Колекція: 2008 р

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
11863 Джерела формування інвестиційних ресурсів Феняк Л.А. 2008 285
11820 Інтеграція природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів у вищих аграрних навчальних закладах 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата пед Левчук О. В. 2008 110
10380 Забруднення важкими металами відходів бджільництва Разанов С.Ф. 2009 38
10372 Особливості накопичення важких металів у восковій сировині Разанов С.Ф. 2008 64
9488 Соціальне спрямування бізнесу на підвищення якості продукції Ставська Ю. В. 2008 63
9487 Реформування системи державного нагляду за додержанням стандартів Ставська Ю. В. 2008 68
9472 Контролінг витрат на якість Ставська Ю.В. 2008 82
9464 Розвиток та територіальні пропорції переробної сфери регіонального зернопродуктового комплексу Ціхановська В. М. 2008 58
9387 Стимулювання інвестиційної діяльності розвитку зернопродуктового комплексу регіону Ціхановська В. М., Томчук С. В. 2008 60
8824 Spectral Studies of Dimethylaniline Ethylene Ketone Dyes in Ferroelectric Liquid Crystals V. Manzhara, M. Gorishnyi, O. Koval’chuk, T. Koval’chuk, O. Shevchuk 2008 83
2163 Оценка деформируемости при внедрении плоского штампа в металл с использованием МКЭ Нахайчук О.В. 2008 115
1986 Особливості інвентаризації біологічних активів Гуцаленко У.О. 2008 80
1983 Класифікація інвентаризації: теоретично-практичні аспекти Гуцаленко У.О. 2008 98
1982 Вплив концепцій на формування інформації у балансі Гуцаленко У.О. 2008 83
1922 Доцільність функціонування внутрішнього аудиту на підприємствах України Здирко Н.Г. 2008 80
1914 Внутрішній контроль в україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 106
1913 Реалізація принципу незалежності аудитора: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 114


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська