Колекція: Всеукраїнські конференції

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
13585 Програма всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Продовольча безпека україни і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції» 2017 455
13584 Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської науково - практичної Інтернет- конф. 2017 1541
13520 Програма Всеукраїнської науково-практичоїа конференції «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» 2017 372
10692 Метеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної економіки в умовах інституціональних трансформацій» Викладачі та студенти ВНАУ 2016 503
10319 Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці колектив ВНАУ 2016 714
9860 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 3 2015 849
9859 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 2 2015 971
9857 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 1 2015 835
8006 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту Подолянчук О.А. 2014 257
5055 Головна мета підготовки майбутніх учителів іноземної мови - формування творчого мислення Кравець Р.А. 2010 63
5001 Управління персоналом в системі внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 116
4999 Періодизація внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 69
4998 Правова регламентація внутрішньогосподарського контролю за кордоном Марчук У.О. 2012 114
4997 Базові концепції внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 84
4996 Права та обов’язки внутрішніх контролерів Марчук У.О., Бондаренко А.В. 2011 94
4995 Особливості системи внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О., Калашник В.В. 2011 141
4894 Роль творчого мислення на сучасному занятті з англійської мови Кравець Р.А. 2009 52


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська