Колекція: 2010. Випуск 4

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
6304 Активізація використання інвестиційного потенціалу аграрного сектору Вінницької області М. П. Салтан 2010 69
6303 Розвиток інноваційної діяльності як основа науково-технічного прогресу в аграрній сфері М. С. Вітков 2010 101
6302 Інституційні зміни і аграрна політика у розвитку регіону В. А. Мамчур 2010 87
6301 Аудиторські послуги в Україні в контексті контролю їх якості Н. Г. Здирко, А. В. Рибачок 2010 91
6300 Принципи побудови процесу розробки фінансової стратегії підприємства Г. В. Блакита 2010 63
6299 Необхідність та особливості оцінки платоспроможності та ліквідності комерційного банку Н. М. Гудзенко, І. В. Любар 2010 224
6298 Соціальний аспект податкової політики російської імперії на початку XX століття Ю. В. Котик 2010 53
6297 Сучасний стан та перспективи розвитку соціально-виробничої інфраструктури села Д. Токарчук 2010 211
6296 Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для харчової промисловості З. П. Рожко 2010 51
6295 Економічне ранжування територій регіону за рівнем забезпечення продовольством О. Г. Підвальна, В. М. Бондаренко 2010 97
6294 Теоретичні підходи до класифікації основних фондів підприємств аграрної сфери С. А. Сегеда 2010 158
6293 Особливості формування аграрного ринку Вінниччини Г. О. Пчелянська 2010 60
6292 Інвестиційно-інноваційний компонент розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Вінницької області В. М. Полеся, О. О. Недбалюк, В. Я. Мельник 2010 62
6291 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині О. В. Клочковський, В. О. Клочковська 2010 109
6290 Напрями інтенсифікації садівництва на інноваційній основі Л. О. Барабаш 2010 119
6289 Відтворення трудових ресурсів села Вінницької області Н. Ю. Фіщук, Б. П. Фіщук 2010 78
6288 Страхування власного майна підприємства: особливості податкового та фінансового обліку Л. В. Коваль 2010 115
6287 Використання логістики в Україні та за кордоном В. Є. Качуровський 2010 115
6286 Імітаційна модель управління реалізаційними ризиками малого бізнесу Т. Є. Магас 2010 77
6285 Вплив глобальних ризиків на економічний розвиток А. В. Томаш, Н. А. Потапова, О. В. Клочко 2010 85
6284 Теоретичні аспекти менеджменту трудового потенціалу агроформувань О. Л. Матвієнко 2010 75


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська