Презентації

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
23264 Комерційна пропозиція аудиторської фірми щодо аудиту фінансової звітності: фактори впливу та методика підготовки Фабіянська В. Ю. 2019 105
23263 Застережні заходи із забезпечення якості аудиторських послуг в умовах наближення національного законодавства до вимог ЄС Фабіянська В. Ю. 2019 36
16966 Професія «бізнес-аналітик»: ключові навики та тенденції розвитку в Україні Бахарєва Я.В. 2018 121
5848 Кафедра української та іноземних мов . Тимкова В.А. 2013 40
5744 Лекція: Облік депозитних операцій банку к.е.н., доц. Настенко М.М. 2013 690
3997 Презентація до лекції "ФБЗ.Градієнт " Левчук О.В. 2012 181
3995 Презентація до лекції "Застосування похідної для дослідження функції та побудови її графіка" Левчук О.В. 2012 118
3994 Презентація до лекції "Похідна та диференціал функції" Левчук О.В. 2012 191
3993 Технологічні процеси Зелінська О.В. 2012 364
3992 Особливості облікової політики державних підприємств Коваль Л.В. 2011 156
3991 Основи побудови системи управлінського обліку на підприємстві Коваль Л.В. 2011 192
3990 Методичні складові облікової політики щодо окремих об'єктів обліку Коваль Л.В. 2011 233
3989 Організаційно-технічна складова облікової політики Коваль Л.В. 2011 487
3988 Основи облікової політики підприємства Коваль Л.В. 2011 196
3984 Презентація кафедри економічної кібернетики Глеба Надія Антонівна 2012 125
3972 Тема лекції: Технологія незбирано молочних продуктів Новаленко Н.О. 2012 775
3965 Презентація лекції на тему: Хімічний склад молока. Білки, вуглеводи, вітаміни, ферменти Новаленко Н.О. 2012 1802
3963 Презентація лекції на тему: Аналіз трудових ресурсів Петриченко О.А. 0000 2366
3946 Презентація тема: облік витрат і обчислення собівартості продукції Бурко К.В. 2011 2783
3945 Презентація. БІС. Лекція 8 Юрчук Н.П. 2012 198
3944 Презентація. БІС. Лекція 6 Юрчук Н.П. 2012 173
3943 Презентація. БІС. Лекція 5 Юрчук Н.П. 2012 159
3942 Презентація. БІС. Лекція 4 Юрчук Н.П. 2012 269
3941 Презентація. БІС. Лекція 3 Юрчук Н.П. 2012 244
3940 Призентація лекції на тему: "Мета, зміст та організація управлінського обліку" Лепетан І.М. 2011 913
3939 Призентація лекції на тему "Класифікація і поведінка витрат" Лепетан І.М. 2011 199
3938 Презентація лекції. Електронна пошта Січко Т.В. 2012 140
3937 Презентація лекції. Основні поняття стиснення даних Січко Т.В. 2012 160
3936 Презентація лекції. Програмне забезпечення комп`ютерних систем Січко Т.В. 2012 282
3935 Презентація лекції. Структура та адресація мережі Інтернет Січко Т.В. 2012 212
3934 Презентація лекції. Сервіси Інтернет Січко Т.В. 2012 207
3933 Презентація лекції. Основні поняття мережі Інтернет Січко Т.В. 2012 170
3932 Презентація лекції. Всесвітні пошукові системи Інтернет Січко Т.В. 2012 204
3931 Презентація лекції. Програми машинного перекладу текстів Січко Т.В. 2012 196
3930 Презентація лекції. Найпопулярніші антивірусні програми Січко Т.В. 2012 129
3929 Класифікація економіко-математичних моделей Зелінська О.В. 0000 3097
3928 Елементи випадкових процесів Зелінська О.В. 0000 516
3927 Прикладні задачі аналізу та оцінювання параметрів соціально-економічних процесів Зелінська О.В. 0000 853
3926 Тема 2: Метод і методика економічного аналізу Томчук Олена Феліксівна. Томчук Віктор Васильович. 2011 690
3921 Презентація лекцій . Тема 5 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. 2012 1043
3919 Презентація лекцій . Тема 4 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. 2012 393
3917 Презентація лекцій . Тема 3 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. 2012 107
3916 Презентація лекцій . Тема 2 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. 2012 414
3915 Презентація лекцій . Тема 1 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. 2012 1705
3910 Презентація лекційного курсу "Основи біотехнології рослин" Прокопчук В.М. 2012 1408
3903 ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Варпіховський Руслан Леонідович 2012 1020
3901 Розрахунок кількості скотомісць в приміщеннях для утримання різних груп тварин Варпіховський Руслан Леонідович 2012 395
3900 Нормативні документи для проектування підприємств по виробництву тваринницької продукції Варпіховський Руслан Леонідович 2012 368
3897 Презентація з курсу "Податковий облік" Федоришина Лідія Іванівна 2012 208
3896 Презентація з курсу "Податковий облік" Федоришина Лідія Іванівна 2012 215
3895 Призентація лекції на тему: "Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку" Лепетан І.М. 2011 168
3894 Облік інших необоротних активів Іщенко Я.П. 0000 171
3893 Облік основних засобів Іщенко Я.П. 0000 189
3892 Облік біологічних активів Іщенко Я.П. 0000 952
3891 Основи побудови фінансового обліку Іщенко Я.П. 0000 183
3890 ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ТА КОРОСТОКОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Іщенко Я.П. 0000 270
3889 Мультимедійний посібник "Курс лекцій з курсу "Фінансовий аналіз" Кривоконь О.С. 2012 1096
3885 Податкові пільги Мулик Т.О. 2011 141
3884 Мито Мулик Т.О. 2011 169
3883 Державна Податкова служба України Мулик Т.О. 2011 126
3694 Вимоги до складання тестів Відділ інноваційних технологій в освіті 2011 598
3662 Вимоги щодо видання навчально-методичної, наукової та довідкової літератури Прокопчук В.М. 2011 0


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська