����������������-������������������

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
25352 Insurance management: a textbook = Страховий менеджмент Aleskerova Yu., Salkova I., Fedoryshyna L., Todosiichuk V. 2020 719
15834 Фінансово - економічний словник - довідник по сільському гоподарству Алескерова Ю.В., Воронецька І.С., Корнійчук Г.В., Кравчук О.О. 2015 803
11007 Ілюстрований словник-довідник з дисципліни “Земельний кадастр”, для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» Цицюра Я. Г. 2016 23
10914 Текстовий процесор MS Word 2010/2016: довідник Смілянець О.Г., Бурдейна Л.І., Дзісь В.Г., Хрипко Т.Є. 2016 463
10902 Словник-довідник з основ фахової діяльності для студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бережнюк Н. А., Царук Л.Л. 2016 3
10797 Словник ветеринарно-мікробіологічних термінів. Фаріонік Т.В., Блащук В.В. 2016 0
10786 Харчова хімія: Словник-довідник для напряму підготовки 6.0571.01 «Харчові технології та інженерія». Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. 2016 25
10668 Кореляційно-регресійний аналіз в Mathcad: довідник для студентів галузей - 0901 «Агрономія», 401“Природничі науки”, 901 “Сільське господарство і лісництво" Левчук О.В., Новицька Л.І., Дзісь В.Г. 2016 24
10513 Довідник сучасного ландшафтного дизайнера. Для студентів спеціальності 8. 09010303 «Садово - паркове господарство» за о світньо - кваліфікаційним рівнем «Магістр», напряму підготовки 6.090103 «Лісове т а садово - паркове госп одарство» за освітн Прокопчук В. М., Циганський В. І., Монарх В.В., Матусяк М.В. 2016 185
10340 Латинсько-український словник з морфології тварин Паладійчук О.Р. 2016 110
10013 Ілюстрований словник-довідник з дисциплін "Геодезія", "Геодезія та землевпорядкування" для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 "Агрономія" та 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Цицюра Я. Г. 2016 1
9883 Іллюстрований словник-довідник з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство Цицюра Я.Г. 2015 67
9863 Довідник з використання хімічних препаратів в захисті рослин від бур'янів Вергелес, Окрушко, Пінчук, Буткалюк, Голюк 2015 4172
8769 Довідник. Програмування в Mathcad Дзісь В.Г.,Левчук.О.В, ,Новицька Л.І,Смілянець О.Г., Бубновська І.А. 2015 191
8667 Методика розв'язування задач з хімії. Довідник. Частина 3 Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. 2015 19
8666 Словник основних спеціальних понять і термінів з генетики для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Польовий Л.В., Поліщук Т.В. 2015 29
8632 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ. Випуск 2 (18-19 століття) Бойко Ю.М. 2015 42
8041 Словник-довідник з хімії . Балух Н.М., Огороднічук Г.М., Коберська В.А. 2014 8
7855 Словник-довідник з тваринництва для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» Бережнюк Н.А. 2014 1
7841 Словник-довідник зооінженерних термінів з дисципліни «Спеціалізоване м´ясне скотарство» (частина 2) для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальність: 7.09010201 та 8.09010201 «ТВіППТ». Мазуренко М.О., Льотка Г.І. 2014 0
7716 Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник. Для студентів агрономічного факультету з напряму 6.090101 – «Агрономія», 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Кушнір С.Л. 2014 0
7657 . Безпека життєдіяльності. Словник-довідник. Для студентів ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки «Харчові технології та інженерія», «Машинобудування», «Агрономія». Шаманська О.І., Кормановський С.І., Спірін А. В., Рудницький Б.О. 2014 62
7368 Технологія виробництва продукції тваринництва. Словник – довідник для студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Спеціальність: 6.050503. Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Балух Н.М. 2014 0
6098 Словник-довідник зооінженерних термінів з дисципліни «Спеціалізоване м´ясне скотарство» (частина 1) для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальність: 7.090102 та 8.090102 «ТВіППТ». Скоромна О.І., Царук Л.Л., Овсієнко С.М., Льотка Г.І. 2013 4
6010 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Словник-довідник для студентів спеціальності 8.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. 2013 31
6008 Словник –довідник термінів з водних біоресурсів та аквакультури для студентів спеціальності 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури» Марценюк Н.О. 2013 2
5496 Спортивний туризм. Довідник Войтенко С.М., Совик Л.А., Ковбій Н.М. 2012 1
5366 Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Словник – довідник: основна термінологія для студентів денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки про Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2012 55


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська