Колекція: Міжнародні конференції

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
13060 Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук. - практич. Інтернет-конф. 2017 784
10566 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова 2013 80
7127 Українське зерно: стан та перспективи Материнська Ольга Андріївна 2013 141
7126 Значення українського зерна для світового господарства Материнська Ольга Андріївна 2013 59
5057 Застосування інноваційних методів навчання як одна із педагогічних умов успішного формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2010 39
5054 Forming the Creative Thinking of Future Foreign Language Teachers Кравець Р.А. 2009 33


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська