The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
2592 Рекламний креатив в Україні А. Янковська, В. М. Бондаренко 2011 150
2591 Сучасний український менеджер: яким він повинен бути? В. О. Андрусенко, Ю. В. Герасименко 2011 232
2248 Управління основними фондами підприємств в сучасних умовах І. В. Переродова, О. С. Колесов 2010 56
2247 Фінансово-економічне регулювання підприємств АПК Я. М. Кубич, А. Г. Мазур 2010 100
2246 Управління лізинговими операціями на підприємствах О. О. Волинець, А. Г. Мазур 2010 106
2245 Підвищення конкурентоспроможності агропромислових підприємств на зовнішньому ринку Л. С. Довгалюк, О. С. Колесов 2010 86
2244 Сучасні аспекти управління запасами в сучасних умовах О. П. Дем"янчук, О. С. Колесов 2010 66
2243 CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту В. В. Федченко, К. В. Мазур 2010 89
2242 Раціональне використання часу менеджера І. В. Демченко, Ю. В. Герасименко 2010 651
2240 Імідж ділової жінки Л. О. Пура, Ю. В. Герасименко 2010 91
2239 Коучинг як стиль управління організацією А. Д. Борейко, Ю. В. Герасименко 2010 766
2237 Сила переконання в менеджменті Ю. Ю. Грох, Ю. В. Герасименко 2010 109
2236 Філософія успіху менеджера О. О. Кобзар, Ю. В. Герасименко 2010 173
2235 Творчість в організації О. О. Мудренко Ю. В. Герасименко 2010 90
2234 Біологічні основи харизматичного лідера О. О. Мудренко, Ю. В. Герасименко 2010 50
2232 Біологічні основи харизматичного лідера І. Г. Кучній, Ю. В. Герасименко 2010 74
2231 Невербальні засоби ділового спілкування В. О. Наборська, Ю. В. Герасименко 2010 106
2229 Особливості управління персоналом в ринковій економіці П. Д. Мельник, К. В. Мазур 2010 179
2228 Етикет встановлення контакту при діловій бесіді О. М. Рудик Ю. В. Герасименко 2010 116
2225 Причини та наслідки стресу. Керування стресом О. В. Сирота, К. В. Мазур 2010 155
2224 Розвиток менеджменту та маркетингу в діяльності підприємств Л. В. Гуцол, А. Л. Правдюк 2010 305
2223 Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні адміністративного району Т. Дмитренко, Н. Ю. Фіщук 2010 114
2222 Управління трудовими ресурсами А. П. Трасковецька, О. П. Скорук 2010 93
2220 Управлінська діяльність менеджера в ринковій економіці О. М. Заєць, Ю. В. Герасименко 2010 75
2219 Міжнародний біржовий ринок товарів А. І. Янковська, Н. Ю. Фіщук 2010 155
2218 Правові аспекти раціонального використання та охорони земель України М. Оверковська, Т. К. Оверковська 2010 146
2217 Історико-правовий аналіз становлення сучасного інституту іпотеки О. Коцюруба, О. П. Письменна 2010 254
2216 Позикова форма праці в Україні та її види В. Карнафель, О. Ф Мельничук 2010 132
2215 Інформаційна безпека в сучасних умовах Т. М. Фурман, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак 2010 105
2214 Сільськогосподарські дорадчі служби та інформаційні системи Р. В. Романець, Л. М. Киш, О. Л. Матвієнко 2010 59
2213 Глобальне інформаційне середовище інвестиційної діяльності О. М. Заєць, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак 2010 146
2212 Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні В. А. Дробчак, Л. М. Киш, О. Л. Матвієнко 2010 59
2211 Стан ринку Інтернет-реклами в Україні Т. І. Бельдій, Т. В. Бондаренко 2010 36
2210 Електронна комерція та інтернет В. В. Федченко, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак 2010 134
2209 Теоретичні аспекти нормування праці Е. А. Кірєєва, В. А. Шовкун 2010 66
2208 Правове регулювання дільності небанківських фінансових установ Л. М. Гладун, С. Я. Ковальчук 2010 69
2207 Правова природа трудового контракту В. В. Буран, О. Ф. Мельничук 2010 153
2206 Європейський вектор: правові гарантії суб"єктам господарювання С. Л. Білобабченко, С. Я. Ковальчук 2010 51
2205 Проблеми мотивації праці в підприємствах АПК Л. Л. Ратушняк, О. С. Колесов 2010 76
2204 Вінницька область у зовнішньоекономічній діяльності В. Мельничук, Н. Ю. Фіщук 2010 47
2203 Вільні економічні зони: переваги та недоліки І. А. Кудимець, Н. Ю. Фіщук 2010 64
2202 Сучасні методи становлення ділових взаємовідносин в апараті управління М. А. Жарук, Ю. В. Герасименко 2010 66
2201 Проблеми функціонування та розвитку виробництва продукції рослинництва в підприємствах АПК О. П. Панадій, А. І. Батіг 2010 82
2200 Організація та економічна ефективність використання трудових ресурсів в умовах реформування І. С. Ковальчук,, І. Й. Табенський 2010 53
2199 Етичні засади українського бізнесу Т. Фурман, Ю. В. Герасименко 2010 47
2198 Особливості державної підтримки регіонального аграрного сектору Г. В. Деркач, К. Ф. Папуша 2010 57
2197 Оплата праці в ринкових умовах: теоретичні та нормативно-правові аспекти С. О. Кафльовський, В. А. Шовкун 2010 79
2196 Оплата праці в тваринництві Т. О. Гуковська, В. А. Шовкун 2010 68
2195 Теоретичні аспекти нормування праці Е. А. Кіреєва, В. А. Шовкун 2010 95
2194 Оплата праці в сільськогосподарському підприємстві В. П. Тетерук, В. А. Шовкун 2010 127
2193 Зерновий ринок України: холодна війна трейдерів та уряду В. В. Безвенюк, В. А. Шовкун 2010 37
2192 Основні фонди і ефективність їх використання О. В. Хмара, В. А. Шовкун 2010 54
2191 Проблема формування собівартості в АПК та шляхи її зниження В. С. Півторак, Н. І. Бурлака 2010 81
2190 Економічні аспекти соціального захисту сільського населення І. В. Малачевська, О. М. Головня 2010 52
2189 Тенденції розвитку ринку праці Вінницької області та стратегія регіональної зайнятості Д. М. Любіна, С. Г. Кафлевська 2010 68


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska