Статті

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
24969 Agricultural management in competitive conditions: realities and prospects = Управління сільськогосподарству в конкурентних умовах: реаліти та перспективи Hryshchuk N. 2020 2
24954 Бринза з імуномодулюючими властивостями Новгородська Н. В. 2020 1
24946 Enterprise financial policy = Фінансова політика підприємства Polova O. L. 2020 0
24945 Ecological evaluation of wax produced in conditions of pollution of medium oils by radionuclides and hard metals Razanov S. F., Mudrak O. V., Mudrak H. V. 2020 3
24943 Justification of the modes of the milk washing system of the milking installation = Обґрунтування режимів системи промивання молока доїльної установки Pryshliak V., Babyn I. 2019 3
24942 Продуктивність курчат-бройлерів при використанні у годівлі Bacilluslicheniformis Постернак Л. І. 2020 2
24941 Моніторинг забруднення важкими металами ґрунтів сільськогосподарського призначення Лісостепу Правобережного Гуцол Г. В. 2020 4
24940 Оцінка інтенсивності забруднення медоносних угідь важкими металами Гуцол Г. В. 2020 4
24939 Роль екологічної мережі східного поділля в структурі національної екомережі України Ковка Н. С. 2020 4
24937 The use of probiotics and prebiotics in dairy drinks = Застосування пробіотиків та пребіотиків у молочних напоях Bondar M. 2020 3
24930 Problems of using the central bank discount rate as a regulatory tool Prylutskyi А. 2020 4
24929 Вплив контролю забур'янення на урожайність гороху посівного Окрушко С. Є. 2020 2
24927 Урожайність і якість коренеплодів моркви столової зарубіжної селекції Вдовиченко І. П. 2020 3
24926 Экологическая оценка загрязнения почвы и селькохозяйственной продукции по содержанию радионуклидов Яковець Л. А. 2020 2
24925 Управління прибутковістю аграрного підприємства в сучасних умовах Герасимчук В. Г. 2020 1
24924 Практичні аспекти вирощування овочів і картоплі по технології strip-till Томчук В. В. 2020 3
24923 Feed productivity of medicago sativa depending on the elements of growing technology Telekalo N. V., Melnyk M. V. 2020 2
24922 Геометричне моделювання в задачі трасування лінійних інженерних споруд Шевченко А. В., Видмиш А. А., Штуць А. А. 2020 4
24920 Life insurance market in ukraine: ways to develop Aleskerova Y., Todosiichuk V., Kolіsnik V. 2020 2
24919 Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку Ставська Ю. В. 2020 3
24918 Порівняльна оцінка накопичення Zn розторопшею плямистою (Silybum Marianum) залежно від виду мінеральних добрив Ткачук О. П., Разанова А. М. 2020 7
24917 Foreign currency market of status and development trends Ruda O. L. 2020 4
24916 Перезимівля озимого ріпаку залежно від факторів інтенсифікації в умовах Лісостепу Правобережного Забарна Т. А. 2020 8
24915 Защита выражения мнения в практике европейского суда по правам человека Опольська Н. М. 2020 4
24914 Гарантії права на свободу творчості в Україні Опольська Н. М. 2019 6
24913 Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК Гонтарук Я. В. 2020 9
24906 Investigation of oil extraction from the canola and soybean seeds, using a microwave intensifier Bandura V., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. 2018 11
24904 Мeтодичні пiдходи до оцінки процесів модернізації системи eкoлoгoбeзпeчнoгo cтaлoгo poзвитку Лутковська С. М. 2020 14
24903 Ідентифікації екологічних ризиків у системі еколого-економічної безпеки Лутковська С. М. 2020 9
24902 Сутність системи екологічної безпеки сталого розвитку в умовах глобальної економіки Лутковська С. М. 2020 11
24900 Стратегія глобалізації екологобезпечного сталого розвитку Лутковська С. М. 2020 7
24895 Фундаментальні дослідження екологічної безпеки сталого розвитку та процесів екологічної модернізації Лутковська С. М. 2020 13
24894 Стратегічні пріоритети удосконалення модернізаційних заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки Лутковська С. М. 2020 13
24893 Забезпечення сталого розвитку за умов модернізації системи оцінки рівня екологічної безпеки Лутковська С. М. 2020 11
24890 Technologies of supporting decision in understanding conditions for projecting technological processes Brovarets О. О., Kovbasa V. P. 2019 9
24889 Технології підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при проектуванні технологічних процесів Броварець О. О., Ковбаса В. П. 2019 20
24888 Правове регулювання виробництва ветеринарних препаратів Оверковська Т. К. 2020 10
24880 Формування та реалізація стратегії розвитку підприємств олійно-жирової галузі Ставська Ю. В. 2020 11
24879 Monetary funds as a concept in accounting = Грошові кошти як поняття в бухгалтерському обліку Podolianchuk O. A., Koval N. І. 2020 11
24878 Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в регіон Кубай О. Г. 2020 10
24877 Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування лексичної компетентності студентів аграрних закладів вищої освіти Тимощук Н. М. 2020 13
24876 Концептуальні напрями підвищення ефективності функціонування спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. 2020 14
24862 Непрацюючі довгосторокові банківські кредити в україні: проблеми обліку та аналізу Корпанюк Т. М., Довгань П. О. 2020 12
24861 Оптимізація площі живлення та густоти стояння рослин гібридів для максимальної продуктивності буряків цукрових в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. 2020 12
24860 Продуктивність рослин пшениці озимої залежно від фону живлення та застосування біологічних добрив в умовах Правобережного Лісостепу України Поліщук М. І. 2020 14
24859 The impact of external financial risks on enterprise activities Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Maksymenyuk T 2020 10
24858 Лінгвістична характеристика друкованих рекламних оголошень Тимкова В. А. 2020 9
24857 Streamlining the usage of organic animal husbandry as a determinant of increasing agricultural production efficiency Bereziuk S., Zubar I. 2020 7
24856 Economic analysis for forecasting and prospective planning of economic processes of local self-government Samborska O. Y. 2020 14
24855 Розвиток біоенергетики як складова забезпечення енергетичної безпеки України Пришляк Н. В., Курило В. Л., Пришляк В. М. 2020 13
24854 Розвиток малого та середнього бізнесу Вінницької області Фіщук Н. Ю., Березюк С. В. 2020 8
24851 Фінансова спроможність та забезпечення дохідності об'єднаних територіальних громад Тітов Д. В. 2020 8
24849 The use of information technologies at the state and local levels = Використання інформаційних технологій на державному та місцевому рівнях Zelinska O., Volontyr L. 2020 10
24848 Вивчення та добір вихідного матеріалу для створення сортів і гібридних популяцій люцерни посівної, толерантних до підвищеної кислотності грунтового розчину Бугайов В. Д., Мамалига В. С., Горенський В. М. 2020 14
24847 Ефективність використання замінників білкового корму бджіл при виробництві гомогенату трутневих личинок Разанов С. Ф., Вітер Н. Г., Овчарук В. В. 2020 13
24845 Нефінансова звітність підприємств як стратегічний інструмент налагодження маркетингу партнерських відносин Герасименко Ю. В., Пчелянська Г. О. 2020 11
24840 Advantages, risks and threats of global digitalization = Переваги, ризики та загрози глобальної цифровізації Koliadenko S. 2020 15
24839 Development of small enterprises in the region by organizational and economic regulation mechanism = Розвиток малих підприємств у регіоні через організаційно-економічний механізм регулювання Koliadenko D. 2020 12
24838 Innovations in Agriculture: Necessity, Problems and Opportunities = Інновації в сільському господарстві: необхідність, проблеми та можливості Kolomiets T. 2020 16
24837 Агроекологічна оцінка стану едафотопів Лісостепу правобережного залежно від інтенсивності хімізації землеробства Яковець Л. А. 2020 13
24836 Оцінка регулювання присутності бур'янів в агрофітоценозах гороху посівного Окрушко С. Є. 2020 20
24835 Оптимальне планування в управлінських задачах Рузакова О. В. 2020 20
24834 Видовий склад ефемероїдів регіонального парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів Шевчук О. А., Криклива С. В., Шевчук В. В., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. 2020 13
24833 Unemployment as a major socio-economic problem of society development Broyaka A., Khaietska O. 2020 13
24832 Тенденції розвитку інфраструктури та логістики на зерновому ринку Киш Л. М. 2020 11
24831 Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва Киш Л.М. 2020 12
24830 Використання новітніх добрив при вирощування двохліток рослиноїдних риб Дацюк І. В. 2020 21
24828 Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. 2020 18
24827 Researching of the influence of design parameters for electric arc equipment on properties of coatings and the factors of spray process Nikolaychuk V. 2020 11
24826 Мотивація як найважливіша функція в управлінні публічними закупівлями Здирко Н. Г., Козаченко А. Ю. 2020 21
24825 Accounting features in production of organic agricultural products = Особливості обліку у виробництві органічної сільськогосподарської продукції Ishchenko Ya. 2020 13
24824 Financial sustainability of the enterprise: features of recognition and strategy of providing in modern conditions Kozachenko A. 2020 11
24823 Правова охорона земель сільськогосподарського призначення в Україні Бабой А. М. 2019 18
24821 Урожайність насіння квасолі залежно від удобрення та застосування інокуляції насіння в умовах правобережного лісостепу України Колісник О. М. 2020 16
24819 Насіннєва продуктивність сої за використання рістрегулючих препаратів Шевчук О. А., Вергеліс В. І. 2020 9
24818 В’язкість і теплопровідність пари цезію при високих температурах Дзісь В. Г. 2020 15
24816 Nonparametric methods of statistics in the analysis of the results of the experiment Naiko D. A. 2020 12
24815 Foreign direct investment: assessment of involvement in the economy of Ukraine = Прямі іноземні інвестиції: оцінка залучення в економіку України Yurchuk N. P., Kiporenko S. S. 2020 13
24814 Professional training of agricultural industry assistants as pedagogical problem Олійник Н. А., Спірідонова Л. М. 2020 8
24813 Управління активами підприємства Дячинська О. М., Дячинський А. В. 2020 15
24811 Risks in the credit activities of banks of Ukraine Martseniuk O. 2020 12
24810 Кооперативна форма економічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 18
24809 Недержавне пенсійне страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Марценюк О. В 2020 19
24804 Риборозведення. Дослідження поетапного обліку витрат на прикладі "ОБ'ЄДНАННЯ УКРРИБГОСП" Білявцева В. В. 2020 10
24803 Особливості моделювання сільськогосподарського виробництва з врахуванням ризику Ушкаленко І. М. 2020 9
24802 Нелінійний діелектричний ефект сегнетоелектричних рідких кристалів Шевчук О. Ф. 2020 10
24801 Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу Дацюк І. В. 2020 11
24800 Особливості обліку та аудиту платіжних інструментів як основних важелів управління фінансовим забезпеченням господарської діяльності підприємства Козаченко А.Ю. 2020 9
24799 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V., Kurylo V. 2019 4
24798 Теорія та практика зрізання стебел у технологіях проектування сільськогосподарських машин і формування професійних компетентностей майбутнього агроінженера Курило В. Л., Пришляк В. М. 2019 9
24797 Науково-технічні особливості проектування дискових знарядь для інноваційних технологій виробництва цукрових буряків як методологічна складова формування професійних компетентностей агроінженера Пришляк В. М., Курило В. Л. 2019 11
24796 Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами в умовах зміни кон’юнктури ринку Киш Л. М. 2020 17
24795 Status and features of social insurance in Ukraine Prylutskyi А. 2020 3
24794 Критерій ефективності в аналізі та державному аудиті публічних закупівель Здирко Н. Г., Остапчук С. М. 2020 14
24793 Механіко-технологічні властивості стебел як передумова до розробки робочих органів сільськогосподарських машин і формування проектних компетентностей агроінженера Курило В. Л. Пришляк В. М. 2019 19
24792 Structurization of the regions of ukraine by the indicator of cash estimation of agricultural lands Volontyr l., Zelinska О., Potapova N. 2020 17
24791 Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця як фактор формування успішної особистості Будяк Р. В., Мрук В. В. 2019 15
24789 Ефективність використання основних засобів підприємства Федоришина Л. І., Школьний В. С. 2020 18
24788 Прогресивні технології виготовлення шестерень внутрішнього евольвентного зачеплення Будяк Р.В. 2019 16
24787 Потенціал біомаси побічної продукції рослинництва для удобрення грунту Ткачук О. П., Овчарук В. В. 2020 17
24786 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК Брояка А. А. 2020 25
24781 Management of information risks of the enterprise in the conditions of digitalization = Управління інформаційними ризиками підприємства в умовах цифровізації Yurchuk N. 2020 16
24779 Аналіз інвестиційних можливостей підприємництва з позицій розвитку інноваційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел Бабина О. М. 2020 23
24778 Assessment of the effectiveness of the development of innovationinvestment activity in the production of alternative energy sources Babyna O. 2020 15
24777 Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій Бабина О. М. 2020 14
24776 Особливості організації і методики проведення документальної перевірки податку на прибуток Чудак Л. А. 2020 12
24773 Економічний розвиток регіонів в процесі децентралізації: сучасний стан та перспективи Михальчишина Л. Г., Фіщук Н. Ю. 2020 16
24771 Obtaining and characteristic of the magnesium organic forms on the basis of products of bifidobacteria processing and their metabolites Budiak R., Kapustian A., Antipina O. 2018 11
24769 Лобіювання в системі соціально-економічних пріоритетів України Головня О. М. 2020 30
24768 Охоплююче протягування в технологіях виготовлення шестерень внутрішнього евольвентного зачеплення Будяк Р. В. 2019 29
24767 Обробка гільз силових циліндрів гідросистем сільськогосподарських машин Будяк Р. В. 2019 30
24766 Економічний аналіз економії бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель Здирко Н. Г. 2019 16
24764 Аудиторські докази: сутність, оцінка в контексті забезпечення вимог достатності та прийнятності Фабіянська В. Ю. 2020 17
24763 Особливості пластичної деформації металів при немонотонному деформуванні Сивак Р. І., Рекечинський В. І. 2020 22
24760 Foreign language teaching at the agrarian higher educational establishments Tymoshchuk N. 2020 15
24757 Розвиток організаційних форм та спеціалізація соціальних підприємств на селі Дюк А. А. 2020 26
24756 Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектора економіки Калетнік Г. М. 2015 23
24753 Технологія транскрибування в освітньому процесі Цирульник C., Непийвода М., Бородай Я. 2020 15
24751 Експерименти з оберненими властивостями світлодіодів Цирульник С., Ткачук В., Непийвода М., Цирульник М. 2020 16
24750 Оцінка організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань Калетнік Г. М., Шинькович А. В. 2020 16
24749 Financing activities of ukrainian enterprises through the leasing mechanism = Фінансування діяльності вітчизняних підприємств через механізм лізингу Yurchuk N., Kiporenko S. 2020 12
24748 Інституційні стимули підвищення ефективності державного сектору при децентралізації 5 Колесник Т. В. 2020 15
24747 Проблеми комерціалізації на ринку насіння в Україні Захарчук О. В., Мазур К. В. 2020 19
24746 Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів Гончарук І. В. 2020 17
24745 Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку власного капіталу Любар О. О. 2020 23
24744 Methodology of competitive innovations creation for the food industry enterprise Stavska U. 2020 15
24743 Суть, проблеми та механізм забезпечення фінансової безпеки держави Руда О. Л. 2020 21
24742 Управління пожнивними рештками і мульчею Томчук В. В. 2020 24
24741 Концептуальні положення державного регулювання інноваційних процесів Паламаренко Я. В. 2020 44
24740 Організаційно-економічні удосконалення стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості Паламаренко Я. В. 2020 13
24739 Аналіз організації бюджетного планування в Україні Метелиця В. М., Коваль Н. І., Томашук І. В. 2020 16
24738 Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток Мулик Я. І. 2020 23
24737 Formation of enterprises investment security monitoring system Mulyk T. 2020 10
24736 Особливості проростання насіння бобів кормових за дії регуляторів росту рослин Вергеліс В. І., Шевчук О. А. 2020 17
24734 Financial aspects of macroeconomic development of the economy/ Prylutskyi А. 2020 13
24733 Financial institutions finances: vinnytsya city employment center Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Fadeeva M. 2020 24
24732 Міжнародно-правові гарантії права на свободу творчості Опольська Н. М. 2020 14
24731 Критерії ефективності нормативно-правового регулювання права на свободу творчості в Україні Опольська Н. М. 2020 22
24730 Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України Калетнік Г. М. 2019 21
24729 Совершенствование европейских гарантий свободы выражения мнения, слова и творчества Опольська Н. М. 2020 9
24725 Шляхи збільшення продуктивності посівних агрегатів Кондратюк Д. Г. 2018 12
24724 Метод покриття графіку навантаження тваринницької ферми при автоно-мному електропостачанні, на базі біогазових установок Стаднік М. І., Грицун А. В., Проценко Д. П. 2019 16
24723 Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування Рябошапка В. Б., Пясецький А. А., Єленич А. П. 2018 15
24718 Комплаєнс-контроль в корпоративному управлінні Чудак Л. А. 2020 40
24709 Основні переваги кластерної моделі організації туристичного бізнесу у регіоні Табенська О. І. 2020 18
24707 Організаційно-економічні характеристики соціалізації підприємництва на селі в сучасних умовах господарювання Дюк А. А. 2020 14
24706 Практичні підходи застосування LED sensing Цирульник С., Цирульник М., Бородай Я. 2019 16
24700 Охорона природи та заповідна справа в Україні та на території Cхідного Поділля Ковка Н. С. 2020 20
24699 Інноваційно-інвестиційна модель розвитку України у контексті досягнення пріоритетів сталого розвитку (іnovation-investment model of ukraine development in the context of sustainable development priorities) Вовк В. Ю. 2020 21
24698 Монетарна політика Національного банку та її основні засади Руда О. Л. 2020 24
24695 Амінокислотний та хімічний склад м’яса перепелів за використання сухого екстракту ехінацеї блідої Чудак Р. А., Побережець Ю. М. 2020 13
24694 Внутрішній контроль підприємства: сутність, класифікація та основні елементи Фабіянська В. Ю. 2020 10
24693 Технологічні процеси сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. 2019 15
24685 Peculiarities of the communicative competence development of future agrarian specialists = Особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх аграрних фахівців Manzhos E. 2020 16
24684 Організаційна модель проектування туристичного кластера Волошина О. В., Манжос Е. О. 2020 12
24681 Проблематика побудови математичної моделі процесу мікрохвильового сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. 2019 13
24680 Моделювання вібраційно-планетарного відтискування в’язко-пластичної сировини на основі безрозмірних комплексів Бандура В. М., Липовий І. Г. 2019 10
24672 Сonceptual foundations of environmental modernization of land relations = Концептуальні засади екологічної модернізації земельних відносин Polova O. L. 2020 14
24671 Вплив біотичних та абіотичних чинників на польову схожість та збереження рослин сортів пшениці озимої залежно від попередників та строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Поліщук І. С., Поліщук М. І. 2020 15
24670 Розробка пристрою для очищення та відновлення мастила Швець Л. В. 2018 13
24665 Державне регулювання страхового ринку України із врахуванням світових тенденцій Марценюк О. В. 2020 27
24662 Особливості вмісту нітратів у сільськогосподарських культурах, вирощених в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. 2019 24
24661 Формування фотосинтетичної продуктивності ярої пшениці в умовах Лісостепу Правобережного Пелех Л. В. 2020 21
24660 Перезимовка растений озимого рапса в зависимости от разных сроков посева и уровней основного удобрения Мацера О. О. 2020 23
24659 Динаміка запасів продуктивної вологи під посівами конюшини лучної залежно від способів вирощування та удобрення Забарна Т. А. 2020 20
24658 Аналітичне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств та його удосконалення Томчук О. Ф. 2020 17
24657 Innovations in the Agricultural Business: Problems and Prospects in Ukraine = Інновації в аграрному бізнесі: проблеми та перспективи в Україні Mulyk T., Mulyk Y. 2020 16
24654 Визначення дефектів трансформаторного обладнання з використанням частотних діагностичних параметрів Рубаненко О. Є., Лабзун М. П., Грищук М. О. 2017 31
24653 Вплив відновлювальних джерел енергії на технічний стан обладнання розподільних мереж Рубаненко О. Є., Бондаренко Є. А., Гунько І. О., Коваль А. М. 2018 20
24652 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. 2018 23
24651 Інноваційний підхід у використанні універсально-збірних пристосувань Островський А. Й. 2018 10
24650 Планування технічного обслуговування силових трансформаторів за результатами контролю їх частотних характеристик Грищук М. О., Рубаненко О. О., Рубаненко О. Є. 2019 17
24648 Ефективний спосіб згодовування сухого захищеного жиру молочним коровам Овсієнко С. М. 2020 14
24647 Дослідження пошкодження силового трансформатора на фотовольтаічній електростанції Грищук М. О., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. 2019 18
24646 Задачі моделювання технічних систем як обєктів розробки Зелінська О. В. 2018 17
24644 Біохімічний склад перги Лісостепу України Броварський В. Д., Зотько М. О., Ткаченко О. П. 2018 17
24642 Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів Киш Л. М. 2020 29
24641 Теоретико-експериментальний метод розрахунку вагових коефіцієнтів штучної нейроподібної мережі в системах діагностування гідроагрегатів Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. 2019 13
24631 Розробка рецептур та технології отримання спредів Фіалковська Л. В. 2018 9
24630 Концептуальне відображення еволюції ринку та цивілізації як єдиного процесу Логоша Р. В., Колесник Т. В. 2020 33
24626 Формирование симбиотической продуктивности сортов сои в услоивях Правобережной Лесостепи Украины Забарна Т. А., Пелех Л. В. 2020 16
24625 Ростові процеси сортів сої та роль позакореневих підживлень при їх проходженні Забарна Т. А. 2020 20
24615 Якість мяса і продуктивність свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г. М., Огороднічук І. О. 2017 14
24614 Дистанційне обслуговування в банківській системі Руда О. Л. 2020 34
24613 Розвиток срахового ринку в Україні Руда О. Л. 2020 37
24611 Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку Марценюк О. В., Відерська В. П. 2020 133
24610 Концептуальні засади сертифікації бухгалтерів агросектору Метелиця В. М., Роздимаха І. М. 2020 16
24601 Ефективність використання комбікормів при вирощуванні поросят Вознюк О. І. 2020 13
24599 Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва Потапова Н. А., Ушкаленко І. М., Мельник І. С. 2020 21
24598 Економетричний аналіз оцінки змін у використанні інформаційних технологій Потапова Н. А., Зелінська О. В. 2020 15
24590 Выбор и обоснование функциональных бифидостимулирующих ингредиентов для десертных ферментированных продуктов Соломон А. М. 2018 10
24589 Структурні зміни в органах травлення бичків при згодовуванні добавки з небілковим азотом Паладійчук О. Р. 2020 17
24585 Комплексна система вирощування овочів у відкритому грунті Вдовенко С. А. 2019 22
24584 Особливості застосування мікоризних препаратів за вирощування солодкого перцю в закритому ґрунті Вдовенко С. А. 2019 20
24582 Developing the recipe of a sour-milk drink from skolotyn enriched with prebiotics Фіалковська Л. В. 2019 19
24581 Продуктивність молодняку кролів за дії ферментного препарату Чудак Р. А. 2020 21
24579 Financial stability of the enterprise. Forecast and adequacy of the mathematical model Shevchuk O. 2020 19
24578 Оценка и прогнозирование уровня финансовой устойчивости отечественных сельскохозяйственных предприятий как эффективный метод укрепления их финансовой безопасности Шевчук Е. Д. 2020 22
24576 Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням Россщха В. В., Петриченко О. А. 2019 13
24575 Облікова політика як один з інструментів оптимізації управлінського обліку на підприємстві Лепетан І. М., Грішина І. О. 2019 14
24574 Визнання нематеріальних активів у обліковій політиці підприємства Лепетан І. М., Лаврова М. Р. 2019 14
24573 Несучість та якість яєць курок-несучок за згодовування ферментної добавки Побережець Ю. М. 2020 21
24572 Conceptual foundations of Ukraine agrarian sector development Polova O. L. 2020 8
24571 Конструювання нового живильного середовища для прискореного виділення збудника туберкульозу Войціцька О. М. 2020 16
24568 Вплив фітази на показники продуктивності молодняку великої рогатої худоби Дмитрук І. В. 2020 15
24567 Обґрунтування параметрів процесу сушіння насіння соняшнику у вібросушарці на основі інфрачервоного випромінювання Ярошекно Л. В., Бандура В. М. 2019 17
24565 Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І. 2018 26
24564 Управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями на підприємстві Савіна С. С. 2020 23
24559 Понятійний апарат терміну "органічна продукція" та напрями її обліку Маркевич Л. С., Подолянчук О. А. 2020 25
24557 Структурація води за допомогою енергетичних полів Ткачук О. П, Демчук О. А. 2020 15
24547 Innovative activity as a factor for improving competitiveness of agricultural enterprises = Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Chikov I. 2020 29
24543 Communicative competence in the system of professional training of future engineers-agrarians Kovalova K. V. 2020 10
24533 Вплив сіяних травостоїв конюшини лучної на нагромадження кореневої маси та зміну фізико-хімічних показників родючості ґрунту Забарна Т. А. 2020 25
24527 Вплив температури на показники лабораторної схожості різних видів Cactaceae Вергеліс В. І. 2020 17
24526 Height dynamics of perennial leguminous herbs in the context of soil contamination with heavy metals = Динаміка висоти багаторічних бобових трав в умовах забруднення ґрунту важкими металами Tkachuk O. 2020 27
24525 Growth and development of leguminous perennial herbs in soil pollution with heavy metals = Зростання та розвиток бобових багаторічних трав при забрудненні ґрунту важкими металами Tkachuk O. 2020 21
24523 Державне регулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Овсюк Н. В., Підвальна О. Г. 2020 21
24521 Формування механізму управління інноваційною діяльністю компаній індустрії туризму в регіоні Підвальна О. Г. 2019 26
24520 Використання програмних продуктів для автоматизації підприємств готельно-ресторанного бізнесу Киш Л. М. 2020 31
24507 Етапи розвитку формування права Чернищук Н. В. 2020 17
24501 Вплив геторозису при вирощуванні товарної риби Дацюк І. В. 2020 24
24488 Вплив маси садильних бульб на продуктивність сортів картоплі Князюк О. В., Шевчук О. А., Насонова В. Б., Сандуляк Т. М. 2020 17
24487 Аналітичне забезпечення антикризового управління агроформувань. Правдюк Н. Л. 2020 16
24486 Енергетична цінність продукції скотарства від різних молочних порід Казьмірук Л. В. 2020 20
24374 Маркетинг аграрної продукції в умовах виходу на зовнішні ринки Киш Л. М. 2020 17
24371 Програма гармонізації організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань Правдюк Н. Л., Шинькович А. В. 2020 18
24368 Вплив магнітного поля на фізико-хімічні властивості води Ткачук О. П, Демчук О. А. 2020 20
24365 Ідентифікація фінансово-економічного стану кризових процесів агроформувань. Правдюк Н. Л., Шинькович А. В. 2019 20
24364 Аудиторський ризик: сутність, методика оцінки та шляхи зниження Фабіянська В. Ю. 2020 25
24363 Функції обліку, аналізу та контролю в управлінні публічними закупівлями Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. 2020 23
24362 Technological interaction of the roots with the screw surface of the cleaning system Труханська О. О. 2018 20
24361 Перспективи виробництва біопалива на основі зернових культур Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Єленич А. П. 2019 15
24360 Перспективи застосування технології strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на ґрунт Томчук В. В. 2020 46
24359 Експериментальні дослідження режимів роботи повітряного інжектора системи промивання молокопроводів доїльної установки Гунько І. В., Бабин I. А., Пришляк В. М. 2020 27
24358 Гідравлічні приводи в системах подрібнення деревини Гунько І. В., Кравець С. М. 2018 30
24357 Підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки Труханська О. О. 2018 23
24356 Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно від застосування ретардантів, строків та способу сівби Князюк О. В., Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Липовий В. Г., Ватаманюк О. В. 2019 15
24355 Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових за використання ретардантів Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. 2019 19
24353 Вплив стимулюючих препаратів на якісні характеристики насіння гороху озимого сорту НС Мороз Шевчук В. В. 2020 29
24352 Порівняльний аналіз впливу препаратів стимулюючої дії на посівні характеристики насіння гороху озимого та бобів кормових Шевчук В. В. 2020 18
24350 Дія регуляторів росту рослин на морфогенез проростків і лабораторну схожість насіння гороху озимого сорту НС Мороз Шевчук В. В., Дідур І. М. 2019 23
24349 Information support for forecasting the regulatory monetary valuation of agricultural land in Ukraine Volontyr L., Potapova N. 2020 25
24348 World experience of digital transformation of the economy: prospects for Ukraine Kiporenko S. 2020 24
24344 Грунт, як фактор передачі збудників інфекційних захворювань (епідеміологічне значення грунту) Фаріонік Т. В. 2017 22
24343 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. 2018 28
24342 Облікове забезпечення управління розрахунками з контрагентами за товарними операціями Любар О. О. 2020 38
24340 Основні ресурси формування екологічної мережі Східного Поділля: стан і перспективи використання Ковка Н. С. 2019 26
24337 Setting conditions for an effective covering of a circle area by the equilateral triangle area with a common center Dubchak V., Manzhos E. 2020 23
24336 Баланс важких металів в організмі курей за введення в їх раціон кремнієво-мінеральної витяжки Разанов С. Ф., Кабаченко О. С. 2018 15
24329 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні бвмд «Енервік» Білявцева В. В. 2020 22
24328 Научное сопровождение развития отечественного рынка овощной продукции в условиях становления и углубления рыночных отношений = Науковий супровід розвитку вітчизняного ринку овочевої продукції в умовах становлення та поглиблення ринкових відносин Логоша Р. В., Колесник Т. В. 2020 27
24327 Нормативно-правове забезпечення незалежного аудиту в Україні Фабіянська В. Ю., Гуцаленко О. О. 2020 31
24325 Нормативно-правове регулювання здійснення контрольної функції слідчим суддею в досудовому розслідуванні Колос С. С. 2019 23
24324 Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами Мулик Т. О. 2020 23
24323 State regulation as a tool for increasing the competitiveness of rural areas of Ukraine Tomashuk I. 2020 17
24322 State regulation as a tool for increasing the competitiveness of rural areas of Ukraine Tomashuk I. 2020 28
24321 Еколого-економічні аспекти виробництва органічної продукції бджільництва Гуцаленко О. О. 2020 23
24319 Підходи до аналізу й прогнозування ринку нерухомості в Україні Бахарєва Я. В. 2020 29
24317 Attraction of investments by the enterprises of the fruit and vegetable industry = Залучення інвестицій підприємствами плодоовочевої промисловості Shevchuk H. V. 2020 20
24316 Consistency of expert opinions determination in financial analysis with use spectral approach = Узгодженість визначення думок експертів у фінансовому аналізі із застосуванням спектрального підходу Ruzakova O. 2020 21
24312 Вплив способів та строків застосування регулятора росту Емістим С на елементи продуктивності сортів картоплі в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І., Поліщук І. С. 2020 17
24310 Продуктивність сортів сої залежно від впливу грунтово-кліматичних умов Правобережного Лісостепу України Забарна Т. А., Пелех Л. В. 2020 24
24308 Сезонна оцінка якості м’яса кролів породи каліфорній ці та фланери, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного забруднення Дишкант О. В., Радзиховський М. Л., Льотка Г. І. 2018 19
24306 Формування мовно-комунікативної компетентності у професійному становленні фахівця Тимкова В. А. 2020 24
24305 Сорти квасолі звичайної, як чинник екологізації сільськогосподарського виробництва Мазур О. В. 2018 20
24300 Особливості структури сучасних селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер'я Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Алєксєєв О. О. 2018 19
24299 Вина юридичної особи у кримінально-правовій доктрині Колос С. С. 2019 19
24298 Дослідження стану розвитку фермерства в Україні Пронько Л. М., Гонтарук Я. В., Ревкова А. В. 2019 33
24297 Формування урожайності озимої пшениці залежно від удобрення та обробітку грунту Пелех Л. В. 2020 21
24293 Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «інновація» Чіков І. А. 2019 21
24292 Дотримання санітарно-гігієнічних норм на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь мікробного походження Войціцька О. М. 2019 25
24290 Rural development management of ukraine: problems and prospects Tomashuk I. 2020 38
24289 Credit security of small and medium-sized enterprises of Ukraine Todosiichuk V., Mashevska A., Dzyubenko O. 2020 39
24288 Оцінка впливу води за кулінарної обробки грибів на концентрацію в них цинку і міді Разанов С. Ф., Врадій О. І. 2019 23
24286 Перспективи використання Paeonia l. у ботанічному саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Дідур І. М., Панцирева Г. В. 2020 47
24282 Підвищення якості м'яса птиці за використання ультразвукової кавітаційної технології Берник І. М. 2020 17
24280 Білкові замінники у годівлі бджіл Недашківський В., Постернак Л. 2020 14
24277 Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. 2019 35
24273 Влияние корневой системы клевера лугового на образование гумуса Пелех Л., Забарна Т. 2020 17
24272 Вплив позакореневих підживлень на показники симбіотичної діяльності сої Забарна Т. А. 2020 21
24268 Оцінка ефективності застосування елементів технології при вирощуванні озимої пшениці Шкатула Ю. М. 2020 30
24265 Вплив агротехнологій вирощування озимого ріпаку на вміст важких металів та мікроелементів у вегетативній масі Шкатула Ю. М. 2020 27
24263 Організація тестового контролю знань студентів-спортсменів з іноземної мови Волошина О. В. 2020 36
24259 Циркулярні бізнес-моделі в агропродовольчій сфері Ковальчук С. Я. 2020 32
24257 Минеральный состав мяса бройлеров Побережец Ю. Н. 2020 26
24256 Особливості документування результатів обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес в Україні Фабіянська В. Ю., Гуцаленко О. О. 2010 17
24250 Туристичний бренд Вінниччини: реалії та перспективи Табенська О. І. 2020 17
24249 Розвиток сфери туризму у Німеччині Табенська О. І. 2020 20
24248 Роль правознавства в житті людини Чернищук Н. В. 2019 17
24243 Особливості побудови моделі соціально орієнтованої національної економіки Головня О. М. 2020 20
24242 Безпека та якість молока в Україні Бондар М. М. 2020 25
24238 Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура Князюк О. В., Липовий В. Г., Шевчук О. А., Гуцол Г. В. 2019 16
24205 Методичний інструментарій аналізу публічних закупівель Мулик Т. О., Здирко Н. Г. 2020 18
24204 Напрями управління інноваційною діяльністю в компаніях індустрії туризму: територіальний аспект Підвальна О. Г. 2019 24
24203 Інвестиційний потенціал регіону як основа забезпечення його сталого розвитку Кришталь Т. М., Лаглер К., Підвальна О. Г. 2018 26
24202 Інституціональне забезпечення розвитку господарств сімейного типу в сільських територіях Мазур А. Г. 2019 32
24172 Агрохімічні заходи проти забруднення бобово-злакового різнотрав’я Тітаренко О. 2019 20
24171 Інтенсивність накопичення важких металів у біорізноманітті природних кормових угідь Тітаренко О. 2019 17
24163 Оцінка інтенсивності накопичення радіонуклідів у білковій продукції бджільництва за вапнування ґрунтів Гуцол Г. В. 2018 17
24162 Інтеграційні процеси як чинник розвитку страхового ринку України Марценюк О. В. 2020 20
24158 Обробка глибоких отворів комбінованою протяжкою Паладійчук Ю. Б, Швець Л. В., Кондратюк Д. Г. 2019 14
24157 Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-till з активними фрезерними робочими органами Середа Л. П , Труханська О. О., Швець Л. В. 2019 21
24154 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. 2019 13
24150 Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки агроінженерів Олійник Н. А. 2020 26
24138 Перспективи використання в озелененні Вінниччини декоративних видів злаково-духмяних трав Прокопчук В. М. 2019 19
24133 Аналіз ефективності застосування кулінарної обробки грибів для зменшення в них концентрації важких металів Врадій О. І. 2020 18
24131 Спільна діяльність як економічний важіль збільшення обсягів вирощування біологічних активів та виробництва сільськогосподарської продукції в рибництві Іщенко Я. П., Мельник О. С. 2020 16
24130 Оцінка впливу сільського господарства на довкілля: регіональний аспект Мулик Т. О. 2020 18
24128 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Стаднік М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О., Ярошенко Л. 2019 28
24127 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Стаднік М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О., Ярошенко Л. 2019 23
24126 Сила бджолиних сімей залежно від періоду переробки ними вуглеводних замінників Разанов С. Ф., Недашківський В. М. 2020 24
24123 The effectiveness of using protein mixed feed in feeding honey bees Nedashkivskyi V. M., Hutsol H. V. 2020 19
24113 Оцінка ефективності використання різних вуглеводних кормів у годівлі бджіл Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Ковка Н. С. 2019 19
24111 Перспективність створення об'єктів декоративного значення на базі ботанічного саду "Поділля" Монарх В. В., Костенюк В. В., Королишина А. В. 2019 25
24110 Аналіз асортименту рослин оранжереї ботанічного саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету Монарх В. В. 2020 35
24107 Соціальна відповідальність у розвитку сільськогосподарських підприємств: значення і аспекти оцінки Дюк А. А. 2020 19
24092 Маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої галузі Гончарук І. В., Шевчук Г. В. 2020 35
24091 Виробництво біоетанолу з цукрових буряків - шлях до стабілізації цукрової галузі Вінницького регіону Гончарук І. В. 2014 15
24038 Захист прав землекористувачів, власників земельних ділянок та шляхи їх вирішення в розрізі проекту закону України Томляк Т. С. 2019 24
24037 Efficiency of growing marketable carp Biliavtseva V. V. 2019 35
24036 Стандарти організаційної та професійної діяльності адвоката Томляк Т. С. 2019 29
24035 Стандарти організаційної та професійної діяльності адвоката Томляк Т. С. 2019 18
24034 Dominant trends of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources Honcharuk I., Babyna O. 2020 28
24033 Ефективність БВМД «Енервік» за фазової годівлі молодняку свиней при мало диференційованому зерновому раціоні Білявцева В. В., Гуцол А. В. 2017 29
24032 Аналіз роботи вде в розподільних мережах та шляхи компенсації їх нестабільності Рубаненко О. О., Видмиш А. А., Янович В. П. 2019 27
24031 Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму Видмиш А. А., Возняк О. М. 2019 41
24030 Синхронізовані асинхронні двигуни з фазним ротором для енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі Видмиш А. А. 2019 30
24026 Вплив кількості технологічних операцій на фізико-механічні властивості біомаси люцерни при заготівлі сіна Мазур В. А., Балагура О. В., Журенко Ю. І. 2018 30
24022 The effect of growth technology features on the productivity of winter wheat in the context of ukrainian western polissia Orlovsky М., Tymoshchuk Т., Konopchuk О., Voitsehivsky V., Didur І. 2019 34
24021 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування елементів структури врожаю гороху овочевого в умовах Лісостепу Правобережного Дідур І. М. , Мостовенко В. В. 2019 15
23983 Економічна експертиза в Україні: теоретичні та практичні аспекти = Economic expertise in Ukraine: theoretical and practical aspects Мулик Я. І. 2020 28
23981 Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі Гонтарук Я. В. 2019 19
23975 Вплив біологічного консерванту на продуктивність і перетравність поживних речовин раціону жуйними при консервуванні вологого зерна сорго Овсієнко С. М. 2020 40
23962 Features of business intelligence development in the conditions of digital transformations / Функціонування і розвиток платіжних систем в умовах цифрових трансформацій Yurchuk N. 2020 31
23953 Соціальна відповідальність людини в контексті сталого розвитку Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. 2019 15
23949 Дебіторська заборгованість: умови виникнення, визнання, відображення в обліку Гудзенко Н. М., Лисак О. П. 2019 86
23925 Использование интернет-технологий в финансовом анализе Рузакова О. В. 2020 36
23922 Організація діяльності оперативних підрозділів: питання юридичного унормування Грібов М. Л. 2016 187
23917 Роль фінансової стійкості в оцінці ймовірності банкрутства підприємства Томчук О. Ф. 2020 72
23916 Співвідношення документування злочину та контролю за його вчиненням Грібов М. Л., Венедіктов А. А., Венедіктова Ю. Є. 2018 28
23911 The Structuring of the Lands Nature Reserve Fund Central Forest-Steppe of Ukraine Halchenko N., Ilchenko V., Mudrak O., Mudrak G. 2018 33
23909 Agroecological prospects of using corn hybrids for biogas production (Scopus) Mazur V. A., Pantsyreva H. V., Mazur K. V., Myalkovsky R. O., Alekseev O. O. 2020 38
23905 Seed productivity and variabilityof Scots pine (Pinus sylvestris L.) clones of Finnish origin in seed orchard in the central part of Ukraine Neyko I., Kolchanova O., Monarkh V., Poznyakova S. 2020 46
23901 Методи математичного моделювання інвестиційної діяльності підприємства Волонтир Л. О., Бендас М. Ю. 2019 66
23899 Формування інтегрованої соціально відповідальної системи менеджменту в контексті сталого розвитку аграрних підприємств Герасименко Ю. В., Мазур В. А. 2018 37
23891 Комп”ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням трубних заготовок Штуць А. А., Матвійчук В. А. 2016 42
23884 Фінансове забезпечення конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2019 39
23865 Сучасна вертикально-інтегрована модель організації бізнесу із замкнутим циклом виробництва Фостолович В. А., Шинькович А. В. 2019 27
23863 Організація та методика обліку орендних операцій у сільськогосподарських підприємствах Любар О. О., Іщенко Я. П. 2018 221
23861 State regulation of rural green tourism = Державне регулювання сільського зеленого туризму Ruda O. L. 2019 18
23856 Публічні закупівлі в Україні: історичний аспект становлення та розвитку Здирко Н. Г. 2019 43
23838 Молочні продукти на основі продуктів бджільництва Новгородська Н. В. 2020 63
23824 Принципи здійснення державних закупівель в Україні Здирко Н. Г. 2020 26
23818 Organization and condition of insurance activities in insurance companies Todosiychuk V., Moroz V. 2010 72
23816 Удосконалення механізмів державного управління сталим розвитком сільських територій Мазур К. В. 2020 41
23811 Інноваційна культура майбутніх аграріїв в контексті сучасних психолого-педагопчних досліджень Олійник Н. А. 2019 21
23805 Взаємозв’язок показників групової самооцінки із показниками групової ефективності жіночих і чоловічих волейбольних команд Войтенко С. М. 2019 17
23804 Контроль тактичної' підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві Перепелиця М., Вознюк Т., Перепелиця О. 2019 27
23803 Analysis of components of environmentally sustainable development of rural territories in the conditions of global challenges on the example of the Vinnya region Tomashuk I. 2020 67
23802 Financial assurance as a factor for the development of the competitiveness of small agricultural forms Hryshchuk N. 2020 44
23801 Вплив біологічних препаратів на продуктивність соняшнику Шкатула Ю. М. 2010 26
23800 Формування фотосинтетичного потенціалу та фотосинтетичної продуктивності посівами конюшини лучної Забарна Т. А. 2010 32
23795 Вплив пробіотичного препарату «Пробіол» на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. 2019 16
23786 Вплив терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку та міді Врадій О. І. 2019 27
23785 Efficiency of managing liabilities of enterprises of different types of economic activities Sakhno A., Salkova I., Polishchuk N., Kucher L., Stashko I. 2020 35
23775 Визначення впливу сільськогосподарської техніки на грунт Ковбаса В. П., Пришляк В. М., Ярощук Р. О. 2019 37
23774 Forest fund vinnytsia region in structure regionale ecological network Ковка Н. С., Гуцол А. І. 2020 21
23772 Облікове забезпечення розрахунків з податку на додану вартість Подолянчук О. А. 2020 27
23770 The problems of the cooperative formations development in agricultural economy Mazur A., Mazur K. 2020 40
23763 Ботанічний склад посівів озимої пшениці залежно від дії попередника Забарна Т. А. 2019 40
23761 Хімічний склад і фізико-хімічні властивості побічних продуктів забою товарного молодняку песця блакитного Шевчук Т. В. 2020 26
23757 Implementation of the person-oriented approach to teaching foreign languages by means of contextual learning Khomiakovska T., Matiienko O. 2019 25
23748 Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах Красняк О. П., Мицик В. О. 2019 25
23745 Biological and ecological characteristics of dendroflora of the podillia botanical garden of Vinnytsia national agrarian university Monarkh V. V. 2019 24
23738 Gmo and health risks selected issues Monarkh V. V. 2019 66
23735 Биологическая роль меди в организме человека и животных Фаріонік Т. В., Войціцька О. М. 2019 14
23734 Результати досліджень фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної лінії Пришляк В. М., Бабин I. А. 2018 51
23733 Risk characterization is the fourth stage of ecological risk assessment Monarkh V. V. 2019 28
23728 Оценка безопасности молока с помощью питательной среды "Винтуб" Войціцька О. М. 2020 33
23722 Теоретико-методичні характеристики ролі соціального підприємництва у розвитку сучасної економіки Дюк А. А. 2019 50
23721 Дослідження надійності автоматизованого комплексу штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А., Драчишин В. І. 2014 34
23717 Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу легкоатлетів у непрофільних ЗВО Пуздимір М. І., Бочарова В. Б. 2019 39
23716 Технологія формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К. В. 2019 20
23715 Психологічні основи формування групової ефективності в малих групах Войтенко С. М. 2019 41
23714 Розвиток інформаційної компетентності студентів економічних спеціальностей Ковальова К. В. 2019 24
23709 Теоретичне дослідження розвитку маркетингової концепції сільськогосподарського підприємства Семчук І. А. 2019 20
23707 Морфо-біологічні особливості листків інтродукованих видів роду Juglans Вергеліс В. І. 2020 28
23706 Pork quality indicators when feeding protein-vitaminmineral additive intermix Datsiuk I. V. 2019 47
23705 Історичне краєзнавство в системі підготовки фахівців туристичної галузі Мазило І. В. 2019 18
23704 Світоглядно-освітні та культурологічні аспекти підготовки фахівців з туризму в процесі викладання курсу «Філософія» Яровий А. М. 2019 19
23701 Growth of labor migration in Ukraine and its effects Skoruk E. 2018 21
23694 Наукова мова як складова майбутньої професійної діяльності студентів-аграрників (на прикладі досліджень Івана Огієнка) Тимкова В. А. 2019 26
23693 Стан та особливості плодовоочівництва у Вінницькій області Самборська О. Ю. 2019 29
23692 Особливості управління ризиками сільськогосподарського підприємства Дюк А. А., Іщенко В. О., Кравець М. В. 2019 27
23691 Індикативні методи забезпечення стійкості економіки України Козловський С. В., Бурлака О. М. 2013 32
23690 Методи державної підтримки стійкості розвитку аграрної галузі регіону в умовах кризового стану економіки України Козловський С. В., Бурлака О. М. 2014 46
23689 Трансформація системи здоров'я Маньгора Т. В. 2019 40
23688 Фермерські господарства та їх рольу розвитку аграрного сектору економіки Амонс С. Е. 2019 35
23687 Оцінка сучасного стану та напрями розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації Колесник Т. В., Самборська О. Ю. 2019 27
23686 Ukraine Dairy Market: State and Prospects of Development Pronko L., Kolesnik T., Samborska O. 2020 37
23685 Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на Кам'янистій гірці Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Монарх В. В. 2019 41
23684 Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на Кам'янистій гірці Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Монарх В. В. 2019 41
23683 Інформаційна економіка: нова парадигма управління підприємством Котькалова-Литвин І. В. 2019 39
23682 Констииуційно-правоіві засади інформаційної безпеки України Правдюк А. Л. 2019 186
23681 Органи спеціальної компетенції, які здійснюють нагляд та контроль сільського господарства Маньгора Т. В. 2019 23
23680 Автоматизована інформаційна система для апроксимації економічних показників Дзісь В. Г. 2019 20
23679 Особливості проведення земельної реформи на Закарпатті в 1918-1938 рр. Піковська Т. В. 2019 69
23678 Динаміка формування висоти рослин конюшини лучної за роками вегетації в умовах правобережного Лісостепу України Забарна Т. А. 2019 40
23677 Соціально-економічна ефективність розвитку агротуристичної діяльності в регіоні Підвальна О. Г. 2019 20
23676 Проспілковий рух у першій Чехословацькій республіці в період з 1918 по 1924 рр. Піковська Т. В. 2019 17
23674 Стан та перспективи подальшого розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні в ХХІ ст Муханов В. М. 2019 45
23672 Фінансово-економічний стан підприємств аграрного сектору економіки Черкаської області Соколюк С. Ю., Фіщук Н. Ю. 2019 33
23662 Проблеми ефективного розвитку фермерських господарств України в умовах формування ринку землі Зубар І. В., Скорук О. П. 2013 17
23661 Орендні земельні відносини в сільському господарстві україни в умовах становлення ринку землі сільськогосподарського призначення Зубар І. В., Скорук О. П. 2013 89
23660 Маркетингове дослідження ринку виробництва біопалива на перспективу Павельчук І. М., Скорук О. П. 2013 29
23659 Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні Зубар І. В., Скорук О. П. 2014 43
23655 Формування стратегії управління потенціалом біоресурсів підприємств регіону Скорук О. П., Майданик І. С. 2016 32
23654 Перспективні напрями організації фермерської кооперації Скорук О. П., Зубар І. В. 2018 39
23651 Організаційно-економічні засади організації біопаливного виробництва у Вінницькій області на базі Уладово-Люлинецької ДСС Калетнік Г. М., Скорук О. П., Браніцький Ю. Ю. 2017 39
23646 Сучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства «Щербич» Зотько М. О., Маслоїд А. П. 2019 19
23634 Моделювання дії операторів багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управлінням в АПК Лисогор В. М., Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Шуллє Ю. А. 2014 25
23633 Інтенсивність накопичення важких металів у злаково-бобовому різнотрав’ї за органічного поліпшення природних кормових угідь Тітаренко О. М. 2020 17
23624 Стан раціонального харчування сучасної молоді Олійник Н. А., Спірідонова Л. М. 2019 18
23621 Юридична природа оцінки впливу на довкілля Оверковська Т. К. 2019 30
23620 Природно-заповідний фонд Східного Поділля Ковка Н. С. 2020 27
23619 Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції Стаднік М. І., Ярошенко Л. В., Омельянов О. М. 2018 42
23618 Consequences of functioning of banks with foreign capital in the banking system of Ukraine = Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Martseniuk O. 2019 41
23616 Засвоєння комунікативної компетенції студентами економічних спеціальностей на практичних заняттях з іноземної мови Манжос Е. О., Горобець А. В. 2019 25
23615 Modern aspects of fertilizer using in crop production and research of their irrational use consequences = Сучасні аспекти внесення добрив у рослинництві та дослідження наслідків їх нераціонального застосування Bereziuk S., Zubar I. 2019 24
23603 Вплив часткових замінників білкового корму бджіл на виробництво гомогенату трутневих личинок Недашківський В. М., Постернак Л. І. 2020 25
23602 Удосконалення технології виробництва меду в умовах техногенного забруднення медоносних угідь Разанов С. Ф. 2020 19
23599 Сутність еколого-економічної безпеки та її роль в сталому розвитку АПК Лутковська С. М. 2018 22
23596 Системоутворюючі елементи та чинники впливу на еколого-економічну безпеку сталого розвитку АПК Лутковська С. М. 2019 20
23590 Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти Лутковська С. М. 2019 50
23583 Особливості застосування механічних коливань в технологічних процесах Омельянов О. М. 2017 27
23582 Дослідження формування показників економічної ефективності вирощування ріпаку озимого залежно від елементів технології Мацера О. О. 2019 16
23581 Оцінка впливу вібрації та шуму на працівників АПК та його профілактика Рудницький Б. О., Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. 2016 215
23580 Аналіз приводних механізмів сепаратора комбікормів Омельянов О. М. 2017 24
23579 Перспективи реалізації процесів вібраційного розділення Омельянов О. М. 2019 26
23578 Обгрунтування впливу механічних коливань на процес обробки сипкої маси Омельянов О. М. 2019 23
23577 Використання представників родини Кипарисові при озелененні території біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В., Варгатюк О. В. 2019 35
23576 Використання ферментного препарату "Протеази" у раціонах за відгодівлі курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. 2019 17
23575 Рівень використання поживних речовин корму в організмі свиней за дії кормової добавки Бетаїн. Чудак Р. А. 2019 36
23574 Посилення кадрового потенціалу сільських громад в сучасних умовах децентралізації Гнатюк Н. В., Фіщук Н. Ю. 2019 15
23573 Необхідність використання діагностики в системі антикризового менеджменту підприємств галузі АПК Фіщук Н. Ю. 2019 47
23571 Напрями реалізації державної підтримки аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання Пронько Л. М., Кулик Н. М. 2019 28
23570 Перспективи розвитку енергозабезпеченості та енергоефективності сільськогосподарського виробництва в Україні Пронько Л. М., Бранніцький Ю. Ю., Бузинний М. В. 2019 37
23569 Порядок формування та використання місцевих бюджетів ОТГ Вінницької області Пронько Л. М., Семененко В. В. 2019 29
23568 Formation of a State Support Program for Agricultural Producers in Ukraine Considering World Experience Pronko L., Furman I., Kucher A., Gontaruk Y. 2020 48
23567 Продуктивність та ретенція мінеральних елементів у м’ясних перепелів за дії екстракту ехінацеї блідої Чудак Р. А. 2019 45
23565 Регіональне програмування як дієвий інструмент сталого розвитку сільських територій Колесник Т. В. 2019 39
23564 Ринок молочної продукції України: стан та перспективи розвитку Колесник Т. В., Пронько Л. М., Самборська О. Ю. 2019 46
23558 Підвищення продуктивності перепелів за використання ферментного препарату Чудак Р. А. 2019 26
23557 Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі Пронько Л. М., Бабина О. М. 2016 28
23555 Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону Бабина О. М. 2019 51
23553 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. 2019 38
23551 Quality indicators of edibale eggs of different chicken crosses Царук Л. Л. 2019 16
23550 Перспективні напрями розвитку переробних підприємств АПК в умовах інтеграції у світовий економічний простір Гонтарук Я. В. 2019 42
23548 Інструменти фінансово-кредитного механізму фінансування аграрного виробництва Черкаської області Фурман І. В., Аксименко Н. В., Гмиря В. П. 2019 27
23547 Динаміка вагового та лінійного росту телиць української червоно та чорно-рябої молочних порід Вознюк О. І. 2019 13
23546 Способи утримання корів та їх вплив на сухостійний та дійний періоди Вознюк О. І. 2018 20
23545 Стан структур печінки свиней при згодовуванні кормових добавок Вознюк О. І. 2019 26
23541 Кадровий потенціал як інструмент забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері Охота Ю. В. 2019 50
23540 Розроблення технології згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами Фіалковська Л. В., Ярмоленко О. С. 2019 42
23537 Баланс азоту та фосфору у свиней залежно від насичення їх раціонів травою люцерни Постернак Л. І. 2019 18
23535 Задача оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людинно-машинним управлінням в АПК Лисогор В. М., Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Колісник М. А. 2014 22
23529 Стан природних дубових лісів ДП “Бершадське ЛГ" Монарх В. В., Нейко І. С., Єлісавенко Ю. А. 2019 20
23528 Стан природних дубових лісів ДП “Бершадське ЛГ" Монарх В. В., Нейко І. С., Єлісавенко Ю. А. 2019 20
23527 Динаміка формування площі листків рослин буряка столового залежно від сортових особливостей та строку сівби в умовах правобережного лісостепу України Паламарчук І. І. 2019 22
23526 Якість вегетативної маси розторопші плямистої вирощеної в умовах локального забруднення територій важкими металами Разанова А. М. 2020 33
23524 Визначення моделі реакції ринку біопалива на рівень розвитку стандартів якості та перспективи її застосування Луцяк В. В., Семчук І. А. 2019 33
23523 Математичне моделювання та основи конструювання вібраційних змішувачів Бурлака С. А., Малаков О. І., Михальова Ю. О. 2019 46
23522 Socio-psychological adaptation of law university students Tymoschuk N. M. 2020 28
23521 Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму Волошина О. В. 2018 21
23520 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ засобами іноземних мов Волошина О. В. 2018 24
23508 Особливості накопичення важких металів у стільниках бджолиного гнізда Разанов С. Ф. 2020 22
23507 Вплив стимуляторів росту на врожайність столових буряків та моркви Окрушко С. Є. 2016 27
23495 Влияние неравномерности загруженности ленточного конвейера на нагруженность приводных двигателей и энергозатраты на транспортирование Семенченко А. К., Стадник Н. И., Белицкий П. В., Семенченко Д. А., Степаненко Е. Ю. 2016 18
23494 Дослідження напружено-деформовного стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А., Штуць А. А. 2018 42
23493 Особливості вивчення фахової омонімічної термінології студентами немовних закладів вищої освіти Тимощук Н. М. 2019 35
23492 Дослідження графоаналітичного метода визначення стандартних W-параметрів чотириполюсника Возняк О. М., Видмиш А. А., Штуць А. А. 2019 48
23491 Market institute: research methodology in context of basic cognitive approaches Logosha R., Iryna M., Semenyshena N., Chykurkova A. 2019 41
23490 Енергетична ефективність вирощування озимого ріпаку залежно від елементів технології Мацера О. О. 2019 43
23489 Умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму в процесі математичної підготовки Левчук О. В. 2019 20
23488 Ecsport potential of rural territories of the vinnya region: the current situation and prospects of development Томашук І. 2020 27
23487 Потенциал конкурентоспособности редьки масличной к сорнякам в зависимости от технологических параметров формирования ее ценоза Цицюра Я. Г. 2019 45
23485 Методика оцінки ефективності та надійності функціонування вібраційних машин Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А. 2019 43
23484 Математичне моделювання механізму вивішування косарки-плющилки причіпної КПП-4.2 Веселовська Н. Р., Маляков О. І., Бурлака С. А. 2019 46
23483 Екологічна ефективність бджолозапилення сільськогосподарських культур в умовах інтенсивного землеробства Разанов С. Ф. 2020 25
23482 Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою зернопереробних підприємств Правдюк Н. Л., Ярославський А. О. 2019 39
23478 Ecological and economic competitiveness: the modern paradigm Прямухіна Н. В. 2019 22
23477 Раціональне природокористування як складова еколого-економічної конкурентоспроможності міських територій Прямухіна Н. В. 2019 56
23476 Методика виявлення аномальних рівнів оцінювання студентів-першокурсників Шевчук О. Ф. 2020 36
23475 Нові підходи розвитку сільських територій України в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці Томашук І. В. 2020 42
23474 Analysis of financial stability of the enterprise Mulyk T., Tomchuk O., Fedoryshyna L. 2020 59
23473 Формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів технічних дисциплін аграрних університетів Тимощук Н. М. 2019 60
23472 Грошово-кредитна політика НБУ та її вплив на банківську діяльність Вдовенко Л. О., Мороз К. М., Ковальчук Т. В. 2019 22
23471 Практичні аспекти викладання фундаментальних дисциплін у системі професійної підготовки студентів аграрних закладів вищої освіти Хомяковський Ю. Л. 2019 32
23470 Економічна ефективність інноваційних методів знезараження інвазійних личинок Аnisakis simplex у рибній продукції Шевчук Т. В., Скоромна О. І., Чорнопищук В. 2019 41
23469 Migration of toxic metals from vegetable waste in compost Shevchuk T. V., Doroshkevich N. F. 2019 43
23468 The effectiveness of various methods for determining the viability of A. simplex larvae in fish products Shevchuk T. V. 2019 20
23467 Сучасна практика розвитку соціального підприємництва: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду Дюк А. А. 2019 16
23466 Сучасні тенденції фінансування вищої освіти в Україні та світі Джеджула О. М., Кобзар В. М. 2019 43
23464 Ринок цукру: проблеми та перспективи Амонс С. Е., Красняк О. П. 2020 25
23463 Analysis of the insurance company's financial status assessment Aleskerova Yu., Rachok V. 2020 108
23460 Варіантність факторів розвитку аграрного сектору національної економіки Лопатинський Ю. М., Ушкаленко І. М. 2019 45
23459 Розвиток підсобних господарств у сільськогосподарських підприємствах Вінницької області впродовж першої половини 90-х років ХХ ст. Левчук К. І. 2019 15
23458 Орeндa зeмeльного пaю: прaвові acпeкти Гавінська О. А. 2019 45
23457 Бухгалтерський аутсорсинг як метод сучасного ведення бухгалтерії Бурко К. В. 2019 24
23456 Структурні та функціональні особливості ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р. В. 2019 54
23455 Розвиток поняття еластичності Найко Д. А., Шевчук О. Д. 2019 48
23451 Ways of improving the site of a touristic company for the successful development of green tourism business Zelinska O., Khomiakovska T. 2019 17
23450 Запровадження інноваційних технологій фінансування соціального розвитку. Головня О. М. 2019 72
23449 Реалізація адміністративно-територіальної реформи в Україні в умовах децентралізації фінансових ресурсів Дубчак В. М., Бондаренко В. М. 2019 27
23448 Математичне моделювання в системі економічної освіти Новицька Л. І. 2019 55
23447 Роль математики у професійній підготовці фахівців туристичної сфери Новицька Л. І. 2019 77
23446 Ризикоорієнтована система податкового контролю Чудак Л. А. 2019 77
23445 Тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства в умовах формування соціально орієнтованої національної економіки Головня О. М. 2019 35
23444 Agricultural organic market in Ukraine Aleskerova Y., Hutsalenko O. 2019 27
23443 Organizational and methodical fundamentals of an enterprise environmental costs accounting Lepetan I. 2019 19
23442 Правове забезпечення обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні Іщенко Я. П. 2019 40
23441 Підходи до розробки аудиторською фірмою комерційної пропозиції щодо аудиту фінансової звітності підприємства Фабіянська В. Ю. 2019 47
23440 Formation, functioning and development features of agricultural markets in Ukraine Logosha R.V., Kolesnik T.V. 2019 25
23439 Механізм економічної безпеки підприємств АПК Кіпоренко С. С. 2019 43
23438 Механізм економічної безпеки підприємств АПК Кіпоренко С. С. 2019 82
23437 Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції Киш Л. М. 2019 81
23436 Сучасний стан залучення інвестицій у аграрний сектор економіки Киш Л. М. 2019 62
23435 Аналіз фінансових стратегій для підвищення конкурентоспроможностей підприємства Коляденко С. В., Стратій А. М. 2019 67
23434 Функціональні напрями розвитку сільських територій в контексті зеленого зростання Ковальчук С. Я. 2019 64
23433 Розвиток промислового садівництва в умовах євроінтеграційних процесів Барабаш Л. О., Мазур К. В. 2019 51
23432 Основні проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні Сатіна Г. М., Мазур К. В. 2019 56
23431 Content and significance of the theory of institutionalism as a factor of the agrarian family farm development Mazur K., Mazur A. 2019 25
23430 Дослідження маркетингу закладу вищої освіти Луцяк В. В.,Мазур К. В., Мостенська Т. Г. 2019 50
23429 Особливості організації обліку витрат органічного сільськогосподарського виробництва Іщенко Я. П. 2019 45
23428 Динаміка росту листків, урожайність і біометричні показники ознак сортів і гібридів патисона у лісостепу правобережному України Паламарчук І. І. 2019 53
23427 Пpaвові нacлідки уклaдення шлюбного договоpу Гавінська О. А. 2019 130
23426 Концептуальні підходи до формування маркетингової стратегії підприємств бурякоцукрового комплексу Амонс С. Е., Красняк О. П. 2019 64
23425 Використання інформаційних систем в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств Кіпоренко С. С. 2019 49
23424 The role of educational environment of an agrarian university in formation of intellectual potential of human capital Khomiakovska T. 2019 20
23420 До обґрунтування ефективності повітряно-відцентрової сепарації і пилоочищення насіннєвого вороху трав після теркового пристрою Твердохліб І. В., Спірін А. В. 2019 43
23419 Облікове забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Любар О. О. 2019 50
23417 Дослідження впливу технологічного завантаження на параметри руху вібраційного сепаратора Омельянов О. М. 2019 47
23413 Обгрунтування конструкції голчастого диска ротаційної борони аналізом будови тіла біологічного аналогу Яропуд В. М., Волик Б. А. 2019 20
23412 Розробка маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства агропродовольчого комплексу Мазур К. В., Мухіна О. В. 2020 40
23409 Податкові новації та їх вплив на ефективність податкової системи Гудзенко Н. М., Корпанюк Т. М., Плахтій Т. Ф. 2019 19
23404 Економічне становище селянства Правобережної України в середині ХІХ ст. Богатчук С. С. 2019 22
23403 Фактори нерівності і суспільна реакція на диференціацію статусів в контексті зміни електоральних уподобань Слотюк П. В. 2019 22
23401 Науково-теоретичні засади розвитку маркетингового управління ринком продовольства Гуцаленко О. О., Павлюк М. М. 2019 28
23397 Agricultural organic production in Ukraine Aleskerova Y., Hutsalenko O. 2019 22
23395 Мобільний пристрій для дослідження експлуатаційних параметрів сонячних панелей Стаднік М. І., Рогач В. П., Проценко Д. П. 2019 26
23394 Психолого-педагогічне виховання студентської молоді Гуцаленко О. О. 2016 22
23391 Орендні земельні відносини на сільських територіях: сучасний стан та основні напрями удосконалення Томашук І. В. 2019 24
23390 Моніторинг складників інвестиційного потенціалу Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 32
23389 Застосування сучасних методів дослідження в маркетинговій діяльності підприємства для визначення ринкових перспектив Луцяк В. В., Чорна Л. О., Пронько А. О. 2020 20
23388 Туризм як структурний компонент сталого розвитку економіки держави Грищук Н. В. 2019 58
23387 Особливості анатомічної будови вегетативних органів та врожайність льону олійного (linum usitatissimum l.) при застосуванні стимулятора росту Ходаніцька О. О., Шевчук О. А., Ткачук О. О., Шевчук В. В. 2019 67
23381 Оцінка стану та перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України Мулик Т. О. 2019 133
23380 Державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель Здирко Н. Г. 2019 34
23379 Державний фінансовий контроль в системі забезпечення економічної безпеки держави Здирко Н. Г., Мулик Я. І. 2019 32
23378 Державний контроль публічних закупівель: оцінка стану та напрями вдосконалення Калетнік Г. М., Здирко Н. Г. 2019 71
23377 Цифровізація в сучасній системі управління Фостолович В. А. 2019 148
23376 Обов’язковий аудит фінансової звітності в контексті реформування аудиторської діяльності в Україні Фабіянська В. Ю. 2019 64
23367 Основні показники оцінки якості і безпечності меду бджолиного в Україні та їх гармонізація з вимогами ЄС Постоєнко В. О., Лазарєва Л. М., Яремчук О. С. 2019 50
23365 Analysis of current condition and prospects for the development of sugar market in Ukraine and in the world = Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку ринку цукру в Україні та світі Kaletnik H., Pryshliak N. 2019 28
23364 Застосування математичного апарату при вирішенні економічних задач Дубчак В. М., Пришляк Н. В. 2019 31
23360 Increasing the investment attractiveness of agricultural enterprises: world experience Zelinska O., Kiporenko S. 2019 23
23358 Методика формування інформаційного забезпечення інформаційної системи обліку оплати праці у аграрних підприємствах Юрчук Н. П. 2017 37
23357 Functioning and development of payment systems in the conditions of digital transformations Yurchuk N. 2019 32
23355 Методичні підходи до обліку витрат і калькулювання собівартості продукції аграрних підприємств Козаченко А. Ю. Чудак Л. А. 2019 21
23353 Управління фінансовою стійкістю як детермінанта конкурентоспроможного розвитку аграрних формувань Грищук Н. В. 2019 37
23352 Кредитне забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах сучасного економічного середовища Грищук Н. В. 2019 24
23350 Вплив гербіцидів та регулятора росту на забур'яненість та урожайність кукурудзи на зерно Окрушко С. Є. 2019 58
23349 Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції як сировини для переробки на біопалива Пришляк Н. В., Балдинюк В. М. 2019 66
23347 Cluster approach as a component of economic development of agrarian sector at regional level Polova O. 2019 25
23345 Особливості інвестування в розвиток сільського господарства за умов посилення конкуренції Грищук Н. В. 2019 46
23344 Управління зобов’язаннями комерційного банку Польова О. Л., Балалаєва Г. О. 2019 28
23343 Формування макрорелєфів при протягуванні внутрішніх поверхонь циліндричної заготовки силових гідроциліндрів Паладійчук Ю. Б. 2019 28
23342 Незалежність аудитора: загрози та застережні заходи щодо їх усунення Фабіянська В. Ю. 2019 25
23340 Влияние различных доз цинка и марганца на качественные показатели мяса свиней Новгородська Н. В. 2019 29
23337 Краудфандинг як механізм розвитку соціального підприємництва Дюк А. А. 2019 25
23336 Адаптивні зміни в надниркових залозах бичків на тривале використання в їх раціоні модифікованої кормової добавки Паладійчук О. Р. 2019 42
23335 Можливості виробництва та доцільність використання біоетанолу в Україні Скорук О. П. 2019 30
23334 Теоретичні підходи до визначення поняття “публічні закупівлі” Здирко Н. Г. 2019 48
23333 Характеристика змін у щитоподібній та ендокринній частині підшлункової залози бичків при підгодівлі їх модифікованою брагою Паладійчук О. Р. 2019 22
23331 Методичні підходи до аналізу якості продукції Мклик Т. О., Шаргало Н. В. 2019 45
23330 Організація аналізу основних показників діяльності підприємства в процесі аудиту балансу (звіту про фінансовий стан) Мулик Я. І. 2019 56
23329 Економічна ефективність інноваційних методів знезараження інвазійних личинок Аnisakis simplex у рибній продукції Шевчук Т. В., Скоромна О. І., Чорнопищук В.  2019 40
23326 Development of a methodology for formalizing the investment decision-making process based on the hopfield neural network Ruzakova O., Kiporenko S. 2019 21
23324 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. 2019 26
23323 Human capital of an enterprise: theory and assessment methodology Pravdiuk N., Pokynchereda V., Pravdiuk M. 2019 19
23322 Обліково-інформаційне забезпечення невиробничих витрат для прийняття управлінських рішень та ефективного проведення аудиту Козаченко А. Ю. 2019 20
23321 Вирощування буряка столового за різних технологій в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А. 2019 26
23320 Сезонна динаміка морфо-фізіологічних показників молоді коропа лускатого (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) Таромського рибного господарства Корженевська П. О., Шарамок Т. С., Мушит С. О. 2019 36
23319 Использование зерна люпина в кормлении дойных коров Овсієнко С. М. 2019 19
23318 Експериментальні дослідження розподілу динамічного напору циркуляційного руху робочого середовища в тороїдальних контейнерах вібраційних машин Ярошенко Л. В. 2019 32
23317 Особливості становлення професійної підготовки майбутніх фахівців в країнах Європейського Союзу Джеджула О. М. 2019 30
23314 Консервирование зерна сорго растительным консервантом из галеги восточной Овсієнко С. М. 2019 26
23312 Стан ринку яєць в Україні та перешкоди його ефективного розвитку Прямухіна Н. В., Салькова І. Ю. 2019 38
23310 Управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування в умовах глобалізації Прямухіна Н. В. 2019 24
23309 Бізнес-планування комплексу просування продукціїпідприємства в інтернет Луцяк В. В., Мазур К. В., Мостенська Т. Г. 2019 30
23303 Особливості викладання іноземної мови в умовах інтернаціоналізації освітнього простору Кравець Р. А. 2019 70
23302 Вплив системи удобрення на проходження фаз росту і розвитку сортів сої та на показник коефіцієнту збереження рослин Циганська О. І., Циганський В. І. 2019 27
23301 Вплив технологічних аспектів на польову схожість та виживаність рослин люпину білого Панцирева Г. В. 2019 29
23300 Продуктивність та перетравність поживних речовин у свиней за використання у раціоніх ферментного препарату "Кемзайм" Бережнюк Н. А. 2019 54
23299 Функціонування асиміляційного апарату та продуктивність рослин люпину білого Панцирева Г. В. 2019 62
23298 Соціокультурні аспекти процесу інформатизації Яровий А. М. 2019 13
23297 Соціокультурні аспекти процесу інформатизації Яровий А. М. 2019 12
23296 Організація обліку та аналізу виплат працівникам на підприємстві у галузі тваринництва Машевська А. А. 2019 38
23295 Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємтвах АПК Севостьянов І. В., Грицун А. В., Бабин І. А., Чуйко С. Л. 2019 16
23294 Роль іноземної мови в процесі інтернаціоналізації закладів вищої освіти Кравець Р. А. 2019 21
23293 Training Students for Cross-cultural Communication at Foreign Language Clases in the Context of Internationalisation of higher Education Institutions Kravets R. A. 2019 58
23291 Формування фінансових потоків страхової компанії : Formation of insurance company financial flows Машевська А. А. 2019 56
23290 Теоретичні основи обліку розрахунків з оплати праці та їх відображення в обліку Машевська А. А. 2019 58
23288 Напрями вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві Машевська А. А. 2019 21
23287 Особливості нарахування єдиного соціального внеску Машевська А. А. 2019 47
23286 Розвиток культури іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічної сфери Манжос Е. О. 2019 54
23284 Характеристика зеленої маси люцерни посівної різних укосів проведених у фазі бутонізації Чорнолата Л. П., Лихач С. М., Пирин Н. І., Погоріла Л. Г., Бережнюк Н. А. 2019 52
23282 Визначення економічно доцільних відстаней доставки автомобілів на підприємства автосервісу Савін Ю. Х., Митко М. В. 2019 25
23279 Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту Дідур І. М., Мордванюк М. О. 2019 29
23278 Прогнозування динаміки поточних логістичних матеріальних витрат сільського господарства України Потапова Н. А. 2019 24
23277 Определение основных биохимических свойств микобактерий туберкулеза выделенных из туберкулинов ппд для млекопитающих : Determination of the basic biocchemical properties of tuberculosis mycobacteries specified from tuberculins for pharmaceuticals Фаріонік Т. В., Войціцька О. М. 2019 19
23276 Біологічні властивості та харчова цінність яловичини : Biological properties and beauty value of beef Фаріонік Т. В. 2019 24
23275 Управлінські аспекти розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О. В. 2019 28
23274 Моделювання контрактних відносин між основними реципієнтними групами агентів ринку Логоша Р. В., Мазур К. В., Підвальна О. Г. 2019 62
23273 Поліпшення характеристик перетворювача електропривода в перехідних режимах Видмиш А., Штуць А. 2019 66
23272 Conformity of land relations to productive forces: retrospective analysis Khodakivska O., Mohylnyj O., Kolesnyk T., Mykhalchyshyna L., Khomyachenko S. 2019 51
23271 Качество продуктов забоя свиней при скармливании глютаминовой кислоты Бережнюк Н. А. 2019 22
23270 Вплив мікроелементної добавки на засвоєння калію у свиней Бережнюк Н. А. 2019 12
23269 Functions of salary at machine-building enterprises in formation of motives and stimules of personnel Levytska I. V., Klymchuk A. O., Klymchuk O. V. 2019 29
23267 Формування державної програми підтримки підприємств-агровиробників України з урахуванням світового досвіду Фурман І. В., Пронько Л. М. 2019 107
23265 Особливості втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність Бабой А. М. 2019 81
23260 Особливості формування джерел оновлення основних засобів підприємства та їх облікове забезпечення Любар О. О. 2019 26
23257 Вплив соціально-економічних чинників на формування споживчого попиту Брояка А. А. 2019 71
23256 Англомовна лексична компетентність студентів економічних пеціальностей немовних закладів вищої освіти: когнітивний підхід Тимощук Н. М. 2019 33
23254 Особливості розвитку FinTech в сучасних умовах Юрчук Н. П. 2019 94
23253 Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі Хаєцька О. П. 2019 40
23252 Розвиток процесів вальцювання криволінійний заготовок з алюмінієвих сплавів Севостьянов І. В., Добранюк Ю. В., Бубновська І. А. 2017 35
23251 Підвищення якості навчання студентів шляхом активізації взаємодії з викладачами Поліщук О. В., Севостьянов І. В., Христич О. В. 2017 74
23246 Інтенсифікація сушіння зерна у процесі його післязбиральної обробки Цуркан О. В., Пришляк В. М., Присяжнюк Д. В. 2017 77
23245 Вплив біопалива і його сумішей на ефективні показники роботи дизельного двигуна Д-240 Пришляк В. М., П’ясецький А. А., Бурлака С. А. 2017 36
23244 Установка для багатостадійного зневоднення відходів харчових виробництв Севостьянов І. В., Луцик В. Л. 2017 34
23243 Сучасні економіко-екологічні аспекти застосування добрив у рослинництві Березюк С. В., Зубар І. В. 2019 79
23242 Посівні якості насіння сої залежно від погодних умов у Правобережному Лісостепу Рудська Н. О. 2018 25
23240 Еймеріоз індиків, його поширення, патогенез та заходи боротьби Фаріонік Т. В. 2019 48
23239 Технологические свойства молока и продуктивность коров в условиях летнего содержания Полищук Т. В. 2018 26
23238 Автоматизація бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві в сучасних умовах Коваль О. В. 2019 67
23235 Інтернаціоналізація змісту навчання іноземної мови як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти Кравець Р. А. 2019 56
23224 Облікові аспекти процедури реорганізації банківських установ Гудзенко Н. М., Коваль Н. І., Корпанюк Т. М. 2019 86
23223 Правове регулювання обліку оплати праці на підприємствах сільського господарства Машевська А. А. 2017 225
23222 Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт Пришляк В. М., Грицун А.В., Бабин І. А. 2017 59
23221 Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства Брояка А. А. 2016 87
23220 Адаптація зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств до сучасних економічних умов Брояка А. А. 2016 38
23219 Дослідження обладнання для спалювання відходів харчових виробництв Севостьянов І. В. 2015 53
23217 Пристосування для підвищення продуктивності роботи фрезерного верстата з ЧПК MCV-1000 Ковальова І. М. 2019 57
23216 Дослідження інтенсивності забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами в НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Гуцол Г. В. 2019 35
23215 Теоретичне підґрунтя організації оплати праці суб’єктів господарювання Машевська А. А. 2019 305
23211 Обґрунтування режимів роботи системи промивання молокопроводів доїльної установки Бабин І. А. 2019 99
23209 Якість бджолиного обніжжя (пилку), виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. 2019 82
23207 Продовольча безпека як стратегічний пріоритет аграрної політики та основа національної безпеки держави Яремчук Н. В. 2019 37
23206 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту на забур'яненість та біометричні показники рослин квасолі Шкатула Ю. М. 2019 90
23204 Вивчення патогенності мікобактерій туберкульозу, виділених із туберкуліну на середовищі АПМ-Вінтуб Войціцька О. М. 2019 63
23203 Optimization of oak tree stands growing in conditions of vinnytsia region Matusiak M. V. 2019 30
23202 Агроекологічне обгрунтування меліоративних заходів щодо покращення стану грунтів Калинівського району Шкатула Ю. М. 2019 40
23199 Витрати на рекламу в соцмережах як об’єкт бухгалтерського обліку та оподаткування Здирко Н. Г. 2019 71
23198 Технологія кисломолочного напою на основі фітосировини. Новгородська Н. В. 2019 37
23197 Особливості росту та розвитку ріпи (brassica rapa) залежно від висіву насіння Вдовенко С. А. 2015 41
23195 Фінансові потоки як інструмент управління підприємствами апк Гуцаленко О. О. 2017 71
23194 Методичні підходи до визначення пропозиції на ринку органічної продукції Гуцаленко О. О. 2015 68
23193 Роль України у формуванні пропозиції європейського ринку органічної продукції Бурляй А. П., Гуцаленко О. О. 2013 40
23186 Фізичне виховання в адаптації студентів до специфіки майбутньої професійної діяльності Віннік Ю. В., Годлевський П. М., Саратовський О. В. 2019 29
23182 Публічні закупівлі: типи та процедури здійснення Здирко Н. Г. 2019 109
23181 Innovative financial technologies in the agrarian sphere Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Todosichuk V. 2019 82
23180 Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій Вінницької області Томашук І. В. 2019 44
23179 Фразеологізми з компонентом-орнітонімом у лексичній системі англійської мови Тимощук Н. М. 2019 50
23175 Забезпечення сировиною молокопереробні підприємства Вінницької області Бондар М. М., Соломон А. М. 2019 42
23173 Тенденції кредитування вищої освіти в США Джеджула О. М. 2019 66
23168 Возможности повышения безопасности перепелиного мяса по содержанию тяжелых металлов Разанова О. П. 2019 23
23167 Особливості конструювання вібраційних змішувачів Джеджула О. М. 2019 62
23166 Доцільність використання трави люцерни в раціонах свиней Постернак Л. І. 2019 66
23165 Тривалість періоду вегетації та міжфазних періодів сортів сої залежно від строків сівби та норм висіву насіння Поліщук І. С., Поліщук М. І., Юрченко Н. А. 2019 22
23164 Облік витрат та виходу органічної сільськогосподарської продукції рослинництва Іщенко Я. П. 2019 34
23163 Стратегічні напрями розвитку ринку часнику в Україні Зубар І. В. 2019 62
23162 Substantiation of the composition of intermix premix and its productive effect in pig diets Datsiuk I. V. 2019 71
23161 Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів Cироватко К. М. 2019 28
23160 Использование фитобиотика при выращивании цыплят-бройлеров Царук Л. Л. 2019 22
23158 Основи управління комерційними ризиками підприємств Зелінська О. В. 2019 54
23157 Підвищення ефективності інформаційних систем в АПК Зелінська О. В. 2019 41
23156 Управління проектуванням комп’ютерних систем Волонтир Л. О., Зелінська О. В. 2019 64
23155 Territorial recreational systems and sustainable development Arkhypova L., Fomenko N., Kinash I., Golovnia O. 2019 58
23153 Інноваційні технології фінансування соціального розвитку національної економіки Головня О. М. 2019 69
23151 Сучасні детермінанти системних соціально-економічних трансформацій готельного бізнесу Головня О. М. 2019 63
23147 Вітчизняний та зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення обліку операцій на позабалансових рахунках Любар О. О. 2019 53
23146 Облікове забезпечення управління фінансовими активами підприємства Любар О. О. 2019 67
23144 Fiscal policy under economic transformation Harbar Zh., Harbar V., Sobchuk S., Menchynska O. 2019 62
23143 Удосконалення методичного забезпечення обліку пального на підприємстві Здирко Н. Г. 2019 64
23142 Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення в Україні: історія становлення та розвитку Здирко Н. Г., Остапчук С. М., Царук Н. Г. 2019 83
23141 Венчурний капітал в контексті фінансування інноваційної діяльності Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. 2019 185
23140 Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни Гарбар Ж. В., Кондукоцова Н. В. 2019 52
23139 Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів патисона (cucurbita pepo var. Melopepo l.) в умовах Правобережного Лісостепу Паламарчук І. І. 2019 62
23138 Податкове регулювання реального сектору економіки Гарбар Ж. В., Кондукоцова Н. В. 2018 166
23137 Переваги та недоліки фінансового планування на аграрних підприємствах України Паламаренко Я. В. 2019 28
23136 Теоретичні засади адаптивного управління у аграрній сфері регіону Прямухіна Н. В., Мокрій О. Г. 2019 33
23133 Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю підприємства Салькова І. Ю., Томашук І. О. 2019 119
23132 Біолого-екологічні особливості поширення омели білої (viscum album) в умовах м. Вінниця Матусяк М. В. 2019 84
23130 Evaluation of the Efficiency of Enterprises by the Method of Analysis of Functioning Environment Sakhno A., Hryvkivska O., Salkova I., Kucher A. 2019 40
23129 Податкові ризики як загроза економічній безпеці підприємства Чудак Л. А. 2019 54
23123 Стратегія фінансового забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2019 79
23122 Організація управлінського обліку за центами витрат у сільськогосподарських підприємствах Лепетан І. М. 2019 60
23115 Analysis of strategies for combining productivity with disease and pest resistance in the genotype of base breeding lines of maize in the system of diallel crosses Kolisnyk O. M., Kolisnyk O. O., Vatamaniuk O. V., Butenko A. O., Onychko V. I., Onychko T. O., Dubovyk V. I., Radchenko M. V., Ihnatieva O. L., Cherkasova T. A. 2019 108
23114 Оптимізація імпульсного регулювання гальмування двигуна постійного струму Возняк О., Колісник М. 2019 90
23113 Управлінський облік продукції буряківництва в умовах розвитку інноваційного виробництва Бурко К. В. 2019 74
23112 Методи обліку витрат в обліковій політиці сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. 2019 90
23111 Information Aspects of Formation of the Social Insurance System for the Farmers of Ukraine Pravdiuk N., Timchenko O. 2019 35
23110 Особливості визнання та оцінки ризику для його відображення в обліку Гудзенко Н. М., Гавриш Н. Л. 2019 52
23105 Сучасний стан розвитку галузі та експорту продукції тваринництва України Гераймович В. Л., Гуменюк І. Л., Кубай О. Г. 2019 67
23104 Облік інноваційної діяльності Коваль Л. В. 2019 72
23103 Рахунки бухгалтерського обліку: минуле та сьогодення Коваль Л. В. 2019 63
23102 Актуальні проблеми сьогодення щодо організації облікової політики у закладах вищої освіти та шляхи їх подолання Коваль Л. В., Левчук М. С. 2019 29
23101 Оцінка гербологічної ситуації агрофітоценозу ячменю ярого за різних попередників в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л. В. 2019 34
23099 Кореляційний зв’язок молочної продуктивності корів із сезоном отелення та сила впливу даного фактора Поліщук Т. В. 2019 52
23098 Сила впливу сезону народження на продуктивність та якість молока корів Поліщук Т. В. 2019 80
23096 Предипінг та постдипінг - ефективні методи профілактики маститів у молочних корів Паладійчук О. Р. 2019 100
23095 Стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту як ефективного інструменту боротьби з фінансовими порушеннями Шевчук О. Д., Здирко Н. Г. 2019 63
23094 Якість зерна пшениці озимої залежно від розвитку патогенної мікофлор Погоріла Л. Г., Чорнолата Л. П., Найдіна Т. В., Здор Л. П., Рудська Н. О. 2019 85
23093 Екологічні аспекти функціонування ринку землі Алєксєєв О. О. 2019 26
23091 Дослідження сировинної бази Вінницької області Соломон А. М., Полєвода Ю. А., Бондар М. М. 2019 60
23090 Вплив показників якості молока на продукти харчування Соломон А. М., Полєвода Ю. А. 2019 73
23089 Особливості реалізації процесу лущення шкаралупи горіха між пластиною та сферичною вставкою Полєвода Ю. А. 2019 27
23082 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І., Разанова О. П. 2019 67
23075 Теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрних підприємств зернового напрямку Фурман І. В., Гонтарук Я. В. 2019 40
23074 Розв’язання прикладних задач автоматизації підготовки сучасних технологічних процесів механічної обробки Дубчак В. М. 2019 69
23071 Состояние и перспективы производства кукурузы в Молдове Шинкарук В., Табакарь Р., Поліщук М., Мельник В. 2019 39
23070 Тривалість періоду вегетації та міжфазних періодів сортів сої залежно від строків сівби та норм висіву насіння Забарна Т. А. 2019 49
23067 Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці Шевчук О. А., Вергеліс В. І., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О. 2019 48
23061 Насіннєва продуктивність декоративних видів роду Lupinus в умовах Поділля Панцирева Г. В. 2019 64
23057 Вплив позакореневих підживлень на формування якісних показників насіння редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г., Ковальчук Ю. О. 2019 28
23056 Оцінка ефективності конструювання агрофітоценозів та удобрення редьки олійної на основі модульновіталітетного методу Цицюра Я. Г. 2019 29
23055 Роль мікроелементів у системі удобрення редьки олійної у Лісостепу Правобережному Цицюра Я. Г. 2019 38
23053 Морфо-біологічні особливості культури phaseolus vulgaris l. за дії регуляторів росту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І., Сакалова Г. М. 2019 66
23050 Symbiotic nitrogen fixation of soybean-rhizobium complexes and productivity of soybean culture as affected by the retardant chlormequat chloride Kuryata V. G., Golunova L. A., Poprotska I. V., Khodanitska O. O. 2019 58
23037 Вплив попередників озимої пшениці на формування водно-фізичних властивостей грунту Забарна Т. А. 2019 29
23035 Динаміка густоти стояння та виживаність сої, залежно від позакореневих підживлень в умовах Правобережного Лісостепу Забарна Т. А. 2019 29
23032 Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі Разанов С. Ф., Постернак Л. І. 2019 38
23031 Формування контрактних відносин у молокопродуктовому підкомплексі на засадах технологій «блокчейн» і smart-контрактів Россоха В. В., Петриченко О. А. 2019 58
23030 Використання ферментного препарату «Целозим» з метою підвищення м’ясної продуктивності птиці Огороднічук Г. М. 2019 77
23028 Продуктивність та забійні показники курчат-бройлерів за дії препарату "Пробіол" Огороднічук Г. М. 2019 68
23026 Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів Веселовська Н. Р., Малаков О. І., Бурлака С. А. 2019 60
23025 Характеристики конічних підвісів з поздовжніми глухими мі-кроканавками постійної ширини і різним профілем по глибині Савуляк В. І., Федотов В. О., Віштак І. В., Соломон А. М. 2014 29
23019 Вплив однотипної годівлі на продуктивність бугайців в умовах регіону покуття Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. 2019 17
23017 Інноваційний підхід до одержання високоякісного молока-сировини Берник І. М. 2019 95
23016 Проблема лендлордизації в площині сталого розвитку АПК України Зубар І. В. 2019 30
23015 Показники якості м’якого сиру з рослинними наповнювачами Овсієнко С. М. 2019 19
23014 Сучасні тенденції розвитку тваринництва в Україні Гуцаленко О. О., Павлюк М. М. 2019 35
23013 Особливості використання хмарних технологій в освіті Кіпоренко С. С. 2019 56
23012 Вирощування ремонтних телиць мʼясного комолого сименталу худоби на підсисі в умовах передгірської зони Карпатського регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б. Казьмірук Л. В. 2019 35
23011 Детермінанти стану фінансових ресурсів малих аграрних підприємств Коваль Н. І., Радченко О. Д. 2019 60
23010 Основи перспективного аналізу витрат діяльності сільськогосподарського підприємства Коваль Н. І., Григораш М. В. 2019 74
23009 Облікова політика щодо витрат на оплату праці Бурко К. В., Буткалюк А. М. 2019 68
23008 Production and consumption of energy resources in Ukraine in the context of renewable energy development Kalinichenko A., Klymchuk O., Havrysh V. 2019 64
23007 Перспективність та ефективність виробництва біодизельного палива в Україні з олійних культур Калетнік Г. М., Климчук О. В., Мазур В. А. 2019 52
23006 A production of biogaz is on wastes of alcohol industry of Ukraine Samborska O., Zubar I. 2019 33
23005 Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв Зелінська О. В. 2019 48
23002 Продуктивна нова популяція буковинської молочної породної групи худоби Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. 2019 56
23000 Econometric modeling in formation of optimal price for implementation of agricultural products Волонтир Л. О., Зелінська О. В., Потапова Н. А. 2019 30
22999 Statistical Express Control of the Peak Values of the Differential-Thermal Analysis of Solid Materials Semenov A., Baraban S., Semenova O., Voznyak O., Vydmysh A., Yaroshenko L. 2019 39
22998 Features of Food Security of the Country in Conditions of Economic Instability Kaletnik G. M., Shubravska O. V., Ibatullin M. I., Krysanov D. F., Starychenko Y. M., Tkachenko K. V., Varchenko O. O. 2019 71
22997 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Ярошенко Л., Стадник М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О. 2019 89
22996 Критерії оцінювання і прогнозування фінансового стану та результатів діяльності підприємства Томчук О. Ф., Левчук М. С. 2019 21
22995 Банківські кредитні продукти в умовах посилення кредитування малого та середнього бізнесу Руда О. Л. 2019 68
22994 Популяція симентальської худоби в Карпатах Калинка А. К, Лесик О. Б., Шпак Л. В. Казьмірук Л. В. 2019 36
22990 Організація обліку та контролю матеріальних витрат сільськогосподарських підприємстві Бурко К. В. 2019 27
22988 Особливості обліково-контрольного забезпечення розрахунків з оплати праці працівників бюджетної сфери Фабіянська В. Ю., Огородник А. О. 2019 63
22987 Комп’ютерний аудит в Україні в контексті вимог європейського законодавства Фабіянська В. Ю., Бельдій А. М. 2019 72
22985 Ефективність використання сінажу із однорічної бобово-злакової сумішки в годівлі ремонтних телиць Сироватко К. М. 2019 68
22984 Echinacea pallida extract on quils meat quality Chudak R. A., Poberezhets Y. M., Vozniuk O. I., Dobronetska V. O. 2019 67
22983 Продуктивність та якісні показники м’яса перепелів за згодовування мультиензимної композиції Побережець Ю. М. 2019 73
22982 Продуктивність птиці за дії пробіотичної добавки Побережець Ю. М. 2019 87
22981 Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю всистемі управління науково-дослідних установ Козаченко А. Ю. 2019 59
22979 Обґрунтування раціонального вибору моторів-вібраторів вібраційних машин Ланець О. С., Боровець В. М., Майструк П. В., Деревенько І. А. 2019 45
22978 Аналіз епізоотичної ситуації щодо інфекційних хвороб великої рогатої худоби у Вінницькій області та їх вплив на безпечність і якість продукції Льотка Г. І., Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. 2019 43
22975 Current state and problem aspects of sustainable development in insurance market in globalization conditions Martsenyuk-Rozaryonovа O. V. 2019 23
22974 Іноземний капітал на страховому ринку України Марценюк О. В. 2019 72
22971 Математичне моделювання на базі mathcad як засіб формування професійної компетентності майбутніх економістів Левчук О. В. 2019 63
22970 Інтеграція математичної та фахової підготовки студентів на агрономічному факультеті Левчук О. В. 2018 39
22969 Сучасний стан розвитку м'ясопродуктового підкомплексу України Фуштей Л. Л. 2019 32
22953 Взаємозв’язок показників молочної продуктивності корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід Поліщук Т. В. 2019 17
22943 Функціональне моделювання процесу технологічної підготовки виробництва для проектів створення нової техніки Малаков О. І., Веселовська Н. Р. 2019 66
22939 Стан та перспективи добровільного медичного страхування в Україні Прилуцький А. М., Глєбова К. О. 2019 41
22930 Розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за рахунок моніторингу процесу механічної обробки Веселовська Н. Р., Пермяков О. А. 2014 30
22928 Еколого-збалансоване використання маргінальних земель при вирощуванні енергетичних культур Мазур В. А., Кравчук Г. І., Гончарук Г. С. 2019 30
22927 Пробіотики і їх роль у виробництві кисломолочних продуктів спеціального призначення Соломон А. М., Полєвода Ю. А. 2019 75
22925 Методологічні підходи до обліку орендних операцій Лепетан І. М., Рязанцева Ю. І. 2019 89
22924 Продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. 2019 21
22920 Облік і місце фінансових результатів у звітності підприємства Гудзенко Н. М., Григораш М. В. 2018 74
22919 Обліково-аналітичний супровід стратегії сталого розвитку підприємництва Правдюк Н. Л. 2019 74
22825 Особливості розвитку зеленого туризму у Вінницькій області Дячинська О. М. 2019 64
22810 Methodology for the Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development Sakhno A., Salkova I., Broyaka A., Priamukhina N. 2019 103
22809 Проблеми та перспективи розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві Брояка А. А. 2019 95
22808 Поведінка споживача в сучасній ринковій економіці Брояка А. А. 2019 30
22807 Improving enterprise profitability management processes Prylutskyi А. 2019 39
22806 Євроінтеграційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність продукції тваринництва Гуцаленко О. О., Павлюк М. М. 2019 30
22804 Banking activity on the ukrainian stock market Руда О. Л. 2019 35
22803 Маркетингові комунікації та особливості їх використання Руда О. Л. 2019 66
22801 Дослідження напрямків удосконалення пластинчастих теплообмінників Гунько І. В., Севостьянов І. В., Орлюк Ю. Т. 2019 65
22799 Математичне моделювання технологічного процесу завантаження судна вібраційним конвеєром : Mathematical modeling of technological processes of ship loading with a vibrating conveyor Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Коц І. В., Севостьянов І. В. 2018 82
22797 Ethnic Stereotypes in Traditional Communication as a Framework of Ukrainian World View Mazurkevich O., Osiyskiy Y., Suprun L., Skrypnyk N., Lebed I., Tymkova V. 2019 35
22796 Оцінка молочної продуктивності корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різних конституціональних типів Казьмірук Л. В. 2019 21
22795 Підвищення продуктивного потенціалу земель за рахунок удосконалення технології та обладнання для розчинення мінеральних речовин у біологічних добривах Севостьянов І. В. 2019 27
22793 The influence of assessment of biological assets and agricultural production on taxation of agricultural enterprises Kozachenko A., Chudak L., Yaremchuk N. 2019 65
22792 Biological role of copper in organism of man and animals Farionik T., Voitsitska O. 2019 32
22791 Кисломолочні десерти, збагачені біфідобактеріями Бондар М. М., Соломон А. М. 2019 79
22790 Оптимізація способу утримання корів у родильному відділенні та кратність їх доїння Яремчук О. С. 2019 56
22789 Вплив зміни способу утримання і доїння новотільних корів на молочну продуктивність Варпіховський Р. Л. 2019 82
22788 Вплив різних способів утримання нетелів на поведінку та продуктивність корів-первісток Варпіховський Р. Л. 2019 80
22787 Вирощування бугайців планових порід та їх помісей з використанням різних технологій утримання та годівлі у молочному періоді в у мовах регіону буковини Калинка А. К., Казьмірук Л. В. 2019 16
22786 Фізичні властивості та хімічний склад м’ясаі шпику підсвинків, отриманих від помісних свиноматок різної інтенсивності росту Яремчук О. С. 2019 64
22785 Вдосконалення елементів технології виробництва молока та контроль мікроклімату на фермах малої потужності Яремчук О. С. 2019 66
22782 Аналіз енергетичної ефективності вібраційних машин з інерційним приводом Ланець О. С., Майструк П. В., Боровець В. М., Деревенько І. А. 2019 34
22781 Обґрунтування параметрів тримасової міжрезонансної вібраційної машини з інерційним приводом Ланець О. С., Майструк П. В., Боровець В. М., Деревенько І. А. 2019 44
22780 Продуктивність і племінна цінність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній племрепродуктора Вінниччини Разанова О. П. 2019 38
22779 Експериментальні дослідження процесу подрібнення фуражного зерна вібраційною дисковою дробаркою Купчук І. М. 2019 33
22778 Вплив швидкості накопичення пошкоджень при розрахунку використаного ресурсу пластичності Деревенько І. А., Солона О. В. 2019 24
22777 Influence of geometric parameters of the treatment shower on the deformation characteristics of the soil when forming a cavity for an anti-filtration screen Solona O., Kovbasa V. 2019 30
22776 Дослідження технічного сервісу машин в АПК Музичук В. І. 2019 70
22774 Peculiarities of a consumer loan in ukraine under the conditions of a modern business environment Prylutskyi А. 2019 108
22771 Готельний бізнес в сучасних умовах: актуальні проблеми та тенденції розвитку Ставська Ю. В. 2019 32
22753 Дослідження і розробка технології збагаченого молока Фіалковська Л. В. 2018 87
22752 Дослідження процесу екстракції на установці для екстрагування в електромагнітному інтенсифікаторі Фіалковська Л. В. 2019 57
22751 Регулювання незалежного аудиту в Україні в умовах євроінтеграції Гуцаленко О. О., Фабіянська В. Ю. 2019 112
22750 Вплив різних видів силосу на продуктивність корів і якість молока Новгородська Н. В. 2019 81
22749 Порушення обміну речовин у високопродуктивних корів та біологічний спосіб запобігання розвитку кетозу Овсієнко С.М. 2019 77
22747 Вплив генотипових і фенотипових чинників на молочну продуктивність корів Варпіховський Р. Л. 2019 61
22746 Вплив способу кріплення безстружкових мітчиків на процес витискування різьби Любін М. В., Токарчук О. А. 2019 61
22745 Екологічний податок: порядок оподаткування та відображення в системі бухгалтерського обліку Плахтій Т. Ф. 2019 71
22735 Організація контролю за діяльністю матеріально відповідальних осіб в наукових установах Копилова К. В., Мулик Я. І. 2019 68
22732 Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної на насіння Телекало Н. В., Мельник М. В. 2019 35
22729 Біологічна оцінка кормової цінності трав різних фаз вегетації за вмістом у них сумарної кількості органічних кислот Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Бугайов В. Д. 2019 33
22724 Диверсифікація підприємницької діяльності як інстумент зростання прибутковості підприємства Прилуцький А. М., Герасимчук В. Г. 2019 36
22697 Аналіз і вибірир методів дослідження надійності автотракторних двигунів Анісімов В. Ф., Музичук В. І. 2019 29
22696 Дослідження головки шатуна насоса виготовленої холодним штампуванням Анісімов В. Ф., Музичук В. І., Любін М. В., Рябошапка В. Б. 2019 62
22695 Методичні аспекти аналізу позикового капіталу сільськогосподарських підприємств Томчук О. Ф. 2019 27
22694 Методика проведення аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством Томчук О. Ф., Сидоренко І. М. 2019 38
22693 Аналіз впливу орендних операцій на фінансовий стан та фінансовий результат діяльності підприємства Томчук О. Ф., Рязанцева Ю. І. 2019 30
22691 Аналіз ефективності використання запасів на підприємстві Томчук О. Ф., Рабоконь Ю. С. 2019 28
22690 Удосконалення аналізу розрахунків з оплати праці сільськогосподарських підприємств Томчук О. Ф., Бельдій А. М. 2019 65
22688 Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи Томчук О. Ф. 2019 74
22687 Теоретичні аспекти системи аналітичного забезпечення Томчук О. Ф. 2019 33
22685 Аналіз бухгалтерського балансу підприємств Томчук О. Ф., Ващілова Н. В. 2019 102
22684 Аналіз ефективності використання земельних ресурсів Томчук О. Ф., Кожухар В. В. 2019 81
22683 Чинник агрохімічних властивостей грунту у вирощуванні енергетичних культур Гончарук Г. С., Бронникова Л. Ф. 2019 31
22682 Рекреаційно-туристичні комплекси в соціально-економічному розвитку країни та її регіонів Підвальна О. Г. 2019 33
22679 Місце управління витратами в сучасній системі управління підприємством Фостолович В. А., Сімаков О. О. 2019 68
22678 Environmental plasticity, stability and resistance to diseases of the varieties Phaseolus vulgaris l. Mazur O. V., Poltoretskyi S. P., Poltoretska N. M., Yatsenko A. O., Kravchenko V. S. 2019 79
22677 Інтегрована звітність підприємства стан та пе6рспективи розвитку Мулик Т. О., Ващілова Н. В. 2019 138
22676 Напрями удосконалення обліку земельних ресурсів в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект Мулик Т. О., Кожухар В. В. 2019 67
22675 Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. 2019 44
22674 Вплив віку і маси бджолинних маток на репродуктивні діяльність та медову продуктивність Зотько М. О. 2019 84
22672 Споживче кредитування в Україні та його особливості Прилуцький А. М.,Пахалюк Л. В. 2019 79
22671 Розповсюдження омели білої на медоносних деревах в умовах Вінниччини Разанов С. Ф., Недашківський В. М. 2019 35
22670 Дослідження процесу лущення волоських горіхів між двома паралельними пластинами Полєвода Ю. А. 2019 28
22669 Modelling of oily raw material excraction process Bandura V., Polievoda Y., Tverdokhlib I. 2019 24
22668 Вплив мінеральних добрив та способів використання комплексу мікроелементів на висоту рослин сої Циганська О. І., Циганський В. І. 2019 37
22667 Суб'єктність православної церкви в Україні як мета державної політики у "Православному питанні" Заремба Є. М. 2019 24
22666 Ріст, розвиток і продуктивність сортів люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. 2019 48
22664 Економічні аспекти розвитку та проектування аграрного машинобудування в Україні Шпильова В. О., Котькалова-Литвин І. В. 2019 25
22663 Економічні аспекти розвитку та проектування аграрного машинобудування в Україні Шпильова В. О., Котькалова-Литвин І. В. 2019 27
22662 Інформаційні технології в управлінні земельними ресурсами Потапова Н. А., Лавринчук Д. Д. 2019 58
22660 Інституційні особливості формування фінансово-кредитної інфраструктури агропромислового ринку Котькалова-Литвин І. В. 2019 75
22656 Analysis and synthesis of codes of generators in Quartus II Kychak V., Tromsuk V., Tsyrulnyk S., Metelitsa A., Borodai Y., Tkachuk V. 2019 23
22640 Вплив податкового навантаження на доходи фізичних осіб в умовах ринкових перетворень на рівень "тіньового" бізнесу Фостолович В. А. 2019 112
22615 Біологічні активи у звітності: проблемні аспекти Коваль О. В. 2019 104
22614 Методологічні аспекти формування аграрного ринку Прилуцький А. М. 2012 31
22612 Організаційні форми розвитку соціального підприємства : аспекти теорії та практики Дюк А. А. 2019 86
22611 Кооперація як пріоритетна форма організації соціального підприємництва в сучасних умовах Дюк А. А. 2019 26
22610 Еволюція теоретичних положень концепції соціального підприємства Дюк А. А. 2019 27
22609 Соціальне підприємництво як інноваційна форма організації бізнесу Дюк А. А. 2019 53
22608 Пластичність і стабільність зернобобових культур за господарсько-цінними ознаками та селекційними індексами Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 35
22605 Україна в «Зелених» трансформаціях агропродовольчого сектору країн Східного партнерства: виклики та можливості Ковальчук С. Я., Купінець Л. Є. 2019 36
22586 Нечітко-множинне моделювання фінансового стану підприємства Рузакова О. В. 2019 51
22584 Аналіз сучасних автоматичних способів промивання доїльних установок Бабин І. А. 2019 57
22583 Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємствах АПК Севостьянов І. В., Грицун А. В., Бабин І. А., Чуйко С. Л. 2019 23
22582 Фізико-математичний апарат руху двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії Бабин І. А. 2019 38
22581 Визначення фракційного складу насіння за фотозображенням Алієв Е. Б., Яропуд В. М. 2019 67
22580 Теоретичне обґрунтування конструктивних параметрів молочного фільтру Яропуд В. М., Токарчук О. А. 2019 53
22579 Автоматизована система керування технологічним процесом доїння Алієв Е. Б., Яропуд В. М., Гаврильченко О. С., Костеніков О. О. 2019 70
22550 Розробка косарки для мульчування пристовбурних смуг дерев в інтенсивних садах Руткевич В. С. 2019 77
22549 Експериментальний стенд для ресурсного дослідження золотникового роздільника потоку Руткевич В. С. 2019 73
22548 Вплив чинників технології на формування маси 1000 зернин і продуктивності гібридів кукурудзи Паламарчук В. Д. 2019 23
22547 Formation of institutional environment of investment activity in Ukraine Feniak L. 2019 25
22546 Біоенергетична оцінка технології вирощування гібридів кукурудзи залежно від факторів впливу Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. 2019 26
22545 Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. 2019 27
22544 Характеристика мікробіологічного та агрохімічного складу органічного добрива Ефлюент Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. 2019 40
22543 Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств Токарчук Д. М., Пришляк Н. В. 2019 70
22542 Основні тенденції утворення та поводження з відходами аграрних підприємств Токарчук Д. М. 2019 89
22540 Stalk lodging resistance of corn hybrids depending on the planting date Palamarchuk V. D., Kolisnyk O. M. 2019 45
22539 Иммунологическое состояние посевов зерновой кукурузы в зависимости от сроков посева Паламарчук В. Д., Мазур В. А., Дидур И. Н. 2019 23
22538 Вплив бобових багаторічних трав на зниження вмісту важких металів у зерні пшениці озимої Ткачук О. П. 2019 23
22507 Медоносний потенціал бобових багаторічних трав у інтенсивному землеробстві України Ткачук О. П., Циганський В. І. 2019 92
22504 Встановлення умов ефективного розміщення круга відносно квадрата та рівностороннього трикутника зі спільним центром за оцінкою довжини лінії неспівпадіння Дубчак В. М. 2019 66
22439 Структурована вода та перспективи її використання для екологізації тваринництва Ткачук О. П., Демчук О. А. 2019 129
22438 Environmental literacy of the leaders of the new formation in an open society Mudrak O., Sobchyk V., Nahorniuk O., Mudrak H., Svitlana Y., Tarasenko H. 2019 78
22396 Проблеми та перспективи ведення екологічно-збалансованого землеробства в Україні Ткачук О. П. 2019 34
22347 Влияние скармливания кормовой добавки «Субалин» на органы пищеварения цыплят-бройлеров Постернак Л. І. 2019 67
22345 Теоретичні проблеми спрощеного провадження у цивільному процесі Колос А. С. 2019 420
22344 Актуальні питання доказової діяльності суду під час судового розгляду у кримінальному провадженні Колос С. С. 2019 217
22335 Логістичне забезпечення розвитку економіки за умов глобалізації Киш Л. М. 2019 33
22321 Гарантії прав і свобод людини під час виконання та відбування покарання у контексті реформування кримінально-виконавчої системи Колос А. С. 2019 61
22255 Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури Оверковська Т. К. 2019 143
22217 Перспективи використання в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету декоративних рослин роду Hemerocallis L. Панцирева Г. В. 2019 43
22203 Вплив паратипових факторів на термостійкість молока Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології» ВНАУ. – 2019. – В. 3 (106). – С. 138-146 Новгородська Н. В. 2019 92
22192 Стратегічне управління, як основна частина менеджменту підприємства Киш Л. М. 2018 90
22190 Фінансова стійкість компанії в сучасних умовах Киш Л. М. 2018 73
22189 Системні характеристики логістичного забезпечення аграрного сектору економіки Киш Л. М. 2018 37
22188 Продуктивність свиней та якість свинини за згодовування екструдованого гороху Овсієнко С. М. 2019 91
22187 Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. 2019 101
22186 Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи Мулик Т. О. 2019 51
22185 Контроль чисельності основних шкідників у посівах гороху Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. 2019 76
22135 Продуктивність та якість яєць у перепілок за дії пробіотика Чудак Р. А. 2019 47
22122 Changes in heavy metals content in winter wheat grain and flour under right-bank forest-steppe conditions Яковець Л. А. 2019 32
22120 Людський капітал як фактор економічного зростання Самборська О. Ю. 2019 115
22117 Залежність між експлуатаційними вимогами і параметрами раціонального вибору конструкції вібраційного конвеєра Токарчук О. А., Яропуд В. М. 2019 37
22083 Взаимосвязь показателей эффективности совместной деятельности спортивных команд Войтенко С. М. 2019 80
22040 Вибір алгоритму управління процесом баротермічної обробки харчової сировини в тепловій камері з аеродинамічним нагріванням Берник І. М., Коц І. В. 2019 38
22039 Вивчення культуральних властивостей нового поживного середовища Войціцька О. М. 2019 29
22001 Правове регулювання посвідчення договору довічного утримання (догляду) Гавінська О. А. 2019 94
21999 The implentation of the mind mapping technic into the process of teaching managers english for professional purposes Тимощук Н. М. 2019 82
21998 Сучасний стан колекції півоній на базі ботанічного саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету Панцирева Г. В., Миколюк О. О., Семчук В. В. 2019 85
21995 Перспективність використання Asteracea L. в озелененні зони Поділля Панцирева Г. В. 2019 78
21993 Ефективність реконструкції тваринницьких будівель з виробництва яловичини за умови дотримання норм технологічного проектування Варпіховський Р. Л. 2019 53
21992 Використання пробіотика біосевен для підвищення життєздатності бджіл Разанова О. П. 2019 29
21991 Номінації вікових періодів у мові роману Михайла Стельмаха "Дума про тебе" Горобець А. 2019 55
21959 Інформаційний вплив на дітей в умовах гібридної війни на Донбасі Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. 2019 72
21958 Продуктивність курчат-бройлерів за дії субаліну Постернак Л. І. 2019 48
21914 Сучасний стан та перспективи розвитку біогазової галузі України Паламаренко Я. В. 2019 198
21913 Концептуальні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. 2019 30
21912 Використання міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus для наукових досліджень в аграрних закладах вищої освіти Мазур В. А., Мазур К. В., Панцирева Г. В. 2019 105
21909 Аеробно-термофільна стабілізація продуктів при переробці відходів тваринництва Яремчук О. С. 2019 53
21907 Структура механізму забезпечення права на свободу творчості Опольська Н. М. 2019 87
21906 Булінг: юридичний склад адміністративного проступку Опольська Н. М. 2019 71
21905 Продуктивність курок-несучок за використання пробіотика Побережець Ю. М. 2019 39
21903 Продуктивність та якість мʼяса курчат-бройлерів за згодовування кормового підкислювача Побережець Ю. М. 2019 40
21869 Особливості економічного зростання в Україні та світі Хаєцька О. П. 2019 57
21804 Уживання дієслівно-іменних конструкцій в офіційно-діловому стилі української мови Тимкова В. А. 2019 48
21729 Вплив регулятора росту Марс EL на формування врожайності гібридів буряка столового Окрушко С. Є. 2019 32
21681 Розробка методу визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах Кулик М. Ф., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Зелінська І. П., Руденко Л. І., Виговська І. О. 2019 39
21651 Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки Потапова Н. А. 2019 70
21649 Тривалість та період цвітіння основних нектаропилконосів в умовах Лісостепу Правобережного Ковка Н. С., Недашківський В. М. 2019 67
21625 Analiz controlling financial risks of enterprise Fedoryshyna L., Todosiychuk V. 2019 70
21619 Пробиотик «Лактисан» в кормлении цыплят-бройлеров Царук Л. Л. 2019 59
21618 Регулювання фінансового механізму агросектору на базі принципів соціекономіки Правдюк Н. Л., Тімченко О. Л. 2019 67
21617 Продуктивність і забійні показники курчат-бройлерів за дії фітобіотика Царук Л. Л., Бережнюк Н. А. 2019 80
21615 Використання пробіотика лактісан в годівлі курчат-бройлерів Царук Л. Л. 2019 95
21575 Моделювання процесів управління закупівлею товарів у готельно-ресторанному бізнесі Іващенко А. В., Молоченко В. В. 2019 43
21574 Розробка організаційного механізму вдосконалення управління іміджем готельного підприємства Молоченко В. В. 2019 39
21513 Аналіз екологічного стану лісових екосистем Східного Поділля Кравчук Г. І., Гуцол А. І. 2019 186
21510 Концептуальні засади логістики Волонтир Л. О., Качуровський С. В. 2010 67
21508 The current situation and prospects of insurance market development in Ukraine Aleskerova Yu., Fedoryshyna L., Lebidʹ O. 2019 140
21507 Complex analysis of the influence of different feeding on the productivity of silver black, red and white fox (Vulpes Vulpes) Шевчук Т. В., Крамаренко С. С. 2019 124
21447 Дослідження потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області щодо виробництва та використання біопалива Луцяк В. В., Пришляк Н. В., Токарчук Д. А., Семчук І. А. 2019 74
21446 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Вінницької області: рівень, проблеми і тенденції здійснення Томашук І. В. 2019 71
21445 Modern breeding and cultivation of unpopular fruits and berries in Ukraine Moskalets T. Z., Moskalets V. V., Vovkohon A. H., Shevchuk O. A., Matviichuk O. A. 2019 79
21441 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І., Разанова О. П. 2019 101
21440 Оцінка в продукції молока 1 кг сухих речовин бобово-злакових сумішок різних фаз вегетації Скоромна О. І. 2019 45
21293 Морфо-біологічні особливості культури Phaseolus vulgaris за дії регуляторів росту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Сакалова Г. В., Вергеліс В. І. 2019 69
21292 Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці Шевчук О. А., Вергеліс В. І., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О. 2019 82
21291 Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура Липовий В. Г., Шевчук О. А., Гуцол Г. В., Князюк О. В. 2019 81
21290 Effect of treptolem on morphogenesis and productivity of linseed plants Khodanitska O. O., Kuryata V. G., Shevchuk O. A., Tkachuk O. O., Poprotska I. V. 2019 73
21289 Дослідження адсорбційного вилучення іонів нікелю (ІІ) бентонітовими глинами Сакалова Г. В., Василінич Т. М., Петрук Г. Д., Шевчук О. А. 2019 94
21275 Особливості формування кормової та насін­нєвої продуктивності колекційних зразків люцерни різного еколого-географічного похо­дження Бугайов В. Д., Горенський В. М., Мамалига В. С. 2018 77
21240 Исследование углеводного питания и переваримость питательных веществ у овец Бережнюк Н. А. 2019 80
21238 Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств Середа Л. П., Швець Л. В., Труханська О. О. 2019 29
21230 Оперативне тестування Q-фактора імпульсних трансформаторів Цирульник С. М., Андерсон Б., Роптанов В. І. 2019 105
21229 Застосування технології доповнення реальності у процесі підготовки фахівців з радіоелектроніки Цирульник С. М. 2019 176
21220 Особливості обліково-аналітичного забезпечення розрахунків із заробітної плати ПрАТ «Дашківці» Федоришина Л. І., Бельдій А. М. 2019 78
21207 Облікове забезпечення управління маркетинговою стратегією підприємства Правдюк Н. Л. 2019 120
21204 Основні складники ресурсного потенціалу Вінницького регіону та напрями удосконалення його використання Томашук І. В. 2019 68
21203 Екологічний аудит та його місце в екологічній стратегії Європейського Союзу Гуцаленко О. О., Фабіянська В. Ю. 2019 76
21198 Integrated company reporting model Fedorishina L. 2019 90
21197 Agricultural organic production in the world Aleskerova Y., Hutsalenko O., Vilchynska N. 2019 89
21192 Вплив участі іноземного капіталу на фінансову безпеку банку Ставська Ю. В., Малярчук А. Є. 2019 190
21191 Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій Ставська Ю. В. 2019 124
21190 Напрями інноваційного розвитку туризму в Україні Ставська Ю. В. 2019 132
21186 Фітоіндикація екологічних факторів основних типів лісових екосистем в умовах Поділля Матусяк М. В. 2015 50
21184 Урожайность и плодоношение сортов и гибридов кабачка в условиях Правобережной Лесостепи Украины Паламарчук І. І. 2013 42
21183 Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. 2013 81
21182 Формування урожайності кабачка залежно від строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. 2014 67
21181 "Ціна життя". Демографічні втрати українців в 1932-1933 рр. як наслідок геноциду українського народу Богатчук С. С. 2019 24
21180 Динаміка формування площі листків рослин патисона залежно від сортових особливостей в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2019 90
21179 Ефективність вирощування патисона (cucurbita pepo var. Melopepo l.) За різних строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І. І. 2019 91
21178 Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібриду патисона в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2019 36
21173 Роль термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців економічного профілю Тимкова В. А. 2019 67
21172 Дослідження та аналіз складу трав’яного покриву фітоценозів м. Вінниця на прикладі окремих ділянок лісопарку та ботанічного саду ВНАУ Матусяк М. В. 2019 93
21171 Оцінка видового біорізноманіття та сучасного стану деревних асоціацій парку ім. Горького м. Вінниці Матусяк М. В. 2016 97
21170 Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці Матусяк М. В. 2016 88
21169 Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці Матусяк М. В. 2016 72
21168 Особливості проведення реконструкції зелених насаджень ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Матусяк М. В., Прокопчук В. М. 2017 78
21167 Використання видів роду липа (Tilia L) в урболаншафтах м. Вінниця Матусяк М. В. 2017 79
21166 Ступінь рекреаційного навантаження та антропотоле-рантність лісових екосистем лісопаркової зони м. Вінниці Матусяк М. В., Прокопчук В. М. 2016 119
21165 Особливості формування лісових асоціацій ботанічного саду «Поділля» ВНАУ та їх вплив на ґрунтовий покрив Матусяк М. В., Василевський О. Г. 2015 94
21149 Расширение кормовой базы пчеловодства для повішения производительности пчелиніх семей Разанова О. П. 2019 70
21148 Возможность повышения молочной продуктивности стада украинской черно-пестрой породы племенного репродуктора Винницкого региона Разанова О. П. 2019 83
21144 Екологічний менеджмент потенціалу Вінницької області Луцяк В. В., Томашук І. В. 2019 132
21140 Research of wheat drying in a microwave and combined filter-microwave dryer Burdo O., Bezbakh I., Shyshov S., Zykov A., Yarovyi I., Gavrilov A., Bandura V., Mazurenko I. 2019 122
21137 Сутність та основи обліку органічної продукції Подолянчук О. А. 2019 102
21136 Грошові кошти в системі рахунків обліку Подолянчук О. А. 2019 115
21135 Підприємницька діяльність як інноваційна система розвитку виробництва біопалива Гончарук І. В. 2013 82
21134 Аспекти сутності й оцінки ефективності аграрної підприємницької діяльності Гончарук І. В. 2013 77
21132 Analysis of financial control at enterprise = Аналіз фінансового контролю на підприємстві Fedoryshyna L. 2019 97
21131 Моделювання живильно-подрібнювального апарата кормозбирального комбайна КСК-600 Бурлака С. А., Малаков О. І., Ярощук Р. О. 2019 82
21130 Конструктивні особливості нейтралізуючого механізму дисбалансу в одноциліндровому ДВЗ типу R Комаха В. П., Галущак О. О., Бурлака С. А. 2019 37
21129 Ecological and biological evaluation of varietal resources Paeonia L. in Ukraine Mazur V. A., Pantsyreva* H. V., Mazur K. V., Monarkh V. V. 2019 105
21128 Наукові та теоретичні аспекти рефлормування оплати праці Машевська А. А. 2019 56
21127 Modern and innovative tools for studying the effectiveness of animal feed Скоромна О. І. 2019 48
21126 Використання типологічного потенціалу основних лісотвірних порід в умовах Поділля Матусяк М. В. 2019 104
21125 Сучасний стан розвитку хвороб та шкідників зелених насаджень м. Вінниці та оцінка їхнього впливу на життєздатність деревних рослин Матусяк М. В. 2019 80
21124 Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП «Хмільницьке ЛГ» Матусяк М. В. 2019 64
21122 Характеристика та застосування сорбуючих речовин в птахівництві в умовах техногенного пресингу Разанов С. Ф., Войтко О. С. 2017 55
21121 Ефективність використання бактеріальних препаратів при вирощуванні гороху посівного Телекало Н. В. 2019 48
21120 Вплив комплексу технологічних прийомів на вирощування гороху посівного Телекало Н. В. 2019 41
21119 Екологічний моніторинг агроландшафтів України, як основа їх оптимізації та ефективного використання Мудрак О. В., Мудрак Г. В. 2019 113
21118 Правове регулювання державного екологічного контролю Правдюк А. Л. 2015 50
21117 Стійкість самозапилених ліній та гібридів кукурудзи до основних хвороб та шкідників в умовах Правобережного Лісостепу України Колісник О. М. 2019 47
21116 Створення простих гібридів кукурудзи з різною стійкістю до хвороб і шкідників Колісник О. М. 2019 88
21099 Розвиток підприємницької діяльності у виробництві біопалива: теоретичний аспект Гончарук І. В. 2013 163
21098 Інституційні аспекти розвитку підприємницької діяльності на ринку біопалива Гончарук І. В. 2013 146
21097 Enterprising within the framework of production and formation of the market of biofuel Honcharuk I. V. 2013 26
21078 Атестація робочих місць - важливий фактор безпеки сільськогосподарського втробництва Рудницький Б. О., Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. 2015 50
21075 Вітрова енергетика в приватних господарствах Борисюк Д. В., Твердохліб І. В. 2014 33
21074 Актуальні проблеми охорони праці в агропромисловому комплексі Шиговський B. C., Твердохліб І. В. 2015 33
21072 Система діагностування передніх мостів колісних тракторів Анісімов В. Ф., Спірін А. В., Твердохліб І. В. 2015 43
21071 Public administration of anti-inflation policy in the system of monetary regulation of economy = Публічне адміністрування антиінфляційної політики в системі заходів монетарного регулювання економіки Todosiychuk V. 2019 175
21070 Прогностична валідність конкурсного відбору випускників коледжів економічного спрямування Шевчук О. Ф. 2019 105
21067 The money and capital euro market, its purpose = Євроринок грошей та капіталів, його призначення Aleskerova Yu. 2019 194
21066 Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Гнатюк О. Ф., Іванчук Я .В. 2019 79
21065 Оогрунтування основних параметрів подрібнювача гілок ущільненого саду Веселовська Н. Р., Склярук О. В. 2019 81
21061 Організаційно-економічний механізм збуту зерна: інформаційна складова Волонтир Л. О. 2019 83
21060 Оцінка ефективності діяльності ресторанного господарства України Климчук А. О., Левицька І. В. 2019 111
21059 Стратегічне управління розвитком персоналу промислового підприємства Климчук А. О. 2019 124
21058 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку галузі буряківництва Волонтир Л. О. 2019 95
21053 Визначення фізикомеханічних параметрів шкаралупи волоського горіха Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. 2019 39
21052 Формування стратегії управління персоналом в системі ефективного управління підприємством Климчук А. О., Левицька І. В. 2019 88
21051 Основні проблеми активізації трудової діяльності персоналу на сучасних промислових підприємствах Климчук А. О. 2019 30
21050 Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями Соломон А. М., Полєвода Ю. А. 2019 106
21049 Формування та облік власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: стан нормативно-правового врегулювання Іщенко Я. П. 2019 112
21040 Управління капіталом підприємства Алескерова Ю. В., Червань О. Г. 2019 161
21039 Удосконалення системи управління фінансовою стійкістю підприємств Алескерова Ю. В., Васалатій І. В. 2019 120
21038 Обмеження права на свободу творчості в прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини Опольська Н. М. 2019 147
21037 Ігрові форми на заняттях з іноземної мови як засіб підвищення мотивації студентів до вивчення економічного вокабулярію Тимощук Н. М. 2019 117
21036 Research and Determination of Effective Parameters for Acoustic Technological Environment Bernyk I. 2019 96
21035 Застосування віброекстраторів з гідроімпульсним приводом у системі «Тверде тіло - рідина» Берник І. М., Кутняк М. М., Коц І. В. 2019 91
21033 Ecological and technological aspects of the cultivation of commercial young blue fox (vulpes lagopus) with different methods of watering Шевчук Т. В., Повозніков М. Г. 2019 77
21032 Localization of biogumus and mineral compounds in drugs of different species Шевчук Т. В., Заволока Г. І. 2019 102
21031 Вплив рівня забруднення грунтів важкими металами на інтенсивність накопичення їх у листі розторопші плямистої (silybum marianum) Разанов С. Ф., Разанова А. М., Овчарук В. В. 2019 53
21025 Сучасний стан та перспективи використання декоративних видів роду Lupinus в умовах Поділля Прокопчук В. М., Панцирева Г. В. 2019 70
21024 Сучасний стан та перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні паркової зони Вінницького національного агарного університету Панцирева Г. В. 2019 103
20989 Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового грунту залежно від вирощуваної культури Вдовиченко І. П., Забарна Т. А. 2018 119
20982 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. 2018 33
20981 Зміна вмісту важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А., Ватаманюк О. В. 2019 47
20980 Оцінка генотипів кукурудзи за стійкістю до шкодочинних об’єктів в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. 2019 80
20979 Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2019 105
20978 Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2019 64
20977 Контроль чисельності бур’янів у посівах кукурудзи Окрушко С. Є. 2019 122
20976 Моніторинг забруднення грунтів важкими металами науково-дослідної ділянки в НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Мазур В. А., Врадій О. І. 2019 64
20975 Мотиваційний складник налагодження партнерських відносин із персоналом як внутрішніми стейкхолдерами підприємства Герасименко Ю. В. 2018 41
20974 Обліково-аналітичне забезпечення управління ліквідністю аграрних підприємств Правдюк М. В. 2019 107
20973 Оцінка стійкості сортів сої до вірусної мозаїки та фузаріозу Мазур В. А. 2019 42
20972 Пластичність і стабільність стійкості до хвороб сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 35
20971 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність проса лозовидного першого року вегетації Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В., Алєксєєв О. О. 2019 113
20970 Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 58
20969 Нектаропилконосний конвеєр бджіл в умовах Лісостепу Правобережного Разанов С., Недашківськй В. 2019 98
20968 Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 55
20967 Особливості кредитування молодіжного туризму в Україні Джеджула О. М. 2019 84
20964 Forming of the motivational sphere of students of non-linguistic (agrarian) higher educational institutions Тимощук Н. М. 2019 64
20963 Економічна ефективність енергетичної автономії АПК за рахунок використання біопалив Гончарук І. В., Томашук І. В. 2019 145
20960 Розвиток творчого мислення майбутніх аграрних інженерів: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н. М. 2019 101
20958 Підвищення мотивації до вивчення іноземної мови студентами немовних (аграрних) закладів вищої освіти Тимощук Н. М. 2019 110
20955 Сучасні технології банків під час здійснення розрахурково-платіжних операцій = Modern technologies of banks in implementation of calculation and payment operations Алескерова Ю. В., Самійленко Г. І. 2019 115
20950 Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І.В. 2019 55
20948 Чисте валкування - запорука якісного корму Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. 2016 49
20947 Сенсорика часу як репрезентант ідіостилю Михайла Стельмаха (на матеріалі роману "Чотири броди") Горобець А. 2019 163
20945 Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні Кузьменко В. Ф., Середа Л. П., Холодюк О. В. 2013 40
20944 Валютні операції комерційних банків Алескерова Ю. В., Кізлик О. С. 2019 155
20943 Формування нової регіональної соціально-економічної політики розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 48
20942 Дослідження доцільності зміни складу суміші дизельного та біодизельного палив в процесі роботи автономних енергетичних установок Гунько І. В., Галущак О. О., Браніцький Ю. Ю. 2018 48
20941 Визначення факторів впливу біопалива на глобальні зміни клімату Гунько І. В., Галущак О. О., Бурлака С. А. 2018 100
20940 Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи, вирощуваних в умовах монокультури Лісостепу України Климчук О. В. 2008 70
20939 Лексико-семантичне поле «час» у мові повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» Горобець Г. 2018 132
20938 Удосконалення технологічних операцій виробництва бджолиного воску в умовах техногенного забруднення медоносних угідь важкими металами Разанов С. Ф. 2016 118
20937 Ефективність зниження забруднення ґрунтів свинцем і кадмієм за бджолозапилення сільськогосподарських культур в умовах їх мінерального підживлення Разанов С. Ф., Дідур І. М., Первачук М. В. 2015 143
20936 Питома активність 137 Сs і Sг 90 у білковій продукції бджільництва за різної кислотності грунтів Разанов С. Ф., Гуцол Г. В., Нагребецький М. І. 2015 130
20934 Існуючі технології заготівлі сіна та перспективи їх розвитку Холодюк О. В. 2002 52
20931 Використання прийменника ПРИ в українській та російській мовах Тимкова В. А. 2019 263
20930 Семантическая природа предикатов качества в структуре двусоставного предложения Тымкова В. А. 2019 82
20928 Битерно-ножевой режущий аппарат с дисковыми ножами Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. 2014 36
20927 Исследование влияния параметров измельчающего аппарата на энергоемкость процесса резания Kuzmenko V., Kholodiuk O. 2016 123
20926 Ефективне силосування Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. 2017 64
20925 Продуктивні технології заготівлі сіна Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. 2017 49
20924 Вплив інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин нуту Дідур І. М., Мордванюк М. О. 2017 185
20923 Оцінка конкурентоспроможності підбирача валків з бітерно-ножовим подрібнювальним апаратом Холодюк О. В., Спірін А. В., Ковальова І. М. 2019 116
20921 Вплив конюшини лучної на підвищення родючості грунтів Забарна Т. А. 2018 49
20913 Методичні підходи до оцінки сталості розвитку регіону Чечетова Н. Ф., Бондаренко В. М., Підвальна О. Г. 2018 137
20912 Regulatory policy of competitive biofuel production in Ukraine. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905006 Klymchuk O. V., Khodakivska O. V. 2019 73
20911 Сталий економічний розвиток регіону: інвестиційна складова Балахова О. В., Лаглер К., Підвальна О. Г. 2018 97
20910 Характеристика маркетингової політики сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива Семчук І. А. 2018 105
20909 Потенціал і проблеми розвитку вітчизняного ринку органічного овочівництва Логоша Р. В., Підвальна О. Г., Кричковський В. Ю. 2019 86
20903 Дослідження впливу соскової гуми на дійки вимені корів Грицун А. В., Бабин І. А., Севостьянов І. В. 2018 124
20902 Дослідження метрологічних характеристик пристрою для вимірювання вакууметричних параметрів лінії промивки доїльної установки Бабин І. А. 2018 114
20901 Центри розповсюдження омели білої (Viscum album L.) її вплив на види, що мають народногосподарське значення Разанов С. Ф., Кавун Е. М., Гнатюк О. М. 2017 197
20900 Особливості організації бухгалтерського обліку в агрохолдингах Любар О. О., Цуркан А. О. 2018 117
20899 Організаційні основи побудови обліку витрат операційної діяльності на підприємстві Любар О. О., Григораш М. В. 2018 115
20898 Долслідження напружено-деформованого стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А., Штуць А. А. 2018 103
20897 Дослідження ауску стрічкових конвеєрів Стаднік М. І., Видмиш А. А. 2018 148
20896 Особливості формування кластерів в туристичному секторі регіональної економіки Підвальна О. Г. 2018 67
20895 Сталий соціально-економічний розвиток регіону: проблеми, цілі, завдання Кришталь Т. М., Бондаренко В. М., Підвальна О. Г. 2018 130
20892 Біогаз - в домогосподарствах - запорука енергонезалежності сільських територій Калетнік Г. М., Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. 2018 124
20889 Бізнес-аналіз як базис розвитку цифрової економіки Коляденко С. В., Ушкаленко І. М. 2018 122
20887 Пільгове кредитування фермерських господарств Вінницької області Алескерова Ю. В. 2019 73
20883 Оцінка інтенсивності забруднення їстівних гібридів важкими металами в умовах Правобережного Лісостепу України Разанов С. Ф., Врадій О. І. 2019 140
20882 Theoretical aspects of plant material sealing in a wedge-shaped canal Milko D., Bratishko V., Kuzmenko V., Kholodiuk O. 2019 98
20881 Статистика та динаміка взаємодії абсолютно твердих конкрецій із сипучим середовищем Солона О. В., Ковбаса В. П. 2018 112
20880 Оцінка впливу організаційно-економічних чинників на підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 94
20879 Брендові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 157
20878 Організація обліку довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування Любар О. О. 2019 67
20877 Бухгалтерський облік як основне джерело інформації про прийняття управлінських рішень Любар О. О., Ващілова Н. В., Домбровська В. В. 2019 119
20876 Власний капітал та його вплив на розвиток вітчизняної науки Любар О. О., Болехівська В. В., Сімаков О. О. 2019 136
20875 Динаміка податкової заборгованості в Україні та напрями удосконалення процесу погашення боргу Чудак Л. А. 2019 106
20874 Організаційно-правові засади функціонування підрозділів внутрішнього аудиту ДФС Чудак Л. А. 2019 116
20873 Техніко-технологічне забезпечення прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшника Алієв Е. Б., Яропуд В. М. 2019 99
20870 Установка для виготовлення паливних брикетів Алієв Е. Б., Яропуд В. П., Гаврильченко О. С., Іванченко О. В., Пацула О. М. 2018 131
20868 Рентабельність операційної діяльності підприємств обліково-аналітичний аспект Правдюк Н. Л. 2018 451
20867 Розробка і дослідження процесів штампування обкочуванням складно профільних заготовок Матвійчук В. А., Колісник М. А., Любін М. В. 2018 149
20866 Аналіз конструктивних і технологічних рішень, спрямованих на ефективність виробництва при виготовленні різьбових отворів в нержавіючих сталях Любін М. В., Токарчук О. А. 2018 138
20863 Особливості симбіотичної продуктивності квасолі в умовах Лісостепу Правобережного Гайдай Л. С. 2018 92
20861 Вплив інокуляції на хімічний склад насіння квасолі звичайної Гайдай Л. С. 2019 57
20860 Створення мікроелектромереж для забезпечення надійного електропостачання підприємств АПК на прикладі Уладо-Люлинецької дослідно-селекційної станції Рубаненко О. О., Видмиш А. А., Явдик В. В. 2019 85
20859 Обгрунтування параметрів пристрою для доподрібнення зерна при загоешвлі кукурудзяного силосу Гунько І. В., Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. 2018 140
20858 Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби Калетнік Г. М., Шаргородський С. А., Браніцький Ю. Ю. 2018 280
20856 Бухгалтерський облік активів підприємства: екологічний вектор Лепетан І. М. 2019 88
20855 Development of mulchers branch of fruit trees between the rows of an intensive garden Руткевич В. С. 2018 142
20852 Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Браніцький Ю. Ю. 2018 61
20851 Удосконалення технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах лісостепу правобережного Браніцький Ю. Ю. 2018 41
20850 Економічна оцінка гібридів кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. 2019 60
20849 Тривалість окремих міжфазних та вегетаційного періодів гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. 2019 108
20847 Універсальне енергозберігаюче пастеризаційне обладнання для виробництва жирових продуктів Гунько І. В., Майборода Ю. В., Зозуляк І. А. 2018 142
20846 Формування урожайності патисона залежно від строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2019 57
20840 Явище амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) як проблеми загальнодержавного рівня: загрози, тенденції, наслідки Солоненко В. І, Ватаманюк О. В. 2019 59
20839 Природно-ресурсний потенціал: напрями збереження, відновлення та раціонального використання Мазур В. А., Ткачук О. П., Яковець Л. А. 2019 127
20837 Науково-методичні підходи до розробки маркетингової стратегії підприємства та світове господарство Савіна С. С. 2018 184
20835 Формування системи фінансового планування підприємства в умовах невизначеності Савіна С.С. 2018 126
20834 Управління прибутком в системі фінансововго менеджменту підприємства Савіна С. С., Гиренко Ю. В. 2018 157
20833 Особливості формування міжрегіонального економічного простору в Україні: можливості та перешкоди Прямухіна Н. В., Салькова І. Ю. 2018 99
20832 Сравнительная характеристика химического состава длиннейшей мышцы спины телят выращенных по системе мясного скотарства «корова-теленок» Голубенко Т. Л. 2018 56
20831 Theoretical investigations of the interaction of acoustic apparatus with technological environment working process Bernyk I. М., Luhovskyi O. F., Wojcik W., Shedreyeva I., Karnakova G. 2019 185
20830 Оцінка інтенсивності забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. 2019 58
20829 Аналіз зміни якісних показників насіння озимого ріпаку залежно від строків посіву та системи удобрення Мазур В. А., Мацера О. О. 2019 123
20827 Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин Шевчук О., Кравчук Г., Вергеліс В. 2018 138
20826 Особливості формування облікової політики в бюджетних установах Коваль Л. В., Левчук М. С. 2019 173
20825 Облік в управлінні земельними ресурсами Коваль Л. В., Домбровська В. В. 2019 105
20824 Бухгалтерський облік власного капіталу в управлінні підприємством Коваль Л. В., Болехівська В. В. 2019 126
20823 Облікова політика в управлінні підприємством Коваль Л. В. 2019 136
20822 Продуктивність курчат бройлерів за використання кормової добавки Чудак Р. А. 2019 89
20821 Ідентифікація стейкхолдерів підприємств та оцінка їхнього впливу: теоретичний аспект Герасименко Ю.В. 2019 515
20819 Особливості вдосконалення вибору страхових туристичних програм в Україні Юр’єв В. І., Волошина О. В. 2019 35
20787 Особливості управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці Мазур В. А., Кубай О. Г., Мельник А. В. 2018 66
20784 Механічне забруднення домішками молока, його бактеріальне обсіменіння та шляхи покращення якості молока Варпіховський Р. Л. 2019 100
20756 Вирощування бугайців різник порід та їх помісей з використанням цілорічної однотипної годівлі при вирорбництві якісної та дешевої яловичини в умовах покуття Казьмірук Л. В., Калинка А. К., Лесик О. Б., Шпак Л. В. 2018 127
20753 Продуктивність озимого ріпаку залежно від рівня удобрення та строку посіву в умовах Правобережного Лісостепу України Мацера О. О. 2018 48
20752 Показники продуктивності, перетравності та обміну азоту, мінеральних елементів в організмі бичків за різних селеновмісних добавок у їх раціоні Приліпко Т. М., Казьмірук Л. В., Калинка А. К., Захарчук П. Б. 2019 138
20750 Вплив комплексного препарату на інтенсивність росту молодняку нової популяції м’ясного комолого сименталу худоби на підсисі в умовах передгірської зони Карпатського регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В., Корх І. В. 2019 83
20748 Розробка технології і рецептур напоїв з сироватки для дієтичного харчування Фіалковська Л. В. 2018 97
20744 Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. 2018 190
20737 Підвищення конкурентоспроможності підприємств Вінницької області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Красняк О. П., Глуха А. О. 2018 99
20736 Обґрунтування впливу температури компонентів сумішевого палива на роботу двигуна Галущак О. О., Бурлака С. А., Галущак Д. О., Малаков О. І. 2018 160
20729 Вплив сезону отелення на характер лактаційної кривої корів молочних порід Поліщук Т. В. 2019 212
20728 Блокування тваринницьких будівель з використанням непридатних земель у рослинництві Варпіховський Р. Л. 2019 58
20727 Кореляційний зв"язок між показниками віджтворювальної здатності та якісними показниками молока Поліщук Т. В. 2019 99
20724 Політика вдосконалення рівня управління іміджбілдингом туристичного підприємства Іващенко А. В., Молоченко В. В. 2019 70
20723 Розвиток музейного потенціалу туристичної діяльності Іващенко А. В., Молоченко В. В., Волошина О. В. 2019 71
20722 Розробка процесів управління логістикою у туристичній галузі Іващенко А. В., Молоченко В. В. 2019 55
20721 Вдосконалення маркетингових інструментів для розробки концепції сталого розвитку туристичних підприємств Тимкова В. А., Савіна С. С. 2019 50
20718 Забезпечення спроможності вітчизняних агропродовольчих підприємств до коменціалізації нових видів харчових олій Луцяк В. В., Амонс С. Е. 2018 275
20716 Уточнення аналітичних виразів для встановлення інерційно-жорсткісних параметрів двомасових резонансних вібраційних машин Ланець О. С., Боровець В. М., Деревенько І. А. 2018 86
20713 Biogas production in individual biogas digesters: experience of India and prospects for Ukraine Пришляк Н. В. 2019 133
20712 Формування продовольчої безпеки в умовах трансформації економіки України Пчелянська Г. О., Пришляк Н. В. 2019 102
20699 Харчові добавки та їх функціональна роль Соломон А. М., Віштак І. В., Войціцька О. М., Бондар М. М. 2018 275
20698 Розробка рецептур дитячих варених сосисок Войціцька О. М. 2018 172
20697 Експрес діагностика адаптивних форм мікобактерій туберкульозу Войціцька О. М. 2018 98
20695 Аналіз сучасного стану агропромислового комплексу Вінниччини Вольська Л. Л. 2019 81
20694 Сравнительная оценка роста, развития и мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы и абердин-ангусских помесей Голубенко Т. Л. 2019 89
20688 Вплив резервування-дозрівання молока на якість сиру Новгородська Н. В. 2019 142
20687 Продуктивність свиноматок за включення в раціон нетрадиційної кормової добавки Овсієнко С. М. 2019 103
20684 Зерно тритикале як фактор стимулювання обмінних процесів в годівлі свиней Овсієнко С. М. 2018 185
20682 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л. М., Колесник Т. В. 2017 122
20679 Цифрова економіка як базис формування позитивного потенціалу іміджу регіону України Коляденко С. В. 2018 160
20675 Взаємозв’язок і мінливість показників молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів залежно від лактації Поліщук Т. В. 2019 111
20672 Якість яєць, продуктивність та біохімічні показники крові перепелів за згодовування пробіотика Побережець Ю. М. 2019 116
20671 Перспектива використання роду Dahlia Cav. в умовах Поділля Прокопчук В. М., Циганська О. І., Матусяк М. В. 2019 130
20669 Діагностика підприємства під час фінансової кризи як складник антикризової політики Мулик Т. О., Григораш М. В. 2018 36
20668 Оцінка у продукції молока сінажу з різних культур Скоромна О. І. 2019 118
20666 Продуктивність свиней при насиченні раціонів травою люцерни та витрати поживних речовин на їх приріст Постернак Л. І. 2019 141
20665 Інституціональні аспекти трансформації земельних відносин Коляденко Д. Л. 2018 242
20664 Формування соціальної інфраструктури як найважливішого фактору соціально-економічних перетворень Коляденко С. В., Проскура В. Ф. 2018 254
20661 Формування професійної компетенції майбутніх економістів в процесі вивчення іноземної мови Манжос Е. О. 2018 88
20650 Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот» з ефірними оліями Сироватко К. М., Вугляр В. С. 2019 112
20635 Газообмін корів різної селекції м’ясного комолого сименталу худоби нової генерації в умовах Карпатського регіону Буковини Приліпко Т. М., Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. 2019 143
20634 Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання Казьмірук Л. В. 2019 120
20633 Інформаційна культура викладача як фактор суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому середовищі Хомяковський Ю. Л., Хомяковська Т. О. 2019 76
20632 Землі України природний потенціал забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції Коляденко С. В., Коляденко Д. Л. 2018 106
20623 Обгрунтування технології механоактивації мінеральної сировини у процесі виробництва добрив Сосновська Л. 2019 117
20622 Система підтримки прийняття рішень у задачах фінансового аналізу Рузакова О. В. 2019 114
20616 Педагогічні умови трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «Наука-освіта-виробництво» Левчук О. В. 2019 101
20574 Тенденції розвитку ринку праці України в сучасних умовах Брояка А. А. 2019 103
20570 Життєздатність насіння редьки олійної та її біологічні складові методами лабораторного оцінювання Цицюра Я. Г. 2019 61
20569 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від застосування варіантів коткування в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2018 145
20568 Рівень забур’яненості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування Цицюра Я. Г. 2018 75
20567 Врахування деяких мотиваційних аспектів діяльності суб’єктів господарювання АПК у моделюванні та прийнятті рішень Бурдейна Л. І. 2018 74
20551 Формування базових професійних компетенцій бакалаврів - завдання сучасної освіти у ВНЗ аграрного профілю Лутковська С. М. 2018 1062
20548 Використання інноваційних педагогічних технологій при вивченні природничо-наукових дисциплін у ЗВО аграрного профілю Лутковська С. М. 2018 86
20544 Механізми ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва Бурлака Н. І., Мирошніченко О. В. 2018 60
20541 The role of ecoinnovations in the rural areas development Kirieieva E., Kostiuchenko D. 2019 104
20535 Україна на розломі цивілізацій Мазило І. В. 2019 112
20534 Мотиваційний чинник розвитку культури іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічної сфери Манжос Е. О. 2019 84
20529 Методи досліджень та способи оцінки впливу палив з відновлювальних ресурсів на роботу дизельного двигуна Бурлака С. А., Явдик В. В., Єленич А. П. 2019 164
20524 Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів Веселовська Н. Р., Малаков О. І., Бурлака С. А. 2019 150
20517 Кластери, як ефективна модель сучасного бізнесу Фостолович В. А. 2019 64
20501 Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі Польова О., Гусонька Д. 2018 140
20493 Сучасний стан банківської системи України та її конкурентоспроможність Руда О. Л. 2019 108
20492 Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні та їх вплив на фінансову діяльність банківської системи Руда О. Л. 2019 369
20491 Сучасний стан діяльності небанківський кредитних установ в Україні Руда О. Л. 2019 148
20490 Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України Бурлака Н. І. 2019 479
20489 Influence of quality of silage from rye and typhon mixture on milr productivity of cows Syrovatko K. M. 2019 113
20487 Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття Чіков І. А. 2019 840
20484 Features of insurance in the field of tourism Martsenyuk-Rozaryonova O. V. 2018 82
20473 Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства АПК на основі інноваційних перетворень Чіков І. А. 2018 63
20470 Безпечність молока та його санітарно-гігієнічне забезпечення Яремчук О. С., Червань В. І. 2019 87
20469 Інклюзивна освіта на сучасному етапі розвитку освітньої галузі Манжос Е. О. 2019 102
20467 Адаптація корів української чорно-рябої молочної породи до умов промислової технології Яремчук О. С., Гоцуляк С. В. 2019 156
20466 Інтеграція процесу вирощування молодняку та забезпечення худоби скотомісцями залежно від структури стада Варпіховський Р. Л. 2019 92
20464 Механізм забезпечення прав та свобод людини у динамічному вимірі Опольська Н. М. 2019 155
20448 Унікальність ландшафтних комплексів регіону Середнього Придністер'я Мудрак Г. В. 2014 101
20447 Аналіз демотивуючих факторів впливу на трудову діяльність персоналу підприємства Климчук А. О. 2019 52
20446 Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні Марценюк О. В. 2019 136
20437 Критерії та рівні сформованості моральної культури студентської молоді та стан проблеми у практиці роботи ЗВО аграрного профілю Бурдейна Л. І. 2019 96
20435 Газоенергетичний обмін у телиць нової популяції м’ясного комолого сименталу жуйних за різних технологій утримання в умовах регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б., Довгань-Мартинюк М. Б., Казьмірук Л. В. 2018 51
20434 Підвищення продуктивності вібраційної обробки деталей шляхом використання утилізованої енергії циркуляційного руху робочого середовища Ярошенко Л. В. 2019 125
20433 Вплив регулятора росту Марс EL на урожайність буряка столового Окрушко С. Є., Пінчук Н. В., Голюк Ю. В. 2018 40
20431 Екологічна складова економічного зростання Ковальчук С. Я. 2019 165
20429 Криза та занепад КПРС-КПУ у 1986-1991 рр. Левчук К. І. 2019 137
20428 Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством Волонтир Л. О., Зелінська О. В. 2018 147
20427 Упровадження нестандартного обладнання під час роботи зі студентами на заняттях фізичного виховання Рудницький В. Б. 2019 51
20426 Правові засоби протидії булінгу Мельничук О. Ф. 2019 397
20424 Система неформальної осіти дорослих у сільській місцевості Довгань Л. І. 2019 49
20422 Взаємозв’язок маркетингових та фінансових показників при оцінці ефективності господарської діяльності Ставська Ю. В. 2019 92
20420 Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. 2018 48
20418 CRM-системи: особливості функціонування та аналіз українського ринку Юрчук Н. П. 2019 132
20417 Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концентрації сталого розвитку економіки України Юрчук Н. П., Вовк В. Ю., Топіна Р. П. 2019 321
20416 Increasing the reliability of agricultural machinery work Spirin A., Polievoda Y., Tverdokhlib I. 2018 62
20414 Транспортна логістика в агарному секторі: реалії та перспективи розвитку Киш Л. М. 2018 164
20409 Фінансова стабільність як основний індикатор ефективності національної економіки Киш Л. М. 2018 165
20380 Вплив хіміко-термічної обробки інструменту на процес виготовлення метричних різей у важкооброблюваних сталях Любін М. В., Токарчук О. А. 2019 57
20379 Кабінет Міністрів України в механізмі публічного управління інклюзивною освітою Мельничук О. Ф. 2008 149
20378 Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки Правдюк Н. Л., Правдюк М. В. 2016 105
20377 Облікове забезпечення управління витратами молокопереробних підприємств Правдюк М. В. 2015 100
20363 Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів і гібридних популяцій люцерни посівної Мамалига В. С., Бугайов В. Д., Горенський В. М. 2019 41
20359 Фінансовий контроль за страховими компаніями Алескерова Ю. В., Астапкевич А. О. 2019 162
20357 Управління асортиментною політикою підприємства в ринкових умовах Томчук О. Ф., Кафлевська С. Г. 2019 56
20356 Формування основних понять теорії композиції в графічній підготовці майбутніх інженерів Джеджула О. М. 2019 203
20354 Теоретичні аспекти дослідження самосвідомості особистості Клибанівська Т. М. 2019 46
20352 Дослідження сортових ресурсів люпину білого (Lupinus albus L.) в Україні Панцирева Г. В. 2016 144
20351 Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві Правдюк М. В., Правдюк А. Л. 2018 153
20349 Вплив елементів технології на функціонування асиміляційного апарату люпину білого Панцирева Г. В. 2018 67
20348 Технологічні аспекти виробництва біогазу з органічної сировини Панцирева Г. В. 2019 218
20346 Вплив режиму доїння на склад та властивості молока корів української чорно-рябої молочної породи Варпіховський Р. Л. 2018 161
20345 Ефективність протруйників насіння озимої пшениці у регулюванні хвороб її агрофітоценозу Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2019 64
20341 Критерії та рівні сформованості культурологічної компетентності майбутніх медичних сестер Олійник Н., Педоренко Н. 2019 237
20338 Художнє порівняння як засіб увиразнення темпоральних номінацій у мовотворчості Михайла Стельмаха Горобець А. 2019 174
20337 Лексико-семантичне поле "час" у складі метафори (на матеріалі мови художніх творів Михайла Стельмаха) Горобець А. 2018 148
20336 Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень ринку Логоша Р. В., Мазур К. В., Підвальна О. Г. 2018 172
20335 Податковий контроль як основний елемент податкової системи Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. 2018 52
20334 Фактор довіри в російсько-українських відносинах 1991-2014 рр. Слотюк П. В. 2019 55
20333 Звітність про рух грошових коштів як елемент інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства Томчук О. Ф. 2019 134
20331 Етнокультурні ландшафти шаргорода Воловик В. М., Хаєцький Г. С., Бахновська О. С. 2019 112
20330 Оцінка лісових нектаро-пилконосних дерев та ефективність використання їх у медоносному конвеєрі бджіл в умовах Вінниччини Разанов С. Ф., Хаєцький Г. С., Алєксєєв О. О., Гуцол Г. І. 2019 75
20327 Providing Dialogue of Educational Interaction with Students for Formation the Readiness to Partnership Молоченко В. В. 2018 140
20326 Особливості підбору декоративних культур закритого середовища для проектування фітомодуля в умовах інтер’єру Прокопчук В. М., Дідур І. М., Панцирева Г. В. 2019 99
20325 Стажування як форма підвищення професійної майстерності викладача закладу вищої освіти Панцирева Г. В., Монарх В. В. 2019 217
20324 Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону Томашук І. В., Вольська Л. Л. 2019 125
20323 Етапи становлення системи вищої аграрної освіти в США Гаврилюк Н. 2019 55
20318 Вплив стимулюючих препаратів на морфометричні показники проростків та посівні якості насіння квасолі Шевчук О. А., Кравчук Г. І., Вергеліс В. І., Врадій О. І. 2019 159
20291 Математичне та імітаційне моделювання процесів функціонування вузла концентрації гібридних логістичних потоків транзакцій Підгурський О. І. 2018 182
20290 Імітаційне моделювання процесів обслуговування потоків повідомлень оперативної, довідкової та регламентної інформації вузлом комп’ютерної мережі науково-дослідної установи Підгурський О. І., Присяжнюк О. І. 2018 150
20288 Особливості використання категорій технічного дизайну в графічній підготовці майбутніх інженерів Джеджула О. М. 2019 165
20287 Кількісні показники рослин проса лозовидного за різних технологічних прийомів вирощування Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. 2019 66
20284 Відмінності зернобобових культур за пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 77
20282 Оцінка сортозразків сої за комплексом цінних господарських ознак Мазур О. В. 2019 58
20281 Вивчення кореляційних зв'язків у сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 89
20249 Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом Потапова Н. А., Ушкаренко І. М., Качуровський С. В. 2018 163
20247 Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання Калетнік Г. М., Бурєннікова Н. В., Потапова Н. А. 2018 183
20246 Організація єдиного електронного науково-освітнього простору сучасного університету ГОНЧАРУК І. В., ЮРЧУК Н. П. 2018 227
20245 Державне регулювання експортних поставок в агрологістиці України Потапова Н. А., Андрущенко А. О. 2019 107
20230 History of the development of moral education in the USA in the second half of XX century = История развития нравственного воспитания в США во второй половине XX века Dovhan L. I. 2019 90
20229 Застосування моделі Blended Learning під час викладання іноземної мови в немовному (аграрному) ЗВО Тимощук Н. М. 2019 95
20172 Кредитні аспекти державної підтримки розвитку аграрного сектору України Алескерова Ю. В., Радченко О. Д., Тодосійчук В. Л. 2018 216
20171 Прогностична валідність конкурсного відбору до магістратури за спеціальністю 081 “Право” Шевчук О. Ф. 2018 153
20170 Фінансовий менеджмент страхових компаній Алескерова Ю. В., Онуфрієць Т. С. 2019 67
20168 Викладання «Спеціальної генетики сільськогосподарських культур» у вищому аграрному навчальному закладі Мамалига В. С. 2018 74
20167 Явище самонесумісності в рослин та його використання в селекції люцерни Мамалига В. С., Бугайов В. М., Горенський В. Д. 2019 174
20165 Депозитна політика банку як основа забезпечення стійкості та надійності ресрусної бази Вдовенко Л. О. 2019 180
20164 Свіжі яблучні вичавки у раціонах товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць кліткового розведення Шевчук Т. В. 2017 78
20163 Фізико-хімічні показники молока коров"ячого за йоннообмінної нормалізації Шевчук Т. В., Красиленко Д. В. 2019 122
20162 Депозитна політика банків України Алескерова Ю. В., Лучкань В. С. 2019 108
20160 Nontraditional feed additives in pigs feeding Shevchuk T. V. 2019 101
20158 Політична відповідальність народу Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. 2019 130
20157 Analysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine Nagorniuk O., Mudrak O., Mudrak H., Sobczyk W. 2017 161
20156 Актуалізація ідеї діалогіки у феноменологічній філософії культури В. Біблера Слотюк П. В. 2019 73
20153 Morphogenesis and the effectiveness of the production process of oil poppy under the complex action of retardant chlormequat chloride and growth stimulant treptolem Kuryata V. G., Polyvanyi S. V., Shevchuk O. A., Tkachuk O. O. 2019 159
20152 Features of leaf photosynthetic apparatus of sugar beet under retardants treatment Shevchuk O. A., Tkachuk O. O., Kuryata V. G., Khodanitska O. O., Polyvanyi S. V. 2019 156
20147 Розвиток та діяльність громадських організацій України в дзеркалі офіційної статистики (90-і роки ХХ ст.) Левчук К. І. 2019 78
20145 Professional training of agrarian sector specialists in the UK Тимощук Н. М. 2019 84
20141 Стан та перспективи розвитку готельно-ресторанної справи в Україні Мазур С. А., Прилуцький А. М. 2019 273
20139 Development of technological sour-milk desserts enriched with bifidobacteria Solomon A., Bondar M., Dyakonova A. 2019 94
20138 Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні Хаєцька О. П. 2018 172
20134 Вплив політичних партій на суспільний розвиток в чеських землях (1848-1900) Піковська Т. В. 2019 74
20133 Аналіз науково-методичних засад оцінки придатності земель спеціальних сировинних зон екологічним вимогам Мудрак Г. В., Вдовиченко І. П. 2017 88
20132 Науково-методичні і практичні принципи й підходи щодо створення екологічної мережі Мудрак Г. В., Ковка Н. С. 2017 126
20100 Особливості впливу аграрного сектору Східноподільського регіону на сучасний стан біорізноманіття та зміни агрофітоценозів унаслідок застосування гербіцидів Тітаренко О. М. 2018 73
20099 Впровадження системи НАССР на підприємствах молочної галузі Зозуляк О. В., Зозуляк І. А. 2019 117
20064 Управління фінансовими потоками страхової компанії Алескерова Ю. В., Бусько І. М. 2019 122
20063 Реформування місцевого самоврядування як основа розвитку сільських територій Томашук І.В. 2019 143
19994 Закваски і їх види у сировиробництві Власенко В.В, Семко Т.В., Соломон А.М., Бондар М.М. 2016 345
19993 Функціональні харчові продукти з наповнювачами Власенко В.В., Бондар М.М., Семко Т.В., Соломон А.М. 2016 100
19992 Заквашувальні культури у молочній промисловості Соломон А.М., Бондар М.М. 2017 345
19991 Fermented desserts of functional purpose using vegetable fillers Solomon A.M., Bondar. M.M. 2018 105
19990 Порівняльна характеристика показників групової самооцінки і взаємодії спортивних команд спільно-взаємопов’язаного типу взаємодії Войтенко С.М. 2018 110
19988 Історичні аспекти наукового забезпечення, розвитку селекції та агротехніки вирощування сої в Україні в другій половині ХХ – в ХХІ ст. Муханов В.М. 2019 69
19985 Перспективи розвитку сільських територій Вінницької області Томашук І.В. 2019 114
19984 Сырьевой потенциал для формирования конкурентоспособного производства биотоплива в аграрном секторе экономики Климчук А.В. 2018 135
19980 Іншомовна компетентність як складова професійної комунікації у підготовці фахівців технічних спеціальностей Тимкова В.А.,Лебедєва Н.А. 2018 106
19979 Синтез нейронних систем на квантрон-автоматах Кожемяко В.П., Волонтир Л.О., Думенко В.П, Штельмах О.О. 2009 87
19977 Порядок і проблематика виїзду дітей за кордон України Гавінська О.А. 2019 78
19946 Транспортна інфраструктура логістики зернових культур Качуровський С.В., Мацюк Л.В 2019 59
19943 Інформаційні технології в логістиці складування на підприємствах АПК Качуровський С.В. 2013 68
19942 Elements of warehousing activity as logistic strategy of AIC enterprises Качуровський С.В. 2014 82
19941 Оцінка механізмів управління логістикою складування підприємств АПК Качуровський С.В. 2012 70
19940 Концептуальні засади логістики складування АПК Потапова Н.А., Качуровський С.В. 2012 80
19938 Маркетингові інструменти та їх вплив на стабілізацію економічного стану підприємства Ставська Ю.В. 2019 72
19937 Регулювання чисельності бур’янів у посівах кукурудзи Окрушко С.Є. 2019 97
19936 Quality of meat and becone of swine breeds of landrace of different status and genotype Shevchuk T.V. 2019 129
19935 Фотосинтетична і насіннєва продуктивність люпину білого залежно від інокуляції та стимулятору росту в умовах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. 2018 193
19920 Становлення та розвиток інклюзивної освіти в Україні Мельничук О.Ф. 2019 125
19919 Органи робітничої медицини в системі охорони здоров’я УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук О.А., Мельничук М.О. 2019 91
19908 Облікова інформація та її якісні характеристики відповідно до облікових стандартів Подолянчук О.А. 2018 197
19906 Використання хмарних технологій у навчанні педагогіки майбутніх агроінженерів Олійник Н.А. 2019 43
19894 Формування здоров'язберігаючого простору в навчально-виховному процесі Дуржинська О.О. 2019 76
19892 Taxonomic and typological structure of the flora of Eastern Podilia (Ukraine) Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak H., Tarasenko H. 2019 66
19891 Professionally-oriented teaching of a foreign language at the agrarian university Тимощук Н.М. 2019 69
19884 Сучасні тенденції розвитку готельного господарства Табенська О. І. 2018 89
19883 Особливості формування системи контролінгу ризиків на підприємствах Алескерова Ю.В., Терещук І.О. 2018 67
19882 Концептуальні засади управління фінансовими ресурсами державного підприємства Тодосійчук В.Л. 2018 80
19881 Інноваційна складова конкурентоспроможності національних економік на сучасному етапі глобального розвитку Томашук І.В., Мулик М.В. 2019 363
19880 Прогноз масового розмноження стовбурових шкідників хвойних порід дерев в Україні та його актуальність Логінова С.О. 2018 109
19879 Особливості права постійного користування земельною ділянкою Мельничук О. Ф., Мельничук М. О. 2017 200
19878 Економіко-організаційні передумови та аспекти виробництва рідких видів біопалив в Україні Климчук О.В. 2018 155
19877 Класифікація видів вертикального озеленення в ландшафтному будівництві Солоненко В.І, Ватаманюк О.В. 2017 777
19876 Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві Солоненко В.І, Ватаманюк О.В. 2016 573
19873 Особливості управління процесами взаємовідносин з клієнтами на сільськогосподарських підприємствах Волонтир Л.О., Грудіна Н.В. 2019 116
19774 Діагностика банкрутства у системі антикризового моніторингу на підприємствах АПК Фіщук Н.Ю., Михальчишина Л.Г. 2018 66
19757 Проблеми та перспективи недержавного фінансування соціально-економічного розвитку Головня О. М. 2018 179
19756 Удосконалення тактичного мислення кваліфікованих хокеїстів на траві шляхом застосування сучасних інноваційних технологій Перепелиця М. О. Вознюк Т. В. 2017 101
19754 Природа війни в концептах Н. Макіавеллі Слотюк П.В. 2018 214
19708 Правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації Мельничук О.Ф. Мельничук М.О. 2018 138
19702 Аналітичні дослідження результатів математичного та імітаційного моделювання суперпозиції рівномірного і пуассонівського потоків транзакцій Підгурський О.І. 2018 87
19698 Оптимізація процесу формування породного складу та товарної структури дубових деревостанів шляхом проведення доглядових рубань в умовах Вінниччини Василевський О.Г., Нейко І.С., Н.О. Самойлова, Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А. 2014 92
19697 Особливості створення родинних плантацій та оцінювання росту і розвитку півсібсового потомства дуба звичайного за умов Вінницької області Нейко І.С., Єлісавенко Ю.А., Смашнюк Л.В. 2012 98
19694 Формування фінансових ресурсів промислових підприємств Салькова І.Ю. 2018 145
19693 Особливості формування та потенціал використання природного поновлення дуба звичайного в умовах Поділля Василевський О.Г., Підпалий І.Ф., Матусяк М.В., Самойлова Н.О. 2015 212
19692 Особливості формування видового складу деревостанів рубками догляду в умовах Вінниччини Матусяк М.В. 2017 111
19691 Сучасний стан лісового фонду лісогосподарських підприємств Поділля Бондар А.О., Матусяк М.В. 2016 319
19690 Аналіз ефективності запровадження рубок Корнаковського в умовах Тернопільщини Матусяк М.В. 2017 78
19686 Встановлення умов ефективного покриття площею круга площі квадрата та деякі випадки узагальнення Дубчак В.М. 2018 121
19684 Екологічні проблеми малих річок Поділля та заходи щодо їх вирішення Хаєцький Г.С. 2018 67
19683 Продуктивність бджолиних сімей за стимулюючої підгодівлі комплексними препаратами Разанова О.П., Голубенко Т.Л. 2018 193
19682 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т. Л. 2018 48
19681 Прогностична валідність конкурсного бала студентів-першокурсників економічного напрямку Шевчук О.Ф. 2018 66
19680 Ппродуктивність та хімічний склад яловичини різних порід і генотипів з голштинською породою Вознюк О.І. 2018 74
19679 Якість молозива і молока таінтенсивність росту телят при згодовуванні коровам силосованих кормів із сумішок однорічних культур Вознюк О.І. 2018 59
19678 Особливості навчання майбутніх технічних фахівців розв'язанню прикладних задач методами нарисної геометрії Джеджула О.М. 2018 159
19677 Сучасний стан природних дубових лісостанів ДП «Вінницьке ЛГ» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А., Нейко І.С., Монарх В.В. 2017 148
19676 Оцінювання ефективності використання природного поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) при лісовідновленні на суцільних зрубах в умовах свіжих грабових дібров Поділля Матусяк М.В. 2016 87
19673 Історико-економічні аспекти становлення вітчизняної галузі промислового вирощування сої в кінці ХХ - на поч. ХХІ ст. Муханов В.М. 2018 40
19672 Регулювання породного складу та оцінювання продуктивності дубово-ялинових деревостанів Поділля Василевський О.Г., Нейко І.С., Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А. 2016 76
19671 Оценка продуктивности и селекционной структуры дуба обыкновенного в условиях изменения климата на примере географических культур Нейко И.С., Елисавенко Ю.А., Смашнюк Л.В. 2014 134
19670 Оцінка формування репродуктивних органів фенологічних форм дуба звичайного в умовах Вінниччини Нейко І.С., Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А., Зленко О.П. 2014 54
19669 Математичне моделювання тепломасообмінних процесів теплиці із застосуванням енергозберігаючих технологій Коц І.В., Грицун А.В. Берник І.М. Ярмолюк Ю.М. 2011 99
19668 Розвиток зеленого туризму в Україні Дюк А.А., Бурлака Н.І. 2018 145
19667 Мінливість етологічних ознак корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т.В. 2018 142
19666 Математична модель роботи мембранного гідроприводного насоса для дозування харчових продуктів Берник І.М., Петрусь В.В. 2018 162
19665 Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій на українському туристичному ринку послуг Іващенко А. В. 2018 82
19664 Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці вирощеної після бобових попередників Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 208
19663 Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І.Д., Фурман І.В. 2018 198
19662 Урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав, вирощеної на грунтах забруднених важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 152
19661 Поживний вміст у зеленій масі багаторічних бобових, вирощених на забруднених грунтах Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 74
19660 Водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 74
19659 Структурно-логічна модель механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу підприємства Климчук А. О. 2018 149
19658 Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості Хаєцька О.П., Брояка А.А. 2018 1101
19657 Образ Фемиды в античном правосознании Hotsuliak Y., Opolska N. 2018 85
19656 Management of soil fertility based on improvement methodological approach to evaluation of arable land: case of Ukraine Ulko Y., Kucher A., Salkova I., Priamukhina N. 2018 253
19655 Наукове обґрунтування створення Національного природного парку «Центральне Поділля» Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. 2018 98
19654 Функціонування регіональної екомережі Східного Поділля Мудрак Г.В. 2018 103
19653 Рекомендації щодо використання суміші дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу в якості палива для дизеля Галущак О.О., Рябошапка В.Б., Комаха В.П. 2018 61
19652 Оцінка ефективності відбору відгодівельного молодняку свиней різних порід за живою масою при відлученні Баркарь Є. В., Льотка Г. І. 2017 125
19651 Економічна наука та теорія систем: міждисциплінарні зв’язки Чорний О.В. 2018 126
19650 Перспективные лесные заповедные объекты и территории восточного Подолья в структуре региональной экологической сети Елисавенко Ю.А. 2018 127
19649 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля як біоцентри регіональної екомережі Єлісавенко Ю.А., Смашнюк Л.В., Василевський О.Г. 2018 88
19648 Роль сільськогосподарського дорадництва у досягненні цілей політики сталого розвитку Довгань Л.І., Довгань Ю.В. 2018 105
19647 Збалансований розвиток екологічної мережі Тиврівського району Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Охріменко К.А. 2019 129
19646 Використання ферментного препарату Ладозим "Респект" у годівлі овець Бережнюк Н.А. 2017 71
19645 Балансування мінерального живлення свиней Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. 2017 56
19644 Підвищення біологічної цінності протеїну у комбікормах птиці Чорнолата Л.П., Лихач С.М., Германюк О.А., Бережнюк Н.А. 2016 54
19643 Процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу Манжос Е. О. 2018 69
19641 Дидактичні і психологічні умови формування комунікативної культури в процесі підготовки майбутнього фахівця аграрної галузі Манжос Е.О. 2017 106
19637 Апарати для сушіння рослинної сировини електромагнітним полем Бандура В. М.,Яровий І.І.,Маренченко О. І., Пилипенко Є.О., 2018 117
19635 Качественные показатели мяса телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т.Л. 2018 125
19634 Політико-правові принципи конституційного ладу в Конституції Української Народної Республіки Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. 2018 199
19633 Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії Пономаренко А.Б., Ковальов Д.В. 2017 179
19631 Географо-екологічні аспекти поширення стовбурових шкідників хвойних порід дерев в межах Житомирської та Вінницької областей та їх динаміка Кавун Е.М., Логінова С.О. 2017 191
19630 Державна підтримка АПК України: суть, значення та сучасний стан Мазур Ю.В. 2017 61
19621 Мобільні додатки – модернізація системи бюджетного обліку Гончарук Т.В., Черешневий О.І. 2018 121
19620 Зарубіжний досвід розвитку підприємницьких структур та можливості його використання в Україні Гончарук Т.В. 2017 84
19619 Грунтово-регіональні особливості сівби та розробка стенду сівалки Пришляк В.М. 2018 133
19618 Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому грунті за дії біопрепаратів Карпенко К. М., Герасько Т. В., Вдовенко С. А. 2018 188
19617 Методика навчання майбутніх агроінженерів Олійник Н.А. 2018 193
19616 Чинники, що впливають на формування у ВНЗ потреби в здоровому, фізично активному способі життя Бочарова В.Б. 2018 71
19615 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. 2018 49
19614 Theory of project preparation of agroengineers on tne basis of scientific work on the development of agricultural machinery Pryshliak V. 2018 58
19613 Protection of soils and water resources as an important factor in forming preparation to the project activity of future agroengineers in institutions of higher education Pryshliak V. 2018 51
19612 Виробничі функції агроінженера та технології проектної підготовки у закладах вищої освіти Пришляк В.М. 2018 298
19610 Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання Качуровський С.В. 2018 153
19609 Microwave energy as an intensification factor in the heat-mass transfer and the polyextract formation Burdo O.G., Syrotyuk I.V., Alhury U., Levtrinska J.O. 2016 78
19608 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. 2018 77
19607 Исследование влияния топливного насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса горения биотоплива в дизеле Анисимов В.Ф., Музичук В.И., Рябошапка В.Б., Ковальчук А.С. 2016 109
19584 Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Іванчук Я.В. 2018 140
19583 Розробка штамбового струшувача вібраційного типу Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Яремчук О.А. 2018 141
19582 Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні верстатного комплексу з ЧПК в альтернативних ситуаціях Веселовська Н.Р. 2015 46
19579 Вибір встановленої потужності сонячної електростанції та її елементів Стаднік М. І., Рубаненко О.О., Бондаренко С. В. 2017 439
19578 Привод скребкового конвеєра як мехатронний модуль Стаднік М.І. 2016 80
19577 Контроль швидкісних параметрів стрічкових конвеєрів Стаднік М.І. 2016 119
19576 Аналіз ефективності генерації електроенергії на основі сонячної енергії в Вінницькій області Стаднік М. І., Рубаненко О.О., Бондаренко С.В. 2016 279
19575 Обгрунтування конструктивних особливостей робочих органів відцентрових граблів-сіноворушилок Кондратюк Д. Г., Паладійчук Ю. Б., Григоришен В. М. 2018 238
19573 Технологія отримання біопалива з курячого посліду Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. 2018 175
19571 Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань Омельянов О.М. 2018 59
19568 Мехатронные системы адаптивного управления технологическими процессами в АПК Стадник Н.И. 2016 53
19567 Визачення рівня генерації електроенергії на сонячній електростанції відносно її встановленої потужності Стаднік М. І., Рубаненко О. О., Бондаренко С.В. 2016 480
19566 Проектування систем автоматизації з мінімальною надлишковістю Стаднік М.І. 2017 64
19565 Спеціальний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславський О. М. 2018 187
19564 Оптимізація складу генеруючого обладнання автономного енергопостачання тваринницької ферми при використанні біогазу Стаднік М.І. 2018 211
19563 Взаємозв’язок окремих елементів поведінки та молочної продуктивності дійних корів Поліщук Т.В. 2017 105
19562 Исследование тяговых характеристик электромагнитов системы автоматики Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. А., Переяславский А. Н. 2018 64
19561 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Стаднік М. І., Васильківський В. А. 2018 73
19560 Повышение энергоеффективности использования ленточных конвейеров при интенсивной угледобыче Семенченко А.К., Стадник Н.И., Белицкий П.В., Семенченко Д.А. 2018 144
19556 Продуктивність та динаміка плодоношення сортів та гібридів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. 2018 148
19554 Наближений метод визначення освітленості під час виконання енергетичного аудиту системи зовнішнього освітлення Бабенко О.В., Видмиш А.А., Штуць А.А. 2018 242
19553 Average daily milk yield of cows under different milking regimes and feeding schedule Shmalii A.P., Polischuk T.V., Pikula O.A. 2015 54
19552 Середньодобові надої корів за різних режимів доїння і розпорядку роздачі кормів Шмалій А.П., Поліщук Т.В., Пікула О.А. 2015 59
19543 Состояние и перспективы производства мяса птицы в Украине Царук Л.Л. 2018 75
19542 Вібраційні гомогенізатори молока Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Янович В.П. 2018 155
19541 Перспективність створення колекції півоній на базі Ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету Мазур В.А, Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. 2018 318
19540 Вплив сухого «Екстракту ехінацеї блідої» на склад печінки перепелів Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О. І. 2018 152
19538 Продуктивність і динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимулятора росту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. 2018 59
19536 Вплив мульчування грунту на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. 2018 187
19535 Вплив строків висаджування та віку розсади на продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2018 70
19534 Продуктивність та гематологічні показники у м’ясних перепелів за дії ферментного препарату «Ксилолад» Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О. І., Авраменко В.В. 2018 151
19533 Люцерна посівна як стабілізувальний чинник інтенсифікації кормовиробництва Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Циганський В.І. 2018 104
19532 Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні Правдюк Н.Л., Алєксєєнко С.А. 2018 122
19531 Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні Правдюк Н.Л., Алєксєєнко С.А. 2018 135
19529 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. 2018 58
19528 Вплив сорту та стимулятора росту рослин на врожайність і якісні показники продукції кабачка в умовах Правобережного Лісостепу Паламарчук І.І. 2016 88
19527 Вплив сортових особливостей та стимулятора росту на урожайність кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І.І. 2017 68
19525 Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика = Phytobiotic effect on quils meat quality Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Добронецька В. О. 2018 162
19524 Інформаційна логістика бізнес-структур малих підприємств Волонтир Л.О. 2018 68
19523 Вплив природної водозабезпеченості на врожайність і якість продукції капусти білоголової і плодів кабачка в Лісостепу Правобережному Чернецький В.М., Паламарчук І.І. 2017 90
19522 Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка залежно від схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В.М., Паламарчук І.І., Чередниченко Л.І. 2016 155
19521 Вплив сорту та стимулятора росту рослин на динаміку наростання площі листового апарату кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. 2017 64
19519 Формування системи інноваційно-орієнтованого розвитку аграрних підприємств Шаманська О.І. 2018 318
19518 Розвиток грибівництва в Україні Вдовенко С.А. 2014 242
19517 Диверсифікація розвитку виробництва біопалив - основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України Калетнік Г.М. 2018 52
19516 Розвиток конструктивної реалізації вібромеханічного перемішування сипких технологічних мас Михальова Ю.О. 2018 161
19515 Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля Калетнік Г. М., Браніцький Ю. Ю., Гунько І. В., Мазур О. В. 2018 79
19513 Створення ліній цукрових буряків, стійких до гербіцидів суцільної дії (Раундап та Баста) в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України Мазур В.А., Гончарук Г.С., Коваленко Т.М. 2017 77
19511 Вирощування ремонтних телиць м'ясного комолого сименталу на Буковині Калинка А., Казьмірук Л, Прусова Г. 2018 51
19510 Влияние апивита на жизнеспособность пчелиных семей в период зимовки Разанова Е.П. 2018 100
19509 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. 2018 165
19508 Розробка вібровідцентрового змішувача для виробництва сипких субстанцій Паламарчук І. П., Янович В. П., Михальова Ю. О. 2017 154
19507 Інформаційні ресурси при формуванні собівартості продукції в системі управління підприємством Фостолович Р.С., Фостолович В.А. 2018 175
19500 Контроль земельних ресурсів в Україні та шляхи його удосконалення Фабіянська В. Ю. 2018 71
19499 Факторы определяющие сыропригодность молока Новгородская Н.В. 2018 44
19498 Використання рослинної клітковини у м’ясних напівфабрикатах Новгородська Н.В. 2018 67
19472 Побудова конкурентної моделі управління бізнес-процесами в сучасному вищому навчальному закладі Волошина О.В., Молоченко В.В., Дев’ятко В.В. 2018 79
19464 Созологічні аспекти сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області: стан, проблеми та перспективи використання Мудрак Г.В., Мудрак О.В. 2016 78
19463 Функціонально-просторові особливості збалансованого природокористування в межах Бузького екокоридору Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Кушнір С.Л. 2014 87
19453 Фізико-хімічні та реологічні властивості екскрементів високопродуктивних лактуючих корів за однотипної годівлі високоенергетичними кормовими сумішами Яремчук О. С. 2011 100
19452 Хімічний склад та властивості екскрементів лактуючих корів і гнойових стоків за інтенсивної технології виробництва молока Яремчук О. С. 2011 66
19402 Фотосинтетична продуктивність рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу Шкатула Ю.М. 2018 129
19401 Оцінка рівня забур'яненості агрофітоценозів основних сільськогосподарських культур в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л.В. 2018 84
19393 Дослідження стійкості адаптивної системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В. С. 2018 172
19392 Відкладання мінеральних речовин у м’ясі перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. 2015 54
19390 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В. Трачук Е.Г. 2018 55
19387 Вплив складу комбікорму на забезпеченість курчат-бройлерів мікроелементами Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. 2017 72
19386 Відкладання мінеральних речовин у печінці перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. 2017 48
19382 Баланс мінеральних речовин у організмі курчат-бройлерів Царук Л.Л., Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. 2017 60
19381 Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні Царук Л.Л. 2017 97
19380 Вплив сортових особливостей на урожайність та якість продукції кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І.І. 2018 136
19378 Морфологічні показники крові бугайців за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу Лавришин Ю.Ю., Гутий Б.В., Паладійчук О.Р., Віщур В.Я. 2018 159
19367 Економічна ефективність технології вирощування квасолі Мазур В.А., Гайдай Л.С. 2018 125
19365 Вплив харчування на здоров'я студентської молоді Олійник Н.А., Віннік Ю.В. 2018 450
19339 Аналіз структури майна фермерського господарства та його фінансовго стану Киш Л.М., Дідик Ю.А. 2017 89
19336 Розробка вібраційного дезінтегратора для виробництва біологічно активних добавок органічних добрив Друкований М.Ф. Янович В.П., Сосновська Л.В. 2017 137
19314 Дослідження математичної моделі вібраційного млина для подрібнення мінералів Друкований М.Ф., Янович В.П., Дишкант Л.В., Ольшевський А.І. 2018 56
19294 Створювана буковинська породна група червоно-рябої молочної худоби нової популяції на молочних фермах Буковини Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. 2018 120
19293 Моніторинг забруднення важкими метелами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І. 2018 70
19292 Оцінка шкодочинності бур'янів на агрофітоценозі ярого ячменю методом спряженої вегетації Пелех Л.В. 2018 57
19291 Біологічне землеробство - пріоритет відтворення агробіорізноманіття Тіторенко О. М. 2018 73
19290 Вплив використання ЕМ-препаратів на вміст важких металів у грунті Зайцева Т.М. 2018 111
19289 Вплив на екологічні показники роботи дизельних двигунів за використання біодизеля Мазур В.А., Мамалига В.С., Поліщук І.С., Мазур О.В. 2018 85
19288 Стан та тенденції розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах світу Мазур К.В. 2018 128
19286 Стан та тенденції розвитку зерновиробництва у Вінницькій області Мазур А.Г., Мазур С.А., Гонтарук Я.В. 2018 193
19285 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України Мороз О. В., Логоша Р. В., Підвальна О. Г. 2018 185
19284 Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві Логоша Р.В., Підвальна О.Г., Кричковський В.Ю. 2018 110
19283 Стан водного середовища та кормової бази Сандракського водосховища Зотько М.О. 2017 269
19282 Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності Олійник Н. А. 2018 90
19281 БВМД у раціонах молодняку свиней Гончарук Н.М. 2017 116
19280 Раціони збагачені ферментно-пробіотичною добавкою Балух Н.М. 2017 143
19279 Діяльність української інтелігенції у галузі освіти у Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В. 2018 72
19278 Теоретическое исследование устойчивости движения управляемого моста колесного трактора Борисюк Д.В., Спирин А.В., Гунько И.В. 2018 149
19277 Формування іміджу регіону в умовах розвитку туристичних кластерів Коляденко С.В. 2018 208
19276 Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу Гунько І.В., Бурлака С.А., Єленич А.П. 2018 211
19274 Особливості природокористування в межах Дністровського широтно-меридіонального екокоридору Мудрак Г.В. 2018 72
19273 Багаторічні бобові і злакові трави у вирішенні проблем заготівлі якісного силосу Овсієнко С.М. 2018 164
19272 Researcher of the influence of low-frequency and high-frequency actions on processing of technological environments Bernyk I. 2018 166
19271 Оцінювання рівня біорізноманіття та природного поновлення дуба звичайного у лісогосподарській зоні міста Вінниця Матусяк М.В. 2018 134
19270 Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів Берник І.М., Соломон А.М., Шуляк О.О. 2018 199
19269 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В., Трачук Е.Г. 2018 50
19268 Effect of rheological properties of materials on their treatment with ultrasonic cavitation Bernyk I., Luhovskyi O., Nazarenko I. 2018 152
19267 Особливості застосування сучасних консервантів при силосуванні кормів Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Зелінська І.П. 2018 145
19266 Вплив досліджуваного препарату на відгодівельні та м'ясні якості свиней Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Ткаченко Т.Ю. 2018 151
19265 Національне питання в програмах словацьких автономістів у Першій Чехословацькій республіці (1918–1938 рр.) Піковська Т.В 2018 71
19264 Стан бізнес-середовища малих та середніх підприємств в Україні Мазур К. В., Сімоник Л. С. 2018 88
19262 Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації Мазур К. В., Костюк В. І. 2019 93
19261 Економічні важелі впливу на збалансований розвиток агроекосистем Мазур К.В. 2018 81
19259 Some prospects of growing and use of China aster for spase greening in Podillia zone Cherniak V. M., Prokopchuk V. M., Monarkh V. V. 2018 159
19258 Екологічний стан лісових асоціацій "Ботанічного саду "Поділля"" Мазур В.А., Мудрак Г.В. 2018 248
19257 Оцінка придатності грунтів НДГ «Агрономічне» для вирощування органічної продукції за вмістом важких металів Мазур В.А., Вергеліс В.І. 2018 288
19256 Особливості органічного насінництва сої в контексті євроінтеграції України Городиська І.М., Ліщук А.М., Чуб А.О., Манарх В.В. 2018 122
19255 Аналіз стану води річки Південний Буг Вітер Н.Г. 2017 86
19254 Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності Мазур О.В., Мазур О.В 2018 95
19253 Розробка програмного алгоритму розрахунку кінематичних параметрів робочих органів віяльно-калібрувальної машини Купчук І.М., Браніцький Ю.Ю. 2018 126
19252 Вивчення видового складу шкідників амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) в Європі Солоненко В. І., Буткалюк Т. О., Ватаманюк О.В. 2018 114
19251 Перспективи розвитку конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин АПК Купчук І.М. 2018 192
19250 Особливості частотно-регульованого електроприводу для транспортуючих систем АПК Матвійчук В.А., Любін М.В., Токарчук О.А., Рубаненко О.О. 2018 62
19249 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К.М., Зотько М.О., Маслоїд А.П. 2018 60
19247 Інформаційний фонд релевантності конструкторсько-технологічних видів крупногабаритних з’єднань для передачі крутного моменту Веселовська Н.Р., Скоркін О.А., Котляр О.В., Клочко Ю.О., Старченко О.П. 2018 375
19246 Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М.О., Дідур І.М. 2018 118
19245 Вплив попередників на забур’яненість озимої пшениці Забарна Т.А. 2018 68
19244 Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового грунту залежно від вирощуваної культури Забарна Т.А., Вдовиченко І.П. 2018 283
19243 Продуктивність кукурудзи залежно від впливу сучасних біопрепаратів та мікробіологічних добрив в умовах Лісостепу Правобережного Рибачок В.В. 2018 138
19242 Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics Spirin A., Borysiuk D., Truhanska O., Shvets L., Zelinskyy V. 2017 153
19241 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипучим середовищем Солона О.В. 2018 178
19240 Перспектива вирощування капусти брюссельської для українського ринку Вдовенко С.А., Іванович О.М. 2018 107
19239 Репродуктивна здатність сортів ожини (Rubus L.) в умовах Західного Лісостепу України Вдовенко С.А., Телепенько Ю.Ю,, Сіленко В.О. 2018 125
19238 Податковий аудит в Україні: стан, проблематика та перспективи розвитку Чудак Л.А. 2018 72
19237 Використання біоресурсів для компенсації нестабільності вітрових і сонячних електричних станцій з метою забезпечення незалежного електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О. 2018 266
19236 Використання локальних джерел електроенергії для оптимізації структури ЕЕС Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Собчук Н.В. 2018 180
19235 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур шляхом застосування теплових насосів Пазюк В.М., Рубаненко О.О., Вишневський В.М. 2018 178
19234 Моніторинг технічного стану електричних мереж з ізольованою нейтраллю на основі розподіленої системи RC–фільтрів з обмежувачами перенапруг та телеметрією напруг Матвієнко С.В., Янович В.П., Рубаненко О.О., Явдик В.В. 2018 169
19233 Сільський зелений туризм як напрям диверсифікації сільської економіки та чинник розвитку сільських територій Мазур С. А. 2018 123
19232 Маркетинговий підхід до формування іміджу регіону: сучасні інструменти та актуальні завдання Коляденко С.В. 2018 73
19231 Інструменти розвитку малого підприємництва в сільській місцевості Вінницької області Пронько Л.М. 2018 108
19230 Поживне середовище АПМ-Вінтуб для прискореної детекції збудника туберкульозу Войціцька О.М. 2018 257
19229 Вплив різних факторів на молочну продуктивність корів Зотько М.О. 2018 176
19228 Моделювання живої маси телиць голштинської породи з використанням генетико-математичної моделі Б. Гомпертца Каратєєва О.І., Поліщук Т.В. 2018 161
19227 Аналіз раціонального використання земельних ресурсів у Вінницькій області Ушкаленко І.М. 2018 73
19226 Analysis of technologies of sowing and sowing Komaha V.P., Burlaka S. A., Kupchuk I. M., Yakkovskaya R. O. 2018 44
19225 Фізико-математичний апарат взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Кунда В.Г. 2018 88
19224 Адаптивність та особливості росту сортів тополі в умовах Поділля Нейко І. С., Колчанова О. В. 2018 130
19223 Еритропоез, обмін білків крові і продуктивність бугайців за мікроелементної корекції їх раціонів Фаріонік Т.В. 2018 65
19222 Особливості оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств Сахно А.А., Салькова І.Ю., Слободянюк А.О. 2018 98
19221 Decentralization of public and local authorities in Ukraine Pron’ko L., Kolesnik T. 2016 92
19220 Значення категорії конкурентоспроможності як об"єкту управління Сахно А.А., Салькова І.Ю., Коваль О.І. 2017 103
19218 The centrifugal type mineral fertilizers spreader Kobets А., Naumenko N., Ponomarenko N., Yaropud V. 2018 183
19217 Результати дослідження зміни вібраційних характеристик вібродвигуна Яропуд В.М. 2018 154
19216 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів пульсатора доїльного апарату Яропуд В.М. 2018 150
19215 Особливості маркетингу в малому підприємництві Савіна С.С. 2018 110
19214 Вибір оптимальної методики покращення складу сумішевого біопалива з рослинних олій Гунько І.В., Бурлака С. А., Ярощук Р.О. 2018 156
19213 Технологічне забезпечення підвищення параметрів точності та якості зубчастих рейок важких верстатів з ЧПК Пермяков О.А., Клочко О.О., Веселовська Н.Р., Синиця Ю.О. 2018 206
19212 Зниження навантаження елементів конструкції моста керованих коліс самохідної косарки шляхом раціональної установки гідроциліндрів Малаков О.І., Бурлака С.А., Ярощук Р.О. 2018 192
19207 Комплексне оцінювання перспективності видів і гібридів модрини для умов Лісостепу України Лось С. А., Григорьєва В. Г., Самодай В. П., Нейко І. С. 2018 141
19206 Просторовий аналіз репродуктивних процесів на клоновій плантації сосни звичайної фінського походження Нейко І.С., Колчанова О.В., Монарх В.В., Зленко О.П. 2018 105
19201 Основні тенденції ефективного використання біогазу в Україні Охота Ю.В., Козак К.В. 2018 57
19199 Підприємницька діяльність в аграрному секторі: сутність, організаційно-правова форма та інші основні аспекти Охота Ю.В. 2018 80
19190 Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу Савіна С.С. 2018 126
19186 Аналіз фінансового стану як ключовий етап оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємства Довгань Ю.В. 2018 1073
19165 Продуктивність телиць м’ясного комолого сименталу з використанням в годівлі екологічно чистих рецептів раціонів в умовах Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Прусова Г.Л. 2018 151
19162 Аналіз структурних елементів урожайності рослин озимого ріпаку залежно від впливу удобрення та строку посіву Мазур В. А., Мацера О. О. 2018 57
19161 Вплив стимуляторів росту на вкорінення живців самшиту вічнозеленого Buxus sempervirens l. в умовах закритого грунту Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2018 143
19160 Вплив регулятора росту МАРС EL на врожайність буряка столового Окрушко С.Є., Пінчук Н.В., Голюк Ю.В. 2018 197
19159 Зміна вмісту важких металів при досушці зерна кукурудзи Яковець Л.А. 2018 82
19158 Публічне адміністрування в Україні Тодосійчук В.Л. 2018 67
19157 Формування племінних стад нової популяції сименталів на Буковині Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. 2018 46
19156 Формування каркасу регіональної екологічної мережі Східного Поділля на підставі перспективних заповідних об'єктів і територій у структурі лісового фонду Єлісавенко Ю.А. 2018 112
19155 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля – центри збереження біорізноманіття регіональної екологічної мережі Єлісавенко Ю.А., Мудрак О.В., Василевський О.Г., Смашнюк Л.В. 2018 252
19154 Лісовідновні процеси у природних дубових лісостанах ДП «Вінницьке ЛГ» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А., Зленко О.П., Монарх В.В. 2018 81
19153 Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом грунту Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В., Юрченко Н.А. 2018 68
19152 Формування продуктивності пшениці озимої залежно від застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М.І. 2018 91
19151 Ступінь полеглості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я.Г. 2018 66
19148 Розвиток чехословацького національно-визвольного руху під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) Піковська Т.В 2017 168
19147 Про спрощення критерію вигляду напружено-деформованого стану суцільного середовища Ковбаса В.П., Солона О.В., Спірін А.В., Цуркан О.В. 2018 77
19146 Математична модель діагностування системи вприскування палива «Mono-Jetronic» Барановський В.М., Спірін А.В., Зелінський В.Й., Наляжний В.С. 2018 148
19145 Експериментальне обладнання для дослідження шнекового робочого органа екструдера Дмитренко В. П. 2018 133
19144 Matematical model of diagnostication of fuel apparatus of automotive diesels Baranovsky V., Spirin A. 2018 86
19143 The productivity of pea varieties depending on the seeds treatment, systen of defence and nutrition Telekalo N.V. 2018 57
19142 Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП «Крижопільске ЛГ» Василевський О.Г., Нейко І.С., Єлісавенко Ю.А., Матусяк М.В. 2018 132
19140 Національні програми польських політичних партій в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В 2018 136
19139 Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин Шевчук О.А., Кравчук Г.І., Вергеліс В.І. 2018 172
19138 Інновації в науці та освіті: виклики сучасності Телекало Н.В. 2018 97
19136 Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами на силос залежно від елементів технології вирощування та регуляторів росту Липовий В.Г., Князюк О.А., Шевчук О.А. 2018 179
19135 Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з сорго цукровим на силос залежно від елементів технології вирощування Князюк О. А., Шевчук О. А., Липовий В. Г. 2018 177
19134 Стратегічні напрями формування національної енергетичної безпеки для економічного зростання України Климчук О.В. 2018 103
19133 Агроекологічні прийоми вирощування (pisum sativum) в умовах Лісостепу Правобережного Телекало Н.В. 2018 164
19132 The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Telekalo N.V. / Телекало Н.В. 2018 77
19131 Розрахунок кінетики сушіння неоднорідних рослинних матеріалів Котов Б.І., Спірін А.В., Зозуляк І.А., Півнюк А.В. 2017 137
19129 Стан розвитку туристичної галузі Вінниччини Полеся В.М. 2018 201
19128 Вплив екологічних факторів на ріст та розвиток інтенсивних сортів гороху посівного Телекало Н.В. 2017 78
19127 Особливості функціонування промислового яєчного птахівництва в Україні Сахно А.А., Салькова І.Ю., Гриб О.О. 2018 231
19125 Вплив технологічних прийомів вирощування гороху на забезпеченість ґрунту азотом Телекало Н.В. 2017 60
19124 Ефективність застосування біологічних препаратів при силосуванні сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Виговська І.О., Гончар Л.О., Сироватко К.М. 2017 57
19123 Хімічний склад твари люцерни різних сортів залежно від фази розвитку та укосу Постернак Л. І. 2017 585
19122 Історичний аналіз розвитку науково-дослідної справи в галузі вирощування сої в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ СТ. Муханов В.М. 2017 110
19121 Економічна оцінка ефективності технології вирощування гороху посівного Телекало Н.В. 2016 76
19120 Фотосинтетична продуктивність гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень Телекало Н.В. 2016 84
19119 Розробка конструкції вібраційної машини з активатором для поверхневого зміцнення робочих органів обладнання для виробництва біопалива Паламарчук І.П., Горбатюк Р.М., Зозуляк І.А. 2016 113
19118 Динамика отрасли коневодства в Украине и условия ее дальнейшего развития Постернак Л. И. 2016 116
19117 Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші Гунько І.В., П'ясецький А.А., Бурлака С.А., 2017 159
19115 Інтенсивність накопичення цезію-137 різними видами риб у зоні посиленого радіаційного контролю Вінниччини Разанов С.Ф., Постернак Л.І., Хомяковський Ю.Л. 2018 55
19114 Система вищої освіти США: теоретико-методологічний аспект Гаврилюк Н.М. 2018 59
19113 Процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу Манжос Е.О. 2018 50
19112 Формування м'ясної продуктивності та економічна ефективність виробництва свинини залежно від тривалості підсисного періоду Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Кульчицька А.П. 2017 31
19111 Перспективи та критерії розвитку галузі конярства в Україні Постернак Л. І. 2017 212
19110 Історіографія та джерельна база історії становлення та розвитку галузі промислового виробництва сої та продуктів її переробки в Україні Муханов В.М. 2018 144
19109 Розробка технологічної схеми вібраційного млина для виробництва органо-мінеральних добрив Ткаченко С.Й., Янович В.П., Любін В.П., Сосновська Л.В. 2018 174
19105 Історико-економічний аналіз розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні на початку ХХІ ст. Муханов В.М. 2016 173
19104 Insurance policy and its models in relation to agriculture (stock-raising, plant-growing) Aleskerova Y.V. 2015 118
19103 Закономерности истечения сыпучего материала через бункерные скребки трубчатых конвейеров на вертикальных участках трассы Любин Н.В., Токарчук А.А. 2014 202
19102 Голодомор 1932-1933 рр.: сторінки історії Богатчук С. С. 2014 66
19101 Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні Алескерова Ю.В. 2014 151
19100 Агрострахование как инструмент управления рисками в сельском хозяйстве Алескерова Ю.В. 2014 62
19099 Формування показників індивідуальної продуктивності зерна інтенсивних сортів гороху Телекало Н.В. 2014 126
19098 Individual grain yield indices formation by the pea intensive varieties Telekalo N.V. 2013 54
19097 Влияние инокуляции и внекорневых подкормок на урожайность сортов гороха Телекало Н.В. 2014 80
19096 Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств Вінницької області Красняк О.П., Курило Н.Ф. 2018 116
19095 Обгрунтування оцінки критеріїв вібролопатевої технологічної дії Михальова Ю.О. 2017 53
19094 Methodology of competetive innovations development by the food industry enterprise Lutsiak V., Furman I. 2018 88
19093 Перспективи вирощування енергетичних культур як чинник впливу на розвиток економіки, біоенергетики та аграрного сектору України Бабина О.М. 2018 202
19092 Росана – новий сорт люцерни посівної (Medicago sativa L.) Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С., Максімов А.М. 2018 52
19091 Перетравність поживних речових трави люцерни різних сортів у окремі фази розвитку Постернак Л. І. 2018 175
19089 Роль біоенергетики у розвитку аграрного сектору України Бабина О.М. 2018 98
19088 Використання вівцями азоту протеїну трави люцерни залежно від її сорту, укосу та фази розвитку Постернак Л. І. 2018 150
19087 Перспективи використання відкритого програмного комплексу arduino для вивчення технічних дисциплін Паладійчук Ю.Б., Руткевич В.С., Зінєв М.В., Лісовий І.О. 2018 97
19086 Теоретичні підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності: теорії стратегій досягнення конкурентних переваг Мостенська Т.Г. 2018 131
19085 Математичне моделювання роботи гідравлічного привода секцій широкозахватного культиватора з послідовним спрацюванням гідроциліндрів Руткевич В. С. 2018 156
19084 Дослідження технологічного процесу внесення рідких добрив у грунт Мазур В. А., Гунько І. В., Бабин І. А. 2018 67
19082 Біолого-екологічні особливості використання видів роду жимолость (Lonicera L.) в умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного університету Матусяк М.В. 2018 81
19081 Проблеми досягнення фінансової безпеки держави та шляхи її вирішення Сахно А.А., Салькова І.Ю., Яворська Ю.А. 2018 71
19080 Виробничі випробування механізованої технології компостування безпідстилкового посліду Павленко С. І., Грицун А. В., Бабин І. А., Терещенко Д. В., Грисенко А. І. 2018 177
19079 Обгрунтування раціональної конструкції натискного механізму високошвидкісної стригальної машинки Грицун А. В., Бабин І. А. 2018 66
19077 Evaluation of metal plasticity and research on the mechanics of pressure treatment processes under complex loading Sivak R. 2017 44
19072 Органічне виробництво: аналіз стану та прогнозування розвитку Бурденюк І.І., Волонтир Л.О., 2017 167
19070 Особливості технології вирощування насіння нових та перспективих сортів бобових трав в умовах Лісостепу України Антонів C.Ф., Запрута О.А., Рудницький Б.О. 2017 114
19068 Підготовка майбутніх фахівців переробної харчової промисловості до розв’язання питань екології довкілля Лутковська С. М. 2013