The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
25418 Особливості управління бюджетом об'єднаних територіальних громад та їх специфічні завдання в сучасних умовах Колесник Т. В. 2020 1
25417 Методичні підходи до здійснення оцінки ефективності використання економічного потенціалу аграрних підприємств Логоша Р. В., Мазур К. В. 2020 2
25415 Current state and prospects of labor potential development of rural territories of ukraine (On the example of vinnitsa region) = Сучасний стан та перспективи розвитку трудового потенціалу сільських територій України (На прикладі Вінницької області) Tomashuk I. 2020 1
25409 Тенденції і умови ефективного функціонування сировинної бази підприємств АПК Гонтарук Я. В., Мазур К. В. 2020 2
25407 Захист права власності в практиці європейського суду з прав людини Томляк Т. С. 2020 1
25406 Ecological audit of the protected areas of eastern podillya: current state, problems and prospects of improvement Mudrak O. V., Mudrak H. V. 2020 1
25405 Ecological audit of the protected areas of eastern podillya: current state, problems and prospects of improvement Mudrak O. V., Mudrak H. V. 2020 1
25398 Захист права власності в практиці Європейського Суду з прав людини Томляк Т. С. 2020 6
25394 Економічне та маркетингове моделювання діяльності підприємства олійно-жирового підкомплексу з глибокої переробки горіху волоського Колесник Т. В., Лакомський Б. А. 2020 13
25390 Теоретичні засади функціонування та розвитку сучасної системи маркетингу = Тheoretical fundamentals of functioning and development of modern marketing system Красняк О. П., Амонс С. Е. 2020 8
25389 Проблеми реалізації конституційного права на страйк в Україні = Problems of realization of the constitutional right to strike in Ukraine Правдюк А. 2020 15
25388 Accounting and analysis of settlements with suppliers and contractors Fedoryshyna L., Popovych - Zubchynska K 2020 11
25382 Ефективність використання в раціонах корів кукурудзяного силосу, заготовленого з бактеріальним консервантом Сироватко К. М. 2020 9
25381 Проблематика асиметрії та збалансованості розвитку регіональних економічних систем Мазур К. В., Мазур А. Г. 2020 23
25380 Формалізація публічно-приватного партнерства у сфері модернізації екологічної безпеки Лутковська С. М. 2020 17
25375 Професія «бізнес-аналітик»: ключові навики та тенденції розвитку в Україні Бахарєва Я. В. 2020 27
25372 Influence of metisevit and lipointersil on morphological indices of bull blood under cadmium loading Lavryshyn Yu. Yu., Gutyj B. V., Paladiychuk O. R. 2020 17
25371 Реструктуризація як інструмент перепроектування бізнес-процесів в агропромисловому виробництві Мазур К. В., Гонтарук Я. В. 2020 19
25370 The essence and possibility of the method of isothermal deformation = Суть та можливість методу ізотермічної деформації Shvets L. 2020 18
25367 Експериментальне дослідження в’язкості рубідію та цезію в газовій фазі Дзісь В. Г., Дячинська О. М. 2020 82
25364 Methods of experimental and analytical research of metal in the center of deformation during hot compression heating Shvets L. 2020 21
25359 Acquiring as an innovative tool for improving business organization in the modern management system Фостолович В. А. 2020 29
25345 The essence and features of state regulation of rural development = Сутність та особливості державного регулювання розвитку сільської місцевості Baldynyuk V. 2020 13
25342 Концептуальні засади удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності для розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел Гончарук І. В., Бабина О. М. 2020 28
25340 Інститут виборів в україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. 2020 17
25338 The mechanism of fiscal policy = Механізм фіскальної політики Fedoryshyna L. 2020 17
25337 Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: правовий аспект державного регулювання = Identification and registration of agricultural animals: the legal aspects of state regulation Правдюк А. Л. 2020 21
25332 Formation of lingua-socio-cultural competence of future economists during the study of foreign language Kovalova K. 2019 27
25319 Research of synbiotic sour milk products = Дослідження синбіотичних кисломолочних продуктів Solomon A. 2020 24
25318 Agement of innovative processes of the regional tourist and recreational complex Pidvalna O. G. 2020 41
25316 Позакореневі підживлення у сучасних технологіях вирощування гібридів соняшнику Паламарчук В. Д. 2020 33
25309 Результати експериментальних досліджень режимів роботи гідроінжектора системи промивання Бабин І. А., Грицун А. В. 2020 22
25304 Effect of bacillus licheniformis feeding on productive and slaughter indicators of broiler chickens = Вплив згодовування bacillus licheniformis на продуктивні та післязабійні показники курчат-бройлерів Posternak L. І. 2020 30
25303 Розвиток інформаційних технологій в страхуванні: електронні поліси для власників транспортних засобів Бахарєва Я. В. 2020 33
25299 Game methods as a means of learning a foreign language = Ігрові методи, як засіб вивчення іноземної мови Попенко Ю. В., Волошина О. В. 2020 31
25297 Functioning of the financial monitoring system in banking institutions = Функціонування системи фінансового моніторингу у банківських установах Yurchuk N 2020 24
25294 Evaluation of influence of herbicides and growth stimulators for Insurance and crop science = Оцінка впливу гербіцидів та стимулятора росту на забур’яненість та урожайність кукурудзи Окрушко С. Є. 2020 21
25293 Problems of consumer lending in Ukraine = Проблеми споживчого кредитування в Україні Prylutskyi А. 2020 11
25290 Comparative characteristics of milk quality of different breeds of cows = Порівняльна характеристика якості молока різних порід корів Bondar M., Morklyak V. 2020 29
25289 Particular features of children nutrition = Особливості дитячого харчування Новгородська Н. В. 2020 29
25288 Functional purpose using vegetable fillers = Функціональне призначення з використанням рослинних наповнювачів Solomon A. 2020 20
25284 Use of wastes of the livestock industry as a possibility for increasing the efficiency of aic and replenishing the energy balance Honcharuk I. 2020 30
25280 Перспективи використання структурованої води у галузях АПК Демчук О. А. 2020 31
25279 Модальність, як ба тато аспекти а лінгвістична категорія = Modality as a multi-aspect linguistic category Попенко Ю. В. 2020 30
25263 Prospects of agro-logistics development in the context of ensuring the competitiveness of the agrarian industry of Ukraine Ushkalenko I. 2020 17
25260 Growing spinate in the city in the conditions of the right of belarusian forest of Ukraine = Вирощування шпинату городнього в умовах Правобережного Лісостепу України. - Vdovenko S. A. 2020 27
25259 Ресурсозберігаючі трансформації аграрного сектору = Resursosaving of transformation agrarian sector Ковальчук С. Я. 2020 25
25258 Свобода вираження поглядів в мережі інтернет в умовах розвитку інформаційного суспільства Бабой А., Опольська Н. 2020 31
25246 State and prospects of small entrepreneurship development in the context of socio-economic stabilization in Ukraine = Стан та перспективи розвитку малого підприємництва в умовах соціально-економічної стабілізації в Україні Koliadenko D. 2020 22
25245 Mathematical model of the epidemic development = Математична модель розвитку епідемії Твердохліб І. В., Спірін А. В., Вовк В. Ю. 2020 32
25243 Конституційна скарга як механізм захисту порушених прав і свобод особи Томляк Т. С. 2020 35
25239 Гносеологія поняття «ринок» як основної економічної категорії в контексті множини супутніх економічних категорій Логоша Р. В., Колесник Т. В. 2020 35
25234 Система надання адміністративних послуг у рамках реформування органів місцевого самоврядування фіщук Н. Ю., Онищенко М. Л. 2020 34
25233 В.Чорновіл "Великий лідер великої нації" Богатчук С. С. 2020 20
25227 Формування продуктивності ярих капустяних культур залежно від впливу мінеральних добрив Пелех Л. В. 2020 22
25226 Результаты изучения исходного материала для селекции сортов люцерны нового поколения, устойчивых к повышенной кислотности почвы Мамалыга В. С., Бугайов В. Д., ГоренскийВ. М. 2020 15
25224 Безпека сучасних інсектицидів для корисної ентомофауни Окрушко С. Є. 2020 23
25203 Ecological assessment of the state of forest ecosystems of the Karmelyukove Podillya National Park = Екологічна оцінка стану лісових екосистем національного парку Кармелюкове Поділля Кравчук Г.І. 2020 28
25202 Аналіз сучасного стану функціонування фондового ринку України Марценюк О. В., Руда О. Л. 2020 20
25197 Development of agricultural insurance system = Розвиток системи страхування сільського господарства Aleskerova Yu. 2020 16
25196 Intellectual Capital as the Basis of Convergence and Development in New Economics Kolomiets T. 2020 23
25193 Огляд засобів статистичної обробки і аналізу даних Денисюк В. О. 2020 37
25192 Обирання критеріїв для задачі комівояжера Денисюк В. О. 2020 30
25191 Вибір графічного процесору для систем комп’ютерної графіки Денисюк В. О. 2020 21
25188 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності переробних підприємств АПК України в умовах інтеграції в ЄС Гонтарук Я. В., Мазур К. В. 2020 43
25185 НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ Фурман И. В. 2020 25
25183 Сучасний стан та перспективи перевезення зерна різними видами транспорту Киш Л. М. 2020 36
25182 Заборона катувань та нелюдського поводження як забезпечення права на людську гідність Бабой А. М. 2020 29
25181 Генезис прав дитини на теренах України Опольська Н. М., Бабой А. М., Бабой В. С. 2020 37
25179 Діагностична цінність бактеріологічних методів виявлення мікобактерій туберкульозу Войціцька О. М. 2020 25
25177 Ефективність гербіцидного контролю чистоти агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2020 49
25176 Analysis and evaluation of plants of genus Syringa l. in podillia Monarkh V., Prokopchuk V., Matusiak M. 2020 25
25174 Перспективи розвитку та особливості формування ринку органічної продукції в Україні Маркевич Л. С. 2020 22
25173 Формування сучасних інтегрованих систем управління підприємством із застосуванням цифрових технологій Фостолович В. А. 2020 41
25172 Правові аспекти управління витратами на ремонт основних засобів підприємства Фостолович В. А. 2020 47
24778 Assessment of the effectiveness of the development of innovationinvestment activity in the production of alternative energy sources Babyna O. 2020 38


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska