Колекція: 2012. Випуск 2 (64)

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
6245 Актуальні питання земельної реформи, яка проводиться в Україні О. В. Чаплигіна, І. В. Шварц 2012 200
6238 Експортно-імпортні операції цукрової галузі Вінницької області в умовах інтеграції економіки України З. П. Рожко 2012 102
6211 Практичні аспекти переоцінки основних фондів бюджетних установ В. І. Янчук, Н. М. Андрєєва 2012 115
6210 Удосконалення організації синтетичного обліку оплати праці на сільськогосподарських підприємствах Н. П. Юрчук 2012 178
6209 Лізинг в системі розвитку сільських територій Л. Г. Чернюк 2012 59
6208 Проблеми підвищення ефективності здійснення державного фінансового контролю в Україні І. В. Фурман, Б. В. Сивак, Ю. І. Покотило 2012 127
6207 Оцінювання аудиторських ризиків в середовищі комп"ютерних інформаційних систем відповідно до міжнародної практики В. А. Фостолович, О. І. Спориш 2012 155
6206 Міжнародні інвестиції та їх значення Н. Ю. Фіщук, О. І. Грубеляс 2012 395
6205 Теоретичні аспекти диверсифікації ринку біопалив в контексті енергетичної безпеки України Б. П. Фіщук, О. В. Мазур 2012 92
6204 Особливості банківського кредитування підприємств АПК Н. Д. Фаюра, О. О. Костюк 2012 137
6203 Економічна оцінка вирощування ріпаку в аграрних формуваннях регіону Ю. С. Синиця 2012 75
6202 Основные направления усовершенствования документального оформления эфиромасличного сырья на предприятиях АР Крым Е. С. Сорокина 2012 107
6201 Валютные риски инвестирования в украинскую экономику А. А. Семченков 2012 49
6200 Розвиток власної переробної сфери ріпаку як шлях до енергонезалежності України О. П. Скорук, І. В. Вусінська 2012 67
6199 Соціально-економічна ефективність розвитку в Україні горіхоплідного виробництва Г. М. Сатіна 2012 65
6198 Накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні: проблеми та перспектива розвитку К. І. Проскуряков 2012 49
6197 Шляхи запобігання ризику відмивання доходів неприбутковими організаціями О. А. Поліщук, В. П. Костенко 2012 120
6196 Оцінювання результативності сільського господарства як виду економічної діяльності: макрорівень Н. В. Поліщук 2012 77
6195 Мотивація працівників в умовах пріоритетного розвитку сільських територій Вінницької області В. О. Поліщук 2012 102
6194 Система інформаційного забезпечення контролю нерухомості О. А. Подолянчук 2012 73
6193 Організаційно-правові засади боротьби з контрабандою на сучасному етапі О. П. Письменна, І. В. Сотніченко, О. В. Томчук 2012 98
6192 Внутрішній аудит у запобіганні помилок і шахрайства на підприємстві Л. Г. Михальчишина, В. В. Калашник 2012 362
6191 Проблеми та напрями реалізації бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку М. Ю. Мироненко 2012 49
6190 Економіко-виробничі перспективи застосування біопалива в Україні О. Л. Матвієнко, Т. Г. Гапчак 2012 87
6189 Проблеми лізингових відносин на сучасному етапі та шляхи їх подолання О. В. Марценюк-Розарьонова, С. В. Зарубенко 2012 145
6188 Стан інвестиційної діяльності у Вінницькій області Т. М. Мараховська, Н. В. Трач, О. О. Червоняк 2012 105
6187 Брендинг як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції С. В. Мамалига, Н. В. Волинець 2012 173
6186 Механізм управління холдинговою компанією А. Г. Мазур, Я. В. Гонтарук, І. Я. Клибанівська 2012 173
6185 Інвестиційна привабливість виробництва і використання поновлюваних джерел енергії С. В. Лук"янець 2012 71
6184 Виробництво біогазу: досвід зарубіжних країн та перспективи розвитку в Україні О. В. Климчук, Н. В. Грох 2012 73
6183 Сучасні підходи до страгегічного управління розвитком підприємства в умовах господарювання О. С. Колесов, А. В. Вацьківська 2012 190
6182 Стимулювання праці як фактор підвищення її продуктивності у сільськогосподарському виробництві С. Г. Кафлевська, А. Є. Садовська 2012 94
6181 Інституціональні особливості розвитку біоенергетики М. В. Дубініна 2012 98
6180 Формування фінансової політики агропідприємств при залученні зовнішніх джерел фінансування Н. В. Грищук 2012 75
6179 Еколого-економічна та продовольча безпеки в агробізнесі І. В. Власенко 2012 89
6178 Методологія аудиту сільськогосподарських підприємств В. П. Бралатан, В. О. Білохатнюк 2012 96
6177 Економічний зміст лізингу та його види В. М. Бондаренко, Л. М. Бондаренко 2012 128
6176 Розвиток промислового садівництва на Вінниччині Л. О. Барабаш, К. В. Мазур, В. І. Зарубенко 2012 142


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська