Тези доповідей

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
25866 Розвиток і моделювання техніки в агропромисловому виробництві Островський А. Й. 2018 12
25863 Формування та оцінка можливостей маркетингових кооперативів в аграрній сфері Саковська О. М., Шпикуляк О. Г. 2019 8
25694 Висота рослини та діаметр стебла рослини мексиканського фізалісу залежно від сорту Полутін О. О. 2020 16
25650 Вплив біопрепаратів залежно від природньої водозабезпеченості вегетаційного періоду мексиканського фізалісу в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. 2018 14
25647 Морфологічні особливості і біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної підготовки насіння Вдовенко С. А., Полутін О. О., Хом’яківський Ю. Л. 2017 17
25646 Морфологічні особливості і біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної підготовки насіння Вдовенко С. А., Полутін О. О., Хом’яківський Ю. Л., Рубаненко О. О. 2017 28
25645 Висота закладання першої квітки від сім’ядольних листочків залежно від особливостей сортів різної селекції Полутін О. О. 2020 13
25644 Біометричні показники плоду рослини мексиканського фізалісу залежно від сортових особливостей Полутін О. О. 2020 13
25643 Урожайність плодів мексиканського фізалісу залежно від сортових особливостей Полутін О. О. 2020 14
25642 Товарність плодів мексиканського фізалісу залежно від сорту Полутін О. О. 2020 15
25641 Біометричні показники фізалісу залежно від застосування біопрепаратів Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2016 19
25639 Показники біометрії розсади фізалісу мексиканського залежно від строку садіння Полутін О. О. 2017 17
25637 Морфобиометрические показатели, урожайность и товарность плодов физалиса мексиканского в условиях открытого грунта в зависимости от мульчирующих материалов Вдовенко С. А., Полутин А. А. 2017 14
25636 Показники біометрії фізалісу мексиканського залежно від строку садіння Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2018 21
25635 Продуктивність фізалісу мексиканського залежно від строку садіння розсади в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2017 17
25633 Застосування мульчуючих матеріалів під час вирощування фізалісу в умовах відкритого ґрунту Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2017 19
25632 Вплив мульчуючого матеріалу на морфологічні показники мексиканського фізалісу Полутін О. О. 2020 16
25631 Розвиток рослини фізалісу мексиканського залежно від схеми садіння в умовах відкритого ґрунту північної провінції Правобережного Лісостепу Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2018 14
25531 Домінуючі шкідники троянд, їх поширеність та контроль чисельності Вергелес П. М. 2020 34
25491 Оптимізація роботи вібросушарки переміжного нагрівання для сушіння зернової продукції Ярошенко Л. В., Тригуба А. М., Чубик Р. В., Ковтика В. Р. 2020 24
25486 Розвиток екобізнесу та екопідприємництва, екологізація виробництва як умова екологобезпечного сталого розвитку Лутковська С. М. 2020 25
25482 Концептуальні положення організаційно-економічного механізму управління екологічною безпекою Лутковська С. М. 2020 29
25458 Інновації як інструмент досягнення конкурентних переваг підприємства Юрчук Н. П. 2020 33
25446 Стратегія диверсифікації - основна адаптивна стратегія для підприємства Табенська О. І. 2020 52
25444 Переваги використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. 2020 29
25436 Смарт-логістика як складова інноваційного розвитку агробізнесу Потапова Н. А. 2018 36
25435 Методи обліку витрат в управлінні виробництвом біологічного палива Фабіянська В. Ю. 2019 32
25414 Modeling of socio-economic development of ru­ ral territories of Ukraine = Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України Tomashuk I. 2020 21
25403 Аналіз фактичних та потенційних можливостей виробництва енергії з альтернативних джерел в Україні Бабина О. М. 2020 39
25402 Стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві альтернативних джерел енергії Бабина О. М. 2020 25
25369 Обліково-аналітичний аспект забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств Правдюк Н. Л. 2020 44
25336 Fruit and vegetable products market research Shevchuk H. 2020 62
25335 Доцільність упровадження предметно-мовного інтегрованого навчання майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. 2020 48
25334 Педагогічне проектування технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р. 2020 47
25330 Вплив галузевих особливостей сільського господарства на динаміку розвитку агроформувань Охота Ю. В. 2020 63
25322 Foreign language teaching in the connext of internationalisation of higher education institutions = Викладання іноземної мови в контексті інтернаціоналізації закладів вищої освіти Kravets R. 2020 56
25306 Вплив біопрепаратів на урожайність солодкого перцю (Сapsicum annuum l.) Швидкий П. А. 2020 59
25305 Вплив віку розсади на урожайність перцю солодкого (Capsicum annuum L.) Швидкий П. А. 2020 54
25300 Актуальність розширення блоку альтернативних землеробських технологій у підготовці майбутніх аграріїв Цицюра Я. Г. 2020 30
25296 Bioenergy systems based on organic waste of the agricultural sector. Tokarchuk D. 2020 75
25278 Формування агрофітоценозу озимої пшениці, залежно від попередника Забарна Т. А. 2020 54
25273 Дослідження впливу параметрів адаптивної системи гідроприводів відокремлювача на діапазон регулювання швидкості робочих органів Іванов М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. 2020 57
25268 The effect of geometric parameters of the share mole plow on deformational characteristics of soil in formation of cavity for impervious screen Kovbasa V. P. 2020 32
25266 Порівняльна характеристика програмного забезпечення для супроводу процесу дистанційної освіти студентів інженерних спеціальностей Твердохліб І. В. 2020 42
25265 Застосування програм віддаленого адміністрування при організації дистанційного освітнього процесу студентів інженерних спеціальностей в умовах пандемії COVID-19 Спірін А. В. 2020 33
25255 Особливості росту та розвитку видів роду forsythia vahl. В умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. 2020 41
25253 Роль технологічних елементів вирощування у формуванні площі листової поверхні озимого ріпаку. Мацера О. О. 2020 52
25252 Вплив регуляторів росту на процеси проростання насіння кукурудзи Ходаніцька О. О., Колісник О. М. 2020 48
25249 Розробка акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропостачання сільськогосподарських споживачів Солона О. В. 2020 54
25228 Мульчування ґрунту як агрозахід при вирощуванні кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І. І. 2020 70
25223 Розвиток креативності у молодших школярів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій Вергелес П. М., Шахіна І. Ю., Вергелес О. І. 2020 42
25212 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на поширення основних шкідників та якість продукції Вергелес П. М. 2020 41
25211 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на поширення основних шкідників та якість продукції Вергелес П. М. 2020 29
25190 Influence of the of white pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing in Ukraine = Вплив сортів білого гороху залежно від обробки насіння та позакореневого підживлення в Україні Didur I. 2020 39
25169 Удосконалення організації обліку розрахунків із заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах Машевська А. А. 2019 35
25165 Шістдесятництво в історії України Богатчук С. С. 2020 36
25159 Шляхи забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2020 52
25157 Діджиталізація облікових процесів в аграрному виробництві Бурко К. В. 2020 54
25143 Використання фітоценологічних підходів в оцінці оптимальності конструювання агрофітоценозів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2020 68
25135 Дослідження процесу подрібнення зерна кукурудзи при виробництві комікормів Купчук І. М. 2020 48
25134 Перспективи підвищення ефективності функціонування систем акумулювання енергії в галузі вітроенергетики Купчук І. М. 2020 39
25133 Розробка акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропостачання сільськогосподарських споживачів Солона О. В. 2020 32
25130 Використання безвідходних технологій як фактор забезпечення екологізації сільського господарства Вовк В. Ю. 2020 39
25123 Методичні прийоми проведення аудиту фінансової звітності: сутність, види та застосування Фабіянська В. Ю. 2020 46
25120 Вплив емульгованих палив на характеристики розпилення Бурлака С. А. 2020 37
25114 Впровадження самоокупної системи виробництва молока та яловичини Варпіховський Р. Л. 2020 54
25102 Групова ефективність спортивних команд Войтенко С. М. 2020 50
25097 Соціальні норми та відхилення у юнацькому віці Олійник Н. А. 2020 74
25096 Гліцериномісткі поверхнево-активні речовини в харчовому виробництві Полєвода Ю. А. 2020 39
25095 Перспективи використання дигістату для підвищення ефективності біогазових комплексів Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. 2020 46
25086 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Прокопчук В. М. 2020 78
25085 Обґрунтування адаптивної сортової технології вирощування зернобобових культур в Правобережному Лісостепу України Панцирева Г. В. 2020 85
25071 Професійна культура ділового спілкування менеджера Тимкова В. А. 2020 39
25065 Потенціал біомаси побічної продукції рослинництва для удобрення грунту Ткачук О. П. 2020 84
25017 Облік заробітної плати – організація обліку розрахунків та аналізу Машевська А. А. 2020 47
25011 Аналіз діяльності підприємства на стадіях його життєвого циклу Чіков І. А. 2020 71
25007 Удосконалення системи живлення дизельного двигуна для роботи на біопаливі та його сумішах Бурлака С. А. 2020 40
25006 Оцінка викидів автотранспорту на основі моделі greet Бурлака С. А. 2020 49
25005 Використання екологічних показників дизельних двигунів для визначення їх технічного стану Бурлака С. А. 2020 42
24968 Роль води для підвищення урожайності зернових культур Демчук О. А. 2020 62
24967 Роль методичного забезпечення навчальної дисципліни Окрушко С. Є. 2020 71
24966 Вплив структурованої води на енергію проростання Демчук О. А. 2020 61
24955 Стратегічні підходи до економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Тітов Д. В. 2020 36
24947 Дія препарату грейнактив-с на якісні характеристики насіння цукрового буряка Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Ватаманюк О. В. 2020 36
24899 Планування багатофакторного експерименту у дослідженні процесу сушіння зерна пшениці Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В. 2018 108
24898 Формализация колебательного движения сыпучей дискретной среды в колеблющейся емкости Цуркан О. В., Ковбаса В. П. 2018 34
24897 Перпективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Цуркан О. В., Омельянов О. М. 2018 52
24896 Використання механічних коливань у технологічних процесах агропромислового виробництва Омельянов О. М. 2018 51
24891 Про розв’язання задачі взаємодіії пневматичного ведучого колеса з грунтом Ковбаса В. П., Ярощук Р. О. 2019 42
24881 Influence of the assimilation apparatus and productivity of white lupine plants = Вплив асиміляційного апарату та продуктивність рослин білого люпину Pantsyreva H. V. 2020 38
24875 Перспективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Омельянов О. М. 2018 28
24874 Аналіз приводів для збудження механічних коливань Омельянов О. М. 2018 30
24873 Оценка пластичности металлов при немонотонном деформировании Сивак Р. І. 2018 46
24872 Особливості оцінки пластичності металів і механіки немонотонного пластичного деформування Сивак Р. І. 2018 48
24871 Підходи до моделювання процесів пластичної деформації при складному навантаженні Сивак Р. І. 2019 41
24870 Зміцнення металів при немонотонному пластичному деформуванні Сивак Р. І. 2019 31
24869 Визначення кінематичних характеристик в стаціонарних процесах пластичного деформування Сивак Р. І. 2019 40
24867 Область застосування моделі анізотропно зміцнюваного тіла при немонотонній пластичній деформації Сивак Р. І. 2019 57
24864 Особливості обліку і калькулювання за змінними витратами Лепетан І. М. 2020 64
24853 Особливості мовної організації рекламного тексту Тимкова В. А. 2020 45
24842 Використання мультимедійних технологій у вивченні іноземних мов у закладах вищої освіти Волошина О. В. 2020 54
24841 Мовна підготовка майбутніх фахівців туризму Волошина О. В. 2020 127
24822 Організаційно-педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх аграріїв до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу Олійник Н. А. 2020 51
24820 Культура професійної взаємодії майбутніх менеджерів аграрної галузі Спірідонова Л. М. 2020 50
24808 Вміст каротину у сіні з люцерні залежно від технології його заготівлі. Журенко Ю. І., Ковальчук О. В. 2019 46
24807 Оцінка граничних деформацій при немонотонному навантаженні Сивак Р. І., Савчинський І. Г. 2018 53
24806 Вплив кратності технологічних операції по обробітку люцерни при висушуванні на її хімічний склад. Журенко Ю. І., Ковальчук О. В. 2019 51
24805 Енергозберігаючий привод сепаратара комбікормів Рудницький Б. О., Омельянов О. М. 2019 59
24785 Поліпшення оброблюваності різанням пластичних матеріалів Посвятенко Е., Аксьом П., Будяк Р. 2019 56
24784 Formation on build-ups in solid deformed bodies Posvyatenko E. K., Posvyatenko N. I., Budyak R. V. 2018 45
24783 Прискорення масообмінних процесів - дієвий результат пріоритетного виробництва Будяк Р. В., Жученко Г. А. 2018 52
24782 Синергетичні аспекти наростоутворення при механічній обробці Посвятенко Е., Мозговий О., Посвятенко Н., Будяк Р., 2019 77
24780 Математичні моделі з’єднань у друкованих платах Цирульник С. М. 2019 40
24770 Модифікування поверхневого шару деталей машин холодним пластичним деформуванням Будяк Р. В., Посвятенко Е. К., Посвятенко Н. І. 2019 39
24762 Альтернативна технологія використання курячого посліду в рослинництві Середа Л. П., Паладійчук Ю. Б., Зінєв М. В. 2020 37
24761 Методи підвищення якості процесу подрібнення відходів деревини в промислових садах Середа Л. П., Зінєв М. В. 2020 43
24752 Робота двигуна Д-240 при використанні біопалива обробленого ультразвуком Бурлака С. А. 2020 74
24722 Аналіз сегментно-пальцевого ріжучого механізму для контурної підрізки крон дерев Середа Л. П. 2018 61
24721 Технологія STRIP-TILL в рослинництві. Перспективність впровадження в Україні Середа Л. П. 2019 36
24720 Малозатратні технології в рослинництві. Проблеми і перспективи Середа Л. П. 2018 28
24719 Визначення параметрів при гарячому вальцюванні алюмінієвих сплавів Швець Л. В. 2020 29
24715 Вплив технологічних прийомів та удосконалення системи захисту посівів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу Рудська Н. О., Михалуца Д. М. 2020 38
24697 Методика дослідження енерговитрат механізованих операцій в рослинництві Швець Л. В. 2018 46
24692 Стратегії формування та управління капіталом підприємства Брояка А. А. 2020 54
24691 Розвиток аграрного страхування в умовах фінансової нестабільності України Брояка А. А. 2020 46
24689 Підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств Труханська О. О. 2019 53
24688 Вплив факторів передпосівного обробітку на властивості насіннєвого ложа грунту Труханська О. О. 2019 28
24687 Перспективні технології збирання цукрових буряків Труханська О. О. 2018 74
24686 Формування системної єдності техніки та технологій для аграрного сектора Труханська О. О., Спірін А. В. 2018 43
24677 Процес вальцювання, як підготовча операція об’ємного штампування для алюмінієвих сплавів Швець Л. В. 2018 54
24673 Технологічні перспективи догляду за садом Труханська О. О., Швець Л. В. 2018 31
24666 Новітні технології виготовлення складних та асиметричних деталей із алюмінієвих сплавів Швець Л. В. 2019 38
24663 Розробка машини для суцільного обробітку ґрунту Швець Л. В. 2019 56
24649 Influence of vibration of contacts on further operation of high-voltage switches = Вплив вібрації контактів на подальшу роботу високовольтних вимикачів Rubanenko O., Yanovych V., Rubanenko O. 2019 53
24636 Рівняння руху потоку ідеального газу в каналі зміненого діаметра Спірін А. В., Борисюк Д. В. 2019 100
24632 Зменшення втрат сіна на підбиранні Спірін А. В. 2019 61
24624 Визначення рівноважного вологовмісту жому конюшини Спірін А. В. 2019 40
24623 Підвищення ефективності очищення повітряно-насіннєвої суміші Твердохліб І. В. 2019 42
24622 Сонячний нагрівач повітря Спірін А. В. 2019 53
24621 Інтенсифікація сепарації насіння трав Твердохліб І. В. 2019 96
24620 Процес співудару частинок насіннєвого вороху в терковому пристрої Твердохліб І. В. 2019 65
24619 Аналіз технології збирання насіння багаторічних трав Твердохліб І. В. Спірін А. В. 2019 50
24617 Вплив шуму та вібрації на самопочуття тракториста Твердохліб І. В. Спірін А. В. 2019 74
24616 Системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В. 2019 32
24605 Investigation of interaction of a tool with a part in the process of Derorming streteching with ultrasound = Контактна взаємодія інструмента з деталлю в процесі деформуючого протягування з ультразвуком Weselovska N., Tyruch V., Rutkevych V., Ogorodnichuk G. 2019 113
24594 Вплив кліматичних умов на мікроорганізми Соломон А. М. 2018 45
24580 Особливості розрахунку витратних характеристик робочих вікон золотникових розподільників Іванов М. І., Шаргородський С. А. 2019 23
24569 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту в технології вирощування квасолі Шкатула Ю. М. 2019 58
24562 Удосконалення машинних технологій та відповідного обладнання на операції зрізу гички Швець Л. В.,Труханська О. О. 2018 45
24555 Перевірка адекватності математичної моделі розповсюдження озону у шарі зерна при його сушінні Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Спірін А. В. 2019 24
24553 Економічна ефективність використання віброозонуючої сушарки в технологічному процесі сушіння зерна Янович В. П., Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В. 2018 84
24552 Проблеми та перспективи розвитку сучасного агросервісу Цуркан О. В., Сандуляк А. М. 2018 75
24549 ВВП як основний макроекономічний показник розвитку України Киш Л. М. 2020 30
24544 Машина для виброгалтовочной обработки деталей сельскохозяйственной техники Ярошенко Л. В. 2019 28
24541 Пристрій для вібраційної фінішної обробки внутрішніх поверхонь деталей сільськогосподарської техніки Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. 2018 59
24535 Кут ковзання в різальній парі бітерно-ножового апарату Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. 2018 55
24530 Особенности экологического мониторинга агроландшафтов Полесья Мудрак А. В., Тарасенко Г. С., Мудрак Г. В. 2018 33
24522 Наслідки впливу розвитку рекреаційно-туристичного комплексу на економіку регіону Підвальна О. Г. 2019 57
24518 Особливості вирощування садивного матеріалу сосни кримської (pinus pallasiana) із використанням ЕМ-технологій Матусяк М. В. 2018 34
24509 Дослідження методик формування регіональної екологічної мережі Східного Поділля Ковка Н. С. 2019 23
24506 Бально-рейтингова система як стимул для формування особистісних якостей студентів у процесі фізичного виховання Войтенко С. М. 2020 47
24505 Дослідження дисперсної системи за комбінованого вібромеханічного впливу Полєвода Ю. А. 2019 134
24504 Збудники хвороб гороху озимого Шевчук В. В., Шевчук О. А. 2020 43
24494 Вплив кліматичних та агротехнічних чинників на вирощування гороху озимого Шевчук В. В. 2019 35
24493 Морфометричні показники рослин сої за використання ретарданта Шевчук О. А. 2019 36
24491 Перспективи використання гороху озимого в умовах Лісостепу Правобережного Шевчук В. В., Дідур І. М. 2019 54
24489 Розробка технологічного комплексу для механічної очистки технічного вуглецю Янович В. П., Полєвода Ю. А. 2018 43
24372 Урожайність зерна сортів сої залежно від доз мінеральних добрив та комплексу мікроелементів Циганська О. І. 2019 41
24370 Продуктивність сортів картоплі залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. 2019 34
24367 Ефективність зміни ширини міжрядь під час вирощування буряку цукрового Поліщук І. С., Мацько О. Ю. 0000 63
24354 Схожість насіння та збереженість рослин проса звичайного залежно від технологій вирощування Князюк О. В., Левківська О. О.,Жемчужніков В. О., Кошланська Т. В., Підгаєвська М. І., Шевчук О. А. 2020 56
24351 Фотосинтетична продуктивність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України Циганський В. І., Циганська О. І. 2018 40
24347 Формування продуктивності кукурудзи під час вирощування на зерно залежно від оптимізації окремих елементів системи удобрення Циганський В. І. 2019 36
24326 Формування врожаю плодів кабачка залежно від мульчування грунту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2018 39
24318 Вплив сортових особливостей на врожайність та біометричні показники продукції патисона в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2018 34
24303 The structural elements of lexical-semantic field “time” on the language material of Vinnytsia region writers’ artistic works = Структурні елементи лексико-семантичного поля «Час» на мовному матеріалі художніх творів письменників Вінниччини Horobets A. 2020 46
24296 Аналіз забруднення важкими металами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. 2018 48
24295 Monitoring the pollution of forest berries by heavy metals in the conditions of right-bank forest-steppe of Ukraine = Моніторинг забруднення лісових ягід важкими металами в умовах правобережної лісостепу України Vradiy O. 2019 34
24291 Роль інновацій у формуванні конкурентоспроможності підприємства Коляденко С. В., Чіков І. А. 2019 56
24287 Методи оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств Чіков І. А. 2020 57
24285 IX Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки Цирульник С. М. 2020 51
24284 Досвід формування цифрових компетентностей майбутніх економістів у ЗВО Юрчук Н. П. 2020 93
24262 Якість бджолиного обніжжя (пилку), виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. 2019 34
24255 Оцінка декоративності дерев’янистих ліан в умовах м. Вінниці Матусяк М. В. 2019 40
24252 Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах правобережного Лісостепу України Мордванюк М. О. 2010 41
24251 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. 2019 39
24247 Формування врожаю плодів патисона (Сucurbita pepo var. Melopepo l.) залежно від схеми розміщення рослин в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2019 47
24246 Формування врожаю овочевих рослин залежно від змін погодних умов у Правобережному Лісостепу України Паламарчук І. І. 2018 57
24245 Вплив сорту та гібрида на продуктивність і динаміку плодоношення кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2018 20
24244 Формування врожаю та динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимуляторів росту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2018 60
24241 Використання кейс-методу в процесі вивчення дисципліни «Психологія управління» Олійник Н. А., Клибанівська Т. М. 2019 53
24240 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г. 2019 72
24239 Фотосинтетична продуктивність одновидових і спільних посівів кукурудзи із соєю залежно від технологічних прийомів вирощування Липовий В. Г. 2019 48
24207 Characteristics and Assessment of Biologically Unstable Forest Plantations of Vinnytsia Using International methodology of ICP-Forests Matusiak M. 2019 22
24206 Стан та стійкість дуба в мішаних насадженнях Матусяк М. В. 2019 48
24168 Особливості децентралізації публічної влади в Україні Пронько Л. М. 2018 28
24167 Вплив мульчування грунту на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2019 75
24166 Формування стратегічної конкурентоспроможності підприємств: інформаційний аспект Зелінська О. В. 2019 20
24165 Роль партисипативного бюджетування в процесі публічного управління Головня О. М. 2020 119
24164 Інновації - джерело підвищення ефективності діяльності підприємства Гуцол Г. В. 2018 71
24146 Використання в озелененнні Вінниччини декоративних видів злаково-духмяних трав Прокопчук В. М. 2019 36
24145 Корупція в Україні: особливості, проблеми та сучасні тенденції Березюк С. В., Фіщук Н. Ю. 2018 38
24139 Перспективи використання в озелененні Вінничини декоративних видів злаково-духмяних трав Прокопчук В. М. 2019 115
24136 Роль іншомовної лексичної компетентності для формування комплексних знань з іноземної мови в учнів старших класів Попенко Ю. 2019 58
24135 Особливості навчання іноземної мови у старшій школі Попенко Ю. В. 2019 72
24134 Поняття про наочність, її функції та роль у організації навчального процесу у початковій школі Попенко Ю. В. 2019 56
24125 Управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності Фіщук Н. Ю. 2018 41
24121 Генетичний потенціал сортів люпину білого і його реалізація у сільськогосподарське виробництво Панцирева Г. В. 2018 57
24117 Господарсько-біологічна оцінка перспективних сортів люпину кормового в Україні Панцирева Г. В. 2018 25
24109 Соціальне підприємництво в системі формування соціальної економіки на селі Дюк А. А. 2020 90
24108 Підвищення ефективності металообробки в апк шляхом впровадження ресурсозберігаючих процесів штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А., Ядвіг В. В. 2014 38
24098 Економічна ефективність вирощування люпину білого в умовах правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. 2019 65
24097 Перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні зони Поділля Панцирева Г. В. 2019 43
24096 Економічна оцінка технології вирощування представників роду Lupinus L. Панцирева Г. В. 2019 44
24095 Наукові здобутки та перспективи вирощування люпину білого в Правобережному Лісостепу України Панцирева Г. В. 2019 39
24094 Дослідження національних сортових ресурсів Paeonia L. Панцирева Г. В. 2019 139
24093 Особливості перекладу аграрної термінології Тимощук Н. М. 2020 46
24025 Продуктивність пшениці озимої залежно від способів обробітку грунту та удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України Пелех Л. В. 2019 76
24024 «Зелені» трансформації аграрного сектору: основа збереження екологічного стану землі Ковальчук С. Я. 2019 35
24020 Місце і роль малого та середнього бізнесу в економіці Вінницької області Фіщук Н. Ю. 2019 45
24019 Диверсифікація сільських територій в контексті зеленого зростання Ковальчук С. Я. 2019 92
24018 Висота рослин у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. 2019 66
24017 Cтійкість гібридів кукурудзи до вилягання залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. 2019 50
24000 Підвищення якості професійної підготовки майбутніх аграріїв Олійник Н. А. 2020 39
23997 Концептуальні засади продовольчої безпеки та ключові орієнтири її розвитку в Україні Паламаренко Я. В. 2019 44
23996 Перспективи розвитку й особливості використання криптовалюти в Україні та світі Паламаренко Я. В. 2019 47
23991 Інвестиційна діяльність підприємства як один із чинників підвищення його ефективності Паламаренко Я. В. 2019 48
23990 Досвід використання машини з голчастими робочими органами Spikewheel для грунтових ін’єкцій Томчук В. В. 2019 70
23989 Мотиваційні пріоритети розвитку соціального підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 63
23988 Стан демографічної ситуації та відтворення трудових ресурсів Вінницької області Фіщук Н. Ю. 2019 53
23987 Підвищення соціальної ролі сільськогосподарських підприємств у розвитку сільських територій Дюк А. А. 2020 31
23984 Огляд нормативної та ринкової грошової оцінки земельних ділянок Зелінська О. В. 2019 27
23982 Інформаційні технології в управлінні логістичною системою підприємства Зелінська О. В. 2019 46
23978 Activity Of Creatine Phosphokinase Of Blood Blades Of Different Stress Sensitivity = Активність креатинфосфокінази лопаток крові різної стресової чутливості Zotko M., Yermishev O., Masloyid A. 2019 37
23976 Облікове управління витратами у тваринництві Правдюк М. В. 2019 87
23974 Вплив амортизаційної політики на інвестиційну привабливість підприємства Феняк Л. А. 2020 49
23968 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. 2019 50
23965 Опыт использования машины с игольчатыми инжекционными рабочими органами Томчук В. В. 2019 34
23963 Інформаційна безпека при використанні електронного банкінгу Юрчук Н. П. 2018 72
23960 СК-12 як засіб формування предметної компетентності з фізики Лаврова А. В., Заболотний В. Ф., Хомяковський Ю. Л. 2019 60
23957 Показники морфології мексиканського фізалісу залежно від особливостей сортів різної селекції Полутін О. О. 2019 75
23950 Залежність молочної продуктивність корів від впливу різних факторів Зотько М. О. 2019 88
23948 Аграрні розписки як засіб фінансування інвестицій сільськогосподарських підприємств Феняк Л. А. 2017 60
23947 Перспективи розвитку органічного садівництва в Україні Феняк Л. А. 2019 64
23946 Перспективи збільшення експортного потенціалу АПК України в умовах глобалізації Коляденко Д. Л. 2019 51
23914 Біометричні показники та продуктивність товарних коренеплодів різностиглох сортів та гібридів моркви Князюк О. В., Левковська О. О., Жемчужнікоа В. О., Ватаманюк О. В. 2020 46
23913 Нечітка логіка у моделюванні продуктивності агроекосистеми Ушкаленко І. М. 2019 48
23912 Захист нетрадиційних та малопоширених культур від шкідників та хвороб Окрушко С. Є. 2020 60
23902 Складові розвитку сільських територій та моделі аграрного підприємництва і кооперації Калетнік Г. М., Гончарук І. В. 2015 54
23900 Вплив регулятора росту Марс EL на урожайність моркви Окрушко С. Є. 2020 52
23890 Визначення основних показників роботи двигуна на генераторному газі Рубаненко О. О., Вишневський В. М., Штуць А. А. 2016 50
23858 Поняття та застосування інтегрованої звітності Коваль Л. В. 2019 40
23848 Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні Шевчук О. Д. 2019 120
23847 Development of ukrainian rural areas in decentralization: opportunities and risks = Розвиток українських сільських районів. Децентралізація: можливості та ризики Tomashuk I. 2019 24
23840 Поняття та класифікація біологічних активів Коваль Л. В. 2019 24
23829 Внутрішній аудит у органах державного управління: планування діяльності Чудак Л. А. 2019 40
23823 Вплив різних факторівна молочну продуктивність корів Зотько М. О. 2019 58
23822 Відновлення стану ґрунтів внесенням структурованої води Ткачук О. П, Демчук О. А. 2019 67
23819 Проблеми облікового забезпечення управління запасами на підприємстві Коваль О. В. 2019 109
23812 Інноваційні технології у викладанні дисципліни «Фізичне виховання» у ЗВО в сучасних умовах Войтенко С. М. 2019 41
23799 Економічна ефективність та перспективи виробництва біогазу у Вінницькій області Пришляк Н. В., Даровік О. О. 2018 55
23796 Екологічна, енергетична та соціально-економічна ефективність виробництва біогазу з відходів сільськогосподарської продукції Пришляк Н., Рижук Ю. 2018 54
23784 Проектні технології підготовки студентів-аграріів Олійник Н. А. 2020 62
23783 Развитие технологических возможностей процессов штамповым обкатыванием в ресурсосберегающем производстве в АПК Штуць А. А., Явдык В. В. 2014 31
23773 Дистанційне зондування стану полів у кормовиробництві Холодюк О. В. 2020 44
23771 Сучасна роль соціального підприємництва у формуванні cуспільного добробуту Дюк А. А. 2019 68
23769 System of measures to increase investment attractiveness in the sphere of biofuel production Prishlyak N. V. 2018 37
23767 Бюджетне фінансування соціального забезпечення в Україні Хаєцька О. П. 2019 41
23766 Розробка високоефективного обладнання для баротермічної обробки харчової сировини Янович В. П., Купчук І. М., Ковальчук О. С. 2015 49
23764 Розробка дискового вібропланетарного подрібнювача енергонасиченої рослинної сировини Янович В. П., Купчук І. М., Ковальчук О. С. 2015 36
23759 Накопчення Pb і Cd у зерні сільськогосподарських культур під час зберігання в умовах змін клімату Ватаманюк О. В., Яковець Л. А. 2018 62
23758 Оцінка репрезентативності екологічної мережі Східного Поділля: теогрія і практика Мудрак О. В., Овчинникова Ю. Ю., Мудрак Г. В., Кавун Ж. А. 2017 38
23755 Переваги та недоліки процесів глобалізації для сільських територій України Коляденко С. В. 2019 80
23754 Соціальна відповідальність у розвитку підприємництва на селі Дюк А. А. 2019 50
23753 Аналіз видів енергопостачання АПК та засоби підвищення їх ефективності Штуць А. А., Вишнєвський В. М., Зінєв М. В. 2016 55
23752 Перспективи використання сонячної енергії Штуць А. А., Колісник М. А. 2016 52
23750 Аграрна освіта в Україні: історія розвитку та сучасний стан Олійник Н. А. 2020 62
23749 Моделювання з використанням програмного забезбечення Deform - 3d для реалізації процесів обробки металів тиском Штуць А. А. 2015 72
23747 Показники якості сінажу залежно від фази розвитку люцерни та використання біологічного консерванту Сироватко К. М. 2019 54
23744 Шляхи реалізації патріотичного виховання студентської молоді в аграрних університетах Джеджула О. М. 2019 90
23742 Креативне мислення студентів як фактор розвитку академічного підприємництва Герасименко Ю. В. 2019 46
23741 Креативний підхід до управління збалансованим розвитком підприємств Герасименко Ю. В. 2019 41
23740 Механізм налагодження партнерських відносин зі стейкхолдерами - невід’ємний управлінський складник підприємств Герасименко Ю. В. 2019 64
23732 Фактори, які стримують розвиток туристичного сектора в україні Підвальна О. Г. 2019 148
23730 Розвиток технології блокчейн в Україні Юрчук Н. П. 2019 37
23729 Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних процесів Табенська О. І. 2019 33
23726 Застосування стимуляторів розвитку в практиці рослинництва Ходаніцька О. О., Колісник О. М. 2020 102
23720 Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням у ресурсозберігаючому виробництві в АПК Штуць А. А., Явдик В. В., Колісник М. А. 2014 29
23719 Комп'ютерне моделювання з використанням програмного забезбечення Deform – 3d для реалізації процесів обробки металів тиском Штуць А. А., Колісник М. А., Балака В. І. 2015 50
23718 Розробка пристрою автоматичної зміни оснащення шампувально-обкочувального комплексу Штуць А. А., Матвійчук В. А. 2014 33
23710 Роль інформаційної економіки у забезпеченні розвитку національного підприємництва Котькалова-Литвин І. В. 2019 72
23700 Ріст трудової праці в Україні та її наслідки Скорук О. П. 2018 29
23675 Кадрові проблеми розвитку сільських громад в умовах децентралізації Фіщук Н. Ю. 2019 63
23673 Інвестиції в галузь АПК Вінницької області Фіщук Н. Ю. 2019 54
23670 Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских циліндричних заготовок Штуць А. А. 2015 31
23669 Аналіз технологічних можливостей методу штампування обкочуванням Штуць А. А., Колісник М. А., Міхальчук Б. О. 2015 44
23667 Дослідження процесу штампування обкочуванням Штуць А. А., Міхальчук Б. О., Колісник М. А. 2015 54
23666 Управлінські рішення та їх аналітичне забезпечення Томчук О. Ф., Томчук В. В. 2015 59
23641 Change Of Soil Phosphatase Activity During Inoculation Of Sugar Beet Seeds By Polymycobacterium And Agrofil = Зміна активності фосфатази ґрунту при інокуляції насіння буряків цукрових полімікобактеріном та агрофілом Anatolii Masloyid 2019 35
23627 Особливості оподаткування екологічним податком сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. 2019 100
23625 Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку успішних компаній Табенська О. І. 2019 56
23623 Зобов’язання комерційного банку та їх роль у формуванні ресурсної бази Хаєцька О. П. 2020 103
23601 Аграрне виробництво і мікробіологія Бондар М. М. 2019 55
23560 Розвиток кооперації в сільському господарстві, як напрям досягнення енергетичної незалежності Гонтарук Я. В. 2019 90
23556 Перспективи виробництва біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору Бабина О. М. 2019 74
23554 Біопаливо: перспективи виробництва і використання в Україні Бабина О. М. 2018 29
23552 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. 2019 67
23536 Оцінка гербологічної конкуренції ярого ячменю з метою відмови від пестицидного навантаження Окрушко С. Є. 2016 45
23534 Розробка технологічних процесів виробництва трубчатих виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням Матвійчук В. А., Явдик В. В., Штуць А. А. 2016 48
23525 Structural characteristics of the future specialist competencies Lutsiak V. V. 2018 72
23497 Підготовка фахівця для захисту рослин від шкідливих організмів Окрушко С. Є. 2018 106
23496 Оцінка надійності автоматизованого комплексу штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Драчишин В. І., Штуць А. А. 2014 58
23465 Сучасні аспекти реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю Бахарєва Я. В. 2019 51
23454 Нормативне регулювання формування та обліку власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю Іщенко Я. П. 2019 148
23453 Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект Іщенко Я. П. 2019 62
23423 Екологічно-економічні аспекти виробництва органічного меду Гуцаленко О. О. 2019 73
23422 Роль аудита в системе управления качеством органической продукции Гуцаленко О. О. 2019 66
23421 Регулювання незалежного аудиту в Україні: виклики і перспективи в умовах Євроінтеграції Гуцаленко О. О. 2019 64
23415 Організація контролю з метою забезпечення економічної безпеки Мулик Я. І. 2019 71
23410 Оцінка інвестиційної діяльності підприємств України: стан та перспективи розвитку Мулик Т. О. 2019 41
23408 Обмінні процеси за згодовування БВМД "Ефіпрот" Вугляр В. С. 2019 52
23407 Земля – невід’ємна частина для сільського господарства Вугляр В. С. 2019 67
23406 Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності підприємства Мулик Т. О. 2019 66
23405 Розвиток інтегрованої звітності підприємств Мулик Т. О. 2019 55
23402 Державне регулювання та контроль якості органічної продукції Гуцаленко О. О. 2019 170
23400 Тенденції споживання органічної продукції харчування у Вінниці Гуцаленко О. О. 2019 50
23396 Оптимізація генераторної групи автономного електропостачання тваринницької ферми з використанням біогазу Стаднік М. І., Штуць А. А. 2019 39
23393 Напрямки розвитку системи калькулювання собівартості продукції Бурко К. В. 2019 52
23383 Контроль публічних закупівель в Україні: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н. Г. 2019 68
23371 Пристосування для встановлення труб при виконанні операції фрезерування круглих отворів Ковальова І. М. 2019 38
23369 Значення результатів стаціонарного нагляду в осередках масового розмноження стовбурових шкідників Логінова С. О. 2019 76
23366 Вплив застосування води при кулінарній обробці грибів на концентрацію в них цинку Врадій О. І. 2019 53
23362 Підходи до формування проектів управління конверсії біосировини на виробництво біопалива Пришляк Н. В. 2019 55
23356 Роль аудиту в системі управління якістю органічної продукції Гуцаленко О. О. 2019 42
23354 Кредитування з державною підтримкою як елемент формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2019 54
23348 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому і оберненому витискуванні методом штампування обкочуванням Колісник М. А. 2019 100
23346 Революційні підходи до фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2019 106
23339 Особливості управління проектами з використання відходів для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Токарчук Д. М. 2019 45
23332 Екологічне проектування мережі особливо охоронюваних природних територій Ковка Н. С. 2019 73
23325 Аналіз тенденцій розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування Котькалова-Литвин І. В. 2019 68
23316 Економетрична оцінка впливу ціни сільськогосподарьких культур на стуктуру логістичних каналів Потапова Н. А. 2019 47
23311 Theoretical investigation of the movement stability of agricultural machines and machine aggregates = Теоретичне дослідження стійкості руху сільськогосподарських машин та машинних агрегатів Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk T., Rucins A., Dukulis I. 2019 53
23308 Використання хмарних технологій в діяльності вищих навчальних закладів Кіпоренко С. С. 2019 69
23307 Інструменти фінансового забезпечення підприємств сільськогосподарського машинобудування Котькалова-Литвин І. В. 2019 70
23306 Інкорпорація ключових положень інформаційної економіки у систему фінансового управління підприємством Kotkalova-Lytvyn I. 2019 153
23305 Детермінанти фінансової архітектоніки в контексті забезпечення розвитку підприємств Котькалова-Литвин І. В. 2019 51
23304 Сучасний стан розвитку ринку сільськогосподарського машинобудування Котькалова-Литвин І. В. 2019 47
23292 Виклики та проблеми фінансової логістики підприємств Потапова Н. А. 2019 40
23289 Законодавче регулювання обліку розрахунків із заробітної плати Машевська А. А. 2019 61
23283 Обгрунтування режимних параметрів комбінованого способу псевдозрідженням у вібраційних сушарках Зозуляк І. А. 2019 54
23280 Вплив рістрегулюючих речовин на врожайність льону олійного Ходаніцька О. О. 2019 42
23268 Лабораторний макет «Імпульсний блок живлення» Цирульник С. М., Вернигора В. В., Ткачук В. М. 2019 108
23266 Оцінка системних характеристик агрологістики Потапова Н. А. 2019 65
23250 Управління розвитком сільських територій у контексті децентралізації влади Томашук І. В., Мулик М. В. 2018 60
23249 Методологічні основи дослідження управління земельно-ресурсним потенціалом сільських територій Томашук І. В., Горінська В. М. 2018 34
23248 Сучасні підходи до управління кадровим потенціалом підприємств Томашук І. В., Грабар В. С. 2018 41
23247 Теоретичні аспекти ділової активності Вашківська Ю. Ю. 2018 57
23241 Вплив органічного землеробства на зміну фізико-хімічних властивостей грунтів Забарна Т. А. 2019 43
23237 Застосування запобіжних клапанів непрямої дії у конструкції гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 Переяславський О. М. 2019 51
23236 Аналіз насоса-дозатора з новою системою керування розподільним золотником Моторна О. О. 2019 40
23234 Проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. 2019 46
23233 Продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І., Поліщук А. М. 2019 50
23232 Вплив позакореневих підживлень на нагромадження вегетативної маси в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. 2019 68
23229 Звіт про власний капітал як джерело інформації про формування і використання власного капіталу підприємства Томчук О. Ф. 2019 141
23214 Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю в Україні Фабіянська В. Ю. 2019 247
23212 Контроль чисельності люцернової квіткової галиці (contarinia medicaginis kieff.) у насіннєвих посівах люцерни посівної в умовах Центрального Лісостепу України Рудська Н. О. 2019 78
23210 Формування ботанічного складу агрофітоценозу багаторічних бобових трав першого року життя Забарна Т. А. 2019 142
23208 Бухгалтерський облік в системі засобів нейтралізації загрози економічної безпеки підприємства Бурко К. В. 2019 121
23205 Аналіз розвитку банківських інновацій та нових каналів продажу банківських послуг Гуцаленко О. О., Стефанишина Д. В. 2018 70
23201 Оцінка кредитно-інвестиційного портфелю банку Юрчук Н. П. 2019 119
23196 Розрахунок і обгрунтування роботи гідравлічного трьохстороннього самоскидного пристою з ручним приводом Токарчук О. А. 2019 103
23192 Руйнуюче зусилля при взаємодії леза дискового ножа з травꞌяною масою Холодюк О. В. 2019 95
23191 Пріоритетні напрями розвитку системи точного землеробства Холодюк О. В. 2019 62
23190 Шляхи вирішення проблеми галопуючого режиму роботи гідромотора гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 Іванов М. І., Гречко Р. О. 2019 55
23188 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну Логоша Р. В. 2019 57
23187 Оптимізаційне моделювання виробництва та переробки зерна Волонтир Л. О. 2019 65
23184 Корпоративна інформаційна система управління: топологія моделей Волонтир Л. О. 2019 112
23183 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л. О. 2019 87
23178 Формування сучасної бізнес-моделі розвитку сільських територій України Томашук І. В. 2019 268
23177 Інформаційні технології в управлінні сільськогосподарських підприємств Потапова Н. А. 2019 95
23176 Технології електронної комерції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств Волонтир Л. О. 2019 82
23170 Аналіз сучасного стану верстатних комплексів механічної обробки в машинобудуванні Веселовська Н. Р. 2019 67
23159 Вплив змін клімату на засміченість Ambrosia Artemisiіfolia l. посівів сої на території України Ватаманюк О. В. 2019 84
23149 Теоретичні дослідження умов захвату шару рослинного матеріалу плющильними вальцями Яропуд В. М. 2019 73
23145 Інноваційний розвиток аграрного сектора України Гарбар Ж. В. 2019 88
23127 Сучасні тенденції на ринку страхування життя Вдовенко Л. О., Мельник О. С. 2019 145
23126 Законодавча регламентація процесу формування ринкових механізмів в Україні Логоша Р. В. 2019 75
23121 Роль мотивації праці в роботі облікових працівників Бурко К. В. 2019 81
23119 Споживче банківське кредитування в Україні: сучасні аспекти Прилуцький А. М. 2019 94
23118 Непрямі витрати в системі калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. 2019 102
23117 Напрямки розвитку системи калькулювання собівартості продукції Бурко К. В. 2019 52
23106 Сучасний стан державної підтримки аграрних підприємств Кубай О. Г. 2019 100
23100 Вплив системи основного обробітку грунту на забур’яненість агрофітоценозу ячменю ярого Пелех Л. В. 2019 104
23076 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту в технології вирощування квасолі Шкатула Ю. М. 2019 128
23048 Продуктивність сортів сої залежно від впливу сорту, способів сівби та десикації в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. 2019 109
23043 Формування ботанічного складу агрофітоценозу багаторічних бобових трав першого року життя Забарна Т. А. 2019 117
23027 Методи ефективного розвантаження насипних вантажів транспортних засобів Веселовська Н. Р., Гнатюк О. Ф. 2019 88
23024 Вплив фізичного виховання в адаптації студентів до навчання Годлевський П. М., Свирида В. С., Віннік Ю. В. 2019 175
23023 Показники біометрії фізалісу мексиканського залежно від сортових особливостей Полутін О. О. 2019 60
23022 Морфологічні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної обробки насіння Полутін О. О. 2019 66
23021 Морфологічні показники рослини фізалісу мексиканського залежно від строку та віку розсади Полутін О. О. 2019 76
23020 Особливості міжнародних розрахунків та валютних операцій органічних операторів України Гуцаленко О. О., Гончарук І. В. 2018 81
23018 Інноваційний підхід до одержання високоякісного молока-сировини Берник І. М. 2019 102
23001 Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції: кібернетичний аспект Зелінська О. В. 2019 43
22993 Нова популяція червоно-рябої молочної худоби на фермах Буковини Любінський О. І., Калинка А. К., Косташ В. Б, Казьмірук Л. В. 2019 47
22991 Продуктивність бугайців з використанням однотипної годівлі в умовах Покуття Калинка А. К., Казьмірук Л. В. 2019 53
22980 Моделі оптимального формування кредитного портфеля комерційного банку Юрчук Н. П. 2019 61
22976 Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України Марценюк О. В., Полюх А. С. 2019 88
22973 Особливості страхування сільськогосподарських ризиків Марценюк О. В. 2019 54
22972 Фінансове планування на підприємстві в умовах сучасного ринкового господарства Ставська Ю. В. 2019 152
22955 Інновації як чинник зростання конкурентоспроможності аграрних підприємств на зовнішніх ринках Ставська Ю. В. 2019 65
22954 Особливості зовнішнього ринку та його вплив на конкурентоспроможність вітчизняної продукції Ставська Ю. В. 2019 121
22952 Управління конкурентоспроможністю підприємств - субєктів зовнішньоекономічної діяльності Ставська Ю. В. 2019 96
22951 Характеристика операцій на валютному ринку України Ставська Ю. В., Копитко С. В. 2019 70
22949 Implementation of organic production methods as a guarantee for sustainable development and environmental safety = Впровадження методів органічного виробництва як гарантія сталого розвитку та екологічної безпеки Hutsalenko O. O. 2019 152
22938 Особливості проектування технологічних процесів в умовах автоматизованого виробництва Веселовська Н. Р., Гнатюк О. Ф. 2019 78
22937 Вдосконалення дизайну самохідної косарки Малаков О. І., Веселовська Н. Р. 2018 80
22936 Побудова та впровадження інтегрованого інформаційного середовища технологічної підготовки машинобудівного виробництва Веселовська Н. Р. 2018 184
22935 Methodology for the Impact assessment of the digital economy on agriculture development = Методика оцінки впливу цифрової економіки на розвиток сільського господарства Sakhno A., Salkova I., Broyaka A., Priamukhina N. 2019 132
22934 Особливості споживання товарів та послуг в сучасній економіці Брояка А. А. 2019 73
22933 Сучасні тенденції на валютному ринку України Брояка А. А. 2019 645
22932 Інформаційні технології як передумова ефективного розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві України Брояка А. А. 2019 76
22931 Застосування вібрацій та віброударних навантажень для підвищення ефективності процесів розвантаження Веселовська Н. Р., Гнатюк О. Ф., Веселовський Я. П. 2019 46
22929 Алгоритмічні процедури управління будівельними та транспортними машинами Веселовська Н. Р., Іскович-Лотоцький Р. Д. 2014 69
22926 Значення валютних відносин в умовах глобалізації Ставська Ю. В., Копитко С. В. 2019 69
22843 Аналіз алгоритму точності роботи системи діагностування металообробного обладнання Веселовська Н. Р. 2015 60
22837 Методика розробки економіко-інформаційної моделі технологічної підготовки процесу виробництва то машино-тракторного парку в АПК Веселовська Н. Р. 2014 82
22817 Розвиток вітчизняного аграрного сектора в умовах Євроінтеграції Ставська Ю. В. 2019 40
22811 Інноваційні технології забезпечення розвитку банківської діяльності Брояка А. А. 2019 74
22802 Проблеми банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні Руда О. Л. 2019 44
22798 Організація бухгалтерського обліку в умовах дії факторів впливу на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. 2019 78
22784 Особливості анатомічної будови кореня конюшини за використання Реастиму Вергеліс В. І. 2019 71
22783 Вплив тебуконазолу на морфогенез рослин пшениці Вергеліс В. І. 2019 77
22775 Екологічна мережа в контексті стратегії збалансованого розвитку регіону Ковка Н. С. 2019 147
22773 Перспективи ринку ОВДП в Україні Прилуцький А. М. 2019 42
22748 Фінансові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств Прилуцький А. М., Іваненко А. С. 2019 37
22734 Особливості аудиторської перевірки інтегрованої звітності Мулик Я. І. 2019 50
22733 Організація контролю з метою забезпечення економічної безпеки Мулик Я. І. 2019 134
22722 Аналіз інвестиційної діяльності та привабливості в умовах забезпечення інвестиційної безпеки підприємства Мулик Т. О. 2019 158
22720 Роль інтегрованої звітності в оцінці капіталу підприємства Мулик Т. О. 2019 44
22692 Формування облікового інформаційного продукту суб’єктом господарювання щодо зобов’язань за місцевими податками Плахтій Т. Ф. 2019 99
22689 Методика використання результатів управлінського аналізу в обгрунтуванні рішень Томчук О. Ф. 2019 49
22686 Аналітична оцінка діяльності підприємств на основі нефінансової інтегрованої звітності Томчук О. Ф. 2019 101
22681 Інформаційне забезпечення формування звітності про управління за екологічним аспектом Плахтій Т. Ф. 2019 62
22680 Методика відображення в обліку суб’єктів господарювання податкових преференцій при оподаткування доходів фізичних осіб Плахтій Т. Ф. 2019 151
22634 Оцінка ефективності інвестиційних проектів в умовах цифровізації Феняк Л. А. 2019 52
22616 Вплив біопрепаратів залежно від природньої водозабезпеченості вегетаційного періоду мексиканського фізалісу в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. 2019 77
22613 Соціальне підприємство як інноваційна форма організації бізнесу Дюк А. А. 2019 140
22606 Статистичний вимір зеленого зростання в агропродовольчому секторі України Купінець Л. Є., Ковальчук С. Я. 2019 152
22603 Теоретичні дослідження процесу промивання молокопровідної лінії доїльної установи Бабин І. А. 2019 70
22585 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором Бабин І. А. 2019 78
22557 Теоретичні дослідження технологічних параметрів пневматичної сівалки з електроприводом висівного апарата Яропуд В. М. 2019 84
22555 Експериментальний стенд для ресурсного дослідження золотникового роздільника потоку Руткевич В. С. 2019 75
22553 Розробка подрібнювача-мульчувача для переробки зрізаних гілок плодових дерев у міжряддях інтенсивного саду Руткевич В. С. 2019 64
22534 Залежність ураження гельмінтами риби залежно від виду харчової обробки Шевчук Т. В., Панько В. В., Мудрак О. В. 2019 94
22505 Формування електронного науково-освітнього простору цифрового університету Юрчук Н. П., Телекало Н. В. 2019 63
22422 Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах Киш Л. М. 2019 81
22421 Структура та розподіл зернових культур у Липовецькому районі Вінницької області Киш Л. М. 2019 138
22411 Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні Киш Л. М. 2019 88
22403 Характеристика логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України Киш Л. М. 2019 81
22399 Пріоритети вирощування бобових багаторічних трав для стабілізації землеробства в умовах зміни клімату Ткачук О. П. 2019 85
22350 Роль логістичних процесів у розвитку аграрного сектору України Киш Л. М. 2019 60
22349 Застосування економіко-математичних моделей для дослідження проблем макроекономічного розвитку України Киш Л. М. 2019 75
22348 Регуляція чисельності основних шкідників на посівах гороху Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. 2019 76
22252 Оцінювання впливу регулятора росту МАРС EL на формування врожайності гібридів буряку столового Окрушко С. Є. 2019 81
22216 Специфічні аспекти розвитку біопаливного виробництва в аграрному секторі економіки Климчук О. В. 2019 93
22214 Загрози, спричинені амброзією полинолистою Ватаманюк О. В. 2019 50
22211 Зниження концентрації міду у грибах за вимочування їх у водно-сольовому розчині Врадій О. І. 2019 48
22210 Органічне землеробство як складова екологічно безпечної продукції Яковець Л. А. 2019 114
22209 Дослідження впливу терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку Алєксєєв О. О., Врадій О. І. 2019 68
22202 Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень Киш Л. М. 2019 74
22119 Тенденції формування ринку біопалив у контексті інтеграційних процесів Климчук О. 2019 71
22116 Взаємодія страхових компаній та комерційних банків Дзюбенко О. 2019 159
22084 Організація та стан страхової діяльності в страхових компаніях регіону Мороз В. 2019 155
21952 Дослідження гідромашини 310.224 Музичук В. І. 2019 109
21911 Дослідження впливу озону на зернову сировину під час її передпосівної обробки з використанням вібраційної сушарки Полєвода Ю. А. 2019 58
21847 Вміст важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. 2019 67
21744 Звітність про людський капітал як елемент підвищення його цінності Правдюк Н. Л. 2019 69
21743 Безпека сучасних інсектицидів для бджіл Окрушко С. Є. 2019 81
21621 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою політикою підприємства Правдюк Н. Л. 2019 180
21573 Обліково-аналітичне забезпечення управління платіжною спроможністю підприємства Правдюк Н. Л. 2019 191
21480 Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських територій Томашук І. В. 2019 185
21479 Організація обліку екологічних зобов'язань Лепетан І. М. 2019 220
21444 Integrated company reporting model = Інтегрована модель звіту про компанію Aleskerova Y. V. 2019 149
21443 Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій та його облікове забезпечення Томашук І. В. 2019 130
21442 Інтегрована звітність: економічна сутність Федоришина Л. І. 2019 101
21211 Ефективність використання основних засобів Федоришина Л. 2019 180
21210 Антиінфляційна політика в системі заходів монетарного регулювання економіки регіонів Тодосійчук В. Л. 2019 208
21209 Напрямки удосконалення механізму управління якістю продукції Хаєцька О. П. 2019 87
21208 Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України Хаєцька О. П. 2019 174
21205 Вплив фінансової децентралізації на розвиток сільських територій в Україні Томашук І. В. 2019 358
21202 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. 2019 180
21133 Analiz of management banking innovative financial tecynologies in agrarian sphere Fedoryshyna L. 2019 63
21057 Формування енергетичної політики на засадах сталого розвитку для забезпечення національної безпеки Климчук О. В. 2019 53
21056 Тенденції розвитку світової біопаливної індустрії Ходаківська О. В., Климчук О. В. 2019 84
21041 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance = Фінансові критерії методологічних підходів до оцінки аграрного страхування Aleskerova Yu. V. 2019 68
21002 Органічне сільське господарство: екологічно чиста технологія, її важливість та можливість у формуванні продовольчої безпеки Вдовиченко І. П., Мудрак Г. В. 2018 118
21001 Органічне вирощування моркви - основа здорового харчування людини Вдовиченко І. П. 2019 69
20998 Дослідження стану матеріалу при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Колісник М. А., Присяжнюк Ю. С. 2019 109
20995 Проект електромобіля з індуктивним підведенням енергії від кабелю, закладеного в дорогу Комаха В. П., Бурлака С. А. 2019 42
20993 Методи збереження біотичного різноманіття Східного Поділля при формуванні екологічної мережі регіону Ковка Н. С., Мудрак Г. В. 2018 115
20988 Організаційно-економічні інструменти забезпечення розвитку підприємств АПК в сучасних умовах господарювання Охота Ю. В. 2019 151
20983 Методика навчання інженерів-механіків комп’ютерними засобами шляхом візуалізації природних процесів та явищ Бурлака С. А. 2019 144
20966 Сутність поняття «Управління капіталом підприємства» Алескерова Ю. В., Червань О. Г. 2019 80
20962 Вплив застосування біологічних препаратів на посівах люцерни посівниї як засіб забезпечення грунту азотом Врадій О. І. 2018 73
20961 Development of Ukrainian rural areas in decentrali-zation: opportunities and risks = Розвиток сільської місцевості в Україні в умовах децентралізації: можливості та ризики Tomashuk I. 2019 63
20959 Аналіз забруднення важкими металми їстівних грибів Вінницького району Врадій О. І., Вергеліс В. І. 2018 92
20957 Перспективи розвитку ринку біопалива в Україні Гончарук Т. В., Гончарук І. В. 2019 88
20954 Ангаліз забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. 2019 142
20953 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Разанов С. Ф., Алєксєєв О. О., Врадій О. І., Вергеліс В. І. 2019 100
20952 Ефективність виробництва біогазу з вторинних ресурсів АПК Гончарук І. В. 2019 74
20946 Диференційне внесення добрив у кормовиробництві Холодюк О. В. 2019 81
20935 Дослідження впливу інерційного навантаження, зведеного до вала гідромотора, на роботу гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 Іванов М. І., Переяславський О. М., Ковальова І. М., Гречко Р. О. 2019 108
20922 Ефективність застосування систем паралельного та автоматичного водіння в кормовиробництві Холодюк О. В. 2019 199
20920 Методика експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин та стенд для її реалізації Іванов М. І., Моторна О. О., Шаргородський С. А., Переяславский O. M. 2019 273
20919 Покращення роботи розвантажувального золотника електрогідравлічного розподільника Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. О., Переяславский А. Н. 2019 103
20918 Моноблочний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславский O. M. 2018 78
20917 Создание специального электрогидравлического распределителя Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. О., Переяславский А. Н. 2018 99
20916 Участь ЗВО у місцевому і регіональному інноваційному розвитку Гарбар Ж. В. 2019 84
20914 Академічне підприємництво: досвід США Фіщук Н. Ю. 2019 77
20908 Кластиризація туристичного сектора регіональної економіки Підвальна О. Г. 2019 379
20907 Особливості стратегічного управлінського обліку в Україні Бурко К. В., Бельдій А. М. 2018 122
20906 Облікові аспекти регулювання земельних відносин Бурко К. В. 2019 70
20905 Моделювання роботи механізму регулювання подачі аксіального роторнопоршевого насоса типу PVC Іванов М. І., Ковальова І. М. 2019 86
20904 Первинний облік в сучасному процесі формування облікової інформації суб’єкта господарювання Бурко К. В. 2019 76
20894 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібраційного зневоложувача Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. 2018 99
20893 Види та основні підходи щодо формування корпоративної етики в менеджменті підприємства Підвальна О. Г. 2017 79
20891 Дослідження ефективності застосування різних способів подрібнення кормів Яропуд В. М., Бабин І. А. 2018 72
20890 Математична модель взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом Алієв Е. Б., Яропуд В. М. 2018 208
20888 Теоретичні дослідження моменту інерції ножового ротора подрібнювача-роздавача грубих кормів Яропуд В. М., Бабин І. А. 2019 83
20885 Гідротранспорт в галузях агропромислового виробництва Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. 2019 56
20884 Дослідження технологічного процесу подрібнювача пресованих стеблових матеріалів Грицун А. В., Яропуд В. М. 2019 82
20872 Дослідження коливання щітки роторного просіювача подрібненої макухи Яропуд В. М., Бабин І. А. 2019 176
20871 Визначення конструктивних параметрів загортального диска культиватора для міжрядного обробітку грунту Яропуд В. М., Бабин І. А. 2019 222
20865 Peculiarities of the effect of the inoculation of grains of common bean on quality of seeds in conditions of right bank forest steppe of Ukraine = Особливості впливу інокуляції зерна звичайного на якість насіння в умовах Правобережного Лісостепу України Haidai L. S. 2019 74
20864 Ефективність симбіотичної азотфіксації агроценозів квасолі звичайної в залежності від передпосівної обробки насіння Гайдай Л. С. 2019 72
20862 Аналіз впливу інокуляції зерна квасолі звичайної на якість насіння Гайдай Л. С. 2019 115
20854 Institutional basics of waste management for agricultural enterprises = Інституційні основи поводження з відходами сільськогосподарських підприємств Pryshliak N.V. 2019 53
20848 Перспективні шляхи рекалізації стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості Паламаренко Я. В. 2019 83
20843 Особливості реформування місцевого самоврядування в Україні Колесник Т. В. 2019 85
20842 Формування організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільськогосмподарських підприємств Колесник Т. В. 2019 118
20838 Вплив моральних якостей особистості на формування мотивації майбутньої професійної діяльності студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю Бурдейна Л. І. 2019 243
20828 Ррозвиток академічного підприємництва у закладах вищої освіти в умовах глобалізації Мазур К. В. 2019 78
20786 Академічне підприємництво як фактор формування інноваційного потенціалу регіонального розвитку КУБАЙ О. Г. 2019 87
20780 Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобалізаційних процесів, перспективи їх розвитку в Україні Паламаренко Я. В. 2019 88
20779 Дослідження методів та заходів державного регулювання венчурного інвестування Паламаренко Я. В. 2019 140
20778 Економічна ефективність виробництва біодизелю з олійних культур Паламаренко Я. В. 2018 88
20755 Екологічний спосіб отримання органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А. 2019 72
20754 Handling of agricultural waste in Ukraine: modern state and prospects = Поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні: сучасний стан та перспективи Tokarchuk D. M. 2019 95
20751 Індекс технологічності молочної залози корів та їх молочна продуктивність Казьмірук Л. В. 2019 135
20749 Конституціальна оцінка при доборі корів української червоно-рябої молочної породи Казьмірук Л. В. 2019 69
20747 Процес переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. 2019 140
20743 Експериментальне дослідження якісних показників процесу подрібнення фуражного зерна Купчук І.М. 2019 96
20742 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК Паламаренко Я. В. 2019 98
20741 Перспективи стабілізації роботи вітроенергетичної системи автономного електропостачання Солона О. В., Купчук І. М. 2019 77
20735 Upgrading ofquality of GAS-THERMO coverages = Підвищення якості покриттів GAS-THERMO Smirnov I. V., Lopata O. V., Solovykh V. K., Khryhko T. E., Nikolaychuk V. Y. 2019 125
20734 Ресурсно-энергосберигающая технология восстановления и упрочнения деталей машин и оборудования электроконтактным припекпнием порошкових материалов Лопата Л. А., Николайчук В. Я., Ивченко Т. И., Хрипко Т. Е. 2019 115
20733 Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі Паламаренко Я. В. 2019 87
20732 Перспективи розвитку академічного підприємства в аграрних закладах вищої освіти України Гонтарук Я. В. 2019 108
20730 Статистичний аспект демограграфічної ситуації у Вінницькій області як відображення демографічних загроз України Хрипко Т. Є. 2019 244
20726 Підходи до визначення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах Васалатій І. 2019 102
20725 Забезпечення основними засобами та їх відтворення Санцевич В. 2019 98
20720 Проблеми та перспективи функціонування логістичних систем в Україні Ушкаленко І. М. 2019 117
20717 Проблеми платоспроможності аграрних підприємств Алескерова Ю. В., Герасимчук В. Г. 2019 100
20714 Вплив умов клімату на мікроорганізми грунту Соломон А. М. 2019 148
20711 Сучасні тенденції розвитку підприємств галузі садівництва у Вінницькій області Феняк Л. А. 2019 73
20706 Оцінка похибок засобами системи Mathcad Дзісь В. Г. 2019 55
20701 Туризм - запорука соціально-економічного розвитку сільських територій Табенська О. І. 2018 310
20700 Особливості природокористування в межах Дністровської сполученої території регіональної екологічної мережі Мудрак Г. В., Слободянюк О. В. 2018 180
20696 Інноваційна діяльність як запорука розвитку підприємництва Табенська О. І. 2018 71
20693 Фенотипова мінливість поведінкових реакцій корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т. В. 2019 130
20692 Співвідносна мінливість етологічних ознак корів і молочної продуктивності Поліщук Т. В. 2019 132
20690 Якісний силос з багаторічних бобових і злакових трав Овсієнко С. М. 2019 99
20689 Зерно тритикале в годівлі свиней - фактор стимулювання обмінних процесів Овсієнко С. М. 2019 158
20685 Розробка обладнання для переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. 2019 77
20683 Сучасні тенденції розвитку ринку інноваційних рослинних олій Довгань Ю. 2019 193
20678 Інноваційна діяльність як запорука ефективного підприємництва Табенська О. І. 2018 163
20676 Тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. 2019 84
20663 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів інфрачервоної вібраційної сушарки Зозуляк І. А., Токарчук О. А., Зозуляк О. В. 2018 95
20662 Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки Потапова Н. А. 2018 71
20660 Розробка конструктивно-технологічної схеми дробильно-сушильного агрегату для виробництва пелет Янович В. П., Сосновська Л. В., Чуйко С. Л. 2018 81
20659 Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2019 144
20658 Закордонний досвід фінансового забезпечення субєктів господарювання Грищук Н. В., Чугай О. 2019 70
20657 Підходи до фінансування освіти на засадах сталого розвитку Грищук Н. В., Чорна Т. 2019 61
20656 Управління грошовими потоками як важливий елемент фінансової політики підприємства Грищук Н. В., Мулик М. 2019 103
20655 Лізинг як економічна категорія Грищук Н. В., Павлюк І. 2019 117
20654 Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору в умовах глобалізаційних процесів Дюк А. А. 2019 82
20653 Фінансове забезпечення як важливий елемент фінансового механізму діяльності підприємств Грищук Н. В., Турчик Т. В. 2018 56
20652 Підприємництво та визначення його характеристик як соціальної організації Дюк А. А. 2019 95
20630 Особливості активізації інноваційної діяльності в аграрних підприємствах Чіков І. А. 2019 101
20624 Використання механоактивації при отриманні органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. 2019 126
20620 Економіко-математичне моделювання банківської діяльності Волонтир Л. О., Білоус К. І. 2019 82
20619 Маркетингова діяльність аграрних підприємств: моделювання ефективного функціонування ринку зерна Волонтир Л. 2019 92
20618 Формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2019 123
20617 Ефективність логістики як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств Потапова Н. А. 2019 114
20615 Використання комп’ютерних технологій при вивченні курсів економічного спрямування Волонтир Л. О. 2019 100
20576 Розробка вібраційного млина кутових коливань для виробництва кормів Янович В. П., Сосновська Л. В. 2018 96
20575 Передумови та перспективи еколого-орієнтованого розвитку в Україні Брояка А. А. 2019 138
20573 Адаптивна стратегія рослин редьки олійної до зміни клімату у системі технології її вирощування в умовах Лісостепу Правобережного Цицюра Я. Г. 2019 119
20572 Перспективи застосування мікродобрив при вирощуванні редьки олійної Цицюра Я. Г., Ковальчук Ю. О. 2019 83
20571 Ідентифікація оптимальних норм висіву редьки олійної за показниками морфометрії сім’ядоль Цицюра Я. Г. 2019 93
20566 Економічне зростання в Україні Хаєцька О. П. 2019 106
20556 Ефективність впровадження інформаційних систем для управління бізнес-процесами підприємств Кіпоренко С. С. 2019 88
20555 Цифровий маркетинг як ефективний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств Кіпоренко С. С. 2019 166
20533 Інвестиційна діяльність підприємств України Бурлака Н. І. 2019 78
20532 Деградація грунту та шляхи її подолання Бурлака Н. І. 2019 82
20513 Управління активами як засіб реалізації стратегічних завдань фінансового менеджменту в страховій компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. 2018 122
20506 Аналіз стану та ефективності використання активів страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. 2018 113
20502 Сучасний стан та перспективи розвитку страхування туристів Марценюк-Розарьонова О. В., Нечипорук В. М. 2018 272
20500 Формування фінансового потенціалу страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Бондар А. В. 2018 116
20499 Аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств України Марценюк-Розарьонова О. В. 2019 70
20498 Роль іноземних банків на національному ринку банківських послуг Марценюк-Розарьонова О. В., Кошульнікова О. О. 2018 277
20497 Стан та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Марценюк-Розарьонова О. В., Шмігельська В. В. 2018 1566
20496 Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування Марценюк-Розарьонова О. В., Озвенчук О. А. 2018 92
20495 Характеристика та значення банківських пасивів Руда О. Л. 2019 103
20488 Управління грошовими потоками як важливий елемент фінансової політики підприємства Грищук Н. В., Обертинська А. 2019 104
20486 Особливості інноваційної діяльності в аграрних підприємствах Чіков І. А. 2019 159
20485 Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств Чіков І. А. 2019 117
20468 Влияние кормовой добавки субалин на производительность птицы Постернак Л. І. 2019 66
20449 Апарат нечіткої логіки в задачах стратегічного менеджменту корпорації Рузакова О. В. 2018 148
20443 Контролінг процесів управління в логістичних ланцюгах аграрного сектору Потапова Н. А. 2018 78
20442 Тенденції розвитку зернового гоподарства Лісостепу Правобережного в контексті зміни клімату Яковець Л. А. 2019 296
20441 Логістика в віртуальних соціальних мережах Потапова Н. А. 2019 79
20440 Цифровізація логістичних ланцюгів Потапова Н. А. 2019 133
20439 Сучасна цифрова логістика України Потапова Н. А. 2019 115
20438 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. 2019 158
20425 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. 2018 69
20423 Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н. А. 2019 84
20415 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. 2018 93
20381 Формування професійної компетенції майбутніх агроінженерів на основі інтегративного підходу Джеджула О. М. 2018 171
20370 Реформування податкової системи України, як крок до євроінтеграції Алескерова Ю. В., Григораш М. В. 2019 86
20369 Податкова децентралізація: тенденції та проблеми формування в Україні Алескерова Ю. В., Болехівська В. В. 2019 96
20368 Оптимізація фінансового забезпечення механізму реалізації кредитної політики банку в сучасних умовах Алескерова Ю. В., Цуркан А. О. 2019 187
20367 Корпоративні фінанси та їх функції Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. 2019 344
20366 Фінансова сутність відтворення основних засобів підприємств Алескерова Ю. В., Санцевич В. О. 2019 105
20365 Планування інноваційної діяльності Алескерова Ю. В., Розгон В. В. 2019 73
20364 Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні Алескерова Ю. В., Ващілова Н. В. 2019 75
20362 Фінанси господарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки Алескерова Ю. В., Авдєєва Ю. М. 2019 78
20361 Важливість інновацій в державному секторі економіки Алескерова Ю. В., Левчук М. С. 2019 69
20360 Проблеми та напрями вдосконалення системи управління державними фінансами Алескерова Ю. В., Домбровська В. В. 2019 92
20353 Вплив регуляторів росту на овочеві культури Окрушко С. Є. 2019 119
20344 Регулювання хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. 2019 105
20322 Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. 2019 191
20321 Взаємодія природи і культури в епоху екологічної кризи Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Балтремус К. 2018 120
20320 Biodiversity of the Eastern Podilia - basis of strategy of balanced development of the region Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak H., Tarasenko H., Nesterovych B. 2019 189
20289 Eastern podilia as structural-functional system of european environmental network Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak G., Nagorniuk O. 2018 80
20250 Актуальність та специфіка освіти дорослих в сільській місцевості Довгань Л. І. 2019 84
20169 Блокчейн-технологія в логістиці Качуровський С. В. 2019 120
20161 Якість молочних продуктів за йоннообмінної нормалізації сировини Красиленко Д. В., Шевчук Т. В., Панько В. В. 2019 77
20149 Методи оцінки рівня екологічної безпеки в агросфері України Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Собчик В. Т., Мудрак Г. В. 2018 97
20146 Program-target educational project “Eсоschool - school for future”: the state, problems and prospects of implementation Mudrak G. V., Mudrak O. V. 2018 104
20135 Основні макроекономічні показники та їх вплив на зростання добробуту населення України Хаєцька О. П. 2019 166
20095 Організаційно-економічний механізм використання ресурсного потенціалу сільських територій Томашук І. В. 2016 98
20087 Моделювання стану та перспектив розвитку сільських територій в контексті трансформації земельних відносин в Україні Томашук І. В. 2018 100
20086 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Томашук І. В., Томчук О. Ф. 2018 119
20085 Стратегічні передумови економічного зростання України на основі розвитку відновлювальної енергетики Климчук О. В. 2019 111
19986 Сучасні тенденції розвитку мобільного банкінгу та його безпека для користувачів Бахарєва Я. В. 2019 117
19983 Нормативно-правові проблеми регулювання розвитку виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. 2018 357
19982 Специфіка становлення та розвитку біопаливного виробництва в Україні Климчук О.В. 2018 132
19978 Біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної підготовки насіння Полутін О. О. 2019 153
19948 Застосування біопрепаратів під час вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. 2018 205
19947 Біометричні показники фізалісу мексиканського різної селекції за органічної технології вирощування Полутін О. О. 2018 84
19934 Фінансова стійкість банку Алескерова Ю. В., Самійленко Г. І. 2019 208
19933 Депозитні операції банків Алескерова Ю. В., Лучкань В. С. 2019 109
19932 Валютний ринок та валютні операції Кізлик О. С., Алескерова Ю. В. 2019 108
19931 Ринок автострахування в Україні: тенденції останніх років Прутська О.О., Міщенко А. 2018 148
19930 Удосконалення кредитної політики банку Прутська О. О., Кравчук О. 2018 140
19929 Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківської системи України Прутська О. О., Татаріна М. 2018 89
19928 Напрями вдосконалення системи гарантування вкладів в Україні Прутська О. О., Рудь Н. 2018 108
19895 Інноваційні тенденції розвитку ресторанного бізнесу Табенська О. І. 2019 101
19893 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства Волонтир Л.О. 2018 159
19888 Проблеми та перспективи впровадження інтеграційних процесів в індустрії гостинності Табенська О. І. 2018 173
19887 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. 2018 99
19886 Сучасні тенденції розвитку сфери туризму Табенська О. І. 2018 88
19885 Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу Табенська О. І. 2018 150
19875 Диференційне внесення добрив – запорука успіху Холодюк О. В. 2018 89
19874 Зменшення корисного об’єму рулона при формуванні в ньому отворів Кузьменко В. Ф., Ямпольський С. М., Максіменко В. В., Холодюк О. В. 2018 101
19869 Вплив зазору у вальцьовому доподрібнювачі силосної маси на вміст цілого зерна кукурудзи Кузьменко В. Ф., Ямпольський С. М., Максіменко В. В., Холодюк О. В. 2018 149
19755 Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання у ВНЗ Хрипко Т. Є. 2018 60
19753 Чесність - норма життя українських банків Ніколайчук В. Я. 2018 91
19707 Використання бібліометричних показників наукових публікацій та цитувань для порівняльного аналізу публікаційної діяльності країн світу Красиленко В. Г., Нікітотич Д. В., Дубчак В. М. 2018 111
19705 Використання інструментів цифрового маркетингу для просування інноваційних рослинних олій Довгань Ю. В. 2019 165
19703 Кисломолочні напої - основа здорового харчування Соломон А.М., Фаріонік Т.В., Бондар М.М. 2017 170
19701 Роль інформатизації в управлінні ланцюгами постачання сільськогосподарської продукції Зелінська О.В. 2018 87
19700 Управління фінансовим контролем (наглядом) за страховими компаніями Алескерова Ю. В., Астапкевич А. О. 2019 81
19699 Проблеми розвитку сільських територіальних громад Вдовенко Л.О., Тітов Д. 2018 310
19696 Практичні аспект теоретичної підготовки студентів на основі віртуалізації навчання Янчук В.І. 2018 132
19695 Вплив когнітивних технологій на маркетинг Зелінська О.В., Зелінська Ю.С. 2018 106
19689 Теоретичні аспекти банківського кредитування малого та середнього бізнесу Руда О.Л. Турчик М.М. 2018 155
19688 Конкурентоспроможність ринку зерна Руда О.Л. 2018 130
19687 Assessment of the connection between the competition score and the results of advancement in higher mathematics of economics direction students Shevchuk O. 2019 165
19685 Інформаційно-комунікаційні послуги в логістиці Качуровський С. 2018 85
19675 Теоретико-методологічні основи депозитної політики комерційного банку Руда О.Л. Маркуш К.Г. 2018 101
19674 Prognosis of mass distribution of stem pests in tne Ukrainian Polissya zone and its relevance Loginova S., Kavun E., Khaetskiy G. 2018 78
19642 Формування професійної компетенції студентів у навчальному процесі Манжос Е.О. 2018 93
19640 Poль тypизмy в oхopoнi i збеpежeннi нaтypaльних i aнтpoпoгeнних вoдoйм Biнниччини Хаєцький Г.С. 2018 93
19632 Cтруктура природно-заповідного фонду Східного Поділля для формування екологічної мережі регіону Мудрак Г.В., Ковка Н.С. 2019 85
19627 Інформаційна логістики в контролінгу аграрного підприємства Волонтир Л.О. 2018 267
19611 Розвиток дидактичного забезпечення підготовки агроінженерів на початковому етапі навчання Пришляк В.М. 2018 95
19606 Обліково-аналітичне забезпечення систем економічної безпеки підприємства Волонтир Л., Лоянич Ж. 2018 226
19605 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л., Мандро А. 2018 214
19604 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л., Радовець С 2018 226
19603 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л, Шамрай В. 2018 197
19602 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л.О. 2018 106
19601 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л.О. 2018 242
19600 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств АПК Волонтир Л.О. 2018 270
19599 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л.О. 2018 400
19574 Особливості збирання насіння люцерни Спірін А.В., Твердохліб І.В. 2018 111
19572 Система приводу активної фрези для обробітку грунту по технології Strip-Till Середа Л. П., Паладійчук Ю. Б. 2018 84
19569 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Спірін А.В, Твердохліб І.В. 2018 105
19558 Вібраційне перемішування сипких технологічних систем переробних та харчових виробництв Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. 2018 84
19555 Оцінка стійкості системи електропривода вертикально-свердлильного верстата 2А135 для реалізації процесів штампування обкочуванням Видмиш А., Штуць А. 2018 155
19551 Фінансовий менеджмент страхових компаній Онуфрієць Т. С., Алескерова Ю. В. 2019 103
19550 Визначення теоретичної роботи руйнування зерна кукурудзи Купчук Ігор Миколайович 2018 86
19549 Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю.А., Цуркан О.В., Михальова Ю. 2018 255
19548 Розробка вібраційної машини для виробництва високодисперсних сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Янович В.П. 2018 389
19546 Соціальне підприємництво: стан та перспективи Потапова Н., Мороз О. 2018 334
19539 Вплив кліматичних умов на врожайність рослин люпину білого Панцирева Г. В. 2018 105
19537 Вплив параметрів системи живлення на роботу гідростатичних підшипників насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Ковальова І.М. 2018 139
19530 Дослідження впливу конструктивних параметрів роздільника потоку адаптивної системи гідравлічних приводів відокремлювача на стійкість її роботи Іванов М.І., Руткевич В.С., Ковальова І.М. 2018 118
19514 Розроблення конструктивної схеми керованого вібраційного приводу для транспортних і технологічних машин АПК Купчук І. М. 2018 74
19512 Досвід організації та розвитку дистанційного навчання в державних університетах США Гаврилюк Н.М. 2018 90
19497 Підвищення якості м’яса птиці на стадіях виробництва Новгородська Н.В. 2018 152
19496 Структуризація земель природно-заповідного фонду Центрального Лісостепу України Гальченко Н.П., Ільченко В.В., Мудрак О.В., Мудрак Г.В. 2018 129
19495 Характеристика моделей процесів росту і культивування мікроорганізмів у системах біологічної очистки стічних вод Яремчук О.С., Захаренко М.О., Циганков С.П. 2012 105
19494 Гігієнічна оцінка стоків свинарських підприємств за різного типу годівлі свиней Яремчук О.С., Захаренко М.О., Коваленко В.О. 2012 57
19493 Санітарно-гігієнічна оцінка стічних вод свинарських підприємств за аеробної біоферментації Яремчук О. С., Захаренко М. О., Поляковський В. М., Шевченко Л. В. 2012 56
19492 Національна специфіка ділової етики в різних країнах світу Ребяк К., Тимкова В.А. 2018 87
19491 Market conditions of feedstock base formation at the processing enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. 2018 106
19490 Творчий потенціал майбутнього фахівця як необхідна умова якості його професійної підготовки Бурдейна Л.І. 2018 135
19482 Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Рижук О.Ю. 2017 153
19481 Стан розвитку особистого страхування в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Даровік О.О 2017 185
19480 Механізм державного регулювання банківської сфери Ставська Ю.В., Дуля О.В. 2018 93
19479 Current trends of realization of export potential of agricultural sector of Ukraine Salkova I. 2018 278
19471 Пізнавальна активність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. 2018 177
19462 Проблеми міграції робочої сили та шляхи їх вирішення у Вінницькій області Кубай О.Г., Страпачук М.Ю. 2018 139
19461 Аграрні розписки в Україні як нові можливості розвитку АПК Кубай О.Г., Басараба В.М. 2018 104
19460 Забезпеченість аграрного сектору України земельними ресурсами Кубай О.Г., Гдадкіх Т.В., Томчук В.І. 2018 98
19459 Інвестиційна діяльність Вінницької області: проблеми та перспективи Кубай О.Г., Омельчук Ю.В., Дідик Ю.А. 2018 88
19458 Інноваційні технології формування професійної компетентності фахівців з менеджменту Мазур К.В. 2018 210
19457 Стан фінансового забезпечення процесів відтворення в аграрній економіці Мазур А.Г., Мазур К.В., Гонтарук Я.В. 2018 124
19456 Матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва Кубай О.Г., Марчик Є.К. 2018 102
19455 Тенденції розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції в Україні Логоша Р.В., Хрипко О.Л. 2018 98
19454 Фінансові потоки страхової компанії Алескерова Ю.В., Бусько І.М. 2019 98
19450 Граничні умови сушіння насіння гарбуза Цуркан О. В.,Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. 2018 69
19449 Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. 2018 191
19448 Значення конюшини лучної у біологізації землеробства Забарна Т.А. 2018 103
19447 Кореневі рештки конюшини лучної у вирішенні проблеми родючості ґрунту Забарна Т.А. 2018 120
19446 Конкурентоспроможність моделей технологій вирощування конюшини лучної Забарна Т.А. 2018 101
19445 Ботанико-биологическая характеристика и агротехника выращивания дурмана обыкновенного Телекало Н.В., Бурбело Д.В. 2018 146
19444 Дослідження способів плавлення ожеледі в розподільчих електричних мережах Рубаненко О., Явдик В. 2018 95
19443 Heat and power supply of agroindustrial enterprises using bioresources Yavdyk V., Rubanenko O. 2018 113
19442 Хмарні технології для вирішення бізнес-задач у малому та середньому бізнесі Бахарєва Я. В. 2018 154
19441 Периферійна організація як структурний компонент лексико-семантичного поля "час" у мові повісті Михайла Стельмаха Горобець А. 2018 175
19440 Вплив біопрепарату на формування симбіотичного потенціалу квасолі овочевої (Phaseolus vulgaris l.) в умовахПравобережного Лісостепу України Литвинюк Г.В. 2018 191
19439 Маркетингова політика комунікацій у системі розвитку підприємництва Джеджула О.М. 2018 132
19438 Стратегія і тактика антикризового управління підприємством Прилуцький А.М., Артенюк В.С. 2018 360
19437 Проблеми та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Прилуцький А.М., Гунців В.А. 2018 245
19436 Вплив електромагнітного поля на ріст та розвиток мікобактерій туберкульозу Войціцька О.М. 2018 319
19435 Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України Гарбар Ж.В. 2018 123
19434 Меманізми антикризового фінансового управління на підприємстві Прилуцький А.М., Артенюк В.С. 2018 122
19433 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства Прилуцький А. М., Тимченко О. В. 2018 147
19432 Встановлення раціонального рівня енергії та оптимальних параметрів ультразвукової кавітаційної обробки технологічних середовищ Берник І.М. 2018 372
19431 Роль цифрової економіки в процесі інтеграції освіти України в європейський простір Коляденко С.В. 2018 110
19429 Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством Киш Л.М. 2017 239
19428 Перспективи розвитку електронних грошей в Україні Киш Л.М., Маркітан Ю. 2017 158
19427 Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті України та інших країн світу Ушкаленко І.М. 2018 102
19426 Облікова ставка НБУ та макроекономічні ризики Прилуцький А.М. 2018 92
19417 Інфрачервона вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. 2018 137
19416 Оцінка якості дистракторів у математичних тестах Найко Д.А. 2018 64
19415 Вплив строків сівби на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Колісник О.М. 2018 82
19414 Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до Ustilago zeae sphacelotheca reiliana Колісник О.М. 2018 100
19413 Поширення амброзії полинолистої залежно від кліматичних умов Ватаманюк О.В. 2018 107
19406 Бізнес-аналітичні системи в управлінні логістикою Потапова Н. А. 2018 85
19405 Економетричне обгрунтування оцінок якості продукції в логістичних ланцюгах Потапова Н. А. 2018 200
19404 Корпоративний розвиток в Україні Потапова Н., Андрощук М. 2018 229
19403 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні Потапова Н., Білявська А. 2018 285
19400 Проблема практичної підготовки випускників ВНЗ аграрного спрямування Шевчук О.Ф. 2018 137
19399 Використання теорії корисності при прийнятті управлінських рішень в інноваційній діяльності підприємства Бурдейна Л.І., Шевчук О.Ф. 2018 101
19397 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю.В. 2018 149
19396 Джерела формування та оцінка внутріщніх фінансових потоків підприємства Вільчинська Н. Л., Алескерова Ю. В. 2018 136
19395 Розвиток експортного потенціалу харчової галузі в умовах глобалізації Брояка А.А. 2018 81
19394 Развитие продовольственного рынка Украины в контексте евроинтеграции Брояка А.А. 2018 60
19389 Особливості логістичних процесів аграрних підприємств Потапова Н., Бурмій В. 2018 168
19388 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств Потапова Н., Колодій Ю. 2018 211
19385 Банківська криза: сутність, причини та шляхи подолання Вдовенко Л.О., Думбровський В. 2018 110
19384 Інноваційно-інвестиційний розвиток як рушійний фактор економічного успіху підприємства Потапова Н., Топіна Р. 2018 388
19383 Особливості страхування сільськогосподарських підприємств Дзюбенко О. Б., Алескерова Ю.В 2018 118
19372 Фінансові ресурси страхових компаній та їх оподаткування Томчук М. О., Льовкіна О. В., Алескерова Ю.В. 2018 103
19371 Сутність міжнародної конкурентоспроможності аграрного підприємства в умовах сьогодення Санцевич В. О., Алескерова Ю. В. 2018 107
19364 Інноваційні підходи до кредитування аграрного підприємства Лесько Л. М., Алескерова Ю. В. 2018 171
19363 Проблеми банківської системи в контексті фінансового забезпечення підприємств аграрного сектору Вдовенко Л.О. 2018 163
19360 Особливості страхування сільськогосподарських культур в аграрному секторі та перспективи його розвитку Якубовська Я. Р., Алескерова Ю. В. 2018 176
19353 Independent extracurricular work at the agrarian coplleges of the USA Тимощук Н.М. 2018 150
19351 Темарій голоду в малій прозі Миколи Понеділка Тимощук Н.М. 2018 151
19348 Контролінг фінансових ризиків підприємств Терещук І. О., Алескерова Ю. В. 2018 102
19338 Проксемічні особливості невербального спілкування менеджера Тимкова В.А. 2018 100
19335 Розробка вібраційної машини для помелу мінеральної сировини у процесі виробництва добрив Калетнік Г.М., Янович В.П., Сосновська Л.В. 2017 198
19332 Симбіотична діяльність посівів гороху посівного Телекало Н.В. 2016 150
19331 Продуктивність агроценозу ячменю ярого залежно від підживлень азотними добривами та біологічним препаратом «Ростмомент» Поліщук І.С., Телекало Н.В. 2016 107
19330 Продуктивність агрофітоценозу люцерни посівної залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Блах М.В. 2016 115
19313 Трансформація ідеї університету в епоху постмодерну Лечук К.І. 2018 76
19312 Структура потребления и индекс потребительских цен в Украине Хаецкая О. П. 2018 57
19311 Перспективи розвитку зовнішньекономічної діяльності агропромислових ринків Хаєцька О.П. 2018 111
19310 Food supply chain development in Ukraine as a way to agricultural sector growth Кірєєва Е.А. 2018 78
19307 Освітньо-виховний потенціал екологічної естетики в епоху глобальних трансформацій Тарасенко Г. С., Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Хаєцький Г. С. 2018 231
19306 Виробництво органічної продукції як один із шляхів розвитку «зеленої економіки» в Україні Білокінна І.Д. 2018 96
19305 Роль саморегулівних організацій у розвитку аграрного сектору за принципами «зеленої економіки» Білокінна І.Д. 2018 126
19304 Продовольча безпека та економічні основи виробництва біопалива в Україні Фурман І.В. 2018 176
19303 Роль та значення ОТГ у активізації розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. 2018 172
19302 Інтеріоризація як складова формування цінності знань у процесі підготовки майбутнього фахівця аграрія Лебедєва Н.А. 2018 90
19301 Modern Trends in Bankruptsy of Enterprises in Ukraine and their Solutions Shcherbaniuk O., Mazun V., Matiienko O.S. 2018 80
19300 What Is Insurance Korchun V., Marchuk Yu., Matiienko O.S. 2018 71
19299 Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємств Грищук Н.В., Білоус К. 2018 114
19298 Дослідження впливу фаз розвитку вегетативної маси люцерни на її хімічний склад Постернак Л. І. 2017 212
19297 Кредит як балансуюче джерело формування оборотних фондів Семенюк Р. 2018 77
19296 Перспективи розвитку вібраційних машин для змішування сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. 2017 97
19295 Проблеми поєднання фундаментальних та спеціалізованих аспектів курсу фізики у підготовці студентів аграрних ВНЗ Хомяковський Ю.Л. 2018 110
19141 Сучасні тренди e-commerce в логістиці Качуровський С. 2018 198
19108 The effect of radiation on the human body Sytnyk V.V., Shehda M.M., Voloshyna O.V. 2018 90
19107 Medical examinations in criminal investigations Kozak M.M. , Papyan A.D., Voloshyna O.V. 2018 129
19083 Агроекологічна модель підприємництва - основа "зеленого" зростання Ковальчук С.Я. 2018 140
19078 Енергетичні культури та їх вплив на розвиток економіки, біоенергетики та аграрного сектору України Бабина О.М. 2018 93
19076 Інноваційні технології навчання іноземних мов як засіб формування професійної компетентності особистості Лебедєва Н.А. 2018 111
19075 Особливості розвитку органічного виробництва в Україні на сучасному етапі Хаєцька О.П. 2018 167
19074 Безвідходне вирощування органічної продукції з ефектом поліпшення родючості грунту в умовах дрібного та середнього сільськогосподарського підприємства Янчук В.І. 2018 73
19073 Культурний туризм в Україні: перспективи та напрямки розвитку Атаман Л. В., Собко А. 2018 135
19071 Іншомовна компетентність як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного сектору економіки у контексті потреб сучасного ринку праці Хомяковська Т.О. 2018 82
19055 Маркетингові складові інноваційно-інвестиційної активності виробників високоолеїнових рослинних олій Довгань Ю. В. 2018 150
19048 Особливості накопичення свинцю і кадмію у зерні злакових культур у процесі зберігання Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. 2018 112
19041 Market infrastructure and feedstock base formation of oil and fat industry Dovhan Yu. V. 2017 101
19017 Міжпредметні зв’язки як комплексний підхід до навчання Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2018 137
19016 Методика побудови динамічної моделі росту рослин Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2018 209
19015 Теплопровідність та в’язкість пари цезію при високих температурах Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2017 133
19014 Математичне моделювання кривих росту рослин Дячинська О.М. 2018 223
19013 Особливості моделювання кривих росту рослин Дячинська О.М. 2018 281
18973 Розвиток цивільних правовідносин у межах закріплених принципів цивільного права Пипяк М. І. 2018 83
18972 Розсуд, воля та волевиявлення як необхідні складові цивільних правовідносин Румянцева В. В., Левицька І. В. 2018 90
18954 Формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи під впливом позакореневих підживлень Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2018 110
18866 Мас-медійний дискурс як джерело поповнення загальномовного словника новотворами Кравчук Л., Волошина О. 2018 254
18864 Актуальність вивчення іноземної мови в умовах глобалізації освітнього простору Волошина О., Кравчук Л. 2018 140
18790 Інституціоналізація соціо-еколого-економічних відносин в сучасній економічній системі Прямухіна Н.В. 2018 277
18788 Інформація у формуванні іміджу регіону Прямухіна Н.В. 2018 149
18787 Міждисциплінарні теорії у прогнозуванні трансформацій економічного простору Прямухіна Н. В. 2018 136
18786 Інноваційний підхід до регулювання економічних трансформацій в контексті економічної безпеки Прямухіна Н. В. 2018 119
18621 Глибина сівби як чинник формування сходів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2016 117
18608 Вплив розмірів насіння на продуктивність гібридів кукурудзи Паламарчук В. Д., Гуць В. О. 2015 103
18606 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М. І., Паламарчук В. Д., Паламарчук О. Д. 2015 136
18486 Редька олійна як сидеральний компонент органічних землеробських технологій в агрономії Цицюра Я. Г. 2016 79
18482 Значення строків сівби у формуванні продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2017 90
18481 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2018 69
18480 Значимість редьки олійної у сидеральних системах землеробства Цицюра Я. Г. 2018 93
18478 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2018 65
18406 Зіставна продуктивність різних строків сівби редьки олійної з врахуванням кліматичних змін та загальної стресовості періоду вегетації Цицюра Я. Г. 2018 149
18385 Зміна гербологічної ситуації поля за використання редьки олійної як сидерату Цицюра Я. Г. 2018 78
18384 Редька олійна як ефективний компонент органічних сидеральних систем удобрення Цицюра Я. Г. 2018 105
18382 Ярусность агрофитоценоза редьки масличной как фактор ее продуктивности Цицюра Я. Г. 2017 173
18379 Агроекологічні проблеми формування адаптивних систем землеробства Вінниччини Цицюра Я. Г. 2016 78
18378 Дія мінеральних добрив на продуктивність редьки олійної за умов зміни клімату Цицюра Я. Г. 2016 102
18377 Тенденции адаптивного земледелия Правобережной Лесостепи Украины в условиях изменения климата Цицюра Я. Г. 2016 78
18376 Значимість редьки олійної як сидеральної культури у сучасній раціональній системі удобрення Цицюра Я. Г. 2016 106
18368 Закономерности ростовых процессов редьки масличной при изменении гидротермических режимов периода вегетации Цыцюра Я. Г., Цыцюра Т. В. 2015 96
18366 Ефективність сортових блендів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С.А. 2015 97
18359 Хрестоцвіті блішки на редьці олійній: особливості заселення та шкідливості Цицюра Я. Г. 2016 156
18349 Сучасні трансформаційні процеси в освітньому процесі вищої школи в умовах інформаційного суспільства Довгань Л. І. 2018 154
18348 Виховання молоді у спільнотах: досвід США у контексті вітчизняної практики колективного виховання Довгань Л. І. 2018 78
18084 Електронне навчання як фундаментальна технологія освітньої системи в США Гаврилюк Н. М. 2018 95
17817 Производство органической продукции в структуре национальной экономики Онищук Ю. В. 2018 144
17806 Аналіз конкурентоспроможності озимої пщениці Киш Л. М., Сімоник Л. С. 2016 107
17805 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л. М.,Завацька О. О. 2016 97
17804 Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я підприємства Киш Л. М., Костюк В. І. 2016 120
17533 Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ “УСТЯ” Киш Л. В. 2018 248
17531 Аналіз витрат сільськогосподарського підприємства Киш Л. М., Чистоколяна І. 2017 88
17370 Вплив передпосівної інокуляції насіння на біометричні показники рослин квасолі звичайної Гайдай Л.С. 2017 339
17331 Енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання, переробки та використання кормів і кормового білка Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Гончар Л. О. 2016 124
17330 Основні аспекти сталого розвитку сільських територій Томашук І.В. 2018 206
17329 Розвиток сільських територій: міжнародний досвід Томашук І.В. 2018 269
17328 Potential for the development of alternative sources of energy in agroindustrial complex of Ukraine Tomashuk I. 2018 125
17327 Економіка сільських територій з погляду інноваційно-інвестиційного розвитку Томашук І.В. 2017 95
17324 Потенціал розвитку сільських територій: проблеми та перспективи Томашук І.В. 2017 126
17316 Продуктивність квасолі сорту Славія залежно від інокуляції Краєвська Л.С. 2017 114
17286 Ефективне управління структурою капіталу - основа стабільності розвитку підприємства Вдовенко Л.О., Сидорчук А.І. 2018 336
17261 Нова система оцінки кормів у молочних одиницях корму й одиницях приростів живої маси тварин Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В. 2009 146
17256 Вміст клітковини в кукурудзяному силосі за кількістю зерна Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх В. 2008 133
17255 Перспектива використання природних мінералів - глауконіту і анальциму як мінеральних добавок для тварин Скоромна О.І., Костецька Ю.В. 2008 138
17220 Особливості фотосинтетичного потенціалу квасолі звичайної залежно від інокуляції різними штамами Phizobium phaseoli та біопрепаратом Гайдай Л.С. 2017 101
17219 Продуктивність квасолі сорту Галактика в залежності від інокуляції насіння Краєвська Л. С., Шкатула Ю. М. 2015 101
17208 Влияние апивита на содержание минеральных веществ в трубчастых костях перепелов мясной породы Разанова О.П. 2016 189
17207 Продуктивність перепілок-несучок за використання в годівлі кормових добавок на основі підмору бджіл Чудак Р.А., Разанова О.П. 2014 117
17164 Вплив викладання дисципліни "Основи теорії систем і системного аналізу" на формування фахівців з менеджменту Киш Л.М. 2018 71
17152 Інноваційні освітні методи практичної підготовки фахівців-електриків для АЕС Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О. 2018 106
17131 Дослідження впливу діаметру дроселя в корпусі похилого диска на роботу гідростатичного підшипника Іванов М.І., Ковальова І.М. 2018 150
17121 Исследования качества мышечной ткани молодняка кроликов при скармливании пребиотика Штенская О., Кучерявый В. 2016 100
17113 Влияние пребиотического препарата на организм молодняка кроликов Штенская О. Б., Кучерявый В. П. 2015 112
17111 Характеристики механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М.І., Ковальова І.М. 2017 113
17091 Переваги та труднощі використання соціальних мереж для вищих навчальних закладів України Смілянець О.Г. 2018 188
17088 Роль професійного навчання та підвищення кваліфікації у формуванні мотивів та стимулів персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 134
17087 Формування та використання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 426
17086 Напрями підвищення продуктивності персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 264
17085 Сучасний стан розвитку персоналу на підприємствах машинобудування Климчук А. О. 2017 300
17076 Особливості професійного розвитку майбутніх менеджерів Джеджула О.М. 2018 213
17060 Забезпечення графічної підготовки студентів на основі систем комп’ютерної математики Джеджула О.М. 2018 134
17059 Метод проектів у математичній підготовці майбутніх агроінженерів Джеджула О.М. 2018 806
17057 Роль математичної підготовки у формуванні графічної компетентності інженера Джеджула О.М. 2018 158
17029 Перспективи застосування вібраційних машин у переробці сільськогосподарської сировини Калетнік Г.М. 2018 123
17013 Стан впровадження дуальної освіти в Україні Джеджула О. М. 2018 291
17012 Особливості організації самостійної роботи студентів аграрних ВНЗ під час вивчення вищої математики Новицька Л.І. 2018 96
17010 Прикладні задачі в курсі вищої математики Новицька Л.І. 2018 112
17008 Використання диференціального числення в задачах аграрного виробництва Новицька Л.І., Дубчак В.М. 2018 108
17005 Перспективи пониження порядку лінійних алгебраїчних систем у методі Гауса Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2018 101
16976 Концептуальні засади соціальної відповідальності бізнесу Германюк Н.В. 2018 204
16975 Аналіз сучасного стану аграрної галузі Германюк Н.В. 2018 162
16972 Соціальна відповідальність у бізнес-діяльності Германюк Н.В. 2017 177
16963 Вплив на економічні показники транспортних засобів використання біодизельного палива Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. 2017 383
16961 Вибір критеріїв оцінки ефективності оцінки ефективності переведення дизельного двигуна на роботу на суміші дизельного та біодизельного палив Галущак Д. О., Галущак О. О., Вдовиченко О. В., Зелінський В. Й. 2018 256
16919 Місце і роль аналізу фінансового стану в оцінці інвестиційної привабливості підприємства Довгань Ю.В. 2017 207
16904 Інноваційні аспекти розвитку сільських територій Гончарук І. В., Томашук І. В. 2017 292
16868 Інституційний механізм формування пропозиції органічної продукції Гуцаленко О.О. 2015 307
16853 Математичне моделювання з використанням інформаційних технологій у підготовці майбутніх економістів Левчук О.В. 2018 229
16851 Трансформація математичних курсів на основі інтегративного підходу в умовах поглиблення зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук О.В. 2018 628
16850 Дистанційні інтерактивні форми навчання в умовах всеукраїнського науково-навчально-виробничого комплексу Левчук О.В. 2018 179
16848 History of economic analysis Fedoryshyna L. 2018 120
16845 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. 2018 123
16777 Вплив глобального потепління на видовий склад шкідників цукрових буряків Окрушко С.Є. 2018 173
16754 Удосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україні Пипяк М. І. 2018 118
16727 Методологічні основи розробки психокорекційної розробки психокорекційної програми з використанням арттерапевтичних технік Недбалюк О.О. 2018 185
16721 Забезпечення графічної підготовки студентів на основі систем комп’ютерної математики Джеджула О.М. 2018 113
16720 Концепція «just in time» як один із основних інструментів управління виробництвом Недбалюк О.О. 2018 109
16714 Оцінка зв’язку між конкурсним балом та результатами успішності з вищої математики у студентів економічного напрямку Шевчук О.Ф. 2018 123
16708 Аутсорсинг в управлінні інноваціями страхової компанії Черній О. М., Алескерова Ю. В. 2018 155
16704 Інноваційні технології навчання в освітньому процесі вищої школи Довгань Л. І. 2017 141
16630 Діалог культур у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 167
16629 Механізми підвищення внутрішньої мотивації майбутніх фахівців аграрної галузі у процесі формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 183
16627 Потреба українців у неформальній освіті для дорослих та методи оцінки її результатів Бахарєва Я.В. 2018 130
16626 Теоретичні аспекти впровадження лінгвосоціокультурної педагогічної концепції у ВНЗ Довгань Л.І. 2018 141
16625 Структурно-функціональна модель педагогічної технології формування полікультурної компетентності студентів аграрних ЗВО Кравець Р.А. 2017 137
16621 Стратегія створення нової підгалузі на основі інновацій малого підприємства Луцяк В.В., Луцяк В.Г. 2017 119
16620 Типи полісуб’єктної взаємодії в освітньому полікультурному середовищі аграрного ВНЗ Кравець Р.А. 2017 251
16619 Самостійна робота як фактор формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. 2017 146
16617 Педагогічні умови формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 184
16616 Stages of Forming Future Agrarians’ Multicultural Competence At Foreign Language Classe Кравець Р.А. 2017 158
16613 Реалізація полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 297
16612 Структура педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 148
16611 Етапи формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 127
16610 Регулювання земельних відносин в сільському господарстві Колесник Т.В. 2017 194
16609 Становлення та розвиток кадрової політики в аграрних підприємствах Колесник Т.В. 2017 129
16608 Фактори впливу на соціально-психологічні умови діяльності колективу Колесник Т.В. 2017 377
16607 Інституційне забезпечення розвитку та оптимізації міжрегіональних економічних відносин Колесник Т.В. 2017 278
16599 Напрямки розвитку галузі овочівництва на найближчу перспективу Логоша Р.В., Підвальна О.Г. 2017 145
16597 Особливості формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві Підвальна О.Г. 2017 152
16593 Самооцінка як фономен самосвідомості особистості Недбалюк О.О. 2018 211
16584 Параметричне збудження пульсацій під час роботи регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. 2017 155
16579 English cuisine Марценюк Н.А., Позур К.С. 2018 113
16577 Роль іноземного інвестування у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. 2018 159
16537 Генетичне різноманіття дикорослих видів картоплі та їх використання в селекції Мамалига В.С. 2017 139
16535 Сутність фінансового контролінгу на підприємствах малого бізнесу в Україні Шиманська О. П., Алескерова Ю. В. 2017 203
16461 Вплив інформаційних технологій та нових альтернативних методів у аграрній галузі на професійну підготовку менеджерів Марценюк Н.А. 2018 144
16455 Кінематика формування виробів сільськогосподарського машинобудування при штампуванні обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А. 2015 125
16454 Нормування втрат електроенергії в розподільчих мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О., Штуць А.А., Явдик В.В. 2015 178
16414 Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців Січко Т.В., Маценко А.О. 2018 226
16396 Вміст нітратів у зерні злакових культур в умовах змін клімату Яковець Л.А., Ткачук О.П. 2018 131
16342 The effect of the agricultural extension service on of the welfare of rural population Dovhan L., Dovhan Y. 2018 264
16333 Особливості полікультурної освіти в університетах США Довгань Л.І., Довгань Ю.В. 2016 256
16321 Production and economic relations of the enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. 2017 195
16320 Менеджмент капіталу страхової компанії Сідак О.М., Тодосійчук В.Л 2018 157
15847 Особливості конфліктів у педагогічному сеоредовищі вищої школи Олійник Н. А. 2018 138
15821 Пасивні операції банків Алескерова Ю. В. Гранат Ю. Ю. 2018 325
15820 Nonverbal communication of future managers: the didactic aspects Tymoschuk N. M. 2018 240
15819 Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні Алескерова Ю. В., Дзюбенко А. Д. 2018 725
15817 Управління фінансуванням приватної школи та її вдосконалення Алескерова Ю. В., Вигівська А. О. 2018 274
15816 Прогностична валідність конкурсного бала студентів-першокурсників Шевчук О.Ф. 2018 225
15813 Управління фінансовими ресурсами підприємств регіону Тодосійчук В. Л., Ременюк А. Р 2018 595
15812 Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Мостовик В. О., Алескерова Ю. В. 2018 257
15811 Управління фінансовою роботою у фермерському господарстві Гурніцька С., Алескерова Ю. В. 2018 392
15800 Особливості вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів допованих нанодомішками Шевчук О.Ф. 2017 138
15794 Нелінійна діелектрична спектроскопія сегнетоелектричних рідких кристалів допованих домішками Шевчук О.Ф. 2017 145
15689 Особливості процесного підходу до управління Січко Т.В. 2017 229
15610 Анаеробне зброджування перепелиного посліду, як джерело додаткового енергоносія біогазу Подолян Ю. М., Вознюк О.І. 2014 163
15609 Продуктивні показники свиней породи ландрас залежно від статі 207 Шевчук Т.В., Суховуха С.М., Шелест Н. 2017 224
15608 Сучасний стан молочного скотарства на вінниччині Драчевська А.В., Вознюк О.І. 2015 154
15607 Перспективи ефективного розвитку виробництва яловичини в Україні Баран І.В., Вознюк О.І. 2015 163
15604 Гетерозис в курсі генетики вищого аграрного навчального закладу Мамалига В.С. 2015 509
15584 Макроекономічні показники як індикатори соціально-економічного розвитку України. Брояка А.А. 2017 83
15418 Підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств Алескерова Ю. В., Коробчук А. Р. 2018 604
15417 Перестрахування ризиків при страхуванні майна Житкевич Д. О., Алескерова Ю. В. 2018 156
15416 Інноваційні банківські технології в аграрних підприємствах Алескерова Ю. В., Овчаров М. Я. 2018 14
15378 Передумови становлення та розвитку біопаливного виробництва у світі та Україні Климчук О.В. 2015 241
15377 Пріоритетність розвитку спиртової галузі у виробництві біоетанолу в Україні. Климчук О.В. 2013 119
15376 Трансформаційні процеси в управлінні енергозабезпеченням агропромислового виробництва. Климчук О.В. 2016 275
15370 Стратегічні напрями ефективного використання біомаси сільськогосподарських культур у виробництві відновлюваних джерел енергії. Климчук О.В. 2012 118
15369 Інноваційний розвиток біопаливного виробництва: проблемні аспекти та подальші перспективи. Климчук О.В. 2014 419
14422 Кредитно-інвестиційна діяльність банків України Алескерова Ю. В. 2017 185
14313 Особливості використання автоматизованих освітніх вимірювань у вищій школі Шевчук О.Ф. 2017 287
13417 Методика аналізу доходів підприємства від операційної діяльності Томчук О.Ф., Продан О.А. 2015 355
13416 Програма всеукраїнської науково-практичної онференції "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації" м. Вінниця 17-18 листопада 2015 р. Фостолович В. А. 2015 210
13415 Аналітичний аспект фінансування соціальної сфери вінниччини Глазко Н.Д. 2015 324
13414 Влив рН грунтів медоносних угідь на концентрацію свинцю та кадмію в гомогенаті трутневих личинок Швець В.В. 2015 91
13411 Ефктивність використання земельних ресурсів на прикладі агропромислового науково-виробничого підприємства “Візит Киш Л.М., Назаровька А. 2015 203
13410 Вплив органічно-мінеральних добрив на коефіцієнт накопичення цезію-137 та стронцію-90 Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. 2015 150
13342 Концептуальні засади удосконалення інституційного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Прутська Т. Ю. 2015 441
13341 Оцінка гібридів f1 люцерни посівної на умови вирощування Максімов А.М., Телекало Н.В. 2015 161
13338 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними викидами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2015 137
13335 Шляхи підвищення продуктивності квасолі в умовах Вінницької області Шкатула Ю. М., Краєвська Л. С., 2015 168
13324 Агроекологічні особливості вирощування квасолі Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. 2014 104
13323 Особливості формування біоенергетичної продуктивності квасолі залежно від технології вирощування Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. 2014 115
13320 Нормування втрат електроенегрії в електричних мережах агропромислового комплексу Рубаненко О.О., Бедрій Д.К., Григоренко І.О., О.М. Каганець 2013 261
13318 Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем з врахуванням технічного стану високовольтних вводів і регулювання під навантаженням трансформаторів Рубаненко О. О., Рубаненко І. О. 2013 269
13307 Дослідження витратних характеристик насоса типу PVC Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Шаргородський С.А., Гречко Р.О. 2016 227
13305 Комплекс маркетингу: сучасні концепції Мамалига С.В. 2016 1640
13304 Вплив мікроелементів на формування продуктивності пшениці озимої в умовах Західного Полісся Пелех Л.В. 2016 147
13291 Роль засобів інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів Мараховська Т. М., Алескерова Ю. В., Фурман І. В. 2016 283
13288 Практика та удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. 2017 181
13278 Application of knowledge management in universities as a requirement of the information society Lebedieva N. A. 2017 206
13252 Використання термінотворчого потенціалу латини сучасними європейськими мовами Гарник А.А. 2016 184
13247 Моделювання професійно-орієнтованих комунікативних ситуацій під час навчання німецької мови як другої іноземної Дакалюк О. О. 2016 207
13246 Особливості формування іншомовної компетентності студентів-аграріїв в процесі навчання другої іноземної мови Дакалюк О. О. 2016 149
13236 Методи стимулювання та розвитку творчого мислення на заняттях з іноземної мови Миколюк О.П. 2016 174
13233 Методичні особливості навчання перекладу автентичних текстів студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. 2016 377
13230 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. 2017 172
13223 Дидактичні особливості математичної підготовки фахівців в умовах дистанційного навчання Левчук. О.В. 2017 110
13089 Основні напрями вирішення екологічних проблем у сфері захисту рослин Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. 2016 186
13088 Облікова політика податків та зборів Подолянчук О.А. 2016 224
13086 Аналіз стану овочівництва у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2016 203
13084 Milchqualität und Melkhygiene in Deutschland Миколюк О.П., Гончарук А. 2016 134
13082 Проблемне навчання як інноваційна педагогічна технологія у навчальному процесі ВНЗ Миколюк О.П. 2016 143
13079 Топологічний підхід до аналізу та оптимізації організаційних структур управління Січко Т.В. 2016 167
13076 Формування практико-орієнтованих компетенцій у студентів економічних спеціальностей з використанням технологій «1С» Юрчук Н.П. 2016 146
13051 Моделирование работы узла люльки регулируемого аксиально-поршневого насоса типа PVC Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М. 2016 208
13050 Польова схожість насіння гібридів озимого ріпаку залежно від строку посіву та рівнів мінерального живлення Мазур В. А., Мацера О. О. 2016 86
13049 Економічний зміст категорії «зобов’язання» Подолянчук О.А., Мордюк В.В. 2017 692
13048 Електронне адміністрування ПДВ Подолянчук О.А. 2016 172
13047 Правила ведення обліку розрахунків за ПДВ Подолянчук О.А. 2016 295
13046 Формування елементів структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення Мацера О. О. 2016 122
13019 Стан малих річок Вінницької області Мущинська В.І., Первачук М.В. 2016 90
13018 Методологічні аспекти аналізу забезпеченості та ефективності використання основних засобів Глазко Н.Д., Валько Л.В. 2016 162
13012 Методичні аспекти та особливості фінансового аналізу товарно-матеріальних цінностей підприємства Томчук О.Ф, Мазур Ю. 2016 138
13011 Облік та аналіз дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення Томчук О. Ф., Стецький В. О. 2016 204
13010 Аналіз формування результату виконання кошторису у бюджетних установах Томчук О. Ф., Колісник Л. О. 2016 134
13009 Методологічні аспекти обліку і аналізу розрахунків із заробітної плати Томчук О. Ф., Машевська А. А. 2016 180
13008 Аналіз забезпеченості основними засобами на підприємстві та ефективність їх використання Томчук О. Ф., Базюк С. А. 2016 137
13007 Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати діяльності підприємства Любар Оксана, Томчук Олена, Грушелевич Олена 2016 156
13004 Аналіз впливу формування витрат на результати фінансово-господарської діяльності підприємства Томчук О.Ф., Білокур А.Ю. 2015 156
13003 Аналіз ефективності використання капіталу підприємства Томчук О.Ф. 2015 189
13002 Методичні підходи до аналізу грошових потоків Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., . Васян А.Ю 2015 304
13001 Аналітична оцінка вибору моделі управлінського рішення Томчук О.Ф., Гончарук М.Л. 2016 164
13000 Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством Томчук О.Ф. 2017 7
12984 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. 2016 422
12935 Стандарти якості як фактор забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств Петриченко О.А. 2016 160
12763 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. 2016 356
12590 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О., Усенко Н.Ю. 2014 164
12588 Мовленнєва культура студентів-аграріїв на сучасному етапі Тимкова В.А. 2016 439
12587 Українська мова в освітньому просторі Тимкова В.А. 2016 150
12540 Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. 2015 185
12524 Використання маркетингових інструментів в процесі формування ринку органічної продукції в україні Мамалига С.В. 2016 169
12522 Проблеми ведення облфку податку на доходи фізичних осіб в сучасних умовах Глазко Н.Д., Завадецька Я.К. 2015 459
12521 Geld- und bankwesen der brd Миколюк О.П., Рябоконь Ю. 2016 125
12507 Тепло- и электроснабжение предприятий агропромышленного комплекса с использованием микроэлектросетей Рубаненко Е.А. 2017 156
12434 Особливості росту і розвитку інтенсивних сортів гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіня та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Максімов А.М. 2015 268
12430 Підходи до моделювання маркетингових витрат Бахарєва Я.В. 2016 173
12427 Агроекологічні заходи вирощування квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л. 2015 379
12412 Класифікація та характеристика об’єкта кліткового розведення – лисиці звичайної (vulpes vulpes) Шевчук Т.В. 2016 123
12404 Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності формування інвестиційних ресурсів садівничих підприємств Феняк Л.А. 2016 160
12403 Про один підхід до оцінки енергетичної ефективності при знаходженні роботи Дубчак В.М., Шевчук О.Ф., Вертелецький М.В. 2016 155
12377 Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземній мові студентів-аграріїв Тимощук Н.М. 2016 114
12375 Агрегування галузей у міжгалузевому баланс Киш Л.М. 2016 103
12372 Агроекологічне обгрунтування застосування біологічних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур Врадій О.І., Первачук М.В. 2016 132
12359 Потенциальные возможности производства зерна Материнская О.А. 2016 184
12358 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. 2015 207
12324 Особливості оподаткування єдиним податком 4 групи в 2016 році Федотришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 242
12323 Аналіз моделей інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних прагнень України Юрчук Н.П., Яниш О.С. 2016 143
12322 Інтеграція України у європейський освітній простір шляхом підвищення ролі інформаційної освіти Клочко О. В., Новицька Л. І. 2016 136
12313 Розробка науково-практичних засад підвищення ефективності стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням методу Management bу Objectives Клочко О.В., Рудик Я.В. 2016 138
12312 Шляхи удосконалення стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання О.В. Клочко, І.О. Дубровська 2016 134
12311 Розробка та обґрунтування науково-практичних засад стратегічної сегментації ринку диверсифікованого підприємства малого бізнесу О.В. Клочко, Т.Р. Кротна 2016 167
12273 Взаємозв’язок між нагромадженням інтелектуального капіталу аграрних підприємств та розвитком системи насінництва в україні Коломієць Т.В. 2016 132
12271 Outstaffing as a form of commercialization of the intellectual capital at agricultural research enterprises Kolomiets T.V. 2016 155
12270 Формування інтелектуального капіталу науково-дослідних організацій як основа інноваційного розвитку аграрного сектору Корнійчук А. М., Гончарук Т. В., Коломієць Т. В. 2016 171
12269 Necessity of shifting agricultural development strategy of ukraine Korniychuk A., Goncharuk T., Kolomiets T. 2016 143
12266 Мережевий підхід до аналізу банківської системи. Січко Т.В. 2016 379
12265 Перевірка статистичнпих гіпотез з використанням математичного програмного пакету mathcad Левчук О.В. 2016 129
12261 Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва Хаєцька О. П. 2016 151
12260 Ефективність функціонування цукробурякового виробництва в сучасних умовах Хаєцька О. П. 2015 139
11941 Азотфіксація як вагомий чинник підвщення продуктивності сої Алєксєєв О.О. 2016 157
11940 Необхідність формування професійної мобільності майбутніх фахівців облікового профілю Плахтій Т.Ф., Бурко К.В. 2016 397
11939 Кількісна та якісна визначеність бухгалтерської звітності Плахтій Т.Ф. 2015 157
11931 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. 2015 124
11864 Енгергоощадне сушіння насіння соняшника В. М. Бандура, І. А. Зозуляк 2014 74
11859 Банкрутство та його аналіз: сутність та значення Коваль Н.І., Згородня А.Ю. 2015 309
11856 Удосконалення конструкції аксіального роторно-поршневого насоса типу PVC 1.63 Іванов М.І., Ковальова І.М., Харченко О.В., Головко С.М. 2016 115
11855 Заходи по удосконаленню конструкції насосного обладнання гідроприводів самохідних машин Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Івацко М.В. 2016 215
11851 Використання космічних методів моніторингу для виявлення популяцій водяного горіха (Тrapa natans l.) Балинська Н. А., Кавун Е.М. 2015 218
11849 Облікова політика - складова інформаційного забезпечення управління підприємством Подолянчук О.А. 2016 207
11848 Особливості обліку операцій сплати пдв сільськогосподарськими підприємствами при зміні режимів оподаткування Коваль Н.І. 2016 377
11846 Інтеграційні процеси та сучасні тенденції розвитку системи бухгалтерського обліку Бурко К.В. 2016 147
11844 Функції управлінського обліку в рамках системи управління витратами сільськогосподарських підприємств Бурко К.В. 2015 106
11837 Особливості аналізу стратегії управління оборотними активами Коваль Н.І., Куцак І. 2015 353
11836 Особливості обліку та управління фінансової діяльністю в аграрних формуваннях Коваль Н. І. 2015 155
11831 International Management Manzhos E., Kazmiruk N. 2016 86
11830 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. 2016 435
11829 The Activities of Human Resource Management Manzhos E., Koval H. 2016 121
11827 Henry ford changes the world: birth of the assembly line Матієнко О.С., Волинець Ж. 2015 143
11826 advantages and disadvantages of assembly line manufacturing Матієнко О.С., Іщенко О. 2015 126
11825 Grain processing equipment: from field to bin Матієнко О.С., Білоус Е. 2015 116
11824 Формування мовно-професійної компетентності фахівця-аграрія Тимкова Валентина Андріївна 2016 339
11823 Культура мовлення у професійній підготовці економіста з бухгалтерського обліку Тимкова В.А., Боднар Я.М. 2016 492
11822 Удосконалення культури мовлення у студентів вищих аграрних навчальних закладів як складової професійного спілкування Тимкова В.А., Дущенко Т.І. 2016 358
11821 Українські прізвища: генеалогія й ономастика Тимкова В.А., Жевега Л.С. 2016 213
11784 Новації акцизного податку в 2016 році: аналітичний аспект Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 138
11783 Передумови й принципи автоматизації обліку на підприємствах Юрчук Н.П., Сімакович Ю.В. 2015 184
11769 Біологічні препарати як засоби підвищення урожайності бобових культур Врадій О.І,, Первачук М.В. 2016 85
11768 Організація внутрішнього контролю в системі управління оподаткуванням Мулик Т.О., Мулик Я.І. 2016 469
11765 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. 2016 316
11764 Оцінка фінансових ризиків в системі аналізу та контролю Мулик Т.О., Мулик Я.І. 2016 337
11612 Особистісно-деонтологічний підхід у професійній підготовці менеджерів засобами інформаційно-комунікаційних технологій Клочко О.В. 2016 199
11611 Еcological situation in ukraine in teaching of future ecologists Lebedeva N.A., Kurdomanenko T. 2016 388
11610 professoinal vocabulary as an aspect of foreign language teaching for future agronomist Lebedeva N.A., Kostyk V. 2016 357
11609 Lebedeva n.a., dvorzhak e. ways of solving environmental problems in teaching ecologists Lebedeva N.A., Dvorzhak E. 2016 396
11608 Horticulture as a module part in teaching of future agronomists Lebedeva N.A., Aksentiuk K. 2016 353
11607 Мотивація в структурі професійної підготовки фахівців-аграріїв Лебедєва Н.А. 2016 362
11605 Проблиск у майбутнє. закордонний досвід інновацій у вищій школі Материнська О.А.,Петриченко О.А. 2016 157
11602 Перспективи використання Європейськоо досвіду щодо збереження агробіоорізноманіття О.М. Тітаренко 2014 272
11547 Екологічна оцінка і перспективи оптимізації стану грунтів Вінницької області Заэць В.В., Мудрак Г.В. 2016 821
11173 Переваги застосування хмарних технологій в управлінні економічними об'єктами Смілянець О.Г., Хрипко Т.Є. 2016 125
11169 Знаходження середнього часу проведення планового і аварійного ремонтів автоматизованих комплексів Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. 2016 169
11168 Підвищення ефективності металообробки в АПК шляхом впровадження ресурсозберігаючих процесів штампування обкочуванням Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. 2014 177
11167 Money, its functions and types. Гроші, їх функції та типи. Гарник А.А., Маньківський Ю., Могилевський І., ШароваТ. 2016 123
11165 Audit profession as an integral part of accounting practice. Професія аудитора як невід'ємна частина практики ведення бухгалтерського обліку. Гарник А.А., Вороніна І., Заболотчук А. 2016 128
11164 Vegetarianism in our life. Вегетаріанство у нашому житті. Гарник А.А., Гончарук Н., Кабакова О. 2016 135
11163 Fashion color trends of spring / summer 2016. Модні тенденції кольорів весни / літа 2016. Гарник А.А., Лисаковська А., Ніколішина Г. 2016 145
11162 Використання сучасних інформаційних технологій у навчально-ваиховному процесі ВНЗ. Гарник А.А. 2016 223
11160 Внутрішньо-торгівельні відносини на Правобережній УКраїні в кінці ХІХ ст. Богатчук С.С. 2016 130
10680 Вплив інформаційних технологій на розвиток економіки та економічних відносин між суб’єктами Яцковська Р.О. 2016 196
10679 Елементи методології загальної теорії імітаційного моделювання Бахарєва Я.В. 2016 151
10678 Бухгалтерське програмне забезпечення для суб'єктів спрощеної системи оподаткування: нові тенденції та можливості Бахарєва Я.В. 2016 134
10566 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова 2013 240
10460 Навчання перекладу фахових текстів студентів нефілологічних спеціальностей Гаврилюк Н.М., Манжос Е.О. 2016 151
10459 Удосконалення процесів та обладнання для сушіння насіннєвого зерна Пазюк В.М. 2015 146
10458 Розробка енергозберігаючих технологій виробництва функціональних порошків Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М. 2015 372
10433 Професійна компетентність фахівця з бухгалтерського обліку Подолянчук О.А. 2016 238
10390 Професійна підготовка фахівців в аграрних вузах як фактор забезпечення розвитку АПК України Джеджула О.М., Гуць В.В., Кошельник В.А. 2015 97
10389 Комунікативна компетентність менеджера як умова ефективного управління аграрним виробництвом Джеджула О.М., Хомяковський Ю.Л. 2015 175
10384 Метод контролю вологості капілярно-пористих і сипких матеріалів Куцевол М. О. 2015 86
10383 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз Левчук К.І., Левчук О.В. 2015 121
10376 Розвиток освіти на українських землях Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. 2015 169
10369 Деякі особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки економістів-кібернетиків при викладанні дисципліни «економіка підприємства» в умовах інформатизації суспільства Бурєннікова Н.В., Коломієць Т.В., Вострякова В.І. 2016 217
10321 Влияние длительности использования и назначения сотов на концентрацию цезия-137 в меде Разанов С.Ф. 2009 126
10315 Якість силосу з однорічної злаково-бобово-хрестоцвітної сумішки за використання біоконсерванту. Сироватко К.М. 2015 155
10314 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз К.І.Левчук,О.В.Левчук 2015 108
10275 Правовий статус Товариства Червоного Хреста УСРР в системі органів охорони здоров’я. Мельничук М. О. 2015 127
10273 Правові основи становлення санітарної справи в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. 2015 153
10272 F-імпульси як індикатори спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському see-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності Бурєннікова (Поліщук) Н. В., Ярмоленко В. О. 2015 742
10268 Правовий статус медперсоналу в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. Мельничук М. О. 2015 162
10267 Правове регулювання діяльності фонду страхової медицини в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 451
10264 Метод контролю об’ємного вмісту вологи в зерні Куцевол М. О. 2015 102
10232 Вплив параметричних процесів на роботу гідравлічних приводів мобільних машин Іванов М.І., Переясловський О.М. , Шаргородський С.А. 2015 148
10231 Застосування системного підходу до дослідження ефективності аграрного виробництва Джеджула О.М.,Кірієнко О.О, Бондарчук Є.В. 2015 157
10113 Аналітична оцінка ур ожанійності біоенерг етичних культур сільськогосп одарських підприємст в вінницької області Коваль Наталія Іванівна, Пророчук Ольга Леонідівна 2015 841
10110 Інтелектуальний капітал як особлива форма капіталу підприємства Корнійчук А. М. , Коломієць Т. В. 2015 169
10109 Ліквідність як елемент оцінки фінансового стану підприємства Подолянчук О.А. 2015 167
10108 Оцінка ліквідності балансу Подолянчук О.А. 2015 158
10107 Оцінка впливу воєнних дій на процеси руйнування біосфери Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Кушнерчук О. 2015 185
10106 Аналіз сучасного стану екологічної ситуації у Вінницькій області Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Панасюк Т. 2015 153
10075 Сучасний стан ринку праці країн єс та перспективи для україни Дюк А.А., Доканін К.Л. 2015 707
10071 "Зелений туризм" як фактор розвитку міжнародного ринку туристичних послуг Ціхановська В.М., Ковальчук С.Я. 2015 310
10070 Економічна сутність та класифікація міжнародного лізингу Фурман І.В., Кочергіна О.Ю. 2014 206
10069 Лондон, як один з провідних зовнішніх валютно-фінансових ринків світу Фурман І.В., Кушнір В.А. 2014 288
10033 Use of information and communication technologies managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko, O.V. Levchuk 2015 132
10019 Різновиди мовних девыацый у студентів-аграріїв Тимкова В.А. 2015 118
10017 Програмний модуль як інструмент налаштування 1С:Підприємство 8 під специфіку діяльності підприємства Січко Т.В., Рибаченко А. 2014 172
10015 Ефективність біопрепаратів у системі органічного вирощування бобів кормових на зерно Савченко В.О. 2015 318
10014 Ефективність застосування мікробних препаратів для процесу азотфіксації Первачук М. В.,Врадій О. І. 2015 147
10012 Вологомір зерна Куцевол Микола Олександрович 2015 174
9970 Інформаційні технології в моделюванні управлінської діяльністі підприємства В. О. Денисюк, М. Павлюк 2015 163
9969 Моделювання інноваційного розвитку підприємства з урахуванням ризику В. О. Денисюк, І. І. Сорочинська 2015 144
9968 Перспектива використання синергетичних методів у моделюванні економіки В.О. Денисюк, О. Ю. Петровський 2015 207
9967 Система управління ризиками в іт-компанії В. О. Денисюк, О. С. Бороняк 2015 165
9966 Використання економетричних методів для аналізу економіки україни В. О. Денисюк, к.т.н., М. В. Вербовецька 2015 161
9965 Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні економіко-виробничих систем В. О. Денисюк, А. С. Дерунець 2015 140
9964 Моделювання інноваційного розвитку економіко-виробничих систем В.О.Денисюк, Д.М.Собко, М.Ю.Курдибанський, 2015 215
9937 Розроблення алгоритму визначення вмісту зв’язаної вологи в зерні Куцевол М. О. 2015 142
9936 Розроблення алгоритму контролю повної вологості зерна Куцевол М. О. 2015 115
9913 Вплив основного обробітку ґрунту на осінній розвиток рослин озимого ріпаку Мацера О. О. 2015 168
9912 Новітні тенденції педагогічного супроводу у викладанні іноземних мов Осаульчик О.Б. 2015 245
9905 Helianthus annuus and downy mildew Manzhos E.O., Datskov R. A., Korovetska S. G. 2015 323
9899 Іноземні мови у контексті формування професійної мобільності майбутнього фахівця Осаульчик О.Б. 2015 217
9897 Viral Deseases of Plants Manzhos E.O., Brun U. V., Kochkina A. O 2015 373
9893 Економіко-математичне моделювання попиту підприємства на робочу силу Яхно К.Г. 2015 208
9890 Напрями розвитку інформаційного забезпечення ринку аграрної продукції Яхно К.Г., Коляденко С.В. 2015 242
9889 Економічна ефективність аграрного виробництва та його інформаційне забезпечення Коляденко С.В. 2015 232
9888 Стратегічні напрями розвитку мясного скотарства Іванова В.С., Коляденко С.В. 2015 169
9887 Екологічна складова агрологістики як інструмент сталого розвитку Вострякова В.І., Коляденко С.В. 2015 161
9884 Сучасні системи захисту поверхневих вод Мущинська В.І., Первачук М.В. 2015 1114
9877 Функції управлінського обліку та управлінськького аналізу Бурко К.В. 2015 243
9875 Взаємозв’язок функцій обліку та його завдань в контексті потеб управління Іщенко Я.П. 2015 193
9869 Актуальні завдання розробки верстатних комплексів із підвищеною надійністю Веселовська Н.Р. 2015 577
9866 Фоточутливість композитних матеріалів на основі сегнетоелектричної рідкокристалічної матриці Шевчук О.Ф. 2015 233
9862 Вплив бактеріального штаму bradyrhyzobium japonicum м8 та 634б на підвищення продуктивності та якості урожаю на прикладі вірусостійкого сорту сої горлиця Алєксєєв О.О., Патика В.П. 2015 198
9830 Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні Марчук У., Гуменюк Н. 2015 96
9829 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. 2015 128
9828 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. 2015 116
9827 Оцінка ефективності функціонування економічних систем з використанням математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки Рузакова О.В., Зелінська О.В. 2015 232
9824 Індивідуальні особливості формування насіннєвої продуктивності рослин редьки олійної Цицюра Я. Г. 2015 170
9823 Запилення редьки олійної комахами у правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2015 119
9822 Роль мінеральних добрпив в підвищенні антистресовості технологій вирощування редьки олійної Цицюра Я. Г. 2015 77
9821 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. 2015 80
9820 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. 2015 89
9819 Способи оцінки ефективності локальних інформаційних систем Хрипко Т.Є. 2015 171
9700 Інвестиційна привабливість птахопродуктового підкомплексу АПК України Салькова І.Ю. 2015 886
9697 Статистичні методи і моделі прогнозування виробництва ріпаку на біодизель Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2015 201
9696 Проблеми та перспективи розвитку об’єктів соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. 2015 147
9695 Аналіз джерел фінансування соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. 2015 125
9694 Враження омелою білою (Viscum album L.) енергетичних видів верби та тополі Каавун Е.М., Гнатюк О.М. 2015 139
9686 Впровадження нових інформаційних технологій для інтернет-логістики в україні Бахарєва Я. В. 2015 164
9677 Методи управління кредитним ризиком Бурденюк І.І., Січко Т.В. 2015 162
9676 Математичне моделювання як інструмент економічної діагностикидіяльності малих підприємств Ушкаленко І.М. 2015 208
9675 Проблеми визначення ефективності праці консультаційних служб (дорадництва) Коляденко С.В. 2015 152
9674 Філософсько-правові аспекти міжконфесійних відносин в сучасній Україні Калач Д.М. 2015 183
9671 Використання нейропакету excel neural package для кластеризації джерельної бази для супроводу навчальної дисципліни Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 2015 385
9670 Моделювання методів розпізнавання рухомих об’єктів на основі еквівалентністного взаємного суміщення різницевих по кадрових зображень. Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 2015 156
9669 Перспективи та напрямки сучасної вищої освіти Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. 2015 361
9630 Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості Т.Ф. Плахтій, В.С. Колісніченко 2015 122
9627 Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на сільськогосподарських підприємствах Коваль Н. І., Резнік І.Ю. 2015 1103
9626 Значення та сутність фінансового аналізу на підприємствах в умовах сьогодення Коваль Н. І., Ковальчук Ю.І. 2015 402
9625 Використання деревинних відходів для виробництва твердого біопалива: стан та перспективи Федоришина Л.І., Ярославський А.О. 2014 189
9623 Дослідження стратегічного потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання на базі методу аналізу ієрархій т. сааті Клочко О.В. 2015 203
9620 Ефективне управління інтелектуальним капіталом підприємств АПК як основа їх інноваційного розвитку Коломієць Тетяна Вікторівна 2015 157
9619 Якісний підхід в розвитку системи бухгалтерського обліку Плахтій Т.Ф. 2015 118
9618 Підвищення якості облікової інформації як основна ціль наукових досліджень в сфері обліку Плахтій Т.Ф. 2015 103
9617 Комунікаційний підхід до розуміння сутності якості облікової інформації Плахтій Т.Ф. 2015 92
9614 Особливості аудиторських процедур в комп’ютерному аудиті Юрчук Н.П. 2015 169
9603 Правове регулювання конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку Письменна О.П. 2015 182
9602 Особливості деліктних зобов'язань у цивільному праві України Письменна О.П. Барчук О. 2015 212
9601 Проблеми правового закріплення поняття "Юридична адреса" Письменна О.П., Савчук Л.А. 2015 127
9600 Інформаційне забезпечення ефективного функціонування галузі біопалива Коляденко С.В. 2014 180
9599 Біопаливна політика Бразилії і США: досвід для України Юрчук Н.П. 2014 145
9598 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. 2013 135
9597 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. 2013 107
9596 Креативність як фактор професійного та особистого зростання менеджера Клибанівська Т.М. 2015 182
9595 Участь Асоціації фермерів України у відродженні фермерського руху (перша пол. 90-х рр. ХХ ст.) Левчук К.І. 2015 147
9594 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. 2015 140
9593 Механізм управління інтелектуальним капіталом на аграрних підприємствах з виробництва біопалива Кравцова А. М., Коломієць Т. В. 2014 116
9591 Інвестування розвитку малого бізнесу Ушкаленко І.М. 2013 160
9590 Професійна направленність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. 2015 174
9577 Вплив на вітчизняний IT-ринок вступу України до Європейського Союзу. Маколкіна О.В. 2014 194
9576 Комп’ютерні технології в управлінні фінансами підприємства Ушкаленко І.М. 2014 91
9575 Стан розвитку ресурсної бази банків України Ушкаленко І.М., Херовимчук Д.Ю. 2014 225
9574 Оцінка фінансової безпеки банківської сфери Ушкаленко І.М., Перан О.В. 2014 94
9573 Моделювання конкурентоспроможності кукурудзи на прикладі ТОВ "Обрій" Коляденко С.В., Коляденко Ю.М. 2014 98
9572 Модель використання баз знань в регіональному менеджменті АПК Коляденко С.В., Зачоса О.Д. 2014 168
9571 Застосування механізму оптимізаційного моделювання у виробничій діяльності аграрних підприємств Ушкаленко І.М. 2013 156
9570 Теоретичні аспекти розробки системи підтримки прийняття рішень Маколкіна О.В. 2013 182
9560 Вплив регуляторів росту рослин на врожайність вівса Окрушко С.Є. 2015 185
9559 Роль інформаційних технологій у розвитку АПК. Маколкіна О.В. 2015 85
9558 Національно-державні погляди М. Драгоманова Богатчук С.С. 2015 165
9557 Інформаційне забезпечення управління підприємством в інформаційних системах Мельничук А.Б., Бурденюк І.І. 2013 178
9556 Експертні системи в управлінні підприємством Ковель О.О., Бурденюк І.І. 2013 105
9555 Застосування методу моделей задач прогнозування соціально-економічного розвитку регіону Вовк В.М., Ушкаленко І.М. 2013 79
9554 Методологічні та прикладні аспекти інноваційної діяльності на підприємствах галузі тваринництва Коляденко С.В. 2013 93
9553 Теоретико-прикладні аспекти управління розвитком виробничих підприємств Коляденко С.В. 2013 113
9549 Україна та міжнародні інститути регулювання торгівлі Ставська Ю. В. 2013 233
9547 Аналіз трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Киш Л. М., Коняга Р.М. 2014 232
9546 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. 2015 122
9542 Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій на ринку мясопродукції України Ціхановська В. М. 2015 168
9541 Стратегічні пріоритети розвитку "зеленого туризму" в умовах глобалізації Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. 2015 115
9540 Методологічні підходи до дослідження кон'юнктури агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. 2015 146
9539 Сітковий аналіз та календарне планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І. 2015 87
9538 Методи та моделі оцінювання конкурентоспроможності малого підприємства Ушкаленко І.М. 2015 99
9537 Методи моделювання бізнес-процесів аграрних підприємств Юрчук Н.П. 2015 98
9536 Дослідження кошика споживача Денисюк В.О 2015 80
9535 Економіка вражень як етап соціально-економічного становлення Коляденко С.В. 2015 131
9534 Методи економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційним розвитком підприємства Бурденюк І.І. 2013 161
9533 Екологічні аспекти захисту рослин Окрушко С.Є. 2015 254
9530 Прогнозування стану економічних об’єктів за допомогою сучасних інформаційних систем Маколкіна О.В. 2015 76
9528 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. 2014 184
9527 Value at risk як метод вимірювання операційних ризиків Коляденко С.В. 2013 159
9515 Стан інституціального розвитку агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. 2015 204
9499 Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2015 364
9495 Аналіз якісного складу трудових ресурсів та оплати праці на сфг «пн поділля» Киш Л. М., , Брезденюк О. 2014 200
9492 Аналіз конкурентоспроможності підприємства ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» Киш Л.М. , Тимощук Н.М. , Юзьков К.І. 2015 413
9488 Соціальне спрямування бізнесу на підвищення якості продукції Ставська Ю. В. 2008 132
9486 Співвідношення ефективності діяльності підприємства із якістю виготовленої продукції Ставська Ю. В. 2009 149
9485 Значення управління якістю продукції на підприємстві Ставська Ю. В. 2010 167
9483 Підвищення безпечності харчових продуктів в Україні Ставська Ю. В. 2012 193
9479 Формування експортоорієнтованого аграрного сектора України Ставська Ю. В. 2015 142
9477 Глобалізація аграрного сектора економіки як закономірність розвитку сучасного свтового суспільства Ставська Ю. В., Яремчук Н. В. 2011 156
9474 Маркетинг як інструмент виходу на зовнішній ринок Ставська Ю. В., Цикун М. В. 2015 177
9471 Formation the mechanism of intellectual capital management at agrarian enterprises Kolomiets T. 2015 463
9470 Управління ризиками інноваційної діяльності Ціхановська В. М., Павлоградський Д. А. 2009 113
9469 Інновації в комунікаціях Дібров А. О., Ціхановська В. М. 2010 132
9465 Особливості формування інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т. В. 2014 155
9452 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 112
9451 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 112
9440 Методичні підходи до аналізу рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Ярославна 2013 181
9439 Система інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємств: методичні підходи щодо її формування Мулик Я.І. 2013 229
9438 Влияние предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок на формирование продуктивности бобов кормовых в условиях Лесостепи Украины Савченко В.О. 2013 133
9437 Вплив елементів технології на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2013 351
9433 Біогенофонд в умовах урбанізованої території: становлення, розвиток, проблеми використання та реабілітації Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. 2015 366
9432 Проблема "Людина і природа" у природничо-науковому осмисленні сьогодення Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. 2015 189
9431 Задачи и cистема показателей информационного обеспечения управления финансовой безопасностью аграрных предприятий Мулык Я.И. 2014 438
9430 Роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні фінансовою безпекою аграрних підприємств Мулик Я.І. 2013 302
9429 Критерії та індикатори рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. 2014 556
9428 Загрози фінансовій безпеці аграрних підприємств Мулик Я.І. 2014 497
9427 Сучасні методики прогнозування кризових станів на підприємствах Мулик Я.І. 2015 214
9423 Проблеми аналізу фінансової безпеки аграрних підприємств Мулик Я.І. 2014 185
9421 Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на урожайність бобів кормових у правобережному Лісостепу Савченко В.О. 2011 304
9406 Урожайность бобів кормових залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2012 141
9401 Вплив способу передпосівної обробки насіння та системи удобрення на симбіотичну та зернову продуктивність бобів кормових Савченко В.О. 2013 156
9397 Продуктивність бобів кормових залежно від впливу різних штамів бульбочкових бактерій в умовах правобережного лісостепу України Савченко В.О. 2015 178
9396 Вплив мікробних препаратів на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2015 239
9382 Управління ринковою капіталізацією акціонерного товариства в україні Пронько Л.М. 2015 445
9381 Державні соціально-економічні програми як інструмент регулювання довгострокового розвитку Головня Олена Михайлівна 2015 215
9374 Активізація інвестиційних процесів регіону як головний фактор забезпечення його конкурентоспроможності Хаєцька О.П., Фурман Б.В. 2011 133
9356 Переваги і недоліки впровадження електронної податкової звітності з ПДВ Правдюк Н.Л. 2013 191
9344 Інноваційна діяльність підприємств агропромислового підкомлексу Хаєцька О.П., Машевський В.О. 2011 147
9340 Економічні проблеми сучасного розвитку цукробурякового виробництва україни Хаєцька О.П 2012 253
9339 Причини безробіття в Україні та шляхи його подолання Хаєцька О.П., Загоруйко М.О 2013 121
9337 Фінансовий лізинг в аграрному секторі економіки України Хаєцька О.П., Потапова І.В. 2013 110
9336 Залучення іноземних інвестицій в АПК України Хаєцька О.П., Стефанішена І.М. 2013 90
9333 Розвиток органічного садівництва в Україні: проблеми та перспективи Феняк Л.А. 2015 164
9332 Роль професійної освіти у запровадженні МСФЗ в аграрному секторі Мулик Т.О. 2011 155
9315 Аналіз конкурентноспроможності підприємства ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" Киш Л.М., Тимощук Н.М., Юзьков К.І. 2015 224
9314 Особливості функціонування цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П. 2014 173
9310 Роль інвентаризації в аудиті Подолянчук О.А. 2015 310
9309 Управлінський контроль наявності та руху готової продукції сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. 2015 160
9303 Гармонізація важелів та механізмів управління конкурентоспроможністю сільскогосподарських підприємств Правдюк Н.Л., Рижмань Л.Д. 2013 141
9301 Тенденції розвитку соціально-економічних моделей Хрипко Т.Є. 2015 432
9300 Визначення критичного шляху для задач сіткового моделювання виробничих процесів засобами MS Excel Бахарєва Я.В. 2015 395
9299 Виробництво біопалив – шлях до енергонеза-лежності агропромис-лового комплексу України. Климчук О.В. 2011 259
9297 Сучасний стан виробництва та економічні передумови експорту українського ріпаку на Європейський ринок Токачук Д.М. 2014 210
9292 Глобальний ринок інтернет-послуг та перспективи україни на ньому Коляденко Д.Л. 2015 598
9291 Фінансова звітність та її адаптація до міжнародних стандартів Новодворська В.В., Бондарєва О. 2015 305
9290 Проблема формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі Марценюк Н.А. 2015 112
9289 Професійна мобільність сучасного менеджера аграрної галузі як передумова його конкурентоздатності Марценюк Н. 2015 100
9287 Організаційно-правове забезпечення охорони материнства і дитинства в УСРР на початку 20-х рр Мельничук М.О. 2014 537
9286 Порядок надання медичної допомоги застрахованим у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2015 351
9285 Правовий статус Головного управління соціального страхування в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 518
9284 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. 2015 404
9283 Правові основи протидії соціальним хворобам в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. 2015 353
9281 Збірник Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів “НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ” Колектив авторів 2015 1866
9280 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Марценюк Н.А., Ящишена О. 2015 233
9279 Формуванння граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Марценюк Н.А., Яремчук О.В. 2015 128
9276 Актуальність застосування інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх спеціалістів з обліку і аудиту Марценюк Н.А., Пінчук Л.В. 2015 198
9275 International Organization for Standardization (ISO). Міжнародна організація зі стандардизації. Гарник А.А., Кочергіна О. 2015 368
9274 Development and consumption of organic products around the world. Розвиток та споживання органічної продукції у світі. Гарник А.А., Ляшук К. 2015 388
9273 Value of meat dishes in the diet, their classification.Значення м'ясних страв у харчуванні, їх класифікація. Гарник А.А., Мазур А., Липкань О., Головняк К. 2015 379
9272 Проблема управління конфліктами в організаціях Марценюк Н.А., Маловський В.В. 2015 177
9271 Tourism as a Means of Forming Students' Spiritual Sphere Martsenyuk N.A., Bilous M.D. 2015 80
9270 Самоменеджмент як важлива якість сучасного менеджера Марценюк Н.А., Івчук В.В. 2015 97
9267 The role of multinational companies in tourism Voloshyna O.V., Zilinskiy D.V. 2015 334
9266 Pricing strategy and policy Voloshyna O.V., Shlapak N.M. 2015 399
9265 Business marketing Voloshyna O.V., Novakivskiy A.Y. 2015 381
9264 Advertising in tourism and leisure Voloshyna O.V., Marach G.A., 2015 374
9261 Оцінка ризиків створення промислового виробництва біоетанолу Бондаренко О.В. 2014 114
9260 Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ушкаленко І.М. 2014 146
9259 Моделювання виробничої структури сільськогосподарського підприємства на основі інформаційних технологій Терещук А.А., Ушкаленко І.М. 2014 230
9256 Проблеми професійної підготовки магістрантів в умовах переходу до суспільства інформаціонного типу Герасимова І.Г. 2014 201
9250 Internal auditing as a catalyst for improving an organization’s governance Дакалюк О.О., Підвашецька А. 2015 384
9248 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М.І., Паламарчук В.Д., Паламарчук О.Д. 2015 98
9247 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність проса лозовидного; Ефективність впливу позакореневого підживлення на продуктивність коренеплодів цукрового буряка; Вплив мінеральних добрив та біологічного препарату на урожайністьпшениці озимої; Ковбасюк В.М. , Плаксій А.В., Ямцун О.С., Схабовський С.М., Приймак Н.В. 2015 95
9245 Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового виробництва Л.О. Вдовенко, А.С. М’ярковська 2014 182
9244 Зарубіжний досвід кредитування аграрного сектора та реалії застосування в Україні Л.О. Вдовенко, В.М. Недомовна 2014 552
9225 Ecological problens of ukraine Kravets R.A., Ilchenko R.O. 2015 363
9224 Healthy lifestyle Kravets R.A., Asaula P.O. 2015 459
9222 Проблема подготовки преподавателей к формированию профессиональной мобильности выпускников ВНЗ Герасимова І.Г. 2014 318
9221 Інституційні проблеми розвитку та регулювання ринку продовольства Шпикуляк О.Г. 2014 88
9220 Соціальний капітал як інституційна основа сталого розвитку аграрної сфери Шпикуляк О.Г. 2014 157
9216 Perspectives in the accounting and auditing professions Дакалюк О.О., Попик Т. 2015 363
9214 INNOVATIVE APPROACHES IN MANAGERIAL ACCOUNTING Дакалюк О.О., Шумська М. 2015 407
9210 Роль термінологічної лексики у словниковому складі української мови Тимкова В.А. 2015 347
9209 Культура мови - загальна культура народу Тимкова В.А., Бельдій А.М. 2015 389
9206 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. 2015 434
9205 Environmental Situation in Vinnytsia Region Лебедєва Н.А., Чернецька О. 2015 405
9203 Space Colonization Лебедєва Н.А., Міхеєв А. 2015 328
9199 Висока мовна культура громадян як інструмент духовного зростання особистості Тимкова В.А., Прісняк В.І. 2015 412
9195 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. 2014 330
9192 Тенденції глобального цивілізаційного розвитку Коляденко С.В. 2014 202
9191 Моделювання управління інвестиційною діяльністю агропромислового підприємства Мельничук А.Б., Ушкаленко І.М. 2014 202
9190 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. 2014 172
9189 Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування гороху посівного Телекало Н.В. 2014 158
9174 Аналіз ефективності комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива: методичний підхід Федоришина Л.І., Ярославський А.О. 2015 171
9173 Інституціоналізація інноваційної сфери Задорожна Л.М. 2015 1562
9171 Інноваційне підприємництво в агропродовольчій сфері Прутська Т.Ю. 2014 179
9162 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. 2014 159
9159 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. 2014 237
9155 Проблеми розвитку малого підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. 2014 963
9149 Внутрішні загрози фінансової безпеки в глобальних умовах розвитку України Грищук Н.В. 2015 137
9143 Критерії ефективності механізму забезпечення прав і свобод дитини Опольська Н. М. 2015 248
9141 Латинська мова у львові Гаврилюк Н.М., Брунь Ю., Дацьков Р. 2015 473
9135 Кореляційні зв'язки між компонентами комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв Найко Д.А., Краєвська О.Д. 2015 130
9126 Оцінка ймовірності втрати та відновлення платоспоможності підриємства Киш Л.М., Тимощук Н.М., Гаврилюк Н.М. 2015 169
9122 Підвищення ролі фінансової інформації в управлінні енерговикористанням сільськогосподарських підприємств Правдюк Н.Л. 2014 113
9119 «Спроби законотворців-2015» щодо врегулювання питання зменшення навантаження на роботодавців з нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Плахтій Т.Ф. 2015 122
9118 Оцінка біологічних активів Плахтій Т.Ф. 2014 233
9117 Фінансові інвестиції: методика обліку Плахтій Т.Ф. 2014 136
9098 Тези наукових доповідей студентів Міщенко В.В., Подкоритова К. Ю., Наумчук Д. М. під керівництвом доц. Цицюри Я. Г. 2015 134
9097 Формування насіннєвої продуктивності сортосумісних посівів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С. А. 2014 154
9093 Моніторинг структури землекористування Вінниччини за критерієм частки екологостабілізуючих угідь Цицюра Я. Г. 2014 179
9092 Показники біоенергетичної ефективності виробництва біомаси редьки олійної залежно від технологічних параметрів сівби та удобрення Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 173
9091 Оцінка структри землекористування Вінниччини як основи ведення сталого землеробства Цицюра Я. Г. 2014 86
9090 Герборегулююча роль редьки олійної у адаптивному землеробстві Цицюра Я. Г. 2014 150
9089 Значение редьки масличной в системе обеспечения производительности аридных территорий Цицюра Я. Г. 2014 147
9088 Особливості формування індивідуальної репродуктивної архітектоніки рослин редьки олійної за різних технологічних параметрів сівби Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 186
9087 Застосування елементів управлінського обліку в системі управління виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. 2014 280
9086 Первинні документи в оперативному управлінні процесами на підприємстві Бурко К.В. 2014 549
9085 Практичні можливості застосування елементів управлінського обліку в процесі виробництва біопалива Бурко К. 2014 944
9068 Влияние видов очагов деформации на характеристики процесса комбинированного выдавливания на оправке Л.И. Алиева, Л.В. Быкова, К.В. Гончарук, И.А. Деревенько 2014 123
9062 Сучасні тенденції в створенні сільськогосподарських біогазових установок Деревенько І. А. Мельник А.Ю. 2014 225
9059 Обоснование технологической и конструктивной схемы вибрационной барабанной зерносушилки. Пазюк О.Д., Янович В.П. 2013 96
9058 Вибрационные барабанные зерносушилки и обоснование технологических конструктивных схем Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Янович В.П., Пазюк В.М. 2013 151
9057 Визначення способів інтенсифікації процесу сушіння зерна Шведа М.М., Пазюк О.Д. 2012 130
9056 Системний підхід до питання оптимізації процесу сушіння зерна. Пазюк О.Д. 2012 144
9055 Еколого-ценотичні особливості предстаників родини ковасеаеу різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2014 181
9054 Формування навичок здорового способу життя майбутніх фахівців Ковбій Н.М., Войцехівська І.С. 2014 430
9053 Клумбові рослини м. вінниці та їх участь в озелененні Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. 2014 168
9052 Поширення основних рідкісних і зникаючих видів лікарських рослин в флороценотичних комплексах вінниччини Гуцалюк Я.В., Гуцалюк М.Ю., Золоташко Л.О., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. 2014 182
9051 Видове різноманіття родини rosaceae у різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2014 172
9050 Дослідження типових бур'янів родини rosісасеае у сільськогосподарських угіддях вінниччини Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Кушнірова В.І., Крешун Р.А., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2015 149
9049 Здоровий спосіб життя студентів у контексті фізкультурно-оздоровчої діяльності Ковбій Н.М. 2015 118
9048 Особливості спадкового права України Письменна О.П., Яцик О.А. 2015 271
9047 Договір купівлі-продажу якпідстави виникнення права власності на нерухомість. Особливості реєстрації Письменна О.П., Савчук Л.А. 2015 269
9046 Ліцензійний договір за законодавством України Письменна О.П., Козяр Н.О. 2014 222
9044 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. 2013 230
9043 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. 2013 180
9042 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. 2014 153
9041 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. 2014 140
9040 Сучасні проблеми принципів міжнародного права Письменна О.П, Левченко А.О. 2014 179
9039 Криза міжнародної безпеки Письменна О.П., Яцик О.А. 2014 191
9022 Впровадження експертних систем в управлінні підприємства Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2015 137
9003 Управлінський облік як складова системи бухгалтерського обліку та його впровадження в аграрному секторі України Бурко К.В. 2015 156
9002 Організація та впровадження управлінського обліку в сільськогосподарській діяльності Бурко К.В. 2015 3407
9001 Розвиток та організація системи управлінського обліку відповідно до сучасних вимог управління Ч.2. – С.145-147. Бурко К.В. 2015 953
9000 Еволюція моделей управління агрохолдингами Кукель Г.С. 2014 142
8993 Конструктивна схема пульта керування установки для брикетування відходів деревообробки Веселовська Н.Р., Ковальова І.М., Яремчук О. 2014 109
8992 Аналіз роботи підшипникового вузла люльки насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Рязанцев М.Ю., Гречко Р.О. 2015 183
8989 Trends of globalization processes in Ukraine Khomiakovska T.O., Povorozna V.V. 2015 441
8988 The history of great inventions in mechanical engineering: George and Robert Stephenson Khomiakovska T.O., Olshevskiy A.A. 2015 295
8987 Cold Fusion as a possible source of energy of the future Khomiakovska T.O., Karpiychuk M.F. 2015 403
8986 Importance of cross-border cooperation for regions of Ukraine on the example of creating Euroregion «Dnister» Khomiakovska T.O., Mulyar L.V. 2015 526
8984 Историческое развитие научного изучения культури сои в странах Азии и Европе с древнейших времен до начала ХХ в. Муханов В.М., Джос Ф.Х. 2014 134
8983 Методи підвищення якості процесу подріблення відходів деревини в промислових садах Середа Л. П., З'інєв М . В., Вишневський В.М., Царегородцева К. В. 2015 119
8982 Особливості фінансування соціальної сфери Глазко Н. Д. 2014 152
8981 Психофізіологічні особливості розумової втоми студентів Клибанівська Т.М. 2014 173
8979 Шаргород і передмістя у топографічному і камеральному описі 1799 року Легун Ю. В. 2014 313
8977 Вплив соціально-економічних, психолого-педагогічних чинників на забезпечення здорового способу життя в студентському середовищі Олійник Н.А. 2014 243
8974 Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого вальцювання за схемою <<Круг-овал>> Матвійчук В.А., Бубновська І.А 2015 356
8972 Проблема гармонізації соціально-економічної сфери суспільства Колос О.В. 2015 159
8969 Основні критерії рівня фінансової безпекив умовах глобальної конкуренції Грищук Н.В. 2015 103
8968 Альтернативні джерела енергії - запорука енергетичної безпеки країни Музичук В.І., Стратулат М.А. 2015 132
8967 Сонячна енергетика Музичук В.І., Чорненький Я.М. 2015 279
8966 Енергоємні біобатареї з цукру Музичук В.І., Кулик В.М. 2015 174
8965 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. 2015 132
8964 Греко-католицька і православна церква у с. Дзялів (ХVІІ-ХХ ст.): до питання зміни професійної належності Слотюк П.В. 2012 227
8962 Підвищення ефективності експлуатації автомобілів шляхом підбору альтернативних видів моторного палива Музичук В.І., Кушта М.Ю. 2014 165
8961 Особливості пластичної текучості металу при валковому штампуванні Музичук В.І., Ковальчук О.С. 2014 148
8957 Внутрішній аудит: проблемні аспекти впровадження та функціонування Михальчишина Л.Г. 2015 124
8956 Контроль в системі корпоративного управління Михальчишина Л.Г. 2014 162
8949 Використання сонячних елетричних станцій і біогазових установок для електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О., Гунько І.О., Школьнюк Д.І. 2014 136
8947 Автоматизація процесів гранулювання і брикетування кормів Рубаненко О.О., Бондаренко С.В. 2015 228
8944 Оптимальне керування нормальними режимами еес з вде критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О. 2014 565
8941 Сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві Коваль Н.І. 2014 125
8939 Держава у формуванні і функціонуванні ринку аграрної продукції. Яхно Катерина Георгіївна 2015 965
8936 Напрямки українсько-молдовського транскордонного співробітництва при створенні єврорегіону «дністер» Бурлака Н.І., Муляр Л.В. 2015 293
8935 Проблемні аспекти функціонування ринку зерна Материнська О.А. 2014 165
8930 Вплив сучасної електроенергетики на довкілля Музичук В.І., Яремчук В.С. 2015 168
8927 Екологічно чисті способи вироблення електричної енергії Мухзичук В.Ы., Яремчук В.С. 2015 143
8912 Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств Коваль Н.І. 2014 176
8911 Основні економічні проблеми та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Коваль Н.І., Петриченко О.А. 2014 430
8909 Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці Коваль Н.І. 2014 254
8908 Проблеми обліку амортизації основних засобів згідно національних та міжнародних стандартів Коваль Н.І. 2014 217
8907 Податкове регулювання виробництва та споживання біопалив в Україні Мулик Т.О. Федоришина Л.І. 2014 187
8905 Вдосконалення облікового забезпечення розрахунків за податками Мулик Т.О. 2014 419
8890 Аналіз та песпективи розвитку сільського господарства в Україні. Маколкіна О.В. 2014 145
8888 Підвищення економічності системи керування в насосі-дозаторі для гідрооб'ємних систем рульового керування Іванов М.І., Переяславський О.М., Моторна О.О., Козак Ю.М. 2014 114
8887 Україна та ЄС: перспективи та ризики для підприємств АПК України Маколкіна О.В. 2015 103
8883 Моделі ситуативної діагностики банкрутства підприємства Рузакова О. В. 2014 116
8882 Доведення необхідності застосування інформаційних технологій у фінансовому аналізі Рузакова О. В. 2014 437
8881 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О. Ученко Н.Ю. 2014 259
8832 Особливості електропостачання потужних підприємств АПК з використанням нетрадиційних джерел енергії Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. 2014 213
8828 Стан довкілля водозабору річки Згар Мущинська В.І. 2015 141
8818 Переваги та недоліки акцизних зборів Бурлака О.М., Грабенко Л.М. 2013 214
8812 Експертні методи прогнозування Клочко О.В., Мельничук А.Б. 2014 160
8811 Організація самостійної роботи студентів вищих аграрних навчальних закладів Клочко О.В. 2014 86
8809 Участь у конференції. Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 квітня 2014 р. «Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір» - Донецьк: «Азов'є», 2014 Клочко О.В. 2014 83
8807 Сучасні інтернет-технології як засіб маніпуляції свідомістю в сучасному суспільстві Клочко О.В., Іваницька О.О. 2014 149
8765 Економіко-математичне моделювання виробництва біопалива Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2014 133
8760 Особливості приготування сировини для виробництва пелет Солона О.В., Мельник А.Ю. 2014 173
8758 Дослідження діелектричних втрат в зерні Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 106
8757 Метод визначення діелектричних параметрів вологого зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 104
8756 Метод контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 129
8749 Застосування теорії графів при моделюванні паралельної обробки та розпізнавання зображень Красиленко В.Г.,Дубчак В.М. 2015 119
8744 Роль комплексної економічної діагностики в системі управління діяльністю підприємства Грищук Н.В. 2014 146
8742 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану агроформувань Грищук н.в. 2014 527
8741 Необхідність фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах системних трансформаційних змін та глоьалізації економічних процесів Грищук Н.В. 2014 212
8726 Дослідження об’ємної чутливості планарного первинного перетворювача діелектрометричних вологомірів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 89
8721 Т.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство Богатчук С.С. 2015 170
8719 Вплив кризових економічних явищ на обсяги та структуру маркетингових витрат на переробних підприємствах АПК Бахарєва Я.В. 2015 150
8716 Інформаційне забезпечення управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. 2015 358
8715 Розробка механізму оцінки ділової активності як необхідної умови ефективного управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. 2015 241
8714 Напрями орієнтації обліку на цілі забезпечення фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. 2015 358
8712 Фінансова безпека молокопереробних підприємств України та визначення її рівня на основі інтеграції показників фінансового стану Мулик Я.І. 2015 305
8704 Визначення сутності поняття «ділова активність» та системи показників для її оцінки Мулик Я.І. 2015 438
8698 Облікове забезпечення витрат в системі податкових розрахунків Мулик Т.О. 2014 165
8697 Особливості технології приготування трав’яного борошна Солона О.В., Куземський В.М. 2015 198
8696 Виготовлення брикетів, пелет, гранул в умовах приватного господарства Солона О.В., Василенко Т.С. 2015 286
8695 Обладнання для помолу кормових мікродобавок Солона О.В., Білецький О.Ю. 2015 371
8694 Проблеми управління сталим розвитком аграрних підприємств в сучасних умовах Коломієць Т.В., Сімакович Ю.В. 2015 252
8693 Необхідність ідентифікації та оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т.В. 2014 171
8692 Стимулювання ефективного та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Бурлака Н.І. 2014 155
8691 Сутність інтелектуального капіталу в агарному секторі економіки Коломієць Т.В. 2014 143
8688 Особливості організації бухгалтерського обліку в умовах реформування податкового законодавства Мулик Т.О. 2015 114
8678 Формування інформаційного середовища для навчальних закладів та центрів корпоративного навчання Коваленко О.О. Петровська А. В. Околодько Ю. В. 2015 193
8655 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 93
8654 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 100
8653 Визначення вологості капілярно-пористих матеріалів із незначними заважальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 103
8652 Удосконалення методу діелектрометричного контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 153
8651 Ємнісний вологомір зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 135
8650 Дослідження діелектричних параметрів зерна пшениці в діапазоні частот Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 99
8649 Розроблення адекватної математичної моделі зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 121
8607 Синтез еквівалентноі моделі зерна пшениці Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 94
8606 Синтез електричної моделі зерна пшениці сорту “Колос Миронівщини” Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 135
8605 Контроль вологості капілярно-пористих матеріалів із значними збурювальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 114
8580 Діелектрометричний метод контролю вологості зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 103
8390 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту. Подолянчук О.А. 2015 171
8389 Застосування паралельних обчислень для задач оптимізації технічних процесів. Яцковська Р. О. 2015 196
8388 Біомаса продукції рослинництва – об’єкт обліку. Подолянчук О.А., Захарчук І.С. 2015 152
8266 Аналіз стану лісового господарства у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2015 452
8265 Захист лісових насаджень у Вінницькій ЛНДС Окрушко С.Є. 2015 1256
8072 Нормативно-правове регулювання обліку операцій з цінними паперами Михальчишина Л.Г. 2014 128
8069 Порядок випуску боргових цінних паперів: обліковий аспект Михальчишина Л.Г. 2014 201
8067 Цінні папери як об’єкт наукового дослідження Михальчишина Л.Г. 2014 182
8065 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. 2014 340
8006 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту Подолянчук О.А. 2014 373
7127 Українське зерно: стан та перспективи Материнська Ольга Андріївна 2013 269
7126 Значення українського зерна для світового господарства Материнська Ольга Андріївна 2013 142
6985 Зеновий бум: радіти чи бити на сполох Материнська О.А. 2013 195
6706 Метод визначення коефіцієнта тертя руху стеблової маси по дисковому ножу Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. 2013 165
6703 Формальный характер видов внутрихозяйственного контроля на сельскохозяйственных предприятиях Марчук У.О. 2012 179
6702 Організація внутрішньогосподарського контролю сільськогосподарських підприємств відповідно до інтегрованої концепції внутрішнього контролю Марчук У.О. 2012 238
6701 Про взаємовідносини внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 161
6698 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Марчук У.О. 2012 225
5210 La vaccination hier et aujourd’hui  Grigorchouk G.G.,  Kravets O.O. 2012 57
5209 Napoléon Bonaparte et ses réformes  Grigorchouk G.G.,  Goula S.A. 2012 50
5208 Monnaie et son role dans les echanges economiques modernes  Garnyk A.A.,  Zavgorodna T. 2012 50
5207 Internet, histoire et application  Garnyk A.A.,  Bromirska O.A. 2012 58
5206 Über die sprache und die kommunikationskultur  Woloschyna O.W.,  Lopatynska N.S. 2012 52
5205 Die rolle der viehwirtschaft in unserem leben  Mykoljuk O.P.,  Palamartschuk A.W. 2012 53
5204 Soziale sicherheit in Deutschland  Mykoljuk O.P.,  Kuljbaba O.W. 2012 47
5203 Der arbeitsmarkt der brd  Mykoljuk O.P.,  Hontscharuk S.W. 2012 48
5202 Die rolle des zellulaseenzyms bei metabolismus der kohlenhydrate im tierkörper 2012 54
5201 Grundsätzliche entwicklungstendenz in der kraftwagenindustrie Deutschlands  Abramovytsch G.T.,  Slobodjanjuk J.O. 2012 64
5199 Networks speech recognition technology  Lishchenko T.S. 2012 45
5198 Euro 2012: benefits and disadvantages for the economy of Ukraine  Husar T.V. 2012 65
5197 Influence of advertising on society  Hryshyna A.S. 2012 53
5196 Risk management as an integral part of entrepreneurship  Chaika R.V. 2012 44
5195 Strategic management  Bazalytska A.V. 2012 51
5194 The impact of multinational firms on the world economy  Voloshyna O.V.,  Yurov V.A. 2012 66
5193 Еnglish as a means of international business Voloshyna O. V., Shuliak O.V. 2012 44
5192 The importance of pricing decisions  Voloshyna O.V.,  Hevko A.O. 2012 55
5191 The significance of sife actievitiesfor students’ environment  Strelkov I.P.,  Avgustinov S.V. 2012 42
5190 The latest tendencies in environmental protection  Slobodyanyuk A. A,  Panchenko V.V. 2012 48
5189 Fukushima catastrophe: effects and problems  Shargorodska V.M.,  Shapoval О.О. 2012 64
5188 Сhoosing a career  Shargorodska V.M.,  Pylypchuk M. O. 2012 66
5187 Top 10 spoken languages in the world  Shargorodska V.M.,  Chubar O.V. 2012 40
5186 Оptical fiber communication lines  Rudnytska T.H.,  Veklych O.O.,  Topolska A.I. 2012 71
5185 Studying speech delivery by future managers  Nasonova N.A.,  Rudzyk O.S. 2012 47
5184 Problem solving through group discussion  Nasonova N.A.,  Ligotska O.A. 2012 69
5183 Ukrainians in Canada  Matiyenko O.S.,  Korchak K.M. 2012 59
5182 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Н. А. Марценюк, О. Ящишена 2012 57
5181 Формування граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Н. А. Марценюк, О. В. Яремчук 2012 59
5180 English all over the world  Lebedeva N.A.,  Surma K.S. 2012 64
5179 The official london residenceof britain’s sovereign  Kravets R. A.,  Ziat A. S. 2012 40
5178 legislative and executive branches of the us federal government  Kravets R.A.,  Skvortsov V.H. 2012 46
5177 Global ecological problems of a modern industrialized society  Kravets R.A.,  Matviychuk K.I. 2012 56
5176 The political system of the Uited Kingdom  Kravets R. A.,  Leshchenko V.V. 2012 39
5175 Brand “Ukraine”: current problems and future prospects  Kravets R.A.,  Alekseyenko K.I. 2012 54
5174 Evolutionary spectrum of changing the structure of civil law subject in regulation documents  Khomiakovska T.O.,  Yes’kova K.I. 2012 46
5173 Nature protection  Halchak N.P.,  Melnik V.V. 2012 60
5172 Smoking  Halchak N.P.,  Kucheriavyi N. 2012 67
5171 Slang  Halchak N.P.,  Glughaya V.O. 2012 56
5170 Аgriculture in great Britain  Halchak N.P.,  Bondarchuk E.V. 2012 54
5169 Мodern leadership styles  Dovhan L.I,  Polischuk Н.M. 2012 128
5168 Human resource management in international business  Dovhan L.І.,  Korol V.M. 2012 62
5167 The problem of car thefts and the modern practice of its solution  Dobrovolskyi O.L.,  Stepanov V.V. 2012 74
5166 Generally accepted accounting principles in the united states  Dakalyuk O.O.,  Chehivska I.P. 2012 72
5165 The origin of accounting  Dakalyuk O.O.,  Rivna I.I. 2012 51
5164 Рroblems and risks of the environment visual perception  Boyko Y.V.,  Petruk V.G.,  Tsvenko O.O. 2012 63
5163 Laser eye surgery: benefits and risks  Abramovych H.V.,  Krasnoshchoka A.K. 2012 50
5162 Сomputer games evolution  Abramovych H.V.,  Bykovskyi S.O. 2012 63
5160 Закон про мови в Україні та передумови його прийняття О. М. Чечель, Д. І. Сидоренко 2012 110
5159 Особливості етикету ділового спілкування О. М. Чечель, Н. С. Лопатинська 2012 71
5158 Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні В. А. Тимкова, І. М. Стефанішена 2012 65
5157 Культура мовлення сучасної молоді В. А. Тимкова, І. А. Свистун 2012 65
5156 Візитна картка – складова етикету ділової людини В. А. Тимкова, Н. С. Попук 2012 154
5155 Фразеологізми в українському діловому мовленні В. А. Тимкова 2012 72
5154 Українська ономастика в розрізі сучасного мовознавства В. А. Тимкова, О. М. Мартинюк 2012 59
5153 Мовний етикет – невід’ємний елемент культури мовлення В. А. Тимкова, Т. О. Лісовенко 2012 73
5152 Суржик і територіальні діалекти В. А. Тимкова, М. Компанієць 2012 93
5151 Молодіжний сленг як мовне явище В. А. Тимкова, Р. О. Коваль 2012 78
5150 Стан української мови в сучасній Україні Т. І. Марцінко, А. М. Мойсієнко 2012 59
5149 Секція української мови В. А. Тимкова 2012 58
5057 Застосування інноваційних методів навчання як одна із педагогічних умов успішного формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2010 169
5056 The main purpose of training future foreign language teachers is forming the creative thinking Кравець Р.А. 2010 175
5055 Головна мета підготовки майбутніх учителів іноземної мови - формування творчого мислення Кравець Р.А. 2010 144
5054 Forming the Creative Thinking of Future Foreign Language Teachers Кравець Р.А. 2009 72
5053 Методи формування творчого мислення студентів на заняттях з англійської мови Кравець Р.А. 2009 95
5001 Управління персоналом в системі внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 223
4999 Періодизація внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 120
4998 Правова регламентація внутрішньогосподарського контролю за кордоном Марчук У.О. 2012 207
4997 Базові концепції внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 200
4996 Права та обов’язки внутрішніх контролерів Марчук У.О., Бондаренко А.В. 2011 232
4995 Особливості системи внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О., Калашник В.В. 2011 237
4894 Роль творчого мислення на сучасному занятті з англійської мови Кравець Р.А. 2009 127
4213 Логістична стратегія фірми Гапчак Тарас Григорович 2010 149
4212 Роль контролінгу в системі управління підприємством Гапчак Т.Г., Матвієнко О.Л. 2009 298
4211 Місце транспорту в забезпеченні логістики Гапчак Тарас Григорович 2010 199
4210 Управління ланцюгами постачань Гапчак Тарас Григорович 2010 150
4209 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Гапчак Тарас Григорович 2012 1175
4208 Транспортна логістика та її основні проблеми Гапчак Т.Г., Фурман Б. 2011 360
4207 Теоретичні підходи до класифікації логістичних систем Гапчак Т.Г., Машевський В. 2011 250
4193 МЕТОДИ І МОДЕЛІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ Гапчак Тарас Григорович 2011 1146
4191 Розвиток сучасних форм логістичних операторів Гапчак Т.Г., Мельник О.М. 2011 532
3803 Внутрішньогосподарський контроль : стан та шляхи вдосконалення Гуцаленко У.О., Мельник А.М. 2010 169
3776 Роль жінки в політичному житті суспільства Богатчук С.С., Дацюк І. 2011 129
3773 Соціально-економічний стан Поділля в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Богатчук С.С. 2011 205
3764 Комп’ютерні програми в аудиторській діяльності України та світу Гуцаленко У.О. 2010 189
3693 Сутність внутрішнього бюджетного контролю Подолянчук О.А. 2011 321
3486 Проблемні аспекти класифікації контролю Подолянчук О.А. 2011 143
3143 До проблеми неонаціоналізму в контексті кризи національної ідентичності Слотюк П.В. 2010 168
3138 Україна на шляху до Європейського Союзу Богатчук С.С., Дуржинська Л.Ю. 2010 197
2936 Україна в системі міжнародних відносин Довгий В.В., Богатчук С.С. 2010 272
2935 Роль ідеології націоналізму в утворенні незалежної України Богатчук С.С. 2010 158
2930 Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки Богатчук С.С., Паламаренко Я. 2010 198
2907 Основи міжнародного права. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки напряму підготовки спеціалістів 7.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент ЗЕД») О.П Письменна, О.Ф. Мельничук 2011 1
2858 Аудит лізингових операцій Подолянчук О.А., Дьяконова С.Ю. 2011 142
2857 Методика аудиту фінансової звітності та її недоліки Чорна О.С., Подолянчук О.А. 2011 196
2713 Застосування аналітичних процедур в аудиті Студентка Гандура І.І., доц., к.е.н. Подолянчук О.А. 2011 150
2712 Екологічний аудит в Україні Зотька О.М., Подолянчук О.А. 2011 217
2257 Податковий контроль розрахунків підприємства з ПДВ Подолянчук О.А., Глушко І.Ю. 2010 171
2256 Внутрішній аудит компанії як складова корпоративного менеджменту Подолянчук О.А., Голишевська А.А. 2010 236
2255 Послідовність аудиту виробничих запасів Подолянчук О.А., Мельник М.Л. 2010 189
2254 Принцип незалежності в аудиторській діяльності Прохорова В.В., Подолянчук О.А. 2010 185
2135 Проблемні аспекти функціонування внутрішньогосподарського контролю підприємств аграрного сектору Подолянчук О.А. 2010 143
2117 Інвентаризація у вітчизняній та зарубіжних практиках Гуцаленко У.О. 2009 325
2116 Практика застосування комп’ютерних програм в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 203
2113 Місце та роль інвентаризації в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 105
2109 Вплив міжнародних облікових стандартів на облік прибутків у сільськогосподарських підприємствах Гуцаленко Л.В. 2010 504
2102 Облікова система моніторингу контрольованих показників прибутку Гуцаленко Л.В. 2010 181
2099 Механізм контролю за формуванням фінансових результатів сільськогосподарських підприємств під впливом державних дотацій Гуцаленко Л.В. 2010 119
1986 Особливості інвентаризації біологічних активів Гуцаленко У.О. 2008 167
1983 Класифікація інвентаризації: теоретично-практичні аспекти Гуцаленко У.О. 2008 189
1982 Вплив концепцій на формування інформації у балансі Гуцаленко У.О. 2008 152
1980 Економічні підходи до визначення прибутку Гуцаленко У.О. 2007 183
1979 Екологічна генетика. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 0708 «Екологія» Мамалига В.С 2010 0
1951 Вступне слово Г. М. Калетнік 2010 105
1922 Доцільність функціонування внутрішнього аудиту на підприємствах України Здирко Н.Г. 2008 167
1921 Контроль за використанням бюджетних коштів в Україні Здирко Н.Г. 2010 1459
1920 Проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні Здирко Н.Г. 2010 154
1917 Незалежний контроль в Україні: недоліки та переваги здійснення Здирко Н.Г. 2010 653
1914 Внутрішній контроль в україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 234
1913 Реалізація принципу незалежності аудитора: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 269
1912 Проблеми аудиту фінансової звітності та шляхи їх вирішення Здирко Н.Г. 2007 1018
1890 Системи автоматизованого проектування. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Магістр" із спеціальностей 8.090215 – "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" та 8.090221 –"Обладнання п Переяславський О. М. 2010 0
1542 SSD-накопичувачі Скоропад І.В., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 131
1537 WEB Sockets - нова технологія інтернету Околодько Ю.В., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 203
1535 Система обліку знань студентів як модуль "АСУ-Деканат" Мотуз М.А., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 440
1534 Засоби WEB-дизайну та їх застосуванння а АСУ-Деканат Антох О.М., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 1360
1530 Інформаційні технології для проведення аудиту Томаш А., керівник ст. викладач Юрчук Н.П. 2010 152
1527 Сучасні інформаційні технології Пятківський В.М., керівник доцент Веселовська Н.Р. 2010 1449
1526 Корпоративні мережі банків та їх безпека Підвесоцька І.С., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 132
1524 Місце інформаційних систем в управлінській діяльності Віннік І.Ю., керівник ст. викладач Юрчук Н.П. 2010 0
1522 Використання CRM-технологій в діяльності банків Білоус В., керівник ст. викладач Юрчук Н.П. 2010 515
1516 Комп'ютерні облікові інформаційні системи Кравець С.В., керівник Носкова Т.А. 2010 276
1515 Кібервійни Яременко В.В., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 252
1513 Теорія та практика впровадження ERP-систем Ратушняк А., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 1161
1511 Найвідоміші хакери сьогодення Пономаренко О.І., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 149
1509 3D-технології Пишна І., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 132
1508 Інформаційні методи організації та управління взаємовідносинами з клієнтами CRM-система Quick Sales Гончарук К.С., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 158
1505 Порівняльна характеристика платформ "1С-бухгалтерія" та "Парус-бухгалтерія" Швець А.Г., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 325
1503 АРМБ, як засіб реалізації нових інформаційних технологій Твертінова О.П., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 112
1502 АРМБ, як засіб реалізації нових інформаційних технологій Твертінова О.П., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 147
1501 Проблеми комп'ютерного піратства в Україні Слободянюк І.С., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 416
1497 Інформаційні технології та системи в обліку Попадюк С.В., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 441
1494 Автоматизація розрахунку касових операцій Закусило Ю.П., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 1
1492 Вплив монітора на зір людини Бондар Т.В., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 1
1488 Використання Excel в АПК Погребний Л., керівник ст. викладач Зелінська О.В. 2010 0
1485 Математичне моделювання маркетингу Бабаха О.О., керівник ст. викладач Зелінська О.В. 2010 463
1482 Дослідження динамічних моделей Карабін Л., керівник ст. викладач Зелінська О.В. 2010 229
1479 GPS. Принципи побудови, пристрої та перспективи розвитку Півторак В., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 1
1470 Використання інтегрального числення в транспортних задачах аграрного виробництва Новицька Л., Бойко Ю., Качур Я., Овсієнко Т. 2010 284
1469 ПРО ВІРТУАЛІЗАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ Найко Д.А., Шевчук О.Ф., Лоїк І. 2010 0
1468 ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Найко Д.А., Шевчук О.Ф., Рибак Н.В. 2010 366
1466 Про однофакторний та двофакторний дисперсійний аналіз Шевчук О.Ф., Гель П.В., Терлецька Л.Ю. 2010 279
1464 Про деякі класичні парадокси і софізми теорії ймовірностей Найко Д.А., Шевчук О.Ф., Побережняк Г.М. 2010 267
1463 Формування екологічної свідомості при вивченні природничих та гуманітарних дисциплін у студентів технологічних спеціальностей Хом’яківський Ю. Л., Хом’яковська Т.О., Кучмар В.А. 2010 154
1462 Методологія обчислення основних алгоритмічних структур у середовищі ms excel обчислення розгалужених алгоритмічних структур Тадевосян Р.Г., Яцковська Р.О., Петлінська Т. 2010 200
1461 Про один метод організації обчислень у середовищі ms excel обчислення лінійних алгоритмічних структур Тадевосян Р.Г., Яцковська Р.О., Сологуб В. 2010 178
1460 Інтеграція змісту фундаментальної та спеціальної підготовки як складова формування професійної компетентності економіста-аграрія Левчук О.В.Головня О.Ю. 2010 219
1459 Аналіз відомих методів елементарної та вищої математики обчислення площі трикутника Дубчак В.М., Сологуб В.П. 2010 236


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська