The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
25420 Moral and ethical features of civil servants' professional work in Ukraine = Морально-етичні особливості професійної праці державних службовців в Україні Bereziuk S. V., Yaremchuk N. V. 2020 1
25419 Соціально-економічна результативність сільськогосподарського підприємництва: регіональний аспект оцінки Дюк А. А. 2020 1
25411 Impact of abiotic factors of the environment on functional health of women of different age groups Furdychko O., Mudrak O., Yermishev O., Mudrak H. 2020 1
25401 Соціально-економічна результативність підприємницького господарювання у розвитку села: аспект зайнятості Дюк А. А. 2020 5
25399 Концептуальні аспекти формування селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва Дюк А. А. 2020 9
25395 Підвищення ефективності біогазових комплексів за рахунок використання дигістату при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур Паламарчук В. Д., Коваленко О. А., КричковськиЙ В. Ю. 2020 18
25379 Інституціональні підходи до модернізації системи екологічної безпеки в умовах забезпечення сталого розвитку Лутковська С. М. 2020 20
25378 Стійкій і сталий розвиток системи екологічної безпеки в умовах глобалізації Лутковська С. М. 2020 17
25351 Термінологічний словник з точного землеробства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О. В. 2020 22
25339 Роль обліково-аналітичного забезпечення державної аграрної політики в умовах фінансових криз Правдюк Н. Л. 2020 14
25326 Інституціональне забезпечення модернізації системи екологічної безпеки в умовах трансформації економіки Лутковська С. М. 2020 28
25324 Organizational and economic mechanisms of monitoring and announcement of emergency situations = Організаційно-економічні механізми здійснення моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій Лутковська С. М. 2020 31
25323 Правоохоронна діяльність як фактор забезпечення національної безпеки в разі формування ринку землі Пономаренко А. Б., Ковальов Д. В. 2020 22
25317 Юридична особа як суб’єкт злочину в науці кримінального права Колос С. С. 2020 19
25274 Державне фінансове регулювання аграрного сектора економіки Алескерова Ю. В. 2020 33
25232 Захист прав інтелектуальної власності в контексті судової реформи Колос С. С. 2019 27
25231 Набувальна давність на земельну ділянку Маньгора Т. В. 2020 37
25200 Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 37
18922 Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні Малік М.Й. Шпикуляк О.Г. Мамчур В.А. 2018 366


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska