The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Факультет Агрономії та лісівництва

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
25215 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно за використання біодобрив для поліпшення трансформації важкодоступних форм фосфору та калію Дідур І. М. Дк 2020 94
25195 Підвищення родючості ґрунту в результаті накопичення біологічного азоту бобовими культурами Дідур І. М., Шевчук В. В. Сун 2020 139
25190 Influence of the of white pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing in Ukraine = Вплив сортів білого гороху залежно від обробки насіння та позакореневого підживлення в Україні Didur I. Тд 2020 77
24023 Post-harvest siderates impact on the weed littering of Maize = Сидерати після збору врожаю впливають на бур’янові засмічення кукурудзи Karpenko O. Yu., Rozhko V. M., Butenko A. O., Masyk I. M., Malynka L.V., Didur I. M., Vereshchahin I. V., Chyrva A. S., Berdin S. I. СWeof 2019 123
24022 The effect of growth technology features on the productivity of winter wheat in the context of ukrainian western polissia Orlovsky М., Tymoshchuk Т., Konopchuk О., Voitsehivsky V., Didur І. Сун 2019 224
24021 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування елементів структури врожаю гороху овочевого в умовах Лісостепу Правобережного Дідур І. М. , Мостовенко В. В. Сун 2019 207
22489 Формування врожайності бульб картоплі залежно від удобрення в умовах господарства СПД «Задворний» Липовецького району Задворний Р.Ю. Дрп 2019 4
22161 Формування врожаю пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Агро-Золотий Колос» Теплицького району Сокур Р.І. Дрп 2019 8
22075 Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах ФГ «Нова Україна» Іллінецького району М.М. Лисенко Дрп 2019 7
22074 Формування врожайності квасолі звичайної залежно від норм мінеральних добрив при різних нормах висіву в умовах СФГ «Мальва» с. Зозулинці Козятинського району Ю.С. Лаврухін Дрп 2019 4
21923 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ Довгань Ю.В. Дрп 2019 6
21896 Вплив агротехнічних заходів на урожайність зерна гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.Ю. Вугляр Дрп 2019 3
21592 Вплив мінеральних добрив та гербіцидів на біоенергетичну продуктивність ріпаку ярого в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району Волинець В.А. Дрп 2019 1
21568 Формування врожаю зерна гороху залежно від обробки насіння в умовах дослідного поля ВНАУ В. О. Кошель Дрп 2019 4
21567 Формування насіннєвої продуктивності сої залежно від обробки насіння в умовах дослідного поля ВНАУ І.В. Римар Дрп 2019 5
21566 Формування насіннєвої продуктивності ріпаку ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Д.Р. Опольська Дрп 2019 4
19827 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з проведення практичних занять студентами денної форми навчання спеціальності 101 екологія освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв 2019 10
19664 Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці вирощеної після бобових попередників Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С 2018 439
19662 Урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав, вирощеної на грунтах забруднених важкими металами Разанов С. Ф., Ткачук О. П. Сун 2018 325
19661 Поживний вміст у зеленій масі багаторічних бобових, вирощених на забруднених грунтах Разанов С. Ф., Ткачук О. П. Сун 2018 173
19660 Водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С 2018 165
19027 Спосіб створення травостою козлятнику східного (Пат. на корисну модель № 119055) Ткачук О. П. Пнк 2017 200
19026 Спосіб зниження концентрації важких металів у зерні пшениці озимої (Пат. на корисну модель № 121310) Разанов С. Ф., Ткачук О. П. Пнк 2017 193
19025 Спосіб зниження забруднення грунтів сільськогосподарського призначення важкими металами (Пат. на корисну модель № 121718) Разанов С. Ф., Ткачук О. П. Пнк 2017 134
19021 Оцінювання хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Кравченко В.С., Овчарук В.В. С 2017 268
19020 Інтенсивна хімізація землеробства - як передумова забруднення зернової продукції важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С 2017 469
19011 Вплив бобових багаторічних трав на агроекологічний стан грунту Ткачук О.П. С 2017 252
19010 Динаміка зміни концентрації важких металів у грунті при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С 2017 243
19009 Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бурянами в рік сівби за безпокривного вирощування Ткачук О.П. Сун 2017 389
19008 Інтенсивність накопичення важких металів зерном пшениці озимої залежно від попередників Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С 2018 193
19007 Показники агроекологічної стійкості грунтів та фактори, що на них впливають Ткачук О.П., Зайцева Т.М. С 2017 158
19006 Динаміка густоти - як екологічна передумова довговічності бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С 2017 172
19005 Вплив сільськогосподарських токсикантів на агроекологічний стан грунту Ткачук О.П., Зайцева Т.М., Дубовий Ю.В. С 2017 276
18992 Зміна структури грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Гончарук І.І., Кравченко В.С. С 2018 189
18991 Зелена маса багаторічних бобових: поживність та вірогідність забруднення важкими металами Разанов С., Ткачук О., Постернак Л. С 2018 184
18990 Інтенсивність забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С 2017 225
18808 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність ріпаку ярого в умовах ПП «Левчик» с. Оленівка Балтського району Одеської області В.О. Шаповал Дрп 2018 6
18680 Вплив мінерального живлення на біоенергетичну продуктивність високоолеїнових гібридів соняшнику в умовах ФГ «Кривулько В.С.» Теплицького району Кривулько М.В. Дрп 2018 5
18679 Формування врожайності сої залежно від обробки насіння біопрепаратами в умовах ФГ «Фавор» в умовах Літинського району Коваль І.М. Дрп 2018 5
18624 Вплив бактеріальних препаратів та мікродобрив на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Іванцов П.О. Дрп 2018 7
18623 Вплив вапнування та позакореневих підживлень на урожайність та якість зерна гороху в умовах ПП «Зетто» Шаргородського району Копитчук Ю.М. Дрп 2018 6
18247 Екологічна оцінка використання енергетичних пелетів виробництва ТОВ «Він-Пелета» М.О. Франчук Дрп 2018 6
18224 Оцінка впливу діяльності ПАТ « Вінницький олійножировий комбінат» на забруднення повітря К.А. Охріменко Дрп 2018 12
18213 Вплив макро та мікроелементів на урожайні та якісні показники насіння соняшнику в умовах ПП Пултагро-ритм Вінницького району Вінницької області С.Д. Когут Дрп 2018 3
18177 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність буряків цукрових в умовах СФГ «Мальва» Козятинського району Лаврухін С.В. Дрп 2018 4
18153 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність кукурудзи на зерно в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району Гундорін Михайло Ігорович Дрп 2018 7
18152 Вплив мінерального живлення на врожайні показники пшениці озимої в умовах ФГ «Агро-Дар» Шаргородського району Вінницької області Нечай Н.В. Дрп 2018 4
17999 Вплив діяльності Іллінецького цукрового заводу на забруднення річки Соб М.Л. Кременюк Дрп 2018 5
17900 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність кукурудзи в умовах ФГ «Збризький» Тростянецького району Збризький І. С. Дрп 2018 3
17846 Агроекологічний стан грунтів ТОВ Концерн «Сіликс-Агро» с.Зозів Липовецького району Я.О. Куліш Дрп 2018 6
17675 Екологічний стан поверхневх вод річки Вишні у межах міста Вінниці Вернигородська О.В. Дрп 2018 2
17429 Екологічна ефективність очистки питної води вінницьким міськводоканалом Чернецька О.О. Дрп 2018 2
17405 Удосконалення технологічних прийомів вирощування пшениці ярої в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району Кириченко Ю.А. Дрп 2018 2
17350 Динаміка забруднення атмосферного повітря у м. Вінниці Поліщук О.В. Дрп 2018 9
17325 Розробка заходів щодо покращення агроекологічного стану грунтів стов «малі крушлинці» вінницького району Малинка І.В. Дрп 2018 18
17294 Моніторинг забруднення поверхневих вод річки Десна у СМТ Турбів Липовецького району Шмигіна О.І. Дрп 2018 8
17271 Інтенсивність забруднення грунту важкими металами в межах сміттєзвалищ с. Гавришівка Вінницького району Капелістий М.М. Дрп 2018 5
16873 Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations Razanov S. F., Tkachuk O. P., Mazur V. A., Didur I. M. СWeof 2018 211
16872 Кормовий потенціал бобових багаторічних трав у рік безпокривної сівби за оптимальних екологічних умов Ткачук О.П. С 2017 278
16266 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність буряків цукрових в умовах ФГ «Гичак Я.К.» Крижопільського району Гичак Я.К. Дрп 2018 4
16255 Вплив мінеральних добрив на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах ФГ «Василишен В.М.» Крижопільського району Василишен В.М. Дрп 2018 4
15893 Екологічний стан поверхневих вод села малі крушлинці внаслідок сільськогосподарської діяльності Мельник Т.М. Дрп 2018 6
15877 Особливості забруднення снігу у м.вінниці залежно від антропогенного навантаження Тимчик А.М. Дрп 2018 1
15857 Інтенсивність накопичення важких металів у придорожніх смугах залежно від інтенсивності руху автотранспорту на околицях м. вінниці Бєлодєдов В.О. Дрп 2018 4
15808 Ріст і розвиток бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов вегетації Ткачук О.П. С 2016 1373
15746 Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області Ткачук О. П., Яковець Л. А. С 2016 415
15745 Вплив концентрації свинцю на зміну еколого-агрохімічних показників грунту Ткачук О.П. С 2016 225
15404 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В, Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф 2018 3
15403 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В, Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф 2018 3
15402 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В, Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф 2018 1
15401 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В, Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф 2018 1
15400 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М.; Разанов С.Ф.; Ткачук О.П.; Мудрак Г.В. Пвф 2018 1
15399 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М.; Разанов С.Ф.; Ткачук О.П.; Мудрак Г.В. Пвф 2018 1
15398 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М.; Разанов С.Ф.; Ткачук О.П.; Мудрак Г.В. Пвф 2018 2
15395 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М.; Разанов С.Ф.; Ткачук О.П.; Мудрак Г.В. Пвф 2018 1
15394 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Вдовенко С.А., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф 2018 1
15393 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Вдовенко С.А., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф 2018 1
15392 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» спеціалізацією «Плодівництво» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Вдовенко С.А., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф 2018 351
15390 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» спеціалізацією «Плодівництво» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Вдовенко С.А., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф 2018 4
15357 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» Дідур І.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. Вергелес П.М., Коваленко Т.М, Окрушко С.Є, Ткачук О.П., Пвф 2018 563
15296 Соціально-екологічний моніторинг захворюваності населення Вінницького району Шияновська Л.С. Дрп 2018 6
15237 Вплив удобрення на біоенергетичну продуктивність зерна кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Зюзько Олена Миронівна Дрп 2018 7
15236 Вплив позакореневих підживлень на формування урожайності ячменю ярого в умовах ПАТ «Дружба ВМ» Тульчинського району Собко В.С. Дрп 2018 8
15072 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру із спеціальності 201 «Агрономія» Дідур І.М., Разанов С.Ф., Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Поліщук І.С., Первачук М.В., Пінчук Н.В., Ткачук О.П. Пвф 2018 6
15009 Екологічні аспекти використання безвідходних технологій при виробництві спирту на прикладі ДП «Бершадський спиртзавод» Кулинич Н.В. Дрп 2018 28
14975 Розробка заходів щодо зменшення забруднення повітря внаслідок діяльності Вінницького комбінату хлібопродуктів № 2 Кобіц Т.Ю. Дрп 2018 19
14974 Вплив автомобільного та залізничного транспорту на забруднення земель важкими металами в межах місті Вінниці Демчук О.А. Дрп 2018 19
14306 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Передовик» Ямпільського району Вінницької області Горобець Валерій Дмитрович Дрп 2017 7
14305 Вплив обробки насіння та позакореневих підживлень на зернову продуктивність сортів гороху в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району Вінницької області Витюк Віктор Анатолійович Дрп 2017 6
14256 Дослідження екологічного стану криничної води у с. Зарванці Вінницького району Галицька Ю.М. Дрп 2017 10
14241 Вплив елементів технології вирощування на біоенергетичну продуктивність соняшнику в умовах СТОВ «Нива» Барського району Унрод Юрій Володимирович Дрп 2017 4
14126 Вплив діяльності юрковецького спиртзаводу на забруднення річки джаглуйки у могилів –подільському районі Д.В. Загайчук Дрп 2017 23
14109 Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах ФОП «Прадід» Шаргородського району Прадід Володимир Васильович Дрп 2017 6
14091 Дослідження екологічної безпеки стану води господарського призначення свк «поділля» с. пороги ямпільського району Куценко А.В. Дрп 2017 6
13918 Вплив мікродобрив на продуктивність зерна ячменю ярого в умовах ФГ «Крепких» Вінницького району Ремінна Марина Миколаївна Дрп 2017 7
13917 Вплив мінеральних добрив на врожайність сортів картоплі в умовах ФГ «Крепких» Вінницького району Крепкий Богдан Миколайович Дрп 2017 1
13916 Вплив стимуляторів росту на продуктивність насіння гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Гордієнко Вікторія Львівна Дрп 2017 5
13868 Вплив позакореневих підживлень на урожайність сортів гороху в умовах ПП «Зетто» Шаргородського району Копитчук Андрій Володимирович Дрп 2017 4
13798 Дослідження екологічного стану грунтів стов «левківське» погребищенського району Семко С.А. Дрп 2017 3
13797 Вплив автозаправних станцій міста вінниці на забруднення земель Семенюк Б.А. Дрп 2017 2
13796 Дослідження інтенсивності накопичення важких металів у корі дерев ДП «Тиврівський райагроліс» Посвятенко В.С. Дрп 2017 3
13795 Правове регулювання карантину рослин в Україні Горобець В.В. Дрп 2017 2
13794 Правове регулювання екологічного моніторингу в україні Кичак П.І. Дрп 2017 3
13512 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність зерна гороху в умовах СФГ «Кондор» Ульянівського району Кропивницької області Харкавий О.С. Дрп 2017 8
13510 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Снігур О.Ю. Дрп 2017 7
13493 Вплив стимуляторів росту на насіннєву продуктивність гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Дурачевський О.І. Дрп 2017 5
13492 Вплив густоти стояння рослин на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Калинівської філії «Зернопродукт МХП» Калинівського району Демуцький Т.А. Дрп 2017 1
13351 Розробка способів відновлення агроекологічної стійкості грунтів на прикладі дослідного поля внау Криклива О.Є. Дрп 2017 3
12962 Збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи» Агрономічний факультет Знп 2017 5192
12538 Якість питної води в умовах населеного пункту с. Березівка Любарського району Житомирської області Андрєєв Б.О. Дрп 2017 6
12510 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність зерна гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Барський Юрій Миколайович Дрп 2017 2
12500 Якість води річки Тяжилівка в межах міста Вінниця та заходи щодо поліпшення її екологічного стану Зять А.С. Дрп 2017 7
12484 Моніторинг забруднення важкими металами питної води та заходи щодо її поліпшення на прикладі села борівка чернівецького району Гаркуша С.Т. Дрп 2017 8
12447 Підвищення екологічної безпечності зернової продукції на прикладі СТОВ “Авангард” Іллінецького району Безверха Н.Л. Дрп 2017 3
12426 Енергія проростання насіння – як екологічний фактор інтенсивності росту бобових багаторічних трав у рік сівби Ткачук О.П. С 2015 308
12351 Екологізація енергетичного комплексу україни на основі використання біогазу Шкейда А.М. Дрп 2017 11
12319 Екологічна оцінка аналітичних і синтетичних показників лісового фітоценозу Ботанічного саду «Поділля» м. Вінниці Ткачук О.П. Сун 2016 185
11698 Моніторинг забруднення поверхневих вод важкими металами на території Вінницького району Співак О.І. Дрп 2016 9
11660 Еколого-агрономічна оцінка грунтового покриву територіальної громади с. Лука-Барська Барського району Березовська А.О. Дрп 2016 3
11613 Розробка заходів щодо підвищення екологічної безпеки лікувальних вод санаторної зони м. Хмільник Слободянюк С.М. Дрп 2016 3
11594 Забруднення земель викидами автотранспорту залежно від наявності захисних перешкод в межах м. Вінниці Римар О.В. Дрп 2016 6
11572 Підвищення якості питної води в межах населених пунктів м. Вінниці та смт Стрижавка Слободяник М.О. Дрп 2016 5
11490 Вплив різних форм добрив на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах ТОВ «Краєвид Поділля» Барського району Заєць Маріна Володимирівна Дрп 2016 4
11436 Правові основи використання тваринного світу Нікітчук Ю.Ю. Дрп 2016 10
11123 розробка природоохоронних заходів щодо покращення екологічного стану грунтів СФГ "Оріон" Вовк В.В. Дрп 2016 3
11071 Розробка способів зниження надходження чадного газу у повітря в межах основних автодоріг м. Вінниці Холод Д.І. Дрп 2016 2
11035 Розробка заходів щодо покращення екологічного стану ґрунтів мхп «миронівський хлібопродукт» с. митків гайсинського району Смуток В.В. Дрп 2016 1
11034 Розробка заходів щодо покращення екологічного стану поверхневих вод в межах с. студена піщанського району Тимощук М.С. Дрп 2016 6
10948 Розробки заходів щодо покращення очистки стічних каналізаційних вод міста вінниця. дипломна робота Ковка Н.С. Дрп 2016 9
10140 Ефективність використання мікродобрив для позакореневих підживлень у посівах гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Ковальчук Ярослав Васильович Дрп 2016 6
10139 Вплив позакореневого підживлення на формування продуктивності ріпаку ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Роговська Анастасія Анатоліївна Дрп 2016 8
9840 Вплив мікродобрив на формування продуктивності сої та її якісних показників в умовах дослідного поля ВНАУ Темченко Мирослава Олексіївна Дрп 2015 11
9567 Біосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. Мв 2015 74
9566 Біосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. Мв 2015 20
9565 Біосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. Мв 2015 38
9564 Біосанітарний моніторинг. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. Нп 2015 6
8885 Розробка та впровадження заходів щодо покращення екологічного стану грунтів на дослідному полі ВНАУ Антонюк А.О. Дрп 2015 5
8884 Розробка заходів щодо покращення екологічного стану поверхневих вод Оратівського району Вінницької області Ладан А.О. Дрп 2015 7
8686 Розробка та впровадження заходів щодо покращення екологічного стану грунтів у Тиврівському районі Мазур А.В. Дрп 2015 10
8684 Екологічна оцінка використання традиційних та альтернативних видів палива для котелень IШаповал О.О. Дрп 2015 7


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska