The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Програми конференцій

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27592 Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», 25 листоп. 2020. Вінниця. 2020 44
27587 Програма Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», 26-27 листоп. 2020 Вінниця 2020 37
27049 Програма Всеукр. науково-практичної конференції «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», 5-6 листопад. 2020 Вінниця Паламарчук В. Д. 2020 35
26131 Програма Всеукр. наук.-практ. конф. «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», 28-29 жовт. 2020 2020 75
25313 Програма Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», 18-19 черв. 2020 р. Немирів. Будяк Р. В. 2020 92
25312 Програма Міжнарод. наук.-практ. інтернет- конф. молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», 14-15 трав. 2020 р. Вінниця. - Вінниця, 2020. Паламаренко Я. В. 2020 98
25295 Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів Юрчук Н. П. 2020 149
25242 Програма Міжнар. наук.-практ. конф. «Використання інноваційних технологій в агрономії», 3-4 черв. 2020 р. Паламарчук В. Д. 2020 128
25064 Програма міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми менеджменту та права», 1-2 черв. 2020 р. Гонтарук Я. В. 2020 137
24618 Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», присвяч. 60-річчю ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 16-17 трав. 2019 р. Твердохліб І. В. 2019 233
24500 Робоча програма І Міжнародної науково-практичної конференція “Vin Smart Eco”, 16-18 травня 2019 р. Разанов С. Ф. 2019 114
24330 Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції "Від науки до практики: професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці", 12-13 безез. 2020 р. Соломон А. М. 2020 117
23820 Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах Киш Л. М. 2019 586
23760 Оптимізація стану сільських територій в умовах трансформації земельних відносин Костюченко Д. Л. 2019 80
23751 Програма міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», 18-19 квіт. 2019 р. Дзісь В. Г. 2019 176
23736 Логістичне забезпечення розвитку економіки в умовах глобалізації Киш Л. М. 2019 168
23699 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л. М., Завацька О. О. 2016 66
23698 Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ “УСТЯ” Киш Л. М., Білоус К. І. 2018 88
23697 Структура та розподіл зернових культур у Липовецькому районі Вінницької області Киш Л. М. 2019 183
23696 Роль логістичних процесів у розвитку аграрного сектору України Киш Л. М. 2019 158
23695 Застосування економіко-математичних моделей для дослідження проблем макроекономічного розвитку України Киш Л. М. 2019 236
23665 Програма Міжнародної науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів", 15-16 травня 2019 р. Бабина О. М. 2019 110
23663 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Молодіжний науковий форум" Бабина О. М. 2019 145
23629 Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції “Екологічні проблеми сільського виробництва”, 7 груд. 2016 р. Кравчук Г. І. 2016 81
23613 Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму України: економічні, освітні, організаційні, правові», 21-22 берез. 2019 року Головня О. М. 2019 200
23604 Інноваційний підхід підвищення якості молока-сировини Берник І. М. 2019 80
23543 Програма міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», 24-25 жовт. 2019 р Разанова О. П. 2019 190
23418 Зміст фінансової політики підприємства та обліково-аналітичне забезпечення її управління Правдюк Н. Л. 2019 104
23368 Боротьба з стовбуровими шкідниками хвойних насаджень на землях сільськогосподарського призначення як один з важливих аспектів збереження їх екологічного потенціалу Логінова С. О. 2019 92
23363 Програма ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. "Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління", (м.Вінниця, 14-15 листоп. 2019 р.) Машевська А. А. 2019 114
23341 Програма міжнародної науково-практичної конференції «Інновації сучасної агрономії» Цицюра Я. Г. 2019 108
23328 Економіко-математичні методи в управлінні інноваційним розвитком підприємства Кіпоренко С. С. 2019 73
23327 Використання хмарних технологій у бізнесі Кіпоренко С. С. 2019 249
23259 Обов'язковий аудит фінансової звітності: стрімкий розвиток у контексті наближення до ЄС Фабіянська В. Ю. 2019 143
23150 Програма Міжнар. наук.-практ. конф. “Земля-потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави” Киш Л. М. 2019 105
23081 Ефективність впровадження передових технологій в виробництво м’яса та м’ясопродуктів Фуштей Л. Л. 2019 134
23080 Сучасні проблеми розвитку підприємств мясопродуктового підкомплексу України Фуштей Л. Л. 2019 90
23073 Інновації у виробництві сільськогосподарської продукції Фуштей Л. Л. 2019 137
23072 Інноваційна діяльність та впровадження передових технологій у виробництво сільськогосподарської продукції Фуштей Л. Л. 2019 143
22992 Закордонний досвід функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення Фуштей Л. Л. 2019 119
22989 Програма міжнародної науково-практичної конференці "Оцінка ґрунтового покриву Вінниччини на придатність до органічного виробництва" Цицюра Я. Г. 2019 142
22744 Програма Всеукраїн. наук.-техн. конф. «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК», 28-29 листоп. 2019 р. Полєвода Ю. А. 2019 97
22409 Програма ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку» Киш Л. М. 2019 95
22000 Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених Жукотанська В. В., Козак М. М., Волошина О. В. 2018 305
21096 Шляхи зменшення повторної ферментації в силосованих кормах Зелінська І. П. 2018 376
21091 Вміст і перетравність поживних речовин кукурудзяного силосу новими бактеріями Зелінська І. П. 2018 158
21090 Впровадження ресурсозберігаючих та інноваційних технологій у кормовиробництво Зелінська І. П. 2019 108
21089 Вторинна ферментація в силосованих кормах Зелінська І. П. 2019 327
21047 Вплив ефірних олій у годівлі поросят Вугляр В. С. 2018 106
21046 Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот» Вугляр В. С. 2019 111
21045 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. 2018 173
21044 Ефірні олії у раціонах відлучених поросят Вугляр В. С. 2018 124
21043 Нова перспективна БВМД «Ефіпрот» у годівлі молодняку свиней Вугляр В. С. 2019 136
21030 Критерії вибору відновлювальних територій екологічної мережі Східного Поділля Ковка Н. С. 2019 118
21029 Методика навчання інженерів-механіків комп'ютерними засобами шляхом візуалізації природних процесів та явищ Бурлака С. А. 2019 207
21022 Аналіз конкурентоспроможності підприємництва Вінницької області Чіков І. А. 2019 109
21021 Іноваційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору Чіков І. А. 2019 132
21020 Інноваційна діяльність як системоформуючий чинник підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Чіков І. А. 2019 108
21019 Динаміка забруднення атмосферного повітря Ковка Н. С. 2018 581
21018 Сутність категорії "сільські території" та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. 2019 362
21017 Теоретичні підходи до визначення категорії "сільські території" Костюченко Д. Л. 2019 247
21016 State and ways to improve of rural development in Ukraine Костюченко Д. Л. 2018 162
21015 Аграрні розписки як стимулюючий фактор розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. 2018 127
21014 Аналіз підходів до оцінювання рівня бідності сільських територій в Україні Костюченко Д. Л. 2018 105
21013 Реміза - важливий штучний біотоп хвойних екосистем та її роль у бортництві Логінова С. О. 2019 522
21012 Світовий досвід розвитку сільских територій: аналіз можливостей для України Костюченко Д. Л. 2019 172
21011 Прогноз масового поширення стовбурових шкідників зони Українського Полісся та його актуальність Логінова С. О. 2018 218
21010 Особливості ураження стовбуровими шкідниками хвойних порід дерев у Вінницькиій області Логінова С. О. 2018 373
21009 Стовбурні шкідники хвойних порід дерев за кордоном: екологія, стратегії анатомічного та хімічного захисту Логінова С. О. 2019 271
21008 Система якісних та кількісних показників стану популяцій стовбурових шкідників хвойних порід дерев, сучасні підходи до їх обліку Логінова С. О. 2019 1734
21007 Методи збереження біотичного різноманіття Східного Поділля при формуванні екологічної мережі регіону Ковка Н. С. 2018 258
21006 Хвороби і шкідники моркви за вирощування у відкритому грунті Вдовиченко І. П. 2019 139
21005 Вирощування моркви за органічної технології в умовах Лісостепу Правобережного України Вдовиченко І. П. 2019 131
21004 Проблеми збереження біотичного та ландшафтного різноманіття Ковка Н. С. 2019 175
21003 Оцінка стану сільськогосподарських рослин в зоні інтенсивного земелеробства Ковка Н. С. 2019 226
21000 Розвиток процесу штампування обкочуванням на основі аналізу механіки формоутворення складнопрофільних виробів Колісник М. А. 2019 113
20999 Розвиток процесу штампування обкочуванням на основі аналізу механіки формоутворення складнопрофільних виробів Колісник М. А. 2019 154
20997 3D-друк в будівництві переваги та недоліки Бурлака С. А. 2019 223
20996 Механізовані технології одержання перги Бурлака С. А. 2019 211
20994 Перспективи вирощування моркви (Daucus Carota L.) в умовах Лісостепу Правобережного України Вдовиченко І. П. 2019 70
20992 Критерії вибору відновлювальних територій екологічної мережі Східного Поділля Ковка Н. С. 2019 273
20991 Основні ресурси формування екомережі Ковка Н. С. 2019 137
20990 Еколого-освітня діяльність щодо створення національної екологічної мережі Ковка Н. С. 2018 104
20987 Кадровий потенціал як інструмент забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері Охота Ю. В. 2019 112
20986 Кадровий потенціал сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та проблеми розвитку Охота Ю. В. 2019 111
20985 Економічна ефективність вирощування ріпаку у сільському господарстві, зокрема як технічної культури та кормової бази для бджіл Охота Ю. В. 2019 131
20984 Вплив державної підтримки на розвиток підприємницької діяльності в аграрній сфері Охота Ю. В. 2018 144
20853 Програма. Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», (Вінниця. 6-7 черв. 2019 р.) Скорук О. П. 2019 158
20841 Програма Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Інструменти сучасного маркетингу як засіб впливу на споживача», (Вінниця, 19-20 трав. 2019 р.) Учасники конференції 2019 202
20820 Програма Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Трансфіормаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», (6-7 черв. 2019 р., м. Вінниця) 2019 165
20708 Економіка, бізнес та управління : Всеукраїн. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, (22-23 квіт. 2019 р., м. Могилів-Подільський) Токарчук Д. М. 2019 88
20651 Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні, 4-5 квіт. 2019 р. Бахарєва Я. В. 2019 210
20462 Інноваційна ліяльність як системно-формуючий чинник підвищення конкурентноспроможності аграрних підприємств Чіков І. А. 2019 229
20453 Нечітко-множинне моделювання фінансового стану підприємства Рузакова О. В. 2019 127
19939 Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва 2019 192
19559 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» 25-26 жовтня 2018 р. м. Вінниця ВНАУ 2018 169
19547 Перспективи розвитку конструктивних схем віброприводів технологічних та транспортних машин АПК Купчук Ігор Миколайович 2018 157
19545 Програма міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції" 25-26 жовтня 2018 року м. Вінниця Солона О.В. 2018 145
19544 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипким середовищем Солона О.В., Ковбаса В.П. 2018 123
19420 Мова, культура та освіта 2018 253
17061 Міжнар. наук.-практ. конф. «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації» 2018 267
17043 Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці 2018 187
16737 Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва 2018 321
16624 Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України Колесник Т.В. 2017 267
13585 Програма всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Продовольча безпека україни і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції» 2017 636
13520 Програма Всеукраїнської науково-практичоїа конференції «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» 2017 519
13114 Програма всеукраїнської студентської конференції «Кібернетичне управління економічними об’єктами» 2017 320


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska