Колекція: Бланки і форми

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
13284 Дипломний проект на тему «Удосконалення обладнання в апаратурно-технологічній лінії рафінації жирів на базі ТОВ «АВІС» Ладняк А.А. 2017 3
9295 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок Міністерство освіти і науки України 2015 40
8366 Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ 2015 23
8365 Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ 2015 31
8005 Заліково-екзаменаційна відомість ВНАУ 2014 56
7993 Наказ про затвердження форм документів ВНАУ 2014 45
7992 АТЕСТАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ Науково методичний центр 2014 55
7991 Навчальна картка студента МОН України 2014 123
7990 Залікова книжка ІІI-IV МОН України 2014 109
7989 Залікава книжка І-ІІ МОН України 2014 50
7988 Особова справа студента МОН України 2014 74
7987 Додаток до наказу МОН України 2014 42
7986 Наказ про зарахування МОН України 2014 69
7985 Повідомлення про зарахування МОН України 2014 46
7984 Протокол співбесіди МОН України 2014 41
7983 Вкладка МОН України 2014 48
7982 Титульна сторінка письмової роботи МОН України 2014 66
7981 Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні МОН України 2014 34
7980 Відомість вступного випробування МОН України 2014 51
7979 Повідомлення до участі у вступних випробуваннях МОН України 2014 59
7978 Розписка в отриманні документів МОН України 2014 57
7977 Опис особової справи МОН України 2014 48
7976 Опис особової справи МОН України 2014 44
7973 Аркуш вступних випробувань МОН України 2014 46
7972 Розписка Приймальна комісія МОН України 2014 121
7971 приймальна комісія опис МОН України 2014 35
7970 приймальна комісія Журнал МОН України 2014 35
7969 приймальна комісія заява 3 МОН України 2014 47
7966 приймальна комісія заява 1 МОН України 2014 42
7963 Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль в митних органах» Кафедра аудиту та державного контролю 2014 87
7942 Наскрізна схема звязків дисциплін кафедри міжнародної економіки кафедра міжнародної економіки 2014 65
7829 Зразок вкладки для журналу викладача щодо відпрацювань пропущених занять студентами 2014 2
6990 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва Материнська Ольга Андріївна 2013 97
6989 Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку Материнська Ольга Андріївна 2013 65
6988 Книга обліку доходів та витрат Материнська О.А. 2013 69
6987 Журнал реєстрації господарських операцій Материнська О.А. 2013 141
6986 Акт переоцінки біологічних активів Материнська О. А. 2013 80
4884 Нова робоча програма з дисципліни Адаптивні системи землеробства Цицюра Я.Г. 2012 546
4883 Нова робоча програма з дисципліни ТВПР Цицюра Я.Г. 2012 329
4624 Наказ. Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2012 1


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська