The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Монографії видані в Україні

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
32630 Вібраційні технологічні машини із вертикальним приводним валом Ярошенко Л.В. 2023 13
32601 Регіональна політика інноваційного розвитку сфери туризму: проблеми формування та регулювання Підвальна О.Г., Колесник Т.В. 2022 18
32594 Інноваційні технології харчових виробництв Берник І.М., Новгородська Н.В., Соломон А.М., Овсієнко С.М., Бондар М.М. 2022 38
32593 Сортові ресурси сої в Україні Мазур В.А., Ткачук О.П., Панцирева Г.В. 2023 31
32585 Лісові генетичні ресурси у контексті збереження біорізноманіття Вінниччини Нейко І.С., Мудрак Г.В., Нейко О.В., Дідур І.М., Матусяк М.В., Козак Ю.В. 2022 24
32347 Соя в інтенсивному землеробстві Мазур В.А., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., Купчук І.М. 2022 66
32146 Ветеринарно-санітарна експертиза яловичини за використання добавок мінерального походження Яремчук О.С., Фаріонік Т.В., Шпаковська Г.І. 2022 113
32063 Вторинні метаболіти та їх роль у системах адаптації і захисту рослин Мельничук М.Д., Ліханов А.Ф., Коваленко Т.М., Клюваденко А.А. 2022 107
32021 Ефективність використання добавок мікробіологічного походження при вирощуванні кролів Огороднічук Г.М. 2022 101
31996 Сидерація як базова складова біологізації сучасних систем землеробства Цицюра Я.Г., Неїлик М.М., Дідур І.М., Поліщук М.І. 2022 144
31977 Використання кормових добавок і комбікормів нового покоління у годівлі свиней та птиці Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Купчук І.М., Вугляр В.С. 2022 68
31508 Сучасна технологія вирощування кукурудзи для енергоефективного та екологобезпечного розвитку сільських територій Паламарчук В.Д., Колісник О.М. 2022 9
31373 Бамія: біологія, технологія вирощування, переробка Вдовенко С. А., Хареба В.В., Паламарчук І.І., Хареба О.В., Унучко О.О. 2022 10
31360 Наукові підходи обгрунтування щодо використання мікроелементних хелатних сполук за виробництва яловичини в умовах дефіциту мікроелементів Яремчук О.С., Фаріонік Т.В., Разанова О.П., Cкоромна О.І., Ушаков В.М. 2022 32
31338 Розпізнавання технічного стану автотракторних дизелів по малих відхиленнях параметрів Анісімов В.Ф., Труханська О.О., Швець Л.В. 2022 14
31316 Амарант: практичні аспекти використання Овсієнко С.М., Соломон А.М. 2022 26
31288 Науково-теоретичне обґрунтування технологічних прийомів вирощування гороху овочевого в умовах Лісостепу правобережного. Мазур В.А., Дідур І.М., Мостовенко В.В., Мазур О.В. 2022 24
31263 Теоретичні й методичні основи формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті інтернаціоналізації ЗВО. Кравець Р.А., Джеджула О.М., Ковальова К.В., Юмачікова О.М. 2022 143
31260 Розвиток інтеграційних процесів у туристичній сфері. Табенська О.І. 2022 12
31236 Українська етнологія у європейському контексті (друга половина ХІХ ст. - 20-ті рр. ХХ ст.). Левчук К. І., Чернищук Н.В. 2022 18
31163 Якість м’яса у свиней за використання у годівлі кормових добавок. Бондаренко В.В., Главатчук В.А. 2021 20
31069 Перспективи використання кукурудзи для енергоефективного та екологобезпечного розвитку сільських територій. Калетнік Г.М., Паламарчук В.Д., Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Телекало Н.В. 2021 38
31067 Лісівничо-екологічна роль липи серцелистої в грабових дібровах Західного Поділля. Заїка В.К., Каленюк Ю.С., Криницький Г.Т., Матусяк М.В., Прокопчук В.М. 2022 7
31038 Інноваційні підходи до фіторемедіації та фіторекультивації у сучасних системах землеробства. Цицюра Я.Г., Шкатула Ю.М., Забарна Т.А., Пелех Л.В. 2022 19
30994 Вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту. Вдовенко С.А., Полутін О.О., Вдовенко Л.О. 2022 15
30991 Фінансові аспекти розвитку підприємств аграрного сектора економіки. Вдовенко Л.О., Вдовенко І.С. 2022 14
30989 Механізм удосконалення функціонування підприємств плодово-овочевої галузі. Гончарук І.В., Шевчук Г.В. 2022 40
30988 Лізин, консервоване зерно кукурудзи в раціонах свиней, показники забою та якість продукції. Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Ткаченко Т.Ю., Разанова О.П. 2022 20
30984 Облікове забезпечення податкових розрахунків сільськогосподарських товаровиробників: особливі операції. Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. 2022 15
30978 Нітрати: зниження забруднення зернової і зернобобової продукції. Мазур В.А., Ткачук О.П., Яковець Л.А. 2022 27
30929 Лісостепова Україна напередодні великих реформ 19 ст.: Населення, суспільство, освіта в дзеркалі статистики. Бойко Ю.М., Левчук К.І. 2022 9
30866 Ресурсний потенціал сільських територій: стан та напрями зміцнення. Гончарук І.В., Томашук І.В. 2022 56
30766 Сортові ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан і перспективи використання Мазур В.А., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., Алєксєєв О.О. 2022 30
30741 Екологічна модернізація та органічне виробництво в системі екологічної безпеки Калетнік Г.М., Лутковська С.М. 2022 35
30739 Сучасні трансформації розвитку сфери туризму та індустрії гостинності Головня О.М., Ставська Ю.В. 2021 10
30656 Theoretical and Methodological Bases of Future Agrarians’ Vocational Personality Self-Development Dzhedzhula O.M., Levchuk O.V., Kravets R.A. 2021 85
30594 Основи насіннєзнавства (теорія, методологія, практика) Паламарчук В.Д., Доронін В.А., Колісник О.М., Алєксєєв О.О. 2022 48
30592 Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно нестійких НВЧ багатополюсників Возняк О. М., Штуць А. А. 2022 19
30480 Апаратне забезпечення ультразвукових кавітаційних технологій. Луговський О.Ф., Мовчанюк А.В., Берник І.М., Шульга А.В., Гришко І.А. 2021 118
30392 Сучасні кормові добавки у годівлі птиці. Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Льотка Г.І., Купчук І.М. 2021 533
30362 Бобові багаторічні трави у кормовиробництві та агроекології. Льотка Г.І., Ткачук О.П. 2021 274
30314 Еколого-фітоценотична оцінка природних кормових угідь в умовах техногенного навантаження Лісостепу Правобережного Тітаренко О.М. 2021 134
30310 Маркетингове дослідження ринку овочевої продукції в Україні. Логоша Р. В., Мазур К. В., Кричковський В. Ю. 2021 1782
30272 Державний аудит та аналіз економічних, енергетичних та екологічних складових публічних закупівель. Калетнік Г.М., Здирко Н.Г. 2021 383
30141 Організація процесу формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень: теорія, методологія: Монографія. Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. 2021 827
29810 Люцерна посівна. Гетман Н.Я., Квітко М.Г., Циганський В.І. 2021 810
29427 Обливості технології вирощування малопоширених зернобобових культур: монографія. Мазур В.А., Ткачук О.П., Дідур І.М., Панцирева Г.В. 2021 481
29078 Корми, м’ясо, вироби із свинини Новгородська Н. В., Овсієнко С. М., Соломон А. М. 2021 1272
29059 Забезпечення права на свободу творчості Опольська Н. М. 2021 368
29057 Математичне моделювання новітніх технологічних систем Матвійчук В. А., Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А. 2021 605
29040 Лісівничо-екологічні особливості лісовідновлення та лісорозведення в умовах Поділля Телекало Н. В., Матусяк М. В., Прокопчук В. М. 2021 277
29015 Малопоширені культури закритого ґрунту Гаврись І. Л., Вдовенко С. А., Шеметун О. В., Кутовенко В. Б. 2021 689
28988 Інновації в технології вирощування овочевих рослин родини Гарбузові у відкритому ґрунті Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. 2021 768
28824 Вплив кормових добавок та комбікормів на продуктивність та якість м’яса у свиней Чудак Р. А, Побережець Ю. М, Ушаков В. М, Бабков Я. І. 2021 670
28774 Право на свободу творчості Опольська Н. М. 2020 1197
28696 Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки зернобобових культур Мазур В. А., Гончарук І. В., Дідур І. М., Панцирева Г. В., Телекало Н. В., Купчук І. М. 2021 812
28669 Гігієнічна оцінка утримання сухостійних корів Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2021 783
28639 Технологія підготовки корів до літнього утримання Поліщук Т. В., Льотка Г. І., Ушаков В. М. 2021 521
28607 Особливості прояву господарсько-біологічних ознак квасолі звичайної (Phaseolus Vulgaris L.) в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В. А., Дідур І. М., Мазур О. В., Мазур О. В. 2021 389
28280 Процеси та обладнання для віброударного фільтрування вологих дисперсних середовищ Севостьянов І. В. 2021 386
28009 Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки Калетнік Г. М., Дармограй О. В. 2016 267
27751 Економічна мотивація виробництва сільськогосподарської техніки у потребах підприємств машинобудування Сахно А. А., Брояка А. А., Паламаренко Я. В. 2020 548
27730 Динамічні процеси розвитку органічного виробництва в Україні Гончарук І. В., Ковальчук С. Я., Цицюра Я. Г., Лутковська С. М. 2020 781
27706 Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності Заболотний Г. М., Мазур В. А., Циганська О. І., Дідур І. М., Циганський В. І., Панцирева Г. В. 2020 1309
27481 Актуальные проблемы информационных систем и технологий. Block Parametric Matrix Affine-Permutation Ciphers (BP_MAPCs) with Isomorphic Representations and their Research V. G. Krasilenko, A. A Lazarev, D. V. Nikitovich. 2020 275
27379 Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу Правобережного. Калетнік Г. М., Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. 2020 308
27360 Гідравлічні приводи гичкозбиральних машин Гунько І. В., Гунько А. С., Шаргородський С. А., Подолянин І. М. 2020 550
27342 Моделі інтегрованих комп’ютерних систем управління технологічними процесами на основі сучасних інформаційних технологій Веселовська Н. Р., Зелінська О. В. 2020 471
27310 Вплив екзогенних факторів на живлення молодняку великої рогатої худоби Паладійчук О.Р. 2020 234
26207 Аспекти сучасної технології вирощування висококрохмальної кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного. Паламарчук В. Д., Дідур І. М., Колісник О. М., Алєксєєв О. О. 2020 775
25875 Організація сімейних фермерських господарств Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. 2020 711
25873 Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства україни: проблеми та перспективи Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. 2014 1322
25872 Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Вітвіцький В. В., Шпикуляк О. Г. та ін. 2016 1163
25871 Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А.та ін. 2019 1195
25841 Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.): систематика, біологія, адаптивний потенціал та стратегія контролю Неїлик М. М., Цицюра Я. Г. 2020 1044
25624 Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарсь-ких підприємствах: фінансово-обліковий аспект Даниленко А.С., Варченко О.М., Свиноус І.В., Шуст О.А., Гончарук І.В., Гринчук Ю.С., Рудич О.О., Артімонова І.В., Батажок С.Г., Герасименко І.О. та ін. 2019 5420
25589 Розвиток сільськогосподарського страхування: теорія, методологія, практика Алескерова Ю. В. 2015 1085
25588 Формування постіндустріального ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р. В. 2017 320
25575 Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та ефективність Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І. 2016 571
25496 Стратегічне управління інноваційним розвитком взаємопов’язаних галузей з виробництва біопалива Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В., Березюк С. В. 2020 538
25451 Психологічні особливості спортивної діяльності Олійник Н. А., Войтенко С. М. 2020 8754
25408 Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект Правдюк Н. Л., Лепетан І. М., Бурко К. В. 2020 1217
25393 Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції Мазур В. А., Ткачук О. П., Яковець Л. А. 2020 1970
25391 Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур Мазур В. А., Гончарук І. В., Панцирева Г. В., Телекало Н. В. 2020 890
25356 Науково обгрунтовані заходи підвищення молочної продуктивності корів та покращення якості сировини в умовах виробництва Скоромна О. І., Разанова О. П., Поліщук Т. В., Шевчук Т. В., Берник І. М., Паладійчук О. Р. 2020 1714
25315 Маркетинговий потенціал інновацій у олійно-жировому підкомплексі: стан ринку, створення вартості, конкурентоспроможність Луцяк В. В., Пронько Л. М., Мазур К. В., Колесник Т. В. 2020 1433
25184 Мотивація економічної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування Сахно А. А., Салькова І. Ю. 2020 796
24674 Технологія та обладнання для віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів Севостьянов І. В. 2020 356
24640 Вимірювання параметрів обертального руху електромеханічних перет-ворювачів енергії в перехідних режимах роботи Кухарчук В. В., Ведміцький Ю. Г., Граняк В. Ф. 2019 385
24639 Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів Кухарчук В. В., Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г. 2019 320
24516 Політико-правові погляди А. І. Яковліва Маньгора Т. В. 2020 493
24508 Національне питання в програмах політичних партій Першої Чехословацької республіки 1918-1938 Піковська Т. В. 2020 3466
24492 Аграрна політика та земельні відносини Калетнік Г. М., Гончарук І. В., Ємчик Т. В., Лутковська С. М. 2020 3731
23904 Вплив екзогенних факторів на живлення молодняку великої рогатої худоби Паладійчук О. Р. 2020 308
23903 Ефективність використання фітобіотика з ехінацеї блідої у годівлі перепелів Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І. 2020 680
23893 Правобережна Україна в середині ХІХ ст. Історико-статистичні нариси Бойко Ю. М. 2020 1097
23892 Right-Bank Ukraine in the middle of the 19-th century. History in statistics = Правобережная Украина в середине 19 века. История в статистике Boiko Y. 2020 486
23780 Дзялів. З історії Подільського порубіжжя (від найдавніших часів до 1946 року) Слотюк П. В. 2012 1009
23622 Рід Lupinus L. в Україні: генофонд, інтродукція, напрями досліджень та перспективи використання Мазур В. А, Панцирева Г. В. 2020 773
23399 Інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства у системі рекреаційно-туристичного природокористування Іващенко А. В., Польова О. Л., Юр’єв В. І., Манжос Е. О. 2019 1287
23361 Дослідження сучасних проблем формування маркетингових каналів розподілу продукції малих та середніх фермерських господарств Луцяк В. В., Колесник Т. В. 2019 324
23338 Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів Пришляк Н. В., Токарчук, Д. М. , Паламаренко Я. В. 2019 991
23218 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. 2014 644
23092 Особливості технології вирощування кабачка в умовах відкритого ґрунту Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. 2019 1608
22986 Кисломолочні десерти з подовженим терміном зберігання Соломон А. М., Новгородська Н. В., Бондар М. М. 2019 1657
22959 Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур із підвищеною адаптивністю та зерновою продуктивністю в умовах Лісостепу Правобережного Мазур О. В. 2019 1089
22673 Правобережна Україна в середині ХІХ ст. Історико-статистичні нариси : [моногр.] Бойко Ю. М. 2019 391
22661 Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н. Л., Мулик Т. О., Мулик Я. І. 2019 1361
22618 Права дитини в Україні Опольська Н. 2019 656
22578 Right-Bank Ukraine in the middle of the 19-th century. History in statistics = Правобережна Україна в середині 19 століття. Історія в статистиці Boiko Y. 2019 348
21244 Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл Разанова О. П., Чудак Р. А. 2018 988
21237 Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму Правдюк А. Л., Прутська Т. Ю., Правдюк М. В. 2019 1104
21055 Державне регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив: світовий досвід та дороговкази для України Ходаківська О. В., Климчук О. В. 2019 413
21054 Регуляторна політика конкурентоспроможного виробництва біопалив: досвід ЄС та імплементація в Україні Климчук О. В. 2019 397
21042 Загальна фітопатологія Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Окрушко С. Є. 2018 22572
20836 Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій Полінкевич О. М., Юдіна М. І., Ющишина Л. О., Лазановський П. П., Стеців Л. П. 2018 5368
20731 Розвиток молокопродуктового підкомплексу в Україні Петриченко О. А. 2018 728
20719 Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наукова доповідь Шпикуляк О. Г. та ін. 2019 1386
20709 Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України Шпикуляк О. Г. та ін. 2019 748
20691 Санітарно-гігієнічна оцінка умов вирощування нетелів за різних способів утримання ремонтних телиць Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2019 1752
20329 Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. 2019 816
19704 Шляхи і методи підвищення довговічності і надійності роботи паливної апаратури автотракторних двигунів Анісімов В. Ф., Музичук В. І. П’ясецький А. А., Рябошапка В. Б. 2012 787
19557 Біотехнологія відходів тваринницьких підприємств Захаренко М.О., Яремчук О. С., Шевченко Л.В., Поляковський В.М., Михальська В.М., Малюга Л.В., Коваленко В.О. 2015 2470
19526 Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький З. Д., Зелінська О. В., Іванчук Я. В. 2018 291
19489 Аналіз фінансової стійкості підприємства та напрямки її забезпечення Киш Л. М., Мартинюк В. С., Михальчук Р. В. 2017 523
19421 Державна політика соціального розвиткуУкраїни в контексті забезпечення стабілізації економіки: (теорія, методологія, перспективи) Головня О. М. 2017 723
18977 Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл Разанова О. П., Чудак Р. А. 2018 1336
18940 Матеріальне стимулювання персоналу як основа ефективного управління машинобудівним підприємством Климчук А. О. 2018 622
18775 Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку на основі якісного підходу Плахтій Т. Ф. 2017 836
18620 Моніторинг екологічної стабільності територій за критерієм еколого-стабілізуючих угідь Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. 2016 898
17242 Люпин білий. Генетичний потенціал та його реалізація у сільськогосподарське виробництво Мазур В. А., Панцирева Г. В., Дідур І. М., Прокопчук В. М. 2018 3458
17174 Розробка інноваційної тарифної політики сільськогосподарського страхування Алескерова Ю. В., Тодосійчук В. Л. 2016 939
17058 Формування ефективної оцінки у стимулюванні конкурентоспроможності персоналу підприємств Климчук А. О. 2017 459
16959 Фінансова безпека субєктів підприємництва в аграрній сфері Вдовенко Л. О., Черненко О. С. 2017 3600
16954 Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії Лежнюк П. Д., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. 2018 2032
16946 Трансформаційні процеси в діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р. В., Підвальна О. Г., Ільченко І. І. 2017 627
16924 Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність Лупенко Ю.О., Шпикуляк О.Г., Малік М.Й, Ходаківська О.В., Ковальова О.В., Мамчур В.А., Півторак В.С., Супрун О.М., Прутська О.О., СаковськаО.М., Ксенофонтова К.Ю., Мамчур Л.В., Алєксєєва О.В., ГорбатюкО.В., Грищенко О.Ю., Мартинюк М.П., Гаврилюк В.Г. та і 2017 777
16921 Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р. А. 2017 2566
16912 Організаційно-економічні аспекти енергоощадного виробництва молока Польова О. Л. 2017 757
16783 Розробка та обґрунтування напрямів підвищення ефективності землекористування підприємств аграрної сфери Мулик Т. О. 2017 1636
15846 Теплонасосна зерносушарка для насіннєвого зерна Снєжкін Ю. Ф., Пазюк В. М., Петрова Ж. О., Чалаєв Д. М. 2012 671
15845 Дзялів: з історії подільського порубіжжя Слотюк П. В. 2012 1930
15844 Організаційно-економічні аспекти розвитку галузі молочного скотарства у господарствах Вінницької області Полеся В. М., Мельник В. Я., Недбалюк О. О., Томчук О. В. 2011 2792
15842 Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків Шевчук О. А., Кур'ята В. Г. 2015 1890
15841 Формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери Герасимова І. Г. 2015 3490
15840 Соціальний склад населення басейну р. Ворскли за скіфської доби Бойко Ю. М. 2017 1197
15837 Додатні оператори класу В та їхні комбінації Найко Д. А. 2017 930
15836 Ґрунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф., Пелех Л. В., 2017 6021
15835 Ресурс пластичности металлов при холодном объемном формоизменении Огородников В. А., Деревенько И. А., Алиева Л. И. 2016 1023
15372 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку Калетнік Г. М., Олійнічук С. Т., Скорук О. П., Климчук О. В., Яцковський В. І., Токарчук Д. М., Здор І. А. 2012 28
13751 Розвиток та регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О. В. 2017 15
13037 Авторські моделі дієвості процесів функціонування складних систем на основі складових результативності: класифікація, характеристика, застосування Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. 2016 607
12742 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку. Калетнік Г.М., Олійнічук С.Т., Скорук О.П. , Климчук О.В., Яцковський В.І., Токарчук Д.М., Здор І.А. 2012 21
11839 Результативність функціонування складних економічних систем аграрного спрямування Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. 2016 14
10824 Сучасні методи розрахунків ДВЗ Яцковський В. І., Гунько І. В., Гуцаленко О. В. 2016 9
10570 Моделі і методи автоматизованої системи управління регіонального університетського центру Міхайленко В. М., Січко Т. В. 2014 918
10555 Діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів з домішками барвників та фулеренів Шевчук О. Ф. 2016 6
10455 Інтенсифікування процесів екстрагування в технології виробництва рослинних олій Власенко В. В., Бандура В. М., Коляновська Л. М. 2016 11
9662 Ефективність використання ферментно-пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці Балух Н. М., Чудак Р. А., Огороднічук Г. М. 2015 40
8823 Інформаційні технології аграрної освіти та їх вплив на трансформаційні процеси педагогічної системи у сучасних умовах Клочко О. В., Сличук Н. В. 2014 634
8706 Поведінкові аспекти реалізації соціальних функцій у сучасному українському бізнесі Мороз О.В., Карачина Н. П., Семцов В. М., Несен Л. М., Гребеньок І. В., Кукель Г. С., Федоришина О. Ю., Мандзюк Н. Ф. 2014 952
8661 Національне питання в програмах політичних партій Першої Чехословацької республіки 1918-1938 рр. Піковська Т. В. 2015 9
8640 Трудові ресурси: обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством Правдюк Н. Л., Покиньчереда В. В. 2015 26
8581 Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки фахівців аграрного профілю Левчук К. І., Левчук О. В. 2015 342
8577 Діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів з домішками барвників та фулеренів Шевчук О. Ф. 2015 5
8422 Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні та світі за ред. Л. В. Гуцаленко 2015 12
8309 Редька олійна. Стратегія використання та вирощування Цицюра Я. Г. 2015 23
8296 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Корнійчук А. М., Даценко Г. В. 2015 10
8162 Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності Калетнік Г. М., Козловський С. В., Кірєєва Е. А., Підвальна О. Г. 2015 27
8079 Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю Джеджула О. М., Солона О. В., Будяк Р. Л. 2014 10
8078 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. 2014 6
8076 Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців аграрної галузі: теорія та практика Осаульчик О. Б. 2014 2
8029 Ефективність використання пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці Подолян Ю. М., Чудак Р. А. 2014 21
7909 Експериментальне дослідження в'язкості рубідію і цезію в газовій фазі Дзісь В. Г. 2014 12
7861 Становлення професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики в Україні (1950-1970-ті роки) Смілянець О. Г. 2014 4
7837 Дослідження діелектричних параметрів вологих капілярно-пористих матеріалів. Ч. І. Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 3
7801 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Кравцова А. М., Даценко Г. В. 2014 7
7732 Сучасні тенденції, новації та перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика за ред. Н. Л. Правдюк 2014 6
7731 Нова кормова добавка мікробіологічного походження в годівлі відлученого молодняку свиней Кучерявий В. П. 2014 5
7699 Розвиток агропродовольчого ринку України в умовах глобалізації Ціхановська В. М. 2014 4
7673 Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогосподарських підприємства Коваль Л. В. 2014 3
7672 Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств Правдюк Н. Л., Корпанюк Т. М. 2014 12
7618 Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств Коцупатрий М. М., Марчук У. О. 2014 5
7475 Захист прав споживачів при торгівельному обслуговуванні Письменна О. П. 2014 3
7332 Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства Польова О. Л. 2014 6
7279 Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників Марценюк-Розарьонова О. В. 2013 5
7209 Формування та розвиток соціально орієнтованої економіки України: роль державного регулювання Головня О. М. 2013 1
7155 Механізми банківського кредитування в аграрній сфері Вдовенко Л. О. 2013 11
7036 Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання Мазур О. В., Зозуля О. Л., Шерепітко В. В., Мазур В. А., Мазур О. В. 2013 17
6973 Облік біологічних активів Коваль О. В. 2013 14
6972 Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань Любар О. О. 2013 3
6888 Управління якістю продукції птаховиробничих підприємств в умовах глобалізації Ціхановська В. М., Ставська Ю. В. 2013 5
6887 Стратегічні напрями реструктуризації економіки регіони в умовах регіоналізації та глобалізації Мазур С. А. 2013 1
6711 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області) Руда О. Л. 2013 6
6110 Право людини на освіту Мельничук О. Ф. 2013 3
6087 Козлятник східний: способи вирощування Ткачук О. П. 2013 9
6054 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Ч. І. (9-17 століття) Бойко Ю. М. 2013 1
6051 Розвиток банківського кредитування фермерських господарств Фурман І. В. 2013 4
5985 Організація обліку і контролю витрат на виробництво біологічного палива Гуцаленко Л. В., Фабіянська В. Ю. 2013 3
5965 Нові ферментні препарати у годівлі сільськогосподарських тварин Гуцол А. В., Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Болоховська В. А., Бурлака В. А., Цвігун А. Т., Гуцол Н. В., Болоховський В. В., Благодір А. М., Льотка Г. І., Ремінний О. І., Бідяк І. М., Мисенко О. О., Гончарук В. В., Непорочна О. Т. 2013 14
5964 Забезпечення соціально-економічної стабільності України в умовах глобалізаційних процесів Ціхановська В. М., Головня О. М., Табенська О. І., Брояка А. А., Прилуцький А. М., Феняк Л. А., Котик Ю. В., Хаєцька О. П. 2013 11
5963 Результативність функціонування педагогічних систем: сутність, оцінювання, аспекти регулювання Поліщук Н. В., Ярмоленко В. О. 2013 2
5961 Приводні вали транспортних засобів. Дослідження, проектування, експлуатація Музичук В. І., Анісімов В. Ф., Нахайчук О. В., Козак Ю. М 2013 2
5959 Виробництво гливи звичайної в захищеному ґрунті Вдовенко С. А. 2013 14
5918 Облікове забезпечення управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств Коваль Н. І., Радченко О. Д. 2013 7
5827 Інноваційні підходи у формуванні компетентного фахівця Джеджула О. М., Цуркан О. В. 2013 7
5800 Управління ресурсним потенціалом підприємства Мазур А. Г., Шаманська О. І. 2013 6
5610 Система довузівської підготовки в країнах Західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України Калетнік Г. М., Кравець Р. А., Лазоренко Н. Л., Тимкова В. А., Шаповалюк Л. О. 2012 14
5528 Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні Ковальчук С. Я. Оверковська Т. К. 2012 59
5433 Управління організаційним розвитком сільськогосподарських підприємств Дюк А. А. 2012 4
5245 Розвиток соціально-економічного потенціалу: регіональний аспект Мазур А. Г., Салтан М. П. 2012 5
5082 Інтродукція в Лісостеп України квітниково-декоративних рослин родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) Прокопчук В. М. 2012 6
5080 Високочастотні методи і засоби контролю вологості капілярно-пористих матеріалів Куцевол О. М., Куцевол М. О., Лисогор В. М. 2012 4
5072 Теоретико-методичні засади і формування творчого мислення майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. 2012 6
5041 Інноваційні педагогічні технології підготовки викладача вищого аграрного навчального закладу Смілянець О. Г. 2012 1
4494 Аграрні відносини в Україні за умов переходу до ринкової економіки (Історико-політичний аспект) Левчук К. І., Середа Л. М. 2012 2
4468 Актуальні питання фундаментальних наук, теорія та методика викладання Найко Д. А., Гель П. В., Тадевосян Р. Г., Левчук О. В. 2012 5
4467 Сільське господарство в США : висновки для України Прутська О. О. 2012 5
4460 Управління конкурентоспроможністю підприємств олійно-жирової промисловості (проблеми теорії та практики) Монографія Салькова І. Ю. 2012 20
4400 Науково практичні аспекти обліку та аналізу в сільськогосподарському виробництві Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Кривоконь О.С., Федоришина Л., Коваль Н.І., Пльонсак О.С., Глазко Н.Д., Голишевська Л., Скакун Л.А., Томчук В.В., Материнська О. 2012 8
4311 Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємством кол. кафедри під ред. Правдюк Н. Л. 2012 8
4310 Облік та аудит розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах : теорія, методика та практика. Плахтій Т. Ф. 2012 31
4160 Теоретичні та науково-практичні аспекти економічного контролю Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Бралатан В.П., Шевчук О.Д., Михальчишина Л.Г., Здирко Н.Г., Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Ніщенко Н.Г., Лесько Ю.О., Чудак Л.А. 2012 20
3886 Сільське господарство Вінниччини: тенденції змін ефективності господарської діяльності різних організаційно-правових форм господарювання (за матеріалами вибіркових сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств Вінницької області) Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Кривоконь О.С., Воронецька І.С., Кафлевська С. Г., Красняк О.П., Сегеда С.А., Подолянчук О.А., Шевчук О.А., Потапова Н.А., Коваль Н.І., Пльонсак О.Л., Глазко Н.Д., Скакун Л.А., Томчук В.В., Сеник Г.О., Бернадзіковська Л.О. 2011 4605
2419 Функціонування економічних систем: моделі складових результативності Поліщук Н. В. 2010 4
2081 Громадські організації України: створення та діяльність (1985-1996рр.) Левчук К. І. 2009 8775
1591 Інформатика. Алгоритмічний підхід Тадевосян Р. Г., Яцковська Р. О. 2010 2
1188 Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика Довгань Л. І., Галузяк В. М. 2009 3077
1120 Високочастотні методи і засоби контролю вологості хлібобулочних виробів Куцевол М. О., Куцевол О. М., Яремчук О. С. 2009 371


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska