The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
20966 Сутність поняття «Управління капіталом підприємства» Алескерова Ю. В., Червань О. Г. Тд 2019 9
20956 Agriculture of Ukraine under the joint policy of the european union Rogach S., Vdovenko L., Polishchuk O. С 2019 9
20955 Сучасні технології банків під час здійснення розрахурково-платіжних операцій = Modern technologies of banks in implementation of calculation and payment operations Алескерова Ю. В., Самійленко Г. І. С 2019 6
20944 Валютні операції комерційних банків Алескерова Ю. В., Кізлик О. С. С 2019 28
20887 Пільгове кредитування фермерських господарств Вінницької області Алескерова Ю. В. С 2019 23
20726 Підходи до визначення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах Васалатій І. Тд 2019 18
20725 Забезпечення основними засобами та їх відтворення Санцевич В. Тд 2019 11
20717 Проблеми платоспроможності аграрних підприємств Алескерова Ю. В., Герасимчук В. Г. Тд 2019 12
20677 Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. С 2018 21
20658 Закордонний досвід фінансового забезпечення субєктів господарювання Грищук Н. В., Чугай О. Тд 2019 18
20657 Підходи до фінансування освіти в умовах сталого розвитку Грищук Н. В., Чорна Т. Тд 2019 15
20656 Управління грошовими потоками як важливий елемент фінансової політики підприємства Грищук Н. В., Мулик М. Тд 2019 23
20655 Лізинг як економічна категорія Грищук Н. В., Павлюк І. Тд 2019 25
20653 Фінансове забезпечення як важливий елемент фінансового механізму діяльності підприємств Грищук Н. В., Турчик Т. В. Тд 2018 22
20626 Фінанси підриємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміні Польова О.Л. Мв 2019 0
20625 Економіка і фінанси підприємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Мене Марценюк О.В. Мв 2019 5
20607 Гроші і кредит. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання – Вдовенко Л.О.,Ставська Ю.В.,Грищук Н.В. Мв 2019 2
20606 Гроші і кредит. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання Вдовенко Л.О.,Руда О.Л.,Грищук Н.В. Нп 2019 2
20605 Фінанси.Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Вдовенко Л.О.,Ставська Ю.В.,Грищук Н.В. Мв 2019 4
20604 Фінанси підприємств: методичні вказівки до проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчан Вдовенко Л.О.,Польова О.Л.,Грищук Н.В. Мв 2019 8
20603 Фінанси підприємств. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання Вдовенко Л.О.,Польова О.Л.,Грищук Н.В. Нп 2019 4
20596 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси Прилуцький А.М. Нп 2019 2
20595 Фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Фінанси, банківська Польова О.Л. Мв 2019 1
20594 Державні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня освіти, для галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа Прилуцький А.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2019 4
20593 Економіка і фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» Марценюк О.В. Нп 2019 0
20592 Страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Марценюк О.В. Нп 2019 0
20591 Страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп 2019 0
20585 Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська спра Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв 2019 0
20513 Управління активами як засіб реалізації стратегічних завдань фінансового менеджменту в страховій компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. Тд 2018 40
20506 Аналіз стану та ефективності використання активів страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. Тд 2018 22
20502 Сучасний стан та перспективи розвитку страхування туристів Марценюк-Розарьонова О. В., Нечипорук В. М. Тд 2018 41
20501 Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі Польова О., Гусонька Д. С 2018 56
20500 Формування фінансового потенціалу страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Бондар А. В. Тд 2018 40
20499 Аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств України Марценюк-Розарьонова О. В. Тд 2019 10
20498 Роль іноземних банків на національному ринку банківських послуг Марценюк-Розарьонова О. В., Кошульнікова О. О. Тд 2018 42
20497 Стан та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Марценюк-Розарьонова О. В., Шмігельська В. В. Тд 2018 17
20496 Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування Марценюк-Розарьонова О. В., Озвенчук О. А. Тд 2018 28
20495 Характеристика та значення банківських пасивів Руда О. Л. Тд 2019 18
20494 Theoretical aspects of innovative technologies in management of AIC Polova O. L. Ruda O. L. М 2019 16
20493 Сучасний стан банківської системи України та її конкурентоспроможність Руда О. Л. С 2019 17
20492 Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні та їх вплив на фінансову діяльність банківської системи Руда О. Л. С 2019 17
20491 Сучасний стан діяльності небанківський кредитних установ в Україні Руда О. Л. С 2019 39
20488 Управління грошовими потоками як важливий елемент фінансової політики підприємства Грищук Н. В., Обертинська А. Тд 2019 36
20484 Features of insurance in the field of tourism Martsenyuk-Rozaryonova O. V. С 2018 35
20465 Digital technologies and their impacts on the development of the economy of the country Polova O., Ruda O., Martseniuk-Rozaronova O. М 2019 23
20447 Аналіз демотивуючих факторів впливу на трудову діяльність персоналу підприємства Климчук А. О. С 2019 17
20446 Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні Марценюк О. В. С 2019 43
20370 Реформування податкової системи України, як крок до євроінтеграції Алескерова Ю. В., Григораш М. В. Тд 2019 19
20369 Податкова децентралізація: тенденції та проблеми формування в Україні Алескерова Ю. В., Болехівська В. В. Тд 2019 26
20368 Оптимізація фінансового забезпечення механізму реалізації кредитної політики банку в сучасних умовах Алескерова Ю. В., Цуркан А. О. Тд 2019 25
20367 Корпоративні фінанси та їх функції Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. Тд 2019 22
20366 Фінансова сутність відтворення основних засобів підприємств Алескерова Ю. В., Санцевич В. О. Тд 2019 23
20365 Планування інноваційної діяльності Алескерова Ю. В., Розгон В. В. Тд 2019 14
20364 Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні Алескерова Ю. В., Ващілова Н. В. Тд 2019 23
20362 Фінанси господарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки Алескерова Ю. В., Авдєєва Ю. М. Тд 2019 18
20361 Важливість інновацій в державному секторі економіки Алескерова Ю. В., Левчук М. С. Тд 2019 13
20360 Проблеми та напрями вдосконалення системи управління державними фінансами Алескерова Ю. В., Домбровська В. В. Тд 2019 28
20359 Фінансовий контроль за страховими компаніями Алескерова Ю. В., Астапкевич А. О. С 2019 41
20335 Податковий контроль як основний елемент податкової системи Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. С 2018 22
20172 Кредитні аспекти державної підтримки розвитку аграрного сектору України Алескерова Ю. В., Радченко О. Д., Тодосійчук В. Л. С 2018 85
20170 Фінансовий менеджмент страхових компаній Алескерова Ю. В., Онуфрієць Т. С. С 2019 27
20166 Characteristics of the institutional environment in the agricultural sektor of Ukraine’s economy Vdovenko L., Hryshchuk N. М 2019 24
20165 Депозитна політика банку як основа забезпечення стійкості та надійності ресрусної бази Вдовенко Л. О. С 2019 49
20162 Депозитна політика банків України Алескерова Ю. В., Лучкань В. С. С 2019 42
20141 Стан та перспективи розвитку готельно-ресторанної справи в Україні Мазур С. А., Прилуцький А. М. С 2019 81
20104 Інвестування: Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Янчук В.І. Нп 2019 4
20103 Бюджетна система: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Янчук В.І. Мв 2019 2
20102 Бюджетна система: Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Янчук В.І. Нп 2019 5
20064 Управління фінансовими потоками страхової компанії Алескерова Ю. В., Бусько І. М. С 2019 46
19962 Програма вступного випробування та співбесіди з хімії Сольська Л.П., Мізяківська Л.М., Назарова В.Ф., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19961 Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови Баланюк А.А., Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19960 Програма вступного випробування та співбесіди з фізики Кривонос О.П., Хомяковський Ю.Л., Паламарчук С.І., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19959 Програма вступного випробування та співбесіди з української мови та літератури Лавренчук О.В., Довгорук Н.А., Левицька Л.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19958 Програма вступного випробування з німецької мови Баланюк А.А., Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19957 Програма вступного випробування та співбесіди з математики Гіркова О.В., Мельник Л.А., Олійник Г.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19956 Програма вступного випробування та співбесіди з біології Ходжаніязова Т.О., Бортник Н.М., Ваколюк Т.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19955 Програма вступного випробування та співбесіди з англійської мови Баланюк А.А., Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19954 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Найко Д.А., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19953 Програма вступного випробування та співбесіди з історії України Левчук К.І., Соя В.В., Заболотна А.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19952 Програма вступного випробування та співбесіди з іспанської мови Баланюк А.А., Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19945 Програма для проведення співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19944 Програма вступного випробування та співбесіди з географії Шубович С.П., Ревацька Л.В., Янчук Т.В., Гончарук О.Г., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19934 Фінансова стійкість банку Алескерова Ю. В., Самійленко Г. І. Тд 2019 73
19933 Депозитні операції банків Алескерова Ю. В., Лучкань В. С. Тд 2019 27
19932 Валютний ринок та валютні операції Кізлик О. С., Алескерова Ю. В. Тд 2019 36
19931 Ринок автострахування в Україні: тенденції останніх років Прутська О.О., Міщенко А. Тд 2018 62
19930 Удосконалення кредитної політики банку Прутська О.О., Кравчук О. Тд 2018 28
19929 Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківської системи України Прутська О.О., Татаріна М. Тд 2018 27
19928 Напрями вдосконалення системи гарантування вкладів в Україні Прутська О.О., Рудь Н. Тд 2018 41
19883 Особливості формування системи контролінгу ризиків на підприємствах Алескерова Ю.В., Терещук І.О. С 2018 41
19766 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л., Марценюк – Розарьонова О.В., Пвф 2019 0
19765 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л.,Польова О.Л., Пвф 2019 0
19764 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»" Салькова І.Ю., Прутська О.О., Марценюк – Розарьонова О.В., Руда О.Л., Польова О.Л., Пвф 2019 0
19763 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Салькова І.Ю., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л., Пвф 2019 0
19700 Управління фінансовим контролем (наглядом) за страховими компаніями Алескерова Ю.В., Астапкевич А.О Тд 2019 31
19699 Проблеми розвитку сільських територіальних громад Вдовенко Л.О., Тітов Д. Тд 2018 128
19696 Практичні аспект теоретичної підготовки студентів на основі віртуалізації навчання Янчук В.І. Тд 2018 51
19689 Теоретичні аспекти банківського кредитування малого та середнього бізнесу Руда О.Л. Турчик М.М. Тд 2018 43
19688 Конкурентоспроможність ринку зерна Руда О.Л. Тд 2018 55
19675 Теоретико-методологічні основи депозитної політики комерційного банку Руда О.Л. Маркуш К.Г. Тд 2018 30
19659 Структурно-логічна модель механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу підприємства Климчук А. О. С 2018 43
19551 Фінансовий менеджмент страхових компаній Онуфрієць Т.С., Алескерова Ю.В. Тд 2019 38
19482 Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Рижук О.Ю. Тд 2017 53
19481 Стан розвитку особистого страхування в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Даровік О.О Тд 2017 62
19454 Фінансові потоки страхової компанії Алескерова Ю.В., Бусько І.М. Тд 2019 35
19438 Стратегія і тактика антикризового управління підприємством Прилуцький А.М., Артенюк В.С. Тд 2018 136
19437 Проблеми та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Прилуцький А.М., Гунців В.А. Тд 2018 123
19434 Меманізми антикризового фінансового управління на підприємстві Прилуцький А.М., Артенюк В.С. Тд 2018 55
19433 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства Прилуцький А. М., Тимченко О. В. Тд 2018 41
19426 Облікова ставка НБУ та макроекономічні ризики Прилуцький А.М. Тд 2018 26
19397 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю.В. Тд 2018 52
19396 Джерела формування та оцінка внутріщніх фінансових потоків підприємства Вільчинська Н.Л., Алескерова Ю.В. Тд 2018 48
19385 Банківська криза: сутність, причини та шляхи подолання Вдовенко Л.О., Думбровський В. Тд 2018 45
19383 Особливості страхування сільськогосподарських підприємств Дзюбенко О. Б., Алескерова Ю.В Тд 2018 44
19372 Фінансові ресурси страхових компаній та їх оподаткування Томчук М. О., Льовкіна О. В., Алескерова Ю.В. Тд 2018 36
19371 Сутність міжнародної конкурентоспроможності аграрного підприємства в умовах сьогодення Санцевич В.О., Алескерова Ю.В. Тд 2018 34
19364 Інноваційні підходи до кредитування аграрного підприємства Лесько Л.М., Алескерова Ю.В. Тд 2018 53
19363 Проблеми банківської системи в контексті фінансового забезпечення підприємств аграрного сектору Вдовенко Л.О. Тд 2018 74
19360 Особливості страхування сільськогосподарських культур в аграрному секторі та перспективи його розвитку Якубовська Я. Р., Алескерова Ю.В. Тд 2018 62
19348 Контролінг фінансових ризиків підприємств Терещук І.О., Алескерова Ю.В. Тд 2018 28
19299 Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємств Грищук Н.В., Білоус К. Тд 2018 50
19297 Кредит як балансуюче джерело формування оборотних фондів Семенюк Р. Тд 2018 34
19104 Insurance policy and its models in relation to agriculture (stock-raising, plant-growing) Aleskerova Y.V. С 2015 75
19101 Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні Алескерова Ю.В. С 2014 61
19100 Агрострахование как инструмент управления рисками в сельском хозяйстве Алескерова Ю.В. С 2014 28
19074 Безвідходне вирощування органічної продукції з ефектом поліпшення родючості грунту в умовах дрібного та середнього сільськогосподарського підприємства Янчук В.І. Тд 2018 26
19034 Стан, проблеми та перспективи розвитку страхування туристів в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Нечипорук В.М. С 2018 58
19031 Аналіз фінансового потенціалу страхової компанії та механізму його формування Марценюк-Розарьонова О.В., Бондар А.В. С 2018 60
19024 Удосконалення державних програм розвитку іпотечного ринку житла в Україні Прутська О.О., Зарічук О.Є. С 2018 57
19023 Процедура сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. С 2014 39
19022 Принципи страхування сільськогосподарського виробництва та політика страхування Алескерова Ю.В. С 2012 34
19019 Стратегія ефективного використання і розвитку економічного потенціалу підприємств туристично-рекреаційної сфери Левицька І. В. С 2018 32
19018 Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Грищук Н.В. С 2018 54
19002 Проблеми становлення медичного страхування в Україні Прутська О.О., Неголюк О.Ю. С 2018 47
19001 Особливості об'єднання територіальних громад в Україні Янчук В.І., Мазун В.К. С 2018 44
19000 Удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. С 2014 123
18999 Страхування сільськогосподарського сектору Алескерова Ю.В. С 2014 60
18964 Governmental support to agricultural insurance in the countries of the world Aleskerovа Y.V. С 2014 32
18963 Страхування сільськогосподарських ризиків: проблеми вирішення Алескерова Ю.В. С 2013 40
18962 Сутність кредитного забезпечення інноваційно-інвестиційних проектів у кормовиробництві Алескерова Ю.В. С 2009 29
18958 Сучaсні підхoди мoтивaції тa стимулювaння персoнaлу в ефективнoму упрaвлінні підприємствoм Климчук А. О. С 2018 1959
18948 Формування ефективного механізму кредитування малого та середнього бізнесу в Україні Вдовенко Л.О., Воловодівський Р.Р., Євтухівський М.С. С 2018 57
18947 Стан та перспективи розвитку аграрного сектору в контексті державної політики фінансової підтримки товаровиробників Вдовенко Л.О., Вдовенко С.А. С 2018 162
18941 Структурні компоненти механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. С 2018 63
18940 Матеріальне стимулювання персоналу як основа ефективного управління машинобудівним підприємством Климчук А. О. М 2018 71
18927 Депозитна політика банку та механізм її реалізації Руда О.Л. Маркуш К.Г. С 2018 51
18926 Організація банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні Руда О.Л. Турчик М.М. С 2018 106
18818 Аналіз сучасного стану ринку послуг із страхуванням життя в Україні Польова О.Л., Корчун В.В. С 2018 53
18816 Strategic directions of development of the agricultural market of Ukraine in nowadays international trade conditions Gusonka D., Polova O. С 2018 43
18815 Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring Myronenko M., Polova O., Khaietska O., Koval N. С 2018 86
18814 Місцеві податки у вдосконаленні фінансової політики бюджетних установ Польова О. Л., Василевська А. В. С 2018 45
18813 Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств Логоша Р. В., Польова О. Л. С 2018 39
18762 The labor assessment in forming the enterprise personnel’s motivation Klymchuk A.O. С 2018 100
18742 Механізм формування конкурентоспроможності готельних підприємств Левицька І.В., Климчук А.О. С 2018 55
18655 Депозитна политика банку та механізм її реалізації Зотько Володимир Юрійович Дрп 2018 7
18633 Поточне фінансове планування на підприємстві Запорожець Діана Дрп 2018 2
18518 Управлння фінансовим станом підприємства Губчакевич М. Дрп 2018 9
18513 Фінансові посередники та їх вплив на розвиток інвестиційної діяльності в україні Пийвода Анастасія Олександрівна Дрп 2018 5
18472 Управління процесом фінансування активів на підприємстві Бойко Ю.М. Дрп 2018 3
18457 Банківське обслуговування малого і середнього бізнесу та його удосконалення Євтухівський М.С. Дрп 2018 6
18320 Управління якістю кредитного портфеля банківської установи Кравчук Ольга Вітольдівна Дрп 2018 14
18319 Планування та прогнозування видаткової частини бюджетів місцевих органів самоврядування Мазун В.К. Дрп 2018 10
18296 Міжнародні розрахунки і валютні операції. Методичні вказівки варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальн Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Мв 2018 8
18295 Фінансовий інженіринг. Методичні вказівки варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Мв 2018 8
18294 Медичне страхування в Eкраїні: сучасний стан та перспективи розвитку Неголюк Олена Юріївна Дрп 2018 8
18278 Фінанси місцевого самоврядування: стан, проблеми і перспективи розвитку Жмудь О.Л. Дрп 2018 7
18259 Банківська система україни: сучасні тенденції та перспективи розвитку Щур В.О. Дрп 2018 19
18258 Іноземний капітал в банківському секторі України Склярук О.А. Дрп 2018 11
18239 Фінансова безпека підприємства: методи оцінки та формування механізму її забезпечення Островська І.В. Дрп 2018 17
18234 розвиток сучасних технологій надання банківських послуг в україні Стефанишина Дарина Валеріївна Дрп 2018 2
18232 Прогнозування банкрутства в системі антикризового управління підприємством Яворська О.М. Дрп 2018 12
18231 Організація фінансового менеджменту на підприємстві Михальчишин М.С. Дрп 2018 15
18222 Розвиток банківського маркетингу в сучасних умовах Рибак І.В. Дрп 2018 2
18212 Фінансовий конролінг на підприємствах малого бізнесу Шиманська Олена Павлівна Дрп 2018 14
18211 Банківські фінансові інновації для аграрної сфери Овчаров Максим Ярославович Дрп 2018 8
18210 Фінансовий менеджмент платоспроможності підприємства Тимченко Ольга Віталіївна Дрп 2018 6
18195 Ринок фінансових послуг україни: проблеми та перспективи розвитку Мариніна Юлія Сергіївна Дрп 2018 9
18193 Кредитування юридичних осіб комерційними банками: сучасний стан та перспективи розвитку в україні Франовська А.І. Дрп 2018 5
18192 Innovative approaches to the financial provision of competitiveness of scientific and educational structural subdivisions Grischuk N. V. С 2018 30
18190 Role of the state financial control in the provision of financial security of the state Grischuk N. V. С 2017 80
18189 Гармонізація державної фінансової політики щодо фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. С 2017 89
18188 Структурні компоненти підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Грищук Н. В. С 2017 91
18187 Теоретичні засади формування фінансової компоненти економічної безпеки підприємств Грищук Н.В. С 2016 64
18186 Антикризове фінансове управління підприємством Артенюк Вікторія Сергіївна Дрп 2018 7
18184 Сучасний стан страхового ринку україни та напрямки покращення фінансової надійності страхових компаній Корчун Вероніка Вікторівна Дрп 2018 12
18183 Фінансовий менеджмент грошових коштів на підприємстві Степовий В.О. Дрп 2018 15
18182 Фінансова політика бюджетних установ Василеаська А.В. Дрп 2018 3
18181 Вартісний підхід в управлінні фінансами підприємств Дудар Д.С. Дрп 2018 1
18176 Антикризова інвестиційна стратегія підприємства Березовська І.А. Дрп 2018 8
18168 Фінансові результати комерційного банку: формування та управління Воловодівський Р.Р. Дрп 2018 17
18167 Депозитна політика банку та механізм її реалізації Маркуш Катерина Геннадіївна Дрп 2018 3
18164 Аналіз та перспективи розвитку страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних транспортих засобів Марчук Юлія Юріївна Дрп 2018 10
18157 Управління активами страхової компанії Музиченко Катерина Вікторівна Дрп 2018 3
18156 Управління капіталом страхових компаній Сідак Олена Миколаївна Дрп 2018 3
18136 Стан та перспективи розвитку банківських послуг в Україні Гунців Віра Андріївна Дрп 2018 2
18094 Управління кредитним портфелем комерційного банку Головатюк Н.О. Дрп 2018 5
18093 управління фінансами підприємств середнього та малого аграрного бізнесу Пастушенко О.М. Дрп 2018 6
18090 Аналіз сучасного стану ринку банківських послуг в Україні та напрями його розвитку Марценюк-Розарьонова О.В., Шмігельська В.В. С 2018 94
18089 Аналіз тенденцій функціонування іноземних банків на національному ринку банківських послуг України Марценюк-Розарьонова О.В., Кошульнікова О.О. С 2018 71
18088 Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного стахування в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Озвенчук О.А. С 2018 101
18066 Управління процесом банківського кредитування малого та середнього бізнесу Турчик М.М. Дрп 2018 17
18058 Банківська криза в україні: причини, наслідки та шляхи виходу Думбровський В.А. Дрп 2018 9
18057 Фінансовий менеджмент грошових потоків підприємства Уварова І.І. Дрп 2018 10
18056 Фінансовий менеджмент структури активів підприємства Лукашенко А. Дрп 2018 11
18055 Ефективність залучення депозитних ресурсів комерційними банками в умовах конкуренції в банківській сфері Мокроуз К.С. Дрп 2018 10
18054 Управління фнансовим потенціалом підприємства в умовах конкурентного середовища Торчинська А.І. Дрп 2018 13
18053 Кредитна політика банку та механізми її реалізації Міщенко С.О. Дрп 2018 15
18052 Формування системи управління структурою капіталу підприємства Сидорчук А.І. Дрп 2018 2
18032 Управління кредитним ризиком комерційного банку Коночук Б.А. Дрп 2018 18
18021 Бюджетно-фінансові засади функціонування місцевих бюджетів Мудрак І.П. Дрп 2018 2
18020 Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку Липовецька Крістіна Віталіївна Дрп 2018 7
18019 Фінансова стійкість підприємства та її забезпечення Зайчук З. В. Дрп 2018 4
18011 Джерела фінансування бюджетних установ та їх диверсифікація Озерянська Є.В. Дрп 2018 8
18006 Діяльність банків на ринку овдп в Україні Стратієнко Людмила Юріївна Дрп 2018 4
18005 Корпоративне управління в банках України Баранова Тетяна Юріївна Дрп 2018 5
18004 Перестрахування в системі ризик-менеджменту страхової компанії Потапенко М.О. Дрп 2018 5
18003 Функціонування системи гарантування вкладів в Україні: сучасна практика, проблеми і напрями розвитку Рудь Н.І. Дрп 2018 6
18002 Фінансово – кредитне забезпечення відтворення основних засобів підприємств Мостовик Вікторія Олегівна Дрп 2018 14
17995 Управління прибутком підприємства Потутаровська Л.О. Дрп 2018 13
17994 Управління фінансовими результатами комерційного банку Орищишина О.Ю. Дрп 2018 10
17993 Проблеми та песпективи розвитку кредитування фізичних осіб Огороднічук І.О. Дрп 2018 9
17992 Грошово-кредитна політика нбу та її вплив на діяльність банківських установ Безпалько А.Д, Дрп 2018 5
17991 Іноземний капітал в банківському секторі України Панченко А.В. Дрп 2018 9
17990 Глобалізація фінансових ринків та її вплив на розвиток банківської системи України Татаріна М.А. Дрп 2018 1
17989 Банківські ризики: оцінка та управління ПАТ «АРКАДА» Олейнічук Т.В. Дрп 2018 8
17988 Управління системою врегулювання збитків у автострахуванні Міщенко А.І. Дрп 2018 2
17952 Сучасний стан та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Шмігельська Вікторія Володимирівна Дрп 2018 13
17951 Сучасний стан та перспективи розвитку страхування туристів Нечипорук Віталій Миколайович Дрп 2018 7
17950 Сучасний стан та перспективи розвитку не державного пенсійного страхування Озвенчук Олександр Анатолійович Дрп 2018 8
17949 Роль іноземних банків на національному ринку банківських послуг Кошульнікова Ольга Олександрівна Дрп 2018 5
17948 Формування фінансового потенціалу страхової компанії Бондар Анна Василівна Дрп 2018 4
17884 Розвиток системи перестрахування ризиків при страхуванні майна підприємств Житкевич Діана Олегівна Дрп 2018 8
17789 Система фінансового планування та прогнозування діяльності суб’єктів господарювання Чекалюк А.В. Дрп 2018 11
17764 Методичні рекомендації одо написання та захисту звіту про переддипломну практику для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва другого освітньо го рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адмініструванн Прутська О.О., Вдовенко Л.О. Мв 2018 10
17673 Стратегія управління оборотними активами підприємства Січак В.В. Дрп 2018 18
17599 управління фінансовими ресурсами державних підприємств Ременюк Анастасія Русланівна Дрп 2018 16
17598 Інновації у діяльності страхової компанії Черній Олена Миколаївна Дрп 2018 13
17549 Міжнародні розрахунки і валютні операції. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справ Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Нп 2018 8
17548 Фінансовий інжиніринг. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Нп 2018 9
17483 Організація фінансової роботи фермерського господарства Гурніцька Світлана Олександрівна Дрп 2018 12
17482 Управління пасивними операціями комерційного банку Гранат Юлія Юріївна Дрп 2018 8
17451 Методичні підходи до оцінки ефективності кредитних відносин Вдовенко Л.О. С 2018 117
17402 Фінансовий потенціал аграрного підприємства та його реалізація Коробчук Аліна Романівна Дрп 2018 17
17401 Банківське споживче кредитування населення та його розвиток в Україні Дзюбенко Анна Дмитрівна Дрп 2018 10
17400 Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку Кривулько Богдан Володимирович Дрп 2018 16
17286 Ефективне управління структурою капіталу - основа стабільності розвитку підприємства Вдовенко Л.О., Сидорчук А.І. Тд 2018 141
17240 Організація фінансової роботи фермерського господарства Алескерова Ю.В., Гурніцька С.О. С 2018 79
17222 Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств Вдовенко Л.О., Михальчишин М.С., Степовий В.О. С 2018 72
17221 Сredit mechanizm of financial support to the agrarian sektor of the economy Vdovenko L., Prutska O., Kolotii S. М 2018 125
17218 Особливості та різновиди сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. С 2018 54
17195 Управління фінансовими ресурсами державних підприємств Алескерова Ю.В., Ременюк А.Р. С 2018 64
17191 Розвиток інноваційної діяльності в страхових компаніях України Алескерова Ю.В., Черній О.М. С 2018 105
17174 Розробка інноваційної тарифної політики сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. М 2016 285
16965 Фінансово-кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств та їхні особливості Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Мостовик В.О. С 2018 137
16964 Управління пасивами комерційного банку Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Гранат Ю.Ю. С 2018 181
16959 Фінансова безпека субєктів підприємництва в аграрній сфері Вдовенко Л.О., Черненко О.С. М 2017 347
16953 Оцінка пріоритетності джерел фінансування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н.В. С 2018 74
16944 Оцінювання земельних ресурсів в Україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи Прутська О. О., Непиталюк А. В. С 2017 127
16942 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О. Г., Прутська О. О., Супрун О. М. С 2017 101
16938 Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України Грищук Н.В. С 2017 223
16924 Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність Лупенко Ю.О., Шпикуляк О.Г. Малік М.Й, Ходаківська О.В., Ковальова О.В., Мамчур В.А., Півторак В.С., Супрун О.М., Прутська О.О., СаковськаО.М., Ксенофонтова К.Ю., Мамчур Л.В., Алєксєєва О.В., ГорбатюкО.В., Грищенко О.Ю., Мартинюк М.П., ГаврилюкВ.Г. та ін. М 2018 105
16917 Тенденції розвитку банківської системи в контексті впливу фінансової кризи Вдовенко Л.О., Думбровський В.А. С 2018 112
16916 Рефінансування як механізм підтримки стабільності банківської системи Вдовенко Л.О. С 2018 53
16915 Організація системи корпоративного управління в банківському секторі України Польова О.Л., Барда Л.В. С 2017 124
16914 Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні Польова О.Л., Кісик А.О. С 2017 172
16913 Маркетингові дослідження формування конкурентного середовища на продовольчому ринку України Польова О.Л., Ціхановська В.М. С 2018 58
16912 Організаційно-економічні аспекти енергоощадного виробництва молока Польова О.Л. М 2017 258
16911 Управління фінансовими ресурсами аграрних підприємств = Management financial resources of agricultural enterprises Польова О. С 2017 161
16870 Аспекти фінансової безпеки України в контексті євроінтеграції Гуцаленко О.О. С 2018 59
16869 The role of socially responsible marketing in the reproduction of the human capital and reduce of its fiktivization processes Brintseva O., Hutsalenko О., Dmitruk S. С 2017 191
16868 Інституційний механізм формування пропозиції органічної продукції Гуцаленко О.О. Тд 2015 175
16867 Аналіз динаміки окремих показників фінансової безпеки України Гуцаленко О.О. С 2018 111
16866 Фінансові потоки як інструмент управління підприємствами АПК Гуцаленко О.О. С 2017 146
16846 Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises Aleskerova Y., Mulyk T., Fedoryshyna L. С 2018 205
16845 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. Тд 2018 71
16726 Кредит як підгрунття взаємовідносин підприємств та комерційних банків Руда О.Л. С 2018 109
16725 Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг Руда О.Л. С 2018 207
16724 Становлення іпотечного кредитування в Україні Руда О.Л. С 2018 145
16708 Аутсорсинг в управлінні інноваціями страхової компанії Черній О. М., Алескерова Ю. В. Тд 2018 71
16702 Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні Алескерова Ю.В., Дзюбенко A.Д С 2018 67
16701 Управління капіталом страхових компаній Алескерова Ю.В., Сідак О.М. С 2018 134
16536 Стан розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні Руда О.Л. С 2017 185
16535 Сутність фінансового контролінгу на підприємствах малого бізнесу в Україні Шиманська О.П., Алескерова Ю.В. Тд 2017 102
16436 Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспект Марценюк-Розарьонова О.В. С 2017 194
16435 Розвиток ринку автострахування в Україні : проблеми та перспективи Марценюк-Розарьонова О.В., Марчук Ю. Ю. С 2018 103
16434 Страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень Марценюк-Розарьонова О.В., Якубовська Я.Р.,Чорнопищук О.М. С 2018 82
16406 Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine Aleskerova Yuliia, Fedoryshyna Lidiia М 2018 101
16401 Аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства Алескерова Ю.В., Коробчук А.Р. С 2018 113
16400 Управління фінансування приватної школи та її вдосконалення Алескерова Ю.В., Вигівська А.О. С 2018 103
16384 Особливості страхування в аграрному секторі Марценюк-Розарьонова О.В., Чорнопищук О.М., Якубовська Я.Р. С 2018 62
16325 Перестрахування майна підприємства Алескерова Ю.В., Вільчинська Н.Л., Житкевич Д.О. С 2018 52
16320 Менеджмент капіталу страхової компанії Сідак О.М., Тодосійчук В.Л Тд 2018 70
16239 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки до написання курсових робіт підготовки здобувачів вищої освіти другого рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в вищих навчальних закла Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2018 8
16134 Публічні фінанси. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Мв 2018 9
16110 Публічні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Нп 2018 9
16018 Банківський менеджмент. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківськ Прутська О.О. Нп 2018 3
16017 Фінансова система. Методичні вказівки до проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми нав Вдовенко Л.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Мв 2018 18
16016 Фінансова система. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання Вдовенко Л.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Нп 2018 9
15923 Наскрізна програма практик другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Алескерова Ю.В. Нп 2018 14
15922 Банківський менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та Прутська О.О. Мв 2018 10
15843 Страхування Алескерова Ю.В. С 2013 483
15834 Фінансово - економічний словник - довідник по сільському гоподарству Алескерова Ю.В., Воронецька І.С., Корнійчук Г.В., Кравчук О.О. С 2015 278
15821 Пасивні операції банків Алескерова Ю.В. Гранат Ю.Ю. Тд 2018 167
15819 Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні Алескерова Ю.В., Дзюбенко А.Д. Тд 2018 501
15817 Управління фінансуванням приватної школи та її вдосконалення Алескерова Ю.В., Вигівська А.О. Тд 2018 205
15814 Фінансово-інноваційні банківські технології для аграрних підприємств (аграрні розписки) Алескерова Ю.В., Вільчинська Н.Л., Овчаров М.Я С 2018 198
15813 Управління фінансовими ресурсами підприємств регіону Тодосійчук В. Л., Ременюк А. Р Тд 2018 349
15812 Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Мостовик В. О., Алескерова Ю. В. Тд 2018 189
15811 Управління фінансовою роботою у фермерському господарстві Гурніцька С., Алескерова Ю.В. Тд 2018 268
15728 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, С.В. Колотій Нп 2018 5
15727 Методичні вказівки до виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Мв 2018 23
15726 Методичні вказівки до виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Польова О.Л. Мв 2018 24
15725 Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Нп 2018 10
15724 Програма до виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Польова О.Л. Нп 2018 16
15628 Програма вступного випробування з хімії Сольська Л.П., Мізяківська Л.М., Назарова В.Ф., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 54
15555 Банківська система. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справ О.О. Прутська О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова. Мв 2018 11
15554 Банківська система. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхува Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Нп 2018 12
15553 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа т О.Л. Руда, С.В. Колотій, О.В. Марценюк-Розарьонова; Панадій Л.О. Мв 2018 12
15552 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Нп 2018 7
15551 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Мв 2018 22
15550 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кіберн Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Нп 2018 6
15547 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Шаманська О.І., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л. Пвф 2018 5
15546 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л. Пвф 2018 5
15545 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Екон Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Мв 2018 6
15544 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Шаманська О.І., Прутська О.О., Марценюк – Розарьонова О.В., Руда О.Л., Польова О.Л., Пвф 2018 5
15536 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм и навчання з дисципліни « Фінансовий менеджмент » освітнього ступеня «Магістр» галузі знань: 07 «Управління та адм Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2018 6
15506 Фінанси зарубіжних країн. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банкі Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О., Вільчинська Н.Л. Мв 2018 11
15497 Фінанси зарубіжних країн. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О., Вільчинська Н.Л. Нп 2018 9
15418 Підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств Алескерова Ю. В., Коробчук А. Р. Тд 2018 439
15417 Перестрахування ризиків при страхуванні майна Житкевич Д.О. Науковий керівник Алескерова Ю.В. Тд 2018 84
15416 Інноваційні банківські технології в аграрних підприємствах Алескерова Ю.В., Овчаров М.Я. Тд 2018 14
15397 Ринок банківських послуг для фізичних осіб: проблеми та перспективи Алескерова Ю.В., Кривулько Б.В. С 2017 206
15396 Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу Алескерова Ю.В., Шиманська О.П. С 2017 181
15379 Фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова частина фінансового механізму держави Алескерова Ю.В. С 2016 109
15358 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л., Польова О.Л. Пвф 2018 5
15313 Стан рефінансування комерційних банків Реверчук А. Дрп 2018 14
15208 банківська система: забезпечення стабілізації та підвищення надійності Лінькова В.В. Дрп 2018 17
15119 Управління фінансовими ризиками в банківській системі Чернюк О.М. Дрп 2018 13
15102 Страхування сільськогосподарських ризиків. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2018 8
15101 Страхування сільськогосподарських ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банків Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Нп 2018 3
15100 Страхування в туризмі. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2018 7
15099 Страхування в туризмі. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм». Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л., Нп 2018 11
15098 Страховий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківсь Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2018 23
15097 Страховий менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страх Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Нп 2018 23
15054 Залучення коштів комерційними банками:інструменти та оцінка Тітов Д. Дрп 2018 19
15053 Управління наповненням місцевого бюджету на напрями його удосконалення Цепла Т. Дрп 2018 10
15037 Управління дебіторською заборгованістю підприємства та напрями оптимізації її структури Розвадівський В.Л. Дрп 2018 11
15036 Корпоративне управління в практичній діяльності вітчизняних банківських установ Барда Л.В. Дрп 2018 9
15035 Контролінг в банку: необхідність та особливості функціонування Кісик А.О. Дрп 2018 33
14981 Фінансове планування. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництвва, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підго Прутська О.О., Гуцаленко О.О. Руда О.Л. Мв 2017 13
14980 Фінансове планування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Гуцаленко О.О., Прутська О.О., Руда О. Л. Нп 2017 9
14979 Фінансова безпека. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Гуцаленко О.О., Колотій С.В. Нп 2017 7
14823 Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адмініструв Прутська О.О., Алескерова Ю. В, Грищук Н.В. Мв 2017 101
14822 Міжнародні фінанси. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Прутська О.О., Алескерова Ю. В, Грищук Н.В. Мв 2017 43
14821 Фінансовий ринок. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Колотій С.В Нп 2017 12
14820 Фінансовий ринок: методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн Колотій С.В. Мв 2017 17
14819 Ринок фінансових послуг. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Прутська О.О., Колотій С.В. Нп 2017 5
14818 Ринок фінансових послуг: методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа Прутська О.О., Колотій С.В. Мв 2017 4
14817 Фінанси. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми на Прутська О.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Мв 2017 15
14816 Фінанси. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Прутська О.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Нп 2017 12
14814 Інноваціний розвиток підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського ступеня галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки», Прутська О.О., Алескерова Ю. В, Грищук Н.В. Нп 2017 36
14813 Міжнародні фінанси. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Алескерова Ю. В., Грищук Н.В. Нп 2017 25
14535 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2017 27
14534 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська с Алескерова Ю.В. , Грищук Н.В. Нп 2017 33
14533 Грошово – кредитні системи зарубіжних країн. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фіна Алескерова Ю.В., Грищук Н.В. Мв 2017 26
14532 Фінансовий менеджменту малому бізнесі. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Алескерова Ю.В., Вдовенко Л.О.. Нп 2017 22
14531 Фінансовий контролінг. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В. Нп 2017 35
14523 Стан та проблеми продовольчої безпеки в Україні Тодосійчук В.Л. С 2017 4
14459 Фінансовий контролінг. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В. Мв 2017 50
14423 Кредитно-інвестиційна діяльність банків України Алескерова Ю.В. С 2017 280
14422 Кредитно-інвестиційна діяльність банків України Алескерова Ю.В. Тд 2017 125
14418 Методичні вказівки для підготовки та написання дипломних робіт для здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Прутська О.О.; Вдовенко Л.О.; Польова О.Л. Мв 2017 61
14416 Фінанси. М етодичні вказівки для написання курсових робіт підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси,бан ківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2017 28
14415 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових підготовки здобувачів вищої освіти другого рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхува ння» в Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2017 57
14364 Фінанси підприємств. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Польова О.Л., Грищук Н.В. Мв 2017 103
14363 Банківська система: методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Польова О.Л., Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2017 41
14362 Гроші і кредит: методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Польова О.Л., Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2017 106
14358 Ринок фінансових послуг. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банків Прутська О.О., Колотій С.В. Мв 2017 11
14292 Аналіз фінансових ризиків підприємства і методи їх нейтралізації Коваль Олександра Олександрівна Дрп 2017 8
14291 Аналіз стану і перспективи розвитку медичного страхування в Україні Пожидаєв Сергій Юрійович Дрп 2017 11
13930 Пасивні операції банків та перспективи їх розвитку в Україні Кошева Олена Олегівна Дрп 2017 3
13914 Управління фінансами страхової компанії Сікорська Тетяна Іванівна Дрп 2017 7
13875 Забезпечення фінансової безпеки страхової компанії Ілюшин В.П. Дрп 2017 8
13862 Бюджетне планування в україні: сучасний стан та проблеми розвитку Янчук Олексій Валерійович Дрп 2017 10
13861 Моніторинг та управління фінансовою безпекою підприємства Колеснік Марина Миколаївна Дрп 2017 7
13860 Банківські ризики: оцінка та управління Симонишена В.В. Дрп 2017 12
13859 Моделі діагностики банкрутства підприємства: ефективне використання та шляхи удосконалення Ревуцька Лілія Анатоліївна Дрп 2017 8
13858 Роль міжбанківських кредитних операцій в діяльності комерційного банку Кукуруза Л.П. Дрп 2017 4
13852 Оцінка і шляхи покращення фінансового стану підприємства Карандюк В.О. Дрп 2017 8
13851 Система банківського кредитування реального сектора економіки Гнатюк Вікторія Олексіївна Дрп 2017 5
13850 Перспективи розвитку системи рефінансування комерційних банків Костенко Юлія Володимирівна Дрп 2017 2
13843 Тенденції і перспективи розвитку автотранспортного страхування в Україні Головащенко С.М Дрп 2017 3
13820 Активізація кредитної діяльності банківської системи України Шамутило А.Ю. Дрп 2017 5
13815 Розвиток іпотечного кредитування в Україні: проблеми та перспективи Безпалько О.В. Дрп 2017 3
13814 Страхування життя та його розвиток в сучасних умовах україни Штельмах Олександр Вікторович Дрп 2017 6
13813 Інтернет технології у розвитку системи банківських послуг Загика Сніжана Вікторівна Дрп 2017 2
13801 Стратегічне управління в комерційному банку Домбрівська Л.В. Дрп 2017 5
13709 Фінансова політика підприємства: оцінка факторів впливу і напрями підвищення ефективності Пустовіт Ірина Анатоліївна Дрп 2017 4
13696 Оцінка інвестиційного потенціалу страхових компаній регіону Бортник Юлія Олегівна Дрп 2017 6
13467 Формування іпотечних кредитних ресурсів фінансових установ Архіпов О.О. Дрп 2017 7
13458 Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів Васильченко Я. Дрп 2017 5
13452 Забезпечення та розвиток фінансових інтернет-послуг в банківській діяльності Слюсар О.О. Дрп 2017 5
13449 Розвиток банківської системи україни в умовах вдосконалення банківського нагляду Сеник Ю.І. Дрп 2017 10
13431 Ринок банківських послуг в Україні : тенденції та перспективи розвитку Сатановська І.О. Дрп 2017 12
13430 Стратегічне управління в комерційному банку Харченко Н. В. Дрп 2017 8
13429 Забезпечення фінансової незалежності місцевого самоврядування Дзюбенко Ганна Дмитрівна Дрп 2017 6
13428 Оцінка і шляхи покращення фінансового стану підприємства Субота Аліна Іванівна Дрп 2017 4
13426 Порівняльний аналіз сегментів ринку страхових послуг Комісарчук Петро Миколайович Дрп 2017 4
13425 Аналіз фінансових ризиків підприємства і методи їх нейтралізації Касько С.С. Дрп 2017 6
13397 Фінансова політика підприємства : оцінка факторів впливу і напрями підвищення ефективності Слєсарєва Юлія Юріївна Дрп 2017 5
13393 Оптимізація структури активів підприємства Качур Н.В. Дрп 2017 5
13367 Моделі діагностики банкрутства підприємства: ефективне використання та шляхи удосконалення Карплюк Станіслав Валерійович Дрп 2017 6
13347 Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством аграрного сектору Лисюк Маріанна Вікторівна Дрп 2017 17
13303 Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі Алескерова Ю.В. С 2016 167
13302 Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства. Алескерова Ю.В. С 2016 92
13301 Фіскальні мультиплікатори в Україні (анг. мова) Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. С 2016 325
13300 Вплив зов.нішніх і внутрішніх факторівна фінансовий механізмуправління інтелектуальним капіталом. Алескерова Ю.В. С 2016 89
13299 Кредитні інновації в агропромисловій сфері України Алескерова Ю.В., С 2016 167
13298 Векторний механізм розвитку страхування в Україні Алескерова Ю.В. С 2016 374
13297 Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства как фактор развития аграрного сектора Алескерова Ю.В., Тодосийчук В.Л., Фурман И.В. С 2016 1
13296 Фіскальна політика розвитку соціально-економічної сфери України Алескерова Ю.В., Мараховська Т.М. С 2016 134
13295 Проблеми впровадження банківських кредитних інновацій в аграрній сфері. Алескерова Ю.В. С 2016 98
13293 Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрямки його розвитку Алескерова Ю.В., Савков О.Д. С 2016 147
13292 Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану. Алескерова Ю.В. С 2016 106
13291 Роль засобів інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів Мараховська Т.М., Алескерова Ю.В., Фурман І.В. Тд 2016 201
13289 Бюджетування як інноваційний підхід в управлінні аграрним підприємством Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. С 2016 189
13288 Практика та удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. Тд 2017 106
13287 Цукрові буряки:економічна ефективність вирощування. Алескерова Ю.В. С 2017 158
13214 Economy agriculture countries: myanmar Aleskerova Y.V. С 2015 252
13162 Страховий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківськоа справа та страхування» Марценюк-Розарьонова О.В. Руда О.Л. Нп 2017 6
13161 «Державні фінанси». Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування Марценюк-Розарьонова О.В. Руда О.Л. Мв 2017 9
13160 Соціальне страхування. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністру Марценюк-Розарьонова О.В. Руда О.Л. Нп 2017 16
13159 Історія фінансів, грошей та кредиту. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Марценюк-Розарьонова О.В. Руда О.Л. Янчук В.І. Нп 2017 3
13158 «Історія фінансів, грошей та кредиту». Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління Марценюк-Розарьонова О.В. Руда О.Л. Янчук В.І. Мв 2017 1
13121 Державні фінанси. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для студен тів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кр Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В., Грищук Н.В., Лавренюк О.І. Мв 2017 10
12854 Національний банк і грошово - кредитна політика . Методичні вказівки для практичних занять та самості йної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 072 «Фінанси, банківська с Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2017 22
12853 Національний банк і грошово - кредитна політика. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Нп 2017 12
12852 Кредитування в АПК. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Нп 2017 7
12851 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2017 5
12850 Фінанси. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2017 17
12747 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю /напрямком 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 6.030508 «Фінанси і кредит». Шаманська О.І., ПрутськоО.О., Польова О.Л., Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2017 3
12746 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю /напрямком 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 6.030508 «Фінанси і кредит». ПрутськоО.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л. Пвф 2017 3
12745 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі освітньо -кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Шаманська О.І., Прутсько О.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л. Пвф 2017 2
12744 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ПрутськоО.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2017 2
12288 Управлінння фінансовою стійкістю страхової компанії прат «страхова компанія «пзу україна» Трачук Наталія Костянтинівна Дрп 2017 17
12287 Управління капіталом підприємства дп моу «вінницьке інженерно-будівельне управління» Лесик Вікторія Русланівна Дрп 2017 3
12286 Управлінння грошовими потоками підприємства пат «дашківці» Красножон Олена Іванівна Дрп 2017 10
12253 Кредит як інструмент фінансуівання діяльності суб'єктів господарювання Солоненко Костянтин Сергійович Дрп 2017 3
12252 Управління фінансовою безпекою підприємства Недомовна В.. Дрп 2017 8
12251 Управління активами підприємства Курілець А.А. Дрп 2017 11
12248 Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрямки його розвитку Савков Олександр Ростиславович Дрп 2017 7
12245 Управління ліквідністю комерційного банку Візнюк владислав юрійович Дрп 2017 9
12244 Особливості формування і використання ресурсів фінансово-кредитних установ Кутергін василь володимирович Дрп 2017 5
12241 Управління власним капіталом підприємства М’ярковська Анжела Сергіївна Дрп 2017 8
12240 Конкурентоспроможність підприємств:основні напрямки підвищення Плясецький Владислав Валерійович Дрп 2017 8
12237 Управління оборотними активами підприємства Жмурко Л.Ю. Дрп 2017 6
12125 Біржовий ринок. Методичні вказівки для проведення практичних занять підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «агрономія» Польова О.Л. Мв 2016 3
12124 Біржовий ринок. Програма (орієнтовна) підготовки здобувачів вищої освіти друго г о освітнього рівня галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «агрономія» в аграрних вищих навчальних закладах Польова О.Л. Нп 2016 6
12123 «Вступ до фаху». Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхува Польова О.Л. Мв 2016 79
12122 «Вступ до фаху». Програма (орієнтовна) підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування» Польова О.Л. Нп 2016 53
12121 Управління фінансовою санацією підприємства. П рограм а (орієнтовна) підготовки здо бувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування» Польова О.Л. Нп 2016 12
12120 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та Польова О.Л. Мв 2016 22
12119 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки до організаці ї самостійної роботи п ідготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справ Польова О.Л. Мв 2016 17
12118 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. П рограм а (орієнтовна) підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківськ Польова О.Л. Нп 2016 12
12117 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. М етодичні вказівки для проведення практичних занять підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціаль Польова О.Л. Мв 2016 20
11517 Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами підприємства Шелест Юлія Анатоліївна Дрп 2016 4
11349 Облік та контроль збутової діяльності підприємств Смірнова Марина Сергіївна Дрп 2016 1
11051 Кредитні операції комерційного банку та їх удосконалення Курочкіна В.І. Дрп 2016 18
10905 Тенденції та перспективи розвитку активних операцій комерційних банків Середа Г.В. Дрп 2016 4
10904 Валютні операції комерційних банків : світова практика та український досвід Бабій Ю.С. Дрп 2016 3
10903 Iнтернет – технoлoгiї тa їх мiсце у рoзвитку системи бaнкiвських пoслуг Бернацька І.В. Дрп 2016 2
10900 Фінансова політика підприємства: оцінка факторів впливу і напрями підвищення ефективності Мельник Тетяна Андріївна Дрп 2016 2
10899 Системна банківська криза: причини і методи регулювання Гринюк Ірина Сергіївна Дрп 2016 4
10898 Комплексна оцінка фінансового стану банківської установи та шляхи її вдосконалення Копач І.О., Прутська О.О. Дрп 2016 7
10887 Розвиток iпотечного кредитування в Українi Юркова Т.С., Прутська О.О. Дрп 2016 1
10886 Управління ліквідністю та платоспроможністю банків Тонкопій І.В., Прутська О.О. Дрп 2016 8
10885 Управління дебіторською заборгованістю підприємства та оптимізація її структури Рогова Т.В., Прутська О.О. Дрп 2016 9
10884 Фінансова стратегія розвитку малого підприємства Побережна В.В., Прутська О.О. Дрп 2016 5
10883 Ринок банківських послуг: тенденції та перспективи розвитку Любчак Л.С., Прутська О.О. Дрп 2016 3
10881 Банківські ризики: оцінка та управління Козяр Т.О., Прутська О.О. Дрп 2016 12
10880 Механізм державного регулювання банківської діяльності в Україні Горільчана В.В., Прутська О.О. Дрп 2016 7
10879 Оцiнка i шляхи покращення фiнансового стану пiдприємства Гайдученко Андрiй Миколайович, Фурман Iрина Володимирiвна Дрп 2016 3
10878 Управління фінансуванням зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації економіки Сухина Вадим Миколайович, Мараховська Тетяна Михайлівна Дрп 2016 4
10876 Економiчний механiзм податкового планування на пiдприємствi Дробот Людмила Вiкторiвна, Мараховська Тетяна Михайлiвна Дрп 2016 1
10865 Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу в Україні: проблеми та перспективи Мартинюк О.А. Дрп 2016 5
10859 Оцiнка iнвестицiйних ресурсiв розвитку пiдприємства Янчук В.І., Пойда В.В. Дрп 2016 3
10858 Проблеми капіталізації банківської системи України Братіцел С.А. Дрп 2016 4
10748 Фінанси, гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізація «М Польова О.Л. Нп 2016 14
10740 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з нормативної дисципліни «Статистика» для студентів денної форми навчання економічного факультету Янчука В.І., Фурман І.В., Балтремус О.М. Мв 2016 178
10739 Фінанси бюджетних установ. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напрям підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" Янчук В.І. Нп 2016 9
10704 Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання 1, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030508 Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2016 9
10703 Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Екон і підпр.о», напряму підготовки 6.030509 Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2016 18
10702 Страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Нп 2016 19
10701 Методо логія організації податкових розрахунків та звітності . Робоча п рограма навчальної дисципліни , третього ( освітньо - наукового) рівня , галузі знань 07 « Управління та адміністрування », спеціальності 071 « Облік і оподаткування » Мараховська Т.М., Алескерова Ю.В.,Федоришена Л.І. Нп 2016 1
10660 Фінанси. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напрям підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" Вдовенко Л.О., Польова О,Л. Мв 2016 3
10584 Фінансова статистика: Методичні вказівки про проведення навчальної практики з "Фінансової статистики " для студентів денної форми навчання економічного факультету ОКР бакалавр за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит" Янчук В.І., Корнійчук А.М. Мв 2016 5
10482 Управління фінансовою санацією підприємства . Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 0350 «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит» Польова О.Л. Нп 2015 4
10481 Управління фінансовою санацією підприємства . Методичні вказівки до організації с амостійної роботи для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 0350 «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит» Польова О.Л. Мв 2015 3
10480 Управління фінансовою санацією підприємства . Методичні вказівки до практичних занять для студе нтів ОКР «Магістр» галузі знань 0350 «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит» Польова О.Л. Мв 2015 2
10448 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Прутська О.О., Польова О.Л., Мараховська Т.М., Руда О.Л., Островська О. Пвф 2016 2
10447 Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Прутська О.О.,, Вдовенко Л.О.,Мараховська Т.М., Руда О.Л., Островська Пвф 2016 0
10446 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" Прутська О.О., Польова О.Л., Руда О.Л., Островська О.В. Пвф 2016 1
10310 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Марценюк-Розарьонова О.В., Вдовенко Л.О., Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Прутська О.О., Руда О.Л. Пвф 2016 0
10309 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Марценюк-Розарьонова О.В., Вдовенко Л.О., Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Прутська О.О., Руда О.Л. Пвф 2016 1
10308 Методичні вказівки виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни "Фінанси" для студентів економічного факультету ОКР "Бакалавр" 6.030508 "Фінанси і кредит" Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Фурман І.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2016 78
10307 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з нормативної дисципліни «Статистика» для студентів денної форми навчання економічних спеціальностей, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», Янчук В.І., Фурман І.В., Балтремус О.М. Мв 2016 166
10302 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит" Марценюк-Розарьонова О.В., Вдовенко Л.О., Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Прутська О.О., Руда О.Л. Пвф 2016 1
10234 Фінансова ефективність діяльності малих підприємств в Україні Соколовська Аліна Олександрівна Дрп 2016 4
10146 Вдосконалення кредитної політики комерційного банку Саламаха Лариса Василівна Дрп 2016 3
10119 Фінaнcoве плaнувaння тa прoгнoзувaння нa підприємcтві Грoмoвa Іринa Ваcилівнa Дрп 2016 1
10103 Депозитні операції комерційних банків та їх вдосконалення Плахотнюк Володимир Володимирович Дрп 2016 4
10080 Фінансове планування банківської діяльності Косенко Альона Ярославівна Дрп 2016 5
10079 Фінансовий стан підприємства, його оцінка та шляхи поліпшення Пиківська Руслана Сергіївна Дрп 2016 16
10070 Економічна сутність та класифікація міжнародного лізингу Фурман І.В., Кочергіна О.Ю. Тд 2014 122
10069 Лондон, як один з провідних зовнішніх валютно-фінансових ринків світу Фурман І.В., Кушнір В.А. Тд 2014 212
10065 Управлiння формуванням, розподiлом i використанням прибутку пiдприємства Керiвник дипломної роботи - Мараховська Тетяна Михайлiвна; Студент-випускник - Дарнопук Iнна Вiкторiвна Дрп 2016 7
10064 Аналіз досвіду і вдосконалення формування банківських ресурсів Гаврилюк Діана Іванівна Дрп 2016 4
10060 Джерела фінансування підприємства та оптимізація структури капіталу Кельман О.В. Дрп 2016 2
10057 Кредитні операції комерційних банків та їх вдосконалення Манжула Д. Дрп 2016 10
10041 Кредитоспроможність підприємства та шляхи її підвищення Пастернак Леся Валентинівна Дрп 2016 2
10039 Управління інвестиційною діяльністю підприємства Чупира Наталя Юріївна Дрп 2016 4
10038 Удoскoнaлeння упрaвління фінaнсoвими рeсурсами підприємствa Бeлічeнкo Гaннa Вячeслaвівнa Дрп 2016 1
10037 Інвестиційна політика підприємства: формування, реалізація та оцінка Андрієнко Ірина Віталіївна Дрп 2016 2
10036 Управління фінансовою безпекою підприємства Мазун Ольга Костянтинівна Дрп 2016 4
9935 Оцінка сучасного стану фондового ринку україни та перспективи його розвитку в системі відтворення економіки Фурман І.В. С 2014 121
9785 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова безпека» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030508 01«Фін Мараховська Т.М., Грищук Н.В. Мв 2015 7
9659 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050801 «Фіна Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2015 72
9657 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності «Фінанси Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2015 15
9656 Фінансовий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Нп 2015 39
9653 Програма навчальної дисципліни "Управління фінансовими ризиками" Вдовенко Л.О. Нп 2015 3
9651 Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеціальності 8.03050801 "фінанси і кредит" галузі знань 0308 "економіка та підприє Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Мараховська Т.М., Руда О.Л. Мв 2015 3
9648 Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" Прутська О.О., Островська О.В Мв 2015 12
9647 Програма з навчальної дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і під Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. Нп 2015 16
9646 “Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економік Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. Мв 2015 35
9645 Програма навчальної дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства”для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.03050801 «Фінанси і Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. Нп 2015 27
9644 “Інноваційний розвиток підприємства” Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.03050801 « Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. Мв 2015 33
9643 Методичні вказівки і завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу для студентів денної форми навчання економічного факультету з дисципліни Управління фінансовими ризиками Вдовенко Л.О. Мв 2015 2
9642 Фінансовий менедмент у малому бізнесі. Методичні вказівки і завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу для студентів денної форми навчання економічного факультету з дисципліни Фінансовий менеджмент у малому бізнесі Вдовенко Л.О. Мв 2015 5
9641 Програма навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент у малому бізнесі" Вдовенко Л.О. Нп 2015 9
9636 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Податковий менеджмент" Мараховська Т.М., Балтремус О.М., к.е.н., Руда О.Л. Мв 2015 1
9635 Програма нормативної навчальної дисципліни "Податковий менеджмент" Мараховська Т.М., Руда О.Л., Балтремус О.М. Нп 2015 3
9634 Методичні вказівки з підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Податковий менеджмент" Мараховська Т.М.,Балтремус О.М. Мв 2015 0
9246 Тенденції розвитку ринку зерна в умовах глобалізації економіки Руда О.Л. С 2014 737
9245 Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового виробництва Л.О. Вдовенко, А.С. М’ярковська Тд 2014 119
9244 Зарубіжний досвід кредитування аграрного сектора та реалії застосування в Україні Л.О. Вдовенко, В.М. Недомовна Тд 2014 111
9243 Банковское кредитование субъектов аграрной сферы: проблемы и пути решения Л.А. Вдовенко, О.С. Вдовенко С 2014 69
9242 Тенденции кредитной активности банков в посткризисный период Вдовенко Л.А. С 2013 96
9201 Банківське кредитування як один із видів забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку агроформуваннь Руда О.Л. С 2014 70
9200 Застава як одна із форм забезпечення повернення банківських позичок Руда О.Л. С 2014 98
9197 Трансформаційні витрати в інституційному механізмі функціонування господарських систем: теоретико-методологічний аспект Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. С 2014 32
9196 Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій Прутська О.О., Шпикуляк О.Г. С 2014 88
9149 Внутрішні загрози фінансової безпеки в глобальних умовах розвитку України Грищук Н.В. Тд 2015 93
9082 Податковий менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» Мараховська Т.М. Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2015 2
9081 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 « Мараховська Т.М. Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В., Мв 2015 1
9024 Економічна суть і сегментація міжнародного кредитного ринку та розширення ресурсної бази банків за рахунок його функціонування Фурман І.В. С 2014 378
8969 Основні критерії рівня фінансової безпекив умовах глобальної конкуренції Грищук Н.В. Тд 2015 62
8818 Переваги та недоліки акцизних зборів Бурлака О.М., Грабенко Л.М. Тд 2013 141
8771 Бюджетне фінансування агроформувань як складова директивного фінансового механізму фінансово-економічної політики держави Грищук Н.В. С 2014 282
8746 Вплив інвестиційного клімату на фінансову стабільність агропромислового сектору України в умовах інтеграції економіки до європейської спільноти Грищук Н.В. С 2014 148
8745 Активізація інвестиційної діяльності агровиробництва-одна із наріжних умов фінансової стабільності агроформувань Грищук Н.В. С 2014 71
8744 Роль комплексної економічної діагностики в системі управління діяльністю підприємства Грищук Н.В. Тд 2014 95
8742 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану агроформувань Грищук н.в. Тд 2014 363
8741 Необхідність фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах системних трансформаційних змін та глоьалізації економічних процесів Грищук Н.В. Тд 2014 89
8630 Страховий менедмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо – кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кред Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2015 9
8629 Страховий менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л., Нп 2015 20
8610 Економіка і фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л., Нп 2015 25
8603 Економіка і фінанси підприємств. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання факультету менеджменту, освітньо – кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.0306 Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2015 32
8470 Програма вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» підготовки ОКР «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» Фурман І.В. Нп 2015 13
8465 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спец Фурман І.В. Мв 2015 14
8458 Іпотечне кредитування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічного факультету денної форми навчання Вдовенко Л.О., Бурлака О.М. Мв 2015 9
8457 Іпотечне кредитування. Навчальна програма для студентів економічного факультету денної форми навчання Вдовенко Л.О. , Бурлака О.М. Нп 2015 3
8426 Програма вибіркової навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг» для підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит» Колотій С.В. Нп 2015 15
8423 Кредитування і контроль. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2015 0
8418 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з курсу «Фінанси» для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Колотій С.В., Грищук Н.В. Мв 2015 1
8415 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Оцінювання застави банківських кредитів» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціаль Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2015 0
8413 Оцінювання застави банківських кредитів. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2015 0
8412 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Кредитування і контроль» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2015 0
8379 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий контролінг» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.030508 Колотій С.В. Мв 2015 4
8378 Бюджетний менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 7.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І. Нп 2015 2
8296 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Корнійчук А. М., Даценко Г. В. М 2015 5
8223 Фінансовий менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 7.03050801 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Нп 2015 2
8222 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 7.030508 Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2015 3
8221 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О.. Грищук Н.В. Мв 2015 7
8220 Навчальна програма нармативної навчальної дисципліни "Місцеві фінанси" ОКР "Спеціаліст", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", спеціальність 7.03050801 "Фінанси і кредит" Мараховська Т.М., Руда О.Л., Бурлака О.М. Нп 2015 0
8219 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фіна Мараховська Т.М. , Руда О.Л., Бурлака О.М. Мв 2015 0
8218 Біржовий ринок. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0901 «Агрономія» напряму підготовки 7090101 «Агрономія» Польова О.Л. Нп 2015 9
8214 Методичні вказівки до підготовки та написання дипломних робіт для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кре Прутська О. О., Шпикуляк О.Г., Руда О.Л., Мв 2015 0
8213 Фінансова санація і банкрутство підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит». Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2015 0
8212 Соціальне страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Нп 2015 15
8211 Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит» з м Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2015 1
8210 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спец Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2015 1
8203 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за спеціальністю 7.03050801 "Фінанси і кредит" Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л., Колотій С.В., Марценюк-Розарьонова О.В., Янчук В.І., Пвф 2015 0
8202 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л., Колотій С.В., Марценюк-Розарьонова О.В., Пвф 2015 0
8201 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит" Шпикуляк О.Г., Вдовенко Л.О., Гуцаленко Л.В., Фурман І.В., Прутська О.О., Руда О.Л., Пвф 2015 2
8107 Ринок фінансових послуг.Навчальна програма дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво " спеціальність 7.03050801 "Фінанси і кредит" економічного факультету Прутська О.О., Глазко Н.Д. Нп 2014 1
8097 Навчальна програма дисципліни (типова). Ринок фінансових послуг. для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050801 – Фінанси і кредит (за спеціалізованими магістерськими програмами) Прутська О.О., Глазко Н.Д. Нп 2014 8
8096 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050801 – Фінанси і кредит економічного факультету Прутська О.О., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв 2014 2
8095 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050801 – Фінанси і кредит (за спеціалізованими магістерськими програмами) еко Прутська О.О., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв 2014 2
8047 Програма та методичні вказівки виробничої (переддипломної) практики для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.03050801 «Фінанси Мараховська Т.М., , Янчук В.І. , Руда О. Л. Нп 2014 1
8046 Програма виробничої (переддипломної) практики для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 8.03050801 «Фінанси та кредит» магістер Прутська О.О., Вдовенко Л.О. Нп 2014 5
8044 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальність 7.030508 «Фінанси і кредит» Мараховська Т.М., Бурлака О.М., Скакун Л.А. Мв 2014 1
7943 Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Д 2014 98
7913 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Грищук Н.В. Мв 2014 3
7912 Казначейська система. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Грищук Н.В. Мв 2014 4
7911 Програма нормативної навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» підготовки ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» Прутська О.О., Фурман І.В. Нп 2014 4
7910 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030503 Прутська О.О., Фурман І.В. Мв 2014 11
7906 Казначейська система. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Марценюк-Розарьонова О.В., Грищук Н.В. Нп 2014 2
7904 Страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2014 12
7903 Страхування .Методичні вказівки до практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2014 3
7902 Страхування сільськогосподарських ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2014 10
7901 Страхування сільськогосподарських ринків.Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму п Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2014 8
7900 Соціальне страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2014 10
7899 Соціальне страхування. Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2014 17
7898 Державні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2014 7
7897 Державні фінанси. Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фін Марценюк-Розарьонова О.В Мв 2014 2
7740 Програма виробничої практики для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л. Нп 2014 8
7652 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6. Фурман І.В., Мв 2014 14
7651 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з нормативної дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підпр Прутська О.О., Фурман І.В. Мв 2014 1
7650 Фінансова безпека. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова безпека» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напря Мараховська Т.М., Колотій С.В., Марченко С.К. Мв 2014 7
7649 Фінансова безпека. Навчальна програма (типова). Вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР Бакалавр, галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика Мараховська Т.М., Колотій С.В., Марченко С.К. Нп 2014 12
7648 Податкова система. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Податкова система» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напр Мараховська Т.М., Колотій С.В. Мв 2014 50
7647 Вступ до фаху. Навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни галузі знань 0305 "Економіеа та підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "фінанси та кредит" фіннансово-економічного факультету Мараховська Т.М., Руда О.Л. Нп 2014 15
7646 Місцеві фінанси. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму п Мараховська Т.М.., Руда О.Л. Мв 2014 0
7645 Вступ до фаху. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підг Мараховська Т.М.., Руда О.Л. Мв 2014 91
7644 Банківська система. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінан Руда О.Л. Мв 2014 4
7598 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприєм Мараховська Т.М., Марченко С.К. Мв 2014 0
7595 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінанси» для студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і Прутська О.О., Марченко С.К. Мв 2014 12
7510 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит" Вдовенко Л.О., Гуцаленко Л.В. Іщенко Я.П., Прутська О.О., Мараховська Т.М. Пвф 2013 0
7333 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Програма Вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» Мараховська Т.М., Марченко С.К. Нп 2013 0
7332 Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства. Польова О.Л. М 2014 2
7279 Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників Марценюк-Розарьонова О.В. М 2013 0
7274 Фінанси. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», освітнь Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2013 45
7272 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціальності « Фінанси та к Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2013 3
7271 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2013 2
7183 Бюджетна система. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Руда О.Л. Нп 2013 17
7182 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Янчук В.І. Руда О.Л. Мв 2013 53
7179 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Державний кредит та державний борг» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», на Колотій С.В., Мараховська Т.М. Мв 2013 1
7178 Податкова система. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінан Мараховська Т.М., Колотій С.В. Мв 2013 1
7177 Податкова система. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» Мараховська Т.М., Колотій С.В. Нп 2013 25
7176 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6 Колотій С.В. Мв 2013 3
7175 Кредитна політика підприємств. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030.508 «Фінанси і кредит». Мараховська Т.М., Колотій С.В. Нп 2013 0
7174 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету спеціальностей: 6.030.508 «Міжнародна економіка», 6.030502 «Економічна кібернетика» Фурман І.В., Грищук Н.В. Мв 2013 3
7172 Фінанси. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Вдовенко Л.О., Фурман І.В., Грищук Н.В. Нп 2013 26
7171 Програма комплексного державного іспиту з фаху, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Мараховська Т.М., Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л., Колотій С.В. Пкд 2013 1
7170 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Банківська система» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.0 Руда О.Л. Мв 2013 1
7169 Банківська система. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Руда О.Л. Нп 2013 2
7168 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Державний кредит і державний борг» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», нап Колотій С.В., Мараховська Т.М. Мв 2013 1
7167 Фінансовий ринок. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030.508 «Фінанси і кредит» Колотій С.В. Нп 2013 0
7166 Фінанси.Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2013 6
7165 Фінансове планування. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Прутська О.О. , Руда О.Л. Нп 2013 3
7164 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Державний кредит та державний борг" підготовки ОКР «Бакалавр» Галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Колотій С.В.. Прутська О.О. Нп 2013 1
7157 «Національний банк і грошово – кредитна політика». Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання фінансово – економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» Вдовенко Л.О. Нп 2013 0
7156 «Національний банк і грошово – кредитна політика». Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання фінансово – економічного факультету (ОКР «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 Вдовенко Л.О. Мв 2013 2
7155 Механізми банківського кредитування в аграрній сфері Вдовенко Л.О. М 2013 0
7037 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів 6.030508 «Бакалавр» Прутська О.О., Вдовенко Л.О. Колотій С.В., Руда О.Л. Мв 2013 34
6983 Методичні вказівки для підготовки та написання випускних бакалаврських робіт для студентів фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси та Прутська О. О. ,Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О. Мв 2013 1
6978 Механізм банківського кредитування в аграрній сфері. Вдовенко Л.О. М 2013 5
6769 Фінанси. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», спеціалізація «Контроль і ревізія», спеціалізація «Контроль в митних органах» освітнь Прутська О.О., Марченко С.К. Нп 2013 19
6711 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області) Руда О.Л. М 2013 2
6377 Інвестиційно-інноваційний потенціал промислового сектора економіки України та напрями його використання в контексті реалізації інвестиційної політики Л. Г. Чернюк, Т. В. Пепа С 2011 97
6374 Прибуток як центральна категорія в економіці підприємства Я. П. Шафорост С 2011 195
6372 Інвестиції в зернопродуктовий підкомплекс як причина та наслідок економічного росту Н. В. Яремчук С 2011 88
6364 Місце та завдання кредиту при забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку Г. В. Корнійчук С 2011 127
6304 Активізація використання інвестиційного потенціалу аграрного сектору Вінницької області М. П. Салтан С 2010 118
6303 Розвиток інноваційної діяльності як основа науково-технічного прогресу в аграрній сфері М. С. Вітков С 2010 149
6300 Принципи побудови процесу розробки фінансової стратегії підприємства Г. В. Блакита С 2010 109
6299 Необхідність та особливості оцінки платоспроможності та ліквідності комерційного банку Н. М. Гудзенко, І. В. Любар С 2010 331
6298 Соціальний аспект податкової політики російської імперії на початку XX століття Ю. В. Котик С 2010 79
6272 Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу підприємства Т. А. Самойлова С 2012 559
6267 Вплив макроекономічного середовища на забезпечення стабільності фінансового сектору О. А. Поліщук, О. А. Сомченков, О. С. Колесов С 2012 86
6258 Особенности учета долгосрочной дебиторской задолженности предприятий Украины Н. П. Майданевич С 2012 141
6250 Роль страхових компаній в розвитку фінансового ринку України Ж. В. Гарбар С 2012 120
6247 Стан банківського кредитування аграрних підприємств Л. О. Вдовенко С 2012 261
6243 Сутність і значення фінансового лізингу в Україні Н. Д. Фаюра, Т. В. Бондар С 2012 157
6227 Динаміка світового виробництва плодів і ягід Л. А. Костюк С 2012 152
6223 Фінансове забезпечення аграрного виробництва Г. М. Калетнік, Г. О. Пчелянська С 2012 248
6221 Лізинг як альтернативна форма фінансування та інвестування в сучасних умовах А. Г. Драбовський С 2012 153
6219 Бюджетування в умовах комп"ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов С 2012 672
6215 Актуальні питання управління дебіторською заборгованістю Г. В. Блакита, О. Т. Бровко С 2012 560
6209 Лізинг в системі розвитку сільських територій Л. Г. Чернюк С 2012 73
6206 Міжнародні інвестиції та їх значення Н. Ю. Фіщук, О. І. Грубеляс С 2012 567
6204 Особливості банківського кредитування підприємств АПК Н. Д. Фаюра, О. О. Костюк С 2012 176
6201 Валютные риски инвестирования в украинскую экономику А. А. Семченков С 2012 56
6198 Накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні: проблеми та перспектива розвитку К. І. Проскуряков С 2012 64
6191 Проблеми та напрями реалізації бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку М. Ю. Мироненко С 2012 60
6189 Проблеми лізингових відносин на сучасному етапі та шляхи їх подолання О. В. Марценюк-Розарьонова, С. В. Зарубенко С 2012 215
6180 Формування фінансової політики агропідприємств при залученні зовнішніх джерел фінансування Н. В. Грищук С 2012 86
6177 Економічний зміст лізингу та його види В. М. Бондаренко, Л. М. Бондаренко С 2012 163
6163 Статистична оцінка системної взаємодії процесів використання енергоресурсів в структурі економічного зростання регіону О. І. Шнаревич С 2012 42
6148 Обгрунтування траєкторії та сукупності заходів трансформації фінансової політики в аграрній сфері О. Л. Правдюк С 2012 88
6051 Розвиток банківського кредитування фермерських господарств: Фурман І.В. М 2013 1
6049 Методичні вказівки з курсу “Фінанси підприємств"до проведення навчальної практики студентами денної форми навчання фінансово-економічного факультету підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0305 Мараховська Т.М., Грищук Н.В., Мв 2013 15
6045 Історія фінансів, грошей та кредиту.Методичні вказівки до проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-професійного рівня «Бакалавр» (галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям Прутська О.О., Янчук В.І., Космина О.М., Мв 2013 0
6044 Фінанси. Міжнародні фінанси. Методичні вказівки про проведення навчальної практики студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Б Вдовенко Л.О., Руда О. Л., Вдовенко О.С. Мв 2013 1
6043 Гроші і кредит. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030.508 «Фінанси і кредит». Вдовенко Л.О., Руда О. Л., Вдовенко О.С. Мв 2013 6
6042 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Гроші і кредит» для студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 Вдовенко Л.О., Марценюк-Розарьонова О.В. , Руда О.Л., Вдовенко О.С., Мв 2013 45
6041 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємниц Янчук В.І., Марченко С.К. Мв 2013 14
6036 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Янчук В.І., Марченко С.К. Нп 2013 8
6033 Інвестування. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 7.03050901 «Облік і аудит», Прутська О.О., Янчук В.І., Фурман І.В. Нп 2013 15
6031 «Історія фінансів, грошей та кредиту».Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» Прутська О.О., Янчук В.І, Космина О.М. Нп 2013 0
6030 Фінанси, міжнародні фінанси. Програма навчальної практики для студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр». Вдовенко Л.О., Руда О. Л., Вдовенко О.С. Нп 2013 1
6029 Гроші і кредит. Програма навчальної практики для студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр». Вдовенко Л.О., Руда О. Л., Вдовенко О.С. Нп 2013 3
6028 Гроші і кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Вдовенко Л.О., Марценюк-Розарьонова О.В. , Руда О. Л., Вдовенко О.С. Нп 2013 11
6027 Інвестування. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Прутська О.О., Янчук В.І., Фурман І.В. Нп 2013 16
5947 Гроші і кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030.508 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О. , Руда О. Л. Нп 2013 13
5882 «Гроші і кредит». Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів заочної форми навчання фінансово-економічного факультету Вдовенко Л.О., Марценюк-Розарьонова О.В.,Грищук Н.В., Мв 2013 0
5881 Гроші і кредит. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету Вдовенко Л.О., Руда О.Л. Мв 2013 2
5880 «Фінанси підприємств» Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» Мараховська Т.М. Космина О.М. Нп 2013 37
5873 Банківська справа. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Фурман І.В. Руда О. Л. Нп 2013 0
5859 Фінансова статистика. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Янчук В.І., Кравцова А.М., Марченко С.К. Нп 2013 7
5858 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Банківська справа» для студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 « Прутська О.О., Фурман І.В., Руда О.Л. Мв 2013 0
5832 Застосування прибутково-енергоощадного коефіцієнта у молочному скотарстві (методичні рекомендації). Польова О.Л. Мв 2013 0
5831 Використання показника енергоощадності приросту живої маси молодняку великої рогатої худоби при виробництві яловичини (методичні рекомендації). Польова О.Л. Мв 2013 0
5776 Етапи митної статистики. Показники статистики тваринництва М. О. Цимбалюк С 2013 37
5771 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит" Вдовенко Л.О., Гуцаленко Л.В. Іщенко Я.П., Прутська О.О., Мараховська Т.М., Пвф 2013 0
5753 Митна статистика зовнішньої торгівлі України Ю. В. Козаренко С 2013 106
5747 Застосування митної статистики у тваринництві В. В. Олійник С 2013 45
5623 Програма навчальної дисципліни «Фінанси зарубіжних країн» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фіна Прутська О.О.,Фурман І.В., Космина О.М. Нп 2013 4
5620 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінанси зарубіжних країн» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підгото Прутська О.О.,Фурман І.В., Космина О.М. Мв 2013 3
5619 Фінанси. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту Освітньо-професійний рівень «Бакалавр» Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Вдовенко Л.О. Марценюк-Розарьонова О.В., Вдовенко О.С. Мв 2013 0
5618 Програма навчальної дисципліни «Валютні операції» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Міжнародна еконо Прутська О.О., Фурман І.В., Нп 2013 0
5616 Фінанси підприємств. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фін Мараховська Т.М., Космина О.М. Мв 2013 41
5614 Фінанси. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів заочної форми навчання факультету обліку і аудиту Фаюра Н.Д.., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2013 0
5613 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Валютні операції» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.03 Прутська О.О., Фурман І.В., Мв 2013 0
5512 Банківська справа.Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи студентами денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст» (галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 7.030509 «Облік і аудит» Фаюра Н.Д, Фурман І.В., Руда О.Л., Мв 2012 0
5511 Банківська справа. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи студентами заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 7.030509 «Облік і аудит») Фаюра Н.Д., Фурман І.В., Руда О.Л., Мв 2012 0
5208 Monnaie et son role dans les echanges economiques modernes  Garnyk A.A.,  Zavgorodna T. Тд 2012 31
5192 The importance of pricing decisions  Voloshyna O.V.,  Hevko A.O. Тд 2012 41
5040 Гроші і кредит. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для галузі 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Вдовенко О.С. Мв 2012 0
5039 «Гроші і кредит» Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту Вдовенко Л.О.,Марценюк-Розарьонова О.В., Вдовенко О.С. Мв 2012 0
4876 Методичні вказівки до виконання навчальної практики студентами денної форми навчання факультетів обліку і аудиту та фінансово-економічного «Облік і аудит» з курсу «Фінанси підприємств» Мараховська Т.М., Грищук Н.В., Мв 2012 0
4871 Фінанси. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету Вдовенко Л.О.,Янчук В.І., Драбовський А.Г., Марценюк-Розарьонова О.В., Фурман І.В., Мв 2012 0
4453 Фінанси. Опорний конспект лекцій Мараховська Т.М., Фурман І.В. Кл 2012 5
4452 Казначейська система. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту Мараховська Т.М., Марценюк-Розарьонова О.В.,Фурман І.В. Мв 2012 4
4451 Програма навчальної дисципліни «Банківська справа» для студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту Фаюра Н.Д., Руда О. Л. Нп 2012 0
4424 Фінанси малих підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту Польова О.Л. Мв 2012 0
4423 Програма навчальної дисципліни «Фінанси малих підприємств» для використання студентами денної форми навчання факультету обліку і аудиту Польова О.Л. Нп 2012 0
4295 Методичні вказівки до оформлення звіту-щоденнику. Вдовенко Л.О., Фаюра Н.Д. Мв 2012 4
4236 Фінансовий ринок. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітньо-професійного рівня «Спеціаліст» Алескерова Ю.В., Марченко С.К., Марценюк-Разарьонова О.В., Мв 2012 1
4167 Страхування. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання факультету обліку і аудиту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Фаюра Н.Д., Марценюк-Розарьонова О.В., Краківський Ю.С. Нп 2011 0
4166 Страхування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», Фаюра Н.Д., Марценюк-Розарьонова О.В., Краківський Ю.С. Мв 2011 0
4164 Страхування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету обліку і аудиту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Фаюра Н.Д., Клочковський О.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2011 0
4161 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету обліку і аудиту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Фаюра Н.Д., Клочковський О.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2012 2
4159 Фінансовий ринок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-професійного рівня «Спеціаліст» Алескерова Ю.В., Фурман І.В., Марченко С.К. Мв 2011 2
4158 Фінансовий ринок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-професійного рівня «Бакалавр» Алескерова Ю.В., Фурман І.В., Марченко С.К. Мв 2011 2
4155 «Фінанси, гроші та кредит». Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0306 «Менеджмент та адміністрування», напрям підготовки 6.03060 Березюк С.В., Фіщук Н.Ю., Марченко С.К. Мв 2012 9
4154 Методичні вказівки з дисципліни «Фінансовий ринок» для проведення семінарських занять студентами денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-професійного рівня «Бакалавр» Алескерова Ю.В., Фурман І.В., Марченко С.К. Мв 2011 2
4114 Необхідність складання бізнес-плану в сільськогосподарських підприємствах Ю. В. Ставська, К. М. Продан С 2012 39
4029 Теоретичні засади аналізу фінансового стану підприємства О. Д. Шевчук, В. С. Рейзер С 2012 29
4026 Державне казначейство України як орган бюджетного контролю Л. В. Голишевська, Г. С. Швець С 2012 58
4016 Аналіз господарської діяльності в системі управління підприємством О. Д. Шевчук, С. Козак С 2012 42
4012 Аналіз інвестиційно-фінансової діяльності підприємства Т. О. Мулик, О. А. Войтенко С 2012 40
3791 Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів 4 курсу навчально-наукового інституту аграрної економіки напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Радченко О.Д. Рп 2011 0
3647 Програма з навчальної дисципліни «Фінансова безпека» для використання студентами денної форми навчання освітньо- професійного рівня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Т.М. Мараховська, А.М. Кравцова, І.В. Фурман, С.К. Марченко Нп 2011 13
3600 Теоретичні аспекти реалізації інноваційної діяльності в сфері сільського господарства І. О. Давидова С 2011 133
3191 Корреляция между селекционируемыми признаками у свиней разных генотипов Т. В. Батковская С 2011 72
3042 Особливості функціонування фінансового ринку регіону В. В. Гевель, М. О. Скічко С 2011 62
3024 Теоретико-методичні основи діяльності регіональних університетів Г. В. Янчук, В. І. Янчук С 2011 59
3022 Відтворення основних засобів банківським кредитом Ю. В. Тодосійчук С 2011 68
3020 До питання про дивіденди:чиї інтереси перемагають? А. В. Сірко, Н. М. Найдич С 2011 82
3018 Оптимальні моделі управління пільговим кредитним портфелем: основна складова безпеки сільськогосподарського сектора України В. М. Лисогор, Н. Д. Фаюра, А. В. Денисюк С 2011 88
2988 Інституційне середовище фінансової діяльності малого бізнесу в сільському господарстві О. Д. Радченко С 2011 80
2986 Особливості бюджетної політики в аграрній сфері економіки Н. Л. Правдюк С 2011 62
2981 Основи методики обліку зобов"язань у фінансово-господарській діяльності аграрних підприємств Л. О. Мармуль С 2011 64
2976 Удосконалення формування звітності про фінансові результати діяльності підприємств Одеської області Т. В. Кохан С 2011 56
2967 Особливості обліку страхування майна О. В. Марценюк-Розарьонова С 2011 57
2954 Источники формирования ресурсов для воспроизводства основных фондов В. В. Прадун С 2011 74
2950 Застосування комплексних підходів до оцінки вартості підприємства І. В. Запорожець, Л. С. Кравчук С 2011 58
2946 Аналітичне забезпечення управління грошовими потоками переробних підприємств АПК Л. А. Бахчиванжи С 2011 67
2944 Оперативний аналіз ресурсозабезпеченості виробництва О. Л. Пльонсак С 2011 47
2943 Роль аналізу в системі податкового менеджменту підприємств Т. О. Мулик, Я. І. Мулик С 2011 53
2942 Моніторинг як інструмент бенчмаркінгу економічного потенціалу підприємств АПК Ю. Ю. Мороз С 2011 43
2916 Кредитування в АПК. Методичні вказівки до вивчення курсу та самостійної роботи студентів спеціальності « Фінанси та кредит» Вдовенко Л.О. Мв 2011 0
2904 Фінаси АПК. Тимчасова навчальна програма для підготовки бакалаврів спеціальності 6 . 0 3 0 5 0 9 " Облік і аудит" А. М. Кравцова, Т. М. Мараховська, С. В. Колотій Тп 2011 0
2903 Фінансова санація та банкрутство підприємств. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів денної форми навчання освітньо - професфйного рівня « Бакалавр » напряму підготовки 6 . 0 3 0 5 0 9 "Облік і аудит" Т. М. Мараховська, А. М. Кравцова Тп 2011 0
2898 Проблеми і перспективи розвитку лізингу в процесі розвитку національної економіки Н. Д. Фаюра, А. В. Городиський С 2011 55
2897 Удосконалення механізму мотивації праці науково-педагогічного персоналу вищих аграрних закладів освіт О. Г. Обмок Мв 2011 54
2896 Напрями вдосконалення державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств А. А. Верзун С 2011 57
2895 Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств І. В. Коваленко С 2011 52
2894 Проблеми залучення інвестицій в АПК України С. К. Марченко, К. І. Долгіх С 2011 57
2893 Ризики сільськогосподарського страхування О. В. Марценюк-Розарьонова, О. Ю. Федоришина С 2011 62
2892 Фінансування інновацій в Україні О. В. Марценюк-Розарьонова, О. Ю. Федоришина С 2011 70
2891 Особливості страхування сільськогосподарських підприємств О. В. Марценюк-Розарьонова, К. М. Кедь С 2011 63
2890 Необхідність інвестицій в економіці України та удосконалення фінансового механізму О. В. Марценюк-Розарьонова, Г. В. Голюк С 2011 48
2889 Фінансова стійкість страхової компанії О. В. Марценюк-Розарьонова С 2011 51
2888 Страхування життя в Україні О. В. Марценюк-Розарьонова, Б. В. Сивак С 2011 61
2887 Проблеми оподаткування страхової діяльності та шляхи їх подолання О. В. Марценюк-Розарьонова, А. С. Кравчук С 2011 42
2886 Механізм здійснення та особливості страхового відшкодування в галузі АПК на сучасному етапі ринкових відносин О. В. Марценюк-Розарьонова, А. О. Ірклій С 2011 50
2884 Система цін в Україні та вплив ціни на економічні процеси і відносини В. І. Янчук, Г. В. Янчук, О. В. Янчук С 2011 57
2883 Світовий досвід кредитування сільськогосподарських товаровиробників Г. М. Рябенко, Ю. В. Степаник С 2011 48
2882 Проблеми розподілу фінансових ресурсів та розвитку сільських територій В. М. Семцов С 2011 48
2879 Пріоритетні напрями розвитку фінансового забезпечення підприємств АПК в умовах подальшої інтеграції України в в європейську та світову економічні системи М. А. Панчук С 2011 54
2877 Відповідність системи кредитного забезпечення системі аграрного виробництва В. М. Ковалів С 2011 85
2876 Роль інноваційного процесу в ефективності залучення інвестиційних ресурсів у сільське господарство О. А. Громов С 2011 64
2875 Фінансовий механізм функціонування суб’єктів господарювання Л. О. Вдовенко, С. О. Вдовенко С 2011 53
2874 Альтернативні системи оподаткування та шляхи їх вдосконалення в галузі АПК Т. М. Мараховська С 2011 64
2872 Кредитування – важливий напрям активізації діяльності фермерських господарств І. В. Фурман С 2011 47
2871 Банківське кредитування лізингових проектів агроформувань С. В. Колотій С 2011 55
2815 Економіка потребує потужної банківської системи Є. В. Кисельов С 2011 134
2802 Сутність фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах господарювання О. О. Мудренко, С. В. Козловський С 2011 65
2718 Формування системи внутрішньогосподарського контролю підприємств С. М. Шаганенко, Л. В. Гуцаленко С 2011 218
2681 Сучасні аспекти управління лізинговими операціями в аграрних підприємствах С. О. Остапенко, О. А. Поліщук С 2011 94
2655 Вдосконалення системи оподаткування як основного економічного методу регулювання І. П. Пекарська, К. В. Мазур С 2011 71
2619 Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров"я підприємства Т. С. Тичко, О. Ф. Томчук С 2011 149
2596 Вдосконалення системи оподаткування як основного економічного методу регулювання І. П. Пекарська, К. В. Мазур С 2011 84
2055 Гармонізація податкового законодавства України в сфері виробництва та використання біопалива з правом ЄС Т. О. Мулик С 2010 76
2046 Проблеми ціноутворення на аграрному ринку України А. Г. Мазур, С. В. Козловський, Г. О. Пчелянська С 2010 173
1960 Статистика. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання В.І. Янчук, Г.В. Янчук, С.К. Марченко. Мв 2007 2
1950 Фінанси, гроші та кредит. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів інституту післядипломної освіти Вдовенко Л.О., Фаюра Н.Д. Мв 2007 0
1947 Фінанси підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу “Фінанси підприємств” для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти Вдовенко Л.О. Мв 2007 3
1944 Статистичні методи в економіці. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни магістрами економічних спеціальностей Янчук В.І., Янчук Г.В., Марченко С.К. Мв 2007 0
1943 Податки в АПК. Робочий зошит для практичних занять Т.О. Мулик, Н.Д. Глазко, І.В.Фурман Рз 2008 0
1939 Тимчасова програма курсу "Статистика" для студентів напрямку "Менеджмент підприємств і організацій" Янчук В.І., Польова О.Л., Марченко С.К. Тп 2007 0
1936 Тимчасова програма курсу "Статистичні методи в економіці" для магістрів економічних спеціальностей складена на основі Освітньо- професійної програми підготовки магістра напрямку 0501 "Економіка і підприємництво" Янчук В.І. Янчук Г.В. Марченко С.К. Тп 2007 0
1926 Податковий менеджмент. Тимчасова програма для студентів факультету економіки і підприємництва із спеціальності 8.050106 "Облік та аудит" ОКР „Магістр” Мулик Т.О. Тп 2007 0
1909 Міжнародні фінанси. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 0501 Економіка та підприємництво спеціальність 7.050106 «Облік і аудит» спеціалізація «Фінансування та кредитування Фаюра Н.Д., Мараховська Т.М., Алескерова Ю.В., Фурман І.В., Мв 2010 3
1859 Лізинг в Україні: сучасний стан Н. Д. Фаюра, Г. В. Єкель С 2010 187
1857 Концепція стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Г. В. Даценко С 2010 92
1772 Аналіз інвестиційних процесів в Житомирській області та механізм їх активізації Т. М. Сукненко, С. Л. Логвиненко, Л. П. Ребець С 2010 55
1761 Надзвичайна діяльність підприємств в умовах кризи неплатежів М. М. Настенко С 2010 115
1759 Уніфікація податкової політики в контексті європейської інтеграції Т. М. Мараховська, С. В. Томчук С 2010 188
1758 Особливості бухгалтерського та податкового обліку витрат на ремонт основних засобів, що збільшують майбутні економічні вигоди М. А. Захарчук С 2010 137
1756 Формування економічної сутності державного фінансового контролю Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий С 2010 309
1713 Роль кредитних спілок в забезпеченні кредитними ресурсами сільськогосподарські підприємства Н. О. Коломієць, А. А. Воронкова С 2010 444
1671 Джерела формування інвестиційних ресурсів Л. А. Феняк С 2010 619
1667 Стимулювання інвестиційної діяльності розвитку зернопродуктового комплексу регіону В. М. Ціхановська, С. В. Томчук С 2010 131
1660 Формування ресурсного потенціалу підприємств АПК: фінансовий аспект С. В. Мамалига С 2010 121
1658 Оцінка інвестиційної привабливості промисловості Вінницької області О. А. Поліщук, Л. В. Ільченко С 2010 90
1657 Моделі фінансово-кредитних ризиків підприємств аграрного сектору в умовах невизначеності В. М. Лисогор, Н. Д. Фаюра, А. В. Голишева С 2010 144
1347 Методичні вказівки з дисципліни “Статистика” до виконання курсових робіт для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітньо-професійного рівня "Бакалавр" Янчук В. І., Кравцова А. М., Марченко С. К. Мв 2010 0
1326 Інвестування. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами факультету економіки і підприємництва денної форми навчання Фаюра Н.Д., Кравцова А.М., Алескерова Ю.В., Фурман І.В. Мв 2010 76
1325 Міжнародні фінанси. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 0501 Економіка та підприємництво спеціальність 7.050106 «Облік і аудит» спеціалізація «Фінансування та кредитування Фаюра Н.Д., Мараховська Т.М., Алескерова Ю.В., Фурман І.В. Мв 2010 9
1323 Фінанси підприємств. Методичні вказівки для проведення семінарських (практичних) занять та виконання самостійної роботи студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Т.М. Мараховська, А.М. Кравцова С.В. Томчук, О.Л. Руда, Мв 2010 53
1288 Іпотечне кредитування. Методичні вказівки для семінарських занять і завдання для організації самостійної роботи для підготовки спеціалістів напряму 0501 "Економіка іпідприємництво" Н.Д. Фаюра, Ю.В. Алескерова. Мв 2009 1
1269 Гроші і кредит. Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять і завдання для самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету економіки і підприємництва денної та заочної форми навчання Н.Д. Фаюра, С.В. Томчук, О.Л. Руда, Мв 2009 0
1267 Банківська справа. Методичні вказівки для семінарських занять і завдання для організації самостійної роботи для підготовки спеціалістів напряму 0501 "Економіка і підприємництво" за спеціальністю 7.050.106 "Облік і аудит " Н.Д. Фаюра, Ю.В. Алескерова, Мв 2009 1
1259 Іпотечне кредитування. робоча програма та методичні вказівки для семінарських занять і завдань для самостійної роботи студентам Н.Д. Фаюра, Ю.В. Алескерова, Мв 2009 1
1248 Іпотечне кредитування. Робоча програма для підготовки спеціалістів напрям підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" Н.Д. Фаюра, Ю.В. Алескерова, Рп 2009 1
1247 Банківська справа. Робоча програма для підготовки спеціалістів напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" Н.Д. Фаюра, Ю.В. Алескерова, Рп 2009 2
1245 Статистика. Методичні вказівки з до самостійної роботи вивчення курсу статистика для напрямку підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання Янчук В.І., Фурман І.В.. Мв 2009 0
1244 Статистика: Методичні вказівки до самостійної роботи вивчення курсу "Статистика" для напрямку підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання Янчук В.І., Янчук Г.В., Фурман І.В., Марченко С.К. Мв 2009 0
1225 Статистика. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів напрямку підготовки 0502 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання (частина II) "Економічна статистика" Янчук В.І., Янчук Г.В., Марченко С.К., Фурман І.В. Мв 2009 0
1150 Облік в бюджетних організаціях. Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050.106 Янчук В.І. Мв 2008 12
1138 Тимчасова навчальна програма з дисципліни "Бухгалтерський облік та статистика" для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 6.130102 “Агрономія” О.Л.Польова, О.В.Марценюк, Тп 2008 0
1087 Облік в бюджетних організаціях Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050.106 В.І. Янчук Мв 2008 0
1013 Фінанси. Методичні вказівки для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання для студентів факультетів економіки і підприємництва та менеджменту. Вдовенко Л.О., Фурман І.В.. Мв 2009 0
1012 Страхування. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів факультету економіки і підприємництва денної і заочної форми навчання. Фаюра Н.Д., Марценюк-Розарьонова О.В. Тп 2009 0
1007 Страхування. Методичні вказівки до семінарських занять та завдання для самостійної роботи для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання . Фаюра Н.Д., Марценюк - Розарьонова О.В., Мв 2009 0
1006 Страхування. Методичні вказівки до семінарських занять та завдання для самостійної роботи для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету економіки і підприємництва денної форми навчання. Фаюра Н.Д., Марценюк-Розарьонова О.В.. Мв 2009 0
1005 Страхування. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи слухачів другої вищої освіти інституту післядипломної освіти заочної форми навчання . Фаюра Н.Д., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2009 0
698 Тимчасова навчальна програма з дисципліни "Фінанси" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за спеціальністю 6.050.100 "Облік і аудит", 6.050.200 "Менеджмент підприємств та організації". Фаюра Н.Д., Польова О.Л., Галишевська Л.В. Тп 2007 0
697 Статистика. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямку підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” (спеціальність “Облік і аудит”) у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної политики України. Польова О.Л. Тп 2008 3
529 Гроші та кредит. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2007 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska