Колекція: 2012. Випуск 1(57)

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
5028 Іnvestigation of biomass as one of the most important renewable energy source in the world  Viktor Pryshlyak 2012 49
5027 Зоогигиеническая оптимизация и экологическая сбалансированность технологии выращивания свиней В. В. Соляник, С. В. Соляник 2012 82
5026 Использование природных адсорбентов в качестве наполнителя для премиксов М. А. Надаринская, А. И. Козинец, О. Г. Голушко, Т. Г. Козинец 2012 56
5025 Оптимізація елементів технології вирощування міскантусу в умовах західного Лісостепу України М. Я. Гументик, В. М. Квак 2012 112
5024 Зимостійкість та урожайність ячменю озимого залежно від норм висіву в умовах північного Степу І. І. Ярчук, В. Ю. Божко 2012 57
5023 Санітарно-гігієнічні аспекти процесу анаеробної біоферментації відходів тваринництва О. С. Яремчук 2012 70
5022 Регуляція продуктивності та якості продукції льону олійного за допомогою регуляторів росту з різним напрямком дії О. О. Ходаніцька 2012 72
5021 Вплив біотичних факторів на стан парково-вуличних насаджень дерев каштана Н. Ю. Фіщук, О.О. Довбищук 2012 75
5020 Еколого-типологічні аспекти розбудови регіональної екологічної мережі Вінниччини Б. П. Фіщук, К. В. Аврамчук 2012 86
5019 Погода, клімат і урожай біомаси В. В. Томчук 2012 82
5018 Вплив ретардантів на інтенсивність проростання та гістогенез паростків бульб картоплі при виході їх зі стану спокою О. О. Ткачук 2012 51
5017 Енергетична ефективність вирощування козлятнику східного в умовах правобережного Лісостепу України Т. П. Самохвал 2012 42
5016 Вплив суміші хлормекватхлориду і трептолему на морфогенез та продуктивність соняшнику 2012 86
5015 Ріпак – перспективна олійна культура нашої держави В. В. Рогач 2012 42
5014 Вплив рівня термічного режиму грунту на ріст і розвиток коренеплодів моркви в умовах південної частини західного Лісостепу України Ю. В. Потапський 2012 40
5013 Дата народження бичків, прирости живої маси та використання екскрементів зимового періоду для виробництва біогазу Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Т. М. Ткачук 2012 87
5012 Залишки кормів використовуються для отримання нетрадиційних джерел енергії Л. В. Польовий, О. Л. Польова 2012 41
5011 Покращення якості яловичини шляхом вибракування відстаючих у рості бичків української чорно-рябої молочної породи Л. В. Польовий, В. О. Ліцький 2012 94
5010 Картопля – важлива продовольча і високоенергетична культура Лісостепу правобережного І. С. Поліщук, М. І. Поліщук, О. В. Палагнюк 2012 127
5009 Дія антигіберелінового препарату хлормекватхлориду на структуру урожаю і якісні характеристики олії маку олійного С. В. Поливаний 2012 75
5008 Агротехніка проти бурякової нематоди М. І. Палилюлько, В. В. Підлісний, О. М. Семенов 2012 162
5007 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність зернової кукурудзи В. Д. Паламарчук, О. Д. Паламарчук, І. В. Волчанська, В. В. Мельник 2012 117
5006 Вивчення впливу гербіцидів на забур’яненість та урожайність цукрових буряків С. Є. Окрушко, Д. А. Мандик 2012 72
5005 Склади зберігання непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин – джерело небезпеки для навколишнього середовища Л. І. Моклячук, Ю. С. Баранов, І. М. Городиська [та ін.] 2012 61
5003 Перспективи виробництва сої в Україні О. В. Мазур 2012 42
5002 Сучасний стан на ринку ріпаку В. А. Мазур, О. О. Шевчук 2012 58
4993 Роль лукопасовищних угідь у вирішенні енергетичної проблеми в Європі Т. А. Кулаковська, Ю. А. Векленко 2012 84
4992 Світчграс як енергоємна сировина для виробництва біопалива П. А. Крайсвітній, М. І. Кулик, О. В. Рій 2012 75
4991 Екологічні особливості та перспективи вирощування лісових енергетичних культур на радіоактивно забруднених територіях Вінниччини Г. І. Кравчук, М. А. Дзюмак, О. О. Кравчук [та ін.] 2012 61
4990 Ефективність бактеріальних добрив у агроценозах сої в умовах правобережного Лісостепу України С. І. Колісник, С. Я. Кобак, Ю. М. Шкатула 2012 50
4989 Позакореневе підживлення Еколистом: якісні показники врожаю Р. В. Ільчук, В. В. Альохін, Ю. Р. Ільчук, Ю. І. Недільська 2012 61
4988 Використання міновіту та мінази в годівлі молодняку свиней А. В. Гуцол, М. О. Мазуренко, Г. І. Льотка [та ін.] 2012 105
4987 Рівень техногенного навантаження на довкілля та вміст жирних кислот загальних ліпідів і важких металів у пилку з яблуні В. Я. Віщур 2012 51
4986 Формування врожаю гливи звичайної залежно від інтенсивності освітлення С. А. Вдовенко 2012 74
4985 Сучасні екологічні проблеми басейну річки Дністер О. О. Алєксєєв, Б. П. Фіщук 2012 43
4984 Сучасний стан і перспективи вирощування соняшнику та ріпаку у Вінницькій області В. О. Азуркін, І. С. Поліщук, І. М. Дідур 2012 146


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська