Монографії

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
24970 Financial mechanism of organizational and economic basis of effective use of land for organic production Aleskerova Y., Hutsalenko O., Fedoryshyna L., Todosiichuk V. 2020 2
24863 Мікрокредитування аграрного сектору в Україні: стан, проблеми та перспективи Мулик Т. О., Мулик Я. І. 2020 14
24850 Assessment of the investment climate in Ukraine = Оцінка інвестиційного клімату в Україні Khaietska О. P. 2020 10
24829 Стан та тенденції безробіття на сільських територіях України в умовах глобалізаці Сахно А. А., Костюченко Д. Л. 2020 18
24817 Household Savings as a Source of Investment in the National Economy = Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій у національну економіку Feniak L. 2020 24
24674 Технологія та обладнання для віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів Севостьянов І. В. 2020 12
24640 Вимірювання параметрів обертального руху електромеханічних перет-ворювачів енергії в перехідних режимах роботи Кухарчук В. В., Ведміцький Ю. Г,, Граняк В. Ф. 2019 18
24639 Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів Кухарчук В. В., Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г. 2019 30
24516 Політико-правові погляди А. І. Яковліва Маньгора Т. В. 2020 28
24508 Національне питання в програмах політичних партій Першої Чехословацької республіки 1918-1938 Піковська Т. В. 2020 69
24492 Аграрна політика та земельні відносини Калетнік Г. М., Гончарук І. В., Ємчик Т. В., Лутковська С. М. 2020 95
24315 The communication competence as the basis of professionalism in socio-ethical marketing = Комунікативна компетентність як основа професіоналізму в соціально-етичному маркетингу Ставська Ю. В. 2020 20
24309 Investment attractiveness of Ukrainian regions in current conditions = Інвестиційна привабливість регіонів України в сучасних умовах Khaietska О. P. 2020 17
24283 Кластеризація як шлях виходу з кризи підприємств сільського господарства = Clustering as a way out of the crisis of agricultural enterprises Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. 2020 25
24170 Model of economic policy of the state in the concept of socially oriented national economy Golovnya О. М. 2019 32
23904 Вплив екзогенних факторів на живлення молодняку великої рогатої худоби Паладійчук О. Р. 2020 19
23903 Ефективність використання фітобіотика з ехінацеї блідої у годівлі перепелів Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І. 2020 27
23893 Правобережна Україна в середині ХІХ ст. Історико-статистичні нариси: Бойко Ю. М. 2020 50
23892 Right-Bank Ukraine in the middle of the 19-th century. History in statistics = Правобережная Украина в середине 19 века. История в статистике Boiko Y. 2020 30
23780 Дзялів. З історії Подільського порубіжжя (від найдавніших часів до 1946 року) Слотюк П. В. 2012 48
23756 Organizational and functional characteristics of the role of social entrepreneurship in economy Diuk A. A. 2019 42
23622 Рід Lupinus L. в Україні: генофонд, інтродукція, напрями досліджень та перспективи використання Мазур В. А, Панцирева Г. В. 2020 42
23614 Mechanism of interaction between market self-regulation and economic policy of the state in the concept of socially oriented national economy = Механізм взаємодії між ринковою саморегуляцією та економічною політикою держави в концепції соціально орієнтован Golovnya О. 2019 38
23399 Інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства у системі рекреаційно-туристичного природокористування Іващенко А. В., Польова О. Л., Юр’єв В. І., Манжос Е. О. 2019 158
23361 Дослідження сучасних проблем формування маркетингових каналів розподілу продукції малих та середніх фермерських господарств Луцяк В. В., Колесник Т. В. 2019 33
23359 Bioenergy potential development of the agrarian sector as a component of sustainable development of Ukraine Kaletnik G. M., Pryshliak N. V. 2019 50
23338 Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів Пришляк Н. В., Токарчук, Д. М. , Паламаренко Я. В. 2019 88
23281 Influence of chlormequat chloride on morphogenesis, formation of donor-acceptor system and production process of oil crops Kuryata V. G., Polyvanyi S. V., Rogach T. I., Khodanitska O. O., Rogach V. V. 2019 24
23218 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. 2014 147
23200 Medico-recreational tourism and its modern aspects of development Ivashchenko A. V., Dudorova L. Yu., Karyagin Y. O., Marchenko O. Y., Voloshyna O. V. 2019 40
23125 Інтенсивність поглинання важких металів зерном пшениці озимої Гуцол Г. В. 2019 64
23124 Небезпека накопичення важких металів у сільськогосподарських грунтах Гуцол Г. В. 2019 29
23097 State Regulation and Audit of Agrarian Risks of Ukraine Zdyrko N. 2019 56
23092 Особливості технології вирощування кабачка в умовах відкритого ґрунту Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. 2019 127
23029 Monografia pokonferencyjna вплив трикомпонентного ферментного препарату на морфологічні показники наднирників у піддослідних свиней Огороднічук Г. М. 2019 30
22986 Кисломолочні десерти з подовженим терміном зберігання Соломон А. М., Новгородська Н. В., Бондар М. М. 2019 115
22959 Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур із підвищеною адаптивністю та зерновою продуктивністю в умовах Лісостепу Правобережного Мазур О. В. 2019 142
22918 Development of innovation processes in agriculture Polova O. 2019 61
22812 Методологічні основи ціннісно-орієнтованої теорії соціальної комунікації у сфері обслуговування Ставська Ю. В. 2019 26
22673 Правобережна Україна в середині ХІХ ст. Історико-статистичні нариси : [моногр.] Бойко Ю. М. 2019 50
22661 Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н. Л., Мулик Т. О., Мулик Я. І. 2019 400
22618 Права дитини в Україні Опольська Н. 2019 158
22617 Соціальне підприємство у розвитку економіки: теоретичні засади визначення та ролі Дюк А. А. 2019 103
22578 Right-Bank Ukraine in the middle of the 19-th century. History in statistics Boiko Y. 2019 53
22346 Analysis of key macroeconomic indicators and features of economic growth of Ukraine Khaietska О. 2019 75
21994 Medico-recreational tourism and its modern aspects of development Ivashchenko A.V., Dudorova L.Yu., Karyagin Y.O., Marchenko O. Y., Voloshyna O.V. 2019 111
21870 Development of creative abilities of the managers as a factor of increase the commodities’ sales on the market Khaietska О. 2019 54
21244 Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл Разанова О. П., Чудак Р. А. 2018 163
21237 Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму Правдюк А. Л., Прутська Т. Ю., Правдюк М. В. 2019 329
21055 Державне регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив: світовий досвід та дороговкази для України Ходаківська О. В., Климчук О. В. 2019 117
21054 Регуляторна політика конкурентоспроможного виробництва біопалив: досвід ЄС та імплементація в Україні Климчук О. В. 2019 82
21042 Загальна фітопатологія Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Окрушко С. Є. 2018 3184
20857 Prospects for management and development of property relations in business partnerships Pronko L. M., Mazur K. V. 2018 64
20836 Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій Полінкевич О. М., Юдіна М. І., Ющишина Л. О., Лазановський П. П., Стеців Л. П. 2018 1977
20731 Розвиток молокопродуктового підкомплексу в Україні Петриченко О. А. 2018 236
20719 Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наукова доповідь Шпикуляк О. Г. та ін. 2019 329
20709 Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України Шпикуляк О. Г. та ін. 2019 176
20691 Санітарно-гігієнічна оцінка умов вирощування нетелів за різних способів утримання ремонтних телиць Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2019 298
20494 Theoretical aspects of innovative technologies in management of AIC Polova O. L. Ruda O. L. 2019 89
20465 Digital technologies and their impacts on the development of the economy of the country Polova O., Ruda O., Martseniuk-Rozaronova O. 2019 101
20430 The impact of the european integration processes on the entry of ukraine’s small agricul tural producers in the international logistics systems Kovalchuk S., Mazur K., Overkovska T. 2019 61
20421 Practice for use of comparative analysis for the force of subprocesses of processes of functioning of the enterprises on the basis of authorial rates of components of the efficiency Burennikova N., Yarmolenko V. 2019 279
20329 Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. 2019 216
20166 Characteristics of the institutional environment in the agricultural sektor of Ukraine’s economy Vdovenko L., Hryshchuk N. 2019 82
19989 Prospects for development of small enterprises on the territory of the Vinnytsia region Pronko L., Lebedieva N. 2019 203
19981 A model of prospective psychologists’ professional development at a university Shakhov V., Shakhov V., Lebedieva N. 2018 45
19704 Шляхи і методи підвищення довговічності і надійності роботи паливної апаратури автотракторних двигунів Анісімов В. Ф., Музичук В. І. П’ясецький А. А., Рябошапка В. Б. 2012 264
19557 Біотехнологія відходів тваринницьких підприємств: монографія Захаренко М.О., Яремчук О. С., Шевченко Л.В., Поляковський В.М., Михальська В.М., Малюга Л.В., Коваленко В.О. 2015 512
19526 Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький З. Д., Зелінська О. В., Іванчук Я. В. 2018 70
19489 Аналіз фінансової стійкості підприємства та напрямки її забезпечення Киш Л. М., Мартинюк В. С., Михальчук Р. В. 2017 165
19421 Державна політика соціального розвиткуУкраїни в контексті забезпечення стабілізації економіки: (теорія, методологія, перспективи) Головня О.М. 2017 98
18977 Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл Разанова О.П., Чудак Р.А. 2018 370
18940 Матеріальне стимулювання персоналу як основа ефективного управління машинобудівним підприємством Климчук А. О. 2018 185
18925 Recreational and tourism activity and its modern aspects of development Ivashchenko A.V., Voloshyna O.V. , Vlasenko I.V. 2018 167
18917 Institutional transformations of sustainable agri-food supply chains іn Ukraine Vostriakova V., Kolomiiets T. 2018 204
18775 Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку на основі якісного підходу Плахтій, Т.Ф. 2017 261
18620 Моніторинг екологічної стабільності територій за критерієм еколого-стабілізуючих угідь Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. 2016 115
17242 Люпин білий. Генетичний потенціал та його реалізація у сільськогосподарське виробництво Мазур В. А., Панцирева Г. В., Дідур І. М., Прокопчук В. М. 2018 1134
17221 Сredit mechanizm of financial support to the agrarian sektor of the economy Vdovenko L., Prutska O., Kolotii S. 2018 251
17174 Розробка інноваційної тарифної політики сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. 2016 462
17141 Personnel payment organization of machine-building enterprises in motivation and stimulation formation Klymchuk A. 2017 264
17058 Формування ефективної оцінки у стимулюванні конкурентоспроможності персоналу підприємств Климчук А. О. 2017 153
16959 Фінансова безпека субєктів підприємництва в аграрній сфері Вдовенко Л.О., Черненко О.С. 2017 1496
16954 Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, І. О. Гунько 2018 694
16948 Теорії державного регулювання економіки в контексті сучасної моделі ринку Логоша Р. В. 2017 107
16946 Трансформаційні процеси в діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р. В., Підвальна О. Г., Ільченко І. І. 2017 278
16945 Потенціал та обмеження теорії стадійного підходу до тлумачення ринкових основ суспільства і їхньої динаміки. Логоша Р. В. 2017 192
16924 Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність Лупенко Ю.О., Шпикуляк О.Г. Малік М.Й, Ходаківська О.В., Ковальова О.В., Мамчур В.А., Півторак В.С., Супрун О.М., Прутська О.О., СаковськаО.М., Ксенофонтова К.Ю., Мамчур Л.В., Алєксєєва О.В., ГорбатюкО.В., Грищенко О.Ю., Мартинюк М.П., Гаврилюк В.Г. та ін 2018 193
16923 Трудові ресурси агросфери в умовах інтеграційного розвитку Германюк Н. В. 2017 234
16921 Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р. А. 2017 1008
16912 Організаційно-економічні аспекти енергоощадного виробництва молока Польова О. Л. 2017 383
16783 Розробка та обґрунтування напрямів підвищення ефективності землекористування підприємств аграрної сфери Мулик Т. О. 2017 664
16521 Recreational and tourism activity and its modern aspects of development Ivashchenko A. V., Voloshyna O. V., Vlasenko I. V. 2018 184
16406 Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine Aleskerova Yuliia, Fedoryshyna Lidiia 2018 121
15846 Теплонасосна зерносушарка для насіннєвого зерна Снєжкін Ю. Ф., Пазюк В. М., Петрова Ж. О., Чалаєв Д. М. 2012 260
15845 Дзялів: з історії подільського порубіжжя Слотюк П. В. 2012 1027
15844 Організаційно-економічні аспекти розвитку галузі молочного скотарства у господарствах Вінницької області Полеся В. М., Мельник В. Я., Недбалюк О. О., Томчук О. В. 2011 1240
15842 Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків Шевчук О. А., Кур'ята В. Г. 2015 961
15841 Формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери Герасимова І. Г. 2015 1855
15840 Соціальний склад населення басейну р. Ворскли за скіфської доби Бойко Ю. М. 2017 502
15837 Додатні оператори класу В та їхні комбінації Найко Д. А. 2017 424
15836 Ґрунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання Цицюра Я. Г., Броннікова Л.Ф., Пелех Л.В., 2017 2567
15835 Ресурс пластичности металлов при холодном объемном формоизменении Огородников В. А., Деревенько И. А., Алиева Л. И. 2016 364
15372 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку Калетнік Г. М., Олійнічук С. Т., Скорук О. П., Климчук О. В., Яцковський В. І., Токарчук Д. М., Здор І. А. 2012 20
13751 Розвиток та регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О. В. 2017 11
11839 Результативність функціонування складних економічних систем аграрного спрямування. Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. 2016 12
10824 Сучасні методи розрахунків ДВЗ Яцковський В. І., Гунько І. В., Гуцаленко О. В. 2016 4
10570 Моделі і методи автоматизованої системи управління регіонального університетського центру Міхайленко В. М., Січко Т. В. 2014 554
10555 Діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів з домішками барвників та фулеренів Шевчук О. Ф. 2016 3
10455 Інтенсифікування процесів екстрагування в технології виробництва рослинних олій : монографія Власенко В. В., Бандура В. М., Коляновська Л. М. 2016 8
9662 Ефективність використання ферментно-пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці Балух Н.М., Чудак Р.А., Огороднічук Г.М. 2015 30
8823 Інформаційні технології аграрної освіти та їх вплив на трансформаційні процеси педагогічної системи у сучасних умовах Клочко О. В., Сличук Н. В. 2014 300
8706 Поведінкові аспекти реалізації соціальних функцій у сучасному українському бізнесі Мороз О.В., Карачина Н. П., Семцов В. М., Несен Л. М., Гребеньок І. В., Кукель Г. С., Федоришина О. Ю., Мандзюк Н. Ф. 2014 582
8661 Національне питання в програмах політичних партій Першої Чехословацької республіки 1918-1938 рр. Піковська Т. В. 2015 5
8640 Трудові ресурси: обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством Правдюк Н. Л., Покиньчереда В. В. 2015 18
8581 Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки фахівців аграрного профілю Левчук К. І. , Левчук О. В. 2015 137
8577 Діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів з домішками барвників та фулеренів. Шевчук О. Ф. 2015 4
8422 Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні та світі: кол. моног. за ред. Л. В. Гуцаленко 2015 10
8309 Редька олійна. Стратегія використання та вирощування: монографія Цицюра Я. Г. 2015 17
8296 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Корнійчук А. М., Даценко Г. В. 2015 6
8162 Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності Калетнік Г. М., Козловський С. В., Кірєєва Е. А., Підвальна О. Г. 2014 21
8079 Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю Джеджула О. М., Солона О. В., Будяк Р. Л. 2014 5
8078 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств : монографія. Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. 2014 4
8076 Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців аграрної галузі: теорія та практика Осаульчик О. Б. 2014 1
8029 Ефективність використання пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці : монографія Подолян Ю. М., Чудак Р. А. 2014 11
7909 Експериментальне дослідження в'язкості рубідію і цезію в газовій фазі : монографія Дзісь В. Г. 2014 8
7861 Становлення професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики в Україні (1950-1970-ті роки) : монографія Смілянець О. Г. 2014 3
7837 Дослідження діелектричних параметрів вологих капілярно-пористих матеріалів. Частина перша : монографія Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 2
7801 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств : монографія Кравцова А. М., Даценко Г. В. 2014 4
7732 Сучасні тенденції, новації та перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика : кол. моногр. за ред. Н. Л. Правдюк 2014 5
7731 Нова кормова добавка мікробіологічного походження в годівлі відлученого молодняку свиней : монографія Кучерявий В. П. 2014 4
7699 Розвиток агропродовольчого ринку України в умовах глобалізації : монографія Ціхановська В. М. 2014 2
7673 Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогосподарських підприємства. Коваль Л.В. 2014 2
7672 Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств : монографія Правдюк Н. Л., Корпанюк Т. М. 2014 12
7618 Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств : монографія Коцупатрий М. М., Марчук У. О. 2014 5
7475 Захист прав споживачів при торгівельному обслуговуванні : монографія Письменна О. П. 2014 2
7332 Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства : монографія Польова О. Л. 2014 5
7279 Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників : монографія Марценюк-Розарьонова О. В. 2013 4
7209 Формування та розвиток соціально орієнтованої економіки України: роль державного регулювання : монографія Головня О. М. 2013 1
7155 Механізми банківського кредитування в аграрній сфері : монографія Вдовенко Л. О. 2013 7
7036 Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання : монографія Мазур О. В., Зозуля О. Л., Шерепітко В. В., Мазур В. А., Мазур О. В. 2013 10
6973 Облік біологічних активів : монографія Коваль О. В. 2013 7
6972 Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань : монографія Любар О. О. 2013 1
6888 Управління якістю продукції птаховиробничих підприємств в умовах глобалізації : монографія Ціхановська В. М., Ставська Ю. В. 2013 4
6887 Стратегічні напрями реструктуризації економіки регіони в умовах регіоналізації та глобалізації : монографія Мазур С. А. 2013 1
6711 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області) : монографія Руда О. Л. 2013 5
6110 Право людини на освіту : монографія Мельничук О. Ф. 2013 1
6087 Козлятник східний: способи вирощування : монографія Ткачук О. П. 2013 9
6054 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина І (9 – 17 століття). Бойко Ю.М. 2013 1
6051 Розвиток банківського кредитування фермерських господарств : монографія Фурман І. В. 2013 3
5985 Організація обліку і контролю витрат на виробництво біологічного палива : монографія Гуцаленко Л. В., Фабіянська В. Ю. 2013 3
5965 Нові ферментні препарати у годівлі сільськогосподарських тварин. Гуцол А. В., Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Болоховська В. А., Бурлака В. А., Цвігун А. Т., Гуцол Н. В., Болоховський В. В., Благодір А. М., Льотка Г. І., Ремінний О. І., Бідяк І. М., Мисенко О. О., Гончарук В. В., Непорочна О. Т. 2013 9
5964 Забезпечення соціально-економічної стабільності України в умовах глобалізаційних процесів : кол. моногр. Ціхановська В. М., Головня О. М., Табенська О. І., Брояка А. А., Прилуцький А. М., Феняк Л. А., Котик Ю. В., Хаєцька О. П. 2013 8
5963 Результативність функціонування педагогічних систем: сутність, оцінювання, аспекти регулювання. Поліщук Н. В., Ярмоленко В. О. 2013 2
5961 Приводні вали транспортних засобів. Дослідження, проектування, експлуатація : монографія Музичук В. І., Анісімов В. Ф., Нахайчук О. В., Козак Ю. М 2013 2
5959 Виробництво гливи звичайної в захищеному ґрунті : монографія Вдовенко С. А. 2013 14
5918 Облікове забезпечення управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств : монографія Коваль Н. І., Радченко О. Д. 2013 4
5827 Інноваційні підходи у формуванні компетентного фахівця Джеджула О.М., Цуркан О.В., 2013 1
5800 Управління ресурсним потенціалом підприємства : монографія Мазур А. Г., Шаманська О. І. 2013 5
5610 Система довузівської підготовки в країнах Західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України : кол. моногр. Калетнік Г. М., Кравець Р. А., Лазоренко Н. Л., Тимкова В. А., Шаповалюк Л. О. 2012 6
5528 Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні. Ковальчук С.Я. Оверковська Т.К. 2012 28
5433 Управління організаційним розвитком сільськогосподарських підприємств. Дюк.А.А. 2012 2
5245 Розвиток соціально-економічного потенціалу: регіональний аспект. Мазур А.Г., Салтан М.П. 2012 4
5082 Інтродукція в Лісостеп України квітниково-декоративних рослин родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) Прокопчук В.М. 2012 2
5080 Високочастотні методи і засоби контролю вологості капілярно-пористих матеріалів. Куцевол О. М. , Куцевол М. О., Лисогор В. М. 2012 1
5072 Теоретико-методичні засади і формування творчого мислення майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. 2012 0
5041 Інноваційні педагогічні технології підготовки викладача вищого аграрного навчального закладу Смілянець О.Г. 2012 0
4494 Аграрні відносини в Україні за умов переходу до ринкової економіки (Історико-політичний аспект) Левчук К.І., Середа Л.М., 2012 0
4468 Монографія. "Актуальні питання фундаментальних наук, теорія та методика викладання" Найко Д.А., Гель П.В., Тадевосян Р.Г., Левчук О.В. 2012 2
4467 Монографія. Сільське господарство в США : висновки для України Прутська О.О. 2012 3
4460 Управління конкурентоспроможністю підприємств олійно-жирової промисловості (проблеми теорії та практики) Монографія Салькова І.Ю. 2012 17
4400 Монографія «Науково практичні аспекти обліку та аналізу в сільськогосподарському виробництві» Мулик Т.О. Томчук О.Ф. Кривоконь О.С. Федоришина Л. Коваль Н.І. Пльонсак О.С. Глазко Н.Д. Голишевська Л. Скакун Л.А. Томчук В.В. Материнська О. 2012 4
4311 Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємством: колективна монографія колектив кафедри під редакцією Правдюк Н.Л. 2012 6
4310 Облік та аудит розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах : теорія, методика та практика. Плахтій Т.Ф. 2012 30
4160 Теоретичні та науково-практичні аспекти економічного контролю: Колективна монографія. Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Бралатан В.П., Шевчук О.Д., Михальчишина Л.Г., Здирко Н.Г., Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Ніщенко Н.Г., Лесько Ю.О., Чудак Л.А. 2012 18
3886 Сільське господарство Вінниччини: тенденції змін ефективності господарської діяльності різних організаційно-правових форм господарювання (за матеріалами вибіркових сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств Вінницької області) Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Кривоконь О.С., Воронецька І.С., Кафлевська С. Г., Красняк О.П., Сегеда С.А., Подолянчук О.А., Шевчук О.А., Потапова Н.А., Коваль Н.І., Пльонсак О.Л., Глазко Н.Д., Скакун Л.А., Томчук В.В., Сеник Г.О., Бернадзіковська Л.О. 2011 2330
2419 Функціонування економічних систем: моделі складових результативності: Монографія Н. В. Поліщук 2010 2
2081 Громадські організації України: створення та діяльність (1985-1996рр.) Левчук К.І. 2009 3639
1591 Інформатика. Алгоритмічний підхід: монографія Тадевосян Р. Г., Яцковська Р. О. 2010 1
1474 Теоретичні та методичні основи інтеграції природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів-аграріїв Левчук О. В. 2009 100
1188 Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика Довгань Л.І., Галузяк В.М. 2009 1169
1120 Високочастотні методи і засоби контролю вологості хлібобулочних виробів. Монографія М. О. Куцевол, О. М. Куцевол, О. С. Яремчук 2009 168


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська