Колекція: 2008 р

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
11863 Джерела формування інвестиційних ресурсів Феняк Л.А. 2008 167
11820 Інтеграція природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів у вищих аграрних навчальних закладах 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата пед Левчук О. В. 2008 92
10380 Забруднення важкими металами відходів бджільництва Разанов С.Ф. 2009 27
10372 Особливості накопичення важких металів у восковій сировині Разанов С.Ф. 2008 24
9488 Соціальне спрямування бізнесу на підвищення якості продукції Ставська Ю. В. 2008 50
9487 Реформування системи державного нагляду за додержанням стандартів Ставська Ю. В. 2008 56
9472 Контролінг витрат на якість Ставська Ю.В. 2008 42
9464 Розвиток та територіальні пропорції переробної сфери регіонального зернопродуктового комплексу Ціхановська В. М. 2008 44
9387 Стимулювання інвестиційної діяльності розвитку зернопродуктового комплексу регіону Ціхановська В. М., Томчук С. В. 2008 37
8824 Spectral Studies of Dimethylaniline Ethylene Ketone Dyes in Ferroelectric Liquid Crystals V. Manzhara, M. Gorishnyi, O. Koval’chuk, T. Koval’chuk, O. Shevchuk 2008 57
2163 Оценка деформируемости при внедрении плоского штампа в металл с использованием МКЭ Нахайчук О.В. 2008 69
1986 Особливості інвентаризації біологічних активів Гуцаленко У.О. 2008 40
1983 Класифікація інвентаризації: теоретично-практичні аспекти Гуцаленко У.О. 2008 58
1982 Вплив концепцій на формування інформації у балансі Гуцаленко У.О. 2008 48
1922 Доцільність функціонування внутрішнього аудиту на підприємствах України Здирко Н.Г. 2008 48
1914 Внутрішній контроль в україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 87
1913 Реалізація принципу незалежності аудитора: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 72


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська