���������������� ����������������������

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
33245 Актуальність та засоби збереження російськомовного пошукового трафіку комерційних сайтів при переведенні їх на українську мову Ліман В.В. 2023 8
33139 Складові професійної компетентності викладача іноземної мови Кравець Р.А. 2023 35
33137 Загальна характеристика педагогічної техніки викладача іноземної мови Кравець Р. 2023 22
33128 Ефективність використання безпілотних літальних апаратів на обприскуванні сільськогосподарських культур Холодюк О.В. 2023 23
33054 Перспективи використання біотехнологій у сільському господарстві Чіков І.А. 2023 23
32968 Креативна економіка як основа розвитку світової економіки Томашук І.В. 2023 32
32942 Мотиваційний компонент у структурі іншомовної комунікативної культури Малик В.М. 2023 31
32802 Виробництво біопалив з агробіомаси як складова екологічної безпеки Вовк В.Ю. 2023 28
32636 Фінансова децентралізація як основа розвитку місцевого самоврядування Томашук І.В. 2023 41
32629 Маркетинг в системі управління фінансами підприємства Коваль О. В., Томашук І. В. 2023 49
32621 Удосконалення технології купажування соків шляхом використання надвисокочастотної енергії Коляновська Л.М. 2023 60
32614 Вимоги до професійної компетентності викладача іноземної мови в умовах інтернаціоналізації закладів вищої освіти Кравець Р.А. 2022 34
32605 Історичні типи репрезентації природи: на шляху переусвідомлення екологічної проблеми Макаров З.Ю. 2022 48
32603 Організаційно-економічний механізм виробництва біогазу з агробіомаси для забезпечення енергетичної безпеки в умовах воєнного стану в Україні Вовк В.Ю. 2022 45
32570 Витрати на збут: стан та шляхи удосконалення обліку у галузі садівництва Правдюк Н.Л. 2022 34
32568 Аналітична оцінка вітчизняного аграрного експорту на шляху до Європейського Союзу Мулик Т.О. 2022 41
32526 Ремонт основних засобів в електроенергетиці: обліковий аспект Іщенко Я.П. 2022 77
32525 Сучасний стан та перспективи переробки побутових відходів в Україні та країнах ЄС Паламаренко Я.В. 2022 64
32523 Ресурсоорієнтоване відновлення сільськогосподарського виробництва Ковальчук С.Я. 2022 72
32497 Цифрова трансформація в сучасних ланцюгах постачання Коляденко С.В. 2022 65
32473 Розвиток іншомовної комунікативної культури як запорука підвищення конкурентоспроможності випускників аграрних ЗВО Малик В.М. 2022 52
32440 Особливості та передумови діджиталізації економіки України Чіков І.А. 2022 74
32410 Енергетичний потенціал виробництва біогазу в Україні в умовах війни Вовк В.Ю. 2022 49
32405 Кешбек сервіси в Україні як спосіб заощадження коштів Кіпоренко С.С. 2022 61
32395 Виявлення та оцінка фінансових ризиків Кіпоренко С.С. 2022 55
32394 Розвиток платіжних систем в Україні Кіпоренко С.С. 2022 118
32390 Особливості використання ультразвукових кавітаційних технологій в харчовій промисловості Берник І.М. 2022 59
32380 High temperature processing of raw milk Kolianovska L 2022 46
32379 Використання ультразвукових кавітаційних технологій в харчовій промисловості Берник І.М. 2022 63
32360 Оцінка еколого-економічної ефективності виробництва біогазу з агробіомаси Вовк В.Ю. 2022 51
32359 Підхід до визначення рівня інноваційного потенціалу аграрних підприємств Чіков І.А. 2022 73
32354 Вплив екологічного фактору на ключові складові економічного потенціалу Томашук І.В. 2022 94
32335 Проблеми та перспективи впровадження концепції загального менеджменту якості (TGM) на вітчизняних підприємствах в умовах Євроінтеграції. Томашук І.В. 2022 73
32324 Контролювання бур’янів в агроценозах гороху Шкатула Ю.М. 2022 58
32320 Функціональний молочний напій на основі сироватки Новгородська Н.В. 2022 81
32310 Функціональні м’ясні продукти Новгородська Н.В. 2022 47
32278 Втрати родючості ґрунтів України в умовах війни Забарна Т.А. 2022 100
32272 Облікове забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства. Коваль Л.В. 2019 57
32271 Історичний розвиток обліку як науки Коваль Л.В. 2018 64
32270 Облік короткострокових зобов’язань Коваль Л.В. 2018 50
32260 Поняття та значення облікової політики підприємства Коваль Л.В. 2019 68
32259 Становлення та розвиток балансу підприємства Коваль Л.В. 2018 51
32248 Особливості підприємництва в аграрному секторі економіки Доцюк С.О. 2022 53
32247 Місце професійної підготовки кадрів у забезпеченні перспективи навчання та зростання збалансованої системи показників Лепетан І.М. 2022 289
32246 Ринок праці в умовах війни: стан та напрями стабілізації Коваль О.В. 2022 88
32245 Особливості обліку інноваційної діяльності Коваль Л.В. 2022 69
32244 Сучасний стан та проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах Коваль О.В. 2019 57
32220 Методика побудови окремого обліку генетично модифікованих біологічних активів Коваль О.В. 2018 52
32219 Діджиталізація як вектор сучасного розвитку бізнес процесів Коваль О.В. 2022 84
32214 Особливості створення та експлуатації садів у стилі «нова хвиля» на садово-паркових об`єктах Вінниччини Циганська О.І. 2022 49
32207 Прояв гетерозису ознак продуктивності у гібридів (F3 i F5) люцерни посівної за умов підвищеної кислотності ґрунту Мамалига В.С. 2022 70
32204 Вплив позакореневих підживлень біопрепаратами на продуктивність картоплі в умовах лісостепу Правобережного Поліщук М.І. 2022 48
32200 Варіації величини гетерозису урожайності зеленої маси та насіння в гібридних популяціях люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності грунтового розчину Мамалига В.С. 2022 51
32160 Формування врожаю моркви столової залежно від строків сівби в зоні Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. 2022 39
32153 Дослідження біологічного захисту рослин у системі органічного землеробства Амонс С.Е. 2022 57
32148 Дослідження впливу системи захисту на обмеження чисельності шкідників буряка цукрового Рудська Н.О. 2022 56
32129 Вплив контролю бур’янів на урожайність гороху овочевого Окрушко С.Є. 2022 47
32114 Вплив гербіцидів і біологічних препаратів на ростові процеси та зерновупродуктивність нуту Шкатула Ю.М. 2022 40
32100 Формування продуктивності агроценозів пшениці ярої в залежності від окремих технологічних прийомів Пелех Л.В. 2022 38
32097 Дослідження впливу кліматичних змін та застосування добрив на інтенсивність накопичення нітратів у рослинах пшениці озимої Яковець Л.А. 2022 38
32073 Аутсорсинг як інструмент підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств Грищук Н.В. 2018 64
32065 Сутність та вплив облікової політики у податкових розрахунках підприємства Коваль Н.І. 2018 56
32060 Сучасний стан фітоценозів природних кормових угідь правобережного лісостепу в умовах техногенезу Тітаренко О.М. 2022 58
32059 Сортові ресурси сої в Україні в умовах змін клімату та інтенсифікації землеробства Ткачук О.П. 2022 57
32054 Аналіз діяльності фермерського господарства: сутність та особливості Коваль Н.І. 2019 65
32048 Оцінка критичних періодів росту і розвитку рослин редьки олійної (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) із використанням методу індукції флуоресценції хлорофіл Цицюра Я.Г. 2022 37
32047 Особливості управлінського обліку в банках Коваль Н.І. 2018 68
32033 Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України) Коваль Н.І. 2018 59
31986 Розвиток аналізу заборгованості підприємства в системі антикризового управління Мулик Т.О. 2018 58
31891 Удосконалення процесу екологістики відходів на сільськогосподарських підприємствах України Вовк В.Ю. 2022 91
31784 Еколого-економічні імперативи розвитку агроекосистем в умовах нелінійної економіки Ковальчук С.Я. 2022 89
31780 Перспективи впровадження безвідходних технологій у сільському господарстві України Вовк В.Ю. 2022 47
31562 Рахункова палата як суб’єкт фінансового контролю Томчук О.Ф. 2022 15
31505 Шляхи поліпшення процесу управління дебіторською заборгованістю підприємства Мулик Т.О. 2022 17
31495 Теоретичні основи управління маркетинговою діяльністю на підприємствах галузі садівництва Кожухар В.В. 2022 15
31458 Вплив білково-вітамінного преміксу на перетравність поживних речовин раціону бичків Разанова О.П. 2022 13
31414 Застосування блокчейн-технології в бухгалтерському обліку екологічної діяльності підприємств Лепетан І.М. 2022 20
31334 Аналіз фінансового стану підприємств України Скоповська А.Л. 2022 26
31329 Поняття та еволюція світової валютної системи Буяльська В. 2022 13
31314 Оцінка очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень на підприємствах галузі садівництва Кожухар В.В. 2022 23
31298 Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю у закладах вищої освіти Томашук І.В. 2022 15
31255 Оцінка інвестиційної привабливості відновлюваної енергетики в Україні. Вовк В.Ю. 2022 16
31237 Ультразвукові кавітаційні технології обробки дисперсних середовищ, як складні динамічні системи «кавітатор – технологічне середовище». Берник І.М. 2022 17
31178 Агротуристичні комплекси в контексті зеленого європейського курсу: вектори розвитку та перспективи. Ставська Ю.В. 2022 12
31160 Сутність інноваційного потенціалу аграрних підприємств Чіков І.А. 2022 27
31159 Методи діагностика ймовірності банкрутства аграрних підприємств Чіков І.А. 2022 27
31156 Вплив глобалізаційних процесів на сучасні економічні системи. Томашук І.В. 2022 20
31146 Цифровізація економічної інформації банківських установ. Кіпоренко С.С. 2022 13
31143 Перспективи екологобезпечного розвитку сільських територій завдяки розвитку біоенергетики. Токарчук Д.М. 2022 14
31142 Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств методами штучного інтелекту. Чіков І.А. 2022 62
31140 Розвиток інтерактивних музеїв як фактор активізації. Головня О.М. 2022 10
31122 Особливості поведінкових реакцій корів різної вгодованості. Поліщук Т.В. 2021 21
31065 Дослідження фінансово-економічних ризиків у системі управління підприємством. Паламаренко Я.В. 2022 19
31064 Competitiveness of enterprises in the field of tourist business. Tomashuk І. 2022 21
31057 Онтологічні підстави соціогуманітарної парадигми сучасного наукового розвитку. Макаров З.Ю. 2021 16
31046 Методологічні зрушення в репрезентації предмету соціальної філософії. Макаров З.Ю. 2021 11
31025 Використання безвідходних технологій у сільськогосподарському виробництві для забезпечення енергетичної автономії АПК. Вовк В.Ю. 2022 26
31010 Роль безвідходних технологій при переході до моделі циркулярної біоекономіки: світовий досвід. Вовк В.Ю. 2022 16
31003 Зелена економіка як запорука сталого розвитку. Томашук І.В. 2022 25
30979 Оцінка привабливості залучення інвестицій у відновлювані джерела енергії. Вовк В.Ю. 2022 23
30976 Екологізація ґрунтів шляхом впровадження безвідходних технологій АПК. Вовк В.Ю. 2022 13
30965 Аналітичне забезпечення управлінських рішень на основі балансу. Мулик Т.О. 2022 17
30911 Особливості реалізації функцій документування витрат органічного виробництва. Іщенко Я.П. 2022 14
30879 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток сільських територій України. Томашук І.В. 2021 14
30878 Роль та значення аудиту ефективності маркетингової діяльності в умовах цифровізації економіки. Мулик Я.І. 2022 18
30877 Мінімальне податкове зобов'язання: сутність та облік. Подолянчук О.А. 2022 28
30876 Удосконалення обліку капітальних інвестицій в сучасних умовах господарювання. Мулик Т.О. 2022 26
30779 Процедурні аспекти створення, проведення і розбір рольової гри. Бєлкін І.В. 2021 21
30742 Збалансоване природокористування – як запорука збереження родючості ґрунту Вергеліс В.І. 2022 16
30692 Концепція інтегрованого розвитку міст: європейський досвід та його можливості застосування в Україні Головня О.М. 2021 13
30680 Масометрична оцінка при доборі корів української червоно-рябої молочної породи Казьмірук Л.В. 2021 16
30679 Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств Чіков І.А. 2021 28
30678 Побудова інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства Чіков І.А. 2021 27
30671 Формування конкурентних переваг ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграції Ставська Ю.В. 2021 14
30649 Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу гостинності у країнах Євросоюзу Джеджула О.М. 2021 15
30588 Безпекоорієнтований механізм розвитку blockchain технологій в цифровій економіці Тарасова О.С. 2021 19
30582 Екологічно безпечні технології переробки відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної безпеки Вовк В.Ю. 2021 14
30581 Розвиток безвідходного виробництва в аграрному секторі як умова забезпечення екологічної та енергетичної безпеки Вовк В.Ю. 2021 13
30578 Передумови формування та реалізації стратегії розвитку поводження з відходами аграрних підприємств у контексті Європейського Зеленого Курсу. Паламаренко Я.В. 2021 17
30573 Small business and its role in the economy of Ukraine Tomashuk I. 2022 15
30571 Виробництво високоякісної продукції свинарства за використання БВМД у раціонах тварин Бондаренко В.В. 2021 23
30569 Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні Кіпоренко С.С. 2021 13
30568 Професійна етика та особисті якості бухгалтерів: вимоги сьогодення. Бурко К.В. 2021 18
30444 Small business and its role in the economy of Ukraine. Томашук І.В. 2021 104
30442 Особливості розвитку альтернативної енергетики в Україні. Хаєцька О.П., Швець Т.І. 2021 123
30441 Сучасний стан зовнішньої торгівлі України. Хаєцька О.П., Костельнюк О.В. 2021 151
30425 Розвиток теорії побудови систем діагностування обертових електричних машин. Граняк В. Ф. 2021 160
30411 Світовий досвід використання відходів як джерела енергії. Пришляк Н.В. 2021 191
30397 Європейський досвід ефективного використання біовідходів. Токарчук Д.М. 2021 155
30391 Peculiarities of the development of international economic relations in the conditions of globalization. Tomashuk І. 2021 119
30080 Виробництво біогазу як екологобезпечна технологія переробки відходів сільського господарства. Вовк В.Ю. 2021 161
29999 Облікова політика щодо гудвілу підприємства. Коваль Л.В. 2021 136
29998 Сучасні тенденції розвитку інформаційно- комунікаційних технологій в освіті. Томашук І.В. 2021 121
29908 Financial resources of the enterprise and features of their formation. Томашук І.В. 2021 110
29892 Податок з доданої вартості: історія розвитку та обліковий аспект. Подолянчук О.А. 2021 119
29402 Development process and research and production activity of modern technologies and technical means of field irrigation. Курило В.Л. 2021 90
29252 Перспективи використання видів роду Philadelphus L. в озелененні м. Вінниці. Матусяк М.В. 2021 138
29178 Технології дистанційного навчання як перспективний інструментарій надання освітніх послуг. Мулик Т.О. 2021 180
29156 Найпоширеніші хвороби бджіл: заходи боротьби та профілактики Фаріонік Т.В. 2019 148
29155 Безпечність молока: роль та важливість лабораторних досліджень Фаріонік Т.В. 2019 121
29153 Development in the educational process and research and production activity of modern technologies and technical means of field irrigation Пришляк В.М. 2021 123
29148 Вплив апівіту на життєздатність бджолиних сімей в період зимівлі. Разанова О.П. 2018 189
29145 Селекція корів за різним підбором та призначенням. Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції".( м.Вінниця, 25-26 жовтня 2018 р.) Казьмірук Л.В. 2018 202
29142 Роль свіщевих маток в запиленні хрестоцвітних культур. Всеукраїнська науково -практична конференція молодих вчених та студентів "Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва". (с.Чернятин. 21-22 березня 2019 р.) Циганчук О.Б. 2019 152
29141 Зерно тритикале як фактор стимулювання обмінних процесів в годівлі свиней. Овсієнко С.М. 2018 166
29135 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y. 2019 163
29134 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. 2019 157
29120 Органолептична оцінка м”яса кролів вирощених при введені до складу раціону пребіотику Циганчук О. Б. 2018 139
29119 Problems and prospect of rabbit development in Ukraine and Vinnytya region Циганчук О. Б. 2019 185
29112 Development in the educational process and research and production activity of modern technologies and technical means of field irrigation Pryshliak V., Kurylo V. 2021 138
29110 Напрями удосконалення механізму державного регулювання ринку біопалив в Україні Логоша Р. В. 2021 158
29085 Інноваційні методи навчання у підготовці фахівців спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Будяк Р. В. 2019 146
29064 Різновидності питних медів в умовах Вінницької області Кучерявий В. П. 2019 118
29060 Конституціональна оцінка при доборі корів української червоно-рябої молочної породи Казьмірук Л. В. 2019 181
29043 Методика моделювання процесу переміщення двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії Бабин І. А. 2019 221
29042 Дослідження ефективності застосування різних способів подрібнення кормів. Бабин І. А. 2018 219
29041 Дослідження явища адгезії між відкладеннями і поверхнею молокопровідної лінії Бабин І. А. 2019 222
29038 Обґрунтування режимів роботи повітряного інжектора системи промивання молокопроводів доїльної установки Бабин І. А. 2019 191
29037 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором Бабин І. А. 2019 169
29036 Теоретичні дослідження процесу промивання молокопровідної лінії доїльної установки Бабин І. А. 2019 119
29035 Дослідження коливання щітки роторного просіювача подрібненої макухи Бабин І. А. 2019 179
29034 Розвиток і моделювання техніки в агропромисловому виробництві Островський А. Й. 2019 139
29032 Регуляція чисельності основних шкідників на посівах гороху Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. 2019 211
29031 Регулювання хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. 2019 207
29030 Застосування графічно орієнтованих комп’ютерних програм при викладанні математичних дисциплін Островський А. Й. 2021 155
29029 Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. 2018 132
29028 Застосування універсально-збірних пристосувань у технічному сервісі сільськогосподарських машин і знарядь Островський А. Й. 2021 178
29026 Актуальні питання інноваційного розвитку вітчизняної освіти Островський А. Й. 2021 125
29025 Використання вітчизняного продукту ІТ-технологій при викладанні дисциплін Островський А. Й. 2021 108
29024 Особливості розрахунку причіпних пристроїв сільськогосподарських машин у педагогічних технологіях підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності Пришляк В. М. 2021 145
29000 Гематологічні показники відгодівельного молодняку кролів за впливу комплексного препарату біологічно активної дії Огороднічук Г. М. 2020 110
28992 Перспективні напрямки технології відновлення деталей машин Труханська О. О. 2020 141
28991 Переваги використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. 2020 124
28989 Використання екологічної продукції в закладах харчування. Табенська О. І. 2020 140
28970 Ефективність використання біологічно активних речовин в годівлі птиці Огороднічук Г. М. 2020 196
28968 Туризм – запорука соціально-економічного розвитку сільських територій Табенська О. І. 2018 164
28967 Сучасні аспекти розвитку туризму на Вінниччині Табенська О. І. 2019 191
28964 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Німеччині Табенська О. І. 2018 188
28962 Формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2019 170
28958 Технологічні методи підвищення зносостійкості та довговічності деталей Труханська О. О. 2020 234
28956 Інноваційний розвиток сфери туризму в умовах глобалізаційних процесів Табенська О. І. 2019 189
28955 Стратегія диверсифікації - основна адаптивна стратегія для підприємства. Табенська О. І. 2020 159
28954 Національна ідентичність: європейський вибір Табенська О. І. 2020 209
28949 Автоматизована установка для апроксимації економічних показників Дзісь В. Г. 2019 208
28948 Альтернативні джерела енергії в зеленому туризмі Дзісь В. Г. 2019 128
28944 Результати теоретичного дослідження процесу горіння в циліндрах дизельних двигунів Рябошапка В. Б. 2019 129
28943 Cистема розрахунку процесу горіння в циліндрах дизелів, що враховує вид палива Рябошапка В. Б. 2020 157
28942 Визначення рівноважного вологовмісту жому конюшини Спірін А. В. 2019 162
28941 Математично-статистичний аналіз економічних показників Вінниччини Дячинська О. М. 2019 206
28940 Підвищення ефективності очищення повітрянонасіннєвої суміші Твердохліб І. В. 2019 175
28939 Формування професійної компетентності майбутніх агроінженерів на основі інтегративного підходу Джеджула О. М. 2018 184
28934 Особливості застосування механічних коливань в технологічних процесах харчових і переробних виробництв Омельянов О. М. 2019 195
28933 Енергозберігаючий привод сепаратора комбікормів Омельянов О. М. 2019 161
28932 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. 2018 171
28931 Проблеми та перспективи впровадження інтеграційних процесів в індустрії гостинності Табенська О. І. 2018 119
28930 Інноваційна діяльність як запорука розвитку підприємництва Табенська О. І. 2018 187
28929 Сучасні тенденції розвитку сфери туризму Табенська О. І. 2018 128
28928 Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу Табенська О. І. 2018 146
28926 Тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. 2019 199
28925 Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку успішних компаній Табенська О. І. 2019 157
28924 Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних процесів Табенська О. І. 2019 142
28923 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О. І., Суботіна А. В. 2020 150
28922 Розвиток екологічного туризму на Вінниччині Табенська О. І. 2020 214
28917 Особливості розвитку зеленого туризму у Вінницькій області Дячинська О. М. 2019 204
28914 Стан та перспективи водозабезпечення регіонів України в умовах точного землеробства та рослинництва Алєксєєв О. О. 2021 221
28913 Екологічно безпечна утилізація органічних відходів у контексті реалізації зеленого курсу в Україні Алєксєєв О. О. 2021 203
28912 Використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. 2020 224
28911 Передумови та особливості інтеграційної взаємодії у сфері туризму Табенська О. І. 2020 144
28910 Національна ідентичність: європейський вибір Табенська О. І. 2020 144
28907 Врожайність та динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від мульчування ґрунту в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І. І. 2020 185
28906 Цифровий маркетинг як ефективний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств. Кіпоренко С. С. 2019 200
28901 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипким середовищем Солона О. В. 2018 150
28900 Застосування вібротехнологій при виробництві трав’яного борошна Солона О. В. 2018 140
28895 Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань Омельянов О. М. 2018 131
28894 Аналіз приводів для збудження механічних коливань Омельянов О. М. 2018 121
28893 Перспективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Омельянов О. М. 2019 194
28891 Перспективи упровадження у виробництво сепаратора комбікормів з енергоощадним приводом Омельянов О. М. 2019 149
28889 Дослідження вібраційного сепаратора комбікормів Омельянов О. М. 2019 134
28888 Використання механічних коливань у технологічних процесах агропромислового виробництва Омельянов О. М. 2018 137
28887 Порівняння технологій збирання насіння багаторічних бобових трав за енергозатратами Спірін А. В. 2019 370
28886 Екологічні наслідки технологій збирання насіння багаторічних трав Твердохліб І. В. 2019 224
28885 Використання хмарних технологій в діяльності вищих навчальних закладів Кіпоренко С. С. 2019 151
28884 Сучасні тенденції розвитку мобільного банкінгу та його безпека для користувачів Бахарєва Я. В. 2019 179
28883 Цифрова компетентність майбутніх фахівців Юрчук Н. П. 2021 152
28882 Еколого-енергетичний аналіз технологій збирання насінників трав Твердохліб І. В. 2019 155
28881 Вплив шуму та вібрації на самопочуття тракториста Твердохліб І. В. 2019 265
28880 Ефективність впровадження інформаційних систем для управління бізнес-процесами підприємств Кіпоренко С. С. 2019 171
28879 Цифровий маркетинг як ефективний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств. Кіпоренко С. С. 2019 184
28878 Сучасні аспекти реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю Бахарєва Я. В. 2019 156
28877 Умови онлайн-реєстрації індивідуального підприємництва Бахарєва Я. В. 2019 163
28875 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. 2018 161
28874 Формування стратегії розвитку поводження з відходами аграрних підприємств в контексті Європейського Зеленого Курсу Паламаренко Я. В. 2021 127
28873 Переробка відходів сільськогосподарських виробництв як інноваційний орієнтир розвитку АПК: екологічний, соціальний та економічний вектор Паламаренко Я. В. 2019 169
28871 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л. О. 2019 169
28870 Автоматизація проектування інформаційних систем управління Волонтир Л. О. 2019 194
28869 Методи прогнозуваня: використання в буряківництві Волонтир Л. О. 2019 141
28868 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2018 124
28867 Корпоративна інформаційна система управління: топологія моделей Волонтир Л. О. 2019 128
28866 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л. О. 2018 184
28865 Дослідження перехідних процесів в адаптивні системі гідроприводів механізму для відрізання та вивантаження стеблових кормів Руткевич В. С. 2021 187
28864 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л. О. 2018 141
28863 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л. О. 2018 171
28862 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л. О. 2018 195
28861 Інформаційна логістика в контролінгу аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2018 136
28860 Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2019 160
28859 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л. О. 2018 148
28858 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств апк Волонтир Л. О. 2018 177
28857 Маркетингова діяльність аграрних підприємств: моделювання ефективного функціонування ринку зерна Волонтир Л. О. 2019 172
28856 Логістичні інформаційні системи: стан та принципи побудови Волонтир Л. О. 2018 194
28854 Технології електронної комерції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств Волонтир Л. О. 2019 138
28853 Оптимізаційне моделювання виробництва та переробки зерна Волонтир Л. О. 2019 124
28847 Цифровий маркетинг: сучасні тенденції розвитку Юрчук Н. П. 2020 159
28844 Характеристика сортів роду Dahlia cav., що досліджуються в умовах архітектурно-експозиційної ділянки ВНАУ. Циганська О. І. 2020 197
28843 Економічне зростання в Україні Хаєцька О. П. 2019 202
28842 Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України Хаєцька О. П. 2019 189
28840 Структура потребления и индекс потребительских цен в Украине Хаецкая О. П. 2018 124
28839 Аналіз процесу утворення у конусній частині ємності для сипких матеріалів Спірін А. В 2019 146
28838 Рекуперативні системи механічної вентиляції Твердохліб І. В. 2019 156
28837 Системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни Спірін А. В 2019 138
28836 Системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни Твердохліб І. В. 2019 162
28835 Дослідження роботи гелеоколекторів для сушіння сировини активним вентилюванням Спірін А. В 2019 157
28833 Сучасні інформаційні технології та особливості їх використання під час дистанційного навчання Паламаренко Я. В. 2021 161
28832 Напрями удосконалення диверсифікації економічних відносин між Україною та ЄС Паламаренко Я.В. 2021 150
28831 Інноваційно-інвестиційна діяльність як основний вектор економічного розвитку агропромислового комплексу України Паламаренко Я. В. 2019 126
28830 Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобалізаційних процесів, перспективи їх розвитку в Україні Паламаренко Я. В. 2019 184
28827 Місце і значення земельних ресурсів у формуванні стратегії енергетичної безпеки Паламаренко Я. В. 2019 131
28825 Напрямки удосконалення механізму управління якістю продукції Хаєцька О. П. 2019 149
28823 Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі Хаєцька О. П. 2019 202
28822 Концептуальні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. 2019 159
28820 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. 2019 81
28819 Дослідження особливостей переробки відходів сільськогосподарських виробництв як інноваційного орієнтиру розвитку агропромислового комплексу Паламаренко Я. В. 2019 147
28818 Діагностування мостів колісних тракторів, як засіб зменшення вібраційного навантаження Спірін А. В. 2018 103
28816 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Спірін А. В. 2018 159
28815 Математична модель польового сушіння сіна Спірін А. В 2018 116
28814 Шляхи зниження втрат при заготівлі сіна Твердохліб І. В. 2018 129
28813 Дослідження робочого процесу глушника шуму активного типу Твердохліб І. В. 2018 115
28812 Оцінка кредитно-інвестиційного портфелю банку Юрчук Н. П. 2019 149
28811 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Твердохліб І.В. 2018 162
28806 Розробка обладнання для переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. 2019 190
28805 Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. 2018 108
28803 Підвищення ступеня використання енергетичного потенціалу земель садового господарства шляхом глибокої переробки плодів волоських горіхів Полєвода Ю. А. 2019 157
28802 Формування системної єдності техніки та технологій для аграрного сектора Спірін А. В. 2021 181
28801 Технології збирання насіння люцерни Твердохліб І. В. 2018 164
28800 Дослідження процесу лущення волоських горіхів між двома паралельними пластинами Полєвода Ю. А. 2019 163
28798 Застосування сloud-технологій в процесі навчання студентів економічних спеціальностей Бахарєва Я. В. 2019 190
28796 Підвищення надійності роботи сільськогосподарських машин Спірін А. В., Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. 2019 154
28792 Забезпечення реалізації стратегічних цілей у поводженні з відходами аграрних підприємств Паламаренко Я. В. 2021 120
28790 Процес переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А 2019 164
28782 Екологічний спосіб отримання органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. 2019 188
28764 Конструктивний розвиток обладнання для лущення волоських горіхів Полєвода Ю. А. 2019 180
28763 Розробка озоноповітряної сушарки для післязбиральної обробки зерна Полєвода Ю. А 2021 108
28762 Концепція виробництва продукції бджільництва в Україні Грабарівська В. Л. 2020 142
28760 Аналітична інтерпретація процесу змішування високодисперсних матеріалів Полєвода Ю. А 2018 125
28759 Розробка технологічного комплексу для механічної очистки технічного вуглецю Полєвода Ю. А 2018 120
28758 Граничні умови сушіння насіння гарбуза Цуркан О. В., Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. 2018 171
28757 Використання механоактивації при отриманні органо- мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. 2019 153
28756 Вібраційне перемішування сипких технологічних систем переробних та харчових виробництв Полєвода Ю. А., Михальова Ю. О. 2018 149
28679 Main approaches of design of a modern small residence resort hotel Polova O. 2021 178
28657 Завдання контролінгу інформаційних систем логістики Волонтир Л. О. 2020 222
28641 Impact of the coronavirus pandemic on the economic development of Ukraine and Latvia Broyaka A. 2021 445
28629 Продуктивність корів за умов інтенсивної технології утримання Поліщук Т. В. 2021 254
28623 Аналіз розвитку технологічних ліній для виробництва сухих харчових сумішей Полєвода Ю. А. 2021 105
28565 Контролінг процесів управління в логістичних ланцюгах аграрного сектору Потапова Н. А. 2018 226
28564 Інформаційні технології в управлінні сільськогосподарських підприємств Потапова Н. А. 2019 241
28563 Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки Потапова Н. А. 2018 187
28562 Цифровізація логістичних ланцюгів Потапова Н. А. 2019 241
28558 Дослідження вмісту важких металів в різних створах р. Південний Буг для реалізації Європейського Зеленого Курсу в Україні Паламарчук В. Я. 2021 233
28557 Розробка акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропостачання сільськогосподарських споживачів Солона О. В. 2020 249
28556 Plasticity for pre-deformed billet Солона О. В., Деревенько І. А., Купчук І. М. 2018 163
28555 Ретенція важких металів в товарній рибі Паламарчук В. Я. 2020 146
28534 Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному ЗВО Томашук І. В. 2021 181
28514 Управління інформаційними потоками в умовах цифровізації логістики Потапова Н. А. 2020 177
28513 Виклики та проблеми фінансової логістики підприємств Потапова Н. А. 2019 135
28512 Логістика в віртуальних соціальних мережах Потапова Н. А. 2019 149
28511 Ефективність логістики як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств Потапова Н. А. 2019 250
28510 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. 2018 145
28509 Корпоративний розвиток в Україні Потапова Н. 2018 293
28508 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні Потапова Н. 2018 287
28507 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств Потапова Н. 2018 264
28506 Соціальне підприємництво: стан та перспективи Потапова Н. 2018 319
28505 Інноваційно-інвестиціний розвиток як рушійний фактор економічного успіху підприємства Потапова Н. 2018 234
28504 Бізнес-аналітичні системи в управлінні логістикою Потапова Н. А. 2018 223
28503 Економетричне обгрунтування оцінок якості продукції в логістичних ланцюгах Потапова Н. А. 2018 260
28502 Смарт-логістика як складова іноваціного розвитку агробізнесу Потапова Н. А. 2018 218
28501 Особливості вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів допованих нанодомішками Шевчук О. Ф. 2017 176
28489 Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н. А. 2019 292
28488 Оцінка системних характеристик агрологістики Потапова Н. А. 2019 145
28487 Сучасна цифрова логістика України. Потапова Н. А. 2019 165
28486 Економетрична оцінка впливу ціни сільськогосподарських культур на структуру логістичних каналів Потапова Н. А. 2019 221
28484 Створення композиційних електропровідних покриттів газодинамічним напиленям Гайдамак О. Л. 2020 122
28479 Дослідження екологічної та економічної ефективності експлуатації ДВЗ, працюючих на альтернативних видах палива Музичук В. І. 2018 251
28478 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гороху посівного. Телекало Н. В. 2020 359
28476 Джерела теплопостачання підприємств харчової галузі. Дослідження систем теплопостачання підприємств харчової галузі Музичук В. І. 2018 298
28475 Аналіз і вибір методів дослідження надійності автотракторних двигунів Музичук В. І. 2019 163
28474 Assessment of the connection between the competition score and the results of advancement in higher mathematics of economics direction students Shevchuk O. 2019 128
28469 Категорія часу в мовній картині світу письменників Вінниччини ХХ століття Горобець А. В. 2021 516
28463 Прогностична валідність конкурсного відбору випускників коледжів економічного спрямування Шевчук О. Ф. 2019 204
28442 Вплив ринку освітніх послуг на формування трудового потенціалу регіону Томашук І. В. 2021 252
28430 Бухгалтерський аутсорсинг як перспективний засіб забезпечення ефективного бізнесу Бурко К. В. 2021 161
28421 Нечітка логіка у моделюванні економічних системи Чіков І. А. 2021 223
28313 Особливості проектної діяльності агроінженерів за умов дистанційного навчання Пришляк В. М. 2021 1793
28311 Розвиток індустрії гостинності в системі міжнародного туризму під впливом глобалізаційних можливостей та загроз Головня О. М. 2020 239
28310 Особливості сертифікації та категоризації в сфері сільського зеленого туризму Головня О. М. 2019 253
28305 Підприємницька діяльність в аграрному секторі як середовище формування потенціалу виробництва біопалива Томашук І. В. 2018 141
28304 Шляхи удосконалення використання ресурсного потенціалу в аграрних підприємствах Томашук І. В. 2018 189
28299 Динаміка та особливості розвитку ринку продукції птахівництва в Україні Царук Л. Л. 2018 144
28298 Морфологічні показники якості яєць залежно від кросу курей Царук Л. Л. 2019 156
28297 Фактори впливу на продуктивність і виживання бджолиної сім'ї Царук Л. Л. 2019 305
28296 Екологічні основи виробництва харчових яєць у Вінницькій області Царук Л. Л. 2019 170
28295 Використання модифікованої браги як кормової добавки у тваринництві Паладійчук О. Р. 2018 139
28284 Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. 2020 262
28281 Підвищення продуктивного потенціалу земель за рахунок удосконалення технології та обладнання для розчинення мінеральних речовин у біологічних добривах Севостьянов І. В. 2021 140
28279 Установка для високопродуктивного очищення стічних вод Севостьянов І. В. 2019 121
28277 Технологія розведення равлика (helix aspersa maxima) Мушит С. О. 2019 400
28275 Оцінка декоративності дерев’янистих ліан в умовах м. Вінниці Матусяк М. В. 2019 199
28268 Сучасний стан та перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету Панцирева Г. В. 2019 207
28266 Дослідження національних сортових ресурсів Paeonia L. в Україні Панцирева Г.В. 2019 144
28262 Обладнання для регенерації промислових фільтрів з використанням динамічних впливів Севостьянов І. В. 2019 253
28259 Сучасний стан та перспективи використання декоративних видів роду Lupinus L. в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету Панцирева Г. В. 2019 156
28257 Особливості формування продуктивності зернобобових культур в умовах правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. 2020 126
28256 Обгрунтування роботи трьохсторонього самосвального гідравлічного пристрою з ручним приводом Токарчук О. А. 2019 148
28249 Інноваційні підходи при виробництві якісного молока Скоромна О. І. 2019 129
28248 Теоретичне обгрунтування оцінки кормів і раціонів у продукції молока за сирим протеїном і водорозчинними вуглеводами при різному вмісті сирої клітковини Скоромна О. І. 2018 221
28246 Вибір і обґрунтування функціональних біфідостимулюючих інгредієнтів для десертних ферментованих продуктів Соломон А. М. 2018 184
28245 Продуктивність та якість яєць у курок-несучок за використання у комбікормах Бета Мінеролу Чудак Р. А. 2020 182
28240 Prerequisites for biofuel use in agro-industrial production Tokarchuk D. М. 2021 133
28239 Аналіз забруднення важкими металами їстівних грибів Вінницького району Врадій О. І., Вергеліс В. І. 2018 162
28238 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І., Вергеліс В. І. 2019 188
28236 Вібраційні млини для тонкого помелу будівельних матеріалів Солона О. В. 2019 212
28234 Насіннєва продуктивність сої за використання рістрегулючих препаратів Вергеліс В. І. 2020 247
28233 Особливості проростання насіння бобів кормових за дії регуляторів росту рослин Вергеліс В. І. 2020 225
28232 Вплив температури на показники лабораторної схожості різних видів Cactaceae Вергеліс В. І. 2020 230
28231 Морфо-біологічні особливості листків інтродукованих видів роду Juglans Вергеліс В. І. 2020 239
28229 Енергетична цінність продукції скотарства від різних молочних порід Казьмірук Л. В. 2019 198
28223 Вплив мікроорганізмів при охолодженні молока Соломон А. М. 2019 253
28222 Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів Соломон А. М 2018 175
28219 Ефективність контролю чисельності брунькового смородинового кліща (cecidophyopsis ribis westw.) у сортових агрофітоценозах чорної смородини Пінчук Н. В. 2020 158
28218 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К. М. 2018 223
28214 Поведінка медоносної бджоли Казьмірук Л. В. 2019 203
28213 Використання сучасних інформаційних технологій при плануванні м’ясних якостей української чорно-рябої молочної породи Казьмірук Л. В. 2019 157
28212 Особливості анатомічної будови кореня конюшини за використання Реастиму Вергеліс В. І. 2019 211
28211 Ростові процеси та анатомічні показники культури пшениці за дії тебуконазолу Вергеліс В. І. 2019 210
28210 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І. 2019 269
28209 Оцінка кормів у продукції молока за енергією сирого протеїну і структурних вуглеводів Скоромна О. І. 2020 269
28205 Ефективність системи захисту посівів кукурудзи від бур’янів за різних способів обробітку ґрунту Рудська Н. О. 2019 198
28204 Харчові добавки у м’ясній галузі Новгородська Н. В. 2019 147
28203 Забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції. GLOBAL G.A.P. Новгородська Н. В. 2018 157
28202 Актуальні питання виробництва молочної продукції. Соломон А. М. 2019 278
28199 Жирнокислотний склад козиного молока і продуктів на його основі Овсієнко С. М. 2019 202
28197 Зерно тритикале в годівлі свиней фактор стимулювання обмінних процесів Овсієнко С. М. 2019 146
28196 Аграрне виробництво і мікробіологія Бондар М. М. 2019 247
28195 Вплив паратипових факторів на сиропридатність молока Новгородська Н. В. 2019 272
28194 Стандартизація грунтів – основа виробництва якісних та безпечних продуктів харчування Новгородська Н. В. 2019 174
28193 Продукція бджільництва в оздоровчому харчуванні Овсієнко С. М. 2019 440
28191 Біфідостимулюючі компоненти у продуктах спеціального призначення Бондар М. М. 2018 175
28181 Вплив різних способів утримання нетелів на поведінку та продуктивність корів-первісток Варпіховський Р. Л. 2019 170
28177 Підвищення якості м’яса птиці на стадіях виробництва Новгородська Н. В. 2018 190
28173 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. 2021 154
28171 Використання харчових волокон у м’ясних продуктах Новгородська Н. В. 2018 230
28159 Вплив мультиензимної кормової добавки на якість перепелиного мʼяса Побережець Ю. М. 2020 157
28158 Продуктивність і якісний склад молока залежно від санітарно-гігієнічних умов утримання корів та сезонних чинників Поліщук Т. В. 2018 236
28157 Кореляційний зв’язок і мінливість показників молочної продуктивності корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т. В. 2019 157
28156 Динаміка основних параметрів мікроклімату в приміщенні для утримання корів за інтенсивної технології Поліщук Т. В. 2020 174
28154 Вирівнювання графіків навантаження електроприводів електромеханічними накопичувачами компенсаторами Видмиш А. А. 2020 136
28152 Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму Видмиш А. А 2019 158
28151 Співвідносна мінливість етологічних ознак корів і молочної продуктивності Поліщук Т. В. 2019 225
28150 Підвищення службових характеристик деталей сільськогосподарських машин з використанням поверхневого пластичного зміцнення і холодного газодинамічного напилення Матвійчук В. А. 2019 214
28146 Показники якості та безпеки перепелиного м’яса за введення до раціону птиці апівіту Разанова О. П. 2019 241
28123 Cистема автоматизованого діагностування і прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів Граняк В. Ф. 2020 171
28113 Експериментально-аналітичне дослідження пластичності металів при складному деформуванні Матвійчук В. А. 2020 210
28112 Обґрунтування і розробка методів побудови кривих граничних деформацій металів Матвійчук В. А. 2020 145
28103 Вирощування та використання енергії кормів надремонтним молодняком великої рогатої худоби Казьмірук Л. В. 2021 261
28074 Формування продуктивності конюшини лучної залежно від факторів інтенсифікації Забарна Т. А. 2020 241
28054 Продуктивність та забійні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика» Царук Л. Л. 2020 157
28049 Вплив строків відлучення поросят на відгодівельні та забійні показники свиней Бережнюк Н. А. 2020 205
28048 Оцінка стану лісових екосистем П’ятничанського парку м. Вінниці Мудрак Г. В. 2020 286
28044 Особливості формування стійких до рекреаційного навантаження лісопаркових насаджень м. Вінниці Матусяк М. В. 2020 264
28042 Вплив позакореневих підживлень на вміст крохмалю у зерні кукурудзи Паламарчук В. Д. 2020 165
28018 Контроль чисельності брунькового смородинового кліща у сортових агрофітоценозах чорної смородини Коваленко Т. М. 2020 333
27995 Небезпека накопичення важких металів у сільськогосподарських грунтах Гуцол Г. В. 2019 287
27994 Інтенсивність поглинання важких металів зерном пшениці озимої Гуцол Г. В. 2019 261
27985 Potential of growing bioenergy crops for the production of solid biofuels Пришляк Н. В. 2021 283
27969 Оцінка стійкості системи електропривода для реалізації процесів штампування обкочуванням Штуць А. А. 2019 241
27955 Analysis of development lines technological for production of dryfood mixtures Polievoda Y. 2021 300
27908 Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень Киш Л. М. 2019 319
27899 Характеристика логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України Киш Л. М. 2019 157
27844 Просвітницька раціональність та формування наук про людину Макаров З. Ю. 2020 383
27790 Система ризиків у споживчому кредитуванні Прилуцький А. М. 2020 172
27788 Особливості зеленого туризму як перспективної сфери індустрії відпочинку Прилуцький А.М. 2020 152
27771 Особливості запилення колекційно-дослідного саду в умовах господарства відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» Кучерявий В. П. 2020 190
27755 Молочна продуктивність корів та їх дочок за першою лактацією з урахуванням рівня витрат кормів Казьмірук Л. В. 2020 217
27725 Вплив стимулюючих підгодівель бджолиних сімей на прийом личинок на маточне виховання і якість неплідних маток Разанова О. П. 2020 173
27715 Удосконалення технологічного процесу свердління тонколистового прокату Островський А. Й. 2020 198
27714 Покращення відтворення корів методом активізації їх статевої функції Паладійчук О. Р. 2020 185
27708 Сучасний стан скотарства в Україні Вознюк О. І. 2020 176
27690 Дослідження деформованого стану з’єднання поршня із шатуном нерегульованого поршневого насоса Музичук В. І. 2020 181
27654 Дослідження впливу наростоутворення на різальній поверхні при вільному ортогональному різанні. Паладійчук Ю.Б. 2020 256
27639 Особливості використання свищевих маток помічниць, для підтримання нормальних процесів у бджолиніх сімя’х у ранньовесняний період Кучерявий В. П. 2020 308
27635 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів робочого органу для розкидання сипучих матеріалів Яропуд В. М. 2020 169
27632 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів відцентрового робочого органу для розкидання мінеральних добрив Яропуд В. М. 2020 150
27621 Комплексне енергозабеспечення об’єктів АПК Стаднік М. І. 2020 150
27620 Відслідковування графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанні Стаднік М. І. 2020 262
27619 Використання ted-talks під час вивчення англійської мови професійного спрямування студентами нефілологічних спеціальностей Загородна О. Ю. 2020 250
27618 Відслідковування графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанні Штуць А. А. 2020 337
27617 Дослідження технологічного паспорта материалу заготовок поршня і шатуна аксіально-роторного поршневого насоса Музичук В. І. 2020 269
27616 Мовна картина світу персонажа в художньому перекладі Крикун О. А. 2020 253
27615 Порівняльний аналіз українських перекладів «Дев'яти оповідань» Дж. Д. Селінджера Крикун О. А. 2020 246
27603 Особливості врахування хвильових процесів при побудові математичних моделей Шаргородський С. А. 2020 347
27600 Низьковольтні синхронні компенсатори, як елементи електроприводів об’єктів АПК Видмиш А. А. 2020 148
27599 Vibration resistance of HST 90 hydrostatic transmission Shargorodskiy S. A. 2020 325
27598 Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськьгосподарських машин Шаргородський С. А. 2020 195
27597 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків в умовах підвищеної щільності грунту Курило В. Л. 2020 295
27596 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків, як алгоритм до формування професійних компетентностей майбутніх агроінженерів Пришляк В. М. 2020 294
27594 Підвищення ефективності енерговикористання на Чуднівському спиртовому заводі Штуць А. А. 2020 290
27583 Інтенсифікація технологічних процесів перемішування неоднорідних харчових сумішей за допомогою ультразвукової кавітації Севостьянов І. В. 2020 220
27582 Підвищення ефективності функціонування вібраційних технологічних машин Омельянов О.М. 2020 150
27581 Оцінка сучасного стану та інноваційні напрямки розвитку техніко-технологічного забезпечення просапного садівництва Швець Л. В. 2020 264
27571 Продукти функціонального призначення з використанням рослинних наповнювачів Соломон А. М 2020 154
27570 Застосування апіпродуктів у десертах кисломолочних Бондар М. М. 2020 180
27568 Розробка та аналіз математичної моделі польового сушіння сіна Спірін А. В. 2020 267
27567 Дослідження високоефективної вібросушарки киплячого шару для перероблення відходів харчових виробництв Севостьянов І. В. 2020 266
27566 Дослідження завантаження теркового пристрою насіннєвим ворохом Твердохліб І. В. 2020 156
27565 Екологічні аспекти виконання енергетичної стратегії України Спірін А. В 2020 182
27564 Обгрунтування експуатаційних режимів теркового пристрою Твердохліб І. В. 2020 244
27562 Комп'ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням циліндричних та трубних заготовок з використанням програмного комплексу deform – 3d Штуць А. А. 2020 139
27559 Особливості стенда для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії попутного навантаження Моторна О. О. 2020 332
27547 Практичні аспекти використання безпілотного літального апарату Agras T16 Холодюк О. В. 2020 302
27543 Дослідження якості кисломолочних напоїв з козиного молока Овсієнко С. М. 2020 161
27541 Імітаційне моделювання процесу деформації шкаралупи волоського горіха Полєвода Ю. А. 2020 277
27540 Дослідження впливу конструкції і розмірів забірної і калібруючої поверхні безстружечних мітчиків на процес витискування різьби Токарчук О. А. 2020 232
27538 Дослідження впливу технологічних факторів на процес видавлювання різьби Токарчук О. А. 2020 233
27529 Метод розрахунку параметрів V−подібної плющильної секції Комаха В. П. 2020 234
27509 Особливості формування екoнoмiчної сутністості та змicту поняття фiнaнcoвиx результатів Коваль Н. І. 2020 303
27507 Розробка технології сиркових мас з харчовими волокнами Новгородська Н. В. 2020 210
27498 Органічне виробництво в системі стійкого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. 2020 274
27491 Development of bioenergy as a component of ensuring energy security of Ukraine Пришляк Н. В. 2020 162
27454 Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання Казьмірук Л. В. 2020 184
27444 Інфраструктурні чинники розвитку індустрії гостинності в сфері екологічного туризму на Закарпатті Ставська Ю. В. 2020 242
27438 Інноваційні рішення щодо усунення бокового зміщення просапних культиваторів у точному землеробстві Холодюк О. В. 2020 271
27437 Момент від зусиль тертя трав’яної маси на дисковому ножі подрібнювального апарату Холодюк О. В. 2020 243
27366 Методи цифрової економіки в питанні визначення меж “середнього класу” Коляденко Д. Л. 2020 231
27365 Цифрова економіка: сучасні світові тенденції розвитку Коляденко С. В. 2020 307
27362 The concept of biomass and its energy potential Tokarchuk D. М. 2020 253
27338 Особливості моніторингу публічних закупівель державною аудиторською службою України Мулик Я. І. 2020 274
27329 Цифрова економіка як базис для прогнозування в умовах глобалізації Коляденко С. В. 2020 328
27323 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Матусяк М. В. 2020 240
27219 Fiscal policy and its mechanism Fedoryshyna L. 2020 280
26783 Розробка та оптимізація параметрів машин для догляду за посівами буряків Пришляк В. М. 2020 213
26778 Концептуальні основи облікового відображення зовнішньоекономічної діяльності через призму облікової політики підприємства Коваль Л. В. 2020 269
26750 Проблеми аналітичного забезпечення сучасного управління підприємством Томчук О. Ф. 2020 381
26717 Інтеграція освіти, науки та виробництва в системі підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності Пришляк В. М. 2020 176
26654 Оцінка аналітичних інструменти в сфері публічних закупівель Мулик Т. О. 2020 259
26484 Дослідження процесу сколювання шкарлупи горіха в результаті силової дії напівсферичних поверхонь Полєвода Ю. А 2020 159
26430 Technologies of agroengineers training for innovative project activity: theoretical and methodological aspects Курило В. Л. 2020 171
26399 Інноваційні технології смугового підсіву трав пасовищ Швець Л. В. 2020 276
26362 Застосування сучасних мехатронних систем та роботизованих комплексів у АПК України Солона О. В. 2020 244
26159 Assessment of the economic development of Latvia and Ukraine Broyaka A. 2020 207
26157 Theoretical and methodological features of soil water regime optimization in pedagogical technologies of agroengineers training for innovative project activity Pryshliak V., Kurylo V. 2020 158
26100 Забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств на основі біомаси Паламаренко Я. В. 2020 176
26022 Економічна модель Німеччини як приклад соціальної стабільності цифрового суспільства Джеджула О. М. 2020 313
25804 Проблеми розвитку та використання геоінформаційних технологій Кравець С. М. 2019 180
25783 Оцінювання впливу регулятора росту Marc EL на врожайність та товарність коренеплодів буряка столового Окрушко С. Є. 2020 341
25680 Development of agricultural insurance system Aleskerova Y. 2020 216
25671 Акація біла як кормовий ресурс для розвитку бджолиних сімей Разанова О. П. 2020 203
25484 Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України Лутковська С. М. 2020 165
25483 Публічно-приватне партнерство в сфері екологічної модернізації системи еологічної безпеки Лутковська С. М. 2020 175
25477 Перспективи використання біогазових технологій для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Паламаренко Я. В. 2020 280
25476 Інноваційна діяльність в україні: проблеми сьогодення та перспективи розвитку Паламаренко Я. В. 2020 226
25470 Дослідження економічної ефективності медоносних бджіл як запилювачів сільськогосподарських культур Паламаренко Я. В. 2020 237
25469 Інноваційно-інвестиційна діяльність як основний вектор економічного розвитку аграрного сектору України Паламаренко Я. В. 2020 217
25468 Екологічно-економічна оцінка застосування біогазових технологій на підприємствах АПК Паламаренко Я. В. 2020 228
25467 Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств України Паламаренко Я. В. 2020 321
25466 Сучасний стан та перспективи впровадження інноваційних технологій для забезпечення енергетичної автономії підприємств АПК Паламаренко Я. В. 2020 169
25465 Дослідження сучасного стану та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні Паламаренко Я. В. 2020 188
25454 Управління продажами в логістичних системах Потапова Н. А. 2019 230
25453 Цифрова логістика в умовах глобалізації економіки Потапова Н. А. 2019 359
25428 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК Брояка А. А. 2020 333
25416 Modeling of socio-economic development of rural territories of Ukraine = Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України Tomashuk I. 2020 162
25404 Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій Бабина О. М. 2020 339
25392 Методи оцінювання ефективності управління маркетингом підприємства Амонс С. Е. 2020 296
25376 Самоорганізація соціально-економічних систем та місцеве самоврядування Киш Л. М. 2020 515
25374 Збалансована система показників у системі стратегічного управлінського обліку Лепетан І. М. 2020 215
25366 Сфери промислового використання продуктів бджільництва та вимоги ЄС до їх якості Будяк Р. В. 2020 316
25365 Ocновні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки та обладнання Будяк Р. В. 2020 231
25363 Інновації сучасної агрономії Телекало Н. В. 2019 237
25362 Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів Телекало Н. В. 2019 342
25361 Агротехнологічні аспекти збереження та відтворення потенціалу родючості земель сільськогосподарського призначення Телекало Н. В. 2019 191
25360 Особливості професійної підготовки фахівців спеціальності Галузеве машинобудування сфери харчових виробництв Будяк Р. В. 2020 228
25344 Забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Ткачук О. П. 2020 258
25329 Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК Гонтарук Я. В. 2020 204
25321 Bioenergy systems based on organic waste of the agricultural sector Tokarchuk D. 2020 312
25320 Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. 2020 283
25314 Фінансове забезпечення агробізнесу: проблеми та перспективи Будяк Р. В. 2020 294
25310 Оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими металами та заходи щодо підвищення їх якості Гуцол Г. В. 2020 407
25308 Вплив віку розсади на урожайність пецрю солодкого (Capsicum annuum L.) Швидкий П. А. 2020 274
25291 Вплив охолодження молока на мікроорганізми Соломон А. М. 2020 247
25287 Позакореневі підживлення як фактор підвищення рівня зернової продуктивності ячменю ярого. Тинько В. В. 2019 267
25286 Механізм відтворення і збереження ґрунтів у системі органічного землеробства Алєксєєв О. О. 2020 211
25277 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. 2020 196
25276 Вплив елементів технології вирощування на активізацію рослинно-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту у агроценозах люцерни посівної Циганська О. І. 2020 264
25271 The effect of geometric parameters of the share mole plow on deformational characteristics of soil in formation of cavity for impervious screen Ковбаса В. П. 2020 234
25270 Застосування програм віддаленого адміністрування при організації дистанційного освітнього процесу студентів інженерних спеціальностей в умовах пандемії COVID-19 Спірін А. В. 2020 174
25269 Порівняльна характеристика програмного забезпечення для супроводу процесу дистанційної освіти студентів інженерних спеціальностей Твердохліб І. В. 2020 222
25264 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Прокопчук В. М. 2020 326
25261 Вплив строків сівби та підживлення азотом на продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. 2020 223
25257 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного Мазур О. В. 2020 204
25256 Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами Мазур О. В. 2020 240
25250 Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю Липовий В. Г. 2020 206
25248 Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. 2020 215
25247 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність ячменю ярого Колісник О. М. 2020 283
25238 Гліцериномісткі поверхнево-активні речовини в харчовому виробництві Полєвода Ю. А. 2020 225
25237 Контроль мікробіологічних показників на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь Войціцька О. М. 2020 349
25236 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. 2020 269
25230 Вплив позакореневого підживлення картоплі на якість продукції Коваленко Т. М. 2020 215
25229 Вивчення вихідного матеріалу для едафічної селекції люцерни Мамалига В. С. 2020 210
25225 Особливості збереження біорізноманіття Східного Поділля: європейські принципи і підходи Мудрак Г. В. 2020 339
25222 Аналіз ефективності застосування обробки грибів для зменшення в них концентрації важких металів Врадій О. І. 2020 253
25221 Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів Вергеліс В. І. 2020 338
25220 Формування продуктивності фітоценозів сої та якості насіння залежно від факторів інтенсифікації Забарна Т. А. 2020 230
25219 Перспективи використання стрес-протекторних властивостей гумінових речовин в сільському господарстві Гуменюк Л. Д. 2020 503
25218 Оцінка впливу гербіцидів ГА РРР зеастимуліну на забур’яненість та урожайність кукурудзи Окрушко С. Є. 2020 319
25217 Дослідження рослинних ресурсів картоплі та шкодочинних об’єктів в умовах зміни клімату Пінчук Н. В. 2020 306
25215 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно за використання біодобрив для поліпшення трансформації важкодоступних форм фосфору та калію Дідур І. М. 2020 199
25213 Дослідження впливу стимулюючих препаратів на морфогенез редису Ватаманюк О. В. 2020 221
25209 Забруднення едафотопів та сільськогосподарських культур залишками пестицидів в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. 2020 244
25208 Вплив способів обробітку ґрунту на контроль забур’яненості кукурудзи Рудська Н. О. 2020 437
25206 Вплив елементів технології вирощування на урожайність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. 2020 226
25201 Дослідження редьки олійної у системі органічних агротехнологій Цицюра Я. Г. 2020 232
25199 Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів Сироватко К. М. 2019 247
25198 Дуальна форма освіти як запорука її ефективної модернізації Тимощук Н. М. 2020 274
25187 Актуальність розширення блоку альтернативних землеробських технологій у підготовці майбутніх аграріїв Цицюра Я. Г. 2020 259
25180 Вплив мінеральних добрив на накопичення міді у листовій масі та насінні розторопші плямистої в умовах Вінниччини Разанова А. М. 2020 250
25175 Особливості математичної підготовки на ринку освітніх послуг для фахівців аграрної галузі Левчук О. В. 2020 250
25168 Інтенсивність накопичення у листовій масі та насінні розторопші плямистої міді в умовах польових сівозмін Разанова А. М. 2020 493
25149 Антикризове управління в аграрній сфері Польова О. Л. 2019 302
25148 Проблеми формування та реалізації фінансової політики в Україні Польова О. Л. 2019 229
25146 Реалізація особистісно-зорієнтованого дистанційного вивчення математичних дисциплін за допомогою електронної дошки Левчук О. В. 2020 609
25145 Особливості використання сучасних онлайн-сервісів в процесі вивчення математичних дисциплін для забезпечення безперервного освітнього процесу Левчук О. В. 2020 1146
25144 Особливості технології змішаного навчання в процесі викладання математичних дисциплін у вищому навчальному закладі Левчук О. В. 2020 286
25129 Дослідження явища адгезії між взаємодіючими поверхнями Дячинська О. М. 2020 369
25128 Використання м’яса з знаками PSE та DFD Новгородська Н. В. 2020 239
25122 Використання екологічних показників дизельних двигунів для визначення їх технічного стану Бурлака С. А. 2020 511
25121 Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції Телекало Н. В. 2020 215
25116 Аспекти кавітаційної технології водопідготовки харчової галузі Берник І. М. 2020 196
25115 Teilnehmern der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica» = Впровадження самоокупної системи виробництва молока та яловичини Варпіховський Р. Л. 2020 301
25110 Особливості стандартів GRI як основи звіту зі сталого розвитку підприємств АПК Герасименко Ю. В. 2020 280
25107 Розробка технології виробництва молочного напою з використанням пребіотиків Бондар М. М. 2020 217
25094 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. 2019 284
25093 The research peculierities of parameters and choice of agricultural machines in pedagogical technologies for innovative project activity in training agroengineers Pryshliak V. 2019 306
25092 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. M. 2018 208
25091 Підвищення ефективності механізованого процесу садіння картоплі та обґрунтування конструктивно-технічних параметрів картоплесаджалки Пришляк В. М. 2018 344
25090 Theory of project preparation of agroengineers on the basis of scientific work on the development of agricultural = Теорія підготовки проектів агроінженерів на основі наукових робіт з розвитку сільського господарства Pryshliak V. 2018 205
25089 Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Марценюк О. В. 2019 255
25082 Сучасний стан та проблемні аспекти сталого розвитку страхового ринку в умовах глобалізації Марценюк О. В. 2019 224
25074 Переваги застосування пробіотиків та пребіотиків в молочних напоях Бондар М. М. 2020 245
25066 Сортові ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан та перспективи використання Панцирева Г. В. 2020 221
25063 Цінність органічних продуктів . Портрет споживача органічної продукції Гуцаленко О. О. 2020 361
24953 Культура педагогічного спілкування в умовах дистанційного навчання Джеджула О. М. 2020 253
24944 Шляхи вдосконалення регіональної екологічної політики збалансованого розвитку агросфери Cхідного Поділля Ковка Н. С. 2020 250
24936 Видатні вчені кафедри сільськогосподарських машин НУБіП України в ювілейних і пам’ятних датах 2019 року Курило В. Л. 2019 343
24935 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V. 2019 340
24934 Роль і значення інноваційної проектної діяльності у системі інженерно-технологічного забезпечення галузей АПК Пришляк В. М. 2019 312
24933 Agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer = Проектування сільськогосподарських машин та їх вплив на формування професійних компетенцій сільськогосподарського інженера Pryshliak V. M. 2019 240
24932 Soil and water resources as important objects for the design of agricultural machines Kurilo V. L. 2019 184
24931 Інноваційний розвиток механіко-технологічних процесів сівби біоенергетичних культур на основі вчення академіка П. М. Василенка Пришляк В. М. 2018 382
24928 Вчення академіка П. М. Василенка у технологіях підготовки агроінженерів за умови інтеграції науки, освіти, виробництва Пришляк В. М. 2019 287
24910 Розвиток наукових основ механіки немонотонного пластичного деформування і вдосконалення технологічних процесів обробки металів тиском Сивак Р. І. 2018 303
24868 Підвищення міцності елементів металоконструкцій обробкою тиском Сивак Р. І. 2019 176
24774 Лінгвокультурний підхід до аналізу друкованих рекламних оголошень Тимкова В. А. 2020 455
24735 Використання фізичних полів для обробки харчових технологічних середовищ Берник І. М. 2020 302
24717 Вирощування овочів по технології Strip-till Томчук В. В. 2019 284
24716 Садіння пророслих бульб Томчук В. В. 2018 349
24714 Екологічні особливості дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б. 2019 239
24713 Механіка руйнування стружки при протягуванні поверхонь попередньо поділеним технологічними канавками Паладійчук Ю. Б. 2019 242
24712 Примусовий поділ стружки при деформуючо-різальному протягуванні Паладійчук Ю. Б. 2019 265
24711 Охорона природи та заповідна справа в Україні та на території Східного Поділля Ковка Н. С. 2020 395
24710 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. 2020 312
24708 Харчова і біологічна цінність козиного молока Овсієнко С. М. 2020 272
24705 Науково-практичне обгрунтування енергоефективних технологій переробки олійної сировини на основі механічних та електромагнітних інтенсифікаторів Бандура В. М. 2019 294
24704 Дослідження процесів сушіння зерна соняшника інфрачервоним опроміненням Бандура В. М. 2019 217
24696 Інтенсифікація процесів при переробці олійних культур Бандура В. М. 2018 327
24678 Вплив вібрації на роботу валу мийної машини при митті коренеплодів Швець Л. В. 2018 283
24676 Розробка малогабаритного обприскувача сільськогосподарських культур Швець Л. В. 2019 223
24669 Технічні засоби для поліпшення якості збирання коренеплодів цукрових буряків Труханська О. О. 2018 221
24668 Технічні засоби для поліпшення якості зберігання коренеплодів цукрових буряків Швець Л. В. 2018 230
24667 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. 2019 205
24664 Забезпечення високого технічного рівня сільськогосподарської техніки Труханська О. О. 2019 260
24656 Вальцювання виробів із алюмінієвих сплавів нескладних, асиметричних форм Швець Л. В. 2019 218
24643 Вплив стресостійкості на продуктивність свиней Зотько М. О. 2018 221
24637 Socrates VNAU – the new online platform for improving the quality of student learning = Сократ VNAU - нова онлайн-платформа для підвищення якості навчання студентів Matusiak M. 2018 208
24629 Вплив параметрів вальців на доподрібнення зерна кукурудзи в масі для силосування Холодюк О. В. 2019 285
24628 Аналіз супутникових систем глобального позиціонування та їх роль у сільському господарстві Холодюк О. В. 2019 488
24612 Розвиток конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин харчових та переробних виробництв Купчук І. М. 2019 218
24609 Сучасні методи отримання додаткової високоякісної продукції бджільництва Огороднічук Г. М. 2019 342
24608 Актуальні проблеми організації живлення курчат бройлерів Огороднічук Г. М. 2018 258
24607 Вплив трикомпонентного ферментного препарату на морфологічні показники наднирників у піддослідних свиней Огороднічук Г. М. 2019 251
24606 Використання добавок мікробіологічного походження з метою підвищення якості сільськогосподарської продукції Огороднічук Г. М. 2019 239
24600 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю. В. 2018 594
24597 Характеристика рослинної сировини в якості функціональних інгредієнтів у кисломолочних напоях Соломон А. М. 2019 245
24596 Вплив кліматичних умов на мікроорганізми Соломон А. М. 2018 359
24595 Біфідостимулюючі компоненти у продуктах спеціального призначення Бондар М. М. 2019 289
24592 Фінансова безпека сільськогосподарського підприємства Гуцаленко О. О. 2018 472
24591 Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі Войціцька О. М. 2019 349
24587 Нітрати у харчових продуктах Новгородська Н. В. 2020 237
24586 Productivity of organic tomatillo grown in the open ground under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine = Продуктивність органічного томатілло, вирощеного у відкритому ґрунті в умовах Правобережної Лісостепу України Polutin O. O. 2019 265
24583 Проблеми та перспективи менеджменту внутрішнього туризму Прилуцький А. М. 2018 310
24577 Організація внутрішньогосподарського контролю в системі управління науково-дослідних установ Козаченко А. Ю. 2018 255
24570 Розробка пристосування для підвищення продуктивності процесу фрезерування отворів в трубах Ковальова І. М. 2019 225
24566 Контроль як функція управління земельними ресурсами в Україні Фабіянська В. Ю. 2018 202
24561 Вплив сортових особливостей на врожайність рослин патисона в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2018 262
24560 Урожайність та якість продукції патисона залежно від строку сівби в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2019 199
24551 Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині Коваленко Т. М. 2019 311
24550 Розвиток незалежного аудиту в Україні в контексті наближення до законодавства СС Фабіянська В. Ю. 2018 248
24548 ВВП як основний макроекономічний показник розвитку України Киш Л. М. 2020 195
24542 Розвиток студентського спорту Вінниччини Бочарова В. Б. 2019 209
24540 Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині Пінчук Н. В. 2019 265
24539 Дослідження дисперсної системи за комбінованого вібромеханічного впливу Полєвода Ю. А. 2019 251
24538 Шляхи збереження зубра (Bison bonasus) на Поділлі: теорія і практика Мудрак Г. В. 2019 383
24537 Зміна вмісту важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. 2019 274
24536 The Influence of Globalization of Society on International of Higher Education in Ukraine and Poland = Вплив глобалізації суспільства на міжнародну вищу освіту в Україні та Польщі Pantsyreva H. V. 2018 280
24534 Дослідження впливу озону на зернову сировину під часїї передпосівної обробки з використанням вібраційної сушарки Полєвода Ю. А. 2019 219
24532 Збереження і відтворення біорізноманіття Східного Поділля – пріоритет збалансованого розвитку регіону Мудрак Г. В. 2018 510
24531 Екосистемний підхід - основа збалансованого розвитку агролісівництва України Фурдичко О. І., Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Мудрак Г. В. 2018 278
24529 Використання програмних продуктів для автоматизації підприємств готельно-ресторанного бізнесу Киш Л. М. 2020 297
24528 Ефективність зниження забруднення грунтів важкими металами за органічного землеробства Разанова А. М. 2019 252
24524 Socrates VNAU - the new online platform for improving the quality of student learning Palamarchuk I. 2018 175
24519 Методи знешкодження непридатних пестицидів у Вінницькій області Матусяк М. В. 2018 438
24503 Природно-заповідний фонд Східного Пподілля Ковка Н. С. 2020 333
24502 Застосування сидератів та позакореневих підживлень на сільськогосподарських культурах як фактор відновлення родючості грунтів Поліщук І. С. 2019 257
24499 Обгрунтування параметрів і режимів роботи пристрою для прокладання зрошувачів плодових насаджень Солона О. В. 2019 286
24498 Екологічні аспекти функціонування ринку землі Алєксєєв О. О. 2019 250
24497 Інокулянти як екологічний чинник формування мікробних угруповань ґрунту Алєксєєв О. О. 2019 299
24496 Теоретичні умови забезпечення продуктивності земель сільськогосподарського призначення шляхом впровадження технологій внутрішньогрунтового зволоження Солона О.В. 2019 213
24495 Продуктивність бугайців з використанням однотипної годівлі в умовах покуття Казьмірук Л. В. 2019 283
24373 Інноваційні підходи формування продуктивного агроценозу буряків цукрових в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. 2019 222
24369 Землі лісового фонду вінниччини в структурі регіональної екомережі Ковка Н. С. 2020 184
24346 Оцінка якості м’яса свиней за згодовування БВМД «Енервік» Білявцева В. В. 2018 222
24345 Вплив інокуляції та позакореневих підживлень на зернову продуктивність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. 2018 212
24339 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного Врадій О. І. 2019 240
24338 Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями Бондар М. М. 2019 316
24335 Перспективи застосування пробіотиків з метою підвищення життєздатності бджіл Разанова О. П. 2019 272
24334 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. 2019 181
24333 Джерело підвищення ефективності діяльності підприємства Гуцол Г. В. 2019 280
24332 Стан та перспективі відтворення сільськогосподарських тварин в ФГ "Щербич" Зотько М. О. 2019 198
24331 Біфідобактерії у молочних напоях Бондар М. М. 2020 320
24314 Оцінка якості перги в умовах забруднення медоносних угідь важкими металами Гуцол Г. В. 2019 176
24313 Дослідження інтенсивності забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами в НГД «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Гуцол Г. В. 2019 183
24311 Якість бджолиного обніжжя виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. 2019 247
24304 Продовольча безпека в контексті підходу "Єдине здоров"я" Льотка Г. І. 2019 158
24302 Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. 2019 234
24301 Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. 2019 224
24294 Effect of foliar application of inoculation and seed yield formation and quality indexes of grain chickpea Mordvaniuk M. 2018 261
24281 Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськьгосподарських машин Шаргородський С. А. 2019 205
24279 Сучасний стан розвитку хвороб та шкідників зелених насаджень м. Вінниці та оцінка їхнього впливу на життєздатність деревних рослин Матусяк М. В. 2019 227
24278 Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах Правобережного Лісостепу України Мордванюк М. О. 2019 242
24276 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. 2019 211
24275 Формування симбіотичного апарату для підвищення екологічного потенціалу земель залежно від позакореневих підживлень та інокуляції насіння Мордванюк М. О. 2019 246
24274 Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту Мордванюк М. О. 2019 216
24254 Оцінка успішності акліматизації та адаптації предстаників родини Кипарисові (Cupressaceae F. Neger) в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. 2019 229
24253 Особливості вегетативного розмноження деяких культиварів роду Spiraea l. в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. 2019 353
24237 Глобальні ініціативи як платформа становлення становлення соціально відповідального аграрного бізнесу в Україні Герасименко Ю. В. 2019 207
24236 Нефінансова звітність підприємств агропромислової сфери виробництва Герасименко Ю. В. 2019 260
24235 Стейкхолдери підприємств АПК: ідентифікація та оцінка їхнього впливу Герасименко Ю. В. 2019 354
24234 Соціально відповідальна позиція підприємств як фактор конкурентних переваг Герасименко Ю. В. 2019 307
24225 Проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні Мазур К. В. 2019 240
24224 Унікальність та універсальність застосування простої зеленої водорості Білявцева В. В. 2019 332
24214 Особливості перекладу аграрної термінології Тимощук Н. М. 2020 190
24213 Дослідження хвороб хліба та їх вплив на біотехнологічні процеси виробництва Білявцева В. В. 2019 360
24212 Споживче банківське кредитування в Україні: сучасні аспекти Прилуцький А. М. 2019 210
24211 Фінансові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств Прилуцький А. М. 2019 287
24210 Внутрішні інвестиційні ресурси зеленого туризму Прилуцький А. М. 2019 209
24209 Інвестиційні ресурси економіки України в умовах глобалізаційних процесів Прилуцький А. М. 2019 318
24208 Перспективи ринку ОВДП в Україні Прилуцький А. М. 2019 304
24169 Сучасний стан використання трудового потенціалу в аграрному секторі України Фурман І. В. 2019 536
24161 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну Логоша Р. В. 2019 237
24160 Законодавча регламентація процесу формування ринкових механізмів в Україні Логоша Р. В. 2019 218
24156 Інноваційний розвиток аграрного сектора України: теорія, практика, перспективи Гарбар Ж. В. 2019 235
24155 Fiscal policy under economic transformation = Фіскальна політика в умовах економічної трансформації Harbar Z. 2019 252
24153 Вплив агротехнічних прийомів щодо обмеження шкідливості галиці люцернової квіткової (Contarinia medicaginis kieff.) в посівах люцерни посівної Рудська Н. О. 2019 262
24152 Біостаціонар та експозиційна ділянка Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнич Прокопчук В. М. 2019 241
24151 Проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. 2019 167
24149 Регуляторні процеси формування конкурентоспроможності виробництва біопалив в Україні Климчук О. В. 2019 185
24148 Оптимізація структури посівних площ високорентабельних культур в умовах формування ринку земель сільськогосподарського призначення Климчук О. В. 2019 229
24147 Сировинний потенціал та економічна ефективність виробництва біодизельного палива в Україні Климчук О. В. 2019 228
24144 Rospects for the development of bioenergy in Ukraine = Перспективи розвитку біоенергетики в Україні Бабина О. М. 2018 193
24143 Інноваційний розвиток аграрного сектора України Гарбар Ж. В. 2019 293
24142 Сучасний стан державної підтримки аграрних підприємств Кубай О. Г. 2019 212
24141 Rectors Conference 2019 – Triesdorf International Master Study Course Agricultural Manaagement IMA = Конференція ректорів 2019 - Трієсдорф Міжнародний магістерський курс Сільськогосподарське управління IMA Popenko J. 2019 364
24140 Маркетинг в соціальних мережах Гарбар Ж. В. 2019 483
24137 Особливості навчання іноземної мови у старшій школі Попенко Ю. В. 2019 298
24132 Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у листках гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. 2019 259
24124 Математичне моделювання в системі економічної освіти Новицька Л. І. 2019 367
24122 Роль математики у професійній підготовці фахівців туристичної сфери Новицька Л. І. 2019 361
24120 Інвестиційний потенціал Вінницького регіону: можливості та перспективи Томашук І. В. 2019 253
24119 Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій України Томашук І. В. 2019 206
24118 Оцінка енергетичного потенціалу Вінницького регіону та фактори його зростання Томашук І. В. 2019 214
24116 Брендингові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 158
24115 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. 2019 172
24114 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. 2019 194
24112 Індекс технологічності молочної залози корів та їх молочна продуктивність Казьмірук Л. В. 2019 249
24041 Біологічний спосіб запобігання розвитку кетозу у високоподуктивних корів Овсієнко С. М. 2019 238
24040 Спосіб консервування і використання у годівлі високопродуктивних корів вологого зерна сорго Овсієнко С. М. 2019 291
24039 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. 2018 241
24029 Земля, як потенціал органічного сільськогосподарського виробництва в Україні Алескерова Ю. В. 2019 276
24028 Использование зерна люпина в кормлении дойных коров Овсієнко С. М. 2019 239
24027 Влияние различных доз цинка и марганца на Качественные показатели мяса свиней Новгородська Н. В. 2019 289
23998 Молочна продуктивність і племінна цінність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній племрепродуктора Вінниччини Разанова О. П. 2019 342
23986 Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки Потапова Н. А. 2019 550
23985 Концепція та розвиток електронного урядування в Україні Юрчук Н. П. 2019 293
23980 Вектори екосистемного підходу до зеленого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. 2019 424
23979 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного бізнесу Кубай О. Г. 2019 223
23977 Сучасні інструменти в системі управління підприємством Фостолович В. А. 2019 303
23973 Якість медів різного походження Вінницької області Зотько М. О. 2019 196
23971 Особливості використання блокчейн-технологій в цифровій економіці Юрчук Н. П. 2019 272
23970 Енергетична культура та екологічна свідомість як фактори підвищення ефективності використання земельних ресурсів Хомяковський Ю. Л. 2019 290
23969 Можливості розширення туристичних потоків з Польщі з урахкуванням етнокультурних зв’язків з Вінницьким регіоном Хомяковський Ю. Л. 2019 371
23967 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. 2019 336
23966 Перспективи застосування технології Strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на грунт Томчук В. В. 2019 225
23964 Практичні аспекти використання технології Strip-till в овочівництві Томчук В. В. 2019 188
23961 Інститут виборів в Україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. 2019 334
23958 Роль менеджменту у формуванні управлінських навиків студентів, як фахівців аграрної сфери Бабина О. М. 2019 315
23956 Особливості ресурсного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. 2019 202
23955 Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону Бабина О. М. 2019 203
23954 Перспективи виробництва біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору Бабина О. М. 2019 248
23952 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. 2019 355
23951 Тифон-перспективна кормова культура Сироватко К. М. 2019 257
23945 Вплив мікроелементної добавки на засвоєння калію у свиней Бережнюк Н. А. 2019 283
23944 Моніторинг експортного потенціалу сільських територій Вінницької області Томашук І. В. 2020 215
23936 Гідроресурси землі, організація їх ефективного та безпечного використання Дубчак В. М. 2019 244
23928 Ринок землі в Україні: сутність та проблеми Тодосійчук В. Л. 2019 215
23926 Валюта та валютний ринок України в умовах ступу в ЄС Алескерова Ю. В. 2019 294
23921 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y. 2019 234
23920 Антиінфляційна політика в системі заходів монетарного регулювання економіки рагіонів Тодосійчук В. Л. 2019 229
23919 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. 2019 340
23918 Integrated company reporting model = Интегрированная модель отчетности компании Aleskerova Y. 2019 226
23915 Напрями удосконалення підходів до проведення адміністративно-територіальної реформи в рамках зміцнення місцевих бюджетів Дубчак В. М. 2019 550
23910 Економічна необхідність оптимізації структури і розмірів виробництва сільськогосподарських підприємств Ушкаленко І. М. 2019 263
23908 Умови онлайн-реєстрації індивідуального підприємництва Бахарєва Я. В. 2019 399
23907 Експортний потенціал галузі садівництва Вінницької області та напрямки його розвитку Феняк Л. А. 2019 242
23906 Тенденції кредитування вищої освіти в США Джеджула О. М. 2019 352
23889 Формування облікової політики підприємства Коваль Л. В. 2019 276
23883 Non-production expenses: its notion accounting and economic essence = Невиробничі витрати: його поняття облік та економічна сутність Kozachenko A. 2019 187
23866 Оцінка проведення публічних закупівель в Україні Здирко Н. Г. 2019 328
23864 Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику Гудзенко Н. М. 2019 233
23862 Облікове забезпечення відтворення основних засобів та їх складової - земель сільськогосподарського призначення Любар О. О. 2019 202
23860 Analiz of management banking innovative financial technologies in agrarian sphere = Аналіз управлінських інноваційних фінансових технологій в аграрній сфері Fedorychyna L. 2019 194
23859 Методичні підходи до управлінського аналізу Федоришина Л. І. 2019 321
23857 Сучасні особливості податкового контролю в Україні Шевчук О. Д. 2019 197
23854 Інтегрована звітність: економічна сутність Федоришина Л. І. 2019 231
23853 Ефективність використання основними засобами Федоришина Л. І. 2019 314
23852 Організація бухгалтерського обліку в умовах дії факторів впливу на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. 2019 264
23851 Організація бухгалтерського обліку в умовах розвитку ринку бухгалтерських послуг в Україні Бурко К. В. 2019 289
23850 Державний фінансовий аудит в системі державного фінансового контролю: основні тенденції проведення та перспективи розвитку Шевчук О. Д. 2019 186
23849 Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні Шевчук О. Д. 2019 272
23846 Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій та його облікове забезпечення Томашук І. В. 2019 236
23845 Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських територій Томашук І. В. 2019 266
23844 Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі Томашук І. В. 2019 285
23843 Інноваційний розвиток сільських територій України в умовах трансформації економіки Томашук І. В. 2019 245
23842 Формування сучасної бізнес-моделі розвитку сільських територій України Томашук І. В. 2019 433
23841 Поняття та застосування інтегрованої звітності Коваль Л. В. 2019 286
23839 Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 226
23837 Поняття інвестиційної нерухомості Коваль Л. В. 2019 242
23836 Страхування кредитів в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Л. В. 2019 287
23835 Імплементація міжнародної практики в облікову систему України Коваль Л. В. 2019 253
23834 Бухгалтерський облік витрат в управлінні підприємством Коваль Л. В. 2019 257
23833 Поняття та класифікація біологічних активів Коваль Л. В. 2019 376
23832 Облікове забезпечення управління витратами виробництва органічної продукції рослинництва Іщенко Я. П. 2019 202
23831 Особливості організації фінансового контролю з ціллю забезпечення економічної безпеки Мулик Я. І. 2019 334
23830 Особливості аудиторської перевірки інтегрованої звітності Мулик Я. І. 2019 244
23828 Внутрішній аудит у органах державного управління: планування діяльності Чудак Л. А. 2019 270
23827 Податкова перевірка: відображення результатів у звітності Чудак Л. А. 2019 245
23826 Податкові ризики у адмініструванні податків Чудак Л. А. 2019 326
23825 Сomparative study of tax administration in Ukraine and Europe Chudak L. 2019 236
23821 Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект Іщенко Я. П. 2019 374
23813 Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством Киш Л. М. 2017 349
23798 Вплив пробіотичного препарату "Пробіол" на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. 2019 274
23797 Вплив пробіотичного препарату "Пробіол" на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. 2019 220
23794 Характеристика змін у щитоподібній та ендокринній частині підшлункової залози бичків при підгодівлі їх модифікованою брагою Паладійчук О. Р. 2019 279
23790 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. 2018 260
23782 Використання фіто сировини при виробництві молочних напоїв на основі сироватки Новгородська Н. В. 2019 274
23781 Оцінка гербологічної ситуації агрофітоценозу ячменю ярого за різних попередників в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л. В. 2019 213
23779 Англомовна лексична компетентність студентів економічних спеціальностей немовних закладів вищої освіти: когнітивний підхід Тимощук Н. М. 2019 252
23778 Сучасний стан фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні Брояка А. А. 2019 438
23777 Соціально-економічні аспекти розвитку зеленого туризму Киш Л. М. 2019 384
23776 Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні Киш Л. М. 2019 215
23762 Ріст трудової міграції в Україні та її наслідки Скорук О. П. 2018 194
23746 Ефективність використання силосу із злаково-хрестоцвітної сумішки в годівлі корів Сироватко К. М. 2019 212
23739 Сучасні методи дипінгу у профілактиці маститу корів в період лактації Паладійчук О. Р. 2019 258
23737 Еколого-економічні аспекти ефективного поводження з відходами аграрних підприємств Пришляк Н. В. 2019 228
23731 Сила впливу сезону народження і отелення на продуктивність та якість молока корів Поліщук Т. В. 2019 232
23727 Особливості управління проектами з використання відходів для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Токарчук Д. М. 2019 384
23725 Підходи до формування проектів управління конверсії біосировини на виробництво біопалива Пришляк Н. В. 2019 235
23724 Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств Пришляк Н. В. 2019 250
23723 Handling of agricultural waste in Ukraine: modern state and prospects = Поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні: сучасний стан та перспективи Токарчук Д. М. 2019 264
23711 Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Добронецька В. О. 2018 263
23708 Показники якості сінажу залежно від фаз розвитку та використання біологічного консерванту Сироватко К. М. 2019 485
23703 Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma Pryshliak N. 2019 223
23671 Сучасний стан використання мінеральних та органічних добрив в рослинництві Березюк С. В. 2019 255
23668 Розробка рецептур дитячих сосисок Новгородська Н. В. 2019 242
23663 Аналіз системи промивання доїльних установок Бабин І. А. 2019 304
23656 Перспективи розвитку біоенергетики у Вінницькій області Бабина О. М. 2019 264
23653 Біоенергетика – перспективний напрям розвитку Вінниччини Бабина О. М. 2019 257
23637 Change Of Soil Phosphatase Activity During Inoculation Of Sugar Beet Seeds By Polymycobacterium And Agrofil = Зміна активності фосфатази ґрунту при інокуляції насіння буряків цукрових полімікобактеріном та агрофілом Masloyid A. 2019 311
23628 Дослідження коефіцієнта згасання ультразвуку в кавітуючому рідинному середовищі Берник І. М. 2018 318
23626 Особливості оподаткування екологічним податком сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. 2019 302
23617 Інтенсифікація процесів обробки технологічних середовищ Берник І. М. 2019 251
23612 Мінеральний вміст яєць за дії пробіотика Чудак Р. А., Побережець Ю. М. 2018 227
23572 Особливості кредитування молодіжного туризму в Україні Джеджула О. М. 2019 557
23566 Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку Ставська Ю. В. 2019 428
23563 Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій Ставська Ю. В. 2019 278
23562 Сучасні світові тенденції моделі організації систем захисту від безробіття та можливість їх використання в Україні Феняк Л. А. 2019 381
23561 Сучасні світові тенденції моделі організації систем захисту від безробіття та можливість їх використання в Україні Феняк Л. А. 2019 291
23559 Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі Постернак Л. І. 2019 248
23549 Основні проблеми розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні та шляхи їх подолання Фурман І. В. 2019 373
23544 Поведінка споживача в сучасній ринковій економіці Брояка А. А. 2019 236
23542 Вплив формування ринку землі сільськогосподарського призначення на розвиток підприємств АПК Охота Ю. В. 2019 260
23531 Метод “чорної скриньки” та його застосування в економічному моделюванні Киш Л. М. 2019 233
23530 Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції Киш Л. М. 2019 441
23486 Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції Мулик Т. О. 2019 326
23479 Вплив фінансової децентралізації на розвиток сільських територій в Україні Томашук І. В. 2019 230
23462 Особливості обліку виробництва органічної сільськогосподарської продукції рослинництва Іщенко Я. П. 2019 266
23461 Нормативне регулювання формування та обліку власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю Іщенко Я. П. 2019 249
23262 Методи обліку витрат в управлінні виробництвом біологічного палива Фабіянська В. Ю. 2019 397
23231 Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи Томчук О. Ф. 2019 996
23230 Методичні підходи до аналізу дебіторської заборгованості: напрями удосконалення в сучасних умовах Томчук О. Ф. 2019 480
23228 Аналітична оцінка діяльності підприємств на основі нефінансової інтегрованої звітності Томчук О. Ф. 2019 261
23227 Методика використання результатів управлінського аналізу в обґрунтуванні рішень Томчук О. Ф. 2019 267
23212 Контроль чисельності люцернової квіткової галиці (contarinia medicaginis kieff.) у насіннєвих посівах люцерни посівної в умовах Центрального Лісостепу України Рудська Н. О. 2019 334
22783 Вплив тебуконазолу на морфогенез рослин пшениці Вергеліс В. І. 2019 339
20149 Методи оцінки рівня екологічної безпеки в агросфері України Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Собчик В. Т., Мудрак Г. В. 2018 345


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська