The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Деканат факультету економіки та підприємництва

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
5920 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Гроші і кредит» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6. Руда О.Л. Мв 2013 24
3607 Закономірності формування витрат у системі технічного сервісу сільськогосподарських підприємств Я. М. Мартинишин С 2011 356


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska