The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Факультет менеджменту та права

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32601 Регіональна політика інноваційного розвитку сфери туризму: проблеми формування та регулювання Підвальна О.Г., Колесник Т.В. Мвв 2022 20
32531 Restrictions on Grain Exports During COVID-19: Features and Solutions Khodakivska O., Kolesnyk T., Samborska O., Shevchuk H., Germaniuk N. СSc 2022 59
32524 Соціальна політика об’єднаних територіальних громад як засіб відтворення людського капіталу сільських територій Пронько Л.М. Сун 2022 57
32512 Особливості відтворення людського капіталу сільських територій Пронько Л.М. Сун 2022 33
32404 . Positioning of entrepreneurial systems of the organic products production in the conditions of globalization and innovative economics: Managerial aspect Varaksina E., Savenko O., Nihmatova O., Skrypnyk V., Kolesnyk T., Ivanova T., Rudyka V., Ovcharuk O. СSc 2022 86
32402 The research of the regional development trends in Ukraine Kolesnik T., Mazur K. Мвз 2022 42
32228 Method for determining homogeneity of fine dispersed mixtures based on the software analysis of photo cross-cut of the sample Polievoda Y., Kupchuk I., Hontaruk Y., Furman I., Mytko M. СScof 2022 68
32194 Використання комунікаційних технологій в органах публічної влади Мазур В.В. Дрп 2022 1
32193 Формування організаційної культури як інструменту управління Черніцька М.В. Дрп 2022 2
32192 Адміністративні послуги, як об’єкт державного управління Синько Л.І. Дрп 2022 1
32191 Лідерські компетентності публічних службовців Рубаник П.Б. Дрп 2022 2
32190 Формування та реалізація кадрової політики в органах публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід Гачковська М.В. Дрп 2022 2
32189 Формування та вдосконалення корпоративної культури установи Романюк І.В. Дрп 2022 5
32188 Імідж та його значення в діяльності публічного службовця Возний В.В. Дрп 2022 2
32187 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування Балан Л.В. Дрп 2022 1
32186 Етика публічного службовця як засіб запобігання дії корупції Фарзалієв Р.М-М Дрп 2022 1
32185 Особливості взаємодії суспільств і влади Луценко В.С. Дрп 2022 1
32184 Соціально-економічний розвиток територіальної громади та напрями його удосконалення Фарменгей Н.Г. Дрп 2022 1
32183 Ефективність комунікаційної взаємодії структурних підрозділів підприємства (організації, установи) ткачук В.М. Дрп 2022 2
32182 Корпоративна етика як інструмент сучасного управління підприємством (установою) Приймук Д.С. Дрп 2022 1
32181 Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства (організації, установи) Панчук І.І. Дрп 2022 5
32180 Управління трудовими ресурсами в органах державної влади Пантелеймонова А.І. Дрп 2022 3
32179 Механізм формування доходів місцевих бюджетів та напрями його удосконалення Миськів Є.Є. Дрп 2022 3
32178 Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади Кучеренко Р.М. Дрп 2022 2
32177 Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органу місцевого самоврядування Моцний О.О. Дрп 2022 2
32176 Технології розробки і реалізації управлінських рішень в публічному адмініструванні Королик Христина Дрп 2022 2
32141 Ефективність економічних методів управління (впливу керівника на персонал) підприємством та напрям її підвищення Герасименко Б.М. Дрп 2022 3
31238 Scientific and theoretical aspects of management of proektami and programs in the field of public management. Kolesnyk T.V. Мвз 2022 5
31213 Synergetic effects of enterprise potential management system in the knowledge economy, taking into account globalization challenges and financial security. Vasylchak S., Pronko L., Vykliuk M. Мвз 2022 5
31158 Innovative activity of agro-food enterprises in the project management system of effective use of labor potential in the context of globalization. Trokhymets О., Kolesnyk T., Skrypnyk V. Мвз 2022 9
30765 Особливості використання земель державної власності в умовах децентралізації Пронько Л.М. Сун 2022 5
30634 Літературний письмовий твір наукового характеру «Регіональне програмування як дієвий інструмент сталого розвитку сільських територій» Колесник Т.В. Ас 2020 12
30145 Формування раціональної структури та збалансованої діяльності підрозділів організації Рибінська Т.А. Дрп 2021 3
29864 Управління конкурентоспроможністю підприємства Гелета М.М. Дрп 2021 24
29808 Управління кадровим потенціалом підприємств (установ, організацій) Семянівська ЮВ. Дрп 2021 7
29805 Формування стратегії розвитку організації (установи) Пересунько В.А. Дрп 2021 7
29788 Формування системи реалізації принципу прозорості та відкритості у діяльності місцевої влади Кравчук А.О. Дрп 2021 5
29787 Удосконалення управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу Гордієнко А.В. Дрп 2021 7
29786 Формування та реалізація проєктів та програм в сфері публічного управління Горобчук В.Ю. Дрп 2021 5
29784 Удосконалення системи управління земельними ресурсами в органах місцевого самоврядування Пересунько В.О. Дрп 2021 6
29783 Удосконалення соціально - економічного розвитку територіальних громад з позиції інвестиційної привабливості в умовах децентралізації Медяний В.А. Дрп 2021 3
29586 Програмно – цільовий підхід до забезпечення розвитку сільських територій Ткачук Н.О. Дрп 2021 7
29585 Формування професійної компетентності працівників органів місцевого самоврядування Мазур М.С. Дрп 2021 9
29584 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування Ліжанська В.О. Дрп 2021 7
29583 Бюджетне забезпечення територіальної громади в умовах децентралізації Ляшко Н. О. Дрп 2021 8
29395 State regulation and institutional support for the agricultural land market in Ukraine. Yurchenko, I., Kolesnyk, T., Ivanova, T., Rudyka, V., Skrypnyk, V., Ovcharuk, O. СWeof 2021 120
28834 Research of influnce of production activity of the enterprises on efficiency of management Samborska O., Kolesnik T., Pronko L. Суз 2021 160
28062 The role of programming in sustainable development of rural areas in conditions of decentralization Kolesnik T. V., Lakomsky B. A. Суз 2021 206
27984 Approaches to evaluation of the agriculture competitiveness level: empirical evidense in Ukraine Patyka N., Khodakivska О., Pronko L., Kolesnyk Т., Klymchuk О., Kamenschuk В., Zayed N. M. СSc 2021 325
27838 Curent trends and prospects ror the development of renewable energy in terms of COVID - 19 Kolesnik T. Сун 2020 239
27782 Essence and Concept of Capitalization of Enterprises its Types and Methods of Evaluation Pronko L., Kolesnik Т., Samborska О. СScof 2021 416
27657 Specifics of rental relations development in agriculture Kolesnik T., Pronko L. Суз 2020 292
27490 Формування професійної компетентності посадових осіб органу місцевого самоврядування Бондарцов Є.Ю. Дрп 2020 9
27273 Формування стратегії управління в аграрних підприємствах Сіренко Інна В’ячеславівна Дрп 2020 9
27221 Directions of improvement of local government management Kolesnik T. Samborska O. Суз 2020 234
27145 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування Фурман В.Д. Дрп 2020 9
27144 Планування соціально-економічного розвитку регіону Брацлавський В.Л. Дрп 2020 8
27121 Formation of organizational structure of local self-government in the modern conditions of decentralization Kolesnik T. Samborska O. Pronko L. Суз 2020 209
26818 Підвищення ефективності діючих методів управління підприємством (установою) Грущенко В.В Дрп 2020 3
26810 Підвищення ефективності управління підприємством в сучасних умовах господарювання Кушнір Діана Дрп 2020 4
26766 The role of the business community in the efficiency of business operations Pronko L., Spiridonova L. Суз 2020 252
26712 Modern methods for determining the efficiency of land use in agriculture Kolesnik T., Pronko L., Samborska O. Суз 2020 310
26641 Впровадження зарубіжного досвіду в систему ефективної роботи органів місцевого самоврядування Полторак О.А. Дрп 2020 22
26478 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування Бровінська ЛМ Дрп 2020 13
26477 Ефективність управлінської діяльності адміністративної служби підприємства (установи, закладу) Оганесян М Дрп 2020 9
26476 Удосконалення організаційної структури діяльності органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади Дяченко П.А. Дрп 2020 12
26472 Професійна компетентність службовців органів влади у системі публічного управління (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА) Васильчук ТІ Дрп 2020 3
26395 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби ( державної служби, місцевого самоврядування) Кукуленко Яна Іванівна Дрп 2020 8
26287 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (підприємства, установи) Кукуленко Андрій Юрійович Дрп 2020 8
26195 Управління конфліктами в трудовому колективі установи (підприємства, організації) Матяш Зінаїда Анатоліївна Дрп 2020 8
26182 Інформаційно – аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування Кубаль Тарас Володимирович Дрп 2020 9
26181 Удосконалення інституту лідерства в органах публічного управління (на прикладі органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби) Чорна Катерина Федорівна Дрп 2020 9
25500 Наслідки проведення реформи децентралізації влади та перспективи Розвитку місцевого самоврядування в Україні Пронько Л. М. Суз 2020 318
25499 Decentralization in Ukraine: advantages and disadvantages of uniting territorial communities Pronko L. Суз 2020 253
24168 Особливості децентралізації публічної влади в Україні Пронько Л. М. Тд 2018 193
23571 Напрями реалізації державної підтримки аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання Пронько Л. М., Кулик Н. М. Сун 2019 330
23570 Перспективи розвитку енергозабезпеченості та енергоефективності сільськогосподарського виробництва в Україні Пронько Л. М., Бранніцький Ю. Ю., Бузинний М. В. Сун 2019 279
23569 Порядок формування та використання місцевих бюджетів ОТГ Вінницької області Пронько Л. М., Семененко В. В. Сун 2019 317
22156 Удосконалення організаційної структури діяльності органів місцевого самоврядування Керанчук А.М. Дрп 2019 7
22155 Планування соціально-економічного розвитку сільської громади Обертун В.В. Дрп 2019 8
22052 Формування ділового етикету адміністративного персоналу підприємства (за матеріалами Управління агропромислового розвитку Тростянецької РДА) Цикун М.В. Дрп 2019 3
22051 Формування стратегії розвитку підприємства Дончук Л.В. Дрп 2019 5
20811 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи фахівців другого освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» в аграрних вищих навчальних закла Пронько Л.М. Мв 2019 11
20810 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи фахівців другого освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» в аграрних вищих навчальних закла Пронько Л.М. Мв 2019 5
20682 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л. М., Колесник Т. В. Сун 2017 386
20426 Правові засоби протидії булінгу Мельничук О. Ф. С 2019 1162
20379 Кабінет Міністрів України в механізмі публічного управління інклюзивною освітою Мельничук О. Ф. Сун 2008 528
19920 Становлення та розвиток інклюзивної освіти в Україні Мельничук О.Ф. С 2019 624
19879 Особливості права постійного користування земельною ділянкою Мельничук О. Ф., Мельничук М. О. С 2017 630
19231 Інструменти розвитку малого підприємництва в сільській місцевості Вінницької області Пронько Л.М. С 2018 408
18847 Формування механізму державної підтримки малих сільськогосподарських товаровиробників (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку екології та природних ресурсів Вінницької ОДА) С.В. Нижник-Оскольський Дрп 2018 5
18717 Пивоварова Ю.С. Вінницький окружний суд 1909-1920 рр.: структура, функції та практики Дрп 2018 4
18665 Аліментні зобов’язання на утримання дітей І. В. Войченко Дрп 2018 3
18664 Правові засади соціального сирітства в Україні Н. В. Мельник Дрп 2018 4
18579 Правове регулювання відпустки в Україні та міжнародний досвід І. С. Хоменко Дрп 2018 8
18435 «Організаційно-економічне регулювання земельних відносин у сільському господарстві» (за матеріалами ТОВ «Днітер-Агро»)» Криворука А.С. Дрп 2018 2
18410 Особливості правового регулювання злочинності неповнолітніх О.А. Слободиська Дрп 2018 3544
18288 Формування та розвиток організаційної культури підприємства (за матеріалами АКПП «Перемога») Лакомський Б.А. Дрп 2018 6
18287 Підвищення ефективності використання кваліфікованого кадрового потенціалу підприємства (за матеріалами ПСГП «Савинецьке») Костянюк В.Ю. Дрп 2018 5
18286 Формування ефективної системи управління та управлінської діяльності на підприємстві (за матеріалами ТОВ «Агроподілля») Ковтун О.Ю. Дрп 2018 3
18285 Формування іміджу підприємства (за матеріалами ТОВ «Агроподілля») Доканін К.Л. Дрп 2018 5
18284 Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства (за матеріалами ПОП «Зоря») Бухенко П.В. Дрп 2018 12
18099 Управління фінансовими ресурсами підприємства АПК (за матеріалами: ТОВ ««Торговий Дім» «Фінпром»») Хакбердієва С.О. Дрп 2018 7
18015 Правове регулювання оплати праці в Україні Т. В. Козлан Дрп 2018 16
18013 Конституційно-правове забезпечення організації та проведення передвиборної агітації в Україні Р. Р. Костюк Дрп 2018 4
18012 Цивільно-правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю Ю. М. Загарій Дрп 2018 6
17893 Розвиток комунікацій в управлінні установою (організацією) (за матеріалами Бершадської РДА) Усаченко У.К. Дрп 2018 3
17890 Формування ділового етикету адміністративного персоналу установи (за матеріалами: Управління праці та соціального захисту населення Ладижинської міської ради) Васильченко Т.О. Дрп 2018 6
17889 Формування організаційної культури органу публічного управління» (за матеріалами Лука-Мелешківської ОТГ) Міщенко В.О. Дрп 2018 8
17800 Конституційно-правові засади децентралізації влади в Україні В. В. Позивай Дрп 2018 4
17799 Юридична відповідальність у трудовому праві Б. П. Кулішко Дрп 2018 4
17704 Конституційне право на працю в Україні А. О. Чапайда Дрп 2018 7
17703 Трудовий контракт з керівником юридичної особи С. О. Танасів Дрп 2018 31
17702 Реалізація конституційного права на освіту в Україні Д. В. Паук Дрп 2018 9
17701 Керівник закладу вищої освіти як суб’єкт трудового права Є. Б. Гнатик Дрп 2018 10
17672 Управління сільськогосподарським підприємством в умовах ринку (за матеріалами «Ободівка-Агро») Гриник І П. Дрп 2018 5
16809 Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі Пронько Л.М., Бабаина О.М. С 2016 599
16808 Система оцінки факторів впливу на ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М. С 2016 509
16807 Становлення та розвиток місцевої влади в Україні Пронько Л.М. С 2016 581
16806 Агроенергетичний потенціал землі в контексті екологічної безпеки Россоха В.В., Пронько Л.М. С 2016 533
16801 Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин Россоха В.В., Пронько Л.М. С 2017 679
16601 Ombudsmen as national institution for protection of the right to education in Ukraine Melnychuk O., Melnychuk M. СWeof 2018 480
16600 Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України Мельничук О.Ф. С 2018 430
16285 Трудовий договір з державним службовцем Сорока Альона Сергіївна Дрп 2018 6
16284 Правове забезпечення діяльності нотаріату в Україні Продан Павло Миколайович Дрп 2018 5
16283 Договір про повну матеріальну відповідальність у трудовому праві Гнатюк Юлія Василівна Дрп 2018 6
16281 Шлюбний договір як форма правового регулювання шлюбних відносин Юрчишина Олена Миколаївна Дрп 2018 8
16279 Правові засади діяльності муніципальної поліції Британ Андрій Андрійович Дрп 2018 4
16251 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Краснова О.А. Дрп 2018 7
15348 Теоретико-правові засади адвокатури в Україні А.В. Булгакова Дрп 2018 10
15218 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Ковальчук А.В. Дрп 2018 9
15046 Формування ефективної системи трудових відносин на підприємстві Сироветник С. Дрп 2018 6
15021 Теоретико-правові засади ювенальної юстиції Барчук Оксана Вадимівна Дрп 2018 6
14951 Конституційне право на вільний розвиток особи в україні Кривенко О. О. Дрп 2018 7
14950 Конституційне право на інформацію в Україні Сорока Б. Л. Дрп 2018 10
14949 Інститут дисципліни праці в трудовому праві україни Комарівський В. В. Дрп 2018 7
14948 Теоретико-правові засади соціального забезпечення Залєвська В. М. Дрп 2018 6
14947 Правове регулювання робочого часу Гнатик Б. Б. Дрп 2018 8
14946 Цивільно-правові способи захисту права власності Гайдай А.С. Дрп 2018 9
14213 Правове регулювання соціального захисту в україні Кроча Х. В. Дрп 2017 4
14199 Правові засади охорони земель в Україні Дудник Є.Г. Дрп 2017 5
14089 «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ» Жидкова Т. Г. Дрп 2017 4
14088 «теоретико-правові засади правомірної поведінки» Пронь Ю. В. Дрп 2017 4
14087 Адміністративний договір у системі форм державного управління Вендичанський О. В. Дрп 2017 5
14086 Конституційно-правовий статус народного депутата україни Брухаль О. Л. Дрп 2017 4
14085 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в україні Гудзій М. В. Дрп 2017 4
14084 Правове регулювання творчих відпусток в україні Бець О.В. Дрп 2017 6
13951 «Управління виробничими ресурсами в аграрних підприємствах (за матеріалами ПП «Еліта»)» Остапчук Г.О. Дрп 2017 3
13950 «Управління конкурентоспроможністю продукції (за матеріалами ПОП «Зоря»)» Волинець Л.Г. Дрп 2017 3
13905 Планування та прогнозування діяльності організації (за матеріалами ТОВ Ковінько-Ковбаси») Корнєєва О.С. Дрп 2017 11
13904 Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту (за матеріалами ПОП «Зоря») Герасименко Е.А. Дрп 2017 13
13903 «Управління конфліктами в трудовому колективі (за матеріалами СФГ «Ескіт»)» Гелетко О.М. Дрп 2017 4
13902 «Управління ресурсозбереженням на підприємстві (за матеріалами ПСП «Савинецьке»)» ПогрібнаО.Ю. Дрп 2017 7
13901 «Організаційно-економічний механізм мотивації господарської діяльності підприємства (за матеріалами ПП «Еліта»)» Сомик А.С. Дрп 2017 3
13900 «Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля»)» Близхнюк А.М. Дрп 2017 7
13418 Конституційне право на освіту в Україні Тесля Уляна Вячеславівна Дрп 2017 8
13361 Теоретико-правоі засади громадянського суспільства Козицький Сергій Миколайович Дрп 2017 8
13359 Юридична відповідальність за хуліганство Яцик Олександр Андрійович Дрп 2017 7
13358 Правове регулювання охорони праці окремих категорій працівників Шоференко Ганна Олегівна Дрп 2017 7
13350 Делікти в трудовому праві України Абдуллаєв Алі Натіг огли Дрп 2017 6
13349 Конституційно-правовий статус Президента України Бондаренко Вадим Ігорович Дрп 2017 7
13312 Становлення та розвиток українського конституціоналізму Сухіна К.В. Дрп 2017 6
12480 Прававе регулювання праці у сільському господарстві в україні Марченко Вадим Володимирович Дрп 2017 5
12386 Професійні спілки як суб’єкти трудового права Луценко Олександр Володимирович Дрп 2017 5
12385 Теоретико-правові засади демократії Коваль Павло Ігорович Дрп 2017 7
12285 Конституційно-правовий статус уповноваженого верховної ради україни з прав людини Гедзенко Андрій Геннадійович Дрп 2017 5
12284 Теоретико-правові засади інтеграції україни до європейського союзу Качевська Ірина Геннадіївна Дрп 2017 7
12283 Джерела трудового права україни Гоменюк Андрій Олександрович Дрп 2017 5
12282 Цивільно-правове регулювання договору позички в україні Жупанов Петро Петрович Дрп 2017 7
11535 Екологічне законодавство України стан і перспективи розвитку Ямцун Г.І. Дрп 2016 6


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska