The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
2592 Рекламний креатив в Україні А. Янковська, В. М. Бондаренко 2011 293
2591 Сучасний український менеджер: яким він повинен бути? В. О. Андрусенко, Ю. В. Герасименко 2011 456
2248 Управління основними фондами підприємств в сучасних умовах І. В. Переродова, О. С. Колесов 2010 149
2247 Фінансово-економічне регулювання підприємств АПК Я. М. Кубич, А. Г. Мазур 2010 220
2246 Управління лізинговими операціями на підприємствах О. О. Волинець, А. Г. Мазур 2010 234
2245 Підвищення конкурентоспроможності агропромислових підприємств на зовнішньому ринку Л. С. Довгалюк, О. С. Колесов 2010 193
2244 Сучасні аспекти управління запасами в сучасних умовах О. П. Дем"янчук, О. С. Колесов 2010 154
2243 CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту В. В. Федченко, К. В. Мазур 2010 244
2242 Раціональне використання часу менеджера І. В. Демченко, Ю. В. Герасименко 2010 1979
2240 Імідж ділової жінки Л. О. Пура, Ю. В. Герасименко 2010 220
2239 Коучинг як стиль управління організацією А. Д. Борейко, Ю. В. Герасименко 2010 1996
2237 Сила переконання в менеджменті Ю. Ю. Грох, Ю. В. Герасименко 2010 248
2236 Філософія успіху менеджера О. О. Кобзар, Ю. В. Герасименко 2010 708
2235 Творчість в організації О. О. Мудренко Ю. В. Герасименко 2010 251
2234 Біологічні основи харизматичного лідера О. О. Мудренко, Ю. В. Герасименко 2010 140
2232 Біологічні основи харизматичного лідера І. Г. Кучній, Ю. В. Герасименко 2010 196
2231 Невербальні засоби ділового спілкування В. О. Наборська, Ю. В. Герасименко 2010 216
2229 Особливості управління персоналом в ринковій економіці П. Д. Мельник, К. В. Мазур 2010 354
2228 Етикет встановлення контакту при діловій бесіді О. М. Рудик Ю. В. Герасименко 2010 296
2225 Причини та наслідки стресу. Керування стресом О. В. Сирота, К. В. Мазур 2010 1615
2224 Розвиток менеджменту та маркетингу в діяльності підприємств Л. В. Гуцол, А. Л. Правдюк 2010 741
2223 Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні адміністративного району Т. Дмитренко, Н. Ю. Фіщук 2010 267
2222 Управління трудовими ресурсами А. П. Трасковецька, О. П. Скорук 2010 190
2220 Управлінська діяльність менеджера в ринковій економіці О. М. Заєць, Ю. В. Герасименко 2010 181
2219 Міжнародний біржовий ринок товарів А. І. Янковська, Н. Ю. Фіщук 2010 902
2218 Правові аспекти раціонального використання та охорони земель України М. Оверковська, Т. К. Оверковська 2010 302
2217 Історико-правовий аналіз становлення сучасного інституту іпотеки О. Коцюруба, О. П. Письменна 2010 577
2216 Позикова форма праці в Україні та її види В. Карнафель, О. Ф Мельничук 2010 233
2215 Інформаційна безпека в сучасних умовах Т. М. Фурман, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак 2010 272
2214 Сільськогосподарські дорадчі служби та інформаційні системи Р. В. Романець, Л. М. Киш, О. Л. Матвієнко 2010 175
2213 Глобальне інформаційне середовище інвестиційної діяльності О. М. Заєць, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак 2010 336
2212 Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні В. А. Дробчак, Л. М. Киш, О. Л. Матвієнко 2010 163
2211 Стан ринку Інтернет-реклами в Україні Т. І. Бельдій, Т. В. Бондаренко 2010 145
2210 Електронна комерція та інтернет В. В. Федченко, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак 2010 637
2209 Теоретичні аспекти нормування праці Е. А. Кірєєва, В. А. Шовкун 2010 170
2208 Правове регулювання дільності небанківських фінансових установ Л. М. Гладун, С. Я. Ковальчук 2010 178
2207 Правова природа трудового контракту В. В. Буран, О. Ф. Мельничук 2010 284
2206 Європейський вектор: правові гарантії суб"єктам господарювання С. Л. Білобабченко, С. Я. Ковальчук 2010 139
2205 Проблеми мотивації праці в підприємствах АПК Л. Л. Ратушняк, О. С. Колесов 2010 193
2204 Вінницька область у зовнішньоекономічній діяльності В. Мельничук, Н. Ю. Фіщук 2010 169
2203 Вільні економічні зони: переваги та недоліки І. А. Кудимець, Н. Ю. Фіщук 2010 181
2202 Сучасні методи становлення ділових взаємовідносин в апараті управління М. А. Жарук, Ю. В. Герасименко 2010 174
2201 Проблеми функціонування та розвитку виробництва продукції рослинництва в підприємствах АПК О. П. Панадій, А. І. Батіг 2010 258
2200 Організація та економічна ефективність використання трудових ресурсів в умовах реформування І. С. Ковальчук,, І. Й. Табенський 2010 139
2199 Етичні засади українського бізнесу Т. Фурман, Ю. В. Герасименко 2010 146
2198 Особливості державної підтримки регіонального аграрного сектору Г. В. Деркач, К. Ф. Папуша 2010 140
2197 Оплата праці в ринкових умовах: теоретичні та нормативно-правові аспекти С. О. Кафльовський, В. А. Шовкун 2010 147
2196 Оплата праці в тваринництві Т. О. Гуковська, В. А. Шовкун 2010 205
2195 Теоретичні аспекти нормування праці Е. А. Кіреєва, В. А. Шовкун 2010 199
2194 Оплата праці в сільськогосподарському підприємстві В. П. Тетерук, В. А. Шовкун 2010 265
2193 Зерновий ринок України: холодна війна трейдерів та уряду В. В. Безвенюк, В. А. Шовкун 2010 130
2192 Основні фонди і ефективність їх використання О. В. Хмара, В. А. Шовкун 2010 208
2191 Проблема формування собівартості в АПК та шляхи її зниження В. С. Півторак, Н. І. Бурлака 2010 177
2190 Економічні аспекти соціального захисту сільського населення І. В. Малачевська, О. М. Головня 2010 200
2189 Тенденції розвитку ринку праці Вінницької області та стратегія регіональної зайнятості Д. М. Любіна, С. Г. Кафлевська 2010 167


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska