The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Монографії видані за кордоном

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
25412 Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area = Облік та оподаткування розрахунків за поточними виплатами працівникам Podolianchuk O. 2020 2
25358 Analysis of the formation and development of the pension insurance system in Ukraine Aleskerova Y., Fedoryshyna L. 2020 12
25311 Modern business management mechanism with hybrid structure = Сучасний механізм управління бізнесом з гібридною структурою Fostolovych V. 2020 27
25302 Accounting and taxation of calculations on current payments to employees = Облік та оподаткування розрахунків за поточними виплатами працівникам Podolianchuk О. 2020 16
25301 Agricultural production greening management in the eastern partnershipcountries with the EU = Управління екологізацією аграрного виробництва в країнах східного партнерства з ЄС Honcharyk I., Kovalchuk S. 2020 24
25298 Green economy as a mechanism for implementing organic production development Hutsalenko O., Todosiichuk V. 2020 20
25251 Лексична компетентність студентів на початковому етапі вивчення англійської мови як об’єкт формування при використанні ІКТ Попенко Ю., Павліщук О. 2020 42
25167 Extension value, with hot rolled aluminum alloy specimens, round section in smooth rollers = Значення подовжувача, з гарячекатаними зразками з алюмінієвого сплаву, круглого перерізу в гладких роликах Shvets L. 2020 42
24970 Financial mechanism of organizational and economic basis of effective use of land for organic production Aleskerova Y., Hutsalenko O., Fedoryshyna L., Todosiichuk V. 2020 24
24863 Мікрокредитування аграрного сектору в Україні: стан, проблеми та перспективи Мулик Т. О., Мулик Я. І. 2020 51
24850 Assessment of the investment climate in Ukraine = Оцінка інвестиційного клімату в Україні Khaietska О. P. 2020 19
24829 Стан та тенденції безробіття на сільських територіях України в умовах глобалізаці Сахно А. А., Костюченко Д. Л. 2020 32
24817 Household Savings as a Source of Investment in the National Economy = Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій у національну економіку Feniak L. 2020 54
24315 The communication competence as the basis of professionalism in socio-ethical marketing = Комунікативна компетентність як основа професіоналізму в соціально-етичному маркетингу Ставська Ю. В. 2020 24
24309 Investment attractiveness of Ukrainian regions in current conditions = Інвестиційна привабливість регіонів України в сучасних умовах Khaietska О. P. 2020 19
24283 Кластеризація як шлях виходу з кризи підприємств сільського господарства = Clustering as a way out of the crisis of agricultural enterprises Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. 2020 46
24170 Model of economic policy of the state in the concept of socially oriented national economy Golovnya О. М. 2019 64
23756 Organizational and functional characteristics of the role of social entrepreneurship in economy Diuk A. A. 2019 64
23614 Mechanism of interaction between market self-regulation and economic policy of the state in the concept of socially oriented national economy = Механізм взаємодії між ринковою саморегуляцією та економічною політикою держави в концепції соціально орієнтован Golovnya О. 2019 59
23359 Bioenergy potential development of the agrarian sector as a component of sustainable development of Ukraine Kaletnik G. M., Pryshliak N. V. 2019 69
23281 Influence of chlormequat chloride on morphogenesis, formation of donor-acceptor system and production process of oil crops Kuryata V. G., Polyvanyi S. V., Rogach T. I., Khodanitska O. O., Rogach V. V. 2019 30
23200 Medico-recreational tourism and its modern aspects of development Ivashchenko A. V., Dudorova L. Yu., Karyagin Y. O., Marchenko O. Y., Voloshyna O. V. 2019 54
23125 Інтенсивність поглинання важких металів зерном пшениці озимої Гуцол Г. В. 2019 87
23124 Небезпека накопичення важких металів у сільськогосподарських грунтах Гуцол Г. В. 2019 55
23097 State Regulation and Audit of Agrarian Risks of Ukraine Zdyrko N. 2019 79
23029 Вплив трикомпонентного ферментного препарату на морфологічні показники наднирників у піддослідних свиней Огороднічук Г. М. 2019 44
22918 Development of innovation processes in agriculture = Розвиток інноваційних процесів у сільському господарстві Polova O. 2019 76
22812 Методологічні основи ціннісно-орієнтованої теорії соціальної комунікації у сфері обслуговування Ставська Ю. В. 2019 36
22617 Соціальне підприємство у розвитку економіки: теоретичні засади визначення та ролі Дюк А. А. 2019 139
22346 Analysis of key macroeconomic indicators and features of economic growth of Ukraine = Аналіз основних макроекономічних показників та особливостей економічного зростання України Khaietska О. 2019 83
21994 Medico-recreational tourism and its modern aspects of development = Медико-рекреаційний туризм та його сучасні аспекти розвитку Ivashchenko A. V., Dudorova L. Yu., Karyagin Y. O., Marchenko O. Y., Voloshyna O. V. 2019 126
21870 Development of creative abilities of the managers as a factor of increase the commodities’ sales on the market = Розвиток творчих здібностей менеджерів як фактор збільшення продажів товарів на ринку Khaietska О. 2019 73
20857 Prospects for management and development of property relations in business partnerships = Перспективи управління та розвитку відносин власності в ділових партнерствах Pronko L. M., Mazur K. V. 2018 69
20494 Theoretical aspects of innovative technologies in management of AIC Polova O. L. Ruda O. L. 2019 108
20465 Digital technologies and their impacts on the development of the economy of the country Polova O., Ruda O., Martseniuk-Rozaronova O. 2019 124
20430 The impact of the european integration processes on the entry of ukraine’s small agricul tural producers in the international logistics systems Kovalchuk S., Mazur K., Overkovska T. 2019 84
20421 Practice for use of comparative analysis for the force of subprocesses of processes of functioning of the enterprises on the basis of authorial rates of components of the efficiency Burennikova N., Yarmolenko V. 2019 360
20166 Characteristics of the institutional environment in the agricultural sektor of Ukraine’s economy = Характеристика інституційного середовища в аграрному секторі економіки України Vdovenko L., Hryshchuk N. 2019 98
19989 Prospects for development of small enterprises on the territory of the Vinnytsia region Pronko L., Lebedieva N. 2019 230
19981 A model of prospective psychologists’ professional development at a university = Модель професійного розвитку потенційних психологів в університеті Shakhov V., Shakhov V., Lebedieva N. 2018 53
18925 Recreational and tourism activity and its modern aspects of development = Рекреаційно-туристична діяльність та її сучасні аспекти розвитку Ivashchenko A.V., Voloshyna O.V. , Vlasenko I.V. 2018 191
18917 Institutional transformations of sustainable agri-food supply chains іn Ukraine = Інституційні трансформації стійких ланцюгів агропродовольчих товарів в Україні Vostriakova V., Kolomiiets T. 2018 238
17221 Сredit mechanizm of financial support to the agrarian sektor of the economy = Кредитний механізм фінансової підтримки аграрного сектора економіки Vdovenko L., Prutska O., Kolotii S. 2018 283
17141 Personnel payment organization of machine-building enterprises in motivation and stimulation formation = Організація оплати персоналу машинобудівних підприємств у формуванні мотивації та стимулювання Klymchuk A. 2017 288
16948 Теорії державного регулювання економіки в контексті сучасної моделі ринку Логоша Р. В. 2017 117
16945 Потенціал та обмеження теорії стадійного підходу до тлумачення ринкових основ суспільства і їхньої динаміки Логоша Р. В. 2017 221
16923 Трудові ресурси агросфери в умовах інтеграційного розвитку Германюк Н. В. 2017 251
16521 Recreational and tourism activity and its modern aspects of development Ivashchenko A. V., Voloshyna O. V., Vlasenko I. V. 2018 196
16406 Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine = Аналіз інвестиційної діяльності підприємств України Aleskerova Yu, Fedoryshyna L. 2018 128


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska