Презентації

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
23264 Комерційна пропозиція аудиторської фірми щодо аудиту фінансової звітності: фактори впливу та методика підготовки Фабіянська В. Ю. 2019 28
23263 Застережні заходи із забезпечення якості аудиторських послуг в умовах наближення національного законодавства до вимог ЄС Фабіянська В. Ю. 2019 24
16966 Професія «бізнес-аналітик»: ключові навики та тенденції розвитку в Україні Бахарєва Я.В. 2018 95
5848 Кафедра української та іноземних мов . Тимкова В.А. 2013 32
5744 Лекція: Облік депозитних операцій банку к.е.н., доц. Настенко М.М. 2013 417
3997 Презентація до лекції "ФБЗ.Градієнт " Левчук О.В. 2012 154
3995 Презентація до лекції "Застосування похідної для дослідження функції та побудови її графіка" Левчук О.В. 2012 95
3994 Презентація до лекції "Похідна та диференціал функції" Левчук О.В. 2012 156
3993 Технологічні процеси Зелінська О.В. 2012 267
3992 Особливості облікової політики державних підприємств Коваль Л.В. 2011 131
3991 Основи побудови системи управлінського обліку на підприємстві Коваль Л.В. 2011 155
3990 Методичні складові облікової політики щодо окремих об'єктів обліку Коваль Л.В. 2011 207
3989 Організаційно-технічна складова облікової політики Коваль Л.В. 2011 399
3988 Основи облікової політики підприємства Коваль Л.В. 2011 171
3984 Презентація кафедри економічної кібернетики Глеба Надія Антонівна 2012 100
3972 Тема лекції: Технологія незбирано молочних продуктів Новаленко Н.О. 2012 593
3965 Презентація лекції на тему: Хімічний склад молока. Білки, вуглеводи, вітаміни, ферменти Новаленко Н.О. 2012 1388
3963 Презентація лекції на тему: Аналіз трудових ресурсів Петриченко О.А. 0000 1720
3946 Презентація тема: облік витрат і обчислення собівартості продукції Бурко К.В. 2011 2389
3945 Презентація. БІС. Лекція 8 Юрчук Н.П. 2012 150
3944 Презентація. БІС. Лекція 6 Юрчук Н.П. 2012 135
3943 Презентація. БІС. Лекція 5 Юрчук Н.П. 2012 123
3942 Презентація. БІС. Лекція 4 Юрчук Н.П. 2012 237
3941 Презентація. БІС. Лекція 3 Юрчук Н.П. 2012 179
3940 Призентація лекції на тему: "Мета, зміст та організація управлінського обліку" Лепетан І.М. 2011 837
3939 Призентація лекції на тему "Класифікація і поведінка витрат" Лепетан І.М. 2011 150
3938 Презентація лекції. Електронна пошта Січко Т.В. 2012 111
3937 Презентація лекції. Основні поняття стиснення даних Січко Т.В. 2012 134
3936 Презентація лекції. Програмне забезпечення комп`ютерних систем Січко Т.В. 2012 236
3935 Презентація лекції. Структура та адресація мережі Інтернет Січко Т.В. 2012 172
3934 Презентація лекції. Сервіси Інтернет Січко Т.В. 2012 181
3933 Презентація лекції. Основні поняття мережі Інтернет Січко Т.В. 2012 145
3932 Презентація лекції. Всесвітні пошукові системи Інтернет Січко Т.В. 2012 176
3931 Презентація лекції. Програми машинного перекладу текстів Січко Т.В. 2012 165
3930 Презентація лекції. Найпопулярніші антивірусні програми Січко Т.В. 2012 101
3929 Класифікація економіко-математичних моделей Зелінська О.В. 0000 2564
3928 Елементи випадкових процесів Зелінська О.В. 0000 419
3927 Прикладні задачі аналізу та оцінювання параметрів соціально-економічних процесів Зелінська О.В. 0000 659
3926 Тема 2: Метод і методика економічного аналізу Томчук Олена Феліксівна. Томчук Віктор Васильович. 2011 588
3921 Презентація лекцій . Тема 5 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. 2012 894
3919 Презентація лекцій . Тема 4 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. 2012 356
3917 Презентація лекцій . Тема 3 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. 2012 84
3916 Презентація лекцій . Тема 2 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. 2012 364
3915 Презентація лекцій . Тема 1 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. 2012 1538
3910 Презентація лекційного курсу "Основи біотехнології рослин" Прокопчук В.М. 2012 1214
3903 ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Варпіховський Руслан Леонідович 2012 916
3901 Розрахунок кількості скотомісць в приміщеннях для утримання різних груп тварин Варпіховський Руслан Леонідович 2012 324
3900 Нормативні документи для проектування підприємств по виробництву тваринницької продукції Варпіховський Руслан Леонідович 2012 309
3897 Презентація з курсу "Податковий облік" Федоришина Лідія Іванівна 2012 164
3896 Презентація з курсу "Податковий облік" Федоришина Лідія Іванівна 2012 188
3895 Призентація лекції на тему: "Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку" Лепетан І.М. 2011 144
3894 Облік інших необоротних активів Іщенко Я.П. 0000 128
3893 Облік основних засобів Іщенко Я.П. 0000 129
3892 Облік біологічних активів Іщенко Я.П. 0000 921
3891 Основи побудови фінансового обліку Іщенко Я.П. 0000 153
3890 ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ТА КОРОСТОКОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Іщенко Я.П. 0000 229
3889 Мультимедійний посібник "Курс лекцій з курсу "Фінансовий аналіз" Кривоконь О.С. 2012 802
3885 Податкові пільги Мулик Т.О. 2011 107
3884 Мито Мулик Т.О. 2011 145
3883 Державна Податкова служба України Мулик Т.О. 2011 89
3694 Вимоги до складання тестів Відділ інноваційних технологій в освіті 2011 472
3662 Вимоги щодо видання навчально-методичної, наукової та довідкової літератури Прокопчук В.М. 2011 0


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська