The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Доповідь конференції

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
31010 Роль безвідходних технологій при переході до моделі циркулярної біоекономіки: світовий досвід. Вовк В.Ю. 2022 0
31003 Зелена економіка як запорука сталого розвитку. Томашук І.В. 2022 2
30979 Оцінка привабливості залучення інвестицій у відновлювані джерела енергії. Вовк В.Ю. 2022 0
30976 Екологізація ґрунтів шляхом впровадження безвідходних технологій АПК. Вовк В.Ю. 2022 1
30965 Аналітичне забезпечення управлінських рішень на основі балансу. Мулик Т.О. 2022 1
30911 Особливості реалізації функцій документування витрат органічного виробництва. Іщенко Я.П. 2022 2
30879 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток сільських територій України. Томашук І.В. 2021 2
30878 Роль та значення аудиту ефективності маркетингової діяльності в умовах цифровізації економіки. Мулик Я.І. 2022 2
30877 Мінімальне податкове зобов'язання: сутність та облік. Подолянчук О.А. 2022 3
30876 Удосконалення обліку капітальних інвестицій в сучасних умовах господарювання. Мулик Т.О. 2022 4
30742 Збалансоване природокористування – як запорука збереження родючості ґрунту Вергеліс В.І. 2022 2
30692 Концепція інтегрованого розвитку міст: європейський досвід та його можливості застосування в Україні Головня О.М. 2021 2
30680 Масометрична оцінка при доборі корів української червоно-рябої молочної породи Казьмірук Л.В. 2021 1
30679 Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств Чіков І.А. 2021 7
30678 Побудова інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства Чіков І.А. 2021 7
30671 Формування конкурентних переваг ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграції Ставська Ю.В. 2021 1
30649 Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу гостинності у країнах Євросоюзу Джеджула О.М. 2021 1
30588 Безпекоорієнтований механізм розвитку blockchain технологій в цифровій економіці Тарасова О.С. 2021 5
30582 Екологічно безпечні технології переробки відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної безпеки Вовк В.Ю. 2021 2
30581 Розвиток безвідходного виробництва в аграрному секторі як умова забезпечення екологічної та енергетичної безпеки Вовк В.Ю. 2021 0
30578 Передумови формування та реалізації стратегії розвитку поводження з відходами аграрних підприємств у контексті Європейського Зеленого Курсу. Паламаренко Я.В. 2021 4
30573 Small business and its role in the economy of Ukraine Tomashuk I. 2022 1
30571 Виробництво високоякісної продукції свинарства за використання БВМД у раціонах тварин Бондаренко В.В. 2021 0
30569 Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні Кіпоренко С.С. 2021 3
30568 Професійна етика та особисті якості бухгалтерів: вимоги сьогодення. Бурко К.В. 2021 0
30444 Small business and its role in the economy of Ukraine. Томашук І.В. 2021 44
30442 Особливості розвитку альтернативної енергетики в Україні. Хаєцька О.П., Швець Т.І. 2021 45
30441 Сучасний стан зовнішньої торгівлі України. Хаєцька О.П., Костельнюк О.В. 2021 46
30425 Розвиток теорії побудови систем діагностування обертових електричних машин. Граняк В. Ф. 2021 63
30411 Світовий досвід використання відходів як джерела енергії. Пришляк Н.В. 2021 60
30397 Європейський досвід ефективного використання біовідходів. Токарчук Д.М. 2021 74
30391 Peculiarities of the development of international economic relations in the conditions of globalization. Tomashuk І. 2021 56
30080 Виробництво біогазу як екологобезпечна технологія переробки відходів сільського господарства. Вовк В.Ю. 2021 74
29999 Облікова політика щодо гудвілу підприємства. Коваль Л.В. 2021 49
29998 Сучасні тенденції розвитку інформаційно- комунікаційних технологій в освіті. Томашук І.В. 2021 56
29908 Financial resources of the enterprise and features of their formation. Томашук І.В. 2021 57
29892 Податок з доданої вартості: історія розвитку та обліковий аспект. Подолянчук О.А. 2021 54
29402 Development process and research and production activity of modern technologies and technical means of field irrigation. Курило В.Л. 2021 42
29252 Перспективи використання видів роду Philadelphus L. в озелененні м. Вінниці. Матусяк М.В. 2021 63
29178 Технології дистанційного навчання як перспективний інструментарій надання освітніх послуг. Мулик Т.О. 2021 109
29156 Найпоширеніші хвороби бджіл: заходи боротьби та профілактики Фаріонік Т.В. 2019 75
29155 Безпечність молока: роль та важливість лабораторних досліджень Фаріонік Т.В. 2019 67
29153 Development in the educational process and research and production activity of modern technologies and technical means of field irrigation Пришляк В.М. 2021 66
29148 Вплив апівіту на життєздатність бджолиних сімей в період зимівлі. Разанова О.П. 2018 94
29145 Селекція корів за різним підбором та призначенням. Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції".( м.Вінниця, 25-26 жовтня 2018 р.) Казьмірук Л.В. 2018 121
29142 Роль свіщевих маток в запиленні хрестоцвітних культур. Всеукраїнська науково -практична конференція молодих вчених та студентів "Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва". (с.Чернятин. 21-22 березня 2019 р.) Циганчук О.Б. 2019 93
29141 Зерно тритикале як фактор стимулювання обмінних процесів в годівлі свиней. Овсієнко С.М. 2018 87
29135 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y. 2019 90
29134 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. 2019 85
29120 Органолептична оцінка м”яса кролів вирощених при введені до складу раціону пребіотику Циганчук О. Б. 2018 75
29119 Problems and prospect of rabbit development in Ukraine and Vinnytya region Циганчук О. Б. 2019 90
29112 Development in the educational process and research and production activity of modern technologies and technical means of field irrigation Pryshliak V., Kurylo V. 2021 74
29110 Напрями удосконалення механізму державного регулювання ринку біопалив в Україні Логоша Р. В. 2021 89
29085 Інноваційні методи навчання у підготовці фахівців спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Будяк Р. В. 2019 81
29064 Різновидності питних медів в умовах Вінницької області Кучерявий В. П. 2019 78
29060 Конституціональна оцінка при доборі корів української червоно-рябої молочної породи Казьмірук Л. В. 2019 97
29043 Методика моделювання процесу переміщення двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії Бабин І. А. 2019 141
29042 Дослідження ефективності застосування різних способів подрібнення кормів. Бабин І. А. 2018 137
29041 Дослідження явища адгезії між відкладеннями і поверхнею молокопровідної лінії Бабин І. А. 2019 146
29038 Обґрунтування режимів роботи повітряного інжектора системи промивання молокопроводів доїльної установки Бабин І. А. 2019 110
29037 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором Бабин І. А. 2019 101
29036 Теоретичні дослідження процесу промивання молокопровідної лінії доїльної установки Бабин І. А. 2019 66
29035 Дослідження коливання щітки роторного просіювача подрібненої макухи Бабин І. А. 2019 105
29034 Розвиток і моделювання техніки в агропромисловому виробництві Островський А. Й. 2019 77
29032 Регуляція чисельності основних шкідників на посівах гороху Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. 2019 116
29031 Регулювання хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. 2019 118
29030 Застосування графічно орієнтованих комп’ютерних програм при викладанні математичних дисциплін Островський А. Й. 2021 81
29029 Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. 2018 69
29028 Застосування універсально-збірних пристосувань у технічному сервісі сільськогосподарських машин і знарядь Островський А. Й. 2021 119
29026 Актуальні питання інноваційного розвитку вітчизняної освіти Островський А. Й. 2021 71
29025 Використання вітчизняного продукту ІТ-технологій при викладанні дисциплін Островський А. Й. 2021 63
29024 Особливості розрахунку причіпних пристроїв сільськогосподарських машин у педагогічних технологіях підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності Пришляк В. М. 2021 78
29000 Гематологічні показники відгодівельного молодняку кролів за впливу комплексного препарату біологічно активної дії Огороднічук Г. М. 2020 65
28992 Перспективні напрямки технології відновлення деталей машин Труханська О. О. 2020 81
28991 Переваги використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. 2020 59
28989 Використання екологічної продукції в закладах харчування. Табенська О. І. 2020 79
28970 Ефективність використання біологічно активних речовин в годівлі птиці Огороднічук Г. М. 2020 118
28968 Туризм – запорука соціально-економічного розвитку сільських територій Табенська О. І. 2018 81
28967 Сучасні аспекти розвитку туризму на Вінниччині Табенська О. І. 2019 105
28964 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Німеччині Табенська О. І. 2018 84
28962 Формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2019 87
28958 Технологічні методи підвищення зносостійкості та довговічності деталей Труханська О. О. 2020 141
28956 Інноваційний розвиток сфери туризму в умовах глобалізаційних процесів Табенська О. І. 2019 106
28955 Стратегія диверсифікації - основна адаптивна стратегія для підприємства. Табенська О. І. 2020 83
28954 Національна ідентичність: європейський вибір Табенська О. І. 2020 134
28949 Автоматизована установка для апроксимації економічних показників Дзісь В. Г. 2019 119
28948 Альтернативні джерела енергії в зеленому туризмі Дзісь В. Г. 2019 65
28944 Результати теоретичного дослідження процесу горіння в циліндрах дизельних двигунів Рябошапка В. Б. 2019 74
28943 Cистема розрахунку процесу горіння в циліндрах дизелів, що враховує вид палива Рябошапка В. Б. 2020 72
28942 Визначення рівноважного вологовмісту жому конюшини Спірін А. В. 2019 83
28941 Математично-статистичний аналіз економічних показників Вінниччини Дячинська О. М. 2019 128
28940 Підвищення ефективності очищення повітрянонасіннєвої суміші Твердохліб І. В. 2019 96
28939 Формування професійної компетентності майбутніх агроінженерів на основі інтегративного підходу Джеджула О. М. 2018 102
28934 Особливості застосування механічних коливань в технологічних процесах харчових і переробних виробництв Омельянов О. М. 2019 118
28933 Енергозберігаючий привод сепаратора комбікормів Омельянов О. М. 2019 93
28932 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. 2018 92
28931 Проблеми та перспективи впровадження інтеграційних процесів в індустрії гостинності Табенська О. І. 2018 65
28930 Інноваційна діяльність як запорука розвитку підприємництва Табенська О. І. 2018 122
28929 Сучасні тенденції розвитку сфери туризму Табенська О. І. 2018 75
28928 Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу Табенська О. І. 2018 82
28926 Тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. 2019 122
28925 Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку успішних компаній Табенська О. І. 2019 78
28924 Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних процесів Табенська О. І. 2019 77
28923 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О. І., Суботіна А. В. 2020 87
28922 Розвиток екологічного туризму на Вінниччині Табенська О. І. 2020 131
28917 Особливості розвитку зеленого туризму у Вінницькій області Дячинська О. М. 2019 116
28914 Стан та перспективи водозабезпечення регіонів України в умовах точного землеробства та рослинництва Алєксєєв О. О. 2021 124
28913 Екологічно безпечна утилізація органічних відходів у контексті реалізації зеленого курсу в Україні Алєксєєв О. О. 2021 114
28912 Використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. 2020 134
28911 Передумови та особливості інтеграційної взаємодії у сфері туризму Табенська О. І. 2020 83
28910 Національна ідентичність: європейський вибір Табенська О. І. 2020 87
28907 Врожайність та динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від мульчування ґрунту в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І. І. 2020 120
28906 Цифровий маркетинг як ефективний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств. Кіпоренко С. С. 2019 101
28901 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипким середовищем Солона О. В. 2018 84
28900 Застосування вібротехнологій при виробництві трав’яного борошна Солона О. В. 2018 84
28895 Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань Омельянов О. М. 2018 65
28894 Аналіз приводів для збудження механічних коливань Омельянов О. М. 2018 61
28893 Перспективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Омельянов О. М. 2019 102
28891 Перспективи упровадження у виробництво сепаратора комбікормів з енергоощадним приводом Омельянов О. М. 2019 77
28889 Дослідження вібраційного сепаратора комбікормів Омельянов О. М. 2019 64
28888 Використання механічних коливань у технологічних процесах агропромислового виробництва Омельянов О. М. 2018 71
28887 Порівняння технологій збирання насіння багаторічних бобових трав за енергозатратами Спірін А. В. 2019 210
28886 Екологічні наслідки технологій збирання насіння багаторічних трав Твердохліб І. В. 2019 116
28885 Використання хмарних технологій в діяльності вищих навчальних закладів Кіпоренко С. С. 2019 72
28884 Сучасні тенденції розвитку мобільного банкінгу та його безпека для користувачів Бахарєва Я. В. 2019 102
28883 Цифрова компетентність майбутніх фахівців Юрчук Н. П. 2021 93
28882 Еколого-енергетичний аналіз технологій збирання насінників трав Твердохліб І. В. 2019 83
28881 Вплив шуму та вібрації на самопочуття тракториста Твердохліб І. В. 2019 81
28880 Ефективність впровадження інформаційних систем для управління бізнес-процесами підприємств Кіпоренко С. С. 2019 98
28879 Цифровий маркетинг як ефективний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств. Кіпоренко С. С. 2019 101
28878 Сучасні аспекти реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю Бахарєва Я. В. 2019 80
28877 Умови онлайн-реєстрації індивідуального підприємництва Бахарєва Я. В. 2019 87
28875 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. 2018 94
28874 Формування стратегії розвитку поводження з відходами аграрних підприємств в контексті Європейського Зеленого Курсу Паламаренко Я. В. 2021 75
28873 Переробка відходів сільськогосподарських виробництв як інноваційний орієнтир розвитку АПК: екологічний, соціальний та економічний вектор Паламаренко Я. В. 2019 88
28871 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л. О. 2019 87
28870 Автоматизація проектування інформаційних систем управління Волонтир Л. О. 2019 110
28869 Методи прогнозуваня: використання в буряківництві Волонтир Л. О. 2019 73
28868 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2018 68
28867 Корпоративна інформаційна система управління: топологія моделей Волонтир Л. О. 2019 64
28866 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л. О. 2018 110
28865 Дослідження перехідних процесів в адаптивні системі гідроприводів механізму для відрізання та вивантаження стеблових кормів Руткевич В. С. 2021 116
28864 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л. О. 2018 73
28863 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л. О. 2018 96
28862 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л. О. 2018 120
28861 Інформаційна логістика в контролінгу аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2018 58
28860 Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2019 81
28859 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л. О. 2018 77
28858 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств апк Волонтир Л. О. 2018 87
28857 Маркетингова діяльність аграрних підприємств: моделювання ефективного функціонування ринку зерна Волонтир Л. О. 2019 93
28856 Логістичні інформаційні системи: стан та принципи побудови Волонтир Л. О. 2018 98
28854 Технології електронної комерції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств Волонтир Л. О. 2019 71
28853 Оптимізаційне моделювання виробництва та переробки зерна Волонтир Л. О. 2019 66
28847 Цифровий маркетинг: сучасні тенденції розвитку Юрчук Н. П. 2020 81
28844 Характеристика сортів роду Dahlia cav., що досліджуються в умовах архітектурно-експозиційної ділянки ВНАУ. Циганська О. І. 2020 117
28843 Економічне зростання в Україні Хаєцька О. П. 2019 114
28842 Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України Хаєцька О. П. 2019 99
28840 Структура потребления и индекс потребительских цен в Украине Хаецкая О. П. 2018 62
28839 Аналіз процесу утворення у конусній частині ємності для сипких матеріалів Спірін А. В 2019 75
28838 Рекуперативні системи механічної вентиляції Твердохліб І. В. 2019 73
28837 Системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни Спірін А. В 2019 64
28836 Системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни Твердохліб І. В. 2019 96
28835 Дослідження роботи гелеоколекторів для сушіння сировини активним вентилюванням Спірін А. В 2019 87
28833 Сучасні інформаційні технології та особливості їх використання під час дистанційного навчання Паламаренко Я. В. 2021 98
28832 Напрями удосконалення диверсифікації економічних відносин між Україною та ЄС Паламаренко Я.В. 2021 78
28831 Інноваційно-інвестиційна діяльність як основний вектор економічного розвитку агропромислового комплексу України Паламаренко Я. В. 2019 74
28830 Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобалізаційних процесів, перспективи їх розвитку в Україні Паламаренко Я. В. 2019 104
28827 Місце і значення земельних ресурсів у формуванні стратегії енергетичної безпеки Паламаренко Я. В. 2019 68
28825 Напрямки удосконалення механізму управління якістю продукції Хаєцька О. П. 2019 61
28823 Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі Хаєцька О. П. 2019 98
28822 Концептуальні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. 2019 80
28820 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. 2019 45
28819 Дослідження особливостей переробки відходів сільськогосподарських виробництв як інноваційного орієнтиру розвитку агропромислового комплексу Паламаренко Я. В. 2019 78
28818 Діагностування мостів колісних тракторів, як засіб зменшення вібраційного навантаження Спірін А. В. 2018 58
28816 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Спірін А. В. 2018 84
28815 Математична модель польового сушіння сіна Спірін А. В 2018 55
28814 Шляхи зниження втрат при заготівлі сіна Твердохліб І. В. 2018 55
28813 Дослідження робочого процесу глушника шуму активного типу Твердохліб І. В. 2018 62
28812 Оцінка кредитно-інвестиційного портфелю банку Юрчук Н. П. 2019 66
28811 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Твердохліб І.В. 2018 91
28806 Розробка обладнання для переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. 2019 104
28805 Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. 2018 54
28803 Підвищення ступеня використання енергетичного потенціалу земель садового господарства шляхом глибокої переробки плодів волоських горіхів Полєвода Ю. А. 2019 81
28802 Формування системної єдності техніки та технологій для аграрного сектора Спірін А. В. 2021 105
28801 Технології збирання насіння люцерни Твердохліб І. В. 2018 76
28800 Дослідження процесу лущення волоських горіхів між двома паралельними пластинами Полєвода Ю. А. 2019 87
28798 Застосування сloud-технологій в процесі навчання студентів економічних спеціальностей Бахарєва Я. В. 2019 104
28796 Підвищення надійності роботи сільськогосподарських машин Спірін А. В., Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. 2019 76
28792 Забезпечення реалізації стратегічних цілей у поводженні з відходами аграрних підприємств Паламаренко Я. В. 2021 73
28790 Процес переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А 2019 84
28782 Екологічний спосіб отримання органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. 2019 99
28764 Конструктивний розвиток обладнання для лущення волоських горіхів Полєвода Ю. А. 2019 77
28763 Розробка озоноповітряної сушарки для післязбиральної обробки зерна Полєвода Ю. А 2021 55
28762 Концепція виробництва продукції бджільництва в Україні Грабарівська В. Л. 2020 73
28760 Аналітична інтерпретація процесу змішування високодисперсних матеріалів Полєвода Ю. А 2018 65
28759 Розробка технологічного комплексу для механічної очистки технічного вуглецю Полєвода Ю. А 2018 60
28758 Граничні умови сушіння насіння гарбуза Цуркан О. В., Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. 2018 94
28757 Використання механоактивації при отриманні органо- мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. 2019 83
28756 Вібраційне перемішування сипких технологічних систем переробних та харчових виробництв Полєвода Ю. А., Михальова Ю. О. 2018 87
28679 Main approaches of design of a modern small residence resort hotel Polova O. 2021 118
28657 Завдання контролінгу інформаційних систем логістики Волонтир Л. О. 2020 137
28641 Impact of the coronavirus pandemic on the economic development of Ukraine and Latvia Broyaka A. 2021 279
28629 Продуктивність корів за умов інтенсивної технології утримання Поліщук Т. В. 2021 171
28623 Аналіз розвитку технологічних ліній для виробництва сухих харчових сумішей Полєвода Ю. А. 2021 61
28565 Контролінг процесів управління в логістичних ланцюгах аграрного сектору Потапова Н. А. 2018 97
28564 Інформаційні технології в управлінні сільськогосподарських підприємств Потапова Н. А. 2019 140
28563 Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки Потапова Н. А. 2018 124
28562 Цифровізація логістичних ланцюгів Потапова Н. А. 2019 159
28558 Дослідження вмісту важких металів в різних створах р. Південний Буг для реалізації Європейського Зеленого Курсу в Україні Паламарчук В. Я. 2021 147
28557 Розробка акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропостачання сільськогосподарських споживачів Солона О. В. 2020 157
28556 Plasticity for pre-deformed billet Солона О. В., Деревенько І. А., Купчук І. М. 2018 95
28555 Ретенція важких металів в товарній рибі Паламарчук В. Я. 2020 87
28534 Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному ЗВО Томашук І. В. 2021 93
28514 Управління інформаційними потоками в умовах цифровізації логістики Потапова Н. А. 2020 93
28513 Виклики та проблеми фінансової логістики підприємств Потапова Н. А. 2019 68
28512 Логістика в віртуальних соціальних мережах Потапова Н. А. 2019 84
28511 Ефективність логістики як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств Потапова Н. А. 2019 163
28510 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. 2018 79
28509 Корпоративний розвиток в Україні Потапова Н. 2018 199
28508 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні Потапова Н. 2018 200
28507 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств Потапова Н. 2018 178
28506 Соціальне підприємництво: стан та перспективи Потапова Н. 2018 149
28505 Інноваційно-інвестиціний розвиток як рушійний фактор економічного успіху підприємства Потапова Н. 2018 151
28504 Бізнес-аналітичні системи в управлінні логістикою Потапова Н. А. 2018 140
28503 Економетричне обгрунтування оцінок якості продукції в логістичних ланцюгах Потапова Н. А. 2018 191
28502 Смарт-логістика як складова іноваціного розвитку агробізнесу Потапова Н. А. 2018 126
28501 Особливості вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів допованих нанодомішками Шевчук О. Ф. 2017 110
28489 Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н. А. 2019 213
28488 Оцінка системних характеристик агрологістики Потапова Н. А. 2019 81
28487 Сучасна цифрова логістика України. Потапова Н. А. 2019 94
28486 Економетрична оцінка впливу ціни сільськогосподарських культур на структуру логістичних каналів Потапова Н. А. 2019 134
28484 Створення композиційних електропровідних покриттів газодинамічним напиленям Гайдамак О. Л. 2020 63
28479 Дослідження екологічної та економічної ефективності експлуатації ДВЗ, працюючих на альтернативних видах палива Музичук В. І. 2018 134
28478 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гороху посівного. Телекало Н. В. 2020 226
28476 Джерела теплопостачання підприємств харчової галузі. Дослідження систем теплопостачання підприємств харчової галузі Музичук В. І. 2018 183
28475 Аналіз і вибір методів дослідження надійності автотракторних двигунів Музичук В. І. 2019 83
28474 Assessment of the connection between the competition score and the results of advancement in higher mathematics of economics direction students Shevchuk O. 2019 77
28469 Категорія часу в мовній картині світу письменників Вінниччини ХХ століття Горобець А. В. 2021 296
28463 Прогностична валідність конкурсного відбору випускників коледжів економічного спрямування Шевчук О. Ф. 2019 130
28442 Вплив ринку освітніх послуг на формування трудового потенціалу регіону Томашук І. В. 2021 173
28430 Бухгалтерський аутсорсинг як перспективний засіб забезпечення ефективного бізнесу Бурко К. В. 2021 96
28421 Нечітка логіка у моделюванні економічних системи Чіков І. А. 2021 135
28313 Особливості проектної діяльності агроінженерів за умов дистанційного навчання Пришляк В. М. 2021 268
28311 Розвиток індустрії гостинності в системі міжнародного туризму під впливом глобалізаційних можливостей та загроз Головня О. М. 2020 165
28310 Особливості сертифікації та категоризації в сфері сільського зеленого туризму Головня О. М. 2019 161
28305 Підприємницька діяльність в аграрному секторі як середовище формування потенціалу виробництва біопалива Томашук І. В. 2018 86
28304 Шляхи удосконалення використання ресурсного потенціалу в аграрних підприємствах Томашук І. В. 2018 134
28299 Динаміка та особливості розвитку ринку продукції птахівництва в Україні Царук Л. Л. 2018 99
28298 Морфологічні показники якості яєць залежно від кросу курей Царук Л. Л. 2019 88
28297 Фактори впливу на продуктивність і виживання бджолиної сім'ї Царук Л. Л. 2019 208
28296 Екологічні основи виробництва харчових яєць у Вінницькій області Царук Л. Л. 2019 105
28295 Використання модифікованої браги як кормової добавки у тваринництві Паладійчук О. Р. 2018 88
28284 Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. 2020 159
28281 Підвищення продуктивного потенціалу земель за рахунок удосконалення технології та обладнання для розчинення мінеральних речовин у біологічних добривах Севостьянов І. В. 2021 86
28279 Установка для високопродуктивного очищення стічних вод Севостьянов І. В. 2019 68
28277 Технологія розведення равлика (helix aspersa maxima) Мушит С. О. 2019 173
28275 Оцінка декоративності дерев’янистих ліан в умовах м. Вінниці Матусяк М. В. 2019 117
28268 Сучасний стан та перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету Панцирева Г. В. 2019 99
28266 Дослідження національних сортових ресурсів Paeonia L. в Україні Панцирева Г.В. 2019 81
28262 Обладнання для регенерації промислових фільтрів з використанням динамічних впливів Севостьянов І. В. 2019 116
28259 Сучасний стан та перспективи використання декоративних видів роду Lupinus L. в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету Панцирева Г. В. 2019 83
28257 Особливості формування продуктивності зернобобових культур в умовах правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. 2020 69
28256 Обгрунтування роботи трьохсторонього самосвального гідравлічного пристрою з ручним приводом Токарчук О. А. 2019 72
28249 Інноваційні підходи при виробництві якісного молока Скоромна О. І. 2019 75
28248 Теоретичне обгрунтування оцінки кормів і раціонів у продукції молока за сирим протеїном і водорозчинними вуглеводами при різному вмісті сирої клітковини Скоромна О. І. 2018 153
28246 Вибір і обґрунтування функціональних біфідостимулюючих інгредієнтів для десертних ферментованих продуктів Соломон А. М. 2018 98
28245 Продуктивність та якість яєць у курок-несучок за використання у комбікормах Бета Мінеролу Чудак Р. А. 2020 114
28240 Prerequisites for biofuel use in agro-industrial production Tokarchuk D. М. 2021 71
28239 Аналіз забруднення важкими металами їстівних грибів Вінницького району Врадій О. І., Вергеліс В. І. 2018 94
28238 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І., Вергеліс В. І. 2019 105
28236 Вібраційні млини для тонкого помелу будівельних матеріалів Солона О. В. 2019 145
28234 Насіннєва продуктивність сої за використання рістрегулючих препаратів Вергеліс В. І. 2020 151
28233 Особливості проростання насіння бобів кормових за дії регуляторів росту рослин Вергеліс В. І. 2020 155
28232 Вплив температури на показники лабораторної схожості різних видів Cactaceae Вергеліс В. І. 2020 151
28231 Морфо-біологічні особливості листків інтродукованих видів роду Juglans Вергеліс В. І. 2020 160
28229 Енергетична цінність продукції скотарства від різних молочних порід Казьмірук Л. В. 2019 137
28223 Вплив мікроорганізмів при охолодженні молока Соломон А. М. 2019 177
28222 Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів Соломон А. М 2018 118
28219 Ефективність контролю чисельності брунькового смородинового кліща (cecidophyopsis ribis westw.) у сортових агрофітоценозах чорної смородини Пінчук Н. В. 2020 80
28218 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К. М. 2018 135
28214 Поведінка медоносної бджоли Казьмірук Л. В. 2019 121
28213 Використання сучасних інформаційних технологій при плануванні м’ясних якостей української чорно-рябої молочної породи Казьмірук Л. В. 2019 93
28212 Особливості анатомічної будови кореня конюшини за використання Реастиму Вергеліс В. І. 2019 144
28211 Ростові процеси та анатомічні показники культури пшениці за дії тебуконазолу Вергеліс В. І. 2019 141
28210 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І. 2019 162
28209 Оцінка кормів у продукції молока за енергією сирого протеїну і структурних вуглеводів Скоромна О. І. 2020 137
28205 Ефективність системи захисту посівів кукурудзи від бур’янів за різних способів обробітку ґрунту Рудська Н. О. 2019 119
28204 Харчові добавки у м’ясній галузі Новгородська Н. В. 2019 78
28203 Забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції. GLOBAL G.A.P. Новгородська Н. В. 2018 99
28202 Актуальні питання виробництва молочної продукції. Соломон А. М. 2019 162
28199 Жирнокислотний склад козиного молока і продуктів на його основі Овсієнко С. М. 2019 123
28197 Зерно тритикале в годівлі свиней фактор стимулювання обмінних процесів Овсієнко С. М. 2019 82
28196 Аграрне виробництво і мікробіологія Бондар М. М. 2019 165
28195 Вплив паратипових факторів на сиропридатність молока Новгородська Н. В. 2019 142
28194 Стандартизація грунтів – основа виробництва якісних та безпечних продуктів харчування Новгородська Н. В. 2019 100
28193 Продукція бджільництва в оздоровчому харчуванні Овсієнко С. М. 2019 122
28191 Біфідостимулюючі компоненти у продуктах спеціального призначення Бондар М. М. 2018 84
28181 Вплив різних способів утримання нетелів на поведінку та продуктивність корів-первісток Варпіховський Р. Л. 2019 101
28177 Підвищення якості м’яса птиці на стадіях виробництва Новгородська Н. В. 2018 105
28173 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. 2021 93
28171 Використання харчових волокон у м’ясних продуктах Новгородська Н. В. 2018 145
28159 Вплив мультиензимної кормової добавки на якість перепелиного мʼяса Побережець Ю. М. 2020 94
28158 Продуктивність і якісний склад молока залежно від санітарно-гігієнічних умов утримання корів та сезонних чинників Поліщук Т. В. 2018 161
28157 Кореляційний зв’язок і мінливість показників молочної продуктивності корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т. В. 2019 102
28156 Динаміка основних параметрів мікроклімату в приміщенні для утримання корів за інтенсивної технології Поліщук Т. В. 2020 104
28154 Вирівнювання графіків навантаження електроприводів електромеханічними накопичувачами компенсаторами Видмиш А. А. 2020 83
28152 Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму Видмиш А. А 2019 90
28151 Співвідносна мінливість етологічних ознак корів і молочної продуктивності Поліщук Т. В. 2019 144
28150 Підвищення службових характеристик деталей сільськогосподарських машин з використанням поверхневого пластичного зміцнення і холодного газодинамічного напилення Матвійчук В. А. 2019 159
28146 Показники якості та безпеки перепелиного м’яса за введення до раціону птиці апівіту Разанова О. П. 2019 158
28123 Cистема автоматизованого діагностування і прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів Граняк В. Ф. 2020 91
28113 Експериментально-аналітичне дослідження пластичності металів при складному деформуванні Матвійчук В. А. 2020 133
28112 Обґрунтування і розробка методів побудови кривих граничних деформацій металів Матвійчук В. А. 2020 90
28103 Вирощування та використання енергії кормів надремонтним молодняком великої рогатої худоби Казьмірук Л. В. 2021 176
28074 Формування продуктивності конюшини лучної залежно від факторів інтенсифікації Забарна Т. А. 2020 156
28054 Продуктивність та забійні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика» Царук Л. Л. 2020 97
28049 Вплив строків відлучення поросят на відгодівельні та забійні показники свиней Бережнюк Н. А. 2020 142
28048 Оцінка стану лісових екосистем П’ятничанського парку м. Вінниці Мудрак Г. В. 2020 172
28044 Особливості формування стійких до рекреаційного навантаження лісопаркових насаджень м. Вінниці Матусяк М. В. 2020 167
28042 Вплив позакореневих підживлень на вміст крохмалю у зерні кукурудзи Паламарчук В. Д. 2020 98
28018 Контроль чисельності брунькового смородинового кліща у сортових агрофітоценозах чорної смородини Коваленко Т. М. 2020 201
27995 Небезпека накопичення важких металів у сільськогосподарських грунтах Гуцол Г. В. 2019 203
27994 Інтенсивність поглинання важких металів зерном пшениці озимої Гуцол Г. В. 2019 175
27985 Potential of growing bioenergy crops for the production of solid biofuels Пришляк Н. В. 2021 192
27969 Оцінка стійкості системи електропривода для реалізації процесів штампування обкочуванням Штуць А. А. 2019 183
27955 Analysis of development lines technological for production of dryfood mixtures Polievoda Y. 2021 221
27908 Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень Киш Л. М. 2019 227
27899 Характеристика логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України Киш Л. М. 2019 89
27844 Просвітницька раціональність та формування наук про людину Макаров З. Ю. 2020 265
27790 Система ризиків у споживчому кредитуванні Прилуцький А. М. 2020 101
27788 Особливості зеленого туризму як перспективної сфери індустрії відпочинку Прилуцький А.М. 2020 91
27771 Особливості запилення колекційно-дослідного саду в умовах господарства відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» Кучерявий В. П. 2020 111
27755 Молочна продуктивність корів та їх дочок за першою лактацією з урахуванням рівня витрат кормів Казьмірук Л. В. 2020 122
27725 Вплив стимулюючих підгодівель бджолиних сімей на прийом личинок на маточне виховання і якість неплідних маток Разанова О. П. 2020 102
27715 Удосконалення технологічного процесу свердління тонколистового прокату Островський А. Й. 2020 124
27714 Покращення відтворення корів методом активізації їх статевої функції Паладійчук О. Р. 2020 120
27708 Сучасний стан скотарства в Україні Вознюк О. І. 2020 110
27690 Дослідження деформованого стану з’єднання поршня із шатуном нерегульованого поршневого насоса Музичук В. І. 2020 98
27654 Дослідження впливу наростоутворення на різальній поверхні при вільному ортогональному різанні. Паладійчук Ю.Б. 2020 175
27639 Особливості використання свищевих маток помічниць, для підтримання нормальних процесів у бджолиніх сімя’х у ранньовесняний період Кучерявий В. П. 2020 232
27635 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів робочого органу для розкидання сипучих матеріалів Яропуд В. М. 2020 108
27632 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів відцентрового робочого органу для розкидання мінеральних добрив Яропуд В. М. 2020 91
27621 Комплексне енергозабеспечення об’єктів АПК Стаднік М. І. 2020 89
27620 Відслідковування графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанні Стаднік М. І. 2020 176
27619 Використання ted-talks під час вивчення англійської мови професійного спрямування студентами нефілологічних спеціальностей Загородна О. Ю. 2020 148
27618 Відслідковування графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанні Штуць А. А. 2020 246
27617 Дослідження технологічного паспорта материалу заготовок поршня і шатуна аксіально-роторного поршневого насоса Музичук В. І. 2020 194
27616 Мовна картина світу персонажа в художньому перекладі Крикун О. А. 2020 136
27615 Порівняльний аналіз українських перекладів «Дев'яти оповідань» Дж. Д. Селінджера Крикун О. А. 2020 161
27603 Особливості врахування хвильових процесів при побудові математичних моделей Шаргородський С. А. 2020 261
27600 Низьковольтні синхронні компенсатори, як елементи електроприводів об’єктів АПК Видмиш А. А. 2020 89
27599 Vibration resistance of HST 90 hydrostatic transmission Shargorodskiy S. A. 2020 244
27598 Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськьгосподарських машин Шаргородський С. А. 2020 121
27597 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків в умовах підвищеної щільності грунту Курило В. Л. 2020 198
27596 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків, як алгоритм до формування професійних компетентностей майбутніх агроінженерів Пришляк В. М. 2020 189
27594 Підвищення ефективності енерговикористання на Чуднівському спиртовому заводі Штуць А. А. 2020 211
27583 Інтенсифікація технологічних процесів перемішування неоднорідних харчових сумішей за допомогою ультразвукової кавітації Севостьянов І. В. 2020 146
27582 Підвищення ефективності функціонування вібраційних технологічних машин Омельянов О.М. 2020 95
27581 Оцінка сучасного стану та інноваційні напрямки розвитку техніко-технологічного забезпечення просапного садівництва Швець Л. В. 2020 180
27571 Продукти функціонального призначення з використанням рослинних наповнювачів Соломон А. М 2020 104
27570 Застосування апіпродуктів у десертах кисломолочних Бондар М. М. 2020 121
27568 Розробка та аналіз математичної моделі польового сушіння сіна Спірін А. В. 2020 180
27567 Дослідження високоефективної вібросушарки киплячого шару для перероблення відходів харчових виробництв Севостьянов І. В. 2020 176
27566 Дослідження завантаження теркового пристрою насіннєвим ворохом Твердохліб І. В. 2020 102
27565 Екологічні аспекти виконання енергетичної стратегії України Спірін А. В 2020 99
27564 Обгрунтування експуатаційних режимів теркового пристрою Твердохліб І. В. 2020 168
27562 Комп'ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням циліндричних та трубних заготовок з використанням програмного комплексу deform – 3d Штуць А. А. 2020 90
27559 Особливості стенда для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії попутного навантаження Моторна О. О. 2020 229
27547 Практичні аспекти використання безпілотного літального апарату Agras T16 Холодюк О. В. 2020 205
27543 Дослідження якості кисломолочних напоїв з козиного молока Овсієнко С. М. 2020 111
27541 Імітаційне моделювання процесу деформації шкаралупи волоського горіха Полєвода Ю. А. 2020 196
27540 Дослідження впливу конструкції і розмірів забірної і калібруючої поверхні безстружечних мітчиків на процес витискування різьби Токарчук О. А. 2020 159
27538 Дослідження впливу технологічних факторів на процес видавлювання різьби Токарчук О. А. 2020 165
27529 Метод розрахунку параметрів V−подібної плющильної секції Комаха В. П. 2020 169
27509 Особливості формування екoнoмiчної сутністості та змicту поняття фiнaнcoвиx результатів Коваль Н. І. 2020 211
27507 Розробка технології сиркових мас з харчовими волокнами Новгородська Н. В. 2020 133
27498 Органічне виробництво в системі стійкого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. 2020 199
27491 Development of bioenergy as a component of ensuring energy security of Ukraine Пришляк Н. В. 2020 100
27454 Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання Казьмірук Л. В. 2020 119
27444 Інфраструктурні чинники розвитку індустрії гостинності в сфері екологічного туризму на Закарпатті Ставська Ю. В. 2020 129
27438 Інноваційні рішення щодо усунення бокового зміщення просапних культиваторів у точному землеробстві Холодюк О. В. 2020 183
27437 Момент від зусиль тертя трав’яної маси на дисковому ножі подрібнювального апарату Холодюк О. В. 2020 178
27366 Методи цифрової економіки в питанні визначення меж “середнього класу” Коляденко Д. Л. 2020 142
27365 Цифрова економіка: сучасні світові тенденції розвитку Коляденко С. В. 2020 217
27362 The concept of biomass and its energy potential Tokarchuk D. М. 2020 111
27338 Особливості моніторингу публічних закупівель державною аудиторською службою України Мулик Я. І. 2020 196
27329 Цифрова економіка як базис для прогнозування в умовах глобалізації Коляденко С. В. 2020 237
27323 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Матусяк М. В. 2020 168
27219 Fiscal policy and its mechanism Fedoryshyna L. 2020 177
26783 Розробка та оптимізація параметрів машин для догляду за посівами буряків Пришляк В. М. 2020 144
26778 Концептуальні основи облікового відображення зовнішньоекономічної діяльності через призму облікової політики підприємства Коваль Л. В. 2020 157
26750 Проблеми аналітичного забезпечення сучасного управління підприємством Томчук О. Ф. 2020 283
26717 Інтеграція освіти, науки та виробництва в системі підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності Пришляк В. М. 2020 116
26654 Оцінка аналітичних інструменти в сфері публічних закупівель Мулик Т. О. 2020 163
26484 Дослідження процесу сколювання шкарлупи горіха в результаті силової дії напівсферичних поверхонь Полєвода Ю. А 2020 106
26430 Technologies of agroengineers training for innovative project activity: theoretical and methodological aspects Курило В. Л. 2020 106
26399 Інноваційні технології смугового підсіву трав пасовищ Швець Л. В. 2020 173
26362 Застосування сучасних мехатронних систем та роботизованих комплексів у АПК України Солона О. В. 2020 182
26159 Assessment of the economic development of Latvia and Ukraine Broyaka A. 2020 146
26157 Theoretical and methodological features of soil water regime optimization in pedagogical technologies of agroengineers training for innovative project activity Pryshliak V., Kurylo V. 2020 106
26100 Забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств на основі біомаси Паламаренко Я. В. 2020 123
26022 Економічна модель Німеччини як приклад соціальної стабільності цифрового суспільства Джеджула О. М. 2020 205
25804 Проблеми розвитку та використання геоінформаційних технологій Кравець С. М. 2019 121
25783 Оцінювання впливу регулятора росту Marc EL на врожайність та товарність коренеплодів буряка столового Окрушко С. Є. 2020 269
25680 Development of agricultural insurance system Aleskerova Y. 2020 140
25671 Акація біла як кормовий ресурс для розвитку бджолиних сімей Разанова О. П. 2020 145
25484 Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України Лутковська С. М. 2020 121
25483 Публічно-приватне партнерство в сфері екологічної модернізації системи еологічної безпеки Лутковська С. М. 2020 117
25477 Перспективи використання біогазових технологій для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Паламаренко Я. В. 2020 192
25476 Інноваційна діяльність в україні: проблеми сьогодення та перспективи розвитку Паламаренко Я. В. 2020 155
25470 Дослідження економічної ефективності медоносних бджіл як запилювачів сільськогосподарських культур Паламаренко Я. В. 2020 159
25469 Інноваційно-інвестиційна діяльність як основний вектор економічного розвитку аграрного сектору України Паламаренко Я. В. 2020 153
25468 Екологічно-економічна оцінка застосування біогазових технологій на підприємствах АПК Паламаренко Я. В. 2020 169
25467 Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств України Паламаренко Я. В. 2020 252
25466 Сучасний стан та перспективи впровадження інноваційних технологій для забезпечення енергетичної автономії підприємств АПК Паламаренко Я. В. 2020 104
25465 Дослідження сучасного стану та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні Паламаренко Я. В. 2020 136
25454 Управління продажами в логістичних системах Потапова Н. А. 2019 160
25453 Цифрова логістика в умовах глобалізації економіки Потапова Н. А. 2019 260
25428 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК Брояка А. А. 2020 228
25416 Modeling of socio-economic development of rural territories of Ukraine = Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України Tomashuk I. 2020 114
25404 Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій Бабина О. М. 2020 248
25392 Методи оцінювання ефективності управління маркетингом підприємства Амонс С. Е. 2020 191
25376 Самоорганізація соціально-економічних систем та місцеве самоврядування Киш Л. М. 2020 352
25374 Збалансована система показників у системі стратегічного управлінського обліку Лепетан І. М. 2020 148
25366 Сфери промислового використання продуктів бджільництва та вимоги ЄС до їх якості Будяк Р. В. 2020 229
25365 Ocновні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки та обладнання Будяк Р. В. 2020 179
25363 Інновації сучасної агрономії Телекало Н. В. 2019 163
25362 Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів Телекало Н. В. 2019 237
25361 Агротехнологічні аспекти збереження та відтворення потенціалу родючості земель сільськогосподарського призначення Телекало Н. В. 2019 134
25360 Особливості професійної підготовки фахівців спеціальності Галузеве машинобудування сфери харчових виробництв Будяк Р. В. 2020 175
25344 Забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Ткачук О. П. 2020 171
25329 Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК Гонтарук Я. В. 2020 119
25321 Bioenergy systems based on organic waste of the agricultural sector Tokarchuk D. 2020 242
25320 Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. 2020 204
25314 Фінансове забезпечення агробізнесу: проблеми та перспективи Будяк Р. В. 2020 212
25310 Оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими металами та заходи щодо підвищення їх якості Гуцол Г. В. 2020 275
25308 Вплив віку розсади на урожайність пецрю солодкого (Capsicum annuum L.) Швидкий П. А. 2020 207
25291 Вплив охолодження молока на мікроорганізми Соломон А. М. 2020 189
25287 Позакореневі підживлення як фактор підвищення рівня зернової продуктивності ячменю ярого. Тинько В. В. 2019 187
25286 Механізм відтворення і збереження ґрунтів у системі органічного землеробства Алєксєєв О. О. 2020 152
25277 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. 2020 144
25276 Вплив елементів технології вирощування на активізацію рослинно-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту у агроценозах люцерни посівної Циганська О. І. 2020 186
25271 The effect of geometric parameters of the share mole plow on deformational characteristics of soil in formation of cavity for impervious screen Ковбаса В. П. 2020 174
25270 Застосування програм віддаленого адміністрування при організації дистанційного освітнього процесу студентів інженерних спеціальностей в умовах пандемії COVID-19 Спірін А. В. 2020 106
25269 Порівняльна характеристика програмного забезпечення для супроводу процесу дистанційної освіти студентів інженерних спеціальностей Твердохліб І. В. 2020 170
25264 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Прокопчук В. М. 2020 212
25261 Вплив строків сівби та підживлення азотом на продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. 2020 176
25257 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного Мазур О. В. 2020 139
25256 Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами Мазур О. В. 2020 154
25250 Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю Липовий В. Г. 2020 148
25248 Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. 2020 154
25247 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність ячменю ярого Колісник О. М. 2020 183
25238 Гліцериномісткі поверхнево-активні речовини в харчовому виробництві Полєвода Ю. А. 2020 162
25237 Контроль мікробіологічних показників на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь Войціцька О. М. 2020 251
25236 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. 2020 161
25230 Вплив позакореневого підживлення картоплі на якість продукції Коваленко Т. М. 2020 147
25229 Вивчення вихідного матеріалу для едафічної селекції люцерни Мамалига В. С. 2020 137
25225 Особливості збереження біорізноманіття Східного Поділля: європейські принципи і підходи Мудрак Г. В. 2020 250
25222 Аналіз ефективності застосування обробки грибів для зменшення в них концентрації важких металів Врадій О. І. 2020 194
25221 Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів Вергеліс В. І. 2020 253
25220 Формування продуктивності фітоценозів сої та якості насіння залежно від факторів інтенсифікації Забарна Т. А. 2020 170
25219 Перспективи використання стрес-протекторних властивостей гумінових речовин в сільському господарстві Гуменюк Л. Д. 2020 397
25218 Оцінка впливу гербіцидів ГА РРР зеастимуліну на забур’яненість та урожайність кукурудзи Окрушко С. Є. 2020 237
25217 Дослідження рослинних ресурсів картоплі та шкодочинних об’єктів в умовах зміни клімату Пінчук Н. В. 2020 239
25215 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно за використання біодобрив для поліпшення трансформації важкодоступних форм фосфору та калію Дідур І. М. 2020 136
25213 Дослідження впливу стимулюючих препаратів на морфогенез редису Ватаманюк О. В. 2020 146
25209 Забруднення едафотопів та сільськогосподарських культур залишками пестицидів в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. 2020 180
25208 Вплив способів обробітку ґрунту на контроль забур’яненості кукурудзи Рудська Н. О. 2020 346
25206 Вплив елементів технології вирощування на урожайність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. 2020 144
25201 Дослідження редьки олійної у системі органічних агротехнологій Цицюра Я. Г. 2020 181
25199 Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів Сироватко К. М. 2019 172
25198 Дуальна форма освіти як запорука її ефективної модернізації Тимощук Н. М. 2020 207
25187 Актуальність розширення блоку альтернативних землеробських технологій у підготовці майбутніх аграріїв Цицюра Я. Г. 2020 184
25180 Вплив мінеральних добрив на накопичення міді у листовій масі та насінні розторопші плямистої в умовах Вінниччини Разанова А. М. 2020 174
25175 Особливості математичної підготовки на ринку освітніх послуг для фахівців аграрної галузі Левчук О. В. 2020 177
25168 Інтенсивність накопичення у листовій масі та насінні розторопші плямистої міді в умовах польових сівозмін Разанова А. М. 2020 370
25149 Антикризове управління в аграрній сфері Польова О. Л. 2019 234
25148 Проблеми формування та реалізації фінансової політики в Україні Польова О. Л. 2019 151
25146 Реалізація особистісно-зорієнтованого дистанційного вивчення математичних дисциплін за допомогою електронної дошки Левчук О. В. 2020 478
25145 Особливості використання сучасних онлайн-сервісів в процесі вивчення математичних дисциплін для забезпечення безперервного освітнього процесу Левчук О. В. 2020 823
25144 Особливості технології змішаного навчання в процесі викладання математичних дисциплін у вищому навчальному закладі Левчук О. В. 2020 200
25129 Дослідження явища адгезії між взаємодіючими поверхнями Дячинська О. М. 2020 246
25128 Використання м’яса з знаками PSE та DFD Новгородська Н. В. 2020 178
25122 Використання екологічних показників дизельних двигунів для визначення їх технічного стану Бурлака С. А. 2020 269
25121 Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції Телекало Н. В. 2020 156
25116 Аспекти кавітаційної технології водопідготовки харчової галузі Берник І. М. 2020 139
25115 Teilnehmern der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica» = Впровадження самоокупної системи виробництва молока та яловичини Варпіховський Р. Л. 2020 227
25110 Особливості стандартів GRI як основи звіту зі сталого розвитку підприємств АПК Герасименко Ю. В. 2020 142
25107 Розробка технології виробництва молочного напою з використанням пребіотиків Бондар М. М. 2020 155
25094 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. 2019 181
25093 The research peculierities of parameters and choice of agricultural machines in pedagogical technologies for innovative project activity in training agroengineers Pryshliak V. 2019 207
25092 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. M. 2018 124
25091 Підвищення ефективності механізованого процесу садіння картоплі та обґрунтування конструктивно-технічних параметрів картоплесаджалки Пришляк В. М. 2018 218
25090 Theory of project preparation of agroengineers on the basis of scientific work on the development of agricultural = Теорія підготовки проектів агроінженерів на основі наукових робіт з розвитку сільського господарства Pryshliak V. 2018 133
25089 Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Марценюк О. В. 2019 176
25082 Сучасний стан та проблемні аспекти сталого розвитку страхового ринку в умовах глобалізації Марценюк О. В. 2019 151
25074 Переваги застосування пробіотиків та пребіотиків в молочних напоях Бондар М. М. 2020 144
25066 Сортові ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан та перспективи використання Панцирева Г. В. 2020 161
25063 Цінність органічних продуктів . Портрет споживача органічної продукції Гуцаленко О. О. 2020 293
24953 Культура педагогічного спілкування в умовах дистанційного навчання Джеджула О. М. 2020 182
24944 Шляхи вдосконалення регіональної екологічної політики збалансованого розвитку агросфери Cхідного Поділля Ковка Н. С. 2020 183
24936 Видатні вчені кафедри сільськогосподарських машин НУБіП України в ювілейних і пам’ятних датах 2019 року Курило В. Л. 2019 222
24935 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V. 2019 248
24934 Роль і значення інноваційної проектної діяльності у системі інженерно-технологічного забезпечення галузей АПК Пришляк В. М. 2019 235
24933 Agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer = Проектування сільськогосподарських машин та їх вплив на формування професійних компетенцій сільськогосподарського інженера Pryshliak V. M. 2019 137
24932 Soil and water resources as important objects for the design of agricultural machines Kurilo V. L. 2019 130
24931 Інноваційний розвиток механіко-технологічних процесів сівби біоенергетичних культур на основі вчення академіка П. М. Василенка Пришляк В. М. 2018 275
24928 Вчення академіка П. М. Василенка у технологіях підготовки агроінженерів за умови інтеграції науки, освіти, виробництва Пришляк В. М. 2019 201
24910 Розвиток наукових основ механіки немонотонного пластичного деформування і вдосконалення технологічних процесів обробки металів тиском Сивак Р. І. 2018 218
24868 Підвищення міцності елементів металоконструкцій обробкою тиском Сивак Р. І. 2019 121
24774 Лінгвокультурний підхід до аналізу друкованих рекламних оголошень Тимкова В. А. 2020 322
24735 Використання фізичних полів для обробки харчових технологічних середовищ Берник І. М. 2020 227
24717 Вирощування овочів по технології Strip-till Томчук В. В. 2019 201
24716 Садіння пророслих бульб Томчук В. В. 2018 232
24714 Екологічні особливості дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б. 2019 154
24713 Механіка руйнування стружки при протягуванні поверхонь попередньо поділеним технологічними канавками Паладійчук Ю. Б. 2019 176
24712 Примусовий поділ стружки при деформуючо-різальному протягуванні Паладійчук Ю. Б. 2019 178
24711 Охорона природи та заповідна справа в Україні та на території Східного Поділля Ковка Н. С. 2020 306
24710 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. 2020 223
24708 Харчова і біологічна цінність козиного молока Овсієнко С. М. 2020 205
24705 Науково-практичне обгрунтування енергоефективних технологій переробки олійної сировини на основі механічних та електромагнітних інтенсифікаторів Бандура В. М. 2019 207
24704 Дослідження процесів сушіння зерна соняшника інфрачервоним опроміненням Бандура В. М. 2019 139
24696 Інтенсифікація процесів при переробці олійних культур Бандура В. М. 2018 249
24678 Вплив вібрації на роботу валу мийної машини при митті коренеплодів Швець Л. В. 2018 193
24676 Розробка малогабаритного обприскувача сільськогосподарських культур Швець Л. В. 2019 147
24669 Технічні засоби для поліпшення якості збирання коренеплодів цукрових буряків Труханська О. О. 2018 152
24668 Технічні засоби для поліпшення якості зберігання коренеплодів цукрових буряків Швець Л. В. 2018 160
24667 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. 2019 129
24664 Забезпечення високого технічного рівня сільськогосподарської техніки Труханська О. О. 2019 167
24656 Вальцювання виробів із алюмінієвих сплавів нескладних, асиметричних форм Швець Л. В. 2019 141
24643 Вплив стресостійкості на продуктивність свиней Зотько М. О. 2018 153
24637 Socrates VNAU – the new online platform for improving the quality of student learning = Сократ VNAU - нова онлайн-платформа для підвищення якості навчання студентів Matusiak M. 2018 154
24629 Вплив параметрів вальців на доподрібнення зерна кукурудзи в масі для силосування Холодюк О. В. 2019 204
24628 Аналіз супутникових систем глобального позиціонування та їх роль у сільському господарстві Холодюк О. В. 2019 312
24612 Розвиток конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин харчових та переробних виробництв Купчук І. М. 2019 155
24609 Сучасні методи отримання додаткової високоякісної продукції бджільництва Огороднічук Г. М. 2019 230
24608 Актуальні проблеми організації живлення курчат бройлерів Огороднічук Г. М. 2018 182
24607 Вплив трикомпонентного ферментного препарату на морфологічні показники наднирників у піддослідних свиней Огороднічук Г. М. 2019 167
24606 Використання добавок мікробіологічного походження з метою підвищення якості сільськогосподарської продукції Огороднічук Г. М. 2019 166
24600 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю. В. 2018 470
24597 Характеристика рослинної сировини в якості функціональних інгредієнтів у кисломолочних напоях Соломон А. М. 2019 170
24596 Вплив кліматичних умов на мікроорганізми Соломон А. М. 2018 228
24595 Біфідостимулюючі компоненти у продуктах спеціального призначення Бондар М. М. 2019 201
24592 Фінансова безпека сільськогосподарського підприємства Гуцаленко О. О. 2018 339
24591 Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі Войціцька О. М. 2019 278
24587 Нітрати у харчових продуктах Новгородська Н. В. 2020 172
24586 Productivity of organic tomatillo grown in the open ground under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine = Продуктивність органічного томатілло, вирощеного у відкритому ґрунті в умовах Правобережної Лісостепу України Polutin O. O. 2019 192
24583 Проблеми та перспективи менеджменту внутрішнього туризму Прилуцький А. М. 2018 207
24577 Організація внутрішньогосподарського контролю в системі управління науково-дослідних установ Козаченко А. Ю. 2018 156
24570 Розробка пристосування для підвищення продуктивності процесу фрезерування отворів в трубах Ковальова І. М. 2019 143
24566 Контроль як функція управління земельними ресурсами в Україні Фабіянська В. Ю. 2018 127
24561 Вплив сортових особливостей на врожайність рослин патисона в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2018 188
24560 Урожайність та якість продукції патисона залежно від строку сівби в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2019 125
24551 Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині Коваленко Т. М. 2019 222
24550 Розвиток незалежного аудиту в Україні в контексті наближення до законодавства СС Фабіянська В. Ю. 2018 165
24548 ВВП як основний макроекономічний показник розвитку України Киш Л. М. 2020 134
24542 Розвиток студентського спорту Вінниччини Бочарова В. Б. 2019 135
24540 Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині Пінчук Н. В. 2019 185
24539 Дослідження дисперсної системи за комбінованого вібромеханічного впливу Полєвода Ю. А. 2019 175
24538 Шляхи збереження зубра (Bison bonasus) на Поділлі: теорія і практика Мудрак Г. В. 2019 259
24537 Зміна вмісту важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. 2019 149
24536 The Influence of Globalization of Society on International of Higher Education in Ukraine and Poland = Вплив глобалізації суспільства на міжнародну вищу освіту в Україні та Польщі Pantsyreva H. V. 2018 197
24534 Дослідження впливу озону на зернову сировину під часїї передпосівної обробки з використанням вібраційної сушарки Полєвода Ю. А. 2019 136
24532 Збереження і відтворення біорізноманіття Східного Поділля – пріоритет збалансованого розвитку регіону Мудрак Г. В. 2018 386
24531 Екосистемний підхід - основа збалансованого розвитку агролісівництва України Фурдичко О. І., Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Мудрак Г. В. 2018 190
24529 Використання програмних продуктів для автоматизації підприємств готельно-ресторанного бізнесу Киш Л. М. 2020 209
24528 Ефективність зниження забруднення грунтів важкими металами за органічного землеробства Разанова А. М. 2019 166
24524 Socrates VNAU - the new online platform for improving the quality of student learning Palamarchuk I. 2018 111
24519 Методи знешкодження непридатних пестицидів у Вінницькій області Матусяк М. В. 2018 338
24503 Природно-заповідний фонд Східного Пподілля Ковка Н. С. 2020 252
24502 Застосування сидератів та позакореневих підживлень на сільськогосподарських культурах як фактор відновлення родючості грунтів Поліщук І. С. 2019 175
24499 Обгрунтування параметрів і режимів роботи пристрою для прокладання зрошувачів плодових насаджень Солона О. В. 2019 201
24498 Екологічні аспекти функціонування ринку землі Алєксєєв О. О. 2019 158
24497 Інокулянти як екологічний чинник формування мікробних угруповань ґрунту Алєксєєв О. О. 2019 210
24496 Теоретичні умови забезпечення продуктивності земель сільськогосподарського призначення шляхом впровадження технологій внутрішньогрунтового зволоження Солона О.В. 2019 163
24495 Продуктивність бугайців з використанням однотипної годівлі в умовах покуття Казьмірук Л. В. 2019 201
24373 Інноваційні підходи формування продуктивного агроценозу буряків цукрових в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. 2019 153
24369 Землі лісового фонду вінниччини в структурі регіональної екомережі Ковка Н. С. 2020 124
24346 Оцінка якості м’яса свиней за згодовування БВМД «Енервік» Білявцева В. В. 2018 159
24345 Вплив інокуляції та позакореневих підживлень на зернову продуктивність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. 2018 140
24339 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного Врадій О. І. 2019 158
24338 Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями Бондар М. М. 2019 217
24335 Перспективи застосування пробіотиків з метою підвищення життєздатності бджіл Разанова О. П. 2019 192
24334 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. 2019 119
24333 Джерело підвищення ефективності діяльності підприємства Гуцол Г. В. 2019 205
24332 Стан та перспективі відтворення сільськогосподарських тварин в ФГ "Щербич" Зотько М. О. 2019 134
24331 Біфідобактерії у молочних напоях Бондар М. М. 2020 229
24314 Оцінка якості перги в умовах забруднення медоносних угідь важкими металами Гуцол Г. В. 2019 124
24313 Дослідження інтенсивності забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами в НГД «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Гуцол Г. В. 2019 132
24311 Якість бджолиного обніжжя виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. 2019 166
24304 Продовольча безпека в контексті підходу "Єдине здоров"я" Льотка Г. І. 2019 110
24302 Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. 2019 157
24301 Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. 2019 157
24294 Effect of foliar application of inoculation and seed yield formation and quality indexes of grain chickpea Mordvaniuk M. 2018 193
24281 Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськьгосподарських машин Шаргородський С. А. 2019 148
24279 Сучасний стан розвитку хвороб та шкідників зелених насаджень м. Вінниці та оцінка їхнього впливу на життєздатність деревних рослин Матусяк М. В. 2019 169
24278 Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах Правобережного Лісостепу України Мордванюк М. О. 2019 170
24276 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. 2019 140
24275 Формування симбіотичного апарату для підвищення екологічного потенціалу земель залежно від позакореневих підживлень та інокуляції насіння Мордванюк М. О. 2019 173
24274 Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту Мордванюк М. О. 2019 158
24254 Оцінка успішності акліматизації та адаптації предстаників родини Кипарисові (Cupressaceae F. Neger) в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. 2019 139
24253 Особливості вегетативного розмноження деяких культиварів роду Spiraea l. в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. 2019 246
24237 Глобальні ініціативи як платформа становлення становлення соціально відповідального аграрного бізнесу в Україні Герасименко Ю. В. 2019 154
24236 Нефінансова звітність підприємств агропромислової сфери виробництва Герасименко Ю. В. 2019 195
24235 Стейкхолдери підприємств АПК: ідентифікація та оцінка їхнього впливу Герасименко Ю. В. 2019 210
24234 Соціально відповідальна позиція підприємств як фактор конкурентних переваг Герасименко Ю. В. 2019 220
24225 Проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні Мазур К. В. 2019 154
24224 Унікальність та універсальність застосування простої зеленої водорості Білявцева В. В. 2019 233
24214 Особливості перекладу аграрної термінології Тимощук Н. М. 2020 130
24213 Дослідження хвороб хліба та їх вплив на біотехнологічні процеси виробництва Білявцева В. В. 2019 268
24212 Споживче банківське кредитування в Україні: сучасні аспекти Прилуцький А. М. 2019 133
24211 Фінансові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств Прилуцький А. М. 2019 205
24210 Внутрішні інвестиційні ресурси зеленого туризму Прилуцький А. М. 2019 135
24209 Інвестиційні ресурси економіки України в умовах глобалізаційних процесів Прилуцький А. М. 2019 234
24208 Перспективи ринку ОВДП в Україні Прилуцький А. М. 2019 219
24169 Сучасний стан використання трудового потенціалу в аграрному секторі України Фурман І. В. 2019 413
24161 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну Логоша Р. В. 2019 143
24160 Законодавча регламентація процесу формування ринкових механізмів в Україні Логоша Р. В. 2019 141
24156 Інноваційний розвиток аграрного сектора України: теорія, практика, перспективи Гарбар Ж. В. 2019 139
24155 Fiscal policy under economic transformation = Фіскальна політика в умовах економічної трансформації Harbar Z. 2019 154
24153 Вплив агротехнічних прийомів щодо обмеження шкідливості галиці люцернової квіткової (Contarinia medicaginis kieff.) в посівах люцерни посівної Рудська Н. О. 2019 186
24152 Біостаціонар та експозиційна ділянка Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнич Прокопчук В. М. 2019 193
24151 Проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. 2019 106
24149 Регуляторні процеси формування конкурентоспроможності виробництва біопалив в Україні Климчук О. В. 2019 119
24148 Оптимізація структури посівних площ високорентабельних культур в умовах формування ринку земель сільськогосподарського призначення Климчук О. В. 2019 157
24147 Сировинний потенціал та економічна ефективність виробництва біодизельного палива в Україні Климчук О. В. 2019 166
24144 Rospects for the development of bioenergy in Ukraine = Перспективи розвитку біоенергетики в Україні Бабина О. М. 2018 133
24143 Інноваційний розвиток аграрного сектора України Гарбар Ж. В. 2019 200
24142 Сучасний стан державної підтримки аграрних підприємств Кубай О. Г. 2019 152
24141 Rectors Conference 2019 – Triesdorf International Master Study Course Agricultural Manaagement IMA = Конференція ректорів 2019 - Трієсдорф Міжнародний магістерський курс Сільськогосподарське управління IMA Popenko J. 2019 300
24140 Маркетинг в соціальних мережах Гарбар Ж. В. 2019 343
24137 Особливості навчання іноземної мови у старшій школі Попенко Ю. В. 2019 210
24132 Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у листках гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. 2019 190
24124 Математичне моделювання в системі економічної освіти Новицька Л. І. 2019 264
24122 Роль математики у професійній підготовці фахівців туристичної сфери Новицька Л. І. 2019 278
24120 Інвестиційний потенціал Вінницького регіону: можливості та перспективи Томашук І. В. 2019 184
24119 Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій України Томашук І. В. 2019 157
24118 Оцінка енергетичного потенціалу Вінницького регіону та фактори його зростання Томашук І. В. 2019 168
24116 Брендингові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 111
24115 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. 2019 114
24114 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. 2019 141
24112 Індекс технологічності молочної залози корів та їх молочна продуктивність Казьмірук Л. В. 2019 183
24041 Біологічний спосіб запобігання розвитку кетозу у високоподуктивних корів Овсієнко С. М. 2019 153
24040 Спосіб консервування і використання у годівлі високопродуктивних корів вологого зерна сорго Овсієнко С. М. 2019 197
24039 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. 2018 189
24029 Земля, як потенціал органічного сільськогосподарського виробництва в Україні Алескерова Ю. В. 2019 196
24028 Использование зерна люпина в кормлении дойных коров Овсієнко С. М. 2019 162
24027 Влияние различных доз цинка и марганца на Качественные показатели мяса свиней Новгородська Н. В. 2019 216
23998 Молочна продуктивність і племінна цінність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній племрепродуктора Вінниччини Разанова О. П. 2019 263
23986 Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки Потапова Н. А. 2019 402
23985 Концепція та розвиток електронного урядування в Україні Юрчук Н. П. 2019 207
23980 Вектори екосистемного підходу до зеленого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. 2019 333
23979 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного бізнесу Кубай О. Г. 2019 164
23977 Сучасні інструменти в системі управління підприємством Фостолович В. А. 2019 220
23973 Якість медів різного походження Вінницької області Зотько М. О. 2019 143
23971 Особливості використання блокчейн-технологій в цифровій економіці Юрчук Н. П. 2019 202
23970 Енергетична культура та екологічна свідомість як фактори підвищення ефективності використання земельних ресурсів Хомяковський Ю. Л. 2019 219
23969 Можливості розширення туристичних потоків з Польщі з урахкуванням етнокультурних зв’язків з Вінницьким регіоном Хомяковський Ю. Л. 2019 285
23967 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. 2019 253
23966 Перспективи застосування технології Strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на грунт Томчук В. В. 2019 138
23964 Практичні аспекти використання технології Strip-till в овочівництві Томчук В. В. 2019 134
23961 Інститут виборів в Україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. 2019 250
23958 Роль менеджменту у формуванні управлінських навиків студентів, як фахівців аграрної сфери Бабина О. М. 2019 191
23956 Особливості ресурсного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. 2019 134
23955 Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону Бабина О. М. 2019 137
23954 Перспективи виробництва біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору Бабина О. М. 2019 192
23952 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. 2019 242
23951 Тифон-перспективна кормова культура Сироватко К. М. 2019 188
23945 Вплив мікроелементної добавки на засвоєння калію у свиней Бережнюк Н. А. 2019 201
23944 Моніторинг експортного потенціалу сільських територій Вінницької області Томашук І. В. 2020 164
23936 Гідроресурси землі, організація їх ефективного та безпечного використання Дубчак В. М. 2019 180
23928 Ринок землі в Україні: сутність та проблеми Тодосійчук В. Л. 2019 153
23926 Валюта та валютний ринок України в умовах ступу в ЄС Алескерова Ю. В. 2019 219
23921 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y. 2019 160
23920 Антиінфляційна політика в системі заходів монетарного регулювання економіки рагіонів Тодосійчук В. Л. 2019 151
23919 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. 2019 215
23918 Integrated company reporting model = Интегрированная модель отчетности компании Aleskerova Y. 2019 147
23915 Напрями удосконалення підходів до проведення адміністративно-територіальної реформи в рамках зміцнення місцевих бюджетів Дубчак В. М. 2019 421
23910 Економічна необхідність оптимізації структури і розмірів виробництва сільськогосподарських підприємств Ушкаленко І. М. 2019 177
23908 Умови онлайн-реєстрації індивідуального підприємництва Бахарєва Я. В. 2019 303
23907 Експортний потенціал галузі садівництва Вінницької області та напрямки його розвитку Феняк Л. А. 2019 159
23906 Тенденції кредитування вищої освіти в США Джеджула О. М. 2019 258
23889 Формування облікової політики підприємства Коваль Л. В. 2019 204
23883 Non-production expenses: its notion accounting and economic essence = Невиробничі витрати: його поняття облік та економічна сутність Kozachenko A. 2019 128
23866 Оцінка проведення публічних закупівель в Україні Здирко Н. Г. 2019 232
23864 Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику Гудзенко Н. М. 2019 148
23862 Облікове забезпечення відтворення основних засобів та їх складової - земель сільськогосподарського призначення Любар О. О. 2019 127
23860 Analiz of management banking innovative financial technologies in agrarian sphere = Аналіз управлінських інноваційних фінансових технологій в аграрній сфері Fedorychyna L. 2019 115
23859 Методичні підходи до управлінського аналізу Федоришина Л. І. 2019 208
23857 Сучасні особливості податкового контролю в Україні Шевчук О. Д. 2019 129
23854 Інтегрована звітність: економічна сутність Федоришина Л. І. 2019 158
23853 Ефективність використання основними засобами Федоришина Л. І. 2019 170
23852 Організація бухгалтерського обліку в умовах дії факторів впливу на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. 2019 202
23851 Організація бухгалтерського обліку в умовах розвитку ринку бухгалтерських послуг в Україні Бурко К. В. 2019 201
23850 Державний фінансовий аудит в системі державного фінансового контролю: основні тенденції проведення та перспективи розвитку Шевчук О. Д. 2019 127
23849 Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні Шевчук О. Д. 2019 176
23846 Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій та його облікове забезпечення Томашук І. В. 2019 190
23845 Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських територій Томашук І. В. 2019 156
23844 Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі Томашук І. В. 2019 217
23843 Інноваційний розвиток сільських територій України в умовах трансформації економіки Томашук І. В. 2019 178
23842 Формування сучасної бізнес-моделі розвитку сільських територій України Томашук І. В. 2019 270
23841 Поняття та застосування інтегрованої звітності Коваль Л. В. 2019 206
23839 Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 156
23837 Поняття інвестиційної нерухомості Коваль Л. В. 2019 165
23836 Страхування кредитів в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Л. В. 2019 212
23835 Імплементація міжнародної практики в облікову систему України Коваль Л. В. 2019 174
23834 Бухгалтерський облік витрат в управлінні підприємством Коваль Л. В. 2019 189
23833 Поняття та класифікація біологічних активів Коваль Л. В. 2019 308
23832 Облікове забезпечення управління витратами виробництва органічної продукції рослинництва Іщенко Я. П. 2019 121
23831 Особливості організації фінансового контролю з ціллю забезпечення економічної безпеки Мулик Я. І. 2019 235
23830 Особливості аудиторської перевірки інтегрованої звітності Мулик Я. І. 2019 167
23828 Внутрішній аудит у органах державного управління: планування діяльності Чудак Л. А. 2019 191
23827 Податкова перевірка: відображення результатів у звітності Чудак Л. А. 2019 174
23826 Податкові ризики у адмініструванні податків Чудак Л. А. 2019 231
23825 Сomparative study of tax administration in Ukraine and Europe Chudak L. 2019 153
23821 Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект Іщенко Я. П. 2019 276
23813 Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством Киш Л. М. 2017 254
23798 Вплив пробіотичного препарату "Пробіол" на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. 2019 186
23797 Вплив пробіотичного препарату "Пробіол" на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. 2019 156
23794 Характеристика змін у щитоподібній та ендокринній частині підшлункової залози бичків при підгодівлі їх модифікованою брагою Паладійчук О. Р. 2019 208
23790 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. 2018 182
23782 Використання фіто сировини при виробництві молочних напоїв на основі сироватки Новгородська Н. В. 2019 198
23781 Оцінка гербологічної ситуації агрофітоценозу ячменю ярого за різних попередників в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л. В. 2019 138
23779 Англомовна лексична компетентність студентів економічних спеціальностей немовних закладів вищої освіти: когнітивний підхід Тимощук Н. М. 2019 178
23778 Сучасний стан фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні Брояка А. А. 2019 302
23777 Соціально-економічні аспекти розвитку зеленого туризму Киш Л. М. 2019 193
23776 Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні Киш Л. М. 2019 133
23762 Ріст трудової міграції в Україні та її наслідки Скорук О. П. 2018 143
23746 Ефективність використання силосу із злаково-хрестоцвітної сумішки в годівлі корів Сироватко К. М. 2019 134
23739 Сучасні методи дипінгу у профілактиці маститу корів в період лактації Паладійчук О. Р. 2019 192
23737 Еколого-економічні аспекти ефективного поводження з відходами аграрних підприємств Пришляк Н. В. 2019 164
23731 Сила впливу сезону народження і отелення на продуктивність та якість молока корів Поліщук Т. В. 2019 173
23727 Особливості управління проектами з використання відходів для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Токарчук Д. М. 2019 275
23725 Підходи до формування проектів управління конверсії біосировини на виробництво біопалива Пришляк Н. В. 2019 157
23724 Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств Пришляк Н. В. 2019 180
23723 Handling of agricultural waste in Ukraine: modern state and prospects = Поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні: сучасний стан та перспективи Токарчук Д. М. 2019 195
23711 Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Добронецька В. О. 2018 195
23708 Показники якості сінажу залежно від фаз розвитку та використання біологічного консерванту Сироватко К. М. 2019 396
23703 Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma Pryshliak N. 2019 148
23671 Сучасний стан використання мінеральних та органічних добрив в рослинництві Березюк С. В. 2019 174
23668 Розробка рецептур дитячих сосисок Новгородська Н. В. 2019 173
23663 Аналіз системи промивання доїльних установок Бабин І. А. 2019 228
23656 Перспективи розвитку біоенергетики у Вінницькій області Бабина О. М. 2019 199
23653 Біоенергетика – перспективний напрям розвитку Вінниччини Бабина О. М. 2019 155
23637 Change Of Soil Phosphatase Activity During Inoculation Of Sugar Beet Seeds By Polymycobacterium And Agrofil = Зміна активності фосфатази ґрунту при інокуляції насіння буряків цукрових полімікобактеріном та агрофілом Masloyid A. 2019 217
23628 Дослідження коефіцієнта згасання ультразвуку в кавітуючому рідинному середовищі Берник І. М. 2018 196
23626 Особливості оподаткування екологічним податком сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. 2019 218
23617 Інтенсифікація процесів обробки технологічних середовищ Берник І. М. 2019 176
23612 Мінеральний вміст яєць за дії пробіотика Чудак Р. А., Побережець Ю. М. 2018 159
23572 Особливості кредитування молодіжного туризму в Україні Джеджула О. М. 2019 402
23566 Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку Ставська Ю. В. 2019 346
23563 Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій Ставська Ю. В. 2019 201
23562 Сучасні світові тенденції моделі організації систем захисту від безробіття та можливість їх використання в Україні Феняк Л. А. 2019 270
23561 Сучасні світові тенденції моделі організації систем захисту від безробіття та можливість їх використання в Україні Феняк Л. А. 2019 205
23559 Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі Постернак Л. І. 2019 190
23549 Основні проблеми розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні та шляхи їх подолання Фурман І. В. 2019 246
23544 Поведінка споживача в сучасній ринковій економіці Брояка А. А. 2019 177
23542 Вплив формування ринку землі сільськогосподарського призначення на розвиток підприємств АПК Охота Ю. В. 2019 179
23531 Метод “чорної скриньки” та його застосування в економічному моделюванні Киш Л. М. 2019 155
23530 Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції Киш Л. М. 2019 350
23486 Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції Мулик Т. О. 2019 244
23479 Вплив фінансової децентралізації на розвиток сільських територій в Україні Томашук І. В. 2019 165
23462 Особливості обліку виробництва органічної сільськогосподарської продукції рослинництва Іщенко Я. П. 2019 167
23461 Нормативне регулювання формування та обліку власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю Іщенко Я. П. 2019 174
23262 Методи обліку витрат в управлінні виробництвом біологічного палива Фабіянська В. Ю. 2019 308
23231 Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи Томчук О. Ф. 2019 260
23230 Методичні підходи до аналізу дебіторської заборгованості: напрями удосконалення в сучасних умовах Томчук О. Ф. 2019 379
23228 Аналітична оцінка діяльності підприємств на основі нефінансової інтегрованої звітності Томчук О. Ф. 2019 183
23227 Методика використання результатів управлінського аналізу в обґрунтуванні рішень Томчук О. Ф. 2019 193
23212 Контроль чисельності люцернової квіткової галиці (contarinia medicaginis kieff.) у насіннєвих посівах люцерни посівної в умовах Центрального Лісостепу України Рудська Н. О. 2019 251
22783 Вплив тебуконазолу на морфогенез рослин пшениці Вергеліс В. І. 2019 269
20149 Методи оцінки рівня екологічної безпеки в агросфері України Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Собчик В. Т., Мудрак Г. В. 2018 251


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska