The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Тимчасові програми

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
30814 Програма навчальної дисципліни "Навігаційні системи в АПК" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О.В. 2022 2
20060 Технологія виробництва продукції тваринництва: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Голубенко Т.Л. 2019 34
3788 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.100102 – Механізація за скороченим терміном навчання Богатчук С.С. 2011 385
3784 Політологія. Програма Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030.508 - Фінанси і кредит Богатчук С.С. 2011 431
3680 Тимчасова навчальна програма курсу “ Психологія з основами соціології розроблена у відповідності до навчального плану підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, передбаченого освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра. Клибанівська Т.М., Швець Н.А. 2011 0
3646 Кримінальне право України (Загальна частина). Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030402 ”Правознавство”. Гель А.П., Письменна О.П. 2011 1
3446 Інформатика. Програма навчальної практики для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. 2011 397
3444 Інформатика. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни бакалаврами 1 курсу напряму підготовки 6.030 Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. 2011 342
3437 Web-програмування. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050100 – «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. 2011 2707
3327 Фізика. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.100101–„Енергетика та енергетичні системи в агропромисловому комплексі” в Вінницькому національному аграрному університеті. Дзісь В.Г. , Левчук О.В . 2011 20
2934 Спеціальне кормовиробництво. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7 130201Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " Панько В.В. , Сироватко К.М. Суховуха С. М. 2010 0
2909 Адвокатура в Україні. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство») О.П Письменна, А.П. Гель 2011 3
2908 Технолоя кормів і кормових добавок. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 7.130 201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, спеціалізації «Технологія кормів і кормових добавок” В.М.Костенко, К.М.Сироватко 2011 13
2906 Зберігання та контроль якості кормів. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7 130201Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " Панько В.В. , Сироватко К.М. Суховуха С. М. 2011 2
2904 Фінаси АПК. Тимчасова навчальна програма для підготовки бакалаврів спеціальності 6 . 0 3 0 5 0 9 " Облік і аудит" А. М. Кравцова, Т. М. Мараховська, С. В. Колотій 2011 0
2903 Фінансова санація та банкрутство підприємств. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів денної форми навчання освітньо - професфйного рівня « Бакалавр » напряму підготовки 6 . 0 3 0 5 0 9 "Облік і аудит" Т. М. Мараховська, А. М. Кравцова 2011 1
2902 Міжнародне приватне право. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки напряму підготовки спеціалістів 7.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент ЗЕД») О.П Письменна, О.Ф. Мельничук 2011 1
2848 Програма навчальної дисципліни "Система точного землеробства" для підготовки магістрів напряму підготовки - 0919 "Механізація та електрифікація сільського господарства" Гарькавий А.Д., Холодюк О.В. 2011 3377
2515 Технологія виробництва продукції вівчарства. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Овсієнко С.М. 2010 8
2457 МЕХАНІЗАЦІЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ, ТРАНСПОРТНИХ ТА СКЛАДСЬКИХ РОБІТ ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА для вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 6.090.200 - обладнання переробних та харчових виробництв Любін М.В., Гунько І.В., Кравченко І.Є. 2009 1404
2422 Комп’ютерні мережі і телекомунікації. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму «Менеджмент організації» Н.Р. Веселовська, О.В. Зелінська , І.В. Іонаш 2010 0
2420 Штучний інтелект в економіці. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму «Економіки та підприємництва» Н.Р. Веселовська , О.В. Зелінська 2010 1
2411 Інструментальні програми. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 0501 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050106 - «Облік та аудит» Т.В. Січко, І.В. Іонаш 2010 0
2410 Процеси та апарати переробних і харччових виробництв. Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” у вищих навчальних закладах ІІІ– ІV рівнів акредитації І.П. Паламарчук 2010 1
2328 Інвестиційний менеджмент. Тимчасова програма навчальної дисципліни для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання Герасименко Ю.В., Пчелянська Г.О. 2010 0
2327 Агрофармакологія. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальність 130100 – „Агрономія” Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2010 2
2326 Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямку 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” Первачук М.В., Кравчук Г.І., Кушнір С.Л. 2010 1
2325 Вступ до спеціальності «Харчові технології та інженерія». Тимчасова програма з організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації ОКР – «Бакалавр» В.В.Власенко , М.Д.Гаврилюк 2010 1
2317 Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки і тематика курсових робіт для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Пчелянська Г.О. 2010 0
2316 Тимчасова типова програма з лучного кормовиробництва для студентів V курсу агрономічного факультету (спеціальність 7.130102 «Агрономія», спеціалізація «Кормовиробництво») Макаренко П.С., Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М. 2010 2
2250 Регіональна економіка: типова навчальна програма вивчення дисципліни (спеціальності :6.050.106 – “Облік і аудит”, 6.050.102 – “Економічна кібернетика”) Тодосійчук В.Л., Тодосійчук А.В., Алескерова Ю.В. 2009 4885
2230 Інженерний менеджмент. Програма навчальної дисципліни. І.І.Мельник, І.Г.Тивоненко, С.М.Бондар, В.Д.Войтюк, Г.М.Калетнік, О.П.Скорук, В.К.Садовніков 2009 1862
2133 Типова програма "Автоматизована робота сільськогосподарських машин" Ярошенко Л. В. 2004 555
2044 Ботаніка з основами гідроботаніки. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 6. 130300 «Водні біоресурси» Костенко В.М., Марценюк Н.О. 2010 0
2038 Сучасні технології переробки продукції тваринництва Тимчасова програма з організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації В. В. Власенко В. В. Кольчак 2010 0
2030 Тимчасова програма з дисципліни «Сільськогосподарська меліорація» для студентів агрономічного факультету спеціальність 6.130100. «Агрономія» Підпалий І.Ф., Липовий В. Г., Нейко І.С. 2010 0
2026 Тимчасова навчальна програма з курсу «Економічна теорія» для підготовки бакалаврів Кулібабчук В.В., Нікітченко В.С., Котик Ю.В. 2010 13
2025 Сучасні технології переробки продукції тваринництва Тимчасова програма з організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 8.130 201 Технологія виробництва і переробки продукції тваринн В.В.Власенко В.В.Кольчак 2010 1
2023 Біохімія м'яса і м’ясопродуктів. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 8.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М., Постернак Л.І. 2010 4
2022 Біохімія молока і молочних продуктів. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 7.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М., Постернак Л.І. 2010 5
2021 Тимчасова програма. З організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальністю 7.090 102 01. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва В.В. Власенко, Т.В. Семко, Н.О. Новаленко. 2010 1
1991 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напряму: 7.090215 "Обладнання переробних і харчових підприємств" Огороднічук Г.М.,Шевчук Т.В., Постернак Л.І. 2010 0
1977 Генетика. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 1301 «Агрономія» Мамалига В.С. 2010 0
1976 Дослідження операцій в економіці. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.030502–«Економічна кібернетика» Коляденко С.В.,Черняк Н.І.,Бурденюк І.І. 2010 0
1968 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напрямку: 8.091902 "Механізація сільського господарства”. Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Постернак Л.І. 2010 0
1956 Технологічне обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукці. Тимчасова програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.090215 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» І. П. Паламарчук, Л.В. Фіалковська. 2009 1
1949 Тимчасова навчальна програма курсу “Психологія” Клочко В.І. , Швець Н.А. 2007 2
1945 Тимчасова програма. навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит» Мороз О.О. 2007 0
1941 Тимчасова програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.050201 «Менеджмент організацій» Мороз О.В. 2007 0
1940 Тимчасова навчальна програма з курсу “Міжнародні стандарти аудиту” для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” спеціалізації „Контроль і ревізія” підготовлена викладачами кафедри аудиту та державного контролю Гуцаленко Л.В., Бралатан В.П. 2007 0
1939 Тимчасова програма курсу "Статистика" для студентів напрямку "Менеджмент підприємств і організацій" Янчук В.І., Польова О.Л., Марченко С.К. 2007 0
1938 Загальна електротехніка . Тимчасова навчальна програма М. О. Куцевол 2007 1
1936 Тимчасова програма курсу "Статистичні методи в економіці" для магістрів економічних спеціальностей складена на основі Освітньо- професійної програми підготовки магістра напрямку 0501 "Економіка і підприємництво" Янчук В.І. Янчук Г.В. Марченко С.К. 2007 0
1926 Податковий менеджмент. Тимчасова програма для студентів факультету економіки і підприємництва із спеціальності 8.050106 "Облік та аудит" ОКР „Магістр” Мулик Т.О. 2007 0
1902 Моделювання сільськогосподарських процесів на ПЕОМ. Тичасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 7.090215 "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів Козак Ю.М. 2010 8
1900 Введення в спеціальність. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.030.509 “Облік і аудит” Фостолович В. А. 2010 1
1899 Комп’ютерний аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” Фостолович В. А. 2010 0
1898 Екологічний аудит та інспектування. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040.106 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Фостолович В. А. 2010 1
1897 Екологічний менеджмент і аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.070801 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (0708 – Екологія)» Фостолович В. А. 2010 3
1896 Аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» Подолянчук О.А., Бралатан В.П. 2010 0
1895 Аудит в зарубіжних країнах. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» Подолянчук О.А. 2010 0
1894 Аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності 6.030502 „Економічна кібернетика” Подолянчук О.А. 2010 0
1893 Внутрішньогосподарський контроль. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Подолянчук О.А. 2010 0
1892 Судово-бухгалтерська експертиза. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» Подолянчук О.А. 2010 0
1891 Системи автоматизованого проектування. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" з спеціальностей 7.090215 – "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" та 7.090221 Переяславський О. М. 2010 0
1888 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин, тимчасова програма для підготовки магістрів за спеціальністю 8.130 201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” В.М.Костенко, К.М.Сироватко. 2010 0
1885 Аграрне право України. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.601 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політик Оверковська Т.К., Мельничук О.Ф. 2010 5
1884 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 8.130 201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” В.М.Костенко, К.М.Сироватко. 2010 0
1883 Аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. 2010 0
1882 Тимчасова навчальна програма з курсу «Економічна теорія (основи економічної теорії, мікроекономіка та макроекономіка)» для підготовки бакалаврів з економічних спеціальностей: 6.030601 «Менеджмент» (МПО, ДРУ, МЗЕД) Нікітченко В.С., Брояка А.А., Хаєцька О.П., Клочковська В.О. 2010 51
1880 Моделювання сільськогосподарських процесів на ПЕОМ. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 7.090215 "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівні Козак Ю.М. 2010 0
1879 Моделювання сільськогосподарських процесів на ПЕОМ. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 7.090215 "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівні Козак Ю.М. 2010 0
1878 Вища математика. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму – 6.070800 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Левчук О.В., Новицька Л.І.. 2010 0
1877 Вища математика. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму – 6.070800 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Левчук О.В., Новицька Л.І.. 2010 0
1747 Політична економія. Тимчасова програма для підготовки бакалаврів вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІУ рівнів акредитації зі спеціальностей: 6.030509 - «Облік і аудит» і 6.030502 – «Економічна кібернетика» Нікітченко В.С.. Клочковська В.О. 2010 0
1744 Математичні методи економічного аналізу. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.030502 – «Економічна кібернетика» Поліщук Н.В 2010 1
1743 Оптимізаційні методи вирішення сучасних економічних задач. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.030502 «Економічна кібернетика» Поліщук Н.В. 2010 1
1742 Економічна кібернетика. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика» – «Економічна кібернетика» Поліщук Н.В., Коляденко С.В. 2010 1
1736 Теплотехніка. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» Музичук В. І. 2010 26
1735 Управлінський облік. Тимчасова навчальна програма для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Правдюк Н.Л. Лепетан І.М. 2010 0
1734 Технологія зберігання, переробка продукції рослинництва і стандартизація та управління її якістю. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму 0305 «Облік і аудит» ( спеціальність 6.030509 – «Облік і аудит» Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. 2010 1
1732 Корпоративні інформаційні системи. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І. 2010 1
1731 Корпоративні інформаційні системи. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І. 2010 0
1698 Дослідження операцій в економіці. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.030502–«Економічна кібернетика» Коляденко С.В.,Черняк Н.І.,Бурденюк І.І 2010 0
1694 Моделювання технологічних процесів. Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напряму 1302 „Зооінженерія” спеціальності 8.130 201„Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитац Польовий Л.В., Кучерявий В.П. 2010 15
1693 Інтелектуальна власність. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки 8.050201 «Менеджмент (спеціальність «Менеджмент організацій») О.Ф.Мельничук, О.П.Письменна 2010 0
1685 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Польовий Л.В., Кучерявий В.П. 2010 8
1675 Деталі машин та основи конструювання. Тимчасова типова програма для сільськогосподарських вищих навчальних закладів із спеціальності 6.091901 ,,Механізація сільського господарства” Цуркан О.В. 2008 18
1634 Тимчасова навчальна програма містить тематику теоретичних та практичних занять з курсу теорії ймовірностей та математичної статистики в умовах кредитно-модульної системи навчання Найко Д,.А., Шевчук О.Ф. 2010 0
1625 Тимчасова навчальна програма дисципліни “Національна економіка” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” з напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” і 6.030502 “Економічна кібернетика” Сегеда С.А., Пронько Л.М. 2010 2
1615 Тимчасова навчальна програма з дисципліни «Інформаційно-консультативне забезпечення АПК» для студентів агрономічного факультету спеціальності 8.130102 «Агрономія» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В., Дишкант О.С. 2010 1
1614 «Дорадництво в АПК» Тимчасова навчальна програма з дисципліни для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. 2010 1
1610 ОРГАНІЧНА ХІМІЯ ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.090101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Т.В.Марчак, Ж.О.Румянцева. 2010 2
1609 Інтегрований захист рослин. Тимчасова програма для студентів агрономічного факультету (спеціальність 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”) Окрушко С.Є. 2010 1
1608 Інтегрований захист рослин. Тимчасова програма для студентів агрономічного факультету (спеціальність 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”) Окрушко С.Є. 2010 24
1598 Тимчасова навчальна програма містить тематику теоретичних та практичних занять з курсу теорії ймовірностей та математичної статистики в умовах кредитно-модульної системи навчання Найко Д.А; Шевчук О.Ф. 2010 0
1587 Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Бахарєва Я.В 2010 0
1583 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „ Соціальна екологія ” Н.М. Джура, Г.І. Кравчук, 2010 9
1582 Інформатика та комп’ютерна техніка. Тимчасова навчальна програма дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030601 – «Менеджмент організацій» Найко Д.А., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. 2010 0
1580 Економіка буряківництва. Тимчасова навчальна програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з напряму підготовки 130102 «Агрономія» галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісництво» Березюк С.В., Пронько Л.М., Чорнопищук Т.І. 2010 3
1579 Економіка кормовиробництва. Тимчасова навчальна програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з напряму підготовки 130102 «Агрономія» галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісництво» Березюк С.В., Пронько Л.М., Чорнопищук Т.І. 2010 2
1439 Технологія виробництва продукції тваринництва . Тимчасова навчальна програма Огороднічук Г.М., Бережнюк Н.А., Постернак Л.І. 2008 1
1435 Фізіологія сільськогосподарських тварин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців із спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитаці Чудак Р.А. 2008 2
1434 Державне регулювання відносин власності. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форм навчання (спеціальність 6.030.601 “Менеджмент”, спеціалізація “ДРУ”) Письменна О. П. 2008 0
1427 Податкова система. Тимчасова навчальна програма для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6. 030509 „Облік і аудит” та 6.030502 «Економічна кібернетика» Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Дісяк О.П. 2008 0
1425 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Загальна ентомологія” Т.О.Буткалюк, Н.В.Пінчук, В.А.Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес. 2008 16
1423 Методика наукових досліджень. Тимчасова програма для вищих агарних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” В.М.Костенко, К.М.Сироватко 2008 2
1422 Молоко і молочні продукти. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівня акредитації зі спеціальності 6.090 102 «Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва» Власенко В.В., Новаленко Н.О. 2008 1
1421 Державне регулювання відносин власності. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форм навчання (спеціальність 6.030.601 “Менеджмент”, спеціалізація “ДРУ”) Письменна О. П. 2008 0
1417 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Тимчасова програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.030601 – Менеджменту підприємств та організації в галузі АПК Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. 2008 0
1416 Проектування технологічних процесів технічного сервісу. Базова навчальна програма для студентів факультету мех. с.-г. Музичук В. І., Гуцаленко О. В. 2008 0
1412 Селекція та насінництво кормових культур. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету. Спеціальність 7.130102 “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г. 2008 0
1411 Технологія продуктів забою тварин. Тимчасова навчальна програма В.В.Власенко, М.Д.Гаврилюк 2008 9
1404 Тимчасова навчальна програма для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Огороднічук Г.М., Бережнюк Н.А., Постернак Л.І. 2008 0
1398 Програма технологічної практики для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за спеціалізацією "Технологія переробки молока" Власенко В. В., Новаленко Н. О. 2008 1
1394 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології” Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 2008 3
1393 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” Коваленко Т.М. 2008 34
1392 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Мікробіологія та вірусологія” Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 2008 2
1391 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Загальна ентомологія” Т.О.Буткалюк, Н.В.Пінчук, В.А.Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес 2008 20
1389 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології” Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 2008 0
1388 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” Коваленко Т.М. 2008 14
1380 Фітонцидологія. Тимчасова програма для студентів агрономічного факультету (спеціальність 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”) Окрушко С.Є. 2008 0
1367 Бухгалтерський облік. Тимчасова навчальна програма для студентів спеціальності 6.030601 “ Менеджмент організацій” Новодворська В.В., Настенко М.М.,Остапчук О.В. 2009 0
1362 Інформатика та комп’ютерна техніка. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030601 – «Менеджмент організацій» Тадевосян Р.Г., Яцковська Р.О., Юрчук Н.П. 2010 0
1353 Математичні методи економічного аналізу. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.030502 – «Економічна кібернетика» Поліщук Н.В. 2010 0
1352 Оптимізаційні методи вирішення сучасних економічних задач. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.030502 «Економічна кібернетика» Поліщук Н.В. 2010 0
1351 Економічна кібернетика. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика» Поліщук Н.В., Коляденко С.В. 2010 1
1345 Технологія зберігання, переробка продукції рослинництва і стандартизація та управління її якістю. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. 2010 4
1344 Системи технологій. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6030 «Менеджмент» спеціальності 6.030602 – «Державне регулювання і управління» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. 2009 0
1343 Інформаційні системи та технології обліку. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030509 «Облік і аудит» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. 2010 0
1342 Корпоративні інформаційні системи. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І., 2010 0
1341 Корпоративні інформаційні системи. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І., 2010 0
1319 Гігієна тварин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації Польовий Л.В., Яремчук О.С., Романенко Т.Д. 2010 9
1317 Сільськогосподарська кооперація. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань – 0306 "Менеджмент і адміністрування", напряму підготовки – 6.030601 "Менеджмент" Кафлевська С.Г., Мулик І.І. 2010 0
1305 Біотехнологія в рослинництві «Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів із спеціальності 8.130 102 – «Агрономія» Шерепітко В.В., Прокопчук В.М. 2009 1
1302 Системи підтримки прийняття рішень. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050102 – «Економічна кібернетика» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. 2008 0
1292 Програма комплексного державного екзамену на присвоєння кваліфікації «бакалавр з менеджменту» Мазур А.Г., Кафлевська С.Г., Бойко Ю.М., Колесов О.С. 2009 0
1291 Програма комплексного державного екзамену на присвоєння кваліфікації «менеджер-економіст» спеціальності 7.050201 – менеджмент організацій Мазур А.Г., Кафлевська С.Г., Бойко Ю.М., Колесов О.С. 2009 0
1263 Інформаційні технології. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8130 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальності 8130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Коляденко С.В., Бурденюк І.І. 2009 0
1262 Основи інтерактивних комп’ютерних технологій. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050100 – «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О., 2009 0
1261 «Комп’ютери і комп’ютерні технології». Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Веселовська Н.Р., Мазур В.В., Микульський В.М., 2009 2
1260 Електротехніка та мікропроцесорна техніка. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Механізація сільського господарства» спеціальності 6.050501 - "Машинобудування" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. 2009 1
1250 Тимчасова програма дисципліни “Процеси та апарати переробних і харчових виробництв” розрахована для підготовки студентів спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” за напрямом підготовки 0902 “Інженерна механіка” Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк І.А.. 2009 2
1243 Фітосанітарний карантин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.070801 – „Екологія та охорона навколишнього середовища” у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Пльонсак В.А., Вергелес П.М. 2009 0
1242 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „ Теоретичні основи збалансованого природокористування ” Ю.М. Шкатула, С.А. Вдовенко; Н.М. Джура. 2009 0
1241 Проектування підприємств по переробці молока і молочних продуктів Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму підготовки 1302 «Зооінженерія» спеціальність 7.130201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринн Л.В. Польовий., В.Д. Ящук. 2009 1
1240 Проектування підприємств по переробці м’яса і м’ясних продуктів Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму підготовки 1302 «Зооінженерія» спеціальність 7.130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Л.В. Польовий., В.Д. Ящук. 2009 1
1239 Селекція сільськогосподарських тварин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму підготовки 1302 “Зооінженерія” спеціальність 7.130201, 8.130201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. 2009 4
1238 Тимчасова програма з курсу „Міжнародна економіка” для бакалаврів спеціальностей 6.050106 „Облік і аудит”; 6.050201 „Економічна кібернетика” денної та заочної форми навчання Нікітченко В.С., Головня О.М., . 2009 6
1237 Прикладна зоологія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців із спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Чудак Р.А., Прилуцька М.Д., Паладійчук О.Р. 2009 32
1236 Електронна комерція. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050102 – «Економічна кібернетика» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., 2009 0
1235 Органічна хімія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Т.В. Марчак, М.Ф.Запорожець 2009 13
1234 Фізична і колоїдна хімія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Т.В. Марчак, І.О. Цисарь. 2009 1
1233 Неорганічна хімія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Т.В. Марчак, І.О. Цисарь, Маслоїд А.П.. 2009 3
1231 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель” Патика В. П., Шкатула Ю. М., Первачук М. В. 2009 0
1217 Інформатика та комп’ютерна техніка. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., 2009 0
1216 Аналіз та проектування макроекономічних систем. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з спеціальності 8.0502201 “Менеджмент організацій” Киш Л.М., Потапова Н.А 2008 0
1214 Агрометеорологія. Тимчасова програма для вищих сільськогосподарських навчальних закладів зі спеціальності 6.130100 «Агрономія» Томчук Ю.В., Чернецький В.М.,Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. 2009 13
1213 Захист інформації та криптологія. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 “Економіка та підприємництво” спеціальності 6.050100 - “Економічна кібернетика” Арапов С.М., Денисюк В.О. 2009 1
1211 Управлінські інформаційні системи обліку, аналізу та аудиту. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит» Коляденко С.В., Черняк Н.І., Дзирук С.В. 2009 1
1210 Теорія інформації і кодування. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 “Економіка та підприємництво” спеціальності 6.050100 - “Економічна кібернетика” Арапов С.М., Денисюк В.О., 2009 1
1209 Інформаційні системи і технології обліку та аудиту. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050106 – «Облік і аудит» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. 2009 0
1208 Системи технологій.Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050102 – «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Черняк Н.І., Дзирук С.В., 2009 0
1207 Комп’ютерні мережі. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050102 - “Економічна кібернетика” Арапов С.М., Денисюк В.О. 2009 0
1205 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель” Патика В. П., Шкатула Ю. М., Первачук М. В. 2009 0
1198 Аналіз та проектування макроекономічних систем. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій” Киш Л.М., Потапова Н.А 2008 0
1193 Програма комплексного державного екзамену на присвоєння кваліфікації «бакалавр з менеджменту» Мазур А.Г., Кафлевська С.Г., Бойко Ю.М., Колесов О.С. 2009 0
1180 Тимчасова програма дисципліни “Процеси та апарати переробних і харчових виробництв” розрахована для підготовки студентів спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” за напрямом підготовки 0902 “Інженерна механіка” Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк І.А.. 2009 0
1169 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6. 030.509 - "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки бакалавра Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Китайчук Т.Г. 2009 25
1168 Теорія ймовірностей та математична статистика. Тимчасова навчальна програма для підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Економіка і підприємництво» Найко Д.А, Шевчук О.Ф. 2009 0
1166 Тимчасова навчальна програма містить тематику теоретичних та практичних занять з курсу теорії ймовірностей та математичної статистики в умовах кредитно-модульної системи навчання Найко Д.А, Шевчук О.Ф. 2009 0
1165 Теоретичні основи збалансованого природокористування. Тимчасова навчальна програма для студентів агрономічного факультету (спеціальність 8.070801 „Екологія та ОНС”) Шкатула Ю.М., Вдовенко С.А., Джура Н.М. 2009 0
1164 Тимчасова програма з курсу „Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна діяльність” Головня О.М. 2008 5
1163 Селекція сільськогосподарських тварин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму підготовки 1302 “Зооінженерія” спеціальність 7.130201, 8.130201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. 2009 3
1162 Тимчасова програма з курсу „Міжнародна економіка” для бакалаврів спеціальностей 6.050106 „Облік і аудит”; 6.050201 „Економічна кібернетика” денної та заочної форми навчання Нікітченко В.С., Головня О.М., 2009 12
1161 Біотехнологія у тваринництві. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки, бакалаврів напряму 6.090102 ”Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Зотько М.О., Яремчук О.С. 2009 16
1160 Стандартизація продукції тваринництва. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації В.В. Власенко, Н.В. Новгородська 2009 1
1157 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Методологія та організація наукових досліджень” Ковтун К.П., Шкатула Ю.М., Первачук М.В., Кушнір С.Л. 2009 3
1155 Інформаційні системи в менеджменті. Тимчасова програма для студентів 7050201 - „Правове забезпечення ” 7050202 - „Менеджмент підприємств і організацій” денної та заочної форми навчання Киш Л.М. 2007 0
1148 Прогнозування соціально-економічних процесів. Тимчасова програма для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Клочко О.В., Потапова Н.А. 2008 0
1147 Звітність підприємств Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки і підприємництва із спеціальності 8.050 106 денної та заочної форми навчання Гудзенко Н.М. 2008 0
1146 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» Гудзенко Н.М. 2008 0
1144 Звітність підприємств. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» Гудзенко Н.М. 2008 1
1143 Економіка підприємництва. Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму 0502 «Менеджмент” в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Т.І. Чорнопищук, І.С. Воронецька, С.А.Сегеда 2008 0
1138 Тимчасова навчальна програма з дисципліни "Бухгалтерський облік та статистика" для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 6.130102 “Агрономія” О.Л.Польова, О.В.Марценюк, 2008 0
1136 Експлуатація техніки і обладнання в переробній галузі. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.091902, 7.091902 “Механізація сільського господарства” Паламарчук І.П., Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. 2009 1
1132 Міжнародне економічне право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.030.601 “Менеджмент організацій” спеціалізація “Правове забезпечення АПК” Мельничук О.Ф.Ковальчук С.Я. 2008 8
1119 Програма проведення навчальної практики з курсу „Фітофармакологія” для студентів агрономічного факультету В.А. Пльонсак Н.В. Пінчук П.М. Вергелес 2008 26
1114 Правознавство. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей «Менеджмент організацій» 6.030.601, «Облік і аудит» 6.030.509, «Зооінженерія» 6.090.102, «Агрономія» 6.040.106, «Механізація сільського господарства» 5.050.502 Мельничук О.Ф. 2008 3
1110 Програма проведення навчальної практики з курсу „Загальна ентомологія” для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 130102 „Агрономія. Т.О. Буткалюк В.А. Пльонсак Н.В. Пінчук Т.М. Коваленко П.М. Вергелес 2008 67
1109 Тимчасова програма з релігієзнавства Левчук К.І., 2008 0
1108 Банківське право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.030.601 ”Менеджмент організацій” спеціалізація “Правове забезпечення АПК” Мельничук О.Ф. Ковальчук С. Я. 2008 0
1106 Програма виробничої практики для студентів ОКР Спеціаліст спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” М.В.Первачук, Ю.М.Шкатула, В.А. Мазур 2008 0
1105 Фітосаніторний моніторинг. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальність 130102 – „Агрономія” Пльонсак В.А., Вергелес П.М. 2008 6
1104 Організація обліку. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. 2008 0
1103 Основи карантину рослин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 070800 – „Екологія та охорона навколишнього середовища” у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації Міністерства аграрної політики України Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2008 0
1094 Організація обліку. Тимчасова навчальна програма для студентів магістратури факультету економіки та підприємництва спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» Правдюк Н.Л., Новодворська В.В. 2008 0
1093 Загальна ентомологія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 130.100 „Агрономія” у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації Міністерства аграрної політики України Т.О. Буткалюк, Н.В. Пінчук, В.А. Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес 2008 60
1090 Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності 6.130200 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бандура В.М., Берник І.М. 2008 2
1089 Біржовий ринок. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів 8.130102 "Механізація с.г." С.Г. Кафлевська , І.В. Власенко 2008 0
1088 Господарське право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форм навчання (спеціальності 6.030601) Письменна О.П. 2008 4
1086 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” Материнський П.В., Первачук М.В. 2008 0
1085 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології” Материнський П.В., Первачук М.В. 2008 3
1082 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” Коваленко Т.М. 2008 12
1081 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології” Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 2008 4
1075 Технологія переробки продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах ІІ–ІV рівнів акредитації з напряму 6.100102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. 2008 0
1074 Селекція та насінництво кормових культур. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету. Спеціальність 7.130102 “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г. 2008 0
1073 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, спеціальність 6.090101 “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г. 2008 0
1072 Тимчасова навчальна програма для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6. 030509 „Облік і аудит” та 6.030502 «Економічна кібернетика» Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Дісяк О.П. 2008 0
1070 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисцип-ліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля” для студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування ” Т.О.Буткалюк, Н.В.Пінчук, В.А.Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес 2008 0
1065 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Програма для студентів агрономічного факультету із спеціальності 7.130.0102 Агрономія Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. 2008 1
1059 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Тимчасова програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій» Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. 2008 0
1058 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Тимчасова програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит» Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. 2008 0
1055 Державне регулювання земельних відносин та захист навколишнього природного середовища» Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.601 «Менеджмент» А.П. Гель, Т.К. Оверковська 2009 0
1054 Правове забезпечення державного управління: Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів з напрямку 7.050201 (спеціалізація «державне регулювання та управління АПК») Гель А.П. Ковальов Д.В. 2008 0
1053 Державна служба: Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів з напрямку 7.050201 (спеціалізація «державне регулювання та управління АПК») Гель А.П. Ковальов Д.В 2008 0
1052 Тимчасова програма навчальної дисципліни „Зооекологія” Т.О. Буткалюк, Н.В. Пінчук, В.А. Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес 2008 1
1051 Iнформацiйнi системи у менеджменті та маркетингу. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0501 “Економіка та підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М. 2008 1
1049 Економетрія. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. 2008 1
1048 Моделювання економічної динаміки. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0501 “Економіка та підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. 2008 0
1047 Міжгалузевий баланс. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М. 2008 0
1046 Проектування мікро- і макроекономічних систем. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. 2008 0
1045 Проектування макроекономічних систем. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0501 “Економіка та підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. 2008 0
1044 Управління проектами. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. 2008 1
1042 Контролінг. Тимчасова програма дисципліни Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації. Качуровський В.Є. 2008 0
1041 Логістика. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Качуровський В.Є. 2008 0
1039 Трудове право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форм навчання(спеціальність 6.030.601) Мельничук О.Ф. 2008 0
1038 Загальна фітопатологія. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальність 130102 – „Агрономія” Пльонсак В.А., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. 2008 29
1037 Міжгалузевий баланс .Тимчасова програма для студентів спеціальностей 7050202 - „Менеджмент підприємств і організацій” 7050201 - „Правове забезпечення ” денної та заочної форми навчання Киш Л.М. 2007 0
1031 Методи оптимізації в економіці. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму 0502 «Менеджмент організацій» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Клочко О.В. 2008 1
1024 інформаційні систкми в менеджменті. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М. 2008 2
1021 Програма виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” факультету економіки і підприємництва спеціальності 8.050102 “Економічна кібернетика” Чорна Л.О., Коляденко С.В., Бахарєва Я.В.. 2008 0
1020 Автоматизація робочого місця спеціаліста.. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з напряму 0502 «Менеджмент організацій» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Клочко О.В. 2008 0
1018 Аналіз макроекономічних систем. Тимчасова програма для студентів спеціальностей 7050201 - „Правове забезпечення ” 7050202 - „Менеджмент підприємств і організацій” денної та заочної форми навчання Киш Л.М. 2007 0
1016 Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Тимчасова програма навчальної дисципліни для бакалаврів . І. П. Паламарчук, Л.В. Фіалковська. 2009 0
1015 Машиновикористанняі в переробному сільськогосподарському виробництві. Тимчасова навчальна програма. Л.В. Фіалковська 2009 0
1012 Страхування. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів факультету економіки і підприємництва денної і заочної форми навчання. Фаюра Н.Д., Марценюк-Розарьонова О.В. 2009 0
739 Наукові основи відтворення родючості. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів в аграрних вищих навчальних закладах із спеціальності 8.103.100 "Агрономія". Барвінченко В.І., Петриченко В.Ф., СвиткоС.М., Броннікова Л.Ф. 2009 1
711 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Тимчасова програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації. Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. 2008 7
699 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Загальна ентомологія”. Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Пльонсак В.А., Коваленко Т.М.,Вергелес П.М. 2008 50
698 Тимчасова навчальна програма з дисципліни "Фінанси" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за спеціальністю 6.050.100 "Облік і аудит", 6.050.200 "Менеджмент підприємств та організації". Фаюра Н.Д., Польова О.Л., Галишевська Л.В. 2007 0
697 Статистика. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямку підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” (спеціальність “Облік і аудит”) у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної политики України. Польова О.Л. 2008 3
696 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія”. Коваленко Т.М. 2008 0
695 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології”. Польовий В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 2008 6
693 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Мікробіологія та вірусологія”. Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 2008 3
539 Адміністративне право. Тимчасова програма. Мельничук О.Ф. Юкальчук І.А.. Бойко В.М. 2007 1
525 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарських машин”. Ярошенко Л. В. 2007 7
524 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Автоматизація виробничих процесів”. Ярошенко Л. В. 2007 3
515 Тимчасова програма з "Фінансове право". Нагорняк В.А., Ковальчук С.Я. 2007 1
512 Тимчасова програма з “Природоохоронне інспектування“. М.В. Первачук 2007 13
511 Наскрізна програма практик з “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Первачук М.В., Мазур В.А , Шкатула Ю.М., Кравчук Г.І. 2007 6
510 Тимчасова програма з Грунтознавство з основами геології. Барвінченко В.І., Бернадзіковський С.А., Броннікова Л.Ф. 2007 51
509 Тимчасова навчальна програма з курсу “Біологія” для студентів спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Ватаманюк О.В., Солоненко В.І. 2007 0
492 Система точного землеробства. Тимчасова навчальна програма для спеціальності 8,091092 - "Механізація сільського господарства". Холодюк О.В. 2007 14
488 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Система Машина-Поле”. Гарькавий А.Д., Холодюк О.В. 2006 0
412 Методологія і практика селекції у тваринництві. Тимчасова програма. Польовий Л.В. 2006 3
411 Гігієна тварин. Тимчасова програма . Польовий Л.В., Романенко Т.Д., 2006 0
410 Проектування кормових дворів. Тимчасова програма . Польовий Л.В. 2006 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska