������������������ ����������������

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
33560 Фінансовий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) освітнього Вдовенко Л.О. Грищук Н.В., Вельгус Ю.В. 2023 1
33513 Екотехнологія сільськогосподарського виробництва. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» др Гуцол Г. В., Мазур О.В. 2023 0
33512 Біоекологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рівня Гуцол Г. В. 2023 0
33352 Фінансові інновації. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) освітнього р Вдовенко Л.О., Грищук Н.В., Краківський Ю.С. 2023 3
33349 Податковий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня. Коваль Н.І., Подолянчук О.А. 2023 1
33345 Ринок цінних паперів. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінансів, банківської справи та страхування» п Коваль О.В., Коваль Л.В. 2023 0
33310 Імунітет рослин. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рос Коваленко Т.М. 2023 1
33309 Мікробіологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» першого Коваленко Т.М. 2023 1
33305 Захист плодоовочевих культур. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» пе Ніна Рудська 2023 1
33298 Методологія та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Пр Олександр Ткачук, Оксана Врадій 2023 2
33272 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. рограма навчальної дисципліни Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність Токарчук О.А. 2023 1
33271 Підйомно-транспортні машини. Програма навчальної дисципліни Підйомно-транспортні машини для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо-професійна програм Токарчук О.А. 2023 2
33268 Монтаж, обладнання та діагностика. Програма навчальної дисципліни Монтаж, обладнання та діагностика для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітньо-профес Токарчук О.А. 2023 1
33242 Математичне моделювання електротехнічних систем. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 14 Електрична інженерія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Гайдамак О. Л. 2023 3
33238 Малі електричні станції в АПК. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Гайдамак О. Л. 2023 2
33237 Електротехніка та електроніка. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 208 Комп’ютерні науки, освітньо-професійна програма Електротехніка та електрон Гайдамак О. Л. 2023 0
33235 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітньо-професійна прогр Гайдамак О. Л. 2023 2
33234 Електротехніка та електроніка.Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 20 Аграрні науки продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо-професійна програма Електротехніка та електронік Гайдамак О. Л. 2023 5
33232 Електричні апарати. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 14 Електрична інженерія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Гайдамак О. Л. 2023 3
33231 Діагностування енергообладнання.Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 14 Електрична інженерія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Гайдамак О. Л. 2023 3
33185 Фондовий ринок. Програма навчальної дисципліни обов’язкової компоненти ОПП для здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страху Марценюк О.В., Сьомченков О.А. 2023 1
33174 Організація екскурсійної діяльності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за галуззю знань 24 Сфера обслуговування, спеціальністю 242 Туризм. Табенська О.І. 2023 0
33172 Туристичні ресурси світу. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 Сфера обслуговування, спеціальністю 242 Туризм. Табенська О.І. 2023 0
33171 Географія туризму. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 Сфера обслуговування, спеціальністю 242 Туризм. Табенська О.І. 2023 1
33170 Туристичне країнознавство. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 Сфера обслуговування, спеціальністю 242 Туризм. Табенська О.І. 2023 0
32922 Організація та методика економічного аналізу. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнь Томчук О.Ф. 2023 8
32916 Облікове забезпечення управління підприємств. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рівня Коваль Л.В. 2023 3
32915 Машини та обладнання і їх використання в плодоовочівництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського), рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 203 Садівництво та виноградарст Веселовська Н.Р., Бабин І.А. 2023 0
32914 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 201 Агрономія, освітньо-професійна пр Веселовська Н.Р., Бабин І.А. 2023 1
32913 Методи випробування нової сільськогосподарської техніки. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського), рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-проф Веселовська Н.Р., Бабин І.А. 2023 1
32911 Машини та обладнання для тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського), рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве машинобу Веселовська Н.Р., Бабин І.А. 2023 0
32906 Сільськогосподарські машини. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальність 208 Агроінженерія Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. 2023 0
32904 Сільськогосподарські машини. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальність 208 «Агроінженерія» Паладійчук Ю.Б. 2023 0
32903 Надійність сільськогосподарських машин. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальність 208 «Агроінженерія». Паладійчук Ю.Б. 2023 0
32901 Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальність 208 «Агроінженерія». Паладійчук Ю.Б. 2023 0
32900 Автоматизація виробничих процесів. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальність 181 «Харчові технології». Паладійчук Ю.Б. 2023 0
32899 Автоматика і автоматизація виробництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальність 208 «Агроінженерія» Паладійчук Ю.Б. 2023 0
32879 Гігієна і санітарія у рибництві. Програма дисципліни для підготовки студентів за освітнім ступенем «Магістр» Спеціальність - 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Колечко А.В., Шпаковська Г.І. 2023 2
32872 Право Європейського Союзу. Програма навчальної дисципліни для студентів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л. 2023 2
32867 Конституційна юрисдикція. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л. 2023 3
32839 Фізіологія рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» Амонс С.Е. 2023 6
32838 Фізіологія рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврсь Амонс С.Е. 2023 3
32837 Фізіологія рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» перш Амонс С.Е. 2023 2
32836 Фізіологія рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» першого ( Амонс С.Е. 2023 2
32835 Фізіологія рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» п Амонс С.Е. 2023 2
32832 Загальна та сільськогосподарська ентомологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і кар Рудська Н.О. 2023 0
32825 Мікробіологія та вірусологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 201 «Агрономія Коваленко Т.М. 2023 1
32824 Система захисту лісів від шкодочинних об’єктів. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 205 « Коваленко Т.М. 2023 1
32823 Генетика. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» першого (б Мамалига В.С. 2023 5
32822 Генетика. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» першого (бакалаврс Мамалига В.С. 2023 2
32817 Вища математика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Екологія» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 10 «Природничі науки». Левчук О.В. 2023 1
32816 Вища математика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та виноградарство», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за га Левчук О.В. 2023 1
32815 Вища та прикладна математика. Програма обов’язкової компоненти ОПП Готельно-ресторанна справа, Туризм для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 Сфера обслуговування, Левчук О.В. 2023 2
32814 Вища та прикладна математика. Програма обов’язкової компоненти ОПП Маркетинг, Публічне управління та адміністрування для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 Управління та адміністрування 28 Публічне управлі Левчук О.В. 2023 1
32812 Економіка підприємства. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Маркетинг» для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань - 07 «Управління та адміністрування». Томашук І.В. 2023 1
32804 Вища математика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 ««Електроенерге Новицька Л. І. 2023 1
32800 Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, галузь знань 13 Механічна інженерія Веселовська Н.Р., Луц П.М. 2023 2
32799 Машини та обладнання АПК. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньо-професійна програма Веселовська Н.Р., Луц П.М. 2023 0
32795 Гідравліка, гідро-, пневмоприводи. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» у вищих навчальних закладах Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 2023 0
32794 Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» у в Веселовська Н.Р., Руткевич В.С. 2023 1
32793 Гідро-, пневмоприводи новітніх сільськогосподарських машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 208 «Агроінженерія» у вищих нав Веселовська Н.Р., Руткевич В.С. 2023 1
32792 Методи випробування нової сільськогосподарської техніки. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» у вищих навчал Веселовська Н.Р., Руткевич В.С. 2023 0
32791 Методи конструювання робочих органів сільськогосподарських машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» у вищ Веселовська Н.Р., Руткевич В.С. 2023 0
32790 Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 208 «Агроінженерія» у вищих навча Веселовська Н.Р., Руткевич В.С. 2023 1
32789 Проектування технологічних процесів у тваринництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Труханська О. О. 2023 0
32788 Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітньо-професі Труханська О. О. 2023 0
32787 Надійність сільськогосподарської техніки. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, галузь знань 13 Механічна інженерія Труханська О.О. 2023 0
32786 Діагностування техніки для тваринництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо-професійна програма Агроінженерія Труханська О.О. 2023 1
32785 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Програма навчальної дисципліни Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньопрофесійна програма Агроінженерія Труханська О.О. 2023 0
32784 Дискретна математика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Комп’ютерні науки» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 12 «Інформаційні технології». Білюк А.І., Дячинська О.М. 2023 5
32783 Фізика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Комп’ютерні науки» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 12 «Інформаційні технології» Білюк А.І., Дячинська О.М. 2023 8
32782 Біофізика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 20 «Аграрні науки та продовольство». Білюк А.І., Дячинська О.М. 2023 8
32781 Біофізика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 21 «Ветеринарна медицина» Білюк А.І., Дячинська О.М. 2023 6
32780 Фізика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Харчові технології» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 18 Виробництво та технології». Білюк А.І., Дячинська О.М. 2023 8
32779 Фізика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Екологія» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 10 «Природничі науки». Білюк А.І., Дячинська О.М. 2023 6
32778 Фізика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та виноградарство», «Лісове господарство», «Садовопаркове господарство» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знан Білюк А.І., Дячинська О.М. 2023 10
32777 Фізика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Галузеве машинобудування» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 13 «Механічна інженерія». Білюк А.І., Дячинська О.М. 2023 8
32776 Фізика. Програма обов’язкової компоненти ОПП ««Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 14 «Електрична інженерія». Білюк А.І., Дячинська О.М. 2023 7
32775 Фізика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Агроінженерія» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 20 «Аграрні науки та продовольство». В Білюк А.І., Дячинська О.М. 2023 6
32771 Транснаціональні корпорації. Програма вибіркової компоненти освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підпри Ковальчук С.Я. 2023 4
32761 ища математика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Галузеве машинобудування» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Новицька Л. І. 2023 1
32760 Вища математика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Агроінженерія» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 208 «Агроінженерія», Новицька Л. І. 2023 1
32758 Глобальна економіка. Програма обов'язкової компоненти для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» освітньо-професійна програма Хаєцька О.П. 2023 4
32757 Економічна теорія (основи економічної теорії, мікро- макроекономіка). Програма обов’язкової компоненти освітньо-професійної програми «Маркетинг» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 07 « Хаєцька О.П., Феняк Л.А. 2023 3
32754 Логістика у механізації сільського господарства. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Гунько І.В., Холодюк О.В. 2023 0
32753 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" Гунько І.В., Холодюк О.В. 2023 0
32752 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" Гунько І.В., Холодюк О.В. 2023 0
32751 Програма з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Гунько І.В., Холодюк О.В. 2023 0
32750 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О.В., Труханська О.О. 2023 0
32749 Система точного землеробства. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О.В. 2023 0
32747 Експлуатаціія машин і обладнання. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О.В., Кондратюк Д.Г. 2023 1
32744 Проектування енергоощадних технологій і техніки в АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Кондратюк Д.Г.. Холодюк О.В. 2023 1
32743 Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів.Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Кондратюк Д.Г. 2023 2
32742 Експлуатація і обслуговування машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 – галузеве машинобудування, галузь знань Кондратюк Д.Г. 2023 1
32741 Технічний сервіс в АПК. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо-професійна програма Агроінже Швець Л.В. 2023 0
32740 Технічний сервіс сільськогосподарських машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, галузь знань 13 Механічна інженерія Швець Л.В. 2023 0
32739 Проектування технологічних процесів в рослинництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Швець Л.В. 2023 0
32738 Механізація лісогосподарських робіт. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 205 Лісове господарство, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство. Середа Л.П, Швець Л.В. 2023 0
32737 Механізація садово-паркових робіт. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство. Середа Л.П, Швець Л.В. 2023 0
32736 Перспективи та напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва.Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія, галузь знань 20 Аграрні науки та пр Середа Л.П. 2023 0
32735 Інноваційні тенденції світового сільськогосподарського машинобудування.Програма навчальної дисципліни Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий), галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітньо-професійна про Середа Л.П. 2023 0
32734 Аналіз технологічних систем. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, галузь знань 13 Механічна інженерія Гунько І.В., Рябошапка В.Б. 2023 0
32733 Аналіз технологічних систем. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Гунько І.В., Рябошапка В.Б. 2023 0
32732 Обґрунтування інженерних рішень. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Гунько І.В., Рябошапка В.Б. 2023 0
32731 Обґрунтування інженерних рішень. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, галузь знань 13 Механічна інженерія Гунько І.В., Рябошапка В.Б. 2023 0
32730 Реологія технологічних мас в процесах харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищого третього освітньо-наукового ступеня «Доктора філософії», галузь знань 18 «Виробництво та техноло Полєвода Ю.А. 2023 1
32729 Патентознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищого третього освітньо-наукового ступеня «Доктора філософії», галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професійн Полєвода Ю.А. 2023 1
32728 Основи САПР. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р. 2023 1
32727 Прикладні комп`ютерні технології.Системи автоматизованого проектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобуду Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р. 2023 0
32726 Моделювання новітніх технологічних систем. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього (освітньо - наукового) ступеня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 132 Матеріалознавство Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р. 2023 0
32725 Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р. 2023 1
32724 Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 Агроінженерія Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р. 2023 0
32723 Основи науково-дослідної роботи в енергетиці. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка і електромех Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р. 2023 0
32722 Гідравліка.Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р., Руткевич В.С. 2023 1
32721 Гідравліка. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р., Руткевич В.С, 2023 0
32720 Моделювання технологічних процесів і систем.Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р. 2023 0
32719 Взаємозаміннсть, стандартизація та технічні вимірювання. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р. 2023 1
32718 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р. 2023 1
32717 Теорія різання, металообробне обладнання та інструмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальності 133 Галузеве машинобудування для аграрних в Веселовська Н. Р. 2023 0
32716 Інноваційні процеси механічної обробки із застосуванням швидкісних технологій. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальності 132 Матеріалознавство для агра Веселовська Н. Р. 2023 0
32715 Управління інженерними проєктами.Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) ступеня галузі знань 18 Виробництво і технології, 181 Харчові технології, для аграрних вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредита Веселовська Н.Р. 2023 1
32714 Організація та планування наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього (освітньонаукового) ступеня галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальності 133 Галузеве машинобудування для аграрних вищих навчальних закла Веселовська Н. Р. 2023 0
32710 Теорія розрахунку обладнання переробних та харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 13 Механічна інженерія, галузь знань 133 Галузеве машинобудування Бурлака С.А. 2023 1
32709 Технологічне обладнання галузі з основами теплохолодотехніки. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 18 Виробництво та технології, галузь знань 181 Харчові технології Бурлака С.А. 2023 0
32708 Програма теоретичні основи теплотехніки. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 13 Механічна інженерія, галузь знань 133 Галузеве машинобудування Бурлака С.А. 2023 0
32707 Програма технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 13 Механічна інженерія, галузь знань 133 Галузеве машинобудування Бурлака С.А. 2023 2
32706 Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузей. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 18 Виробництво та технології, галузь знань 181 Харчові технології Бурлака С.А. 2023 0
32705 Тепловодогазопостачання АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 14 Електрична інженерія, галузь знань 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Бурлака С.А. 2023 0
32704 Програма процеси та апарати харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 13 Механічна інженерія, галузь знань 133 Галузеве машинобудування Бурлака С.А. 2023 0
32703 Теплохолодотехніка. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові технології Бурлака С.А. 2023 0
32702 Новітні методи та технології використання обладнання переробних і харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудуванн Бурлака С.А. 2023 0
32696 Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва.Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Полєвода Ю.А. 2023 1
32695 Машини і обладнання та їх використання для переробки сільськогосподарської продукції. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», Полєвода Ю.А. 2023 1
32694 Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві та переробній промисловості. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 20 « Полєвода Ю.А. 2023 1
32693 Деталі машин та основи конструювання. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету галузь знань 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) осв Полєвода Ю.А. 2023 1
32691 Основи технологічних процесів переробки сільськогосподарських продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету галузь знань 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Галуз Полєвода Ю.А. 2023 1
32680 Основи керування сільськогосподарською технікою та правила дорожнього руху. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня зі спеціальності 133 - "Галузеве машинобудування" денної та заочної форм на Єленич А. П. 2023 2
32679 Основи керування сільськогосподарською технікою та правила дорожнього руху. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня зі спеціальності 208 - "Агроінженерія" денної та заочної форм навчання інже Рябошапка В.Б., Єленич А. П. 2023 2
32678 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня зі спеціальності 208 - "Агроінженерія" денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету (галузь знань - 20 «Аграрні на Рябошапка В.Б., Єленич А. П. 2023 2
32676 Трактори і автомобілі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня зі спеціальності 208 - "Агроінженерія" денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету (галузь знань - 20 «А Анісімов В.Ф., Рябошапка В.Б., Єленич А. П. 2023 8
32675 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факу Рябошапка В.Б., Єленич А. П. 2023 2
32673 Програмування врожаю. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальнос Мазур О.В. 2023 7
32623 Охорона праці та безпека життєдіяльності. Програма нормативної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей. Солона О.В., Твердохліб І.В., Спірін А.В. 2022 11
32495 Технологія продуктів з комбінованим складом сировини. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 – харчові технології, освітньо-професійна програма харчові те Соломон А.М. 2022 5
32487 Органічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 “Харчові технології”, освітньо-професійна програма Харчові технології, 2022 р., 17 Морозова Л.П. 2022 0
32486 Неорганічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, освітньо-проф Морозова Л.П. 2022 0
32485 Неорганічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза», освітньо-професійна програма Ветерин Морозова Л.П. 2022 0
32484 Загальна і неорганічна хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професійна програма Харчові технології, 2022 р., 18 Морозова Л.П. 2022 0
32483 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва.Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, освітньо-професій Мазур В.А., Шевченко Н.В. 2022 0
32436 Методика наукових досліджень в агрономії. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продово Мазур О.В. 2022 4
32435 Інноваційні технології в селекції та насінництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання освітнього ступеня: «Магістр», з галузі знань 20 «Аграрні науки Мазур О.В. 2022 4
32434 Селекція та насінництво польових культур. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продово Мазур О.В. 2022 1
32432 Хімічна екологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рі Ткачук О.П., Вергеліс В.І. 2022 8
32431 Техноекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рівня Ткачук О.П., Вергеліс В.І. 2022 6
32427 Урбоекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рівня Ткачук О.П., Вергеліс В.І. 2022 6
32423 Хвороби і шкідники плодоовочевих, лісових, садово-паркових, лікарських та малопоширених культур. Навчальна програма дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки т Окрушко С.Є. 2022 2
32422 Інтегрований та біологічний захист рослин . Для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврсь Окрушко С.Є. 2022 9
32333 Гігієна та санітарія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємництва галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) освітнього рівня, освітньо-п Соломон А.М. 2022 3
32332 Технохімічний контроль галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «Виробництво та технології» спеціальність 181 «Харчові Соломон А.М. 2022 3
32331 Міжнародна продовольча безпека. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 – харчові технології, освітньо-професійна програма харчові технології. В Соломон А.М. 2022 0
32265 НБУ і грошово-кредитна політика. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) о Вдовенко Л.О. 2022 1
32264 Фінансовий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) освітнього Вдовенко Л.О. 2022 1
32136 Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія», 2022 р., 15 с. Панцирева Г.В. 2022 0
32132 Технологія зберігання і переробки зерна. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» Панцирева Г.В. 2022 0
32085 Основи права. Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», галузі знань 07 Управління та адміністрування, спец Правдюк А.Л. 2022 5
32082 Основи права. Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа, спеціальності 242 «Туризм» Правдюк А.Л. 2022 2
32081 Основи права. Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузь знань 21 Ветеринарна медицина спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», галузі знань 18 Виробництво Правдюк А.Л. 2022 3
32013 Гігієна та санітарія. Програма навчальної дисципліни. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємництва галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврсько А.М. Соломон 2022 2
32012 Лісоаграрні ландшафти. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього рівня «Бакалавр». Матусяк М.В., Панкова С.О. 2022 1
31966 Ландшафтна таксація. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», освітнього рівня «Бакалавр». Вінниця: Матусяк М.В. 2022 0
31964 Стандартизація і управління якістю плодів, овочів та винограду. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство», 2022 р., 18 с. Панцирева Г.В., Панкова С.О. 2022 0
31958 Ентомологія в плодоовочівництві. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградар Рудська Н.О. 2022 5
31954 Промислова екологія харчових підприємств. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної форми навчання галузі знань 18 Виробництво та техн Алєксєєв Олексій, Врадій Оксана 2022 10
31946 Теологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому ( бакалаврському) рівні знань 07 Управління та адміністрування 28 Публічне управління та адміністрування 08 Право спеціальностей 073 Менеджмент 075 Маркетинг 281 Пу Мазило І В 2022 1
31938 Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів харчової галузі. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної форми навчання галузі знань 181 Виробництво Главатчук В.А. 2022 25
31937 Біржовий ринок. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факу-льтету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціально-сті 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня /Вдовенко Вдовенко Л.О., Коваль О.В. 2022 3
31936 Внутрішньогосподарський контроль. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рівня. Мулик Я.І. 2022 3
31933 Мікробіологічні процеси в технології харчових продуктів. Програма навчальної дисципліни Рівень вищої освіти другий (магістерський) Галузь знань 18 « Виробництво та технології» Спеціальність 181 « Харчові технології» Освітньо-професійна програма «Харчові те Соломон А.М. 2022 2
31877 Харчова хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, освітньо-професійна програма Готельно-ресторанна справа Сироватко К.М., Морозова Л.П. 2022 1
31876 Соціальне страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн Коваль Л.В., Марценюк О.В. 2022 3
31874 Облік екологічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня Лепетан І.М. 2022 4
31873 Основи фінансового контролю. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рівня Томчук О.Ф. 2022 1
31860 Історія фінансів, грошей та кредиту. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Грищук Н.В. 2022 2
31858 Фінансово-економічна безпека фінансових установ. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» денн Грищук Н.В. 2022 1
31856 Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові технології. В Новгородська Н.В. 2022 16
31850 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету менеджменту та права і обліку та аудиту денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спец Царук Л.Л. 2022 18
31820 Морфологія тварин. Програма навчальної дисципліни Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Освітньо-професійна програма Технологія Пікула О.А. 2022 4
31818 Гігієна первинної переробки тварин і продуктів забою. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів Яремчук О.С., Фаріонік Т.В. 2022 2
31813 Управління банківською діяльністю. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського Руда О.Л., Марценюк О.В., Грищук Н.В 2022 2
31810 Економіка і фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету менеджменту та права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) освітнього рівня Марценюк О.В., Руда О.Л. 2022 0
31767 Нутриціологія. Програма навчальної дисципліни Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові технології, Коляновська Л.М. 2022 2
31766 Управління якістю, основи системи безпеки та експертиза харчової продукції. Програма для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 Харчові те Коляновська Л.М. 2022 5
31765 Державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд. навчальної дисципліни для підготовки студентів за освітнім ступенем «Магістр» Спеціальність - 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Колечко А.В., Ферзалієва А.М. 2022 1
31763 Упакування харчових продуктів. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експе Коляновська Л.М. 2022 1
31713 Зоологія. Програма навчальної дисципліни Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський), галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Пікула О.А. 2022 3
31712 Технологія відтворення тварин. Навчальна програма з дисциплінидля підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-професійної програми технологія ви Побережець Ю. М. 2022 2
31711 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництв Сироватко К.М. 2022 4
31702 Годівля сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-проф Сироватко К.М. 2022 3
31701 Виробництво, зберігання та контроль якості кормів і кормових добавок. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки проду Сироватко К.М. 2022 4
31700 Годівля та живлення тварин. Навчальна програма з дисципліни (Feeding and Nutrition of animals) для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», освітньо-професійної пр Побережець Ю. М. 2022 1
31698 Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «Виробництв Овсієнко С.М. 2022 6
31694 Технологія виробництва продукції аквакультури. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Главатчук В. А. 2022 2
31693 Біотехнологія. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Вінниця. Главатчук В. А. 2022 1
31684 Фізіологія тварин. Навчальна програма з дисциплін для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», освітньопрофесійної програми Ветеринарна гігієна, санітарія і експе Побережець Ю. М. 2022 1
31683 Методика наукових досліджень. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-професійної програми технологія вир Побережець Ю. М. 2022 6
31682 Фізіологія тварин.Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-професійної програми технологія виробництва і Чудак Р. А., Побережець Ю. М. 2022 6
31680 Спеціальна ветеринарна вірусологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Колечко А.В., Ферзалієва А.М. 2022 0
31678 Анатомія свійських тварин з латинською термінологією. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів Колечко А.В. 2022 0
31674 Міжнародні нормативи утримання та експлуатації тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» Шпаковська Г.І., Ушаков В.М. 2022 0
31671 Ветеринарна фармакологія, токсикологія та лікарські рослини. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань 21 Ветеринарна медицина Шпаковська Г.І., Ферзалієва А.М. 2022 0
31670 Гігієна і санітарія харчових підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань 21 Ветеринарна медицина Яремчук О.С., Фаріонік Т.В. 2022 2
31668 Гігієна кормів і кормових добавок. Програма навчальної дисциплінидля підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» Шпаковська Г.І., Ферзалієва А.М. 2022 0
31667 Контроль якості та безпеки продукції харчової галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво та технології», Берник І.М., Руденко І.А. 2022 4
31663 Сучасні технологічні моделі розвитку тваринництва. Навчальна програма дисципліни Рівень вищої освіти третій (освітньонауковий), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Разанова О.П. 2022 6
31661 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Програма навчальної дисципліни Рівень вищої освіти перший (бакалаврский) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Освітньо-професійна прог Скоромна О.І. 2022 1
31660 Технологія виробництва молока і яловичини. рограма навчальної дисципліни Рівень вищої освіти перший (бакалаврский) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Освітньо-професі Скоромна О.І. 2022 1
31659 Сучасні методи дослідження у тваринництві. Навчальна програма дисципліни для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-професійної програми Тех Огороднічук Г.М. 2022 1
31658 Конярство.Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-професійної програми Технологія виробницт Огороднічук Г.М. 2022 0
31655 Управління та законодавче забезпечення виробництва продукції тваринництва. Навчальна програма з дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки Голубенко Т.Л. 2022 2
31654 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Програма навчальної дисциплін для Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 12 Інформаційні технології; 24 Сфера обслуговування; 07 Управління та Голубенко Т.Л., Скоромна О.І. 2022 5
31653 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Агра Голубенко Т.Л. 2022 2
31649 Ділова риторика та психологія спілкування. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівнігалузі знань 07 – Управління та адміністрування, 28 – Публічне управління та адміністрування спеціальностей: Богатчук С.С. 2022 6
31636 Історія України. Програма навчальної дисципліни з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форм навчання. Галузь знань: 07 – Управління та адміністрування; Спеціальність: 075 – Маркетинг. Бойко Ю.М., Левчук К.І. 2022 5
31635 Соціологія і політологія. П р о г р а м а навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 – «Управління та адміністрування». Спеціальність: 075 – Маркетинг, Освітня кваліфікація: Бакалавр марк Левчук К.І., Маньгора В.В. 2022 5
31624 Судова-ветеринарна експертиза. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Колечко А.В. 2022 0
31622 Філософія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за всіма спеціальностями Макаров З.Ю. 2022 154
31621 Організація підприємницької і фінансової діяльності в тваринництві. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технологія виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Агра Польова О.Л., Федоришина Л.І. 2022 12
31620 Стратегічний аналіз та макроекономічний аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” на друг Польова О.Л., Федоришина Л.І. 2022 8
31601 Облік і оподаткування. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету менеджменту та права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) освітнього рівня Подолянчук О.А. 2022 17
31591 Інноваційні технології в галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Х Берник І.М. 2022 8
31589 Міжнародні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вінниц Алескерова Ю.В. 2022 6
31544 Сучасні технології садово-паркового господарства. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» Циганська О.І., Панкова С.О. 2022 7
31536 Грунтознавство з основами геології. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 "Агрономія" першого ( Поліщук М.І., Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф. 2022 7
31516 Сільськогосподарська вірусологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і каран Коваленко Т.М. 2022 3
31515 Карантин рослин. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» першого (бак Павло Вергелес 2022 3
31513 Біологія. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 «Екологія», освітньо-професійна програма Екологія Людмила Яковець 2022 5
31473 Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринного і рослинного походження. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальн Фаріонік Т.В. 2022 6
31472 Органічне виробництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-професійної програми Технологія виробництва Огороднічук Г.М. 2022 16
31471 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-на Огороднічук Г.М. 2022 11
31469 Гігієна продуктів тваринного походження. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Фаріонік Т.В. 2022 3
31468 Основи епізоотології та інфекційні хвороби. навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Фаріонік Т.В. 2022 4
31467 Ветеринарно-санітарна інспекція. ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Фаріонік Т.В. 2022 2
31466 Паразитологія та інвазійні хвороби. Програма дисципліни навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акреди Фаріонік Т.В. 2022 2
31465 Ветеринарна імунологія. Програма дисципліни навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Фаріонік Т.В. 2022 3
31464 Ветеринарно-санітарні вимоги до сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-І Фаріонік Т.В. 2022 3
31463 Ветеринарно-санітарна експертиза продукції бджільництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рі Фаріонік Т.В. 2022 2
31462 Внутрішні хвороби тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Фаріонік Т.В. 2022 3
31461 Санітарна мікробіологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитац Фаріонік Т.В. 2022 1
31460 Ветеринарна імунологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Фаріонік Т.В. 2022 2
31459 Спеціальна ветеринарна мікробіологія. Програма дисципліни навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акре Фаріонік Т.В. 2022 0
31457 Профілактика хвороб тварин. Програма дисципліни навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів Фаріонік Т.В. 2022 1
31456 Загальна мікробіологія та мікологія. Програма дисципліни навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акред Фаріонік Т.В. 2022 2
31450 Мікробіологія. Програма навчальної дисципліни. Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Вінниця, 2022. 17 с. Новгородська Н.В. 2022 22
31449 Аналіз ризиків при виробництві харчових продуктів. Програма навчальної дисципліни. Галузь 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», рівень вищої освіти другий (магістерський)). Вінниця, 2022. 17 с. Новгородська Н.В. 2022 7
31448 Методологія наукових досліджень в харчовій галузі з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань Берник І.М. 2022 7
31445 Стандартизація, метрологія сертифікація та управління якістю продукції. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємництва галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприє Берник І.М. 2022 195
31441 Генетика. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» Мамалига В.С. 2022 14
31439 Генетика. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С. 2022 42
31438 Генетика. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Мамалига В.С. 2022 5
31436 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, Галузь знань 12 «Інформаційні технології» Спеціальність: 122 «Комп’ю Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2022 16
31435 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа освітнього рівня «Ба Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2022 1
31430 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності: 208 Агроінженерія; 141 Електроенергетика, електротехніка та а; 13 Огороднічук Г.М. 2022 17
31429 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти, зі спеціальності 201 Агрономія, 101 Екологія, 202 Захист і карантин рослин; 205 Лісове господарс Огороднічук Г.М. 2022 32
31424 Стандартизація, сертифікація і метрологія. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», 2022 р., 18 с. Панцирева Г.В., Панкова С.О. 2022 1
31422 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» Панцирева Г.В., Панкова С.О. 2022 3
31418 Овочівництво відкритого ґрунту і баштанництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та пр Паламарчук І.І. 2022 91
31403 Історія України. Програма навчальної дисципліни з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг, 073 Менеджмент. Галузь зна Бойко Ю.М., Левчук К.І. 2022 7
31398 Фінансова грамотність. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: 07 «Управління та адміністрування» (спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 0 Вдовенко Л.О. 2022 8
31395 Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) Гудзенко Н.М. 2022 16
31392 Історія України. Програма навчальної дисципліни з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія, 202 Захист і карантин росли Бойко Ю.М., Левчук К.І. 2022 37
31223 Інвестиційний менеджмент Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент, освітньо- професійна програма М Красняк О.П., Гонтарук Я.В. 2022 9
31197 Агротоксикологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» пер Коваленко Т.М. 2022 7
31191 Лісівництво. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього рівня «Бакалавр». Вінниця: РВВ ВНАУ, 2022. Матусяк М.В. 2022 4
31190 Дендрологія. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього рівня «Бакалавр». Вінниця: РВВ ВНАУ, 2022. Матусяк М.В. 2022 11
31164 Організація бізнесу та діловодства. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і оподаткування» денної форм Лепетан І.М., Бурко К.В. 2022 21
30983 Патологічна анатомія і розтин. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Колечко А.В., Ушаков В.М. 2022 4
30958 Біологічно активні речовини в харчових технологіях. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво та технології» сп Новгородська Н.В. 2022 1
30948 Стандартизація та сертифікація харчових продуктів та кормів. Програма навчальної дисципліни. для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» с Берник І.М. 2022 10
30945 Технологія продуктів забою тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 Яремчук О.С., Берник І.М. 2022 6
30944 Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольст Берник І.М., Новгородська Н.В. 2022 14
30943 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виро Берник І.М. 2022 8
30941 Технічна мікробіологія. Програма навчальної дисципліни. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «Виробництво та технології» сп Соломон А.М. 2022 0
30939 Мікробіологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємництва. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа Соломон А.М. 2022 1
30938 Технологія молока і молочних продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої галузі знань 18 "Виробництво та технології" спеціальності 181 "Харчові технології" першого бакалаврського освітнього рівня" Соломон А.М. 2022 3
30890 Природно-ресурсний потенціал України. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» другого (маг Алєксєєв Олексій, Вергеліс Вікторія 2022 11
30887 Планування і організація туристичного бізнесу. Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» Ставська Ю.В. 2022 7
30738 Технологія цукрового виробництва. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виробництво та технології» спец Паламарчук В.Д. 2022 8
30737 Система сучасних інтенсивних технологій. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агроном Паламарчук В.Д. 2022 8
30736 Наукові основи вирощування органічної продукції. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 Паламарчук В.Д. 2022 9
30735 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 «Садівництв Паламарчук В.Д. 2022 2
30734 Насіннєзнавство. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» першого (бакалавр Паламарчук В.Д. 2022 17
30721 Туроперейтинг. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм», Вінниця, 2022. 28 с. Ставська Ю.В. 2022 4
30717 Загальна мікологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 202 «Захист і карантин рослин» Пінчук Н.В. 2022 134
30710 Технології виробництва екологічно чистої та органічної продукції. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 1 Огороднічук Г.М. 2022 5
30708 Сучасні методи селекції у тваринництві. Програма Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», сп Казьмірук Л.В. 2022 8
30707 Розведення тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 204 «Технологія в Казьмірук Л.В. 2022 9
30705 Безпека продукції тваринництва і продовольчої сировини, система НАССР. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього рівня спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, галузь знань 20 «Аг Голубенко Т.Л. 2021 4
30701 Програма та методичні рекомендації до виробничої практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» спеціальності 212 - «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Вінниця - 2022 1 Яремчук О.С.,Сидорук Г.П., Фарзалієва А.М., Фаріонік Т.В., Колечко А.В. 2022 40
30700 Загальна і спеціальна ветеринарна вірусологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2022. Побережець Ю. М. 2021 6
30690 Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Навчальна програма дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки проду Разанова О.П. 2022 19
30689 Програма виробничої експлуатаційної практик першого «бакалаврського» рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Матвійчук В. А. ,Ярошенко Л.В., Штуць А.А., Колісник М.А. 2021 6
30688 Програма виробничої електромонтажної практики першого «бакалаврського» рівня вищої освіти, галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Матвійчук В. А., Ярошенко Л.В., Штуць А.А., Колісник М.А. 2021 4
30456 Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проєктами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-про Бабина О.М. 2021 7
30432 Бренд-менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» освітньо-професійними програмами «Готел Гарбар Ж.В. 2021 5
30283 Ветеринарна імунологія. Програма навчальної дисципліни з дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2021. 23с. Побережець Ю. М. 2021 8
30234 Технологія виробництва продукції тваринництва. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету менеджменту та права денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування». спеціальності 075 «Маркетинг» першог Царук Л.Л. 2021 26
30233 Технологія виробництва продукції тваринництва.Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету інженерно технологічного денної та заочної форми навчання галузі знань 015 «Професійна освіта» (Машинобудування), спеціальності 015 «Професій Огороднічук Г.М. 2021 0
30229 Товарознавство та пакування харчових продуктів. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові техноло Новгородська Н.В 2021 26
30226 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих Льотка Г.І., Казьмірук Л.В. 2021 13
30225 Радіологічний ветеринарно-санітарний контроль. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрн Льотка Г.І., Полішук Т.В. 2021 16
30154 «Автоматизація економічних процесів підприємств». Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємництва, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) о Коваль О.В. 2021 3
30153 Правові засади державного антимонопольного регулювання. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 28 «Публічне управління і адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування» другого (магістерського) освітнього рівн Березюк С.В., Колесник Т.В. 2021 11
30152 Міжнародний досвід публічного управління. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 28 «Публічне управління і адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування» другого (магістерського) освітнього рівня. Березюк С.В., Колесник Т.В. 2021 3
30151 Управління трудовими ресурсами та трудовою міграцією. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 28 «Публічне управління і адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування» другого (магістерського) освітнього рівня. Березюк С.В., Самборська О.Ю. 2021 1
30147 Облік в бюджетних установах. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Наталія Іванівна 2021 4
30146 Облік в фермерських господарствах. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Н.І. 2021 4
30144 Аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. 2021 16
30143 Податковий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Коваль Н І 2021 4
30142 Цивільний процес. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 081 Право Маньгора Таміла Василівна 2021 215
30140 Нормативно-правове забезпечення маркетингової діяльності. Програма авчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 075 «Маркетинг» Маньгора Т. В. 2021 13
30138 Технологія продукції ресторанного господарства. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємництва галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (ба Овсієнко С.М. 2021 9
30137 Інноваційні технології зберігання сировини і харчових продуктів. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво та тех Овсієнко С.М. 2021 15
30135 Ресурсозберігаючі технології у харчовій промисловості. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету та факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі Берник І.М. 2021 22
30128 Агрофармакологія.Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврськ Вергелес П.М. 2021 21
30116 Лісопаркове господарство. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», освітнього рівня «Магістр». Матусяк М.В. 2021 10
30048 Лісова ентомологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» першог Рудська Н.О. 2021 2
30046 Ентомологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврського Рудська Н.О. 2021 4
30036 Методи та засоби вимірювання параметрів довкілля. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 22 с. Ткачук О.П. 2021 3
30034 Моніторинг довкілля. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки освітнього ступеня бакалавр. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 35 с. Ткачук О.П. 2021 2
30024 Програма та методичні вказівки до проходження навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 12 Інформаційні техно Юрчук Н.П., Денисюк В.О., Кіпоренко С.С. 2021 10
29983 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Правдюк А.Л. 2021 8
29980 Незалежність судової влади: стандарти та механізми. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Прав Правдюк А.Л. 2021 7
29976 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» Правдюк А.Л. 2021 5
29966 Інноваційні технології в галузі. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професійна програма «Технології зберігання, консерву Берник І.М., Новгородська Н.В. 2021 7
29613 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Огороднічук Г.М. 2021 5
29612 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Огороднічук Г.М. 2021 7
29564 Біохімія продуктів тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, галузі знань 20-Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204-Технологія виробництва та переробки продукції тваринн Сироватко К.М., Главатчук В.А. 2021 4
29563 Технологія виробництва продукції тваринництв. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» Огороднічук Г.М. 2021 160
29554 Моделювання технологічних систем харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професійна програма «Технології Берник І.М. 2021 14
29551 Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня , галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології» Берник І.М. 2021 7
29550 Науково-дослідна робота студентів. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професійна програма «Харчові технології». Берник І.М., Новгородська Н.В. 2021 22
29545 Живлення тварин та якість кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, галузі знань 20-Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204-Технологія виробництва та переробки продукції твари Cироватко К.М., Главатчук В.А. 2021 5
29539 Основи фізіології і гігієни харчування. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа Овсієнко С.М. 2021 4
29524 Технологія консервування плодів та овочів. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові технології. Новгородська Н.В 2021 12
29521 Наукові основи безвідходних технологій. Програма навчальної дисципліни Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма «Технології зберігання, конс Новгородська Н.В 2021 22
29515 Ресурсозберігаючі технології переробки продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань - 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 - технологія виробництва і переробки продукції А.М. Соломон 2021 14
29507 Новітні системи та способи переробки продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 – технологія виробництва і переробки продукції тв А.М. Соломон 2021 4
29502 Технологія виробництва продукції свинарства. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо- Царук Л.Л., Огороднічук Г.М. 2021 31
29499 Технологія виробництва продукції птахівництва. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітнь Царук Л.Л. 2021 11
29494 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-проф Царук Л.Л. 2021 4
29481 “Сучасні системи електроприводів”. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань: 14 - електрична інженерія, спеціальності: 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Ярошенко Л.В. 2021 9
29480 “Пристрої автоматики систем керування”. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань: 14 - електрична інженерія, спеціальності: 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Ярошенко Л.В. 2021 13
29479 “Електричні машини”. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань: 14 - електрична інженерія, спеціальності: 141 - електро-енергетика, електротехніка та електромеханіка Ярошенко Л.В., Штуць А.А. 2021 18
29380 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені знань:18 - Виробництво та технології, 181- Харчові технології та інженерія для денної та заочної форм навчання. Богатчук С.С. 2021 7
29378 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство 204 - Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва для денної та заочної Богатчук С. С. 2021 3
29313 Комп’ютерне проєктування садово-паркових об’єктів. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рівня «Магістр» Панцирева Г.В. 2021 1
29312 Інвентаризація садово-паркових об'єктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство Циганська О.І. 2021 9
29311 Біометрія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство», 205 «Лісове господарство» освітнього рівня: першого (бака Циганська О.І. 2021 24
29302 Економіка готелів і ресторанів. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ре Ставська Ю.В. 2021 9
29287 Організація бізнесу та діловодства. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Лепетан І.М. 2021 48
29277 Менеджмент. Навчальна програма дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка» Підвальна О.Г., Германюк Н. В. 2021 19
29276 Менеджмент. Навчальна програма дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Комп’ютерні науки» Підвальна О.Г., Германюк Н. В. 2021 18
29275 Взаємодія держави і суспільства в сфері протидії корупції. Навчальна програма дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньої програми «Право» денної та заочної форми навчан Колесник Т.В. 2021 7
29274 Менеджмент ефективного виробництва і споживання біомас і біопалива. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань: 20 Аграрні науки, спеціальності: 208 «Агроінженерія», галузі знань: 13 Механічна інженерія, спеціальності: 133 Галузеве машинобу Токарчук Д.М. 2021 1
29263 Обліково-контрольне забезпечення управління публічними закупівлями. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня, денної та заочної Здирко Н.Г., Мулик Я.І. 2021 9
29258 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанс Марценюк О.В., Руда О.Л. 2021 16
29254 Страхування підприємницьких ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська с Марценюк О.В., Руда О.Л. 2021 2
29253 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для аспірантів (здобувачів) третього (освітньо-наукового) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л.В. Кова Коваль Л.В. 2021 0
29247 Облік і аудит. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня освіти Коваль О.В., Коваль Л.В. 2021 4
29237 Організація праці облікового персоналу в бізнес середовищі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Правдюк Н.Л., Бурко К.В. 2021 8
29236 Бухгалтерський облік та фінансова звітність. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Коваль Л.В. 2021 12
29234 Стратегічний управлінський облік в АПК. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2021. 23 Лепетан І.М. 2021 7
29233 Бухгалтерський аутсорсинг та податковий консалтинг. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Подолянчук О.А., Коваль Н.І. 2021 20
29215 Бізнес-планування Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський), галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка освітньо-професійна програма «Економ Красняк О.П. 2021 4
29192 Наукові основи створення сортів та гібридів сільськогосподарських культур. Програма навчальної дисципліни: для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство", спеціальності: Мазур О.В. 2021 7
29191 Сертифікація та контроль якості насіннєвого матеріалу. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання, галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"спеціальності 201 – «Агрономія», осв Мазур О.В. 2021 5
29127 Інформаційні технології. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на першому (бакалаврському) рівні Рузакова О. В. 2021 62
29121 Адаптивні системи землеробства. Навчальна програма з дисципліни для студентів другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності Цицюра Я.Г. 2021 15
28526 Грунтознавство з основами геології. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності – 202 "Захист і карантин рослин" першого бакалаврськог Поліщук М.І., Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф. 2021 101
28525 Агрометеорологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей: 201 «Агрономія», 202 – «Захист і карантин рослин», 203 – «Садівництво Поліщук М.І. 2021 5
28524 Метеорологія та кліматологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 101 «Екологія» перший (бакалаврський) освітній рівень/ М.І Поліщук М.І. 2021 4
28523 Метеорологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальностей: 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» перший (ба Поліщук М.І. 2021 4
28522 Системи застосування добрив. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: першого бакалаврського / М Поліщук М.І. 2021 2
28434 Інноваційні технології в рослинництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 – Агрономія, освітнього рівня другого (магістерського Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий. 2020 26
28410 Ботаніка. Програма проведення навчальної практики з дисципліни студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Яковець Л.А. 2020 5
28398 Програма проведення виробничої практики студентами факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня першого (бакалаврського). Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 9 с. Дідур І.М., Циганський В.І, Пінчук Н.В., Рудська Н.О. 2020 12
28376 Програма до проходження виробничої практики для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня «Магістр», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. 2021 0
28005 Бізнес-планування. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вінн. нац. аграрн. у Кубай О.Г. 2020 12
27934 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань: 13 «Механічна інженерія» спеціальності: 133 «Галузеве машинобудування» за освітнім ступенем "Бакалавр" денної та заочної форми навчання Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 17
27930 “Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікац Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 17
27915 Екологізація агрономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для аспірантів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. 2020 4
27912 Сировинна база рибогосподарської галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».- Білявцева В.В. 2020 5
27890 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів 1- го курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка підприємства», «Економічна кібернетик Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 45
27889 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів 1- го курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Облік оподаткування» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 32
27888 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів 1- го курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 9
27887 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 37
27886 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни студентами денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 141 «Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка» освітньог Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 27
27881 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнього рівн Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 26
27879 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 69
27876 Аграрна політика та земельні відносини. Програма навчальної дисципліни Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 201 «Агрономія» 202 «Захист та карантин рослин» 203 «Садівництво та виноградарство» 205 «Лісове господарство» 206 «Садо Яремчук Н.В. 2020 10
27873 Аграрна політика та земельні відносини. Програма навчальної дисципліни, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Яремчук Н.В. 2020 9
27869 Планування діяльності підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 «П Сахно А.А. 2020 3
27866 Економіка виробництва продукції аквакультури. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) денної та заочної форми навчання галузь 09.02 «Рибне господарство» спеціальність 207 Сахно А.А. 2020 0
27864 Економіка лісового господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 205 «Л Сахно А. А. 2020 4
27863 Економіка садово-паркового господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 20 «Агр Сахно А.А. 2020 3
27858 Маркетинг. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність. Логоша Р.В. 2020 22
27848 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Програма навчальної дисципліни. Токарчук Д.М. 2021 47
27830 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітній рівень: перший (бакалаврський) Правдюк А. Л. 2021 0
27826 Технологія переробки продукції тваринництва.Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Бакалавр»/ Н. В. Новгородська. –Вінниця, 2020. –14с Новгородська Н.В. 2020 34
27825 Технологія переробки риби. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії» освітній ступінь «Бакалавр». спеціальність 207 «Відні біоресурси та аквакультура». Вінниця: ОЦ Новгородська Н. В. 2020 7
27716 Методологія організації податкових розрахунків та звітності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» кваліфікації «Доктор фі Подолянчук О.А. 2021 232
27554 Інтелектуальна власність. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеня кандидат наук, спеціальностей 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 133 «Галузеве машинобудування», 181 «Харчові технології Середа Л.П. 2020 0
27553 Інноваційні тенденції світового сільськогосподарського машинобудування. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеня кандидат наук, спеціальностей 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва", 133 "Галузеве машиноб Середа Л.П. 2020 1
27520 Автомобілі та правила дорожнього руху. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» студентів інженерно-технологічного факультету галузі знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 133 – «Галузеве машинобудування» Комаха В. П., Єленич А. П. 2020 6
27489 Міжнародне публічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Маньгора Т.В. 2020 5
27482 Науково-дослідна робота студентів. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» Берник І.М. 2020 7
27480 Безпека харчових продуктів і продовольчої сировини. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього рівня спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва галузь знань 20 «Аграрні науки і продово Берник І.М. 2020 8
27479 Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» Берник І.М. 2020 14
27232 Інтродукція та адаптація малопоширених плодоовочевих рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної форми навчання, освітнього рівня: другого (магістерського), з галузі знань 20 «Аграрні науки та Полутін О. О. 2020 3
27226 Плодівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 « Полутін О. О. 2020 40
27225 Плодівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 « Полутін О. О. 2020 17
27224 Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної форми навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» Полутін О. О. 2020 2
27211 Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Польова О.Л. 2020 29
27208 Бюджетна система. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн Ю.В.Алескерова,Н.В.Грищук 2020 26
27207 Фінанси, гроші та кредит. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 073 «Менеджмент», 074 «Пу Польова О.Л. 2020 48
27204 Моделювааня в управлінні виробничими системами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання Ушкаленко І.М. 2020 12
27201 Обліковий процес аграрного підприємства в умовах автоматизації. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магі-стерського) рівня освіти / Коваль О.В. – Коваль О.В. 2020 24
27194 Контроль якості кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія» Циганський В.І. 2020 7
27193 Підприємницьке право. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 073 «Менеджмент» Маньгора Т.В. 2020 2
27188 Організація аграрного бізнесу. Програма навчальної дисципліни підготовки за освітнім рівнем другий (магістерський) для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» де Красняк О.П., Савіна С.С. 2020 0
27178 Оцінка земель і управління якістю грунтів. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 – “Агрономія” другого (магі Шкатула Ю.М. 2020 6
27134 Реологія технологічних мас в процесах харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв. Програма для підготовки здобувачів третього науково-освітнього рівня (доктора філософії) галузі знань 18 -Виробництво та технології, спеціальності 181 - Полєвода Ю.А 2020 6
27082 Алгоритмізація та програмування. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навчання Коляденко Д.Л. 2020 18
27076 Організація наукових та експериментально-конструкторських досліджень,Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань: 14 - електрична інженерія, спеціальності: 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Ярошенко Л.В. 2020 8
27062 Сучасні технологічні моделі розвитку тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня із спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Кучерявий В.П. 2020 29
27055 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Програманавчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освітитретього рівня із спеціальності 204 Технологія виробництва і переробкипродукції тваринництва Кучерявий В.П. 2020 20
27025 Податкова система. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та Правдюк М. В. 2020 5
27018 Санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких будівель і споруд. Програма навчальної дисципліни для освітнього ступеня «Магістр». Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 14 с. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2020 11
27017 Зоогігієнічні вимоги до умов утримання тварин. Програма навчальної дисципліни для освітнього ступеня «Магістр». Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 14 с. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2020 6
27014 Конярство. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Огороднічук Г.М. 2020 23
27013 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Огороднічук Г.М. 2020 23
27010 Оптимізаційні методи та моделі в логістиці Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073«Менеджмент» спеціалізації «Логістика» денної т Волонтир Л.О. 2020 2
27009 Ентомологія сільськогосподарська. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього Рудська Н.О. 2020 18
27004 Стратегічне планування діяльності підприємства. Програма дисципліни для проведення лекційних та практичних занять, а також самостійної підготовки студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні Паламаренко Я.В. 2020 23
27003 Економіка торговельного підприємства. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 38 с. Паламаренко Я.В. 2020 3
27002 Програма виробничої практики студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для здобуття першого (бакалаврського) освітнього рівня / Уклад Паламаренко Я.В. 2020 12
27000 Організація зовнішньої торгівлі. Програма дисципліни студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для здобуття першого (бакалаврського) освітн Паламаренко Я.В. 2020 5
26984 Інженерно-технологічна регламентація охорони земель. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 – “Агрономія” дру Шкатула Ю.М. 2020 4
26983 Правове регулювання туристичної діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 242 «Туризм» Піковська Т.В. 2020 25
26982 Грунтознавство. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» перший (бакалаврський) освітній рівень Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф. 2020 28
26970 Комерційне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». – Маньгора Т.В. 2020 1
26969 Господарське право. Господарське право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». – Маньгора Т.В. 2020 18
26959 Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві. Програма навчальної дисципліни підготовки за освітнім рівнем другий (магістерський) для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 203 «Садівництво та виногра Красняк О.П., Савіна С.С., Бабина О.В. 2020 1
26958 Товарознавство і стандартизація. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого магістерського освітнього рівня спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань: 21 «Ветеринарна медицина» Овсієнко С.М. 2020 32
26957 Технологія оздоровчих харчових продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого магістерського освітнього рівня спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань: 21 «Ветеринарна медицина» Овсієнко С.М. 2020 3
26951 Санітарія та гігієна у рибництві. Програма навчальної дисципліни для освітнього ступеня «Бакалавр». Спеціальність – 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Вінниця: ВНАУ, 2020. – 14 с. Варпіховський Р. Л., Бондаренко В. В. 2020 5
26950 Управління фінасовою санацією підприємства. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Ф Польова О.Л. 2020 3
26949 Водопостачання, водовідведення та якість води. Програма навчальної дисципліни для освітнього ступеня «Магістр». Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 14 с. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2020 19
26938 Господарське право. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 073 «Менеджмент» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Маньгора Т.В. 2020 5
26937 Економіка організації біржової торгівлі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищ Дюк А. А. 2020 9
26936 Аelbn. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Фабіянська В. Ю. 2020 13
26935 Управлінський контроль. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання Фабіянська В. Ю. 2020 0
26930 Екологічна експертиза. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітній рівень «Бакалавр» Мудрак Г.В. 2020 14
26927 Біологічний та санітарний моніторинг. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рі Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. 2020 12
26922 Податкова система: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економік Фостолович В.А. 2020 10
26918 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Лепетан І.М. 2020 4
26917 Фінансовий облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня перший (бакалаврський) Іщенко Я.П., Подолянчук О.А. 2020 2
26901 Технологія жирів і жирозамінників. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 181 «Харчові технології», галузі знань 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М. 2020 12
26895 Грунтознавство. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» перший (бакалаврський) освітній рівень Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф. 2020 5
26885 Грунтознавство. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» перший (бакалаврський) освітній рівень Забарна Т.А. 2020 8
26879 Програма та методичні вказівки для проведення навчальної практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання В.О.Денисюк, Я.В.Бахарєва 2020 8
26877 Філософія науки та інновацій. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальностей: 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 132 – матеріалознавство, 133 – Галузеве машинобудування, 181 – Харч Яровий А.М. 2020 27
26876 Теорія прийняття рішень. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. 2020 23
26875 Проектування інформаційних систем. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. 2020 4
26874 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. 2020 2
26873 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. 2020 1
26837 Контроль публічних закупівель. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня, факультету обліку та аудиту; Вінн. нац. аграр. ун-т. - Здирко Н.Г., Мулик Я.І. 2020 15
26836 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. 2020 2
26835 Контроль публічних закупівель в державному секторі. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, факультету обліку та аудиту; Вінн Здирко Н.Г., Мулик Я.І. 2020 21
26806 Моделювання систем. Програма нормативної навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Рузакова О. В. 2020 21
26804 Природоохоронне інспектування. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» (бакалаврського) освітнь Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. 2020 30
26803 Природоохоронне інспектування. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» (бакалаврського) освітнього рівн Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. 2020 21
26802 Прикладна екологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виробництво та технологія» зі спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього ступеня «Бакалавр Алєксєєв О.О. Шевчук В.В. 2020 3
26800 Утилізація та поводження з відходами. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Магістр» Алєксєєв О.О. Шевчук В.В. 2020 6
26799 Теологія. П р о г р а м а навчальної дисципліни для підготовки студентів першого бакалаврського рівя денної та заочної форм навчання за спеціальностями: агрономія – 201; захист і карантин рослин – 202; садівництво і виноградарство – 203; лісове господарст Мазило І.В. 2020 27
26797 Теологія. Програма Навчальної дисципліни для підготовки студентів першого бакалаврського рівня денної та заочної форм навчання за спе-ціальностями: екологія – 101; підприєм-ництво, торгівля і біржова діяльність – 076; комп’ютерні науки – 122; готельно–ре Мазило І.В. 2020 8
26795 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 041 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм», /О.В. Коваль - Вінниця: ВНАУ. 2020. 27 с. Коваль О.В. 2020 5
26794 Іпотечне кредитування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Фінанси, банківська справа та страху Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 3
26790 Комп’ютери та комп’ютерні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання Д.Л.Коляденко, Я.В.Бахарєва, І.А. Чіков 2020 11
26754 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. 2020 45
26727 Технологія зберіганнята переробки плодів, овочів та винограду. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рівня «Магістр» Панцирева Г. В. 2020 4
26725 Технологія зберіганнята переробки плодів, овочів та винограду. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рівня «Бакалавр» Панцирева Г. В. 2020 5
26700 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» Ковальчук С.Я. 2020 20
26695 Проектування землевикористання. Навчальна програма з дисципліни для другого магістерського освітнього рівня факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономі Цицюра Я.Г. 2020 3
26690 Міжнародна економічна діяльність України.Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня -першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економік Ковальчук С.Я. 2020 20
26689 Економіка природокористування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання Галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього рівня першого (бакалаврського) факультету агрономії Ковальчук С.Я. 2020 16
26682 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 9
26681 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяль Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 1
26680 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 2
26679 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 2
26674 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Корпанюк Т. М. 2020 5
26672 Національний банк України та грошово-кредитна політика. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, Прилуцький А.М., Грищук Н.В. 2020 7
26660 Аутсорсинг. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Потапова Н.А. 2020 15
26659 Логістика Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого(бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми Потапова Н.А. 2020 25
26628 Мікропроцесорні системи управління. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Цирульник С.М. 2020 3
26624 Фінансовий моніторинг. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Пр Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. 2020 6
26623 Європейське антидискримінаційне право. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А. Л. 2020 3
26620 Системний аналіз. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Коляденко С.В. 2020 18
26619 Історія економіки і економічної думки. Програма навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облі Хаєцька О.П. 2020 2
26616 Патентознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки аспірантів галузі знань 13 – Механічна інженерія, спеціальності 132 - Матеріалознавство Ярошенко Л.В., Полєвода Ю.А. 2020 19
26599 Політекономія. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 "Підприємництво, торгів Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. 2020 22
26598 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 "Маркетинг" Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. 2020 11
26597 Макроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 "Маркетинг" Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. 2020 10
26592 Геологія з основами геоморфології. Навчальна програма з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 – «Еко Забарна Т.А., Шевчук В.В. 2020 7
26591 Облік у фінансових та бюджетних установах. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної фо Коваль Н.І., Корпанюк Т.М. 2020 18
26587 Облік у бюджетних установах. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Н.І. 2020 23
26585 Землеробство. Навчальна програма дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аг Заболотний Г.М., Пелех Л.В. 2020 6
26584 Землеробство. Навчальна програма дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та винаградарство» першого (бакалаврського) осві Заболотний Г.М., Пелех Л.В. 2020 2
26583 Землеробство. Навчальна програма дисципліни для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврського) освітнього рівня Заболотний Г.М., Пелех Л.В. 2020 12
26577 Садово-паркова ентомологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рі Рудська Н.О. 2020 8
26573 Управління фінансовими ризиками. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Тітов Д.В. 2020 10
26572 Теорія ймовірностей та математична статистика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведін-кові науки», спеціальності 051 «Економік Шевчук О.Ф. 2020 11
26570 Вища математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студен-тів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» Шевчук О.Ф. 2020 28
26569 Теорія ймовірностей та математична статистика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні наук Шевчук О.Ф. 2020 19
26566 Вища математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, б Шевчук О.Ф. 2020 89
26565 Теорія ймовірностей та математична статистика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оп Шевчук О.Ф. 2020 18
26564 Економіка та організація аграрного сервісу. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”, спеціальності 201 “Агрономія” другого (магістерського) освітнього рівня Сахно А.А., Томашук І.В. 2020 2
26561 Хвороби і шкідники плодоовочевих культур. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» ос Рудська Н.О. 2020 10
26559 Проектування логістичних систем.Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Потапова Н.А. 2020 9
26552 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і е Юрчук Н.П. 2020 3
26551 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 «Технології виробництва т Юрчук Н.П. 2020 5
26550 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» денної та зао Юрчук Н.П. 2020 1
26549 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 18 «Виробництво та технологія» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та Юрчук Н.П. 2020 1
26548 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної т Юрчук Н.П. 2020 2
26544 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної та заочно Юрчук Н.П. 2020 1
26543 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» де Юрчук Н.П. 2020 3
26542 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та зао Юрчук Н.П. 2020 93
26536 Агрофармакологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і кара Вергелес П.М. 2020 18
26535 Основи агротоксикології. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня Коваленко Т.М. 2020 10
26532 Міжнародна інвестиційна діяльність. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Міжн Ставська Ю.В. 2020 5
26530 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Зелінська О.В., Кіпоренко С.С., Вовк В.Ю. 2020 21
26529 Державна експертиза землевпорядних рішень. Навчальна програма з дисципліни для другого магістерського освітнього рівня факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 20 Цицюра Я.Г. 2020 19
26528 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня денної та заочної форми навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Вінни Брояка АА 2020 16
26527 Фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Польова О.Л. 2020 7
26523 Екологія (фахове спрямування). Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» (бакалаврського) освіт Шевчук В.В., Вергеліс В.І. 2020 15
26522 Екологія (фахове спрямування). Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» (бакалаврського) освітнього Шевчук В.В., Вергеліс В.І. 2020 12
26521 Контроль і ревізія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. 2020 29
26510 Міжнародне економічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка». Маньгора Т.В. 2020 0
26142 Технічні культури. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» напрям підготовки 201 «Агрономія» освітнього рівня першого (бакалаврсько Мазур В.А., Мордванюк М.О. 2020 8
26134 Організація бухгалтерського обліку. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Правдюк Н.Л., Бурко К.В. 2020 36
26132 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня «Бакалавр» Панцирева Г. В. 2020 32
26124 Озеленення з основами проектування ландшафтних об’єктів Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рівня «Бакалавр» Панцирева Г. В. 2020 13
26120 Вища та прикладна математика. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 – «Туризм» в аграрних вищих Левчук О.В. 2020 76
26091 Проектування систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання // Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань: 14 - електрична інженерія, спеціальності: 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Ярошенко Л.В. 2020 9
26088 Рекреаційне садово-паркове господарство. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рівня «Магістр» Панцирева Г. В. 2020 23
26043 Основи систем автоматизованого проектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр", галузь знань – 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 – "Галузеве машинобудування" у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ рівнів О.М. Переяславський, О.О. Моторна – 2020 5
26041 Прикладні комп’ютерні технології. Системи автоматизованого проектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Магістр" із спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ рівнів акредитації Переяславський О. М., Моторна О.О. 2020 7
26035 Історія України та етнокультурологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20- Аграрні науки та продовольство, 201 – Агрономія для денної та заочної форми навчання Богатчук С. С. 2020 5
26034 Історія України та етнокультурологія. П р о г р а м а навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 – «Управління та адміністрування»; спеціальність: 073 – Менеджмент, 074 – Публічне Левчук К.І. 2020 4
25881 Ринок цінних паперів. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та ст Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. 2020 35
25878 Ринкова трансформація економіки регіону: програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Го Заболотний Г.М., Колесник Т.В. 2020 6
25877 Політичне лідерство.Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права першого освітнього рівня «Бакалавр» Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 073 « Менеджмент» 074«Публічне управління та адмін Тодосійчук В.Л. 2020 8
25854 Управління проектами в туризмі. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання. – Прилуцький А.М. 2020 6
25844 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти освітньопрофесійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні О.Ф. Томчук, Т.О. Мулик 2020 17
25840 Інформаційні технології для технологів та харчові технології. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 181– «Харчові технології»; галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціа Волонтир Л.О., Зелінська О.В. 2020 5
25839 Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькійкій діяльності Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та зао Волонтир Л.О. 2020 0
25817 Облікове забезпечення управління витратами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М. 2020 16
25798 Риторика. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) ступені галузі знань 24 – Сфера обслуговування спеціальності: 242 – Туризм для денної та заочної форм навчання Богатчук Світлана Степанівна 2020 1
25797 Господарське право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». – Маньгора Т.В. 2020 7
25796 Оптимізаційні методи та моделі в управлінській діяльності Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074«Публічне управління та адмініст Волонтир Л.О. 2020 1
25791 Дискретна математика. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 2020 23
25790 Чисельні методи. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 2020 37
25782 Міжнародне приватне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 242 «Туризм». Маньгора Т.В. 2020 3
25780 Інновації в туризмі. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. 2020 8
25779 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. 2020 2
25778 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. 2020 4
25777 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 205 «Лісове господарство» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. 2020 1
25776 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. 2020 1
25775 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 «Агрономія» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. 2020 2
25762 Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 201«Агрономія» Панцирева Г. В. 2020 65
25757 Організація аналітичної роботи в СПГ. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік та оподаткування» факультету обліку та ау Федоришина Л.І., Мулик Т.О. 2020 15
25755 Виноградарство. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 203 «Садівництв Паламарчук І.І. 2020 9
25750 Баштанництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво т Паламарчук І.І. 2020 6
25749 Овочівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії і лісівництва, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 202 «Захист і карантин рослин». Паламарчук І.І. 2020 9
25747 Державний фінансовий контроль та судова експертиза. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітньо Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. 2020 22
25746 Державний фінансовий контроль. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування освітнього рівня другий (магістерський) Алескерова Ю.В. 2020 10
25745 Внутрішній аудит.Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Обліку і оподаткування» Алескерова Ю.В. 2020 8
25744 Судові експертизи в оподаткуванні. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рівня Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. 2020 14
25741 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. 2020 2
25740 Судові експертизи в оподаткуванні. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, факультету обліку та аудиту; Вінн. нац. аграр. ун- Мулик Я.І., Козаченко А.Ю. 2020 35
25739 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. 2020 4
25738 Аналіз банківської діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, факультету обліку та аудиту; Вінн. нац. аграр. ун-т. - Мулик Т.О., Федоришина Л.І. 2020 29
25734 Страхування сільськогосподарських ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банків Марценюк О.В., Руда О.Л. 2020 8
25732 Системи обробки економічної інформації. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернети Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. 2020 7
25731 Глобальна економіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальніс Хаєцька О.П. 2020 5
25730 Глобальна економіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Екон Хаєцька О.П. 2020 7
25726 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та Польова О.Л. 2020 15
25720 Конкурентоспроможність туристичних підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовк Польова О.Л. 2020 6
25719 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» та 072 «Фінанси, банк Коваль Л.В. 2020 51
25718 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведі- нкові науки» спеціальності 051 «Економіка» / Л.В. Коваль – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 41с. Коваль Л.В. 2020 20
25717 Методологія та організація наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л.В. Коваль – Вінниц Коваль Л.В. 2020 13
25716 Облікова політика підприємств. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л.В. Коваль – Вінниця: ВНАУ, 2020. - Коваль Л.В. 2020 47
25715 Web-технології та web-дизайн. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Компютерні науки» денної та заочної форм навчання Зелінська О.В., Денисюк В.О., Підлубний В.Ф. 2020 37
25712 Внутрішній аудит. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Обліку і оподаткування» Алескерова Ю.В. 2020 3
25711 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська Алескерова Ю. В., Федоришина Л.І. 2020 18
25710 Страховий менеджмент. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «магістр» галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та стра Ю.В. Алескерова Л.І.Федоришина 2020 10
25708 Основи теорії систем і системного аналізу»: програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адмініструванн Киш Л.М. 2020 12
25706 Системи моніторингу в економіці. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» ден Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. 2020 11
25705 Інтелектуальний аналіз даних. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Юрчук Н.П. 2020 19
25704 Інформаційні системи і технології у фінансах. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. 2020 26
25703 Електронна комерція. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної ф Юрчук Н.П., Чіков І.А. 2020 58
25701 Фізіологія та біохімія гідробіонтів. Програма нормативної навчальної дисципліни «» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «бакалавр». Вінниця : ВЦ ВНАУ. 2020. 24 с. переробл. і доп. Шевчук Т.В. 2020 3
25700 Динаміка популяцій риб. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня магістр. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. Шевчук Т.В. 2020 1
25699 Шевчук Т. В. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Водна мікробіологія та токсикологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «бакалавр». Вінниця : ВЦ ВНАУ. 2020. 19 с. переробл. і доп. Шевчук Т.В. 2020 4
25690 Безпека в туризмі.Програма навчальної дисципліни з підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М. 2020 5
25686 Управління бізнес процесами. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр , галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. 2020 2
25683 Міжнародний туризм. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. 2020 8
25676 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів, галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство», Спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2020.- 16 с. Зотько М.О. 2020 6
25669 Івентивний менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Лопатюк Р.І. 2020 5
25666 Туристичні дестинації. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 22 с. Головня О. М. 2020 5
25661 Міжнародний туризм. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм Ставська Ю.В. 2020 1
25656 «Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня ден Головня О. М. 2020 2
25604 Туристичне краєзнавство. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. 2020 2
25603 Програма проходження навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» факультету економіки та підприємництва Табенська О.І. 2020 12
25602 Інфраструктура ринку. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рі Табенська О.І. 2020 2
25597 Макроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і опод Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. 2020 71
25350 Геодезія. Навчальна програма з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 205 «Лісове господа Цицюра Я.Г. 2020 14
25062 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальності 113 Галузеве машинобудування; галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальн Тимкова В.А., Горобець А.В. 2020 25
25061 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; галузі знань 20 Аграрні науки та прод Тимкова В.А., Горобець А.В. 2020 12
25054 Українська мова професійного спрямування: Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальностей 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво і виноградарство; г Тимкова В.А., Горобець А.В. 2020 49
25052 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальностей 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство Тимкова В.А., Горобець А.В. 2020 16
25051 Зрошувальне садівництво і овочівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня:першого (бакалаврського), спеціальності:203 «Садівництво та виноградарство Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2020 5
25046 Податкова система: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприєм Фостолович В.А. 2020 18
25042 Облік і оподаткування в галузях народного господарства: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку ті аудиту першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», Фостолович В.А. 2020 16
25039 Фінансовий облік ІІ. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня перший (бакалаврський) Подолянчук О.А., Іщенко Я.П. 2020 7
25038 Фінансовий облік І. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня перший (бакалаврський) Метелиця В.М., Іщенко Я.П. 2020 4
25032 Комп’ютерна бухгалтерія: обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств. Програма навчальної практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «бакалавр» денної фор Коваль О.В., Подолянчук О.А. 2020 612
25030 Хімія з основами біогеохімії. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 101 «екологія».- вінниця 2020 - 16 с Білявцева В.В 2020 4
25027 Гідрохімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».- Вінниця 2020 - 14 с. Білявцева В.В 2020 2
25024 Методика дослідної справи в агрономії. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня:доктора філософії, спеціальності: 201 «Агрономія» Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2020 3
25023 "Тепличне господарство. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня:другого (магістерського), спеціальності: 206 «Садово – парковегосподарство» Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2020 15
25022 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної форми навчання, освітнього рівня: другого(магістерського), спеціальності Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2020 2
25021 Сучасні тенденції світової агрономічної науки. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної форми навчання, освітнього рівня: докторафілософії, спеціальності: 201 «Агрономія» Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2020 5
25020 Дослідна справа у садівництві, овочівництві і виноградарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультетуагрономії та лісівництва, денної форми навчання, освітнього рівня:другого (магістерського), спеціальності: 203 «Садівництво тави Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2020 3
25019 Управління інформаційними ресурсами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетик Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. 2020 3
25018 Інформаційні системи та технології обліку та аудиту. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Еконо Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. 2020 5
24988 Грибівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2020 4
24982 Облік і оподаткування. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування Правдюк Н.Л., Метелиця В.М., Здирко Н.Г., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Лепетан І.М. 2020 14
24965 Електропривод та автоматизація// Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань: 13 механічна інженерія, спеціальності: 133 галузеве машинобудування. Ярошенко Л. В. 2020 5
24964 Програма навчальної практики «Вступ до фаху» першого «бакалаврського» рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Ярошенко Л. В. 2020 7
24482 Мерчендайзинг. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент організацій» освітнього рівня першого (бакалаврського) денної та заочної форми навчання Головня О. М. 2020 5
24476 Бізнес-планування. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності – 051 «Економіка», спеціалізація – Міжнародна екон Котькалова-Литвин І.В. 2020 9
24471 Аграрна економіка і підприємництво. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальностей: 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство», денної та заочної форми навчання Амонс С.Е. 2020 6
24468 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 24 «Сфера обслугову-вання» спеціальності 242 «Туризм» / Любар О.О. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 35 с. О.О. Любар 2020 4
24467 Лісівництво і агролісомеліорація. Лісівництво і агролісомеліорація. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», першого бакалаврського ос Василевський О.Г., Монарх В.В. 2020 2
24466 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників із спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство Скоромна О.І., Царук Л.Л., Бережнюк Н.А. та ін. 2020 7
24465 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» / Любар О.О. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 33 с. Любар О.О. 2020 2
24463 Моделювання технологічних процесів у тваринництві. Програма навчальної дисципліни спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва другого освітнього рівня «Магістр» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережнюк Н.А. 2020 29
24461 Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Алескерова Ю.В., Марценюк О.В., Руда О.Л. 2020 6
24460 Лісівництво і агролісомеліорація. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», першого бакалаврського освітнього ступеня Василевський О.Г., Монарх В.В. 2020 4
24458 Управління комерційною діяльністю: програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Логоша Р.В. 2020 5
24457 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників із спеціальності 081 – «Право» галузі знань 08 «Право» Опольська Н.М., Оверковська Т.К, Піковська Т.В., Гавінська О.А. 2020 2
24456 Фінанси бюджетних установ. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Алескерова Ю. В., Герасимук В.Г. 2020 5
24452 Ораторське мистецтво. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) ступені галузі знань 24 – Сфера обслуговування спеціальності: 241 – Готельно-ресторанна справа Богатчук С. С. 2020 2
24450 Фінансове планування. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Машевська А.А. 2020 38
24449 Управління персоналом в готельно-ресторанному господарстві. Навчальна програма дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», першого бакалаврського освітнього рівня. Фіщук Н.Ю. 2020 2
24448 Управління персоналом в готельно-ресторанному господарстві. Навчальна програма дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», першого бакалаврського освітнього рівня. Фіщук Н.Ю. 2020 0
24447 Менеджмент і маркетинг у тваринництві. Програма підготовки за першим (бакалаврський) освітнім рівнем для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Красняк О.П. 2020 8
24444 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зі спеціальності 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство Бандура В.М., Паладійчук Ю.Б., Пришляк В.М., Швець Л.В., Холодюк О.В., Рябошапка В.Б. 2020 11
24443 Робочі процеси сільськогосподарських машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 Галузеве машинобудування у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Яропуд В.М. 2020 1
24442 Машини та обладнання для тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 Галузеве машинобудування у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Яропуд В.М. 2020 1
24441 Машини та обладнання АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Яропуд В.М. 2020 0
24440 Машини та обладнання і їх використання в плодоовочівництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 203 Садівництво та виноградарство у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Яропуд В.М. 2020 0
24439 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Яропуд В.М., Бабин І.А. 2020 8
24438 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і наукового педагогічних працівників зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Ярошенко Л.В., Стаднік М.І., Видмиш А.А. 2020 4
24435 Банківське право України. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітнього рівня перший (бакалаврський) (денної та заочної форми навчання) Правдюк А. Л. 2020 5
24432 Моделювання технологічних процесів в аквакультурі. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрівспеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультури Зотько М.О. 2020 7
24427 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників із спеціальності 071 "Облік і оподаткуваня" галузі знань "Управління та адміністрування" Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Любар О.О., Фабіянська В.Ю. 2020 8
24426 Організаційно-правові засади розслідування правопорушень проти довкілля. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальност Правдюк А. Л. 2020 2
24419 Логістичне обслуговування. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Потапова Н.А. 2020 20
24418 Алгоритмізація та програмування. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого(бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форми навчання Потапова Н.А. 2020 63
24417 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Бандура В.М., Холодюк О.В. 2020 4
24413 Гідротехнічні споруди садів і парків. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» Циганська О.І. 2020 15
24411 Інвестування. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності «Підприємництво,торгівля та біржо Грищук Н.В. 2020 39
24410 Економічна теорія (основи економічної теорії). Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування спеціальністю 0 Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. 2020 43
24408 Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 15
24404 Методологія юриспруденції. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Піковська Т.В. 2020 1
24397 Страхування в туризмі. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242«Туризм» Марценюк О.В., Руда О.Л. 2020 4
24396 Страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Марценюк О.В.,Руда О.Л. 2020 8
24394 Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» Берник І.М. 2020 4
24389 Державний борг і державний кредит. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Вовк В.Ю. 2020 19
24386 Інноваційні харчові інгредієнти у галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти / другого магістерського рівня освіти спеціальності 181 «Харчові технології», галузі знань 18 «Виробництво і технології». Соломон А.М., Овсієнко С.М. 2020 7
24384 Страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Марценюк О.В., Руда О.Л. 2020 12
24381 Страхування сільськогосподарських ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банків Марценюк О.В., Руда О.Л. 2020 1
24378 Основи харчових технологій. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня освіти спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовол Соломон А. М., Овсієнко С. М. 2020 3
24271 Технологія молочної та м’ясної галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології». Берник І.М., Фаріонік Т.В. 2020 639
24267 Program of the educational training “Conversational Foreign Language” for the Bachelor day-time students of the Faculty of Agronomy and Forestry in specialty 206 “Landscape Management” V.M. Prokopchuk, V.V. Monarkh 2020 2
24266 Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів першого освітнього (бакалаврського) рівня Cпеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Вознюк О.І. 2020 12
24260 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні. Томчук О.Ф. 2020 4
24232 Програма виробничої практики для студентів другого (магістерського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 242 «Туризм» Ставська Ю.В., Атаман Л.В. 2020 13
24230 Програма виробничої практики для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Ставська Ю.В., Сташко І.В. 2020 27
24222 Рекреаційне садово-паркове господарство. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-паркове господарст Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. 2020 41
24220 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня - магістр, галузі знань 24 «Сфера Обслуговування», спеціальносты 242 «Туризм» денної форми навчання Ставська Ю.В. 2020 4
24219 Методи і моделі управління економічними системами в умовах євроінтеграційних процесів. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» с Потапова Н.А. 2020 26
24218 Автоматизація технологічних процесів. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів інженерно-технологічного факультету галузі знань: 14 - електрична інженерія, спеціальності: 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Ярошенко Л.В. 2020 14
24217 Комунікації рибогосподарських підприємст. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В..Білявцева В.В. 2020 8
24201 Економіка і фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» Марценюк О.В., Відерська В.П. 2020 47
24200 Лісоексплуатація. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього рівня «Бакалавр» Матусяк М.В. 2020 7
24198 Конфліктологія. Програма з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня галузі знань Галузь знань 07 – Управління та адміністрування. Спеціальність 074 – Публічне управління та адміністрування. – Вінниця: Левчук К.І. 2020 3
24197 Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Берник І.М., Войціцька Л.М. 2020 5
24187 Екологічне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання Оверковська Т. 2020 6
24186 Аграрне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання Оверковська Т.К. 2020 20
24185 Управління операціями з експорту - імпорту. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності «Менеджмент», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. 2020 3
24184 Програма навчальної дисципліни "Програмування С#" підготовки студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань –12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» Цирульник С.М. 2020 1
24179 Лісорозведення. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», першого бакалаврського освітнього рівня Єлісавенко Ю.А. 2020 12
24178 Мисливствознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», першого бакалаврського освітнього рівня Єлісавенко Ю.А. 2020 20
24177 Лісове деревинознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», першого бакалаврського освітнього рівня Єлісавенко Ю.А. 2020 16
24176 Мисливська кінологія. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», першого бакалаврського освітнього рівня / Єлісавенко Ю.А. 2020 12
24175 Технологія лісової продукції. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», першого бакалаврського освітнього рівня Єлісавенко Ю.А. 2020 16
24174 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і наукового педагогічних працівників спеціальності: 201 - «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук М.І., Пінчук Н.В., Поліщук І.С. 2020 5
24090 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково - педагогічних працівників із спеціальності 206 "Садово-паркове господарство" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" Прокопчук В.М., Циганська О.І., Монарх В.В. 2020 5
24088 Сертифікація та контроль якості насіннєвого матеріалу. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 201 «Агрономія», 2020 р., 17 с. Панцирева Г. В. 2020 1
24087 Теорія систем і системного аналізу: програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика». Киш Л.М. 2020 3
24083 Сертифікація та контроль якості продукції рослинництва. Програма з навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» Панцирева Г. В. 2020 2
24080 Лісова пірологія. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього рівня «Бакалавр» Матусяк М.В. 2020 9
24076 Овочівництво закритого грунту. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії і лісівництва, заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 201 «Агроно Паламарчук І.І. 2020 5
24069 Овочівництво відкритого ґрунту. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії і лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : Паламарчук І.І. 2020 20
24067 Овочівництво закритого грунту. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії і лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 2 Паламарчук І.І. 2020 7
24061 Екологічна стандартизація. Програма з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рівня Панцирева Г. В. 2020 23
24060 Озеленення інтер’єрів. Програма з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» першого (бакалаврського) освітнього рівня. 3 Панцирева Г. В. 2020 15
24058 Технологія зберігання та переробки плодів, овочів і винограду. Програма з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» першого (бакалаврського) освітнього рівня. 31 с. Панцирева Г. В. 2020 4
24057 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників із спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2020 1
24047 Генетика. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» першог Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. 2020 21
24044 Мікробіологія і вірусологія: навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 201 «Агрономія» освітнього рівня: Б Коваленко Т.М. 2020 20
24043 Генетика. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» першого (бакалаврського) Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. 2020 12
24011 Оптимізація параметрів екосистем. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія другого (магістерського) освітнього рівня Ткачук О.П. 2020 1
24006 Стратегія сталого розвитку природи та суспільства. Навчальна програма з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» другий (магістерський) Мудрак Г.В. 2020 19
24003 Інженерна екологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Алєксєєв О.О. 2020 15
24002 Паблік рілейшнз. Програма навчальної дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент організацій» освітнього рівня другого (магістерського) Головня О. М. 2020 1
23999 Паблік рілейшнз. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальність 242 «Туризм» освітнього рівня першого (бакалаврського) Головня О. М. 2020 2
23940 Казначейська система. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та с Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. 2020 13
23938 Казначейська система. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та стр Алескерова Ю.В., Герасимчук Ю.В. 2020 5
23935 Основи керування сільськогосподарською технікою. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 208 – «Агроінженерія» Комаха В.П., Єленич А.П. 2020 37
23934 Трактори і автомобілі. Програма та завдання навчальної практики з дисципліни для студентів першого курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. Грицун А. В., Комаха В. П., Рябошапка В. Б., Єленич А, П. 2020 35
23897 Латинська мова. Програма навчальної дисципліни галузь знань 21 Ветеринарна медицина спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза освітнього рівня другий (магістерський) Манжос Е.О. 2020 4
23532 Технологія виробництва екологічно чистої та органічної продукції . Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів другого освітнього рівня Cпеціальність 181 «Харчові технології» Вознюк О.І. 2020 8
23515 Карантин рослин. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і Вергелес П.М. 2020 13
23504 Система облікового забезпечення управління підприємств. Програма навчальної дисципліни для аспірантів (здобувачів) третього (освітньо-наукового) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. 2020 11
23480 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього рівня за спеціальністю 051 Економіка Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В. 2020 21
23108 Програма навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютер Юрчук Н.П., Денисюк В.О., .Кіпоренко С.С 2019 22
23107 Програма навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економ Юрчук Н.П., Денисюк В.О., .Кіпоренко С.С 2019 31
23088 Загальна вірусологія. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Дишкант О.В. 2019 15
23087 Ведення тваринництва в умовах екологічно забруднених територій. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищи Радзиховський М.Л. 2019 33
23086 Філософія науки та інноваційного розвитку. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань – 18 «Виробництво і технології» спеціальності – 181 «Харчові технології» для денної та заочної форм Яровий А.М. 2019 7
23085 Логіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні освіти галузі знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право» Яровий А.М. 2019 5
23078 Лісівництво. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 205 «Лісове господарство» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А. 2019 14
23069 Стратегічне управління. Навчальна програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузей знань 07 «Менеджмент» 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» Фіщук Н.Ю. 2019 2
23068 Автоматизована система управління в сільському господарстві. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та ад-міністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магіс-терського) рівня освіти / Коваль О.В. – В Коваль О.В. 2019 7
23066 Консолідована і податкова звітність. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік та оподаткування» денної та заочно Гудзенко Н.М., Подолянчук О.А. 2019 22
23065 Генетика з біометрією. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2019. – 26 с. Поліщук Т.В. 2019 30
23064 Ветеринарно-санітарні вимоги до сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2019. – 24 с. Поліщук Т.В. 2019 1417
23063 Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для освітнього ступеня «Бакалавр»181 Харчові технології. ОС "Бакалавр". Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2019 48
23060 Осетрівництво. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» першого (ба-калаврського) освітнього рівня. Зотько М.О. 2019 10
23052 Інженерна та комп’ютерна графіка. Програма нормативної навчальної дисципліни студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань13 «Механічна інженерія», спеціальність133 «Галузеве машинобудування» Джеджула О.М.; Островський А.Й. 2019 6
23049 Технологія молочних і м'ясних продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Бакалавр» / Н. В. Новгородська. – Вінниця Новгородська Н.В. 2019 4
23041 General technology of food production. Program for educational practice for students of the first "bachelor" educational level. Specialty - 181 "Food Technology Фаріонік Т.В. 2019 6
23040 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітній ступінь «Бакалавр» / Н. В. Новгородська. – Вінни Новгородська Н.В. 2019 60
23036 Здоров’я об’єктів аквакультури. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня магістр. – Вінниця: ВЦ ВНА Шевчук Т.В. 2019 7
22968 Історія України та етнокультурологія. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 14 "Електрична інженерія" та 20 "Аграрні науки та продовольство" Левчук К.І. 2019 1
22964 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" Холодюк О.В., Труханська О.О. 2019 1
22958 Ринкова трансформація економіки регіону. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Колесник Т.В., Онищук Ю.В. 2019 3
22957 Ринкова трансформація економіки регіону. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец Колесник Т.В., Онищук Ю.В. 2019 5
22956 Ринкова трасформація економіки регіону. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 05 «соціальні і поведінкові науки» спец Колесник Т.В., Онищук Ю.В. 2019 2
22947 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма нормативної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, спеціальність 051 Економіка, 076 Підприємницт Дюк А.А. 2019 53
22946 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма нормативної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», – Вінниця: ВНАУ, 2019. – с. 26 Дюк А.А. 2019 16
22945 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма нормативної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання, Галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування – Вінниця: ВНАУ, 201 Дюк А.А. 2019 32
22944 Моделювання систем. Програма нормативної навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Рузакова О. В. 2019 46
22942 Зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузь знань 20 «аграрні науки та продовольство» Льотка Г.І. 2019 5
22923 Теорія європейського еколого-економічного розвитку.Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни “” – Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітнього рівня п Ковальчук С.Я. 2019 15
22921 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" (галузі знань - 13 "Механічна інженерія") Бандура В.М., Холодюк О.В. 2019 2
22914 Програма підготовчих курсів до єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра Ковальова К.В., Манжос Е.О., Волошина О.В. 2019 13
22910 Програма виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» В.М.Бандура, Л.П. Середа, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, Л.В. Швець, О.О. Труханська, О.В. Холодюк 2019 6
22894 Овочівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії і лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 201 «Агрономія» Паламарчук І. І. 2019 151
22884 Генетика. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» освітнього Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. 2019 8
22883 Генетичні ресурси рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня другого Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. 2019 6
22862 Державне регулювання трудовою міграцією. Навчальна програма для підготовки фахівців освітнього ступінь Магістр спеціальності 281 "Публічне " Березюк С.В., Пронько Л.М., Самборська О.Ю. 2019 9
22857 Облікове забезпечення управління підприємств. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Л.В. 2019 30
22856 Теологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки першого ( бакалаврського ) рівня освіти галузі знань – 08 « Право », спеціальність - 081 « Право » / Мазило І.В. 2019 25
22855 Податковий менеджмент. Навчальна програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Коваль Н. І. 2019 18
22854 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» О.О. Любар 2019 2
22850 Аналіз банківської діяльності. Програма навчальної дисципліни (типова) статус дисципліни: вибіркова для студентів спеціальності 071 «облік та оподаткування», галузі знань 07 «управління та адміністрування» факультету обліку та аудиту перший б Л.І.Федоришина 2019 10
22849 Економічний аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітнього ступен ,Л.І.Федоришина, О.Ф.Томчук 2019 14
22551 Органічне бджільництво та медоносна база бджіл. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва спеціалізації «Бджільництво» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акр Царук Л.Л. 2019 13
22529 Програма до проходження навчальної практики «Spoken foreign language» для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Вдовенко С.А., Паламарчук І.І. 2019 5
22528 Політекономія. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальностей 076 «Підприємництво, т Брояка А.А. 2019 34
22523 Облік інвестиційної та інноваційної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 0 Правдюк М. В. 2019 23
22521 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня Коваль Н.І., Іщенко Я.П., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Гуцаленко О.О., Лепетан І.М. 2019 110
22515 Теорія алгоритмів. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» денної та заочної форми навчання Цирульник С. М. 2019 2
22514 Об’єктно-орієнтовне програмування. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» денної та заочної форми нав Цирульник С.М. 2019 1
22513 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» денної та Цирульник С. М. 2019 5
22512 Інформаційні системи та технології в галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної ф Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С. 2019 3
22511 ІІнформаційні системи та технології в галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Коляденко С.В. , Юрчук Н.П., Киш Л.М. 2019 16
22510 Інформаційні системи та технології в галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 24 «Сфера обслуговування»спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм Юрчук Н.П., Киш Л.М., Ушкаленко І.М. 2019 39
22509 Інформаційні системи та технології в галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адмініст Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С. 2019 9
22508 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 051 «Економіка» Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. 2019 36
22503 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Салькова І.Ю., Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. 2019 14
22482 Програма навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови для здобувачів першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприє Брояка А.А. 2019 26
22471 Сімейне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право, денної та заочної форм навчання Гавінська Олена Андріївна 2019 20
22469 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 122 Комп’ютерні науки Огороднічук Г.М. 2019 21
22466 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 05 соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка Огороднічук Г.М. 2019 28
22465 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – Вінниця Огороднічук Г.М. 2019 3
22440 Cанітарна мікробіологія. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Побережець Ю. М. 2019 17
22427 Юридична конфліктологія та медіація. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня галузі знань Олійник Н.А. 2019 2
22420 Гідроекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого освітнього рівня бакалавр зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Сироватко К.М., Вугляр В.С. 2019 8
22419 Ветеринарна фармакологія, токсикологія та лікарські рослини. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Побережець Ю. М. 2019 21
22414 Програма виробничої практики другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. 2019 25
22402 Фінансовий ринок. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківсь Алескерова Ю.В. 2019 19
22401 Інноваційний розвиток підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 « Алескерова Ю.В. 2019 19
22390 Теоретичні основи теплотехніки. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів Галузь знань 13 – Механічна інженерія Спеціальність 133 - Галузеве машинобудування Музичук В. І. 2019 13
22389 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів Галузь знань 14 – Електрична інженерія Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка і електроніка Музичук В. І. 2019 37
22388 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів Галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство Спеціальність 208 – Агроінженерія Музичук В. І. 2019 16
22372 Геодезія та земельний кадастр. Навчальна програма з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності Цицюра Я.Г. 2019 35
22371 Землеробство. Програма навчальної практики з дисципліни для студентів 2-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого бакалаврського освітнього р Заболотний Г.М., Пелех Л.В. 2019 10
22368 Ґрунтознавство з основами геології. Програма навчальної практики з дисципліни студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 – «Агрономія» першого бака Поліщук М.І., Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф. 2019 107
22363 Spoken foreign language. Програма до проходження навчальної практики для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Прокопчук В.М., Монарх В.В. 2019 9
22361 Охорона і захист садово-паркових об’єктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-паркове господар Прокопчук В.М., Швидкий П.А. 2019 7
22359 Екологічна безпека технологічних процесів. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ст Аєксєєв О.О., Врадій О.І. 2019 10
22358 Радіобіологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 «Технолог Разанов С.Ф., Врадій О.І. 2019 27
22356 Заповідна справа. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рівня Мудрак Г.В. 2019 32
22355 Екологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 – «Туризм» першого (бакалаврського) освітнього рівня Мудрак Г.В. 2019 21
22354 Природоохоронне інспектування. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Хаєцький Г.С. 2019 28
22352 Агробіоценологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 202 – «Захист і карантин рослин» першого осві Кравчук Г. І. 2019 3
22300 Фізіологія рослин. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня: бакалавр Ходаніцька О.О., Колісник О.М. 2019 8
22299 Фізіологія рослин. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: бакалавр Ходаніцька О.О., Окрушко С.Є. 2019 83
22298 Фізіологія рослин. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольоств» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рівня: бака Ходаніцька О.О., Разанова А.М. 2019 17
22297 Фізіологія рослин. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього рівня: бакалавр Ходаніцька О.О., Колісник О.М. 2019 7
22296 Фізіологія рослин. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рівня: бакала Ходаніцька О.О., Разанова А.М. 2019 11
22295 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рівня першого (бакала Шевчук О.А., Яковець Л.А. 2019 5
22294 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рівня першого (бакал Шевчук О.А., Ватаманюк О.В. 2019 1
22293 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня першого (бакалаврського) Шевчук О.А., Ватаманюк О.В. 2019 3
22291 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього рівня першого (бакалаврського) Шевчук О.А., Яковець Л.А. 2019 2
22289 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Шевчук О.А., Ватаманюк О.В. 2019 40
22287 Гербологія. Програма для студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" першого освітнього рівня "бакалаврського" Окрушко С.Є. 2019 28
22285 Гербологія. Програма для студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 "Агрономія" першого освітнього рівня "бакалаврського" Окрушко С.Є. 2019 71
22283 Програма проведення навчальної практики з дисципліни «Ботаніка» студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня першого (б О.В. Ватаманюк 2019 58
22279 Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур’янів. Навчальна програма з дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин Вергелес П.М. 2019 7
22277 Програма навчальної практики «Розмовна іноземна мова» студентами другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин Вергелес П.М. 2019 1
22276 Програма проведення фахової практики студентами першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин Вергелес П.М. 2019 1
22275 Ентомологія. Програма проведення навчальної практики студентами другого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 201 «Агрономія» освітнього рівня першого (бакалаврсько Рудська Н.О. 2019 4
22262 Money and credit. Program for conductingtraining for first (bachelor) leve lstudents field of knowledge 07 "Management and administration" specialty 072 "Finance, Banking an dInsurance" Aleskerova Y.V.,Grishchuk N.V. 2019 15
22248 Програма до проходження навчальної практики «Загально-університетська та фахова» для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Панцирева Г.В., 16 с. Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. 2019 4
22246 Програма для проходження виробничої практики для студентів факультету агрономії та лісівництва освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 205 – «Ліcове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Матусяк М.В., Прокопчук В.М. 2019 6
22245 Загально-університетська та фахова. Програма до проходження навчальної практики для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 205 «Лісове господарство». Матусяк М.В., Монарх В.В. 2019 3
22238 Програма до проходження виробничої практики для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». С. А. Вдовенко, І. І. Паламарчук 2019 6
22233 Помологія і ампелографія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Паламарчук І.І. 2019 19
22232 Проектування та закладання виноградників. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва, освітнього рівня : «Магістр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та вин Паламарчук І.І. 2019 3
22205 Програма до проходження виробничої практики для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Циганська О.І. 2019 10
22204 Програма до проходження виробничої практики для студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Циганська О.І. 2019 5
22199 Соціальне страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /– В Прилуцький А.М. 2019 21
22198 Бухгалтерський облік. Програма навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «б Коваль Л.В., Бурко К.В. 2019 96
22194 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього рівня. Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Гуцаленко О.О., Томчук О.Ф., Коваль Л.В., Гудзенко Н.М. 2019 56
21920 Програма навчальної практики з «Агроінженерії» для студентів 1-го курсу інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. Бандура В.М., Грицун А.В., Рябошапка В.Б., Комаха В.П., Ковальчук О.В., Єленич А.П. 2019 26
21799 Управління бізнес-процесами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа», 074 « Луцяк В.В., Красняк О.П., Котькалова-Литвин І.В. 2019 15
21780 Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання першого(бакалаврського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 242 «Туризм». Юр’єв В.І. 2019 35
21777 Інфроструктура туризму. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня першого (бакалаврського) Юр’єв В.І. 2019 9
21774 Міжнародні транспортні перевезення. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня першого (бакалаврського) Юр’єв В.І. 2019 7
21747 Проблеми екологічної безпеки та сучасні концепції оптимізації природокористування. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Е Мудрак Г.В. 2019 17
21739 Політекономія. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» Хаєцька О.П. 2019 13
21732 Бренд-менеджмент. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Головня О. М. 2019 2
21731 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього рівня - бакалавр, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», денної форми навчання Ставська Ю.В. 2019 20
21700 Охорона праці в галузі. Програма дисципліни для спеціальності 241 «готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) освітнього рівня Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. 2019 3
21589 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподатк Хаєцька О.П. 2019 55
21588 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економік Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. 2019 39
21586 Правові засади адвокатури та нотаріату. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право, денної та заочної форм навчання О.А. Гавінська 2019 4
21584 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Подолянчук О.А. 2019 51
21547 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня „бакалавр” Галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Тимкова В.А. 2019 32
21546 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня „бакалавр” галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування Тимкова В.А. 2019 8
21543 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня „бакалавр” галузі знань 07 – Управління та адміністрування спеціальності 071 – Облік та оподаткування Тимкова В.А. 2019 8
21540 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство спеціальності 207- Водні біоресурси та аквакультура для денної та заочної форм навчанн Богатчук С. С. 2019 3
21539 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. 2019 5
21533 Програма виробничої практики студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. 2019 16
21531 Програма виробничої практики студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка для здобуття першого (бакалаврського) освітнього рівня Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. 2019 26
21527 Програма виробничої практики для студентів магістратури другого року навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня. Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Коваль Л.В., Гудзенко Н.М. 2019 21
21526 Аналіз господарської діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня перший (бакалаврський), (денної та заочної форми навчання) Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Томашук І.В. 2019 36
21518 Фінансовий контролінг. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А Алескерова Ю. В. 2019 6
21453 Програма виробничої практики для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В., Головня О.М., Польова О.Л 2019 23
21309 1С: Підприємство. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємст-во, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня освіти / Коваль О.В. – Вінниця; ВЦ ВНАУ, 2019. Коваль О.В. 2019 27
21306 Автоматизована система бухгалтерського обліку. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня освіти / Коваль О.В. – Вінниця; ВЦ ВНАУ, Коваль О.В. 2019 227
21105 Робоча програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Алескерова Ю.В., Польова О.Л. 2019 16
21102 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Алескерова Ю. В., Вдовенко Л.О. 2019 17
21100 Фінансовий контролінг. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А Алескерова Ю. В. 2019 2
21064 Управлінський облік. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М., Бурко К.В. 2019 68
21063 Стратегічний управлінський облік в АПК. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М., Бурко К.В. 2019 8
20803 Трудове право України. Програма навчальної дисципліни для для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування Мельничук О.Ф. 2019 2
20801 Кулінарна етнологія. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальність 242 «Туризм», спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. 2019 12
20800 Кулінарне мистецтво. Програма навчальної дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», Напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. 2019 1
20799 Міжнародні економічні відносини. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого освітнього рівня- бакалавр, галузі знань - 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» Мазур С. А. 2019