������������ ����������������

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
20109 Механізація лісогосподарських робіт. Програма навчальної практики для студентів другого курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 205 - Лісовеове господарство. Швець Л.В. 2019 6
5235 Робоча програма з фізичного виховання для студентів 1-4 курсів факультету спеціальності 6.050501 – машинобудування Пуздимір М.І., Бочарова В.Б. 2012 2
4884 Нова робоча програма з дисципліни Адаптивні системи землеробства Цицюра Я.Г. 2012 2112
4883 Нова робоча програма з дисципліни ТВПР Цицюра Я.Г. 2012 1241
4882 Нова робоча програма дисципліни "Екологічні проблеми землеробства" Цицюра Я.Г. 2012 704
4344 Техноекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів агрономічного факультету Шкатула Ю.М., Тітаренко О.М. 2012 20
4153 Судово-бухгалтерська експертиза. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Бухгалтерський облік і аудит» спеціалізації «Контроль і ревізія» Подолянчук О.А., Михальчишина Л.Г. 2012 0
4093 Сутність та необхідність широкого запровадження екологічного аудиту в Україні Н. Г. Здирко, О. А. Рєпкіна 2012 520
4010 Податковий контроль в Україні О. Д. Шевчук, Н. В. Заремба 2012 532
3791 Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів 4 курсу навчально-наукового інституту аграрної економіки напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Радченко О.Д. 2011 0
3774 Проектування міжнародних макроекономічних систем. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму підготовки 030601 - «Менеджмент» спеціальності 03060120 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” Потапова Н.А., Киш Л.М., Клочко О.В., Волонтир Л.О., 2011 0
3771 Менеджмент та маркетинг. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напряму підготовки 09.02 – інженерна механіка Мазур А.Г., Пчелянська Г.О., Колесов О.С. 2011 5
3689 Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу спеціальності 7.050201 – менеджмент організацій Тимкова В. А., Чечель О. М. 2011 9
2901 Програма та методика досліджень на тему: “Вплив удобрення, підживлення та ЕМ-технології на біологічну врожайність цукрових буряків в умовах дослідного поля ВДАУ” (лабораторно – польовий дослід) Остапчук М.О. 2011 401
2900 Робоча програма "Світові агротехнології" Остапчук М.О. 2011 443
1827 Моє бачення мовної проблеми в Україні А. Бондаренко 2010 621
1248 Іпотечне кредитування. Робоча програма для підготовки спеціалістів напрям підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" Н.Д. Фаюра, Ю.В. Алескерова, 2009 1
1247 Банківська справа. Робоча програма для підготовки спеціалістів напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" Н.Д. Фаюра, Ю.В. Алескерова, 2009 2
1221 Робоча програма проходження навчальної практики з дисципліни «Організація, нормування і оплата праці» для студентів другого курсів факультету менеджменту денної форми навчання (напрям підготовки 6.030.601 «Менеджмент») Шовкун В.А., Кафлевська С.Г., Полеся В.М. 2009 1
1206 Банківські інформаційні системи. Робоча програма виробничої практики для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., 2009 2
1204 Комп’ютерні мережі. Робоча програма виробничої практики для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності “Економічна кібернетика” Арапов С.М., Денисюк В.О. 2009 0
1142 Робоча програма виробничої практики з курсу „Управлінські інформаційні системи обліку, аналізу і аудиту” для студентів факультету економіки і підприємництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання Коляденко С.В., Черняк Н.І., Дзирук С.В. 2008 0
1141 Робоча програма. Факультативний курс вирівнювання з української мови Тимкова В.А., Марцінко Т.І. 2008 0
533 Робоча програма ознайомчої практики з ТВіППТ. Прилуцька М.Д., Берехнюк М.А. 2007 0
532 Робоча програма навчальної практики "Технологія виробництва продукції тваринництва". Огороднічук Г.М., Прилуцька М.Д., Бережнюк Н.В., Постернак Л.І. 2007 5
497 Економіка підприємництва. Робоча програма навчальної практики для підготовки спеціалістів в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації . Воронецька І.С., Ремпович С.А., Димінський А.М. 2006 0
305 Робоча програма практики з ПДП, ОМ, УП та ІСМ. Мазур А.Г., Колесов О.С., Новицький М.О., Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Качуровський В.Є. 2006 1


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська