Колекція: 2010 р

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
13308 Нвестиційно-інноваційний компонент розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах вінницької області Мельник В.Я. Полеся В.М., Недбалюк О.О. 2010 41
13040 Застосування аналітичних процедур в аудиторській практиці Бралатан В.П., Федоришина Л.І., Пльонсак О.Л. 2010 59
13039 Оперативний аналіз ресурсозабезпеченості виробництва Пльонсак О.Л. 2010 51
10318 Прикладний пакет mathcad як засіб підвищення ефективності математичної підготовки майбутніх аграріїв О.В.Левчук 2010 79
10317 Дидактичний комплекс навчально-методичного забезпечення інтегрованої математичної підготовки фахівців О.В.Левчук 2010 73
9766 Перспективи створення спільних сільськогосподарських підприємств в україні Буряк К. В. Скорук О. П. 2010 93
9765 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства Погребняк Д.П.Скорук О.П 2010 105
9764 Стан та перспективи розвитку .малого підприємництва у вінницькій області Нагорна Ю. Скорук О.П 2010 66
9763 Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах економічної кризи Дзюбенко В.О. Скорук О.ГІ., 2010 97
9762 Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств та його наслідки Кучмій І.Г. Скорук О.П. 2010 85
9761 Стан та перспективи вдосконалення матеріально-технічної бази аграрного виробництва Бабюк К.Г. Скорук О.П. 2010 79
9760 Ефективне кредитування, як засіб збільшення оборотних фондів та розвитку сільськогосподарського виробництва. Федченко В.В Скорук О.П. 2010 99
9759 Формування та діяльність акціонерних товариств в україні Пура Л.О. Скорук О.П, 2010 80
9758 Проблеми відродження виробничої та соціальної інфраструктури села. Петрова O.A. Скорук О.П., 2010 66
9757 Формування та регулювання ринку праці Марценюк Я.Ю. Скорук О.П. 2010 92
9756 Вдосконалення організації виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Заєць О.М. Скорук О.П. 2010 83
9485 Значення управління якістю продукції на підприємстві Ставська Ю. В. 2010 88
9484 Внутрішній маркетинг як засіб підвищення конкуретоздатності підприємства Ставська Ю. В. 2010 90
9469 Інновації в комунікаціях Дібров А. О., Ціхановська В. М. 2010 74
9468 Перспективи розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму регіонального зернопродуктового комплексу Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2010 78
9462 Політика ціноутворення на підприємстві Галяс Т. М., Ціхановська В. М. 2010 84
9458 Інноваційна політика підприємства Пасічник С. В., Ціхановська В. М. 2010 108
9457 Інвестиційний капітал як передумова інноваційної діяльності Сидорук Н. Л., Ціхановська В. М. 2010 52
9455 Державна підтримка інноваційної діяльності Ціхановська В. М., Пасічник І. В. 2010 84
9426 Modernization – an imperative of an educational policy of Ukraine. Nataliya Pravduyk, Olena Levchuk 2010 43
9425 Теоретичні та методичні основи інтеграції природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів-аграріїв Левчук О.В. 2010 334
9392 Кластерна стратегія розвитку економіки як один із шляхів підвищення її конкурентоспроможності Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2010 60
9390 Сучасний стан та основні проблеми продовольчої безпеки України Ціхановська В. М. 2010 128
9389 Формування інноваційної інфраструктури України Мазур К. В., Ціхановська В. М. 2010 94
9388 Розвиток інвестиційної діяльності регіону Ціхановська О. М., Ціхановська В. М. 2010 62
2487 Дослідження роботи гідравлічних систем тракторів і сільськогосподарських машин на робочих рідинах біологічного походження Середа Леонід Павлович, Зінєв Михайло Вікторович 2010 79
2485 Розробка та дослідження роботи мобільного агрегата для переробки в щепу деревних відходів Середа Леонід Павлович, Зінєв Михайлот Вікторович 2010 100
2477 Формування усної переконуючої комунікації у студентів-аграріїв Т. І. Марцінко, асистент Марцінко Т.І. 2010 84
2476 ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Марцінко Т.І., Тимощук Н.М. 2010 107
2324 Внутрішній аудит системи управління ризиками та його розвиток Войтенко О.А., Подолянчук О.А. 2010 99
2257 Податковий контроль розрахунків підприємства з ПДВ Подолянчук О.А., Глушко І.Ю. 2010 88
2256 Внутрішній аудит компанії як складова корпоративного менеджменту Подолянчук О.А., Голишевська А.А. 2010 110
2255 Послідовність аудиту виробничих запасів Подолянчук О.А., Мельник М.Л. 2010 89
2254 Принцип незалежності в аудиторській діяльності Прохорова В.В., Подолянчук О.А. 2010 96
2178 Методика розрахунку підбирача з бітерно-ножовим різальним апаратом Гарькавий А.Д., Холодюк О.В., Кузьменко В.Ф. 2010 124
2177 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів різального апарата стеблових кормів з дисковими ножами Гарькавий А.Д., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. 2010 117
2176 Внутрішньогосподарський контроль у діяльності сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А. 2010 142
2162 Доходи: проблемні аспекти сутності та класифікації Подолянчук Олена Анатоліївна 2010 552
2161 Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства Подолянчук О.А. 2010 750
2135 Проблемні аспекти функціонування внутрішньогосподарського контролю підприємств аграрного сектору Подолянчук О.А. 2010 58
2134 Значення внутрішнього аудиту в системі контролю сільськогосподарського підприємства Подолянчук О.А. 2010 120
2116 Практика застосування комп’ютерних програм в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 108
2114 Компютерний аудит в системі внутрішньогосподарського контролю Гуцаленко У.О. 2010 197
2113 Місце та роль інвентаризації в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 45
2112 Активізація бухгалтерського відображення та підсилення контролю державних асигнувань в сільське господарство Гуцаленко Л.В. 2010 101
2109 Вплив міжнародних облікових стандартів на облік прибутків у сільськогосподарських підприємствах Гуцаленко Л.В. 2010 205
2108 Методологічні засади обліку прибутків у міжнародних облікових стандартах Гуцаленко Л.В. 2010 130
2107 Вплив дотацій держави на параметри та етимологічну значимість показника прибутків Гуцаленко Л.В. 2010 66
2106 Концепція облікового відображення державних асигнувань та їх впливу на об’єктивність формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Гуцаленко Л.В. 2010 83
2105 Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства Гуцаленко Л.В. 2010 73
2104 Прогностична функція обліку при формуванні бюджету підприємства Гуцаленко Л.В. 2010 74
2103 Методологічні аспекти обліку формування та узагальнення результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Гуцаленко Л.В. 2010 42
2102 Облікова система моніторингу контрольованих показників прибутку Гуцаленко Л.В. 2010 94
2101 Контролінг прибутку в адаптивній обліковій системі Гуцаленко Л.В. 2010 89
2099 Механізм контролю за формуванням фінансових результатів сільськогосподарських підприємств під впливом державних дотацій Гуцаленко Л.В. 2010 58
2097 Дослідження кінетики екстрагування при переробці при переробці рослинної сировини в біопаливо. Бандура В.М., Буйвол С.М. 2010 4
1921 Контроль за використанням бюджетних коштів в Україні Здирко Н.Г. 2010 472
1920 Проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні Здирко Н.Г. 2010 78
1919 Основні аспекти контролю за формуванням і використанням бюджетних коштів Здирко Н.Г. 2010 62
1918 Аудит в Україні – проблеми та перспективи розвитку Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. 2010 89
1917 Незалежний контроль в Україні: недоліки та переваги здійснення Здирко Н.Г. 2010 175
1788 ПОВЕДІНКА ТА МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ-ПЕРВІСТОК ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГРУП Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., 2010 144
1765 Обгрунтування основних елементів системи економічного аналізу О. Ф. Томчук 2010 132
1704 Характеристика основних пропорцій відтворення та особливості їх прояви в АПК О. А. Луценко 2010 156


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська