The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Дипломні роботи, проекти

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
18946 Управління інтеграційними процесами в АПК регіону (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Бунєгін В. М. 2018 4
18945 Облік і контроль готової продукції та товарів Шільньонкова Анастасія Сергіївна 2018 13
18944 Управління експортним потенціалом АПК Вінницької області (за матеріалами ДАРЕПР Вінницької ОДА) Садовничий С.В. 2018 3
18943 Еколого-економічна оцінка ефективності виробництва біопалива (на матеріалах Вінницької області) Тимошенко Алла Сергіївна 2018 4
18935 Управління сільськогосподарським підприємством в ринкових умовах (за матеріалами ндг «агрономічне» вінницького національного аграрного університету). Кирилова О.А. 2018 6
18932 Стратегічна діагностика ефективності системи управління збутовою діяльністю Осіковський Вадим Костянтинович 2018 5
18931 Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва Щербанюк Б.М. 2018 2
18930 Економіко-математичне моделювання урожайності сільськогосподарських продукції методом Брандона Шумілов В.М. 2018 0
18920 Облік і контроль в управлінні доходами підприємства Дроненко Леся Володимирівна 2018 8
18919 Облік формування та використання власного капіталу в системі управління фінансами підпримства П’яст Віталій В’ячеславович 2018 4
18916 Моделі прогнозування доходів підприємства Біда Анжела Віталіївна 2018 0
18912 Проектування інформаційної системи для електронної торгівлі інноваційною продукцією Закліцький Владислав Михайлович 2018 1
18911 Методи управління економічними ресурсами підприємства Когут Олександр Леонідович 2018 3
18910 Моделювання управління запасами переробного підприємства Маценко Альона Олександрівна 2018 1
18909 Управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (за матеріалами АПНВП «Візит» с. Томашпіль Хмільницького району Вінницької області) Новаківський А.Ю. 2018 5
18908 Управління мотивацією персоналу аграрних підприємств (за матеріалами СТОВ «Агрофірма «Красне» с. Красне Тиврівського району Вінницької області) Орлов І.О. 2018 2290
18907 Удосконалення управління в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах регіону (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації ) Тімченко В.С. 2018 1
18906 Теоретико-графове моделювання економіко-географічного потенціалу підприємства Кримчук Світлана Миколаївна 2018 4
18905 Моделювання маркетингової діяльності підприємства Мельниченко В.М. 2018 1
18904 Управління розвитком селянських господарств в умовах трансформацій аграрного сектору економіки (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації) Махаммадієва К.М. 2018 1
18903 Управління зовнішньоекономічною діяльністю в регіоні Паламар В.В. 2018 2
18902 Обгрунтування параметрів робочих органів комбінованого культиватора Кухарчук Олександр Олексійович 2018 6
18901 Моделювання фінансового менеджменту підприємства Олійник М.С. 2018 2
18900 Покращення техніко-економічних показників дизеля 4ЧН 12/14 з використанням біопалива Подоляк Олександр Олексійович 2018 0
18899 Оцінка, облік та контроль виробничих запасів у інформаційній системі підприємства Доцюк Світлана Олександрівна 2018 9
18898 Моделювання характеристик впорскування і розпилювання дизельного та біодизельного палива для дизельних двигунів Безверхий Андрій Дмитрович 2018 1
18897 Використання свіщових маток у період ранньовесняного формування відводків бджіл О.О. Салюк 2018 1
18896 Вплив замінників молока на ріст і розвиток телят віком до шести місяців А.О. Кутиш 2018 3
18895 Вплив на молочну продуктивність та її енергетичну цінність морфо-функціональних ознак молочної залози корів М.В. Мельничук 2018 2
18894 Дослідження господарсько-біологічних особливостей новостворених молочних порід Г.М. Луценко 2018 2
18893 Облік та аналіз витрат операційної діяльності підприємства Стельмашук Тетяна Петрівна 2018 5
18882 Облік і аудит в управлінні кредиторською заборгованістю підприємства Гусак Любов Вікторівна 2018 6
18881 Особливості виробництва молока на малих підприємствах і покращення умов годівлі та утримання корів Кречик Сергій Васильович 2018 3
18880 Управління інтеграційними процесами в системі АПК за матеріалами ДАРЕПР Вінницької ОДА) Герасимчук О.С. 2018 1
18879 Розробка інвестиційної стратегій розвитку економічно активних підприємств АПК (за матеріалами СТОВ «Лан» с. Маньківка) Гамарник С.В. 2018 16
18878 Управління соціально-економічним розвитком підприємств АПК» (за матеріалами ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат») Дідур Т.В 2018 6
18876 Управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості України (за матеріалами ТОВ «Підприємство «АВІС», м. Вінниця) Рак С.Я. 2018 0
18875 Моделювання управління адаптацією підприємства Барабаш Б.О. 2018 0
18873 Методи і моделі ціноутворення в управлінні діяльністю підприємства Домбровський Роман Ігорович 2018 3
18865 Управління трудовими ресурсами аграрного підприємства Куценко В.В. 2018 5
18863 Поведінка ремонтного молодняку української чорно-рябої молочної породи за літніх умов утримання Король Олексій Володимирович 2018 4
18862 Державний фінансовий контроль в україні: стан та перспективи розвитку Чемерис Інна Юріївна 2018 2
18861 Організаційно-економічні основи ефективного виробництва свинини (на матеріалах СТОВ «Дружба» Хмільницького району) Гайдей Б. В. 2018 2
18860 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування (на матеріалах «прозорого офісу» центрального відділення виконкому вінницької міської ради) Кельман А. О. 2018 5
18859 Продуктивність соняшнику залежно від системи удобрення та боротьби з шкодочиними організмами в умовах СФГ «ШАР» Козятинського району Вінницької області В.В. Матвійчук 2018 2
18858 Вдосконалення методів прогнозування потреби в запасних частинах двигунів вантажних автомобілів Бурдейний Юрій Олександрович 2018 1
18857 Організація перевізних процесів продовольчих та сільськогосподарських товарів в м. вінниця Барський Дмитро Олександрович 2018 1
18856 Підвищення ефективності і безпеки функціонування газопаливної апаратури газодизельних автобусів Попенко Олександр Ігорович 2018 0
18855 Стратегія забезпечення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу (за матеріалами прат «вінницька харчосмакова фабрика») Чабанюк М.А. 2018 6
18854 Комплексна електрифікація виробничих процесів ферми врх тов «агрофірма україна-0» зі створенням енергоефективного комплексу при використанні відновлювальних джерел енергії Сільський С.В. 2018 0
18851 Товарно-матеріальні цінності: методика обліку та контролю Мельник Богдан Олександрович 2018 2
18848 Дослідження рухової активності телят української чорно-рябої молочної породи Ковальчук Н.Г. 2018 0
18847 Формування механізму державної підтримки малих сільськогосподарських товаровиробників (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку екології та природних ресурсів Вінницької ОДА) С.В. Нижник-Оскольський 2018 1
18846 Управління персоналом у системі менеджменту малих підприємств Годз В.О. 2018 8
18845 Ефективність дволітнього вирощування товарного коропа в ТОВ «Магнолія» Барського району. Голембівський Роман Анатолійович 2018 7
18844 Розробка веб-додатку для підприємства Юрчук Богдан Олександрович 2018 4
18843 Саєнко Валентин Леонідович Вплив гетерозису при вирощуванні товарної риби в КП «Добробут» Немирівського району. Саєнко В. Л. 2018 1
18842 Дослідження технології вирощування товарної риби в полікультурі в КП “Саланг” с. Лука Мелешківська Мугир Надія Юріївна 2018 0
18838 Ефективність вирощування товарної риби в СТОВ «Злагода» с. Степанівка Теплицького району. Свиридовська Олена Сергіївна 2018 1
18833 Вплив мінеральних добрив та регуляторів росту на продуктивність пшениці ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Садовий Б.О., Поліщук М.І. 2018 2
18832 Дослідження впливу про біотичної закваски на продукти лікувально – профілактичного призначення Савчук Ірина Миколаївна 2018 1
18831 Аналіз якості питної води та розробка заходів щодо її поліпшення в умовах населеного пункту Тростянець Тиврівського району Козак Б.О. 2018 2
18830 Методи і моделі управління економічним потенціалом підприємства Чекановський О.В. 2018 2
18829 Моделювання процесів функціонування ринку праці України Матвійчук А.М. 2018 12
18827 Методи і моделі управління ризиками інвестування у розвиток персоналу підприємств Гончарук К.І. 2018 5
18824 Оцінка забруднення ґрунту важкими металами в умовах населеного пункту Миколаївка Піщанського району Мацишена І.В. 2018 0
18823 Моделювання логістичних процесів на підприємстві Бондар Ю.В. 2018 0
18819 Методи мотивації персоналу у діяльності банку Захарчук Діана Вячеславівна 2018 3
18810 Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту Поливаний Вадим Миколайович 2018 4
18809 Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від способу основного обробітку ґрунту в умовах Калинівської філії ПрАТ «Райз – Максимко» Калинівського району В.В. Шевчук 2018 2
18808 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність ріпаку ярого в умовах ПП «Левчик» с. Оленівка Балтського району Одеської області В.О. Шаповал 2018 3
18807 Управління економічною безпекою підприємств агропромислового комплексу України (за матеріалами СФГ «Обрій», с. Широка Гребля Хмільницького району Вінницької області) Слюсар О.М. 2018 92
18806 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК (за матеріалами ТОВ СОП «Михайлівське» с.Михайлівка Вінницького району Вінницької області) Гальчинський С.О. 2018 3
18805 Управління інвестиційною діяльністю підприємств АПК в регіоні (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Васильський В. О. 2018 10
18804 Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК (за матеріалами ТОВ «Агро-Еталон», с. Тростянець, Тиврівського району, Вінницької області) Бачара Я. С. 2018 2
18803 Обґрунтування параметрів і режимів роботи просапної сівалки Шкурак Ярослав Анатолійович 2018 1
18802 Обґрунтування параметрів роторної дробарки зерна кукурудзи Гуневич Артем Олегович 2018 2
18801 Стан гематологічних показників телят молочного періоду при використанні замінників молока Г.В. Ксенченко 2018 1
18800 Вплив дріжджового препарату на перетравність ранньовідлученого молодняку кролів А.С. Кадинська 2018 1
18799 Вплив нового кормового фактора на продуктивність піддослідних корів Д.О. Гоменюк 2018 3
18798 Удосконалення технологічних прийомів відгодівлі молодняку свиней в умовах ТОВ «ЛИПОВЕЦЬКЕ» І.В. Крамарчук 2018 0
18793 Автоматизація обліку сировини і матеріалів Черкашина І.В. 2018 9
18785 Розробка ультразвукової технології пастеризації молока Паньковецька Ганна Дмитрівна 2018 4
18784 Оптимальне використання складських приміщень підприємства Устяк Вікторія Анатоліївна 2018 2
18780 Облік і аудит експортно-імпортних операцій підприємства Ткаченко Віталій Миколайович 2018 5
18778 Агроекологічна оцінка стану ґрунтів в умовах фермерського господарства ПП «Валентина» Дерев'яга О.Ю. 2018 5
18776 Вивчення впливу щільності посадки на рибопродуктивність в умовах дсзп «Уланівського рибцеху» Хмільницького району М.Е. Міськов 2018 4
18759 Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на показники фінансової звітності Ревега Дмитро Сергійович 2018 4
18753 Облік і контроль земельних ресурсів у сільському господарстві Демчишена Ірина Вікторівна 2018 5
18752 Удосконалення системи управління ризиками прибутком підприємств АПК (за матеріалами ДП «ДГ «Артеміда» ІК НААН», м. Калинівка, Калинівського району, Вінницької області) Агафонова А.В. 2018 3
18751 Дослідження впливу бактеріального препарату на обмін речовин молодняку ВРХ А.А. Ананьєва 2018 2
18750 Облікове забезпечення управління біологічними активами рослинництва Глевчук Аліна Ігорівна 2018 3
18749 Весільна флористика: напрямки, стиль та техніка виконання на Вінничині Казарян О.С., керівник: Черняк В.М. 2018 2
18748 Eправління відтворенням основних засобів аграрного підприємства Гришин C.O. 2018 18
18747 Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності Загородня Юлія Олександрівна 2018 7
18746 Аудиторська оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Колісник Аліна Вікторівна 2018 6
18745 Теоретико-практичні аспекти використання і відтворення природно-ресурсного потенціалу сталого розвитку і екологічної безпеки В.П. Січко 2018 2
18737 Обґрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи барабанного пневмо-сепаруючого пристрою» Кулик Владислав Михайлович 2018 3
18735 Обгрунтування режимних параметрів сепаратора гіраційного типу для сипких матеріалів Горбаченко Анатолій Анатолійович 2018 3
18734 Дипломна робота Екологічний стан орнітологічного заказника «Барський» Орищишена О.Ю. 2018 1
18733 Дипломна робота Екологічна оцінка стану ґрунтів ФГ «Владіс-П» с. Ординці Погребищенського району Гаврилюк Ю. В. 2018 6
18731 Перспективна технологія виробництва товарної риби в СТОВ «Дашівське РГ» Іллінецького району. Хоменко Ольга Василівна 2018 2
18728 «Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів за законодавством України» В.І. Казаков 2018 0
18727 Вплив сезону отелення на характер лактаційної кривої корів молочних порід Мельник Діана Вікторівна 2018 3
18726 Обгрунтування параметрів дводискового сошника зернової сівалки з прижимною пластиною Моргун Сергій Федорович 2018 1
18725 Дослідження процесу пневмовідцентрової сепарації зернових сумішей Сидорук Тарас Миколайович 2018 3
18724 Дослідження процесу сушіння зерна в бункерах активного вентилювання Гуменецький Олександр Анатолійович 2018 0
18723 Удосконалення системи управління персоналом підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Січкарук В.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 7
18722 Моделювання ефективної стратегії управління портфелями активів в трансформаційній економіці україни Савченко Тетяна Василівна 2018 1
18721 Економічна модель оптимізації закупівель та поставок продукції Козинець Тетяна Юріївна 2018 2
18720 Економічне обґрунтування стратегії еколого-орієнтованого розвитку Романенко Катерина Сергіївна 2018 2
18719 Управління витратами сільськогосподарських підприємств Швець О.С. 2018 8
18718 Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні Пиндик Микола Андрійович 2018 0
18717 Пивоварова Ю.С. Вінницький окружний суд 1909-1920 рр.: структура, функції та практики 2018 1
18716 Управління інноваційним розвитком аграрного підприємництва (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Мороз Ірина Олегівна 2018 2
18715 Удосконалення системи мотивації праці працівників підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Мацишен О.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 0
18714 Економіко-математичне моделювання процесу товароруху обліку продовольчої продукції Гур’єв Павло Володимирович 2018 0
18713 Розробка логістичних моделей в умовах підприємства Костюнік Вікторія Андріївна 2018 2
18709 Економічна модель оптимізації закупівель та поставок продукції Козинець Тетяна Юріївна 2018 1
18708 Обгрунтування параметрів роботи сушарки при використанні сонячної енергії Гаврилюк Р.Р. 2018 0
18707 Моделі прогнозування доходів підприємства Куцик Ольга Олегівна 2018 89
18706 Моделі прогнозування процентів на кредитному ринку Кулікова Наталія Миколаївна 2018 4
18705 Аналіз розвитку еколого-економічних систем Фостолович Р.С. 2018 119
18702 Моделювання маркетингової діяльності підприємства Заблоцький Р.С. 2018 10
18701 Моделювання конкурентоспроможності продукції підприємства Ярощук О.Л. 2018 2
18698 Оцінка інтенсивності забруднення важкими металами грунтів та розробка заходів щодо підвищення їх якості на прикладі ФГ «Консоліда» Літинського району Шевчук ВА 2018 8
18697 Розробка технології виробництва йогурту збагаченого пектином Давидюк Наталія Олександрівна 2018 9
18696 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання свиновідгодівельної ферми Благута Р. Ю. 2018 3
18695 Обгрунтування і розробка системи електропостачання і обладнання ремонтно-механічного цеху Печенюк Олександр Васильович 2018 1
18694 Особливості вирощування солодкого перцю в умовах закритого грунту плівкової теплиці цімет ботанічного саду “ Поділля ” вінницького нау Дусар А.В. 2018 0
18693 Агроекологічний моніторинг грунтового покриву сільськогосподарських угідь ТОВ «Агро-Поділля» с.Широка Гребля Вінницького району Головчук С.М. 2018 2
18692 Продуктивність свиноматок за включення в раціон нетрадиційної кормової добавки. Дзюбенко Анна Дмитрівна 2018 3
18691 Розробка технологічного процесу обчісування насіннєвого вороху люцерни Шиян Павло Михайлович 2018 0
18690 Порівняння зернової продуктивності сортів ячменю ярого, рекомендованих до вирощування в зоні Лісостепу, в умовах господарства ПП «Валентина» с. Лісниче Бершадського р-ну Онуфрієць М.Г. 2018 0
18689 Правовий режим земель транспорту в україні» С.Ю. Кульчицький 2018 0
18688 Правовий режим земель транспорту в україні» С.Ю. Кульчицький 2018 0
18687 управління фінансовими ресурсами підприємств апк Басараба В.М. 2018 3
18686 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ТОВ «КС Лідер») Підлубний В.В. 2018 3
18685 Організація облікового забезпечення управління процесом постачання на підприємствах аграрного сектору економіки Полішевська Аліна Сергіївна 2018 2
18684 Обгрунтування параметрів барабанної сушарки для сушки насіння Попов Вячеслав Дмитрович 2018 1
18683 Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Бондарчук Тетяна Олегівна 2018 6
18682 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами тов «ковінько-ковбаси») Задачін К.М. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 2
18681 Дипломна робота Оптимізація екологічної мережі Тиврівського району Козачук С.С. 2018 0
18680 Вплив мінерального живлення на біоенергетичну продуктивність високоолеїнових гібридів соняшнику в умовах ФГ «Кривулько В.С.» Теплицького району Кривулько М.В. 2018 1
18679 Формування врожайності сої залежно від обробки насіння біопрепаратами в умовах ФГ «Фавор» в умовах Літинського району Коваль І.М. 2018 2
18678 Організація управління персоналом підприємств АПК в умовах конкурентного середовища (за матеріалами ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН») Медвецька І.О. 2018 11
18677 Аналітичні процедури в аудиті фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Претолюк Роман Олександрович 2018 2
18676 Продуктивність та гематологічні показники бройлерів за дії кормової добавки рослинного походження В.Г. Слободянюк 2018 1
18675 Обґрунтування процесу виробництва молока при згодовуванні ферментного препарату дійному стаду корів Я.В. Пуленко 2018 1
18668 Управління кадровою політикою підприємства (за матеріалами ТОВ «ПК «Зоря Поділля») Бранець Б.С. 2018 1
18665 Аліментні зобов’язання на утримання дітей І. В. Войченко 2018 0
18664 Правові засади соціального сирітства в Україні Н. В. Мельник 2018 1
18655 Депозитна политика банку та механізм її реалізації Зотько Володимир Юрійович 2018 7
18654 Дослідження впливу ультразвуку на активність мікрофлори закваски та якість кисломолочного сиру Гоцуляк Денис Миколайович 2018 3
18653 Дослідження окремих порід коней на можливість використання їх в іпотерапії Шляхова Д.В. 2018 1
18652 Дослідження впливу ультразвуку на жирову фазу молока Кадькало Владислав Анатолійович 2018 0
18651 Порівняльна оцінка якості яєць курей зарубіжних кросів в ТОВ «Туль-Чікен» Тульчинського району Діденко І.В. 2018 2
18650 Порівняльна оцінка якості яєць курей зарубіжних кросів в ТОВ «Туль-Чікен» Тульчинського району Діденко І.В. 2018 0
18649 Дослідження вуглеводного живлення у овець за використання сінажу люцернового Івінський В.М. 2018 3
18648 Відгодівельні та м'ясо-сальні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Слободяник Н.В. 2018 5
18647 Взаємозв’язок молочної продуктивності з показниками відтворювальної здатності корів Матійчук Сергій Анатолійович 2018 4
18646 Інтенсивність забруднення овочевої продукції важкими металами на території присадибної ділянки с. чемериське барського району Яременко Ю.В 2018 0
18645 Облік , контроль і аналіз безготівкових розрахунків на сільськогосподарських підприємствах Шлапак Наталія Миколаївна 2018 6
18644 «Розробка технологій кисломолочного напою збагаченого рослинними екстрактами» Райчук Аліна Ігорівна 2018 1
18643 Розробка технології кисломолочного напою для харчування людей похилого віку Мисак Ганна Вікторівна 2018 3
18642 Використання нових об’єктів полікультури при вирощуванні риби в ФОГ «Грушківецьке» Калинівського району. Гринчук Ю.Ю. 2018 9
18640 Управління фінансовим потенціалом підприємств АПК Токар К.С. 2018 14
18639 Управління прибутковістю сільськогосподарських підприємств Майбородюк К.С. 2018 9
18638 Методика та організація обліку, контролю, аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками Пащенко Наталія Василівна 2018 5
18637 Управління конкурентоспроможністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Глуха А.О. 2018 1
18636 Вплив сезону народження і отелення на молочну продуктивність корів різних лактацій Каменєв Костянтин Михайлович 2018 2
18635 Моніторинг забруднення важкими металами придорожніх смуг в межах м. Вінниця Масляна Л. М. 2018 1
18634 Формування стратегії розвитку організації (за матеріалами СТОВ «Лан») Степанюк Л.Л. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 11
18633 Поточне фінансове планування на підприємстві Запорожець Діана 2018 2
18632 Розробка математичної моделі виконавчого механізму навантажувача із еластичним приводом насоса Ткачук Олександр Володимирович 2018 1
18630 Дослідження динамічних властивостей самохідного картоплезбирального комбайна оснащеного системою контроля навантажень на робочі органи Осовський Д.О. 2018 3
18629 Розробка математичної моделі роботи гідродинамічного нагрівача сільськогосподарського призначення Медяний Сергій Федорович 2018 0
18628 Дослідження коливальних процесів, що виникають при русі комбайна Дубчак В.В. 2018 1
18627 Вплив стимуляторів росту та норм мінерального живлення на кормову продуктивність люцерни посівної в умовах дослідного поля ВНАУ С. О. Степанюк 2018 2
18626 Продуктивність вівса та його сумішок з бобовими культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Романчук О.Д. 2018 2
18625 Вплив інокуляції та удобрення на продуктивність вики ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Раєвський В.В. 2018 2
18624 Вплив бактеріальних препаратів та мікродобрив на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Іванцов П.О. 2018 3
18623 Вплив вапнування та позакореневих підживлень на урожайність та якість зерна гороху в умовах ПП «Зетто» Шаргородського району Копитчук Ю.М. 2018 1
18615 Генотипні відмінності сортів сої за технологічністю в умовах дослідного поля ВНАУ Чарський Олексій Володимирович 2018 2
18607 Генотипні відмінності сортів сої за зерновою продуктивністю і тривалістю вегетаційного періоду в умовах дослідного поля ВНАУ Бондар Владислав Ярославович 2018 0
18605 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за ранньостиглістю і зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Тонкопій Сергій Олегович 2018 0
18604 Відмінності сортів квасолі за формою куща та тривалістю вегетаційного періоду в умовах дослідного поля ВНАУ Марчук Олексій Олександрович 2018 0
18603 Вивчення процесів росту і розвитку сортів квасолі звичайної в умовах дослідного поля ВНАУ Андрущенко Артем Сергійович 2018 1
18602 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів вібраційного змішувача високодисперсних матеріалів Машницький Сергій Антонович 2018 3
18601 Проект озеленення та благоустрою території ДНЗ №61 міста Вінниці Ситайло А.В., керівник Василевський О.Г. 2018 0
18600 Облік і контроль трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства Тименюк Денис Андрійович 2018 10
18599 Внутрішній аудит підприємства та його організаційно-методичне забезпечення Обертинська Анастасія Олександрівна 2018 3
18598 Організація ресурсного забезпечення виробництва сільгосппродукції в аграрному підприємстві Костюк В.І. 2018 8
18597 Ефективність використання БВМД у годівлі свиней Шпак А.А. 2018 4
18596 Процес постачання та організація його облікового відображення на підприємстві Хміль Лілія Олександрівна 2018 5
18594 Управління зoвнішньoeкoнoмічнoю діяльністю підприємств АПК (за матеріалами ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» м. Вінниця)». Козицький С.О. 2018 11
18593 Глобальний маркетинг агропромислової продукції Брезденюк С.Л. 2018 2
18592 Облік та аналіз грошових коштів та їх еквівалентів: теорія та практика СНІЦАР Аліна Юріївна 2018 11
18591 Продуктивні якості молодняку свиней за згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки. Зленко-Луба Діана Миколаївна 2018 6
18590 Формування врожаю цибулі ріпчастої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ботанічного саду ВНАУ Д. Д. Боднарчук 2018 1
18589 Формування врожаю буряка столового залежно від строків сівби в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ В.О. Драгомаз 2018 4
18588 Математичні методи управління запасами підприємства в умовах випадкових впливів зовнішнього середовища Стріхар І.В. 2018 3
18587 Дослідження методів і засобів регулювання напруги в електричних мережах Овсіков Вадим Євгенійович 2018 1
18586 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів автоматизованої доїльної установки Білик Сергій Олександрович 2018 3
18585 Вплив способу сівби та обробки насіння на формування продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Заєць С.В. 2018 1
18584 Удосконалення управління прибутком підприємства АПК Дідик Ю.А. 2018 4
18583 Обгрунтування параметрів і режимів роботи розподільника мінеральних добрив Юрчук Олександр Валерійович 2018 5
18582 Дослідження якості кисломолочних напоїв виготовлених шляхом відновлення молока з використанням ультразвукової дії Огороднічук Інна Олександрівна 2018 7
18581 Дипломна робота Агроекологічна оцінка стану ґрунтів в межах Якушинецької об’єднаної територіальної громади Глущенко В.Ю. 2018 6
18580 Аналіз якості питної води та розробка заходів щодо її поліпшення в межах м. Могилів-Подільський Матохін Д.В. 2018 2
18579 Правове регулювання відпустки в Україні та міжнародний досвід І. С. Хоменко 2018 5
18578 Підвищення ефективності діючих методів управління підприємством (за матеріалами тов «україна-т») Повх О.С. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) 2018 4
18577 Теоретичне дослідження роботи гідравлічного привода робочих органів гичкорізальної машини Ванжула Ю.В. 2018 2
18576 Вирощування гливи звичайної на солом’яному субстраті за використання біопрепаратів, як додаток до субстрату в умовах закритого ґрунту Є.О Волосюк 2018 3
18575 Облік і аудит витрат на оплату праці Каправа Ольга Сергіївна 2018 13
18574 Продуктивність та морфологічні показники крові молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату Гагалович С. М. 2018 5
18573 Обґрунтування і розробка системи електрообладнання зерноочисного пункту з електросепарацією зерна» Коломієць Володимир Іванович 2018 1
18572 Вирощування цьоголіток коропа з використанням органічних добрив. Соловей Б. 2018 2
18571 Стан структур шлунка відгодівельного молодняку ВРХ на згодовування бактеріального препарату О.В. Мо розов 2018 3
18570 Визначення якості жирової тканини відгодівельного молодняку свиней за згодовування пробіотичного препарату. Гаврилюк А.В. 2018 3
18569 Якість жирової тканини відгодівельного молодняку свиней за згодовування пробіотичного препарату І.А. Козуб 2018 4
18568 Дослідження впливу бактеріального препарату на продуктивність молодняку врх І.С. Решетнікова 2018 7
18567 Контроль розвитку та поширення шкодочинних організмів у видів бузку в умовах ВНАУ Б.Д. Брисюк 2018 0
18566 Дипломна робота Оцінка екологічного стану питної води з використанням різних систем очищення Бабур В.А. 2018 8
18565 Ефективність технологічних прийомів вирощування сортів картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник О.В., Поліщук М.І. 2018 2
18564 Обґрунтування технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах с.-г. підприємства СФГ «Герасименко В.І.» Теплицького району Михайлюк Б.С., Поліщук І.С. 2018 1
18563 Формування врожайності насіння люцерни залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного Котик А.А., Липовий В.Г. 2018 2
18562 Формування організаційно-економічного механізму розвитку агропромислових підприємств (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Мороз Костянтин Петрович 2018 3
18561 Управління розвитком аграрного підприємництва в малих формах господарювання (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Лавриков А.К. 2018 1
18560 Управління соціально-економічним розвитком сільських територій (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Козловський О. В. 2018 0
18559 Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Курило Н.Ф. 2018 2
18558 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФГ «Соломончук» смт. Піщанка О.О. Ялина 2018 3
18557 Ефективність застосування позакореневих підживлень на насіннєву продуктивність ріпаку ярого в умовах ТОВ СХК «Вінницька промислова група» У.С. Поточняк 2018 3
18556 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гороху в умовах ФГ «Салій» смт Оратів В.І. Пашківський 2018 1
18549 Управління конкурентоспроможністю підприємств АПК (за матеріалами ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит») Крилова С.О. 2018 4
18548 Оперативне управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами СТОВ «Лан» с.Маньківка Бершадського району Вінницької області) Закревський А.В. 2018 9
18547 Новітні методи відтворення коропа в господарстві ПП "Похвалюк" Вінницького району Дорофєєва М.В. 2018 14
18546 Удосконалення умов вирощування ремонтних теличок за рахунок оптимізації параметрів мікроклімату Шуй Роман Вячеславович 2018 3
18545 Управління фінансовою стратегією підприємства Аркавенко М. 2018 7
18544 Продуктивність гливи звичайної на солом’яному субстраті, залежно від застосованих штамів в умовах закритого грунту Семенюк М.Ю. 2018 2
18543 Теоретичні та практичні аспекти обліку та контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління Колісник Юлія Сергіївна 2018 7
18542 Вплив згодовування премікса інтермікс на продуктивність відлучених поросят С. В. Стеценко 2018 2
18541 Економічний механізм управління аграрним підприємством (за матеріалами СТОВ Агрофірма «Красне» с.Красне Тиврівського району Вінницької області) Виговський Ю.О. 2018 1
18540 Моделювання бізнес-процесів для впровадження адаптованої CRM-системи торговельно-виробничого підприємства Околодько С.В. 2018 6
18539 Оптимізація показників виробничої діяльності аграрного підприємства в умовах невизначеності Сенченко Анастасія Петрівна 2018 4
18538 Методи і моделі управління валютним ризиком банку Прокопчук Олена Петрівна 2018 3
18537 Система моніторингу показників результативності підприємства Кльоц Тетяна Степанівна 2018 6
18536 Оптимізація комерційної діяльності підприємства Грушко Оксана Сергіївна 2018 2
18535 Оцінювання ризиків як чинників антикризового управління підприємством Гончарук Олександра Сергіївна 2018 1
18531 Система інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства Гусонька Вероніка Михайлівна 2018 6
18518 Управлння фінансовим станом підприємства Губчакевич М. 2018 9
18515 Ефективність використання нової кормової добавки в годівлі курчат бройлерів Голубенко О.О. 2018 7
18513 Фінансові посередники та їх вплив на розвиток інвестиційної діяльності в україні Пийвода Анастасія Олександрівна 2018 5
18512 Цінова політика підприємства та її облікове забезпечення Пойда Наталія Вікторівна 2018 1
18506 Обгрунтування параметрів робочого органу для відокремлення гички цукрових буряків Махров В.С. 2018 3
18502 Модернізація ротаційної борони для післясходового обробітку грунту та обґрунтування вибору її конструктивних параметрів В. О. Кравець 2018 1
18501 Розроблення агрегата для смугового обробітку гру-нту по технології "strip-till" та аналіз міцності рами агрегата на основі моделювання в середовищі про-грами solid works-cosmos В.Ю. Янішевський 2018 3
18500 Продуктивні якості свиноматок при згодовуванні преміксу Грезньов Олександр Олександрович 2018 5
18499 Урожайність та якість патисона залежно від строків вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.О. Головенько 2018 2
18498 Вплив схеми розміщення на врожайність рослин патисона в умовах дослідного поля ВНАУ К.В. Власюк 2018 1
18497 Господарсько-біологічна оцінка сортів часника стрілкуючого озимого в умовах Лісостепу Правобережного Р. В. Ціцвіра 2018 0
18494 Удосконалення технологічних прийомів вегетативного розмноження самшиту вічнозеленого в умовах біостаціонару ВНАУ Кошельник Н.О. 2018 2
18490 Формування кормової продуктивності козлятнику східного залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Петрова О.П. 2018 0
18473 Якісна оцінка земель с.-г. призначення та заходи щодо покращення їх родючості в умовах Вінницького району Шевчук В.Д. 2018 4
18472 Управління процесом фінансування активів на підприємстві Бойко Ю.М. 2018 3
18470 Вплив умов утримання лактуючих корів на якість молочної продукції Некротюк Андрій Миколайович 2018 5
18469 Оптимізація параметрів мікроклімату в приміщенні для вирощування поросят-сисунів Я.Ю. Кондратєва 2018 2
18468 Проект озеленення та благоустрою території Палацу дітей та юнацтва міста Вінниці Шереммет О.С., керівник Василевський О.Г. 2018 1
18467 Технологія зеленого живцювання хвойних та вічнозелених декоративних порід на прикладі розсадницького комплексу Вінницької лісової науково-дослідної станції Ситайло К.М.,керівник Василевський О.Г. 2018 0
18466 Проект благоустрою та озеленення паркової зони Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова Шкляр Н.Є., керівник Василевський О.Г. 2018 1
18465 Еколого-біологічні особливості формування живоплотів в умовах м. Вінниці Р.О. Мельник 2018 0
18464 Облік та аналіз основних засобів підприємства Романович Людмила Андріївна 2018 17
18463 Удосконалення технологічних прийомів виробництва та підготовки до інкубації яєць гусей в ТОВ «Поділлякорсервіс» Тиврівського району Вальков О.О. 2018 6
18462 Продуктивність курчат-бройлерів за дії ферментних препаратів Купріянова Н.В. 2018 4
18461 Дипломна робота на тему : «Дослідження технології і рецептури напоїв з молочної сироватки». Колесник В. Р. 2018 3
18460 Підвищення м’ясної продуктивності молодняку великої рогатої худоби за дії ферментно-пробіотичного препарату в Бершадській філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» Федорак С М 2018 4
18459 Обгрунтування параметрів комплексу машин для обробітку грунту з урахуванням умов зовнішнього середовища Лампіга Юрій Сергійович 2018 1
18458 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Костецька Катерина Миколаївна 2018 5
18457 Банківське обслуговування малого і середнього бізнесу та його удосконалення Євтухівський М.С. 2018 6
18456 Тенденції та перспективи розвитку обліку в Україні Кушнір Людмила Сергіївна 2018 1
18455 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах Коваль В.О. 2018 12
18454 Дипломна робота Екологічна оцінка якості питної води Ленінського району у місті Вінниці Шевчук В.Д. 2018 4
18453 Дипломна робота Оптимізація землекористування Лядівського сполучного коридору у структурі регіональної екомережі Василецький Д.Р. 2018 3
18452 Дипломна робота Екологічна оцінка якості питної води в м. Козятин Лясківський В.В. 2018 0
18451 Дипломна робота "Методика створення екологічного паспорта Згарського заказника" Вільд В.О. 2018 0
18450 Використання злакових та духмяних трав в озеленені приватної садиби м.Вінниця Мазяр Г.О., керівник: Прокопчук 2018 0
18449 Обґрунтування параметрів комбінованого грунтообробного агрегату для поверхневого мульчування ґрунту Брацлавець Б.С. 2018 2
18448 Екологічні пріоритети регіонального розвитку Вінницької області Кривулько М.В. 2018 9
18445 Продуктивні якості молодняку свиней за згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки. Зленко-Луба Діана Миколаївна 2018 16
18442 Перетравність поживних речовин раціону при згодовуванні преміксу Дубина Іван Сергійович 2018 4
18439 Правовий статус малолітніх дітей в Україні Суліма О.В. 2018 10
18437 Вплив згодовування ферментного препарату на продуктивність та морфологічні показники крові молодняку свиней Свиридюк О.О. 2018 4
18436 Модернізація широкозахватного культиватора maktiller-8 та розробка математичної моделі механізму складання М.П. Кажуро 2018 7
18435 «Організаційно-економічне регулювання земельних відносин у сільському господарстві» (за матеріалами ТОВ «Днітер-Агро»)» Криворука А.С. 2018 0
18434 Управління конкурентоспроможністю підприємств аграрної сфери виробництва Сімоник Л.С. 2018 7
18433 «Вплив передзабійної підготовки свиней на якість м’яса» Сауляк Дмитро Васильович 2018 0
18432 Реакція структур кишечника відгодівельного молодняку кролів за згодовування бактеріального препарату Андрієнко Ю.Д. 2018 1
18431 Вплив бактеріального препарату на продуктивність та якість молока піддослідних корів А.П. Калачик 2018 5
18430 Вплив кормового препарату на продуктивність та стан структур шлунка відгодівельного молодняка кролів О.Б. Длужевський 2018 1
18429 Обґрунтування використання пробіотичних препаратів у птахівництві В.В. Гуріненко 2018 5
18428 Дослідження впливу пробіотичного препарату на продуктивність телят молочного періоду Воробйова Т.В. 2018 3
18427 Шляхи підвищення збереженості та молочності у підсисних свиноматок В.Ю. Бойко 2018 2
18426 Реакція структур шлунка відгодівельного молодняку кролів на згодовування пробіотичного препарату Антонішен І.Д. 2018 0
18423 Управління капіталом у системі фінансового менеджменту підприємств АПК Ісаєв І.В. 2018 5
18422 Управління кадровим потенціалом підприємств АПК Томчук О.А. 2018 4
18421 Aормування стратегії управління витратами в сільськогосподарському підприємстві Онищук В.В. 2018 4
18420 Аналітичні процедури в аудиті фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Нетребіна Олена Сергіївна 2018 5
18419 «правове забезпечення права природокористування за законодавством Eкраїни » А.А. Юкиш 2018 3
18418 Стан питної води та шляхи підвищення її якості в умовах м.Калинівка Пшеничнюк 2018 1
18417 Облік та аналіз використання виробничих запасів підприємств Гайдамака Максим Ігорович 2018 12
18416 Вплив сезону одержання молока на технологічні параметри сичужних сирів Гавура Богдан Сергійович 2018 1
18415 Управління ресурсним потенціалом малих підприємств Хіміч А.С. 2018 4
18411 Правовий статус жінок в Україні Мельник Андрій Валерійович 2018 2
18410 Особливості правового регулювання злочинності неповнолітніх О.А. Слободиська 2018 218
18399 Управління оборотним капіталом підприємства апк Шевчук В.В. 2018 3
18398 Моделювання активно-пасивних операцій комерційних банків Духневич О.В. 2018 1
18397 Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів і шляхи її підвищення Маліховська Н.В. 2018 5
18393 Продуктивність та фізико-хімічні показники м’язової тканини свиней при згодовуванні гороху Григорук Марина Григорівна 2018 0
18391 Профілактика кетозу високопродуктивних корів за згодовування гранул з сінного борошна. Гуцол Людмила Олегівна 2018 0
18388 Формування правової свідомості та правової культури в Україні Чабелець Микита Олександрович 2018 4
18386 Дослідження можливостей використання нічних провалів електроспоживання для АПК Тарнавський Максим Володимирович 2018 0
18380 Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств Копайгородський Володимир Васильович 2018 7
18375 Вплив елементів технології вирощування сорго цукрового на його кормову продуктивність в умовах ВНАУ Ємець А. 2018 3
18374 Удосконалення методів розмноження сортів фундука в умовах Вінниччини Н.С. Червоняк 2018 0
18373 Сучасний стан та перспективи використання сортів тополі у озелененні м. Вінниці І.А. Татаріна 2018 0
18372 Сучасний стан та перспективи використання дугласії (Pseudotsuga menziesii) у парках м. Вінниці О.В. Супонін 2018 1
18371 Оцінка декоративно-чагарникових видів ландшафтної компанії “Антураж” та перспективи їх застосування в озелененні об’єктів м. Вінниця І.М. Фризюк 2018 0
18370 Адаптивна здатність сортів тополі для створення «енергетичних плантацій» та озеленення в умовах Вінниччини М.Б. Черномаз 2018 0
18369 Особливості розповсюдження омели білої (Viscum album) у зелених насадженнях м. Вінниця К.М. Гуцол 2018 0
18367 Сучасний стан та перспективи реконструкції ботанічного саду ДП «Вінницька ЛНДС О.О. Агеєв 2018 0
18365 «Розробка технологій функціональних продуктів з використанням біфідобактерій» Немеровська Наталія Валеріївна 2018 4
18364 «Розробка технологій кисломолочних напоїв для дитячого харчування» Васалатій Віта Вадимівна 2018 5
18363 Підвищення ефективності технологічного процесу зберігання сільськогосподарської техніки на машинно-тракторних станціях Мазур Олександр Сергійович 2018 0
18362 Екологічна оцінка якості ґрунту в межах Тиврівського району Герасимчук В.Г. 2018 0
18361 Оцінка забруднення важкими металами питної води та розробка заходів щодо підвищення її якості в межах с. Сосонка Вінницького району Товстокор Н.О. 2018 0
18360 Обгрунтування конструктивних параметрів робочих органів розкидача органічних добрив Пащук Андрій Анатолійович 2018 5
18358 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів культиватора для передпосівного обробітку грунту Базулько Владислав Миколайович 2018 4
18357 «Управління матеріальними ресурсами підприємств АПК (за матеріалами ДП «ДГ «Артеміда» ІК НААН» м. Калинівка, Калинівського району, Вінницької області)» Превар К. К. 2018 8
18356 «Управління трудовими ресурсами фермерських господарств (за матеріалами ФГ«Зоря Василівки», с. Василівка, Тиврівського району, Вінницької області)» Непокойчицька А. С. 2018 7
18355 «Управління фінансовими ресурсами (за матеріалами СТОВ «АФ Заячківка» с. Заячківка Христинівського району Черкаської області)» Яворський А. Я. 2018 9
18354 Шамолюк Б.В. Продуктивність товарного молодняку песця блакитного (Vulpes logopus) за різних способів водонапування в ПП Бакуна О.М. Хмельницької області/ Б.В. Шамолюк. – Випускна магістерська робота. - Вінниця: ВНАУ, 2018. - 68 с. – Табл. 12. – Бібліограф Шамолюк Богдан Володимирович 2018 1
18352 Шелест Н. В. Відгодівельні і забійні якості свиней породи ландрас залежно від статі / Н. В. Шелест. – Випускна магістерська робота. - Вінниця: ВНАУ, 2018. - 69 с. – Табл. 13. – Бібліограф.: 60 назв. Спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки Шелест Надія Вікторівна 2018 6
18351 Управління капіталом підприємства АПК Палій Н.О. 2018 4
18350 Методика та організація обліку довгострокових зобов’язань підприємств Паламарчук Віта Віталіївна 2018 2
18346 Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (за матеріалами Вінницького обласного центру розвитку місцевого самоврядування) Мазур Г.О. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) 2018 1
18345 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності використання земельних ресурсів Ісакова О.В. 2018 6
18344 Планування та здійснення контрольно-перевірочної роботи і методика прийняття рішень за її результатами Середа Аліна Петрівна 2018 1
18343 Особливості росту та розвитку інтродукованих видів ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Вінниці Ваколюк Б.П., керівник: Бондар А.О. 2018 1
18342 Вплив сорту та густоти стояння рослин на урожайність капусти головчастої (f. alba) в умовах органічного землеробства дослідного поля внау А.В. Ременяк 2018 0
18341 Управління земельними ресурсами сільськогосподарського підприємства Ніколюк Г.О. 2018 4
18340 Облікове забезпечення управління витратами на маркетинг Білоус Вікторія Вікторівна 2018 6
18339 Міжнародний досвід протидії корупції. Методи боротьби з корупцією в Україні Мандельзон О.О. 2018 4
18338 Обгрунтування параметрів робочих органів просапного культиватора. Щебетюк Максим Вячеславович 2018 0
18337 Підвищення експлуатаційної надійності універсальної просапної сівалки. Никитюк Петро Віталійович. 2018 1
18336 Підвищення ефективності робочих органів плуга загального призначення. Іщук Вадим Олегович 2018 74
18335 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами СТОВ «Лан» с. Маньківка») Лезнівська І.М. 2018 3
18334 Особливості управління виробничо-збутовою сферою підприємства орієнтованого на концепцію маркетингу (за матеріалами прат «вожк») Кльоц В.Л. 2018 7
18333 Агроекологічний стан грунтів в умовах ПП «Агротемп Плюс» с. Гальжбіївка Ямпільського району Г. О. Кутняк 2018 3
18332 Стратегія розвитку інвестиційно-фінансового забезпечення агропродовольчої сфери області (за матеріалами дарепр вінницької ода) Кравчук О.О. 2018 8
18331 Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах забезпечення економічної безпеки регіонів (за матеріалами дарепр вінницької ода) Лупол Ю.В. 2018 2
18330 Управління трудовими ресурсами підприємств апк (за матеріалами ПСП «Новоселиця», Житомирська область, Попільнянський район) Темнюк І.В. 2018 4
18327 Обґрунтування конструктивних і технологічних параметрів установки для очищення стійл від гною на фермах великої рогатої худоби Сінгаєвський Віталій Петрович 2018 2
18326 Формування зернової продуктивності сої залежно від системи удобрення в умовах дослідного поля ВНАУ Буряченко П.А. 2018 1
18325 Система внутрішнього контролю підприємства та її вдосконалення Мазур Вікторія Іванівна 2018 3
18324 Управління інноваційним розвитком аграрного сектору економіки вінницької області (за матеріалами дарепр вінницької ода) Душкевич О.В. 2018 4
18323 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами ДАРЕПР Вінницької ОДА) Шкамбарна А.С. 2018 5
18322 Економічний механізм формування і функціонування аграрного сектору економіки вінницької області (за матеріалами дарепр вінницької ода) Ревков О.А. 2018 3
18321 Облік, контроль і аналіз грошових потоків на сільськогосподарських підприємствах Устименко Владислав Олегович 2018 4
18320 Управління якістю кредитного портфеля банківської установи Кравчук Ольга Вітольдівна 2018 14
18319 Планування та прогнозування видаткової частини бюджетів місцевих органів самоврядування Мазун В.К. 2018 10
18318 Управління фінансовою стійкістю підприємств АПК Донченко А.В. 2018 9
18317 Організаційно-економічний механізм управління підприємством АПК Їжаковська А.В. 2018 5
18316 Фінансові результати діяльності банківської установи та напрями їх покращення Пасічник О. 2018 10
18315 Внутрішньогосподарський облік та контроль витрат виробництва і фінансових результатів Муляр Ольга Сергіївна 2018 4
18314 Організаційно-методологічні аспекти системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності Гловюк Альона Сергіївна 2018 18
18313 Організація обліку довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування Ковальчук Ірина Віталіївна 2018 11
18312 Організаційно-методологічні аспекти системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб`єктів підприємницької діяльності Дацюк Юлія Іванівна 2018 6
18311 Дослідження ефективності грозозахисту повітряних ліній електропередачі низької напруги Стемповський Андрій Миколайович 2018 0
18310 Удосконалення агротехніки вирощування садивного матеріалу декоративних деревних видів в умовах відкритого ґрунту в умовах Вінниччини Білоус О.С., керівник: Бондар А.О 2018 1
18309 Бухгалтерський облік і внутрішній контроль витрат на збереження майна Чернета Тетяна Валеріївна 2018 0
18308 Обліково-аналітичне забезпечення управління залученим капіталом Скакун Марина Володимирівна 2018 87
18307 Продуктивність бджолинних сімей за штучного запліднення маток В.Г. Кушнір 2018 1
18306 Аналіз фінансового стану підприємств: теорія та методика Сільченко Тарас Вікторович 2018 13
18305 Управління процесом відтворення основних засобів аграрних підприємств Безобчук Тетяна Миколаївна 2018 9
18304 Моделювання вибору стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства Древніцька Марина Валеріївна 2018 5
18303 «Яєчна продуктивність перепілок за використання у їх раціоні пробіотичної добавки». Краківський Олександр Вікторович 2018 11
18302 «Ефективність використання кормової добавки «натузим» у годівлі перепелів породи «Фараон»». Григориця Н. М. 2018 5
18301 «Використання бархата амурського (Phellodendron amurense Rupr.) в озелененні м. Вінниця» М.П. Рудюк 2018 1
18300 Облік фінансових інвестицій: теорія, методика, практика Питель Юлія Вікторівна 2018 1
18298 Розвиток комунікацій в управлінні сільськогосподарським підприємством (за матеріалами СТОВ ім. Б. Хмельницького, с. Четвертинівка, Тростянецького району, Вінницької області) Григоренко О.В. 2018 2
18297 Спадкування за законом і заповітом Костюк Д.О. 2018 9
18294 Медичне страхування в Eкраїні: сучасний стан та перспективи розвитку Неголюк Олена Юріївна 2018 8
18293 Управління соціально-економічним розвитком підприємств АПК Сокур А.В. 2018 21
18292 Виробництво кисломолочного продукту збагаченого біфідобактеріями Лященко Роман Сергійович 2018 8
18291 Облік та контроль виробничих запасів Люлька Артем Васильович 2018 6
18290 Управління трудовими ресурсами аграрних підприємств (за матеріалами ДП ДГ «Озерне» с. Озерна, Білоцерківського району) Захарчук І.Л. 2018 5
18289 Врeгулювaння конфлікту інтeрeсів нa дeржaвній службі Виростко A. В. 2018 3
18288 Формування та розвиток організаційної культури підприємства (за матеріалами АКПП «Перемога») Лакомський Б.А. 2018 3
18287 Підвищення ефективності використання кваліфікованого кадрового потенціалу підприємства (за матеріалами ПСГП «Савинецьке») Костянюк В.Ю. 2018 2
18286 Формування ефективної системи управління та управлінської діяльності на підприємстві (за матеріалами ТОВ «Агроподілля») Ковтун О.Ю. 2018 0
18285 Формування іміджу підприємства (за матеріалами ТОВ «Агроподілля») Доканін К.Л. 2018 2
18284 Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства (за матеріалами ПОП «Зоря») Бухенко П.В. 2018 3
18283 Формування стратегії розвитку підприємства (за матеріалами АКПП «Перемога») Чернега О.П. 2018 8
18282 Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства (за матеріалами ТОВ «Ободівка-Агро») Вахновський А.В. 2018 3
18281 Управління конфліктами в трудовому колективі підприємства (установи) (за матеріалами: Управління агропромислового розвитку Тростянецької РДА) Кочерга Н.О. 2018 3
18280 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (за матеріалами «Управління праці та соціального захисту населення Ладижинської міської ради») Репецький Д.С. 2018 1
18279 Управління виробничою діяльністю аграрних підприємств (за матеріалами ТОВ «Дністер-Агро») Присяжнюк О.С. 2018 4
18278 Фінанси місцевого самоврядування: стан, проблеми і перспективи розвитку Жмудь О.Л. 2018 7
18277 Технологічні прийоми використання пробіотика при вирощуванні курчат-бройлерів Загороднюк А.Ю. 2018 5
18276 Перетравність поживних речовин та баланс азоту у свиней за використання у раціонах ферментного препарату Кемзайм Політанська М.Л. 2018 6
18275 Теоретичне та експериментальне використання фітобіотика при вирощуванні курчат-бройлерів Царук Лілія Павлівна 2018 7
18274 Управління фінансовими ресурсами підприємств АПК Шевчук В.А. 2018 11
18273 «Підвищення якості і зменшення втрат м’яса птиці на стадіях виробництва в умовах Ладижинської птахофабрики» Склярук Тетяна Миколаївна 2018 1
18272 Аналіз якості ставкової води та розробка заходів щодо її поліпшення населеного пункту никифоривці немирівського району Малая К. А. 2018 0
18271 Моніторинг забруднення атмосферного повітря та розробка заходів щодо його покращення в межах міста Вінниця Бондарчук В.С. 2018 12
18269 «Вплив селену і вітаміну Е на м’ясну продуктивність відгодівельних бугайців і ветеринарно-санітарні показники яловичини» Подуфалова Я.М. 2018 2
18268 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту у технології вирощування квасолі в умовах ПП «Агротемп Плюс» с. Гальжбіївка Ямпільського району О. А. Мазяр 2018 1
18267 Вплив системи основного обробітку на показники родючості чорноземів реградованих при вирощуванні озимої пшениці в умовах с. Оленівка Балтського району Одеської області Жеронкін О.І. 2018 1
18266 Технологія вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського району О.А. Яремчук 2018 1
18265 Агроекологічний стан грунтового покриву територіальної громади с.старостинці погребищенського району та розробка заходів щодо їх поліпшення Гуменюк Б.І. 2018 1
18264 Модернізація металообробного обладнання на базі токарно-гвинторізного верстату типу 1М63 Собчук Анатолій Олександрович 2018 3
18263 Модернізація металообробного обладнання на базі токарно-гвинторізного верстату типу 1М63 Уманець Олександр Олександрович 2018 0
18262 Удосконалення конструкції вузлів обробного центра на базі моделі 1122Ф3 Коржінський Григорій Олексійович 2018 0
18261 Застосування сучасних технологій у вантажно-розвантажувальних роботах на автомобільному транспорті Антонюк Юрій Іванович 2018 1
18260 Підвищення ефективності роботи молоткової дробарки шляхом удосконалення конструктивно-технологічної схеми Яроцький Владислав Володимирович 2018 1
18259 Банківська система україни: сучасні тенденції та перспективи розвитку Щур В.О. 2018 19
18258 Іноземний капітал в банківському секторі України Склярук О.А. 2018 11
18257 Особливості організації та методики проведення державного фінансового аудиту Сіра Вероніка Степанівна 2018 5
18255 Система калькулювання собівартості продукції в управлінні виробництвом: організаційно-обліковий аспект Ходор Олександр Сергійович 2018 4
18254 Корпоративне управління в банках україни Цимбалюк М. 2018 4
18253 Управління фінансовою діяльністю підприємства Коломієць Д.С. 2018 6
18252 Управління грошовими потоками суб‘єктів господарювання Добрянська І.В. 2018 9
18251 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні Зеленюк А.В. 2018 6
18250 Управління конкурентоспроможністю комерційного банку Жукотанський Д.О. 2018 4
18249 Вплив люцернового силосу, заготовленого з консервантом «Літосил плюс» на молочну продуктивність корів Гудмінська Ю.С. 2018 5
18248 Якість питної води в межах населеного пункту Бохоники Пустова Е.В. 2018 0
18247 Екологічна оцінка використання енергетичних пелетів виробництва ТОВ «Він-Пелета» М.О. Франчук 2018 1
18246 Оцінка забруднення важкими металами ґрунтів та заходи щодо зниження їх у рослинництві в умовах фермерського господарства «Чиста криниця» Гайсинського району Іванчик І.П. 2018 0
18245 Екологічна придатність питної води в межах с. Свердлівка Липовецького району Слободянюк О.С. 2018 0
18244 Моніторинг забруднення поверхневих вод річки Дністер та розробка заходів щодо їх покращення в межах м. Новодністровськ Гельрот М.О. 2018 0
18243 Екологічне обгрунтування заходів щодо покращення стану грунтів Калинівського району Вінницької області Марчук О.В. 2018 3
18242 Облік і аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства Мотузяник Леся Юріївна 2018 6
18241 Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні Грушко Софія Юріївна 2018 1
18240 Розробка іобгрунтування параметрів робочого органу розпушувача грунту ротаційно-коливальної дії» Слонівський Ігор Анатолійович 2018 2
18239 Фінансова безпека підприємства: методи оцінки та формування механізму її забезпечення Островська І.В. 2018 17
18238 Управління мотивацією в системі кадрового менеджменту підприємств АПК Буряченко П.А. 2018 11
18237 Дослідження роботи та обґрунтування параметрів малогабаритної дробарки зернових кормів Завірюха Богдан Олександрович 2018 1
18236 «Вивчення строків посіву на ріст і розвиток квасолі звичайної в умовах дослідного поля ВНАУ» Середа Аліна Петрівна 2018 0
18235 Формування кадрового потенціалу підприємства (за матеріалами ПОП «Зоря») Присяжнюк О.Р. 2018 1
18234 розвиток сучасних технологій надання банківських послуг в україні Стефанишина Дарина Валеріївна 2018 2
18233 Оптимізація впливу біопрепаратів за органічного виробництва столового буряка в умовах ботанічного саду «поділля» внау Івановський Д.В. 2018 2
18232 Прогнозування банкрутства в системі антикризового управління підприємством Яворська О.М. 2018 12
18231 Організація фінансового менеджменту на підприємстві Михальчишин М.С. 2018 15
18230 Облікове забезпечення та аудит доходів сільськогосподарського підприємства Рябоконь Наталія Петрівна 2018 10
18229 Оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими металами та заходи щодо підвищення їх якості в умовах Слободи –Шаргородської Шаргородського району Максюта І.О. 2018 4
18228 Оцінка якості квіткового пилку, виробленого бджолами в умовах інтенсивного землеробства Рибчук Р.В. 2018 1
18227 Оцінка якості квіткового пилку, виробленого бджолами в умовах інтенсивного землеробства Рибчук Р.В. 2018 1
18226 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк Савіна І.А. 2018 7
18225 Дослідження енергетичних показників автомобіля при ДТП Наконечний Володимир Петрович 2018 0
18224 Оцінка впливу діяльності ПАТ « Вінницький олійножировий комбінат» на забруднення повітря К.А. Охріменко 2018 9
18223 Екологічний менеджмент в системі євроінтеграції Потієнко О.В. 2018 6
18222 Розвиток банківського маркетингу в сучасних умовах Рибак І.В. 2018 2
18221 Правове забезпечення зовнішньої безпеки україни Сінгаєвський В.О. 2018 0
18220 Стан питної води та шляхи підвищення її якості в умовах м. Вінниця Прунський 2018 1
18219 Моніторинг забруднення важкими металами ґрунтів сільськогосподарського призначення населеного пункту Сутиски Тиврівського району Куценко 2018 0
18218 Особливості вирощування та використання в озелененні Вінниччини видів роду Iris L. Гуляйко О.В., керівник: Прокопчук В.М. 2018 4
18217 Оцінка декоративних якостей культур закритого середовища для проектування «Композиції у фітомодулі» в умовах інтер’єру Смірнова А.М., керівник: Прокопчук В.М. 2018 0
18216 Дослідження ризику електротравматизму в електроустановках високої напруги Мусійчук Михайло Олегович 2018 1
18215 Продуктивні якості курчат бройлерів за згодовування нових кормових добавок Остапишин Д.В. 2018 1
18214 Інформаційно-консультаційне забезпечення управлінням конкурентоспроможністю підприємства Ю.П. Ковальчук 2018 3
18213 Вплив макро та мікроелементів на урожайні та якісні показники насіння соняшнику в умовах ПП Пултагро-ритм Вінницького району Вінницької області С.Д. Когут 2018 1
18212 Фінансовий конролінг на підприємствах малого бізнесу Шиманська Олена Павлівна 2018 14
18211 Банківські фінансові інновації для аграрної сфери Овчаров Максим Ярославович 2018 8
18210 Фінансовий менеджмент платоспроможності підприємства Тимченко Ольга Віталіївна 2018 6
18209 Інформаційно-консультаційне забезпечення управління персоналом сільськогосподарського підприємства Трачук Р.В. 2018 3
18208 Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку малого підприємства в сільській місцевості Саєнко Людмила Ігорівна 2018 3
18207 Інформаційно-консультаційне забезпечення фінансового менеджменту Тяпкіна Олена Леондівна 2018 2
18206 Інформаційно-консультаційне забезпечення управління розвитком аграрного підприємства Стінська Анна Леондівна 2018 2
18205 "Інформаційно-консультаційне забезпечення розробки інноваційного проекту розвитку сільськогосподарського підприємства Алексеєвич Марина Михайлівна 2018 1
18204 Оцінка якості поверхневих вод в межах Вінницького району Дручинський К. В. 2018 0
18203 Обліково-аналітичне забезпечення банкрутства комерційних банків та їх платоспроможності Гур’єва Юлія Емілівна 2018 1
18202 Архітектоніка системи транспарентної фінансової звітності: основа інформаційного забезпечення управління Немеш Ганна Станіславівна 2018 6
18201 Ефективність економічних методів управління на підприємстві та напрями її підвищення Мельник В.В. 2018 177
18200 Стратегія управління інноваційними процесами на підприємствах агропромислового комплексу (за матеріалами Порицької сільської ради) Канащук Тетяна Леонідівна 2018 7
18199 Застосування комунікаційних інструментів у діяльності аграрних підприємств ( за матеріалами ПОП "Зоря") Яковенко Вікторія Валеріївна 2018 0
18198 Сучасні підходи формування кадрової політики підприємства Лавута С.В. 2018 6
18197 Дослідження процесу класифікації сипких матеріалів у сепараторі гіраційного типу Іщук О.М. 2018 0
18196 Аналіз ринкових можливостей та облік заготівельно – збутової діяльності сільськогосподарських підприємств Ляховченко Євгеній Валерійович 2018 7
18195 Ринок фінансових послуг україни: проблеми та перспективи розвитку Мариніна Юлія Сергіївна 2018 9
18194 Інтенсивна технологія вирощування товарної риби в ПП «Кучмар» Літинського району. Заболотний Михайло Анатолійович 2018 3
18193 Кредитування юридичних осіб комерційними банками: сучасний стан та перспективи розвитку в україні Франовська А.І. 2018 5
18186 Антикризове фінансове управління підприємством Артенюк Вікторія Сергіївна 2018 7
18185 Обґрунтування параметрів водокільцевих вакуумних установок доїльних агрегатів Ливацький Олександр Анатолійович 2018 0
18184 Сучасний стан страхового ринку україни та напрямки покращення фінансової надійності страхових компаній Корчун Вероніка Вікторівна 2018 12
18183 Фінансовий менеджмент грошових коштів на підприємстві Степовий В.О. 2018 15
18182 Фінансова політика бюджетних установ Василеаська А.В. 2018 3
18181 Вартісний підхід в управлінні фінансами підприємств Дудар Д.С. 2018 1
18180 Особливості формування врожаю залежно від рівня природної водозабезеченості вегетаційного періоду овочевих культур в умовах дослідного поля внау Д.О.Денега 2018 4
18179 Формування врожаю капусти головчастої (f. alba) середньостиглих гібридів в умовах органічного землеробства дослідного поля внау С.Ю. Чорний 2018 3
18178 Вплив технологічних прийомів на урожайність буряку столового в умовах органічного землеробства дослідного поля внау О.І. Стаднік 2018 3
18177 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність буряків цукрових в умовах СФГ «Мальва» Козятинського району Лаврухін С.В. 2018 1
18176 Антикризова інвестиційна стратегія підприємства Березовська І.А. 2018 8
18175 Облік і аудит платіжних засобів та фінансової стійкості підприємства Шумська Марія В'ячеславівна 2018 4
18174 Обґрунтування технологічного процесу переробки відходів птахівництва з використанням біогазової установки Дуляницький Дмитро Едуардович 2018 2
18173 Внутрішній аудит в системі управління господарюючим суб’єктом Багабунт Вікторія Юріївна 2018 6
18172 Процес оновлення основних засобів підприємства та його облікове забезпечення Горбачова Анна Дмитрівна 2018 5
18171 Облікове забезпечення управління доходами підприємства від реалізації Попик Т.О. 2018 15
18169 Формування та використання фінансових ресурсів ПАТ Гулевата К 2018 1
18168 Фінансові результати комерційного банку: формування та управління Воловодівський Р.Р. 2018 17
18167 Депозитна політика банку та механізм її реалізації Маркуш Катерина Геннадіївна 2018 3
18166 Дослідження організаційно-правових та обліково-звітних аспектів функціонування суб’єктів малого підприємництва Волятицька Вікторія Вікторівна 2018 1
18165 Організація обліку та контролю природоохоронних витрат підприємства Загородня Аліна Юріївна 2018 4
18164 Аналіз та перспективи розвитку страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних транспортих засобів Марчук Юлія Юріївна 2018 10
18163 Біолого-екологічні особливості і динаміка травяного покриву фітоценозів зеленої зони м. Вінниця Логінова Н.О., керівник: професор Бондар А.О. 2018 0
18162 Морфологічні та екологічні особливості видів роду Жимолості (Lonicera L.) в умовах біоценозу ВНАУ Долінська В.А., керівник: професор Бондар А.О. 2018 0
18160 Еколого-біологічні особливості формування камянистих садів в умовах Вінниччини Барська О.С., керівник: професор Бондар А.О. 2018 0
18159 Система внутрішнього діагностичного контролю аграрних формувань Федишина Олеся Петрівна 2018 1
18158 Механізм управління фінансовою стійкістю комерційним банком Закордонець Н.В. 2018 0
18157 Управління активами страхової компанії Музиченко Катерина Вікторівна 2018 3
18156 Управління капіталом страхових компаній Сідак Олена Миколаївна 2018 3
18155 Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінка ймовірності його банкрутства Побережна Юлія Олександрівна 2018 9
18154 Розробка та обґрунтування параметрів роботи вібраційної машини конусного типу для сепарації сої Піліпчук О.С. 2018 0
18153 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність кукурудзи на зерно в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району Гундорін Михайло Ігорович 2018 3
18152 Вплив мінерального живлення на врожайні показники пшениці озимої в умовах ФГ «Агро-Дар» Шаргородського району Вінницької області Нечай Н.В. 2018 1
18136 Стан та перспективи розвитку банківських послуг в Україні Гунців Віра Андріївна 2018 2
18135 Вплив кормової добавки “соу концентрат” на показники лактуючих свиноматок О. М. Щебивок 2018 4
18134 Парогенераторна установка на біопаливі для комбінованого отримання тепла та електропостачання сільськогосподарських об’єктів Борачук Андрій Анатолійович 2018 1
18133 Методика та організація обліку розрахунків із покупцями і замовниками Шевчук Юлія Олександрівна 2018 8
18132 Методика обліку і аудиту касових операцій та операцій за поточними рахунками банку Михайленко Марина Юріївна 2018 4
18131 Інформаційно-консультаційне забезпечення управління персоналом сільськогосподарського підприємства Пахля В.І. 2018 2
18130 Інформаційно-консультаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства Поліщук І.О. 2018 2
18129 Сучасні методи стимулювання персоналу підприємства (за матеріалами ПП «ВО Елна-Сервіс») Трохимчук С.М. 2018 8
18128 Управлінський облік на молокопереробних підприємствах Кутулова Алла Василівна 2018 3
18127 облік та внутрішній контроль капітальних інвестицій: теорія, методика, практика Братчук Віталія Русланівна 2018 5
18126 Дослідження процесу роботи вібраційного сепаратора сипких мас. Гончарук О.В. 2018 1
18123 Агроекологічна оцінка стану грунтового покриву сільськогосподарських угідь Могилів-Подільського району А. М. Ніколайчук 2018 1
18122 Вплив згодовування кормової добавки на продуктивні та забійні якості курчат-бройлерів В. О. Іващенко 2018 7
18121 Розроблення насоса-дозатора із змінним робочим обємом для системи гідроб’ємного рульового керування та обгрунтування вибору його параметрів О. В. Бабич 2018 5
18120 Дипломна робота на тему: «Дослідження технології виробництва кисломолочних напоїв з подовженим терміном зберігання». Сторожук О. О. , гр.6 ХТ 2018 15
18119 Дипломна робота на тему: «Дослідження технології вершкового масла з використанням комплексу вітамінів та мінералів» Козинський Ю.П.., гр.6 ХТ 2018 5
18118 Дипломна робота на тему: «Дослідження технологічних властивостей сирого охолодженого молока, що використовується для виробництва сирів» Козирська С.Е., гр.6 ХТ 2018 8
18117 Дипломна робота на тему: «Дослідження технології питного молока з використанням комплексу вітамінів». Лазаренко Л.О. , гр. 6 ХТ 2018 4
18116 Порівняльна оцінка сортів сої за урожайністю в умовах ТОВ «Наташа Агро» с. Нова Басань Бобровицького району Чернігівської області Довгополий Богдан Володимирович 2018 0
18115 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за посухостійкістю в умовах дослідного поля ВНАУ Шевчук Олег Васильович 2018 1
18114 Формування зернової продуктивності пшениці озимої в умовах ФГ «Юрченко-н» Вінницького району О.В. Бондаренко 2018 1
18113 Формування зернової продуктивності озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Л.С. Мурієнко 2018 3
18112 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність озимої пшениці в умовах ФГ «Ріст Олекс Груп» с. Вишківці Немирівського району Д.А. Дерун 2018 2
18111 Ефективність внесення мінеральних добрив при вирощуванні сої в умовах ТОВ «Сігнет – Центр» с. Махаринці Козятинського району Вінницької області Д.О. Ясінський 2018 1
18110 Вплив пробіотичної добавки на яєчну продуктивність куро-несучок Лиманчук Андрій Олександрович 2018 7
18109 «Яєчна продуктивність перепілок за використання у їх раціоні пробіотичної добавки» Кучерявий В. В. 2018 4
18108 «Ефективність використання пробіотичної добавки у годівлі курок-несучок» П. В. Оліх 2018 3
18107 Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємства Боковець К.В. 2018 10
18106 Підвищення ефективності механічної обробки заготовок накладанням ультразвукових коливань на інструмент Соловіцький О. О. 2018 4
18105 Облік і аудит в управлінні доходами підприємств Штифурко Володимир Володимирович 2018 12
18104 Облікове забезпечення управління дебіторською заборгованістю Суперсон Т.В. 2018 11
18103 Організаційно-методичні аспекти обліку та аудиту кредитних операцій Шевчук Яна Василівна 2018 4
18102 Організація та методика обліку безготівкових розрахунків за продукцію та послуги в системі управління грошовими потоками підприємства Савкова Ольга Вікторівна 2018 4
18101 Облік і аналітична оцінка основних засобів в управлінні реальними інвестиціями Рябишина Марина Анатоліївна 2018 6
18099 Управління фінансовими ресурсами підприємства АПК (за матеріалами: ТОВ ««Торговий Дім» «Фінпром»») Хакбердієва С.О. 2018 3
18098 Вітчизняні та зарубіжні обліково-аналітичні системи: стан та перспективи розвитку Волянський Володимир Сергійович 2018 2
18097 Облікова політика підприємства як складова системи менеджменту Ядловська Ірина Іванівна 2018 4
18096 Методологія і методика оцінки системи внутрішнього контролю в процесі зовнішнього аудиту Павлишена Ірина Анатоліївна 2018 4
18095 Організаційно-економічний механізм управління якістю продукції Пархонюк О.Р. 2018 8
18094 Управління кредитним портфелем комерційного банку Головатюк Н.О. 2018 5
18093 управління фінансами підприємств середнього та малого аграрного бізнесу Пастушенко О.М. 2018 6
18092 Особливості формування озимої пшениці залежно від системи захисту та попередників в умовах НДГ «Агрономічне» ВНАУ К.Р. Шведюк 2018 2
18091 Особливості формування урожайності ячменю ярого залежно від норм живлення в умовах НДГ Агрономічне ВНАУ Л. М Ілюк 2018 3
18087 Екологічна оцінка продовольчого зерна виробленого в умовах Тиврівського району Гуцол К.М. 2018 1
18083 Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК Мазуренко Д.В. 2018 18
18082 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Могилівський О.В., Поліщук І.С. 2018 1
18081 Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками: теорія та практика Стародуб Анна Миколаївна 2018 2218
18080 Організація обліку та оцінка стану дебіторської заборгованості Гладкова Тетяна Костянтинівна 2018 9
18079 Дослідження впливу згодовування пробіотичного препарату на м"ясну продуктивність великої рогатої худоби Струк А Ю. 2018 2
18078 Дослідження впливу органічних кислот на м"ясну продуктивність та забійні якості молодняку свиней Гончарук М П 2018 2
18077 Обґрунтування і розробка електропривода стрічкового конвеєра в умовах олійно-екстракційного заводу Вінницького олієжиркомбінату Гаврилюк В’ячеслав Михайлович 2018 3
18076 Обгрунтування складу премікса інтермікс та його продуктивна дія в раціонах свиней Ю. І. Сташко 2018 4
18075 Стан органів травлення та забійні показники курчат бройлерів за дії нової кормової добавки Герещук В.Р. 2018 1
18074 Операційні витрати підприємства: методика і організація обліку та аналізу Трачук Альона Леонідівна 2018 6
18073 Обгрунтування шляхів підвищення ефективності та надійності системи електропостачання в районі ртп «піщанка» Рудь Тетяни Миколаївни 2018 1
18072 Дослідження накопичення важких металів у фітомасі зелених насаджень м. Вінниця Король А. Є. 2018 2
18071 Вплив технологічних прийомів на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Білоконь А.М. 2018 1
18070 Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ФГ «Оксамит» с. Сербинівці Жмеринського району В.В. Мельник 2018 2
18069 Вплив технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах СФГ «Відродження» с. Обідне Немирівського району Дорошенко Р.М. 2018 1
18068 Ефективність застосування позакореневих підживлень на зернову продуктивність озимої пшениці в умовах ПРАТ ПК «ПОДІЛЛЯ» ФІЛІЯ КЛЕМБІВКА Олійник Д.В. 2018 3
18067 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.В. Галайда 2018 0
18066 Управління процесом банківського кредитування малого та середнього бізнесу Турчик М.М. 2018 17
18065 Екологічна оцінка придатності питної води централізованого водопостачання у мікрорайоні Вишенька міста Вінниці Яковенко В.В. 2018 4
18064 Використання білково-вітамінно-мінеральної добавки «Інтермікс» в годівлі свиней Хмарук Л.В. 2018 4
18063 Облік та внутрішній аудит витрат на ремонт основних засобів підприємства Кошовий Сергій Іванович 2018 12
18062 Стратегічне управління підприємств АПК Чернюк С.А. 2018 21
18061 Управління конкурентоспроможністю підприємств АПК в умовах маркетингової орієнтації Войтенко Ю.В. 2018 12
18060 Управління витратами підприємств АПК Поліхун В.М. 2018 20
18059 Дослідження методів інтенсифікації механічної обробки з накладанням ультразвуку Степаненко О.А. 2018 0
18058 Банківська криза в україні: причини, наслідки та шляхи виходу Думбровський В.А. 2018 9
18057 Фінансовий менеджмент грошових потоків підприємства Уварова І.І. 2018 10
18056 Фінансовий менеджмент структури активів підприємства Лукашенко А. 2018 11
18055 Ефективність залучення депозитних ресурсів комерційними банками в умовах конкуренції в банківській сфері Мокроуз К.С. 2018 10
18054 Управління фнансовим потенціалом підприємства в умовах конкурентного середовища Торчинська А.І. 2018 13
18053 Кредитна політика банку та механізми її реалізації Міщенко С.О. 2018 15
18052 Формування системи управління структурою капіталу підприємства Сидорчук А.І. 2018 2
18043 Механізм управління виробництвом в період переходу до ринкової економіки (за матеріалами ТОВ “Кряж і К”) Абзонь Юлія Анатоліївна 2018 8
18041 Обґрунтування використання біопаливних композицій у якості моторного палива на сільськогосподарських тракторах Ткач Олександр Анатолійович 2018 2
18040 Обгрунтування конструкційних і технологічних параметрів подрібнювача стеблових кормів Зборовський Олександр Анатолійович 2018 2
18039 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вдовіченко Костянтин Ігорович 2018 12
18038 Обґрунтування режимів комбінованого опромінювання та технічних засобів для передпосівної стимуляції насіння Іванець Віктор Іванович 2018 1
18037 Дослідження енергоефективного керування вітроустановками малої потужності для генерування електричної і теплової енергії Войцещук В’ячеслав Миколайович 2018 0
18035 Вивчення зареєстрованих сортів ячменю ярого в умовах ПАТ «Дашківці» с.Дашківці Літинського р-ну Іщенко О.В. 2018 1
18034 Облікове забезпечення управління економічною політикою підприємства Доценко наталія Валентинівна 2018 4
18033 Правовий статус журналіста в україні Ковальчук Ярослав Володимирович 2018 8
18032 Управління кредитним ризиком комерційного банку Коночук Б.А. 2018 18
18031 Гідрофікація грейферного механізму для навантаження сипких матеріалів та вибір параметрів гідроагрегатів В. В. Назарук 2018 3
18030 Підвищення ефективності роботи дробарки зерна за рахунок торцевих решет Когут Сергій Сергійович 2018 0
18029 Сучасна облікова політика суб’єктів господарювання: теорія, методика і практика впровадження Святоха Н.О. 2018 4
18028 Облікове забезпечення управління запасами підприємства Мельник Людмила Олександрівна 2018 17
18027 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи пневмосепаруючого пристрою для очищення насіння зернових культур» Власюк Сергій Миколайович 2018 3
18026 Управління грошовими потоками підприємства: обліково-аналітичне забезпечення Притика К.П. 2018 9
18025 Облікове забезпечення управління біологічними активами рослинництва Стрілецька Ю.С. 2018 4
18024 Методика обліку та аналізу трансакційних витрат підприємства Василець М.В. 2018 26
18023 Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства Козоріз Юлія Георгіївна 2018 6
18022 Управління поведінкою персоналу підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива») Пасєка М.Р. 2018 11
18021 Бюджетно-фінансові засади функціонування місцевих бюджетів Мудрак І.П. 2018 2
18020 Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку Липовецька Крістіна Віталіївна 2018 7
18019 Фінансова стійкість підприємства та її забезпечення Зайчук З. В. 2018 4
18015 Правове регулювання оплати праці в Україні Т. В. Козлан 2018 13
18014 Зменшення втрат від адресних перетоків в електричних мережах з розосередженими джерелам и енергії Бабій Валентина Русланівна 2018 2
18013 Конституційно-правове забезпечення організації та проведення передвиборної агітації в Україні Р. Р. Костюк 2018 1
18012 Цивільно-правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю Ю. М. Загарій 2018 1
18011 Джерела фінансування бюджетних установ та їх диверсифікація Озерянська Є.В. 2018 8
18010 Управління інноваційною діяльністю енергозбереження на підприємствах олійно-жирового виробництва Максименко К.С. 2018 8
18009 Дослідження та аналіз агроекологічного стану грунтів с.Агрономічне Вінницького району та розробка заходів щодо їх покращення Кутняк О. Г. 2018 1
18008 Поліпшення фітосанітарного стану в агроценозі гороху посівного в умовах дослідного поля ВНАУ Ревега Д. О. 2018 3
18007 Формування симбіотичних показників сої та їх вплив на урожайність в умовах дослідного поля ВНАУ Колійчук В. В. 2018 2
18006 Діяльність банків на ринку овдп в Україні Стратієнко Людмила Юріївна 2018 4
18005 Корпоративне управління в банках України Баранова Тетяна Юріївна 2018 5
18004 Перестрахування в системі ризик-менеджменту страхової компанії Потапенко М.О. 2018 5
18003 Функціонування системи гарантування вкладів в Україні: сучасна практика, проблеми і напрями розвитку Рудь Н.І. 2018 6
18002 Фінансово – кредитне забезпечення відтворення основних засобів підприємств Мостовик Вікторія Олегівна 2018 14
18001 Обгрунтування електричної частини сонячної електростанції потужністю 1,5 МВт Оцабрика Андрій Вікторович 2018 2
18000 Розробка грунтообробної машини з енергозберігаючим робочим органом» Шахов Максим Ігорович 2018 5
17999 Вплив діяльності Іллінецького цукрового заводу на забруднення річки Соб М.Л. Кременюк 2018 1
17998 Обґрунтування робочих органів обладнання для різання плодоовочевої сировини на частини Ванько Сергій Олександрович 2018 0
17997 Вплив комплексу біопрепаратів на урожайність соняшнику в умовах ФГ «Консоліда» с. Селище Літинського району Вінницької області В.А. Реверчук 2018 5
17996 Екологічна оцінка стану ППСПМ «П’ятничанський парк» Зозуля Я.І. 2018 1
17995 Управління прибутком підприємства Потутаровська Л.О. 2018 13
17994 Управління фінансовими результатами комерційного банку Орищишина О.Ю. 2018 10
17993 Проблеми та песпективи розвитку кредитування фізичних осіб Огороднічук І.О. 2018 9
17992 Грошово-кредитна політика нбу та її вплив на діяльність банківських установ Безпалько А.Д, 2018 5
17991 Іноземний капітал в банківському секторі України Панченко А.В. 2018 9
17990 Глобалізація фінансових ринків та її вплив на розвиток банківської системи України Татаріна М.А. 2018 1
17989 Банківські ризики: оцінка та управління ПАТ «АРКАДА» Олейнічук Т.В. 2018 8
17988 Управління системою врегулювання збитків у автострахуванні Міщенко А.І. 2018 2
17987 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Доляновська Г.Д., Поліщук М.І. 2018 0
17986 Операційний контроль в системі управління підприємством Сінчук Ірина Володимирівна 2018 2
17985 Облік та контроль невиробничих витрат підприємства Різник Оксана Вікторівна 2018 5
17984 Облік та аналіз витрат, доходів і фінансових результатів від операційної діяльності підприємств Пивовар Аліна Анатоліївна 2018 5
17983 Облікове забезпечення та аудит зобов`язань по заробітній платі у сільськогосподарських підприємствах Танасієнко Олена Юріївна 2018 3
17982 Облік і контроль непрямих витрат: управлінський аспект Микитченко Валерія Вікторівна 2018 1
17981 Фінансова звітність в системі оцінки інвестиційної привабливості підприємства Швець Роман Миколайович 2018 7
17980 Облік і звітність в оподаткуванні прибутку підприємства Пасєка Вікторія Володимирівна 2018 2
17979 Облік і аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління фінансами підприємства Євтушенко Констянтин Ігрович 2018 4
17978 Облікове забезпечення управління фінансовим станом підприємства Завальнюк Тетяна Володимирівна 2018 4
17977 Розвиток фрагменту Погребищенських електричних мереж із дослідженням мікропроцесорного релейного захисту Стратієнко Олександр Іванович 2018 2
17976 Обґрунтування режимних параметрів планетарно-вібраційного млина для глибокого подрібнення пшениці Гонтар Володимир Григорович 2018 3
17975 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біоетанолу в регіоні Саракуз Т.О. 2018 10
17974 Мотивація та стимулювання праці як засіб підвищення ефективності роботи підприємства (за матеріалами ПП «Валентина») Шевчук І.В. 2018 7
17973 Аудит у вітчизняній системі державного фінансового контролю Зайчук Зоя Володимирівна 2018 1
17972 Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності Петрик Г.О. 2018 9
17971 Внутрішній аудит в системі корпоративного управління: концептуальні засади і механізм реалізації Слободянюк О. В. 2018 2
17970 Облікова політика в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств Олійник Людмила Сергіївна 2018 2
17969 Облік та контроль нематеріальних активів Лещенко Віта Василівна 2018 5
17968 Методика обліку та аналізу трансакційних витрат на підприємстві Кузьмик Лілія Вікторівна 2018 0
17967 Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту Дригант Альона Миколаївна 2018 3
17966 Еколого-економічні проблеми відходів та їх переробки на підприємствах апк Юхимчук Р.В. 2018 6
17965 Внутрішньогосподарський облік та контроль витрат виробництва і фінансових результатів Малаховська Наталія Василівна 2018 2
17964 Обліково-контрольне забезпечення необоротних активів у сільськогосподарських підприємствах Синяк Ірина Андріївна 2018 0
17963 Народна законодавча ініціатива: теоретикоправовий аспект Мащук Юлія Олегівна 2018 9
17962 Облікове забезпечення управління довгостроковими зобов`язаннями підприємства Навитанюк Ольга Вікторівна 2018 3
17961 Бухгалтерський облік як інструмент управління підприємством: організаційний аспект Глотка Світлана Вікторівна 2018 3
17960 Облік та аудит валютних операцій Кесарчук Оксана Сергіївна 2018 3
17959 Теоретичні і практичні аспекти обліку та оподаткування діяльності малих підприємств Закірова Лілія Вікторівна 2018 4
17953 Облік і контроль виробничих запасів підприємства: теоретичні та практичні аспекти Перевала Вікторія Леонідівна 2018 7
17952 Сучасний стан та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Шмігельська Вікторія Володимирівна 2018 13
17951 Сучасний стан та перспективи розвитку страхування туристів Нечипорук Віталій Миколайович 2018 7
17950 Сучасний стан та перспективи розвитку не державного пенсійного страхування Озвенчук Олександр Анатолійович 2018 8
17949 Роль іноземних банків на національному ринку банківських послуг Кошульнікова Ольга Олександрівна 2018 5
17948 Формування фінансового потенціалу страхової компанії Бондар Анна Василівна 2018 4
17947 Захист електродвигуна занурюваного насоса на основі вдосконалення параметрів пристрою контролю фаз Семенюк Роман Олександрович 2018 0
17946 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРЕСА ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ВОЛОГИХ КОРМІВ Пилявець О.В. 2018 2
17945 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості люцерни посівної в умовах дослідного поля ВНАУ Катрага О.О., Липовий В.Г. 2018 1
17944 Обґрунтування параметрів комбінованих сошників сівалки Нігрей Вадим Олександрович 2018 4
17943 Обґрунтування параметрів комбінованої борони для передпосівного обробітку грунту Таурський Ігор Юрійович 2018 2
17942 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гречки в умовах ТОВ «Гренвіс» с. Криштопівка Іллінецького району М.В. Колодійчук 2018 0
17941 Відмінності сортів квасолі звичайної за екологічною стабільністю в умовах дослідного поля ВНАУ Юраш Олег Віталійович 2018 0
17940 Облік і контроль готової продукції Кухар Ярослава Андріївна 2018 7
17939 Аудиторська оцінка ефективності використання та обліку основних засобів у сільськогосподарських підприємствах Новосвітла Наталія Іванівна 2018 4
17938 Біоенергетична ефективність мікродобрив при врощуванні соняшнику на темно-сірих опідзолених ґрунтах в умовах ПрАТ ПК “Поділля” Крижопільського району Вінницької області Курганський С.А. 2018 1
17937 Біоенергетична ефективність системи позакореневих підживлень кукурудзи за її вирощування на чорнземних грунтах в умовах ФГ “Велес АРС” Хмільницького району Лисий С.О. 2018 2
17936 Обґрунтування і розробка шляхів підвищення енергоефективності роботи систем кондиціонування повітря для чистих приміщень Загородній Валерій Вікторович 2018 1
17935 Обґрунтування та вибір параметрів сумішоутворення й згорання альтернативних палив в дизелі Очеретнюк Сергій Петрович 2018 0
17934 Управління кадровим потенціалом підприємства (за матеріалами тов «ковінько-ковбаси») Сторожук А.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 6
17933 Вплив різних видів силосу на молочну продуктивність корів Вигівська А. О. 2018 15
17932 «Дослідження паратипових факторів на термостійкість молока» Сімонова Ірина Анатоліївна 2018 8
17931 Вплив резервування - дозрівання молока на технологію виробництва і якість сичужних сирів Ткач Юлія Юріївна 2018 8
17930 ПАТ «Птахокомбінат Бершадський» з вибором комірки 10 кВ та розрахунок релейного захисту лінії Постолатій Андрій Вадимович 2018 0
17929 Організація диспетчерського керування нормальними ре-жимами систем електропостачання підприємств АПК Мужиловський Євгеній Михайлович 2018 1
17928 Дослідження методів розрахунку струмів короткого замикання в системах електропостачання агропромислових комплексів Ціліцінський В. Ю. 2018 3
17927 Вдосконалення методів ремонту високовольтних вводів обладнання підприємств апк Мельник Віталій Іванович 2018 0
17926 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біодизелю Бадя Владислав Юрійович 2018 7
17925 Обґрунтування і розробка електропривода бурто-укладача Ш1-ПСМ Кіш Ігор Олегович 2018 0
17924 Дослідження параметрів та обладнання для подрібнення зернової сировини Яворський Андрій Ярославович 2018 4
17923 Дослідження конструктивно-режимних параметрів дробарки молоткового типу Вовченко Андрій Геннадійович 2018 0
17922 Організація і шляхи вдосконалення обліку витрат і доходів основної діяльності підприємства Єшану Наталія Степанівна 2018 6
17921 Дослідження видів технічного обслуговування транспортних засобів Колісник Богдан Володимирович 2018 0
17920 Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні модифікованої браги. Мишевська Вікторія Юріївна 2018 9
17919 Обгрунтування технологічних прийомів вирощування гороху в умовах Лісостепу Правобережного Христюк О.С., Поліщук І.С. 2018 2
17918 Обґрунтування технологічних прийомів вирощування сої в умовах сільськогосподарського підприємства Деражнянського району Хмельницької області Гуцол Л.П., Поліщук І.С. 2018 3
17917 Обґрунтування параметрів змінних робочих органів льонозбирального комбайна Січкоріз Андрій Олегович 2018 2
17916 Обґрунтування параметрів ґрунтообробного агрегату для основного обробітку грунту Михальнюк Сергій Іванович 2018 2
17915 Обґрунтування параметрів завантажувача кормів Горецький Вадим Сергійович 2018 0
17914 Формування та розвиток корпоративної культури на підприємстві (за матеріалами ПП «ВО Елна-Сервіс») Вербовецький О.М. 2018 6
17913 Біоенергетична ефективність безвідвального обробітку ґрунту при вирощуванні ячменю ярого на сірих лісових ґрунтах в умовах дослідного поля ВНАУ Оніщук М.І. 2018 1
17912 Біоенергетична ефективність окремих елементів системи удобрення суріпиці ярої на сірих лісових ґрунтах в умовах дослідного поля ВНАУ Волинець О.М. 2018 1
17911 Ефективність рівнів мінерального живлення при вирощуванні ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Темченко В.А., Забарна Т.А. 2018 1
17910 Методика управлінського обліку та аналізу маркетингової діяльності підприємства Бондарчук Дарина Олегівна 2018 1
17909 Облікове забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Мусій Ольга Станіславівна 2018 3
17907 Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на показники фінансової звітності Мельник Яна Миколаївна 2018 3
17906 Обгрунтування параметрів барабанної геліосушарки» Побережна Юлія Олександрівна 2018 0
17905 Продуктивність ріпаку ярого залежно від комплексної дії мінеральних добрив, мікродобрив та бактеріальних препаратів в умовах дослідного поля ВНАУ Дідух А.О., Поліщук М.І. 2018 2
17904 Урожайні властивості люцерни залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Муренька В.П., Липовий В.Г. 2018 0
17903 «Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна» Гулько М.А. 2018 10
17902 “Стратегічне управління енергозбереженням в аграрних підприємствах (за матеріалами ДП ДГ “Озерне”)” Клебан Василь Володимирович 2018 5
17901 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Сігнет - Центр» с. Андрушки Попельнянського району Житомирської област А.С. Довбня 2018 2
17900 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність кукурудзи в умовах ФГ «Збризький» Тростянецького району Збризький І. С. 2018 1
17899 Формування продуктивності нуту залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Басалига Д.О. 2018 1
17898 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів пневматичного висівного апарата Бондар О.М. 2018 6
17897 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів щілиноріза-наповнювача Наместюк І.П. 2018 4
17896 Обгрунтування параметрів комбінованої грунтообробної машини Карманський Д.В. 2018 2
17895 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів грунтообробного котка О.І. Бабенчук 2018 2
17894 Підвищення ефективності роботи слідорозрихлювача з комбінованими робочими органами Томашов М.А. 2018 1
17893 Розвиток комунікацій в управлінні установою (організацією) (за матеріалами Бершадської РДА) Усаченко У.К. 2018 0
17890 Формування ділового етикету адміністративного персоналу установи (за матеріалами: Управління праці та соціального захисту населення Ладижинської міської ради) Васильченко Т.О. 2018 0
17889 Формування організаційної культури органу публічного управління» (за матеріалами Лука-Мелешківської ОТГ) Міщенко В.О. 2018 3
17888 Прийоми підвищення кормової продуктивності конюшини лучної в умовах дослідного поля ВНАУ Б.І. Бессарабець 2018 1
17887 Дипломна робота "Розробка заходів регулювання чисельності бур’янів у посівах цукрових буряків в умовах ПРАТ «Поділля» с. Заболотне Крижопільського району А.В. Борейко 2018 3
17886 Дослідження процесів пластичного деформування із застосуванням ультразвукових крутильних коливань Шишицький П.В. 2018 0
17885 Розробка математичної моделі взаємодії робочого органу ножового укладача труб із грунтом Галицький О.О. 2018 1
17884 Розвиток системи перестрахування ризиків при страхуванні майна підприємств Житкевич Діана Олегівна 2018 8
17883 Надання адміністративних послуг в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні» ( за матеріалами Кунківської ОТГ ) Полянська М.О. 2018 9
17882 Управління фінансовою діяльністю підприємства в АПК Цвентарна О.О. 2018 8
17881 Дослідження стану обліку і ефективності використання земельних ресурсів Деркач Ярослава Володимирівна 2018 17
17880 Дипломна робота "Регулювання чисельності бур’янів у посівах кукурудзи в умовах ФК «Вінницька промислова група» с. Криківці Немирівського району В.В. Перкун 2018 2
17879 Дипломна робота "Удосконалення хімічних заходів боротьби з бур’янами в агроценозах гороху в умовах ТОВ «Хлібороб» с. Наливайка Голованівського району Кіровоградської області М.В. Войтович 2018 1
17878 Порівняльна оцінка сортів сої за якісними показниками в умовах дослідного поля ВНАУ Клишавий Вадим Володимирович 2018 0
17877 Діяльність суб'єктів малого підприємництва: ведення обліку, здійснення аналізу, проведення аудиту Шевчук Інна Петрівна 2018 4
17876 Діагностування кабельних ліній з ізоляцією із зшитого поліетилену Доплатюк Алла Дмитрівна 2018 0
17875 Облікова політика в системі управління підприємством Бровко Михайло Ігорович 2018 3
17874 Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних правовідносин Долинний Віталій Анатолійович 2018 1
17873 Облік та аналіз розрахунків з дебіторами підприємств Горенська Оксана Петрівна 2018 3
17872 Облік та аналіз розрахунків з покупцями та замовниками: теорія та практика ПАЙЧУК Тетяна Валентинівна 2018 3
17871 Біоенергетична ефективність вирощування суріпиці ярої залежно від системи її удобрення на сірих лісових грунтах в умовах дослідного поля ВНАУ Л. Л. Прокопчук 2018 1
17870 Біоенергетична ефективність застосування добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно на темно-сірих лісових грунтах в умовах ПрАТ Немирівської філії “Зернопродукт МХП” с. Мухівці Немирівського району Вінницької області Власюк Ю.П. 2018 1
17869 Використання відновлюваних джерел енергії для підвищення надійності електропостачання підприємств апк Дмитришен Олексій Миколайович 2018 1
17868 Дослідження способів оцінки стану розподільних мереж з відновлюваними джерелами енергії Куйбіда Олег Васильович 2018 1
17867 Облік і аудит в управлінні зобов’язаннями підприємства Горобець Н.Ю. 2018 4
17866 Біоенергетична ефективність мінімалізованих систем обробітку ґрунту при вирощуванні ярого ячменю на в умовах ТОВ “МП-Альфа” Літинського району Вінницької області Залюбівська Г.В. 2018 0
17865 Агроекологічний моніторинг грунтового покриву сільськогосподарських угідь ТОВ «Прогрес» с.Ксаверівка Вінницького району Слободянюк О.О. 2018 1
17864 Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Любонько Р.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 3
17863 Формування іміджу підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Кіпоренко С.Р. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 2
17862 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Щаблевська О.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 4
17861 Дослідження можливостей розвитку козятинських електричних мереж 110 кв Ковтун Вадим Борисович 2018 0
17860 Екологічний податок: порядок розрахунку та відображення в обліку Яковенко Максим Віталійович 2018 1
17859 Дослідження ефективності процесу сушіння яблук в геліосушарці Кваснєвський О.Ю. 2018 157
17858 Дослідження ефективності процесу сушіння яблук в геліосушарці Кваснєвський О.Ю. 2018 1
17857 Виборча система України як конституційно-правовий інститут Кушнір М.Г 2018 6
17856 Діагностування стану ізоляції маслонаповненого обладнання Мельник Денис Миколайович 2018 0
17855 Вплив способів основного обробітку ґрунту на формування біоенергетичної продуктивності гороху в умовах ТОВ СП «Нібулон” Надкреничний М.Б. 2018 0
17854 Оцінка агрономічного потенціалу ґрунтового покриву Обухівського району Київської області на підставі їх регіонального кадастрового моніторингу Іванисенко В.В. 2018 1
17853 Вивчення ефективності позакореневого живлення молодого саду на чорноземних ґрунтах в умовах СФГ “Кондор” Благовіщенського району Кіровоградської області Харкавий О.С. 2018 2
17852 Біоенергетична ефективність системи живлення яблуневого саду з використанням різних способів внесення мінеральних добрив в умовах СВК «Нива» Гайсинського району Долиняний О.В. 2018 0
17851 Біоенергетична ефективність застосування біодобрив при вирощуванні озимої пшениці на темно-сірих лісових ґрунтах в умовах ПрАТ Немирівської філії «Зернопродукт МХП» с Мухівці Немиріського району Вінницької області Колодій О.М. 2018 0
17850 Біоенергетична ефективність застосування біодобрив при вирощуванні озимого ріпаку в умовах Іллінецької філії ПрАТ “Зернопродукт МХП” Іллінецького району Вінницькоїобласті Дзірун А.В. 2018 3
17849 Вивчення ефективності позакореневих підживлень соняшнику за його вирощування на чорноземних ґрунтах в умовах ТОВ «Буша» Ямпільського району Гнидюк М.В. 2018 0
17848 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення суріпиці ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Видмиш В.А. 2018 1
17847 Обгрунтування розвитку Калинівських електричних мереж на основі методу динамічного програмування Івченко В.О. 2018 0
17846 Агроекологічний стан грунтів ТОВ Концерн «Сіликс-Агро» с.Зозів Липовецького району Я.О. Куліш 2018 5
17845 «обгрунтування параметрів і режимів роботи електрогенераторної установки з використанням генераторного газу» Кабанець Михайло Володимирович 2018 0
17844 Дослідження енергоефективного вібраційного змішувача Денисюк Ігор Леонідович 2018 0
17843 Дослідження процесу та обладнання для очищення зерна Передрій Артем Ігорович 2018 0
17842 Обгрунтування параметрів роботи біогазової установки Кожухар Богдан Олексійович 2018 0
17841 Дослідження якості процесу змішування у вібраційній машині Литвенюк Богдан Олегович 2018 1
17840 Біоенергетична ефективність позакореневих підживлень сої на чорноземних грунтах в умовах СФГ «Герасименко» с. Соболівка Теплицького району Сидоренко Р. В. 2018 83
17839 Біоенергетична ефективність заходів мінімалізації обробітку ґрунту при вирощуванні гороху на сірих лісових ґрунтах в умовах ТОВ “Агро-Дністер” с. Жмеринка Жмеринського району Вінницької області Жмеренюк О.В. 2018 1
17838 Удосконалення бортової системи контролю зношування фрикційної муфти коробки передач трактора belarus-922 Волкотруб Сергій Аркадійович 2018 0
17837 Підвищення експлуатаційних характеристик трактора к-9520 шляхом вибору раціональних параметрів електромеханічної трансмісії Боровик Андрій Вікторович 2018 0
17836 Удосконалення молотильно-сепаруючого пристрою з диференційним підбарабанням для інтенсифікації обмолоту і сепарації зерна комбайна дон-1500 Гаврищук Сергій Олегович 2018 2
17835 Удосконалення теоретичних і експериментальних методів вібраційно-імпульсного діагностування зубчастих передач трансмісійних вузлів мобільних машин Шрубковський Володимир Олександрович 2018 0
17834 Кормова продуктивність гірчиці білої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Галяткін Р.М., Малинка Л.В. 2018 2
17833 Дослідження електропривода крокуючого транспортера лінії для упаковки брикетів вершкового масла Березовський Володимир Дмитрович 2018 1
17832 Продуктивність посівів ячменю ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах НДГ «Агрономічне» Рябокучма Н.П., Малинка Л.В. 2018 3
17831 Ефективність передпосівної обробки насіння та способу сівби квасолі в умовах ТОВ АФ «Ободівське» Тростянецького району Давискіба О.О., Поліщук М.І. 2018 0
17830 Вплив попередників та агрохімікатів на продуктивність пшениці озимої в умовах ТОВ АФ «Ободівське» Тростянецького району Дзюба Т.Ф., Поліщук М.І. 2018 3
17829 Обґрунтування застосування мінеральних добрив на посівах гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Чернявський В.О., Поліщук М.І. 2018 2
17828 Ефективність технологічних прийомів вирощування тритікале озимого в умовах с. Станіславчик Жмеринського району Безверхній В.А., Поліщук І.С. 2018 1
17827 Вплив добрив та строків сівби на продуктивність гірчиці білої в умовах дослідного поля ВНАУ Федишин Т.П., Поліщук М.І. 2018 3
17825 Управління фінансовою безпекою підприємства Максименко В.В. 2018 9
17824 Механізм забезпечення прав і свобод людини органами державної влади Гнатюк Олександр Олександрович 2018 6
17823 Визнання недійсними рішень органів публічної влади які регулюють земельні відносини Пиндик Аліна Володимирівна 2018 5
17822 Визнання недійсними рішень органів публічної влади які регулюють земельні відносини Пиндик Аліна Володимирівна 2018 3
17821 Правовий статус журналіста в Україні Ковальчук Ярослав Володимирович 2018 8
17819 Правове забезпечення екологічної освіти та виховання в україні Оленюк Микола Олександрович 2018 2
17816 Соціалний захист людини в умовах військових конфліктів Сорока Олександр Сергійович 2018 5
17810 Розвиток електричної мережі 35/10 кв з ефективним розташуванням джерел реактивної потужності Кержа Вадим Михайлович 2018 0
17808 Обгрунтування параметрів знаряддя для поверхневого обробітку грунту по сходах цукрових буряків Слободян Владислав Валентинович 2018 0
17807 Автономна система електропостачання з високошвидкісним регулятором стабілізації обертів асинхронного генератора для рибницьких господарств Мельник Ігор Олександрович 2018 0
17803 Облік та аналіз нематеріальних активів підприємств Боринський Євген Сергійович 2018 15
17801 Особливості формування урожайності нуту залежно від норм мінерального живлення в умовах дослідного поля ВНАУ Кобзар В.М. 2018 0
17800 Конституційно-правові засади децентралізації влади в Україні В. В. Позивай 2018 0
17799 Юридична відповідальність у трудовому праві Б. П. Кулішко 2018 0
17798 Модернізація культиватора кпс-9 для обробітку ґрунту та моделювання взаємодії робочих органів з ґрунтом В. С. Христофор 2018 10
17797 Обґрунтування і розробка електропривода насоса в системі водопостачання ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»» Свинарик Олександр Олександрович 2018 2
17796 Оцінка систем захисту троянд в умовах дослідного поля ВНАУ О.Д. Романчук 2018 2
17795 Контроль розвитку та поширення шкодочинних організмів туї в умовах ВНАУ Р.В. Вітер 2018 1
17794 Контроль розвитку та поширення шкодочинних організмів ялівця в умовах ВНАУ В.В. Раєвський 2018 0
17793 Облікове забезпечення управління витратами маркетингової діяльності підприємства Куцак Вікторія Олександрівна 2018 10
17792 Вплив елементів технології на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН України Калинівського району Ю.О. Вітюк 2018 6
17791 Вплив позакореневих підживлень на формування продуктивності сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Манюк Д.Ю. 2018 2
17790 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Гром 2018 2
17789 Система фінансового планування та прогнозування діяльності суб’єктів господарювання Чекалюк А.В. 2018 11
17788 Особливості формування продуктивності соняшнику залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ І.Р. Кравець 2018 2
17787 Обгрунтування параметрів комбінованої ґрунтообробної машини Трофімов Костянтин Володимирович 2018 6
17786 Вплив агрохімікатівм на продуктивність сортів гречки в умовах дослідного поля ВНАУ П.С. Білоконь 2018 1
17785 Організація обліку лізингових операцій: методологія, практика та правове забезпечення Ткачук Ольга Віталіївна 2018 0
17784 Облікове забезпечення управління амортизаційним процесом на підприємстві Бичок Анна Олексіївна 2018 0
17783 Перспективи використання в озелененні Вінниччини декоративних рослин роду Dahlia L. Малинка А.І. 2018 4
17782 Система обліку розрахунків підприємств з бюджетом за податком на прибуток Остапчук Катерині Олександрівні 2018 1
17781 Бухгалтерський облік та аналіз земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Хухлей Костянтин Ігорович 2018 5
17780 Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку і контролю короткострокових зобов'язань підприємств Малащук Тетяна Олександрівна 2018 3
17779 «Вплив органічно-мінеральних комплексів на поживну якість та харчові властивості м’яса великої рогатої худоби» Криворука Андрій Сергійович 2018 12
17775 «Ветеринарно-санітарна експертиза та якісна оцінка яловичини за відгодівлі кормами збагаченими метіонатами Co і J» Рябчук Аліна Вікторівна 2018 7
17773 Балансове узагальнення: сутність і методика виконання при складанні звітності підприємств Хромова Надія Володимирівна 2018 1
17770 Дослідження ефективності джерел освітлення з урахуванням компонувальних схем живлення Прокопець Вадим Леонідович 2018 1
17767 Стратегічне управління соціальною інфраструктурою органу місцевого самоврядування Бойко Віта Петрівна 2018 2
17765 Удосконалення управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біопаливо (біогаз) в сучасних умовах Христюк Олег Сергійович 2018 1
17761 Обґрунтування та розробка системи автоматизованого електропривода центрифуги цукрового заводу Лісовий Олег Анатолійович 2018 1
17755 Вплив гібридного складу на кормову продуктивність кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Безпалько О.М. 2018 3
17753 Облікове забезпечення операцій з електронними коштами Чечель Аалерія Олександрівна 2018 2
17749 Оподаткування та облік розрахунків за виплатами працівниками Мотрук Анна Олександрівна 2018 2
17745 Фітоценотичні особливості газонів та травостоїв газонного типу м. Вінниці Колодійчук О.О. 2018 0
17743 Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Дзендзелівське» Северин К.М. 2018 0
17741 Формування продуктивності огірка у відкритому грунті за органічного виробництва в умовах ботанічного саду «поділля» внау Головатюк М.В. 2018 2
17739 Фінансова звітність за сегментами в системі управління підприємством Панчук Аліна Анатоліївна 2018 7
17738 Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємства Захарук Марта Миколаївна 2018 0
17737 Облік та аналіз оборотних активів підприємства Бойко Ірина Петрівна 2018 3
17736 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біоетанолу в регіоні І.О.Чистоколяна 2018 11
17735 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області К. І. Богданець 2018 2
17734 Ефективність управлінської діяльності адміністративної служби підприємства (за матеріалами ДП ДГ «Саливонківське») Бондарська О.О. 2018 0
17733 Реконструкція ліній електропередачі 10 кВ з переведенням на клас напруги 20 кВ на прикладі Іллінецьких електричних мереж Ковтюк Олександр Михайлович 2018 0
17732 Облік і контроль процесу експлуатації основних засобів в підприємстві Крива Юлія Анатоліївна 2018 7
17731 Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат Кириленко Ольга Вікторівна 2018 9
17730 Вплив строків сівби та мінеральних добрив на продуктивність тритікале озимого в умовах СТОВ «Авангард» Іллінецького району Марчук Ю.В., Поліщук М.І. 2018 0
17729 Обґрунтування технологічних прийомів вирощування буряків цукрових в умовах дослідного поля ВНАУ Донець В.М., Поліщук І.С. 2018 1
17728 Дослідження технологічних і конструктивних параметрів культиватора з секційним робочим органом Яремчук Віталій Іванович 2018 0
17727 Дослідження процесу змішування рідких матеріалів у змішувачах вібраційного типу Шахно Олександр Володимирович 2018 2
17726 Організація та методика обліку і контролю не матеріальних активів підприємства Вознюк О.М. 2018 4
17725 Управління фінансами приватних навчальних закладів Вигівська А.О. 2018 10
17724 Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку короткострокових зобов'язань підприємства Рабоконь Ярослава Володимирівна 2018 2
17722 Облік, аналіз і аудит кредитних операцій підприємства Добровенко Олеся Дмитрівна 2018 6
17721 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність гібридів соняшнику в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калиновського Р.І. Лампіга 2018 5
17720 Розробка математичної моделі системи очищення зерна зернозбирального комбайна Свистун Олексій Тимофійович 2018 74
17719 Дослідження навантажень підйомно – маніпуляторних пристроїв при перехідних режимах роботи Мандибура Богдан Петрович 2018 2
17718 Розробка математичної моделі гідравлічного привода вібраційного конвеєра Студзінський Андрій Вікторович 2018 1
17717 Вибір та обгрунтування способу захисту гідравлічної системи машинно-тракторного агрегату від аварійних втрат робочої рідини Щербань Сергій Володимирович 2018 1
17716 Вплив мінерального живлення на продуктивність зерна кукурудзи в умовах АКПП “Золота нива” Оратівського району Сирота С.В. 2018 0
17714 Особливості формування урожайності кукурудзи залежно від строків та способів застосування гуматів в умовах дослідного поля ВНАУ Муравський Д.О. 2018 0
17713 Формування зернової продуктивності посівів озимої пшениці залежно від фону мінерального живлення в умовах ФГ «Новосядлого В.В.» Віньковецького району Хмельницької області Корчев Б.В. 2018 1
17712 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ Сенченко С.Н., Неїлик М.М. 2018 2
17711 Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на продуктивність кукурудзи цукрової в умовах ПрАТ ПК «Поділля» Крижопільського району Тарнавський Р.А., Поліщук М.І. 2018 0
17710 Продуктивність гречки залежно від агрохімікатів в умовах ФГ «Агро-Дар» Шаргородського району Футорняк А.О., Поліщук М.І. 2018 0
17709 Ефективність технологічних прийомів вирощування пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ Сідак О.М., Малинка Л.В. 2018 1
17708 Облікове забезпечення управління витратами на персонал підприємства Подоба Любов Вікторівна 2018 8
17707 Облік та аналіз заборгованості в умовах антикризового управління Ткачук Дмитро Сергійович 2018 2
17706 Продуктивність фізалісу в умовах відкритого грунту вінницької області за органічного виробництва Думік Н.В. 2018 2
17705 Дипломна робота "Продуктивність розсадних помідор вітчизняної селекції за органічного виробництва в умовах ботанічного саду «поділля» внау" Черненко Д.С. 2018 3
17704 Конституційне право на працю в Україні А. О. Чапайда 2018 3
17703 Трудовий контракт з керівником юридичної особи С. О. Танасів 2018 27
17702 Реалізація конституційного права на освіту в Україні Д. В. Паук 2018 4
17701 Керівник закладу вищої освіти як суб’єкт трудового права Є. Б. Гнатик 2018 6
17700 Оцінка якості зерна бобових культур вирощених в умовах інтенсивного землеробства В.В. Прибега 2018 1
17699 Контролінг як метод стратегічного планування, обліку та аналізу розвитку підприємства Яблонська Ірина Анатоліївна 2018 3
17698 Бюджетні ресурси та державний контроль їх використання КРАМСЬКА Юлія Володимирівна 2018 0
17697 Аналіз ринкових можливостей та облік заготівельно-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств Сайчук Антоніна Дмитрівна 2018 1
17696 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання цеха сушіння деревини Паламарчук Мирослав Юрійович 2018 0
17695 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів ярусного глибокорозпушувача для зрошуваних грунтів Писаренко Ігор Володимирович 2018 4
17694 Облікове забезпечення управління власним капіталом підприємства Бондарчук Вадим Сергійович 2018 2
17693 Дослідження процесу подрібнення м’ясної сировини Щербаков Валерій Дмитрович 2018 1
17692 Дослідження системи електропостачання тов «вінницязерносервіс» із розробкою заходів підвищення якості електроенергії Слободянюк Микола Миколайович 2018 1
17691 Розробка систем електропостачання публічного акціонерного товариства «вінницький олієжиркомбінат» з реконструкцією системи освітлення Маренюк Денис Анатолійович 2018 1
17690 Обґрунтування раціональних машинно-тракторних агрегатів в системі технологій clearfield з використанням рідких мінеральних добрив Кравченко Євгеній Сергійович 2018 2
17689 Договірна політика пілприємства та її облікове забезпечення Ткач Алла Володимирівна 2018 7
17688 Система рахунків бухгалтерського обліку: стан та перспективи розвитку Корнійчук Yаталія Jлександрівна 2018 9
17687 Облік та аналіз використання виробничих запасів підприємств Райлян Сніжана Андріївна 2018 6
17686 Обґрунтування і розробка електропривода механізму переміщення козлового крана в умовах ТОВ "Гніванський гранітний кар'єр" Демидов Андрій Васильович 2018 1
17685 Обґрунтування і розробка керованого електромеханічного віброприводу для вібраційних машин сільськогосподарського призначення Негай Віталій Вадимович 2018 0
17684 Обґрунтування і розробка електроприводу вібробункера лічильника зерна Сидорук Сергій Васильович 2018 1
17683 Електронні грошові кошти: методика обліку та аудиту Цуркану Вікторія Євгеніївна 2018 10
17682 Підвищення ефективності експлуатації транспортних засобів створенням інноваційного діагностичного комплексу Топчій Михайло Миколайович 2018 0
17681 Обгрунтування застосування малих гідроелектростанцій для підвищення ефективності експлуатації розподільних електричних мереж Лозицький Роман Сергійович 2018 0
17680 Формування складу генераторної групи автономного електропостачання тваринницької ферми з використанням біогазу Поліщенко Дмитро Олександрович 2018 0
17679 Дослідження роботи вітроустановок в складі електроенергетичної системи Перегняк Лілія Анатоліївна 2018 0
17678 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за показниками адаптивної здатності в умовах дослідного поля ВНАУ Каламбар Володимир Олександрович 2018 0
17677 Обгрунтування техніко-експлуатаційних показників газодизельного трактора юмз-6акл на оранці Білик Назар Юрійович 2018 2
17676 Відмінності сортів квасолі звичайної за проходженням фенологічних фаз в умовах дослідного поля ВНАУ Артімонов Юрій Петрович 2018 0
17675 Екологічний стан поверхневх вод річки Вишні у межах міста Вінниці Вернигородська О.В. 2018 0
17674 Обґрунтування і розробка електроприводу коливань робочого органу шахтної вібросушарки Гирба Віктор Віталійович 2018 0
17673 Стратегія управління оборотними активами підприємства Січак В.В. 2018 18
17672 Управління сільськогосподарським підприємством в умовах ринку (за матеріалами «Ободівка-Агро») Гриник І П. 2018 2
17671 Удосконалення технологічних прийомів вирощування сої в умовах дослідного поля ВНАУ Герасим’юк Т.В. 2018 1
17670 Управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біогаз в сучасних умовах області Осадчук Є.В. 2018 0
17669 Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення управління оподаткуванням підприємств Степанчук Наталія Миколаївна 2018 115
17668 Облік та аналіз нематеріальних активів Прокоп"юк Ольга Василівна 2018 4
17652 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів цукрової кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Р.С. Худенко 2018 1
17651 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів в посівах гороху в умовах дослідного поля ВНАУ М.О. Солдатов 2018 1
17650 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Т.В. Ніколаєв 2018 0
17649 Оцінка незавершеного виробництва та готової продукції в системі бухгалтерського обліку Зубко Ольга Юріївна 2018 2
17648 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням підприємств Шевчук Марина Вікторівна 2018 3
17647 Облік та аналіз розрахунків за податками та платежами:теорія та практика Рибак Анастасія Петрівна 2018 3
17646 Аналіз фінансового стану підприємств: теорія та методика Черевишник Андрій Андрійович 2018 15
17645 Дослідження енергоощадного багатомасового ланцюгового привода Бондарчук Владислав Олегович 2018 1
17644 Дослідження впливу ходових систем тягово-транспортних засобів на підорний шар грунту Мельник Богдан Романович 2018 3
17643 Обґрунтування параметрів та режимів роботи сільськогосподарського електротрактора при виконанні технологічних операцій Душемов Дмитро Геннадійович 2018 0
17642 Удосконаленя світлофорного регулювання для ефективної організації руху Прядко Ярослав Васильович 2018 0
17641 Покращення екологічних показників вантажних автомобілів переобладнанням дизеля в газодизель Сологуб Євгеній Віталійович 2018 0
17640 Підвищення ефективності перевезення вантажів автомобільним транспортом компанії удосконаленням структури та організаційних форм технологічних процесів Мазяр Олександр Анатолійович 2018 1
17639 Визначення раціональних параметрів системи живлення дизельного двигуна для його ефективної роботи на біодизельному паливі Максименко Володимир Володимирович 2018 4
17610 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів роботи вібраційного млина для сипких матеріалів Майструк Євгеній Володимирович 2018 2
17609 Розробка та обґрунтування режимних параметрів вібраційного змішувача для виробництва сипких комбікормів Іщенко Олег Анатолійович 2018 1
17608 Обгрунтування систем керування та захисту асинхронних двигунів Цета Олександр Іванович 2018 0
17607 Обґрунтування варіанту модернізації трансформаторної підстанції та вибору апаратури Цвєтков Генадій Євгенійович 2018 1
17602 Обґрунтування і розробка параметрів системи електрообладнання борошномельного цеху Падюк Володимир Миколайович 2018 0
17601 Обгрунтування і розробка шляхів підвищення ефективності і надійності розподільних ліній електропередач Гріщенко Олег Павлович 2018 0
17600 Обґрунтування і розробка автоматизованої системи керування електроприводом зерносушильного агрегату Куцак Ігор Анатолійович 2018 1
17599 управління фінансовими ресурсами державних підприємств Ременюк Анастасія Русланівна 2018 16
17598 Інновації у діяльності страхової компанії Черній Олена Миколаївна 2018 13
17597 Дослідження аграрно-технічного сервісу машин при мінімальних затратах ресурсів Момот Микола Валерійович 2018 2
17591 Організаційно-методичні аспекти обліку та аудиту кредитних операцій Склярук Петро Іванович 2018 8
17590 Теоретичні та практичні аспекти обліку та контролю оподаткування підприємств податком на додану вартість Сєрих Костянтин Володимирович 2018 3
17589 Використання біогазових установок для якісного виробництва органічних добрив Яценко О.М. 2018 1
17588 «Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна» (за матеріалами ПП «Валентина») Брацлавський С.А. 2018 1
17587 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність озимої пшениці в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Вінницької області В.В. Мармур 2018 5
17584 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи і в умовах ФГ «Велес Віта» Муровано-Куриловецького району А.В. Тузовський 2018 1
17578 Облік грошових коштів та аналіз ліквідності та платоспроможності підприємств Висотюк Анастасія Анатоліївна 2018 3
17575 Облік та аналіз нематеріальних активів підприємства Прокоп’юк Ольга Василівна 2018 0
17569 Розробка системи електропостачання будинку на базі фотовольтаїчних панелей Попик Віталій Васильович 2018 0
17556 Управління прибутком підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Озерна») Запорожець М.О. 2018 1
17555 Обґрунтування конструктивних параметрів машини та режимів її роботи при розділенні вівсяної крупи Качевський С.А. 2018 0
17554 Оптимізація процесів виробництва сортового борошна Сагайдак Р. М. 2018 0
17553 Обґрунтування режимних характеристик виморожуючих установок для опріснення та очищення природних і промислових вод Драган О.Є. 2018 0
17552 Дослідження процесу фільтраційного сушіння зерна пшениці Квасневський Ю.С. 2018 0
17551 Дослідження теплових режимів колодкових гальм підйомних механізмів Рибачок Василь Вікторович 2018 0
17550 «Раціональне використання робочого часу керівника підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива») Ременюк К.М. 2018 1
17530 Облік і аудит готової продукції: теорія, методика, практика Ткачук Л.А. 2018 22
17529 Розробка високобарометричного стерилізатора для обробки харчової сировини Мулярчук Владислав Петрович 2018 1
17528 Дослідження лущильно-шліфувальної машини Рак Ігор Олексійович 2018 1
17527 Обґрунтування конструкції та дослідження показників якості роботи копача коренеплодів Брюховецький Віталій Олексійович 2018 3
17526 Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів на основі фітобіореактора Ластівка Олексій Сергійович 2018 0
17525 Дослідження переміщення сипких вантажів спірально-гвинтовими робочими органами Торохтій Віталій Анатолійович 2018 1
17524 Аналіз та прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія та практика Корюшкіна Зінаїда Віталіївна 2018 3
17523 Облік і аудит орендних операцій: теорія, методика, практика КУТИШ Альона Олександрівна 2018 4
17522 Механізм державного регулювання банківської діяльності в Україні Дуля Олена Вікторівна 2018 6
17521 Розвиток і продуктивність бджолиних сімей за використання біологічно активних добавок Рябошапко М.В. 2018 5
17520 Характеристика якості питної води та заходи щодо підвищення її безпеки в умовах міста гнівань Ліфанов І.Ю. 2018 0
17519 “Обґрунтування і розробка автономної вітроенергетичної установки для СТОВ "Мир"” Гавенко Віктор Васильович 2018 0
17518 Дослідження та обґрунтування технологічного процесу обробітку ґрунту комбінованим ґрунтообробним агрегатом Мельник Артем Миколайович 2018 3
17517 Дослідження технологічного процесу поверхневого обробітку грунту ґрунтообробними агрегатами Підгаєць Олександр Анатолійович 2018 4
17513 Оптимізація виробничих процесів на машинно-технологічній станції Власюк Ярослав Анатолійович 2018 0
17512 Обґрунтування параметрів технічного стану гідростатичного приводу трансмісій Мунтян Олександр Віталійович 2018 1
17511 Підвищення ефективності технологічного процесу обробітку ґрунту комбінованим ґрунтообробним агрегатом Поліщук Сергій Володимирович 2018 4
17510 Удосконалення конструкції турбокомпресора системи газотурбонадуву тракторних двигунів та досліждення його робочих характеристик Плохотнюк Валерій Леонідович 2018 0
17509 Дослідження схем та удосконалення газорозподільного механізму автомобільного двигуна з новим циклом роботи Александров Олександр Михайлович 2018 1
17508 Дослідження процесу механоактиваці матеріалів у млинах роторного типу Галайський Владислав Леонідович 2018 1
17507 ДИПЛОМНА РОБОТА Вплив строків сівби на кормову продуктивність гібридів кукурудзи різних групп стиглості на силос в умовахУладово – Люлинецької дослідної станції Калинівського району Сабардак В.В. 2018 1
17506 Підвищення довговічності приводних ланцюгів сільськогосподарської техніки Рубцов Владислав Євгенович 2018 1
17505 Дослідження екологічних аспектів впровадження альтернативних джерел енергії на Вінниччині Галайда Ю.В. 2018 1
17504 Обгрунтування параметрів ротаційної борони для інтенсивної технології вирощування картоплі Коваленко Анатолій Григорович 2018 3
17503 Обгрунтування робочих органів машини для подрінення гілок дерев та кущів» Коваль Іван Ігорович 2018 0
17502 Проектування сонячної електростанції потужністю 650 кВт та дослідження її роботи в системі електричної мережі Грушко Ольга Михайлівна 2018 0
17501 Обгрунтування технологічного процесу і параметрів різально-транспортуючого пристрою кукурудзозбирального комбайна Д. М. Работинський 2018 6
17500 Генотипні відмінності сортів сої за стабільністю і пластичністю в умовах дослідного поля ВНАУ Моргун Юлія Юріївна 2018 2
17499 Облікове забезпечення і контроль фінансових активів Козлан Ігор Вікторович 2018 6
17497 Облік та аналіз витрат операційної діяльності підприємства Бедрєєва Людмила Олександрівна 2018 8
17494 Обліково-аналітичне забезпечення як основне джерело інформації для прийняття управлінських рішень Ліпітенко Олександр Валентинович 2018 3
17493 Облік та аналіз капіталу підприємств Конотопенко Марина Сергіївна 2018 6
17492 Дослідження процесу фільтрування соняшникової олії із застосуванням віброакустичного впливу Манжос Назар Сергійович 2018 1
17491 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів плуга-глибокорозпушувача Білоус В.В. 2018 0
17490 Система обліку та контролю розрахунків за податками Самохіна Ганна Вікторівна 2018 4
17489 Обгрунтування параметрів картоплекопача до самохідного шасі Т-16М Кісіль Олексій Віталійович 2018 0
17488 Дослідження фізико-механічних властивостей плодів яблунь Рябокінь Ярослав Миколайович 2018 3
17487 Оцінка податкового навантаження та облік розрахунків з бюджетом підприємства Яковенко Ірина Валеріївна 2018 1
17486 Формування системи обліку та внутрішньогосподарського контролю винагороди працівників в сільськогосподарському підприємстві Цимбал Юлія Дмитрівна 2018 1
17485 Інтенсивність забруднення овочевої продукції важкими металами в умовах фг «володимир» с. шершні тиврівського району Іванов А.О. 2018 0
17484 Агроекологічний стан сільськогосподарських угідь та заходи щодо відновлення їх родючості та охорони в умовах піщанського району Грабарівський О.В. 2018 0
17483 Організація фінансової роботи фермерського господарства Гурніцька Світлана Олександрівна 2018 12
17482 Управління пасивними операціями комерційного банку Гранат Юлія Юріївна 2018 8
17481 Розробка пневматичної запобіжної системи плуга загального призначення Єнік Ігор Русланович 2018 0
17480 Фoрмування райoнних електричних мереж 110-35 кв з урахуванням прoгнoзу зрoстання навантаження Коломійчук Руслан Вікторович 2018 1
17479 Обґрунтування режимних параметрів низькочастотного віброекстрактора для рослинної сировини Наконечний Едуард Олександрович 2018 2
17478 Облік та аналіз трансакційних витрат у сільськогосподарському підприємстві Незгода Каріна Дмитрівна 2018 0
17477 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК (за матеріалами ТОВ ім. Б. Хмельницького) Сторожук М.О. 2018 455
17476 «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» (за матеріалами Лука-Мелешківської ОТГ) Зеленюк Б.Є. 2018 68
17475 Дослідження режимів роботи стрічкового конвеєра методом математичного моделювання з оптимізацією системи пуску Кутненко Дмитро Валерійович 2018 0
17474 Удосконалення системи електропостачання з розширеним використанням частотного регулювання приводів для цукрових заводів середньої потужності Гадайчук Олександр Васильович 2018 0
17473 Підвищення надійності роботи повітряних ліній електропередач Качайло Олексій Анатолійович 2018 0
17472 Фopмування pайoнних електpичних меpеж 110-35 кв з уpахуванням пpoгнoзу зpoстання навантаження Коломійчук Руслан Вікторович 2018 1
17471 Аналіз надійності підстанцій 110/10 кв та формування підходів до її підвищення з урахуванням характеристик пристроїв нового технічного рівня Даніш Роман Володимирович 2018 0
17470 Синтез систем електропостачання електротехнічних підприємств з використанням автоматизованого проектування Черкес Артем Вадимович 2018 0
17469 Оптимізаця районних електричних мереж високої напруги з урахуванням збільшення споживання електроенергії Чорний Олег Володимирович 2018 0
17468 Вдосконалення методів діагностування високовольтних вводів обладнання підприємств апк Фаріончук Сергій Йосипович 2018 1
17467 Вплив рівня мінерального живлення на кормову продуктивність люцерно-злакових травостоїв в умовах ПСП «Савинецьке» Тростянецького району Сандуляк Ю.О. 2018 0
17466 Оцінка якості води в межах населеного пункту Василівка Тиврівського району Писанюк Е.О. 2018 1
17465 Облік та аудит виробничих запасів Кордиманенко Наталя Леонідівна 2018 13
17464 Система обліку та аналізу суб’єктів малого підприємництва Єлкіна Аліна Тарасівна 2018 8
17463 Обгрунтування параметрів сепаруючого пристрою вороху цибулі-сіянки при машинному збиранні Афанащенко Олександр Олександрович 2018 0
17462 Ресурсно-екологічне оподаткування суб’єктів господарювання Тяпкіна Юлія Василівна 2018 0
17461 Організація та методика обліку формування та використання власного капіталу Липко Ірина Валентинівна 2018 5
17460 Облікове забезпечення управління маркетинговими витратами підприємства Буцвін Ірина Анатоліївна 2018 6
17459 Облік та аналіз використання трудового потенціалу підприємства Ведештна Юлія Сергіївна 2018 2
17458 Облік та аналіз розрахунків з оплати праці підприємств Хміль Юлія Олегівна 2018 425
17457 Модернізація електропривода токарно-гвинторізного верстата для лабораторної установки штампування обкочуванням Колісник Микола Анатолійович 2018 2
17456 Обгрунтування і розробка лабораторного стенду для штампування обкочуванням на базі електропривода вертикально-свердлильного верстата 2а-135 Штуць Андрій Анатолійович 2018 1
17455 Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств Коваль Тетяна Олегівна 2018 4
17454 «Менеджмент ефективності виробництва твердого біопалива в умовах енергетичної кризи» Ксьондз М.М. 2018 1
17449 Модернізація пробовідбірника зерна автоматичного для підприємств зберігання і переробки зернової продукції. розроблення механізму висування зонда Б. С. Павловський 2018 1
17448 Модернізація пробовідбірника зерна автоматичного для підприємств зберігання і переробки зернової продукції. розроблення механізму повороту Д. А. Осієвський 2018 1
17447 Дослідження технологічного процесу очищення коренеплодів в процесі збирання Решетник Олександр Васильович 2018 3
17446 Дослідження та обґрунтування технологічного процесу сепарації картопляного вороху Демчук Богдан Олегович 2018 3
17445 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів роторного просіювача подрібненої макухи Білявий Віталій Олексійович 2018 0
17444 Оцінка якості основної продукції бджільництва виробленої в умовах інтенсивного землеробства Іщук О.І. 2018 1
17443 Облікове та контрольне забезпечення формування та використання прибутку підприємства Сук Тетяна Павлівна 2018 1
17442 Аналіз ресурсного потенціалу і облік земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства Корнійчук Мирослава Вікторівна 2018 5
17441 Методологічні особливості виявлення та попередження помилок у фінансовій звітності Зощук Юлія Валеріївна 2018 3
17440 Аналітична оцінка логістичної діяльності і обліку витрат основного виду діяльності сільськогосподарського підприємства Вихованець Ганна Анатоліївна 2018 7
17439 Організаційно-методичні аспекти обліку доходів Шеремет Інна Олегівна 2018 6
17438 Дослідження способів плавлення ожеледі в розподільчих електричних мережах Явдик Віта Вікторівна 2018 1
17437 Дослідження роботи вітрової електростанції в системі електропостачання населеного пункту Котовський С. М. 2018 0
17436 Визначення залишкового ресурсу трансформаторів та автотрансформаторів в задачах оптимального керування режимами еес Гаврилюк Наталія Анатоліївна 2018 2
17435 Дослідження впливу електричних станцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії на параметри режиму електричних мереж Цимбалюк Іван Анатолійович 2018 1
17434 Компенсація реактивної потужності в електричних мережах з відновлювальними джерелами енергії Банашко Андрій Олександрович 2018 1
17433 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району Ю.Ю. Криницький 2018 7
17432 Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН м. Калинівка Калинівського району Д.О. Усатюк 2018 5
17431 Модернізація механізмів захоплення контейнерів. вдосконалення та аналіз механізмів для захоплення крупнотонажних контейнерів. комплексна магістерська робота Р.В. Лобода 2018 0
17430 Облік основних засобів та аналіз їх технічного стану Підвашецька Аліна Вікторівна 2018 15
17429 Екологічна ефективність очистки питної води вінницьким міськводоканалом Чернецька О.О. 2018 0
17428 Розвиток екологічно-сертифікованого виробництва на підприємствах АПК Колісник Я.В. 2018 6
17427 Оптимізація потоків реактивної потужності у розподільних електричних мережах Панасюк В'ячеслав Михайлович 2018 2
17426 Дослідження захисту асинхронних двигунів та його удосконалення Флорінський Роман Сергійович 2018 3
17425 Обгрунтування параметрів різьбових з’єднань елементів конструкції транспортних засобів Безвершук Роман Володимирович 2018 0
17424 Обґрунтування параметрів робочого органа для полосного глибокого обробітку ґрунту Гусак Вячеслав Сергійович 2018 0
17423 Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю реалізації продукції в системі управління підприємством Дещинська Ірина Петрівна 2018 1
17422 Примітки до річної фінансової звітності: методика складання та аналіз показників Захарчук Василь Юрійович 2018 251
17421 Організація та методика обліку формування та використання власного капіталу Бацюровська Вікторія Василівна 2018 18
17420 Облікове забезпечення та контроль доходів від реалізації продукції Щербатий Павло Миколайович 2018 4
17419 Облік та контроль капіталу сільськогосподарського підприємства Зелена Тетяна Юріївна 2018 3
17418 Оцінка якості лікарської сировини в умовах забруднення території Лісостепу правобережного важкими металами Сідлецький О.Ю. 2018 0
17417 Обґрунтування параметрів пневмомеханічного висівного апарата сівалки Панчишен С.В. 2018 2
17416 Обгрунтування параметрів робочого органа культиватора-рослиннопідживлювача Поштар О.П. 2018 0
17415 Обґрунтування технологічних параметрів вакуумної системи молочно-доїльного обладнання Юзько Олександр Васильович 2018 1
17414 Дослідження процесу переміщення молокоповітряної суміші в доїльному апараті Квасневський Олег Анатолійович 2018 2
17413 Дослідження та обґрунтування параметрів технічних засобів для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень Лободюк Віталій Миколайович 2018 3
17412 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів пелетератора макухи кормового призначення Приступ Юрій Павлович 2018 0
17411 Теоретико-методичні основи обліку та аудиту фінансових результатів від операційної діяльності Бойко Оксана Анатоліївна 2018 4
17410 Методика та організація обліку і аудиту поточних зобов`язань підприємства Захарчевна Тетяна Володимирівна 2018 7
17409 Організаційно-методичні аспекти обліку та аудиту формування і використання прибутку підприємства Шеремета Марина Сергіївна 2018 4
17408 Облік і аудит біологічних активів: теорія, методика і практика Блажко Аліна Миколаївна 2018 4
17407 Облік і аудит в управлінні витратами підприємства Блажко Микола Валентинович 2018 2
17406 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за скоростиглістю і зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Мандибура Богдан Петрович 2018 1
17405 Удосконалення технологічних прийомів вирощування пшениці ярої в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району Кириченко Ю.А. 2018 0
17404 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність зернової кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Б.В. Торохтій 2018 4
17403 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Ю.С. Душко 2018 4
17402 Фінансовий потенціал аграрного підприємства та його реалізація Коробчук Аліна Романівна 2018 17
17401 Банківське споживче кредитування населення та його розвиток в Україні Дзюбенко Анна Дмитрівна 2018 10
17400 Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку Кривулько Богдан Володимирович 2018 16
17399 Обгрунтування параметрів обладнання для виробництва солоду Коломейчук Юрій Олексійович 2018 2
17398 Аналіз якості та безпеки питної води в межах населеногоо пункту Лука-Мелешківська Довбня О.В. 2018 0
17397 «оптимізація технологічного процесу сепарації насіннєвих сумішей двомодульним робочим органом віброфрикційного сепаратора» Олійник Руслан Володимирович 2018 2
17396 Менеджмент ефективності вирощування енергетичних культур для виробництва біодизелю (за матеріалами ПСП «Савинецьке») Д. Б. Чванова 2018 8
17395 Дослідження технологічного процесу та робочих органів завантаження силосу в траншейні сховища Сєріков Андрій Вікторович 2018 2
17394 Дослідження конструктивно – технологічних параметрів пристрою для обрізки копит великої рогатої худоби Панченко Петро Іванович 2018 0
17393 Модернізація механізмів захоплення контейнерів. вдосконалення та аналіз механізмів для захоплення середньотонажних контейнерів. комплексна магістерська робота О.Ю. Костильов 2018 2
17392 Обґрунтування процесу подрібнення зернової продукції енергоощадним подрібнювачем Столяр Іван Васильович 2018 0
17391 Обґрунтування процесу подрібнення зернової продукції дробаркою з горизонтальним ротором Колодич Петро Михайлович 2018 1
17390 Обгрунтування параметрів транспортно-технологічного процесу на основі підвищення тягово-зчіпних властивостей автомобілів Сеник Тарас Олегович 2018 0
17389 Підвищення паливної економічності тракторів МТЗ 80-82 за рахунок використання водно-паливної суміші Пантелей Михайлo Сергійович 2018 0
17388 Обґрунтування методів діагностування дизельних двигунів за вібраційними параметрами Богуш Вячеслав Валерійович 2018 1
17387 Обгрунтування параметрів процесу впорскування та випаровування палива Балтовський Артем Анатолійович 2018 2
17386 Обгрунтування параметрів пристрою очищення відпрацьованих газів дизельного двигуна на основі використaння рідинного нейтралізатора Бевз Руслан Іванович 2018 0
17385 Модернізація приводу переміщення столу обробного центру 16ФСП з автоматичною заміною інструмента Осауленко Євгеній Сергійович 2018 0
17384 Удосконалення багатоцільової роботизованої технологічної системи Олішевський Артем Володимирович 2018 0
17383 Модернізація конструкції гідравлічного штабелера з електропідйомом Демчук Руслан Андрійович 2018 1
17382 Розробка автоматизованого виробничого модуля на базі токарно-револьверного верстата Бензелюк Ярослав Миколайович 2018 0
17381 Розробка способу технічного обслуговування карданних шарнірів тракторів john deere в післягарантійний період Цвігун Іван Русланович 2018 1
17380 Облікове забезпечення управління ціновою політикою підприємства Жук Анастасія Анатоліївна 2018 14
17379 Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком підприємства Ялина Ольга Олександрівна 2018 6
17378 Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту Семенюк Ірина Олександрівна 2018 10
17366 Дослідження систем обробки відпрацьованих газів автотранспортних засобів за віброакустичними параметрами Костик Богдан Сергійович 2018 0
17365 Дослідження широкосмугової системи освітлення рослин в захищеному грунті Рудий Роман Анатолійович 2018 2
17362 Облік та аналіз відтворення основних засобів підприємства Дзюба Тетяна Федорівна 2018 4
17361 Дослідження роботи шарнірно-гвинтових гнучких шнекових конвеєрів при транспортуванні сипких вантажів Ткаченко Сергій Володимирович 2018 0
17360 Дослідження процесу подрібнення зернової продукції установкою з ріжучими елементами Полянський М.М. 2018 0
17359 Дослідження роботи кулькових муфт вільного ходу в приводах машин Задорожний Петро Анатолійович 2018 0
17358 Обґрунтування параметрів молоткової дробарки з нециліндричним решетом Безсонова Анжела Олександрівна 2018 0
17357 Дослідження процесу самовідгвинчування різьбових з’єднань сільськогосподарської техніки Волинець Олег Олегович 2018 0
17356 Генотипні відмінності сортозразків звичайної за адаптивністю і пластичністю в умовах ВНАУ Танасієнко Юлія Андріївна 2018 0
17355 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю і скоростиглістю в умовах дослідного поля ВНАУ Ковальчук Максим Миколайович 2018 0
17354 Обгрунтування обладнаннядля автоматизованої станції діагностики автомобілів та дослідження якості її роботи Печінко Дмитро Олександрович 2018 1
17353 Облік та аналіз ренти: теорія та методика НОСАЧ Віталіна Сергіївна 2018 2
17352 Бухгалтерський облік і контроль товарів підприємства ЗАДОРОЖНА Ганна Петрівна 2018 7
17351 Бухгалтерський облік операцій зі створення та впровадження інноваційних банківських продуктів Проценко Інна Ростиславівна 2018 3
17350 Динаміка забруднення атмосферного повітря у м. Вінниці Поліщук О.В. 2018 7
17349 дослідження режимів роботи електропривода механізму підйому мостового крана з удосконаленням системи контролю роботи Хуторянець Дмитро Борисович 2018 2
17348 Обгрунтування методу діагностики стану кабельної мережі та алготитму усунення пошкоджень Гончарук Олександр Вікторович 2018 3
17347 Реконструкція систем енергопостачання 110/10 кВ з використанням методів компютерного моделювання Яковлєв Евген Валерійович 2018 2
17346 Дослідження процесу приготування взбитого бездріджевого тіста при виробництві хлібобулочних виробів Демченко Олександр Леонтійович 2018 0
17345 Облік і аналіз процесу постачання матеріальних цінностей Комар Лілія Валеріївна 2018 6
17344 Удосконалення конструкції гальмівної системи трактора Т-150К та дослідження деформації основних елементів гальм Мукоїд Микола Юрійович 2018 2
17343 Підвищення надійності гідроциліндрів зміцнених композитними матеріалами Підлубний Владислав Миколайович 2018 2
17342 Підвищення експлуатаційної надійності промислового компресорного обладнання Вусик Андрій Володимирович 2018 1
17341 Оптимізація процесів розбирання та складання вузлів машин Рибачок Володимир Вадимович 2018 0
17340 Обгрунтування параметрів вібровідцентрової машини для змішування кормів Волинець Євгеній Олександрович 2018 3
17339 Облікове забезпечення управління рентабельністю підприємства Лошак Андрій Миколайович 2018 29
17338 Соціальна політика підприємства та її облікове забезпечення Заїчко Ольга Сергіївна 2018 12
17337 Управління фінансово-економічною діяльністю підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Саливонківське») Мельник А.І. 2018 3
17336 Збутова політика підприємств та її облікове забезпечення Коба Катерина Сергіївна 2018 11
17335 Облікове забезпечення управління прибутком підприємства Вовк Лілія Володимирівна 2018 9
17334 Облікове забезпечення управління політикою збуту готової продукції(робіт, послуг) підприємства Андрусенко Вероніка Олександрівна 2018 10
17333 Обґрунтування режимних параметрів пресу для зневоднення високовологих кормів Клепач Ігор Анатолійович 2018 3
17332 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області Мрясова Е.А. 2018 5
17326 Облікове забезпечення управління виробничими запасами підприємства Григориця Наталія Миколаївна 2018 15
17325 Розробка заходів щодо покращення агроекологічного стану грунтів стов «малі крушлинці» вінницького району Малинка І.В. 2018 16
17323 Дослідження процесу сушіння яєчних продуктів в розпилювальній сушарці Огірчук Вадим Анатолійович 2018 0
17322 Дослідження процесу сушіння плодів чорної смородини у вакуум апараті з СВЧ енергопідведенням. Колесник Олексій Юрійович 2018 0
17321 Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин в умовах дослідного поля ВНАУ Драч І.В. 2018 4
17320 Вдосконалення мотивації праці персоналу підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Саливонківське») Громова А.С. 2018 5
17319 Вплив технологічних прийомів вирощування на кормову продуктивність сумішок однорічних бобово-злакових культур в умовах ТОВ «Мрія» Шаргородського району Кубаль Т.В. 2018 2
17318 Кормова продуктивність багаторічних бобово-злакових травостоїв залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Вінницької області Никитюк Я.І. 2018 0
17315 Формування урожайності зерна пшениці озимої та його якісних показників залежно від мінерального живлення в умовах дослідного поля ВНАУ О.М. Шпикуляк 2018 6
17314 Кормова продуктивність вівса та його сумішок з бобовими культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Лаврук С.В. 2018 1
17313 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність бобів кормових в умовах дослідного поля ВНАУ Колодійчук О.О. 2018 3
17312 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів качаноочисного апарата Ю.І. Печолат 2018 1
17311 розробка математичної моделі адаптивної системи гідроприводів садового гідробура В.Ю. Сосновський 2018 1
17310 розробка математичної моделі гідравлічного привода косарки для скошування сидератів В.О. Баранчук 2018 0
17309 Розробка математичної моделі руху насіння в сошнику удосконаленої конструкції сівалки М.А. Ковальчук 2018 0
17308 Система обліку та контролю витрат на оплату праці з метою їх оптимізації Саволюк Тетяна Василівна 2018 9
17307 «Формування ефективного стилю управління персоналом підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива»)» Березюк Т.В. 2018 9
17306 Дослідження процесу екстрагування в роторно- пульсаційному апараті. Грицан Павло Олександрович 2018 0
17305 Дослідження процесу обрушення насіння олійних культур в установках ударної дії. Голота Роман Вікторович 2018 0
17295 Дослідження процесу ультрафільтрації крохмалемісткої сировини в установці з гідродинамічними елементами Білоус Євгеній Олександрович 2018 2
17294 Моніторинг забруднення поверхневих вод річки Десна у СМТ Турбів Липовецького району Шмигіна О.І. 2018 4
17293 Облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства Забуранна Діана Русланівна 2018 10
17292 Формування продуктивності сортів сої залежно від інокуляції насіння та регуляторів росту рослин в умовах ПП «Стрілець» Шаргородського району Каменєва Алла Сергіївна 2018 6
17291 Вплив технічного стану обладнання на точність обробки деталей» Романюк Олексій Валерійович 2018 1
17290 Обгрунтування кінематичних параметрів начіпного механізму трактора хтз-17221 Швець Антон Юрійович 2018 0
17289 Обгрунтування параметрів борони для досходового догляду за посадками картоплі в умовах малих форм господарювання Скрипін Андрій Володимирович 2018 0
17288 Обгрунтування параметрів пристрою для скошування бадилля картоплі Блажко Микола Валентинович, Середа Леонід Павлович 2018 1
17271 Інтенсивність забруднення грунту важкими металами в межах сміттєзвалищ с. Гавришівка Вінницького району Капелістий М.М. 2018 3
17270 Дослідження процесу теплової обробки харчових продуктів Бондаренко Дмитро Святославович 2018 0
17269 Облік прав користування землями сільськогосподарського призначення Даниленко Інна Петрівна 2018 7
17268 Обгрунтування параметрів знаряддя для видалення бур'янів на плантаціях цукрових буряків Головань Олександр Васильович 2018 3
17247 Дослідження робочих параметрів м’ясорізальних вовчків Щербіна Сергій Олександрович 2018 0
17245 ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ СТРІЧКОВОГО НАВАНТАЖУВАЧА ЗЕРНА Чорній Вадим Віталійович 2018 0
16602 Методи управління на туристичному підприємстві та напрямки їх удосконалення Юрковська М.М. 2018 4
16594 Стратегія підвищення якості послуг у туристичному підприємстві Білоус О.Ю. 2018 4
16592 Методи управління на туристичному підприємстві та напрямки їх удосконалення Дімітрова З.А. 2018 3
16569 Проект лікувально-оздоровчого комплексу на 50 номерів у м. Трускавець Почверук Катерина Євгеніївна 2018 3
16568 Удосконалення управління капіталом підприємства апк (за матеріалами фг «вищеольчедаївське») Ферубко Г.В. 2018 4
16565 УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Григор"єва Ю.А. 2018 5
16560 Проект дитячого оздоровчого комплексу на 100 номерів у м.Херсоні Годований Д.О. 2018 3
16557 Проект готелю на 20 номерів у м. Вінниця Мартинюк В.В. 2018 7
16556 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ПП «агрофірма «батьківщина») Мазур А.Г., Сукманюк О.А. 2018 9
16555 Проект туристичного комплексу на 50 номерів у м. Тернопіль Янчук Ярослав Сергійович 2018 2
16554 «Проект апартамент - готелю на 50 номерів у м. Одеса» Пастух Наталія Андріївна 2018 0
16553 Організаційна структура управління туристичним підприємством та шляхи її удосконалення Геденач Ольга Петрівна 2018 4
16552 Проект готелю 3* при аеропорту на 50 номерів у м. Львів Шоломіцька І. А. 2018 0
16551 Процес управління туристичним підприємством та шляхи його удосконалення Першин М.В. 2018 2
16550 Проект будинку відпочинку на 50 номерів у м. Коломия Примчук Ярослав Олегович 2018 1
16549 Проект міні-готелю на 50 місць у м. Хмельницький Луцкевич Ю.О. 2018 0
16548 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м.Кам'янець Подільський Штойко Аліна Русланівна 2018 0
16544 Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах забезпечення екологічної безпеки регіонів (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Мазур Я.Р. 2018 4
16540 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Зельга О.О. 2018 4
16530 Проект готелю 3* ділового призначення на 100 номерів у м. Київ Кравчук Лілія Ігорівна 2018 0
16528 «Підвищення ефективності управлінської праці (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Панаскевич А.Ю. 2018 8
16527 Упрaвлiння реклaмнoю дiяльнiстю в туристичнoму пiдприємствi тa шляхи її удoскoнaлення (зa мaтерiaлaми тур aгенцiї «Вiнвiзa» м. Вiнниця) Шаловінська Діана Андріївна 2018 3
16526 Управління капіталом підприємств АПК Мушта О.А. 2018 27
16525 Формування мотиваційного механізму управління в сучасних умовах на туристичному підприємстві Зілінський Д.В. 2018 4
16524 Особливості управління виробництвав умовах акціонерної форми господарювання (за матеріалами пат «вінницький ожк») Мазур А.Г., Терлецький Д.О. 2018 10
16520 Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства в сучасних умовах Марач Г.А. 2018 6
16495 Управління господарською діяльністю туристичного підприємства та шляхи його удосконалення Кривенко С.П. 2018 2
16492 Шляхи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні (за матеріалами туристичної агенції «На канікули» м. Вінниця)”. Галунко Богдан Григорович 2018 0
16491 Управління внутрішнім середовищем туристичного підприємства та шляхи його вдосконалення (за матеріалами туристичного оператора «tui tour» м. вінниця) Гулеватий В.С. 2018 0
16490 Система маркетингових комунікацій туристичного підприємства та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичного оператора «укрвінтур» м. вінниця) Марченко І. В. 2018 0
16489 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств та ефективність його використання (за матеріалами СТОВ «Лан») Базюк А.В 2018 4
16478 Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом туристичного підприємства Бабій О.О. 2018 1
16477 Управління комерційною діяльністю підприємства АПК Бондар К.А. 2018 4
16475 Удосконалення системи мотивації праці працівників апарату управління (за матеріалами тов «агротехцентр») Кушнерчук С.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 0
16472 УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА АПК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПП «АГРОФІРМА «БАТЬКІВЩИНА») Мазур А.Г., Сукманюк Є.А. 2018 4
16467 Стратегічне управління туристичним підприємством Аркуша О.О. 2018 4
16463 Механізм державного регулювання підприємств туристичної індустрії в сучасних умовах та шляхи його удосконалення Ткаченко В.О. 2018 3
16447 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК Іщенко Олександра Анатоліївна 2018 2
16446 Проект готелю на 50 номерів у м. Одеса Ковальчук Олена Юріївна 2018 2
16444 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами (за матеріалами тов «Україна-т») Куліченко І.О. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) 2018 0
16443 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Рябошапко А.О. 2018 4
16442 Організаційно-правові засоби здійснення контрольного провадження в міграційнійсфері Терепа А.М. 2018 3
16441 Речові докази в кримінальному провадженні Гуменюк М.Ю. 2018 1
16440 Аналіз ринку біопалива Вінницької області Форостян Олександр Олександрович 2018 5
16439 Управління виробничими ресурсами аграрних підприємств (за матеріалами ПП «Валентина») Ткаченко Д.А. 2018 1
16438 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Бурдейна О.В. 2018 3
16437 Особливості формування трудової діяльності підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності Коваль А.Б. 2018 1
16433 Механізми розвитку завнішньоекономічної діяльності підприємств регіону Кушнір В.А. 2018 0
16429 Управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Ткачук В.В. 2018 5
16427 Ефективність діючих методів управління установою та напрями їх підвищення Боровик Вікторія Сергіївна 2018 4
16426 Управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Оськіна І.С. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 7
16398 Правове регулювання страхування сільського господарства Штельмах Ю.Г. 2018 5
16397 Впровадження інструментів pr в діяльність туристичного підприємства (за матеріалами туристичного оператора «мер-ка-ба» м. вінниця) Антонічева К.Ю. 2018 4
16395 Функціонально-вартісний аналіз у методології удосконалення управління підприємством Попіль Марина Валеріївна 2018 2
16394 «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприємствах (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Дмитренко Інні Анатоліївні 2018 3
16393 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м. Харків Гречанюк Ірина Олександрівна 2018 2
16391 Управління якістю послуг в туристичному підприємстві та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичної агенції «на канікули» м. вінниця) Недомовна Ю.В. 2018 4
16389 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні Дзісь О.Ю. 2018 7
16387 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання земельних ресурсів Бахмат В.В. 2018 3
16386 Правові засади використання, відтворення та охорони тваринного світу К.А. Томкова 2018 1
16382 Сучасний стан та шляхи удосконалення оплати праці в сільськогосподарських підприємствах ( за матеріалами СТОВ «Колос») Арсень К.О. 2018 6
16381 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Рогожук О.Є. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр., доц. Семененко В.В.) 2018 3
16380 Моделювання кадрової безпеки підприємства Ковбасюк Марина Володимирівна 2018 2
16379 Проект готелю у рекреаційній зоні 30 номерів у м. Яремча Шевкунова І.О. 2018 2
16378 Моделювання управління еколого-економічними процесами у розвитку систем Форостянко Інна Анатоліївна 2018 1
16377 Збалансування попиту і пропозиції цінами рівноваги Ходаковської Валентини Віталіївни 2018 3
16374 Моделювання обсягів випуску продукції методами нечіткої логіки Чердинцев Юрій Герасимович 2018 4
16372 Моделювання процесів реалізації будівельних проектів Швець Сергій Олексадрович 2018 0
16371 Дослідження економіко-математичної моделі організації рекламної компанії Слободяник Наталія Дмитрівна 2018 1
16369 Побудова моделей дослідження витрат виробництва Росла Віка Вікторівна 2018 0
16368 Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів підприємства Слободяник Ярослав Олександрович 2018 2
16367 Моделювання інфляції у перехідній економіці Соколян Артур Сергійович 2018 3
16357 Прогнозування результатів діяльності підприємства Сімакович Юлія Василівна 2018 1
16356 Управління маркетинговою діяльністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Козак Людмила 2018 1
16348 Розвиток інноваційних процесів у агропромисловому виробництві (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Красуляк Марія Петрівна 2018 3
16347 Проблеми розвитку регіональної інфраструктури туризму в Україні Підгурський Д. В. 2018 5
16346 Розвиток Інфраструктури туристичного ринку України Мовчан В. В. 2018 11
16340 Розробка стратегій управління підприємством Павленко О. С. 2018 11
16338 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич 2018 4
16337 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич 2018 2
16331 Кредиторська заборгованість: сутність та обліково-аналітичний аспект Нечмілова Альона Вікторівна 2018 20
16330 Господарсько-біологічна оцінка продуктивності сортів пшениці озимої в умовах дослідного поля Вінницького національного аграрного університету В.Ю. Мельничук 2018 5
16328 Моделювання механізму фінансової безпеки підприємства Виноградова Аліна Володимирівна 2018 1
16326 Економіко-математичне моделювання діяльності малого підприємства Михайлюк О.О. 2018 5
16323 Управління інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві та шляхи її вдосконалення Лемещук М.В. 2018 4
16322 Продуктивні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Штонда Максим Віталійович 2018 9
16316 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій» (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької Меклич Н.О. 2018 1
16313 Використання білково-вітамінної мінеральної добавки в годівлі свиней Соболєв Олександр Костянтинович. 2018 14
16312 Ефективність використання сучасної кормової добавки молодняку великої рогатої худоби до 6-ти місячного віку. Щуровська Олена Олександрівна 2018 1
16311 Дослідження впливу пробіотичного препарату на організм ранньовідлученого молодняку свиней Цвігун Олена Олександрівна 2018 0
16310 Дослідження впливу сучасних кормових добавок на якість молока піддослідних корів Колесник Галина Сергіївна 2018 2
16308 Продуктивність та обмін речовин ранньовідлученого молодняку кролів при згодовуванні бактеріального препарату. Мартинчева Ірина Анатоліївна 2018 0
16306 Перетравність поживних речовин відгодівельного молодняку кролів при згодовуванні бактеріального препарату Бабій Ганна Русланівна 2018 0
16305 Дослідження технологічних особливостей утримання шиншил та впливу препарату на якість хутра Кучерява М.Ф. 2018 4
16297 Моделювання ресурсного потенціалу підприємства Корнійчук Олександра Володимирівна 2018 2
16296 Оцінка інтенсивності забруднення навколишнього середовища за використання біогазу та традиційних видів енергоносіїв Прибила Б.В. 2018 2
16295 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від норм мінерального живлення на сірих лісових грунтах в умовах ТОВ Україна с. Якимівка Оратівського району Бугай С.О. 2018 1
16294 Шляхи оптимізації ефективності використання трудових ресурсів Беньковська Мирослава Олександрівна 2018 5
16293 Перероблена! маркетингове планування на підприємствах апк (за матеріалами СВК "Трудівник") Бондаренко В.М., Щолокова М.О. 2018 3
16292 Лісове господарство україни: перспективи, критерії та індикатори екологічно сталого ведення та економічно ефективного управління Суржикова Галина Володимирівна 2018 1
16291 Міжнародне співробітництво в галузі природоохоронної діяльності (на матеріалах Вінницької області) Гордош Ольга Володимирівна 2018 3
16290 Вплив згодовування бівлково – вітаміно- мінеральної добавки на якість продуктів забою свиней Б. П. Андрух 2018 6
16288 Управління та організація використання відходів сільського господарства на виробництво біопалива в аграрних підприємствах Комар І.О. 2018 1
16287 Проект конгрес готелю 5* на 50 номерів у м. Дніпро Грицик С.О. 2018 2
16286 Методологія та організація контролінгу на підприємстві Буньківська Марія Олександрівна 2018 2
16285 Трудовий договір з державним службовцем Сорока Альона Сергіївна 2018 2
16284 Правове забезпечення діяльності нотаріату в Україні Продан Павло Миколайович 2018 1
16283 Договір про повну матеріальну відповідальність у трудовому праві Гнатюк Юлія Василівна 2018 1
16282 Підвищення екологічних показників транспортних засобів при використанні альтернативних видів палива Ільніцький Павло Романович 2018 3
16281 Шлюбний договір як форма правового регулювання шлюбних відносин Юрчишина Олена Миколаївна 2018 3
16280 Обґрунтування параметрів машин для різання баштанних ягід на цукати Швець О.О. 2018 2
16279 Правові засади діяльності муніципальної поліції Британ Андрій Андрійович 2018 0
16278 Облікова політика в системі оподаткування підприємства Гуменюк Надія Олександрівна 2018 16
16277 Обґрунтування параметрів дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь Кецкало Володимир Анатолійович 2018 12
16276 «Інтенсивність забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення Хмільницького району залишковими кількостями пестицидів» Бевз Н.Ю. 2018 4
16275 «Вплив територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця» на екологічний стан атмосферного повітря в межах м. Вінниця» Плахотнюк О.С. 2018 1
16273 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Марущак М.О. 2018 2
16271 Обгрунтування розсадного способу вирощування солодкого перцю в умовах СТОВ «Поділля» тиврвського району Шумер А.А. 2018 0
16270 Дослідження екологічної ситуації на території Вінницького району та розробка заходів щодо її поліпшення Яропуд М.О. 2018 8
16269 Обгрунтування параметрів обладнання для подрібнення м’якоті кісточкових плодів Шевчук Олег Васильович 2018 0
16268 Дослідження факторів зовнішнього середовища в процесі стратегічного управління туристичним підприємством Куржос Г.С. 2018 8
16267 Управління персоналом та вдосконалення організації праці на туристичному підприємстві Червінська С.Л. 2018 10
16266 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність буряків цукрових в умовах ФГ «Гичак Я.К.» Крижопільського району Гичак Я.К. 2018 2
16265 Показники якості свинини при згодовуванні білково- вітамінно- мінеральної добавки інтермікс Я. В. Нагорняк 2018 6
16264 Облік, контроль та економічний аналіз зобов’язань підприємства Лахман Олена Володимирівна 2018 9
16262 Оцінка інтенсивності забруднення медоносних угідь важкими металами в умовах Тиврівського району Костюк С.Т. 2018 1
16261 Облікове забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств Любуня Юліана Олегівна 2018 14
16260 Облікове забезпечення упавління власним капіталом підприємства Яценко Інеса Костянтинівна 2018 4
16259 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів коренезбиральної машини Мітрофанов Олег Вілевич 2018 2
16258 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гороху в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Байрак 2018 9
16257 Обґрунтування режимних параметрів штифтового млина для виробництва кісткового борошна Щербатюк Віталій Павлович 2018 0
16256 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ФГ «Бабій П.П.» Крижопільського району Бабій Ю.П. 2018 7
16255 Вплив мінеральних добрив на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах ФГ «Василишен В.М.» Крижопільського району Василишен В.М. 2018 1
16251 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Краснова О.А. 2018 2
16250 Удосконалення управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу ( за матеріалами ТОВ «Україна -Т») Ровний В.О. 2018 6
16249 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми комбінованого сошника зернової сівалки Цвик Олександр Сергійович 2018 4
16248 Дослідження технологічного процесу висіву насіння пневматичним висівним апаратом просапної сівалки Гарматюк Михайло Валерійович 2018 11
16247 Продуктивність курчат-бройлерів за використання у годівлі кормової добавки «кроноцид – л лактат»» Бойчук Вадим Петрович 2018 16
16246 Облік та контроль товарно-матеріальних цінностей: організація та методика Андреєва Жанна Андріївна 2018 6
16245 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ТОВ «Україна Агропром» Херсонської області Павленко С.Г. 2018 3
16244 Обгрунтування параметрів обладнання для передпосівної обробки насіння овочевих культур Походай М.В. 2018 2
16243 Дослідження роботи машини для очищення зерна сільськогосподарських культур Скрипник М.В. 2018 3
16242 Обгрунтування форми і параметрів виконавчого органу змішувача сипких мас Орлік В.В. 2018 0
16237 Обгрунтування параметрів пристрою для розрізання рулонів сінажу Байдюк Віктор Володимирович 2018 1
16236 Обгрунтування технологічного процесу та параметрів робочих органів картоплесаджалки з порційним внесенням добрив» Новіцький Денис Володимирович 2018 0
16235 Судово-економічна експертиза та методичні основи її проведення Муляр Вероніка Олександрівна 2018 2
16234 Дослідження процесу віброрешітної пневматичної сепарації зернових сумішей Гордієнко Іван Анатолійович 2018 0
16233 Обгрунтування параметрів і режимів роботи теркового пристрою для насінних трав Клименко Ігор Олегович 2018 2
16232 Облік та аналіз витрат виробництва сільськогосподарських підприємств Головіна Аліна Миколаївна 2018 6
16231 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ярого ячменю в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району С.Ф. Кузьомський 2018 3
16229 Підвищення експлуатаційних властивостей дизельних палив в умовах автотранспортних господарств Антонюк Володимир Віталійович 2018 6
16228 Порівняльна продуктивність сортів картоплі іноземної селекції в умовах ФГ «Ольвія» с. Сопин Погребищенського р-ну Миронова Г.В. (Мамалига В.С.) 2018 1
16227 Обґрунтування параметрів і режимів роботи культиватора при збиранні картоплі Богуш Микола Анатолійович 2018 1
16226 Дослідження роботи доїльного апарату з пневматичним розподільником потоків Заблоцький Віталій Вікторович 2018 1
16224 Дослідження процесу звукопоглинання в глушниках тракторів Дзюбенко Микола Миколайович 2018 0
16223 Розробка математичної моделі гідравлічного привода вантажопідйомного пристрою сільськогосподарського призначення Ковальчук Б.В. 2018 5
16219 Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів люцерни в умовах дослідного поля ІК та СГ Поділля НААН Козлов І.О. 2018 1
16218 Формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Басараба Світлана Анатоліївна 2018 4
16217 Людський капітал у системі екологізації виробництва (на матеріалах ПП агрофірма «Батьківщина») Олійник Л.С. 2018 9
16216 Розробка автоматизованого важільного пробовідбірника зерна для зерноприймальних пунктів та силовий аналіз його роботи Магістерська робота Добрянський О. С. 2018 2
16215 Модернізація лінії подачі заготовок для тіста до відстійної шафи. удосконалення мукопосипки та розроблення математичної моделі її привода комплексна магістерська робота Попик Б. В. 2018 1
16211 Модернізація лінії подачі заготовок для тіста до відстійної шафи. удосконалення відвідного конвеєра та розроблення математичної моделі його привода комплексна магістерська робота Бабич В. І. 2018 0
16204 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на продуктивність озимого ріпаку в умовах ТОВ СП «Нібулон» філії «Хмільник» Москаленко А.М., Мазур В.А. 2018 6
16177 Дослідження робочих параметрів шнекового екструдера для виробництва комбікормів Білик Володимир Степанович 2018 2
16173 Розробка математичної моделі об’ємного гідропривода трансмісії гусеничного трактора Семчук Є.В. 2018 1
16172 Облікове забезпечення стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприємств Рабцун К.О. 2018 4
16171 Обґрунтування форми молотків для збільшення ефективності роботи зернових дробарок Олійник Микола Іванович 2018 1
16140 Організація облікового забезпечення управління збутовою діяльністю підприємства аграрного сектора економіки Синенко О.В. 2018 11
16133 Теоретичні та практичні аспекти організації бухгалтерського обліку переробки сільськогосподарської продукції Козачок Альона Віталіївна 2018 6
16131 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів екструдера для виробництва екструдованих кормів з сої та зерносумішей Тартачний І.О. 2018 0
16112 Організаційно-методичні аспекти внутрішньогосподарського контролю підприємства Сорока Б.Л. 2018 4
16062 Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві та шляхи його удосконалення Кожухар Р.С. 2018 11
16057 Дослідження параметрів надійності деталей системи мащення двигуна д-240 та розробка методів їх підвищення» Каліновський Ростислав Ігорович 2018 1
16034 Прийоми підвищення продуктивності бобів кормових в умовах дослідного поля ВНАУ Кудинський О.М. 2018 4
16011 Обгрунтування робочих параметрів фрезерної машини для обробітку грунту в пристовбурних зонах плодових насаджень Білик Віталій Володимирович 2018 6
16009 Обгрунтування параметрів граблів з керованими граблинами Ільченко Олександр Миколайович 2018 3
16005 Обґрунтування технічних параметрів вузлів тертя з метою збільшення довговічності Швець Сергій Ігорович 2018 1
16004 Підвищення ефективності використaння aвтотранспортних засобів при перевезені зерна Михайленко Максим Петрович 2018 1
16001 Удосконалення конструкції головки дизельного двигуна Д-240 та дослідження його характеристик при роботі на біопаливі Уманець Денис Дмитрович 2018 1
15998 Вдосконалення конструкції нагнітатільного клапана та дослідження характеристик насоса при роботі дизеля д-240 на біопаливі Климчук Богдан Валентинович 2018 0
15948 Економічний розвиток екосистем в Україні Повидало М.В. 2018 6
15947 Обгрунтування параметрів зубової борони Торохтій Олег Васильович 2018 0
15946 Облік та аналіз оборотних активів Цвіра Людмила Василівна 2018 5
15907 Облік і контроль основних засобів в системі управління суб’єктами господарювання Віннік Юлія Юріївна 2018 19
15906 Обгрунтування параметрів нерегульованих гідронасосів транспортних засобів Русенко Микола Миколайович 2018 1
15905 Особливості обліку та оподаткування оплати праці працівників на сільськогосподарських підприємствах Олійник Катерина Миколаївна 2018 12
15904 «підвищення зносостійкості і надійності деталей вузлів тертя ланцюгових передач шляхом вдосконалення технології їх виготовлення» Сварник Олег Анатолійович 2018 0
15903 Облікове забезпечення управління земельними ресурсами в сільскогосподарському підприємстві Заболотчук Аліна Віталіївна 2018 24
15893 Екологічний стан поверхневих вод села малі крушлинці внаслідок сільськогосподарської діяльності Мельник Т.М. 2018 4
15892 Розробка і обгрунтування параметрів гілко-зрізного агрегату для детальної обрізки плодових дерев» Красвітній Артем Миколайович 2018 0
15890 Інтенсивність росту поросят за використання у комбікормах змішанолігандного комплексу купруму Малярик У.М. 2018 4
15889 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» НААН України, с. Корделівка Калинівського району Руднік П.І. 2018 5
15888 Облікова політика в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств Подоліна Аліна Олександрівна 2018 12
15887 Ефективність зниження забруднення грунтів важкими металами за органічного виробництва на прикладі ФГ «Дзялів», с. Кам’яногірка Жмеринського району О.В.Шерстка 2018 6
15886 Екологічний стан урбанізованих територій Вінниччини та шляхи його покращення А.В. Дудар 2018 3
15885 Екологічний стан медоносних угідь та перспективи виробництва органічної продукції бджільництва в умовах центрального Лісостепу України В.О. Гимбель 2018 3
15884 Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів комбінованого ґрунтообробного агрегату Савчук Василь Анатолійович 2018 3
15883 Дослідження процесу та обґрунтування параметрів висівного апарата зернової сівалки. Шейнін Василь Євгенійович. 2018 4
15882 «Вплив паратипових факторів на сиропридатність молока» Вітязь Анна Олександрівна 2018 5
15881 Вплив елементів технології на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ Корделівське НААН України, с. Корделівка Калинівського району Чемерис Ю.С. 2018 5
15880 Обґрунтування параметрів конструкції чизельного плуга А.С. Горбатюк 2018 5
15879 обґрунтування параметрів конструкції просапного культиватора М.О. Філіпов 2018 0
15878 Розробка математичної моделі гідравлічного привода розкидача мінеральних добрив О.В. Олійник 2018 5
15877 Особливості забруднення снігу у м.вінниці залежно від антропогенного навантаження Тимчик А.М. 2018 0
15876 Обгрунтування параметрів універсальних шарнірів приводних валів транспортних засобів Любарський Іван Анатолійович 2018 0
15875 Обгрунтування параметрів шліцьових зєднань приводних валів транспортних засобів Любарський Віталій Анатолійович 2018 1
15874 Облік та аналіз грошових коштів та їх еквівалентів: теорія і практика ЗАКОРЧЕВСЬКА Наталія Володимирівна 2018 15
15873 Оптимізація параметрів процесу подрібнення зерна та кормових добавок Панасюк Олександр Ярославович 2018 0
15872 Вплив інтенсивного землеробства на якість концентрованих кормів та м’яса сільськогосподарської птиці В.Л. Бурковська 2018 0
15871 Якість питної води та заходи щодо її підвищення в умовах м.Вінниці Ю.М. Бригадира 2018 12
15870 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів соняшнику в умовах ДП ДГ «Корделівське» НААН України с. Корделівка Калинівського району Педос Р.М. 2018 4
15869 Дослідження конструктивно-технологічної схеми мобільного роздавача кормів Чулий Віктор Євгенійович 2018 2
15868 Дослідження експлуатаційно-технологічних параметрів машинного агрегату для фермерських господарств Похитась Анатолій Анатолійович 2018 0
15867 Пристрій для деформації зміцнення деталей сільськогосподарських машин Мацанюк Олександр Миколайович 2018 0
15866 Підвищення ефективності дослідження роботи привода приймального конвеєра буртоукладника Іванов Олександр Віталійович 2018 0
15865 Сучасне завантажувальне обладнання в автоматизованому виробництві Федьков О.М. 2018 0
15864 Вплив різних систем обробітку ґрунту на біоенергетичну ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах Хмільницької філії ПРАТ “Зернопродукт МХП”, с. Воронівці Хмільницького району Борсук О.О. 2018 4
15863 Вплив різних систем обробітку ґрунту на біоенергетичну ефективність вирощування соняшнику в умовах СТОВ “Агро-Кряж” Могилів-Подільського району Македон О.В. 2018 4
15858 Обґрунтування параметрів запобіжних кульових муфт для покращення роботи сільськогосподарської техніки Коваль Олександр Миколайович 2018 2
15857 Інтенсивність накопичення важких металів у придорожніх смугах залежно від інтенсивності руху автотранспорту на околицях м. вінниці Бєлодєдов В.О. 2018 3
15856 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора Капустюк Олександр Васильович 2018 2
15855 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора Капустюк Олександр Васильович 2018 0
15854 Удосконалення технології ремонту гільз циліндрів автомобільних двигунів високотемпературним зміцненням Мордванюк Сергій Анатолійович 2018 1
15853 Дослідження енергозберігаючих технічних засобів для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату в тваринницьких приміщеннях Овчарчук Дмитро Петрович 2018 2
15852 Аналіз використання та облік земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Беліченко Юлія Тарасівна 2018 18
15851 Механізм впровадження системи менеджменту якості на підприємствах АПК Кочергіна О.Ю. 2018 9
15850 Обґрунтування параметрів плодозбиральної установки для використання в умовах фермерських господарств Вітюк Михайло Іванович 2018 1
15792 Облікове забезпечення управління екологічною безпекою підприємства аграрного сектору економіки Атаман Вероніка Валентинівна 2018 10
15780 Облікова оцінка очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень: стан та перспективи удосконалення на підприємствах аграрного сектора економіки Кульчицька Вікторія Володимирівна 2018 5
15748 Облік і контроль трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства Бігас Марина Альбертівна 2018 12
15747 Облік та аудит витрат виробництва продукції рослинництва сільськогосподарського підприємства Краснюк Олеся Миколаївна 2018 33
15375 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств Марченко А.В. 2018 20
15374 Вплив бактеріального препарату на структури травного тракту молодняку ВРХ Н.А. Святенко 2018 15
15373 Ефективність згодовування нової кормової добавки молодняку кролів та її вплив на якість отриманої продукції О.О. РУДИК 2018 11
15368 Ефективність згодовування бактеріального препарату відгодівельному молодняку кролів О.О. Халаїм 2018 8
15367 Вплив нового кормового фактора на продуктивність молодняку свиней А.О. Козінська 2018 10
15366 Особливості формування мотивації трудової діяльності на підприємствах АПК» (за матеріалами ПП «Агрофірма Батьківщина») Чабан О.В. 2018 16
15365 Функція управлінських працівників по інформаційному забезпеченню Нідзельський Б.Ю. 2018 8
15364 Економіко-математичне моделювання виробництва фермерських господарств Кушпіта Олександр Олексійович 2018 9
15363 Удосконалення управління ризиками при здійсненні експортно-імпортних операцій Козловський М. Ю. 2018 12
15362 Системи підтримки прийняття рішень багатопродуктових задач управління запасами Коляденко Олександр Леонідович 2018 23
15361 Вивчення впливу стресостійкості та дії кормового стресу на молочну продуктивність і якість молока в умовах промислового виробництва Мордванюк І. 2018 7
15359 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ТОВ «Агропідприємство «Грузьке») Левандовський Н. В. 2018 23
15353 «Управління відтворенням основних засобів аграрних підприємств» (за матеріалами АП НВП «Візит») Войнаревич О. М. 2018 11
15352 Економічний аналіз у системі прогнозування та прийняття управлінських рішень Резедент Павло Сергійович 2018 18
15351 Дослідження впливу пробіотика на продуктивність та органолептичні показники кролятини В.С. Мазур 2018 15
15349 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарському підприємстві (за матеріалами стов «авангард» ) Сідак Д.О. 2018 18
15348 Теоретико-правові засади адвокатури в Україні А.В. Булгакова 2018 8
15347 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах (за матеріалами стов «авангард» ) Баландюк В.І. 2018 12
15342 Технологія вирощування товарної риби згідно режиму в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко М.О. 2018 6
15341 Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко В.М. 2018 8
15340 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні БВМД Кіщук Руслана Іванівна 2018 17
15339 Фізико-хімічні показники м'язової тканини свиней при згодовуванні преміксів Кухніцька Аліна Русланівна 2018 15
15338 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління підприємством Апуневич Ігор Петрович 2018 12
15337 Аналіз економічної ефективності інвестиційного проекту енергозберігаючих технологій Асауленко Ян Миколайович 2018 11
15336 Інформаційно-аналітична система оцінки ефективності енергозберігаючих технологій Гуляк Сергій Геннадійович 2018 14
15335 Управління ризиками інвестиційного проекту енергозберігаючих технологій Сандригось Олександра Сергіївна 2018 10
15334 Управління формуванням капіталу виробничих підприємств (за матеріалами пп «агрофірма батьківщина» Дзюба Л.І., Мазур А.Г. 2018 22
15333 Підвищення надійності та ефективності енергозабезпечення переробного підприємства в апк Дземчик Віктор Васильович 2018 5
15332 Технологія вирощування цьоголіток в ставках на території рожнятівської сільської ради томашпільського району Лущак Д.Л. 2018 5
15331 Удосконалення технології вирощування рибопосадкового матеріалу в дсрп «тульчинський рибцех» прат «сп «вінницярибгосп» Цимбалюк Т.І. 2018 7
15330 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки (за матеріалами пат «вінницький олійножировий комбінат» Юзьков Костянтин Іванович 2018 25
15329 Цивільно-правове регулювання права фізичної особи на власне зображення Морозов Валентин Сергійович 2018 8
15328 Забійні та фізико-хімічні показники якості свинини при згодовуванні БВМД Новодворська Інна Володимирівна. 2018 15
15327 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону Волинець Д.В. 2018 4
15326 Управління конкурентоспроможністю підприємства суб’єкта ЗЕД Алєксєєнко О.В. 2018 2
15325 Гроші як об’єкти цивільних прав Степанюк І 2018 6
15324 Право комунальної власності Сергієнко М.В. 2018 5
15323 Становлення та розвиток прав жінки в Україні Янченко Ю 2018 6
15322 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах Посвятенко Т.С. 2018 15
15321 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней. Шеревера Катерина Володимирівна. 2018 8
15320 Дослідження режимів роботи електродвигунів та удосконалення систем захисту Швець Андрій Миколайович 2018 4
15319 Конституційно-правовий статус особи Стебло Ярослав Валентинович 2018 7
15318 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки на показники якості туш свиней Павлик Н.М. 2018 6
15317 Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції в сільськогосподарському виробництві ОЛІЙНИК Костянтин Петрович 2018 12
15316 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Русавський О.М. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) 2018 8
15315 Організаційно-економічні засади місцевого самоврядування в Україні з врахуванням досвіду зарубіжних країн (за матеріалами об’єднаної територіальної громади с. джулинка) Здорик В.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 7
15314 Економіко-математичне моделювання комплексної оцінки фінансового стану Хіміч Денис Васильович 2018 10
15313 Стан рефінансування комерційних банків Реверчук А. 2018 14
15312 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Васильківський Вадим Анатолійович 2018 4
15311 Вивчення технології виробництва товарної риби в полікультурі в умовах сільської ради Самчики. Духневич М. О. 2018 6
15310 Дослідження впливу щільності посадки риби в полікультурі на рибопродуктивність в КП "Добробут" Немирівського району Капітанська І.В. 2018 4
15309 Ефективність вирощування маточних насаджень яблуні за різних способів стимулювання коренеутворення в лісостепу правобережного Котоній М.В. 2018 4
15308 Вивчення видового та чисельного складу шкідників гороху та розробка методів регулювання їх чисельності в умовах ДП « Ялтушківської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків НААНУ» Кушнір А.В. 2018 0
15307 Прогнозування розвитку ринку альтернативних джерел енегії Захарчук Віталій Васильович 2018 10
15306 Оцінювання стану повітряних ліній 10-0,4 кВ та оптимізація ремонтно – відновлювальних робіт Олійник Андрій Ігорович 2018 2
15305 Обгрунтування створення спеціального рибного господарства на базі “Сандракського водосховища ” з використанням рибопосадкового матеріалу Кабалик Р.П. 2018 3
15304 Інтенсифікація процесу сушіння насіння гарбуза на конвективному сушильному стенді Патрашку Олександр Федорович 2018 193
15303 Облікове забезпечення оренди основних засобів в управлінні підприємством: стан, проблеми та шляхи його вдосконалення ШПИЛЬЧУК Ольга Володимирівна 2018 15
15302 Дослідження впливу механічних коливань на інтенсифікацію тепломасообміних процесів Меліховський Сергій Валентинович 2018 3
15301 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів двогвинтового пресу для зневоднення високовологих кормів Маламура Олександр Миколайович 2018 3
15300 Дослідження процесу сушіння високовологого насіння баштанних культур Карплюк Богдан Сергійович 2018 3
15299 Розробка технологічного процесу вирощування товарної риби в ДСРП «Бершадськийрибцех» Алексанич Віталій Васильович 2018 7
15298 Обґрунтування вибору параметрів сес з урахуванням конструкційних особливостей механізму стеження Кубай А.О. 2018 2
15297 Формування та розвиток організаційної культури підприємства ( за матеріалами ТОВ «Подільський край») Мельник В.В. 2018 9
15296 Соціально-екологічний моніторинг захворюваності населення Вінницького району Шияновська Л.С. 2018 5
15295 Оцінка технології вирощування риби в полікультурі в ТОВ “Світоч” Іллінецького району Віхренко В’ячеслав Сергійович 2018 3
15294 Виборча система україни як конституційно-правовий інститут Маліновський К.Ю. 2018 9
15293 Одержання якісного посадкового матеріалу суниці за використання адаптивних елементів технології в умовах відкритого грунту Лісостепу правобережного Моргунський О.С. 2018 3
15292 Особливості технології вирощування малини в умовах лісостепу правобережного Лучук О.П. 2018 8
15290 Менеджмент еколого-економічної ефективності використання відходів сільського господарства на виробництво біогазу Кучерявий М.М. 2018 8
15289 Прогнозування надходження митних платежів до державного бюджету Свентух Юлія Юріївна 2018 11
15288 Прогнозування фінансового стану підприємства в кризових умовах Глухенький Олександр Сергійович 2018 9
15287 Вплив вапнування ґрунту, інокуляції та мікродобрив на формування елементів продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник Олександр Юрійович 2018 5
15286 Контроль чисельності шкідників і хвороб цукрових буряків в умовах Уладово-Люлинецької Дослідно-Селекційної станції, Калинівського району, Вінницької області Жучковська Я.Л. 2018 3
15285 Правові засади формування та раціонального використання національної екологічної мережі України Л.В. Залевська 2018 6
15284 Продуктивна дія корму при вирощуванні різновікових груп осетрових Черняхівська А.М. 2018 3
15283 Продуктивність курчат-бройлерів за уведення в раціон препарату кормового біокаталізаторного повноферментного з активаторами Авраменко Вікторія Вікторівна 2018 13
15281 Прогнозування фіскальних ефектів адміністрування податків в україні Глухенька Аліна Олександрівна 2018 6
15280 Парето-ефективність у виробництві Ковальчук Петро Петрович 2018 5
15279 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції Підкапка Д.М. 2018 7
15278 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки Варганов Д.О. 2018 7
15277 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання молочно-товарної ферми Люшня Олександр Віталійович 2018 3
15276 Обгрунтування і розробка систем електротехнічного обладнання овочесховища Глядько Сергій Васильович 2018 2
15275 Обгрунтування процесу стимуляції насіння тепличних культур низько енергетичною обробкою нвч випромінюванням Габінський Олександр Олександрович 2018 3
15268 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами СТОВ «Авангард») Ковальчук О.В 2018 13
15267 Забезпечення соціального захисту працівників підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Пшонка О.С. (Керівник дипломної роботи, к.п.н., доц. Тодосійчук В.Л.) 2018 3
15266 Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів Власова Д. 2018 5
15258 Екологічна оцінка води річки Соб в межах Гайсинського району та розробка заходів щодо поліпшення якості поверхневих вод Король Т.В. 2018 7
15257 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами "Козятинхліб") Бараболя Т.А., Мазур А.Г. 2018 16
15256 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств регіону та ефективність його використання (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Семененко С.О. 2018 2
15255 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Молчанюк Ю.О. 2018 4
15254 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами ТОВ "Тульчинм’ясо") Мазур А.Г., Сотніченко М.В. 2018 7
15253 «Яєчна продуктивність курок за дії перпарату кормового біокаталізаторного» Бігунець Оксана Миколаївна 2018 6
15252 Обгрунтування процесу віброобробки заморожених напівфабрикатів Рябоконь Віталій Миколайович 2018 3
15251 Токсикологічна оцінка стану грунтів в межах зелених насаджень м. Вінниці Мартич Р.В. 2018 11
15250 Оптимізація збору, сортування та утилізації скла в умовах м. Вінниці Марінюк О.І. 2018 2
15249 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. 2018 5
15248 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. 2018 5
15247 Дослідження впливу розосереджених джерел енергії наякість електропостачання в локальних електричних системах Мусійчук Олександр Олексійович 2018 2
15246 Обґрунтування системи охолодження турбо та гідро генераторів Мазур Андрій Тарасович 2018 2
15245 Дослідження однофазних замикань на землю в мережах електропостачання агропромислового комплексу Прокопович Дмитро Владиславович 2018 2
15244 Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів в ТОВ «Літинський м’ясокомбінат». Крючков Максим Едуардович 2018 5
15243 Обґрунтування параметрів сепаруючого пристрою для очистки грубих стеблових кормів Третяк Іван Петрович 2018 3
15242 Контроль основних шкідників і хвороб озимої пшениці в умовах ФГ «Врожайне» Вотик В.О. 2018 7
15241 Якість свинини при згодовуванні білково-вітамінно-мінеральної добавки Колташ Олександр Андрійович 2018 5
15240 Юридична відповідальність суддів в україні та країнах європейського союзу: порівняльно-правовий аналіз Колісник В.С. 2018 3
15239 «Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників адміністративної служби підприємства» (за матеріалами АП НВП «Візит») Осадчук О.О. 2018 5
15238 Морфолого-біологічні особливості вирощування Callistephus chinensis на території біостаціонару ВНАУ Стеблюк М.М., керівник: Черняк В.М. 2018 6
15237 Вплив удобрення на біоенергетичну продуктивність зерна кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Зюзько Олена Миронівна 2018 4
15236 Вплив позакореневих підживлень на формування урожайності ячменю ярого в умовах ПАТ «Дружба ВМ» Тульчинського району Собко В.С. 2018 4
15229 Обгрунтування і розробка електромеханічного приводу віброзмішувача Гладунчик А.М. 2018 2
15228 Обгрунтування і розробка параметрів електромагнітного приводу лоткової вібросушаки Бурковський І.С. 2018 2
15224 Підвищення ефективності процесу сушіння зерна в багатокамерній сушарці Поп’як Олександр Геннадійович 2018 4
15223 Дослідження процесу подрібнення фаршу в емульсітаторі Самойленко Володимир Миколайович 2018 2
15222 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах Петрук Н.В. 2018 36
15221 Біолого–господарське обґрунтування розведення риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Білоус М.Д. 2018 12
15220 Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій системі україни Плаксієнко Н.О. 2018 2
15219 Прибуток комерційного банку: джерела формування та напрями використання Пастухова Ірина 2018 2
15218 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Ковальчук А.В. 2018 7
15217 Ефективність вирощування товарної риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Кушнір В.В. 2018 4
15216 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур Самошевський Вадим Дмитрович 2018 2
15215 Розрахунки з підприємницької діяльності на підприємствах аграрного сектора економіки: організаційний та обліковий аспект Поліщук Віта Віталіївна 2018 8
15214 Біоенергетична ефективність вирощування гливи звичайної на солом’яному субстраті з використанням біопрепаратів в умовах закритого ґрунту Вінницького НАУ Білоножко О.С. 2018 21
15213 Вплив елементів технології на продуктивність моркви у відкритому ґрунті ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Рильський С.О. 2018 5
15212 Проектування технологічного оснащення машинобудівного виробництва з використанням інформаційних технологій Бондар Владислав Вікторович 2018 4
15211 Оцінка вихідного матеріалу тритикале озимого для селекції на стійкість до найбільш шкодочинних хвороб в умовах дослідного поля Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Солоненко М.В. 2018 2
15210 Особливості обліку та удосконалення розрахунків за виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємствах ПОРОХНЯ Вікторія Олегівна 2018 2941
15209 Особливості застосування біопрепаратів під час вирощування столового буряка в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Чемериська В.М. 2018 11
15208 банківська система: забезпечення стабілізації та підвищення надійності Лінькова В.В. 2018 17
15205 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого висівного апарату Ступко Сергій Васильович 2018 4
15204 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого висівного апарату Ступко Сергій Васильович 2018 6
15193 Формування врожаю буряка столового залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М.О. 2018 9
15191 Вплив строків сівби на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Яковенко А.В. 2018 23
15189 Вплив сорту та схеми розміщення на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Кунденко Ю.М. 2018 32
15188 Вплив стимуляторів росту на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Черкес О.А. 2018 3
15187 Формування врожаю патисона залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Черкес Ю.А. 2018 37
15186 Правова охорона атмосферного повітря Л.А. Савчук 2018 20
15185 Оптимізація впливу деяких біопрепаратів за вирощування солодкого перцю в умовах відкритого грунту вінницької області Ю.О. Ковальчук 2018 3
15179 Дослідження фітомаси надгрунтового покриву урботериторій міста Вінниці на вміст важких металів Букієвська В.В 2018 11
15164 Використання препарату кормового біокаталізаторного з активатором у годівлі курок-несучок Ванчура Олена Олександрівна 2018 4
15163 Ефективність використання ферментного препарату «Ксилолад» у годівлі м’ясних перепелів Марценюк Альона Віталіївна 2018 5
15162 Формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Білецький Тарас Дмитрович 2018 9
15161 Особливості формування та обліку власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм Арсенюк Аліна Вікторівна 2018 22
15160 Облік та контроль нематеріальних активів підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід СІТАРСЬКИЙ Владислав Сергійович 2018 17
15159 Обгрунтування робочих параметрів процесу пастеризації молока Корнійчук Сергій Валерійович 2018 5
15158 Екологічна оцінка впливу ТОВ «Іллінецький цукровий завод» на стан поверхневих вод р.Соб Глушицька Т.М. 2018 43
15157 Розробка заходів щодо зниження забруднення води річки Рось в межах Погребищенського району Безклейний В.С, 2018 3
15155 Розвиток системи мотивції персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами СТОВ "Злагода") Ленчук Н.В. 2018 19
15153 Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування) ( за матеріалами Студенянської сільської ради) Левченко Д.М. 2018 6
15152 Управління фінансовими ресурсами підприємств АПК (за матеріалами ПП "Агрофірма Батьківщина") Ренгач Л.О. 2018 23
15150 Наукові основи декоративної флористики у світі, Україні, перспективи використання Галенко О.В., керівник: Черняк В. М. 2018 4
15149 Оцінка стану та продуктивності сортів верби ламкої в умовах Вінниччини Ярова М.М., керівник: Нейко І.С. 2018 2
15148 Біолого-екологічні особливості видів та культиварів роду Thuja L. в озелененні міста Вінниця» Коваль Ю.В., керівник: Черняк В.М. 2018 5
15147 Використання генетичних ознак м’ясної продуктивності молодняку великої рогатої худоби та її енергетична цінність Гончар Л.А. 2018 5
15146 Дослідження процесу подрібнення зернової сировини вібродисковою дробаркою Дерман Роман Олександрович 2018 6
15144 Господарсько-біологічне оцінювання гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Ольга» с. Стадниця Вінницького району В.О.Кирилюк 2018 3
15143 Господарсько-біологічна оцінка гібридів ріпаку озимого в умовах ТОВ «Ольга» с. Стадниця Вінницького району М.Р. Васильков 2018 2
15135 Екологічна експертиза стану поверхневих вод Вишенських озер в межах міста Вінниця та розробка заходів щодо їх покращення Томкова К.А. 2018 13
15134 Організаційно-методичні аспекти управлінського обліку: міжнародний досвід та практика застосування в Україні Цимбалюк Назарій Олександрович 2018 10
15133 Обґрунтування параметрів робочих органів коренезбиральної машини Черкевич Олександр Васильович 2018 4
15132 Обгрунтування параметрів і режимів роботи устаткування для сортування картоплі Кириляк Юрій Олександрович 2018 4
15131 Біоенергетична ефективність вирощування огірка шпалерним способом у відкритому грунті Вінницької області Сухопара А.А. 2018 4
15130 Пiдвищeння eфeктивноcтi процecу cушiння зeрнa в бaгaтокaмeрнiй cушaрцi Попяк О.Г. 2018 3
15129 Види трудових договорів та особливості їх укладення В.Ю. Кристинчук 2018 6
15128 Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників П.П. Бойко 2018 277
15127 Оцінка використання в озелененні Вінниччини квітково-декоративних видів роду Antirrhinum L Масовець Я.В., керівник: Прокопчук В.М. 2018 4
15126 Перспективи використання в озелененні Поділля квітниково-декоративних видів роду Penstemon Schmidel. Шкидкий П.А., керівник: Прокопчук В.М. 2018 3
15125 Перспективи використання в озелененні Поділля квітниково-декоративних видів роду Penstemon Schmidel. Шкидкий П.А., керівник: Прокопчук В.М. 2018 3
15124 «Оцінка стану та проект заходів щодо відновлення алеї лип по вул. Соборна м. Вінниця» Крохмаль А. В. 2018 5
15123 Таксономічні, біолого-екологічні особливості видів альпійських рослин на кам’янистій гірці ВНАУ, їх збереження та охорона Настич З.Л., керівник: Черняк В.М. 2018 4
15122 Управління фінансовими ресурсами підприємства АПК (на матеріалах ПП «Агрофірма Батьківщина») Сторожук Олена Леонідівна 2018 26
15121 Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи Насталенко Яна Віталіївна 2018 13
15120 Вплив гетерозису при вирощуванні рибопосадкового матеріалу в ПРаТ пк «Поділля» смт. Крижопіль Армашула Інна Олександрівна 2018 7
15119 Управління фінансовими ризиками в банківській системі Чернюк О.М. 2018 13
15079 Обгрунтування параметрів і режимів роботи голчатої борони Дончевський Вадим Володимирович 2018 7
15076 Дипломна робота "Оцінка впливу ПАТ «ДТЕК Західенерго» «Ладижинська ТЕС» на стан атмосферного повітря м. Ладижин» Тарасюк Н.М. 2018 20
15075 Інтенсифікація процесу екстрагування за допомогою низькочастотних коливань при виробництві екстрактів чаю Чернецький В.В. 2018 3
15062 Обгрунтування і розробка грозозахисту сільськогосподарських будівель Марчук Таїсія Михайлівна 2018 4
15056 Оптимізація структури активів підприємства Каціман С.О. 2018 5
15055 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від агротехнічних заходів її вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Пулькіна А.А. 2018 7
15054 Залучення коштів комерційними банками:інструменти та оцінка Тітов Д. 2018 19
15053 Управління наповненням місцевого бюджету на напрями його удосконалення Цепла Т. 2018 10
15049 Дипломна робота на тему: "Розробка технології отримання спредів з використанням рослинних олій" Юзва Н.В. 2018 18
15048 Дослідження процесу подрібнення зерна Данилюк Олег Олександрович 2018 2
15047 Шляхи підвищення кормової продуктивності гібридів кукурудзи на силос в умовах Уладово – Люлинецької дослідної станції Калинівського району Горобець А.І. 2018 5
15046 Формування ефективної системи трудових відносин на підприємстві Сироветник С. 2018 3
15045 Продуктивна дія білково-вітамінно-мінеральної добавки з пробіотиком при вирощуванні молодняку свиней Сорошкін Олексій Михайлович 2018 13
15044 Шляхи покращення кормової бази при вирощуванні товарної риби в ПРаТ ПК «ПОДІЛЛЯ» Крижопільського району Армашула Ю.О. 2018 12
15043 Ефективність вирощування цьоголіток з використанням хлорели в ТОВ «Магнолія» с. Іванівці Барського району Куявська В.В. 2018 3
15042 Використання представників родини Кипарисові при озелененні території біостаціонару ВНАУ Бровченко О.Д., керівник: Бондар А.О 2018 3
15041 Еколого-біологічні особливості формування зелених насаджень рекреаційної зони м. Вінниці Франчук Т.В., керівник: Бондар А.О 2018 4
15040 Проект озеленення демонстраційної ділянки паркової зони ВНАУ Ессе А.О., керівник: Прокопчук В.М. 2018 6
15039 Проект благоустрою та озеленення території Калинівського технологічного технікуму міста Калинівка Вінницької області Сівоплясов О.В., керівник: Василевський О.Г. 2018 4
15038 Проект озеленення та благоустрою території Джуринської СЗШ І-ІІІ ст. Шаргородського району Вінницької області Туз М.А., керівник: Василевський О.Г. 2018 4745
15037 Управління дебіторською заборгованістю підприємства та напрями оптимізації її структури Розвадівський В.Л. 2018 11
15036 Корпоративне управління в практичній діяльності вітчизняних банківських установ Барда Л.В. 2018 9
15035 Контролінг в банку: необхідність та особливості функціонування Кісик А.О. 2018 33
15032 Дослідження технології розведення равлика (helix aspersa maxima) у Лісостеповій зоні України Полякова О.І. 2018 7
15031 Дослідження технології вирощування товарної риби у ФОП «Чугу А.М.» с. Івча Літинського району Затишняк І.М. 2018 6
15030 Новітні методи відтворення веслоноса (polyodon spathula) в ТОВ РГ «Меркурій» с. Пултівці Вінницького району Асафат І.В. 2018 11
15029 Шляхи покращення виробництва товарної риби в ПП «Дружба народів» Шлапак Н.І. 2018 5
15028 Проект благоустрою та озеленення центральної площі м. Іллінці Сахненко В.М., керівник: Бондар А.О. 2018 4
15027 Особливості вирощування декоративного посадкового матеріалу на прикладі Турбівсь