The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Дипломні роботи, проекти

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27532 Гігієнічна оцінка умов виробництва товарного молока Гарачук Дмитро Леонідович 2020 12
27531 Удосконалення продуктивності овець м’ясного напрямку в умовах фермерського господарства Смірнова Ірина Миколаївна 2020 3
27530 Дослідження і удосконалення технології сирів з чедеризацією і плавленням маси Бортник Оксана Олексіївна 2020 5
27528 Розробка технології та рецептури кисломолочних напоїв збагачених рослинними інградієнтами Кочетков Олександр Артемович 2020 5
27514 Управління маркетинговою діяльністю підприємств апк Пацерук М.С. 2020 10
27513 Технологія вирощування кларієвого сома в умовах замкнутого водопостачання в ФГДП "Коростенський рибгосп" Тодоровський Денис Ігорович 2020 6
27512 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів робочих органів агрегату для обробітку ґрунту Цехместрук Святослав Валерійович 2020 13
27497 Обґрунтування конструктивних параметрів картоплесаджалки Перепечай Андрій Володимирович 2020 9
27493 Адміністративно-правові засади пробації в Україні Панімаш В'ячеслав Володимирович 2020 4
27492 Адміністративно-правові засади забезпечення кібербезпеки в Україні Гоменюк Микола Павлович 2020 5
27490 Формування професійної компетентності посадових осіб органу місцевого самоврядування Бондарцов Є.Ю. 2020 5
27476 Обґрунтування параметрів процесу сушіння ріпаку Крупський В.В. 2020 4
27475 Дослідження ферментативного препарату на показники продуктивності равлика (helix asersa maxima) в фоп «антонов» м. вінниця Чорнопищук В.В. 2020 6
27474 Оцінка та обґрунтування використання оцінки корів української чорно-рябої молочної породи за виробничими типами Ковтонюк Микола Іванович 2020 5
27473 Дослідження динаміки формування м’ясної продуктивності надремонтного молодняку за різних умов утримання Гавенко Оксана Ярославівна 2020 7
27472 Розробка технології та рецептури молочного десерту з лікувально-профілактичними властивостями Марченко 2020 4
27471 Розробка технології та рецептури м'якого сиру функціонального призначення Завіруха Павло Геннадійович 2020 7
27470 Розробка технології та рецептури десерту молочного збагаченого рослинними мікронутрієнтами Зеленько Владислав Олександрович 2020 6
27459 Проект міні-готелю на 26 місць М.НЕМИРІВ Письменюк Ярослав Олегович 2020 7
27458 Проєкт курортного готелю на 50 номерів у м. Полтава Блоріна Анастасія Юріївна 2020 11
27457 Проєкт еко-готелю на 20 номерів у передмісті» Бабієць В.О. 2020 9
27456 Регулювання чисельності бур'янів у посівах озимої пшениці в умовах ТОВ «Агропром -2008» с. Чепелівка, Красилівського району, Хмельницької області» Турчин А. А. 2020 5
27423 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса качок на базі ПСП «Перемога» Томашпільського району Гасюк Лілія Василівна 2020 4
27420 Проектування готелю 4 * на 52 номери в рекреаційній зоні Подмогільна Альона Андріївна 2020 8
27418 Вплив ферментного препарату «Кемзайм» на відгодівельні та забійні показники свиней у ДПДГ «Корделівське» ІК НААН України Гулівата М.Ю. 2020 3
27417 Удосконалення технології заготівлі і використання кормів та вплив рівня годівлі на молочну продуктивність корів ПрАТ «Племзавод «Літинський» Шиндерук А.М. 2020 6
27413 Інтенсифікація процесу сепарації зернового матеріалу в стаціонарних зерноочисних агрегатах Байдюк Володимир Вікторович 2020 7
27412 Облік і аудит процесу реалізації на підприємстві Лавріненко Михайло Михайлович 2020 9
27410 Дослідження роботи двороторного вакуумного насоса доїльної установки Решетнік Т.В. 2020 5
27409 Обґрунтування і розробка електроприводу коливань робочого органу вібросепаратора Красюк Д.О. 2020 6
27408 Продуктивність равлика (Helix Aspersa Maxima) при згодовуванні лізинометіонінової добавки в ФОП «Антонов" м. Вінниця Ковальчук М.П. 2020 9
27407 Оцінка стану нектаропилконосного конвеєру бджіл в умовах лісостепу правобережного Міщенко Б 2020 5
27404 Розробка плану селекційно-племінної роботи молочної ферми ТОВ «Азорель» Немирівського району Губін І.А. 2020 3
27402 Розробка технології низьколактозного десерту на основі сироватки Куян Роман Віталійович 2020 3
27401 Розробка проекту цеху з виробництва ікри форелі Фарисей В. В. 2020 9
27400 Продуктивність дволіток коропа при згодовуванні кормової добавки «біо-мос» в господарстві тов стов «іва» вінницького району В.І. Савченко 2020 6
27399 Аналіз впливу роботи біогазових установок на функціонування розподільної електричної мережі Баранський Петро Олегович 2020 4
27398 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору Грудіна Наталя Володимирівна 2020 5
27397 Особливості зміни характеру лактаційних кривих у корів молочних порід французької селекції Мельник В.А. 2020 4
27396 Моделювання стратегічного фінансового розвитку підприємства Шевчук В.В. 2020 6
27395 Моделювання стратегічного фінансового розвитку підприємства Шевчук В.В. 2020 6
27394 Економіко-математичні моделі та методи прогнозування процесів реалізації продукції підприємства Войтович Н.Ю. 2020 4
27393 Імітаційні моделі прийняття багатокритеріальних рішень в економіці та підприємництві Козлов П. І. 2020 6
27392 Моделі і методи прогнозування змін фінансового стану підприємства Бойко Максим Петрович 2020 5
27391 «Розробка технології вершкового масла збагаченого рослинними компонентами» Павлівська Ганна Василівна 2020 8
27390 Розробка технології та рецептури кисломолочних напоїв з використанням пребіотиків Рудковська Інна Анатоліївна 2020 6
27389 Розробка технології та рецептури йогурту з лікувально-профілактичними властивостями Христич Анастасія Віталіївна 2020 6
27388 . Розробка технологічного проекту виробництва м'яса гусей в умовах СГК «Воля» Старосинявського району Хмельницької області Безносюк Юлія А. 2020 5
27387 Економічна ефективність використання ультрасексованої сперми при вирощуванні поголів’я дійних корів Гайдаєнко Андрій Сергійович 2020 4
27386 Розробка технології кисломолочного напою підвищеної харчової цінності Гончарук Людмила Федорівна 2020 4
27385 Облік і контроль готової продукції та товарів : теорія, методика, практика Лучко Костянтин Сергійович 2020 7
27384 Поділ влади: конституційно-правові засади Загребельна Ірина Василівна 2020 6
27383 Облік фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Онищенко Сергій Анатолійович 2020 15
27357 Дослідження умов вирощування молодняку великої рогатої худоби за різних способів утримання Голодний Олександр Сергійович 2020 5
27356 Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса великої рогатої худоби при згодовуванні мінерально-вітамінної добавки «зоовіт-плюс» Француз О.І. 2020 4
27355 Формування інфраструктурного забезпечення розвитку аграрного підприємства Усенко О.В. 2020 5
27354 Підвищення ефективності використання вібраційних технологічних машин Бабич М.В. 2020 2
27353 Управління ефективністю виробництва аграрних підприємств (за матеріалами НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету) Добровольська А.М. 2020 8
27352 Удосконалення окремих елементів технології вирощування сої в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКЦБ НААНУ Калинівського району Ю.Л. Романчук 2020 7
27351 Формування продуктивності люпину білого залежно від передпосівної обробки насіння біологічними препаратами в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.М. Нікітчук 2020 3
27350 Аналіз та порівняльна сортооцінка колекції хризантеми садової (Chrysanthemum morifolium) на базі ботанічного саду «Поділля» ВНАУ С.М. Зябченко 2020 5
27349 Санітарно-гігієнічна оцінка умов виробництва товарного молока КРИЖАНІВСЬКИЙ Ян Петрович 2020 7
27348 Вдосконалення елементів технології виробництва яловичини за використання діючої тваринницької будівлі Мазур Олександр Миколайович 2020 4
27347 Дослідження різних видів маститу у молочної залози високопродуктивних корів Мотричук В.О. 2020 3
27346 Облік операцій з оренди та їх відображення у звітності Слободянюк Вікторія Олександрівна 2020 5
27345 Розробка технології кисломолочного сиру для дитячого харчування Климко Денис Віталійович 2020 7
27344 Мінливість етологічних показників у корів залежно від віку Войціцький Олександр Валентинович 2020 4
27308 Рибничо-біологічне обґрунтування до проекту комплексного використан-ня ставу при вирощуванні риби та гусей. Скорогляд Мирослав Олександрович. 2020 6
27307 Підвищення ефективності діючих методів управління організацією (за матеріалами Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи) Шафранська Л.А. 2020 3
27306 Стан поверхневих вод річки південний буг в межах міста вінниця Щебетюк О.Р. 2020 4
27305 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування (за матеріалами Ямпільської районної ради) Плахотна Галина Пилипівна 2020 6
27303 Агроекологічна оцінка стану грунтів в умовах тов «куриловецьке і к» жмеринського району Чорний А.В. 2020 4
27302 Оцінка якості питної води підземних джерел водопостачання в межах м. Вінниця Якимчак Н. В. 2020 3
27301 Дослідження процесу фрезерного обробітку ґрунту з обходом кущів у фундучних садах Кохановський Дмитро Іванович 2020 3
27300 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів дискового робочого органу для обробітку грунту Берт В’ячеслав Олегович 2020 7
27299 Підвищення ефективності процесу заготівлі сінажу в рулонах упакованих в плівку Прядкін Максим Олександрович 2020 3
27298 Облік та внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці Гринь Ольга Сергіївна 2020 8
27297 Методи і моделі системи виробничого менеджменту підприємства Рябець Владислав Вікторович 2020 4
27294 Дослідження особливостей компенсації реактивної потужності електричної мережі за допомогою синхронних генераторів Бобрик Єгор Васильович 2020 2
27293 Продуктивність та гематологічні показники у перепелів мʼясної породи за використання халатного комплексу міді» Малярик Вадим Віталійович 2020 4
27292 Управління активами і пасивами підприємства Дячинський А. 2020 9
27291 Управління активами і пасивами підприємства Дячинський А. 2020 6
27290 Управління фінансовим потенціалом підприємства АПК Беспала М.А. 2020 6
27289 Формування урожайності та якості зерна сортів ячменю ярого залежно від елементів системи удобрення в умовах ФГ «Куманівецьке» Козятинського району І.І. Коваленко 2020 8
27288 Формування урожайності та якості насіння гібридів соняшнику залежно від доз мінеральних добрив в умовах ФГ «Мельниківське» Немирівського району М.В. Костельнюк 2020 8
27287 Формування кормової продуктивності бобово-злакових агрофітоценозів залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах ТОВ «АГРО-ЗДОБУТОК» Вінницького району Я.О. Маляренко 2020 3
27286 Продуктивний потенціал сортів пшениці озимої залежно від попередника в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК ЦБ НААНУ Калинівського району В.М. Майданюк 2020 5
27285 Ефективність елементів біологізації технології вирощування пшениці озимої в умовах СГ «Дружба МТС» с. Уланів Хмільницького району Слободянюк Б.О. 2020 5
27284 Розробка технології кисломолочного продукту з використанням пропіоновокислих бактерій Підлісний Вадим Андрійович 2020 3
27283 Ефективність економічних та адміністративних методів управління у підприємстві та напрями її підвищення Косташенко О.В. 2020 4
27282 Дослідження та розробка технології згущеного молока з додаванням рослинних жирів Грушецька Н.В. 2020 3
27281 Процес ремонту основних засобів та його облікове забезпечення Березовська Анна Анатоліївна 2020 4
27280 Управління стратегічним потенціалом підприємтв АПК Вдовиченко К.О. 2020 9
27279 Моніторинг якості питної води та підвищення її безпеки в умовах м. Вінниця Марков І.І. 2020 4
27278 Розробка проекту цеху з виробництва ікри осетра російського Д.С. Болгов 2020 2
27277 Облік біологічних активів: теорія, методика, практика Горпинюк О.О. 2020 6
27276 Зоогігієнічна оцінка утримання сухостійних корів в стійловий період Дідух Олеся Олегівна 2020 3
27275 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи машин для обробітку ґрунту в садах Савчук Вадим Михайлович 2020 10
27274 Моніторинг забруднення важкими металами зернової продукції та розробка способів підвищення її якості на прикладі ПП «Володимир» с. Шершні Тиврівського району Моцпан О.С. 2020 3
27273 Формування стратегії управління в аграрних підприємствах Сіренко Інна В’ячеславівна 2020 6
27270 Агроекологічна оцінка ґрунтів та зниження антропогенного впливу на інтенсивність забруднення їх важкими металами в умовах НДГ «Агрономічне» Вінницького району Білик О.В. 2020 9
27266 Вдосконалення технології вирощування ремонтних телиць в умовах ПРАТ «зернопродукт МХП» Сологуб Олег Сергійович 2020 3
27263 Екологічні особливості шкідників лісових екосистем Вінниччини Євдокімова Т.В. 2020 5
27257 Фінансове забезпечення розвитку підприємств апк Коняхіна К.Б. 2020 9
27256 Вплив технологічних процесів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФГ «Мельниківське» с. Мельниківці Немирівського району Панасюк О.А. 2020 6
27255 Підвищення ефективності роботи системи електропостачання підприємства «Вінницязерносервіс» Новак Артем Вікторович 2020 4
27253 Дослідження режимів роботи системи електропостачання ПАТ «Володарка» з перспективним зростанням потужностей підприємства Гаєвик Артем Геннадійович 2020 5
27252 Обґрунтування конструктивних параметрів пристрою сепарації малогабаритного картоплезбирального комбайна Білан Віталій Васильович 2020 7
27251 Управління ресурсним потенціалом аграрного підприємства Мацюк Л.В. 2020 7
27245 Екологічний стан поверхневих вод річки Згар в межах смт. Літин Іванік М.О. 2020 6
27244 Сучасна модель місцевого самоврядування в україні та шляхи її вдосконалення з врахуванням досвіду зарубіжних країн М.Ю. Нєстєрова 2020 3
27243 Бальнеологічний потенціал України та шляхи його ефективного використання Вербецький Олександр Вікторович 2020 7
27242 Фінансове забезпечення капітальних інвестицій підприємства АПК Колосовська В.В. 2020 10
27241 Управління конкурентоспроможністю ланцюгів постачання сільськогосподарського підприємства Кекель З.В. 2020 5
27240 Дослідження впливу санітарно-гігієнічних умов утримання корів української чорно-рябої молочної породи на їх продуктивність Дідух Ярослав Ігорович 2020 3
27239 Адаптація систем роздільного способу сортування відходів в умовах Теплицького району Бондаренко М.І. 2020 8
27238 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність кукурудзи в умовах ФГ «Юрченко - Н» с. Великі Крушлинці Вінницького району Юрченко Ю.О. 2020 10
27237 Управління системою збуту аграрного підприємства Околіта С. В. 2020 8
27222 Формування організаційно-економічного механізму відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств Поліщук В.В. 2020 5
27220 «Дослідження причин втрат активної енергії в електричних мережах комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та розроблення заходів з їх зниження» Левко Роман Вікторович 2020 3
27218 Підвищення ефективності енерговикористання на ВКФ «ROSHEN» Зозуля Сергій Васильович 2020 4
27216 Особливості несиметричних пошкоджень високовольтних мереж Коршманюк Денис Анатолійович 2020 2
27215 Облікове забезпечення управління запасами підприємства Вощінова Діана Олексіївна 2020 14
27171 Вплив пребіотичного препарату «міколад» на молочну продуктивність корів симентальської породи Кульчицька Л.М. 2020 6
27170 Обгрунтування технологічних прийомів вирощування ярої пшениці в умовах СТОВ «Промінь» с. Суслівці Летичівського району Хмельницької області О.М. Вуйко 2020 5
27169 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи на зерно в умовах ТОВ «Зернятко-Південне» с. Попелюхи Піщанського району В.В. Поштар 2020 4
27168 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на урожайність зерна кукурудзи в умовах СФГ «Світанок» с. Довгополівка Тиврівського району О. В. Яблочнюк 2020 4
27167 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гібридів соняшнику в умовах ТОВ «Нібулон» с. Широка Гребля Хмільницького району О.В. Покойовий 2020 4
27164 Дослідження якості кисломолочного напою з використанням пробіотичних заквасок Когут Олександра Вікторівна 2020 3
27163 Ефективність застосування позакореневих підживлень на насіннєву продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Агрофірма Забарська» смт. Смоліне Кіровоградської області Доровік Оксана 2020 8
27162 Реінжиніринг у бізнес-процесах підприємства Розпутний Богдан Олександрович 2020 5
27161 «Вплив густоти стояння на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН України м. Калинівка Калинівського району» Сломінська 2020 5
27160 Економічний потенціал підприємства та його аудитрська оцінка Турчак Ярослав Васильович 2020 11
27159 Облікове забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Рижук Юлія Олександрівна 2020 8
27158 Продуктивність, забійні та гематологічні показники курчат-бройлерів за використання кормової добавки «Біосевен». Венгер Марина Олександрівна. 2020 5
27157 Дослідження впливу щільності посадки при вирощуванні товарного коропа в фг «вир» с. зозів липовецького району Шевчук Богдан Володимирович 2020 6
27156 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за технологічністю в умовах СТОВ «Матейків Інвест Агро» Барського району Гутік А.С. 2020 3
27155 Управлінські засади інфраструктурного забезпечення розвитку ринку агропромислової продукції Запорожчук М.Р. 2020 9
27154 Обґрунтування конструктивних та режимних параметрів молоткової дробарки Майстер О.В. 2020 6
27153 Дослідження процесу пакування харчових продуктів в картонній упаковці Шафрановський Сергій Віталійович 2020 3
27152 Еколого-біологічні особливості збереження зубра європейського (Bison bonasus) на Вінниччині Паращук Ю. 2020 5
27151 Оцінка потужності нектаро-пилкової бази лісових угідь та її вплив на продуктивність бджолиних сімей куценко М.І. 2020 3
27150 Удосконалення технологічних прийомів вирощування ріпаку озимого в умовах ФГ «Петришин» с. Воскодавинці Красилівського району Хмельницької област Петришин Ю.П., Поліщук М.І. 2020 5
27149 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність кукурудзи в умовах ФГ «Петришин» с. Воскодавинці Красилівського району Хмельницької області Петришин Л.М., Поліщук М.І. 2020 5
27148 Обгрунтування участі громадськості у процесах формування та реалізації державної політики Попович С.О. 2020 3
27147 Механізм формування доходів місцевих бюджетів та напрями його удосконалення Буряк І.П. 2020 5
27146 Формування ефективної системи трудових відносин в організації (за матеріалами Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи) Ісаєв Сергій Володимирович 2020 3
27145 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування Фурман В.Д. 2020 7
27144 Планування соціально-економічного розвитку регіону Брацлавський В.Л. 2020 6
27143 Порівняльна оцінка сортів сої за елементами структури врожаю в умовах СФГ “Світанок” Тиврівського району В.Б. Федюк 2020 5
27142 Порівняльна оцінка сортів сої за технологічністю і урожайністю в умовах ПСП «Поділля Агро» Літинського району Вішталюк О. І. 2020 3
27141 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю в умовах ТОВ СП «Нібулон» Хмільницького району Баліцький П. В. 2020 6
27140 Дослідження процесу розколювання шкаралупи волоського горіха Майданюк Максим Віталійович 2020 5
27139 Методологічні аспекти використання фрактальної геометрії в моделюванні економічних систем Оверчук І. О. 2020 4
27138 Контроль чисельності шкодливих об’єктів у посівах соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Жовмір М.В. 2020 21
27137 Вплив технологічних процесів вирощування насіннєвої продуктивності озимого ріпаку в умовах СТОВ «Агрокряж» групи МХП с. Яришів Могилів-Подільського району Василинич Є. 2020 1
27136 Математичні моделі аналізу та вибору інноваційно-інвестиційних проектів Лись М.С. 2020 88
27130 Аналіз фінансового стану сільськогосподарських підприємств Маньківський Юрій Романович 2020 14
27129 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства Гижко К.В. 2020 9
27128 Обґрунтування параметрів процесу зневоложення насіння баштанних культур. Андрущенко Д.В. 2020 3
27127 Дослідження ефективності використання «бовілакту» у годівлі молодняку свиней на дорощуванні Кобильчеко Т.О. 2020 3
27126 Вплив симбіотичного препарату «пробіол» на збереженість та молочність підсисних свиноматок А.О. Цуркан 2020 5
27125 Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення в умовах ПАТ «Дашківці» с. Дашківці Літинського району Гавриш М.Р. 2020 6
27124 Ефективність застосування позакореневи підживлень технології вирощування пшениці озимої в умовах ТОВ «Урожай» с. Біляни Чернівецького району В.П. Павловський 2020 2
27119 Управління кадровим потенціалом підприємства Мельничук С.О. 2020 3
27118 Механізм управління діяльністю в умовах корпоративних інформаційних систем Голуб Ярослав Володимирович 2020 8
27117 Вплив згодовування кормової добавки Bacillus Licheniformis на продуктивність кролів Стеблинський Віталій Миколайович 2020 6
27116 Продуктивність та забійні показники кролів за дії кормової добавки Субалін Гончарук Андрій Сергійович 2020 6
27115 Формування продуктивності пшениці озимої від оптимізації окремих елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Грантінвестагро» Іллінецького району В.М. Зеленський 2020 12
27114 Формування продуктивності посівів пшениці озимої залежно від оптимізації системи удобрення в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК ЦБ НААНУ Калинівського району Р.В. Росновський 2020 5
27113 Дослідження інерційного стенду для випробування гальмівних систем Мельник Олександр Валерійович 2020 3
27112 Дослідження ефективності електрозабезпечення ПАТ «МАЯК» з розробленням енергоощадних заходів Савін В’ячеслав В’ячеславович 2020 2
27111 Корпоративна етика як інструмент сучасного управління підприємством (за матеріалами ТОВ «Фірма «Авіценна») Полєвода Ю. В. 2020 3
27110 Вплив удобрення на врожайні показники пшениці озимої в умовах ТОВ «Декоплант» Літинського району О.В. Джеджула 2020 5
27109 Агроекологічна оцінка стану ґрунтів у межах населеного пункту Буша Ямпільського району Барібан О.Л. 2020 4
27108 Созологічні аспекти збереження раритетних видів рослин на території природного заповідника «Медобори» Стадник В.С. 2020 1
27107 Розробка екологічної технології вирощування товарної риби в тов "агрофірма злагода" с. новоживотів оратівського району Чирва Ростислав Олександрович 2020 7
27106 Формування врожаю буряка столового залежно від сорту та застосування водоутримуючих гранул в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ М. А. Ісаков 2020 2
27105 Організаційно-методичні аспекти внутрішньогоспо-дарського контролю підприємства Олексієнко Наталія Володимирівна 2020 2
27104 «Розробка технології геродієтичного напою на основі молочної сироватки» Гадомська О.О. 2020 1
27103 Агроекологічна оцінка стану ґрунтів в умовах ФГ «Мордванюк В. Н.» с. Городківка Крижопільського району Назарук Б.В. 2020 2
27102 Облік і контроль необоротних активів сільськогосподарських підприємств Віхров Олег Анатолійович 2020 4
27100 Обґрунтування процесу виробництва екструдованого корму для риби Редько В.М. 2020 3
27099 Підвищення ефективності імпортної діяльності підприємства тов «марафет хоум» Березовська Тетяна Федорівна 2020 5
27098 Мінливість факторіальної залежності рівня продуктивності корів від лактації Ковеня О.Ю. 2020 1
27097 Сучасний стан алейних насаджень липи широколистої та клена гостролистого у місті Вінниця Н.О. Климнюк, З.М. Юрків 2020 1
27096 Перспективи використання хвойних порід у озелененні міста Вінниця О.М. Беглий, З.М. Юрків 2020 2
27095 Аналіз стану та формового різноманіття клена гостролистого в умовах м. Вінниця Б.В. Яцина, І.С. Нейко 2020 1
27094 Ефективність застосування водоутримуючих гранул за вирощування кабачка в умовах дослідного поля ВНАУ Д. А. Зубов 2020 2
27093 Реконструкція території парку «Веселка» в Шевченківському районі м. Києва Мачушенко С. А. 2020 2
27092 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів і режимів роботи грунтообробних машин Федчишин Роман Леонідович 2020 6
27091 Обгрунтування конструктивних параметрів лущильної машини Жиганюк Вадим Олександрович 2020 4
27090 Оптимізація окремих елементів технології вирощування гороху посівного в умовах ТОВ «СХК Вінницька Промислова група» м. Немирів Немирівського району О.О. Марчук 2020 1
27089 Ефективність технологічних прийомів вирощування сої в умовах ФГ «ОСІПОВ О.В.» Шаргородського району Осіпов С.О., Поліщук М.і. 2020 4
27088 Удосконалення елементів технології вирощування соняшнику в умовах ТОВ «Сервісагротех» Калинівського району Сімакович Б.Р., Поліщук М.І. 2020 7
27087 Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади Рассоха Дмитро Михайлович 2020 5
27086 Удосконалення технологічних прийомів вирощування сортів картоплі в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКЦБ НААНУ Калинівського району Шевченко Н.В., Шевчук О.В. 2020 4
27085 Вплив різних технологій зимівлі на господарсько-корисні ознаки бджолиних сімей Кіпер Тетяна Андріївна 2020 5
27074 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів ярого ячменю в умовах ТОВ «Герром Інвест Україна» с. Кальня Деражнянського району Хмельницької області Поліщук М.І., Бородій М.П. 2020 13
27072 Вплив біологічного консерванту «bonsilag» на якість силосу та його продуктивну дію при вирощуванні молодняку великої рогатої худоби Бродовський Р.А. 2020 1
27071 «Розробка технології м’яких сирів із зниженим вмістом жиру» Маляренко М.С. 2020 1
27070 Проектування технології виробництва свинини у СФГ «Зірка» Погребищенського району Костира А.Є. 2020 4
27069 Обгрунтування конструктивних параметрів качановідокремлювального апарату кукурудзозбирального комбайна Бойко Валентин Віталійович 2020 2
27061 Екологічна оцінка стану поверхневих вод каскаду ставків старий бакай в межах отг вороновиця Дорош Д.О. 2020 4
27060 Аналіз агроекологічного стану грунтів у межах комарівської сільської ради вінницького району Кінах С.Р. 2020 4
27052 Вплив елементів системи удобрення на урожайність зерна гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Куманівецьке» Козятинського району А.В. Шевчук 2020 8
27051 Формування урожайності зерна ячменю ярого залежно від доз мінеральних добрив в умовах ТОВ-Фірма «Агро-Трак» Острозького району Рівненської області Є.В. Мисак 2020 3
27050 Агроекологічна оцінка ґрунтів та вплив вапнування на рухомість мікроелементів та радіонуклідів в умовах Шаргородського району Д.О. Ясногурський 2020 4
27048 Математичні моделі захисту економічної та підприємницької інформації Жмурко Олексій Віталійович 2020 5
27047 Удосконалення системи управління прибутком аграрного підприємства Татчин А. А. 2020 7
27046 Вплив способу сівби на формування зернової продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Гаврилюк Л.Л. 2020 3
27045 Вплив технологічних заходів вирощування на продуктивність бобово-злакових травосумішей в умовах ФГ «Куманівецьке» Козятинського району Космина В.М. 2020 1
27044 Оптимізація технологічних прийомів вирощування ячменю ярого в умовах ПП «Білецького» Козятинського району Білецький О.В. 2020 5
27043 Формування продуктивності вівса голозерного залежно від оптимізації окремих елементів технології вирощування в умовах ФГ «Мельниківське» Немирівського району Асауленко О.І 2020 3
27042 Формування стратегічних засад управління якістю на підприємстві Навроцька Н.О. 2020 6
27041 Формування стратегічних засад управління якістю на підприємстві Навроцька Н.О. 2020 4
27040 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів комбінованих підкопувальних органів картоплезбиральних машин. Мруг Валентин Валентинович 2020 5
27039 Удосконалення технології вирощування курчат бройлерів у ТОВ «Вінницька птахофабрика Рудий В 2020 1
27038 Утримання бджолинних сімей у різних системах вуликів на медову продуктивність Головатюк м.Р. 2020 1
27037 Вивчення впливу кобальту на показники продуктивності перепелів Галуган Ю.М. 2020 2
27036 Вплив позакореневих підживлень на урожайність сортів гороху посівного в умовах ФГ «Райгород» с. Райгород Немирівського району О.В. Дідиченко 2020 2
27035 Показники продуктивності перепелів за різних рівнів цинку у раціонах Войтков Дмитро Леонтійович 2020 5
27034 Правові засади організації адміністративного судочинства в Україні Колодій Денис Володимирович 2020 5
27033 Формування урожайності насіння сої залежно від застосування гербіцидів в умовах ФГ «Юрченко – Н» с. Великі Крушлинці Вінницького району І. І. Страшевський 2020 6
27032 Особливості формування продуктивності пшениці озимої залежно від мінеральних добрив та попередників в умовах ТОВ «Поділля Агропродукт» смт. Браїлів Жмеринського району Р.О. Шило 2020 5
27031 Дослідження впливу паратипових факторів на якість молока - сировини Дука Каріна Сергівна 2020 5
27029 Дослідження санітарного стану річки південний буг м. вінниця та розробка заходів покращення Мартинюк І.С. 2020 4
27028 Розробка технології напою змішаного бродіння на основі традиційних кисломолочних продуктів Фаб'янчук Ганна Вікторівна 2020 1
26997 Дослідження технології вирощування райдужної форелі у ФГ «Західна рибна компанія» Перемишлянського району Львівської області, с. Тучне». Старкова Наталія Миколаївна 2020 2
26996 Облік і контроль оборотних активів підприємства: теоретичний та практичний аспекти Єрмошин Дмитро Валерійович 2020 3
26995 Обгрунтування конструктивних параметрів робочих органів дробарки Рева В.В. 2020 4
26994 Вплив сучасних рістрегулюючих препаратів на формування продуктивності соняшнику в умовах ПАТ «Дружба» Тульчинського району О.О. Гаврилюк 2020 3
26993 Удосконалення технологічних прийомів вирощування сочевиці в умовах СТОВ «Довжок» Тростянецького району О.В. Атаманчук 2020 2
26992 Удосконалення способу утримання свиней при відгодівлі на базі фермерського господарства ФІЩУК Я.С. 2020 2
26990 Правове регулювання оцінки впливу на довкілля Костюк К.О. 2020 1
26988 Оцінка декоративності та перспективи використання видів роду rhododendron l. в умовах біостаціонару ВНАУ Р. В. Мельніченко 2020 3
26987 Біоекологічні особливості видів роду hydrangea l. та перспективи їх використання в озелененні м. Вінниці М. А. Черкевич 2020 1
26986 Перспективи використання видів роду cotinus mill. в озелененні м. Вінниці Я. В. Корчевна 2020 2
26980 Аналіз ринку біопалива Вінницької області Палій А.С. 2020 10
26979 Підвищення ефективності транспортування вологого цукру інерційним конвеєром Кривенко Максим Юрійович 2020 2
26978 Дослідження робочого процесу дизеля при роботі на метаноло-паливній суміші Янковий Владислав Сергійович 2020 1
26977 Розробка технічних засобів забезпечення енерго-автономності сільськогосподарського підприємства при заміщенні дизельного палива ріпаковою олією Момот Сергій Володимирович 2020 1
26976 Моделювання податкових ризиків підприємства з використанням методів нечіткої логіки Томчук М.В. 2020 18
26975 Методи і моделі оцінки діяльності банку Морозов Дмитро Русланович 2020 9
26974 Формування урожайності зерна нуту залежно від елементів системи удобрення в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКЦБ НААНУ Калинівського району А.Б. Голованюк 2020 3
26973 Агроекологічна оцінка стану грунтів в межах мурафської сільської отг та розробка заходів щодо їх екологічної реабілітації А.П. Тарасенко 2020 2
26972 ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ ПОСАДКИ ЦЬГОЛІТОК СТЕРЛЯДІ НА ТОВАРНУ МАСУ Каібова Альона Олександрівна 2020 6
26971 Технологія вирощування стерляті в фг дп «коростенський рибгосп» с. грозіно житомирська область Кутишенко Володимир Дмитрович 2020 3
26964 Облік і аудит власного капіталу у сільськогосподарському підприємстві Даровік Оксана Олегівна 2020 185
26963 Дослідження процесу різання рослинної сировини в овочерізках Шаталюк Денис Валерійович 2020 1
26960 Підвищення ефективності експлуатації планетарних механізмів повороту трактора ДТЗ 5504К Мельник Юлія Анатоліївна 2020 9
26948 Агротехнологічне обґрунтування заходів вирощування соняшнику в умовах псгп «савинецьке» с. савинці тростянецького району Подолян А. 2020 5
26947 Використання оцінки корів української червоно-рябої молочної породи за виробничими типами для підвищення продуктивності Баранюк Дмитро Вадимович 2020 2
26946 Облік та аудит доходів і фінансових результатів підприємства Черненко Анастасія Юріївна 2020 17
26939 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів транспортно-технологічної машини для приготування компосту Омельчук В.О. 2020 11
26932 Стратегічне управління соціальною інфраструктурою в адміністративному регіоні Козаченко Ю.А. 2020 59
26921 Екологічний стан лісових екосистем Шепетівського району Хмельницької області Шеремет О.В. 2020 3
26920 Дослідження технології виробництва яловичини від надремонтного молодняку різних генотипів Остапчук Вікторія Вікторівна 2020 1
26916 Формування та використання економічного потенціалу підприємства Шушпан Ольга Миколаївна 2020 6
26915 Вплив мікроклімату на утримання ремонтних телиць в умовах товарно-молочної ферми ДОВГИЙ Микола Григорович 2020 2
26914 Вдосконалення елементів технології виробництва молока отриманого від корів-первісток ДОВГА Ольга Володимирівна 2020 3
26913 Вплив умов утримання свиней на їх м’ясну продуктивність Осташевський Олександр Володимирович 2020 3
26912 Дослідження роботи та обґрунтування конструктивно-технологічних параме-трів змішувача кормів Христофор Владислав Анатолійович 2020 4
26911 Формування ефективної системи управління та управлінської діяльності у вінницькому міському суді вінницької області Войтович Вікторія Сергіївна 2020 9
26910 Гідроекологічний стан водних ресурсів у межах с. медвеже вушко та шляхи їх оптимізації Кушнір Л.В. 2020 3
26909 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей в ФГ «Копіївський лан» Іллінецького району Рибак Ілона Олексіївна 2020 8
26902 «Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів соняшнику в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН України м. Калинівка Калинівського району» Бондар 2020 4
26899 «Вплив елементів технології на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ ПК Зоря «Поділля» с. Михайлівка Гайсинського району» Незбутній 2020 3
26897 «Вплив позакореневих підживлень на продуктивність сортів пшениці озимої в умовах ФГ «Колос-ВВ» с. Велика Вулига Тиврівського району Вінницької області» Приступнюк 2020 6
26896 «Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах СТОВ «Маяк» с. Пиків Калинівського району Вінницької області» Козійчук 2020 3
26891 Підвищення ефективності швидкодіючого гідравлічного приводу зворотно-поступального руху Денисюк Д.О. 2020 6
26890 Розробка математичної моделі гідравлічного приводу віброконвеєра Гижко Д.А. 2020 4
26889 Підвищення ефективності роботи слідкуючих гідравлічних приводів сільськогосподарських машин Заєць Є.В. 2020 6
26888 Формування врожаю моркви столової залежно від сортових особливостей в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ В. С. Побігай 2020 2
26887 Підвищення ефективності функціонування мотоблока з лемішно-полицевим плугом Гнатовський Ярослав Васильович 2020 6
26872 Ріст і розвиток бджолиних сімей при підготовці до зимівлі Драч М.П. 2020 5
26871 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора Микоць Володимир Анатолійович 2020 4
26870 Оцінка використання тваринницької будівлі за санітарно-гігієнічних вимог ТОМАШЕВСЬКИЙ Євген Миколайович 2020 3
26869 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах ПОСП «Нападівське» с.Нападівка Калинівського району Кобчик А.Л. 2020 4
26868 Аналіз якості води р. вишня в межах м. Вінниця Марійчук О.А. 2020 2
26867 Оцінка екологічного стану паркових зон м.вінниця та шляхи їх відтворення Ляшко М.В. 2020 1
26866 Оцінка стану питної води та підвищення її якості в межах населеного пункту с. степанівка вінницького району Мизюк Марина 2020 3
26865 Планування соціально-економічного розвитку сільської громади Когут О.В. 2020 8
26864 Формування професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування Андрієвська Н.М. 2020 5
26863 Право на мирні зібрання Юнак Сергій Миколайович 2020 1
26862 Особливості вирощування та використання в вертикальному озелененні винограду декоративних видів роду Vitis Бережанський Валентин 2020 3
26861 Аналіз сучасного стану паркової зони Вінницького національного аграрного університету Дзісь Іван 2020 4
26860 Вплив глибини загортання та розмірів фракції насіння на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Агролайн-України» с. Липне Любарського району» Ганчук П.В. 2020 3
26859 «Вплив елементів технології на зернову продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ПСП «Пирогівське» Тиврівського району Вінницької області» Голубенко 2020 3
26858 Вплив елементів технології на продуктивність сортів сої в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району Ю.В. Гавриленко 2020 3
26857 Екологічна характеристика меліорованих грунтів с. мізяків калинівський район вінницької області Ленчук Д. М. 2020 4
26856 Моніторинг забруднення поверхневих вод р. південний буг в межах хмільницького району та розробка заходів щодо їх покращення Грицишина Л.Ю. 2020 1
26855 Оцінка екологічного стану поверхневих вод малих річок віннички та тяжилівки в межах м. вінниця Добжанська Т.В. 2020 2
26854 Оцінка впливу екологічних факторів на стан фізико-хімічних показників поверхневих вод вишенського озера та шляхи їх покращення Лозовенко І.В. 2020 3
26853 Облік і звітність в системі економічної безпеки сільськогосподарського підприємства Задерайко Каріна Володимирівна 2020 4
26850 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням підприємств Лобуренко Олена Василівна 2020 4
26849 Інтенсивне вирощування ремонтних телиць з використанням замінників незбираного молока Копистиринська М.М. 2020 4
26848 Розробка апарата для короткочасного зберігання охолоджених плодів та овочів Романовський Михайло Володимирович 2020 2
26847 Аудиторська оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємства Шміголь Дарія Олександрівна 2020 6
26846 Облікове забезпечення та аудит поточних зобов’язань у сільськогосподарський підприємствах Красножон Крістіна Олександрівна 2020 6
26845 Обґрунтування складу збирально-транспортних ланок при заготівлі силосу Бендерук Назарій Тарасович 2020 3
26844 Вплив різних строків відлучення поросят на відгодівельні та забійні показники свиней у СТОВ «Писарівка» Ямпільського району Третяк В.С. 2020 9
26843 Вплив рівня годівлі на молочну продуктивність корів у ДПДГ «Олександрівське» ННЦ Інституту землеробства НААН України Тіхон В.Л. 2020 11
26842 Екологічна оцінка стічних вод Гайсинського цукрового заводу Тарчук А.С. 2020 2
26841 Вплив інокуляції насіння на продуктивність сортів сої в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району Д.В. Риженко 2020 3
26840 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ПСП «Левківці» с. Левківці, Тульчинського району В.В. Покиньчереда 2020 4
26839 Вплив глибини загортання та розмірів фракції насіння на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ Поділля Латінвест смт. Тиврів, Тиврівського району О.Р. Колос 2020 3
26838 Вплив строків сівби на урожайність та якість зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району І.В. Жосан 2020 2
26834 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів технічних засобів післязбиральної обробки зерна Шумигора Василь Васильович 2020 1
26833 Удосконалення управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біопаливо в сучасних умовах Кондратюк О. М. 2020 4
26832 Обгрунтування технологічного проекту виробництва м'яса індичат бройлерів Петренчук Ю.Ю. 2020 5
26831 Органічне вирощування моркви у відкритому грунті в умовах фг «органік д» вінницької обл. Вдовиченко І.П 2020 3
26830 Дослідження процесу сушіння спецій Стецюра Іван Володимирович 2020 1
26829 Облік і аудит зобов’язань сільськогосподарських підприємств Галущак Ольга Петрівна 2020 4
26828 Вплив різних способів заготівлі пров’яленого силосу з трав на продуктивність дійних корів Вітковський Денис Володимирович 2020 2
26827 «Вплив підготовки свиней до забою на якість м’яса» Ковальський Д. Л. 2020 1
26826 «Вплив ферментного препарату «Ензивіт» на продуктивність свиней» Ковальська А.М. 2020 3
26825 Облік та оподаткування оплати праці: теорія, методика, практика Ніколішина Галина Валентинівна 2020 4
26824 Вивчення ферментативної здатності дріжджової культури роду saccharomyces cerevisiae та її вплив на молочну продуктивність та якість молока Димчин І.О. 2020 1
26823 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи машини для обробітку грунту Патлатюк Андрій Вікторович 2020 9
26822 Управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства Безкоровайний Я. М. 2020 13
26821 Дослідження процесу розділення зернового вороху за допомогою повітряно-ситових сепараторів Качур С.К. 2020 2
26820 Стратегічне управління розвитком підприємств АПК Лисак Я. Г. 2020 11
26819 Консолідована фінансова звітність: методика складання для цілей управління Горкуша Ірина Олександрівна 2020 5
26818 Підвищення ефективності діючих методів управління підприємством (установою) Грущенко В.В 2020 2
26817 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Бродецьке МГП» Козятинського району Вінницької області В.В. Обеснюк 2020 3
26816 Вплив технологічних прийомів на біологічну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Б.В. Шевчук 2020 2
26815 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сучасних гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Славутич» с. П’ятківка Бершадського району Вінницької області Л.А. Свистун 2020 5
26814 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району П.О. Пушкар 2020 3
26813 Вплив строків сівби на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Колос-ВВ» с. Велика Вулига Тиврівського району Вінницької області О.В. Когутяк 2020 3
26812 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів сої в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Заєць В.А. 2020 2
26811 Вплив технологічний прийомів вирощування на зернову продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Жовтий О.М. 2020 3
26810 Підвищення ефективності управління підприємством в сучасних умовах господарювання Кушнір Діана 2020 3
26809 Управління економічною ефективністю діяльності аграрного підприємства Градюшко Вячеслав Павлович 2020 10
26774 Обґрунтування режимних параметрів роботи комбінованого розкидача добрив Колесник Іван Юрійович 2020 6
26773 Дослідження шорсткості поверхні виробу при вібраційному точінні Іванов А.М. 2020 5
26772 розширення функціональних можливостей 3d-прінтера та аналіз його роботи Андрущак В.С. 2020 5
26771 Вплив технологічних прийомів у вирощуванні сої на насінєві показники в умовах фг «фермерленд» с. нападівка калинівського району А.С. Степанюк 2020 6
26770 Формування зернової продуктивності ячменю ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах тов «селищанське» с.селище тиврівського району Шамрай В. 2020 6
26769 Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса в умовах ПрАТ «Зернопродукт МХП» Іванопольська філія Чуднівського району Житомирської області Драбанюк В.М. 2020 5
26768 Оцінка та управління ризиками інтернет бізнесу в умовах цифрових технологій Вертелецький Михайло Володимирович 2020 13
26765 Застосування організаційно-економічних методів забезпечення конкурентоспроможності підприємства Коваль Яна Вікторівна 2020 14
26764 Управління якістю кредитного портфеля банківської установи Петренко Вероніка Борисівна 2020 9
26763 Формування продуктивності квасолі звичайної залежно від передпосівної обробки насіння біологічними препаратами в умовах дослідного поля ВНАУ Примчук Я.О. 2020 2
26762 Удосконалення технологічних прийомів вирощування люцерни посівної в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району Шапаренко А.С. 2020 6
26761 Формування кормової продуктивності різностиглих гібридів кукурудзи залежно від рівня мінерального живлення та висоти зрізу в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Гуменюк 2020 2
26760 Вивчення технологічних прийомів вирощування проса прутоподібного в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКЦБ НААНУ Калинівського району Маламура Ю.М. 2020 1
26759 Порівняльна характеристика забійних показників свиней за використанням білково-вітамінної добавки "інтермікс та eco piq" С. М. Стахов 2020 4
26748 Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: стан та шляхи їх вдосконалення Марущак Катерина Віталіївна 2020 12
26747 Банківська система україни: сучасні тенденції та перспективи розвитку Відерська Віта Петрівна 2020 7
26746 Розробка технології збагаченого ацидофільного продукту з пребіотичними властивостями Підкапко Катерина Вікторівна 2020 1
26745 Формування продуктивності квасолі звичайної залежно від інокуляції в умовах дослідного посіву ВНАУ Верзун С. М. 2020 1
26744 Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців Колісник О.О. 2020 3
26743 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Кирилюк В.О. 2020 1
26742 Порівняльна оцінка сортів квасолі за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Новіцький В.І. 2020 2
26741 Урожайність та якість зерна квасолі звичайної залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного посіву ВНАУ О.В. Демаєв 2020 2
26740 Озеленення та благоустрій території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. О.І. Ющенка Косий Т.В. 2020 2
26739 Економіко-математичні методи і моделі управління виробничою діяльністю підприємства Плахотнюк Максим Євгенович 2020 3
26738 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів обладнання для очищення біопалива Рудик Вадим Миколайович 2020 3
26737 Формування біоенергетичної продуктивності сої залежно від строків обробки насінняв умовах ПрАТ ПК «Поділля» СГД «Вербка» Крижопільського району М.В. Бережний 2020 5
26736 Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від оптимізації системи удобрення в умовах ФГ «Третяка» с. Оленівка Могилів-Подільського району Корлюга М.В. 2020 3
26735 Гарантії забезпечення права на правову допомогу Чех Наталія Григорівна 2020 2
26734 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна пшениці озимої в умовах ТОВ ПК «Зоря Поділля» Гайсинського району Вінницької області В.А. Піхоцький 2020 4
26733 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна пшениці озимої в умовах ТОВ ПК «Зоря Поділля» Гайсинського району Вінницької області В.А. Піхоцький 2020 3
26732 Удосконалення способу утримання свиней при відгодівлі на базі фермерського господарства Фіщук Ярослав Сергійович 2020 1
26731 Порівняльна оцінка гігієнічних умов виробництва молока за різних способів утримання корів Лукашевич Настасія Віталіївна. 2020 1
26730 Продуктивність надремонтних бичків отриманих від корів різних порід МУРГА Богдан Анатолійович 2020 3
26729 обгрунтування технологічного проект виробництва м′яса гусенят-бройлерів Матвійчук А. В. 2020 2
26716 Формування управлінської звітності в системі обліку сільськогосподарських підприємств Стельмащук Т.М. 2020 5
26715 Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК Корзун Т.Б. 2020 4
26714 Управління ефективним енергозабезпеченням аграрних підприємств на основі використання біогазових технологій Андрущенко А.О. 2020 5
26709 Продуктивність та забійні показники якості кролів за дії комплексної пробіотично ферментної добавки "Целозим-Пробіол" Танасієнко СО 2020 1
26707 Обґрунтування раціональних параметрів і режимів роботи грунтообробного котка Приступнюк Денис Андрійович 2020 7
26705 Формування продуктивності сумішок однорічних культур на зелений корм залежно від системи удобрення в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІЦБ НААН України Кондратюк В.І. 2020 1
26703 Аналіз та сортооцінка колекції троянд Rosa L. в умовах ботанічного саду Поділля Верхолюк С. Д. 2020 7
26702 «Дослідження систем пожежогасіння силових трансформаторів». Колісник Сергій Іванович 2020 2
26701 Економічне обґрунтування інноваційної спрямованості підприємства Демидюк Н.О. 2020 5
26694 Облікове забезпечення управління витратами на адміністративний персонал підприємства Корчун Дмитро Васильович 2020 8
26693 Обліково-аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємств Дунаєвська Олена Максимівна 2020 5
26691 Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку оборотних активів підприємств Куцак Юлія Олександрівна 2020 6
26684 Забезпечення соціального захисту працівників установи Наумчак О.Г. 2020 6
26673 Оптимізація собівартості продукції підприємства Омельченко Володимир Ігорович 2020 10
26671 Формування урожайності зерна гороху залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах ФГ «Нова Україна» Іллінецького району П.Ю. Лисенко 2020 10
26670 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність високоолеїнових гібридів соняшнику в умовах СТОВ «Агрокряж» м. Могилів-Подільський Вінницької області І.М. Марценюк 2020 2
26669 Вплив мікродобрив на біоенергетичну продуктивність кукурудзи в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району М.П. Салтан 2020 2
26668 Адміністративно-правові засади державної політики у сфері освіти Сироватко ярослав вячеславович 2020 5
26667 Правове регулювання застосування заходів фізичного впливу до засуджених Пальчак Оксана Олександрі 2020 2
26666 Агроекологічна оцінка грунтів сільськогосподарського призначення в умовах населеного пункту Мала Жмеринка Жмеринського району Венгрін О.І. 2020 3
26648 Особливості профілактичних заходів маститу у корів в сухостійний період Штовбонько Дарья Сергіївна 2020 2
26647 Захист права власності в прецедентній практиці ЄСПЛ Коваль Дмитро Ігорович 2020 5
26641 Впровадження зарубіжного досвіду в систему ефективної роботи органів місцевого самоврядування Полторак О.А. 2020 19
26640 Формування організаційної культури органу публічного управління Кульчицький Павло 2020 11
26639 Удосконалення елементів технології вирощування соняшнику в умовах ТОВ «Світанок» с. Нападівка Козятинського району Д.М. Ленчук 2020 7
26637 Економіко-математичні моделі управління фінансовими ресурсами підприємства Діденко Тарас Володимирович 2020 7
26636 Вплив елементів технології на продуктивність нуту в умовах ФГ «Яник» с. Гольма Балтського району Одеської області Сіплівенко К.І 2020 2
26634 Вирощування моркви в умовах відкритого грунту фг «органік д» з використанням препаратів бактерійного походження Бойко М.О. 2020 3
26633 Особливості застосування мікоризних препаратів за вирощування помідор у відкритому грунті в умовах ботанічного саду «поділля» внау Решетник В.С. 2020 1
26632 Вирощування столового буряка за комплексного застосування біопрепаратів в умовах вінницької області Гордієвський В.О. 2020 1
26631 Вирощування моркви в умовах відкритого грунту ботанічного саду «поділля» внау Лемець В.В. 2020 1
26629 Особливості застосування мікоризних препаратів під час вирощування солодкого перцю в умовах плівкової теплиці цімет вінницького нау Козар В.В. 2020 1
26621 Адаптивна технологія вирощування огірка з використанням біопрепаратів в умовах відкритого грунту вінницької області Войтович Д.О. 2020 1
26618 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів комбінованої машини для підготовки ґрунту в теплицях Ковтун Вадим Сергійович 2020 8
26579 Облік і аудит дебіторської заборгованості Сатановська Ольга Вікторівна 2020 3
26574 Обґрунтування конструктивних параметрів платформи для транспортування сіна в рулонах Губенко А.В. 2020 7
26571 Методика та організація обліку товарно-матеріальних цінностей та розрахунків з постачальниками Костюк Катерина Олександрівна 2020 6
26554 Дослідження методів і засобів контролю якості запасних частин сільськогосподарської техніки Фарафонов Богдан Ігорович 2020 3
26553 Дослідження впливу зерна люпину на молочну продуктивність корів Безубець Юлія Володимирівна 2020 2
26547 Ефективність технологічних прийомів вирощування гібридів соняшнику в умовах ФГ «Вакула» Барського району Вінницької області Неприлюк А.І., Поліщук М.І. 2020 5
26546 Формування продуктивності озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ФГ «Агросвіт М» Літинського району Медведський М.В., Забарна Т.А. 2020 10
26545 Формування продуктивності озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ФГ «Агросвіт М» Літинського району Медведський М.В., Забарна Т.А. 2020 8
26538 Правове регулювання страхування в Україні Марценюк О.В. 2020 5
26537 Формування врожаю гороху овочевого залежно від сортових особливостей в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Р. О. Гуцол 2020 4
26526 Екологічна оцінка грунтів в умовах залізнично-транспортного сполучення Вінниччини Глущук О.В. 2020 3
26520 «Дослідження енергоефективності ТОВ «Зерносвіт» м. Вінниця». Щербата Світлана Григорівна 2020 1
26519 Формування симбіотичних показників конюшини лучної та їх вплив на урожайність в умовах НДГ «Агрономічне» Манубата Д.Е. 2020 2
26516 Дослідження і розробка технології вареного згущеного молока. Григор'єва Вікторія Миколаївна 2020 4
26515 Облік та аналіз грошових коштів: теорія і практика Григоренко Олена Василівна 2020 3
26514 Вплив строків сівби на урожайність зерна гороху овочевого в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ А. І. Кібзій 2020 6
26513 Вплив регуляторів росту на врожайність моркви столової в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ М. В. Скибінський 2020 2
26512 Сучасні мікробіологічні підходи санації сперми бугаїв-плідників. Ніколаєва Аліна Іванівна. 2020 7
26511 «Обгрунтування системи енергозабезпечення типового житлового мікрорайону м. Вінниця» Мельник Богдан Вячеславович 2020 1
26505 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Юрченко -Н» с. В. Крушлинці Вінницького району АМОНС 2020 6
26504 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми висівного апарату просапної сівалки Верховний В.В. 2020 8
26503 Право на житло в Україні Стоянова Наталія Васілівна 2020 2
26502 Конституційна відповідальність органів місцевого самоврядування Матвійчук Діана Віталіївна 2020 2
26501 Адміністративний позов як правовий инстітут адміністратівного судочинства Лисенко Наталя Романівна 2020 4
26500 Правові засади діяльності міжнародного третейського суду Кузьменко Ірина Анатолиївна 2020 5
26499 Загальнотеоретичні погляди ж.карбоньє на проблему становення соціології права Слотюк Є.П. 2020 3
26498 Правове регулювання проведення виборів в україні Грудецька Вікторія Ігорівна 2020 3
26497 Право на доступ до публічної інформації Бабак Олександр Володимирович 2020 3
26496 Дослідження параметрів технологічних систем відновлення робочих органів ґрунтообробних машин Тернавський О.В. 2020 4
26495 Порівняльна оцінка різних термінів і способів виведення бджолиних маток Дідур А.Ю. 2020 3
26494 Організація обліку та облікове відображення орендних операцій Откидач Юлія Василівна 2020 4
26493 Обґрунтування процесу подрібнення зернових матеріалів у вібраційній дробарці Марценюк Д.Ю. 2020 2
26492 Розробка обладнання для концентрування розчинів методом виморожування Кириляк Олег Олександрович 2020 1
26491 Обґрунтування конструкційно –технологічних параметрів одногвинтового екструдера Крохмаль Олександр Віталійович 2020 3
26490 Обгрунтування показників паливної економічності двигуна шляхом удосконалення процесів розпилювання та сумішоутворення Рудь Б.С. 2020 3
26489 Проєкт туристично-оздоровчого комплексу на 100 номерів у м. Трускавець Кліщук Роман Анатолійович 2020 33
26488 Дослідження особливостей індукційних електричних машин Кучерук Микола Аркадійович 2020 1
26487 Обґрунтування і розробка автономної вітроенергетичної установки для фермерського господарства Кальніченко А. С. 2020 2
26481 Комплексна електрифікація виробничих процесів МТФ з вибором електрообладнання і засобів вентиляції в корівнику Котик І.І. 2020 2
26480 Інтенсифікація технологічного процесу вібраційного сушіння зерна пшениці. Буряк К.А. 2020 1
26479 Комплексна електрифікація виробничих процесів парниково-тепличного господарства з вибором електрообладнання і засобів автоматизації процесу опромінення рослин Харчук О.А. 2020 1
26478 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування Бровінська ЛМ 2020 9
26477 Ефективність управлінської діяльності адміністративної служби підприємства (установи, закладу) Оганесян М 2020 4
26476 Удосконалення організаційної структури діяльності органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади Дяченко П.А. 2020 9
26475 Кредитні операції: сутність та обліково-контрольний аспект РУДИК Ольга Олександрівна 2020 5
26474 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів навантажувача силосу із траншейних сховищ Швець Б.В. 2020 9
26473 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів копача коренеплодів Кухарчук О.Ю. 2020 4
26472 Професійна компетентність службовців органів влади у системі публічного управління (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА) Васильчук ТІ 2020 1
26471 Сучасний стан та перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету Гончаренко Р.М. 2020 3
26470 Дослідження процесу роботи стрічкового транспортера зерна Ванжула Олександр Васильович 2020 1
26469 Вплив способів сівби та густоти рослин на кормову продуктивність сорго цукрового в умовах ПП «Юхимівське», с. Юхимівка Шаргородського району Шамрай Т. 2020 5
26468 Інтенсивність забруднення важкими металами річки Дністер та питної води в межах населеного пункту Могилів–Подільський Коваль Є К 2020 2
26467 Дослідження технології вирощування товарної риби в умовах мпп «нельма» І. О. МИСЬ 2020 4
26466 Дослідження та розробка технології виробництва вершкового масла з низькою жирністю Боднарюк Альона Русланівна 2020 3
26465 Методи управління фінансовою забезпеченістю підприємства Тарасова Оксана Сергіївна 2020 20
26464 Енергоефективні технології управління тепловим споживанням будівель Фоломієв Є. В. 2020 1
26463 Вимоги до якості молока як сировини для виробництва сиру з високою температурою другого нагрівання Злочевська В.В. 2020 5
26462 ОБОВЯЗКИ ЛЮДИНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Зелінський Олександр Іванович 2020 6
26461 Генезис антикорупцийного законодавства україни Чумак Юрій Олександрович 2020 6
26460 Екологічна оцінка господарської діяльності ПрАТ «Калинівського машинобудівного заводу» та оптимізація заходів щодо зниження негативного впливу на довкілля» Левко Т.П. 2020 2
26459 Продуктивність, забійні та гематологічні показники курчат-бройлерів за використання ферментного препарату «Ронозим WX-2000». Кошелап А.С. 2020 5
26458 Ообгрунтування конструктивних параметрів комбінованого сошника зернової сівалки Чернега Павло Степанович 2020 7
26457 Оцінка якості рослинної лікарської сировини одержаної в умовах лісових угідь на території смт.Тиврів Гончарук І.С. 2020 1
26456 Оцінка ефективності захисту ялини звичайної від шкодочинних організмів в умовах ботанічного саду «Поділля» В.В. Штаба 2020 3
26455 Обґрунтування режимних параметрів подрібнювача кормів для фермерських господарств Синиця Андрій Миколайович 2020 3
26454 Обмеження прав людини в Україні Бялик Богдан Володимирович 2020 7
26452 Інноваційні підходи щодо розвитку природно-ресурсного потенціалу регіонів України Данильчик К.С. 2020 3
26451 Оцінка агроекологічного стану грунтів прат пк «поділля» в умовах населеного пункту с. Клембівка Костюк О.М. 2020 2
26450 ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У М’ЯСНИХ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ДІЇ ХАЛАТНОГО КОМПЛЕКСУ КОБАЛЬТУ Косован Зінаїда Григорівна 2020 2
26449 «ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПЕРЕПЕЛІВ МʼЯСНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ У ГОДІВЛІ ПРОБІОТИКА «БІОФЕРМ»» Яремчук Наталія Вікторівна 2020 5
26448 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ У РАЦІОНАХ ПРОБІОТИКА «БІОФЕРМ» Рейш Наталія Леонідівна 2020 5
26447 «Продуктивність та обмін речовин у курчат-бройлерів за використання пробіотика «Лактісан»». Лисаковська Аліна Вікторівна 2020 2
26446 ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ МʼЯСА У БРОЙЛЕРІВ ЗА ДІЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «БЕТАЇН» Вишнева Єлизавета Сергіївна 2020 3
26445 «Ріст та розвиток м’ясних перепелів за використання у раціонах кормової добавки «Бетаїн»» Бондарчук Іван Іванович 2020 3
26444 "Ефективність використання пробіотика «Лактісан» у годівлі м’ясних перепелів». Комишова Руслана Анатоліївна 2020 2
26443 «ріст та обмін речовин у курчат-бройлерів за дії халатного комплексу кобальту» Кулик Аліна Анатоліївна 2020 1
26442 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансового менеджменту підприємства Коваль Олена вікторівна 2020 5
26441 Підвищення ефективності роботи різального апарата косарки Михайленко Олександр Володимирович 2020 6
26440 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів робочого органа для викопування коренеплодів Козак Анатолій Іванович 2020 1
26439 Розвиток Теплицьких електричних мереж напругою 110 кВ Братенко Марія Валеріївна 2020 2
26438 Агрохімічна оцінка грунтів сільськогосподарського призначення на території с. Чернявка Оратівського району Редько Г О 2020 7
26437 Оптимізація технологічних прийомів вирощування озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ В.С. Рибачек 2020 3
26436 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ячменю ярого в умовах фг «україна» с. стара прилука липовецького району С.А. Пасарар 2020 13
26435 Формування урожайності зерна сортів ячменю ярого залежно від застосування позакореневих підживлень в умовах дослідного поля ВНАУ Олівінський А.М. 2020 8
26434 Вплив технологічних прийомів на вирощування гібридів соняшнику в умовах СФГ «Едельвейс» с. Громада Любарського району Житомирської області Левцун А.О. 2020 5
26429 Перспективи виробництва товарного молока в умовах фг «щербич» з подальшою його переробкою на сир «голландський» Кубарський А.О. 2020 5
26428 Огрунтування реконструкції високовольтних підстанцій для підключення сонячних електростанцій Грицик Тарас Володимирович 2020 2
26427 Грошово-кредитна політика національного банку україни та її вплив на діяльність банківських установ Климчук О.В. 2020 7
26426 Грошово-кредитна політика національного банку україни та її вплив на діяльність банківських установ Климчук О.В. 2020 2
26425 Формування системи фінансового забезпечення діяльності підприємства Сидоренко Н.В 2020 4
26424 Обґрунтування технологічного процесу та розробка конструкції вібраційного дозатора мобільного комбікормоприготувального агрегату Панасюк Авесалом Миколайович 2020 3
26423 Реалізація права людини знати свої права та обовязки Венгрін Ольга Іванівна 2020 7
26422 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса курчат-бройлерів на базі ТОВ СОП «Михайлівське» Вінницького району Бондар Ольга В. 2020 8
26421 Дослідження процесу кристалізації молочної лактози та розробка апарату Іванцов Олександр Русланович 2020 1
26420 «Яєчна продуктивність перепілок за використання кормової добавки «Пробіол Плюс»» Яворський Вадим Анатолійович, (Керівник: Побережець Ю. М. (Подолян Ю. М.)) 2020 2
26415 Дослідження роботи вакуумного регулятора доїльної установки Бедрак Олександр Васильович 2020 2
26414 Обгрунтування розвитку електричних мереж Гладій Наталія Борисівна 2020 2
26412 Адміністративно-правове забезпечення державного контролю у сфері інформатизації Гетьман Л 2020 11
26411 Математичні методи та моделі управління виробничою діяльністю підприємства Шамрай Т.А. 2020 4
26410 Формування продуктивності соняшника залежно від оптимізації системи удобрення в умовах дослідного поля ВНАУ Ольчедаївський В.В. 2020 3
26409 Гендерна рівність: правове регулювання Мимріков Андрій Віталійович 2020 7
26407 Вплив діяльності ТОВ «Колос» Кіровоградської області на екологічний стан води річки Інгулець Федорова О.С. 2020 1
26406 Обґрунтування технологічного процесу та параметрів робочих органів для зрізання гички Кучерявий В.О. 2020 6
26405 Підвищення ефективності енергозберігаючих технічних засобів для забезпечення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях Яковишин О.А. 2020 2
26404 Підвищення ефективності технологічного процесу обробітку ґрунту дисковими знаряддями Смалюх Д.В. 2020 6
26403 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів качановідокремлювального апарату кукурудзозбирального комбайна Ніколайчук І.В. 2020 6
26402 Кирильчук Євгеній Леонідович. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів камерного електросепаратора для очищення насіння ріпаку Кирильчук Є.Л. 2020 1
26401 Вплив технології вирощування на зернову продуктивність сортів люпину білого в умовах СФГ «Валентин» с. Станіславчики Жмеринського району Гладчук О.В. 2020 3
26395 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби ( державної служби, місцевого самоврядування) Кукуленко Яна Іванівна 2020 4
26394 Обгрунтування параметрів і режимів роботи обладнання для знезараження комбінованих кормів Беркун Сергій Володимирович 2020 1
26393 Правове забезпечення фінансової безпеки Україні Світовенко О 2020 7
26392 Адміністративно-правове регулювання фіскальної політики в Україні Хоменко Ю 2020 3
26391 Екологічна оцінка стану річки Рів в межах смт Браїлів Жмеринського району І.М. Марценюк 2020 1
26390 Формування урожайності зерна бобів кормових залежно від позакореневих підживлень в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району В.В. Громовий 2020 2
26389 Вплив елементів технологій на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Агро-Сад» Могилів-Подільського району Б.І. Телеватюк 2020 1
26388 Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки сільськогосподарських підприємств Свершок А.Т. 2020 4
26387 Обґрунтування параметрів пресувальної камери рулонного прес-підбирача стрічки льону Гончарук Р.В. 2020 2
26386 Перспективність створення монокультурного саду бузку (Syrínga L.) в умовах дендропарку «Ладижинський гай» К.В. Розгон 2020 3
26385 Сучасний стан та перспективи використання дворічних квітниково-декоративних рослин в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету Скринник Н.В. 2020 3
26384 Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на врожайність люпину білого в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Мочула А.Л. 2020 1
26383 Вплив технологічних прийомів вирощуванн ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Польова О.Л. 2020 11
26382 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ О.Л. Руда 2020 17
26381 Облік та аналіз основних засобів підприємства підприємства Школьний Віктор Сергійович 2020 11
26380 Облік та аналіз основних засобів підприємства Олексієнко О. І. 2020 5
26379 Оцінка якості питної води в межах с.Сутиски Тиврівського району Вінницької області Заєць Т.Г 2020 3
26378 Технологія виробництва сиркової маси з наповнювачами Кушпіта Т.А. 2020 8
26377 Використання мінеральної добавки активіт та вплив її на якісні показники м’яса молодняку свиней Шалівська В.О. 2020 4
26376 Облік фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління ПІХОЦЬКИЙ Валентин Андрійоич 2020 9
26375 Оцінка якості питної води смт. Катеринопіль Черкаської області Шелест К О 2020 6
26374 Характеристика якості питної води та заходи щодо зниження її забруднення в межах міста Вінниці Захарчук О М 2020 5
26373 Ветеринарно-санітарна експертиза та якість мяса відгодівельного молодняку свиней при використанні пробіотичної кормової добавки Плахотнюк Т.О. 2020 5
26372 Дослідження впливу використання преміксу «ЦЕХАВІТ ПІЧ» на якісні показники м’яса свиней Кременюк Р.В. 2020 5
26371 Дослідження впливу пробіотиків бк-п на якість м’яса свиней Прокопишин А. А. 2020 2
26369 Розробка технології кисломолочного продукту з використанням сиропу шипшини. Волощук Наталія Анатоліївна 2020 9
26368 Дослідження процесу отримання рослинної олії одношнековим пресом з використанням ультразвуку Тіщенко Олег Олександрович 2020 4
26367 Аналіз асортименту деревно-кущових порід курортного парку військового санаторію «Хмільник» та шляхи його розширення Кучер А.С. 2020 2
26366 Аналіз та перспективи використання роду Petunia в озелененні дендропарку «Ладижинський гай» Заранчук Ю.С. 2020 2
26365 Стан та перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні паркової зони ВНАУ Гуменюк Ю.В. 2020 3
26364 Перспективність утворення композицій із стрижених і формованих насаджень на території дендропарку «Ладижинський гай» Горішний О.С. 2020 3
26363 Перспективи використання Іто-півоній в умовах паркової зони Вінницького національного аграрного університету Бахарєва Я.В. 2020 8
26360 Дослідження якості обробки довгомірних деталей з використанням поверхневого пластичного деформування Єрабакан Дмитро Васильович 2020 4
26359 Дослідження впливу полімервмісних мастильно-охолоджуючих засобів на технологічні критерії обробки довгомірних деталей Захандревич Віталій Вікторович 2020 3
26358 Наукове обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів преса для виготовлення олії Коник Марина Антонівна 2020 3
26357 Аналіз якості криничної питної води замостянського району міста Вінниці Дворський В.А. 2020 6
26356 Екологічна оцінка якості питної води в м. Жмеринка Коваль М.А. 2020 3
26354 Облік та аналіз виробництва продукції тваринництва Денисюк О.В. 2020 4
26353 «Агроекологічний стан земельних ресурсів ТОВ «Аграна Фрут Лука» та шляхи їх оптимізації» Сич В.А. 2020 2
26352 Екологічний туризм: світовий досвід та перспективи розвитку в Закарпатській області Лупол Наталія Валеріївна 2020 9
26351 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів обладнання для приготування кормів Сваток Валентин Олегович 2020 4
26350 ефективність застосування засобів обробки вимені для профілактики маститу у корів в період лактації Гудзь Максим Михайлович 2020 5
26349 Стан якості питної води в с. Агрономічне та оптимізація підвищення її безпеки Хаєцький Г.С. 2020 4
26348 Особливості отримання екологічно- безпечної продукції бджільництва в умовах Вінницької області Криворучко В.І. 2020 2
26347 «Розвиток теплохолодопостачання торговельно-офісної будівлі з використанням система збору даних» Борачук Євгеній Олександрович 2020 2
26346 «Розробка системи електропостачання ТОВ «Поділля-залізобетон» із впровадженням заходів з енергозбереження». Богословський Валерій Пантелійович 2020 3
26345 Обгрунтування технічних рішень розвитку елегазового комутаційного обладнання Кушнір Микола Васильович 2020 2
26344 Дослідження процесу виробництва пюре та напою із заморожених ягід чорної смородини Гулевич Руслан Михайлович 2020 2
26343 Розробка та дослідження технології переробки зерна злакових культур для отримання продуктів підвищеної харчової цінності Василінич Ігор Олександрович 2020 2
26342 Дослідження процесу змішування та завантаження органічних добрив Мусієнко Максим Сергійович 2020 6
26339 Обґрунтування параметрів системи діагностування високовольтного обладнання з використанням параметрів часткових розрядів Криховецький Іван Анатолійович 2020 3
26338 Розробка систем діагностування синхронних генераторів Пінчук Назар Сергійович 2020 2
26337 Аналіз особливостей діагностування вимірювальних трансформаторів Кір’янов Анатолій Ігорович 2020 3
26336 Дослідження причин пошкоджуваності обладнання розподільних електричних мереж з ВДЕ Полянський Вадим Олександрович 2020 2
26335 Дослідження методу і засобів теплової підготовки автотракторної техніки до прийому навантажень Смаглій Ілля Олегович 2020 2
26334 Обгрунтування конструктивних параметрів укладального конвеєру з гідроіпульсним приводом буртоукладальної машини Марченко Тарас Вікторович 2020 6
26333 Формування продуктивності ячменю ярого залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Ковальчук М.П. 2020 7
26332 Анімаційний сервіс в туризмі та його особливості проєктування в Львівській області Пшенична Софія Сергіївна 2020 12
26331 Обгрунтування і розробка енергоефективних електроприводів засобів малої механізації Кліменко Руслан Олексійович 2020 4
26330 Відмінності сортів квасолі звичайної за тривалістю вегетаційного періоду та зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Прилуцький А.М. 2020 209
26329 Особливості формування зернової продуктивності та функціонування бобово-ризобіального симбіозу квасолі звичайної в умовах дослідного посіву ВНАУ Казьмірчук Ю. О. 2020 3
26325 Вплив передпосівної обробки насіння на продуктивність сортів сої в умовах ФГ «Роксана–К» с. Мельниківці Немирівського району Кравець Я.П. 2020 7
26324 Удосконалення елементів технології вирощування гороху посівного в умовах АПНВП «Візит» м. Хмільник Хмільницького району Гнатюк П.О. 2020 7
26323 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ПрАТ «Зернопродукт МХП» Калінка І.А. 2020 8
26322 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність сортів сої в умовах ТОВ «Комарівці» село Комарівці Барського району Гарник Р.Л. 2020 8
26321 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гороху в умовах ФГ «Велес-Віта» с. Попелюхи Мурованокуриловецького району Вінницької області Климчук О.М. 2020 6
26320 «Удосконалення роботи системи електропостачання підприємства «Вінницький олійножировий комбінат» Кукуруза Б. В. 2020 4
26319 «Дослідження електропостачання промислово-житлового району із забезпеченням стандартної якості електроенергії». Жук Лілія Олегівна 2020 143
26318 Модернізація електроприводу механізму переміщення вантажного візка будівельного баштового крану. Мігальчинський В. М. 2020 2
26316 Оцінка інтенсивності забруднення лікарської сировини вирощенної в умовах лісових угідь ДП «Могилів-Подільський лісгосп» В.В. Гавришенко 2020 2
26314 Порівняльна характеристика вирощування енергетичних культур в умовах Східного Поділля Мельник А.Ю. 2020 4
26312 Розвиток летичівських електричних мереж з дослідженням ефективності пристроїв грозозахисту Бондаренко Максим Петрович 2020 2
26311 Дослідження процесу виробництва ріпакової олії з проміжним екструдуванням Сапун Максим Іванович 2020 2
26310 Модернізація системи електропривода бурякорізки на цукровому заводі Остапчук С. В. 2020 2
26309 Покращення відтворення корів методом активізації їх статевої функції Горбатюк Дмитро Валерійович 2020 5
26308 Нормування втрат потужності та їх мінімізація в розподільчих мережах АПК з використанням нейро-нечіткого моделювання Павлик С.В. 2020 4
26306 Дослідження кисломолочного напою «Наріне» на основі ацидофільної палички Біла Н.С. 2020 5
26305 «Розробка рецептури та дослідження якості кисломолочного напою з харчовими волокнами» Макопух Д. Р. 2020 7
26304 Розробка рецептури та дослідження якості геродієтичного молочного продукту Ревва В. Ю. 2020 5
26303 «Підвищення якості м’яса птиці в умовах Вінницької птахофабрики» Ялина О. О. 2020 5
26300 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сої в умовах ПП «Золотий колос» с. Михайлівка Шаргородського району Підкапко К.В., Поліщук І.С. 2020 8
26299 Формування елементів продуктивності сортів тритикале озимого в умовах ФГ «Зяньковецьке» с. Зяньківці Немирівського району Мандрик В.В., Поліщук І.С. 2020 6
26298 Продуктивність рижію ярового залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ФОП «Білостенний В.П.» Тиврівського району Дідур А.Ю., Поліщук І.С. 2020 6
26297 Вплив технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості сортів пшениці озимої в умовах ФГ «Зоря Василівки» с. Василівка Тиврівського району Вінницької області Дидяк Я.Б., Поліщук І.С. 2020 11
26296 Вплив технологічних прийом вирощування на врожайні властивості люцерни посівної в умовах ПП «СОМ» с. Уланів Хмільницького району Однорогов П.О., Поліщук М.І. 2020 5
26295 Врожайні властивості сортів пшениці озимої в умовах ФГ «УРУМ-2012» с. Баланівка Бершадського району Мрвчан С.П., Поліщук І.С. 2020 4
26293 Ефективність технологічних прийомів вирощування гібридів соняшнику в умовах ФГ «Вакула» Барського району Вінницької області Неприлюк А.І., Поліщук М.І. 2020 8
26292 Продуктивність амаранту зернового залежно від впливу технологічних прийомів вирощування в умовах ПАТ «Сад Поділля» Шаргородського району Костинчук А.О., Пелех Л.В. 2020 4
26291 Удосконалення технологічних прийомів вирощування цукрових буряків в умовах ТОВ «ОБРІЙ-АГРО 1» Хмільницького району Кондель М.В., Поліщук М.І. 2020 2
26290 Врожайні властивості сорго залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах СТОВ «Прогрес» Могилів-Подільського району Ковальчук І.М., Поліщук М.І. 2020 8
26289 Вдосконалення кадрової політики підприємства Поляруш О,О. 2020 10
26288 Розиток комунікацій в управлінні підприємства Шекерський С.Є. 2020 12
26287 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (підприємства, установи) Кукуленко Андрій Юрійович 2020 4
26283 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах СФГ «Вінничина» Тиврівського району Баранов Ю.Г. 2020 10
26282 Формування продуктивності зерна сої залежно від удосконалення системи удобрення в умовах дослідного поля ВНАУ Любонько Р.І. 2020 7
26281 Формування продуктивності сортів нуту залежно від передпосівної обробки насіння біоінокулянтами в умовах дослідного поля ВНАУ Фесюк О.Л. 2020 7
26280 Обгрунтування параметрів робочих органів подрібнювача для зрізаної маси чагарників Бідюк Андрій В’ячеславович 2020 8
26279 Обґрунтування технічних рішень вдосконалення силових трансформаторів та автотрансформаторів Кухарчук Тетяна Андріївна 2020 2
26278 Дослідження системи автоматизованого електроприводу центрифуги для цукрового заводу Ткач О.С. 2020 2
26277 Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками аграрного бізнесу Стаховський Тарас Васильович 2020 6
26276 Екологічна оцінка квіткового пилку та продуктів його переробки в умовах сільськогосподарських медоносних угідь ПП «Володимир» с. Шершні Тиврівського району Куценко М І 2020 5
26275 Вплив природно-кліматичних факторів на період та тривалість цвітіння лісових нектаропилконосів Міщенко Б.Д. 2020 3
26270 Підвищення ефективності приводу випробувального стенду гідромашин обертальної дії Петрановський Р.І. 2020 3
26269 Обгрунтування параметрів слідкуючих пристроїв у гідравлічних системах широкозахватних машинно-тракторних агрегатів Чеков Д.Ю. 2020 2
26268 Обгрунтування параметрів гідравлічного приводу маніпулятора сільськогосподарського призначення Джунь О.В. 2020 6
26267 Обгрунтування параметрів гідравлічного позиційного привода виконавчого руху механізмів машин Гаргаун О.В. 2020 5
26266 Швидкодіючі затискні механізми токарних автоматів з гідравлічним приводом Мазур І.М. 2020 2
26265 Удосконалення автоматизованої системи управління лінією переробки молока Тризна Андрій Петрович 2020 3
26264 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів посівного комплексу galaxi-6 Наумець А.А. 2020 6
26263 Оцінка агроекологічного стану едафотопів агроекосистем ПП «Стрілець» Шаргородського району Сироватко Василь Миколайович 2020 2
26262 Обгрунтування конструктивних параметрів обладнання для теплової обробки стружки цукрового буряка Тимченко Вадим Віталійович 2020 4
26261 Дослідження системи автоматичного керування насосною установкою Савчук В.С. 2020 6
26260 Обґрунтування і розробка електроприводу підйомника для станції технічного обслуговування автомобілів Голуб А. І. 2020 4
26259 Розробка технології комбінованого продукту тривалого терміну зберігання на основі сиру кисломолочного Косенко О 2020 5
26258 Особливості росту і продуктивної діяльності бджіл за використання стимулюючої підгодівлі Макарчук О.Я. 2020 8
26257 Оцінка стану та продуктивності лісових нектаропилконосів в умовах зміни клімату на прикладі ДП «Могилів-Подільське лісництво» Салямон В.М. 2020 3
26256 Аналіз агроекологічного стану грунтів прат «зернопродукт мхп» села воронівці хмільницького району Кондель М.В. 2020 3
26255 Дослідження роботи гідроприводу ріжучих елементів косарки КСП-5Г Буркатий Володимир Станіславович 2020 3
26253 Дослідження конструктивно-режимних параметрів роботи гідротурбінної мийки коренеплодів Чорнописький Олександр Володимирович 2020 3
26252 Розробка обладнання для виробництва кормових брикетів-лизунців Попроцькому Андрію Михайловичу 2020 2
26251 Дослідження процесу сушіння зерна проса в сушарках з використанням СВЧ нагріву Мужилівський Микола Анатолійович 2020 2
26250 Дослідження процесу пастеризації молока в полі інфрачервоного випромінювання Чеботарь Максим Ігорович 2020 3
26249 Оптимізація конструктивно-технологічних параметрів ямокопача для роботи на схилах терас Маріуца Олексій Олександрович 2020 2
26248 Обгрунтування параметрів робочих органів комбайну для зрізання кукурудзи на силос Когутяк Олександр Вікторович 2020 5
26247 Оптимізація технологічних прийомів вирощування сої в умовах «Епіцентр К» Могилів-Подільського району Гром Л.О. 2020 8
26246 Порівняльна оцінка сортів сої за технологічністю в умовах ФГ «Надія М.В.» Оратівського району Федченко Г.Д. 2020 7
26245 Удосконалення технологічних прийомів вирощування сої в умовах ПСГП «Савинецьке» с. Савинці Тростянецького району Вістяк А. В. 2020 6
26244 Порівняльна оцінка сортів сої за придатністю до механізованого збирання в умовах Чернятинського коледжу ВНАУ Кочетков О.А. 2020 7
26243 Порівняльна оцінка сої за зерновою продуктивністю в умовах Чернятинського коледжу ВНАУ. Волошен Д.М. 2020 4
26242 Оптимізація технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Липовецьке» м. Липовець Кравець Я. Р. 2020 4
26241 Порівняльна оцінка сортів сої іноземної селекції за зерновою продуктивністю в умовах ТОВ «Немирівлатінвест» Вінницької області Король Є.В. 2020 4
26240 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за стійкістю до хвороб в умовах ФГ «Агро-Сан» Оратівського району Сандул М. В. 2020 3
26239 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю в умовах ТОВ АК «Зелена долина» Томашпільського району Штельмах О.В. 2020 3
26238 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за тривалістю вегетаційного періоду та урожайністю в умовах ТОВ «Липовецьке» м. Липовець Коробко Р.О. 2020 4
26237 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю та рівнем збиральної вологості в умовах ФГ «Миколайчук» Могилів-Подільського району Миколайчук Н.В. 2020 4
26236 Організація передремонтного діагностування агрегатів вантажних автомобілів Шевчук Олександр Васильович 2020 2
26235 Оцінка надійності підвіски вантажного автомобіля MAN Сірий Денис Анатолійович 2020 4
26234 Дослідження процесу роботи копача картоплі з ротаційним сепаратором Полєжаєв Роман Васильович 2020 6
26233 Дослідження геліоелектричної системи гарячого водопостачання об’єктів тваринництва Марущак Сергій Вікторович 2020 2
26232 Дослідження процесу заготівлі сінажу в рулонах Манеляк Ілля Володимирович 2020 7
26231 Вплив діяльності підприємства тов «млинпром» на екологічний стан грунту в межах м. Липовець Гнідунець І.В. 2020 3
26226 Екологічна оцінка ставкової води для потреб риборозведення в умовах с. Павлівка Калинівського району Буряков Д.І. 2020 3
26225 Оцінка забруднення грунту важкими металами в умовах с. Краснянка Тиврівського району Шкварко І.С. 2020 6
26224 Розробка еколого-збалансованого землекористування на прикладі вінницького аеродрому Данилюк М.В. 2020 3
26223 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.А. Карповець 2020 11
26222 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність ячменю ярого в умовах ПСП «Україна» с. Кинашів Тульчинського району Дюк А.І. 2020 7
26221 Вплив технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФГ «Юрченко - Н» с. Великі Крушлинці Вінницького району В.В. Дубинець 2020 6
26220 Обґрунтування і розробка електроприводу відкотних та розсувних воріт Василенко О.В. 2020 2
26219 Розробка електропривода переміщення козлового крана Підлісний Д. М. 2020 2
26218 Модернізація системи автоматизованого електроприводу токарно-револьверного верстату Марценюк Євген Олександрович 2020 2
26217 Облік та оподаткування доходів підприємства Накорчевська Людмила 2020 21
26216 Банківське обслуговування малого і середнього бізнесу в Україні: стан та його розвиток Дзюбенко Ольга Борисівна 2020 24
26215 Аналіз фінансового стану бюджетної установи Фадєєва Марина Сергіївна 2020 7
26214 Оптимізація способів підвищення безпеки квіткового пилку та продуктів його переробки в сучасних екологічних умовах Разанова А.М. 2020 2
26213 Підвищення ефективності функціонування електричних систем з використанням засобів компенсації реактивної потужності Кубай Олександр Васильович 2020 2
26212 Інтенсифікація процесу виробництва гранульованої клейковини Радомський Ігор Вікторович 2020 2
26211 Формування надійного та якісного електропостачання товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОПРИЛАД» м. Київ Висоцький Сергій Ярославович 2020 2
26210 Фінансова політика підприємства : теорія та практика облікового забезпечення управління Зозуляк Світлана Ігорівна 2020 9
26209 Фінансові результати діяльності підприємства : організація обліково-аналітичного забезпечення управління Ципцюра Інна Олександрівна 2020 17
26206 Дослідження статичного плющення на вологовіддачу скошених бобових трав Антонюк Богдан Юрійович 2020 8
26205 Фінансові аспекти управління активами та пасивами підприємства Подолян Владислава Вадимівна 2020 16
26204 Управління депозитним портфелем комерційного банку Діденко Олена Леонідівна 2020 9
26203 Оптимізація вирощування сої в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКЦБ НААНУ Калинівського району дослідного поля ВНАУ Г.С. Юр 2020 9
26202 Обґрунтування конструкційних параметрів картоплесаджалки для первинного насінництва Шинкаренко Назар Віталійович 2020 7
26201 Дослідження конструктивних параметрів технічного оснащення технологічних систем збирання озимого ріпаку Тернавський А.В. 2020 2
26200 Обгрунтування параметрів і режимів роботи вальцьового робочого органу для високостеблових культур Сон Василь Сергійович 2020 4
26199 Наукове обгрунтування технології виробництва круп’яних продуктів із зерна тритикале Білоконний Дмитро Олександрович 2020 3
26198 Дослідження конструктивних особливостей вузлів пластикації та способи їх формоутворення Мойсейченко В.О. 2020 4
26197 ОГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОФІЛІВ ШНЕКІВ ЛИВАРНИХ МАШИН Кіяшко Д.В. 2020 3
26196 Покращення вихідних характеристик багатокоординатних верстаів зі спеціальними робочими органами Білик О.Д. 2020 4
26195 Управління конфліктами в трудовому колективі установи (підприємства, організації) Матяш Зінаїда Анатоліївна 2020 5
26194 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів маніпулятора підвісної частини доїльного апарата Вапнярук О.В. 2020 2
26192 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів обладнання для виробництва біопалив Мітітюк Богдан Васильович 2020 4
26189 Економічний інструментарій управління інформаційною діяльністю підприємства Мачков Владислав Павлович 2020 13
26188 Обґрунтування конструктивних параметрів пружинних пальців підбирача комбайна В.В. Войтюк 2020 4
26187 Обґрунтування конструктивних параметрів агрегату для внесення мінеральних добрив В.П. Кушнір 2020 5
26186 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів культиватора А.О. Шабатура 2020 6
26185 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів сошника сівалки В.В. Омельчук 2020 6
26184 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів комбінованої ґрунтообробної машини В.В. Лебідь 2020 3
26183 Особливості технології технології вирощування і відгодівлі бичків молочної породи за силосного типу відгодівлі Письменна Р.Р. 2020 9
26182 Інформаційно – аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування Кубаль Тарас Володимирович 2020 7
26181 Удосконалення інституту лідерства в органах публічного управління (на прикладі органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або державної служби) Чорна Катерина Федорівна 2020 3
26180 «Покращення показників поперечної стійкості сідлового автопоїзда з пневматичною підвіскою» Ковальчук Олег Олександрович 2020 4
26178 Теоретичні та практичні аспекти обліку та адміністрування податку на додану вартість Лисаковська Аліна Вікторівна 2020 9
26170 «Покращення ефективності технічного обслуговування та ремонту вантажних автомобілів» Притика Сергій Володимирович 2020 3
26169 «Методика визначення номенклатури та кількості запасних частин для проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту тракторів» Урядник Віталій Володимирович 2020 8
26168 «Обґрунтування параметрів та розробка конструкції освітлювального пристрою з використанням світловипромінювальних діодів» Заморока Світлана Іванівна 2020 5
26167 «Обґрунтування параметрів та режимів перетворювача напруги для обробки насіння імпульсним електричним полем» Мельник Яна Іванівна 2020 4
26166 «Обґрунтування параметрів фотоелектричного теплового модуля» Мельник Павло Вікторович 2020 3
26165 Удосконалення технологічних прийомів вирощування кукурудзи в умовах ФГ «Зерно-Род» смт. Шпиків Тульчинського району Мандрик П.Ю., Поліщук М.І. 2020 9
26164 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність проса в умовах ТОВ «Станилівка Агро» Погребищенського району Мазур Т.В., Поліщук М.І. 2020 4
26163 Продуктивність ріпаку ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах «ПП «Зоря Василівки» Тиврівського району Поліщук А.М., Пелех Л.В. 2020 5
26162 Удосконалення технологічних прийомів вирощування сої в умовах «ПП «Зоря Василівки» Тиврівського району Побережна С.С., Пелех Л.В. 2020 12
26161 Вплив технологічних прийом вирощування на врожайність пшениці озимої в умовах ФГ «Зерно-Род» смт. Шпиків Тульчинського район Мандрик В.Ю., Поліщук М.І. 2020 13
26160 Дослідження конструктивних параметрів віброударного струшувача волоських горіхів Коваль Богдан Вікторович 2020 7
26156 Аналіз втрат електричної енергії в мережах з вітровими електростанціями Перестяк Максим Васильович 2020 5
26155 Підвищення ефективності енерговикористання насосної станції в селі Бохоники Мельник Володимир Анатолійович 2020 5
26154 Розробка конструкції та обґрунтування конструктивних параметрів касетної розсадосадильної машини Вовчок Вадим Вікторович 2020 8
26153 Розробка та дослідження масообмінних апаратів зі ступінчастим контактом фаз Вознюк Юрій Дмитрович 2020 4
26152 Дослідження процесу обробки подрібненої деревини у реакторах тарілчастого типу Захарчук Олександр Олегович 2020 2
26151 Розробка конструкції та дослідження параметрів вакуумних пульсаторів для доїльних автоматів Молочинський Ростислав Миколайович 2020 3
26150 Розробка високоефективної технології переробки рослинної біомаси для отримання фурфурола Новіков Сергій Володимирович 2020 3
26149 Обґрунтування технічних параметрів машин для переробки агрорудної сировини на комплексні мінеральні добрива Ряботинський Василь Юрійович 2020 2
26148 Розробка методів та засобів проектування виробничих систем у машинобудуванні Провільський Олександр Сергійович 2020 3
26147 Дослідження процесів інфрачервоної обробки та сушіння коренебульбоплодів Братчук Микита Максимович 2020 4
26146 Дослідження процесу та обладнання для пірогенетичної переробки відходів деревини у активоване вугілля Бондаренко Олексій Геннадійович 2020 3
26145 Дослідження технологічного процесу та обладнання виробництва хлібобулочної продукції з використанням композитних рослинних сумішей Барановський Борис Васильович 2020 3
26144 Порівняльна оцінка сортів сої за якістю насіння в умовах ПСГП «Савинецьке» Тростянецького району В.М. Рознюк 2020 5
26143 Обґрунтування і розробка листоправильної машини для випрямлення та радіусного гнуття листів металу на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки Богачук М.Ю. 2020 2
26130 Дослідження системи електроприводу екскаватора Франко Оксана Михайлівна 2020 3
26129 Відтворювальна здатність свиноматок за стимуляції біологічно активним препаратом «Інтровіт» Свентух Л.П. 2020 8
26128 Особливості технології одержання маток і підготовка бджолиних сімей до медозбору в умовах ТОВ «Світанок-Агросвіт». Ляшко К.В. 2020 7
26127 Обгрунтування робочих параметрів вібраційного змішувача сипких кормів Костюк Богдан Сергійович 2020 5
26119 Дослідження та обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів доїльного апарату попарної дії Омелянчук Артур Олександрович 2020 2
26118 Дослідження параметрів роботи пневмогодівниці для сільськогосподарських тварин Колодько Іван Сергійович 2020 2
26117 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів комбінованого агрегату для оранки ґрунту Аркавенко Анатолій Євгенович 2020 12
26116 Фінансова звітність підприємств та її використання в управлінні Мазур Людмил Василівна 2020 14
26115 Теоретичні і практичні аспекти обліку та оподаткування діяльності фермерських господарств Богомол Денис Володимирович 2020 13
26114 Система обліку розрахунків за податками підприємства Панасюк Ігор Миколайович 2020 9
26113 Особливості обліку та оподаткування оплати праці у садівництві Жмудь Наталія Сергіївна 2020 9
26112 Організаційно-методичні аспекти обліку основних засобів Вовк Вадим Віталійович 2020 8
26111 Кредиторська заборгованість: сутність та обліково-аналітичний аспект Колодєєв Олександр Федорович 2020 14
26110 Оподаткування та облік виплат працівникам Дєдова Марина Михайлівна 2020 8
26109 Розвиток електричної мережі 110/35 кВ Вінницького району за рахунок інтелектуалізації Костенко Андрій Сергійович 2020 4
26108 Розробка та дослідження технології та технічних засобів для обкатки та випробування двигунів малогабаритних тракторів Козаченко Микола Іванович 2020 5
26107 Дослідження процесу нанесення зносостійких покриттів дуговою металізацією для підвищення ресурсу робочих органів грунтообробних машин Гончарук Юрій Вікторович 2020 3
26105 Обґрунтування технології збирання волоських горіхів з крупноштамбових дерев машиною з імпульсним віброзбуджувачем Козюк Дмитро Миколайович 2020 2
26104 Дослідження системи автоматизованого управління технологічною лінією переробки картоплі Адамчук Олег Юрійович 2020 5
26103 Сучасна модель місцевого самоврядування в україні та шляхи її вдосконалення з врахуванням досвіду зарубіжних країн Олійник Д.В. 2020 20
26102 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність озимої пшениці в умовах ПрАТ ПК «Поділля» с. Клембівка Ямпільського району Бригадир Є.О. 2020 13
26099 Вплив застосування засобів захисту рослин на зернову продуктивність кукурудзи на зерно в умовах ПП «Агротемп плюс» с. Гальжбіївка Ямпільського району Д.М. Михалуца 2020 9
26098 Оцінка ефективності технологічних прийомів вирощуваннякукурудзи на зерно в умовах ПП «Золотий колос» с. Михайлівка Шаргородського району Р.М. Жарський 2020 6
26097 Оцінка ефективності технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Війтівці Липовецького району В.А. Васильєв 2020 5
26096 Оцінка ефективності технологічних прийомів вирощування ярого ячменю в умовах дослідного поля ВНАУ А.А. Орланюк 2020 5
26095 Оцінка екологічного стану земель калинівського району, забруднених діяльністю промислових підприємств Козак В.В. 2020 4
26094 Екотоксикологічна оцінка зернових культур вирощених в умовах пп «зето» шаргородського району Мазур Інна 2020 4
26093 Агроекологічна оцінка стану грунтів в межах с. мар’янівка хмільницького району та шляхи їх покращення Ковальчук Яна 2020 4
26092 Дослідження струмів та напруг під час двох одночасних замкнень в ЛЕП Краснопольський В.В. 2020 5
26090 Обґрунтування конструктивних та режимних параметрів сегментно-пальцевого ріжучого апарату косарки зі змінною довжиною шатуна Зеленчук Ігор Вячеславович 2020 15
26087 Удосконалення технології вирощування соняшника в умовах ФГ «Музика» Теплицького району Скорогляд В.О. 2020 7
26086 Управління формуванням урожаю зерна кукурудзи залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах ФГ «Новосулківське» Бершадського району Ломаченський С.О. 2020 5
26085 Управління формуванням урожаю та якості зерна сої залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах ТОВ «Курланд» Жмеринського району Позур А.А. 2020 7
26084 Дослідження та розробка математичної моделі кінематичної схеми горизонтальної головки металорізального верстата Присяжнюк Ю.С. 2020 17
26083 Обгрунтування конструктивних параметрів робочих органів інструментального фрезерного верстата моделі 676 Звонарьов Є.Г. 2020 7
26082 Підвищення роботоздатності та модернізація вузлів токарного верстата 16к2001 Маслій В.О. 2020 2
26081 Проектування технічних об'єктів за допомогою аналітичних методів розрахунку та засобів машинної графіки Магденко А.Д. 2020 2
26080 Забезпечення раціональних умов механічної обробки циліндричних поверхонь Бондаренко Б. С. 2020 2
26079 Проблеми управління фінансами страхових компаній Рачок Вероніка Олегівна 2020 12
26078 Обґрунтування конструктивних параметрів навісного пристрою трактора БЕЛАРУС-422 Атаманчук Олександр Васильович 2020 5
26072 «Підвищення ефективності енерговикористання на Чуднівському спиртовому заводі». Присяжнюк Юрій Сергійович 2020 5
26071 Аналіз агроекологічного стану грунтів ПСГП «Савинецьке» Тростянецького району Соловей В.М. 2020 6
26070 «Продуктивність та забійні показники курчат-бройлерів за використання кормової добавки». Процюк Владислав Вікторович; Керівник: Побережець Ю. М. (Подолян Ю. М.) 2020 6
26069 «Ефективніть використання корму та яєчна продуктивність перепелів за згодовування кормової добавки «АльфаГал»» Шелестюк Олена Володимрівна; Керівник Побережець Ю. М. (Подолян Ю. М) 2020 8
26068 «Впив кормової дбавки «АльфаГал» на несучість та якість яєць курок-несучок». Олійник Віка Валеріївна. Керівник: Побережець Ю. М. (Подолян Ю. М.) 2020 7
26067 Підвищення ефективності використання ґрунтообробного агрегату на базі колісного трактора класу 1,4 Земляний Владислав Валерійович 2020 5
26066 Дослідження процесу зміцнення поверхневого шару металу деталей сільськогосподарської техніки Ілющенкова Оксана Володимирівна 2020 4
26065 Дослідження процесів холодного видавлювання заготовок із малопластичних сталей в умовах дії диференційованого протитиску на заготовку Дмитревич Богдан Ярославович 2020 4
26064 Дослідження процесів холодного видавлювання порожнистих виробів з малопластичних сталей Гунявий Дмитро Леонідович 2020 4
26063 Обґрунтування процесу захисту жаток зернозбиральних комбайнів при їх ремонтному фарбуванні Єромін Віталій Анатолійович 2020 7
26062 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів змішувача добрив Відашов Сергій Миколайович 2020 8
26061 Обґрунтування конструктивних параметрів спірально-гвинтового дозатора сипких концентрованих кормів Дворщенко Дмитро Олександрович 2020 4
26060 Обгрунтування конструктивних параметрів скребкового конвеєра з похилою прямолінійною забірною віткою Сушко Володимир Петрович 2020 6
26059 Обґрунтування технологічного процесу та конструктивних параметрів швидкохідного гвинтового змішувача комбікормів Коливайло Богдан Юрійович 2020 5
26058 Обгрунтування і розробка енергозберігаючих заходів для тепличного господарства Баязітова Ганна Валеріївна 2020 4
26057 Удосконалення технологічної лінії первинної переробки гречки Іванов Сергій Анатолійович 2020 5
26056 Підвищення ефективності експлуатації та обслуговування силових трансформаторів та автотрансформаторів Товмар Олександр Сергійович 2020 3
26055 Дослідження і розрахунок надійності функціонування обєктів електроенергетичної системи Ходак Віталій Борисович 2020 3
26054 Удосконалення автоматизованої системи управління лінією виробництва яблучного соку Янченко Вікторія Вячеславівна 2020 4
26038 Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу ґрунтообробної машини Подзерко Ярослав Григорович 2020 13
26037 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів глибокорозпушувача ґрунту Заболотний Костянтин Васильович 2020 8
26036 Обґрунтування конструктивних і технологічних параметрів ротаційного розпушувача ґрунту Левицький Вадим Володимирович 2020 7
26021 Обґрунтування раціональних параметрів робочих органів важкої борони Соловей Сергій Андрійович 2020 5
26020 Дослідження параметрів ротаційної борони для поверхневого обробітку ґрунту в садах Кулик Вадим Олександрович 2020 11
26019 Облік готової продукції та товарів: теорія, методика, практика Облік готової продукції та товарів: теорія, методика, практика 2020 6
26018 Обгрунтування конструктивних параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв Василинич Євгеній Вікторович 2020 6
26017 Дослідження процесу подрібнення зерна роторним подрібнювачем Гавриленко Юрій Васильвич 2020 4
26016 Дослідження процесу пневмосепарації зернового вороху двоаспіраційною віяльно-калібрувальною машиною Вовк Владислав Ігорович 2020 4
26015 Дослідження процесу післязбирального знезараження зерна Гавриляк Вадим Ярославович 2020 4
26014 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій Приймак В.М. 2020 8
26013 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій Приймак В.М. 2020 7
26012 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочого органу картоплекопача М.Д. Буздиган 2020 10
26011 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів грунтообробного агрегату А.І. Снігур 2020 3
26010 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів агрегату для догляду за міжряддями і пристовбурними смугами плодових насаджень Ю.С. Пукас 2020 4
26009 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів комбінованого посівного агрегата Я.І. Немировський 2020 5
26008 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів машини для поверхневого внесення добрив Д.І. Донський 2020 5
26007 Обґрунтування параметрів технічних засобів для обробітку ґрунту перед садінням коренеплодів Пенделя Олександр Володимирович 2020 8
26006 Сучасний стан страхового ринку україни та напрямки покращення фінансової надійності страхової компанії Мороз Владислав Валерійович 2020 16
26004 Розробка і обгрунтування парметрів комбінованого робочого органу просапного культиватора Гавриляк Олег Ярославович 2020 6
26003 Дослідження обладнання та технології консервації сільськогосподарської техніки інгібованими бітумними складами Яковенко Володимир Володимирович 2020 3
26002 Дослідження експлуатаційної надійності і економічності бурякозбирального комбайна holmer в умовах сільськогосподарських підприємств вінницької області Вихор Ігор Анатолійович 2020 2
26001 Оцінка придатності озера голубе с. Могилівка Жмеринського району для рекреаційного використання Зозуля Н.Ю. 2020 2
26000 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів робочих органів для дворядкового садіння картоплі Коник Віталій Антонович 2020 3
25999 Обґрунтування кінематичних і конструктивно-технологічних параметрів комбінованого культиватора для обробітку просапних культур Слободяник Юрій Олексійович 2020 9
25998 Державне управління земельними ресурсами регіону в контексті сталого розвитку Ошубей Ю.В. 2020 12
25997 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів вібродозатора компонентів комбікормів Кравчук О.П. 2020 5
25996 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів бункера-дозатора комбікормів Вербицький Р.А. 2020 3
25993 Обґрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи станка для видалення стрижнів з головок капусти Кононова Ю.О. 2020 4
25992 Обгрунтування конструктивних параметрів та технологічного процесу роздавача кормів Рибка В.Л. 2020 9
25991 Дослідження ефективності використання вакуумного високовольтного обладнання Горпенюк В’ячеслав Валентинович 2020 5
25990 «Обґрунтування оптимальної компенсації реактивної потужності в електричних мережах товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринський молокозавод»» Бухтіяров Олег Геннадійович 2020 6
25989 Аналіз екологічного стану лісів ДП «Вінницький лісгосп» Юрчак І.А. 2020 3
25987 Інтенсивність накопичення забруднюючих речовин у грунті внаслідок промислових викидів Вінницького олієжиркомбінату Заселян Т.Б. 2020 6
25985 Оцінка екологічного стану лісових насаджень Могилів-Подільського району Огороднік М.В. 2020 2
25984 Аналіз екологічного стану лісів Томашпільського лісництва Николайчук В.С. 2020 2
25983 Аналіз екологічного стану лісових екосистем ДП «Могилів-Подільський лісгосп Кучер О.Ю. 2020 2
25982 Аналіз екологічного стану лісів ДП «Барський райагроліс» Кондратьєв В.П. 2020 2
25981 Аналіз агроекологічного стану ґрунтів ФГ «Токарчука В.М.» Теплицького району Капійчук М.І. 2020 2
25980 Оцінка агроекологічного стану ґрунтів ФГ «Плебанівський сад» Шаргородського району та його вплив екологічну безпеку плодової продукції Жмудь Н.С. 2020 4
25979 Аналіз екологічного стану повітряного басейну міста Вінниці Гуліватий Р.Д. 2020 7
25978 Аналіз екологічного стану води річки Тяжилівка в межах міста Вінниця Бернас А.В. 2020 5
25977 Дослідження впливу електромагнітного поля на якість зберігання капусти Магазинський Євгеній Володимирович 2020 2
25976 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів рулонного прес-підбирача Савкун О.В. 2020 8
25975 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів робочих органів дощувальної машини Полін С.О. 2020 4
25974 Підвищення ефективності механізовано-го процесу збирання коренеплодів кормових буряків Мукомел Д.Р. 2020 3
25973 Підвищення ефективності механізовано-го процесу збирання коренеплодів кормових буряків Мукомел Д.Р. 2020 5
25972 Підвищення ефективності поливу сільськогосподарських культур дощувальною машиною. Колос О.Р. 2020 2
25971 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів підбирача-подрібнювача соломи Кайданюк В.І. 2020 4
25970 Дослідження фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей біопалива для застосування у двигунах внутрішнього згоряння Ваколюк В.М. 2020 5
25969 Обґрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи подрібнювача яблук Однорог Д.С. 2020 2
25968 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів машини для очищення коренеплодів Науменко С.В. 2020 3
25967 Підвищення технічного рівня та ефективності роботи навантажувальних машин безперервної дії Загнітко В.В. 2020 5
25966 Дослідження процесу очищення насіння олійних культур електрофрикційним сепаратором Дудник О.В. 2020 5
25965 Підвищення ефективності токарної операції розточування ступінчатих поверхонь деталей Дриманов В.А. 2020 3
25964 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів вібропросіювача комбікормів Васильчук Володимир Миколайович 2020 3
25963 Формування продуктивності сортів вики ярої залежно від строку сівби в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Гончар 2020 2
25962 Удосконалення технології вирощування післяукісних посівів кормових культур в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Мукомел В.П. 2020 4
25961 Ринок страхування життя в україні: сучасні тенденції та напрямки розвитку Колісник Володимир Вікторович 2020 11
25960 «Дослідження автоматизованого електроприводу поперечної подачі плоскошліфувального верстата» Панчук Алла Миколаївна 2020 5
25959 Модернізація електропривода механізму переміщення козлового контейнерного крана вантажо підйомністю 32 т Прокопенко Сергій Вікторович 2020 4
25958 «Підвищення енергоефективності електроприводу установки насосної станції подачі холодної води у водопровідну мережу житлового комплексу» Рижков Олександр Ярославович 2020 4
25957 Обгрунтування показників електропостачання Крижопільської філії ТОВ «Терра Фуд» з використанням сучасних методів моделювання Гасенко Анатолій Олександрович 2020 4
25956 Формування когенеративної установки для енергопостачання сільськогосподарських підприємств» Кучерук Олег Аркадійович 2020 5
25955 Дослідження електропривода контуру охолодження трансформатора АТ-1 на ПС-330 кВ Балабан Денис Олександрович 2020 4
25954 Удосконалення насосної установки за рахунок застосування системи автоматичного керування Аврамчук Віталій Вікторович 2020 6
25953 «Розробка автоматизованого електроприводу поворотної платформи сонячних панелей» Чабанюк Сергій Валерійович 2020 4
25952 «Оптимізація пускових режимів електроприводу стрічкового конвеєра в умовах гранітного кар’єра» Подоляк Олександр Вячеславович 2020 5
25951 «Дослідження автоматизації газокомпресорної станції з використання програмованого логічного контролера» Рябошапко Микола Віталійович 2020 7
25950 Розробка системи автоматичного підтримання температури для розумного будинку на базі МК PIC16F628A Поліщук Артем Васильович 2020 3
25949 «Розробка силових і освітлювальних мереж приватного підприємства «КВАНТА-ЛЧ»» Сафаров Андрій Рустамович 2020 3
25948 «Аналіз ефективності енерговикористання в товаристві з обмеженою відповідальністю «Столярcервіс» Жук В’ячеслав Леонідович 2020 5
25947 Дослідження електроприводу автомобільного підйомника для станції технічного обслуговування фермерського господарства з подальшою його модернізацією Білінський Роман Миколайович 2020 4
25946 Дослідження електроприводу автомобільного підйомника для станції технічного обслуговування фермерського господарства з подальшою його модернізацією Білінський Роман Миколайович 2020 4
25945 «Модернізація системи керування електропривода головного руху стрічкопильного горизонтального верстату в умовах ВАТ «Вінницький деревообробний завод»» Фаріон Олександр Олександрович 2020 2
25944 «Розширення функціональних характеристик та технічних параметрів системи автоматизованого регулювання електроприводом вантажного підйомника» Корнійчук Артем В’ячеславович 2020 3
25943 «Застосування сучасних методів регулювання напруги в електричних мережах» Кошельников Володимир Андрійович 2020 2
25942 «Оптимізація внутрішніх мереж фотогальванічної електростанції ТОВ «Солар-Інвест» Дикий Дмитро Анатолійович 2020 2
25941 «Оптимізація електропостачання хлібоприймального підприємства ТОВ "Агрокомплекс "Зелена долина" Функціонує з використанням автоматизованих систем контролю та обліку електроспоживання» ЛЮБІНЧАК Руслан Миколайович 2020 2
25940 «Дослідження електропривода стрічкового конвеєра в умовах олійноекстракційного заводу» Криничний Олександр Ігорович 2020 3
25939 «Розробка системи електропостачання бази матеріального технічного забезпечення Дністровської гідроелектростанції» Шевчук Руслан Васильович 2020 5
25938 Дослідження експлуатаційних параметрів сонячних панелей Рогач Валентин Петрович 2020 3
25937 «Засоби акумулювання енергії та їх роль у перспективах розвитку відновлювальних джерел енергії» Ткачук Вадим Миколайович 2020 5
25936 «Дослідження та розробка електропривода оперативної лебідки земснаряду» Козелок Вадим Григорович 2020 4
25935 Біоенергетична ефективність удобрення вівса в умовах СТОВ «АгроКряж»с. Яришів Могилів-Подільського району М.О. Шикита 2020 8
25934 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення соняшнику в умовах СФГ «Світоч» Іллінецького району Р.В. Полєжаєв 2020 9
25933 Біоенергетична ефективність застосування мікродобрив при вирощуванні озимої пшениці в умовах ФГ «Терра Антонін» смт. Антоніни Красилівського району Хмельницької області Б.Я. Дмитревич 2020 12
25932 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення озимої пшениці в умовах ФГ «Зоря Василівки» Тиврівського району Щебетюк В.Л. 2020 9
25931 Біоенергетична ефективність позакореневих підживлень ярого ячменю в умовах ФГ «Чиста криниця» с. Кисляк Гайсинсько району Вінницької області Швець О.О. 2020 6
25930 Біоенергетична ефективність застосування комплексних мікродобрив при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах ПрАТ «Зернопродукт МХП»Іллінецька філія Трипалюк А.Ю. 2020 4
25929 Біоенергетична ефективність позакореневих підживлень при вирощуванні гірчиці білої в умовах дослідного поля ВНАУ Руденко А.Р. 2020 3
25928 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення гречки в умовах ФГ «Август В.А.» Томашпільського району Пудрик Д.Р. 2020 3
25927 Біоенергетична ефективність застосування комплексних мікродобрив при вирощуванні озимого ріпаку в умовах ФГ «АТЕНК» Немирівського району Міняйло В.В. 2020 4
25926 Біоенергетична ефективність застосування мікродобрив при вирощуванні озимої пшениці в умовах ТОВ «Бородецьке МГП» Козятинського району Логачьов О.П. 2020 4
25925 Біоенергетична ефективність застосування мікродобрив при вирощуванні соняшника ТОВ «Фітосвіт» с. Майдан Вінницького району Кісєльов М.О. 2020 3
25924 Біоенергетична ефективність позакореневих підживлень проса в умовах ФГ «Чиста криниця» с. Кисляк Гайсинсько району Вінницької області Грибінний Я.С. 2020 4
25923 Дослідження процесу присипання грунтом бурянів в захисних зонах просапних культур Чернега Віталій Степанович 2020 5
25922 Дослідження можливості використання високоміцного чавуну для виготовлення лемешів плугів загального призначення Лозицький Роман Сергійович 2020 3
25921 Дослідження можливості використання високоміцного чавуну для виготовлення лемешів плугів загального призначення Лозицький Роман Сергійович 2020 5
25920 Дослідження можливості використання високоміцного чавуну для виготовлення лемешів плугів загального призначення Лозицький Роман Сергійович 2020 4
25919 Дослідження надійності сегментно-пальцевого ріжучого апарату збиральних машин Дерманський Владислав Валерійович 2020 8
25918 Біоенергетична ефективність застосування підживлень при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах СП «Левківці»Тульчинського району О.В. Гуцол 2020 6
25917 Біоенергетична ефективність застосування підживлень при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах СП «Левківці»Тульчинського району О.В. Гуцол 2020 3
25916 Біоенергетична ефективність позакореневих підживлень сої при вирощуванні в умовах ФГ “Гнатенко” Немирівського району О.А. Боднар 2020 6
25915 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення гречки в умовах ФГ «ОЛОЛ» Жмеринського району Д.А. Бегар 2020 6
25914 Вплив зовнішніх фінансових ризиків на діяльність підприємства Максименюк Тетяна Русланівна 2020 7
25913 ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Максименюк Тетяна Русланівна 2020 3
25912 ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Максименюк Тетяна Русланівна 2020 1
25911 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність картоплі в умовах ПП «Клекотинське» с. Клекотина Шаргородського району Вергелес О.І. 2020 6
25910 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сої в умовах ПП «Клекотинське» с. Клекотина Шаргородського району Вергелес О.Ф. 2020 7
25909 Оцінка ефективності технологічних прийомів вирощування соняшнику в умовах ТОВ «ТЕПЛИК – АГРО» с. Розкошівка Теплицького району Д.В. Білоус 2020 6
25908 Біоенергетична ефективність удобрення ячменю озимого в умовах ТОВ «Краєвид Поділля» Барського району Старкова А.В. 2020 2
25907 Аналіз екологічного стану води річки рось в межах села Спичинці Погребищенського району Янчук А.В. 2020 2
25906 Еколого-біологічні особливості та перспективи формування зелених насаджень м. вінниці для поглинання викидів автотранспорту Ткачук О.П. 2020 2
25905 Екологічна оцінка придатності води річки Вовк в межах смт Летичів для промислового розведення риби Гримашевич Ю.О. 2020 2
25904 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення сорго в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Бажура Д.О. 2020 10
25903 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення сорго в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Бажура Д.О. 2020 3
25902 Продуктивність люцерни посівної в залежності від видового складу в умовах ФГ «ЯСОВАНА» Шаргородського району Лавріненко М.М. 2020 6
25901 «Оптимізація ефективності енерговикористання на підприємстві ТОВ Авіс з використанням енергоаудиту» Гальчинський Сергій Васильович 2020 3
25506 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ДОДАТКОВОГО ЗЛИВНОГО ЗОЛОТНИКА НАСОСА-ДОЗАТОРА ДЛЯ СИСТЕМ ГІДРООБ'ЄМНОГО РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ Пастушенко 2020 18
25505 Управління ефективністю виробництва аграрних підприємств Санамян М. Є. 2020 13
23120 Управління природоохоронною діяльністю в регіоні (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів вінницької облдержадміністрації) Томашевський М.О. 2019 4
22917 Проект туристичної бази на 50 номерів у прибережній зоні Павленко О.С. 2019 8
22916 Удосконалення технології менеджменту підприємства в сучасних умовах Шпак К.І. 2019 11
22915 Система управління маркетинговою стратегічною діяльністю підприємств АПК в Україні Маліцька І.В. 2019 11
22897 Економічна оцінка та управління операційною діяльністю підприємства Письменний Владислав Васильович 2019 8
22896 Оптимізація транспортної логістики для аграрних підприємств за допомогою теорії графів Томчук Денис Васильович 2019 7
22864 Оптимізація управління розвитком виробничого підприємства Сукач Олександр Олексійович 2019 16
22863 Технологія заготівлі вологого зерна кукурудзи в племзаводі «Літинський» Літинського району Вінницької області» Тищенко Руслан Володимирович 2019 8
22861 Обґрунтування параметрів і режимів роботи оборотного плуга Павлюк В.В. 2019 8
22845 Управління фінансовим потенціалом підприємства апк Маркітан Ю.В. 2019 7
22844 Розвиток системи мотивації сільськогосподарських підприємств Ганчук В.В. 2019 6
22842 Стохастичне моделювання фінансових потоків Палієнко Вадим Сергійович 2019 5
22841 Особливості менеджменту підприємства в сучасних умовах (за матеріалами НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету) Бойко В.В. 2019 8
22840 Управління виробничим потенціалом підприємств АПК Савчинський Т.І. 2019 7
22839 формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства Маловський О. В. 2019 8
22838 удосконалення управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу Маловський В. В. 2019 12
22836 Вплив утримання бджолиних сімей у вуликах різних систем на продуктивні показники бджіл Гой Р.А. 2019 3
22835 Дослідження поверхневого обробітку ґрунту робочими органами культиватора Петрук Юрій Миколайович 2019 17
22834 Вплив бактеріального препарату на інтенсивність росту ранньовідлученого молодняку кролів Іванівський М.М. 2019 7
22833 Ефективність використання пробіотичного препарату у годівлі відгодівельного молодняку свиней Дерман В.Л. 2019 7
22832 Формування трудової дисципліни на підприємстві (за матеріалами Державного підприємства дослідного господарства «Артеміда» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України) Шендирук А.Ю. (Керівник дипломної роботи д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) 2019 7
22830 Дослідження процесу розчинення цукру у роторному апараті Вакалюк Ігор Сергійович 2019 4
22829 Моделювання робочого процесу у циліндрах тракторного дизеля з наддувом із використанням альтернативних палив Ленартович Денис Олександрович 2019 5
22828 Дослідження якості м’якого сиру функціонального призначення з козиного молока Карпенко Анна Олександрівна 2019 2
22827 Формування інвестиційної привабливості підприємств АПК Кліменко Н.Е. 2019 13
22826 Управління конкурентоспроможністю фермерських господарств в Україні Стась Я.Р. 2019 11
22824 Стратегічне управління діяльністю аграрних підприємств Михальчук Р.В. 2019 8
22823 Управління фінансовими ресурсами підприємств АПК Слюсаренко О.А. 2019 9
22822 Прогнозування соціально-економічних показників регіонального розвитку на основі нейромережевого підходу Голодюк Дмитрій Васильович 2019 6
22821 Імітаційне моделювання розвитку аграрного підприємства Богдан Світлана Анатоліївна 2019 5
22820 Облік та аналіз розрахунків з дебіторами та кредиторами у закладах вищої освіти (на прикладі Вінницького національного аграрного університету) Кондратюк Вікторія Вікторівна 2019 14
22819 Управління системою збуту на підприємстві АПК Підгурський Д.В. 2019 11
22818 Аналіз конкурентоспроможності та облік реалізації сільськогосподарської продукції у підприємстві Бондаренко М.С. 2019 11
22816 Вплив зелених кормів на вирощування товарної риби в ПП «Семенюк Г.В.» Христинівського району Паламарчу Михайло Тарасович 2019 8
22815 Розробка технологічного процесу вирощування товарної риби в ТОВ РГ “Меркурій” Вінницького району Кравець Дмитро Володимирович 2019 5
22814 Прогнозування макроекномічних показників розвитку економіки україни Голючик Наталія Олександрівна 2019 436
22813 Організаційно-методичні аспекти кредитних операцій Колтунов Сергій Русланович 2019 5
22805 Економічна оцінка та методи управління конкурентоспроможністю підприємства Нечипорук Владислав Євгенійович 2019 6
22800 Стратегічне управління розвитком підприємств АПК Коломієць В.В. 2019 10
22772 Продуктивність свиней за використання у раціонах ферментного препарату Кемзайм Вовковинська О.С. 2019 8
22770 Система обліку фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Заболотчук Алла В’ячеславівна 2019 6
22769 Економічний механізм управління економічною безпекою підприємства Мороз Ольга Валеріївна 2019 11
22768 Методи управління логістичними витратами підприємства Балацький Владислав Леонідович 2019 8
22767 Управління персоналом в системі менеджменту малих підприємств у сфері апк Франко В.С. 2019 10
22766 Економіко-екологічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських угідь Лавринчук Дмитро Дмитрович 2019 6
22765 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (за матеріалами Державного підприємства дослідного господарства «Артеміда» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України) Богданов В.І. (Керівник дипломної роботи д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) 2019 4
22764 Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Приймак Ю.П. (Керівник дипломної роботи к.н.держ.упр., доц. Балдинюк В.М.) 2019 5
22763 Формування ефективної системи управління та управлінської діяльності на підприємстві (за матеріалами ПСП «Україна») Козловський В.В. (Керівник дипломної роботи к.н.держ.упр., доц. Балдинюк В.М.) 2019 9
22762 Оптимальні стратегії поведінки інвестора на фондовому ринку Огер Андрій Васильович 2019 9
22761 Продуктивність та обмін речовин у молодняку свиней при згодовуванні бактеріальних препаратів В.В. Варгатюк 2019 2
22760 “Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК” Герус Дмитро Олександрович 2019 2
22759 Обґрунтування інтелектуальної системи контролю навантаження силових трансформаторів Карпійчук Михайло Федорович 2019 5
22758 Обгрунтування конструктивних параметрів механізму внесення добрив на основі передньої навіски трактора Д.О. Подчос 2019 2
22757 Підвищення зносостійкості деталей пар тертя ультразвуковою зміцнювальною обробкою Пінчук Б.М. 2019 2
22756 Контроль чисельності основних шкідників троянд в умовах дослідного поля ВНАУ С.О. Бабич 2019 2
22755 Особливості формування зернової продуктивності гороху залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ О. М Якимчук 2019 9
22754 Оцінка ефективності застосування елементів технології при вирощуванні озимої пшениці в умовах ПрАТ «Поділля» с. Джугастра Крижопільського району Б.М. Шкатула 2019 13
22742 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи в умовах ТОВ «Хільницьке» с.Жданівка Хмільницького району В.В.Рибачок 2019 8
22741 Управління прибутковістю підприємства Герасимчук Василь Григорович 2019 15
22740 Управління прибутковістю підприємства Герасимчук Василь Григорович 2019 6
22739 Формування та розвиток інноваційного потенціалу підприємств АПК України Волощенко І.М. 2019 8
22731 Вплив технологічних прийомів вирощування соняшнику на врожайні властивості в умовах СФГ «Оксамит» с. Сербинівці Жмеринського району Савчинський Т.І. 2019 15
22730 Oцiнкa iнтeнcивнocтi зaбруднeння вaжкими мeтaлaми грунтiв CТOВ «Cвiтaнoк» Кaлинiвcькoгo рaйoну Плахотнюк В.С. 2019 2
22728 Біологічно‒рибниче обґрунтування до проекту ставового осетрового рибного господарства з виробництва стерляді в умовах ПП «Кучмар» Літинського району Осадчук Петро Павлович 2019 8
22727 Ефективність застосування кукурудзяного силосу, заготовленого з біологічним консервантом, в годівлі великої рогатої худоби Ложкін Петро Олександрович 2019 3
22726 Вплив генетичних факторів і середовища на молочну продуктивність корів Гусак Ольга Анатоліївна 2019 16
22725 Ефективність виробництва яловичини при впровадженні енергозберігаючої двостадійної технології Боднар Руслана Василівна 2019 4
22723 Дослідження автоматизованого електропривода пасажирського ліфта лікарні Гнатенко Святослав Віталійович 2019 4
22721 Проект готелю 3*** на 90 номерів у передмісті Зілінський Денис Валерійович 2019 19
22719 Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства Ставничий Руслан Сергійович 2019 8
22718 Формування та використання трудового потенціалу фермерських господарств Бондар І.Е. 2019 9
22717 Стратегічна діагностика виробничого потенціалу аграрних підприємств України в системі ефективного управління Левченко В.О. 2019 11
22716 Вплив екологічного стану довкілля на вміст важких металів у продуктах бджільництва Асаула П.О. 2019 2
22715 Модернізація дискового агрегату для вертикального обробітку ґрунту М.Б. Шарапатюк 2019 6
22714 Вплив бактеріального препарату на продуктивність відгодівельного молодняку свиней Сніховський М.В. 2019 3
22713 Обґрунтування параметрів роторного подрібнювального апарату кормозбирального комбайну Кучмей Віталій Вікторович 2019 5
22712 Облік та аудит платіжних засобів та фінансової стійкості підприємства Рутковський Павло Володимирович 2019 10
22711 Продуктивність та обмін речовин відлученого молодняку кролів при згодовуванні нової кормової добавки Сирота І.В. 2019 2
22710 Дослідження ефективності використання бактеріального препарату в годівлі ранньовідлученого молодняку свиней Сердюк С. В. 2019 3
22709 Вплив сучасного кормового фактора на підвищення продуктивності дійного стада корів Н.О. Ратушняк 2019 3
22708 Вплив бактеріального препарату “екофід” на продуктивність молодняку свиней на дорощуванні Руденко А.Р. 2019 2
22707 Вплив пробіотичного препарату “пробіоактив” на продуктивність ранньовідлученого молодняку свиней Наконечна Ю. В. 2019 2
22706 Вплив пробіотичного препарату “пробіоактив” на продуктивність ранньовідлученого молодняку свиней Наконечна Ю. В. 2019 2
22705 Дослідження впливу пробіотичного препарату «Пробіоактив» на молочну продукцію корів симентальської породи К.В. Овчарук 2019 4
22704 Показники продуктивності відлученого молодняку свиней на дорощуванні при згодовуванні пробіотичного препарату «Біостар» Долгій Т.М. 2019 3
22703 Технологія вирощування гібридів озимого ріпаку на насіннєву продуктивність в умовах ТОВ «Дружба нова» смт. Варва Варвинського району Чернігівської області Патратій В.А. 2019 6
22702 Оптимізація технологічних прийомів вирощування сої в умовах дослідного поля ВНАУ К.А. Шевченко 2019 5
22701 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування продуктивності сої в умовах ТОВ «Прогрес» с. Нагірна Жашківського району Черкаської області Писаренко Д.О. 2019 6
22700 Економічна оцінка міжнародного ринку іт аутсорсингу Андрощук Марія Володимирівна 2019 8
22699 Управління конфліктами в трудовому колективі підприємства (за матеріалами Липовецької міської ради) Побережець Р.Б. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Калетнік Г.М.) 2019 5
22698 Вплив гормональних препаратів на молочну продуктивність Кучерук К.В. 2019 3
22657 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів молоткової дробарки для приготування кормів Щур Руслан Олегович 2019 6
22655 Кредиторська заборгованість: сутність та обліково-аналітичний аспект Голда Олександр 2019 11
22654 Оцінка системи захисту кормових бобів від шкодочинних організмів в умовах ФОП Міхеєва Л.М. с. Степанівка Вінницького району А.О. Міхеєв 2019 7
22653 Організація і методика обліку, контролю та аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками Мазур Валентин 2019 12
22652 Математичні методи аналізу фінансового стану підприємства Мандро Альбіна Ігорівна 2019 10
22651 Облікова політика в системі управління підприємством Юсупова Богдана Владиславівна 2019 10
22650 Облік і контроль в управлінні експортно-імпортними операціями Долгій Тетяна Миколаївна 2019 1369
22649 Організація та методика обліку формування та використання власного капіталу Гула Ірина Ігорівна 2019 9
22648 Вплив спадкових факторів на підвищення м'ясної продуктивності надремонтного молодняку Л.М. Змієвець 2019 3
22647 Розробка оптичної системи моніторингу заповнення бункера зернозбирального комбайна в процесі збору врожаю Середюк Юрій Григорович 2019 5
22646 Дослідження систем діагностування трансформаторних олив електрообладнання підприємств АПК Пасєка Дмитро Васильович 2019 4
22645 Система моніторингу показників результативності підприємства Фіщук Наталія Вікторівна 2019 5
22644 Моделювання інвестиційної діяльності підприємства Бендас Микола Юрійович 2019 13
22643 Дослідження технології вирощування рибопосадкового матеріалу в ТОВ рибне господарство “Меркурій” Вінницького району Шляхтич Ярослав Дмитрович 2019 4
22642 Ефективність використання мультиензимної композиції МЕК-БТУ-7 в годівлі молодняку свиней Іванцов О.М. 2019 2
22641 Дослідження процесу сівби просапних культур пневматичною сівалкою Немировський Едуард Іванович 2019 4
22639 Продуктивність бджолиних сімей при утриманні їх з матками різного віку Дегтяр В.В 2019 3
22638 Порівняльна оцінка використання сухого жиру і кормової добавки рослинного походження в годівлі корів Первак Аліна Анатоліївна 2019 5
22637 Оцінка забруднення грунтів НДГ «Агрономічне» важкими металами Савчук А. В. 2019 6
22636 Розробка стратегії розвитку підприємства Мовчан В.В. 2019 10
22635 Розробка стратегії розвитку підприємства Мовчан В.В. 2019 4
22633 Поліпшення якості м’яса птиці при його виробництві та переробці Маценко Андрій Володимирович 2019 3
22632 Обґрунтування конструктивних та режимних параметрів роздавача кормів Ребезюк Альона Михайлівна 2019 4
22631 Інноваційні технології забезпечення банківської безпеки Мартиненко Ольга Анатоліївна 2019 5
22630 Розробка енергоощадної технології виробництва кисломолочних напоїв Литвинюк Ірина Ігорівна 2019 3
22629 Формування і використання оборотного капіталу аграрних підприємств Пустовий Сергій Миколайович 2019 7
22628 Управління забезпеченням та використанням виробничих ресурсів на підприємстві АПК Сорока Р. Л. 2019 6
22627 Конкурентоспроможність підприємств: фінансові аспекти підвищення Іваненко Анастасія Сергіївна 2019 11
22626 Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ПрАТ «Зернопродукт МХП» ім. Мічуріна с. В. Митник Хмільницького району Рудкевич Г.Ю. 2019 7
22625 Урожайність зерна квасолі залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Олійник 2019 5
22624 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ Карпенко К 2019 6
22623 Облік і контроль кредитних операцій банку Цуркан Анна Олегівна 2019 10
22622 Відмінності сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ В.О. Лободовський 2019 5
22621 екологічна оцінка поверхневих вод р. мурафа та інтенсивність забруднення її аквакультур токсикантами в межах с. Моївка чернівецького району Овчарук К.В. 2019 7
22620 Управління соціально-економічною ефективністю діяльності аграрного підприємства Семенюк І.І. 2019 13
22619 Управління виробництвом органічної продукції в агропромислових формуваннях Леськова О. К. 2019 8
22607 Оптимізація технологічних прийомів вирощування соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Р. О. Ткачук 2019 24
22604 Облік і контроль виробничих запасів підприємства: теоретичний та практичний аспекти Гуменюк Олег Васильович 2019 18
22602 Методика оцінки внутрішнього контролю в системі зовнішнього аудиту Франчук Тарас Васильович 2019 8
22601 Кримінально-правова характеристика розбою Коваль В. 2019 3
22600 Дослідження технології вирощування товарної риби в дочірному сільськогосподарському рибоводному підприємстві «Бершадський рибцех» ПРАТ «ФП Вінницький рибгосп». Паламарчук Ганна Євгенівна 2019 3
22599 Морфофункціональні зміни в травних і ендокринних залозах бичків при підгодівлі їх модифікованою брагою Примаченко Катерина Олександрівна 2019 7
22598 Особливості створення та використання садів «Нової хвилі» на садово-паркових об`єктах Вінниччини І.Ю. Левченко 2019 4
22597 Продуктивність, забійні та гематологічні показники свиней за використання вітамінно-мінерального концентрату Пустовгар Уляна Юріївна 2019 11
22596 Оцінка стану атмосферного повітря у Вінницькій області Сиченко А.В. 2019 5
22595 Фінансування структурних підрозділів університетів в умовах реформування бюджетної системи України Білоконна Анастасія Сергіївна 2019 8
22594 Дослідження стану і перспектив удосконалення механізмів фінансування соціально-економічного розвитку регіону Горовий Артур Володимирович 2019 7
22593 Бюджетне фінансування медичних закладів в умовах реформування Лесько Лідія Михайлівна 2019 7
22592 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів подрібнювача кормів Гориховський Віталій Олегович 2019 4
22591 Облікове забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства Андрійченко Олександр Сергійович 2019 9
22590 Вплив різних заходів боротьби з варроатозом бджіл Швець Олександр Іванович 2019 6
22589 Дипломна робота “Екологічна оцінка заповідних об’єктів міста Вінниці” Синяговський О.С. 2019 11
22588 Рибничо– біологічне обґрунтування до проекту повносистемного рибного господарства з вирощування канального сома в полікультурі в умовах фг «руренко» немирівського району Паламарчук Владислав Ярославович 2019 3
22587 Ефективність використання йоннообмінних смол у нормалізації молока коров’ячого Красиленко Д.В. 2019 3
22577 Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства Гевко Вадим Ігорович 2019 8
22576 Економічний механізм управління інформаційними витратами підприємства Шамрай Вячеслав Леонідович 2019 9
22575 Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Р.В.Сташевський 2019 10
22574 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ М.О.Тенюх 2019 4
22573 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ячменю ярого в умовах ПСГП «Савинецьке» с. Савинці Тростянецького району В.О. Малка 2019 15
22572 Вплив удобрення на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Куманівецьке» Козятинського району Лисий В.В. 2019 7
22571 Вплив агротехнічних заходів на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району Шумигора М.В. 2019 8
22570 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району Красножон Р.В. 2019 8
22569 «Розробка технології функціонального кисломолочного напою з використанням комплексного пребіотика» Прибила Катерина Юріївна 2019 3
22568 Факторні моделі економічного розвитку Гуменюк Ганна Семенівна 2019 8
22567 Обліково-інформаційне забезпечення контролінгу витрат підприємства Авдєєва Юлія Максимівна 2019 9
22566 Обґрунтування використання оцінки корів української чорно-рябої молочної за виробничими типами І.О. Костюк 2019 2
22565 Декоративні властивості сортів і гібридів фундука української селекції та перспективи їх використання у озелененні Шевчук Д.А. 2019 3
22564 «Сучасний стан та перспективи використання горіха ведмежого (Corylus colurna) у озелененні м. Вінниця» Ковель П.І. 2019 3
22563 «Біолого-екологічні особливості та перспективи використання сортів тополі в умовах м. Вінниця» Ходаківський Я.Г. 2019 2
22562 «Сучасний стан та перспективи реконструкції Центрального парку м. Немирів» Петрище О.Я. 2019 2
22561 «Особливості росту та розвитку сортів верби ламкої та перспективи їх використання у озелененні» Кущинський О.В. 2019 2
22560 Організація управління виробництвом в агропромислових формуваннях і шляхи його удосконалення Моісеєва О.О. 2019 5
22559 Напрями фінансової санації комунального підприємства Санцевич Вікторія Олександрівна 2019 7
22558 Реконструкція та озеленення території школи №3 м. Бершадь І. В. Мельниченко 2019 7
22556 Оптимізація забезпечення кормами бджолиних сімей української степової породи Кобіц О.І. 2019 3
22554 Аналіз якості питної води та розробка заходів щодо її поліпшення в умовах населеного пункту с. Веселівка Теплицького району Туз Л.І. 2019 4
22552 Проект готелю 4*ділового призначення на 50 номерів у м.Запоріжжя Куржос Г.С. 2019 4
22536 Вплив агроекологічного стану медоносних угідь на якість продукції бджільництва в умовах ФГ «Володимир» с. Шершні Тиврівського району Назарков К.О 2019 5
22533 Вирощування сертифікованого садивного матеріалу смородини чорної в умовах ТОВ "ДЕКОПЛАНТ" Морський Д. Я. 2019 4
22527 Вплив ферментних препаратів на продуктивні та морфологічні показники курчат-бройлерів Підлісна Ю.Ю. 2019 7
22526 Управління залученими ресурсами комерційного банку Кобринчук Олена Володимирівна 2019 5
22522 Підвищення паливної економічності універсально-просапного трактора з використанням водо-повітряної суміші в двигуні Любарський Владислав Віталійович 2019 3
22517 Конституційно-правове забезпечення прав дитини в україні Князева Анна Володимирівна 2019 7
22516 Адміністративно-правові заходи протидії насильству щодо дітей Р. П. Юзько 2019 5
22506 Облік та аналіз відтворення основних засобів підприємства Швець Ірина Олександрівна 2019 8
22502 Розробка фінансової стратегії для забезпечення конкурентних переваг підприємства Стратій Альона Миколаївна 2019 21
22501 Економічна оцінка та управління маркетинговою діяльністю підприємств Топіна Руслана Петрівна 2019 16
22500 Механізм формування та використання фінансових ресурсів підприємства Сташевський Роман Володимирович 2019 7
22499 Управління валютними операціями комерційних банків Крюкова О.В. 2019 6
22498 Грошово-кредитна політика нбу та її вплив на банківську діяльність Мороз Катерина Миколаївна 2019 12
22497 Облікове забезпечення управління необоротними активами підприємства Ваколюк Руслан Анатолійович 2019 15
22496 Порівняльна оцінка молочної продуктивності корів молочних порід французької селекції Слободянюк Марія Вікторівна 2019 3
22495 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання потенціалу підприємства Лясківська Л.А. 2019 6
22494 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Левків» с. Левково Крижопільського району Котоній В.В. 2019 11
22493 Вплив та норми внесення позакореневих підживлень на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах ТОВ «НЕМИРІВЛАТІНВЕСТ» с. Сподахи Немирівського району Ковальов Д.Д. 2019 7
22492 Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі Євдокімов Андрій Олександрович 2019 9
22491 Ефективність управління та контролю в сфері благоустрою міста з використанням інформаційних технологій Зелінська Юлія Сергіївна 2019 23
22490 Формування продуктивності сої залежно від застосування біологічних добрив в умовах ТОВ «Хмільницьке» с. Жданівка Хмільницького району Ю.В. Брунь 2019 4
22489 Формування врожайності бульб картоплі залежно від удобрення в умовах господарства СПД «Задворний» Липовецького району Задворний Р.Ю. 2019 4
22488 Формування молочної продуктивності корів чорно-рябої молочної породи в залежності від добових надоїв Д.О. Лисюк 2019 2
22487 Проект готелю 5*ділового призначення на 50 номерів у м.Одеса Білоус В.В. 2019 23
22485 Розвиток банківської системи України в умовах удосконалення банківського нагляду Степанов Олександр Вікторович 2019 6
22484 Оцінка особливостей формування молочної продуктивності стада корів ТОВ «Азорель» Малишева А.С. 2019 15
22478 Фінансова звітність підприємства та організаційні підходи до її аудиту і аналізу Колісник Ольга Олегівна 2019 16
22472 Право людини на життя: теоретико-правовий аспект Колосовський Сергій Олександрович 2019 5
22468 Вплив повнозмішаного раціону на відтворну здатність та молочну продуктивність корів Мазур В. Ю. 2019 4
22461 Вивчення позакореневого підживлення мікроелементами та біологічними препаратами в посівах кукурудзи на зерно в умовах АПНВП м. Хмільник Д. С. Козлик 2019 7
22460 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів нуту в умовах дослідного поля ВНАУ Н. В. Приступа 2019 8
22459 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів в агрофітоценозі озимої пшениці в умовах ТОВ «Агроподілля і К» с. Сосонка Вінницького району С. С. Майбородюк 2019 12
22458 Обгрунтування технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ТОВ СХК «ВПГ» с. Червоне Немирівського району Л. Л. Петрук 2019 8
22457 Ефективність застосування позакореневих підживлень на зернову продуктивність озимої пшениці в умовах ТОВ «Скоморошківське» с. Скоморошки Оратівського району Вихованець В.Г. 2019 12
22456 Облік та аналіз розрахунків з кредиторами підприємств Кисляк Маргарита Романівна 2019 10
22455 Агроекологічна оцінка стану грунтів присадибних ділянок в межах житлового району сабарів Карпенко К.А. 2019 9
22454 Проект відновлення та реконструкція сірінгарію ботанічного саду «Поділля» Сторожук О.В., Черняк В.М. 2019 7
22453 Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу в КП «Добробут» Немирівського району. Цюпка Святослав Юрійович 2019 11
22452 Розробка технології інтенсивного вирощування цьоголіток білого амура в тов «магнолія» барського району Іздебський Сергій Олексаедрович 2019 4
22451 Фінансове планування на підприємстві при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Жученко А. 2019 8
22450 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (за матеріалами Брацлавської селищної ради) Пастущак В.Г. 2019 7
22449 Ефективність кормової добавки маннацель + у годівлі курок – несучок А. В. Ясько 2019 4
22448 Система обліку суб’єктів малого підприємництва Власюк Степан Миколайович 2019 9
22447 Дослідження продуктивних якостей курчат-бройлерів при згодовуванні пробіотично-ферментної добавки Поліщук В С 2019 7
22446 Управління асортиментною політикою підприємства - субєкта ЗЕД Андрощук І.О. 2019 5
22445 Облік та аналіз запасів підприємства Рабоконь Юлія Сергіївна 2019 16
22444 Оцінка інтенсивності забруднення лісових фітоценозів важкими металами в умовах смт тиврів вінницької області Оголенко Р.В. 2019 4
22443 Аналіз ґрунтів та рослинності в межах населеного пункту с. зарудинці немирівського району Булейко А.О. 2019 9
22442 Особливості кормової поведінки та молочної продуктивності корів різної вгодованості Омельник Ольга Сергіївна 2019 5
22437 Формування стратегії конкурентоспроможності підприємства - суб'єкта ЗЕД Мицик В. О. 2019 8
22436 Особливості енергозабезпечення телят української червоно-рябої породи різного фізіологічного розвитку О.В. Лещишина 2019 3
22435 Управління зобов’язаннями комерційного банку Балалаєва Г.О. 2019 5
22434 Дослідження технології виготовлення гречаної крупи Уманець А.Р. 2019 2
22433 Розробка технології молочного десерту з відновленої сировини Герасименко Тетяна Сергіївна 2019 4
22432 Організація обліку орендних операцій Рязанцева Ю.І. 2019 9
22431 Ефективність використання сінажу із однорічної злаково-бобової сумішки в годівлі великої рогатої худоби Асаулко Владислав Сергійович 2019 9
22430 Економічний механізм формування і функціонування підприємств олійно-жирової галузі Вусінський О.В. 2019 11
22429 Селекційна оцінка сортозразків квасолі за господарсько-цінними ознаками в умовах дослідного посіву ВНАУ Є.В. Пшигоцька 2019 2
22428 Дипломна робота «Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у межах села Мізяківські Хутори» Собчук І.Д. 2019 4
22418 Облікове забезпечення здійснення розрахунків та надання платних послуг у закладах вищої освіти Розгон Вікторія Вячеславівна 2019 8
22417 Управління кадровим потенціалом підприємства АПК Радзімовський О. В. 2019 7
22416 Удосконалення системи управління прибутком підприємства АПК Барладин І.Д. 2019 7
22415 Розробка технології виробництва спредів геродієтичного призначення Сиваник Наталя Петрівна 2019 2
22413 Управілння активами підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища Говоруха Г.С. 2019 6
22405 Організація та методика обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам у закладах вищої освіти (на прикладі Вінницького національного аграрного університету) Огородник А.О. 2019 10
22404 Дослідження технологічного обладнання котельної установки для теплопостачання переробного підприємства Швакуляк Владислав Олександрович 2019 2
22400 Розробка програми маркетингу в діяльності сільськогосподарського підриємства Бойко О. В. 2019 6
22398 Вплив згодовування бвмд енервік на продуктивність молодняку свиней О. І. Дудник 2019 441
22394 Аналіз екологічного стану грунтів ТОВ "Агробуд" Оратівського району Калашник М.М. 2019 14
22392 Використання нових кормів фірми тов «трау нутришин україна» в пратсп «Вінницярибгосп» с. Якушинці Сінчук Віка Олександрівна 2019 2
22391 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ О.Д. Ковальчук 2019 4
22385 Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності і стабільності в умовах дослідної ділянки ВНАУ М. М. Крисько 2019 3
22384 Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за тривалістю вегетаційного періоду в умовах дослідного поля С. В. Дзигаленко 2019 6
22383 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за ознаками технологічності в умовах дослідного посіву ВНАУ Б.А. Кухарець 2019 3
22382 «Аналіз асортименту паркових насаджень Печерської обласної лікарні Вінницької області, та шляхи його покращення» В. В. Кошельник керівник: О. Г. Василевський 2019 2
22381 Проект розширення асортименту деревно-кущових порід в насадженнях «Чернятинського парку» с. Чернятин Жмеринського району Вінницької області О.П. Бобошко Керівник:О.Г. Василевський доцент Мазур 2019 4
22380 Проект розширення асортименту деревно-кущових порід в насадженнях «Чернятинського парку» с. Чернятин Жмеринського району Вінницької області О.П. Бобошко Керівник:О.Г. Василевський доцент Мазур 2019 4
22378 Формування врожаю буряка столового залежно від впливу біопрепаратів в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Витушок Р. О. 2019 3
22377 Урожайність та якість капусти білоголової залежно від строків вирощування в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ О. В. Затолочний 2019 7
22376 Організація обліку оборотного капіталу сільськогосподарського виробництва Харчук Руслан Олегович 2019 7
22373 Аналітичне забезпечення оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання Процюк Анастасія Вікторівна 2019 6
22370 Аналітичне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств Коновалов Віктор Олексійович 2019 4
22367 Обгрунтування параметрів процесу копчення риби Плахотник Ігор Олександрович 2019 2
22364 Облік і аудит розрахунків з дебіторами Луценко Аліна Юріївна 2019 7
22360 Удосконалення технологічних прийомів забою птиці та контролю якості тушок курчат-бройлерів Швець А.Р. 2019 11
22357 Облікове забезпечення управління розрахунками з контрагенатами за товарними операціями Сидоренко Ірина Миколаївна 2019 8
22351 Управління формуванням капіталу підприємств Червань Олеся Геннадіївна 2019 8
22343 Оцінка екологічної придатності води річки Південний Буг в межах пляжу «Хімік» міста Вінниця для рекреаційного використання Глушко О. С. 2019 3
22342 Управління фінансовими ризиками Кізлик Максим Анатолійович 2019 10
22341 Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійності страхової компанії Рубченко Дар’я Андріївна 2019 4
22340 Управління прибутком стираховика та чинники його зростіння Мірошниченко Вадим Сергійович 2019 2
22339 Продуктивність японських перепелів за різних рівнів кальцію та фосфору в комбікормах Злиденна Я.А. 2019 6
22338 Якість питної води в умовах смт. Вендичани Могилів-Подільського району Мельник Ю.В. 2019 6
22337 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби Кривошапка Ю. П. 2019 7
22336 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби Кривошапка Ю. П. 2019 6
22334 Стратегічне планування діяльності молокопереробних підприємств Мартинюк Н.Л. 2019 8
22333 Впровадження зарубіжного досвіду в систему ефективної роботи органів місцевого самоврядування (за матеріалами Тростянецької ОТГ) Олексіюк А.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2019 15
22332 Вивчення дії Bacilus lichenifomis на забійні показники та травний тракт курчат-бройлерів Медик Тарас Олексійович 2019 12
22331 Розроблення технології згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами Ярмоленко О.С. 2019 3
22330 Вплив згодовування кормового ферменту «протеази» на ріст та збереженість курчат-бройлерів Могилевич Ю.М. 2019 7
22329 Вплив кормової добавки на основі дріжджів на продуктивність та гематологічні показники ранньовідлученого молодняку кролів Попіль В.І. 2019 2
22328 Облік і аналіз в системі управління витратами підприємства Григораш Марина Василівна 2019 14
22327 Вплив згодовування дріжджового препарату на продуктивість молодняку свиней Юрчук І.І. 2019 2
22326 Облікове забезпечення управління виробництвом продукції зернових культур Попадинець Наталія Петрівна 2019 10
22325 Стратегічне управління в комерційному банку Кожухар Р. С. 2019 4
22324 Обгрунтування параметрів шнекового різального апарату жатки зернозбирального комбайна Рибак Максим Русланович 2019 4
22323 Продуктивність помідора в умовах відкритого грунту ботанічного саду “ ПОДІЛЛЯ ” ВНАУ Пастух О.О. 2019 4
22322 “Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК” Герус Дмитро Олександрович 2019 2
22320 Розробка технології морозива збагаченого олігосахаридами Головняк Катерина Костянтинівна 2019 4
22319 «Еколого-біологічні особливості інтродукованих видів роду Катальпа (Catalpa Scop.) в умовах Вінниччини» Пяста М.А. 2019 3
22318 «Еколого-біологічні особливості видів роду Магнолія (Magnolia L.) в умовах інтродукції» Олійник О.С. 2019 2
22317 Розвиток страхування життя в україні Мельник О.С. 2019 10
22316 Сортооцінка колекції жоржини культурної (Dahlia cultorum L.) в умовах експозиційної ділянки ВНАУ Атаманська С.О. 2019 6
22315 Управління грошовими потоками: обліково-аналітичне забезпечення Стаднік Анастасія Федорівна 2019 9
22314 Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку україни Полюх Андрій Сергійович 2019 3
22313 Соціально-економічний механізм розвитку аграрного підприємства Колісніченко К.В. 2019 7
22312 Розробка технологічних рішень виробництва сапропелі та дослідження її фізико-хімічних показників Постоюк А. 2019 3
22311 Дослідження динаміки анізакідозу рибної продукції м. Вінниці та розробка шляхів його профілактики Лещенко М.Ф. 2019 7
22310 Якісні показники та шляхи використання побічних продуктів забою товарного молодняку песця блакитного (Vulpes logopus) Форись Ю.В. 2019 3
22303 Обрунтування перспективного розвитку Тростянецьких ЕМ із забезпеченням оптимальних рівнів напруги у вузлах Настюк Сергій Олександрович 2019 4
22302 Облік і аудит власного капіталу сільськогосподарського підприємства Качинський Олег Станіславович 2019 29
22301 Продуктивність, забійні показники та якість м’яса курчат-бройлерів за використання ферментного препарату Матвієнко Г. Ю. 2019 6
22292 Органічне вирощування огірка у відкритому грунті в умовах Вінницької області В.В.Пілявець 2019 3
22290 Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства Янчук Ярослав Сергійович 2019 10
22286 Фінансовий менеджмент державного підприємства та напрямки його удосконалення Говоруха В.Р. 2019 5
22281 Роль міжбанківських кредитних операцій в діяльності комерційного банку Михайлюк Тетяна Анатоліївна 2019 5
22278 Управління маркетинговими комунікаціями банківських установ Захарчук Ірина Василівна 2019 5
22273 Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Остапчук Олександр Сергійович 2019 12
22272 Оцінка інтенсивності забруднення важкими металами зерна бобових культур вирощених в умовах тов союз-агро-пром с. ординці погребищенського району А.В.Гаврилюк 2019 6
22269 Фінансова політика підприємства: оцінка факторів впливу й напрями підвищення ефективност Мотишен Максим Михайлович 2019 8
22268 Дипломна робота «Екологічна оцінка ґрунтів ТОВ АК «Зелена долина» Томашпільського району» Бойко Н.М. 2019 14
22267 Дипломна робота «Оцінка агроекологічного стану грунтів сільськогосподарського призначення у межах с. Майдан-Вербецький Летичівського району Хмельницької області» Десик С.Л. 2019 9
22260 Дипломна робота на тему "Розробка рецептури кисломолочного напою з маслянки збагаченого пребіотиками" Сторожук Н. 2019 9
22259 Дослідження впливу фумарової та молочної кислот на м’ясну продуктивність молодняку великої рогатої худоби Грабова Юлія Сергіївна 2019 4
22258 Дослідження впливу згодовування пробіотичного препарату на м’ясну продуктивність молодняку великої рогатої худоби в ФГ “Велес Віта” Муровано-Куриловецького району Заболотчук Алла В’ячеславівна 2019 6
22257 Дослідження якості товарного молока за технологічними властивостями Підгаєвський Ігор Миколайович 2019 2
22256 Вирощування двохліток рослиноїдних риб з використанням новітніх добрив у фг «руренко» немирівськогоського району Водзінська С.В. 2019 6
22254 Дослідження процесу копчення м’ясних виробів Онофрійчук Назар Юрійович 2019 4
22253 Обгрунтування параметрів стенду холодної обкатки двигунів автотракторної техніки Бедрак Євгеній Юрійович 2019 2
22251 Стратегія розвитку аграрних підприємств України в контексті євроінтеграції Бугай А.С. 2019 7
22242 Особливості розмноження та вирощування декоративних злаків в умовах зони Поділля Циганська О.І. 2019 6
22241 Перспективність створення колекції півоній на базі ботанічного саду «поділля» внау Миколюк О.О. 2019 7
22240 Порівняльна сортооцінка декоративних рослин роду Hemerocallis в умовах ботанічного саду «Поділля» Гоменюк А.І. 2019 3
22229 Первинна інтродукційна оцінка декоративних видів роду Lupinus L. в умовах Поділля Івахнюк І.В. 2019 2
22228 Особливості формування зерна пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району О.Ю. Герасимчук 2019 8
22227 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Бонас» с. Морозівка Мурованокуриловецького району І.С. Недобейко, М.І. Поліщук 2019 15
22226 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Михайлюк 2019 12
22225 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність гібридів кукурудзи в умовах СГ «Дружба МТС» с. Уланів Хмільницького району Балюк А.І. 2019 3
22224 Господарсько – правові засади державного контролю за економічною концентрацією А. О. Сауляк 2019 4
22223 Агроекологічна оцінка стану грунтів присадибних ділянок с. Озаринці Могилів-подільського району Довгань А. І. 2019 4
22222 Аналіз якості питної води та розробка заходів щодо її покращення в межах с. Садове літинського району Савчук Д.В. 2019 5
22221 Формування та розвиток виробничого потенціалу фермерських господарств в Україні Мороз О. В. 2019 6
22219 “Обґрунтування і розробка системи електропостачання ТОВ "Вінницький експериментально-механічний завод" Облагробуду” Пилипчук Олександр Миколайович 2019 3
22218 Облік і контроль основних засобів на підприємстві Палійчук Тетяна Ярославівна 2019 10
22215 Облік та аналіз витрат в системі управління підприємством Сімаков О.О. 2019 6
22213 Управління формуванням власного капіталу підприємства Фаста Руслана Степанівна 2019 8
22212 Проект благоустрою та розширення асортименту деревно-чагарникових порід парку імені Василя Хоменка, м. Баранівка Житомирської області Пашковський Д.О. керівник: Василевський О.Г. 2019 3
22208 Проект реконструкції та благоустрою території дендрарію Закарпатського відділення НДІ Укргірліс І.В. Устимчук, керівник: О.Г. Василевський 2019 1
22207 Облік засобів праці та розробка системи економічного аналізу їх ефективного використання Білокур Софія Русланівна 2019 4
22201 Управління соціально-економічним розвитком підприємств АПК Лукашевич О.Г. 2019 5
22200 Екологічний стан грунтів та агроценозів в умовах м. Гнівань Омельчук Т.М. 2019 4
22193 Вплив різних замінників вуглеводного корму на розвиток та продуктивність бджолиних сімей Березюк Альона Борисівна 2019 3
22191 Показники якості та безпеки харчових яєць курей різних кросів Смагло В.С. 2019 1
22182 Дипломна робота «Екологічна оцінка стану річки Савранка у межах смт. Чечельник» Яремчук А.В. 2019 2
22181 «продуктивність молодняку кролів за дії ферментного преперату ладозим респект екстра». Липовий Андрій Ігорович 2019 4
22180 Продуктивність та якість яєць у курок-несучок за використання у комбікормах бета мінеролу Ю. А. Давидюк 2019 1
22179 Аналіз та порівняльна оцінка декоративно-цінних видів роду Lupinus L. в умовах ботанічного саду «Поділля» Панцирева Г. В. 2019 2
22178 Аналіз та порівняльна сортооцінка трав’янистих видів роду Paeonia L. на базі ботанічного саду «Поділля» Семчук В.В. 2019 0
22177 Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК Сігнаєвська В.В. 2019 5
22176 Методи управління мотивацією праці на підприємстві Андрійчук Вікторія Віталіївна 2019 10
22175 Оптимізація кредитно-інвестиційної діяльності банківської установи Стеценко Аліна Михайлівна 2019 6
22174 Удосконалення організації роботи кадрової служби установи (за матеріалами Господарського суду Вінницької області) Войціхова Л.В. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Калетнік Г.М.) 2019 9
22173 Управління діловою кар’єрою кваліфікованих фахівців підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Вовковинська О.С. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2019 2
22172 Формування організаційної культури органу публічного управління (за матеріалами Тростянецької ОТГ) Олексіюк О.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2019 2
22171 Удосконалення професійно-особистісного розвитку працівників адміністративної служби установи (за матеріалами гунп у вінницькій області) Пацалюк О.В. (керівник дипломної роботи д.е.н., проф. Калетнік Г.М.) 2019 3
22170 Управління матеріальними ресурсами підприємств АПК Паламарчук В.В. (Керівник дипломної роботи: д.е.н., проф. академік НААНУ Калетнік Г.М.) 2019 10
22169 Підвищення ефективності використання кваліфікованого кадрового потенціалу підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Лисенко Н.Р. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2019 3
22168 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби (за матерілами Калинівської міської ради) Тютюнник Н.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2019 10
22167 Удосконалення напрямів соціального забезпечення міського населення (за матерілами Калинівської міської ради) Санагян Ж.О. (Керівник дипломної роботи, к. н. з держ. упр., доц. Балдинюк В.М.) 2019 5
22166 Обгрунтування параметрів гвинтового живильника приймальниїх пристроївскладів мінеральних добрив Власишен Євген Анатолійович 2019 2
22165 Дослідження якості кефіру з використанням біфідобактерій Мудра Ілона Вікторівна 2019 3
22164 Ефективність використання ферментативно-пробіотичного препарату в годівлі телят Микитюк Дарина Валеріївна. 2019 4
22163 Обґрунтування параметрів вібраційного змішувача сипких компонентів Ніколіца В.О. 2019 5
22162 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Д.О. Колюда, М.І. Поліщук 2019 5
22161 Формування врожаю пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Агро-Золотий Колос» Теплицького району Сокур Р.І. 2019 8
22160 Вплив мінеральних добрив на врожайність гречки при різних способах сівби в умовах ТОВ «ДСП Відродження» Іллінецького району Московчук А.В. 2019 8
22159 «Розробка заходів щодо реконструкції оранжереї ботанічного саду «Поділля» Нечитайло В.О., Черняк В.М. 2019 1
22158 Особливості формування топіарних фігур на базі ботанічного саду «Поділля» Королишина А.В., Монарх В.В. 2019 5
22157 «Перспективність використання в озелененні ботанічного саду «Поділля» декоративних видів роду Spiraea L. Монарх В.В., Прокопчук В.М. 2019 5
22156 Удосконалення організаційної структури діяльності органів місцевого самоврядування Керанчук А.М. 2019 6
22155 Планування соціально-економічного розвитку сільської громади Обертун В.В. 2019 7
22154 Якість питної води житлового району “Тяжилів” м. Вінниці та ефективність очищення її в побутових умовах Загорулько А.І. 2019 3
22153 Оцінка агрохімічного стану грунтів у Вінницькій області Чаповський В.Д. 2019 9
22152 Оцінка якості питної води в м. Тиврів та розробка заходів щодо її поліпшення Гринчук С.М 2019 3
22151 Оцінка агроекологічного стану грунтів сільськогосподарського призначення в межах с. Сутиски Тиврівського району Міщенко А.О. 2019 7
22150 Вплив теплового балансу будівлі на прирости живої маси свиней на відгодівлі. Дацькова Ірина 2019 3
22149 Вплив теплового балансу будівлі на прирости живої маси свиней на відгодівлі. Дацькова Ірина 2019 1
22148 Оцінка умов утримання та відгодівлі худоби у зимово-стійловий період. Каленик Людмила 2019 2
22147 Удосконалення умов утримання нетелів та оцінка теплообмінних процесів Кучеренко Ольга 2019 1
22146 Вплив міжпорідного схрещування на продуктивність відгодівельного молодняку свиней за оптимальних умов утримання Таран Надія 2019 2
22145 Господарсько-біологічна оцінка сортів капусти білоголової в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Д.А. Мороз 2019 1
22144 Формування врожаю капусти білоголової залежно від схеми розміщення в умовах дослідного поля ВНАУ А. О. Кондратюк 2019 1
22143 Облік і аналіз основних засобів в системі управління субєктами господарювання Россолонко Анастасія Віталіївна 2019 11
22142 Механізм фінансування закладів охорони здоров`я Шереметинський Олег Миколайович 2019 3
22141 Управління активами страхової компанії Колісник Людмила Миколаївна 2019 5
22140 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби Івчук В.В. 2019 4
22139 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах Карвацька В.С, 2019 6
22138 Розробка технології кисломолочного десерту з подовженим терміном зберігання Івасик Оксана Леонідівна 2019 3
22137 Маркетингова стратегія розвитку підприємства в ринкових умовах Кукурузяк О.Ю. 2019 7
22136 Організаційно-економічні аспекти розвитку виробництва зерна в ринкових умовах Пацаловська М. Л. 2019 3
22134 Управління матеріальними ресурсами підприємства АПК Горпинюк К.А. 2019 3
22133 Вдосконалення організації управлінської праці підприємства в сучасних умовах (за матеріалами ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит») Іванова М.О. 2019 5
22132 Облік і аудит нематеріальних активів: теорія та практика Щербанюк Дмитро В’ячеславович 2019 8
22131 Організаційно-методичні аспекти обліку інвестиційної діяльності підприємства Діякончук 2019 7
22130 Організація та методика обліку прав власності та користування активами Магирович Людмила Петрівна 2019 5
22129 Дослідження процесу інтинсифікації теплообміну твердопаливного котла в умовах переробного підприємства Короленко Вадим Валентинович 2019 2
22128 Дослідження процесу інтинсифікації теплообміну твердопаливного котла в умовах переробного підприємства Короленко Вадим Валентинович 2019 2
22127 “Обґрунтування і розробка електропривода приводної станції стрічкового конвеєра в умовах ТОВ "Гніванський гранітний кар'єр"” Подупейко Сергій Васильович 2019 6
22126 Управління фінансовим потенціалом підприємства апк Гончар Р.В. 2019 4
22125 Дослідження процесу пастеризації молока Акуленко Віталій Олександрович 2019 2
22124 Фінансова стратегія та її роль у забезпеченні стабільності підприємства Ванжула Леся Володимирівна 2019 9
22123 Розвиток ринку страхових послуг в умовах фінансової нестабільності України Павлюк Тетяна Миколаївна 2019 4
22121 Вплив технологічних прийомів та удосконалення системи захисту посівів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.В.Троян 2019 6
22115 Обґрунтування параметрів висівного апарату плунжерного типу при вирощуванні сої Рога Богдан Леонідович 2019 6
22114 Управління збутовою діяльністю сільськогосподарського підприємства Свирида В. С. 2019 3
22113 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність кукурудзи на зерно в умовах ТОВ «Хмільницьке» агропромхолдингу Астарта-Київ В.І. Мельник, Т.А. Забарна 2019 11
22112 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ М.В. Гольопа, І.С. Поліщук 2019 4
22111 Дослідження систем контролю та розрахунок параметрів релейного захисту ЛЕП 35 кВ електропостачання АПК Крот Юрій Васильович 2019 3
22110 Теоретичні та практичні аспекти організації бухгалтерського обліку переробки сільськогосподарської продукції Андруха Олександр Володимирович 2019 2
22109 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на урожайні властивості сортів пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ І.І. Василенко, І.С. Поліщук 2019 7
22108 Обгрунтування параметрів та розробка пристрою для передпосівної обробки насіння Лісецький Максим Ігорович 2019 19
22107 Розвиток валютних операцій банку в контексті економічної безпеки Тимчик Андрій Анатолійович 2019 5
22106 Управління фінансовими ресурсами підприємства АПК (за матеріалами АПНВП «Візит») Дорош Олександр Володимирович 2019 8
22105 Формування професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування (за матеріалами Гунчанської сільської ради) Лозицький Роман Сергійович 2019 6
22104 «Розробка технології фіто – кисломолочних десертних напоїв» Ткаченко Світлана Євгенівна 2019 3
22103 «Вивчення впливу патогенної мікрофлори на оцінку молока відповідно до сучасних вимог» Хмільовська Альона Володимірівна 2019 2
22102 «Розробка технології біфідовмісного сиру із підвищеним рівнем молочнокислого бродіння» Велічко Вікторія Андріївна 2019 3
22101 Управління розвитком харчової промисловості регіону Пшеничникова 2019 9
22100 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в регіоні Кузьменок І.А. 2019 3
22099 Дослідження впливу якості молока-сировини на виробництво молочного жиру Ротай Богдан Анатолійович 2019 4
22098 Розробка технології масляноїпасти з рослинними функціональними інградієнтами Галаган Оксана Юріївна 2019 6
22097 Розробка технології пастоподібних молочних продуктів Крицаль Анна Василівна 2019 10
22096 Вплив кратності доїння і способів утримання при роздоюванні на характер лактації корів в умовах господарства Орлюк К.С. 2019 14
22095 Ефективність виробництва та якість продукції перепелівництва за дії пробіотика мультибактерін О. М. Бережна 2019 6
22094 вплив згодовування кормової добавки на продуктивність та гематологічні показники курчат-бройлерів А. М. Єлістратова 2019 7
22093 «вплив кормової добавки на якість мʼяса курчат-бройлерів» Коберник Ярослав Юрійович 2019 7
22092 Обгрунтування використання молочних порід різної селекції за умов інтенсивної технології виробництва молока Шевчук Л.А. 2019 15
22091 Вплив живої маси на формування молочної продуктивності корів Письменна М.Р. 2019 11
22090 Вплив живої маси та віку при першому отеленні на молочну продуктивність Рябошапко А. Ю. 2019 4
22089 Агроекологічна оцінка ґрунтів сільськогосподарського призначення с. Паньківці Старосинявського району Чукань О.О. 2019 5
22088 Оцінка якості продукції рослинництва в умовах інтенсивного землеробства на прикладі СФГ «Володимир» с. Шершні Тиврівського району Сіфу І.В 2019 5
22087 Теретичні та практичні аспекти обліку та аналізу розрахунків за товарними операціями на підприємстві Бондар О.К 2019 2
22086 Інвентаризація основних засобів та облік розрахунків по відшкодуванню матеріальних збитків Шоломіцька Іванна Андріївна 2019 5
22085 «ефективність використання корму та яєчна продуктивність курок-несучок за згодовування кормової добавки» А. В. Поровай 2019 4
22082 Особливості впливу кормової добавки субалін на забійні якості та травну систему курчат-бройлерів Липкань О.І. 2019 4
22080 Якість перепелиного мʼяса за дії кормової добавки Накарвадська Олеся Василівна 2019 5
22079 Взаємозв’язок показників молочної продуктивності корів молочних порід Заболотна Оксана Станіславівна 2019 12
22078 Правовий режим земель житлової та громадської забудови за законодавством України Ляховська М.П. 2019 2
22077 Дослідження процесу високотемпературної мікронізації бобів сої Гуменюк Михайло Олегович 2019 3
22076 Вплив макро- та мікродобрив на врожайність зерна пшениці озимої в умовах ТОВ «Вега Агро» Брусилівського району Житомирської області Тимощук Т.М. 2019 7
22075 Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах ФГ «Нова Україна» Іллінецького району М.М. Лисенко 2019 7
22074 Формування врожайності квасолі звичайної залежно від норм мінеральних добрив при різних нормах висіву в умовах СФГ «Мальва» с. Зозулинці Козятинського району Ю.С. Лаврухін 2019 4
22073 Організаційно-методичні аспекти внутрішньогосподарського контролю підприємства Колачук Юлія Євгенівна 2019 4
22072 Влив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ячменю озимого в умовах ДП ДГ «Олександрівське» Тростянецького району Рознюк А.В. 2019 6
22071 Вплив технологічних прийом вирощування на елементи продуктивності кукурудзи цукрової в умовах дослідного поля ВНАУ В.В. Дідур, М.І. Поліщук 2019 9
22070 Удосконалення елементів технології вирощування пшениці озимої в умовах ФГ «Хлібодар – А.П.» с. Іванівка Вінницького району М.В. Єфімов, М.І. Поліщук 2019 12
22069 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність кукурудзи цукрової в умовах ПрАТ ПК «Поділля» Крижопільського району Б.О. Дерендяєв, І.С. Поліщук 2019 4
22068 Ефективність технологічних прийомів вирощування сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Демишин Ю.Р., Поліщук І.С. 2019 7
22067 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку екології та природних ресурсів Вінницької ОДА) О. А. Антонюк 2019 7
22066 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біоетанолу в регіоні» (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку екології та природних ресурсів Вінницької ОДА) О.О. Міщук 2019 4
22065 Облік і аудит виробничих витрат та аналіз рентабельності основних видів готової продукції Вангела Яна Дмитрівна 2019 8
22064 Дослідження технології та обґрунтування параметрів культиватора для передпосівного обробітку ґрунту Мельник Іван Борисович 2019 14
22063 Формування фінансових ресурсів підприємства малого бізнесу Продан М.М. 2019 5
22062 Стратегічне фінансове планування та напрями його вдосконалення Гавриш Ю. 2019 4
22061 Напрями фінансового оздоровлення підприємства Рудь Д.В. 2019 4
22060 Перспективи розвитку страхування нерухомості в Україні (на матеріалах ПрАТ «Страхова компанія ПЗУ Україна») Пахолюк Юлії Петрівни 2019 2
22059 Організація управління фінансовим розвитком підприємства Рильська Н.В. 2019 3
22058 Розвиток системи зовнішньо-економічної комунікації підприємства Стовбатько Т. 2019 4
22057 Екологічна політика підприємства та її облікове забезпечення Іванішин П.Ю. 2019 6
22056 Формування ресурсної бази банків україни: сучасний стан та перспективи покращення Ковбасюк К.Е. 2019 10
22055 Дипломний проект на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ О.Г. Лукашевич 2019 7
22054 Удосконалення управління витратами аграрних підприємств Савка В.М. 2019 5
22053 Інтенсифікація процесу бродіння в переробному виробництві Леочко Андрій Володимирович 2019 2
22052 Формування ділового етикету адміністративного персоналу підприємства (за матеріалами Управління агропромислового розвитку Тростянецької РДА) Цикун М.В. 2019 2
22051 Формування стратегії розвитку підприємства Дончук Л.В. 2019 2
22050 Особливості страхування в аграрному секторі Деньдобра Олена Миколаївна 2019 6
22049 Оцінка впливу діяльності ПП «Михалич і Ко» смт Вороновиця Вінницького району на стан довкілля Ткачук В.М. 2019 5
22048 Дипломний проект на тему: «Перспективи виробництва товарного молока в умовах ПП «Юхимівське» з подальшою його переробкою на ТОВ «Люстдорф» Іллінецького району». Сніховський Олександр Вікторович 2019 8
22047 Дипломний проект на тему:«Розробка і дослідження технології твердих сирів з використанням пліснявих грибів». Лук'янчук Ю.В. 2019 2
22046 Дипломний проект на тему:«Удосконалення технології виробництва вершкового масла з антиоксидантними властивостями». Дяченко А.М. 2019 2
22045 Вплив умов інкубації на вивід молодняку курей кросів «ХАЙСЕКС БІЛИЙ» та «ХАЙСЕКС КОРИЧНЕВИЙ». Мазур Ю.Ю. 2019 2
22044 Формування біоенергетичної продуктивності сої залежно від застосування препаратів для обробки насіння в умовах ФГ «Куманівецьке» Козятинського району Петльова О.І. 2019 7
22043 Формування продуктивності кукурудзи залежно від агротехнічних заходів в умовах дослідного поля ВНАУ С. П. Комаха 2019 5
22042 Прийоми підвищення продуктивності ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Новіцька К. 2019 8
22041 Продуктивність, забійні та гематологічні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика Шеремета О.В. 2019 5
22038 Вплив спадкових факторів на продуктивні ознаки корів симентальської породи Предко Юлія Романівна 2019 5
22037 Обґрунтування та розробка технології відновлення поперечних планок основного підбарабання комбайнів «claas» Гороховський Олексій Олександрович 2019 6
22036 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств Хрипко Оксані Вікторівні 2019 4
22035 Обґрунтування параметрів маслоочищувальної установки для фермерських господарств та дослідження якості відпрацьованих масел після регенерації Ольшевський Антон Анатолійович 2019 2
22034 Підвищення довговічності подрібнювачів зернових матеріалів роторного типу Біляк Руслан Олександрович 2019 1
22033 Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств завдяки використанню відходів на біогаз Мордух Н.В. 2019 2
22032 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність гібридів соняшнику в умовах СОК «Війтовецький» Волочиського району Хмельницької області Стопчак В.М. 2019 8
22031 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів зернової сівалки Бабак А.С. 2019 7
22030 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів дискатора Дацюк Д.А. 2019 8
22029 Формування мотиваційних стратегій управління персоналом Левадська Оксана Олександрівна 2019 15
22028 Удосконалення організації соціального захисту сільського населення Підвашецька Каріна Юріївна 2019 5
22027 Особливості управління в приватних сільськогосподарських підприємствах Глухова М. М. 2019 7
22026 Вирощування декоративних видів роду Ялівець «Juniperus L.» в умовах біостаціонару ВНАУ та варіанти використання їх в озелененні Ткачук В.М., керівник: Бондар А.О. 2019 2
22025 Облік і контроль основних засобів в системі управління суб’єктом господарювання Глухенька Марина Юріївна 2019 9
22024 Дослідження процесу подрібнення грубих стеблових кормів ударно-ковзним різанням Марценюк Ігор Володимирович 2019 3
22023 Дослідження параметрів і режимів роботи голчатої борони Юренко Євген Анатолійович 2019 6
22022 Дослідження параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів для дрібнодисперсних сипких матеріалів. Черниш Ігор Володимирович 2019 3
22021 Аналіз таксономічного складу, біоекологічні особливості використання інтродукованих видів для створення топіарів в умовах біостаціонару внау В.В. Костенюк, керівник: В.М. Черняк 2019 6
22020 Екологічні особливості вирощування та використання шавлії лікарської в умовах ТОВ «Фітосвіт ЛТД Лапінський В.Г. 2019 1
22019 Економічна оцінка та управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах сталого розвитку Вовк Валерія Юріївна 2019 28
22018 Обгрунтування параметрів системи керування колісних транспортних засобів О.Ю. Сивак 2019 2
22017 Розробка системи електропостачання комплексу для зберігання зернових та олійних культур Грабовський Іван Сергійович 2019 1
22016 Обгрунтування модернізації технологічних процесів для сушіння ізоляції обмоток електромашин Слободян Олександр Васильович 2019 2
22015 Обгрунтування раціональних параметрів процесу подрібнення м’яса курей Ткачук Денис Русланович 2019 2
22014 Правовий статус неповнолітніх: теретичні та практичні засади Басюк Яна Олегівна 2019 2
22013 Правовий режим земель міських територіальних громад в Україні. Шевчук Павло Григорович 2019 5
22012 Реалізація процедури примирення в цивільному судочинстві Білан Анастасія Анатоліївна 2019 3
22011 Історико-правовий аспект кримінальної відповідальності за постановлення суддею завідомо неправосудного рішення Шатохін Владислав Сергійович 2019 3
22009 Управління ліквідністю підприємства та напрямки її вдосконалення Груць Тетяна Анатоліївна 2019 4
22008 Страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень Якубовська Яна Русланівна 2019 4
22007 Ринок перестрахування в Україні: сучасні тренди та проблеми Стулій Марія Дмитрівна 2019 4
22006 Право на донорство: цивільно-правовий аспект Бовкун Володимир Вікторович 2019 2
22005 Формування та використання інвестиційного портфеля підприємства Судома Аліна Юріївна 2019 4
22004 Управління фінансовою стійкістю вертикально-інтегрованого холдингу Лукомська Яна Ігорівна 2019 4
22003 Розробка технології виробництва бринзи з імуномодулюючими властивостями А. О. Горпинюк 2019 14
21990 Маркетингове забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції підприємства Висоцька В.В. 2019 4
21989 Дослідження ефективності засобів пошуку місць пошкоджень та випробування ізоляції кабельних електричних мереж напругою 10 кВ Матвієнко Катерина Романівна 2019 5
21988 Управління фінансово-економічним розвитком аграрного підприємства Браніцький О.Ю. 2019 8
21987 Формування стратегії розвитку організації (за матеріалами ТОВ «Агроград В») Задорожна І.Ю. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2019 5
21986 Вдосконалення організації управлінської праці підприємства в сучасних умовах (за матеріалами ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат») Павлюк А.В. (Керівник дипломної роботи, к. з держ. упр., доц. Балдинюк В.М.) 2019 5
21985 Управління фінансовим забезпеченням виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Іжаковський І.В. 2019 1
21984 Обгрунтування параметрів і режимів роботи підбирача валків зернових культур Гуменюк Владислав Олександрович 2019 11
21983 Операційний контроль в системі управління підприємством Баранова Іванна Анатоліївна 2019 4
21982 Вплив бактеріального препарату «Вітабіол» на продуктивність ранньовідлученого молодняку свиней. Луценко Юлія Сергіївна. 2019 0
21981 Організація та методика обліку і контролю нематеріальних активів підприємства Московчук Л.О. 2019 5
21980 Облікове забезпечення управління оборотним капіталом підприємства Бакус Василь Сергійович 2019 3
21979 Організація обліку операційних витрат сільськогосподарських підприємств Левченко Людмила Володимирівна 2019 3
21978 Дослідження процесу диспергування цільного зерна при застосуванні імпульсних технологій Глущук Віталій Васильович 2019 2
21977 Система обліку та контролю витрат на оплату праці з метою їх оптимізації Дружиніна Ольга Андріївна 2019 7
21976 Продуктивність солодкого перцю за органічного вирощування в умовах ботанічного саду “ Поділля ” ВНАУ Горпинюк К.А. 2019 6
21974 Розробка технології та обладнання для перероблення відходів деревини у генераторний газ Момот Віталій Володимирович 2019 2
21973 Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів малогабаритної сушарки для теплової обробки риби Бик Владислав Ігоревич 2019 1
21972 Розробка ресурсоощадних процесів комплексної переробки насіння олійних культур Ільчук Олексій Олексійович 2019 2
21971 Дослідження процесу інтенсифікації розмелювання ячменю за рахунок зволоження зерна Ткачук Микола Васильович 2019 1
21970 Обгрунтування параметрів технологічної лінії приготування сухого замінювача молочних кормів Краєвський Сергій Олександрович 2019 2
21969 Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів апарату для безперервного сушіння дисперсних матеріалів у псевдозрідженому шарі Алексюк Ярослав Вікторович 2019 1
21968 Розробка та дослідження тістомісильної машини з об’ємно-гвинтовим робочим органом Паламарчук Владислав Олександрович 2019 2
21967 Дослідження процесу приготування сухої закваски на основі рослинної сировини для виробництва хлібобулочних виробів функціонального призначення Дира Богдан Юрійович 2019 7
21966 АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ВОВК Станіслав Олексійович 2019 9
21965 Розвиток та модернізація шаргородських електричних мереж із застосуванням методів динамічного проектування та поконтурної оптимізації Кондрат Олександр Іванович 2019 2
21964 Автоматизація системи виготовлення хлібу в пекарній печі Грабчак Аліна Русланівна 2019 3
21960 Громадські організації як суб'єкти господарювання Скутельник Ігор Володимирович 2019 5
21957 Оцінка інтенсивності забруднення важкими металами різних видів риб в річці Південний Буг в межах м.Вінниці Каліна А.В. 2019 3
21956 Облікове забезпечення та аудит доходів в сільськогосподарських підприємствах Стасінюк Оксана Анатоліївна 2019 8
21955 Вплив згодовування БМВД СОУ концентрат на спермопродукції кнурів. Римар Валерія Андріївна. 2019 3
21954 Організаційно-економічні заходи впровадження екологічно чистого виробництва в АПК Батюк Наталя Василівна 2019 5
21953 Облікове забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємств Слободянюк Аліна Русланівна 2019 6
21951 УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (за матеріалами ТОВ «Літинський молочний завод») Дзюбенко Г.Д. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2019 7
21950 Обгрунтування параметрів установки для діагностування двигунів автотракторної техніки Васильчук Владислав Михайлович 2019 3
21949 Обґрунтування параметрів вібраційної установки для сушіння гранульованих матеріалів Фіщенко А.В. 2019 1
21948 Розробка інвестиційних стратегій розвитку підприємств АПК Геденач О.П. 2019 5
21947 Формування ефективності інвестиційної політики підприємства Штепа Тетяна Юліївна 2019 8
21946 Особливості оподаткування неприбуткових установ та організацій Сміхульська Вікторія Василівна 2019 5
21945 Оптимізація стратегії розвитку підприємств Дудник Катерина Віталіївна 2019 3
21944 Стратегії розвитку малого підприємсва з урахуванням впливу макроекономічного середовища Говоруха Володимир Русланович 2019 29
21943 Оптимізація інвестиційного портфеля страхової компанії Власенко Наталія Андраївна 2019 7
21942 Вплив агротехнічних заходів на зернову продуктивність кукурудзи в умовах ПП «Золотий колос» Шаргородського району А.О. Кватернюк 2019 5
21941 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люпину вузьколистого в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Морозов 2019 4
21940 Формування продуктивності озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ А.В. Козенюк 2019 5
21939 Обґрунтування параметрів ресурсозберігаючого процесу випічки хліба в конвеєрній печі шахтного типу Сінькур Олександр Олександрович 2019 4
21938 Розробка методів підвищення ефективності механічної обробки шляхом накладання ультразвуку на мастильно-охолоджуючу рідину та інструмент Веретковський О.В. 2019 2
21937 Особливості діагностики та регулювання валютного ринку Кізлик О.С. 2019 8
21936 Конституційно-правове регулювання органів виконавчої влади Мельник Сергій Миколайович 2019 5
21935 Розробка математичної моделі пневмогідравлічної віброізолюючої опори Чепурко А.М. 2019 2
21934 Дослідження технологічного процесу та обгрунтування параметрів культиваторного агрегату Розумовський Денис Сергійович 2019 8
21933 Дослідження технологічного процесу та інтенсифікатора основного елеватора картоплезбиральної машини Гнатенко Вадим Вікторович 2019 3
21932 Прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах Васалатій Інна Вадимівна 2019 13
21931 Облік та аналіз розрахунків з оплати праці підприємств Бельдій Альона Михайлівна 2019 9
21930 Організація обліку та контролю матеріально-виробничих ресурсів Матійчук Анна Анатоліївна 2019 3
21929 Система внутрішнього контролю підприємства та її вдосконалення Росовська Анастасія Віталіївна 2019 3
21928 Облік і аудит витрат підприємства Сличук Ірина Миколаївна 2019 4
21927 Облік і аудит доходів підприємства Сірогіна Вікторія Сергіївна 2019 13
21926 Внутрішній аудит підприємства та його організаційно-методичне забезпечення Кукуруза Ангеліна Володимирівна 2019 2
21925 Обліково-контрольне забезпечення формування фі-нансових результатів діяльності підприємства Єльцова Інна Вікторівна 2019 2
21924 Облік і аудит необоротних активів на підприємстві Барська Наталія Сергіївна 2019 15
21923 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ Довгань Ю.В. 2019 6
21922 Звітність про фінансовий стан підприємства та методика її складання та перевірки Федоренко Вікторія Петрівна 2019 3
21919 Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення Дацик Анастасія Ігорівна 2019 4
21918 Облікове забезпечення та контроль доходів від реалізації продукції Якимчук Оксана Миколаївна 2019 6
21910 Управління капіталом підприємства апк Максименко Р.С. 2019 3
21908 Міжнародна інвестиційна привабливість українських регіонів Самоєнко В.В. 2019 9
21904 Облік і контроль виробничих запасів підприємства: теоретичний та практичний аспект Малюта Вікторія Андріївна 2019 5
21902 Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат Починок Тетяна Михайлівна 2019 4
21901 Формування стратегії розвитку підприємства Томашевський А.В. 2019 8
21900 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах ПП «Колос - Лан» Піщанського району Вінницької області В.Д. Оніщенко 2019 5
21899 Дослідження процесу накочування малорозмірних різьб в глибоких отворах Гоцуляк В.В. 2019 1
21898 Обгрунтування параметрів розпилювача дизельної форсунки двигуна 4Ч11/12,5 Ковальчук Андрій Анатолійович 2019 2
21897 Розвиток системи гарантування банківських вкладів в Україні Черепуляк М.В. 2019 7
21896 Вплив агротехнічних заходів на урожайність зерна гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.Ю. Вугляр 2019 3
21895 Оцінка забруднення річка скакунка скидами вінницького олієжиркомбінату Бойко В.В. 2019 7
21894 Організація обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентною спроможністю підприємства Федас Костянтин Ігоревич 2019 5
21893 Облікове забезпечення управління трудовими ресурсами підприємства Білас Роман Васильович 2019 3
21892 Фінансовий менеджмент і контролінг у сфері бізнесу Кравець М.В. 2019 5
21891 Оцінка впливу діяльності ТОВ "Калинівський молокозавод" на забруднення води річки Жердь Сінчук В.О. 2019 10
21890 “Дослідження системи електроприводу механізму підйому мостового крану для ВАТ "Брацлав"” Паламарчук Максим Дмитрович 2019 4
21889 Організація маркетингової діяльності підприємства апк Бевз Т.М. 2019 8
21888 Розробка електропривода вентилятора в технологічному процесі сушки цукру в псевдо розрідженому стані Довгополюк Олександр Іванович 2019 3
21887 Правове регулювання відносин у сфері поводження з відходами в Україні та Європейському Союзі Воронюк Віта Володимирівна 2019 4
21886 Організація обліку залученого капіталу і цільового фінансування Змієвець Анастасія Михайлівна 2019 3
21885 Витрати підприємства за економічними елементами: облік та аудит Гуль Олександра Вікторівна 2019 4
21884 Облік, контроль та економічний аналіз зобов’язань підприємства Антонюк Юлія Анатоліївна 2019 7
21883 Облік та контроль збереження та використання необоротних активів Зінченко Яна Василівна 2019 13
21882 Механізми реалізації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування Черкес І.М. 2019 9
21881 Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки можливості його банкрутства Острожинська Катерина Валеріївна 2019 7
21880 Управління маркетингом зовнішньоекономічної діяльності підприємства АПК. Максимишен Д. Р. 2019 4
21879 Оцінка технології вирощування помідора в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка немирівського району А.О. Чередніченко 2019 4
21878 Розвиток електричної мережі 110 кВ Вінницького району Шевякова Анастасія Вадимівна 2019 3
21877 Обґрунтування розвитку електричних мереж 110 кВ Жмеренських РЕМ Сердега Віталіна Вікторівна 2019 2
21876 Дослідження системи електропостачання «ВАТ Світанок» Недбайло Віталій Анатолійович 2019 2
21875 Реконструкція Крижопільських електричних мереж Назар Інна Василівна 2019 2
21874 Підвищення ефективності роботи зернотукової сівалки з обґрунтуванням параметрів висівного апарату Матейчук Сергій Олегович 2019 8
21873 Управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств Шарагова Т.М. 2019 5
21872 Вплив віку великої рогатої худоби на якість м’яса Балан Віталій Васильович 2019 7
21871 Оцінка ефективності економіко-господарської діяльності підприємства Овчерено С.В. 2019 3
21868 Аналіз та прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія та практика Яроцька Олена Олександрівна 2019 11
21867 Обгрунтування параметрів автоматизованої системи енергоефективних режимів сушіння і активного вентилювання зерна Лановий Олег Миколайович 2019 2
21866 Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств Мельник Катерина Володимирівна 2019 9
21865 Дослідження процесу адсорбції під час виробництва біоетанолу Холява Олександр Анатолійович 2019 1
21864 Обґрунтування параметрів та режимів роботи барабанного сортування вороху різаної картоплі Нечаюк Олексій Володимирович 2019 1
21863 “Дослідження системи автоматизованого електроприводу центрифуги цукрового заводу з комп’ютерним моделюванням” Колесніченко Олександр Сергійович 2019 5
21862 Фінансова звітність: методика формування та аналізу показників Ващілова Наталія Василівна 2019 21
21861 Бухгалтерський облік та аналіз земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Кожухар Валентина Вадимівна 2019 15
21860 Міжнародний франчайзинг як інструментрозвитку діяльності підприємства Гошля Олександр Леонідович 2019 7
21859 Дослідження параметрів інструменту для вирізки стебел малини Чорний Руслан Михайлович 2019 1
21858 Міжнародні господарські операції підприємства: порядок відображення в обліку та звітності Симчук Олена Анатоліївна 2019 2
21857 Екологічна характеристика річки Рів в межах Жмеринського району М.С. Голуб 2019 10
21856 Агрохімічна оцінка грунтів і якості зерна сільськогосподарських культур в умовах Вінницького району Горобчук О.В. 2019 9
21855 Оцінка інтенсивності забруднення овочевої продукції важкими металами в умовах населеного пункту с. Медвеже Вушко Вінницького району Метелиця О.В. 2019 9
21854 Управління персоналом в підприємствах галузі апк Грабовий О.С. 2019 8
21853 Дослідження системи електропривода ланцюгового транспортера на ПАТ «Вінницький олійожировий комбінат» Очеретний Ярослав Ігорович 2019 4
21852 Процес ремонту основних засобів підприємства та його облікове забезпечення Олійник Альона Юріївна 2019 5
21851 Стратегічне управління розвитком сільськогосподарських підприємств Козак Микола Васильович 2019 6
21850 Організаційно-методичні аспекти системи фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності Переменко А.О. 2019 1
21849 Обгрунтування технології виробництва комбікормів для сільськогосподарської птиці Гурзенков С 2019 1
21848 Екологічна оцінка стану лісових екосистем НПП «Кармелюкове Поділля» Кушнір Т.В. 2019 4
21846 Оцінка ефективності захисних елементів технології при вирощуванні сої в умовах ТОВ «Курланд» м. Жмеринка Вінницької області Л.І. Кравчук 2019 6
21845 Оптимізація технологічних прийомів вирощування сої в умовах ФГ “Дім» с. Райгород Немирівського району О.В. Гуменюк 2019 7
21844 Контроль чисельності бур’янів в агроценозах кукурудзи в умовах ПАТ «Дашківці» с. Дашківці Літинського району Р. І. Грибик 2019 26
21843 Поширення та контроль чисельності бур’янів в посівах сої в умовах ТОВ «Агропартнер - 1» м. Красилів Красилівського району Хмільницької області О.О. Бондарчук 2019 12
21842 Оптимізація технологічних прийомів вирощування гороху посівного в умовах СФГ «Мельникова В.Д.» с. Обідне Немирівського району В.М. Мельниченко 2019 2
21841 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність кукурудзи на зерно в умовах ППАФ “Батьківщина» Вінницького району Ю. В. Сторожук 2019 4
21840 Особливості вирощування гібридів соняшнику за дії біологічного препарату Мікофренд в умовах дослідного поля ВНАУ М. В. Зелінський 2019 7
21839 Оцінка ефективності застосування елементів технології при вирощуванні озимої пшениці в умовах ФГ “Щедра долина Ф» с. Писарівка Калинівського району К.В. Шикирява 2019 4
21838 Регулювання чисельності бур’янів у посівах ярого ячменю в умовах ФОП «Вакалюк П.І.» с. Сокиринці Вінницького району С. В. Коровецька 2019 11
21837 Біоекологічні основи інтродукції та вирощування видів роду кипарис (Cupressus L.) в умовах біостаціонару ВНАУ С. О. Панкова, керівник: М.В. Матусяк 2019 8
21836 Біоекологічні та декоративні властивості карагани деревовидної (Caragana arborescens) та перспективи її використання в умовах Вінниччини О. О. Сопрун, керівник: М.В. Матусяк 2019 3
21835 Структурно-функціональні особливості використання зимостійких видів роду магнолія в умовах біостаціонару ВНАУ Ю.О. Малишева, керівник: М.В. Матусяк 2019 9
21834 Формування врожайності вики ярої залежно від вапнування та мінеральних добрив в умовах ФГ «Жива Надія» Козятинського району Демчук А.А. 2019 5
21833 Управління фінансово-економічним розвитком аграрного підприємства Орлик Я.В. 2019 10
21832 Стратегічне планування діяльності аграрних підприємств Вішталюк В.А 2019 3
21831 Формування системи антикризового управління підприємств АПК Соболєва О.В. 2019 9
21830 Дослідження процесу очищення насіння соняшника та обґрунтування параметрів пневмоочисника Панченко Владислав Русланович 2019 3
21829 Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на формування врожаю вики яроїв умовах Уладово-Люлинецької дослідно-елекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Каспрук Я.І. 2019 5
21828 Удосконалення технологічних прийомів вирощування сорго в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Васильков 2019 4
21827 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування врожаю ріпаку ярого в умовах СТОВ «Аватар» Іллінецького району А.С. Бугай 2019 7
21826 Удосконалення елементів технології вирощування бобово-злакових сумішок в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.В. Микуцький 2019 2
21825 Формування продуктивності зерна пшениці ярої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ А.С. Цимбаліста 2019 2
21824 «Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за технологічністю в умовах ФГ «Ірина ОТ» Хмільницького району» Данильчук Вадим Віталійович 2019 1
21823 «Розробка технології комбінованого кисломолочного продукту збагаченого злаковими культурами» Оленюк Надія Олександрівна 2019 6
21822 Управління ефективністю виробництва зерна Самаруха О.М. 2019 6
21821 Контролінг як метод стратегічного планування, обліку та аналізу розвитку підприємства Постовітюк Катерина Олександрівна 2019 4
21820 Обґрунтування конструктивних та режимних параметрів ущільнювача бурякового жому на кормові цілі Шевчук П.В. 2019 1
21819 Розвиток банківського споживчого кредитування в Україні Пахалюк Леся Валентинівна 2019 20
21818 Управління маркетингом зовнішньоекономічної діяльності підприємства АПК Яцик В.В. 2019 5
21817 Управління стратегічним потенціалом підприємств АПК Григоренко М.О. 2019 2
21816 Активізація кредитної діяльності банківської установи Липко А.Л. 2019 8
21815 Проект хостелу на 20 номерів у м. вінниця Гудований Д. В. 2019 7
21814 Розвиток операцій банку з платіжними картками Коновалюк В.А. 2019 5
21813 Вплив інфляції на кредитні операції банків Мельник Карина 2019 11
21812 Фінансові аспекти розвитку органів місцевого самоврядування в Україні Котруца Д.М. 2019 12
21811 Управління ліквідністю банківської системи україни Дроненко О.В. 2019 6
21810 Економічна оцінка та визначення допустимого рівня фінансового ризику Іщенко Владислав Олександрович 2019 7
21809 Фінансова стійкість банку: оцінка та шляхи здійснення Слободянюк Ігор Геннадійович 2019 13
21808 Модернізація РТП 3510 кВ із розробкою системи заземленої нейтралі Андрієнко Юрій Михайлович 2019 1
21807 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за селекційними індексами в умовах дослідного поля ВНАУ Мацишена О.Г. 2019 1
21806 Моніторинг процесів реформування банківської системи україни в контексті європейської інтеграції Бабенко І.В. 2019 4
21805 Обґрунтування конструктивних параметрів комбінованої сівалки Гнатенко Віталій Олександрович 2019 9
21803 Обґрунтування параметрів платформи підйомної садової Далекий А.В. 2019 2
21802 Реалізація стратегії розвитку підприємства на засадах збалансованої системи фінансових показників Тумак Олег 2019 6
21801 Організаційно-методичні аспекти обліку та аналізу доходів Гласкова Олена Миронівна 2019 8
21800 Судова економічна експертиза та методичні основи її проведення Антонюк Ганна Сергіївна 2019 2
21796 Обґрунтування розвитку розподільчих мереж Немирівських ЕМ Кучерук Анатолій Петрович 2019 3
21795 Дослідження електропривода насоса для переробної галузі Іщук Василь Вікторович 2019 2
21794 Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК Хрустовська О.С. 2019 2
21793 Якість та безпека грибів в умовах лісових угідь Лісостепу правобережного Мельник ОО 2019 4
21792 Оптимізація процесу подрібнення та сепарація зернового матеріалу при виробництві комбікормів Панасюк Олексій Іванович 2019 5
21791 Ринок перестрахування в україні: проблеми забезпечення та управління Рижко Ю. 2019 8
21790 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням підприємств Лебідь О.В. 2019 11
21789 Фінансова звітність підприємств та її використання в управлінні Куриленко Аліна Сергіївна 2019 7
21788 Облік і контроль швидколіквідних активів Ліхоткіна В.Ю. 2019 7
21787 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого грунтообробного агрегату Бойко Тарас Валерійович 2019 10
21786 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції (за матеріалами ТОВ «Устя») Дудник М.В. 2019 3
21785 Управління матеріальними ресурсами підприємств АПК (за матеріалами ПП «Валентина») Рачинський О.М. 2019 9
21784 Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності (за матеріалами ТОВ «Україна-Т») Деменчук І.Є. 2019 5
21783 Бюджетування як інструмент планування та управління діяльністю підприємства Асаулко В.С. 2019 7
21782 Інвентаризація виробничих запасів та облік по відшкодуванню завданих збитків Балаба В.В. 2019 2
21773 Формування урожайності сої залежно від застосування мікродобрив та гербіцидів в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Вітвіцький Б.О. 2019 3
21772 Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками: теорія та практика Бурцев Артур Ігорович 2019 4
21771 Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку короткострокових зобов’язань підприємств Стецюк Надія Сергіївна 2019 3
21770 Облікове забезпечення управління позиковим капіталом підприємства Сніховська Олена Миколаївна 2019 2
21769 Особливості вирощування декоративних видів роду Форзиція (Forsythia L.) та перспективи їх використання в озелененні м. Вінниця. С.В. Процишин, керівник: А.О. Бондар 2019 5
21768 Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності Цвіркун Анастасія Русланівна 2019 8
21767 Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу машини для внесення мінеральних добрив Куліковський С.А. 2019 8
21766 Обгрунтування конструктивних і режимних параметрів пристрою підготовки зерен сої до сушіння Новіков С.О. 2019 3
21765 Дослідження технологічного процесу поверхневого обробітку ґрунту дисковими знаряддями Максименюк А.О. 2019 3
21764 Обґрунтування конструктивних параметрів чизельного знаряддя Паламар М.С. 2019 4
21763 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ротаційної голчастої борони Кесарчук Ю.А. 2019 18
21762 Управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості України Дімітрова З.А. 2019 4
21761 Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК Сігнаєвська В.В. 2019 2
21760 Інтелектуальне забезпечення процесу управління підприємством Коба В.О. 2019 3
21759 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів культиватора для передпосівного обробітку ґрунту Лісовий Андрій Леонідович 2019 14
21758 Облік розрахунків за страхуванням Салій Ганна Дмитрівна 2019 6
21757 Управління фінансовими потоками страхових компаній Бусько Інна Миколаївна 2019 8
21756 Агоекологічна оцінка грунтів сільськогосподарських угідь в межах ОТГ Вінницького району Асаула П. О. 2019 4
21755 Аналіз якості поверхневих вод р.південний буг після дії очисних систем КП «Вінницяоблводоканал» Пилипчук І.О. 2019 3
21754 Інтенсифікація технологічного процесу сепарації зерна Вовк Станіслав Олексійович 2019 3
21753 Правова культура як підґрунтя для формування правової державності Корнійчук Вікторія Дмитрівна 2019 3
21752 Стратегічне планування діяльності молокопереробних підприємств (за матеріалами ТОВ «Літинський молочний завод») Баюра А.В. (Керівник магістерської роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2019