The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29128 Morphological blood indices of bulls in experimental chronic cadmium toxicosis YY Lavryshyn, BV Gutyj, OR Palyadichuk, VY Vishchu 2018 14
29118 Інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств Правдюк Н. Л. 2021 18
29116 Оцінка достатності капіталу вітчизняних банків як запорука їх надійності Мулик Т. О., Мулик Я. І. 2021 16
29115 Characteristics of natural oak forests of in se “khmilnytske lisove hospodarstvo” and implementation of measures for their regeneration Vasylevskyi O., Neyko I., Yelisavenko Y., Matusiak M. 2021 16
29114 Перетравність поживних речовин корму за дії пребіотика в раціоні ремонтного молодняку кролів Циганчук О. Б. 2019 26
29113 Вплив пребіотика на органолептичні показники кролятини Циганчук О. Б. 2019 19
29111 Професійна підготовка менеджера маркетингових комунікацій на основі ділових ігор Бєлкін І. В. 2021 18
29109 Current trends of autotransport insurance in Ukraine Martseniuk O. V. 2021 20
29108 Лекція як елемент формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності облік і оподаткування Іщенко Я. П. 2021 17
29107 Стан та перспективи розвитку вирощування та переробки горіху волоського в Україні Мазур К. В., Гонтарук Я. В. 2021 18
29106 Становлення законодавства України про охорону земель Оверковська Т. К. 2021 13
29105 Правові засади безпечності кормів Оверковська Т. К. 2021 16
29104 Механізми управління організаційною взаємодією підприємств системи АПК Фурман І. В. 2021 19
29103 Економічні засади виробництва молока в сільському господарстві Вінницької області Мазур К. В., Гонтарук Я. В. 2021 18
29101 Маркетинг персоналу як інструмент реалізації кадрової політики підприємства Германюк Н. В. 2020 17
29100 Сучасне удосконалення інноваційної діяльності підприємства Ткачук О. М., Германюк Н. В. 2020 16
29099 Про концепцію сучасного розвитку вітчизняної сільськогосподарської техніки Калетнік Г., Адамчук В., Булгаков В., Кравчук В. 2014 22
29098 Історичні етапи становлення і розвитку внутрішньогосподарського контролю Козаченко А. Ю. 2021 32
29097 Комплексний підхід до органіщації та методів проведення аудиту грошових коштів підприємства Козаченко А. Ю. 2021 31
29095 Інтернаціоналізація змісту навчання іноземної мови як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти Кравець Р. А. 2019 15
29091 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення в умовах відкриття ринку землі Правдюк А. Л. 2021 28
29090 Значення функціональних кисломолочних напоїв в дієтичному та профілактичному харчуванні Соломон А. М., Берник І. М., Бондар М. М. 2021 28
29089 Дослідження економічного розвитку підприємств вінницької ​​області в контексті інтенсифікації виробничої діяльності Самборська О. Ю., Колесник Т. В., Пронько Л. М. 2021 33
29088 Стан та розвиток державної фінансової підтримки аграрного сектору України Коваль Н. І., Радченко О. Д., Іщенко Я. П. 2021 33
29087 Формування конкурентних переваг ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграції Ставська Ю. В., Яхно Л. С. 2021 32
29086 Теоретичні аспекти сутності та особливостей кредитних відносин у аграрному секторі економіки Федоришина Л. І., Алескерова Ю. В. 2021 46
29081 Фінансовий аспект діяльності підприємств малого і середнього бізнесу в аграрній сфері та їх роль у розвитку сільських територій Вдовенко Л. О. 2021 35
29079 Проблеми та перспективи розвитку галузі рослинництва в контексті збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення. Кубай О. Г. 2021 22
29075 Капітальні інвестиції: нормативно-правове регулювання та облік Подолянчук О. А., Гудзенко Н. М. 2021 47
29074 Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації Томашук І. В., Томчук О. Ф., Гиренко Ю. В. 2021 48
29069 Інтеграційна динаміка ринку насіння буряків в Україні Гончарук І. В., Ковальчук С. Я., Федорощак Й. М. 2021 37
29068 Моделювання протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень та систем матричного типу Красиленко В. Г., Нікітович Д. В. 2017 22
29067 Застосування ізоморфних матричних представлень для моделювання протоколу узгодження секретних ключів-перестановок значної розмірності Красиленко В. Г., Юрчук Н. П., Нікітович Д. В. 2021 34
29065 Вікова динаміка росту і розвитку телят молочного періоду залежно від способу їх утримання Разанова О. П. 2021 31
29063 Практичне застосування ділової гри при вивченні іноземної мови в умовах навчально-науково-виробничого комплексу «всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Гунько І. В., Волошина О. В., 2021 41
29055 Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств України Гарбар Ж. В., Майбородюк К. С. 2021 36
29054 Особливості конструкції паливної апаратури та збільшення терміну її експлуатації Анісімов В. Ф., Єленич А. П 2021 32
29053 Технологія змішаного навчання майбутніх інженерів-механіків в умовах ннвк «всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Гунько І. В., Левчук О. В. 2021 27
29052 Інноваційний потенціал університету в умовах постіндустріального суспільства Левчук К. І., Гунько І. В. 2021 54
29051 Реалізація стратегії виробництва біопалив із сільськогоспо-дарських культур і відходів. Пришляк Н. В. 2021 42
29048 Оцінка ефективності використання індивідуальних біогазових установок для переробки біовідходів селянських господарств Пришляк Н. В. 2021 42
29047 Вiological features of the distribution of root systems of perennial legume grasses in the context of climate change Tkachuk О. 2021 27
29045 Фізико-математична модель роботи гідроінжектора системи промивання доїльних установок Гунько І. В., Бабин І. А. 2020 19
29033 Use of cream compounds (methyonine) of copper in rice Farionik Т. V., Boychuck V. М., Glavatchuk V. A., 2018 31
29023 Туризм як сфера соціалізації людини: сутність і наукові підходи Феленчак Ю. Б., Графська О. І., Підвальна О. Г. 2021 21
29020 Організаційно-економічні аспекти формування стратегії виробництва біопалив Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В. 2021 31
29019 Результати виробничої перевірки автоматичної системи промивання молокопровідної лінії доїльних установок Бабин І. А. 2021 30
29018 Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в галузі рослинництва Гарбар Ж. В., Кватернюк А. О. 2021 23
29017 Особливості формування бюджетів об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації Гарбар Ж. В., Бондалетова Т. О. 2021 24
29013 Методичні підходи до визначення еколого економічної ефективності виробництва біопалив із агробіомаси Пришляк Н. В. 2021 55
29012 Соціальний туризм: сутність, структура та інноваційні напрями розвитку Голод А. П., Феленчак Ю. Б., Підвальна О. Г. 2021 39
29011 Оцінка економічного впливу індустрії туризму реігону: мультиплікативний ефект. Підвальна О. Г., Богуславська С. І. 2021 35
29010 Чинники впливу на організаційно-економічний механізм управління індустрії туризму в регіоні: системний підхід Підвальна О. Г., Богуславська О. І. 2021 27
29009 Індустрія туризму як об’єкт регіональних економічних досліджень. Підвальна О. Г., Богуславська О. І. 2021 29
29008 Системний аналіз агротехнічних і механіко-технологічних передумов до розрахунку, проектування та конструювання картоплесаджалок Пришляк В. М., Мизюк А. І. 2021 35
29007 Розвиток сучасної індустрії туризму в регіоні на засадах інноваційних процесів. Підвальна О. Г., Богуславська О. І. 2021 28
29006 Удосконалення процесу відбортування круглого отвору у листових заготовках Островський А. Й. 2021 25
29005 Система управління колекторним двигуном Видмиш А. А., Возняк О. М., Замрій М. А. 2021 26
29004 Розробка мікропроцесорного контролера для вимірювання лінійного переміщення рухомих органів виконавчих механізмів вібраційних машин Возняк О. М., Штуць А. А., Замрій М. А. 2021 22
29001 Використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій України в умовах трансформаційних змін Томашук І. В., Балдинюк В. М. 2021 23
28996 Improvement of quality indicators of the process of sowing of row crops Trukhanska O. 2021 27
28995 Обґрунтування енергоефективних режимів процесу досушування продуктів фракційної переробки люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В., Купчук І. М., Побережець Ю. М. 2021 27
28994 Використання дискретного вейвлет-аналізу вібро Граняк В. Ф., Гайдамак О. Л. 2021 36
28993 Дослідження швидкості руху порошкових частинок холодного газодинамічного напилення Гайдамак О. Л., Гунько І. В., Паладій М. С. 2021 39
28990 Теорія і практика руху сільськогосподарських матеріалів у рідинному та повітряному середовищах за умови дії гравітаційного поля Пришляк В. М., Дубчак В. М.. 2021 32
28987 Результати обстеження стану забезпечення мікроклімату в свинарнику із системою вентиляції від’ємного тиску Яропуд В. М., Алієв Е. Б. 2021 31
28986 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при вальцюванні Михалевич В. М., Матвійчук В. А., Бубновська І. А. 2021 32
28985 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів дійкової гуми перемінного перерізу Грицун А. В., Бабин І. А. 2021 21
28984 The choice of factors of influence on vibro-centric separation of liquid inhomogeneous raw matersals Polievoda Y., Solomon A. 2021 24
28983 Application of vibration effects in biofuel production Polievoda Y. 2021 25
28981 Automated technological projection of classification processes of dry dispersive materials Sevostianov I., Tokarchuk O., Pidlypna M. 2021 33
28980 Використання в Україні зарубіжного досвіду протидії масовим заворушенням Грібов М. Л., Чернявський С. С., Корзун А. С. 2021 39
28979 Практичні аспекти використання безпілотного літального апарату Agras T16 Холодюк О. В. 2021 32
28978 Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності: проблеми та шляхи їх розв’язання Грібов М. Л., Князєв С. М, Чернявський С. С. 2020 49
28977 Міжнародне співробітництво у сфері негласних розслідувань Грібов М.Л. 2020 44
28976 Критерії та індикатори ідентифікації результативності організаційно-економічного механізму функціонування ринку зерна Лутковська С. М., Казьмір В. А. 2020 37
28975 Процеси та технології холодного газодинамічного напилення виробів сільськогосподарської техніки Веселовська Н. Р., Гайдамак О. Л., Карпійчук М. Ф., Кучеренко Ю. С. 2021 43
28974 Візуальне спостереження за особою, річчю або місцем як засіб протидії торгівлі людьми Грібов М. Л. 2020 56
28973 Дослідження відцентрового подрібнювача зернової сировини Севостьянов І. В., Мельник О. С., Краєвський С. О., Горбаченко А. А. 2021 24
28969 Dynamic changes of in incidence of ixodes tick bite cases in adult population of Vinnitsa region, Ukraine Panko V., Boiarska Z., Berezovskiy I., Mushit S. 2021 36
28966 Дослідження якісних показників фронтально навішеної гичкозбиральної машини при коливаннях у повздовжньо-вертикальній площині Булгаков В. М., Солона О. В., Ігнатьєв Є. І. 2021 23
28965 Коливання імпульсно навантаженого осцилятора з квадратичним опором у складі дисипативної сили Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Твердохліб І. В., Купчук І. М. 2021 23
28959 Соціоекономічні основи бізнесу з виробництва біопалив на організаційному рівні. Логоша Р. В., Семчук І. А. 2021 39
28951 Elaboration of improved hydroponic installations Sevostianov I., Melnyk O. 2021 28
28946 Розробка пристрою для фрезерного обробітку грунту з одночасним внесенням добрив Середа Л. П., Купчук І. М, Ковальчук Д. А., Замрій М. А. 2021 26
28938 Peculiarities of alginic acid hydration in the air and in hydrophobic organic environment Krupskaya T. V., Yelahina N. V., Morozova L. P., Turov V. V. 2021 32
28935 Правосвідомість як основа механізму забезпечення гендерної рівності в Україні Піковська Т. В. 2021 33
28927 Technological methods of increasing wear resistance and durability of details Trukhanska О. 2020 34
28919 Investigation of the hydraulic drive of the unit for strip tillage with simultaneous application of liquid fertilizers Sereda L., Trukhanska O., Shvets L. 2020 44
28916 Теоретичні основи інтелектуального підприємництва в регіоні. Проскура В. Ф., Коляденко С. В. 2018 50
28899 Коливання миттєво навантаженого дисипативного осцилятора Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Спольнік О. І., Солона О. В. 2021 46
28897 Динаміка кількості та маси бульбочок азотофіксуючих бактерій гороху овочевого Дідур І. М., Мостовенко В. В. 2021 40
28896 Development of device for restoration of places for bearing Shvets L. 2021 37
28876 Тенденції розвитку інформаційних технологій в сфері надання державних публічних послуг в Україні Бахарєва Я. В. 2021 42
28872 Вплив позакореневих підживлень на площу прикачанного листка у кукурудзи Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. 2018 40
28849 Формування продуктивності гібридів соняшника залежно від рівня удобрення та умов зволоження Мазур В. А., Дідур І. М., Циганський В. І., Маламура С. В. 2020 48
28845 Оптимізація системи удобрення сої на основі використання препаратів біологічного походження в умовах Лісостепу Правобережного Циганський В. І. 2021 64
28789 Перспективи розробки, впровадження та застосування інноваційних готельних концепцій Лопатюк Р. І. 2021 39
28780 Особливості вегетації агрофітоценозів пшениці озимої після попередників бобових багаторічних трав Ткачук О. П. 2021 48
28779 Обробка та використання мультиспектральних зображень в ашромоніторінгу Білинський Й. Й., Книш Б. П., Кулик Я. А. 2020 27
28778 Моделювання та експериментальні дослідження нвч вимірювального перетворювача вологості природного газу Білинський Й. Й., Книш Б. П., Новицький Д. В. 2021 39
28777 Аналіз характеристик та обгрунтування характеристик індексів рослинності Білинський Й. Й., Книш Б. П. 2021 32
28771 Оцінка агроекологічного складу сірих лісових грунтів за різного сільськогосподарського використання Разанов С. Ф., Мельник В. О., Назарук Б. В., Куценко М. І. 2021 45
28766 Особливості законодавчого забезпечення економічної безпеки України Правдюк А. Л. 2021 34
28747 Правові засади поводження із сільськогосподарськими відходами Оверковська Т. К. 2021 45
28742 Перспективи вирощування кукурудзи на зерно для отримання біоетанолу Паламарчук В. Д., Телекало Н. В. 2021 36
28741 Розробка технологічного процесу формування широких фланців на листових заготовках методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А. 2021 36
28737 Оптимізація гідрохімічного складу води у рослинництві методом структуризації Ткачук О. П., Демчук О. А. 2021 57
28736 Екологічна стійкість дерев полезахисних лісосмуг до атмосферних забруднень Ткачук О. П., Панкова С. О. 2021 62
28731 Development of the combined technological process of blank stacks flanges formation by the method of stamping by rolling and rotary drawing. Vibrations in engineering and technology Matviychuk V., Kolisnyk M. 2021 43
28726 Теоретичні аспекти реалізації конституційного права власності на землю на сучасному етапі земельної реформи Правдюк А. Л. 2021 54
28721 Розширення застосування виробів із аустенітних сталей у харчовій галузі Посвятенко Е. К. Будяк Р. В. Аксьом П. А. 2021 35
28717 Вплив елементів технології вирощування на формування продуктивності сої в умовах Правобережного Лісостепу Пелех Л. В. 2021 31
28716 Урожайність озимого ячменю залежно від системи удобрення Шкатула Ю. М., Барський Д. О. 2021 36
28715 Вплив елементів технології на накопичення біологічного азоту посівами гороху посівного Телекало Н. В., Мордванюк М. О. 2021 55
28712 Формування продуктивності конюшини лучної залежно від факторів інтенсифікації Забарна Т. А. 2021 40
28700 Перспективність створення монокультурного саду бузку (Syringa L.) в умовах дендрологічного парку «Ладижинський гай». Прокопчук В. М., Панцирева Г. В. 2021 36
28699 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування нуту Мазур В. А., Дідур І. М., Панцирева Г. В., Мордванюк М. О. 2021 67
28689 Розвиток галузі біопалив як детермінанта сталого розвитку України Калетнік Г. М., Пришляк Н. В. 2021 39
28684 Використання хризантеми дрібноквіткової у розширенні зелених зон урбанізованого середовища в умовах кліматичних змін Циганська О. І. 2021 62
28677 Глобальні виклики для олійно-жирової промисловості України у 2020 році Бескупська О. В. 2021 33
28676 Перспективи розвитку органічного землеробства на території Вінницької області в умовах зміни клімату Франчук М. О., Хаєцький Г. С., Шевчук В. Д. 2021 57
28668 Агроекологічна стійкість сортів квасолі звичайної до несприятливих умов вегетації Мазур В. А., Дідур І. М., Ткачук О. П., Панцирева Г. В. 2021 45
28662 Оптимізація технологічних прийомів вирощування картоплі за органо-мінеральної системи удобрення в умовах зміни клімату. Мазур О. В., Мазур О. В., Льотка Г. В., Миронова Г. В 2021 54
28661 Удосконалення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі Мазур О. В., Миронова Г. В., Сташевський Р. В. 2021 44
28656 Практичні аспекти удосконалення лісонасінного районування Блистів В. І., Юрків З. М., Нейко І. С., Матусяк М. В. 2021 49
28654 Екологічна ефективність очистки поверхневих вод методом структуризації, забруднених діяльністю агропромислового комплексу Ткачук О. П., Демчук О. А. 2021 44
28653 Модель біоенергетичного кластеру виробництва біопалива з сільськогосподарських культур та відходів Калетнік Г. М., Пришляк Н. В. 2021 57
28647 Самоочисний фільтр для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С., Видмиш А. А. 2021 112
28642 Вплив елементів технології на температуру та вологість ґрунту за вирощування кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2021 45
28632 Оптимізація параметрів механізму плющення рослинної маси косарки-плющилки причіпної КПП-4,2 Малаков О. І, Бурлака С. А., Єленич А. П. 2020 45
28631 Інноваційний менеджмент як базис інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Гарбар Ж. В., Майбородюк К. С. 2021 42
28627 Способи зберігання зерна кукурудзи в сховищах різного типу Кирпа М. Я., Стасів О. Ф., Базілєва Ю. С., Колісник О. М. 2021 56
28626 Ефективність використання редьки олійної для біологізації систем удобрення окремих сільськогосподарських культур в умовах ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Мазур В. А., Цицюра Я. Г., Браніцький Ю. Ю. 2021 57
28619 Чинники інноваційного розвитку аграрних підприємств Юрчук Н. П., Людвік І. І. 2021 58
28618 Розвиток технологій big data в умовах цифрових трансформацій Юрчук Н. П., Кіпоренко С. С. 2021 53
28612 Система управління економічною безпекою підприємств хлібопекарської галузі Польова О. Л., Бондаренко-Берегович В. В. 2021 38
28611 Ефективність вирощування енергетичних культур та їх переробки на біопаливо в контексті забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Калетнік Г. М., Токарчук Д. М. 2021 53
28608 Конституційні засади права власності на землю територіальних громад Правдюк А. Л. 2021 51
28600 Impact of herbicides and growth regulator on corn yield Okrushko S. Yev. 2021 94
28599 Оцінка системи захисту огірка в умовах закритого ґрунту Вергелес П. М. 2021 53
28598 Dialial analysis of the combination capacity of resistance to diseases and pests of the source selection corn material Mazur V., Kolisnyk O., Yakovets L. 2021 90
28597 Насіннєва продуктивність сої за дії стимулюючих препаратів росту Вдовенко С. А., Шевчук В. В., Шевчук О. А., Дєдов О. В. 2021 58
28583 Інтегральна оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств Коляденко С. В., Чіков І. А. 2021 58
28570 Стан та напрями удосконалення інформаційної підтримки діяльності сільськогосподарських підприємств Правдюк М. В. 2021 40
28566 Взаємозв'язок розвитку матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств Коломієць Т. В. 2020 52
28552 Соціально-економічні аспекти розвитку міжнародного туризму під впливом глобалізаційних чинників Головня О. М. 2021 58
28548 Облік в оподаткуванні діяльності підприємств Подолянчук О. А. 2021 56
28541 Стратегічний розвиток ресторанного бізнесу м. Вінниці Ставська Ю. В. 2021 85
28539 Шляхи удосконалення висівного апарата селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур Яропуд В. М., Дацюк Д. А. 2021 63
28538 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів картоплезбиральної машини Грушецький С. М., Яропуд В. М. 2021 129
28535 Результати випробування тестера доїльних установок V. 2.0 Алієв Е. Б., Яропуд В. М., Бабин І. А., Буйницький О. І. 2021 70
28533 Вплив геометричних параметрів лемеха кротователя на деформаційних характеристик грунту при створенні порожнини для протифільтраційного екрана. Солона О. В., Ковбаса В. П. 2019 48
28532 Модернізація конструкції системи сумішоутворення і паливоподачі тракторних дизелів для роботи на біопаливі Анісімов В. Ф., Рябошапка В. Б., Єленич А. П. 2020 52
28530 Особливості розвитку сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О. І. 2021 146
28529 Особливості діяльності інтегрованих структур у галузі туризму Табенська О. І. 2021 114
28528 Тенденції розвитку соціального підприємництва Табенська О. І. 2021 57
28519 Теоретичні засади реформування кредитної системи України. Захарченко В. І. 2021 55
28518 Теоретичне підгрунтя для реформування грошової системи України. Захарченко В. І. 2020 52
28517 Особливості становлення та проблеми організації банківської системи України: міжнародні порівняння. Захарченко В. І. 2021 59
28516 Етапи та інституційні засади розвитку грошово-кредитної системи України. Захарченко В. І. 2021 70
28448 Організація експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобіві машин в Україні і за кордоном Грушецький С. М. Яропуд В. М. Токарчук О. А. 2021 62
28435 The kinematic analysis of a vibration crusher for feed grain Kupchuk I.,Tokarchuk O., Hontar V., Zamrii M. 2021 50
28426 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу залежно від умов вегетації та факторів технології вирощування Паламарчук В. Д., Віннік О. В., Коваленко О. А. 2021 75
28425 Перспективи застосування вібрації при різанні матеріалів Омельянов О. М., Полєвода Ю. А., Замрій М. А. 2021 33
28424 Наближений спосіб розрахунку зернопотоку в вертикальному циліндричному віброрешеті Ольшанський С. В., Сліпченко М. В., Харченко С. О., Полєвода Ю. А. 2021 35
28423 Дослідження віброреологічних моделей шару сипкого середовища Полєвода Ю. А., Волинець Є. О. 2021 50
28416 Моделювання процесів зневоложення неоднорідної системи Зозуляк І. А. 2021 42
28349 Підвищення довговічності деталей, що працюють при повторно-змінних навантаженнях Матвійчук В. А., Гайдамак О. Л. 2020 77
28348 Investigation of the speed of movement of powder particles of cold gas dynamic spraying Gaidamak O. 2020 52
28347 Створення композиційних електропровідних покриттів газодинамічним напиленям Гайдамак О. Л., Матвійчук В. А. 2021 53
28334 Обґрунтування розширення території національного природного парку “Кармелюкове Поділля” Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Серебряков В. В., Щерблюк А. Л., Романчук О. П. 2021 31
28332 Оцінка сортозразків сої за селекційними індексами Мазур О. В., Полторецький С. П. 2021 61
28331 Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного в умовах Лісостепу Правобережного Мазур О. В., Волошанюк Р. М. 2021 85
28330 Пластичність і стабільність сої за селекційними індексами Мазур О. В. 2020 80
28329 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю Мазур О. В., Мазур О. В., Тимощук Т. М. 2020 95
28322 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І., Разанова О. П. 2019 72
28320 Математичне моделювання вертикальних коливань гичкохзбиральної машини, фронтально навішеної на просапний трактор Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В. 2021 70
28317 Інтенсивність накопичення важких металів у листковій масі та насінні розторопші плямистої за різного органічного удобрення Разанов С. Ф., Разанова А. М., Піддубна А. М., Гусак О. Б. 2021 68
28316 Інтенсивність накопичення цезію-137 у квітковому пилку кукурудзи за різного рH середовища ґрунтів Гуцол Г. В. 2021 63
28312 Застосування фінансово-економічних методів для вибору пріоритетних напрямів аграрного сектору регіону як основа стратегічного планування та прогнозування Транченко Л. В., Лопатюк Р. І. 2020 84
28308 Аналіз і вибір методів дослідження надійності автотракторних двигунів Анісімов В. Ф., Музичук В. І. 2019 79
28307 Роль позакореневих підживлень у сучасних технологіях вирощування зернової кукурудзи. Паламарчук В. Д., Демчук Б. С. 2021 79
28302 Багатофункціональне використання асинхронних двигунів з фазним ротором Видмиш А. А., Штуць А. А., Колісник М. А. 2021 59
28301 Дослідження динамічних характеристик замкненої системи електропривода гравітаційного бетонозмішувача шляхом комп’ютерного моделювання Видмиш А. А., Штуць А. А. 2021 82
28294 Продуктивність люцерни посівної залежно від сортових особливостей та гідротермічних умов Лісостепу Правобережного Гетман Н. Я., Квітко М. Г. 2020 49
28293 Використання апаратів штучного інтелекту для формалізації фінансових об'єктів при побудові СППР Рузакова О. В., Юрчук Н. П. 2021 70
28287 Алелопатична чутливість редьки олійної до основних видів бур’янів на стадії лабораторного пророщування Цицюра Я. Г., Царук О. І. 2021 44
28267 Agroecological stability of cultivars of sparsely distributed legumes in the context of climate change Mazur V., Didur І., Tkachuk О., Pantsyreva Н., Ovcharuk V. 2021 87
28261 Первинний облік виробництва органічної продукції рослинництва Подолянчук О. А., Маркевич Л. С. 2021 92
28243 Сучасний стан проблеми енергоефективності в світі та в Україні Пазюк В. М., Токарчук О. А., Токарчук Д. М. 2021 95
28242 Передумови та організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. 2021 84
28228 Експериментальне дослідження стійкості конструкційних матеріалів до кавітаційної ерозії Луговський О. Ф., Зілінський А. І., Шульга А. В., Лавріненков А. Д., Гришко І. А., Берник І. М. 2020 65
28227 Ефективність контролю чисельності брунькового смородинового кліща (cecidophyopsis ribis westw.) у сортових агрофітоценозах чорної смородини Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2021 58
28226 Рівень енергозабезпечення тваринницьких ферм за рахунок біогазу Стаднік М. І., Штуць А. А., Пилипенко О. В. 2021 80
28225 Комплексна система фільтрації для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання Гунько І. В., Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. 2021 47
28224 Порівняльна характеристика сортів нуту за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах Правобертежного Лісостепу України Мазур В. А., Панцирева Г. В., Затолочний О. В. 2021 91
28220 Аудит відповідності публічних закупівель: теоретичні та практичні аспекти Здирко Н. Г. 2021 71
28217 Стан кормової бази та ефективність використання кормів у ДП ДГ «Шевченківське» Гунько І. В., Сироватко К. М. 2021 109
28208 Нові лінії пшениці м`якої (Triticum aestivum L.) та тритикале (Triticosecale wittmack ex A. camus) озимого типу розвитку для умов Лісостепу України Москалець В. В., Москалець Т. З., Гриник І. В., Князюк О. В., Шевчук О. А., Кравець О. О., Москалець В. І., Буняк Н. М. 2019 67
28201 Водовитрачання агроекосистемами бобових багаторічних трав залежно від років вегетації. Ткачук О. П. 2021 74
28200 Екологічні проблеми функціонування полезахисних лісосмуг в умовах Лісостепу Правобережного Клименко М. О., Ткачук О. П., Панкова С. О. 2021 102
28189 Технологічні особливості свинини з вадами PSE і DFD. Новгородська Н. В. 2016 84
28188 Підвищення ефективності технологій та технічних засобів контролю якості відновлення двигунів малогабаритної техніки Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. 2021 90
28153 Bioecological features of growing the species and cultivars of the genus Hydrangea L. in Vinnytsia area conditions Matusiak M. V. 2021 62
28144 Інфраструктурні чинники розвитку індустрії гостинності у сфері екологічного туризму на Закарпатті Ставська Ю. В. 2021 119
28143 Іncreasing of the durability of details working under repeatable-loads  Matviychuk V., Gaidamak O. 2020 65
28142 Модернізація шаблону для розмічання листових заготовок виробів найпоширеніших просторових форм Островський А. Й. 2021 94
28135 Вплив водно-сольового розчину на вміст важких металів у їстівних лісових грибах Мазур В. А., Врадій О. І. 2021 85
28134 Виробництво овочів в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку галузі Амонс С. Е. Красняк О. П. 2021 69
28129 Cold plastic deformation of processes in conditions of border formation Muzychuk V. 2021 64
28127 Теоретичні основи судово-економічної експертизи: аналіз наукових поглядів Мулик Т. О. Мулик Я. І. 2021 101
28126 Оцінка високобілкових кормів у продукції молока Скоромна О. І. 2020 48
28118 Математична модель накладного трансформаторного вихрострумового первинного вимірювального перетворювача абсолютного переміщення Граняк В. Ф., Кухарчук В. В. 2020 44
28116 Ефективність використання дигестату при вирощуванні моркви та буряків столових Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. 2020 60
28110 Математична модель накладного параметричного вихрострумового первинного вимірювального перетворювача абсолютного переміщення Граняк В. Ф. 2020 76
28108 Застосування кейс-методу в процесі викладання іноземної мови в умовах навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»  Гунько І. В., Волошина О. В. 2021 62
28071 Дослідження історії кодифікації українського права А. Яковлівим Маньгора Т. В. 2021 67
28070 Сучасна вертикально-інтегрована модель організації бізнесу із замкнутим циклом виробництва Фостолович В. А., Шинькович А. В. 2019 106
28057 Дослідження пошкоджень асинхронних двигунів 0,4 кВ Рубаненко О. Є., Видмиш А. А. 2020 88
28039 Аналітичне забезпечення управління процесом реалізації продукції галузі садівництва Правдюк Н. Л., Кожухар В. В. 2021 94
28030 Фізіологічний спокій насіння амброзії полинолистої та способи його порушення Борона В. П., Неїлик М. М. 2008 37
28029 Золотиста картопляна нематода та заходи боротьби з нею Корнійчук О. В., Неїлик М. М., Наконечна Л. В., Беценко А. П. 2010 52
28028 Гербологічний моніторинг агроценозів та особливості поширення амброзії полинолистої у Вінницькій області Неїлик М. М. 2008 48
28012 Ідентифікація моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива Логоша Р. В., Семчук І. А. 2020 89
28010 Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК Калетнік Г. М., Козяр Н. О. 2020 147
27998 Світовий досвід використання відходів як джерела енергії. Пришляк Н. В. 2021 144
27992 Штучний інтелект як суб'єкт права інтелектуальної власності Тимошенко Є. А. 2020 233
27990 Функціонування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі регіону Табенська О. І. 2020 61
27989 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Німеччині Табенська О. І. 2020 110
27986 Особливості діяльності сфери гостинності в умовах пандемії Табенська О. І. 2021 170
27982 Контролювання бур’янів в агроценозах нуту Шкатула Ю. М., Вотик В. О. 2020 99
27978 Органічне виробництво в системі сталого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. 2020 87
27977 Test planning of serviceability of flexible production systems equipment considering planning and monitoring of agricultural equipment Veselovska N., Malakov O., Manzhos Е., Hnatyuk O. 2020 86
27976 Дослідження особливостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Ялина О. О., Брацлавець Б. С. 2020 251
27975 Сучасні технології у вантажно-розвантажувальних роботах на мобільному автомобільному транспорті Іскович-Лотоцький Р. Д.,Веселовська Н. Р., Іванчук Я. В., Гнатюк О. Ф. 2020 89
27964 Порушення структури біоценозу лісу під дією стовбурових шкідників та методи контролю їх чисельності Логінова С. О., Хаєцький Г. С. 2020 159
27960 Комп'ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням циліндричних та трубних заготовок з використанням програмного комплексу deform – 3d Штуць А. А. 2020 74
27948 Вплив антигіберелінових препаратів на анатомо-морфологогічні показники рослин сої Шевчук О.А., Ходаніцька О.О., Ткачук О.О., Шевчук В.В., Федорук І.В. 2020 88
27947 Потенціал використання соломи зернових культур як біопалива Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Галущак О. О. 2020 74
27946 Напрямки активізації інноваційної діяльності в зернопродуктовому підкомплексі України Гуменюк Ю. В., Бурлака С. А., Галущак Д. О. 2020 57
27945 Інтегрування регіонального зернового ринку Гуменюк Ю. В., Бурлака С. А., Єленич А. П. 2020 63
27943 Організація підготовки та атестації судових експертів: основні вимоги та обмеження Мулик Я. І. 2021 118
27942 Процес зрізу рослинності різальними апаратами сегментно-пальцевих косарок Веселовська Н. Р., Терещенко О. П., Малаков О. І. 2020 128
27940 Концептуальні засади формування регіональної політики у сфері туризму. Підвальна О. Г 2020 99
27939 Потенційні можливості вирощування біоенергетичної сировини на виробництво твердого біопалива Пришляк Н. В. 2021 132
27938 Особливості нормативно-правового регулювання виробництва біопалива в Україні Пришляк Н. В. 2021 133
27937 Сортові ресурси люцерни посівної в інтенсифікації польового кормовиробництва Гетман Н. Я. 2020 137
27928 Вплив рівня мінералізації води на концентрацію важких металів у грибах Врадій О. І. 2020 113
27907 Мобільні додатки та онлайн платформи моніторингу даних WI-FI метеостанції Цирульник С. М. 2020 93
27880 The formation of soybean phytocenosis and seeds quality depending on the intensification factors Zabarna T. A. 2020 88
27859 Обґрунтування механіки руйнування стружки при протягуванні циліндричних поверхонь з припуском Паладійчук Ю. Б., Кордонський В. А. 2020 80
27854 Геліцекультура як перспективний напрям агровиробництва Зубар І. В., Онищук Ю. В. 2020 117
27852 Стан та виробництво органічної продукції в Україні. Вирощування гречки за застосування біопрепаратів Малинка Л. В., Шишкіна К. І., Дідур І. М. , Єзерковська Л. В., Караульна В. М. , Карпук Л. М. , Павліченко А. А., Козак Л. А. 2020 94
27847 Фотосинтетична активність гороху овочевого залежно від сортових особливостей, вапнування грунту та системи живлення Дідур І. М., Мостовенко В. В. 2020 73
27842 Акація біла, як кормовий ресурс для розвитку бджолиних сімей Разанова О. П., Льотка Г. І. 2020 214
27838 Curent trends and prospects ror the development of renewable energy in terms of COVID - 19 Kolesnik T. 2020 102
27837 Оцінка впливу швидкісних режимів ротора на споживання електроенергії приводом вібраційної дискової дробарки Солона О. В., Купчук І. М., Гонтар В. Г., Дідик А. М. 2020 111
27836 Керований вібраційний млин для помолу сипкого середовища Солона О. В. 2020 91
27835 Розвиток кооперації в енергетичній сфері організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі Калетнік Г. М., Дюк А. А. 2020 108
27833 Штучний інтелект: правовий аспект розвитку права власності Тимошенко Є. А. 2020 112
27824 Імітаційне моделювання процесу деформації шкаралупи горіха Полєвода Ю. А 2020 40
27817 Механізм забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. 2020 164
27816 Накопичення 137Cs у меді, виробленому бджолами з нектару сільськогосподарських медоносів в умовах північного Полісся Разанов С. Ф., Шевчук В. В., Коминар М. Ф. 2020 135
27810 Підвищення ефективності функціонування підприємств АПК на основі формування і використання інтелектуального капіталу Калетнік Г. М., Коломієць Т. В. 2020 110
27807 Формування системи обліку окремих видів діяльності на рівні підприємства. Коваль Л. В. 2020 122
27806 Напрямки підвищення ефективності роботи вібраційних технологічних машин Омельянов О. М., Замрій М. А. 2020 90
27805 Стандартизація державного аудиту публічних закупівель в україні через запровадження аудиту відповідності Здирко Н. Г. 2020 144
27804 Економічна ефективність використання безвідходних технологій в АПК Вовк В. Ю. 2020 133
27803 Проблеми агрострахування в Україні та шляхи їх вирішення Вдовенко Л. О. 2020 154
27801 Особливості стенда та методики для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії попутного навантаження Моторна О. О. 2020 97
27791 Дослідження процесу штампування обкочуванням кільцевих заготовок деталей з квадратної заготовки Музичук В. І. 2020 113
27785 Innovative development of the agricultural market: research of modern tendencies and strategies Mazur K. V. 2020 109
27781 Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості України Коваленко О. В., Гарбар Ж. В 2020 119
27780 Сучасні енергоефективні технології в АПК України Токарчук Д. М., Фурман І. В. 2020 131
27773 Особливості застосування біопрепаратів за вирощування гливи звичайної на солом'яному субстраті Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2020 102
27768 Соціальні аспекти інноваційного розвитку туризму в регіоні Підвальна О. Г., Феленчак Ю. Б. 2020 86
27767 Вивчення впливу строку сівби та внесення азотних добрив на врожайність насіння та ефективність використання азоту рослинами озимого ріпаку Мацера О. О. 2020 121
27766 Інноваційна структура туристично-рекреаційного комплексу та фактори його розвитку на регіональному рівні Підвальна О. Г. 2020 152
27765 Фактори розвитку сфери туризму: регіональний аспект Підвальна О. Г. 2020 59
27764 Інноваційні напрями розвитку сільського туризму у структурі регіональних туристичних систем Підвальна О. Г. 2020 98
27763 Інноваційний розвиток як напрям функціонування регіональних туристичних систем Коркуна О. І. Никига О. В. Підвальна О. Г. 2020 65
27762 Гастрономічний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територіальних громад Коркуна О. І. Никига О. В. Підвальна О. Г. 2020 133
27761 Науково-практичні аспекти раціонального використання агроландшафтів Середнього Придністер’я в контексті стратегії сталого розвитку регіону Мудрак Г. В., Мудрак О. В. 2020 87
27760 Ecological and comparative analysis of the influence of weather and climate conditions on the vegetative balance of young boys and adolescents of different age groups Furdychko O., Mudrak O., Yermishev О., Mudrak Н. 2020 49
27758 Вплив мульчування ґрунту на врожайність та динаміку формування плодів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу Паламарчук І. І. 2020 69
27757 Післяударні коливання квадратичного нелінійного дисипативного осцилятора Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Спольнік О. І., Токарчук О. А. 2020 107
27744 Рекомендації з вибору оптимальної сировини для виробництва біогазу на основі експериментальних даних щодо енергетичної цінності відходів Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. 2020 131
27740 Зимостійкість рослин пшениці озимої залежно від попередників бобових багаторічних трав Ткачук О. П. 2020 53
27737 Оцінка продуктивності та ефективності використання кормової бази мисливських угідь в умовах ДП «Вінницьке лісове господарство» Матусяк М.В. 2020 95
27733 Навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів технічних освітніх закладів як педагогічна проблема Можаровська О. Е. 2020 99
27729 Розвиток засобів механізації кормовиробництва Кузьменко В. Ф., Максіменко В. В., Холодюк О. В. 2020 60
27728 Вплив весняного поповнення кормових запасів бджолиних сімей на виробництво ними квіткового пилку, перги та гомогенату трутневих личинок Недашківський В. М., Разанов С. Ф. 2020 135
27713 Проблема визначення права віртуальної власності як об'єкта правовідносин Тимошенко Є. А. 2020 78
27712 Аналіз стану післязбиральної обробки насіння гарбуза в Україні Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Дідик І. О. 2020 129
27711 Інтенсивність накопичення важких металів листковою масою розторопші плямистої за її удобрення новітніми добривами Разанов С. Ф., Ткачук О. П., Разанова А. М. 2020 70
27710 Перспективи використання іто-півоній в умовах ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Панцирева Г. В., Топольська В. П. 2020 97
27709 Визначення терміну післязабійного зберігання м’яса свиней Берник І. М. , Кулик М. Ф. , Ткаченко Т. Ю. 2020 145
27700 Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств та методичні підходи до аналізу ефективності їх діяльності Іващенко А. В., Бабієць В. О., Блоріна А. Ю. 2020 73
27695 Development of a mathematical model of devise of measuring control of humidity of natural gas Bilynsky Y., Horodetska O., Novytskyi D., Voytsekhovska O. 2020 104
27693 Селекційне вивчення обліпихи крушиноподібної (hippophae rhamnoides l.) в інституті садівництва НААН України Москалець В. В., Москалець Т. З., Гриник І. В., Шевчук О. А., Ходаніцька О. О. 2020 80
27692 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д., Підлубний В. Ф., Кричковський В. Ю., Коваленко О. А. 2020 74
27691 Technological passport study piston and connecting rod bare material axial rotary piston pump. Muzychuk V. I. 2020 90
27688 Дослідження особивостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Брацлавець Б. С., Ялина О. О. 2020 104
27687 Забезпечення постійного гістерезису золотникових запобіжних клапанів прямої дії Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. 2020 100
27686 Research of residual lifetime of diesel engines fuel injection equipment by means of fuel injection mathematic simulation Muzychuk V., Komaha V., Tokarchuk О., Kukharchuk О. 2020 103
27685 Аналіз балансу потужності технологічної системи подрібнення рослинних сільськогосподарських відходів Купчук І. М., Токарчук О. А., Гонтар В. Г., Дідик А. М. 2020 90
27682 Удосконалення технологічного процесу свердління тонколистового прокату Островський А. Й. 2020 128
27681 Intensification of mixing of heterogeneous food mixtures under the impact of ultrasonic vibrations Sevostianov I., Kraevsky S. 2020 77
27680 Model of optimization of functioning of modern polygraphic and publishing complexes Sevostianov I., Pidlypna M. 2020 102
27678 Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. 2020 70
27677 Mathematical and statistical evaluation of processes of using information technologies Potapova N., Zelinska О., Volontyr L. 2020 121
27675 Організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств Охота Ю. В. 2020 62
27674 Селекційна цінність та адаптивність сортів квасолі звичайної в умовах Уладово- Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААНУ Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. 2020 53
27673 Аналіз розвитку технологічного обладнання для виробництва харчових сумішей Полєвода Ю. А., Волинець Є. О. 2020 94
27670 Ріст, розвиток і продуктивність сортів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2020 107
27661 Технологічна парадигма криміналістики Комісарчук Р.В. 2018 130
27659 Fundaments of administratijn of the national educatijn system of Ukraine Branitska T., Logutina Т. 2020 97
27656 Scientific selective as a type of creative activity in spiritual and intellectual education and training of students Kalashnik N. V., Logutina N. V., Barus M. M. 2020 56
27641 Криміналістичний моніторинг в Україні: перспективи становлення та розвитку Комісарчук Р. В. 2019 121
27640 Методи дослідження криміналістичного мислення в практичній діяльності: перспективи розробки Комісарчук Р. В. 2020 94
27633 Перспективні напрямки технології відновлення деталей машин Труханська О.О. 2020 42
27623 Гібридне електропостачання з використанням відновлюваних джерел енергії Стаднік М. І., Проценко Д. П., Бабій С. М. 2020 68
27622 Автономне електропостачання тваринницької ферми на базі відновлюваних джерел енергії Стаднік М. І., Гунько І. В., Проценко Д. П. 2020 135
27613 Окремі аспекти реалізації криміналістичної технології в експертній діяльності Комісарчук Р. В. 2017 43
27612 Конструктивізм у криміналістиці Комісарчук Р. В. 2019 73
27611 Об’єкти дослідження практичного криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. 2020 98
27610 Суб’єктивна опосередкованість у практичному криміналістичному мисленні Комісарчук Р. В. 2020 109
27609 Перспективи розвитку криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. 2020 95
27608 Діяльність із виявлення, розслідування та попередження злочинів як об’єкт криміналістичної технології Комісарчук Р. В. 2020 118
27607 Подбор экологически чистых зон для производства продуктов детского и диетического питания Голубенко Т. Л., Циганчук О. Б. 2020 127
27605 Мета та завдання вчення про криміналістичну технологію Комісарчук Р. В. 2017 67
27604 Інформаційно-аналітичне забезпечення в процесі розкриття злочинної господарської діяльності Комісарчук Р. В. 2017 82
27586 Продуктивність кормових культур та ефективність їх вирощування за органічного виробництва рослинної сировини Векленко Ю. А., Гетман Н. Я., Захлєбна Т. П., Ксенчіна О. М. 2020 71
27579 Синкретизм вираження причини та знаку у криміналістичній технології Комісарчук Р. В. 2020 110
27578 Діяльнісна природа практичного криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. 2020 138
27577 Планування багатофакторного експерименту для визначення раціональних параметрів роботи вібраційної машини Цуркан О. В., Горбатюк Р. М., Присяжнюк Д. В. 2020 91
27576 Зміни окремих фізико-хімічних властивостей грунтів у системі біологізації землеробських технологій Мазур В. А., Забарна Т. А. 2018 56
27575 Еколого-правові засади охорони грунтів Оверковська Т. К. 2020 107
27569 Альтернативні джерела енергії в зеленому туризмі. Дзісь В. Г. 2020 67
27561 Дослідження системи контролю температури природного газу Возняк О. М., Штуць А. А. 2020 104
27555 Granite heat accumulators for air heaters (Гранітні акумулятори тепла для геліопідігрівачів повітря) Spirin A., Hunko I., Tverdokhlib I., Vovk V. 2020 65
27552 Рівноважний вологовміст продуктів переробки люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В. 2020 100
27548 Теоретичні обґрунтування деяких конструктивно-технологічних параметрів доїльного апарату з керованим режимом доїння Бабин І. А., Грицун А. В. 2020 93
27544 Визначення кінематики деформування на основі сплайн-апроксимацій Сивак Р. І. 2020 106
27537 Оптимізація параметрів робочих органів машин для вирощування та збирання цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. 2020 83
27536 Розробка способу визначення максимально досяжного коефіцієнта підсилення (передачі) кms Видмиш А. А., Возняк О. М., Замрій М. А. 2020 81
27534 Cтан і перспективи застосування програм віддаленого адміністрування в навчальному процесі студентів інженерних спеціальностей Пришляк В. М., Купчук І. М., Дідик А. М., Купчук В. М. 2020 93
27526 Метод та засіб прямого автоматизованого вимірювального контролю ізоляції обмоток електричних машин Граняк В.Ф., Купчук І.М., Гонтар В.Г 2020 79
27525 Дослідження медіанної фільтрації одновимірних сигналів Видмиш А. А., Возняк О. М., Купчук І. М., Бойко Д. Л. 2020 41
27517 Сучасний український газетний текст: змістова концепція, структурна специфіка, жанрова диференціація Горобець І. 2020 159
27516 Застосування сучасних мехатронних систем та роботизованих комплексів у АПК України Солона О. В. 2020 122
27515 The contact interaction dynamics of the working tool of the mole plowshare with the soil during forming prosess a channel for an anti-filtration screen Solona O., Kovbasa V., Kupchuk I. 2020 49
27506 Вплив технологічних параметрів процесу екструзії та технічних параметрів екструдера з пружним гвинтовим елементом на індекс розширення екструдату Кондратюк Д. Г., Дмитренко В. П. 2020 122
27505 Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки Кондратюк Д. Г., Комаха В. П. 2020 108
27478 Динамика контактного взаимодействия лемеха кротователя с почвой при образовании полости Солона О. В., Ковбаса В. П., Мельник О. С. 2020 46
27477 Епітет як репрезентант темпоральності в межах лексикосемантичного й асоціативного поля «час» (на матеріалі художніх творів письменників Вінниччини ХХ століття) Горобець А. 2020 124
27467 Механізм відтворення і збереження у системі органічного землеробства Алєксєєв О. О. 2020 102
27465 Оцінка економічної ефективності технічної модернізації підготовчого етапу технологічного процесу виробництва етанолу Купчук І. М., Вовк В. Ю., Дацюк Д. А. 2020 122
27464 Особливості заготівлі кормів для різновікового молодняку шиншил Кучрявий В. П., Казьмірук Л. В., Кучерява М. Ф. 2020 71
27460 Динаміка густоти рослин люцерни посівної в період вегетації залежно від оптимізації технологічних прийомів вирощування Циганський В. І. 2020 143
27455 Сорт-синтетик люцерни посівної (medicago sativa l.) нового покоління Бугайов В. Д., Горенський В. М., Мамалига В. С., Смульська І. В. 2020 74
27452 Морфологічний спосіб творення ергонімів Східного Поділля Мельник О., Волошина О. 2020 92
27451 Розробка алгоритму діагностування дефектів зубозабезпечення у редукторах самохідних сільськогосподарських машин Веселовська Н. Р., Ялина О. І., Янішевський В. Ю. 2020 111
27449 Удосконалення технологічних прийомів вирощування пшениці ярої в умовах правобережного Лісостепу України Поліщук М. І., Антко Р. А. 2020 59
27448 Особливості формування продуктивності сої сорту омега вінницька залежно від строків сівби, норм висіву насіння в умовах Лісостепу правобережного. Поліщук І. С., Поліщук М. І. 2020 90
27447 Ефективність застосування препарату ростмомент на посівах соняшнику в умовах Лісостепу правобережного Поліщук І. С., Поліщук М. І. 2020 100
27443 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. 2020 129
27436 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на якість продукції Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. 2020 109
27435 Характеристика сортів роду dahlia cav., що досліджуються в умовах експозиційної ділянки ВНАУ Циганська О. І. 2020 123
27433 Вивчення вихідного матеріалу для едафічної селекції люцерни Мамалига В. С., Бугайов В. Д., Горенський В. М. 2020 134
27432 Особливості проростання насіння та початкові етапи росту гороху озимого за дії мікробного і стимулювального препаратів Дідур І. М., Шевчук В. В., Мостовенко В. В. 2020 59
27430 Науково-теоретичні засади розвитку людського капіталу в сільській місцевості Брояка А. А., Ясінська Б. О. 2020 111
27426 Вплив підгодівлі бджіл соєвим пептоном на інтенсивність вирощування розплоду в умовах запилення тепличних культур Разанов С. Ф., Недашківський В. М. 2020 92
27425 Accounting and analytical security assessment of economic security of agricultural enterprises Tomchuk O., Mulyk T. 2020 87
27405 Вплив глобалізації на формування зовнішньоекономічної політики України Ставська Ю. В. 2020 98
27381 Експериментальні дослідження процесу внесення мінеральних добрив новим відцентровим робочим органом Булгаков В. М., Адамчук О. В., Кувачов В. П., Бабин І. А. 2020 86
27380 Мінливість сортозразків квасолі звичайної за елементами структури врожаю і адаптивністю Мазур О. В. 2020 77
27376 Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю Липовий В. Г., Шевчук О. А., Князюк О. В. 2020 81
27373 Момент від зусиль тертя травʼяної маси на дисковому ножі подрібнювального апарату Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. 2020 112
27372 Формування олійності насіння редьки олійної залежно від застосовуваних мікроелементів Цицюра Я. Г. 2020 109
27371 Оцінка жаростійкості редьки олійної лабораторними методами Цицюра Я. Г. 2020 92
27370 Вплив віку розсади на біометричні показники солодкого перцю в умовах Лісостепу Правобережного України Вдовенко С. А., Швидкий П. А., Затолочний О. В. 2020 86
27361 Ефективна організація використання відходів аграрних підприємств у формуванні енергетичної та екологічної безпеки Кириленко І. Г., Токарчук Д. М. 2020 107
27339 Вплив температурних параметрів і тривалості цвітіння ріпаку озимого на продуктивність бджолиних сімей Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Вергеліс В. І. 2020 296
27337 Позакореневий обробіток рослин фізалісу мексиканського біопрепаратами в умовах відкритого ґрунту Лісостепу Правобережного України Полутін О. О. 2020 59
27336 Сортові особливості капусти брюссельської за адаптованої технології вирощування у відкритому ґрунті Вдовенко С. А., Іванович О. М., Швидкий П. А., Затолочний О. В. 2020 98
27335 Екологічний потенціал зернобобових культур у сучасній інтенсивній сівозміні Ткачук О. П., Овчарук В. В. 2020 61
27334 Обґрунтування адаптивної сортової технології вирощування зернобобових культур у Правобережному Лісостепу України Мазур В. А., Дідур І. М., Панцирева Г. В. 2020 85
27333 Specific features of formation of Vinnytsia forest park plantations resistant to recreational loads Matusiak M. V. 2020 59
27331 Мульчування грунту як агрозахід при вирощуванні кабачка в Лісостепу Правобережному Паламарчук І. І. 2020 72
27327 Визначення ефективності системи захисту посівів кукурудзи за різних способів обробітку ґрунту Рудська Н. О. 2020 179
27322 Соціально-економічні детермінанти розвитку міжнародного туризму та трудової міграції. Головня О. М. 2020 89
27321 Огляд технологій та технологічних засобів для заготівлі сінажу Шаргородський С. А., Янішевський В. Ю., Ялина О. О. 2020 112
27317 Сортові ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан та перспективи використання Панцирева Г. В. 2020 128
27316 Збереження родючості ґрунту за раціонального використання системи удобрення і норми висіву озимої пшениці Мазур В. А., Панцирева Г. В., Копитчук Ю. М. 2020 88
27314 Перспективи використання відходів рослинництва на виробництво біогазу в Україні. Токарчук Д. М., Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В. 2020 136
27313 Формування анатомо-морфологічної будови стебла озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу Мазур В. А., Панцирева Г. В., Копитчук Ю. М. 2020 75
27312 Особливocti водоспоживдння рослин люпину бiлого в умовах Правобережного Лiсостепу Панцирева Г. В. 2020 62
27311 Шляхи підвищення врожайності насіння нуту Шкатула Ю. М., Вотик В. О. 2020 111
27260 Ефективність використання часткових білкових замінників за вирощення бджолиних маток Недашківський В., Вергеліс В. 2020 92
27259 Elaboration and researches of highly effective installation for vibro-blowing dehydration of dispersive waste of food productions Sevostianov I., Ivanchuck Ya., Kravets S. 2020 107
27258 Автоматизация проектирования технологических процессов механической обработки и сборки Севостьянов І. В. 2018 123
27250 Облікове забезпечення тактики управління витратами Правдюк Н. Л. 2020 120
27249 Облікове забезпечення формування екологічних витрат Правдюк Н. Л. 2020 99
27217 Дослідження впливу конструкції і розмірів забірної і калібруючої поверхні безстружечних мітчиків на процес видавлювання різьби Токарчук О. А., Купчук І. М. 2020 93
27185 Rationale of the composition and development of dessert enzymed products technologies of functional purpose with the use of plant fillers Solomon A., Semko T., Nozhechkina-Eroshenko H. 2020 50
27184 Analysis of the efficiency of using the culinary processing of mushrooms in order to reduce the concentration of heavy metals in them Vradiy O. 2020 50
27183 Ринок зерна: проблеми, можливості та пріоритетні напрями розвитку Лутковська С. М., Казьмір В. А. 2020 135
27174 Інтенсивність накопичення розторопшою плямистою міді в умовах польових сівозмін Разанов С. Ф., Разанова А. М. 2020 90
27173 Екологічна ефективність використання бобових багаторічних попередників пшениці озимої Разанов С. Ф. 2020 80
27135 Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І., Ватаманюк О. В. 2020 113
27120 Some aspects of the essence of intercultural communicative competence with the future specialists of higher education Voloshyna O. V., Bilous O. S. 2020 69
27101 Інтеграція освіти, науки та виробництва в системі підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності на засадах вчення акад. П.М. Василенка Пришляк В. М. 2020 67
27073 Social and Economic Indicators of Ukraine's Development Samborska O. 2020 55
27068 Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу Калетнік Г. М., Гончарук І. В. 2020 161
27066 Оцінка впливу гербіцидів та зеастимуліну на забур’яненість та урожайність кукурудзи Окрушко С. Є. 2017 96
27054 Результати досліджень процесів видавлювання різі з накладанням ультразвукових коливань на інструмент Руткевич В. С. 2020 78
27030 Дослідження процесу сколювання шкарлупи горіха в результаті силової дії напівсферичних поверхонь Полєвода Ю. А. 2020 74
26961 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. 2020 99
26798 Особливості надання психологічної допомоги студентській молоді в сучасних умовах Холодова О. О. 2020 123
26786 Індустріальні парки як інструмент регіонального розвитку Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. 2020 98
26784 Проблемні аспекти обліку необоротних та оборотних матеріальних активів в бюджетних установах Метелиця В. М., Коваль Н. І. 2020 66
26779 Competitiveness of Ukrainian agricultural enterprises at the current stage of economic transformations Yurchuk N. 2020 108
26776 Нормативно-правове забезпечення облікової політики підприємства Коваль Л. В. 2020 60
26711 Інформаційні технології у підприємницьких структурах Березюк С. В., Оніщенко М. Л., 2020 121
26706 Диференціація розвитку галузей переробної промисловості аграрного сектору Вінницької області Калетнік Г. М., Гонтарук Я. В. 2020 136
26575 Глобальні принципи управлінського обліку та їх застосування на підприємствах Лепетан І. М. 2020 126
26568 Економічна модель Німеччини як фактор соціальної стабільності цифрового суспільства Джеджула О. М. 2020 113
26518 Аналітичні інструменти для контролю та моніторингу публічних закупівель Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Мулик Я. І. 2020 125
26517 Шляхи підвищення міжнародної інвестиційної привабливості України Хаєцька О. П. 2020 128
26483 Обґрунтування складу ферментованих продуктів з використанням рослинних наповнювачів Соломон А. М., Полєвода Ю. А. 2020 105
26482 Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. 2020 88
26433 Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки Комаха В.П., Кондратюк Д.Г. 2020 118
26431 Justification of the method and device for treatment and sowing of sugar beets and the application of the results in preparation technologies Kurylo V., Pryshliak V., 2020 59
26417 Обґрунтування складу енергозберігаючої системи забезпечення мікроклімату в свинарських приміщеннях Алієв Е. Б., Яропуд В. М., Білоус І. М. 2020 40
26416 Моделювання відрізання картопляного вороху лезом леміша Грушецький С. М., Яропуд В. М. 2020 100
26413 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів робочого органу для розкидання сипучих матеріалів Пономаренко Н. О., Яропуд В. М., Лепеть Є. І. 2020 132
26408 Перспективи та передумови впровадження автономних систем електрозабезпечення агропромислових підприємств Купчук І. М., Яропуд В. М., Телекало Н. В., Граняк В. Ф. 2020 106
26400 Проектування технологічної лінії для виготовлення паливних гранул Швець Л. В. 2020 48
26398 Удосконалення струшувача плодознімального Швець Л. В. 2020 71
26397 Розробка культиватора для нових технологій обробітку грунту Середа Л. П., Швець Л. В., Швець О. І. 2020 96
26396 Смуговий підсів трав пасовищ Середа Л. П , Швець Л. В., Труханська О. О. 2020 60
26327 Influence of soy flour and its processed products on the essential amino acids content in the bees body Ibatullin I. I., Razanov S. F., Nedashkivskyi V. M. 2020 147
26317 Оптимізація конструкції доїльних стаканів зі стимуляцією рефлексу молоковіддачі Джеджула О. М., Островський А. Й. 2017 133
26285 Понятійний апарат категорії сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого використання для виробництва біоенергії Гончарук І. В., Вовк В. Ю. 2020 71
26284 Кластеризація виробництва біопалив у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу Гончарук І. В. 2020 95
26272 Визначення залишкового ресурсу паливної апаратури автотракторних дизелів математичним модельюванням із застосуванням методу малих відхилень Анісімов В. Ф., Музичук В. І. 2020 85
26271 Study of the deformed state connection of the piston with the rod of the unregulated piston pump Muzychuk V. 2020 55
26254 Розробка технології для високоефективного безперервного очищення стічних вод переробних підприємств Севостьянов І. В., Токарчук О. А., Горбаченко А. А. 2020 160
26230 Вплив цифрової економіки на глобалізацію Коляденко С. В. 2020 184
26190 Відображення інформації про власний капітал у звітності господарюючих суб’єктів Мулик Т. О. 2020 104
26172 Сучасний стан енергозабезпечення агропромислового комплексу України. Гончарук І. В 2020 131
26171 Формування енергетичної незалежності як основи сталого розвитку агропромислового комплексу Гончарук І. В. 2020 128
26158 Моделювання та прогнозування рівня енергетичної незалежності агропромислового комплексу України на засадах сталого розвитку Гончарук І. В. 2020 89
26028 Управління ризиками блокування податкових накладних/розрахунків коригувань агропідприємств Метелиця В. В., Подолянчук О. А. 2020 146
26027 Витрати як базова складова системи обліку та аналізу виробництва продукції тваринництва Мулик Т. О. 2020 49
26026 Продуктивність вирощувальних ставів за комплексного впливу на їх екосистему Мушит С. О. 2020 108
25895 Automation of the financial analysis decision-making process on the Internet Ruzakova O. 2020 105
25891 Гідродинамічна установка для приготування жирових емульсій Берник І. М., Коц І. В., Бауман К. В. 2020 86
25890 Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві Мулик Я. І. 2020 135
25889 Аналіз основних засобів підпрємства: методичні та практичні аспекти Мулик Т. О. 2020 913
25888 Правове регулювання функціонування єдиного державного реєстру тварин Правдюк А. Л. 2020 119
25887 Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні. Калетнік Г. М., Ємчик Т. В 2020 153
25886 Організаційно-економічне забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу Гончарук І. В 2020 92
25885 Ecologically comparative effect of bacterial preparations on field germination of sugar beets Demyanyuk O. S., Mudrak О. V., Masloyid А. P., Mudrak G. V. 2020 116
25874 Напрямок інноваційного розвитку навігаційних систем в складі сільськогосподарської техніки Комаха В. П., Єленич А. . 2020 88
25870 Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. 2018 162
25869 Концептуальні засади прогнозування економічних процесів за методологією "форсайт" Шпикуляк О. Г., Ходаківська О. В. 2017 61
25868 Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І. 2016 127
25867 Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект Шпикуляк О. Г., Курило Л. І., Лузан О. Ю. 2013 94
25865 Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. 2019 182
25864 Інституціональний капітал регулювання і соціальний – саморегулювання аграрного ринку: концептуально-методологічні аспекти аналізу Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А., Пехов В. А. 2015 109
25860 Інституційна безпека  економічних агентів і  ринковий механізм Шпикуляк О. Г., Прутська О. О. 2016 114
25859 Інституції та механізми регулювання аграрного ринку: теоретико-практична оцінка функціонування Шпикуляк О. Г. 2016 182
25843 Засади формування соціальної відповідальності і визначення соціальної ціни виробництва в сільськогосподарських підприємствах Дюк А. А. 2020 106
25811 Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільському підприємництві Дюк А. А. 2020 106
25807 Use of criterial synthesis and analysis for modernizationm of objects of machine building production Sevostianov I., Kravets S., Pidlypna M. 2020 82
25806 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів інфрачервоної вібраційної сушарки Зозуляк І.А. 2020 100
25805 Стан та шляхи удосконалення протиугінних автомобільних пристроїв Гунько І. В., Кравець С. М., Ковальчук О. С. 2016 141
25794 Енергетична незалежність АПК на засадах сталого розвитку Гончарук І. В. 2020 92
25789 Розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі: макроекономічний аспект Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Супрун О. М. 2017 155
25787 Формування та інституціоналізація соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва: мотодологічні аспекти оцінки Шпикуляк О. Г., Пехов В. А. 2015 116
25786 Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. 2010 155
25785 Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств Малік М. Й., Мамчур В. А., Шпикуляк О. Г. 2017 110
25784 Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституцінальних трансформацій Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., 2017 302
25722 Правова доктрина як джерело права на свободу творчості Опольська Н. М. 2020 138
25721 Правові засади використання та охорони сільськогосподарських тварин Оверковська Т. К. 2020 62
25670 Аналіз ключових чинників впливу на якість аудиторських послуг: вітчизняний досвід Фабіянська В. Ю. 2020 79
25651 Економічні механізми модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку Лутковська С. 2020 110
25649 Вивчення впливу елементів технології вирощування фізалісу клейкоплодного в Україні Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2016 98
25648 Оптимізація світлового режиму за вирощування розсади пасльонових рослин, в тому числі фізалісу мексиканського в умовах захищеного ґрунту Вдовенко С. А., Рубаненко О. О., Полутін О. О. 2017 61
25640 Продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України залежно від сортових особливостей рослини Вдовенко С. А., Полутін О. О., Мудріцька Л. М. 2017 71
25638 Вплив передпосівної обробки насіння на біометричні показники фізаліса мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. 2017 81
25634 Знаходження величини сили тиску на підводні гідроспоруди у проектно-конструкторській практиці й агроінженерній підготовці фахівців Пришляк В. М., Дубчак В. М. 2020 110
25630 Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу Іванько А. В., Бакун Ю. О., Хаєцька О. П., Ксенофонтов М. М. 2020 56
25628 Модель застосування професійного судження аудитора в процесі організації вибіркової перевірки Фабіянська В. Ю. 2020 124
25627 Удосконалення професійних вимог до аудиторів в умовах реформування незалежного аудиту в Україні Фабіянська В. Ю. 2020 140
25625 Організаційно-методичні аспекти діяльності аналітичної служби підприємства Мулик Т. О. 2020 104
25622 Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС Томчук О. Ф., Маньківський Ю. Р. 2020 256
25613 Розробка конструкції та дослідження технологічних параметрів машин для вібраційної відцентрово-планетарної обробки Ярошенко Л. В., Купчук І. М., Замрій М. А. 2020 76
25612 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів вібраційної сушарки насіння зернових та овочевих культур для дослідно-селекційних станцій Ярошенко Л. В. 2020 63
25601 Практична реалізація методики управління процесом механічної обробки Веселовська Н. Р. 2020 142
25600 Vibration research in mobile agricultural machines Iskovich-Lototskyy R., Veselovska N., Ivanchuk Y., Hnatyuk O. 2020 126
25584 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми кавітаційного диспергатора-гомогенізатора сільськогосподарської сировини рослинного походження на кормові цілі Алієв Е. Б., Миколенко С. Ю., Яропуда В. М. Малєгін Р. Д. 2020 159
25583 Моделювання процесів сепарації картопляного вороху в барабанному сепараторі Грушецький С. М., Яропуд В. М., Бабин І. А. 2020 141
25582 Дослідження якості сепарації картопляного вороху підкопувальними робочими органами картоплезбиральної машини Грушецький С. М., Яропуд В. М., Бабин І. А. 2020 94
25581 Дослідження процесу функціонування та оптимізація конструктивно-технологічних параметрів тритрубного рекуператора Яропуд В. М. 2020 138
25573 Руйнуюче зусилля різання при взаємодії леза дискового ножа з травʼяною масою Холодюк О. В. 2020 98
25572 Обґрунтування параметрів зниження токсичності відпрацьованих газів дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. 2020 291
25571 Дослідження процесів штампування обкочуванням з використанням поверхневого нагріву заготовок Штуць А. А., Служалюк М. О. 2020 80
25570 Розрахунок нестандартних w-параметрів чотириполюсника на біполярному транзисторі Возняк О. М., Штуць А. А. 2020 95
25569 Оцінка ефективності управління зобов’язаннями підприємств Захарова Т. В., Фуштей Л. Л. 2020 110
25568 Дослідження методики розрахунку і вибору технологічних параметрів штампуання обкочуванням складнопрофільних виробів з використання комп’ютерного моделювання Колісник М. А., Служалюк М. О. 2020 110
25566 Перспективи створенння полімерних функціональних покриттів із застосуванням газодинамічного напилення Гайдамак О. Л., Матвійчук В. А., Кучеренко Ю. С. 2020 144
25565 Підвищення службових характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування поверхневого пластичного деформування і холодного газодинамічного напилення Матвійчук В. А., Гайдамак О. Л., Колісник М. А. 2020 65
25561 Глобальні навігаційні супутникові системи та їх роль у технологіях точного землеробства Холодюк О. В. 2020 617
25560 Особливості оформлення формули винаходу чи корисної моделі як обʼєкти правової охорони Холодюк О. В., Булін Р. М. 2020 106
25559 Аналіз впливу форми і розмірів поперечного перерізу безстружкових мітчиків на процес видавлювання різьби Токарчук О. А. 2020 76
25557 Інноваційна технологія виробництва кисломолочного напою для харчування людей похилого віку Соломон А. М., Полєвода Ю. А. 2020 100
25556 Дослідження гліцериномістких поверхнево-активних речовин в харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. 2020 82
25555 Дослідження технічних характеристик нових типів муфт Токарчук О. А. Полєвода Ю. А. 2020 112
25552 Про коливання, які описує узагальнене диференціальне рівняння Релея Ольшанський В. П., Ольшанський С. В., Токарчук О. А. 2020 91
25551 Моделювання процесу контактної взаємодії інструмента з деталлю із накладанням осьових ультразвукових коливань Руткевич В. С. 2020 87
25550 Determination of economic advisable distances of automobile delivery on autoservice enterprise Mytko M. 2020 118
25549 Investigation of the mechanical and technological properties of fodder crops to determine the parameters of the working bodies of mower conditioners and optimal modes of their operation Komakha V., Tokarchuk O., Zamrii M. 2020 76
25548 Інтелектуальна система контролю навантаження трансформаторів 10/0.4 кв з використанням SCADA Видмиш А. А., Токарчук О. А., Карпійчук М. Ф., Паладій М. С. 2020 110
25547 Дослідження розвитку деформації контактних напружень при вальцюванні Музичук В. І., Токарчук О. А. 2020 85
25546 Розробка змішувача біодизельного палива та моделюванням процесу змішування Бурлака С. А. 2020 151
25545 Дослідження течії палива в розпилювачі форсунок при використанні спиртових добавок в емульгованих паливах Бурлака С. А., Галущак О. О., Гуменюк Ю. В. 2020 114
25538 Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище Гончарук І. В. 2020 139
25535 Виробництво біогазу в аграрному секторі - шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості грунтів Гончарук І. В. 2020 135
25517 Математична модель коливань робочого місця оператора транспортного засобу Твердохліб І. В., Ковбаса В. П., Спірін А. В., Борисюк Д. В. 2020 139
25516 Вплив геометричних параметрів рушія колісного транспортного засобу та нерівностей опорної поверхні на швидкість руху та частоту збурюючої дії Твердохліб І. В., Ковбаса В. П., Спірін А. В., Борисюк Д. В. 2020 130
25514 Культура наукової української мови у професійному становленні фахівця Тимкова В. А. 2020 172
25509 Формування інтеграційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі Красняк О. П., Іщенко Т. В. 2017 81
25508 Оптимізація економічних відносин інтегрованих формувань у бурякоцукровому підкомплексі Красняк О. П. 2017 65
25502 Особливості вирощування кабачка за мульчування грунту в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2020 104
25501 Вплив строків сівби на формування врожаю буряку столового в Правобережному Лісостепу України Паламарчук І. І. 2020 141
25490 Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від агроекологічних прийомів вирощування Телекало Н. В., Мельник М. В. 2020 98
25489 Продуктивність та гематологічні показники у курок за дії кормової добавки Чудак Р. А. 2019 214
25485 Насіннєва продуктивність люцерни посівної залежно від елементів технології вирощування Телекало Н. В., Мельник М. В. 2020 81
25481 Модернізація системи екологобезпечного сталого розвитку Лутковська С. М. 2020 150
25480 Вектори подолання трансформацій еколого-економічної та соціальної безпеки сталого розвитку на основі модернізації Калетнік Г. М., Лутковська С. М. 2020 123
25479 Модернізація системи екологічної безпеки еколого-економічного розвитку Лутковська С. М. 2019 144
25445 Інформаційно-комунікаційні технології, як основа державного управління на шляху цифрової трансформації та реформування Ушкаленко І. М., Зелінська Ю. С. 2019 129
25427 Ефективність білкової підгодівлі бджолиних сімей за нарощування їх сили до запилення озимого ріпаку Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Гуцол Г. В., Мельник В. О. 2020 105
25424 Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання Дюк А. А. 2020 149
25423 Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання Дюк А. А. 2020 117
25419 Соціально-економічна результативність сільськогосподарського підприємництва: регіональний аспект оцінки Дюк А. А. 2020 117
25411 Impact of abiotic factors of the environment on functional health of women of different age groups Furdychko O., Mudrak O., Yermishev O., Mudrak H. 2020 117
25401 Соціально-економічна результативність підприємницького господарювання у розвитку села: аспект зайнятості Дюк А. А. 2020 104
25399 Концептуальні аспекти формування селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва Дюк А. А. 2020 131
25380 Формалізація публічно-приватного партнерства у сфері модернізації екологічної безпеки Лутковська С. М. 2020 118
25379 Інституціональні підходи до модернізації системи екологічної безпеки в умовах забезпечення сталого розвитку Лутковська С. М. 2020 259
25378 Стійкій і сталий розвиток системи екологічної безпеки в умовах глобалізації Лутковська С. М. 2020 106
25339 Роль обліково-аналітичного забезпечення державної аграрної політики в умовах фінансових криз Правдюк Н. Л. 2020 159
25328 Стратегічне управління еколопчними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку Лутковська С. М. 2020 137
25326 Інституціональне забезпечення модернізації системи екологічної безпеки в умовах трансформації економіки Лутковська С. М. 2020 119
25325 Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України Лутковська С. М. 2020 134
25324 Organizational and economic mechanisms of monitoring and announcement of emergency situations Лутковська С. М. 2020 112
25323 Правоохоронна діяльність як фактор забезпечення національної безпеки в разі формування ринку землі Пономаренко А. Б., Ковальов Д. В. 2020 465
25317 Юридична особа як суб’єкт злочину в науці кримінального права Колос С. С. 2020 206
25316 Позакореневі підживлення у сучасних технологіях вирощування гібридів соняшнику Паламарчук В. Д. 2020 109
25307 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором Пришляк В. М., Бабин І. А., Гунько І. В. 2020 134
25285 Математичні моделі висококрохмальних гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. Алєксєєв О. О. 2020 112
25283 Проведення профілактичних заходів по боротьбі з вароатозом на пасіці Кучерявий В. П., Жуковська Т. С. 2019 196
25282 Біологічна цінність бджолиного підмору Кучерявий В. П., Горячий В. А. 2019 73
25281 Обґрунтування продуктивності люцерни посівної за тривалого використання травостою в умовах зміни клімату Петриченко В. Ф., Гетман Н. Я., Векленко Ю. А. 2020 148
25262 Inheritance of yield formula in F1 hybrids and hybrid swarms F2 Phaseolus Vulgaris L. Mazur О. V., Poltoretskyi S. P. , Poltoretska N. M. , Kononenko L. M. 2019 92
25254 Вплив технологічних прийомів вирощування на ріст і розвиток ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. 2020 116
25244 Вплив елементів технології вирощування на активізацію рослинно-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту у агроценозах люцерни посівної Циганський В. І., Циганська О. І. 2020 121
25241 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. 2020 126
25240 Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами Мазур О. В. 2020 92
25232 Захист прав інтелектуальної власності в контексті судової реформи Колос С. С. 2019 134
25231 Набувальна давність на земельну ділянку Маньгора Т. В. 2020 146
25207 Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність та товарність коренеплодів моркви столової Окрушко С. Є. 2020 142
25204 Вплив елементів технології вирощування на врожайність нуту Мордванюк М. О. 2020 250
25200 Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 177
25195 Підвищення родючості ґрунту в результаті накопичення біологічного азоту бобовими культурами Дідур І. М., Шевчук В. В. 2020 139
25178 Визначення декоративності та успішності інтродукції видів роду Forsythia vahl. В умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В., Варгатюк О. В. 2020 77
25153 Оцінка зимостійкості видів роду Magnolia L. в умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного університету Матусяк М. В. 2020 217
25151 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Прокопчук В. М., Матусяк М. В., Панкратьєв Ю. О., Єлісавенко Ю. А. 2020 153
25141 Дослідження ланцюгів постачання при взаємодії сільськогосподарських підприємств - виробників біопалива Семчук І. А. 2020 128
25126 Деякі проблеми вивчення модальності а англійській мові Попенко Ю. В. 2020 116
25118 Comparative evaluation of quality properties of winter rapeseed depending on the level of fertilizers and sowing date = Порівняльна оцінка якісних властивостей озимого ріпаку залежно від рівня добрив та строку сівби Matserа O. 2020 153
25112 Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України Курило В. Л., Рахметов Д. Б., Кулик М. І. 2018 151
25109 Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від фону мінерального живлення Грабовський М. Б., Грабовська Т. О., Курило В. Л., Городецький О. С. 2019 200
25108 Zooecological approaches in the implementation of the sustainable development strategy for rural territorial communities of the west polish region Portuhay O. I., Lyko D. V., Mudrak O. V., Mudrak H. V. 2020 114
25105 Організація управлінського аналізу: методика та практика Томчук О. Ф., Юзвенко О. О. 2020 87
25104 Використання методів стратегічного управлінського аналізу під час прийняття управлінських рішень Томчук О. Ф, Градомська І. О. 2020 88
25100 Оцінка ґрунтового покриву Вінниччини на придатність до органічного виробництва Цицюра Я. Г. 2020 173
25099 Удосконалення інформаційного забезпечення економічного аналізу системи публічних закупівель на основі міжнародного досвіду Здирко Н. Г. 2020 112
25098 Екотоксикологічна оцінка зернової продукції агроценозів за вмістом залишків пестицидів в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. 2020 128
25088 Забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Ткачук О. П. 2020 99
25087 Оптимізація об"ємної маси грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Ткачук О. П. 2020 149
25084 Дослідження динаміки поширення золотистої картопляної нематоди в україні та окремих чинників її регулювання Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2020 105
25080 Інтенсивність накопичення Pb у листковій масі та насінні розторопші плямистої (Silybum Marianum) Ткачук О. П., Разанова А. М. 2020 76
25072 Структура фінансування та моніторингу заходів забезпечення екологічної безпеки Калетнік Г. М., Лутковська С. М. 2020 148
25070 Нетрадиційні форми лекцій як засіб підвищення ефективності навчання студентів у вищих аграрних закладах освти Олійник Н. А., Спірідонова Л. М. 2020 136
25068 Удосконалення агроекологічних прийомів вирощування люцерни посівної Телекало Н. В., Мельник М. В. 2020 98
25053 Вплив структурованої води на енергію проростання та схожість насіння редьки посівної (raphanus sativus l.) Ткачук О. П., Демчук О. А., Кравченко В. С. 2020 88
25009 Сільськогосподарські роботизовані машини в навчально-фермерських господарствах ННВК «Всеукраїнський навчально-науковий консорціум» Гунько І. В., Завалюнюк П. Г., Ємчик В. В. 2019 128
25003 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К. М., Зотько М. О., Маслоїд А. П. 2018 102
25002 Сучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства «Щербич» Зотько М. О., Маслоїд А. П. 2019 69
24983 Потреба в незалежному аудиті та розвиток його теорії: погляд через призму браку довіри в суспільстві Фабіянська В. Ю. 2020 66
24981 Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Любар О. О. 2020 88
24979 Сучасні підходи до оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства Паламаренко Я. В. 2020 115
24977 Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект Амонс С. Е., Красняк О. П. 2020 203
24976 Мотиваційні основи розвитку соціального підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 92
24975 Лінгвокультурний підхід до аналізу друкованих рекламних оголошень Тимкова В. 2020 179
24974 Сучасний розвиток та напрями спеціалізації соціального підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 116
24922 Геометричне моделювання в задачі трасування лінійних інженерних споруд Шевченко А. В., Видмиш А. А., Штуць А. А. 2020 182
24918 Порівняльна оцінка накопичення Zn розторопшею плямистою (Silybum Marianum) залежно від виду мінеральних добрив Ткачук О. П., Разанова А. М. 2020 164
24913 Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК Гонтарук Я. В. 2020 242
24904 Мeтодичні пiдходи до оцінки процесів модернізації системи eкoлoгoбeзпeчнoгo cтaлoгo poзвитку Лутковська С. М. 2020 166
24903 Ідентифікації екологічних ризиків у системі еколого-економічної безпеки Лутковська С. М. 2020 102
24902 Сутність системи екологічної безпеки сталого розвитку в умовах глобальної економіки Лутковська С. М. 2020 114
24900 Стратегія глобалізації екологобезпечного сталого розвитку Лутковська С. М. 2020 112
24895 Фундаментальні дослідження екологічної безпеки сталого розвитку та процесів екологічної модернізації Лутковська С. М. 2020 156
24893 Забезпечення сталого розвитку за умов модернізації системи оцінки рівня екологічної безпеки Лутковська С. М. 2020 109
24889 Технології підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при проектуванні технологічних процесів Броварець О. О., Ковбаса В. П. 2019 154
24880 Формування та реалізація стратегії розвитку підприємств олійно-жирової галузі Ставська Ю. В. 2020 213
24877 Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування лексичної компетентності студентів аграрних закладів вищої освіти Тимощук Н. М. 2020 216
24876 Концептуальні напрями підвищення ефективності функціонування спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. 2020 111
24855 Розвиток біоенергетики як складова забезпечення енергетичної безпеки України Пришляк Н. В., Курило В. Л., Пришляк В. М. 2020 172
24854 Розвиток малого та середнього бізнесу Вінницької області Фіщук Н. Ю., Березюк С. В. 2020 103
24834 Видовий склад ефемероїдів регіонального парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів Шевчук О. А., Криклива С. В., Шевчук В. В., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. 2020 157
24828 Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. 2020 129
24826 Мотивація як найважливіша функція в управлінні публічними закупівлями Здирко Н. Г., Козаченко А. Ю. 2020 160
24810 Кооперативна форма економічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 161
24803 Особливості моделювання сільськогосподарського виробництва з врахуванням ризику Ушкаленко І. М. 2020 141
24798 Теорія та практика зрізання стебел у технологіях проектування сільськогосподарських машин і формування професійних компетентностей майбутнього агроінженера Курило В. Л., Пришляк В. М. 2019 172
24797 Науково-технічні особливості проектування дискових знарядь для інноваційних технологій виробництва цукрових буряків як методологічна складова формування професійних компетентностей агроінженера Пришляк В. М., Курило В. Л. 2019 142
24794 Критерій ефективності в аналізі та державному аудиті публічних закупівель Здирко Н. Г., Остапчук С. М. 2020 188
24793 Механіко-технологічні властивості стебел як передумова до розробки робочих органів сільськогосподарських машин і формування проектних компетентностей агроінженера Курило В. Л. Пришляк В. М. 2019 201
24792 Structurization of the regions of ukraine by the indicator of cash estimation of agricultural lands Volontyr l., Zelinska О., Potapova N. 2020 110
24786 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК Брояка А. А. 2020 242
24781 Management of information risks of the enterprise in the conditions of digitalization = Управління інформаційними ризиками підприємства в умовах цифровізації Yurchuk N. 2020 88
24779 Аналіз інвестиційних можливостей підприємництва з позицій розвитку інноваційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел Бабина О. М. 2020 158
24777 Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій Бабина О. М. 2020 133
24776 Особливості організації і методики проведення документальної перевірки податку на прибуток Чудак Л. А. 2020 93
24771 Obtaining and characteristic of the magnesium organic forms on the basis of products of bifidobacteria processing and their metabolites Budiak R., Kapusian A., Antipina O. 2018 169
24769 Лобіювання в системі соціально-економічних пріоритетів України Головня О. М. 2020 151
24768 Охоплююче протягування в технологіях виготовлення шестерень внутрішнього евольвентного зачеплення Будяк Р. В. 2019 232
24767 Обробка гільз силових циліндрів гідросистем сільськогосподарських машин Будяк Р. В. 2019 159
24766 Економічний аналіз економії бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель Здирко Н. Г. 2019 283
24764 Аудиторські докази: сутність, оцінка в контексті забезпечення вимог достатності та прийнятності Фабіянська В. Ю. 2020 115
24763 Особливості пластичної деформації металів при немонотонному деформуванні Сивак Р. І., Рекечинський В. І. 2019 149
24757 Розвиток організаційних форм та спеціалізація соціальних підприємств на селі Дюк А. А. 2020 115
24756 Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектора економіки Калетнік Г. М. 2015 233
24750 Оцінка організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань Калетнік Г. М., Шинькович А. В. 2020 93
24748 Інституційні стимули підвищення ефективності державного сектору при децентралізації 5 Колесник Т. В. 2020 113
24747 Проблеми комерціалізації на ринку насіння в Україні Захарчук О. В., Мазур К. В. 2020 99
24746 Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів Гончарук І. В. 2020 113
24745 Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку власного капіталу Любар О. О. 2020 129
24741 Концептуальні положення державного регулювання інноваційних процесів Паламаренко Я. В. 2020 229
24740 Організаційно-економічні удосконалення стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості Паламаренко Я. В. 2020 140
24738 Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток Мулик Я. І. 2020 576
24731 Критерії ефективності нормативно-правового регулювання права на свободу творчості в Україні Опольська Н. М. 2020 219
24730 Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України Калетнік Г. М. 2019 210
24725 Шляхи збільшення продуктивності посівних агрегатів Кондратюк Д. Г. 2018 152
24724 Метод покриття графіку навантаження тваринницької ферми при автоно-мному електропостачанні, на базі біогазових установок Стаднік М. І., Грицун А. В., Проценко Д. П. 2019 147
24723 Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування Рябошапка В. Б., Пясецький А. А., Єленич А. П. 2018 162
24709 Основні переваги кластерної моделі організації туристичного бізнесу у регіоні Табенська О. І. 2020 127
24707 Організаційно-економічні характеристики соціалізації підприємництва на селі в сучасних умовах господарювання Дюк А. А. 2020 116
24693 Технологічні процеси сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. 2019 123
24685 Peculiarities of the communicative competence development of future agrarian specialists = Особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх аграрних фахівців Manzhos E. 2020 95
24684 Організаційна модель проектування туристичного кластера Волошина О. В., Манжос Е. О. 2020 111
24681 Проблематика побудови математичної моделі процесу мікрохвильового сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. 2019 139
24680 Моделювання вібраційно-планетарного відтискування в’язко-пластичної сировини на основі безрозмірних комплексів Бандура В. М., Липовий І. Г. 2019 94
24670 Розробка пристрою для очищення та відновлення мастила Швець Л. В. 2018 114
24652 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. 2018 138
24651 Інноваційний підхід у використанні універсально-збірних пристосувань Островський А. Й. 2018 162
24646 Задачі моделювання технічних систем як обєктів розробки Зелінська О. В. 2018 197
24644 Біохімічний склад перги Лісостепу України Броварський В. Д., Зотько М. О., Ткаченко О. П. 2018 151
24614 Дистанційне обслуговування в банківській системі Руда О. Л. 2020 251
24613 Розвиток страхового ринку в Україні Руда О. Л. 2020 374
24610 Концептуальні засади сертифікації бухгалтерів агросектору Метелиця В. М., Роздимаха І. М. 2020 111
24599 Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва Потапова Н. А., Ушкаленко І. М., Мельник І. С. 2020 201
24585 Комплексна система вирощування овочів у відкритому грунті Вдовенко С. А. 2019 162
24584 Особливості застосування мікоризних препаратів за вирощування солодкого перцю в закритому ґрунті Вдовенко С. А. 2019 206
24576 Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням Россоха В. В., Петриченко О. А. 2019 158
24575 Облікова політика як один з інструментів оптимізації управлінського обліку на підприємстві Лепетан І. М., Грішина І. О. 2019 182
24574 Визнання нематеріальних активів у обліковій політиці підприємства Лепетан І. М., Лаврова М. Р. 2019 117
24567 Обґрунтування параметрів процесу сушіння насіння соняшнику у вібросушарці на основі інфрачервоного випромінювання Ярошекно Л. В., Бандура В. М. 2019 112
24565 Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І. 2018 127
24559 Понятійний апарат терміну "органічна продукція" та напрями її обліку Маркевич Л. С., Подолянчук О. А. 2020 178
24523 Державне регулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Овсюк Н. В., Підвальна О. Г. 2020 108
24521 Формування механізму управління інноваційною діяльністю компаній індустрії туризму в регіоні Підвальна О. Г. 2019 110
24507 Етапи розвитку формування права Чернищук Н. В. 2020 253
24487 Аналітичне забезпечення антикризового управління агроформувань Правдюк Н. Л. 2020 148
24374 Маркетинг аграрної продукції в умовах виходу на зовнішні ринки Киш Л. М. 2020 104
24371 Програма гармонізації організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань Правдюк Н. Л., Шинькович А. В. 2020 174
24365 Ідентифікація фінансово-економічного стану кризових процесів агроформувань. Правдюк Н. Л., Шинькович А. В. 2019 134
24364 Аудиторський ризик: сутність, методика оцінки та шляхи зниження Фабіянська В. Ю. 2020 202
24363 Функції обліку, аналізу та контролю в управлінні публічними закупівлями Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. 2020 193
24362 Technological interaction of the roots with the screw surface of the cleaning system Труханська О. О. 2018 90
24361 Перспективи виробництва біопалива на основі зернових культур Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Єленич А. П. 2019 155
24359 Експериментальні дослідження режимів роботи повітряного інжектора системи промивання молокопроводів доїльної установки Гунько І. В., Бабин I. А., Пришляк В. М. 2020 123
24358 Гідравлічні приводи в системах подрібнення деревини Гунько І. В., Кравець С. М., Служанюк М. О. 2018 291
24357 Підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки Труханська О. О. 2018 273
24356 Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно від застосування ретардантів, строків та способу сівби Князюк О. В., Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Липовий В. Г., Ватаманюк О. В. 2019 106
24355 Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових за використання ретардантів Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. 2019 127
24350 Дія регуляторів росту рослин на морфогенез проростків і лабораторну схожість насіння гороху озимого сорту НС Мороз Шевчук В. В., Дідур І. М. 2019 147
24344 Грунт, як фактор передачі збудників інфекційних захворювань (епідеміологічне значення грунту) Фаріонік Т. В. 2017 239
24343 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. 2018 206
24342 Облікове забезпечення управління розрахунками з контрагентами за товарними операціями Любар О. О. 2020 236
24340 Основні ресурси формування екологічної мережі Східного Поділля: стан і перспективи використання Ковка Н. С. 2019 131
24336 Баланс важких металів в організмі курей за введення в їх раціон кремнієво-мінеральної витяжки Разанов С. Ф., Кабаченко О. С. 2018 123
24325 Нормативно-правове регулювання здійснення контрольної функції слідчим суддею в досудовому розслідуванні Колос С. С. 2019 128
24324 Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами Мулик Т. О. 2020 122
24308 Сезонна оцінка якості м’яса кролів породи каліфорній ці та фланери, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного забруднення Дишкант О. В., Радзиховський М. Л., Льотка Г. І. 2018 257
24305 Сорти квасолі звичайної, як чинник екологізації сільськогосподарського виробництва Мазур О. В. 2018 91
24299 Вина юридичної особи у кримінально-правовій доктрині Колос С. С. 2019 136
24298 Дослідження стану розвитку фермерства в Україні Пронько Л. М., Гонтарук Я. В., Ревкова А. В. 2019 168
24293 Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «інновація» Чіков І. А. 2019 137
24292 Дотримання санітарно-гігієнічних норм на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь мікробного походження Войціцька О. М. 2019 210
24288 Оцінка впливу води за кулінарної обробки грибів на концентрацію в них цинку і міді Разанов С. Ф., Врадій О. І. 2019 148
24286 Перспективи використання Paeonia l. у ботанічному саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Дідур І. М., Панцирева Г. В. 2020 184
24280 Білкові замінники у годівлі бджіл Недашківський В., Постернак Л. 2020 106
24263 Організація тестового контролю знань студентів-спортсменів з іноземної мови Волошина О. В. 2020 459
24259 Циркулярні бізнес-моделі в агропродовольчій сфері Ковальчук С. Я. 2020 182
24250 Туристичний бренд Вінниччини: реалії та перспективи Табенська О. І. 2020 130
24249 Розвиток сфери туризму у Німеччині Табенська О. І. 2020 110
24248 Роль правознавства в житті людини Чернищук Н. В. 2019 82
24243 Особливості побудови моделі соціально орієнтованої національної економіки Головня О. М. 2020 127
24238 Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура Князюк О. В., Липовий В. Г., Шевчук О. А., Гуцол Г. В. 2019 107
24205 Методичний інструментарій аналізу публічних закупівель Мулик Т. О., Здирко Н. Г. 2020 167
24204 Напрями управління інноваційною діяльністю в компаніях індустрії туризму: територіальний аспект Підвальна О. Г. 2019 147
24203 Інвестиційний потенціал регіону як основа забезпечення його сталого розвитку Кришталь Т. М., Лаглер К., Підвальна О. Г. 2018 229
24202 Інституціональне забезпечення розвитку господарств сімейного типу в сільських територіях Мазур А. Г. 2019 177
24172 Агрохімічні заходи проти забруднення бобово-злакового різнотрав’я Тітаренко О. 2019 119
24171 Інтенсивність накопичення важких металів у біорізноманітті природних кормових угідь Тітаренко О. 2019 154
24163 Оцінка інтенсивності накопичення радіонуклідів у білковій продукції бджільництва за вапнування ґрунтів Гуцол Г. В. 2018 143
24162 Інтеграційні процеси як чинник розвитку страхового ринку України Марценюк О. В. 2020 139
24158 Обробка глибоких отворів комбінованою протяжкою Паладійчук Ю. Б, Швець Л. В., Кондратюк Д. Г. 2019 85
24157 Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-till з активними фрезерними робочими органами Середа Л. П , Труханська О. О., Швець Л. В. 2019 112
24154 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. 2019 99
24150 Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки агроінженерів Олійник Н. А. 2020 158
24138 Перспективи використання в озелененні Вінниччини декоративних видів злаково-духмяних трав Прокопчук В. М. 2019 165
24131 Спільна діяльність як економічний важіль збільшення обсягів вирощування біологічних активів та виробництва сільськогосподарської продукції в рибництві Іщенко Я. П., Мельник О. С. 2020 70
24130 Оцінка впливу сільського господарства на довкілля: регіональний аспект Мулик Т. О. 2020 167
24128 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Стаднік М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О., Ярошенко Л. 2019 139
24127 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Стаднік М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О., Ярошенко Л. 2019 128
24126 Сила бджолиних сімей залежно від періоду переробки ними вуглеводних замінників Разанов С. Ф., Недашківський В. М. 2020 156
24113 Оцінка ефективності використання різних вуглеводних кормів у годівлі бджіл Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Ковка Н. С. 2019 121
24111 Перспективність створення об'єктів декоративного значення на базі ботанічного саду "Поділля" Монарх В. В., Костенюк В. В., Королишина А. В. 2019 177
24110 Аналіз асортименту рослин оранжереї ботанічного саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету Монарх В. В. 2020 192
24107 Соціальна відповідальність у розвитку сільськогосподарських підприємств: значення і аспекти оцінки Дюк А. А. 2020 110
24092 Маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої галузі Гончарук І. В., Шевчук Г. В. 2020 205
24091 Виробництво біоетанолу з цукрових буряків - шлях до стабілізації цукрової галузі Вінницького регіону Гончарук І. В. 2014 92
24038 Захист прав землекористувачів, власників земельних ділянок та шляхи їх вирішення в розрізі проекту закону України Томляк Т. С. 2019 108
24037 Efficiency of growing marketable carp Biliavtseva V. V. 2019 176
24033 Ефективність БВМД «Енервік» за фазової годівлі молодняку свиней при мало диференційованому зерновому раціоні Білявцева В. В., Гуцол А. В. 2017 176
24032 Аналіз роботи вде в розподільних мережах та шляхи компенсації їх нестабільності Рубаненко О. О., Видмиш А. А., Янович В. П. 2019 188
24031 Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму Видмиш А. А., Возняк О. М. 2019 320
24030 Синхронізовані асинхронні двигуни з фазним ротором для енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі Видмиш А. А. 2019 142
24026 Вплив кількості технологічних операцій на фізико-механічні властивості біомаси люцерни при заготівлі сіна Мазур В. А., Балагура О. В., Журенко Ю. І. 2018 169
24022 The effect of growth technology features on the productivity of winter wheat in the context of ukrainian western polissia Orlovsky М., Tymoshchuk Т., Konopchuk О., Voitsehivsky V., Didur І. 2019 224
24021 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування елементів структури врожаю гороху овочевого в умовах Лісостепу Правобережного Дідур І. М. , Мостовенко В. В. 2019 207
23981 Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі Гонтарук Я. В. 2019 127
23953 Соціальна відповідальність людини в контексті сталого розвитку Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. 2019 159
23922 Організація діяльності оперативних підрозділів: питання юридичного унормування Грібов М. Л. 2016 744
23901 Методи математичного моделювання інвестиційної діяльності підприємства Волонтир Л. О., Бендас М. Ю. 2019 203
23899 Формування інтегрованої соціально відповідальної системи менеджменту в контексті сталого розвитку аграрних підприємств Герасименко Ю. В., Мазур В. А. 2018 140
23891 Комп”ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням трубних заготовок Штуць А. А., Матвійчук В. А. 2016 198
23884 Фінансове забезпечення конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2019 187
23865 Сучасна вертикально-інтегрована модель організації бізнесу із замкнутим циклом виробництва Фостолович В. А., Шинькович А. В. 2019 163
23863 Організація та методика обліку орендних операцій у сільськогосподарських підприємствах Любар О. О., Іщенко Я. П. 2018 1016
23861 State regulation of rural green tourism = Державне регулювання сільського зеленого туризму Ruda O. L. 2019 106
23824 Принципи здійснення державних закупівель в Україні Здирко Н. Г. 2020 231
23811 Інноваційна культура майбутніх аграріїв в контексті сучасних психолого-педагопчних досліджень Олійник Н. А. 2019 131
23805 Взаємозв’язок показників групової самооцінки із показниками групової ефективності жіночих і чоловічих волейбольних команд Войтенко С. М. 2019 101
23804 Контроль тактичної' підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві Перепелиця М., Вознюк Т., Перепелиця О. 2019 155
23795 Вплив пробіотичного препарату «Пробіол» на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. 2019 103
23786 Вплив терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку та міді Врадій О. І. 2019 103
23775 Визначення впливу сільськогосподарської техніки на грунт Ковбаса В. П., Пришляк В. М., Ярощук Р. О. 2019 198
23772 Облікове забезпечення розрахунків з податку на додану вартість Подолянчук О. А. 2020 132
23763 Ботанічний склад посівів озимої пшениці залежно від дії попередника Забарна Т. А. 2019 297
23761 Хімічний склад і фізико-хімічні властивості побічних продуктів забою товарного молодняку песця блакитного Шевчук Т. В. 2020 147
23748 Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах Красняк О. П., Мицик В. О. 2019 151
23734 Результати досліджень фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної лінії Пришляк В. М., Бабин I. А. 2018 273
23722 Теоретико-методичні характеристики ролі соціального підприємництва у розвитку сучасної економіки Дюк А. А. 2019 168
23717 Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу легкоатлетів у непрофільних ЗВО Пуздимір М. І., Бочарова В. Б. 2019 192
23716 Технологія формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К. В. 2019 135
23715 Психологічні основи формування групової ефективності в малих групах Войтенко С. М. 2019 219
23714 Розвиток інформаційної компетентності студентів економічних спеціальностей Ковальова К. В. 2019 264
23706 Pork quality indicators when feeding protein-vitaminmineral additive intermix Datsiuk I. V. 2019 157
23705 Історичне краєзнавство в системі підготовки фахівців туристичної галузі Мазило І. В. 2019 83
23704 Світоглядно-освітні та культурологічні аспекти підготовки фахівців з туризму в процесі викладання курсу «Філософія» Яровий А. М. 2019 131
23694 Наукова мова як складова майбутньої професійної діяльності студентів-аграрників (на прикладі досліджень Івана Огієнка) Тимкова В. А. 2019 125
23693 Стан та особливості плодовоочівництва у Вінницькій області Самборська О. Ю. 2019 199
23692 Особливості управління ризиками сільськогосподарського підприємства Дюк А. А., Іщенко В. О., Кравець М. В. 2019 129
23691 Індикативні методи забезпечення стійкості економіки України Козловський С. В., Бурлака О. М. 2013 271
23690 Методи державної підтримки стійкості розвитку аграрної галузі регіону в умовах кризового стану економіки України Козловський С. В., Бурлака О. М. 2014 218
23689 Трансформація системи здоров'я Маньгора Т. В. 2019 179
23688 Фермерські господарства та їх рольу розвитку аграрного сектору економіки Амонс С. Е. 2019 257
23687 Оцінка сучасного стану та напрями розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації Колесник Т. В., Самборська О. Ю. 2019 115
23685 Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на Кам'янистій гірці Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Монарх В. В. 2019 209
23684 Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на Кам'янистій гірці Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Монарх В. В. 2019 198
23683 Інформаційна економіка: нова парадигма управління підприємством Котькалова-Литвин І. В. 2019 226
23682 Констииуційно-правоіві засади інформаційної безпеки України Правдюк А. Л. 2019 832
23681 Органи спеціальної компетенції, які здійснюють нагляд та контроль сільського господарства Маньгора Т. В. 2019 167
23680 Автоматизована інформаційна система для апроксимації економічних показників Дзісь В. Г. 2019 156
23679 Особливості проведення земельної реформи на Закарпатті в 1918-1938 рр. Піковська Т. В. 2019 283
23678 Динаміка формування висоти рослин конюшини лучної за роками вегетації в умовах правобережного Лісостепу України Забарна Т. А. 2019 246
23677 Соціально-економічна ефективність розвитку агротуристичної діяльності в регіоні Підвальна О. Г. 2019 96
23676 Проспілковий рух у першій Чехословацькій республіці в період з 1918 по 1924 рр. Піковська Т. В. 2019 115
23674 Стан та перспективи подальшого розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні в ХХІ ст Муханов В. М. 2019 230
23672 Фінансово-економічний стан підприємств аграрного сектору економіки Черкаської області Соколюк С. Ю., Фіщук Н. Ю. 2019 180
23662 Проблеми ефективного розвитку фермерських господарств України в умовах формування ринку землі Зубар І. В., Скорук О. П. 2013 102
23661 Орендні земельні відносини в сільському господарстві україни в умовах становлення ринку землі сільськогосподарського призначення Зубар І. В., Скорук О. П. 2013 373
23660 Маркетингове дослідження ринку виробництва біопалива на перспективу Павельчук І. М., Скорук О. П. 2013 133
23659 Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні Зубар І. В., Скорук О. П. 2014 145
23655 Формування стратегії управління потенціалом біоресурсів підприємств регіону Скорук О. П., Майданик І. С. 2016 190
23654 Перспективні напрями організації фермерської кооперації Скорук О. П., Зубар І. В. 2018 184
23651 Організаційно-економічні засади організації біопаливного виробництва у Вінницькій області на базі Уладово-Люлинецької ДСС Калетнік Г. М., Скорук О. П., Браніцький Ю. Ю. 2017 312
23646 Сучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства «Щербич» Зотько М. О., Маслоїд А. П. 2019 87
23634 Моделювання дії операторів багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управлінням в АПК Лисогор В. М., Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Шуллє Ю. А. 2014 116
23624 Стан раціонального харчування сучасної молоді Олійник Н. А., Спірідонова Л. М. 2019 163
23621 Юридична природа оцінки впливу на довкілля Оверковська Т. К. 2019 198
23619 Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції Стаднік М. І., Ярошенко Л. В., Омельянов О. М. 2018 148
23618 Consequences of functioning of banks with foreign capital in the banking system of Ukraine = Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Martseniuk O. 2019 131
23616 Засвоєння комунікативної компетенції студентами економічних спеціальностей на практичних заняттях з іноземної мови Манжос Е. О., Горобець А. В. 2019 123
23615 Modern aspects of fertilizer using in crop production and research of their irrational use consequences = Сучасні аспекти внесення добрив у рослинництві та дослідження наслідків їх нераціонального застосування Bereziuk S., Zubar I. 2019 176
23599 Сутність еколого-економічної безпеки та її роль в сталому розвитку АПК Лутковська С. М. 2018 117
23590 Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти Лутковська С. М. 2019 235
23583 Особливості застосування механічних коливань в технологічних процесах Омельянов О. М. 2017 169
23582 Дослідження формування показників економічної ефективності вирощування ріпаку озимого залежно від елементів технології Мацера О. О. 2019 98
23581 Оцінка впливу вібрації та шуму на працівників АПК та його профілактика Рудницький Б. О., Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. 2016 1175
23580 Аналіз приводних механізмів сепаратора комбікормів Омельянов О. М. 2017 138
23579 Перспективи реалізації процесів вібраційного розділення Омельянов О. М. 2019 161
23578 Обгрунтування впливу механічних коливань на процес обробки сипкої маси Омельянов О. М. 2019 115
23577 Використання представників родини Кипарисові при озелененні території біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В., Варгатюк О. В. 2019 225
23576 Використання ферментного препарату "Протеази" у раціонах за відгодівлі курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. 2019 78
23575 Рівень використання поживних речовин корму в організмі свиней за дії кормової добавки Бетаїн. Чудак Р. А. 2019 161
23574 Посилення кадрового потенціалу сільських громад в сучасних умовах децентралізації Гнатюк Н. В., Фіщук Н. Ю. 2019 153
23573 Необхідність використання діагностики в системі антикризового менеджменту підприємств галузі АПК Фіщук Н. Ю. 2019 215
23571 Напрями реалізації державної підтримки аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання Пронько Л. М., Кулик Н. М. 2019 185
23570 Перспективи розвитку енергозабезпеченості та енергоефективності сільськогосподарського виробництва в Україні Пронько Л. М., Бранніцький Ю. Ю., Бузинний М. В. 2019 165
23569 Порядок формування та використання місцевих бюджетів ОТГ Вінницької області Пронько Л. М., Семененко В. В. 2019 177
23567 Продуктивність та ретенція мінеральних елементів у м’ясних перепелів за дії екстракту ехінацеї блідої Чудак Р. А. 2019 203
23565 Регіональне програмування як дієвий інструмент сталого розвитку сільських територій Колесник Т. В. 2019 157
23564 Ринок молочної продукції України: стан та перспективи розвитку Колесник Т. В., Пронько Л. М., Самборська О. Ю. 2019 263
23557 Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі Пронько Л. М., Бабина О. М. 2016 215
23555 Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону Бабина О. М. 2019 275
23553 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. 2019 177
23551 Quality indicators of edibale eggs of different chicken crosses Царук Л. Л. 2019 61
23550 Перспективні напрями розвитку переробних підприємств АПК в умовах інтеграції у світовий економічний простір Гонтарук Я. В. 2019 209
23548 Інструменти фінансово-кредитного механізму фінансування аграрного виробництва Черкаської області Фурман І. В., Аксименко Н. В., Гмиря В. П. 2019 118
23547 Динаміка вагового та лінійного росту телиць української червоно та чорно-рябої молочних порід Вознюк О. І. 2019 70
23541 Кадровий потенціал як інструмент забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері Охота Ю. В. 2019 296
23540 Розроблення технології згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами Фіалковська Л. В., Ярмоленко О. С. 2019 184
23537 Баланс азоту та фосфору у свиней залежно від насичення їх раціонів травою люцерни Постернак Л. І. 2019 109
23535 Задача оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людинно-машинним управлінням в АПК Лисогор В. М., Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Колісник М. А. 2014 138
23529 Стан природних дубових лісів ДП “Бершадське ЛГ" Монарх В. В., Нейко І. С., Єлісавенко Ю. А. 2019 92
23528 Стан природних дубових лісів ДП “Бершадське ЛГ" Монарх В. В., Нейко І. С., Єлісавенко Ю. А. 2019 75
23527 Динаміка формування площі листків рослин буряка столового залежно від сортових особливостей та строку сівби в умовах правобережного лісостепу України Паламарчук І. І. 2019 137
23524 Визначення моделі реакції ринку біопалива на рівень розвитку стандартів якості та перспективи її застосування Луцяк В. В., Семчук І. А. 2019 116
23523 Математичне моделювання та основи конструювання вібраційних змішувачів Бурлака С. А., Малаков О. І., Михальова Ю. О. 2019 250
23521 Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму Волошина О. В. 2018 101
23520 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ засобами іноземних мов Волошина О. В. 2018 94
23507 Вплив стимуляторів росту на врожайність столових буряків та моркви Окрушко С. Є. 2016 114
23495 Влияние неравномерности загруженности ленточного конвейера на нагруженность приводных двигателей и энергозатраты на транспортирование Семенченко А. К., Стадник Н. И., Белицкий П. В., Семенченко Д. А., Степаненко Е. Ю. 2016 100
23494 Дослідження напружено-деформовного стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А., Штуць А. А. 2018 216
23493 Особливості вивчення фахової омонімічної термінології студентами немовних закладів вищої освіти Тимощук Н. М. 2019 180
23492 Дослідження графоаналітичного метода визначення стандартних W-параметрів чотириполюсника Возняк О. М., Видмиш А. А., Штуць А. А. 2019 185
23490 Енергетична ефективність вирощування озимого ріпаку залежно від елементів технології Мацера О. О. 2019 219
23489 Умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму в процесі математичної підготовки Левчук О. В. 2019 113
23485 Методика оцінки ефективності та надійності функціонування вібраційних машин Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А. 2019 135
23484 Математичне моделювання механізму вивішування косарки-плющилки причіпної КПП-4.2 Веселовська Н. Р., Маляков О. І., Бурлака С. А. 2019 193
23482 Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою зернопереробних підприємств Правдюк Н. Л., Ярославський А. О. 2019 207
23478 Ecological and economic competitiveness: the modern paradigm Прямухіна Н. В. 2019 87
23477 Раціональне природокористування як складова еколого-економічної конкурентоспроможності міських територій Прямухіна Н. В. 2019 273
23475 Нові підходи розвитку сільських територій України в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці Томашук І. В. 2020 177
23473 Формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів технічних дисциплін аграрних університетів Тимощук Н. М. 2019 236
23472 Грошово-кредитна політика НБУ та її вплив на банківську діяльність Вдовенко Л. О., Мороз К. М., Ковальчук Т. В. 2019 119
23471 Практичні аспекти викладання фундаментальних дисциплін у системі професійної підготовки студентів аграрних закладів вищої освіти Хомяковський Ю. Л. 2019 152
23469 Migration of toxic metals from vegetable waste in compost Shevchuk T. V., Doroshkevich N. F. 2019 180
23468 The effectiveness of various methods for determining the viability of A. simplex larvae in fish products Shevchuk T. V. 2019 113
23467 Сучасна практика розвитку соціального підприємництва: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду Дюк А. А. 2019 76
23466 Сучасні тенденції фінансування вищої освіти в Україні та світі Джеджула О. М., Кобзар В. М. 2019 221
23464 Ринок цукру: проблеми та перспективи Амонс С. Е., Красняк О. П. 2020 165
23460 Варіантність факторів розвитку аграрного сектору національної економіки Лопатинський Ю. М., Ушкаленко І. М. 2019 173
23459 Розвиток підсобних господарств у сільськогосподарських підприємствах Вінницької області впродовж першої половини 90-х років ХХ ст. Левчук К. І. 2019 101
23458 Орeндa зeмeльного пaю: прaвові acпeкти Гавінська О. А. 2019 132
23457 Бухгалтерський аутсорсинг як метод сучасного ведення бухгалтерії Бурко К. В. 2019 220
23456 Структурні та функціональні особливості ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р. В. 2019 218
23455 Розвиток поняття еластичності Найко Д. А., Шевчук О. Д. 2019 190
23451 Ways of improving the site of a touristic company for the successful development of green tourism business Zelinska O., Khomiakovska T. 2019 90
23450 Запровадження інноваційних технологій фінансування соціального розвитку. Головня О. М. 2019 348
23449 Реалізація адміністративно-територіальної реформи в Україні в умовах децентралізації фінансових ресурсів Дубчак В. М., Бондаренко В. М. 2019 190
23448 Математичне моделювання в системі економічної освіти Новицька Л. І. 2019 460
23447 Роль математики у професійній підготовці фахівців туристичної сфери Новицька Л. І. 2019 259
23446 Ризикоорієнтована система податкового контролю Чудак Л. А. 2019 440
23445 Тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства в умовах формування соціально орієнтованої національної економіки Головня О. М. 2019 188
23444 Agricultural organic market in Ukraine Aleskerova Y., Hutsalenko O. 2019 110
23443 Organizational and methodical fundamentals of an enterprise environmental costs accounting Lepetan I. 2019 75
23442 Правове забезпечення обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні Іщенко Я. П. 2019 196
23441 Підходи до розробки аудиторською фірмою комерційної пропозиції щодо аудиту фінансової звітності підприємства Фабіянська В. Ю. 2019 235
23440 Formation, functioning and development features of agricultural markets in Ukraine Logosha R.V., Kolesnik T.V. 2019 127
23439 Механізм економічної безпеки підприємств АПК Кіпоренко С. С. 2019 258
23438 Механізм економічної безпеки підприємств АПК Кіпоренко С. С. 2019 266
23437 Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції Киш Л. М. 2019 394
23436 Сучасний стан залучення інвестицій у аграрний сектор економіки Киш Л. М. 2019 275
23435 Аналіз фінансових стратегій для підвищення конкурентоспроможностей підприємства Коляденко С. В., Стратій А. М. 2019 348
23434 Функціональні напрями розвитку сільських територій в контексті зеленого зростання Ковальчук С. Я. 2019 289
23433 Розвиток промислового садівництва в умовах євроінтеграційних процесів Барабаш Л. О., Мазур К. В. 2019 267
23432 Основні проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні Сатіна Г. М., Мазур К. В. 2019 299
23431 Content and significance of the theory of institutionalism as a factor of the agrarian family farm development Mazur K., Mazur A. 2019 95
23430 Дослідження маркетингу закладу вищої освіти Луцяк В. В.,Мазур К. В., Мостенська Т. Г. 2019 218
23429 Особливості організації обліку витрат органічного сільськогосподарського виробництва Іщенко Я. П. 2019 240
23427 Пpaвові нacлідки уклaдення шлюбного договоpу Гавінська О. А. 2019 206
23426 Концептуальні підходи до формування маркетингової стратегії підприємств бурякоцукрового комплексу Амонс С. Е., Красняк О. П. 2019 312
23425 Використання інформаційних систем в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств Кіпоренко С. С. 2019 248
23424 The role of educational environment of an agrarian university in formation of intellectual potential of human capital Khomiakovska T. 2019 89
23420 До обґрунтування ефективності повітряно-відцентрової сепарації і пилоочищення насіннєвого вороху трав після теркового пристрою Твердохліб І. В., Спірін А. В. 2019 198
23419 Облікове забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Любар О. О. 2019 196
23417 Дослідження впливу технологічного завантаження на параметри руху вібраційного сепаратора Омельянов О. М. 2019 244
23413 Обгрунтування конструкції голчастого диска ротаційної борони аналізом будови тіла біологічного аналогу Яропуд В. М., Волик Б. А. 2019 208
23412 Розробка маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства агропродовольчого комплексу Мазур К. В., Мухіна О. В. 2020 202
23409 Податкові новації та їх вплив на ефективність податкової системи Гудзенко Н. М., Корпанюк Т. М., Плахтій Т. Ф. 2019 211
23404 Економічне становище селянства Правобережної України в середині ХІХ ст. Богатчук С. С. 2019 138
23403 Фактори нерівності і суспільна реакція на диференціацію статусів в контексті зміни електоральних уподобань Слотюк П. В. 2019 99
23401 Науково-теоретичні засади розвитку маркетингового управління ринком продовольства Гуцаленко О. О., Павлюк М. М. 2019 116
23397 Agricultural organic production in Ukraine Aleskerova Y., Hutsalenko O. 2019 82
23395 Мобільний пристрій для дослідження експлуатаційних параметрів сонячних панелей Стаднік М. І., Рогач В. П., Проценко Д. П. 2019 153
23391 Орендні земельні відносини на сільських територіях: сучасний стан та основні напрями удосконалення Томашук І. В. 2019 131
23390 Моніторинг складників інвестиційного потенціалу Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 151
23389 Застосування сучасних методів дослідження в маркетинговій діяльності підприємства для визначення ринкових перспектив Луцяк В. В., Чорна Л. О., Пронько А. О. 2020 90
23388 Туризм як структурний компонент сталого розвитку економіки держави Грищук Н. В. 2019 315
23381 Оцінка стану та перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України Мулик Т. О. 2019 435
23379 Державний фінансовий контроль в системі забезпечення економічної безпеки держави Здирко Н. Г., Мулик Я. І. 2019 165
23378 Державний контроль публічних закупівель: оцінка стану та напрями вдосконалення Калетнік Г. М., Здирко Н. Г. 2019 237
23377 Цифровізація в сучасній системі управління Фостолович В. А. 2019 818
23376 Обов’язковий аудит фінансової звітності в контексті реформування аудиторської діяльності в Україні Фабіянська В. Ю. 2019 260
23365 Analysis of current condition and prospects for the development of sugar market in Ukraine and in the world = Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку ринку цукру в Україні та світі Kaletnik H., Pryshliak N. 2019 98
23364 Застосування математичного апарату при вирішенні економічних задач Дубчак В. М., Пришляк Н. В. 2019 187
23360 Increasing the investment attractiveness of agricultural enterprises: world experience Zelinska O., Kiporenko S. 2019 112
23358 Методика формування інформаційного забезпечення інформаційної системи обліку оплати праці у аграрних підприємствах Юрчук Н. П. 2017 179
23357 Functioning and development of payment systems in the conditions of digital transformations Yurchuk N. 2019 209
23355 Методичні підходи до обліку витрат і калькулювання собівартості продукції аграрних підприємств Козаченко А. Ю. Чудак Л. А. 2019 99
23353 Управління фінансовою стійкістю як детермінанта конкурентоспроможного розвитку аграрних формувань Грищук Н. В. 2019 124
23352 Кредитне забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах сучасного економічного середовища Грищук Н. В. 2019 138
23350 Вплив гербіцидів та регулятора росту на забур'яненість та урожайність кукурудзи на зерно Окрушко С. Є. 2019 297
23349 Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції як сировини для переробки на біопалива Пришляк Н. В., Балдинюк В. М. 2019 263
23345 Особливості інвестування в розвиток сільського господарства за умов посилення конкуренції Грищук Н. В. 2019 175
23344 Управління зобов’язаннями комерційного банку Польова О. Л., Балалаєва Г. О. 2019 97
23335 Можливості виробництва та доцільність використання біоетанолу в Україні Скорук О. П. 2019 104
23326 Development of a methodology for formalizing the investment decision-making process based on the hopfield neural network Ruzakova O., Kiporenko S. 2019 84
23322 Обліково-інформаційне забезпечення невиробничих витрат для прийняття управлінських рішень та ефективного проведення аудиту Козаченко А. Ю. 2019 117
23318 Експериментальні дослідження розподілу динамічного напору циркуляційного руху робочого середовища в тороїдальних контейнерах вібраційних машин Ярошенко Л. В. 2019 100
23312 Стан ринку яєць в Україні та перешкоди його ефективного розвитку Прямухіна Н. В., Салькова І. Ю. 2019 216
23310 Управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування в умовах глобалізації Прямухіна Н. В. 2019 118
23309 Бізнес-планування комплексу просування продукціїпідприємства в інтернет Луцяк В. В., Мазур К. В., Мостенська Т. Г. 2019 110
23302 Вплив системи удобрення на проходження фаз росту і розвитку сортів сої та на показник коефіцієнту збереження рослин Циганська О. І., Циганський В. І. 2019 148
23300 Продуктивність та перетравність поживних речовин у свиней за використання у раціоніх ферментного препарату "Кемзайм" Бережнюк Н. А. 2019 175
23296 Організація обліку та аналізу виплат працівникам на підприємстві у галузі тваринництва Машевська А. А. 2019 186
23295 Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємтвах АПК Севостьянов І. В., Грицун А. В., Бабин І. А., Чуйко С. Л. 2019 142
23284 Характеристика зеленої маси люцерни посівної різних укосів проведених у фазі бутонізації Чорнолата Л. П., Лихач С. М., Пирин Н. І., Погоріла Л. Г., Бережнюк Н. А. 2019 189
23282 Визначення економічно доцільних відстаней доставки автомобілів на підприємства автосервісу Савін Ю. Х., Митко М. В. 2019 116
23279 Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту Дідур І. М., Мордванюк М. О. 2019 106
23278 Прогнозування динаміки поточних логістичних матеріальних витрат сільського господарства України Потапова Н. А. 2019 109
23275 Управлінські аспекти розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О. В. 2019 159
23274 Моделювання контрактних відносин між основними реципієнтними групами агентів ринку Логоша Р. В., Мазур К. В., Підвальна О. Г. 2019 281
23273 Поліпшення характеристик перетворювача електропривода в перехідних режимах Видмиш А., Штуць А. 2019 266
23270 Вплив мікроелементної добавки на засвоєння калію у свиней Бережнюк Н. А. 2019 63
23267 Формування державної програми підтримки підприємств-агровиробників України з урахуванням світового досвіду Фурман І. В., Пронько Л. М. 2019 356
23265 Особливості втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність Бабой А. М. 2019 296
23260 Особливості формування джерел оновлення основних засобів підприємства та їх облікове забезпечення Любар О. О. 2019 114
23257 Вплив соціально-економічних чинників на формування споживчого попиту Брояка А. А. 2019 302
23256 Англомовна лексична компетентність студентів економічних пеціальностей немовних закладів вищої освіти: когнітивний підхід Тимощук Н. М. 2019 120
23254 Особливості розвитку FinTech в сучасних умовах Юрчук Н. П. 2019 575
23253 Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі Хаєцька О. П. 2019 140
23252 Розвиток процесів вальцювання криволінійний заготовок з алюмінієвих сплавів Севостьянов І. В., Добранюк Ю. В., Бубновська І. А. 2017 152
23251 Підвищення якості навчання студентів шляхом активізації взаємодії з викладачами Поліщук О. В., Севостьянов І. В., Христич О. В. 2017 286
23246 Інтенсифікація сушіння зерна у процесі його післязбиральної обробки Цуркан О. В., Пришляк В. М., Присяжнюк Д. В. 2017 369
23245 Вплив біопалива і його сумішей на ефективні показники роботи дизельного двигуна Д-240 Пришляк В. М., П’ясецький А. А., Бурлака С. А. 2017 193
23244 Установка для багатостадійного зневоднення відходів харчових виробництв Севостьянов І. В., Луцик В. Л. 2017 136
23243 Сучасні економіко-екологічні аспекти застосування добрив у рослинництві Березюк С. В., Зубар І. В. 2019 442
23242 Посівні якості насіння сої залежно від погодних умов у Правобережному Лісостепу Рудська Н. О. 2018 124
23240 Еймеріоз індиків, його поширення, патогенез та заходи боротьби Фаріонік Т. В. 2019 347
23238 Автоматизація бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві в сучасних умовах Коваль О. В. 2019 453
23224 Облікові аспекти процедури реорганізації банківських установ Гудзенко Н. М., Коваль Н. І., Корпанюк Т. М. 2019 359
23223 Правове регулювання обліку оплати праці на підприємствах сільського господарства Машевська А. А. 2017 517
23222 Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт Пришляк В. М., Грицун А.В., Бабин І. А. 2017 200
23221 Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства Брояка А. А. 2016 352
23220 Адаптація зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств до сучасних економічних умов Брояка А. А. 2016 151
23219 Дослідження обладнання для спалювання відходів харчових виробництв Севостьянов І. В. 2015 364
23217 Пристосування для підвищення продуктивності роботи фрезерного верстата з ЧПК MCV-1000 Ковальова І. М. 2019 255
23216 Дослідження інтенсивності забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами в НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Гуцол Г. В. 2019 194
23215 Теоретичне підґрунтя організації оплати праці суб’єктів господарювання Машевська А. А. 2019 647
23211 Обґрунтування режимів роботи системи промивання молокопроводів доїльної установки Бабин І. А. 2019 267
23209 Якість бджолиного обніжжя (пилку), виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. 2019 322
23207 Продовольча безпека як стратегічний пріоритет аграрної політики та основа національної безпеки держави Яремчук Н. В. 2019 283
23206 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту на забур'яненість та біометричні показники рослин квасолі Шкатула Ю. М. 2019 333
23204 Вивчення патогенності мікобактерій туберкульозу, виділених із туберкуліну на середовищі АПМ-Вінтуб Войціцька О. М. 2019 262
23203 Optimization of oak tree stands growing in conditions of vinnytsia region Matusiak M. V. 2019 165
23202 Агроекологічне обгрунтування меліоративних заходів щодо покращення стану грунтів Калинівського району Шкатула Ю. М. 2019 158
23199 Витрати на рекламу в соцмережах як об’єкт бухгалтерського обліку та оподаткування Здирко Н. Г. 2019 605
23198 Технологія кисломолочного напою на основі фітосировини. Новгородська Н. В. 2019 151
23197 Особливості росту та розвитку ріпи (brassica rapa) залежно від висіву насіння Вдовенко С. А. 2015 240
23195 Фінансові потоки як інструмент управління підприємствами апк Гуцаленко О. О. 2017 174
23194 Методичні підходи до визначення пропозиції на ринку органічної продукції Гуцаленко О. О. 2015 422
23193 Роль України у формуванні пропозиції європейського ринку органічної продукції Бурляй А. П., Гуцаленко О. О. 2013 152
23182 Публічні закупівлі: типи та процедури здійснення Здирко Н. Г. 2019 402
23181 Innovative financial technologies in the agrarian sphere Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Todosichuk V. 2019 311
23180 Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій Вінницької області Томашук І. В. 2019 163
23179 Фразеологізми з компонентом-орнітонімом у лексичній системі англійської мови Тимощук Н. М. 2019 275
23175 Забезпечення сировиною молокопереробні підприємства Вінницької області Бондар М. М., Соломон А. М. 2019 164
23173 Тенденції кредитування вищої освіти в США Джеджула О. М. 2019 246
23168 Возможности повышения безопасности перепелиного мяса по содержанию тяжелых металлов Разанова О. П. 2019 102
23167 Особливості конструювання вібраційних змішувачів Джеджула О. М. 2019 212
23166 Доцільність використання трави люцерни в раціонах свиней Постернак Л. І. 2019 261
23165 Тривалість періоду вегетації та міжфазних періодів сортів сої залежно від строків сівби та норм висіву насіння Поліщук І. С., Поліщук М. І., Юрченко Н. А. 2019 90
23164 Облік витрат та виходу органічної сільськогосподарської продукції рослинництва Іщенко Я. П. 2019 115
23163 Стратегічні напрями розвитку ринку часнику в Україні Зубар І. В. 2019 227
23162 Substantiation of the composition of intermix premix and its productive effect in pig diets Datsiuk I. V. 2019 180
23161 Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів Cироватко К. М. 2019 171
23160 Использование фитобиотика при выращивании цыплят-бройлеров Царук Л. Л. 2019 171
23158 Основи управління комерційними ризиками підприємств Зелінська О. В. 2019 201
23157 Підвищення ефективності інформаційних систем в АПК Зелінська О. В. 2019 123
23156 Управління проектуванням комп’ютерних систем Волонтир Л. О., Зелінська О. В. 2019 179
23153 Інноваційні технології фінансування соціального розвитку національної економіки Головня О. М. 2019 196
23151 Сучасні детермінанти системних соціально-економічних трансформацій готельного бізнесу Головня О. М. 2019 259
23147 Вітчизняний та зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення обліку операцій на позабалансових рахунках Любар О. О. 2019 173
23146 Облікове забезпечення управління фінансовими активами підприємства Любар О. О. 2019 186
23143 Удосконалення методичного забезпечення обліку пального на підприємстві Здирко Н. Г. 2019 192
23142 Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення в Україні: історія становлення та розвитку Здирко Н. Г., Остапчук С. М., Царук Н. Г. 2019 175
23141 Венчурний капітал в контексті фінансування інноваційної діяльності Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. 2019 672
23140 Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни Гарбар Ж. В., Кондукоцова Н. В. 2019 184
23139 Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів патисона (cucurbita pepo var. Melopepo l.) в умовах Правобережного Лісостепу Паламарчук І. І. 2019 217
23138 Податкове регулювання реального сектору економіки Гарбар Ж. В., Кондукоцова Н. В. 2018 610
23137 Переваги та недоліки фінансового планування на аграрних підприємствах України Паламаренко Я. В. 2019 192
23136 Теоретичні засади адаптивного управління у аграрній сфері регіону Прямухіна Н. В., Мокрій О. Г. 2019 133
23133 Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю підприємства Салькова І. Ю., Томашук І. О. 2019 267
23132 Біолого-екологічні особливості поширення омели білої (viscum album) в умовах м. Вінниця Матусяк М. В. 2019 238
23129 Податкові ризики як загроза економічній безпеці підприємства Чудак Л. А. 2019 184
23123 Стратегія фінансового забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2019 222
23122 Організація управлінського обліку за центами витрат у сільськогосподарських підприємствах Лепетан І. М. 2019 261
23114 Оптимізація імпульсного регулювання гальмування двигуна постійного струму Возняк О., Колісник М. 2019 311
23113 Управлінський облік продукції буряківництва в умовах розвитку інноваційного виробництва Бурко К. В. 2019 301
23112 Методи обліку витрат в обліковій політиці сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. 2019 285
23110 Особливості визнання та оцінки ризику для його відображення в обліку Гудзенко Н. М., Гавриш Н. Л. 2019 185
23105 Сучасний стан розвитку галузі та експорту продукції тваринництва України Гераймович В. Л., Гуменюк І. Л., Кубай О. Г. 2019 253
23104 Облік інноваційної діяльності Коваль Л. В. 2019 244
23103 Рахунки бухгалтерського обліку: минуле та сьогодення Коваль Л. В. 2019 274
23102 Актуальні проблеми сьогодення щодо організації облікової політики у закладах вищої освіти та шляхи їх подолання Коваль Л. В., Левчук М. С. 2019 87
23101 Оцінка гербологічної ситуації агрофітоценозу ячменю ярого за різних попередників в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л. В. 2019 133
23099 Кореляційний зв’язок молочної продуктивності корів із сезоном отелення та сила впливу даного фактора Поліщук Т. В. 2019 187
23098 Сила впливу сезону народження на продуктивність та якість молока корів Поліщук Т. В. 2019 305
23096 Предипінг та постдипінг - ефективні методи профілактики маститів у молочних корів Паладійчук О. Р. 2019 398
23095 Стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту як ефективного інструменту боротьби з фінансовими порушеннями Шевчук О. Д., Здирко Н. Г. 2019 218
23094 Якість зерна пшениці озимої залежно від розвитку патогенної мікофлор Погоріла Л. Г., Чорнолата Л. П., Найдіна Т. В., Здор Л. П., Рудська Н. О. 2019 350
23093 Екологічні аспекти функціонування ринку землі Алєксєєв О. О. 2019 69
23091 Дослідження сировинної бази Вінницької області Соломон А. М., Полєвода Ю. А., Бондар М. М. 2019 192
23090 Вплив показників якості молока на продукти харчування Соломон А. М., Полєвода Ю. А. 2019 211
23089 Особливості реалізації процесу лущення шкаралупи горіха між пластиною та сферичною вставкою Полєвода Ю. А. 2019 133
23082 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І., Разанова О. П. 2019 190
23075 Теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрних підприємств зернового напрямку Фурман І. В., Гонтарук Я. В. 2019 203
23074 Розв’язання прикладних задач автоматизації підготовки сучасних технологічних процесів механічної обробки Дубчак В. М. 2019 168
23071 Состояние и перспективы производства кукурузы в Молдове Шинкарук В., Табакарь Р., Поліщук М., Мельник В. 2019 207
23070 Тривалість періоду вегетації та міжфазних періодів сортів сої залежно від строків сівби та норм висіву насіння Забарна Т. А. 2019 335
23067 Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці Шевчук О. А., Вергеліс В. І., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О. 2019 223
23061 Насіннєва продуктивність декоративних видів роду Lupinus в умовах Поділля Панцирева Г. В. 2019 218
23057 Вплив позакореневих підживлень на формування якісних показників насіння редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г., Ковальчук Ю. О. 2019 144
23056 Оцінка ефективності конструювання агрофітоценозів та удобрення редьки олійної на основі модульновіталітетного методу Цицюра Я. Г. 2019 115
23055 Роль мікроелементів у системі удобрення редьки олійної у Лісостепу Правобережному Цицюра Я. Г. 2019 218
23053 Морфо-біологічні особливості культури phaseolus vulgaris l. за дії регуляторів росту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І., Сакалова Г. М. 2019 254
23050 Symbiotic nitrogen fixation of soybean-rhizobium complexes and productivity of soybean culture as affected by the retardant chlormequat chloride Kuryata V. G., Golunova L. A., Poprotska I. V., Khodanitska O. O. 2019 218
23037 Вплив попередників озимої пшениці на формування водно-фізичних властивостей грунту Забарна Т. А. 2019 184
23035 Динаміка густоти стояння та виживаність сої, залежно від позакореневих підживлень в умовах Правобережного Лісостепу Забарна Т. А. 2019 147
23032 Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі Разанов С. Ф., Постернак Л. І. 2019 150
23031 Формування контрактних відносин у молокопродуктовому підкомплексі на засадах технологій «блокчейн» і smart-контрактів Россоха В. В., Петриченко О. А. 2019 207
23030 Використання ферментного препарату «Целозим» з метою підвищення м’ясної продуктивності птиці Огороднічук Г. М. 2019 283
23028 Продуктивність та забійні показники курчат-бройлерів за дії препарату "Пробіол" Огороднічук Г. М. 2019 248
23026 Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів Веселовська Н. Р., Малаков О. І., Бурлака С. А. 2019 203
23025 Характеристики конічних підвісів з поздовжніми глухими мі-кроканавками постійної ширини і різним профілем по глибині Савуляк В. І., Федотов В. О., Віштак І. В., Соломон А. М. 2014 124
23019 Вплив однотипної годівлі на продуктивність бугайців в умовах регіону покуття Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. 2019 72
23017 Інноваційний підхід до одержання високоякісного молока-сировини Берник І. М. 2019 365
23016 Проблема лендлордизації в площині сталого розвитку АПК України Зубар І. В. 2019 135
23015 Показники якості м’якого сиру з рослинними наповнювачами Овсієнко С. М. 2019 162
23014 Сучасні тенденції розвитку тваринництва в Україні Гуцаленко О. О., Павлюк М. М. 2019 154
23013 Особливості використання хмарних технологій в освіті Кіпоренко С. С. 2019 182
23011 Детермінанти стану фінансових ресурсів малих аграрних підприємств Коваль Н. І., Радченко О. Д. 2019 258
23010 Основи перспективного аналізу витрат діяльності сільськогосподарського підприємства Коваль Н. І., Григораш М. В. 2019 371
23009 Облікова політика щодо витрат на оплату праці Бурко К. В., Буткалюк А. М. 2019 209
23007 Перспективність та ефективність виробництва біодизельного палива в Україні з олійних культур Калетнік Г. М., Климчук О. В., Мазур В. А. 2019 183
23006 A production of biogaz is on wastes of alcohol industry of Ukraine Samborska O., Zubar I. 2019 103
23005 Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв Зелінська О. В. 2019 156
23000 Econometric modeling in formation of optimal price for implementation of agricultural products Волонтир Л. О., Зелінська О. В., Потапова Н. А. 2019 261
22997 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Ярошенко Л., Стадник М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О. 2019 250
22996 Критерії оцінювання і прогнозування фінансового стану та результатів діяльності підприємства Томчук О. Ф., Левчук М. С. 2019 124
22990 Організація обліку та контролю матеріальних витрат сільськогосподарських підприємстві Бурко К. В. 2019 114
22988 Особливості обліково-контрольного забезпечення розрахунків з оплати праці працівників бюджетної сфери Фабіянська В. Ю., Огородник А. О. 2019 282
22987 Комп’ютерний аудит в Україні в контексті вимог європейського законодавства Фабіянська В. Ю., Бельдій А. М. 2019 388
22985 Ефективність використання сінажу із однорічної бобово-злакової сумішки в годівлі ремонтних телиць Сироватко К. М. 2019 197
22983 Продуктивність та якісні показники м’яса перепелів за згодовування мультиензимної композиції Побережець Ю. М. 2019 236
22982 Продуктивність птиці за дії пробіотичної добавки Побережець Ю. М. 2019 277
22981 Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю всистемі управління науково-дослідних установ Козаченко А. Ю. 2019 202
22979 Обґрунтування раціонального вибору моторів-вібраторів вібраційних машин Ланець О. С., Боровець В. М., Майструк П. В., Деревенько І. А. 2019 196
22978 Аналіз епізоотичної ситуації щодо інфекційних хвороб великої рогатої худоби у Вінницькій області та їх вплив на безпечність і якість продукції Льотка Г. І., Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. 2019 226
22975 Current state and problem aspects of sustainable development in insurance market in globalization conditions Martsenyuk-Rozaryonovа O. V. 2019 124
22974 Іноземний капітал на страховому ринку України Марценюк О. В. 2019 206
22971 Математичне моделювання на базі mathcad як засіб формування професійної компетентності майбутніх економістів Левчук О. В. 2019 223
22970 Інтеграція математичної та фахової підготовки студентів на агрономічному факультеті Левчук О. В. 2018 132
22969 Сучасний стан розвитку м'ясопродуктового підкомплексу України Фуштей Л. Л. 2019 140
22953 Взаємозв’язок показників молочної продуктивності корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід Поліщук Т. В. 2019 85
22939 Стан та перспективи добровільного медичного страхування в Україні Прилуцький А. М., Глєбова К. О. 2019 136
22930 Розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за рахунок моніторингу процесу механічної обробки Веселовська Н. Р., Пермяков О. А. 2014 141
22928 Еколого-збалансоване використання маргінальних земель при вирощуванні енергетичних культур Мазур В. А., Кравчук Г. І., Гончарук Г. С. 2019 197
22927 Пробіотики і їх роль у виробництві кисломолочних продуктів спеціального призначення Соломон А. М., Полєвода Ю. А. 2019 257
22925 Методологічні підходи до обліку орендних операцій Лепетан І. М., Рязанцева Ю. І. 2019 261
22924 Продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. 2019 88
22920 Облік і місце фінансових результатів у звітності підприємства Гудзенко Н. М., Григораш М. В. 2018 390
22919 Обліково-аналітичний супровід стратегії сталого розвитку підприємництва Правдюк Н. Л. 2019 298
22825 Особливості розвитку зеленого туризму у Вінницькій області Дячинська О. М. 2019 300
22808 Поведінка споживача в сучасній ринковій економіці Брояка А. А. 2019 218
22806 Євроінтеграційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність продукції тваринництва Гуцаленко О. О., Павлюк М. М. 2019 122
22804 Banking activity on the ukrainian stock market Руда О. Л. 2019 138
22801 Дослідження напрямків удосконалення пластинчастих теплообмінників Гунько І. В., Севостьянов І. В., Орлюк Ю. Т. 2019 218
22799 Математичне моделювання технологічного процесу завантаження судна вібраційним конвеєром : Mathematical modeling of technological processes of ship loading with a vibrating conveyor Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Коц І. В., Севостьянов І. В. 2018 331
22796 Оцінка молочної продуктивності корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різних конституціональних типів Казьмірук Л. В. 2019 113
22795 Підвищення продуктивного потенціалу земель за рахунок удосконалення технології та обладнання для розчинення мінеральних речовин у біологічних добривах Севостьянов І. В. 2019 119
22793 The influence of assessment of biological assets and agricultural production on taxation of agricultural enterprises Kozachenko A., Chudak L., Yaremchuk N. 2019 180
22791 Кисломолочні десерти, збагачені біфідобактеріями Бондар М. М., Соломон А. М. 2019 227
22790 Оптимізація способу утримання корів у родильному відділенні та кратність їх доїння Яремчук О. С. 2019 188
22789 Вплив зміни способу утримання і доїння новотільних корів на молочну продуктивність Варпіховський Р. Л. 2019 252
22788 Вплив різних способів утримання нетелів на поведінку та продуктивність корів-первісток Варпіховський Р. Л. 2019 196
22787 Вирощування бугайців планових порід та їх помісей з використанням різних технологій утримання та годівлі у молочному періоді в у мовах регіону буковини Калинка А. К., Казьмірук Л. В. 2019 83
22786 Фізичні властивості та хімічний склад м’ясаі шпику підсвинків, отриманих від помісних свиноматок різної інтенсивності росту Яремчук О. С. 2019 261
22782 Аналіз енергетичної ефективності вібраційних машин з інерційним приводом Ланець О. С., Майструк П. В., Боровець В. М., Деревенько І. А. 2019 182
22781 Обґрунтування параметрів тримасової міжрезонансної вібраційної машини з інерційним приводом Ланець О. С., Майструк П. В., Боровець В. М., Деревенько І. А. 2019 240
22780 Продуктивність і племінна цінність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній племрепродуктора Вінниччини Разанова О. П. 2019 225
22779 Експериментальні дослідження процесу подрібнення фуражного зерна вібраційною дисковою дробаркою Купчук І. М. 2019 141
22778 Вплив швидкості накопичення пошкоджень при розрахунку використаного ресурсу пластичності Деревенько І. А., Солона О. В. 2019 86
22777 Influence of geometric parameters of the treatment shower on the deformation characteristics of the soil when forming a cavity for an anti-filtration screen Solona O., Kovbasa V. 2019 127
22776 Дослідження технічного сервісу машин в АПК Музичук В. І. 2019 266
22771 Готельний бізнес в сучасних умовах: актуальні проблеми та тенденції розвитку Ставська Ю. В. 2019 162
22753 Дослідження і розробка технології збагаченого молока Фіалковська Л. В. 2018 300
22752 Дослідження процесу екстракції на установці для екстрагування в електромагнітному інтенсифікаторі Фіалковська Л. В. 2019 191
22751 Регулювання незалежного аудиту в Україні в умовах євроінтеграції Гуцаленко О. О., Фабіянська В. Ю. 2019 267
22750 Вплив різних видів силосу на продуктивність корів і якість молока Новгородська Н. В. 2019 258
22749 Порушення обміну речовин у високопродуктивних корів та біологічний спосіб запобігання розвитку кетозу Овсієнко С.М. 2019 316
22746 Вплив способу кріплення безстружкових мітчиків на процес витискування різьби Любін М. В., Токарчук О. А. 2019 221
22745 Екологічний податок: порядок оподаткування та відображення в системі бухгалтерського обліку Плахтій Т. Ф. 2019 458
22735 Організація контролю за діяльністю матеріально відповідальних осіб в наукових установах Копилова К. В., Мулик Я. І. 2019 223
22732 Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної на насіння Телекало Н. В., Мельник М. В. 2019 161
22729 Біологічна оцінка кормової цінності трав різних фаз вегетації за вмістом у них сумарної кількості органічних кислот Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Бугайов В. Д. 2019 149
22724 Диверсифікація підприємницької діяльності як інстумент зростання прибутковості підприємства Прилуцький А. М., Герасимчук В. Г. 2019 141
22697 Аналіз і вибірир методів дослідження надійності автотракторних двигунів Анісімов В. Ф., Музичук В. І. 2019 194
22696 Дослідження головки шатуна насоса виготовленої холодним штампуванням Анісімов В. Ф., Музичук В. І., Любін М. В., Рябошапка В. Б. 2019 188
22695 Методичні аспекти аналізу позикового капіталу сільськогосподарських підприємств Томчук О. Ф. 2019 110
22694 Методика проведення аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством Томчук О. Ф., Сидоренко І. М. 2019 133
22693 Аналіз впливу орендних операцій на фінансовий стан та фінансовий результат діяльності підприємства Томчук О. Ф., Рязанцева Ю. І. 2019 135
22691 Аналіз ефективності використання запасів на підприємстві Томчук О. Ф., Рабоконь Ю. С. 2019 163
22690 Удосконалення аналізу розрахунків з оплати праці сільськогосподарських підприємств Томчук О. Ф., Бельдій А. М. 2019 171
22688 Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи Томчук О. Ф. 2019 301
22687 Теоретичні аспекти системи аналітичного забезпечення Томчук О. Ф. 2019 100
22685 Аналіз бухгалтерського балансу підприємств Томчук О. Ф., Ващілова Н. В. 2019 323
22684 Аналіз ефективності використання земельних ресурсів Томчук О. Ф., Кожухар В. В. 2019 279
22683 Чинник агрохімічних властивостей грунту у вирощуванні енергетичних культур Гончарук Г. С., Бронникова Л. Ф. 2019 190
22682 Рекреаційно-туристичні комплекси в соціально-економічному розвитку країни та її регіонів Підвальна О. Г. 2019 128
22679 Місце управління витратами в сучасній системі управління підприємством Фостолович В. А., Сімаков О. О. 2019 165
22678 Environmental plasticity, stability and resistance to diseases of the varieties Phaseolus vulgaris l. Mazur O. V., Poltoretskyi S. P., Poltoretska N. M., Yatsenko A. O., Kravchenko V. S. 2019 217
22677 Інтегрована звітність підприємства стан та пе6рспективи розвитку Мулик Т. О., Ващілова Н. В. 2019 297
22676 Напрями удосконалення обліку земельних ресурсів в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект Мулик Т. О., Кожухар В. В. 2019 214
22675 Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. 2019 190
22674 Вплив віку і маси бджолинних маток на репродуктивні діяльність та медову продуктивність Зотько М. О. 2019 247
22672 Споживче кредитування в Україні та його особливості Прилуцький А. М.,Пахалюк Л. В. 2019 307
22671 Розповсюдження омели білої на медоносних деревах в умовах Вінниччини Разанов С. Ф., Недашківський В. М. 2019 180
22670 Дослідження процесу лущення волоських горіхів між двома паралельними пластинами Полєвода Ю. А. 2019 143
22669 Modelling of oily raw material excraction process Bandura V., Polievoda Y., Tverdokhlib I. 2019 98
22668 Вплив мінеральних добрив та способів використання комплексу мікроелементів на висоту рослин сої Циганська О. І., Циганський В. І. 2019 186
22667 Суб'єктність православної церкви в Україні як мета державної політики у "Православному питанні" Заремба Є. М. 2019 103
22666 Ріст, розвиток і продуктивність сортів люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. 2019 172
22664 Економічні аспекти розвитку та проектування аграрного машинобудування в Україні Шпильова В. О., Котькалова-Литвин І. В. 2019 98
22663 Економічні аспекти розвитку та проектування аграрного машинобудування в Україні Шпильова В. О., Котькалова-Литвин І. В. 2019 109
22662 Інформаційні технології в управлінні земельними ресурсами Потапова Н. А., Лавринчук Д. Д. 2019 176
22660 Інституційні особливості формування фінансово-кредитної інфраструктури агропромислового ринку Котькалова-Литвин І. В. 2019 269
22640 Вплив податкового навантаження на доходи фізичних осіб в умовах ринкових перетворень на рівень "тіньового" бізнесу Фостолович В. А. 2019 462
22615 Біологічні активи у звітності: проблемні аспекти Коваль О. В. 2019 365
22614 Методологічні аспекти формування аграрного ринку Прилуцький А. М. 2012 125
22611 Кооперація як пріоритетна форма організації соціального підприємництва в сучасних умовах Дюк А. А. 2019 109
22610 Еволюція теоретичних положень концепції соціального підприємства Дюк А. А. 2019 139
22609 Соціальне підприємництво як інноваційна форма організації бізнесу Дюк А. А. 2019 256
22608 Пластичність і стабільність зернобобових культур за господарсько-цінними ознаками та селекційними індексами Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 131
22605 Україна в «Зелених» трансформаціях агропродовольчого сектору країн Східного партнерства: виклики та можливості Ковальчук С. Я., Купінець Л. Є. 2019 172
22586 Нечітко-множинне моделювання фінансового стану підприємства Рузакова О. В. 2019 141
22584 Аналіз сучасних автоматичних способів промивання доїльних установок Бабин І. А. 2019 180
22583 Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємствах АПК Севостьянов І. В., Грицун А. В., Бабин І. А., Чуйко С. Л. 2019 144
22582 Фізико-математичний апарат руху двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії Бабин І. А. 2019 155
22581 Визначення фракційного складу насіння за фотозображенням Алієв Е. Б., Яропуд В. М. 2019 223
22580 Теоретичне обґрунтування конструктивних параметрів молочного фільтру Яропуд В. М., Токарчук О. А. 2019 135
22579 Автоматизована система керування технологічним процесом доїння Алієв Е. Б., Яропуд В. М., Гаврильченко О. С., Костеніков О. О. 2019 259
22550 Розробка косарки для мульчування пристовбурних смуг дерев в інтенсивних садах Руткевич В. С. 2019 281
22549 Експериментальний стенд для ресурсного дослідження золотникового роздільника потоку Руткевич В. С. 2019 247
22548 Вплив чинників технології на формування маси 1000 зернин і продуктивності гібридів кукурудзи Паламарчук В. Д. 2019 114
22546 Біоенергетична оцінка технології вирощування гібридів кукурудзи залежно від факторів впливу Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. 2019 130
22545 Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. 2019 143
22544 Характеристика мікробіологічного та агрохімічного складу органічного добрива Ефлюент Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. 2019 119
22543 Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств Токарчук Д. М., Пришляк Н. В. 2019 242
22542 Основні тенденції утворення та поводження з відходами аграрних підприємств Токарчук Д. М. 2019 364
22540 Stalk lodging resistance of corn hybrids depending on the planting date Palamarchuk V. D., Kolisnyk O. M. 2019 124
22507 Медоносний потенціал бобових багаторічних трав у інтенсивному землеробстві України Ткачук О. П., Циганський В. І. 2019 268
22504 Встановлення умов ефективного розміщення круга відносно квадрата та рівностороннього трикутника зі спільним центром за оцінкою довжини лінії неспівпадіння Дубчак В. М. 2019 207
22439 Структурована вода та перспективи її використання для екологізації тваринництва Ткачук О. П., Демчук О. А. 2019 308
22344 Актуальні питання доказової діяльності суду під час судового розгляду у кримінальному провадженні Колос С. С. 2019 636
22335 Логістичне забезпечення розвитку економіки за умов глобалізації Киш Л. М. 2019 117
22321 Гарантії прав і свобод людини під час виконання та відбування покарання у контексті реформування кримінально-виконавчої системи Колос А. С. 2019 193
22255 Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури Оверковська Т. К. 2019 473
22217 Перспективи використання в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету декоративних рослин роду Hemerocallis L. Панцирева Г. В. 2019 206
22203 Вплив паратипових факторів на термостійкість молока Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології» ВНАУ. – 2019. – В. 3 (106). – С. 138-146 Новгородська Н. В. 2019 248
22189 Системні характеристики логістичного забезпечення аграрного сектору економіки Киш Л. М. 2018 106
22188 Продуктивність свиней та якість свинини за згодовування екструдованого гороху Овсієнко С. М. 2019 265
22187 Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. 2019 351
22185 Контроль чисельності основних шкідників у посівах гороху Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. 2019 238
22122 Changes in heavy metals content in winter wheat grain and flour under right-bank forest-steppe conditions Яковець Л. А. 2019 105
22120 Людський капітал як фактор економічного зростання Самборська О. Ю. 2019 330
22117 Залежність між експлуатаційними вимогами і параметрами раціонального вибору конструкції вібраційного конвеєра Токарчук О. А., Яропуд В. М. 2019 168
22039 Вивчення культуральних властивостей нового поживного середовища Войціцька О. М. 2019 118
22001 Правове регулювання посвідчення договору довічного утримання (догляду) Гавінська О. А. 2019 252
21992 Використання пробіотика біосевен для підвищення життєздатності бджіл Разанова О. П. 2019 137
21958 Продуктивність курчат-бройлерів за дії субаліну Постернак Л. І. 2019 296
21912 Використання міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus для наукових досліджень в аграрних закладах вищої освіти Мазур В. А., Мазур К. В., Панцирева Г. В. 2019 521
21681 Розробка методу визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах Кулик М. Ф., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Зелінська І. П., Руденко Л. І., Виговська І. О. 2019 247
21651 Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки Потапова Н. А. 2019 266
21649 Тривалість та період цвітіння основних нектаропилконосів в умовах Лісостепу Правобережного Ковка Н. С., Недашківський В. М. 2019 229
21625 Analiz controlling financial risks of enterprise Fedoryshyna L., Todosiychuk V. 2019 447
21617 Продуктивність і забійні показники курчат-бройлерів за дії фітобіотика Царук Л. Л., Бережнюк Н. А. 2019 286
21615 Використання пробіотика лактісан в годівлі курчат-бройлерів Царук Л. Л. 2019 308
21575 Моделювання процесів управління закупівлею товарів у готельно-ресторанному бізнесі Іващенко А. В., Молоченко В. В. 2019 131
21574 Розробка організаційного механізму вдосконалення управління іміджем готельного підприємства Молоченко В. В. 2019 131
21513 Аналіз екологічного стану лісових екосистем Східного Поділля Кравчук Г. І., Гуцол А. І. 2019 770
21507 Complex analysis of the influence of different feeding on the productivity of silver black, red and white fox (Vulpes Vulpes) Шевчук Т. В., Крамаренко С. С. 2019 290
21440 Оцінка в продукції молока 1 кг сухих речовин бобово-злакових сумішок різних фаз вегетації Скоромна О. І. 2019 175
21292 Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці Шевчук О. А., Вергеліс В. І., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О. 2019 198
21240 Исследование углеводного питания и переваримость питательных веществ у овец Бережнюк Н. А. 2019 174
21238 Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств Середа Л. П., Швець Л. В., Труханська О. О. 2019 102
21207 Облікове забезпечення управління маркетинговою стратегією підприємства Правдюк Н. Л. 2019 473
21191 Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій Ставська Ю. В. 2019 371
21190 Напрями інноваційного розвитку туризму в Україні Ставська Ю. В. 2019 557
21178 Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібриду патисона в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2019 173
21173 Роль термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців економічного профілю Тимкова В. А. 2019 307
21170 Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці Матусяк М. В. 2016 335
21169 Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці Матусяк М. В. 2016 186
21168 Особливості проведення реконструкції зелених насаджень ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Матусяк М. В., Прокопчук В. М. 2017 253
21167 Використання видів роду липа (Tilia L) в урболаншафтах м. Вінниця Матусяк М. В. 2017 196
21149 Расширение кормовой базы пчеловодства для повішения производительности пчелиніх семей Разанова О. П. 2019 147
21144 Екологічний менеджмент потенціалу Вінницької області Луцяк В. В., Томашук І. В. 2019 310
21137 Сутність та основи обліку органічної продукції Подолянчук О. А. 2019 276
21136 Грошові кошти в системі рахунків обліку Подолянчук О. А. 2019 353
21131 Моделювання живильно-подрібнювального апарата кормозбирального комбайна КСК-600 Бурлака С. А., Малаков О. І., Ярощук Р. О. 2019 177
21130 Конструктивні особливості нейтралізуючого механізму дисбалансу в одноциліндровому ДВЗ типу R Комаха В. П., Галущак О. О., Бурлака С. А. 2019 132
21125 Сучасний стан розвитку хвороб та шкідників зелених насаджень м. Вінниці та оцінка їхнього впливу на життєздатність деревних рослин Матусяк М. В. 2019 274
21124 Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП «Хмільницьке ЛГ» Матусяк М. В. 2019 319
21122 Характеристика та застосування сорбуючих речовин в птахівництві в умовах техногенного пресингу Разанов С. Ф., Войтко О. С. 2017 165
21121 Ефективність використання бактеріальних препаратів при вирощуванні гороху посівного Телекало Н. В. 2019 151
21120 Вплив комплексу технологічних прийомів на вирощування гороху посівного Телекало Н. В. 2019 130
21119 Екологічний моніторинг агроландшафтів України, як основа їх оптимізації та ефективного використання Мудрак О. В., Мудрак Г. В. 2019 443
21078 Атестація робочих місць - важливий фактор безпеки сільськогосподарського втробництва Рудницький Б. О., Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. 2015 128
21070 Прогностична валідність конкурсного відбору випускників коледжів економічного спрямування Шевчук О. Ф. 2019 310
21067 The money and capital euro market, its purpose = Євроринок грошей та капіталів, його призначення Aleskerova Yu. 2019 508
21066 Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Гнатюк О. Ф., Іванчук Я .В. 2019 196
21065 Оогрунтування основних параметрів подрібнювача гілок ущільненого саду Веселовська Н. Р., Склярук О. В. 2019 268
21061 Організаційно-економічний механізм збуту зерна: інформаційна складова Волонтир Л. О. 2019 230
21058 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку галузі буряківництва Волонтир Л. О. 2019 307
21053 Визначення фізикомеханічних параметрів шкаралупи волоського горіха Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. 2019 149
21050 Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями Соломон А. М., Полєвода Ю. А. 2019 224
21049 Формування та облік власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: стан нормативно-правового врегулювання Іщенко Я. П. 2019 251
21038 Обмеження права на свободу творчості в прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини Опольська Н. М. 2019 324
21037 Ігрові форми на заняттях з іноземної мови як засіб підвищення мотивації студентів до вивчення економічного вокабулярію Тимощук Н. М. 2019 275
21031 Вплив рівня забруднення грунтів важкими металами на інтенсивність накопичення їх у листі розторопші плямистої (silybum marianum) Разанов С. Ф., Разанова А. М., Овчарук В. В. 2019 189
21025 Сучасний стан та перспективи використання декоративних видів роду Lupinus в умовах Поділля Прокопчук В. М., Панцирева Г. В. 2019 191
21024 Сучасний стан та перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні паркової зони Вінницького національного агарного університету Панцирева Г. В. 2019 261
20989 Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового грунту залежно від вирощуваної культури Вдовиченко І. П., Забарна Т. А. 2018 278
20981 Зміна вмісту важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А., Ватаманюк О. В. 2019 163
20980 Оцінка генотипів кукурудзи за стійкістю до шкодочинних об’єктів в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. 2019 154
20979 Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2019 282
20978 Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2019 246
20977 Контроль чисельності бур’янів у посівах кукурудзи Окрушко С. Є. 2019 376
20976 Моніторинг забруднення грунтів важкими металами науково-дослідної ділянки в НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Мазур В. А., Врадій О. І. 2019 291
20974 Обліково-аналітичне забезпечення управління ліквідністю аграрних підприємств Правдюк М. В. 2019 327
20973 Оцінка стійкості сортів сої до вірусної мозаїки та фузаріозу Мазур В. А. 2019 123
20972 Пластичність і стабільність стійкості до хвороб сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 111
20971 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність проса лозовидного першого року вегетації Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В., Алєксєєв О. О. 2019 292
20970 Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 134
20968 Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 160
20967 Особливості кредитування молодіжного туризму в Україні Джеджула О. М. 2019 228
20963 Економічна ефективність енергетичної автономії АПК за рахунок використання біопалив Гончарук І. В., Томашук І. В. 2019 278
20942 Дослідження доцільності зміни складу суміші дизельного та біодизельного палив в процесі роботи автономних енергетичних установок Гунько І. В., Галущак О. О., Браніцький Ю. Ю. 2018 205
20941 Визначення факторів впливу біопалива на глобальні зміни клімату Гунько І. В., Галущак О. О., Бурлака С. А. 2018 258
20938 Удосконалення технологічних операцій виробництва бджолиного воску в умовах техногенного забруднення медоносних угідь важкими металами Разанов С. Ф. 2016 262
20937 Ефективність зниження забруднення ґрунтів свинцем і кадмієм за бджолозапилення сільськогосподарських культур в умовах їх мінерального підживлення Разанов С. Ф., Дідур І. М., Первачук М. В. 2015 287
20924 Вплив інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин нуту Дідур І. М., Мордванюк М. О. 2017 463
20923 Оцінка конкурентоспроможності підбирача валків з бітерно-ножовим подрібнювальним апаратом Холодюк О. В., Спірін А. В., Ковальова І. М. 2019 241
20913 Методичні підходи до оцінки сталості розвитку регіону Чечетова Н. Ф., Бондаренко В. М., Підвальна О. Г. 2018 270
20911 Сталий економічний розвиток регіону: інвестиційна складова Балахова О. В., Лаглер К., Підвальна О. Г. 2018 242
20910 Характеристика маркетингової політики сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива Семчук І. А. 2018 230
20903 Дослідження впливу соскової гуми на дійки вимені корів Грицун А. В., Бабин І. А., Севостьянов І. В. 2018 318
20902 Дослідження метрологічних характеристик пристрою для вимірювання вакууметричних параметрів лінії промивки доїльної установки Бабин І. А. 2018 254
20901 Центри розповсюдження омели білої (Viscum album L.) її вплив на види, що мають народногосподарське значення Разанов С. Ф., Кавун Е. М., Гнатюк О. М. 2017 460
20898 Долслідження напружено-деформованого стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А., Штуць А. А. 2018 231
20897 Дослідження ауску стрічкових конвеєрів Стаднік М. І., Видмиш А. А. 2018 364
20881 Статистика та динаміка взаємодії абсолютно твердих конкрецій із сипучим середовищем Солона О. В., Ковбаса В. П. 2018 228
20873 Техніко-технологічне забезпечення прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшника Алієв Е. Б., Яропуд В. М. 2019 226
20870 Установка для виготовлення паливних брикетів Алієв Е. Б., Яропуд В. П., Гаврильченко О. С., Іванченко О. В., Пацула О. М. 2018 240
20867 Розробка і дослідження процесів штампування обкочуванням складно профільних заготовок Матвійчук В. А., Колісник М. А., Любін М. В. 2018 314
20866 Аналіз конструктивних і технологічних рішень, спрямованих на ефективність виробництва при виготовленні різьбових отворів в нержавіючих сталях Любін М. В., Токарчук О. А. 2018 316
20861 Вплив інокуляції на хімічний склад насіння квасолі звичайної Гайдай Л. С. 2019 254
20860 Створення мікроелектромереж для забезпечення надійного електропостачання підприємств АПК на прикладі Уладо-Люлинецької дослідно-селекційної станції Рубаненко О. О., Видмиш А. А., Явдик В. В. 2019 195
20859 Обгрунтування параметрів пристрою для доподрібнення зерна при загоешвлі кукурудзяного силосу Гунько І. В., Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. 2018 306
20858 Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби Калетнік Г. М., Шаргородський С. А., Браніцький Ю. Ю. 2018 574
20856 Бухгалтерський облік активів підприємства: екологічний вектор Лепетан І. М. 2019 206
20855 Development of mulchers branch of fruit trees between the rows of an intensive garden Руткевич В. С. 2018 304
20852 Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Браніцький Ю. Ю. 2018 155
20851 Удосконалення технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах лісостепу правобережного Браніцький Ю. Ю. 2018 115
20850 Економічна оцінка гібридів кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. 2019 188
20840 Явище амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) як проблеми загальнодержавного рівня: загрози, тенденції, наслідки Солоненко В. І, Ватаманюк О. В. 2019 172
20833 Особливості формування міжрегіонального економічного простору в Україні: можливості та перешкоди Прямухіна Н. В., Салькова І. Ю. 2018 243
20830 Оцінка інтенсивності забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. 2019 145
20827 Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин Шевчук О., Кравчук Г., Вергеліс В. 2018 461
20826 Особливості формування облікової політики в бюджетних установах Коваль Л. В., Левчук М. С. 2019 359
20824 Бухгалтерський облік власного капіталу в управлінні підприємством Коваль Л. В., Болехівська В. В. 2019 219
20819 Особливості вдосконалення вибору страхових туристичних програм в Україні Юр’єв В. І., Волошина О. В. 2019 132
20787 Особливості управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці Мазур В. А., Кубай О. Г., Мельник А. В. 2018 175
20784 Механічне забруднення домішками молока, його бактеріальне обсіменіння та шляхи покращення якості молока Варпіховський Р. Л. 2019 267
20756 Вирощування бугайців різник порід та їх помісей з використанням цілорічної однотипної годівлі при вирорбництві якісної та дешевої яловичини в умовах покуття Казьмірук Л. В., Калинка А. К., Лесик О. Б., Шпак Л. В. 2018 294
20752 Показники продуктивності, перетравності та обміну азоту, мінеральних елементів в організмі бичків за різних селеновмісних добавок у їх раціоні Приліпко Т. М., Казьмірук Л. В., Калинка А. К., Захарчук П. Б. 2019 379
20750 Вплив комплексного препарату на інтенсивність росту молодняку нової популяції м’ясного комолого сименталу худоби на підсисі в умовах передгірської зони Карпатського регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В., Корх І. В. 2019 234
20748 Розробка технології і рецептур напоїв з сироватки для дієтичного харчування Фіалковська Л. В. 2018 242
20744 Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. 2018 341
20729 Вплив сезону отелення на характер лактаційної кривої корів молочних порід Поліщук Т. В. 2019 443
20728 Блокування тваринницьких будівель з використанням непридатних земель у рослинництві Варпіховський Р. Л. 2019 243
20727 Кореляційний зв’язок між показниками віджтворювальної здатності та якісними показниками молока Поліщук Т. В. 2019 203
20718 Забезпечення спроможності вітчизняних агропродовольчих підприємств до коменціалізації нових видів харчових олій Луцяк В. В., Амонс С. Е. 2018 678
20699 Харчові добавки та їх функціональна роль Соломон А. М., Віштак І. В., Войціцька О. М., Бондар М. М. 2018 692
20698 Розробка рецептур дитячих варених сосисок Войціцька О. М. 2018 364
20694 Сравнительная оценка роста, развития и мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы и абердин-ангусских помесей Голубенко Т. Л. 2019 252
20688 Вплив резервування-дозрівання молока на якість сиру Новгородська Н. В. 2019 288
20687 Продуктивність свиноматок за включення в раціон нетрадиційної кормової добавки Овсієнко С. М. 2019 269
20684 Зерно тритикале як фактор стимулювання обмінних процесів в годівлі свиней Овсієнко С. М. 2018 727
20682 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л. М., Колесник Т. В. 2017 238
20679 Цифрова економіка як базис формування позитивного потенціалу іміджу регіону України Коляденко С. В. 2018 313
20675 Взаємозв’язок і мінливість показників молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів залежно від лактації Поліщук Т. В. 2019 216
20672 Якість яєць, продуктивність та біохімічні показники крові перепелів за згодовування пробіотика Побережець Ю. М. 2019 280
20671 Перспектива використання роду Dahlia Cav. в умовах Поділля Прокопчук В. М., Циганська О. І., Матусяк М. В. 2019 329
20668 Оцінка у продукції молока сінажу з різних культур Скоромна О. І. 2019 262
20666 Продуктивність свиней при насиченні раціонів травою люцерни та витрати поживних речовин на їх приріст Постернак Л. І. 2019 350
20665 Інституціональні аспекти трансформації земельних відносин Коляденко Д. Л. 2018 489
20664 Формування соціальної інфраструктури як найважливішого фактору соціально-економічних перетворень Коляденко С. В., Проскура В. Ф. 2018 605
20650 Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот» з ефірними оліями Сироватко К. М., Вугляр В. С. 2019 249
20635 Газообмін корів різної селекції м’ясного комолого сименталу худоби нової генерації в умовах Карпатського регіону Буковини Приліпко Т. М., Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. 2019 307
20634 Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання Казьмірук Л. В. 2019 220
20633 Інформаційна культура викладача як фактор суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому середовищі Хомяковський Ю. Л., Хомяковська Т. О. 2019 159
20632 Землі України природний потенціал забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції Коляденко С. В., Коляденко Д. Л. 2018 256
20622 Система підтримки прийняття рішень у задачах фінансового аналізу Рузакова О. В. 2019 374
20574 Тенденції розвитку ринку праці України в сучасних умовах Брояка А. А. 2019 284
20570 Життєздатність насіння редьки олійної та її біологічні складові методами лабораторного оцінювання Цицюра Я. Г. 2019 208
20569 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від застосування варіантів коткування в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2018 355
20567 Врахування деяких мотиваційних аспектів діяльності суб’єктів господарювання АПК у моделюванні та прийнятті рішень Бурдейна Л. І. 2018 160
20517 Кластери, як ефективна модель сучасного бізнесу Фостолович В. А. 2019 133
20492 Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні та їх вплив на фінансову діяльність банківської системи Руда О. Л. 2019 668
20489 Influence of quality of silage from rye and typhon mixture on milr productivity of cows Syrovatko K. M. 2019 250
20487 Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття Чіков І. А. 2019 1145
20484 Features of insurance in the field of tourism Martsenyuk-Rozaryonova O. V. 2018 190
20470 Безпечність молока та його санітарно-гігієнічне забезпечення Яремчук О. С., Червань В. І. 2019 187
20467 Адаптація корів української чорно-рябої молочної породи до умов промислової технології Яремчук О. С., Гоцуляк С. В. 2019 301
20466 Інтеграція процесу вирощування молодняку та забезпечення худоби скотомісцями залежно від структури стада Варпіховський Р. Л. 2019 228
20434 Підвищення продуктивності вібраційної обробки деталей шляхом використання утилізованої енергії циркуляційного руху робочого середовища Ярошенко Л. В. 2019 304
20431 Екологічна складова економічного зростання Ковальчук С. Я. 2019 404
20428 Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством Волонтир Л. О., Зелінська О. В. 2018 388
20414 Транспортна логістика в агарному секторі: реалії та перспективи розвитку Киш Л. М. 2018 342
20380 Вплив хіміко-термічної обробки інструменту на процес виготовлення метричних різей у важкооброблюваних сталях Любін М. В., Токарчук О. А. 2019 157
20379 Кабінет Міністрів України в механізмі публічного управління інклюзивною освітою Мельничук О. Ф. 2008 347
20363 Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів і гібридних популяцій люцерни посівної Мамалига В. С., Бугайов В. Д., Горенський В. М. 2019 102
20352 Дослідження сортових ресурсів люпину білого (Lupinus albus L.) в Україні Панцирева Г. В. 2016 289
20346 Вплив режиму доїння на склад та властивості молока корів української чорно-рябої молочної породи Варпіховський Р. Л. 2018 300
20345 Ефективність протруйників насіння озимої пшениці у регулюванні хвороб її агрофітоценозу Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2019 161
20336 Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень ринку Логоша Р. В., Мазур К. В., Підвальна О. Г. 2018 425
20330 Оцінка лісових нектаро-пилконосних дерев та ефективність використання їх у медоносному конвеєрі бджіл в умовах Вінниччини Разанов С. Ф., Хаєцький Г. С., Алєксєєв О. О., Гуцол Г. І. 2019 271
20326 Особливості підбору декоративних культур закритого середовища для проектування фітомодуля в умовах інтер’єру Прокопчук В. М., Дідур І. М., Панцирева Г. В. 2019 473
20325 Стажування як форма підвищення професійної майстерності викладача закладу вищої освіти Панцирева Г. В., Монарх В. В. 2019 369
20318 Вплив стимулюючих препаратів на морфометричні показники проростків та посівні якості насіння квасолі Шевчук О. А., Кравчук Г. І., Вергеліс В. І., Врадій О. І. 2019 401
20291 Математичне та імітаційне моделювання процесів функціонування вузла концентрації гібридних логістичних потоків транзакцій Підгурський О. І. 2018 357
20290 Імітаційне моделювання процесів обслуговування потоків повідомлень оперативної, довідкової та регламентної інформації вузлом комп’ютерної мережі науково-дослідної установи Підгурський О. І., Присяжнюк О. І. 2018 352
20287 Кількісні показники рослин проса лозовидного за різних технологічних прийомів вирощування Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. 2019 247
20284 Відмінності зернобобових культур за пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 201
20282 Оцінка сортозразків сої за комплексом цінних господарських ознак Мазур О. В. 2019 177
20281 Вивчення кореляційних зв'язків у сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 225
20249 Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом Потапова Н. А., Ушкаренко І. М., Качуровський С. В. 2018 340
20247 Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання Калетнік Г. М., Бурєннікова Н. В., Потапова Н. А. 2018 425
20246 Організація єдиного електронного науково-освітнього простору сучасного університету Гончарук І. В., Юрчук Н. П. 2018 696
20172 Кредитні аспекти державної підтримки розвитку аграрного сектору України Алескерова Ю. В., Радченко О. Д., Тодосійчук В. Л. 2018 464
20171 Прогностична валідність конкурсного відбору до магістратури за спеціальністю 081 “Право” Шевчук О. Ф. 2018 381
20163 Фізико-хімічні показники молока коров"ячого за йоннообмінної нормалізації Шевчук Т. В., Красиленко Д. В. 2019 311
20133 Аналіз науково-методичних засад оцінки придатності земель спеціальних сировинних зон екологічним вимогам Мудрак Г. В., Вдовиченко І. П. 2017 225
20132 Науково-методичні і практичні принципи й підходи щодо створення екологічної мережі Мудрак Г. В., Ковка Н. С. 2017 267
19993 Функціональні харчові продукти з наповнювачами Власенко В. В., Бондар М. М., Семко Т. В., Соломон А. М. 2016 191
19992 Заквашувальні культури у молочній промисловості Соломон А. М., Бондар М. М. 2017 805
19991 Fermented desserts of functional purpose using vegetable fillers Solomon A. M., Bondar. M. M. 2018 267
19938 Маркетингові інструменти та їх вплив на стабілізацію економічного стану підприємства Ставська Ю. В. 2019 137
19937 Регулювання чисельності бур’янів у посівах кукурудзи Окрушко С. Є. 2019 268
19936 Quality of meat and becone of swine breeds of landrace of different status and genotype Shevchuk T. V. 2019 255
19908 Облікова інформація та її якісні характеристики відповідно до облікових стандартів Подолянчук О. А. 2018 360
19884 Сучасні тенденції розвитку готельного господарства Табенська О. І. 2018 190
19880 Прогноз масового розмноження стовбурових шкідників хвойних порід дерев в Україні та його актуальність Логінова С. О. 2018 280
19878 Економіко-організаційні передумови та аспекти виробництва рідких видів біопалив в Україні Климчук О. В. 2018 361
19877 Класифікація видів вертикального озеленення в ландшафтному будівництві Солоненко В. І, Ватаманюк О. В. 2017 2004
19876 Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві Солоненко В. І, Ватаманюк О. В. 2016 1379
19754 Природа війни в концептах Н. Макіавеллі Слотюк П. В. 2018 554
19702 Аналітичні дослідження результатів математичного та імітаційного моделювання суперпозиції рівномірного і пуассонівського потоків транзакцій Підгурський О. І. 2018 209
19692 Особливості формування видового складу деревостанів рубками догляду в умовах Вінниччини Матусяк М. В. 2017 275
19691 Сучасний стан лісового фонду лісогосподарських підприємств Поділля Бондар А. О., Матусяк М. В. 2016 675
19667 Мінливість етологічних ознак корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т. В. 2018 317
19665 Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій на українському туристичному ринку послуг Іващенко А. В. 2018 189
19663 Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І. Д., Фурман І. В. 2018 401
19662 Урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав, вирощеної на грунтах забруднених важкими металами Разанов С. Ф., Ткачук О. П. 2018 325
19661 Поживний вміст у зеленій масі багаторічних бобових, вирощених на забруднених грунтах Разанов С. Ф., Ткачук О. П. 2018 173
19658 Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості Хаєцька О. П., Брояка А. А. 2018 1276
19646 Використання ферментного препарату Ладозим "Респект" у годівлі овець Бережнюк Н. А. 2017 165
19645 Балансування мінерального живлення свиней Бережнюк Н. А., Чорнолата Л. П. 2017 140
19644 Підвищення біологічної цінності протеїну у комбікормах птиці Чорнолата Л. П., Лихач С. М., Германюк О. А., Бережнюк Н. А. 2016 152
19630 Державна підтримка АПК України: суть, значення та сучасний стан Мазур Ю. В. 2017 151
19608 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. 2018 195
19584 Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Іванчук Я. В. 2018 295
19583 Розробка штамбового струшувача вібраційного типу Веселовська Н. Р., Руткевич В. С., Яремчук О. А. 2018 267
19579 Вибір встановленої потужності сонячної електростанції та її елементів Стаднік М. І., Рубаненко О. О., Бондаренко С. В. 2017 914
19578 Привод скребкового конвеєра як мехатронний модуль Стаднік М. І. 2016 186
19577 Контроль швидкісних параметрів стрічкових конвеєрів Стаднік М. І. 2016 347
19576 Аналіз ефективності генерації електроенергії на основі сонячної енергії в Вінницькій області Стаднік М. І., Рубаненко О. О., Бондаренко С. В. 2016 783
19571 Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань Омельянов О. М. 2018 167
19568 Мехатронные системы адаптивного управления технологическими процессами в АПК Стадник Н. И. 2016 132
19567 Визачення рівня генерації електроенергії на сонячній електростанції відносно її встановленої потужності Стаднік М. І., Рубаненко О. О., Бондаренко С.В. 2016 997
19566 Проектування систем автоматизації з мінімальною надлишковістю Стаднік М. І. 2017 154
19564 Оптимізація складу генеруючого обладнання автономного енергопостачання тваринницької ферми при використанні біогазу Стаднік М.І. 2018 501
19563 Взаємозв’язок окремих елементів поведінки та молочної продуктивності дійних корів Поліщук Т. В. 2017 208
19561 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Стаднік М. І., Васильківський В. А. 2018 172
19498 Використання рослинної клітковини у м’ясних напівфабрикатах Новгородська Н.В. 2018 135
19393 Дослідження стійкості адаптивної системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В. С. 2018 387
19392 Відкладання мінеральних речовин у м’ясі перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. 2015 135
19387 Вплив складу комбікорму на забезпеченість курчат-бройлерів мікроелементами Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. 2017 142
19386 Відкладання мінеральних речовин у печінці перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. 2017 104
19382 Баланс мінеральних речовин у організмі курчат-бройлерів Царук Л.Л., Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. 2017 153
19381 Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні Царук Л.Л. 2017 277
19378 Морфологічні показники крові бугайців за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу Лавришин Ю.Ю., Гутий Б.В., Паладійчук О.Р., Віщур В.Я. 2018 345
19336 Розробка вібраційного дезінтегратора для виробництва біологічно активних добавок органічних добрив Друкований М.Ф. Янович В.П., Сосновська Л.В. 2017 248
19314 Дослідження математичної моделі вібраційного млина для подрібнення мінералів Друкований М.Ф., Янович В.П., Дишкант Л.В., Ольшевський А.І. 2018 135
19285 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України Мороз О. В., Логоша Р. В., Підвальна О. Г. 2018 388
19283 Стан водного середовища та кормової бази Сандракського водосховища Зотько М. О. 2017 497
19281 БВМД у раціонах молодняку свиней Гончарук Н. М. 2017 235
19280 Раціони збагачені ферментно-пробіотичною добавкою Балух Н. М. 2017 235
19273 Багаторічні бобові і злакові трави у вирішенні проблем заготівлі якісного силосу Овсієнко С. М. 2018 349
19270 Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів Берник І. М., Соломон А. М., Шуляк О. О. 2018 423
19267 Особливості застосування сучасних консервантів при силосуванні кормів Кучерявий В. П., Трачук Є. Г., Зелінська І. П. 2018 273
19266 Вплив досліджуваного препарату на відгодівельні та м'ясні якості свиней Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Ткаченко Т.Ю. 2018 306
19253 Розробка програмного алгоритму розрахунку кінематичних параметрів робочих органів віяльно-калібрувальної машини Купчук І.М., Браніцький Ю.Ю. 2018 260
19251 Перспективи розвитку конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин АПК Купчук І. М. 2018 345
19249 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К.М., Зотько М.О., Маслоїд А.П. 2018 132
19244 Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового грунту залежно від вирощуваної культури Забарна Т.А., Вдовиченко І.П. 2018 425
19241 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипучим середовищем Солона О.В. 2018 290
19234 Моніторинг технічного стану електричних мереж з ізольованою нейтраллю на основі розподіленої системи RC–фільтрів з обмежувачами перенапруг та телеметрією напруг Матвієнко С.В., Янович В.П., Рубаненко О.О., Явдик В.В. 2018 343
19229 Вплив різних факторів на молочну продуктивність корів Зотько М.О. 2018 365
19228 Моделювання живої маси телиць голштинської породи з використанням генетико-математичної моделі Б. Гомпертца Каратєєва О.І., Поліщук Т.В. 2018 312
19226 Analysis of technologies of sowing and sowing Komaha V.P., Burlaka S. A., Kupchuk I. M., Yakkovskaya R. O. 2018 102
19225 Фізико-математичний апарат взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Кунда В.Г. 2018 229
19223 Еритропоез, обмін білків крові і продуктивність бугайців за мікроелементної корекції їх раціонів Фаріонік Т.В. 2018 232
19218 The centrifugal type mineral fertilizers spreader Kobets А., Naumenko N., Ponomarenko N., Yaropud V. 2018 275
19217 Результати дослідження зміни вібраційних характеристик вібродвигуна Яропуд В.М. 2018 288
19216 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів пульсатора доїльного апарату Яропуд В.М. 2018 298
19165 Продуктивність телиць м’ясного комолого сименталу з використанням в годівлі екологічно чистих рецептів раціонів в умовах Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Прусова Г.Л. 2018 309
19157 Формування племінних стад нової популяції сименталів на Буковині Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. 2018 157
19147 Про спрощення критерію вигляду напружено-деформованого стану суцільного середовища Ковбаса В.П., Солона О.В., Спірін А.В., Цуркан О.В. 2018 165
19145 Експериментальне обладнання для дослідження шнекового робочого органа екструдера Дмитренко В. П. 2018 227
19131 Розрахунок кінетики сушіння неоднорідних рослинних матеріалів Котов Б.І., Спірін А.В., Зозуляк І.А., Півнюк А.В. 2017 282
19124 Ефективність застосування біологічних препаратів при силосуванні сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Виговська І.О., Гончар Л.О., Сироватко К.М. 2017 133
19123 Хімічний склад твари люцерни різних сортів залежно від фази розвитку та укосу Постернак Л. І. 2017 1274
19119 Розробка конструкції вібраційної машини з активатором для поверхневого зміцнення робочих органів обладнання для виробництва біопалива Паламарчук І.П., Горбатюк Р.М., Зозуляк І.А. 2016 271
19117 Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші Гунько І.В., П'ясецький А.А., Бурлака С.А., 2017 308
19112 Формування м'ясної продуктивності та економічна ефективність виробництва свинини залежно від тривалості підсисного періоду Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Кульчицька А.П. 2017 115
19111 Перспективи та критерії розвитку галузі конярства в Україні Постернак Л. І. 2017 528
19109 Розробка технологічної схеми вібраційного млина для виробництва органо-мінеральних добрив Ткаченко С.Й., Янович В.П., Любін В.П., Сосновська Л.В. 2018 331
19095 Обгрунтування оцінки критеріїв вібролопатевої технологічної дії Михальова Ю.О. 2017 129
19091 Перетравність поживних речових трави люцерни різних сортів у окремі фази розвитку Постернак Л. І. 2018 355
19088 Використання вівцями азоту протеїну трави люцерни залежно від її сорту, укосу та фази розвитку Постернак Л. І. 2018 376
19084 Дослідження технологічного процесу внесення рідких добрив у грунт Мазур В. А., Гунько І. В., Бабин І. А. 2018 161
19080 Виробничі випробування механізованої технології компостування безпідстилкового посліду Павленко С. І., Грицун А. В., Бабин І. А., Терещенко Д. В., Грисенко А. І. 2018 384
19079 Обгрунтування раціональної конструкції натискного механізму високошвидкісної стригальної машинки Грицун А. В., Бабин І. А. 2018 142
19051 Обмін калію у свиней за використання у раціонах біологічно активних добавок Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. 2018 397
19050 Інтенсивність росту курчат бройлерів КОББ-500 за дії нової кормової добавки Огороднічук Г.М., Гончарук Н.М. 2018 182
19040 Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів Соломон А.М. 2018 343
19035 Вплив сирої клітковини в кормах на молочну продуктивність корів Скоромна О. І. 2018 180
19029 Забійні та м’ясні якості гусенят за різного рівня германію у комбікормах Соболєв О. І., Льотка Г. І. 2018 359
19019 Стратегія ефективного використання і розвитку економічного потенціалу підприємств туристично-рекреаційної сфери Левицька І. В. 2018 137
19012 Економічна ефективність нерестину, як стимулятора нерестового стану плідників білого амура Мушит С. О. 2017 292
19009 Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бурянами в рік сівби за безпокривного вирощування Ткачук О.П. 2017 389
18989 Вплив умов утримання надремонтного молодняку на отримання альтернативних джерел енергії Яремчук О. С. 2017 282
18984 Вплив мікроклімату та клінічних показників теличок і нетелей української чорно-рябої молочної породи Варпіховський Р. Л. 2018 274
18980 Використання біологічних препаратів для лікування вароатозу бджіл Разанова О.П., Жуковська Т. С., Горячий В.А. 2018 425
18978 Зміцнення кормової бази для бджіл шляхом посіву головатня круглоголового Кучерявий В.П., Разанова О.П., Разанов О.С. 2018 488
18961 Determination of functioning quality of area with mionectic resistance isolation of operative direct-current network by neuro-fuzzy modeling Rubanenko O. 2017 292
18960 Дослідження потенціалу біомаси сільськогосподарських рослин на території Вінницької області Янович В. П., Полєвода Ю. А., Підлипна М. П. 2018 355
18929 Вплив апівіту на тривалість життя бджіл та масу ректуму Разанова О.П. 2017 553
18922 Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні Малік М.Й. Шпикуляк О.Г. Мамчур В.А. 2018 674
18918 Імітаційне моделювання селекційного процесу цукрових буряків Гунько І.В., Дячинська О.М., Присяжнюк О.І. 2018 523
18850 Визначення потужності приводів вібраційних машин з силовим та кінематичним збуренням Ланець О.С., Боровець В.М., Деревенько І.А. 2018 250
18812 Корпоративна соціальна відповідальність в сучасному бізнесі Фостолович В. А. 2018 259
18763 Про одну модифікацію методу Гауса розв"язування систем алгебраїчних рівнянь в енергетичних задачах Дубчак В.М.,Новицька Л.І. 2018 101
18730 Управляемый электромеханический симметричный привод для вибрационных технологических машин Стадник Н.И., Ярошенко Л.В., Солона Е.В., Чубик Р.В. 2018 210
18660 Вплив позакореневих підживлень на кількість качанів у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д. 2018 219
18611 Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях Ковальчук С. Я., Цуркан А. О. 2018 313
18390 Порівняльна селекційна цінність сортів сої різного еколого-географічного походження Цицюра Т.В., Сємцов А.В., Цицюра Я.Г. 2017 526
18383 Особливості формування сходів редьки олійної за зміни глибини сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2016 212
17957 Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці Потапова Н.А. 2017 167
17815 Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника комерційного банку Федоришина Л.І., Цуркан А.О. 2018 541
17453 Конкурентоспроможність національної економіки: виклики для України в умовах глобалізації Кравчук А.Б. 2018 240
17369 Інтенсивність відгодівлі свиней при різному вмісті лізину в протеїні кормів раціону Кулик М.Ф., Красносельська М.П., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І. 2016 219
17272 Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів в галузі агроінженерії Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В. М. 2017 410
17265 Стан і перспективи теплової і механічної переробки зернової сировини на корм Солона О.В., Котов Б.І., Спірін А.В., Калініченко Р.А. 2016 272
17241 Використання білково-вітамінно-мінеральних добавок у тваринництві = The use of protein-vitamin-mineral feed additives in animals Гуцол А.В., Сироватко К.М., Вугляр В.С. 2018 436
17204 Кальцієвий обмін в організмі перепелів м’ясної породи за згодовування апівіту Разанова О.П. 2017 450
17202 Практика використання ігрових моделей для аналізу ризиків процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Юрченко О. М. 2018 233
17200 Оцінка кормів у продукції молока за сирим протеїном, крохмалем із цукром Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Жуков В.П. 2013 221
17199 Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини з використанням ультразвукової кавітації Берник І.М. 2017 262
17198 Гематологічні показники молодняку кролів при згодовуванні пребіотичного препарату Циганчук О.Б. 2018 192
17197 Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку кролів Кучерявий В.П., Штенська О. Б., Ванжула Ю. І. 2016 707
17196 Реакція структур шлунково-кишкового тракту молодняку кролів на згодовування пребіотику Циганчук О.Б. 2018 311
17194 Effect of feeding a new prebiotic preparation on the performance of young rabbits Kucheriavyi V.P.,Vanzhula Y.I.,Shtenska O.B., 2016 174
17193 Дослідження в’язкості дисперсних середовищ в умовах їхньої інтенсивної обробки Берник І.М. 2018 242
17192 Використання обмінної енергії кормів на синтез білка, лактози і ліпідів молока та відкладення жиру в організмі корів Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Березовський П. В., Гончар Л. О., Виговська І. О. 2012 241
17190 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней Сироватко К.М 2018 246
17173 Спосіб моделювання процесів комбінованого холодного видавлювання металів Деревенько І.А. 2018 185
17172 Ефективність використання ферментних препаратів і кормової добавки ПКД-10 в годівлі свиней Огороднічук Г.М. 2016 373
17171 Продуктивність та стан органів травлення у свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г.М. 2016 422
17170 Несучість і якість яєць у перепілок при підгодівлі вітамінами A і D Чудак Р.А., Огороднічук Г.М., Паладійчук О.Р. 2014 703
17169 Молочна продуктивність і відтворювальна здатність корів-первісток різного виробничого призначення та ектер’єрно-конституційного типу Польовий Л.В., Поліщук Т.В. 2016 314
17167 Evaluation of feed in milk products depending on fiber content and the speed of passing of food through the digestive tract of cows Kulyk M., Skoromna O., Obertiukh Y., Honchar L. 2016 219
17160 Research of sausages with protein fatiy emulsion effect on their qvality and safety Novgorodska N. V. 2017 236
17158 Використання свинини з ознаками PSE та DFD у ковбасному виробництві Новгородська Н.В. 2018 228
17157 Вплив різних доз цинку і марганцю на продуктивність молодняку свиней Новгородська Н. В., Фабіянська О. Л. 2017 564
17149 Нова створювана молочна худоба нової популяції на фермах Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Лесик О.Б. 2018 322
17148 Нова популяція симентальської м’ясної худоби Карпатського регіону України Калинка А.К., Лесик О.Б., Шпак Л.В., Казьмірук Л.В. 2017 390
17147 Вплив раціонів та їх оптимізація з використанням власних кормових ресурсів на енергію росту молодняку худоби м’ясного комолого сименталу в підсисний період в умовах передгірської зони Буковинських Карпат Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Костецька Ю.В. 2017 492
17146 Відбір корів зі рівнями селекційних лімітів виробничих призначень та оцінка їх ефективності використання Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. 2017 473
17145 Ефективне використання вигульно-годівельних майданчиків та культурних пасовищ при виробництві молока від корів української чорно-рябої молочної породи Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. 2017 465
17142 Влияние технологических факторов на продуктивные качества телят черно-пестрой породы Голубенко Т.Л. 2015 389
17139 Selection of cows by different methods and purposes Poliovyi L., Kazmiruk L., Kryuchkov M. 2016 354
17138 Відбір корів за жирномолочністю та ефективність передачі її дочкам Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Беспалько В.Д. 2016 428
17137 Відгодівельні та забійні якості бугайців різних порід, типів і їх помісей жуйних при середньому рівні годівлі в умовах регіону Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Шпак Л.В. 2017 661
17132 Особенности жироотложения у свиней при скармливании ферментных препаратов Гуцол А.В., Голубенко Т.Л., Гуцол Н.В., Овсиенко С.М., Марчак Т.В. 2016 456
17130 Теоретичне обгрунтування оцінки кормів у продукції молока залежно від вмісту сирої клітковини і швидкості їх проходження по шлунково-кишковому тракту Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. 2017 494
17125 Нові принципи балансування потреби натрію і калію в раціонах дійних корів Скоромна О.І., Дідоренко Т.О. 2017 215
17124 Балансування раціонів за лізином і метіоніном з цистином при використанні екструдованої сої в годівлі свиней Скоромна О.І., Красносельська М.П. 2017 202
17122 Тенденції розвитку ринку українського меду Разанова О.П., Скоромна О.І., Микитюк І.Г. 2017 307
17119 Ефективність використання БВМД «Енервік» при вирощуванні свиней на м'ясо Гуцол А. В., Білявцева В. В. 2016 188
17109 Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні їм модифікованої браги Паладійчук О.Р. 2018 321
17106 Критерії балансування мінерального живлення корів за продукцією молока і обмінними процесами Скоромна О.І., Дідоренко Т.О., 2017 180
17105 Структурні особливості ендокринних залоз піддослідних свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г.М., Скоромна О.І. 2017 176
17104 Отримання високої відгодівлі свиней забезпечується за рахунок балансування за лізином і метіоніном їх протеїнового живлення Скоромна О.І., Красносельська М.П. 2017 173
17102 Модель розвитку економіки України на прикладі Швейцарії Ушкаленко І., Зелінська Ю. 2017 386
17101 Моделювання механізму моніторингу фінансової безпеки банківської справи Добровольська Н. , Ушкаленко І. 2017 269
17100 Безпека WEB-додатків: актуальні проблеми та їх аналіз Бондаренко О., Ушкаленко І. 2017 2133
17098 Енергетична цінність та ефективність виробництва молока корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід Польовий Л.В. Поліщук Т.В. 2016 348
17097 Етологія надремонтного молодняку за різних способів утримання Поліщук Т.В., Воробйова Т.В. 2016 342
17090 Характеристика університетів в яких починалась підготовка фахівців з економічної кібернетики в Україні у 60-70-х роках ХХ століття Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. 2015 220
17083 Гематологічні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика Подолян Ю. М. 2016 518
17082 Продуктивність курчат-бройлерів за згодовування комбікормів різного виробництва Чудак Р.А., Вознюк О.І., Подолян Ю. М., Вальков О.О. 2016 825
17077 Влияниеи породной принадлежности на рост, развитие и продуктивные качества телят Голубенко Т.Л. 2016 232
17074 Альтернативи розвитку виробництва продукції скотарства в умовах земельних відносин Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Разанова О.П. 2017 260
17072 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. 2017 247
17071 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. 2017 268
17070 Продуктивные качества абердин-ангус х черно-пестрых и шаролезских телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т.Л. 2017 236
17069 The efficient usage of fodder for broiler chickens feeding under the action of chelated complex of manganese Сhudak R. A., Vozniuk O. I., Podolian J. M., 2017 310
17051 Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. 2016 578
17050 Методологія дослідження основних складових розвитку спиртової промисловості України Шаманська О.І. 2018 244
16816 Маркетингова оцінка напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу Красняк О.П. Довгань Ю.В. 2018 441
16343 Маркетингові складові формування та функціонування інфраструктури регіонального ринку цукру Красняк О.П., Довгань Ю.В. 2017 386
13103 Машиновикористання у рослинництві та тваринництві Калетнік Г. М., Адамчук В. В., Булгаков В. М., Крючев В. М., Надикто В. Т. 2016 230
13102 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для рослинництва Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Горобей В. П. 2016 495
13080 Аналіз використання ресурсного потенціалу грунтів вінницької області Січко Т.В., Гоменюк В.О. 2016 428
13075 Efficiency of state support as the basis of sustainable agriculture Kaletnik G., Prishliak N. 2016 329
13074 Теоретичне дослідження збурених гармонійних коливань у вібраційних приводах машин Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Черниш О.М. 2016 489
13073 Методичні підходи до оцінки та аналіз індикаторів продовольчої безпеки України Калетнік Г.М., Дармограй О.В. 2016 647
13072 Дослідження та розробка методів діагностування гідравлічних приводів зернозбиральних комбайнів Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Яременко В.В. 2016 680
13071 Геоінформацйіний метод дистанцйного зонування землі на базі програмного забезпечення Калетнік Г.М., Підлипна М.П., Янович В.П. 2016 466
13070 Поняття альтернативних джерел енергії та їх місце в реалізації політики енергоефективності України Калетнік Г.М., Пиндик М.В. 2016 804
13069 Практична реалізація державної політики у сфері вищої освіти та положень нового закону "про вищу освіту" в концептуальних засадах підготовки фахівців на базі ннвк "всеукраїнський науково-навчальний консорціум" Калетнік Г.М., Гунько І.В., Кірєєва Е.А. 2016 639
13068 Перспективи використання стічних каналізаційних вод м. вінниці для підживлення польових культур: вітчизняний та зарубіжний досвід Калетнік Г. М., Гончарук Т.В. 2016 988
13067 Науково-теоретичні засади формування та розвитку людського капіталу в сільських територіях Калетнік Г.М., Мазур А.Г. 2016 467
13066 Зелений бізнес – перспектива підприємництва Калетнік Г.М., Козак К.В. 2016 589
13064 Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення Фурман І.В. 2017 476
13063 Обгрунтування режимних та конструктивних параметрів гіраційного млина для виробництва високоактивних преміксів Калетнік Г.М., Янович В.П. 2016 563
13062 Інвестиційно-інноваційне забезпечення вирощування біоенергетичних культур та виробництва біопалив Калетнік Г.М. , Гончарук Г.С., Довгань Ю.В. 2016 575
13061 Использование прямого метода граничных элементов при исследовании стационарных колебаний пластин Адамчук В.В., Булгаков В.М., Калетник Г.Н., Куценко А.Г. 2016 221
13043 Інтенсивність забруднення свинцем, кадмієм, цинком і міддю медоносних угідь та білкової продукції бджільництва в умовах Лісостепу Правобережного Швець В.В. 2016 197
13042 Вплив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу Алєксєєв О.О. 2016 1
13040 Застосування аналітичних процедур в аудиторській практиці Бралатан В.П., Федоришина Л.І., Пльонсак О.Л. 2010 229
13038 Сучасні зарубіжні теорії мотивації у контексті освітньої психології та лінгвістики Лебедєва Н.А 2016 169
13036 Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985-1991 роки) Левчук К.І. 2016 217
13033 Інноваційні платформи організації науково- дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки Калетнік Г.М., Гунько І.В. 2017 442
13032 Система фінансового регулювання аграрного сектору україни: оцінка сучасного стану та активізація функціонування Фурман І.В. 2017 528
13017 Податок на додану вартість: сутність та стан первинного обліку Подолянчук О.А. 2017 6482
13016 Агроекологічна оцінка земельних ресурсів басейну річки Згар Мущинська В.І., Первачук М.В. 2017 213
13015 Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур Потапова Н.А. 2017 1265
13006 Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Томчук О.Ф. 2016 252
12998 Переваги та недоліки використання біодізеля Друкований М.Ф., Алексевич І.М., Ковальова І.М. 2016 0
12988 Аспекти результативності інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприєм Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Гринчук Т. П. 2017 340
12987 Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій із переобладнання транспортного засобу задля використання альтернативного біопалива Плахтій Т.Ф., Драчук В.Ю. 2016 1040
12986 Облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів: бухгалтерські та податкові наслідки Плахтій Т. Ф. 2017 2147
12985 Організація обліку субєктами малого підприємництва Подолянчук О.А. 2017 1344
12982 Формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього фахівця аграрної галузі Манжос Е.О. 2016 490
12981 Розвиток комунікативної діяльності студентів у навчальному процесі Манжос Е.О. 2017 290
12979 Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. 2017 240
12934 Методологія дослідження виробництва продукції молочного скотарства Петриченко О.А . 2016 523
12932 Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування системи mathcad Левчук О.В. 2016 243
12930 Відновлення діяльності державних підприємств УРСР у 1943-1945 рр. Котик Ю. В. 2017 0
12929 Відновлення діяльності податкових органів УРСР у 1943-1945 рр. Котик Ю. В. 2017 0
12762 Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку Січко Т.В., Грабова Н.П. 2016 226
12760 Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В. 2016 426
12592 Вплив особливостей бурякоцукрового виробництва на організацію обліку витрат Мулик Т.О. Ковальчук Т.А. 2015 77
12589 Удосконалення усного професійного мовлення студентів аграрного профілю Тимкова В.А. 2016 607
12585 Обґрунтування схеми віброозонуючої сушарки для післязбиральної обробки зерна Паламрчук І.П., Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Полєвода Ю.А. 2016 265
12527 Проблеми якості молока в Україні Новгородська Н. В., Блащук В. В. 2015 135
12525 Проблеми діагностики туберкульозу великої рогатої худоби в сучасних умовах Фаріонік Т. В., Блащук В. В. 2015 169
12523 Структура іншомовної компетентності майбутніх інженерів-конструкторів аграрного профілю Миколюк О.П. 2014 579
12449 Світове органічне виробництво: історичний розвиток та сучасний стан Мамалига С. В., Ковальчук І. В. 2016 234
12448 Розвиток ринку органічної продукції в Україні Мамалига. С.В.,Гловюк А.С. 2016 523
12431 Созологічний аналіз біорізноманіття Вінницької області (східного Поділля), сучасний стан, тенденції. зміни та перспективи збереження Г.І. Кравчук, О.М. Тітаренко 2016