних процесів Головня О.М., Потапов В.П. 2022 20
31391 Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку підприємств Подолянчук О.А. 2022 44
31387 Вплив соціальних мереж на громадську та політичну активність української молоді Богатчук С.С., Гайдай І.В., Мазило І.В. 2022 22
31385 Порівняльне оцінювання сортів та гібридів моркви столової в умовах правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. 2022 23
31384 Оплата праці та розрахунки з працівниками в умовах воєнного стану: трудові відносини та обліковий аспект Подолянчук О.А. 2022 25
31383 Еколого-економічна та біоенергетична оцінка технологій вирощування пшениці озимої після бобових багаторічних трав Ткачук О.П. 2022 20
31382 Становлення і розвиток навчальних закладів для дітей залізничників південно-західних залізниць в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Богатчук С.С. 2022 24
31378 Аналіз застосування інформаційних технологій в органічному сільському господарстві Лебідь О.В. 2022 26
31371 Розробка технології сиркових паст з харчовими волокнами Новгородська Н.В., Берник І.М. 2022 31
31367 Динаміка показників хімічного та біохімічного споживання кисню в р. Південний Буг за 2016–2020 рр. Морозова Л.П. 2022 64
31361 Теплоутилізатор для тваринницьких приміщень Яропуд В.М. 2017 20
31356 Моделювання етнічної ситуації в Правобережній Україні другої половини ХІХ століття Бойко Ю.М. 2022 41
31355 Міграційні процеси у контексті глобалізації світової економіки Томашук І.В, Болтовська Л.Л. 2022 32
31352 Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник забезпечення сталого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу. Болтовська Л.Л. 2022 13
31349 Використання бузини чорної (sambucus nigra) в харчовій галузі та лікувально-профілактичних цілях Морозова Л.П. 2022 13
31348 Сучасні тенденції виробництва сиру твердого із низькою температурою другого нагрівання Соломон А. М., Даниленко С. Г., Бондар М. М. 2022 25
31345 Впровадження інновацій в маркетингу агропромислових підприємств Підвальна О.Г., Колесник Т.В. 2022 28
31340 Амарант та продукти його переробки в хлібопеченні Овсієнко С.М. 2022 24
31335 Ефективність вирощування та переробки озимого ріпаку на біодизель Телекало Н.В., Купчук І.М., Гонтарук Я.В. 2022 24
31333 Перетравність поживних речовин за використання різних співвідношень цинку і марганцю в раціонах молодняку свиней Новгородська Н.В., Разанова О.П. 2022 34
31332 Вплив БВМД Інтермікс на живу масу та лінійні проміри бичків української чорно-рябої молочної породи Разанова О.П., Яремчук О.С., Гутий Б.В., Новгородська Н.В., Фаріонік Т.В. 2022 35
31331 Вплив аграрного сектору економіки на сталий розвиток сільських територій Томашук І.В., Хаєцька О.П. 2022 37
31320 Управління фінансовими ризиками підприємства як складова забезпечення сталого функціонування суб’єкта економіки Томашук І.В., Томашук І.О. 2022 55
31319 Організація діловодства в управлінській діяльності підприємства Лепетан І.М. 2022 18
31315 Міжбюджетні відносини як інструмент механізму розвитку територіальних громад Польова О.Л. 2022 18
31313 Маркетингові інновації в індустрії гостинності України Гарбар Ж.В., Гонтарук Я.В. 2022 23
31312 Перспективи виробництва біогазу з відходів підприємств та домогосподарств на полігонах твердих побутових відходів Мазур К.В., Гонтарук Я.В. 2022 34
31303 Інтенсивність росту бичків молочного періоду за впливу добавки Інтермікс. Разанова О.П., Скоромна О.І., Яремчук О.С., Побережець Ю.М. 2022 26
31302 Ефективність розведення кросів бельгійської блакитної породи великої рогатої худоби в Україні Скоромна О.І., Гордій А.М., Голембівський С.О., Разанова О.П., Вікарчук Н. 2022 23
31301 Напрями вдосконалення вирощування та переробки кукурудзи на біопаливо Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Купчук І.М., Телекало Н.В., Гонтарук Я.В. 2022 42
31300 Конкурентоспроможність аграрних підприємств в умовах інноваційного середовища. Хаєцька О.П. 2022 32
31299 Екологічні проблеми функціонування полезахисних лісосмуг в умовах зміни клімату. Ткачук О.П., Вітер Н.Г. 2022 32
31296 Біологічні аспекти функціонування полезахисних лісосмуг в умовах зміни клімату Ткачук О.П,, Вітер Н.Г. 2022 23
31287 Вплив біологізованих систем удобрення на інтенсивність накопичення важких металів у злаково-бобовому різнотрав’ї. Тітаренко О.М. 2020 22
31286 Роль сенсорної лексики у створені художньої образності в романі Ф.С. Фіцджеральда "Ніч лагідна” Волошина О.В, Станішевська В.Г. 2022 18
31284 Сучасні аспекти зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України. Доцюк С.О. 2022 22
31275 Дослідження хвильового опору рідинно-дисперсних середовищ в умовах ультразвукової кавітаційної обробки. Берник І.М., Назаренко І.І., Луговський О.Ф. 2021 17
31262 Формування полікультурних компетентностей у майбутніх фахівців аграрної галузі. Волошина О.В. 2022 20
31248 Вплив схеми розміщення і густоти рослин на біометричні показники та урожайність перцю солодкого. Вдовенко С.А., Швидкий П.А., Оплаканська А.Б., Мулярчук О.І. 2021 30
31244 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. Балдинюк В.М. 2022 29
31241 Теорія сутності дефініції «сільські території». Беженар І.М., Мамчур В.А., Малік Л.М., Германюк Н.В., Демченко О.В. 2021 25
31233 Науковий гуманітарний текст у типології текстових одиниць. Юмачікова О.М. 2022 22
31217 Pragmalinguistic functions of epiphoric lexical-syntactic repetition. Kholod I. 2022 14
31214 Impact of herbicides on the formation of chickpea yield. Shkatula Yu. M. 2022 13
31212 Формування площі листкової поверхні рослинами ячменю озимого в залежності від удобрення. Шкатула Ю.М., Барський Д.О. 2022 28
31182 Principles, criteria and factors of implementation of innovative activity at enterprises of food industry. Harbar Zh.V.. Romanova T.V. 2022 26
31177 Перспективи розвитку виробництва та переробки зерна в Україні. Яремчук Н.В., Гонтарук Я.В. 2022 24
31173 Прийняття маркетингових рішень в системі управління підприємством. Красняк О.П. 2022 20
31162 Математичне та комп’ютерне моделювання функціонування логістичних процесів та систем. Волонтир Л.О., Потапова Н.А., Зелінська О.В. 2022 25
31161 Управління персоналом як ефективний інструмент удосконалення роботи підприємств індустрії гостинності. Лопатюк Р.І. 2021 23
31150 Кормова поведінка та молочна продуктивність корів різної вгодованості. Поліщук Т.В., Бондаренко В.В. 2021 24
31148 Впровадження принципів екологістики для забезпечення безвідходного сільськогосподарського виробництва. Вовк В.Ю. 2022 25
31144 Виставково-ярмаркова діяльність як інтеграційний інструмент реалізації інтересів АПК. Головня О.М. 2022 17
31141 Marketing activities management system. Logosha R.V., Bratkovsky O.A. 2022 20
31138 Визначення дози обробки зернової сировини озоноповітряною сумішшю при вібраційному сушінні. Присяжнюк Д.В. 2022 15
31137 Дослідження енергофізичних та термодинамічних процесів в електронному пристрої для синтезу озону. Присяжнюк Д.В. 2022 24
31136 Дослідження енергетичної ефективності сушіння зернової сировини з використанням віброозонуючого комплексу. Присяжнюк Д.В. 2022 28
31133 Контроль якості лікувально-столових мінеральних вод закарпаття за вмістом гідрокарбонатів та ступенем мінералізації. Морозова Л.П., Гриневич М.О. 2021 10
31129 Вплив світлового режиму на ріст та розвиток пшениці озимої в агроценозах правобережного лісостепу України. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Копитчук Ю.М. 2022 26
31119 Напрями удосконалення управлінського обліку в бджільництві. Коваль О.В., Бурко К.В. 2022 18
31114 Теоретичні та практичні аспекти оцінювання вартості підприємства. Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. 2022 19
31113 Рольова гра як ігрова технологія навчання на заняттях іноземної мови. Ковальова К.В. 2022 21
31112 Реалії та перспективи ведення інтегрованого обліку суб’єктами господарювання. Гончарук І.В., Коваль Л.В., Старосуд В.І. 2022 31
31111 Вирощування олійних культур та інтенсивність накопичення важких металів у ґрунтах за їх мінерального удобрення в умовах Вінниччини. Гуцол Г.В., Мазур О.В. 2022 37
31110 Вплив глобалізаційних процесів на сучасні економічні системи. Томашук І.В. 2022 24
31109 Агротуристичні комплекси в контексті зеленого європейського курсу: вектори розвитку та перспективи. Ставська Ю.В. 2022 22
31108 Родена – новий сорт-синтетик люцерни посівної (Medicago sativa L.) інтенсивного типу. Мамалига В.С., Бугайов В.Д., Горенський В.М., Смульська І.В. 2021 28
31107 Відмінності сортозразків квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками. Мазур О.В., Сташевський Р.В. 2022 16
31106 Yield and seed production of potato varieties depending on the elements of growing technology. Mazur O.V., Myronova G.V. 2022 19
31105 Перспективні технології і технічні засоби обробки рідкого гною на свинофермах. Яропуд В.М., Грицун А.В., Мазур І.М. 2022 17
31103 Симуляція процесу тепломасообміну теплообмінника побічно-випарного типу. Калетнік Г.М., Яропуд В.М. 2022 20
31102 Оцінка врожайності буряку столового за використання біологічних препаратів в умовах лісостепу правобережного України. Прокопчук В.М., Паламарчук І.І. 2022 11
31101 Сортування, логістика й вторинне використання твердих побутових відходів України. Токарчук Д.М., Березюк С.В. 2022 23
31095 Вплив мікроклімату приміщення та умов утримання телят у період вирощування до 8 місячного віку. Варпіховський Р.Л., Кучеренко О.М. 2022 27
31092 Обґрунтування раціонального способу та обладнання для сушіння високовологого насіння баштанних культур. Цуркан О.В. 2021 35
31091 Аналіз вібраційних технічних засобів для сушіння насіння гарбуза. Цуркан О.В. 2021 28
31090 Системний підхід до вивчення технології післязбиральної обробки насіння гарбуза. Цуркан О.В. 2021 20
31089 Передумови для побудови математичної моделі процесу фільтраційного сушіння насіння гарбуза. Цуркан О.В. 2022 12
31088 Передумови розробки математичної моделі руху насіння гарбуза у вібраційній сушарці. Цуркан О.В. 2022 24
31087 Оцінка рівня інноваційного потенціалу аграрних підприємств. Чіков І.А. 2022 59
31086 Технологічність, екологічність та продуктивність середньоранньостиглих сортів сої. Мазур В.А., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., Верхолюк С.Д. 2022 29
31085 Аналітичне забезпечення дебіторської заборгованості в системі управління підприємства. Мулик Т.О. 2022 16
31079 Забезпечення інформаційної функції управління аграрним бізнесом в умовах воєнного стану: особливості бухгалтерського обліку та оподаткування. Іщенко Я.П. 2022 23
31075 Автоматизована система сушки жому цукрового виробництва. Возняк О.М., Бабин І.А. 2022 21
31068 Комплексна переробка твердих побутових відходів як шлях вирішення екологічних проблем Іллінецької територіальної громади. Гончарук І.В., Фурман І.В., Дмитрик О.В. 2022 24
31063 Формування моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива. Бондаренко В.М, Гонтарук Я.В. 2022 27
31062 Оцінювання енергонасиченості широколінійних (портальних) транспортних засобів сільськогосподарського призначення. Солона О.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Адамчук В.В. 2021 17
31061 Еlaboration and researches of apparatus of control for hydroponic installations. Sevostyanov І., Melnyk O. 2022 18
31060 Еlaboration and researches of a vibro-press for dehydration of damp dispersive materials. Sevostyanov І., Ivanchuk Y. 2022 24
31059 Мodelling of working process of equipment with hydraulic drive for separation of damp dispersive materials. Sevostyanov І., Ivanchuk Y. 2022 18
31055 Розрахунок та порівняння кривих тепловиділення тракторного дизеля при роботі на дизельному паливі та біопаливі за допомогою нової математичної моделі. Рябошапка В.Б. 2015 20
31054 Перспективи створення поверхневих шарів деталей з підвищеними трибологічними характеристиками із застосуванням газодинамічного напилення. Матвійчук В.А., Гайдамак О.Л., Карпійчук М.Ф. 2022 19
31053 Перспективи виявлення дефектів обертових електричних машин на основі аналізу їх вібросигналів. Граняк В.Ф., Солона О.В. 2022 16
31052 Оцінювання систематичних похибок смугового несиметричного сенсора вологості. Граняк В.Ф., Кожушко О.В. 2022 11
31051 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому і зворотному витискуванні методом штампування обкочуванням. Матвійчук В.А., Михалевич В.М., Колісник М.А. 2022 29
31050 Принцип забезпечення найкращих інтересів дитини у практиці. Томляк Т.С. 2022 24
31049 Строки досудового розслідування кримінальних проступків: судова практика та прогалини законодавства. Опольська Н.М. 2022 18
31044 Основні характеристики осадів стічних вод. Пазюк В.М., Токарчук О.А. 2022 20
31043 Екологічна оцінка повторних посівів кукурудзи в Україні. Ткачук О.П., Бондаренко М.І. 2022 16
31042 Екологічна оцінка середньостиглих і середньо пізньостиглих сортів сої. Ткачук О.П., Дідур І.М., Панцирева Г.В. 2022 33
31041 Інституційні пастки земельної реформи в аспекті ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Захарченко В.І. 2022 24
31040 Використання екологічних, соціально-економічних індикаторів сталого розвитку територіальних громад Східного Поділля. Мудрак Г.В. 2022 13
31039 Обґрунтування параметрів нейроконтролера для системи керування віброприводом адаптивних вібраційних технологічних машин. Ярошенко Л.В., Чубик Р.В. 2022 15
31035 Research of the working process of the cleaning system of machines for harvesting root crops. Trukhanka O. 2022 21
31034 Ефективність управління активами – основа зростання фінансового потенціалу підприємств аграрного сектора економіки. Вдовенко Л.О. 2022 25
31027 Preparation features of technical means for haymaking. Kholodiuk О., Kuzmenko V., Zhukov V. 2022 15
31024 Документальне відображення витрат і виходу продукції галузі садівництва. Кожухар В.В. 2022 30
31023 Світовий досвід переходу до моделей циркулярної економіки на основі використання безвідходних технологій в АПК. Вовк В.Ю. 2022 30
31022 Агрохімічна оцінка ґрунтів, що перебували під садівництвом, щодо придатності їх використання під вирощування основних сільськогосподарських культур. Разанов С.Ф., Мельник В.О. 2022 15
31021 Баланс поживних речовин у грунті при вирощуванні зернобобових культур Ткачук О.П., Врадій О.І. 2022 41
31020 Розробка алгоритмічного забезпечення для практичної реалізації випробувально-діагностичного комплексу верстатів з ЧПК. Веселовська Н.Р. 2022 20
31017 Ефективність впливу мінеральної добавки на продуктивність та гематологічні показники мʼясних перепелів. Побережець Ю.М., Гутий Б.В., Яремчук О.С., Чудак Р.А., Фаріонік Т.В., Разанова О.П., Скоромна О.І. 2022 33
31016 Експериментальне дослідження роботи гідростатичної трансмісії типу гст-90. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Ящук Є.В., Гречко Р.О. 2022 17
31014 Ефективність застосування біопрепаратів в посівах пшениці озимої в умовах правобережного лісостепу. Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Амонс С.Е. 2022 31
31012 Оцінка впливу гербіцидів та удобрення на забур’яненість і урожайність сої. Окрушко С.Є. 2022 28
31011 Species composition of soy agrocenose pests and control of their number in the right bank forest steppe. Rudska N. 2022 52
31005 Perfection of fundamentals of mathematical method of design of hydrosystems of drive of technical machines. Kravets S. 2022 16
31002 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів адаптивного тритрубного теплоутилізатора тваринницьких приміщень. Яропуд В.М., Купчук І.М., Бурлака С.А. 2022 30
30997 Визначення кінематичних характеристик пластичної течії металу в умовах осьової симетрії процесу деформування. Сивак Р.І., Островський А.Й., Залізняк Р.О. 2022 21
30996 Дослідження компоновки універсально-складального пристрою із зміною конструктивних параметрів елементів втулки розрізної. Сивак Р.І., Островський А.Й., Богатюк М.О. 2022 22
30995 Децентралізація у забезпеченні стійкого економічного та соціального розвитку територіальних громад. Польова О.Л. 2022 23
30981 Обґрунтування основних конструктивних параметрів ротаційного робочого органу коренебульбозбиральної машини. Грушецький С.М., Омельянов О.М. 2022 14
30980 Інноваційні засоби для вивантаження стеблових кормів з траншейних сховищ. Руткевич В.С., Кушнір В.П., Остапчук О.О. 2022 36
30977 Інвестиційні поступи як основа соціально-економічних перетворень в аграрній галузі. Грищук Н.В. 2021 20
30975 Дослідження моделі галузі електроенергетики та методики виконання вимірювань якості електроенергії. Возняк О.М., Штуць А.А., Тихонов В.К. 2022 27
30974 Ергономічні аспекти охорони праці в сільському господарстві. Спірін А.В., Цуркан О.В. Твердохліб І.В., Борисюк Д.В. 2022 29
30973 Модернізація обладнання для виробництва сирного продукту. Полєвода Ю.А., Соломон А.М., Бондар М.М. 2022 33
30972 Дослідження процесу низькотемпературного концентрування харчової сировини для виробництва зефіру. Полєвода Ю.А., Соломон А.М., Бондар М.М. 2022 25
30971 Обґрунтування амплітудно- частотних характеристик та конструктивних параметрів сепаратора з вібраційним приводом збудження просторових коливань. Омельянов О.М., Токарчук О.А. 2022 6
30968 Особливості вірусного маркетингу, бенчмаркінгу та соціально відповідального маркетингу як перспективних напрямків на ринку. Бєлкін І.В. 2022 19
30966 Алгоритм функціонування машинно-тракторного агрегату з використанням системи живлення зі змішувачем палив. Бурлака С.А. 2022 16
30964 Актуальні проблеми агровиробництва в умовах запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Захарченко В.І. 2021 12
30963 Перспективи розвитку біопалива в особистих селянських господарствах. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. 2022 15
30962 Вплив сидератів на родючість ґрунту. Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Овчарук В.В., Овчарук І.І. 2021 22
30961 Склад і біометричні показники полезахисних лісосмуг центрального Лісостепу. Ткачук О.П., Панкова С.О. 2021 27
30956 Динаміка виробництва сої в Україні та світі. Коробко А.А. 2021 22
30927 Банківський нагляд та його вплив на банківську систему України. Руда О.Л. 2022 13
30919 Позасудові репресії на території Вінницької області 1937–1939 років. Богатчук С.С., Богатчук В.З. 2022 23
30915 Вільні коливання осцилятора за наявності квадратичного в’язкого опору та сухого тертя. Ольшанський В.П., Сліпченко М.В., Спольнік О.І., Замрій М.А. 2020 12
30914 Основні напрями вдосконалення готівкового обігу в Україні (з урахуванням зарубіжного досвіду). Захарченко В.І. 2022 15
30880 Земельні ділянки: облік та оподаткування. Подолянчук О.А., Олійник Я.Ю. 2021 27
30875 Економічний зміст і види Fintech інновацій. Мулик Т.О., Олійник О.О. 2021 44
30873 Зарубіжний досвід використання системи праці та мотивації працівників підприємства. Машевська А.А. 2022 36
30872 Аналіз рівня економічної безпеки на сільськогосподарських підприємствах в Україні. Машевська А.А., Коломієць М.Ф. 2022 19
30869 Напрями удосконалення діяльності молокопереробних підприємств України. Фурман І.В. 2022 24
30861 Інформаційно-консультаційне забезпечення функціонування малих та середніх сільськогосподарських підприємств. Корінець Р., Польова О., Рудич О., Бачинський Р. 2021 15
30833 Теоретико-організаційні аспекти механізму кредитування аграрних підприємств Томашук І.В., Томашук І.О. 2021 33
30832 Удосконалення фінансово-економічної безпеки в системі антикризового управління аграрного підприємства Кубай О.Г., Заставнюк О.А. 2022 30
30831 Оптимізація рецептів раціонів для збільшення енергії росту нової популяції молодняку м’ясного комолого сименталу худоби в умовах передгірської зони буковинських Карпат. Казьмірук Л.В., Калинка А.К., Томаш Л.В., Лесик О.Б. 2022 19
30829 З історії відбудови та роботи Вінницької залізниці (1943-1945). Мазило І.В. 2022 23
30827 Збалансованість територіальної органі­ зації агроландшафтів Cхідного Поділля: науково­методичні і практичні підходи Мудрак О.В., Ганчук М.М., Мудрак Г.В., Шевченко І.А., Зіновчук Н.В., Хаєцький Г.С 2021 16
30825 Еміграційні процеси в Україні як дестабілізуючий фактор трудового потенціалу Самборська О.Ю., Горгота В.А. 2021 17
30824 На шляху до цифрового стандарту світової валютної системи Захарченко В.І. 2022 25
30823 Особливості інноваційних процесів на аграрних підприємствах Польова О.Л. 2022 22
30822 Перспективи виробництва біогазу та біоетанолу на спиртових заводах Фурман І.В. 2022 25
30821 Українська модель ринку землі – інклюзив чи «гібрид» латифундистської моделі? Захарченко В.І. 2021 15
30812 Правове регулювання нетрадиційних форм шлюбно-сімейних відносин. Маньгора Т.В., Швець Л. 2022 22
30794 Доступ до публічної інформації:конституційно-правовий аспект. Правдюк А.Л. 2022 22
30780 Відбудова, відновлення роботи і реконструкція залізничного транспорту в 1943–1950-х рр.,об’єднання регіонів України Мазило І.В. 2021 21
30765 Особливості використання земель державної власності в умовах децентралізації Пронько Л.М. 2022 20
30764 Напрями вдосконалення виробництва та переробки продукції АПК на біопаливо Гонтарук Я.В., Шевчук Г.В. 2022 26
30762 Особливості юридичної відповідальності за прояви булінгу та шляхи боротьби з ним Маньгора В.В., Вітковська К.А. 2022 22
30761 Напрями розвитку правового регулювання управління ідентифікаційними даними Маньгора В.В., Костенко О.В. 2022 18
30760 Виробництво біогазу як напрям поліпшення екологічної ситуації Вінницької області Мазур К.В., Ясінська Б.О. 2022 25
30759 Перспективи виробництва біогазу на цукрових заводах України. Гонтарук Я.В. 2022 25
30758 The impact of European integration processes on the development of rural areas of Ukraine. Tomashuk I. 2022 26
30756 Моделювання покращених сліпих електронних цифрових підписів 2D типу для систем захисту інформації Красиленко В.Г. Нікітович Д.В. 2022 57
30755 Метавсесвіт: правові перспективи регулювання застосування аватарів та штучного інтелект. Маньгора В.В., Костенко О.В. 2022 29
30752 Формування системи об’єктів обліку корпоративних прав Іщенко Я.П. 2022 22
30745 Електронна демократія (краудсоринг) як елемент сучасних прав громадян. Правдюк А.Л. 2022 21
30743 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність соняшнику Мазур В.А., Колісник О.М. 2021 37
30696 Information reproduction systems in information business logistics Volontyr L. 2021 78
30687 Особливості традиційного і цифрового маркетингу у сільському господарстві Германюк Н.В. 2021 20
30686 Сучасний стан та особливості формування соціальних стандартів в Україні Березюк С.В. 2021 15
30684 Creation of electric conductive coatings using gas-dynamic spraying Gaidamak O. Matviychuk V. 2021 27
30683 Інституційні пастки земельної реформи щодо зміни форм власності на землю Захарченко В.І. 2021 14
30682 Аналіз проблем і перспектив зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС Хаєцька О.П. 2021 15
30681 Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку: переваги та недоліки застосування Правдюк Н.Л.,Обнявко М.В. 2021 38
30676 Шляхи інтенсифікації виробництва насіння трав Спірін А.В., Цуркан О.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. 2021 27
30675 Експериментальна оцінка енергетичних параметрів об’ємної вібросепарації сипкої продукції. Омельянов О.М. 2021 13
30673 Особливості реалізації права на притулок в Україні Маньгора Т.В., Тельнюк С.Р. 2022 13
30672 Виборча інженерія в контексті політичних трансформацій Правдюк А.Л., Петрище Л.Я. 2022 26
30669 Методичні аспекти аналізу управління фінансовою безпекою підприємства. Федоришина Л.І. 2021 26
30668 Information support for monitoring the state of the grain industry of Ukraine in the conditions of euro integration Pravdiuk N., Burko K. 2021 24
30666 Економіко-екологічні перспективи вирощування енергетичної верби Ялтушківською дослідно-селекційною станцією ІБК і ЦБ НААН України Гончарук І.В., Яремчук Н.В. 2021 30
30664 Значення облікової складової процесу ціноутворення на підприємстві Коваль Л.В., Лепетан І.М. 2021 23
30663 Доходи суб’єктів господарювання: економічна сутність та класифікація. Козаченко А.Ю. 2021 18
30662 Капітальне інвестування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Мулик Т.О. 2022 24
30661 Розвиток сільських територій України в системі євроінтеграційних процесів Томашук І.В., Балдинюк В.М., Томашук І.О. 2021 37
30659 Assessment of the level of competitiveness of agricultural enterprises on the basis of neural network modeling Chikov I. 2021 60
30658 The new basic realizations of operations “equivalence” of neuro-fuzzy and bioinspired neuro-logics to create hardware accelerators of advanced equivalental models of neural structures and machine vision systems Krasilenko V., Yurchuk N., Lazarev А. 2021 54
30657 Simulation of cells for signals intensity transformation in mixed image processors and activation functions of neurons in neural networks Krasilenko V., Lazarev A., Nikitovich D. 2021 54
30653 Розвиток біоенергетики в Україні – енергетична та економічна безпека в умовах сталого розвитку Лутковська С.М., Зеленчук Н.В. 2021 27
30648 Improvement of the method for producing comfitures from fruit raw materials Bondar M., Zagorulko А., Cherevko О., Zahorulko А., Yancheva М., Dudnyk S. 2021 26
30644 Моделювання технологічних процесів наповнення геометричних структур робочих органів бункерного типу сільськогосподарських машин матеріалами сферичної форми Дубчак В. М., Пришляк В. М. 2021 27
30639 Роль бухгалтерського обліку у забезпеченні екологічної безпеки бізнесу Лепетан І.М. 2021 30
30630 Обгрунтування створення національного природного парку «Центральне Поділля» Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Серебряков В.В., Щерблюк А.Л., Клочанюк В.В. 2021 10
30629 Використання ультразвуку у виробництві ферментованих кисломолочних продуктів Яремчук О.С., Новгородська Н.В. 2021 30
30628 Облік та оподаткування земельних ділянок сільськогосподарського призначення Подолянчук О.А., Лепетан І.М. 2022 19
30626 Особливості сучасного кредитування представників малого та середнього бізнесу Грищук Н.В. 2022 30
30625 Впровадження блокчейну в облікову систему : кроки назустріч. Правдюк Н.Л., Обнявко М.В. 2022 23
30623 Вплив норм посадки бульб та систем удобрення на продуктивність ранньостиглого сорту картоплі серпанок в умовах лісостепу Правобережного Поліщук М.І. 2021 21
30621 Симбіотична діяльність рослин нуту залежно від технологічних прийомів вирощування Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Мордванюк М.О. 2021 34
30620 Дослідження формування площі асиміляційної поверхні у кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В.Д., Соломон А.М. 2021 25
30614 The role of credit resources in financial support of agricultural manufacturers in modern economic conditions Hryshchuk N. 2021 16
30613 Орендні відносини після відкриття ринку землі Томляк Т.С., Єдинач В.В. 2021 21
30611 Формування системи інституційного забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Свиноус Н.І., Гаврик О.Ю., Свиноус І.В., Ємчик Т.В., Сало І.А. 2021 19
30609 Трендові інструменти фінансування сільськогосподарських підприємств за сучасних економічних умов Грищук Н.В. 2021 16
30608 Конституційні гарантії інформаційної безпеки людини і громадянина Правдюк А.Л. 2021 27
30607 Математичне моделювання ґрунтообробного агрегату в системі «Ґрунт-агрегат-енергетичний засіб» для Strip-till технології обробітку ґрунту Середа Л.П., Ковальчук Д.А. 2021 23
30606 Підвищення ефективності ультразвукової технологічної дії при обробці харчової сировини Берник І.М. 2021 23
30605 Influence of technological methods of growing on the leaf surface of corn Shevchenko N., Yakovets L. 2021 30
30604 Фізико-математична модель вентиляційної системи нагнітання чистого повітря у тваринницьких приміщеннях Калетнік Г.М., Яропуд В.М. 2021 20
30603 Застосування національними судами принципу забеззпечення найкращих інтересів дитини у цивільному судочинстві. Томляк Т.С. 2021 25
30602 Генезис принципу забезпечення найкращих інтересів дитини в міжнародному праві Томляк Т.С. 2021 29
30601 Відновлення ресурсу робочих органів ґрунтообробних машин нанесенням зносостійких покрить Паладійчук Ю.Б., Мельник Ю.А. 2021 21
30600 Розробка математичної моделі гідравлічного привода розгортання секцій широкозахватної машини сільськогосподарського призначення Шаргородський С.А., Руткевич В.С., Ящук Є.В. 2021 70
30599 Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшника в умовах лісостепу правобережного Дідур І.М., Циганський В.І. 2021 43
30597 Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в Україні в розрізі прецедентної практики європейського суду із прав людини Калетнік Г.М., Опольська Н.М. 2021 27
30590 Efficacy of herbicides application in growing sorghum in the forest steppe of Ukraine. Kolisnyk O.M., Mazur K.V. 2021 31
30587 Конституційні засади права на інформацію: актуальні проблеми. Правдюк А.Л. 2021 21
30572 Інноваційний метод нереверсивного виготовлення нарізі у наскрізних циліндричних отворах Островський А.Й. 2021 15
30566 Assessment of decorative value and prospects of the genus Magnolia compositional use on the territory of Vinnytsia Matusyak M.V., Pantsyrieva H.V., Prokopchuk V.M. 2021 17
30565 Вплив мінеральних добрив та біопрепарату на ріст та розвиток рослин сої Циганська О.І. 2021 24
30563 Оцінка густоти рослин ячменю ярого залежно від технологічних прийомів вирощування. Мазур О.В., Поліщук М.І., Тинько В.В. 2021 21
30562 Дослідження параметрів лінійного асинхронного електроприводу віброцентробіжного сепаратора зерна Возняк О.М., Штуць А.А., Колісник М.А. 2021 23
30561 Аналіз комплексної моделі моніторингу параметрів якості електроенергетики Возняк О.М., Штуць А.А., Наавгуст О.П. 2021 17
30558 Організаційно-методичне забезпечення обліку і оподаткування оплати праці Машевська А. 2021 15
30557 Ризогенез живців лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia) та особливості розвитку укорінених рослин Циганська О.І. 2021 22
30556 Математичне моделювання робочих процесів в керуючій апаратурі гідроімпульсного привода Іванчук Я.В., Іскович-Лотоцький Р.Д., Севостьянов І.В., Веселовська Н.Р., Коваль К.О., Белзецький Р.С., Добровольська К.В., Куша Я.Ю., Воловик Б.П. 2021 15
30554 Use of digitalization means in the formation of the microclimate of animal premises Trukhanska O. 2021 16
30552 Результати досліджень гідродинамічної системи промивання доїльних установок Бабин І.А. 2021 15
30551 Оптимізація удобрення соняшника за рахунок застосування біологічних преппааратів в умовах Лісостепу правобережного Цицюра Я.Г., Дідур І.М. 2021 31
30549 Формування урожайності редьки олійної за зростаючих доз мінеральних добрив при передпосівному їх застосуванню на сірих лісових грунтах Цицюра Я.Г. 2021 20
30548 Дослідження імпульсної вібрації періодично працюючого інжектора системи промивання доїльних установок Бабин І.А. 2021 17
30545 Вплив регуляторів росту на врожайність моркви столової в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. 2021 16
30544 Адаптивність сортів буряку столового в умовах змін клімату Паламарчук І.І. 2021 15
30542 Intellectual property rights to objects created by artificial intelligence Opolska N.M., Solomon A.I. 2021 24
30539 Правове регулювання ввезення лікарських засобів на територію України Піковська Т.В. Вернигорова К.М. 2022 23
30538 Ріст, розвиток та врожайність буряка столового за використання водоутримувальних гранул в умовах лісостепу правобережного України Паламарчук І.І. 2021 12
30537 Вплив системи основного обробітку ґрунту на продуктивність гібридів соняшнику Паламарчук В.Д., Підлубний В.Ф. 2021 21
30535 Розробка штампів з диференційним затиском для різання заготовок під точне штампування Карнаух С.Г., Алієв І.С., Матвійчук В.А., Таган Л.В. 2021 17
30534 Формування якісних показників виробів процесами штампування обкочуванням. Матвійчук В.А., Колісник М.А. 2021 22
30533 Математична модель автоматизації процесу діагностування двигунів внутрішнього згорання сімейства ЯМЗ-238 Борисюк Д.В., Зелінський В.Й., Твердохліб І.В., Полєвода Ю.А. 2021 21
30532 Сучасний стан та перспективи створення розарію на базі паркової зони Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В.М., Панцирева Г.В., Матусяк М.В., Ковальчук Я.Д. 2021 20
30531 Удосконалення роботи гідропонних установок Севостьянов І.В., Мельник О.С. 2021 4
30530 Розробка варіантів технологічних схем переробки основних видів зернової сировини Севостьянов І.В., Іванчук Я.В., Підлипна М.П. 2021 10
30529 Елементи структури врожаю гібридів кукурудзи залежно від внесення біологічних препаратів в умовах Лісостепу правобережного. Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Шевченко Н.В., Мазур О.В. 2021 25
30528 Medical insurance in Ukraine: problems and prospects for development Aleskerova Yu., Fedoryshyna L., Mulik M. 2021 20
30527 Management of innovative activity in educational institutions of Ukraine Todosiichuk V., Burlaka N. 2021 13
30526 Технологічність та агроекологічна стійкість скоростиглих сортів сої Мазур В.А., Ткачук О.П., Дідур І.М., Панцирева Г.В. 2021 34
30525 Ріст, розвиток та продуктивність гороху за обробки його посіву структурованою водою Мазур В.А., Клименко М.О., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., Демчук О.А. 2021 20
30524 Formation of students’ intercultural competence in the conditions of modern global changes Voloshyna O. 2021 41
30523 Виробництво біогумусу каліфорнійськими черв’яками залежно від умов їх утримання Ткачук О.П., Левчук О.В., Крижанівський В.В. 2021 20
30521 Інноваційні методи розділення гліцериномісткої сировини від біопалива Полєвода Ю.А., Бурлака С.А. 2021 17
30518 Методика чисельного моделювання висівного апарата селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур Яропуд В.М., Алієв Е.Б., Дацюк Д.А. 2021 12
30516 Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як чинник підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств Томашук І.В., Красносельська А.А. 2021 33
30514 Особливості формування обліково-аналітичного забезпечення стратегії розвитку підприємств галузі садівництва Кожухар В.В. 2021 13
30512 Дослідження процесів штампування обкочуванням з використанням поверхневого нагріву заготовок Штуць А. А., Служалюк М.О. 2020 0
30511 Комп’ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням циліндричних та трубних заготовок з використанням програмного комплексу DEFORM – 3D Штуць А.А. 2020 14
30510 Особливості впровадження республіканської форми правління у Стародавньому Римі Піковська Т.В. , Рибак І.Ю. 2022 24
30509 E-governance of the economy of the future: world experience and prospects of Ukraine Lebid O.V. 2021 14
30508 Правове регулювання використання систем штучного інтелекту в смарт сіті Тимошенко Є.А., Долян І.В. 2021 24
30506 Дослідження ефективності роздрібної торгівлі та стратегічні напрями її удосконалення Паламаренко Я.В. 2021 13
30505 Diagnostics of diesel engine refrigeration elements and ways of increasing technical and economic indicators Kravets S. 2021 13
30503 Removal of technical and economic indicators of the d-240 engine when using biofuels by applying the diesel-rk software complex Burlaka S., Tokarchuk O. 2021 15
30502 Обґрунтування методів переробки полімерних відходів в агропромисловому виробництві Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. 2021 36
30501 Історіософський підхід до витлумачення категорії темпоральності й специфіка її вияву в мовотворчості письменників Вінниччини ХХ ст Горобець А., Холод І. 2021 20
30499 Теоретичні дослідження пневмовтрат повітряного теплообмінника побічно-випарного типу тваринницьких приміщень Калетнік Г. М., Яропуд В.М. 2021 26
30498 Українська історія в дослідженнях М.О. Максимовича Богатчук С.С. 2021 25
30497 Інтенсивність накопичення цезію-137 у продукції бджільництва за мінерального удобрення на радіоактивно-забруднених ґрунтах Разанов С.Ф., Коминар М.Ф. 2021 25
30493 Стратегія поводження з відходами аграрних підприємств: раціональне поводження відходами рослинництва, відходами тканин тварин, тваринним гноєм, агрохімічними відходами Токарчук Д.М., Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В. 2021 27
30492 Розвиток соціального обліку: перспективи та виклики Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Миськів Л.П. 2021 24
30491 Особливості пускового режиму вібротранспортера з електромеханічним дебалансним приводом Ярошенко Л. В., Стаднік М. І., Видмиш А. А., Проценко Д. П. 2021 22
30490 Поліпшення характеристик перетворювача електропривода в перехідних режимах Видмиш А., Штуць А. 2019 12
30487 Прогностична валідність двомодельної системи конкурсного відбору студентів економічного напрямку. Шевчук О.Ф. 2021 199
30486 Analysis of financial results of insurance company activity. Aleskerova Y., Grabovyak M. 2021 179
30485 Сучасні напрямки досліджень традиційних кисломолочних продуктів. Соломон А.М. 2021 105
30484 Перспективні напрямки кисломолочних ферментованих продуктів з синбіотичними властивостями. Бондар М. М., Соломон А. М., Новгородська Н. В. 2021 165
30483 Оцінка якості фаршевих систем з використанням рослинної сировини. Новгородська Н.В., Соломон А.М., Берник І.М. 2021 199
30482 Гідроімпульсне устаткування для інтенсифікації процесів масажування і насичення інгредієнтами м’ясної сировини. Берник І.М., Коц І.В., Новгородська Н.В. 2021 160
30479 Визначення теплофізичних характеристик об’єктів вібраційного сушіння. Спірін А.В., Твердохліб І.В., Цуркан О.В. 2021 147
30478 Визначення режиму функціонування відцентрово-гравітаційного сепаратора теркового пристрою. Спірін А.В., Твердохліб І.В., Замрій М.А. 2021 135
30477 Використання біологічно активних речовин у хлібопеченні. Овсієнко С.М., Науменко О.В. 2021 322
30475 Продовольчі системи в координатах сталого розвитку. Ковальчук С.Я., Шведюк А.А. 2021 177
30472 Теоретичні аспекти формування організаційно-інституційного забезпечення функціонування підприємництва. Доцюк С.О. 2021 160
30446 Оцінка ефективності заходів щодо вдосконалення управління підприємствами туристичної галузі в умовах євроінтеграції. Захарова Т.В. 2021 142
30431 Fundamentals of commodity fishery for the cultivation of silver carp in polyculture with carp in the conditions of the llc "Кovcheg" of the Кyiv. Palamarchuk V., Lyotka G., Hlavatchuk V. 2021 165
30430 Математичне моделювання робочих процесів в керуючій апаратурі гідроімпульсного привода. Іванчук Я.В., Іскович-Лотоцький Р.Д., Севостьянов І.В., Веселовська Н.Р., Коваль К.О., Белзецький Р.С., Добровольська К.В., Куша Я.Ю., Воловик Б.П. 2021 132
30429 Застосування ліній току при визначенні кінематичних характеристик в стаціонарних процесах пластичної течії металу. Сивак Р.І., Гунько І.В., Залізняк Р.О. 2021 131
30428 Тенденції диверсифікації енергоносіїв машинних агрегатів. Гунько І.В. 2021 95
30427 Удосконалення системи управляння якістю та безпечністю агрохарчової продукції в умовах євроінтеграційних процесів. Брояка А.А. 2021 123
30426 Дослідження параметрів ефективності процесів класифікації сухої зернової сировини при використанні різних схем її навантаження Севостьянов І.В., Мельник О.С., Підлипна М.П. 2021 129
30424 Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних процесів. Мельник С.І., Свиноус І.В., Фурман І.В., Трофімова Г.В., Стариченко Є.М. 2021 208
30419 Розвиток інтеграційних та кооперативних відносин при інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств. Мельник С.І., Свиноус І.В., Фурман І.В., Трофімова Г.В., Зубченко В.В. 2021 101
30418 Перспективи кліматичних змін на планеті Земля. Панасюк Б.Я. 2021 120
30416 Вплив дигестату на структуру врожаю та продуктивнысть кукурудзи. Кричковський В.Ю. 2021 249
30414 Установки з гідроприводом для розділення вологих дисперсних систем. Севостьянов І.В., Краєвський С.О., Севостьянов В.І. 2021 96
30413 Контроль за вчиненням корупційних злочинів, пов’язаних з підкупом: питання законності. Грібов М.Л., Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. 2021 159
30412 Проблеми звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею її на поруки. Грібов М.Л., Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. 2021 249
30409 Науково-методичні і практичні засади оцінювання ключових територій екомережі Східного Поділля за основними критеріями їх формування. Мудрак О.В. , Мудрак Г.В , Щерблюк А.Л. 2021 123
30405 Сучасний стан розвитку трудового потенціалу в аграрній сфері. Доцюк С.О. 2021 138
30404 Імітаційне моделювання процесу змішування дизельного та біопалива. Гунько І.В. 2021 103
30401 Quality of cattle meat when feeding the mineral supplement “Stimulus +”. Фаріонік Т.В. 2021 140
30399 Відгодівельні показники молодняку кролів при згодовуванні Пребіолакт-Кр. Циганчук О.Б. 2021 144
30395 Експериментальне дослідження мікрорельєфу поверхні ґрунту постійної технологічної колії. Булгаков В.М., Кувачов В.П., Солона О.В., Борис М.М. 2021 118
30394 Про аналітичний розв'язок рівняння сили удару двох пружних тіл. Солона О.В., Купчук І.М., Ольшанський В.П., Сліпченко М.В. 2021 136
30393 Експериментальне дослідження інтенсивності коливань сільськогосподарських машинно-тракторних агрегатів. Булгаков В.М., Кувачов В.П., Солона О.В., Борис М.М. 2021 170
30389 Визначення ефективності економічної діяльності малих сільськогосподарських підприємств методом аналізу середовища функціонування. Сахно А.А., Павлюк І.О. 2021 105
30387 Особливості управління соціальноекономічною ефективністю молокопереробних підприємств. Мазур К.В., Тетієвська Т.М. 2021 124
30386 Дослідження стратегічних перспектив розвитку селекції плодових культур в Україні. Мазур К.В., Легойда А.О. 2021 137
30376 Особливості оцінки ефективності розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві альтернативних джерел енергії. Бабина О.М. 2021 174
30373 Лінгвостилістичні особливості лексико-синтаксичного повтору в романі І. Багряного «Тигролови». Холод І. 2021 147
30367 Програмно-апаратний комплекс «ARDUINO LEARNER KIT». Цирульник С.М. 2021 131
30364 Дослідження стану та перспектив розвитку сільського господарства України. Гонтарук Я.В., Бондарук О.С. 2021 177
30359 Дослідження сталого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу та ринку м’яса в Україні. Сахно А.А., Салькова І.Ю. 2021 126
30358 Implementation of the dual form of training of higher education graduators on the basis of the all-ukrainian scientific and educational consortium. Bereziuk S. 2021 97
30355 Використання методу мозкового штурму у викладанні іноземної мови. Волошина О.В. 2021 154
30348 Оптимізація забезпечення безперервного нектароносного конвеєра у бджільництві. Новгородська Н.В., Разанова О.П., Льотка Г.І. 2021 278
30347 Deformation of aluminum alloys in isothermal conditions. Shvets L., Trukhanska O. 2021 128
30343 Аналіз стану води річок Вінницької області. Вітер Н.Г. 2021 240
30342 Удосконалення заходів державної підтримки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних процесів. Мельник С.І., Свиноус І.В., Шевчук Г.В., Трофімова Г.В., Зубченко В.В. 2021 128
30339 Яєчна продуктивність та гематологічні показники курок-несучок під впливом пробіотичної добавки. Побережець Ю.М., Яропуд В. М., Купчук І.М. 2021 186
30338 Інтенсивність забруднення важкими металами ґрунтів природних кормових лук в умовах Вінниччини. Тітаренко О.М. 2021 279
30337 Формування інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці країни. Мельник С.І., Свиноус І.В., Шевчук Г.В., Трофімова Г.В., Стариченко Є.М. 2021 134
30335 Оптимізація технологічних прийомів вирощування ячменю озимого в умовах дослідного поля ВНАУ. Шкатула Ю.М., Козаченко М.І. 2021 170
30323 Research of the rheological parameters of feed grain in the process of the combined impact-cutting grinding. Kupchuk I., Poberezhets Yu., Kravets R. 2021 118
30320 Дослідження іновацій в кормовиробництві – горошок паннонський (vicia pannonica сrantz). Гетман Н.Я. 2021 137
30318 Концептуальні положення стратегії поводження з відходами аграрних підприємств на макро- і мікрорівні. Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. 2021 145
30317 Правове регулювання гендерної рівності у міжнародних нормативних актах . Піковська Т.В. 2021 198
30315 Development of rural areas in ukraine through the prism of experience of developed countries: ecological and social aspects. Palapa N., Toniuk N., Nagorniuk O., Hutsol H. 2021 151
30306 Рекомендації щодо оцінки та діагностування дизельного двигуна при використанні біопалива. Бурлака С.А., Яропуд В.М., Здирко Н.Г. 2021 195
30303 Digestibility of nutrients and broiler chicken productivity under the action of probiotic entero-active. Poberezhets J., Kupchuk I., Yaropud V., Burlaka S. 2021 124
30300 Diagnosis of fuel equipment of diesel engine by removing vybro indicators of fuel supply. Burlaka S., Kravets S. 2021 97
30299 Зміна еколого-агрохімічних показників грунту залежно від його ступеня змитості. Вергеліс В.І. 2021 143
30298 Адаптивність та селекційна цінність сортів сої за вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах України. Білявська Л.Г., Білявський В.Г., Мазур О.В., Мазур О.В. 2021 142
30297 Method and means for measuring the temperature of the pole windings of the electric machine rotor. Hraniak V. F. 2021 170
30296 Використання дискретного вейвлет аналізу вібро-акустичного сигналу для виявлення дебалансу ротора обертових електричних машин. Граняк В.Ф.,Кацив С.Ш., Кухарчук В.В. 2021 156
30295 Імітаційне моделювання та дослідження роботи гідропривода відокремлювача стеблових кормів з траншейних сховищ. Руткевич В.С., Яропуд В.М., Купчук І.М., Остапчук О.О. 2021 161
30294 Вивчення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі. Мазур О.В., Мазур О.В., Миронова Г.В. 2021 161
30264 Сучасний стан науково-технічних розробок в області підвищення ефективності вібраційної техніки та технологій. Омельянов О.М., Твердохліб І.В. 2021 103
30187 Оптимізація консолідування нової популяції продуктивності молочної худоби в умовах Буковини. Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. 2021 262
30186 Продуктивність нової популяції створюваної буковинської породної групи української червоно-рябої молочної худоби в карпатському регіоні Буковини. Калинка А.К., Саранчук І.І., Меленко К.М., Казьмірук Л.В. 2021 140
30184 Екстер’єр і конституція нової популяції м’ясних сименталів худоби в умовах Буковини. Калинка А.К., Казьмірук Л.В. 2021 142
30173 Сутність інноваційно-інвестиційної діяльності у контексті розвитку альтернативних джерел енергії. Бабина О.М. 2021 141
30110 Вплив обробітку грунту на накопичення цезію-137 в квітковому пилку та в продуктах переробки його медоносною бджолою. Разанов С.Ф., Огороднічук Г.М., Коминар М.Ф. 2021 136
30099 Концептуальні засади безпеки банківської таємниці. Руда О.Л. 2021 207
30096 Інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії: фактори впливу. Гончарук І.В., Бабина О.М., Ємчик Т.В. 2021 187
29986 Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в Україні. Амонс С.Е. 2021 185
29985 Assessment of the ecological condition of agricultural soils in Ukraine. Yakovets L. 2021 143
29984 Диверсифікація діяльності як фактор збалансованого розвитку аграрних підприємств. Кубай О.Г., Денега Ю.В. 2021 221
29969 Ефективність захисту посівів озимого ріпаку від шкодочинних організмів. Пінчук Н. В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. 2021 314
29941 Обґрунтування параметрів системи керування електромеханічним дебалансним віброприводом вібраційних машин на основі штучної нейронної мережі. Ярошенко Л.В., Чубик Р.В., Деревенько І.А. 2021 114
29938 Вплив технологічних прийомів вирощування на польову схожість та виживаність нуту в умовах правобережного лісостепу України. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Мордванюк М.О., Затолочний О.В. 2021 203
29882 Аналіз депозитних операцій банків: стан, проблеми та вдосконалення. Мулик Т.О. 2021 149
29881 Відповідальність судового експерта в процесі проведення економічної експертизи. Мулик Я.І. 2021 114
29856 Ретроспектива дефініції сутності людського капіталу і його змісту. Самборська О.Ю., Колесник Т.В., Пронько Л.М. 2021 232
29822 Державна підтримка сільського господарства: проблеми, світові практики та перспективи для України. Фурман І.В. 2021 176
29821 Удосконалення лабораторного стенда для дослідження поршневого компресора за рахунок контуру регулювання тиску на базі програмованого релЕ LOGO! 12/24 RC в середовищі MATLAB SIMULINK Штуць А.А., Чмих К.В. 2021 184
29721 Біопаливо з водоростей як напрям розвитку «зеленої» економіки: сучасний стан та перспективи. Шевчук Г.В. 2021 133
29692 Обгрунтування параметрів грунтообробного агрегату для технології STRIP-TILL. Середа Л. П., Ковальчук Д. А. 2021 101
29688 Розробка та дослідження високопродуктивного електронного пристрою для синтезу озону у вібраційній сушарці. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Присяжнюк Д.В. 2021 132
29687 Діджиталізація як основний фактор розвитку індустрії гостинності у країнах Євросоюзу. Джеджула О.М., Волонтир Л.О. 2021 99
29686 Global market of intelligent investments: experience for Ukraine. Yurchuk N., Kiporenko S. 2021 100
29682 Design and simulation of neuron-equivalentors array for creation of self-learning equivalent-convolutional neural structures (slecns). Krasilenko Vladimir, Yurchuk Nataliya, Nikitovich Diana. 2021 135
29611 Дослідження математичної моделі вібраційного змішувача з маятниковим механізмом вільного ходу. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Присяжнюк Д.В. 2021 133
29610 Перспективи виробництва біопалив в умовах реформування земельних відносин. Фурман І.В., Ратушняк Н.О. 2021 134
29590 Стратегічні напрями розвитку виробництва біопалив із агробіомаси сільсько- господарських підприємств України. Токарчук Д.М. 2021 118
29589 Удосконалення організації переробки відходів на біогаз та тверде біопаливо на рівні громад в Україні. Токарчук Д.М. 2021 125
29486 Становлення системи моніторингу земельних відносин в Україні. Гарбар Ж.В., Михальчишина Л.Г., Гарбар В.А. 2021 150
29478 Краудфандинг як інноваційний фінансовий інструмент для розвитку бізнес-ідей та соціальних проєктів. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. 2021 154
29448 Використання мікродобрив та біопрепаратів при вирощуванні гороху в зоні Південного Степу України. Коваленко О.А., Паламарчук В.Д. 2021 120
29429 Сучасні засади ефективного менеджменту в організації. Германюк Н.В. 2021 150
29428 Роль комунікацій в управлінні організаційним процесом. Германюк Н. В. 2021 212
29409 Діджиталізація як основний фактор розвитку індустрії гостинності у країнах Євросоюзу. Джеджула О.М., Волонтир Л.О. 2021 355
29408 Удосконалення операції ґратування при виливанні мелючих куль у кокіль. Островський А. Й. 2021 142
29407 Реформування правової системи України під впливом міжнародного права. Маньгора В.В. 2021 109
29406 Концепція інтегрованого розвитку міст: європейський досвід та можливості його застосування в Україні. Головня О.М., Кондратова М.В. 2021 143
29405 Особливості документування витрат органічного сільськогосподарського виробництва. Іщенко Я.П., Коваль Н.І. 2021 108
29404 Продуктивність гібридів соняшнику залежно від елементів технології вирощування. Паламарчук В.Д., Підлубний В.Ф. 2021 165
29403 Земельна реформа в «полоні» інститутів держави та громадянського суспільства / Захарченко В.І. 2021 104
29401 Державний земельний банк: історія створення та розвитку в Україні та світі. Логоша Р.В., Хаєцька О.П. 2021 103
29400 Визначення технічного стану електричних двигунів в умовах неповноти початкових даних. Рубаненко О.Є., Токарчук О.А. 2021 103
29399 Розвиток фермерських господарств Вінниччини в перші роки земельної реформи (90-і роки ХХ ст.). Левчук К.І. 2021 116
29398 Розробка конструкції піролізної установки для утилізації відходів з направленим розподіленням теплових потоків. Веселовська Н.Р., Брацлавець Б.С., Ялина О.О., Іскович-Лотоцький Р.Д. 2021 93
29397 Перспективний віброударний пристрій для розвантаження транспортних засобів. Іскович-Лотоцький Р.Д., Веселовська Н.Р., Гнатюк О.Ф. 2021 84
29396 Розробка і обґрунтування конструкції вузлів піролізної установки для утилізації медичних відходів. Іскович-Лотоцький Р.Д., Веселовська Н.Р.,Токарчук О.А., Склярук О.В. 2021 102
29333 Облікове забезпечення управління витратами на виробництво та реалізацію продукції садівництва. Правдюк Н.Л. 2021 115
29186 Аналіз стану та перспектив розвитку АПК України Бондаренко В.М, Гонтарук Я.В. 2021 226
29179 Сорт-синтетик люцерни посівної (Medicago sativa L.) нового покоління. Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С., Смульська І.В. 2021 171
29176 Фітосанітарний стан агроекосистеми пшениці озимої залежно від попередників бобових багаторічних трав. Ткачук О.П. 2021 190
29161 Міжнародна практика інноваційних технологій фінансування проєктної діяльності. Головня О.М. 2021 241
29159 Modeling of working processes of an adjustable apn type pvc 1.85 taking into account parametric oscillations Serhiy Shargorodskyi, Volodymyr Rutkevych, Vadym Zakrevskyi 2021 140
29158 Investigation of transitional processes in the adaptive system of hydraulic drives of the mechanism for cutting and unloading stalk fodder V. Rutkevych 2021 142
29157 Розрахунок на міцність деформуючих елементів та розробка конструкцій прошивок для обробки з накладанням ультразвуку Руткевич В.С., Кушнір В.П. 2021 154
29154 Правові аспекти виборчого процесу 1998 року в україні Богатчук С. С. 2021 202
29152 Influence of physical and mechanical properties of stem feed and design of the working body on the drive power of the cutting mechanism Шаргородський С.А., Руткевич В.С. 2021 156
29151 Стандарти організаційної та професійної діяльності адвоката. Томляк Т.С. 2019 314
29147 Порядок здійснення та організація аналізу депозитних операцій банку. Мулик Т.О. 2021 177
29146 Нормативно-правове забезпечення економічної експертизи: стан та вдосконалення. Мулик Я.І. 2021 240
29140 Сценарії стратегічного розвитку організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Шинькович А.В. 2020 182
29139 Контури гнучкості організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Шинькович А.В. 2020 157
29138 Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади в Україні. Томашук І.В. 2021 259
29136 Трансформація інфраструктури фондового ринку ГарбарЖ.В., Степанкевич Н.С. 2021 231
29129 Позакореневі підживлення, як фактор підвищення рівня зернової продуктивності ячменю ярого Тинько В.В. 2020 193
29128 Morphological blood indices of bulls in experimental chronic cadmium toxicosis YY Lavryshyn, BV Gutyj, OR Palyadichuk, VY Vishchu 2018 221
29118 Інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств Правдюк Н. Л. 2021 194
29116 Оцінка достатності капіталу вітчизняних банків як запорука їх надійності Мулик Т. О., Мулик Я. І. 2021 365
29115 Characteristics of natural oak forests of in se “khmilnytske lisove hospodarstvo” and implementation of measures for their regeneration Vasylevskyi O., Neyko I., Yelisavenko Y., Matusiak M. 2021 136
29114 Перетравність поживних речовин корму за дії пребіотика в раціоні ремонтного молодняку кролів Циганчук О. Б. 2019 194
29113 Вплив пребіотика на органолептичні показники кролятини Циганчук О. Б. 2019 139
29111 Професійна підготовка менеджера маркетингових комунікацій на основі ділових ігор Бєлкін І. В. 2021 182
29109 Current trends of autotransport insurance in Ukraine Martseniuk O. V. 2021 153
29108 Лекція як елемент формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності облік і оподаткування Іщенко Я. П. 2021 165
29107 Стан та перспективи розвитку вирощування та переробки горіху волоського в Україні Мазур К. В., Гонтарук Я. В. 2021 154
29106 Становлення законодавства України про охорону земель Оверковська Т. К. 2021 186
29105 Правові засади безпечності кормів Оверковська Т. К. 2021 129
29104 Механізми управління організаційною взаємодією підприємств системи АПК Фурман І. В. 2021 192
29103 Економічні засади виробництва молока в сільському господарстві Вінницької області Мазур К. В., Гонтарук Я. В. 2021 166
29101 Маркетинг персоналу як інструмент реалізації кадрової політики підприємства Германюк Н. В. 2020 127
29100 Сучасне удосконалення інноваційної діяльності підприємства Ткачук О. М., Германюк Н. В. 2020 241
29099 Про концепцію сучасного розвитку вітчизняної сільськогосподарської техніки Калетнік Г., Адамчук В., Булгаков В., Кравчук В. 2014 264
29098 Історичні етапи становлення і розвитку внутрішньогосподарського контролю Козаченко А. Ю. 2021 133
29097 Комплексний підхід до органіщації та методів проведення аудиту грошових коштів підприємства Козаченко А. Ю. 2021 396
29095 Інтернаціоналізація змісту навчання іноземної мови як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти Кравець Р. А. 2019 287
29091 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення в умовах відкриття ринку землі Правдюк А. Л. 2021 220
29090 Значення функціональних кисломолочних напоїв в дієтичному та профілактичному харчуванні Соломон А. М., Берник І. М., Бондар М. М. 2021 250
29089 Дослідження економічного розвитку підприємств вінницької ​​області в контексті інтенсифікації виробничої діяльності Самборська О. Ю., Колесник Т. В., Пронько Л. М. 2021 193
29088 Стан та розвиток державної фінансової підтримки аграрного сектору України Коваль Н. І., Радченко О. Д., Іщенко Я. П. 2021 214
29087 Формування конкурентних переваг ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграції Ставська Ю. В., Яхно Л. С. 2021 174
29086 Теоретичні аспекти сутності та особливостей кредитних відносин у аграрному секторі економіки Федоришина Л. І., Алескерова Ю. В. 2021 234
29081 Фінансовий аспект діяльності підприємств малого і середнього бізнесу в аграрній сфері та їх роль у розвитку сільських територій Вдовенко Л. О. 2021 195
29079 Проблеми та перспективи розвитку галузі рослинництва в контексті збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення. Кубай О. Г. 2021 149
29075 Капітальні інвестиції: нормативно-правове регулювання та облік Подолянчук О. А., Гудзенко Н. М. 2021 286
29074 Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації Томашук І. В., Томчук О. Ф., Гиренко Ю. В. 2021 393
29069 Інтеграційна динаміка ринку насіння буряків в Україні Гончарук І. В., Ковальчук С. Я., Федорощак Й. М. 2021 163
29068 Моделювання протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень та систем матричного типу Красиленко В. Г., Нікітович Д. В. 2017 197
29067 Застосування ізоморфних матричних представлень для моделювання протоколу узгодження секретних ключів-перестановок значної розмірності Красиленко В. Г., Юрчук Н. П., Нікітович Д. В. 2021 215
29065 Вікова динаміка росту і розвитку телят молочного періоду залежно від способу їх утримання Разанова О. П. 2021 281
29063 Практичне застосування ділової гри при вивченні іноземної мови в умовах навчально-науково-виробничого комплексу «всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Гунько І. В., Волошина О. В., 2021 217
29055 Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств України Гарбар Ж. В., Майбородюк К. С. 2021 205
29054 Особливості конструкції паливної апаратури та збільшення терміну її експлуатації Анісімов В. Ф., Єленич А. П 2021 179
29053 Технологія змішаного навчання майбутніх інженерів-механіків в умовах ннвк «всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Гунько І. В., Левчук О. В. 2021 180
29052 Інноваційний потенціал університету в умовах постіндустріального суспільства Левчук К. І., Гунько І. В. 2021 240
29051 Реалізація стратегії виробництва біопалив із сільськогоспо-дарських культур і відходів. Пришляк Н. В. 2021 221
29048 Оцінка ефективності використання індивідуальних біогазових установок для переробки біовідходів селянських господарств Пришляк Н. В. 2021 207
29047 Вiological features of the distribution of root systems of perennial legume grasses in the context of climate change Tkachuk О. 2021 151
29045 Фізико-математична модель роботи гідроінжектора системи промивання доїльних установок Гунько І. В., Бабин І. А. 2020 95
29033 Use of cream compounds (methyonine) of copper in rice Farionik Т. V., Boychuck V. М., Glavatchuk V. A., 2018 130
29023 Туризм як сфера соціалізації людини: сутність і наукові підходи Феленчак Ю. Б., Графська О. І., Підвальна О. Г. 2021 236
29020 Організаційно-економічні аспекти формування стратегії виробництва біопалив Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В. 2021 154
29019 Результати виробничої перевірки автоматичної системи промивання молокопровідної лінії доїльних установок Бабин І. А. 2021 147
29018 Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в галузі рослинництва Гарбар Ж. В., Кватернюк А. О. 2021 165
29017 Особливості формування бюджетів об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації Гарбар Ж. В., Бондалетова Т. О. 2021 207
29013 Методичні підходи до визначення еколого економічної ефективності виробництва біопалив із агробіомаси Пришляк Н. В. 2021 248
29012 Соціальний туризм: сутність, структура та інноваційні напрями розвитку Голод А. П., Феленчак Ю. Б., Підвальна О. Г. 2021 202
29011 Оцінка економічного впливу індустрії туризму реігону: мультиплікативний ефект. Підвальна О. Г., Богуславська С. І. 2021 206
29010 Чинники впливу на організаційно-економічний механізм управління індустрії туризму в регіоні: системний підхід Підвальна О. Г., Богуславська О. І. 2021 167
29009 Індустрія туризму як об’єкт регіональних економічних досліджень. Підвальна О. Г., Богуславська О. І. 2021 249
29008 Системний аналіз агротехнічних і механіко-технологічних передумов до розрахунку, проектування та конструювання картоплесаджалок Пришляк В. М., Мизюк А. І. 2021 203
29007 Розвиток сучасної індустрії туризму в регіоні на засадах інноваційних процесів. Підвальна О. Г., Богуславська О. І. 2021 181
29006 Удосконалення процесу відбортування круглого отвору у листових заготовках Островський А. Й. 2021 210
29005 Система управління колекторним двигуном Видмиш А. А., Возняк О. М., Замрій М. А. 2021 124
29004 Розробка мікропроцесорного контролера для вимірювання лінійного переміщення рухомих органів виконавчих механізмів вібраційних машин Возняк О. М., Штуць А. А., Замрій М. А. 2021 152
29001 Використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій України в умовах трансформаційних змін Томашук І. В., Балдинюк В. М. 2021 188
28996 Improvement of quality indicators of the process of sowing of row crops Trukhanska O. 2021 146
28995 Обґрунтування енергоефективних режимів процесу досушування продуктів фракційної переробки люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В., Купчук І. М., Побережець Ю. М. 2021 175
28994 Використання дискретного вейвлет-аналізу вібро Граняк В. Ф., Гайдамак О. Л. 2021 159
28993 Дослідження швидкості руху порошкових частинок холодного газодинамічного напилення Гайдамак О. Л., Гунько І. В., Паладій М. С. 2021 209
28990 Теорія і практика руху сільськогосподарських матеріалів у рідинному та повітряному середовищах за умови дії гравітаційного поля Пришляк В. М., Дубчак В. М.. 2021 180
28987 Результати обстеження стану забезпечення мікроклімату в свинарнику із системою вентиляції від’ємного тиску Яропуд В. М., Алієв Е. Б. 2021 213
28986 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при вальцюванні Михалевич В. М., Матвійчук В. А., Бубновська І. А. 2021 203
28985 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів дійкової гуми перемінного перерізу Грицун А. В., Бабин І. А. 2021 135
28984 The choice of factors of influence on vibro-centric separation of liquid inhomogeneous raw matersals Polievoda Y., Solomon A. 2021 149
28983 Application of vibration effects in biofuel production Polievoda Y. 2021 158
28981 Automated technological projection of classification processes of dry dispersive materials Sevostianov I., Tokarchuk O., Pidlypna M. 2021 176
28980 Використання в Україні зарубіжного досвіду протидії масовим заворушенням Грібов М. Л., Чернявський С. С., Корзун А. С. 2021 360
28979 Практичні аспекти використання безпілотного літального апарату Agras T16 Холодюк О. В. 2021 166
28978 Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності: проблеми та шляхи їх розв’язання Грібов М. Л., Князєв С. М, Чернявський С. С. 2020 311
28977 Міжнародне співробітництво у сфері негласних розслідувань Грібов М.Л. 2020 224
28976 Критерії та індикатори ідентифікації результативності організаційно-економічного механізму функціонування ринку зерна Лутковська С. М., Казьмір В. А. 2020 227
28975 Процеси та технології холодного газодинамічного напилення виробів сільськогосподарської техніки Веселовська Н. Р., Гайдамак О. Л., Карпійчук М. Ф., Кучеренко Ю. С. 2021 265
28974 Візуальне спостереження за особою, річчю або місцем як засіб протидії торгівлі людьми Грібов М. Л. 2020 586
28973 Дослідження відцентрового подрібнювача зернової сировини Севостьянов І. В., Мельник О. С., Краєвський С. О., Горбаченко А. А. 2021 123
28969 Dynamic changes of in incidence of ixodes tick bite cases in adult population of Vinnitsa region, Ukraine Panko V., Boiarska Z., Berezovskiy I., Mushit S. 2021 203
28966 Дослідження якісних показників фронтально навішеної гичкозбиральної машини при коливаннях у повздовжньо-вертикальній площині Булгаков В. М., Солона О. В., Ігнатьєв Є. І. 2021 137
28965 Коливання імпульсно навантаженого осцилятора з квадратичним опором у складі дисипативної сили Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Твердохліб І. В., Купчук І. М. 2021 147
28959 Соціоекономічні основи бізнесу з виробництва біопалив на організаційному рівні. Логоша Р. В., Семчук І. А. 2021 201
28951 Elaboration of improved hydroponic installations Sevostianov I., Melnyk O. 2021 242
28946 Розробка пристрою для фрезерного обробітку грунту з одночасним внесенням добрив Середа Л. П., Купчук І. М, Ковальчук Д. А., Замрій М. А. 2021 154
28938 Peculiarities of alginic acid hydration in the air and in hydrophobic organic environment Krupskaya T. V., Yelahina N. V., Morozova L. P., Turov V. V. 2021 211
28935 Правосвідомість як основа механізму забезпечення гендерної рівності в Україні Піковська Т. В. 2021 200
28927 Technological methods of increasing wear resistance and durability of details Trukhanska О. 2020 187
28919 Investigation of the hydraulic drive of the unit for strip tillage with simultaneous application of liquid fertilizers Sereda L., Trukhanska O., Shvets L. 2020 203
28916 Теоретичні основи інтелектуального підприємництва в регіоні. Проскура В. Ф., Коляденко С. В. 2018 352
28899 Коливання миттєво навантаженого дисипативного осцилятора Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Спольнік О. І., Солона О. В. 2021 210
28897 Динаміка кількості та маси бульбочок азотофіксуючих бактерій гороху овочевого Дідур І. М., Мостовенко В. В. 2021 205
28896 Development of device for restoration of places for bearing Shvets L. 2021 173
28876 Тенденції розвитку інформаційних технологій в сфері надання державних публічних послуг в Україні Бахарєва Я. В. 2021 259
28872 Вплив позакореневих підживлень на площу прикачанного листка у кукурудзи Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. 2018 203
28849 Формування продуктивності гібридів соняшника залежно від рівня удобрення та умов зволоження Мазур В. А., Дідур І. М., Циганський В. І., Маламура С. В. 2020 211
28845 Оптимізація системи удобрення сої на основі використання препаратів біологічного походження в умовах Лісостепу Правобережного Циганський В. І. 2021 377
28789 Перспективи розробки, впровадження та застосування інноваційних готельних концепцій Лопатюк Р. І. 2021 256
28780 Особливості вегетації агрофітоценозів пшениці озимої після попередників бобових багаторічних трав Ткачук О. П. 2021 203
28779 Обробка та використання мультиспектральних зображень в ашромоніторінгу Білинський Й. Й., Книш Б. П., Кулик Я. А. 2020 266
28778 Моделювання та експериментальні дослідження нвч вимірювального перетворювача вологості природного газу Білинський Й. Й., Книш Б. П., Новицький Д. В. 2021 216
28777 Аналіз характеристик та обгрунтування характеристик індексів рослинності Білинський Й. Й., Книш Б. П. 2021 473
28771 Оцінка агроекологічного складу сірих лісових грунтів за різного сільськогосподарського використання Разанов С. Ф., Мельник В. О., Назарук Б. В., Куценко М. І. 2021 232
28766 Особливості законодавчого забезпечення економічної безпеки України Правдюк А. Л. 2021 155
28747 Правові засади поводження із сільськогосподарськими відходами Оверковська Т. К. 2021 210
28742 Перспективи вирощування кукурудзи на зерно для отримання біоетанолу Паламарчук В. Д., Телекало Н. В. 2021 169
28741 Розробка технологічного процесу формування широких фланців на листових заготовках методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А. 2021 211
28737 Оптимізація гідрохімічного складу води у рослинництві методом структуризації Ткачук О. П., Демчук О. А. 2021 267
28736 Екологічна стійкість дерев полезахисних лісосмуг до атмосферних забруднень Ткачук О. П., Панкова С. О. 2021 284
28731 Development of the combined technological process of blank stacks flanges formation by the method of stamping by rolling and rotary drawing. Vibrations in engineering and technology Matviychuk V., Kolisnyk M. 2021 204
28726 Теоретичні аспекти реалізації конституційного права власності на землю на сучасному етапі земельної реформи Правдюк А. Л. 2021 279
28721 Розширення застосування виробів із аустенітних сталей у харчовій галузі Посвятенко Е. К. Будяк Р. В. Аксьом П. А. 2021 182
28717 Вплив елементів технології вирощування на формування продуктивності сої в умовах Правобережного Лісостепу Пелех Л. В. 2021 200
28716 Урожайність озимого ячменю залежно від системи удобрення Шкатула Ю. М., Барський Д. О. 2021 192
28715 Вплив елементів технології на накопичення біологічного азоту посівами гороху посівного Телекало Н. В., Мордванюк М. О. 2021 201
28712 Формування продуктивності конюшини лучної залежно від факторів інтенсифікації Забарна Т. А. 2021 233
28700 Перспективність створення монокультурного саду бузку (Syringa L.) в умовах дендрологічного парку «Ладижинський гай». Прокопчук В. М., Панцирева Г. В. 2021 220
28699 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування нуту Мазур В. А., Дідур І. М., Панцирева Г. В., Мордванюк М. О. 2021 303
28689 Розвиток галузі біопалив як детермінанта сталого розвитку України Калетнік Г. М., Пришляк Н. В. 2021 128
28684 Використання хризантеми дрібноквіткової у розширенні зелених зон урбанізованого середовища в умовах кліматичних змін Циганська О. І. 2021 235
28677 Глобальні виклики для олійно-жирової промисловості України у 2020 році Бескупська О. В. 2021 145
28676 Перспективи розвитку органічного землеробства на території Вінницької області в умовах зміни клімату Франчук М. О., Хаєцький Г. С., Шевчук В. Д. 2021 269
28668 Агроекологічна стійкість сортів квасолі звичайної до несприятливих умов вегетації Мазур В. А., Дідур І. М., Ткачук О. П., Панцирева Г. В. 2021 240
28662 Оптимізація технологічних прийомів вирощування картоплі за органо-мінеральної системи удобрення в умовах зміни клімату. Мазур О. В., Мазур О. В., Льотка Г. В., Миронова Г. В 2021 252
28661 Удосконалення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі Мазур О. В., Миронова Г. В., Сташевський Р. В. 2021 194
28656 Практичні аспекти удосконалення лісонасінного районування Блистів В. І., Юрків З. М., Нейко І. С., Матусяк М. В. 2021 307
28654 Екологічна ефективність очистки поверхневих вод методом структуризації, забруднених діяльністю агропромислового комплексу Ткачук О. П., Демчук О. А. 2021 186
28653 Модель біоенергетичного кластеру виробництва біопалива з сільськогосподарських культур та відходів Калетнік Г. М., Пришляк Н. В. 2021 244
28647 Самоочисний фільтр для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С., Видмиш А. А. 2021 340
28642 Вплив елементів технології на температуру та вологість ґрунту за вирощування кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2021 208
28632 Оптимізація параметрів механізму плющення рослинної маси косарки-плющилки причіпної КПП-4,2 Малаков О. І, Бурлака С. А., Єленич А. П. 2020 192
28631 Інноваційний менеджмент як базис інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Гарбар Ж. В., Майбородюк К. С. 2021 198
28627 Способи зберігання зерна кукурудзи в сховищах різного типу Кирпа М. Я., Стасів О. Ф., Базілєва Ю. С., Колісник О. М. 2021 332
28626 Ефективність використання редьки олійної для біологізації систем удобрення окремих сільськогосподарських культур в умовах ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Мазур В. А., Цицюра Я. Г., Браніцький Ю. Ю. 2021 234
28619 Чинники інноваційного розвитку аграрних підприємств Юрчук Н. П., Людвік І. І. 2021 269
28618 Розвиток технологій big data в умовах цифрових трансформацій Юрчук Н. П., Кіпоренко С. С. 2021 235
28612 Система управління економічною безпекою підприємств хлібопекарської галузі Польова О. Л., Бондаренко-Берегович В. В. 2021 172
28611 Ефективність вирощування енергетичних культур та їх переробки на біопаливо в контексті забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Калетнік Г. М., Токарчук Д. М. 2021 177
28608 Конституційні засади права власності на землю територіальних громад Правдюк А. Л. 2021 252
28600 Impact of herbicides and growth regulator on corn yield Okrushko S. Yev. 2021 258
28599 Оцінка системи захисту огірка в умовах закритого ґрунту Вергелес П. М. 2021 261
28598 Dialial analysis of the combination capacity of resistance to diseases and pests of the source selection corn material Mazur V., Kolisnyk O., Yakovets L. 2021 256
28597 Насіннєва продуктивність сої за дії стимулюючих препаратів росту Вдовенко С. А., Шевчук В. В., Шевчук О. А., Дєдов О. В. 2021 244
28583 Інтегральна оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств Коляденко С. В., Чіков І. А. 2021 291
28570 Стан та напрями удосконалення інформаційної підтримки діяльності сільськогосподарських підприємств Правдюк М. В. 2021 191
28566 Взаємозв'язок розвитку матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств Коломієць Т. В. 2020 223
28552 Соціально-економічні аспекти розвитку міжнародного туризму під впливом глобалізаційних чинників Головня О. М. 2021 221
28548 Облік в оподаткуванні діяльності підприємств Подолянчук О. А. 2021 275
28541 Стратегічний розвиток ресторанного бізнесу м. Вінниці Ставська Ю. В. 2021 256
28539 Шляхи удосконалення висівного апарата селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур Яропуд В. М., Дацюк Д. А. 2021 315
28538 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів картоплезбиральної машини Грушецький С. М., Яропуд В. М. 2021 301
28535 Результати випробування тестера доїльних установок V. 2.0 Алієв Е. Б., Яропуд В. М., Бабин І. А., Буйницький О. І. 2021 262
28533 Вплив геометричних параметрів лемеха кротователя на деформаційних характеристик грунту при створенні порожнини для протифільтраційного екрана. Солона О. В., Ковбаса В. П. 2019 221
28532 Модернізація конструкції системи сумішоутворення і паливоподачі тракторних дизелів для роботи на біопаливі Анісімов В. Ф., Рябошапка В. Б., Єленич А. П. 2020 201
28530 Особливості розвитку сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О. І. 2021 332
28529 Особливості діяльності інтегрованих структур у галузі туризму Табенська О. І. 2021 313
28528 Тенденції розвитку соціального підприємництва Табенська О. І. 2021 194
28519 Теоретичні засади реформування кредитної системи України. Захарченко В. І. 2021 222
28518 Теоретичне підгрунтя для реформування грошової системи України. Захарченко В. І. 2020 260
28517 Особливості становлення та проблеми організації банківської системи України: міжнародні порівняння. Захарченко В. І. 2021 319
28516 Етапи та інституційні засади розвитку грошово-кредитної системи України. Захарченко В. І. 2021 208
28448 Організація експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобіві машин в Україні і за кордоном Грушецький С. М. Яропуд В. М. Токарчук О. А. 2021 195
28435 The kinematic analysis of a vibration crusher for feed grain Kupchuk I.,Tokarchuk O., Hontar V., Zamrii M. 2021 191
28426 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу залежно від умов вегетації та факторів технології вирощування Паламарчук В. Д., Віннік О. В., Коваленко О. А. 2021 225
28425 Перспективи застосування вібрації при різанні матеріалів Омельянов О. М., Полєвода Ю. А., Замрій М. А. 2021 177
28424 Наближений спосіб розрахунку зернопотоку в вертикальному циліндричному віброрешеті Ольшанський С. В., Сліпченко М. В., Харченко С. О., Полєвода Ю. А. 2021 152
28423 Дослідження віброреологічних моделей шару сипкого середовища Полєвода Ю. А., Волинець Є. О. 2021 215
28416 Моделювання процесів зневоложення неоднорідної системи Зозуляк І. А. 2021 187
28349 Підвищення довговічності деталей, що працюють при повторно-змінних навантаженнях Матвійчук В. А., Гайдамак О. Л. 2020 284
28348 Investigation of the speed of movement of powder particles of cold gas dynamic spraying Gaidamak O. 2020 195
28347 Створення композиційних електропровідних покриттів газодинамічним напиленям Гайдамак О. Л., Матвійчук В. А. 2021 191
28334 Обґрунтування розширення території національного природного парку “Кармелюкове Поділля” Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Серебряков В. В., Щерблюк А. Л., Романчук О. П. 2021 177
28332 Оцінка сортозразків сої за селекційними індексами Мазур О. В., Полторецький С. П. 2021 198
28331 Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного в умовах Лісостепу Правобережного Мазур О. В., Волошанюк Р. М. 2021 200
28330 Пластичність і стабільність сої за селекційними індексами Мазур О. В. 2020 199
28329 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю Мазур О. В., Мазур О. В., Тимощук Т. М. 2020 254
28322 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І., Разанова О. П. 2019 223
28320 Математичне моделювання вертикальних коливань гичкохзбиральної машини, фронтально навішеної на просапний трактор Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В. 2021 226
28317 Інтенсивність накопичення важких металів у листковій масі та насінні розторопші плямистої за різного органічного удобрення Разанов С. Ф., Разанова А. М., Піддубна А. М., Гусак О. Б. 2021 282
28316 Інтенсивність накопичення цезію-137 у квітковому пилку кукурудзи за різного рH середовища ґрунтів Гуцол Г. В. 2021 182
28312 Застосування фінансово-економічних методів для вибору пріоритетних напрямів аграрного сектору регіону як основа стратегічного планування та прогнозування Транченко Л. В., Лопатюк Р. І. 2020 261
28308 Аналіз і вибір методів дослідження надійності автотракторних двигунів Анісімов В. Ф., Музичук В. І. 2019 253
28307 Роль позакореневих підживлень у сучасних технологіях вирощування зернової кукурудзи. Паламарчук В. Д., Демчук Б. С. 2021 254
28302 Багатофункціональне використання асинхронних двигунів з фазним ротором Видмиш А. А., Штуць А. А., Колісник М. А. 2021 195
28301 Дослідження динамічних характеристик замкненої системи електропривода гравітаційного бетонозмішувача шляхом комп’ютерного моделювання Видмиш А. А., Штуць А. А. 2021 248
28294 Продуктивність люцерни посівної залежно від сортових особливостей та гідротермічних умов Лісостепу Правобережного Гетман Н. Я., Квітко М. Г. 2020 187
28293 Використання апаратів штучного інтелекту для формалізації фінансових об'єктів при побудові СППР Рузакова О. В., Юрчук Н. П. 2021 231
28287 Алелопатична чутливість редьки олійної до основних видів бур’янів на стадії лабораторного пророщування Цицюра Я. Г., Царук О. І. 2021 195
28267 Agroecological stability of cultivars of sparsely distributed legumes in the context of climate change Mazur V., Didur І., Tkachuk О., Pantsyreva Н., Ovcharuk V. 2021 264
28261 Первинний облік виробництва органічної продукції рослинництва Подолянчук О. А., Маркевич Л. С. 2021 308
28243 Сучасний стан проблеми енергоефективності в світі та в Україні Пазюк В. М., Токарчук О. А., Токарчук Д. М. 2021 259
28242 Передумови та організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. 2021 293
28228 Експериментальне дослідження стійкості конструкційних матеріалів до кавітаційної ерозії Луговський О. Ф., Зілінський А. І., Шульга А. В., Лавріненков А. Д., Гришко І. А., Берник І. М. 2020 213
28227 Ефективність контролю чисельності брунькового смородинового кліща (cecidophyopsis ribis westw.) у сортових агрофітоценозах чорної смородини Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2021 184
28226 Рівень енергозабезпечення тваринницьких ферм за рахунок біогазу Стаднік М. І., Штуць А. А., Пилипенко О. В. 2021 276
28225 Комплексна система фільтрації для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання Гунько І. В., Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. 2021 181
28224 Порівняльна характеристика сортів нуту за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах Правобертежного Лісостепу України Мазур В. А., Панцирева Г. В., Затолочний О. В. 2021 347
28220 Аудит відповідності публічних закупівель: теоретичні та практичні аспекти Здирко Н. Г. 2021 219
28217 Стан кормової бази та ефективність використання кормів у ДП ДГ «Шевченківське» Гунько І. В., Сироватко К. М. 2021 501
28208 Нові лінії пшениці м`якої (Triticum aestivum L.) та тритикале (Triticosecale wittmack ex A. camus) озимого типу розвитку для умов Лісостепу України Москалець В. В., Москалець Т. З., Гриник І. В., Князюк О. В., Шевчук О. А., Кравець О. О., Москалець В. І., Буняк Н. М. 2019 280
28201 Водовитрачання агроекосистемами бобових багаторічних трав залежно від років вегетації. Ткачук О. П. 2021 200
28200 Екологічні проблеми функціонування полезахисних лісосмуг в умовах Лісостепу Правобережного Клименко М. О., Ткачук О. П., Панкова С. О. 2021 352
28189 Технологічні особливості свинини з вадами PSE і DFD. Новгородська Н. В. 2016 209
28188 Підвищення ефективності технологій та технічних засобів контролю якості відновлення двигунів малогабаритної техніки Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. 2021 444
28153 Bioecological features of growing the species and cultivars of the genus Hydrangea L. in Vinnytsia area conditions Matusiak M. V. 2021 214
28144 Інфраструктурні чинники розвитку індустрії гостинності у сфері екологічного туризму на Закарпатті Ставська Ю. В. 2021 369
28143 Іncreasing of the durability of details working under repeatable-loads  Matviychuk V., Gaidamak O. 2020 234
28142 Модернізація шаблону для розмічання листових заготовок виробів найпоширеніших просторових форм Островський А. Й. 2021 299
28135 Вплив водно-сольового розчину на вміст важких металів у їстівних лісових грибах Мазур В. А., Врадій О. І. 2021 233
28134 Виробництво овочів в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку галузі Амонс С. Е. Красняк О. П. 2021 396
28129 Cold plastic deformation of processes in conditions of border formation Muzychuk V. 2021 214
28127 Теоретичні основи судово-економічної експертизи: аналіз наукових поглядів Мулик Т. О. Мулик Я. І. 2021 384
28126 Оцінка високобілкових кормів у продукції молока Скоромна О. І. 2020 148
28118 Математична модель накладного трансформаторного вихрострумового первинного вимірювального перетворювача абсолютного переміщення Граняк В. Ф., Кухарчук В. В. 2020 163
28116 Ефективність використання дигестату при вирощуванні моркви та буряків столових Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. 2020 270
28110 Математична модель накладного параметричного вихрострумового первинного вимірювального перетворювача абсолютного переміщення Граняк В. Ф. 2020 238
28108 Застосування кейс-методу в процесі викладання іноземної мови в умовах навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»  Гунько І. В., Волошина О. В. 2021 203
28071 Дослідження історії кодифікації українського права А. Яковлівим Маньгора Т. В. 2021 226
28070 Сучасна вертикально-інтегрована модель організації бізнесу із замкнутим циклом виробництва Фостолович В. А., Шинькович А. В. 2019 370
28057 Дослідження пошкоджень асинхронних двигунів 0,4 кВ Рубаненко О. Є., Видмиш А. А. 2020 308
28039 Аналітичне забезпечення управління процесом реалізації продукції галузі садівництва Правдюк Н. Л., Кожухар В. В. 2021 279
28030 Фізіологічний спокій насіння амброзії полинолистої та способи його порушення Борона В. П., Неїлик М. М. 2008 150
28029 Золотиста картопляна нематода та заходи боротьби з нею Корнійчук О. В., Неїлик М. М., Наконечна Л. В., Беценко А. П. 2010 189
28028 Гербологічний моніторинг агроценозів та особливості поширення амброзії полинолистої у Вінницькій області Неїлик М. М. 2008 188
28012 Ідентифікація моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива Логоша Р. В., Семчук І. А. 2020 250
28010 Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК Калетнік Г. М., Козяр Н. О. 2020 404
27998 Світовий досвід використання відходів як джерела енергії. Пришляк Н. В. 2021 394
27992 Штучний інтелект як суб'єкт права інтелектуальної власності Тимошенко Є. А. 2020 634
27990 Функціонування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі регіону Табенська О. І. 2020 173
27989 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Німеччині Табенська О. І. 2020 345
27986 Особливості діяльності сфери гостинності в умовах пандемії Табенська О. І. 2021 421
27982 Контролювання бур’янів в агроценозах нуту Шкатула Ю. М., Вотик В. О. 2020 290
27978 Органічне виробництво в системі сталого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. 2020 281
27977 Test planning of serviceability of flexible production systems equipment considering planning and monitoring of agricultural equipment Veselovska N., Malakov O., Manzhos Е., Hnatyuk O. 2020 272
27976 Дослідження особливостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Ялина О. О., Брацлавець Б. С. 2020 448
27975 Сучасні технології у вантажно-розвантажувальних роботах на мобільному автомобільному транспорті Іскович-Лотоцький Р. Д.,Веселовська Н. Р., Іванчук Я. В., Гнатюк О. Ф. 2020 307
27964 Порушення структури біоценозу лісу під дією стовбурових шкідників та методи контролю їх чисельності Логінова С. О., Хаєцький Г. С. 2020 432
27960 Комп'ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням циліндричних та трубних заготовок з використанням програмного комплексу deform – 3d Штуць А. А. 2020 239
27948 Вплив антигіберелінових препаратів на анатомо-морфологогічні показники рослин сої Шевчук О.А., Ходаніцька О.О., Ткачук О.О., Шевчук В.В., Федорук І.В. 2020 296
27947 Потенціал використання соломи зернових культур як біопалива Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Галущак О. О. 2020 274
27946 Напрямки активізації інноваційної діяльності в зернопродуктовому підкомплексі України Гуменюк Ю. В., Бурлака С. А., Галущак Д. О. 2020 255
27945 Інтегрування регіонального зернового ринку Гуменюк Ю. В., Бурлака С. А., Єленич А. П. 2020 212
27943 Організація підготовки та атестації судових експертів: основні вимоги та обмеження Мулик Я. І. 2021 369
27942 Процес зрізу рослинності різальними апаратами сегментно-пальцевих косарок Веселовська Н. Р., Терещенко О. П., Малаков О. І. 2020 438
27940 Концептуальні засади формування регіональної політики у сфері туризму. Підвальна О. Г 2020 252
27939 Потенційні можливості вирощування біоенергетичної сировини на виробництво твердого біопалива Пришляк Н. В. 2021 395
27938 Особливості нормативно-правового регулювання виробництва біопалива в Україні Пришляк Н. В. 2021 421
27937 Сортові ресурси люцерни посівної в інтенсифікації польового кормовиробництва Гетман Н. Я. 2020 380
27928 Вплив рівня мінералізації води на концентрацію важких металів у грибах Врадій О. І. 2020 282
27907 Мобільні додатки та онлайн платформи моніторингу даних WI-FI метеостанції Цирульник С. М. 2020 362
27880 The formation of soybean phytocenosis and seeds quality depending on the intensification factors Zabarna T. A. 2020 269
27859 Обґрунтування механіки руйнування стружки при протягуванні циліндричних поверхонь з припуском Паладійчук Ю. Б., Кордонський В. А. 2020 241
27854 Геліцекультура як перспективний напрям агровиробництва Зубар І. В., Онищук Ю. В. 2020 308
27852 Стан та виробництво органічної продукції в Україні. Вирощування гречки за застосування біопрепаратів Малинка Л. В., Шишкіна К. І., Дідур І. М. , Єзерковська Л. В., Караульна В. М. , Карпук Л. М. , Павліченко А. А., Козак Л. А. 2020 301
27847 Фотосинтетична активність гороху овочевого залежно від сортових особливостей, вапнування грунту та системи живлення Дідур І. М., Мостовенко В. В. 2020 275
27842 Акація біла, як кормовий ресурс для розвитку бджолиних сімей Разанова О. П., Льотка Г. І. 2020 615
27838 Curent trends and prospects ror the development of renewable energy in terms of COVID - 19 Kolesnik T. 2020 248
27837 Оцінка впливу швидкісних режимів ротора на споживання електроенергії приводом вібраційної дискової дробарки Солона О. В., Купчук І. М., Гонтар В. Г., Дідик А. М. 2020 269
27836 Керований вібраційний млин для помолу сипкого середовища Солона О. В. 2020 269
27835 Розвиток кооперації в енергетичній сфері організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі Калетнік Г. М., Дюк А. А. 2020 307
27833 Штучний інтелект: правовий аспект розвитку права власності Тимошенко Є. А. 2020 335
27824 Імітаційне моделювання процесу деформації шкаралупи горіха Полєвода Ю. А 2020 157
27817 Механізм забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. 2020 385
27816 Накопичення 137Cs у меді, виробленому бджолами з нектару сільськогосподарських медоносів в умовах північного Полісся Разанов С. Ф., Шевчук В. В., Коминар М. Ф. 2020 386
27810 Підвищення ефективності функціонування підприємств АПК на основі формування і використання інтелектуального капіталу Калетнік Г. М., Коломієць Т. В. 2020 305
27807 Формування системи обліку окремих видів діяльності на рівні підприємства. Коваль Л. В. 2020 297
27806 Напрямки підвищення ефективності роботи вібраційних технологічних машин Омельянов О. М., Замрій М. А. 2020 283
27805 Стандартизація державного аудиту публічних закупівель в україні через запровадження аудиту відповідності Здирко Н. Г. 2020 359
27804 Економічна ефективність використання безвідходних технологій в АПК Вовк В. Ю. 2020 419
27803 Проблеми агрострахування в Україні та шляхи їх вирішення Вдовенко Л. О. 2020 417
27801 Особливості стенда та методики для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії попутного навантаження Моторна О. О. 2020 258
27791 Дослідження процесу штампування обкочуванням кільцевих заготовок деталей з квадратної заготовки Музичук В. І. 2020 298
27785 Innovative development of the agricultural market: research of modern tendencies and strategies Mazur K. V. 2020 392
27781 Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості України Коваленко О. В., Гарбар Ж. В 2020 345
27780 Сучасні енергоефективні технології в АПК України Токарчук Д. М., Фурман І. В. 2020 360
27773 Особливості застосування біопрепаратів за вирощування гливи звичайної на солом'яному субстраті Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2020 272
27768 Соціальні аспекти інноваційного розвитку туризму в регіоні Підвальна О. Г., Феленчак Ю. Б. 2020 274
27767 Вивчення впливу строку сівби та внесення азотних добрив на врожайність насіння та ефективність використання азоту рослинами озимого ріпаку Мацера О. О. 2020 311
27766 Інноваційна структура туристично-рекреаційного комплексу та фактори його розвитку на регіональному рівні Підвальна О. Г. 2020 397
27765 Фактори розвитку сфери туризму: регіональний аспект Підвальна О. Г. 2020 212
27764 Інноваційні напрями розвитку сільського туризму у структурі регіональних туристичних систем Підвальна О. Г. 2020 325
27763 Інноваційний розвиток як напрям функціонування регіональних туристичних систем Коркуна О. І. Никига О. В. Підвальна О. Г. 2020 216
27762 Гастрономічний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територіальних громад Коркуна О. І. Никига О. В. Підвальна О. Г. 2020 348
27761 Науково-практичні аспекти раціонального використання агроландшафтів Середнього Придністер’я в контексті стратегії сталого розвитку регіону Мудрак Г. В., Мудрак О. В. 2020 259
27760 Ecological and comparative analysis of the influence of weather and climate conditions on the vegetative balance of young boys and adolescents of different age groups Furdychko O., Mudrak O., Yermishev О., Mudrak Н. 2020 155
27758 Вплив мульчування ґрунту на врожайність та динаміку формування плодів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу Паламарчук І. І. 2020 226
27757 Післяударні коливання квадратичного нелінійного дисипативного осцилятора Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Спольнік О. І., Токарчук О. А. 2020 272
27744 Рекомендації з вибору оптимальної сировини для виробництва біогазу на основі експериментальних даних щодо енергетичної цінності відходів Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. 2020 378
27740 Зимостійкість рослин пшениці озимої залежно від попередників бобових багаторічних трав Ткачук О. П. 2020 192
27737 Оцінка продуктивності та ефективності використання кормової бази мисливських угідь в умовах ДП «Вінницьке лісове господарство» Матусяк М.В. 2020 259
27733 Навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів технічних освітніх закладів як педагогічна проблема Можаровська О. Е. 2020 339
27729 Розвиток засобів механізації кормовиробництва Кузьменко В. Ф., Максіменко В. В., Холодюк О. В. 2020 221
27728 Вплив весняного поповнення кормових запасів бджолиних сімей на виробництво ними квіткового пилку, перги та гомогенату трутневих личинок Недашківський В. М., Разанов С. Ф. 2020 419
27713 Проблема визначення права віртуальної власності як об'єкта правовідносин Тимошенко Є. А. 2020 220
27712 Аналіз стану післязбиральної обробки насіння гарбуза в Україні Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Дідик І. О. 2020 285
27711 Інтенсивність накопичення важких металів листковою масою розторопші плямистої за її удобрення новітніми добривами Разанов С. Ф., Ткачук О. П., Разанова А. М. 2020 262
27710 Перспективи використання іто-півоній в умовах ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Панцирева Г. В., Топольська В. П. 2020 263
27709 Визначення терміну післязабійного зберігання м’яса свиней Берник І. М. , Кулик М. Ф. , Ткаченко Т. Ю. 2020 368
27700 Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств та методичні підходи до аналізу ефективності їх діяльності Іващенко А. В., Бабієць В. О., Блоріна А. Ю. 2020 193
27695 Development of a mathematical model of devise of measuring control of humidity of natural gas Bilynsky Y., Horodetska O., Novytskyi D., Voytsekhovska O. 2020 261
27693 Селекційне вивчення обліпихи крушиноподібної (hippophae rhamnoides l.) в інституті садівництва НААН України Москалець В. В., Москалець Т. З., Гриник І. В., Шевчук О. А., Ходаніцька О. О. 2020 227
27692 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д., Підлубний В. Ф., Кричковський В. Ю., Коваленко О. А. 2020 327
27691 Technological passport study piston and connecting rod bare material axial rotary piston pump. Muzychuk V. I. 2020 266
27688 Дослідження особивостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Брацлавець Б. С., Ялина О. О. 2020 267
27687 Забезпечення постійного гістерезису золотникових запобіжних клапанів прямої дії Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. 2020 268
27686 Research of residual lifetime of diesel engines fuel injection equipment by means of fuel injection mathematic simulation Muzychuk V., Komaha V., Tokarchuk О., Kukharchuk О. 2020 234
27685 Аналіз балансу потужності технологічної системи подрібнення рослинних сільськогосподарських відходів Купчук І. М., Токарчук О. А., Гонтар В. Г., Дідик А. М. 2020 244
27682 Удосконалення технологічного процесу свердління тонколистового прокату Островський А. Й. 2020 298
27681 Intensification of mixing of heterogeneous food mixtures under the impact of ultrasonic vibrations Sevostianov I., Kraevsky S. 2020 210
27680 Model of optimization of functioning of modern polygraphic and publishing complexes Sevostianov I., Pidlypna M. 2020 269
27678 Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. 2020 248
27677 Mathematical and statistical evaluation of processes of using information technologies Potapova N., Zelinska О., Volontyr L. 2020 275
27675 Організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств Охота Ю. В. 2020 184
27674 Селекційна цінність та адаптивність сортів квасолі звичайної в умовах Уладово- Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААНУ Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. 2020 174
27673 Аналіз розвитку технологічного обладнання для виробництва харчових сумішей Полєвода Ю. А., Волинець Є. О. 2020 245
27670 Ріст, розвиток і продуктивність сортів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2020 324
27661 Технологічна парадигма криміналістики Комісарчук Р.В. 2018 368
27659 Fundaments of administratijn of the national educatijn system of Ukraine Branitska T., Logutina Т. 2020 246
27656 Scientific selective as a type of creative activity in spiritual and intellectual education and training of students Kalashnik N. V., Logutina N. V., Barus M. M. 2020 180
27641 Криміналістичний моніторинг в Україні: перспективи становлення та розвитку Комісарчук Р. В. 2019 394
27640 Методи дослідження криміналістичного мислення в практичній діяльності: перспективи розробки Комісарчук Р. В. 2020 304
27633 Перспективні напрямки технології відновлення деталей машин Труханська О.О. 2020 182
27623 Гібридне електропостачання з використанням відновлюваних джерел енергії Стаднік М. І., Проценко Д. П., Бабій С. М. 2020 195
27622 Автономне електропостачання тваринницької ферми на базі відновлюваних джерел енергії Стаднік М. І., Гунько І. В., Проценко Д. П. 2020 348
27613 Окремі аспекти реалізації криміналістичної технології в експертній діяльності Комісарчук Р. В. 2017 184
27612 Конструктивізм у криміналістиці Комісарчук Р. В. 2019 217
27611 Об’єкти дослідження практичного криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. 2020 255
27610 Суб’єктивна опосередкованість у практичному криміналістичному мисленні Комісарчук Р. В. 2020 307
27609 Перспективи розвитку криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. 2020 303
27608 Діяльність із виявлення, розслідування та попередження злочинів як об’єкт криміналістичної технології Комісарчук Р. В. 2020 406
27607 Подбор экологически чистых зон для производства продуктов детского и диетического питания Голубенко Т. Л., Циганчук О. Б. 2020 304
27605 Мета та завдання вчення про криміналістичну технологію Комісарчук Р. В. 2017 213
27604 Інформаційно-аналітичне забезпечення в процесі розкриття злочинної господарської діяльності Комісарчук Р. В. 2017 318
27586 Продуктивність кормових культур та ефективність їх вирощування за органічного виробництва рослинної сировини Векленко Ю. А., Гетман Н. Я., Захлєбна Т. П., Ксенчіна О. М. 2020 269
27579 Синкретизм вираження причини та знаку у криміналістичній технології Комісарчук Р. В. 2020 335
27578 Діяльнісна природа практичного криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. 2020 334
27577 Планування багатофакторного експерименту для визначення раціональних параметрів роботи вібраційної машини Цуркан О. В., Горбатюк Р. М., Присяжнюк Д. В. 2020 261
27576 Зміни окремих фізико-хімічних властивостей грунтів у системі біологізації землеробських технологій Мазур В. А., Забарна Т. А. 2018 198
27575 Еколого-правові засади охорони грунтів Оверковська Т. К. 2020 591
27569 Альтернативні джерела енергії в зеленому туризмі. Дзісь В. Г. 2020 182
27561 Дослідження системи контролю температури природного газу Возняк О. М., Штуць А. А. 2020 306
27555 Granite heat accumulators for air heaters (Гранітні акумулятори тепла для геліопідігрівачів повітря) Spirin A., Hunko I., Tverdokhlib I., Vovk V. 2020 191
27552 Рівноважний вологовміст продуктів переробки люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В. 2020 256
27548 Теоретичні обґрунтування деяких конструктивно-технологічних параметрів доїльного апарату з керованим режимом доїння Бабин І. А., Грицун А. В. 2020 222
27544 Визначення кінематики деформування на основі сплайн-апроксимацій Сивак Р. І. 2020 284
27537 Оптимізація параметрів робочих органів машин для вирощування та збирання цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. 2020 217
27536 Розробка способу визначення максимально досяжного коефіцієнта підсилення (передачі) кms Видмиш А. А., Возняк О. М., Замрій М. А. 2020 200
27534 Cтан і перспективи застосування програм віддаленого адміністрування в навчальному процесі студентів інженерних спеціальностей Пришляк В. М., Купчук І. М., Дідик А. М., Купчук В. М. 2020 286
27526 Метод та засіб прямого автоматизованого вимірювального контролю ізоляції обмоток електричних машин Граняк В.Ф., Купчук І.М., Гонтар В.Г 2020 217
27525 Дослідження медіанної фільтрації одновимірних сигналів Видмиш А. А., Возняк О. М., Купчук І. М., Бойко Д. Л. 2020 120
27517 Сучасний український газетний текст: змістова концепція, структурна специфіка, жанрова диференціація Горобець І. 2020 454
27516 Застосування сучасних мехатронних систем та роботизованих комплексів у АПК України Солона О. В. 2020 324
27515 The contact interaction dynamics of the working tool of the mole plowshare with the soil during forming prosess a channel for an anti-filtration screen Solona O., Kovbasa V., Kupchuk I. 2020 124
27506 Вплив технологічних параметрів процесу екструзії та технічних параметрів екструдера з пружним гвинтовим елементом на індекс розширення екструдату Кондратюк Д. Г., Дмитренко В. П. 2020 326
27505 Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки Кондратюк Д. Г., Комаха В. П. 2020 308
27478 Динамика контактного взаимодействия лемеха кротователя с почвой при образовании полости Солона О. В., Ковбаса В. П., Мельник О. С. 2020 113
27477 Епітет як репрезентант темпоральності в межах лексикосемантичного й асоціативного поля «час» (на матеріалі художніх творів письменників Вінниччини ХХ століття) Горобець А. 2020 320
27467 Механізм відтворення і збереження у системі органічного землеробства Алєксєєв О. О. 2020 284
27465 Оцінка економічної ефективності технічної модернізації підготовчого етапу технологічного процесу виробництва етанолу Купчук І. М., Вовк В. Ю., Дацюк Д. А. 2020 310
27464 Особливості заготівлі кормів для різновікового молодняку шиншил Кучрявий В. П., Казьмірук Л. В., Кучерява М. Ф. 2020 210
27460 Динаміка густоти рослин люцерни посівної в період вегетації залежно від оптимізації технологічних прийомів вирощування Циганський В. І. 2020 346
27455 Сорт-синтетик люцерни посівної (medicago sativa l.) нового покоління Бугайов В. Д., Горенський В. М., Мамалига В. С., Смульська І. В. 2020 197
27452 Морфологічний спосіб творення ергонімів Східного Поділля Мельник О., Волошина О. 2020 322
27451 Розробка алгоритму діагностування дефектів зубозабезпечення у редукторах самохідних сільськогосподарських машин Веселовська Н. Р., Ялина О. І., Янішевський В. Ю. 2020 314
27449 Удосконалення технологічних прийомів вирощування пшениці ярої в умовах правобережного Лісостепу України Поліщук М. І., Антко Р. А. 2020 198
27448 Особливості формування продуктивності сої сорту омега вінницька залежно від строків сівби, норм висіву насіння в умовах Лісостепу правобережного. Поліщук І. С., Поліщук М. І. 2020 258
27447 Ефективність застосування препарату ростмомент на посівах соняшнику в умовах Лісостепу правобережного Поліщук І. С., Поліщук М. І. 2020 247
27443 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. 2020 300
27436 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на якість продукції Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. 2020 264
27435 Характеристика сортів роду dahlia cav., що досліджуються в умовах експозиційної ділянки ВНАУ Циганська О. І. 2020 297
27433 Вивчення вихідного матеріалу для едафічної селекції люцерни Мамалига В. С., Бугайов В. Д., Горенський В. М. 2020 292
27432 Особливості проростання насіння та початкові етапи росту гороху озимого за дії мікробного і стимулювального препаратів Дідур І. М., Шевчук В. В., Мостовенко В. В. 2020 259
27430 Науково-теоретичні засади розвитку людського капіталу в сільській місцевості Брояка А. А., Ясінська Б. О. 2020 324
27426 Вплив підгодівлі бджіл соєвим пептоном на інтенсивність вирощування розплоду в умовах запилення тепличних культур Разанов С. Ф., Недашківський В. М. 2020 255
27425 Accounting and analytical security assessment of economic security of agricultural enterprises Tomchuk O., Mulyk T. 2020 304
27405 Вплив глобалізації на формування зовнішньоекономічної політики України Ставська Ю. В. 2020 270
27381 Експериментальні дослідження процесу внесення мінеральних добрив новим відцентровим робочим органом Булгаков В. М., Адамчук О. В., Кувачов В. П., Бабин І. А. 2020 212
27380 Мінливість сортозразків квасолі звичайної за елементами структури врожаю і адаптивністю Мазур О. В. 2020 193
27376 Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю Липовий В. Г., Шевчук О. А., Князюк О. В. 2020 243
27373 Момент від зусиль тертя травʼяної маси на дисковому ножі подрібнювального апарату Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. 2020 247
27372 Формування олійності насіння редьки олійної залежно від застосовуваних мікроелементів Цицюра Я. Г. 2020 265
27371 Оцінка жаростійкості редьки олійної лабораторними методами Цицюра Я. Г. 2020 270
27370 Вплив віку розсади на біометричні показники солодкого перцю в умовах Лісостепу Правобережного України Вдовенко С. А., Швидкий П. А., Затолочний О. В. 2020 229
27361 Ефективна організація використання відходів аграрних підприємств у формуванні енергетичної та екологічної безпеки Кириленко І. Г., Токарчук Д. М. 2020 266
27339 Вплив температурних параметрів і тривалості цвітіння ріпаку озимого на продуктивність бджолиних сімей Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Вергеліс В. І. 2020 1411
27337 Позакореневий обробіток рослин фізалісу мексиканського біопрепаратами в умовах відкритого ґрунту Лісостепу Правобережного України Полутін О. О. 2020 171
27336 Сортові особливості капусти брюссельської за адаптованої технології вирощування у відкритому ґрунті Вдовенко С. А., Іванович О. М., Швидкий П. А., Затолочний О. В. 2020 251
27335 Екологічний потенціал зернобобових культур у сучасній інтенсивній сівозміні Ткачук О. П., Овчарук В. В. 2020 187
27334 Обґрунтування адаптивної сортової технології вирощування зернобобових культур у Правобережному Лісостепу України Мазур В. А., Дідур І. М., Панцирева Г. В. 2020 221
27333 Specific features of formation of Vinnytsia forest park plantations resistant to recreational loads Matusiak M. V. 2020 185
27331 Мульчування грунту як агрозахід при вирощуванні кабачка в Лісостепу Правобережному Паламарчук І. І. 2020 207
27327 Визначення ефективності системи захисту посівів кукурудзи за різних способів обробітку ґрунту Рудська Н. О. 2020 417
27322 Соціально-економічні детермінанти розвитку міжнародного туризму та трудової міграції. Головня О. М. 2020 250
27321 Огляд технологій та технологічних засобів для заготівлі сінажу Шаргородський С. А., Янішевський В. Ю., Ялина О. О. 2020 291
27317 Сортові ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан та перспективи використання Панцирева Г. В. 2020 372
27316 Збереження родючості ґрунту за раціонального використання системи удобрення і норми висіву озимої пшениці Мазур В. А., Панцирева Г. В., Копитчук Ю. М. 2020 331
27314 Перспективи використання відходів рослинництва на виробництво біогазу в Україні. Токарчук Д. М., Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В. 2020 336
27313 Формування анатомо-морфологічної будови стебла озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу Мазур В. А., Панцирева Г. В., Копитчук Ю. М. 2020 193
27312 Особливocti водоспоживдння рослин люпину бiлого в умовах Правобережного Лiсостепу Панцирева Г. В. 2020 148
27311 Шляхи підвищення врожайності насіння нуту Шкатула Ю. М., Вотик В. О. 2020 406
27260 Ефективність використання часткових білкових замінників за вирощення бджолиних маток Недашківський В., Вергеліс В. 2020 226
27259 Elaboration and researches of highly effective installation for vibro-blowing dehydration of dispersive waste of food productions Sevostianov I., Ivanchuck Ya., Kravets S. 2020 250
27258 Автоматизация проектирования технологических процессов механической обработки и сборки Севостьянов І. В. 2018 322
27250 Облікове забезпечення тактики управління витратами Правдюк Н. Л. 2020 296
27249 Облікове забезпечення формування екологічних витрат Правдюк Н. Л. 2020 235
27217 Дослідження впливу конструкції і розмірів забірної і калібруючої поверхні безстружечних мітчиків на процес видавлювання різьби Токарчук О. А., Купчук І. М. 2020 243
27185 Rationale of the composition and development of dessert enzymed products technologies of functional purpose with the use of plant fillers Solomon A., Semko T., Nozhechkina-Eroshenko H. 2020 143
27184 Analysis of the efficiency of using the culinary processing of mushrooms in order to reduce the concentration of heavy metals in them Vradiy O. 2020 140
27183 Ринок зерна: проблеми, можливості та пріоритетні напрями розвитку Лутковська С. М., Казьмір В. А. 2020 352
27174 Інтенсивність накопичення розторопшою плямистою міді в умовах польових сівозмін Разанов С. Ф., Разанова А. М. 2020 277
27173 Екологічна ефективність використання бобових багаторічних попередників пшениці озимої Разанов С. Ф. 2020 222
27135 Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І., Ватаманюк О. В. 2020 265
27120 Some aspects of the essence of intercultural communicative competence with the future specialists of higher education Voloshyna O. V., Bilous O. S. 2020 271
27101 Інтеграція освіти, науки та виробництва в системі підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності на засадах вчення акад. П.М. Василенка Пришляк В. М. 2020 172
27073 Social and Economic Indicators of Ukraine's Development Samborska O. 2020 166
27068 Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу Калетнік Г. М., Гончарук І. В. 2020 396
27066 Оцінка впливу гербіцидів та зеастимуліну на забур’яненість та урожайність кукурудзи Окрушко С. Є. 2017 277
27054 Результати досліджень процесів видавлювання різі з накладанням ультразвукових коливань на інструмент Руткевич В. С. 2020 200
27030 Дослідження процесу сколювання шкарлупи горіха в результаті силової дії напівсферичних поверхонь Полєвода Ю. А. 2020 197
26961 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. 2020 298
26798 Особливості надання психологічної допомоги студентській молоді в сучасних умовах Холодова О. О. 2020 317
26786 Індустріальні парки як інструмент регіонального розвитку Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. 2020 344
26784 Проблемні аспекти обліку необоротних та оборотних матеріальних активів в бюджетних установах Метелиця В. М., Коваль Н. І. 2020 196
26779 Competitiveness of Ukrainian agricultural enterprises at the current stage of economic transformations Yurchuk N. 2020 261
26776 Нормативно-правове забезпечення облікової політики підприємства Коваль Л. В. 2020 158
26711 Інформаційні технології у підприємницьких структурах Березюк С. В., Оніщенко М. Л., 2020 287
26706 Диференціація розвитку галузей переробної промисловості аграрного сектору Вінницької області Калетнік Г. М., Гонтарук Я. В. 2020 340
26575 Глобальні принципи управлінського обліку та їх застосування на підприємствах Лепетан І. М. 2020 388
26568 Економічна модель Німеччини як фактор соціальної стабільності цифрового суспільства Джеджула О. М. 2020 290
26518 Аналітичні інструменти для контролю та моніторингу публічних закупівель Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Мулик Я. І. 2020 328
26517 Шляхи підвищення міжнародної інвестиційної привабливості України Хаєцька О. П. 2020 346
26483 Обґрунтування складу ферментованих продуктів з використанням рослинних наповнювачів Соломон А. М., Полєвода Ю. А. 2020 251
26482 Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. 2020 248
26433 Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки Комаха В.П., Кондратюк Д.Г. 2020 277
26431 Justification of the method and device for treatment and sowing of sugar beets and the application of the results in preparation technologies Kurylo V., Pryshliak V., 2020 184
26417 Обґрунтування складу енергозберігаючої системи забезпечення мікроклімату в свинарських приміщеннях Алієв Е. Б., Яропуд В. М., Білоус І. М. 2020 133
26416 Моделювання відрізання картопляного вороху лезом леміша Грушецький С. М., Яропуд В. М. 2020 237
26413 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів робочого органу для розкидання сипучих матеріалів Пономаренко Н. О., Яропуд В. М., Лепеть Є. І. 2020 292
26408 Перспективи та передумови впровадження автономних систем електрозабезпечення агропромислових підприємств Купчук І. М., Яропуд В. М., Телекало Н. В., Граняк В. Ф. 2020 232
26400 Проектування технологічної лінії для виготовлення паливних гранул Швець Л. В. 2020 136
26398 Удосконалення струшувача плодознімального Швець Л. В. 2020 228
26397 Розробка культиватора для нових технологій обробітку грунту Середа Л. П., Швець Л. В., Швець О. І. 2020 268
26396 Смуговий підсів трав пасовищ Середа Л. П , Швець Л. В., Труханська О. О. 2020 154
26327 Influence of soy flour and its processed products on the essential amino acids content in the bees body Ibatullin I. I., Razanov S. F., Nedashkivskyi V. M. 2020 377
26317 Оптимізація конструкції доїльних стаканів зі стимуляцією рефлексу молоковіддачі Джеджула О. М., Островський А. Й. 2017 328
26285 Понятійний апарат категорії сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого використання для виробництва біоенергії Гончарук І. В., Вовк В. Ю. 2020 268
26284 Кластеризація виробництва біопалив у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу Гончарук І. В. 2020 226
26272 Визначення залишкового ресурсу паливної апаратури автотракторних дизелів математичним модельюванням із застосуванням методу малих відхилень Анісімов В. Ф., Музичук В. І. 2020 187
26271 Study of the deformed state connection of the piston with the rod of the unregulated piston pump Muzychuk V. 2020 145
26254 Розробка технології для високоефективного безперервного очищення стічних вод переробних підприємств Севостьянов І. В., Токарчук О. А., Горбаченко А. А. 2020 281
26230 Вплив цифрової економіки на глобалізацію Коляденко С. В. 2020 417
26190 Відображення інформації про власний капітал у звітності господарюючих суб’єктів Мулик Т. О. 2020 221
26172 Сучасний стан енергозабезпечення агропромислового комплексу України. Гончарук І. В 2020 267
26171 Формування енергетичної незалежності як основи сталого розвитку агропромислового комплексу Гончарук І. В. 2020 259
26158 Моделювання та прогнозування рівня енергетичної незалежності агропромислового комплексу України на засадах сталого розвитку Гончарук І. В. 2020 212
26028 Управління ризиками блокування податкових накладних/розрахунків коригувань агропідприємств Метелиця В. В., Подолянчук О. А. 2020 344
26027 Витрати як базова складова системи обліку та аналізу виробництва продукції тваринництва Мулик Т. О. 2020 148
26026 Продуктивність вирощувальних ставів за комплексного впливу на їх екосистему Мушит С. О. 2020 258
25895 Automation of the financial analysis decision-making process on the Internet Ruzakova O. 2020 203
25891 Гідродинамічна установка для приготування жирових емульсій Берник І. М., Коц І. В., Бауман К. В. 2020 190
25890 Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві Мулик Я. І. 2020 393
25889 Аналіз основних засобів підпрємства: методичні та практичні аспекти Мулик Т. О. 2020 1373
25888 Правове регулювання функціонування єдиного державного реєстру тварин Правдюк А. Л. 2020 220
25887 Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні. Калетнік Г. М., Ємчик Т. В 2020 326
25886 Організаційно-економічне забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу Гончарук І. В 2020 200
25885 Ecologically comparative effect of bacterial preparations on field germination of sugar beets Demyanyuk O. S., Mudrak О. V., Masloyid А. P., Mudrak G. V. 2020 256
25874 Напрямок інноваційного розвитку навігаційних систем в складі сільськогосподарської техніки Комаха В. П., Єленич А. . 2020 236
25870 Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. 2018 374
25869 Концептуальні засади прогнозування економічних процесів за методологією "форсайт" Шпикуляк О. Г., Ходаківська О. В. 2017 212
25868 Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І. 2016 317
25867 Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект Шпикуляк О. Г., Курило Л. І., Лузан О. Ю. 2013 309
25865 Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. 2019 512
25864 Інституціональний капітал регулювання і соціальний – саморегулювання аграрного ринку: концептуально-методологічні аспекти аналізу Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А., Пехов В. А. 2015 310
25860 Інституційна безпека  економічних агентів і  ринковий механізм Шпикуляк О. Г., Прутська О. О. 2016 308
25859 Інституції та механізми регулювання аграрного ринку: теоретико-практична оцінка функціонування Шпикуляк О. Г. 2016 407
25843 Засади формування соціальної відповідальності і визначення соціальної ціни виробництва в сільськогосподарських підприємствах Дюк А. А. 2020 236
25811 Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільському підприємництві Дюк А. А. 2020 239
25807 Use of criterial synthesis and analysis for modernizationm of objects of machine building production Sevostianov I., Kravets S., Pidlypna M. 2020 179
25806 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів інфрачервоної вібраційної сушарки Зозуляк І.А. 2020 175
25805 Стан та шляхи удосконалення протиугінних автомобільних пристроїв Гунько І. В., Кравець С. М., Ковальчук О. С. 2016 336
25794 Енергетична незалежність АПК на засадах сталого розвитку Гончарук І. В. 2020 217
25789 Розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі: макроекономічний аспект Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Супрун О. М. 2017 309
25787 Формування та інституціоналізація соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва: мотодологічні аспекти оцінки Шпикуляк О. Г., Пехов В. А. 2015 290
25786 Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. 2010 417
25785 Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств Малік М. Й., Мамчур В. А., Шпикуляк О. Г. 2017 292
25784 Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституцінальних трансформацій Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., 2017 710
25722 Правова доктрина як джерело права на свободу творчості Опольська Н. М. 2020 366
25721 Правові засади використання та охорони сільськогосподарських тварин Оверковська Т. К. 2020 184
25670 Аналіз ключових чинників впливу на якість аудиторських послуг: вітчизняний досвід Фабіянська В. Ю. 2020 195
25651 Економічні механізми модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку Лутковська С. 2020 221
25649 Вивчення впливу елементів технології вирощування фізалісу клейкоплодного в Україні Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2016 269
25648 Оптимізація світлового режиму за вирощування розсади пасльонових рослин, в тому числі фізалісу мексиканського в умовах захищеного ґрунту Вдовенко С. А., Рубаненко О. О., Полутін О. О. 2017 185
25640 Продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України залежно від сортових особливостей рослини Вдовенко С. А., Полутін О. О., Мудріцька Л. М. 2017 224
25638 Вплив передпосівної обробки насіння на біометричні показники фізаліса мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. 2017 277
25634 Знаходження величини сили тиску на підводні гідроспоруди у проектно-конструкторській практиці й агроінженерній підготовці фахівців Пришляк В. М., Дубчак В. М. 2020 249
25630 Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу Іванько А. В., Бакун Ю. О., Хаєцька О. П., Ксенофонтов М. М. 2020 134
25628 Модель застосування професійного судження аудитора в процесі організації вибіркової перевірки Фабіянська В. Ю. 2020 458
25627 Удосконалення професійних вимог до аудиторів в умовах реформування незалежного аудиту в Україні Фабіянська В. Ю. 2020 270
25625 Організаційно-методичні аспекти діяльності аналітичної служби підприємства Мулик Т. О. 2020 251
25622 Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС Томчук О. Ф., Маньківський Ю. Р. 2020 483
25613 Розробка конструкції та дослідження технологічних параметрів машин для вібраційної відцентрово-планетарної обробки Ярошенко Л. В., Купчук І. М., Замрій М. А. 2020 157
25612 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів вібраційної сушарки насіння зернових та овочевих культур для дослідно-селекційних станцій Ярошенко Л. В. 2020 133
25601 Практична реалізація методики управління процесом механічної обробки Веселовська Н. Р. 2020 328
25600 Vibration research in mobile agricultural machines Iskovich-Lototskyy R., Veselovska N., Ivanchuk Y., Hnatyuk O. 2020 265
25584 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми кавітаційного диспергатора-гомогенізатора сільськогосподарської сировини рослинного походження на кормові цілі Алієв Е. Б., Миколенко С. Ю., Яропуда В. М. Малєгін Р. Д. 2020 305
25583 Моделювання процесів сепарації картопляного вороху в барабанному сепараторі Грушецький С. М., Яропуд В. М., Бабин І. А. 2020 269
25582 Дослідження якості сепарації картопляного вороху підкопувальними робочими органами картоплезбиральної машини Грушецький С. М., Яропуд В. М., Бабин І. А. 2020 181
25581 Дослідження процесу функціонування та оптимізація конструктивно-технологічних параметрів тритрубного рекуператора Яропуд В. М. 2020 270
25573 Руйнуюче зусилля різання при взаємодії леза дискового ножа з травʼяною масою Холодюк О. В. 2020 212
25572 Обґрунтування параметрів зниження токсичності відпрацьованих газів дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. 2020 1114
25571 Дослідження процесів штампування обкочуванням з використанням поверхневого нагріву заготовок Штуць А. А., Служалюк М. О. 2020 141
25570 Розрахунок нестандартних w-параметрів чотириполюсника на біполярному транзисторі Возняк О. М., Штуць А. А. 2020 205
25569 Оцінка ефективності управління зобов’язаннями підприємств Захарова Т. В., Фуштей Л. Л. 2020 274
25568 Дослідження методики розрахунку і вибору технологічних параметрів штампуання обкочуванням складнопрофільних виробів з використання комп’ютерного моделювання Колісник М. А., Служалюк М. О. 2020 204
25566 Перспективи створенння полімерних функціональних покриттів із застосуванням газодинамічного напилення Гайдамак О. Л., Матвійчук В. А., Кучеренко Ю. С. 2020 284
25565 Підвищення службових характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування поверхневого пластичного деформування і холодного газодинамічного напилення Матвійчук В. А., Гайдамак О. Л., Колісник М. А. 2020 143
25561 Глобальні навігаційні супутникові системи та їх роль у технологіях точного землеробства Холодюк О. В. 2020 1158
25560 Особливості оформлення формули винаходу чи корисної моделі як обʼєкти правової охорони Холодюк О. В., Булін Р. М. 2020 213
25559 Аналіз впливу форми і розмірів поперечного перерізу безстружкових мітчиків на процес видавлювання різьби Токарчук О. А. 2020 171
25557 Інноваційна технологія виробництва кисломолочного напою для харчування людей похилого віку Соломон А. М., Полєвода Ю. А. 2020 203
25556 Дослідження гліцериномістких поверхнево-активних речовин в харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. 2020 188
25555 Дослідження технічних характеристик нових типів муфт Токарчук О. А. Полєвода Ю. А. 2020 216
25552 Про коливання, які описує узагальнене диференціальне рівняння Релея Ольшанський В. П., Ольшанський С. В., Токарчук О. А. 2020 150
25551 Моделювання процесу контактної взаємодії інструмента з деталлю із накладанням осьових ультразвукових коливань Руткевич В. С. 2020 214
25550 Determination of economic advisable distances of automobile delivery on autoservice enterprise Mytko M. 2020 223
25549 Investigation of the mechanical and technological properties of fodder crops to determine the parameters of the working bodies of mower conditioners and optimal modes of their operation Komakha V., Tokarchuk O., Zamrii M. 2020 182
25548 Інтелектуальна система контролю навантаження трансформаторів 10/0.4 кв з використанням SCADA Видмиш А. А., Токарчук О. А., Карпійчук М. Ф., Паладій М. С. 2020 234
25547 Дослідження розвитку деформації контактних напружень при вальцюванні Музичук В. І., Токарчук О. А. 2020 171
25546 Розробка змішувача біодизельного палива та моделюванням процесу змішування Бурлака С. А. 2020 324
25545 Дослідження течії палива в розпилювачі форсунок при використанні спиртових добавок в емульгованих паливах Бурлака С. А., Галущак О. О., Гуменюк Ю. В. 2020 228
25538 Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище Гончарук І. В. 2020 292
25535 Виробництво біогазу в аграрному секторі - шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості грунтів Гончарук І. В. 2020 254
25517 Математична модель коливань робочого місця оператора транспортного засобу Твердохліб І. В., Ковбаса В. П., Спірін А. В., Борисюк Д. В. 2020 321
25516 Вплив геометричних параметрів рушія колісного транспортного засобу та нерівностей опорної поверхні на швидкість руху та частоту збурюючої дії Твердохліб І. В., Ковбаса В. П., Спірін А. В., Борисюк Д. В. 2020 239
25514 Культура наукової української мови у професійному становленні фахівця Тимкова В. А. 2020 355
25509 Формування інтеграційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі Красняк О. П., Іщенко Т. В. 2017 213
25508 Оптимізація економічних відносин інтегрованих формувань у бурякоцукровому підкомплексі Красняк О. П. 2017 185
25502 Особливості вирощування кабачка за мульчування грунту в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2020 207
25501 Вплив строків сівби на формування врожаю буряку столового в Правобережному Лісостепу України Паламарчук І. І. 2020 363
25490 Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від агроекологічних прийомів вирощування Телекало Н. В., Мельник М. В. 2020 271
25489 Продуктивність та гематологічні показники у курок за дії кормової добавки Чудак Р. А. 2019 404
25485 Насіннєва продуктивність люцерни посівної залежно від елементів технології вирощування Телекало Н. В., Мельник М. В. 2020 188
25481 Модернізація системи екологобезпечного сталого розвитку Лутковська С. М. 2020 324
25480 Вектори подолання трансформацій еколого-економічної та соціальної безпеки сталого розвитку на основі модернізації Калетнік Г. М., Лутковська С. М. 2020 265
25479 Модернізація системи екологічної безпеки еколого-економічного розвитку Лутковська С. М. 2019 329
25445 Інформаційно-комунікаційні технології, як основа державного управління на шляху цифрової трансформації та реформування Ушкаленко І. М., Зелінська Ю. С. 2019 351
25427 Ефективність білкової підгодівлі бджолиних сімей за нарощування їх сили до запилення озимого ріпаку Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Гуцол Г. В., Мельник В. О. 2020 250
25424 Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання Дюк А. А. 2020 284
25423 Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання Дюк А. А. 2020 264
25419 Соціально-економічна результативність сільськогосподарського підприємництва: регіональний аспект оцінки Дюк А. А. 2020 222
25411 Impact of abiotic factors of the environment on functional health of women of different age groups Furdychko O., Mudrak O., Yermishev O., Mudrak H. 2020 214
25401 Соціально-економічна результативність підприємницького господарювання у розвитку села: аспект зайнятості Дюк А. А. 2020 223
25399 Концептуальні аспекти формування селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва Дюк А. А. 2020 261
25380 Формалізація публічно-приватного партнерства у сфері модернізації екологічної безпеки Лутковська С. М. 2020 224
25379 Інституціональні підходи до модернізації системи екологічної безпеки в умовах забезпечення сталого розвитку Лутковська С. М. 2020 613
25378 Стійкій і сталий розвиток системи екологічної безпеки в умовах глобалізації Лутковська С. М. 2020 227
25339 Роль обліково-аналітичного забезпечення державної аграрної політики в умовах фінансових криз Правдюк Н. Л. 2020 344
25328 Стратегічне управління еколопчними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку Лутковська С. М. 2020 259
25326 Інституціональне забезпечення модернізації системи екологічної безпеки в умовах трансформації економіки Лутковська С. М. 2020 215
25325 Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України Лутковська С. М. 2020 259
25324 Organizational and economic mechanisms of monitoring and announcement of emergency situations Лутковська С. М. 2020 252
25323 Правоохоронна діяльність як фактор забезпечення національної безпеки в разі формування ринку землі Пономаренко А. Б., Ковальов Д. В. 2020 747
25317 Юридична особа як суб’єкт злочину в науці кримінального права Колос С. С. 2020 470
25316 Позакореневі підживлення у сучасних технологіях вирощування гібридів соняшнику Паламарчук В. Д. 2020 221
25307 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором Пришляк В. М., Бабин І. А., Гунько І. В. 2020 289
25285 Математичні моделі висококрохмальних гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. Алєксєєв О. О. 2020 244
25283 Проведення профілактичних заходів по боротьбі з вароатозом на пасіці Кучерявий В. П., Жуковська Т. С. 2019 347
25282 Біологічна цінність бджолиного підмору Кучерявий В. П., Горячий В. А. 2019 163
25281 Обґрунтування продуктивності люцерни посівної за тривалого використання травостою в умовах зміни клімату Петриченко В. Ф., Гетман Н. Я., Векленко Ю. А. 2020 257
25262 Inheritance of yield formula in F1 hybrids and hybrid swarms F2 Phaseolus Vulgaris L. Mazur О. V., Poltoretskyi S. P. , Poltoretska N. M. , Kononenko L. M. 2019 242
25254 Вплив технологічних прийомів вирощування на ріст і розвиток ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. 2020 248
25244 Вплив елементів технології вирощування на активізацію рослинно-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту у агроценозах люцерни посівної Циганський В. І., Циганська О. І. 2020 241
25241 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. 2020 235
25240 Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами Мазур О. В. 2020 214
25232 Захист прав інтелектуальної власності в контексті судової реформи Колос С. С. 2019 255
25231 Набувальна давність на земельну ділянку Маньгора Т. В. 2020 281
25207 Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність та товарність коренеплодів моркви столової Окрушко С. Є. 2020 289
25204 Вплив елементів технології вирощування на врожайність нуту Мордванюк М. О. 2020 426
25200 Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 296
25195 Підвищення родючості ґрунту в результаті накопичення біологічного азоту бобовими культурами Дідур І. М., Шевчук В. В. 2020 499
25178 Визначення декоративності та успішності інтродукції видів роду Forsythia vahl. В умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В., Варгатюк О. В. 2020 194
25153 Оцінка зимостійкості видів роду Magnolia L. в умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного університету Матусяк М. В. 2020 409
25151 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Прокопчук В. М., Матусяк М. В., Панкратьєв Ю. О., Єлісавенко Ю. А. 2020 387
25141 Дослідження ланцюгів постачання при взаємодії сільськогосподарських підприємств - виробників біопалива Семчук І. А. 2020 247
25126 Деякі проблеми вивчення модальності а англійській мові Попенко Ю. В. 2020 214
25118 Comparative evaluation of quality properties of winter rapeseed depending on the level of fertilizers and sowing date = Порівняльна оцінка якісних властивостей озимого ріпаку залежно від рівня добрив та строку сівби Matserа O. 2020 302
25112 Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України Курило В. Л., Рахметов Д. Б., Кулик М. І. 2018 315
25109 Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від фону мінерального живлення Грабовський М. Б., Грабовська Т. О., Курило В. Л., Городецький О. С. 2019 370
25108 Zooecological approaches in the implementation of the sustainable development strategy for rural territorial communities of the west polish region Portuhay O. I., Lyko D. V., Mudrak O. V., Mudrak H. V. 2020 278
25105 Організація управлінського аналізу: методика та практика Томчук О. Ф., Юзвенко О. О. 2020 186
25104 Використання методів стратегічного управлінського аналізу під час прийняття управлінських рішень Томчук О. Ф, Градомська І. О. 2020 206
25100 Оцінка ґрунтового покриву Вінниччини на придатність до органічного виробництва Цицюра Я. Г. 2020 330
25099 Удосконалення інформаційного забезпечення економічного аналізу системи публічних закупівель на основі міжнародного досвіду Здирко Н. Г. 2020 199
25098 Екотоксикологічна оцінка зернової продукції агроценозів за вмістом залишків пестицидів в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. 2020 284
25088 Забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Ткачук О. П. 2020 215
25087 Оптимізація об"ємної маси грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Ткачук О. П. 2020 253
25084 Дослідження динаміки поширення золотистої картопляної нематоди в україні та окремих чинників її регулювання Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2020 244
25080 Інтенсивність накопичення Pb у листковій масі та насінні розторопші плямистої (Silybum Marianum) Ткачук О. П., Разанова А. М. 2020 144
25072 Структура фінансування та моніторингу заходів забезпечення екологічної безпеки Калетнік Г. М., Лутковська С. М. 2020 277
25070 Нетрадиційні форми лекцій як засіб підвищення ефективності навчання студентів у вищих аграрних закладах освти Олійник Н. А., Спірідонова Л. М. 2020 347
25068 Удосконалення агроекологічних прийомів вирощування люцерни посівної Телекало Н. В., Мельник М. В. 2020 218
25053 Вплив структурованої води на енергію проростання та схожість насіння редьки посівної (raphanus sativus l.) Ткачук О. П., Демчук О. А., Кравченко В. С. 2020 156
25009 Сільськогосподарські роботизовані машини в навчально-фермерських господарствах ННВК «Всеукраїнський навчально-науковий консорціум» Гунько І. В., Завалюнюк П. Г., Ємчик В. В. 2019 279
25003 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К. М., Зотько М. О., Маслоїд А. П. 2018 214
25002 Сучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства «Щербич» Зотько М. О., Маслоїд А. П. 2019 142
24983 Потреба в незалежному аудиті та розвиток його теорії: погляд через призму браку довіри в суспільстві Фабіянська В. Ю. 2020 296
24981 Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Любар О. О. 2020 206
24979 Сучасні підходи до оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства Паламаренко Я. В. 2020 310
24977 Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект Амонс С. Е., Красняк О. П. 2020 1095
24976 Мотиваційні основи розвитку соціального підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 200
24975 Лінгвокультурний підхід до аналізу друкованих рекламних оголошень Тимкова В. 2020 513
24974 Сучасний розвиток та напрями спеціалізації соціального підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 241
24922 Геометричне моделювання в задачі трасування лінійних інженерних споруд Шевченко А. В., Видмиш А. А., Штуць А. А. 2020 290
24918 Порівняльна оцінка накопичення Zn розторопшею плямистою (Silybum Marianum) залежно від виду мінеральних добрив Ткачук О. П., Разанова А. М. 2020 336
24913 Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК Гонтарук Я. В. 2020 476
24904 Мeтодичні пiдходи до оцінки процесів модернізації системи eкoлoгoбeзпeчнoгo cтaлoгo poзвитку Лутковська С. М. 2020 402
24903 Ідентифікації екологічних ризиків у системі еколого-економічної безпеки Лутковська С. М. 2020 219
24902 Сутність системи екологічної безпеки сталого розвитку в умовах глобальної економіки Лутковська С. М. 2020 374
24900 Стратегія глобалізації екологобезпечного сталого розвитку Лутковська С. М. 2020 293
24895 Фундаментальні дослідження екологічної безпеки сталого розвитку та процесів екологічної модернізації Лутковська С. М. 2020 262
24893 Забезпечення сталого розвитку за умов модернізації системи оцінки рівня екологічної безпеки Лутковська С. М. 2020 204
24889 Технології підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при проектуванні технологічних процесів Броварець О. О., Ковбаса В. П. 2019 323
24880 Формування та реалізація стратегії розвитку підприємств олійно-жирової галузі Ставська Ю. В. 2020 339
24877 Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування лексичної компетентності студентів аграрних закладів вищої освіти Тимощук Н. М. 2020 433
24876 Концептуальні напрями підвищення ефективності функціонування спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. 2020 226
24855 Розвиток біоенергетики як складова забезпечення енергетичної безпеки України Пришляк Н. В., Курило В. Л., Пришляк В. М. 2020 333
24854 Розвиток малого та середнього бізнесу Вінницької області Фіщук Н. Ю., Березюк С. В. 2020 198
24834 Видовий склад ефемероїдів регіонального парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів Шевчук О. А., Криклива С. В., Шевчук В. В., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. 2020 304
24828 Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. 2020 273
24826 Мотивація як найважливіша функція в управлінні публічними закупівлями Здирко Н. Г., Козаченко А. Ю. 2020 316
24810 Кооперативна форма економічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 302
24803 Особливості моделювання сільськогосподарського виробництва з врахуванням ризику Ушкаленко І. М. 2020 323
24798 Теорія та практика зрізання стебел у технологіях проектування сільськогосподарських машин і формування професійних компетентностей майбутнього агроінженера Курило В. Л., Пришляк В. М. 2019 304
24797 Науково-технічні особливості проектування дискових знарядь для інноваційних технологій виробництва цукрових буряків як методологічна складова формування професійних компетентностей агроінженера Пришляк В. М., Курило В. Л. 2019 309
24794 Критерій ефективності в аналізі та державному аудиті публічних закупівель Здирко Н. Г., Остапчук С. М. 2020 416
24793 Механіко-технологічні властивості стебел як передумова до розробки робочих органів сільськогосподарських машин і формування проектних компетентностей агроінженера Курило В. Л. Пришляк В. М. 2019 392
24792 Structurization of the regions of ukraine by the indicator of cash estimation of agricultural lands Volontyr l., Zelinska О., Potapova N. 2020 218
24786 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК Брояка А. А. 2020 485
24781 Management of information risks of the enterprise in the conditions of digitalization = Управління інформаційними ризиками підприємства в умовах цифровізації Yurchuk N. 2020 191
24779 Аналіз інвестиційних можливостей підприємництва з позицій розвитку інноваційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел Бабина О. М. 2020 269
24777 Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій Бабина О. М. 2020 237
24776 Особливості організації і методики проведення документальної перевірки податку на прибуток Чудак Л. А. 2020 328
24771 Obtaining and characteristic of the magnesium organic forms on the basis of products of bifidobacteria processing and their metabolites Budiak R., Kapusian A., Antipina O. 2018 309
24769 Лобіювання в системі соціально-економічних пріоритетів України Головня О. М. 2020 232
24768 Охоплююче протягування в технологіях виготовлення шестерень внутрішнього евольвентного зачеплення Будяк Р. В. 2019 396
24767 Обробка гільз силових циліндрів гідросистем сільськогосподарських машин Будяк Р. В. 2019 263
24766 Економічний аналіз економії бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель Здирко Н. Г. 2019 464
24764 Аудиторські докази: сутність, оцінка в контексті забезпечення вимог достатності та прийнятності Фабіянська В. Ю. 2020 223
24763 Особливості пластичної деформації металів при немонотонному деформуванні Сивак Р. І., Рекечинський В. І. 2019 248
24757 Розвиток організаційних форм та спеціалізація соціальних підприємств на селі Дюк А. А. 2020 188
24756 Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектора економіки Калетнік Г. М. 2015 459
24750 Оцінка організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань Калетнік Г. М., Шинькович А. В. 2020 190
24748 Інституційні стимули підвищення ефективності державного сектору при децентралізації 5 Колесник Т. В. 2020 220
24747 Проблеми комерціалізації на ринку насіння в Україні Захарчук О. В., Мазур К. В. 2020 230
24746 Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів Гончарук І. В. 2020 200
24745 Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку власного капіталу Любар О. О. 2020 448
24741 Концептуальні положення державного регулювання інноваційних процесів Паламаренко Я. В. 2020 488
24740 Організаційно-економічні удосконалення стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості Паламаренко Я. В. 2020 271
24738 Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток Мулик Я. І. 2020 998
24731 Критерії ефективності нормативно-правового регулювання права на свободу творчості в Україні Опольська Н. М. 2020 457
24730 Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України Калетнік Г. М. 2019 443
24725 Шляхи збільшення продуктивності посівних агрегатів Кондратюк Д. Г. 2018 339
24724 Метод покриття графіку навантаження тваринницької ферми при автоно-мному електропостачанні, на базі біогазових установок Стаднік М. І., Грицун А. В., Проценко Д. П. 2019 307
24723 Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування Рябошапка В. Б., Пясецький А. А., Єленич А. П. 2018 353
24709 Основні переваги кластерної моделі організації туристичного бізнесу у регіоні Табенська О. І. 2020 256
24707 Організаційно-економічні характеристики соціалізації підприємництва на селі в сучасних умовах господарювання Дюк А. А. 2020 234
24693 Технологічні процеси сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. 2019 273
24685 Peculiarities of the communicative competence development of future agrarian specialists = Особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх аграрних фахівців Manzhos E. 2020 187
24684 Організаційна модель проектування туристичного кластера Волошина О. В., Манжос Е. О. 2020 222
24681 Проблематика побудови математичної моделі процесу мікрохвильового сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. 2019 277
24680 Моделювання вібраційно-планетарного відтискування в’язко-пластичної сировини на основі безрозмірних комплексів Бандура В. М., Липовий І. Г. 2019 224
24670 Розробка пристрою для очищення та відновлення мастила Швець Л. В. 2018 234
24652 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. 2018 247
24651 Інноваційний підхід у використанні універсально-збірних пристосувань Островський А. Й. 2018 353
24646 Задачі моделювання технічних систем як обєктів розробки Зелінська О. В. 2018 335
24644 Біохімічний склад перги Лісостепу України Броварський В. Д., Зотько М. О., Ткаченко О. П. 2018 373
24614 Дистанційне обслуговування в банківській системі Руда О. Л. 2020 415
24613 Розвиток страхового ринку в Україні Руда О. Л. 2020 1055
24610 Концептуальні засади сертифікації бухгалтерів агросектору Метелиця В. М., Роздимаха І. М. 2020 291
24599 Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва Потапова Н. А., Ушкаленко І. М., Мельник І. С. 2020 324
24585 Комплексна система вирощування овочів у відкритому грунті Вдовенко С. А. 2019 318
24584 Особливості застосування мікоризних препаратів за вирощування солодкого перцю в закритому ґрунті Вдовенко С. А. 2019 421
24576 Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням Россоха В. В., Петриченко О. А. 2019 286
24575 Облікова політика як один з інструментів оптимізації управлінського обліку на підприємстві Лепетан І. М., Грішина І. О. 2019 754
24574 Визнання нематеріальних активів у обліковій політиці підприємства Лепетан І. М., Лаврова М. Р. 2019 286
24567 Обґрунтування параметрів процесу сушіння насіння соняшнику у вібросушарці на основі інфрачервоного випромінювання Ярошекно Л. В., Бандура В. М. 2019 235
24565 Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І. 2018 310
24559 Понятійний апарат терміну "органічна продукція" та напрями її обліку Маркевич Л. С., Подолянчук О. А. 2020 308
24523 Державне регулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Овсюк Н. В., Підвальна О. Г. 2020 207
24521 Формування механізму управління інноваційною діяльністю компаній індустрії туризму в регіоні Підвальна О. Г. 2019 326
24507 Етапи розвитку формування права Чернищук Н. В. 2020 577
24487 Аналітичне забезпечення антикризового управління агроформувань Правдюк Н. Л. 2020 279
24374 Маркетинг аграрної продукції в умовах виходу на зовнішні ринки Киш Л. М. 2020 234
24371 Програма гармонізації організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань Правдюк Н. Л., Шинькович А. В. 2020 342
24365 Ідентифікація фінансово-економічного стану кризових процесів агроформувань. Правдюк Н. Л., Шинькович А. В. 2019 273
24364 Аудиторський ризик: сутність, методика оцінки та шляхи зниження Фабіянська В. Ю. 2020 471
24363 Функції обліку, аналізу та контролю в управлінні публічними закупівлями Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. 2020 331
24362 Technological interaction of the roots with the screw surface of the cleaning system Труханська О. О. 2018 194
24361 Перспективи виробництва біопалива на основі зернових культур Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Єленич А. П. 2019 319
24359 Експериментальні дослідження режимів роботи повітряного інжектора системи промивання молокопроводів доїльної установки Гунько І. В., Бабин I. А., Пришляк В. М. 2020 236
24358 Гідравлічні приводи в системах подрібнення деревини Гунько І. В., Кравець С. М., Служанюк М. О. 2018 536
24357 Підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки Труханська О. О. 2018 613
24356 Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно від застосування ретардантів, строків та способу сівби Князюк О. В., Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Липовий В. Г., Ватаманюк О. В. 2019 239
24355 Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових за використання ретардантів Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. 2019 269
24350 Дія регуляторів росту рослин на морфогенез проростків і лабораторну схожість насіння гороху озимого сорту НС Мороз Шевчук В. В., Дідур І. М. 2019 307
24344 Грунт, як фактор передачі збудників інфекційних захворювань (епідеміологічне значення грунту) Фаріонік Т. В. 2017 461
24343 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. 2018 533
24342 Облікове забезпечення управління розрахунками з контрагентами за товарними операціями Любар О. О. 2020 351
24340 Основні ресурси формування екологічної мережі Східного Поділля: стан і перспективи використання Ковка Н. С. 2019 286
24336 Баланс важких металів в організмі курей за введення в їх раціон кремнієво-мінеральної витяжки Разанов С. Ф., Кабаченко О. С. 2018 349
24325 Нормативно-правове регулювання здійснення контрольної функції слідчим суддею в досудовому розслідуванні Колос С. С. 2019 272
24324 Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами Мулик Т. О. 2020 279
24308 Сезонна оцінка якості м’яса кролів породи каліфорній ці та фланери, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного забруднення Дишкант О. В., Радзиховський М. Л., Льотка Г. І. 2018 450
24305 Сорти квасолі звичайної, як чинник екологізації сільськогосподарського виробництва Мазур О. В. 2018 250
24299 Вина юридичної особи у кримінально-правовій доктрині Колос С. С. 2019 255
24298 Дослідження стану розвитку фермерства в Україні Пронько Л. М., Гонтарук Я. В., Ревкова А. В. 2019 369
24293 Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «інновація» Чіков І. А. 2019 367
24292 Дотримання санітарно-гігієнічних норм на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь мікробного походження Войціцька О. М. 2019 456
24288 Оцінка впливу води за кулінарної обробки грибів на концентрацію в них цинку і міді Разанов С. Ф., Врадій О. І. 2019 272
24286 Перспективи використання Paeonia l. у ботанічному саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Дідур І. М., Панцирева Г. В. 2020 355
24280 Білкові замінники у годівлі бджіл Недашківський В., Постернак Л. 2020 211
24263 Організація тестового контролю знань студентів-спортсменів з іноземної мови Волошина О. В. 2020 725
24259 Циркулярні бізнес-моделі в агропродовольчій сфері Ковальчук С. Я. 2020 357
24250 Туристичний бренд Вінниччини: реалії та перспективи Табенська О. І. 2020 220
24249 Розвиток сфери туризму у Німеччині Табенська О. І. 2020 217
24248 Роль правознавства в житті людини Чернищук Н. В. 2019 199
24243 Особливості побудови моделі соціально орієнтованої національної економіки Головня О. М. 2020 277
24238 Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура Князюк О. В., Липовий В. Г., Шевчук О. А., Гуцол Г. В. 2019 242
24205 Методичний інструментарій аналізу публічних закупівель Мулик Т. О., Здирко Н. Г. 2020 327
24204 Напрями управління інноваційною діяльністю в компаніях індустрії туризму: територіальний аспект Підвальна О. Г. 2019 327
24203 Інвестиційний потенціал регіону як основа забезпечення його сталого розвитку Кришталь Т. М., Лаглер К., Підвальна О. Г. 2018 450
24202 Інституціональне забезпечення розвитку господарств сімейного типу в сільських територіях Мазур А. Г. 2019 306
24172 Агрохімічні заходи проти забруднення бобово-злакового різнотрав’я Тітаренко О. 2019 243
24171 Інтенсивність накопичення важких металів у біорізноманітті природних кормових угідь Тітаренко О. 2019 316
24163 Оцінка інтенсивності накопичення радіонуклідів у білковій продукції бджільництва за вапнування ґрунтів Гуцол Г. В. 2018 286
24162 Інтеграційні процеси як чинник розвитку страхового ринку України Марценюк О. В. 2020 318
24158 Обробка глибоких отворів комбінованою протяжкою Паладійчук Ю. Б, Швець Л. В., Кондратюк Д. Г. 2019 211
24157 Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-till з активними фрезерними робочими органами Середа Л. П , Труханська О. О., Швець Л. В. 2019 236
24154 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. 2019 237
24150 Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки агроінженерів Олійник Н. А. 2020 283
24138 Перспективи використання в озелененні Вінниччини декоративних видів злаково-духмяних трав Прокопчук В. М. 2019 403
24131 Спільна діяльність як економічний важіль збільшення обсягів вирощування біологічних активів та виробництва сільськогосподарської продукції в рибництві Іщенко Я. П., Мельник О. С. 2020 177
24130 Оцінка впливу сільського господарства на довкілля: регіональний аспект Мулик Т. О. 2020 325
24128 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Стаднік М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О., Ярошенко Л. 2019 278
24127 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Стаднік М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О., Ярошенко Л. 2019 284
24126 Сила бджолиних сімей залежно від періоду переробки ними вуглеводних замінників Разанов С. Ф., Недашківський В. М. 2020 260
24113 Оцінка ефективності використання різних вуглеводних кормів у годівлі бджіл Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Ковка Н. С. 2019 275
24111 Перспективність створення об'єктів декоративного значення на базі ботанічного саду "Поділля" Монарх В. В., Костенюк В. В., Королишина А. В. 2019 385
24110 Аналіз асортименту рослин оранжереї ботанічного саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету Монарх В. В. 2020 341
24107 Соціальна відповідальність у розвитку сільськогосподарських підприємств: значення і аспекти оцінки Дюк А. А. 2020 203
24092 Маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої галузі Гончарук І. В., Шевчук Г. В. 2020 351
24091 Виробництво біоетанолу з цукрових буряків - шлях до стабілізації цукрової галузі Вінницького регіону Гончарук І. В. 2014 184
24038 Захист прав землекористувачів, власників земельних ділянок та шляхи їх вирішення в розрізі проекту закону України Томляк Т. С. 2019 249
24037 Efficiency of growing marketable carp Biliavtseva V. V. 2019 334
24033 Ефективність БВМД «Енервік» за фазової годівлі молодняку свиней при мало диференційованому зерновому раціоні Білявцева В. В., Гуцол А. В. 2017 330
24032 Аналіз роботи вде в розподільних мережах та шляхи компенсації їх нестабільності Рубаненко О. О., Видмиш А. А., Янович В. П. 2019 339
24031 Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму Видмиш А. А., Возняк О. М. 2019 606
24030 Синхронізовані асинхронні двигуни з фазним ротором для енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі Видмиш А. А. 2019 302
24026 Вплив кількості технологічних операцій на фізико-механічні властивості біомаси люцерни при заготівлі сіна Мазур В. А., Балагура О. В., Журенко Ю. І. 2018 298
24022 The effect of growth technology features on the productivity of winter wheat in the context of ukrainian western polissia Orlovsky М., Tymoshchuk Т., Konopchuk О., Voitsehivsky V., Didur І. 2019 393
24021 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування елементів структури врожаю гороху овочевого в умовах Лісостепу Правобережного Дідур І. М. , Мостовенко В. В. 2019 418
23981 Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі Гонтарук Я. В. 2019 256
23953 Соціальна відповідальність людини в контексті сталого розвитку Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. 2019 325
23922 Організація діяльності оперативних підрозділів: питання юридичного унормування Грібов М. Л. 2016 1366
23901 Методи математичного моделювання інвестиційної діяльності підприємства Волонтир Л. О., Бендас М. Ю. 2019 383
23899 Формування інтегрованої соціально відповідальної системи менеджменту в контексті сталого розвитку аграрних підприємств Герасименко Ю. В., Мазур В. А. 2018 278
23891 Комп”ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням трубних заготовок Штуць А. А., Матвійчук В. А. 2016 347
23884 Фінансове забезпечення конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2019 370
23865 Сучасна вертикально-інтегрована модель організації бізнесу із замкнутим циклом виробництва Фостолович В. А., Шинькович А. В. 2019 350
23863 Організація та методика обліку орендних операцій у сільськогосподарських підприємствах Любар О. О., Іщенко Я. П. 2018 2110
23861 State regulation of rural green tourism = Державне регулювання сільського зеленого туризму Ruda O. L. 2019 250
23824 Принципи здійснення державних закупівель в Україні Здирко Н. Г. 2020 486
23811 Інноваційна культура майбутніх аграріїв в контексті сучасних психолого-педагопчних досліджень Олійник Н. А. 2019 289
23805 Взаємозв’язок показників групової самооцінки із показниками групової ефективності жіночих і чоловічих волейбольних команд Войтенко С. М. 2019 230
23804 Контроль тактичної' підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві Перепелиця М., Вознюк Т., Перепелиця О. 2019 273
23795 Вплив пробіотичного препарату «Пробіол» на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. 2019 199
23786 Вплив терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку та міді Врадій О. І. 2019 225
23775 Визначення впливу сільськогосподарської техніки на грунт Ковбаса В. П., Пришляк В. М., Ярощук Р. О. 2019 390
23772 Облікове забезпечення розрахунків з податку на додану вартість Подолянчук О. А. 2020 369
23763 Ботанічний склад посівів озимої пшениці залежно від дії попередника Забарна Т. А. 2019 528
23761 Хімічний склад і фізико-хімічні властивості побічних продуктів забою товарного молодняку песця блакитного Шевчук Т. В. 2020 374
23748 Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах Красняк О. П., Мицик В. О. 2019 443
23734 Результати досліджень фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної лінії Пришляк В. М., Бабин I. А. 2018 436
23722 Теоретико-методичні характеристики ролі соціального підприємництва у розвитку сучасної економіки Дюк А. А. 2019 298
23717 Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу легкоатлетів у непрофільних ЗВО Пуздимір М. І., Бочарова В. Б. 2019 332
23716 Технологія формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К. В. 2019 287
23715 Психологічні основи формування групової ефективності в малих групах Войтенко С. М. 2019 367
23714 Розвиток інформаційної компетентності студентів економічних спеціальностей Ковальова К. В. 2019 795
23706 Pork quality indicators when feeding protein-vitaminmineral additive intermix Datsiuk I. V. 2019 274
23705 Історичне краєзнавство в системі підготовки фахівців туристичної галузі Мазило І. В. 2019 239
23704 Світоглядно-освітні та культурологічні аспекти підготовки фахівців з туризму в процесі викладання курсу «Філософія» Яровий А. М. 2019 337
23694 Наукова мова як складова майбутньої професійної діяльності студентів-аграрників (на прикладі досліджень Івана Огієнка) Тимкова В. А. 2019 268
23693 Стан та особливості плодовоочівництва у Вінницькій області Самборська О. Ю. 2019 412
23692 Особливості управління ризиками сільськогосподарського підприємства Дюк А. А., Іщенко В. О., Кравець М. В. 2019 270
23691 Індикативні методи забезпечення стійкості економіки України Козловський С. В., Бурлака О. М. 2013 500
23690 Методи державної підтримки стійкості розвитку аграрної галузі регіону в умовах кризового стану економіки України Козловський С. В., Бурлака О. М. 2014 403
23689 Трансформація системи здоров'я Маньгора Т. В. 2019 382
23688 Фермерські господарства та їх рольу розвитку аграрного сектору економіки Амонс С. Е. 2019 1155
23687 Оцінка сучасного стану та напрями розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації Колесник Т. В., Самборська О. Ю. 2019 236
23685 Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на Кам'янистій гірці Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Монарх В. В. 2019 412
23684 Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на Кам'янистій гірці Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Монарх В. В. 2019 357
23683 Інформаційна економіка: нова парадигма управління підприємством Котькалова-Литвин І. В. 2019 397
23682 Констииуційно-правоіві засади інформаційної безпеки України Правдюк А. Л. 2019 1194
23681 Органи спеціальної компетенції, які здійснюють нагляд та контроль сільського господарства Маньгора Т. В. 2019 500
23680 Автоматизована інформаційна система для апроксимації економічних показників Дзісь В. Г. 2019 376
23679 Особливості проведення земельної реформи на Закарпатті в 1918-1938 рр. Піковська Т. В. 2019 527
23678 Динаміка формування висоти рослин конюшини лучної за роками вегетації в умовах правобережного Лісостепу України Забарна Т. А. 2019 442
23677 Соціально-економічна ефективність розвитку агротуристичної діяльності в регіоні Підвальна О. Г. 2019 289
23676 Проспілковий рух у першій Чехословацькій республіці в період з 1918 по 1924 рр. Піковська Т. В. 2019 328
23674 Стан та перспективи подальшого розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні в ХХІ ст Муханов В. М. 2019 421
23672 Фінансово-економічний стан підприємств аграрного сектору економіки Черкаської області Соколюк С. Ю., Фіщук Н. Ю. 2019 329
23662 Проблеми ефективного розвитку фермерських господарств України в умовах формування ринку землі Зубар І. В., Скорук О. П. 2013 223
23661 Орендні земельні відносини в сільському господарстві україни в умовах становлення ринку землі сільськогосподарського призначення Зубар І. В., Скорук О. П. 2013 586
23660 Маркетингове дослідження ринку виробництва біопалива на перспективу Павельчук І. М., Скорук О. П. 2013 309
23659 Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні Зубар І. В., Скорук О. П. 2014 292
23655 Формування стратегії управління потенціалом біоресурсів підприємств регіону Скорук О. П., Майданик І. С. 2016 362
23654 Перспективні напрями організації фермерської кооперації Скорук О. П., Зубар І. В. 2018 353
23651 Організаційно-економічні засади організації біопаливного виробництва у Вінницькій області на базі Уладово-Люлинецької ДСС Калетнік Г. М., Скорук О. П., Браніцький Ю. Ю. 2017 527
23646 Сучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства «Щербич» Зотько М. О., Маслоїд А. П. 2019 162
23634 Моделювання дії операторів багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управлінням в АПК Лисогор В. М., Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Шуллє Ю. А. 2014 245
23624 Стан раціонального харчування сучасної молоді Олійник Н. А., Спірідонова Л. М. 2019 556
23621 Юридична природа оцінки впливу на довкілля Оверковська Т. К. 2019 460
23619 Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції Стаднік М. І., Ярошенко Л. В., Омельянов О. М. 2018 298
23618 Consequences of functioning of banks with foreign capital in the banking system of Ukraine = Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Martseniuk O. 2019 268
23616 Засвоєння комунікативної компетенції студентами економічних спеціальностей на практичних заняттях з іноземної мови Манжос Е. О., Горобець А. В. 2019 256
23615 Modern aspects of fertilizer using in crop production and research of their irrational use consequences = Сучасні аспекти внесення добрив у рослинництві та дослідження наслідків їх нераціонального застосування Bereziuk S., Zubar I. 2019 409
23599 Сутність еколого-економічної безпеки та її роль в сталому розвитку АПК Лутковська С. М. 2018 267
23590 Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти Лутковська С. М. 2019 395
23583 Особливості застосування механічних коливань в технологічних процесах Омельянов О. М. 2017 362
23582 Дослідження формування показників економічної ефективності вирощування ріпаку озимого залежно від елементів технології Мацера О. О. 2019 261
23581 Оцінка впливу вібрації та шуму на працівників АПК та його профілактика Рудницький Б. О., Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. 2016 1902
23580 Аналіз приводних механізмів сепаратора комбікормів Омельянов О. М. 2017 343
23579 Перспективи реалізації процесів вібраційного розділення Омельянов О. М. 2019 387
23578 Обгрунтування впливу механічних коливань на процес обробки сипкої маси Омельянов О. М. 2019 269
23577 Використання представників родини Кипарисові при озелененні території біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В., Варгатюк О. В. 2019 388
23576 Використання ферментного препарату "Протеази" у раціонах за відгодівлі курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. 2019 185
23575 Рівень використання поживних речовин корму в організмі свиней за дії кормової добавки Бетаїн. Чудак Р. А. 2019 305
23574 Посилення кадрового потенціалу сільських громад в сучасних умовах децентралізації Гнатюк Н. В., Фіщук Н. Ю. 2019 335
23573 Необхідність використання діагностики в системі антикризового менеджменту підприємств галузі АПК Фіщук Н. Ю. 2019 375
23571 Напрями реалізації державної підтримки аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання Пронько Л. М., Кулик Н. М. 2019 345
23570 Перспективи розвитку енергозабезпеченості та енергоефективності сільськогосподарського виробництва в Україні Пронько Л. М., Бранніцький Ю. Ю., Бузинний М. В. 2019 288
23569 Порядок формування та використання місцевих бюджетів ОТГ Вінницької області Пронько Л. М., Семененко В. В. 2019 347
23567 Продуктивність та ретенція мінеральних елементів у м’ясних перепелів за дії екстракту ехінацеї блідої Чудак Р. А. 2019 352
23565 Регіональне програмування як дієвий інструмент сталого розвитку сільських територій Колесник Т. В. 2019 393
23564 Ринок молочної продукції України: стан та перспективи розвитку Колесник Т. В., Пронько Л. М., Самборська О. Ю. 2019 541
23557 Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі Пронько Л. М., Бабина О. М. 2016 376
23555 Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону Бабина О. М. 2019 496
23553 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. 2019 330
23551 Quality indicators of edibale eggs of different chicken crosses Царук Л. Л. 2019 164
23550 Перспективні напрями розвитку переробних підприємств АПК в умовах інтеграції у світовий економічний простір Гонтарук Я. В. 2019 378
23548 Інструменти фінансово-кредитного механізму фінансування аграрного виробництва Черкаської області Фурман І. В., Аксименко Н. В., Гмиря В. П. 2019 234
23547 Динаміка вагового та лінійного росту телиць української червоно та чорно-рябої молочних порід Вознюк О. І. 2019 174
23541 Кадровий потенціал як інструмент забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері Охота Ю. В. 2019 496
23540 Розроблення технології згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами Фіалковська Л. В., Ярмоленко О. С. 2019 331
23537 Баланс азоту та фосфору у свиней залежно від насичення їх раціонів травою люцерни Постернак Л. І. 2019 192
23535 Задача оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людинно-машинним управлінням в АПК Лисогор В. М., Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Колісник М. А. 2014 268
23529 Стан природних дубових лісів ДП “Бершадське ЛГ" Монарх В. В., Нейко І. С., Єлісавенко Ю. А. 2019