The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Факультет обліку і аудиту

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
31304 Management of agricultural business in war conditions:features of accounting and taxation Ishchenko Ya., Semenyshena N., Yevdokymova N., Stepaniuk O., Tsaruk V. СWeof 2022 7
31117 Власний капітал підприємства, особливості його обліку та аналізу Штогрін А.О. Дрп 2022 9
31079 Забезпечення інформаційної функції управління аграрним бізнесом в умовах воєнного стану: особливості бухгалтерського обліку та оподаткування. Іщенко Я.П. Сун 2022 16
31072 Documentation of the production processes of organic crop production. Ishchenko Ya. Суз 2022 5
30911 Особливості реалізації функцій документування витрат органічного виробництва. Іщенко Я.П. Дк 2022 4
30752 Формування системи об’єктів обліку корпоративних прав Іщенко Я.П. Сун 2022 10
30381 Accounting of real costs for the production of organic food: world experience and practice of Ukraine. Ishchenko Y., Podolianchuk O. СWeof 2021 120
29961 Облік і контроль в управлінні виробництвом та реалізацією цукрових буряків Заворотняк Ірина Анатоліївна Дрп 2021 8
29932 Організація та методика обліку виробництва органічної продукції рослинництва в умовах поглиблення євроінтеграції БЕРЕЗЮК Анастасія Олегівна Дрп 2021 5
29871 Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві Грицик Тетяна Олександрівна Дрп 2021 5
29535 Облік і контроль корпоративних прав Христич Катерина Олександрівна Дрп 2021 6
29405 Особливості документування витрат органічного сільськогосподарського виробництва. Іщенко Я.П., Коваль Н.І. Сун 2021 100
29108 Лекція як елемент формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності облік і оподаткування Іщенко Я. П. Сун 2021 157
28559 Lecture for correspondence students as an element of formation of professional competence of accounting and taxation professionals Ishchenko Ya. Суз 2021 166
27383 Облік фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Онищенко Сергій Анатолійович Дрп 2020 20
27277 Облік біологічних активів: теорія, методика, практика Горпинюк О.О. Дрп 2020 8
26721 Economic development of fishery and accounting support of cost management for biological conversion in fish farming of Ukraine comparing to the other CEE countries. Zdyrko N., Ishchenko Ya., Melnyk О. СSc 2020 218
26720 Conceptual approaches of accounting organization in corporate entrepreneurial structures of the agricultural sector of Ukraine Ishchenko Ya. Суз 2020 210
26571 Методика та організація обліку товарно-матеріальних цінностей та розрахунків з постачальниками Костюк Катерина Олександрівна Дрп 2020 8
26019 Облік готової продукції та товарів: теорія, методика, практика Облік готової продукції та товарів: теорія, методика, практика Дрп 2020 7
13520 Програма Всеукраїнської науково-практичоїа конференції «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» Пк 2017 696


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska