The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Інженерно-технологічний факультет

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32550 Шляхи удосконалення апарата вихрового шару для обробки рідкого гною свиней Яропуд В.М., Мазур І.М. Сун 2022 21
29050 Optical sensor of harmful air impurity concentration Gunko I., Hraniak V., Yaropud V., Kupchuk I., Rutkevych V. СScof 2021 343
28987 Результати обстеження стану забезпечення мікроклімату в свинарнику із системою вентиляції від’ємного тиску Яропуд В. М., Алієв Е. Б. Сун 2021 202
28986 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при вальцюванні Михалевич В. М., Матвійчук В. А., Бубновська І. А. Сун 2021 191
28680 Research into operating modes of the air injector of the milking parlor flushing system Gunko I., Babyn I, Aliiev E., Yaropud V., Hrytsun A. СSc 2021 242
28539 Шляхи удосконалення висівного апарата селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур Яропуд В. М., Дацюк Д. А. Сун 2021 291
28538 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів картоплезбиральної машини Грушецький С. М., Яропуд В. М. Сун 2021 291
28535 Результати випробування тестера доїльних установок V. 2.0 Алієв Е. Б., Яропуд В. М., Бабин І. А., Буйницький О. І. Сун 2021 249
28150 Підвищення службових характеристик деталей сільськогосподарських машин з використанням поверхневого пластичного зміцнення і холодного газодинамічного напилення Матвійчук В. А. Дк 2019 210
28113 Експериментально-аналітичне дослідження пластичності металів при складному деформуванні Матвійчук В. А. Дк 2020 198
28112 Обґрунтування і розробка методів побудови кривих граничних деформацій металів Матвійчук В. А. Дк 2020 134
27701 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві Яропуд В. М., Твердохліб І. В., Спірін А. В. Нп 2020 2278
27635 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів робочого органу для розкидання сипучих матеріалів Яропуд В. М. Дк 2020 162
27632 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів відцентрового робочого органу для розкидання мінеральних добрив Яропуд В. М. Дк 2020 143
27399 Аналіз впливу роботи біогазових установок на функціонування розподільної електричної мережі Баранський Петро Олегович Дрп 2020 14
27294 Дослідження особливостей компенсації реактивної потужності електричної мережі за допомогою синхронних генераторів Бобрик Єгор Васильович Дрп 2020 5
26417 Обґрунтування складу енергозберігаючої системи забезпечення мікроклімату в свинарських приміщеннях Алієв Е. Б., Яропуд В. М., Білоус І. М. Сун 2020 124
26416 Моделювання відрізання картопляного вороху лезом леміша Грушецький С. М., Яропуд В. М. Сун 2020 227
26413 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів робочого органу для розкидання сипучих матеріалів Пономаренко Н. О., Яропуд В. М., Лепеть Є. І. Сун 2020 279
26408 Перспективи та передумови впровадження автономних систем електрозабезпечення агропромислових підприємств Купчук І. М., Яропуд В. М., Телекало Н. В., Граняк В. Ф. Сун 2020 222
26406 Обґрунтування технологічного процесу та параметрів робочих органів для зрізання гички Кучерявий В.О. Дрп 2020 7
26405 Підвищення ефективності енергозберігаючих технічних засобів для забезпечення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях Яковишин О.А. Дрп 2020 4
26404 Підвищення ефективності технологічного процесу обробітку ґрунту дисковими знаряддями Смалюх Д.В. Дрп 2020 10
26403 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів качановідокремлювального апарату кукурудзозбирального комбайна Ніколайчук І.В. Дрп 2020 7
26402 Кирильчук Євгеній Леонідович. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів камерного електросепаратора для очищення насіння ріпаку Кирильчук Є.Л. Дрп 2020 2
26345 Обгрунтування технічних рішень розвитку елегазового комутаційного обладнання Кушнір Микола Васильович Дрп 2020 3
26104 Дослідження системи автоматизованого управління технологічною лінією переробки картоплі Адамчук Олег Юрійович Дрп 2020 7
26058 Обгрунтування і розробка енергозберігаючих заходів для тепличного господарства Баязітова Ганна Валеріївна Дрп 2020 5
26057 Удосконалення технологічної лінії первинної переробки гречки Іванов Сергій Анатолійович Дрп 2020 6
26056 Підвищення ефективності експлуатації та обслуговування силових трансформаторів та автотрансформаторів Товмар Олександр Сергійович Дрп 2020 4
26055 Дослідження і розрахунок надійності функціонування обєктів електроенергетичної системи Ходак Віталій Борисович Дрп 2020 4
26054 Удосконалення автоматизованої системи управління лінією виробництва яблучного соку Янченко Вікторія Вячеславівна Дрп 2020 5
25969 Обґрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи подрібнювача яблук Однорог Д.С. Дрп 2020 3
25968 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів машини для очищення коренеплодів Науменко С.В. Дрп 2020 4
25967 Підвищення технічного рівня та ефективності роботи навантажувальних машин безперервної дії Загнітко В.В. Дрп 2020 7
25966 Дослідження процесу очищення насіння олійних культур електрофрикційним сепаратором Дудник О.В. Дрп 2020 6
25965 Підвищення ефективності токарної операції розточування ступінчатих поверхонь деталей Дриманов В.А. Дрп 2020 4
25964 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів вібропросіювача комбікормів Васильчук Володимир Миколайович Дрп 2020 4
25586 Діагностування електрообладнання Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. Нп 2020 1442
25584 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми кавітаційного диспергатора-гомогенізатора сільськогосподарської сировини рослинного походження на кормові цілі Алієв Е. Б., Миколенко С. Ю., Яропуда В. М. Малєгін Р. Д. Сун 2020 294
25583 Моделювання процесів сепарації картопляного вороху в барабанному сепараторі Грушецький С. М., Яропуд В. М., Бабин І. А. Сун 2020 261
25582 Дослідження якості сепарації картопляного вороху підкопувальними робочими органами картоплезбиральної машини Грушецький С. М., Яропуд В. М., Бабин І. А. Сун 2020 171
25581 Дослідження процесу функціонування та оптимізація конструктивно-технологічних параметрів тритрубного рекуператора Яропуд В. М. Сун 2020 259
25566 Перспективи створенння полімерних функціональних покриттів із застосуванням газодинамічного напилення Гайдамак О. Л., Матвійчук В. А., Кучеренко Ю. С. Сун 2020 271
25353 Лабораторний практикум з електропривода та електрообладнання Ярошенко Л. В. Нп 2010 898
25272 Електротехнології в АПК Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Стаднійчук І. П. Нп 2020 2349
25069 Автоматична система промивання молокопровідної лінії доїльних установок (Пат. на корисну модель 140923) Бабин І. А., Яропуд В. М., Грицун А. В., Пришляк В. М. Пнк 2020 241
23817 Мобільний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 133545) Яропуд В. М., Журенко Ю. І., Ковальчук О. В. Пнк 2019 284
23815 Мобільний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 128759) Грицун А. В., Яропуд В. М. Пнк 2018 274
23814 Підвісний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 127356) Яропуд В. М., Будяк Р. В. Пнк 2018 210
23806 Мобільний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 127354) Яропуд В. М., Ковальчук О. В., Журенко Ю. І. Пнк 2018 262
23413 Обгрунтування конструкції голчастого диска ротаційної борони аналізом будови тіла біологічного аналогу Яропуд В. М., Волик Б. А. Сун 2019 349
23149 Теоретичні дослідження умов захвату шару рослинного матеріалу плющильними вальцями Яропуд В. М. Тд 2019 216
23148 Research of constructive and regulatory parameters of the assembly working parts for potato harvesting machines (Web of Science) Hrushetsky S. M., Yaropud V. M., Duganets V. I., Duganets V. I., Pryshliak V. M. , Kurylo V. L. СSc 2019 268
22581 Визначення фракційного складу насіння за фотозображенням Алієв Е. Б., Яропуд В. М. Сун 2019 344
22580 Теоретичне обґрунтування конструктивних параметрів молочного фільтру Яропуд В. М., Токарчук О. А. Сун 2019 220
22579 Автоматизована система керування технологічним процесом доїння Алієв Е. Б., Яропуд В. М., Гаврильченко О. С., Костеніков О. О. Сун 2019 390
22557 Теоретичні дослідження технологічних параметрів пневматичної сівалки з електроприводом висівного апарата Яропуд В. М. Тд 2019 310
22108 Обгрунтування параметрів та розробка пристрою для передпосівної обробки насіння Лісецький Максим Ігорович Дрп 2019 19
22031 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів зернової сівалки Бабак А.С. Дрп 2019 8
22030 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів дискатора Дацюк Д.А. Дрп 2019 9
22017 Розробка системи електропостачання комплексу для зберігання зернових та олійних культур Грабовський Іван Сергійович Дрп 2019 3
22016 Обгрунтування модернізації технологічних процесів для сушіння ізоляції обмоток електромашин Слободян Олександр Васильович Дрп 2019 4
21820 Обґрунтування конструктивних та режимних параметрів ущільнювача бурякового жому на кормові цілі Шевчук П.В. Дрп 2019 1
21808 Модернізація РТП 3510 кВ із розробкою системи заземленої нейтралі Андрієнко Юрій Михайлович Дрп 2019 2
21664 Обґрунтування енергоефективних режимів роботи системи пневмотранспортування сипких матеріалів Скалецький Дмитро Віталійович Дрп 2019 4
21556 Аналіз результатів контролю показників якості електроенергії в системах електропостачання підприємств АПК з ВДЕ Ковальчук Богдан Васильович Дрп 2019 2
21555 Методи та засоби діагностування реле та терміналів захисту електрообладнання АПК Безпалько Руслан Володимирович Дрп 2019 4
21553 Дослідження та розрахунок уставок релейного захисту ЛЕП 110 кВ ліній електропостачання підприємств АПК Прудкий Владислав Петрович Дрп 2019 2
21517 Дослідження технологічного процесу обробітку ґрунту чизельним глибокорозпушувачем Пак В.Р. Дрп 2019 10
21390 Обґрунтування системи електрообладнання деревообробного цеху Чорнолуцька Олеся Леонідівна Дрп 2019 3
21389 Обґрунтування і розробка електрифікації технологічних процесів у теплицях на мало об’ємній гідропоніці Кулинич Анатолій Іванович Дрп 2019 3
21388 Обґрунтування і розробка електрифікації виробничих процесів цеху з переробки молока Дубовий Роман Вікторович Дрп 2019 4
21387 Обгрунтування систем електрообладнання кормоцеху свиноферми Головатюк Олександр Сергійович Дрп 2019 2
21323 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів комбінованого ґрунтообробного агрегату Волянський Іван Вікторович Дрп 2019 8
21259 Обґрунтування конструктивних параметрів викопувальних робочих органів коренезбиральної машини Наляжний А.І. Дрп 2019 5
21258 Підвищення ефективності функціонування сепарувальних робочих органів картоплезбиральної машини Новохацький Р.О. Дрп 2019 13
21248 Дослідження та оптимізація параметрів пружинного туковисівного апарата Петрук Л.Л. Дрп 2019 3
21247 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів зернового пневмотранспортера Стецюк Ігор Андрійович Дрп 2019 3
21034 Research of rational modes of drying rape seed Paziuk V. M., Petrova Zh. O., Tokarchuk O. A., Yaropud V. M. СSc 2019 402
20891 Дослідження ефективності застосування різних способів подрібнення кормів Яропуд В. М., Бабин І. А. Тд 2018 254
20890 Математична модель взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом Алієв Е. Б., Яропуд В. М. Тд 2018 503
20888 Теоретичні дослідження моменту інерції ножового ротора подрібнювача-роздавача грубих кормів Яропуд В. М., Бабин І. А. Тд 2019 277
20885 Гідротранспорт в галузях агропромислового виробництва Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. Тд 2019 205
20884 Дослідження технологічного процесу подрібнювача пресованих стеблових матеріалів Грицун А. В., Яропуд В. М. Тд 2019 236
20873 Техніко-технологічне забезпечення прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшника Алієв Е. Б., Яропуд В. М. Сун 2019 312
20872 Дослідження коливання щітки роторного просіювача подрібненої макухи Яропуд В. М., Бабин І. А. Тд 2019 400
20871 Визначення конструктивних параметрів загортального диска культиватора для міжрядного обробітку грунту Яропуд В. М., Бабин І. А. Тд 2019 514
20870 Установка для виготовлення паливних брикетів Алієв Е. Б., Яропуд В. П., Гаврильченко О. С., Іванченко О. В., Пацула О. М. Сун 2018 348
20869 Study of fertilizer spreader centrifugal type under field conditions = Вивчення розсіювача добрив відцентрового типу в польових умовах (Web of Science) Kobets A. S., Ponomarenko N. A., Kobets O. M., Tesliuk H. V., Kharytonov M. M., Yaropud V. M. СSc 2019 403
19637 Апарати для сушіння рослинної сировини електромагнітним полем Бандура В. М.,Яровий І.І.,Маренченко О. І., Пилипенко Є.О., С 2018 505
19609 Microwave energy as an intensification factor in the heat-mass transfer and the polyextract formation Burdo O.G., Syrotyuk I.V., Alhury U., Levtrinska J.O. С 2016 303
19545 Програма міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції" 25-26 жовтня 2018 року м. Вінниця Солона О.В. Пк 2018 363
19544 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипким середовищем Солона О.В., Ковбаса В.П. Пк 2018 324
19520 Investigation of oil extraction from the canola and soybean seeds, using a microwave intensifier = Дослідження екстракції олії з насіння ріпаку та сої при використанні мікрохвильового інтенсифікатора (Web of Science) Bandura V., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. СSc 2018 241
19478 Мобільний кормороздавач (Пат. на корисну модель № 115054) Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. Пнк 2017 364
19477 Підвісний кормороздавач-змішувач (Пат. на корисну модель № 114921) Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. Пнк 2017 274
19476 Гнучкий спірально-фасонний конвеєр (Пат. на корисну модель № 109847) Любін М. В., Цуркан О. В. Пнк 2016 270
19475 Склепінчасте спорудження (Пат. на корисну модель № 112559) Спірін А. В., Гунько І. В., Любін М. В., Руткевич В. С. Пнк 2016 292
19474 Безвідвальний фрезерний плуг (Пат. на корисну модель № 115135) Любин М. В., Токарчук О. А., Янович В. П. Пнк 2017 301
19241 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипучим середовищем Солона О.В. Сун 2018 407
19197 Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry = Моделювання механічних і технологічних процесів сільськогосподарської галузі (Web of Science) Aliev E. B., Bandura V. M., Pryshliak V. M., Yaropud V. M., Trukhanska O. O. СSc 2018 236
19065 Математичні моделі режимів функціонування екстракторів з мікрохвильовим підведенням теплоти Бандура В.М., Котов Б.І., Калініченко Р.А. С 2018 435
19064 Моделювання теплового режиму середовищ неоднорідного складу при мікрохвильовому нагріванні Котов Б.І.. Грищенко В.О., Бандура В.М. С 2018 430
18924 Construction of a mathematical model of extraction process in the system "solid body‒liquid" in a microwave field Kotov B., Bandura V. СSc 2018 485
18923 Математичне моделювання та ідентифікація тепломасопереносу в рослинному дисперсному матеріалі при сушінні і нагріванні електромагнітним полем надвисокої частоти Котов Б.І., Бандура В.М., Калініченко Р.А. С 2018 496
18260 Підвищення ефективності роботи молоткової дробарки шляхом удосконалення конструктивно-технологічної схеми Яроцький Владислав Володимирович Дрп 2018 6
18170 Дослідження процесу сушіння зерна соняшнику в електромагнітному полі Шендорук С.В. Д 2018 0
18134 Парогенераторна установка на біопаливі для комбінованого отримання тепла та електропостачання сільськогосподарських об’єктів Борачук Андрій Анатолійович Дрп 2018 3
18030 Підвищення ефективності роботи дробарки зерна за рахунок торцевих решет Когут Сергій Сергійович Дрп 2018 3
17947 Захист електродвигуна занурюваного насоса на основі вдосконалення параметрів пристрою контролю фаз Семенюк Роман Олександрович Дрп 2018 2
17936 Обґрунтування і розробка шляхів підвищення енергоефективності роботи систем кондиціонування повітря для чистих приміщень Загородній Валерій Вікторович Дрп 2018 2
17908 Дослідження процесу сушіння зерна в псевдозріджувальному шарі Мельничук М. Д 2018 0
17859 Дослідження ефективності процесу сушіння яблук в геліосушарці Кваснєвський О.Ю. Дрп 2018 1521
17858 Дослідження ефективності процесу сушіння яблук в геліосушарці Кваснєвський О.Ю. Дрп 2018 4
17826 Дослідження процесу сушіння зерна в циркуляційних сушарках Гетьман В.П. Д 2018 0
17807 Автономна система електропостачання з високошвидкісним регулятором стабілізації обертів асинхронного генератора для рибницьких господарств Мельник Ігор Олександрович Дрп 2018 3
17728 Дослідження технологічних і конструктивних параметрів культиватора з секційним робочим органом Яремчук Віталій Іванович Дрп 2018 11
17555 Обґрунтування конструктивних параметрів машини та режимів її роботи при розділенні вівсяної крупи Качевський С.А. Дрп 2018 2
17554 Оптимізація процесів виробництва сортового борошна Сагайдак Р. М. Дрп 2018 2
17553 Обґрунтування режимних характеристик виморожуючих установок для опріснення та очищення природних і промислових вод Драган О.Є. Дрп 2018 2
17552 Дослідження процесу фільтраційного сушіння зерна пшениці Квасневський Ю.С. Дрп 2018 2
17551 Дослідження теплових режимів колодкових гальм підйомних механізмів Рибачок Василь Вікторович Дрп 2018 2
17526 Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів на основі фітобіореактора Ластівка Олексій Сергійович Дрп 2018 3
17481 Розробка пневматичної запобіжної системи плуга загального призначення Єнік Ігор Русланович Дрп 2018 5
17424 Обґрунтування параметрів робочого органа для полосного глибокого обробітку ґрунту Гусак Вячеслав Сергійович Дрп 2018 5
17360 Дослідження процесу подрібнення зернової продукції установкою з ріжучими елементами Полянський М.М. Дрп 2018 2
17359 Дослідження роботи кулькових муфт вільного ходу в приводах машин Задорожний Петро Анатолійович Дрп 2018 2
17358 Обґрунтування параметрів молоткової дробарки з нециліндричним решетом Безсонова Анжела Олександрівна Дрп 2018 3
17357 Дослідження процесу самовідгвинчування різьбових з’єднань сільськогосподарської техніки Волинець Олег Олегович Дрп 2018 2
17266 Дослідження радіаційно-конвективної термообробки зерна у віброкиплячому шарі Калініченко Р.А., Солона О.В., Твердохліб І.В. С 2007 514
17265 Стан і перспективи теплової і механічної переробки зернової сировини на корм Солона О.В., Котов Б.І., Спірін А.В., Калініченко Р.А. Сун 2016 425
17151 Experimental research of oil extraction from canola by using microwave technology = Експериментальне дослідження видобутку нафти з ріпаку за допомогою мікрохвильової технології (Web of Science) Burdo O., Bandura V., Kolianovska L., Dukulis I. СSc 2017 434
17128 Experimental investigation of harrow with spring teeth for cultivation of sugar beets Bulgakov V., Ivanovs S., Bandura V., Ihnatiev Y. СSc 2018 300
17023 Theoretical rationale and identification of heat and mass transfer processes in vibration dryers with ir-energy supply Bandura V., Kalinichenko R., Kotov B., Spirin A. СSc 2018 324
16794 Experimental investigation of the work of a ploughing aggregate, operating according to the system ‘push-pull’ Bulgakov V., Ivanovs S., Arak M., Kuvachоv V., Shymko L., Bandura V. СSc 2018 476
16776 Енергетичний моніторинг олійного виробництва Бандура В. М., Маренченко О. І., Пилипенко Є. О. С 2017 623
16707 Electrotechnologies of targeted energy delivery in the processing of food raw materials = Електротехнології цільової доставки енергії при переробці харчової сировини (Web of Science) Burdo O. G., Bandura V. N., Levtrinskaya Yu. O. СSc 2018 443
16648 Обґрунтування ІЧ-обробки насіння соняшника перед його обрушуванням Бандура В.М. С 2015 474
16644 Дослідження фізико-механічних властивостей поверхні гільз після протягування Бандура В. М., Будяк Р. В. СSc 2014 537
16643 Аналіз сучасних методів та факторів, що впливають на процес екстрагування Бандура В.М., Коляновська Л.М. С 2014 2150
16642 Енергоаудит як засіб енергоощадження в технологіях переробки олієвмісних культур Бандура В.М., Бережнюк Д.П. С 2014 506
16641 Розробка технологічної схеми екстрагування олії з допомогою мікрохвильового інтенсифікатора Бандура В.М., Коляновська Л.М., С 2014 1369
16639 Розробка алгоритму розрахунку екстрактора з електромагнітним інтенсифікатором Бандура В.М., Коляновська Л.М. С 2013 354
16638 Інтенсифікація масоперенесення в екстрагуванні рослинних олій Бандура В.М., Коляновська Л.М. С 2013 626
16637 Обробка експериментальних даних процесу екстрагування рослинних олій мікрохвильовим полем Бандура В.М., Коляновська Л.М. С 2013 264
16633 Оптимізація процесу сушіння ріпаку в інфрачервоному полі Бандура В.М. С 2012 391
16631 Розвиток альтернативної енергетики в Україні та світі Бандура В.М. С 2010 473
16452 Машина для посадки технічної верби Бандура В.М., Кордонський В.А. С 2017 535
16451 Intensification of rapeseed drying process through the use of infrared emitters Bulgakov V., Bandura V., Arak M., Olt G. СSc 2018 379
16450 Using of the wave technologies in intensification processes of heat and mass transfer Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya J., Marenchenko E. Суз 2017 544
16448 Development of wave technologies to intensify heat and mass transfer processes Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya J., Marenchenko E. СSc 2017 536
16445 Determination of optimal transformation ratios of power system transformers in conditions of incomplete information regarding the values of diagnostic parameters Rubanenko O., Kazmiruk O., Bandura V., Matvijchuk V., Rubanenko O. СSc 2017 660
16131 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів екструдера для виробництва екструдованих кормів з сої та зерносумішей Тартачний І.О. Дрп 2018 3
15873 Оптимізація параметрів процесу подрібнення зерна та кормових добавок Панасюк Олександр Ярославович Дрп 2018 3
15224 Підвищення ефективності процесу сушіння зерна в багатокамерній сушарці Поп’як Олександр Геннадійович Дрп 2018 6
15146 Дослідження процесу подрібнення зернової сировини вібродисковою дробаркою Дерман Роман Олександрович Дрп 2018 8
15130 Пiдвищeння eфeктивноcтi процecу cушiння зeрнa в бaгaтокaмeрнiй cушaрцi Попяк О.Г. Дрп 2018 5
15075 Інтенсифікація процесу екстрагування за допомогою низькочастотних коливань при виробництві екстрактів чаю Чернецький В.В. Дрп 2018 8
14945 Удосконалення технології первинної обробки та зберігання ріпаку Власюк П.О. Дрп 2018 7
14273 Удосконалення технологічної лінії виготовлення крупи на базі стов «новоселиця» катеринопільського району черкаської області Солошенко Вадим Дрп 2017 3
14272 Удосконалення конструкції мийної машини технологічної лінії виготовлення соків на базі пп «михалич і ко» Криворучко Роман Дрп 2017 4
14271 Проектування технологічної лінії для переробки та зберігання картоплі на базі тов «юрковецьке» немирівського району вінницької області Смірнов Олександр Дрп 2017 3
14214 Математичне оделювання масообмінних процесів при екстрагуванні олійних матеріалів Харламов О.О. Дрп 2017 3
14185 Удосконалення конструкції шнекового преса для виробництва соків на базі пп «вінницький завод фруктових концентратів і вин» Лазинюк Ю.В Дрп 2017 4
14184 Удосконалення конструкції роторно -пульсуючого гомогенізатора для виготовлення фруктових соків на базі пп «вінницький завод фруктових концентратів і вин» Олійник В Дрп 2017 4
14180 Розробка конструкції комбінованої сівалки в умовах ФГ «Гумений О.М.» Чорний Володимир Олександрович Дрп 2017 3
14002 Проектування технологічної лінії виготовлення кукурудзяних паличок на базі ват «вінницька харчосмакова фабрика» Чорнокозинський В.В Дрп 2017 3
13789 Модернізація обладнання для транспортування зерна в умовах СФГ ,,Марія-Б’’ с. Смаржинці Погребищенського району Вінницької області Мороз О.О. Дрп 2017 5
13757 Розробка конструкції машини для утилізації акумуляторних батарей в умовах СФГ ,,Валентин’’ с. Станіславчик Жмеринського району Вінницької області Гульватюк М.В. Дрп 2017 4
13377 Удосконалення технологічної лінії переробки птиці на базі ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Довгань О.М. Дрп 2017 9
12532 Інтенсифікація процесу сушіння сої Семчук Р. Дрп 2017 5
12529 Дослідження процесу екстрагування ріпаку за допомогою мікрохвильового опромінення Коляновський О.М. Дрп 2017 7
12496 Обґрунтування режимних параметрів вібровідцентрового змішувача сипких матеріалів Сенченко Сергій Миколайович Дрп 2017 5
12340 Удосконалення процесу обрушення насіння соняшника з використанням інфрачервоного опромінення Штепан М.О. Дрп 2017 4
12339 Наукове обгрунтування видалення оболонки з насіння сої в процесі її переробки Коваленко Р.Г. Дрп 2017 4
12338 Дослідження процесу дискретного зміцнення колінчастих валів форсованих дизелів Трофімчук Олександр Ігорович Дрп 2017 5
12305 Обґрунтування робочих параметрів вібраційної машини для приготування спецій лінії виробництва копчених ковбас Желявський Вадим Анатолійович Дрп 2017 6
12304 Обґрунтування робочих параметрів конвеєрної вібраційної машини для відтискування жому Данильченко Олександр Миколайович Дрп 2017 4
12303 Обґрунтування принципової схеми та основних робочих параметрів вібраційного млина для обробки сипкої сировини Гаврилюк Павло Олександрович Дрп 2017 4
11744 Удосконалення конструкції шнекового преска для виготовлення олії на базі христинівського хлібзаводу м. христинівка черкаської області Гончар В.О. Дрп 2016 13
11743 Удосконалення технологічної лінії переробки гречки на крупу на базі свг «світоч» Гандзій В. С Дрп 2016 6
11532 Розробка уніфікованої пневматичної сівалки для посіву просапних та овочевих культур на базі ТОВ «Краєвид Поділля» с. Ялтушків Барського району Вінницької області Петрик Сергій Миколайович Дрп 2016 9
11472 Організація ТО та ремонту сільськогосподарської техніки в ПП «Вікторія» м. Погребище Вінницької області Третяк Вадим Григорович Дрп 2016 4
11471 Удосконалення технології видалення та утилізації гною в господарстві ДГ «Олександрівське» с. Олександрівка Тростянецького району Вінницької області Садурський Євгеній Васильович Дрп 2016 7
10798 Модернізація конструкції подрібнювача соковитих кормів в умовах ТОВ «Колорит Агро» с. Білозерівка Липовецького району Вінницької області Шпичка Роман Сергійович Дрп 2016 4
10225 Дослідлження процесу подрібнення зерна ротаційним подрібнювачем малої продуктивності Ридванюк Юрій Юрійович Дрп 2016 3
10219 Обґрунтування процесу сушіння насіння соняшнику інфрачервоним випромінюванням Кірієнко О. Дрп 2016 4
10210 Обгрунтування процесу сушіння зерна активним вентилюванням із застосуванням електромагнітного поля НВЧ Наконешнюк В.М Дрп 2016 3
10191 Підвищення ефективносі процесу сушіння зерна із застосуванням конвекційно мікрохвильового підведення енергії Бедрак О. Дрп 2016 3
8870 Вібраційний млин (Пат. на корисну модель № 94905) Солона О. В., Коц І. В., Василенко Т. С., Мельник А. Ю. Пнк 2014 442
8761 Моделювання протягування деталей із сірого чавуна Солона О.В., Єрьомін П.М., Чернявський О.В. С 2014 739
8760 Особливості приготування сировини для виробництва пелет Солона О.В., Мельник А.Ю. Тд 2014 364
8656 Особливості застосування вібраційного млина при приготуванні сировини для виготовлення палет Солона О.В., Василенко Т.С. С 2015 548


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska