The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Дипломні роботи, проекти

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
17926 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біодизелю Бадя Владислав Юрійович 2018 0
17925 Обґрунтування і розробка електропривода бурто-укладача Ш1-ПСМ Кіш Ігор Олегович 2018 0
17924 Дослідження параметрів та обладнання для подрібнення зернової сировини Яворський Андрій Ярославович 2018 0
17923 Дослідження конструктивно-режимних параметрів дробарки молоткового типу Вовченко Андрій Геннадійович 2018 0
17922 Організація і шляхи вдосконалення обліку витрат і доходів основної діяльності підприємства Єшану Наталія Степанівна 2018 1
17921 Дослідження видів технічного обслуговування транспортних засобів Колісник Богдан Володимирович 2018 0
17920 Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні модифікованої браги. Мишевська Вікторія Юріївна 2018 0
17919 Обгрунтування технологічних прийомів вирощування гороху в умовах Лісостепу Правобережного Христюк О.С., Поліщук І.С. 2018 0
17918 Обґрунтування технологічних прийомів вирощування сої в умовах сільськогосподарського підприємства Деражнянського району Хмельницької області Гуцол Л.П., Поліщук І.С. 2018 0
17917 Обґрунтування параметрів змінних робочих органів льонозбирального комбайна Січкоріз Андрій Олегович 2018 0
17916 Обґрунтування параметрів ґрунтообробного агрегату для основного обробітку грунту Михальнюк Сергій Іванович 2018 0
17915 Обґрунтування параметрів завантажувача кормів Горецький Вадим Сергійович 2018 0
17914 Формування та розвиток корпоративної культури на підприємстві (за матеріалами ПП «ВО Елна-Сервіс») Вербовецький О.М. 2018 0
17913 Біоенергетична ефективність безвідвального обробітку ґрунту при вирощуванні ячменю ярого на сірих лісових ґрунтах в умовах дослідного поля ВНАУ Оніщук М.І. 2018 0
17912 Біоенергетична ефективність окремих елементів системи удобрення суріпиці ярої на сірих лісових ґрунтах в умовах дослідного поля ВНАУ Волинець О.М. 2018 0
17911 Ефективність рівнів мінерального живлення при вирощуванні ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Темченко В.А., Забарна Т.А. 2018 0
17910 Методика управлінського обліку та аналізу маркетингової діяльності підприємства Бондарчук Дарина Олегівна 2018 0
17909 Облікове забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Мусій Ольга Станіславівна 2018 0
17907 Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на показники фінансової звітності Мельник Яна Миколаївна 2018 1
17906 Обгрунтування параметрів барабанної геліосушарки» Побережна Юлія Олександрівна 2018 0
17905 Продуктивність ріпаку ярого залежно від комплексної дії мінеральних добрив, мікродобрив та бактеріальних препаратів в умовах дослідного поля ВНАУ Дідух А.О., Поліщук М.І. 2018 0
17904 Урожайні властивості люцерни залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Муренька В.П., Липовий В.Г. 2018 0
17903 «Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна» Гулько М.А. 2018 0
17902 “Стратегічне управління енергозбереженням в аграрних підприємствах (за матеріалами ДП ДГ “Озерне”)” Клебан Василь Володимирович 2018 0
17901 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Сігнет - Центр» с. Андрушки Попельнянського району Житомирської област А.С. Довбня 2018 0
17900 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність кукурудзи в умовах ФГ «Збризький» Тростянецького району Збризький І. С. 2018 0
17899 Формування продуктивності нуту залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Басалига Д.О. 2018 0
17898 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів пневматичного висівного апарата Бондар О.М. 2018 2
17897 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів щілиноріза-наповнювача Наместюк І.П. 2018 0
17896 Обгрунтування параметрів комбінованої грунтообробної машини Карманський Д.В. 2018 0
17895 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів грунтообробного котка О.І. Бабенчук 2018 0
17894 Підвищення ефективності роботи слідорозрихлювача з комбінованими робочими органами Томашов М.А. 2018 0
17893 Розвиток комунікацій в управлінні установою (організацією) (за матеріалами Бершадської РДА) Усаченко У.К. 2018 0
17890 Формування ділового етикету адміністративного персоналу установи (за матеріалами: Управління праці та соціального захисту населення Ладижинської міської ради) Васильченко Т.О. 2018 0
17889 Формування організаційної культури органу публічного управління» (за матеріалами Лука-Мелешківської ОТГ) Міщенко В.О. 2018 1
17888 Прийоми підвищення кормової продуктивності конюшини лучної в умовах дослідного поля ВНАУ Б.І. Бессарабець 2018 1
17887 Дипломна робота "Розробка заходів регулювання чисельності бур’янів у посівах цукрових буряків в умовах ПРАТ «Поділля» с. Заболотне Крижопільського району А.В. Борейко 2018 1
17886 Дослідження процесів пластичного деформування із застосуванням ультразвукових крутильних коливань Шишицький П.В. 2018 0
17885 Розробка математичної моделі взаємодії робочого органу ножового укладача труб із грунтом Галицький О.О. 2018 1
17884 Розвиток системи перестрахування ризиків при страхуванні майна підприємств Житкевич Діана Олегівна 2018 1
17883 Надання адміністративних послуг в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні» ( за матеріалами Кунківської ОТГ ) Полянська М.О. 2018 0
17882 Управління фінансовою діяльністю підприємства в АПК Цвентарна О.О. 2018 4
17881 Дослідження стану обліку і ефективності використання земельних ресурсів Деркач Ярослава Володимирівна 2018 4
17880 Дипломна робота "Регулювання чисельності бур’янів у посівах кукурудзи в умовах ФК «Вінницька промислова група» с. Криківці Немирівського району В.В. Перкун 2018 0
17879 Дипломна робота "Удосконалення хімічних заходів боротьби з бур’янами в агроценозах гороху в умовах ТОВ «Хлібороб» с. Наливайка Голованівського району Кіровоградської області М.В. Войтович 2018 0
17878 Порівняльна оцінка сортів сої за якісними показниками в умовах дослідного поля ВНАУ Клишавий Вадим Володимирович 2018 0
17877 Діяльність суб'єктів малого підприємництва: ведення обліку, здійснення аналізу, проведення аудиту Шевчук Інна Петрівна 2018 1
17876 Діагностування кабельних ліній з ізоляцією із зшитого поліетилену Доплатюк Алла Дмитрівна 2018 0
17875 Облікова політика в системі управління підприємством Бровко Михайло Ігорович 2018 0
17874 Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних правовідносин Долинний Віталій Анатолійович 2018 0
17873 Облік та аналіз розрахунків з дебіторами підприємств Горенська Оксана Петрівна 2018 1
17872 Облік та аналіз розрахунків з покупцями та замовниками: теорія та практика ПАЙЧУК Тетяна Валентинівна 2018 1
17871 Біоенергетична ефективність вирощування суріпиці ярої залежно від системи її удобрення на сірих лісових грунтах в умовах дослідного поля ВНАУ Л. Л. Прокопчук 2018 0
17870 Біоенергетична ефективність застосування добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно на темно-сірих лісових грунтах в умовах ПрАТ Немирівської філії “Зернопродукт МХП” с. Мухівці Немирівського району Вінницької області Власюк Ю.П. 2018 0
17869 Використання відновлюваних джерел енергії для підвищення надійності електропостачання підприємств апк Дмитришен Олексій Миколайович 2018 0
17868 Дослідження способів оцінки стану розподільних мереж з відновлюваними джерелами енергії Куйбіда Олег Васильович 2018 0
17867 Облік і аудит в управлінні зобов’язаннями підприємства Горобець Н.Ю. 2018 0
17866 Біоенергетична ефективність мінімалізованих систем обробітку ґрунту при вирощуванні ярого ячменю на в умовах ТОВ “МП-Альфа” Літинського району Вінницької області Залюбівська Г.В. 2018 0
17865 Агроекологічний моніторинг грунтового покриву сільськогосподарських угідь ТОВ «Прогрес» с.Ксаверівка Вінницького району Слободянюк О.О. 2018 0
17864 Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Любонько Р.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 1
17863 Формування іміджу підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Кіпоренко С.Р. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 1
17862 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Щаблевська О.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 1
17861 Дослідження можливостей розвитку козятинських електричних мереж 110 кв Ковтун Вадим Борисович 2018 0
17860 Екологічний податок: порядок розрахунку та відображення в обліку Яковенко Максим Віталійович 2018 0
17859 Дослідження ефективності процесу сушіння яблук в геліосушарці Кваснєвський О.Ю. 2018 1
17858 Дослідження ефективності процесу сушіння яблук в геліосушарці Кваснєвський О.Ю. 2018 0
17857 Виборча система України як конституційно-правовий інститут Кушнір М.Г 2018 3
17856 Діагностування стану ізоляції маслонаповненого обладнання Мельник Денис Миколайович 2018 0
17855 Вплив способів основного обробітку ґрунту на формування біоенергетичної продуктивності гороху в умовах ТОВ СП «Нібулон” Надкреничний М.Б. 2018 0
17854 Оцінка агрономічного потенціалу ґрунтового покриву Обухівського району Київської області на підставі їх регіонального кадастрового моніторингу Іванисенко В.В. 2018 0
17853 Вивчення ефективності позакореневого живлення молодого саду на чорноземних ґрунтах в умовах СФГ “Кондор” Благовіщенського району Кіровоградської області Харкавий О.С. 2018 0
17852 Біоенергетична ефективність системи живлення яблуневого саду з використанням різних способів внесення мінеральних добрив в умовах СВК «Нива» Гайсинського району Долиняний О.В. 2018 0
17851 Біоенергетична ефективність застосування біодобрив при вирощуванні озимої пшениці на темно-сірих лісових ґрунтах в умовах ПрАТ Немирівської філії «Зернопродукт МХП» с Мухівці Немиріського району Вінницької області Колодій О.М. 2018 0
17850 Біоенергетична ефективність застосування біодобрив при вирощуванні озимого ріпаку в умовах Іллінецької філії ПрАТ “Зернопродукт МХП” Іллінецького району Вінницькоїобласті Дзірун А.В. 2018 0
17849 Вивчення ефективності позакореневих підживлень соняшнику за його вирощування на чорноземних ґрунтах в умовах ТОВ «Буша» Ямпільського району Гнидюк М.В. 2018 0
17848 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення суріпиці ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Видмиш В.А. 2018 0
17847 Обгрунтування розвитку Калинівських електричних мереж на основі методу динамічного програмування Івченко В.О. 2018 0
17846 Агроекологічний стан грунтів ТОВ Концерн «Сіликс-Агро» с.Зозів Липовецького району Я.О. Куліш 2018 0
17845 «обгрунтування параметрів і режимів роботи електрогенераторної установки з використанням генераторного газу» Кабанець Михайло Володимирович 2018 0
17844 Дослідження енергоефективного вібраційного змішувача Денисюк Ігор Леонідович 2018 0
17843 Дослідження процесу та обладнання для очищення зерна Передрій Артем Ігорович 2018 0
17842 Обгрунтування параметрів роботи біогазової установки Кожухар Богдан Олексійович 2018 0
17841 Дослідження якості процесу змішування у вібраційній машині Литвенюк Богдан Олегович 2018 0
17840 Біоенергетична ефективність позакореневих підживлень сої на чорноземних грунтах в умовах СФГ «Герасименко» с. Соболівка Теплицького району Сидоренко Р. В. 2018 3
17839 Біоенергетична ефективність заходів мінімалізації обробітку ґрунту при вирощуванні гороху на сірих лісових ґрунтах в умовах ТОВ “Агро-Дністер” с. Жмеринка Жмеринського району Вінницької області Жмеренюк О.В. 2018 0
17838 Удосконалення бортової системи контролю зношування фрикційної муфти коробки передач трактора belarus-922 Волкотруб Сергій Аркадійович 2018 0
17837 Підвищення експлуатаційних характеристик трактора к-9520 шляхом вибору раціональних параметрів електромеханічної трансмісії Боровик Андрій Вікторович 2018 0
17836 Удосконалення молотильно-сепаруючого пристрою з диференційним підбарабанням для інтенсифікації обмолоту і сепарації зерна комбайна дон-1500 Гаврищук Сергій Олегович 2018 1
17835 Удосконалення теоретичних і експериментальних методів вібраційно-імпульсного діагностування зубчастих передач трансмісійних вузлів мобільних машин Шрубковський Володимир Олександрович 2018 0
17834 Кормова продуктивність гірчиці білої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Галяткін Р.М., Малинка Л.В. 2018 0
17833 Дослідження електропривода крокуючого транспортера лінії для упаковки брикетів вершкового масла Березовський Володимир Дмитрович 2018 0
17832 Продуктивність посівів ячменю ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах НДГ «Агрономічне» Рябокучма Н.П., Малинка Л.В. 2018 0
17831 Ефективність передпосівної обробки насіння та способу сівби квасолі в умовах ТОВ АФ «Ободівське» Тростянецького району Давискіба О.О., Поліщук М.І. 2018 0
17830 Вплив попередників та агрохімікатів на продуктивність пшениці озимої в умовах ТОВ АФ «Ободівське» Тростянецького району Дзюба Т.Ф., Поліщук М.І. 2018 0
17829 Обґрунтування застосування мінеральних добрив на посівах гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Чернявський В.О., Поліщук М.І. 2018 0
17828 Ефективність технологічних прийомів вирощування тритікале озимого в умовах с. Станіславчик Жмеринського району Безверхній В.А., Поліщук І.С. 2018 0
17827 Вплив добрив та строків сівби на продуктивність гірчиці білої в умовах дослідного поля ВНАУ Федишин Т.П., Поліщук М.І. 2018 1
17825 Управління фінансовою безпекою підприємства Максименко В.В. 2018 4
17824 Механізм забезпечення прав і свобод людини органами державної влади Гнатюк Олександр Олександрович 2018 3
17823 Визнання недійсними рішень органів публічної влади які регулюють земельні відносини Пиндик Аліна Володимирівна 2018 2
17822 Визнання недійсними рішень органів публічної влади які регулюють земельні відносини Пиндик Аліна Володимирівна 2018 0
17821 Правовий статус журналіста в Україні Ковальчук Ярослав Володимирович 2018 3
17819 Правове забезпечення екологічної освіти та виховання в україні Оленюк Микола Олександрович 2018 1
17816 Соціалний захист людини в умовах військових конфліктів Сорока Олександр Сергійович 2018 3
17810 Розвиток електричної мережі 35/10 кв з ефективним розташуванням джерел реактивної потужності Кержа Вадим Михайлович 2018 0
17808 Обгрунтування параметрів знаряддя для поверхневого обробітку грунту по сходах цукрових буряків Слободян Владислав Валентинович 2018 0
17807 Автономна система електропостачання з високошвидкісним регулятором стабілізації обертів асинхронного генератора для рибницьких господарств Мельник Ігор Олександрович 2018 0
17803 Облік та аналіз нематеріальних активів підприємств Боринський Євген Сергійович 2018 2
17801 Особливості формування урожайності нуту залежно від норм мінерального живлення в умовах дослідного поля ВНАУ Кобзар В.М. 2018 0
17800 Конституційно-правові засади децентралізації влади в Україні В. В. Позивай 2018 0
17799 Юридична відповідальність у трудовому праві Б. П. Кулішко 2018 0
17798 Модернізація культиватора кпс-9 для обробітку ґрунту та моделювання взаємодії робочих органів з ґрунтом В. С. Христофор 2018 1
17797 Обґрунтування і розробка електропривода насоса в системі водопостачання ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»» Свинарик Олександр Олександрович 2018 1
17796 Оцінка систем захисту троянд в умовах дослідного поля ВНАУ О.Д. Романчук 2018 1
17795 Контроль розвитку та поширення шкодочинних організмів туї в умовах ВНАУ Р.В. Вітер 2018 1
17794 Контроль розвитку та поширення шкодочинних організмів ялівця в умовах ВНАУ В.В. Раєвський 2018 0
17793 Облікове забезпечення управління витратами маркетингової діяльності підприємства Куцак Вікторія Олександрівна 2018 6
17792 Вплив елементів технології на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН України Калинівського району Ю.О. Вітюк 2018 2
17791 Вплив позакореневих підживлень на формування продуктивності сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Манюк Д.Ю. 2018 1
17790 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Гром 2018 1
17789 Система фінансового планування та прогнозування діяльності суб’єктів господарювання Чекалюк А.В. 2018 7
17788 Особливості формування продуктивності соняшнику залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ І.Р. Кравець 2018 0
17787 Обгрунтування параметрів комбінованої ґрунтообробної машини Трофімов Костянтин Володимирович 2018 3
17786 Вплив агрохімікатівм на продуктивність сортів гречки в умовах дослідного поля ВНАУ П.С. Білоконь 2018 0
17785 Організація обліку лізингових операцій: методологія, практика та правове забезпечення Ткачук Ольга Віталіївна 2018 0
17784 Облікове забезпечення управління амортизаційним процесом на підприємстві Бичок Анна Олексіївна 2018 0
17783 Перспективи використання в озелененні Вінниччини декоративних рослин роду Dahlia L. Малинка А.І. 2018 0
17782 Система обліку розрахунків підприємств з бюджетом за податком на прибуток Остапчук Катерині Олександрівні 2018 1
17781 Бухгалтерський облік та аналіз земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Хухлей Костянтин Ігорович 2018 1
17780 Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку і контролю короткострокових зобов'язань підприємств Малащук Тетяна Олександрівна 2018 0
17779 «Вплив органічно-мінеральних комплексів на поживну якість та харчові властивості м’яса великої рогатої худоби» Криворука Андрій Сергійович 2018 3
17775 «Ветеринарно-санітарна експертиза та якісна оцінка яловичини за відгодівлі кормами збагаченими метіонатами Co і J» Рябчук Аліна Вікторівна 2018 3
17773 Балансове узагальнення: сутність і методика виконання при складанні звітності підприємств Хромова Надія Володимирівна 2018 1
17770 Дослідження ефективності джерел освітлення з урахуванням компонувальних схем живлення Прокопець Вадим Леонідович 2018 0
17767 Стратегічне управління соціальною інфраструктурою органу місцевого самоврядування Бойко Віта Петрівна 2018 1
17765 Удосконалення управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біопаливо (біогаз) в сучасних умовах Христюк Олег Сергійович 2018 0
17761 Обґрунтування та розробка системи автоматизованого електропривода центрифуги цукрового заводу Лісовий Олег Анатолійович 2018 0
17755 Вплив гібридного складу на кормову продуктивність кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Безпалько О.М. 2018 1
17753 Облікове забезпечення операцій з електронними коштами Чечель Аалерія Олександрівна 2018 0
17749 Оподаткування та облік розрахунків за виплатами працівниками Мотрук Анна Олександрівна 2018 0
17745 Фітоценотичні особливості газонів та травостоїв газонного типу м. Вінниці Колодійчук О.О. 2018 0
17743 Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Дзендзелівське» Северин К.М. 2018 0
17741 Формування продуктивності огірка у відкритому грунті за органічного виробництва в умовах ботанічного саду «поділля» внау Головатюк М.В. 2018 0
17739 Фінансова звітність за сегментами в системі управління підприємством Панчук Аліна Анатоліївна 2018 0
17738 Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємства Захарук Марта Миколаївна 2018 0
17737 Облік та аналіз оборотних активів підприємства Бойко Ірина Петрівна 2018 2
17736 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біоетанолу в регіоні І.О.Чистоколяна 2018 1
17735 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області К. І. Богданець 2018 0
17734 Ефективність управлінської діяльності адміністративної служби підприємства (за матеріалами ДП ДГ «Саливонківське») Бондарська О.О. 2018 0
17733 Реконструкція ліній електропередачі 10 кВ з переведенням на клас напруги 20 кВ на прикладі Іллінецьких електричних мереж Ковтюк Олександр Михайлович 2018 0
17732 Облік і контроль процесу експлуатації основних засобів в підприємстві Крива Юлія Анатоліївна 2018 5
17731 Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат Кириленко Ольга Вікторівна 2018 6
17730 Вплив строків сівби та мінеральних добрив на продуктивність тритікале озимого в умовах СТОВ «Авангард» Іллінецького району Марчук Ю.В., Поліщук М.І. 2018 0
17729 Обґрунтування технологічних прийомів вирощування буряків цукрових в умовах дослідного поля ВНАУ Донець В.М., Поліщук І.С. 2018 0
17728 Дослідження технологічних і конструктивних параметрів культиватора з секційним робочим органом Яремчук Віталій Іванович 2018 0
17727 Дослідження процесу змішування рідких матеріалів у змішувачах вібраційного типу Шахно Олександр Володимирович 2018 0
17726 Організація та методика обліку і контролю не матеріальних активів підприємства Вознюк О.М. 2018 4
17725 Управління фінансами приватних навчальних закладів Вигівська А.О. 2018 3
17724 Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку короткострокових зобов'язань підприємства Рабоконь Ярослава Володимирівна 2018 1
17722 Облік, аналіз і аудит кредитних операцій підприємства Добровенко Олеся Дмитрівна 2018 5
17721 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність гібридів соняшнику в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калиновського Р.І. Лампіга 2018 0
17720 Розробка математичної моделі системи очищення зерна зернозбирального комбайна Свистун Олексій Тимофійович 2018 5
17719 Дослідження навантажень підйомно – маніпуляторних пристроїв при перехідних режимах роботи Мандибура Богдан Петрович 2018 1
17718 Розробка математичної моделі гідравлічного привода вібраційного конвеєра Студзінський Андрій Вікторович 2018 1
17717 Вибір та обгрунтування способу захисту гідравлічної системи машинно-тракторного агрегату від аварійних втрат робочої рідини Щербань Сергій Володимирович 2018 0
17716 Вплив мінерального живлення на продуктивність зерна кукурудзи в умовах АКПП “Золота нива” Оратівського району Сирота С.В. 2018 0
17714 Особливості формування урожайності кукурудзи залежно від строків та способів застосування гуматів в умовах дослідного поля ВНАУ Муравський Д.О. 2018 0
17713 Формування зернової продуктивності посівів озимої пшениці залежно від фону мінерального живлення в умовах ФГ «Новосядлого В.В.» Віньковецького району Хмельницької області Корчев Б.В. 2018 0
17712 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ Сенченко С.Н., Неїлик М.М. 2018 1
17711 Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на продуктивність кукурудзи цукрової в умовах ПрАТ ПК «Поділля» Крижопільського району Тарнавський Р.А., Поліщук М.І. 2018 0
17710 Продуктивність гречки залежно від агрохімікатів в умовах ФГ «Агро-Дар» Шаргородського району Футорняк А.О., Поліщук М.І. 2018 0
17709 Ефективність технологічних прийомів вирощування пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ Сідак О.М., Малинка Л.В. 2018 0
17708 Облікове забезпечення управління витратами на персонал підприємства Подоба Любов Вікторівна 2018 6
17707 Облік та аналіз заборгованості в умовах антикризового управління Ткачук Дмитро Сергійович 2018 2
17706 Продуктивність фізалісу в умовах відкритого грунту вінницької області за органічного виробництва Думік Н.В. 2018 0
17705 Дипломна робота "Продуктивність розсадних помідор вітчизняної селекції за органічного виробництва в умовах ботанічного саду «поділля» внау" Черненко Д.С. 2018 1
17704 Конституційне право на працю в Україні А. О. Чапайда 2018 3
17703 Трудовий контракт з керівником юридичної особи С. О. Танасів 2018 11
17702 Реалізація конституційного права на освіту в Україні Д. В. Паук 2018 4
17701 Керівник закладу вищої освіти як суб’єкт трудового права Є. Б. Гнатик 2018 2
17700 Оцінка якості зерна бобових культур вирощених в умовах інтенсивного землеробства В.В. Прибега 2018 1
17699 Контролінг як метод стратегічного планування, обліку та аналізу розвитку підприємства Яблонська Ірина Анатоліївна 2018 1
17698 Бюджетні ресурси та державний контроль їх використання КРАМСЬКА Юлія Володимирівна 2018 0
17697 Аналіз ринкових можливостей та облік заготівельно-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств Сайчук Антоніна Дмитрівна 2018 1
17696 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання цеха сушіння деревини Паламарчук Мирослав Юрійович 2018 0
17695 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів ярусного глибокорозпушувача для зрошуваних грунтів Писаренко Ігор Володимирович 2018 0
17694 Облікове забезпечення управління власним капіталом підприємства Бондарчук Вадим Сергійович 2018 2
17693 Дослідження процесу подрібнення м’ясної сировини Щербаков Валерій Дмитрович 2018 0
17692 Дослідження системи електропостачання тов «вінницязерносервіс» із розробкою заходів підвищення якості електроенергії Слободянюк Микола Миколайович 2018 1
17691 Розробка систем електропостачання публічного акціонерного товариства «вінницький олієжиркомбінат» з реконструкцією системи освітлення Маренюк Денис Анатолійович 2018 0
17690 Обґрунтування раціональних машинно-тракторних агрегатів в системі технологій clearfield з використанням рідких мінеральних добрив Кравченко Євгеній Сергійович 2018 1
17689 Договірна політика пілприємства та її облікове забезпечення Ткач Алла Володимирівна 2018 3
17688 Система рахунків бухгалтерського обліку: стан та перспективи розвитку Корнійчук Yаталія Jлександрівна 2018 4
17687 Облік та аналіз використання виробничих запасів підприємств Райлян Сніжана Андріївна 2018 1
17686 Обґрунтування і розробка електропривода механізму переміщення козлового крана в умовах ТОВ "Гніванський гранітний кар'єр" Демидов Андрій Васильович 2018 0
17685 Обґрунтування і розробка керованого електромеханічного віброприводу для вібраційних машин сільськогосподарського призначення Негай Віталій Вадимович 2018 0
17684 Обґрунтування і розробка електроприводу вібробункера лічильника зерна Сидорук Сергій Васильович 2018 1
17683 Електронні грошові кошти: методика обліку та аудиту Цуркану Вікторія Євгеніївна 2018 2
17682 Підвищення ефективності експлуатації транспортних засобів створенням інноваційного діагностичного комплексу Топчій Михайло Миколайович 2018 0
17681 Обгрунтування застосування малих гідроелектростанцій для підвищення ефективності експлуатації розподільних електричних мереж Лозицький Роман Сергійович 2018 0
17680 Формування складу генераторної групи автономного електропостачання тваринницької ферми з використанням біогазу Поліщенко Дмитро Олександрович 2018 0
17679 Дослідження роботи вітроустановок в складі електроенергетичної системи Перегняк Лілія Анатоліївна 2018 0
17678 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за показниками адаптивної здатності в умовах дослідного поля ВНАУ Каламбар Володимир Олександрович 2018 0
17677 Обгрунтування техніко-експлуатаційних показників газодизельного трактора юмз-6акл на оранці Білик Назар Юрійович 2018 2
17676 Відмінності сортів квасолі звичайної за проходженням фенологічних фаз в умовах дослідного поля ВНАУ Артімонов Юрій Петрович 2018 0
17675 Екологічний стан поверхневх вод річки Вишні у межах міста Вінниці Вернигородська О.В. 2018 0
17674 Обґрунтування і розробка електроприводу коливань робочого органу шахтної вібросушарки Гирба Віктор Віталійович 2018 0
17673 Стратегія управління оборотними активами підприємства Січак В.В. 2018 16
17672 Управління сільськогосподарським підприємством в умовах ринку (за матеріалами «Ободівка-Агро») Гриник І П. 2018 0
17671 Удосконалення технологічних прийомів вирощування сої в умовах дослідного поля ВНАУ Герасим’юк Т.В. 2018 0
17670 Управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біогаз в сучасних умовах області Осадчук Є.В. 2018 0
17669 Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення управління оподаткуванням підприємств Степанчук Наталія Миколаївна 2018 5
17668 Облік та аналіз нематеріальних активів Прокоп"юк Ольга Василівна 2018 0
17652 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів цукрової кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Р.С. Худенко 2018 1
17651 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів в посівах гороху в умовах дослідного поля ВНАУ М.О. Солдатов 2018 0
17650 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Т.В. Ніколаєв 2018 0
17649 Оцінка незавершеного виробництва та готової продукції в системі бухгалтерського обліку Зубко Ольга Юріївна 2018 0
17648 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням підприємств Шевчук Марина Вікторівна 2018 0
17647 Облік та аналіз розрахунків за податками та платежами:теорія та практика Рибак Анастасія Петрівна 2018 0
17646 Аналіз фінансового стану підприємств: теорія та методика Черевишник Андрій Андрійович 2018 2
17645 Дослідження енергоощадного багатомасового ланцюгового привода Бондарчук Владислав Олегович 2018 0
17644 Дослідження впливу ходових систем тягово-транспортних засобів на підорний шар грунту Мельник Богдан Романович 2018 3
17643 Обґрунтування параметрів та режимів роботи сільськогосподарського електротрактора при виконанні технологічних операцій Душемов Дмитро Геннадійович 2018 0
17642 Удосконаленя світлофорного регулювання для ефективної організації руху Прядко Ярослав Васильович 2018 0
17641 Покращення екологічних показників вантажних автомобілів переобладнанням дизеля в газодизель Сологуб Євгеній Віталійович 2018 0
17640 Підвищення ефективності перевезення вантажів автомобільним транспортом компанії удосконаленням структури та організаційних форм технологічних процесів Мазяр Олександр Анатолійович 2018 0
17639 Визначення раціональних параметрів системи живлення дизельного двигуна для його ефективної роботи на біодизельному паливі Максименко Володимир Володимирович 2018 2
17610 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів роботи вібраційного млина для сипких матеріалів Майструк Євгеній Володимирович 2018 1
17609 Розробка та обґрунтування режимних параметрів вібраційного змішувача для виробництва сипких комбікормів Іщенко Олег Анатолійович 2018 0
17608 Обгрунтування систем керування та захисту асинхронних двигунів Цета Олександр Іванович 2018 0
17607 Обґрунтування варіанту модернізації трансформаторної підстанції та вибору апаратури Цвєтков Генадій Євгенійович 2018 1
17602 Обґрунтування і розробка параметрів системи електрообладнання борошномельного цеху Падюк Володимир Миколайович 2018 0
17601 Обгрунтування і розробка шляхів підвищення ефективності і надійності розподільних ліній електропередач Гріщенко Олег Павлович 2018 0
17600 Обґрунтування і розробка автоматизованої системи керування електроприводом зерносушильного агрегату Куцак Ігор Анатолійович 2018 1
17599 управління фінансовими ресурсами державних підприємств Ременюк Анастасія Русланівна 2018 11
17598 Інновації у діяльності страхової компанії Черній Олена Миколаївна 2018 7
17597 Дослідження аграрно-технічного сервісу машин при мінімальних затратах ресурсів Момот Микола Валерійович 2018 2
17591 Організаційно-методичні аспекти обліку та аудиту кредитних операцій Склярук Петро Іванович 2018 3
17590 Теоретичні та практичні аспекти обліку та контролю оподаткування підприємств податком на додану вартість Сєрих Костянтин Володимирович 2018 2
17589 Використання біогазових установок для якісного виробництва органічних добрив Яценко О.М. 2018 1
17588 «Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна» (за матеріалами ПП «Валентина») Брацлавський С.А. 2018 0
17587 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність озимої пшениці в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Вінницької області В.В. Мармур 2018 2
17584 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи і в умовах ФГ «Велес Віта» Муровано-Куриловецького району А.В. Тузовський 2018 0
17578 Облік грошових коштів та аналіз ліквідності та платоспроможності підприємств Висотюк Анастасія Анатоліївна 2018 1
17575 Облік та аналіз нематеріальних активів підприємства Прокоп’юк Ольга Василівна 2018 0
17569 Розробка системи електропостачання будинку на базі фотовольтаїчних панелей Попик Віталій Васильович 2018 0
17556 Управління прибутком підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Озерна») Запорожець М.О. 2018 1
17555 Обґрунтування конструктивних параметрів машини та режимів її роботи при розділенні вівсяної крупи Качевський С.А. 2018 0
17554 Оптимізація процесів виробництва сортового борошна Сагайдак Р. М. 2018 0
17553 Обґрунтування режимних характеристик виморожуючих установок для опріснення та очищення природних і промислових вод Драган О.Є. 2018 0
17552 Дослідження процесу фільтраційного сушіння зерна пшениці Квасневський Ю.С. 2018 0
17551 Дослідження теплових режимів колодкових гальм підйомних механізмів Рибачок Василь Вікторович 2018 0
17550 «Раціональне використання робочого часу керівника підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива») Ременюк К.М. 2018 0
17530 Облік і аудит готової продукції: теорія, методика, практика Ткачук Л.А. 2018 9
17529 Розробка високобарометричного стерилізатора для обробки харчової сировини Мулярчук Владислав Петрович 2018 1
17528 Дослідження лущильно-шліфувальної машини Рак Ігор Олексійович 2018 1
17527 Обґрунтування конструкції та дослідження показників якості роботи копача коренеплодів Брюховецький Віталій Олексійович 2018 2
17526 Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів на основі фітобіореактора Ластівка Олексій Сергійович 2018 0
17525 Дослідження переміщення сипких вантажів спірально-гвинтовими робочими органами Торохтій Віталій Анатолійович 2018 0
17524 Аналіз та прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія та практика Корюшкіна Зінаїда Віталіївна 2018 1
17523 Облік і аудит орендних операцій: теорія, методика, практика КУТИШ Альона Олександрівна 2018 3
17522 Механізм державного регулювання банківської діяльності в Україні Дуля Олена Вікторівна 2018 4
17521 Розвиток і продуктивність бджолиних сімей за використання біологічно активних добавок Рябошапко М.В. 2018 2
17520 Характеристика якості питної води та заходи щодо підвищення її безпеки в умовах міста гнівань Ліфанов І.Ю. 2018 0
17519 “Обґрунтування і розробка автономної вітроенергетичної установки для СТОВ "Мир"” Гавенко Віктор Васильович 2018 0
17518 Дослідження та обґрунтування технологічного процесу обробітку ґрунту комбінованим ґрунтообробним агрегатом Мельник Артем Миколайович 2018 3
17517 Дослідження технологічного процесу поверхневого обробітку грунту ґрунтообробними агрегатами Підгаєць Олександр Анатолійович 2018 4
17513 Оптимізація виробничих процесів на машинно-технологічній станції Власюк Ярослав Анатолійович 2018 0
17512 Обґрунтування параметрів технічного стану гідростатичного приводу трансмісій Мунтян Олександр Віталійович 2018 1
17511 Підвищення ефективності технологічного процесу обробітку ґрунту комбінованим ґрунтообробним агрегатом Поліщук Сергій Володимирович 2018 3
17510 Удосконалення конструкції турбокомпресора системи газотурбонадуву тракторних двигунів та досліждення його робочих характеристик Плохотнюк Валерій Леонідович 2018 0
17509 Дослідження схем та удосконалення газорозподільного механізму автомобільного двигуна з новим циклом роботи Александров Олександр Михайлович 2018 1
17508 Дослідження процесу механоактиваці матеріалів у млинах роторного типу Галайський Владислав Леонідович 2018 0
17507 ДИПЛОМНА РОБОТА Вплив строків сівби на кормову продуктивність гібридів кукурудзи різних групп стиглості на силос в умовахУладово – Люлинецької дослідної станції Калинівського району Сабардак В.В. 2018 0
17506 Підвищення довговічності приводних ланцюгів сільськогосподарської техніки Рубцов Владислав Євгенович 2018 1
17505 Дослідження екологічних аспектів впровадження альтернативних джерел енергії на Вінниччині Галайда Ю.В. 2018 1
17504 Обгрунтування параметрів ротаційної борони для інтенсивної технології вирощування картоплі Коваленко Анатолій Григорович 2018 2
17503 Обгрунтування робочих органів машини для подрінення гілок дерев та кущів» Коваль Іван Ігорович 2018 0
17502 Проектування сонячної електростанції потужністю 650 кВт та дослідження її роботи в системі електричної мережі Грушко Ольга Михайлівна 2018 0
17501 Обгрунтування технологічного процесу і параметрів різально-транспортуючого пристрою кукурудзозбирального комбайна Д. М. Работинський 2018 6
17500 Генотипні відмінності сортів сої за стабільністю і пластичністю в умовах дослідного поля ВНАУ Моргун Юлія Юріївна 2018 0
17499 Облікове забезпечення і контроль фінансових активів Козлан Ігор Вікторович 2018 5
17497 Облік та аналіз витрат операційної діяльності підприємства Бедрєєва Людмила Олександрівна 2018 5
17494 Обліково-аналітичне забезпечення як основне джерело інформації для прийняття управлінських рішень Ліпітенко Олександр Валентинович 2018 3
17493 Облік та аналіз капіталу підприємств Конотопенко Марина Сергіївна 2018 2
17492 Дослідження процесу фільтрування соняшникової олії із застосуванням віброакустичного впливу Манжос Назар Сергійович 2018 0
17491 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів плуга-глибокорозпушувача Білоус В.В. 2018 0
17490 Система обліку та контролю розрахунків за податками Самохіна Ганна Вікторівна 2018 3
17489 Обгрунтування параметрів картоплекопача до самохідного шасі Т-16М Кісіль Олексій Віталійович 2018 0
17488 Дослідження фізико-механічних властивостей плодів яблунь Рябокінь Ярослав Миколайович 2018 2
17487 Оцінка податкового навантаження та облік розрахунків з бюджетом підприємства Яковенко Ірина Валеріївна 2018 1
17486 Формування системи обліку та внутрішньогосподарського контролю винагороди працівників в сільськогосподарському підприємстві Цимбал Юлія Дмитрівна 2018 0
17485 Інтенсивність забруднення овочевої продукції важкими металами в умовах фг «володимир» с. шершні тиврівського району Іванов А.О. 2018 0
17484 Агроекологічний стан сільськогосподарських угідь та заходи щодо відновлення їх родючості та охорони в умовах піщанського району Грабарівський О.В. 2018 0
17483 Організація фінансової роботи фермерського господарства Гурніцька Світлана Олександрівна 2018 8
17482 Управління пасивними операціями комерційного банку Гранат Юлія Юріївна 2018 7
17481 Розробка пневматичної запобіжної системи плуга загального призначення Єнік Ігор Русланович 2018 0
17480 Фoрмування райoнних електричних мереж 110-35 кв з урахуванням прoгнoзу зрoстання навантаження Коломійчук Руслан Вікторович 2018 1
17479 Обґрунтування режимних параметрів низькочастотного віброекстрактора для рослинної сировини Наконечний Едуард Олександрович 2018 1
17478 Облік та аналіз трансакційних витрат у сільськогосподарському підприємстві Незгода Каріна Дмитрівна 2018 0
17477 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК (за матеріалами ТОВ ім. Б. Хмельницького) Сторожук М.О. 2018 9
17476 «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» (за матеріалами Лука-Мелешківської ОТГ) Зеленюк Б.Є. 2018 9
17475 Дослідження режимів роботи стрічкового конвеєра методом математичного моделювання з оптимізацією системи пуску Кутненко Дмитро Валерійович 2018 0
17474 Удосконалення системи електропостачання з розширеним використанням частотного регулювання приводів для цукрових заводів середньої потужності Гадайчук Олександр Васильович 2018 0
17473 Підвищення надійності роботи повітряних ліній електропередач Качайло Олексій Анатолійович 2018 0
17472 Фopмування pайoнних електpичних меpеж 110-35 кв з уpахуванням пpoгнoзу зpoстання навантаження Коломійчук Руслан Вікторович 2018 1
17471 Аналіз надійності підстанцій 110/10 кв та формування підходів до її підвищення з урахуванням характеристик пристроїв нового технічного рівня Даніш Роман Володимирович 2018 0
17470 Синтез систем електропостачання електротехнічних підприємств з використанням автоматизованого проектування Черкес Артем Вадимович 2018 0
17469 Оптимізаця районних електричних мереж високої напруги з урахуванням збільшення споживання електроенергії Чорний Олег Володимирович 2018 0
17468 Вдосконалення методів діагностування високовольтних вводів обладнання підприємств апк Фаріончук Сергій Йосипович 2018 0
17467 Вплив рівня мінерального живлення на кормову продуктивність люцерно-злакових травостоїв в умовах ПСП «Савинецьке» Тростянецького району Сандуляк Ю.О. 2018 0
17466 Оцінка якості води в межах населеного пункту Василівка Тиврівського району Писанюк Е.О. 2018 1
17465 Облік та аудит виробничих запасів Кордиманенко Наталя Леонідівна 2018 5
17464 Система обліку та аналізу суб’єктів малого підприємництва Єлкіна Аліна Тарасівна 2018 3
17463 Обгрунтування параметрів сепаруючого пристрою вороху цибулі-сіянки при машинному збиранні Афанащенко Олександр Олександрович 2018 0
17462 Ресурсно-екологічне оподаткування суб’єктів господарювання Тяпкіна Юлія Василівна 2018 0
17461 Організація та методика обліку формування та використання власного капіталу Липко Ірина Валентинівна 2018 4
17460 Облікове забезпечення управління маркетинговими витратами підприємства Буцвін Ірина Анатоліївна 2018 4
17459 Облік та аналіз використання трудового потенціалу підприємства Ведештна Юлія Сергіївна 2018 2
17458 Облік та аналіз розрахунків з оплати праці підприємств Хміль Юлія Олегівна 2018 26
17457 Модернізація електропривода токарно-гвинторізного верстата для лабораторної установки штампування обкочуванням Колісник Микола Анатолійович 2018 0
17456 Обгрунтування і розробка лабораторного стенду для штампування обкочуванням на базі електропривода вертикально-свердлильного верстата 2а-135 Штуць Андрій Анатолійович 2018 0
17455 Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств Коваль Тетяна Олегівна 2018 1
17454 «Менеджмент ефективності виробництва твердого біопалива в умовах енергетичної кризи» Ксьондз М.М. 2018 1
17449 Модернізація пробовідбірника зерна автоматичного для підприємств зберігання і переробки зернової продукції. розроблення механізму висування зонда Б. С. Павловський 2018 1
17448 Модернізація пробовідбірника зерна автоматичного для підприємств зберігання і переробки зернової продукції. розроблення механізму повороту Д. А. Осієвський 2018 1
17447 Дослідження технологічного процесу очищення коренеплодів в процесі збирання Решетник Олександр Васильович 2018 3
17446 Дослідження та обґрунтування технологічного процесу сепарації картопляного вороху Демчук Богдан Олегович 2018 1
17445 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів роторного просіювача подрібненої макухи Білявий Віталій Олексійович 2018 0
17444 Оцінка якості основної продукції бджільництва виробленої в умовах інтенсивного землеробства Іщук О.І. 2018 1
17443 Облікове та контрольне забезпечення формування та використання прибутку підприємства Сук Тетяна Павлівна 2018 1
17442 Аналіз ресурсного потенціалу і облік земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства Корнійчук Мирослава Вікторівна 2018 4
17441 Методологічні особливості виявлення та попередження помилок у фінансовій звітності Зощук Юлія Валеріївна 2018 1
17440 Аналітична оцінка логістичної діяльності і обліку витрат основного виду діяльності сільськогосподарського підприємства Вихованець Ганна Анатоліївна 2018 3
17439 Організаційно-методичні аспекти обліку доходів Шеремет Інна Олегівна 2018 3
17438 Дослідження способів плавлення ожеледі в розподільчих електричних мережах Явдик Віта Вікторівна 2018 0
17437 Дослідження роботи вітрової електростанції в системі електропостачання населеного пункту Котовський С. М. 2018 0
17436 Визначення залишкового ресурсу трансформаторів та автотрансформаторів в задачах оптимального керування режимами еес Гаврилюк Наталія Анатоліївна 2018 1
17435 Дослідження впливу електричних станцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії на параметри режиму електричних мереж Цимбалюк Іван Анатолійович 2018 0
17434 Компенсація реактивної потужності в електричних мережах з відновлювальними джерелами енергії Банашко Андрій Олександрович 2018 0
17433 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району Ю.Ю. Криницький 2018 6
17432 Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН м. Калинівка Калинівського району Д.О. Усатюк 2018 1
17431 Модернізація механізмів захоплення контейнерів. вдосконалення та аналіз механізмів для захоплення крупнотонажних контейнерів. комплексна магістерська робота Р.В. Лобода 2018 0
17430 Облік основних засобів та аналіз їх технічного стану Підвашецька Аліна Вікторівна 2018 3
17429 Екологічна ефективність очистки питної води вінницьким міськводоканалом Чернецька О.О. 2018 0
17428 Розвиток екологічно-сертифікованого виробництва на підприємствах АПК Колісник Я.В. 2018 3
17427 Оптимізація потоків реактивної потужності у розподільних електричних мережах Панасюк В'ячеслав Михайлович 2018 1
17426 Дослідження захисту асинхронних двигунів та його удосконалення Флорінський Роман Сергійович 2018 2
17425 Обгрунтування параметрів різьбових з’єднань елементів конструкції транспортних засобів Безвершук Роман Володимирович 2018 0
17424 Обґрунтування параметрів робочого органа для полосного глибокого обробітку ґрунту Гусак Вячеслав Сергійович 2018 0
17423 Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю реалізації продукції в системі управління підприємством Дещинська Ірина Петрівна 2018 1
17422 Примітки до річної фінансової звітності: методика складання та аналіз показників Захарчук Василь Юрійович 2018 17
17421 Організація та методика обліку формування та використання власного капіталу Бацюровська Вікторія Василівна 2018 10
17420 Облікове забезпечення та контроль доходів від реалізації продукції Щербатий Павло Миколайович 2018 2
17419 Облік та контроль капіталу сільськогосподарського підприємства Зелена Тетяна Юріївна 2018 2
17418 Оцінка якості лікарської сировини в умовах забруднення території Лісостепу правобережного важкими металами Сідлецький О.Ю. 2018 0
17417 Обґрунтування параметрів пневмомеханічного висівного апарата сівалки Панчишен С.В. 2018 0
17416 Обгрунтування параметрів робочого органа культиватора-рослиннопідживлювача Поштар О.П. 2018 0
17415 Обґрунтування технологічних параметрів вакуумної системи молочно-доїльного обладнання Юзько Олександр Васильович 2018 0
17414 Дослідження процесу переміщення молокоповітряної суміші в доїльному апараті Квасневський Олег Анатолійович 2018 1
17413 Дослідження та обґрунтування параметрів технічних засобів для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень Лободюк Віталій Миколайович 2018 1
17412 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів пелетератора макухи кормового призначення Приступ Юрій Павлович 2018 0
17411 Теоретико-методичні основи обліку та аудиту фінансових результатів від операційної діяльності Бойко Оксана Анатоліївна 2018 3
17410 Методика та організація обліку і аудиту поточних зобов`язань підприємства Захарчевна Тетяна Володимирівна 2018 5
17409 Організаційно-методичні аспекти обліку та аудиту формування і використання прибутку підприємства Шеремета Марина Сергіївна 2018 2
17408 Облік і аудит біологічних активів: теорія, методика і практика Блажко Аліна Миколаївна 2018 1
17407 Облік і аудит в управлінні витратами підприємства Блажко Микола Валентинович 2018 1
17406 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за скоростиглістю і зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Мандибура Богдан Петрович 2018 1
17405 Удосконалення технологічних прийомів вирощування пшениці ярої в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району Кириченко Ю.А. 2018 0
17404 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність зернової кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Б.В. Торохтій 2018 2
17403 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Ю.С. Душко 2018 2
17402 Фінансовий потенціал аграрного підприємства та його реалізація Коробчук Аліна Романівна 2018 8
17401 Банківське споживче кредитування населення та його розвиток в Україні Дзюбенко Анна Дмитрівна 2018 5
17400 Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку Кривулько Богдан Володимирович 2018 10
17399 Обгрунтування параметрів обладнання для виробництва солоду Коломейчук Юрій Олексійович 2018 1
17398 Аналіз якості та безпеки питної води в межах населеногоо пункту Лука-Мелешківська Довбня О.В. 2018 0
17397 «оптимізація технологічного процесу сепарації насіннєвих сумішей двомодульним робочим органом віброфрикційного сепаратора» Олійник Руслан Володимирович 2018 2
17396 Менеджмент ефективності вирощування енергетичних культур для виробництва біодизелю (за матеріалами ПСП «Савинецьке») Д. Б. Чванова 2018 5
17395 Дослідження технологічного процесу та робочих органів завантаження силосу в траншейні сховища Сєріков Андрій Вікторович 2018 1
17394 Дослідження конструктивно – технологічних параметрів пристрою для обрізки копит великої рогатої худоби Панченко Петро Іванович 2018 0
17393 Модернізація механізмів захоплення контейнерів. вдосконалення та аналіз механізмів для захоплення середньотонажних контейнерів. комплексна магістерська робота О.Ю. Костильов 2018 2
17392 Обґрунтування процесу подрібнення зернової продукції енергоощадним подрібнювачем Столяр Іван Васильович 2018 0
17391 Обґрунтування процесу подрібнення зернової продукції дробаркою з горизонтальним ротором Колодич Петро Михайлович 2018 0
17390 Обгрунтування параметрів транспортно-технологічного процесу на основі підвищення тягово-зчіпних властивостей автомобілів Сеник Тарас Олегович 2018 0
17389 Підвищення паливної економічності тракторів МТЗ 80-82 за рахунок використання водно-паливної суміші Пантелей Михайлo Сергійович 2018 0
17388 Обґрунтування методів діагностування дизельних двигунів за вібраційними параметрами Богуш Вячеслав Валерійович 2018 0
17387 Обгрунтування параметрів процесу впорскування та випаровування палива Балтовський Артем Анатолійович 2018 2
17386 Обгрунтування параметрів пристрою очищення відпрацьованих газів дизельного двигуна на основі використaння рідинного нейтралізатора Бевз Руслан Іванович 2018 0
17385 Модернізація приводу переміщення столу обробного центру 16ФСП з автоматичною заміною інструмента Осауленко Євгеній Сергійович 2018 0
17384 Удосконалення багатоцільової роботизованої технологічної системи Олішевський Артем Володимирович 2018 0
17383 Модернізація конструкції гідравлічного штабелера з електропідйомом Демчук Руслан Андрійович 2018 1
17382 Розробка автоматизованого виробничого модуля на базі токарно-револьверного верстата Бензелюк Ярослав Миколайович 2018 0
17381 Розробка способу технічного обслуговування карданних шарнірів тракторів john deere в післягарантійний період Цвігун Іван Русланович 2018 0
17380 Облікове забезпечення управління ціновою політикою підприємства Жук Анастасія Анатоліївна 2018 10
17379 Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком підприємства Ялина Ольга Олександрівна 2018 6
17378 Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту Семенюк Ірина Олександрівна 2018 8
17366 Дослідження систем обробки відпрацьованих газів автотранспортних засобів за віброакустичними параметрами Костик Богдан Сергійович 2018 0
17365 Дослідження широкосмугової системи освітлення рослин в захищеному грунті Рудий Роман Анатолійович 2018 1
17362 Облік та аналіз відтворення основних засобів підприємства Дзюба Тетяна Федорівна 2018 2
17361 Дослідження роботи шарнірно-гвинтових гнучких шнекових конвеєрів при транспортуванні сипких вантажів Ткаченко Сергій Володимирович 2018 0
17360 Дослідження процесу подрібнення зернової продукції установкою з ріжучими елементами Полянський М.М. 2018 0
17359 Дослідження роботи кулькових муфт вільного ходу в приводах машин Задорожний Петро Анатолійович 2018 0
17358 Обґрунтування параметрів молоткової дробарки з нециліндричним решетом Безсонова Анжела Олександрівна 2018 0
17357 Дослідження процесу самовідгвинчування різьбових з’єднань сільськогосподарської техніки Волинець Олег Олегович 2018 0
17356 Генотипні відмінності сортозразків звичайної за адаптивністю і пластичністю в умовах ВНАУ Танасієнко Юлія Андріївна 2018 0
17355 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю і скоростиглістю в умовах дослідного поля ВНАУ Ковальчук Максим Миколайович 2018 0
17354 Обгрунтування обладнаннядля автоматизованої станції діагностики автомобілів та дослідження якості її роботи Печінко Дмитро Олександрович 2018 1
17353 Облік та аналіз ренти: теорія та методика НОСАЧ Віталіна Сергіївна 2018 2
17352 Бухгалтерський облік і контроль товарів підприємства ЗАДОРОЖНА Ганна Петрівна 2018 3
17351 Бухгалтерський облік операцій зі створення та впровадження інноваційних банківських продуктів Проценко Інна Ростиславівна 2018 3
17350 Динаміка забруднення атмосферного повітря у м. Вінниці Поліщук О.В. 2018 0
17349 дослідження режимів роботи електропривода механізму підйому мостового крана з удосконаленням системи контролю роботи Хуторянець Дмитро Борисович 2018 1
17348 Обгрунтування методу діагностики стану кабельної мережі та алготитму усунення пошкоджень Гончарук Олександр Вікторович 2018 1
17347 Реконструкція систем енергопостачання 110/10 кВ з використанням методів компютерного моделювання Яковлєв Евген Валерійович 2018 1
17346 Дослідження процесу приготування взбитого бездріджевого тіста при виробництві хлібобулочних виробів Демченко Олександр Леонтійович 2018 0
17345 Облік і аналіз процесу постачання матеріальних цінностей Комар Лілія Валеріївна 2018 5
17344 Удосконалення конструкції гальмівної системи трактора Т-150К та дослідження деформації основних елементів гальм Мукоїд Микола Юрійович 2018 1
17343 Підвищення надійності гідроциліндрів зміцнених композитними матеріалами Підлубний Владислав Миколайович 2018 2
17342 Підвищення експлуатаційної надійності промислового компресорного обладнання Вусик Андрій Володимирович 2018 1
17341 Оптимізація процесів розбирання та складання вузлів машин Рибачок Володимир Вадимович 2018 0
17340 Обгрунтування параметрів вібровідцентрової машини для змішування кормів Волинець Євгеній Олександрович 2018 0
17339 Облікове забезпечення управління рентабельністю підприємства Лошак Андрій Миколайович 2018 18
17338 Соціальна політика підприємства та її облікове забезпечення Заїчко Ольга Сергіївна 2018 12
17337 Управління фінансово-економічною діяльністю підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Саливонківське») Мельник А.І. 2018 3
17336 Збутова політика підприємств та її облікове забезпечення Коба Катерина Сергіївна 2018 10
17335 Облікове забезпечення управління прибутком підприємства Вовк Лілія Володимирівна 2018 9
17334 Облікове забезпечення управління політикою збуту готової продукції(робіт, послуг) підприємства Андрусенко Вероніка Олександрівна 2018 7
17333 Обґрунтування режимних параметрів пресу для зневоднення високовологих кормів Клепач Ігор Анатолійович 2018 2
17332 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області Мрясова Е.А. 2018 5
17326 Облікове забезпечення управління виробничими запасами підприємства Григориця Наталія Миколаївна 2018 14
17325 Розробка заходів щодо покращення агроекологічного стану грунтів стов «малі крушлинці» вінницького району Малинка І.В. 2018 1
17323 Дослідження процесу сушіння яєчних продуктів в розпилювальній сушарці Огірчук Вадим Анатолійович 2018 0
17322 Дослідження процесу сушіння плодів чорної смородини у вакуум апараті з СВЧ енергопідведенням. Колесник Олексій Юрійович 2018 0
17321 Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин в умовах дослідного поля ВНАУ Драч І.В. 2018 3
17320 Вдосконалення мотивації праці персоналу підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Саливонківське») Громова А.С. 2018 4
17319 Вплив технологічних прийомів вирощування на кормову продуктивність сумішок однорічних бобово-злакових культур в умовах ТОВ «Мрія» Шаргородського району Кубаль Т.В. 2018 1
17318 Кормова продуктивність багаторічних бобово-злакових травостоїв залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Вінницької області Никитюк Я.І. 2018 0
17315 Формування урожайності зерна пшениці озимої та його якісних показників залежно від мінерального живлення в умовах дослідного поля ВНАУ О.М. Шпикуляк 2018 4
17314 Кормова продуктивність вівса та його сумішок з бобовими культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Лаврук С.В. 2018 1
17313 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність бобів кормових в умовах дослідного поля ВНАУ Колодійчук О.О. 2018 3
17312 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів качаноочисного апарата Ю.І. Печолат 2018 1
17311 розробка математичної моделі адаптивної системи гідроприводів садового гідробура В.Ю. Сосновський 2018 1
17310 розробка математичної моделі гідравлічного привода косарки для скошування сидератів В.О. Баранчук 2018 0
17309 Розробка математичної моделі руху насіння в сошнику удосконаленої конструкції сівалки М.А. Ковальчук 2018 0
17308 Система обліку та контролю витрат на оплату праці з метою їх оптимізації Саволюк Тетяна Василівна 2018 7
17307 «Формування ефективного стилю управління персоналом підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива»)» Березюк Т.В. 2018 4
17306 Дослідження процесу екстрагування в роторно- пульсаційному апараті. Грицан Павло Олександрович 2018 0
17305 Дослідження процесу обрушення насіння олійних культур в установках ударної дії. Голота Роман Вікторович 2018 0
17295 Дослідження процесу ультрафільтрації крохмалемісткої сировини в установці з гідродинамічними елементами Білоус Євгеній Олександрович 2018 2
17294 Моніторинг забруднення поверхневих вод річки Десна у СМТ Турбів Липовецького району Шмигіна О.І. 2018 3
17293 Облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства Забуранна Діана Русланівна 2018 8
17292 Формування продуктивності сортів сої залежно від інокуляції насіння та регуляторів росту рослин в умовах ПП «Стрілець» Шаргородського району Каменєва Алла Сергіївна 2018 6
17291 Вплив технічного стану обладнання на точність обробки деталей» Романюк Олексій Валерійович 2018 1
17290 Обгрунтування кінематичних параметрів начіпного механізму трактора хтз-17221 Швець Антон Юрійович 2018 0
17289 Обгрунтування параметрів борони для досходового догляду за посадками картоплі в умовах малих форм господарювання Скрипін Андрій Володимирович 2018 0
17288 Обгрунтування параметрів пристрою для скошування бадилля картоплі Блажко Микола Валентинович, Середа Леонід Павлович 2018 0
17271 Інтенсивність забруднення грунту важкими металами в межах сміттєзвалищ с. Гавришівка Вінницького району Капелістий М.М. 2018 3
17270 Дослідження процесу теплової обробки харчових продуктів Бондаренко Дмитро Святославович 2018 0
17269 Облік прав користування землями сільськогосподарського призначення Даниленко Інна Петрівна 2018 6
17268 Обгрунтування параметрів знаряддя для видалення бур'янів на плантаціях цукрових буряків Головань Олександр Васильович 2018 3
17247 Дослідження робочих параметрів м’ясорізальних вовчків Щербіна Сергій Олександрович 2018 0
17245 ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ СТРІЧКОВОГО НАВАНТАЖУВАЧА ЗЕРНА Чорній Вадим Віталійович 2018 0
16602 Методи управління на туристичному підприємстві та напрямки їх удосконалення Юрковська М.М. 2018 4
16594 Стратегія підвищення якості послуг у туристичному підприємстві Білоус О.Ю. 2018 3
16592 Методи управління на туристичному підприємстві та напрямки їх удосконалення Дімітрова З.А. 2018 3
16569 Проект лікувально-оздоровчого комплексу на 50 номерів у м. Трускавець Почверук Катерина Євгеніївна 2018 2
16568 Удосконалення управління капіталом підприємства апк (за матеріалами фг «вищеольчедаївське») Ферубко Г.В. 2018 2
16565 УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Григор"єва Ю.А. 2018 1
16560 Проект дитячого оздоровчого комплексу на 100 номерів у м.Херсоні Годований Д.О. 2018 2
16557 Проект готелю на 20 номерів у м. Вінниця Мартинюк В.В. 2018 6
16556 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ПП «агрофірма «батьківщина») Мазур А.Г., Сукманюк О.А. 2018 7
16555 Проект туристичного комплексу на 50 номерів у м. Тернопіль Янчук Ярослав Сергійович 2018 0
16554 «Проект апартамент - готелю на 50 номерів у м. Одеса» Пастух Наталія Андріївна 2018 0
16553 Організаційна структура управління туристичним підприємством та шляхи її удосконалення Геденач Ольга Петрівна 2018 4
16552 Проект готелю 3* при аеропорту на 50 номерів у м. Львів Шоломіцька І. А. 2018 0
16551 Процес управління туристичним підприємством та шляхи його удосконалення Першин М.В. 2018 2
16550 Проект будинку відпочинку на 50 номерів у м. Коломия Примчук Ярослав Олегович 2018 0
16549 Проект міні-готелю на 50 місць у м. Хмельницький Луцкевич Ю.О. 2018 0
16548 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м.Кам'янець Подільський Штойко Аліна Русланівна 2018 0
16544 Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах забезпечення екологічної безпеки регіонів (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Мазур Я.Р. 2018 1
16540 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Зельга О.О. 2018 2
16530 Проект готелю 3* ділового призначення на 100 номерів у м. Київ Кравчук Лілія Ігорівна 2018 0
16528 «Підвищення ефективності управлінської праці (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Панаскевич А.Ю. 2018 4
16527 Упрaвлiння реклaмнoю дiяльнiстю в туристичнoму пiдприємствi тa шляхи її удoскoнaлення (зa мaтерiaлaми тур aгенцiї «Вiнвiзa» м. Вiнниця) Шаловінська Діана Андріївна 2018 2
16526 Управління капіталом підприємств АПК Мушта О.А. 2018 19
16525 Формування мотиваційного механізму управління в сучасних умовах на туристичному підприємстві Зілінський Д.В. 2018 4
16524 Особливості управління виробництвав умовах акціонерної форми господарювання (за матеріалами пат «вінницький ожк») Мазур А.Г., Терлецький Д.О. 2018 6
16520 Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства в сучасних умовах Марач Г.А. 2018 5
16495 Управління господарською діяльністю туристичного підприємства та шляхи його удосконалення Кривенко С.П. 2018 2
16492 Шляхи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні (за матеріалами туристичної агенції «На канікули» м. Вінниця)”. Галунко Богдан Григорович 2018 0
16491 Управління внутрішнім середовищем туристичного підприємства та шляхи його вдосконалення (за матеріалами туристичного оператора «tui tour» м. вінниця) Гулеватий В.С. 2018 0
16490 Система маркетингових комунікацій туристичного підприємства та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичного оператора «укрвінтур» м. вінниця) Марченко І. В. 2018 0
16489 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств та ефективність його використання (за матеріалами СТОВ «Лан») Базюк А.В 2018 2
16478 Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом туристичного підприємства Бабій О.О. 2018 1
16477 Управління комерційною діяльністю підприємства АПК Бондар К.А. 2018 3
16475 Удосконалення системи мотивації праці працівників апарату управління (за матеріалами тов «агротехцентр») Кушнерчук С.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 0
16472 УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА АПК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПП «АГРОФІРМА «БАТЬКІВЩИНА») Мазур А.Г., Сукманюк Є.А. 2018 3
16467 Стратегічне управління туристичним підприємством Аркуша О.О. 2018 2
16463 Механізм державного регулювання підприємств туристичної індустрії в сучасних умовах та шляхи його удосконалення Ткаченко В.О. 2018 2
16447 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК Іщенко Олександра Анатоліївна 2018 1
16446 Проект готелю на 50 номерів у м. Одеса Ковальчук Олена Юріївна 2018 2
16444 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами (за матеріалами тов «Україна-т») Куліченко І.О. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) 2018 0
16443 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Рябошапко А.О. 2018 1
16442 Організаційно-правові засоби здійснення контрольного провадження в міграційнійсфері Терепа А.М. 2018 3
16441 Речові докази в кримінальному провадженні Гуменюк М.Ю. 2018 1
16440 Аналіз ринку біопалива Вінницької області Форостян Олександр Олександрович 2018 5
16439 Управління виробничими ресурсами аграрних підприємств (за матеріалами ПП «Валентина») Ткаченко Д.А. 2018 1
16438 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Бурдейна О.В. 2018 3
16437 Особливості формування трудової діяльності підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності Коваль А.Б. 2018 1
16433 Механізми розвитку завнішньоекономічної діяльності підприємств регіону Кушнір В.А. 2018 0
16429 Управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Ткачук В.В. 2018 4
16427 Ефективність діючих методів управління установою та напрями їх підвищення Боровик Вікторія Сергіївна 2018 3
16426 Управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Оськіна І.С. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 6
16398 Правове регулювання страхування сільського господарства Штельмах Ю.Г. 2018 3
16397 Впровадження інструментів pr в діяльність туристичного підприємства (за матеріалами туристичного оператора «мер-ка-ба» м. вінниця) Антонічева К.Ю. 2018 4
16395 Функціонально-вартісний аналіз у методології удосконалення управління підприємством Попіль Марина Валеріївна 2018 1
16394 «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприємствах (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Дмитренко Інні Анатоліївні 2018 1
16393 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м. Харків Гречанюк Ірина Олександрівна 2018 1
16391 Управління якістю послуг в туристичному підприємстві та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичної агенції «на канікули» м. вінниця) Недомовна Ю.В. 2018 3
16389 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні Дзісь О.Ю. 2018 7
16387 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання земельних ресурсів Бахмат В.В. 2018 3
16386 Правові засади використання, відтворення та охорони тваринного світу К.А. Томкова 2018 1
16382 Сучасний стан та шляхи удосконалення оплати праці в сільськогосподарських підприємствах ( за матеріалами СТОВ «Колос») Арсень К.О. 2018 1
16381 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Рогожук О.Є. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр., доц. Семененко В.В.) 2018 2
16380 Моделювання кадрової безпеки підприємства Ковбасюк Марина Володимирівна 2018 1
16379 Проект готелю у рекреаційній зоні 30 номерів у м. Яремча Шевкунова І.О. 2018 1
16378 Моделювання управління еколого-економічними процесами у розвитку систем Форостянко Інна Анатоліївна 2018 1
16377 Збалансування попиту і пропозиції цінами рівноваги Ходаковської Валентини Віталіївни 2018 1
16374 Моделювання обсягів випуску продукції методами нечіткої логіки Чердинцев Юрій Герасимович 2018 4
16372 Моделювання процесів реалізації будівельних проектів Швець Сергій Олексадрович 2018 0
16371 Дослідження економіко-математичної моделі організації рекламної компанії Слободяник Наталія Дмитрівна 2018 0
16369 Побудова моделей дослідження витрат виробництва Росла Віка Вікторівна 2018 0
16368 Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів підприємства Слободяник Ярослав Олександрович 2018 1
16367 Моделювання інфляції у перехідній економіці Соколян Артур Сергійович 2018 2
16357 Прогнозування результатів діяльності підприємства Сімакович Юлія Василівна 2018 0
16356 Управління маркетинговою діяльністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Козак Людмила 2018 1
16348 Розвиток інноваційних процесів у агропромисловому виробництві (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Красуляк Марія Петрівна 2018 2
16347 Проблеми розвитку регіональної інфраструктури туризму в Україні Підгурський Д. В. 2018 5
16346 Розвиток Інфраструктури туристичного ринку України Мовчан В. В. 2018 10
16340 Розробка стратегій управління підприємством Павленко О. С. 2018 6
16338 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич 2018 4
16337 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич 2018 2
16331 Кредиторська заборгованість: сутність та обліково-аналітичний аспект Нечмілова Альона Вікторівна 2018 12
16330 Господарсько-біологічна оцінка продуктивності сортів пшениці озимої в умовах дослідного поля Вінницького національного аграрного університету В.Ю. Мельничук 2018 1
16328 Моделювання механізму фінансової безпеки підприємства Виноградова Аліна Володимирівна 2018 1
16326 Економіко-математичне моделювання діяльності малого підприємства Михайлюк О.О. 2018 1
16323 Управління інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві та шляхи її вдосконалення Лемещук М.В. 2018 4
16322 Продуктивні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Штонда Максим Віталійович 2018 6
16316 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій» (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької Меклич Н.О. 2018 1
16313 Використання білково-вітамінної мінеральної добавки в годівлі свиней Соболєв Олександр Костянтинович. 2018 11
16312 Ефективність використання сучасної кормової добавки молодняку великої рогатої худоби до 6-ти місячного віку. Щуровська Олена Олександрівна 2018 1
16311 Дослідження впливу пробіотичного препарату на організм ранньовідлученого молодняку свиней Цвігун Олена Олександрівна 2018 0
16310 Дослідження впливу сучасних кормових добавок на якість молока піддослідних корів Колесник Галина Сергіївна 2018 2
16308 Продуктивність та обмін речовин ранньовідлученого молодняку кролів при згодовуванні бактеріального препарату. Мартинчева Ірина Анатоліївна 2018 0
16306 Перетравність поживних речовин відгодівельного молодняку кролів при згодовуванні бактеріального препарату Бабій Ганна Русланівна 2018 0
16305 Дослідження технологічних особливостей утримання шиншил та впливу препарату на якість хутра Кучерява М.Ф. 2018 3
16297 Моделювання ресурсного потенціалу підприємства Корнійчук Олександра Володимирівна 2018 2
16296 Оцінка інтенсивності забруднення навколишнього середовища за використання біогазу та традиційних видів енергоносіїв Прибила Б.В. 2018 2
16295 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від норм мінерального живлення на сірих лісових грунтах в умовах ТОВ Україна с. Якимівка Оратівського району Бугай С.О. 2018 1
16294 Шляхи оптимізації ефективності використання трудових ресурсів Беньковська Мирослава Олександрівна 2018 5
16293 Перероблена! маркетингове планування на підприємствах апк (за матеріалами СВК "Трудівник") Бондаренко В.М., Щолокова М.О. 2018 2
16292 Лісове господарство україни: перспективи, критерії та індикатори екологічно сталого ведення та економічно ефективного управління Суржикова Галина Володимирівна 2018 1
16291 Міжнародне співробітництво в галузі природоохоронної діяльності (на матеріалах Вінницької області) Гордош Ольга Володимирівна 2018 3
16290 Вплив згодовування бівлково – вітаміно- мінеральної добавки на якість продуктів забою свиней Б. П. Андрух 2018 5
16288 Управління та організація використання відходів сільського господарства на виробництво біопалива в аграрних підприємствах Комар І.О. 2018 1
16287 Проект конгрес готелю 5* на 50 номерів у м. Дніпро Грицик С.О. 2018 1
16286 Методологія та організація контролінгу на підприємстві Буньківська Марія Олександрівна 2018 1
16285 Трудовий договір з державним службовцем Сорока Альона Сергіївна 2018 2
16284 Правове забезпечення діяльності нотаріату в Україні Продан Павло Миколайович 2018 1
16283 Договір про повну матеріальну відповідальність у трудовому праві Гнатюк Юлія Василівна 2018 1
16282 Підвищення екологічних показників транспортних засобів при використанні альтернативних видів палива Ільніцький Павло Романович 2018 3
16281 Шлюбний договір як форма правового регулювання шлюбних відносин Юрчишина Олена Миколаївна 2018 3
16280 Обґрунтування параметрів машин для різання баштанних ягід на цукати Швець О.О. 2018 2
16279 Правові засади діяльності муніципальної поліції Британ Андрій Андрійович 2018 0
16278 Облікова політика в системі оподаткування підприємства Гуменюк Надія Олександрівна 2018 15
16277 Обґрунтування параметрів дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь Кецкало Володимир Анатолійович 2018 6
16276 «Інтенсивність забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення Хмільницького району залишковими кількостями пестицидів» Бевз Н.Ю. 2018 3
16275 «Вплив територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця» на екологічний стан атмосферного повітря в межах м. Вінниця» Плахотнюк О.С. 2018 1
16273 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Марущак М.О. 2018 2
16271 Обгрунтування розсадного способу вирощування солодкого перцю в умовах СТОВ «Поділля» тиврвського району Шумер А.А. 2018 0
16270 Дослідження екологічної ситуації на території Вінницького району та розробка заходів щодо її поліпшення Яропуд М.О. 2018 3
16269 Обгрунтування параметрів обладнання для подрібнення м’якоті кісточкових плодів Шевчук Олег Васильович 2018 0
16268 Дослідження факторів зовнішнього середовища в процесі стратегічного управління туристичним підприємством Куржос Г.С. 2018 6
16267 Управління персоналом та вдосконалення організації праці на туристичному підприємстві Червінська С.Л. 2018 7
16266 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність буряків цукрових в умовах ФГ «Гичак Я.К.» Крижопільського району Гичак Я.К. 2018 1
16265 Показники якості свинини при згодовуванні білково- вітамінно- мінеральної добавки інтермікс Я. В. Нагорняк 2018 3
16264 Облік, контроль та економічний аналіз зобов’язань підприємства Лахман Олена Володимирівна 2018 9
16262 Оцінка інтенсивності забруднення медоносних угідь важкими металами в умовах Тиврівського району Костюк С.Т. 2018 1
16261 Облікове забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств Любуня Юліана Олегівна 2018 14
16260 Облікове забезпечення упавління власним капіталом підприємства Яценко Інеса Костянтинівна 2018 4
16259 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів коренезбиральної машини Мітрофанов Олег Вілевич 2018 1
16258 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гороху в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Байрак 2018 4
16257 Обґрунтування режимних параметрів штифтового млина для виробництва кісткового борошна Щербатюк Віталій Павлович 2018 0
16256 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ФГ «Бабій П.П.» Крижопільського району Бабій Ю.П. 2018 6
16255 Вплив мінеральних добрив на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах ФГ «Василишен В.М.» Крижопільського району Василишен В.М. 2018 1
16251 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Краснова О.А. 2018 2
16250 Удосконалення управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу ( за матеріалами ТОВ «Україна -Т») Ровний В.О. 2018 3
16249 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми комбінованого сошника зернової сівалки Цвик Олександр Сергійович 2018 3
16248 Дослідження технологічного процесу висіву насіння пневматичним висівним апаратом просапної сівалки Гарматюк Михайло Валерійович 2018 11
16247 Продуктивність курчат-бройлерів за використання у годівлі кормової добавки «кроноцид – л лактат»» Бойчук Вадим Петрович 2018 9
16246 Облік та контроль товарно-матеріальних цінностей: організація та методика Андреєва Жанна Андріївна 2018 6
16245 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ТОВ «Україна Агропром» Херсонської області Павленко С.Г. 2018 2
16244 Обгрунтування параметрів обладнання для передпосівної обробки насіння овочевих культур Походай М.В. 2018 2
16243 Дослідження роботи машини для очищення зерна сільськогосподарських культур Скрипник М.В. 2018 3
16242 Обгрунтування форми і параметрів виконавчого органу змішувача сипких мас Орлік В.В. 2018 0
16237 Обгрунтування параметрів пристрою для розрізання рулонів сінажу Байдюк Віктор Володимирович 2018 1
16236 Обгрунтування технологічного процесу та параметрів робочих органів картоплесаджалки з порційним внесенням добрив» Новіцький Денис Володимирович 2018 0
16235 Судово-економічна експертиза та методичні основи її проведення Муляр Вероніка Олександрівна 2018 2
16234 Дослідження процесу віброрешітної пневматичної сепарації зернових сумішей Гордієнко Іван Анатолійович 2018 0
16233 Обгрунтування параметрів і режимів роботи теркового пристрою для насінних трав Клименко Ігор Олегович 2018 1
16232 Облік та аналіз витрат виробництва сільськогосподарських підприємств Головіна Аліна Миколаївна 2018 6
16231 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ярого ячменю в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району С.Ф. Кузьомський 2018 3
16229 Підвищення експлуатаційних властивостей дизельних палив в умовах автотранспортних господарств Антонюк Володимир Віталійович 2018 3
16228 Порівняльна продуктивність сортів картоплі іноземної селекції в умовах ФГ «Ольвія» с. Сопин Погребищенського р-ну Миронова Г.В. (Мамалига В.С.) 2018 1
16227 Обґрунтування параметрів і режимів роботи культиватора при збиранні картоплі Богуш Микола Анатолійович 2018 1
16226 Дослідження роботи доїльного апарату з пневматичним розподільником потоків Заблоцький Віталій Вікторович 2018 1
16224 Дослідження процесу звукопоглинання в глушниках тракторів Дзюбенко Микола Миколайович 2018 0
16223 Розробка математичної моделі гідравлічного привода вантажопідйомного пристрою сільськогосподарського призначення Ковальчук Б.В. 2018 5
16219 Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів люцерни в умовах дослідного поля ІК та СГ Поділля НААН Козлов І.О. 2018 1
16218 Формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Басараба Світлана Анатоліївна 2018 4
16217 Людський капітал у системі екологізації виробництва (на матеріалах ПП агрофірма «Батьківщина») Олійник Л.С. 2018 7
16216 Розробка автоматизованого важільного пробовідбірника зерна для зерноприймальних пунктів та силовий аналіз його роботи Магістерська робота Добрянський О. С. 2018 1
16215 Модернізація лінії подачі заготовок для тіста до відстійної шафи. удосконалення мукопосипки та розроблення математичної моделі її привода комплексна магістерська робота Попик Б. В. 2018 1
16211 Модернізація лінії подачі заготовок для тіста до відстійної шафи. удосконалення відвідного конвеєра та розроблення математичної моделі його привода комплексна магістерська робота Бабич В. І. 2018 0
16204 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на продуктивність озимого ріпаку в умовах ТОВ СП «Нібулон» філії «Хмільник» Москаленко А.М., Мазур В.А. 2018 6
16177 Дослідження робочих параметрів шнекового екструдера для виробництва комбікормів Білик Володимир Степанович 2018 1
16173 Розробка математичної моделі об’ємного гідропривода трансмісії гусеничного трактора Семчук Є.В. 2018 1
16172 Облікове забезпечення стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприємств Рабцун К.О. 2018 4
16171 Обґрунтування форми молотків для збільшення ефективності роботи зернових дробарок Олійник Микола Іванович 2018 1
16140 Організація облікового забезпечення управління збутовою діяльністю підприємства аграрного сектора економіки Синенко О.В. 2018 11
16133 Теоретичні та практичні аспекти організації бухгалтерського обліку переробки сільськогосподарської продукції Козачок Альона Віталіївна 2018 6
16131 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів екструдера для виробництва екструдованих кормів з сої та зерносумішей Тартачний І.О. 2018 0
16112 Організаційно-методичні аспекти внутрішньогосподарського контролю підприємства Сорока Б.Л. 2018 3
16062 Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві та шляхи його удосконалення Кожухар Р.С. 2018 8
16057 Дослідження параметрів надійності деталей системи мащення двигуна д-240 та розробка методів їх підвищення» Каліновський Ростислав Ігорович 2018 1
16034 Прийоми підвищення продуктивності бобів кормових в умовах дослідного поля ВНАУ Кудинський О.М. 2018 4
16011 Обгрунтування робочих параметрів фрезерної машини для обробітку грунту в пристовбурних зонах плодових насаджень Білик Віталій Володимирович 2018 6
16009 Обгрунтування параметрів граблів з керованими граблинами Ільченко Олександр Миколайович 2018 1
16005 Обґрунтування технічних параметрів вузлів тертя з метою збільшення довговічності Швець Сергій Ігорович 2018 1
16004 Підвищення ефективності використaння aвтотранспортних засобів при перевезені зерна Михайленко Максим Петрович 2018 1
16001 Удосконалення конструкції головки дизельного двигуна Д-240 та дослідження його характеристик при роботі на біопаливі Уманець Денис Дмитрович 2018 1
15998 Вдосконалення конструкції нагнітатільного клапана та дослідження характеристик насоса при роботі дизеля д-240 на біопаливі Климчук Богдан Валентинович 2018 0
15948 Економічний розвиток екосистем в Україні Повидало М.В. 2018 5
15947 Обгрунтування параметрів зубової борони Торохтій Олег Васильович 2018 0
15946 Облік та аналіз оборотних активів Цвіра Людмила Василівна 2018 4
15907 Облік і контроль основних засобів в системі управління суб’єктами господарювання Віннік Юлія Юріївна 2018 17
15906 Обгрунтування параметрів нерегульованих гідронасосів транспортних засобів Русенко Микола Миколайович 2018 1
15905 Особливості обліку та оподаткування оплати праці працівників на сільськогосподарських підприємствах Олійник Катерина Миколаївна 2018 10
15904 «підвищення зносостійкості і надійності деталей вузлів тертя ланцюгових передач шляхом вдосконалення технології їх виготовлення» Сварник Олег Анатолійович 2018 0
15903 Облікове забезпечення управління земельними ресурсами в сільскогосподарському підприємстві Заболотчук Аліна Віталіївна 2018 17
15893 Екологічний стан поверхневих вод села малі крушлинці внаслідок сільськогосподарської діяльності Мельник Т.М. 2018 3
15892 Розробка і обгрунтування параметрів гілко-зрізного агрегату для детальної обрізки плодових дерев» Красвітній Артем Миколайович 2018 0
15890 Інтенсивність росту поросят за використання у комбікормах змішанолігандного комплексу купруму Малярик У.М. 2018 3
15889 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» НААН України, с. Корделівка Калинівського району Руднік П.І. 2018 3
15888 Облікова політика в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств Подоліна Аліна Олександрівна 2018 12
15887 Ефективність зниження забруднення грунтів важкими металами за органічного виробництва на прикладі ФГ «Дзялів», с. Кам’яногірка Жмеринського району О.В.Шерстка 2018 2
15886 Екологічний стан урбанізованих територій Вінниччини та шляхи його покращення А.В. Дудар 2018 3
15885 Екологічний стан медоносних угідь та перспективи виробництва органічної продукції бджільництва в умовах центрального Лісостепу України В.О. Гимбель 2018 3
15884 Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів комбінованого ґрунтообробного агрегату Савчук Василь Анатолійович 2018 3
15883 Дослідження процесу та обґрунтування параметрів висівного апарата зернової сівалки. Шейнін Василь Євгенійович. 2018 4
15882 «Вплив паратипових факторів на сиропридатність молока» Вітязь Анна Олександрівна 2018 5
15881 Вплив елементів технології на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ Корделівське НААН України, с. Корделівка Калинівського району Чемерис Ю.С. 2018 3
15880 Обґрунтування параметрів конструкції чизельного плуга А.С. Горбатюк 2018 5
15879 обґрунтування параметрів конструкції просапного культиватора М.О. Філіпов 2018 0
15878 Розробка математичної моделі гідравлічного привода розкидача мінеральних добрив О.В. Олійник 2018 5
15877 Особливості забруднення снігу у м.вінниці залежно від антропогенного навантаження Тимчик А.М. 2018 0
15876 Обгрунтування параметрів універсальних шарнірів приводних валів транспортних засобів Любарський Іван Анатолійович 2018 0
15875 Обгрунтування параметрів шліцьових зєднань приводних валів транспортних засобів Любарський Віталій Анатолійович 2018 1
15874 Облік та аналіз грошових коштів та їх еквівалентів: теорія і практика ЗАКОРЧЕВСЬКА Наталія Володимирівна 2018 13
15873 Оптимізація параметрів процесу подрібнення зерна та кормових добавок Панасюк Олександр Ярославович 2018 0
15872 Вплив інтенсивного землеробства на якість концентрованих кормів та м’яса сільськогосподарської птиці В.Л. Бурковська 2018 0
15871 Якість питної води та заходи щодо її підвищення в умовах м.Вінниці Ю.М. Бригадира 2018 12
15870 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів соняшнику в умовах ДП ДГ «Корделівське» НААН України с. Корделівка Калинівського району Педос Р.М. 2018 3
15869 Дослідження конструктивно-технологічної схеми мобільного роздавача кормів Чулий Віктор Євгенійович 2018 2
15868 Дослідження експлуатаційно-технологічних параметрів машинного агрегату для фермерських господарств Похитась Анатолій Анатолійович 2018 0
15867 Пристрій для деформації зміцнення деталей сільськогосподарських машин Мацанюк Олександр Миколайович 2018 0
15866 Підвищення ефективності дослідження роботи привода приймального конвеєра буртоукладника Іванов Олександр Віталійович 2018 0
15865 Сучасне завантажувальне обладнання в автоматизованому виробництві Федьков О.М. 2018 0
15864 Вплив різних систем обробітку ґрунту на біоенергетичну ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах Хмільницької філії ПРАТ “Зернопродукт МХП”, с. Воронівці Хмільницького району Борсук О.О. 2018 4
15863 Вплив різних систем обробітку ґрунту на біоенергетичну ефективність вирощування соняшнику в умовах СТОВ “Агро-Кряж” Могилів-Подільського району Македон О.В. 2018 3
15858 Обґрунтування параметрів запобіжних кульових муфт для покращення роботи сільськогосподарської техніки Коваль Олександр Миколайович 2018 2
15857 Інтенсивність накопичення важких металів у придорожніх смугах залежно від інтенсивності руху автотранспорту на околицях м. вінниці Бєлодєдов В.О. 2018 3
15856 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора Капустюк Олександр Васильович 2018 2
15855 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора Капустюк Олександр Васильович 2018 0
15854 Удосконалення технології ремонту гільз циліндрів автомобільних двигунів високотемпературним зміцненням Мордванюк Сергій Анатолійович 2018 1
15853 Дослідження енергозберігаючих технічних засобів для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату в тваринницьких приміщеннях Овчарчук Дмитро Петрович 2018 2
15852 Аналіз використання та облік земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Беліченко Юлія Тарасівна 2018 16
15851 Механізм впровадження системи менеджменту якості на підприємствах АПК Кочергіна О.Ю. 2018 9
15850 Обґрунтування параметрів плодозбиральної установки для використання в умовах фермерських господарств Вітюк Михайло Іванович 2018 1
15792 Облікове забезпечення управління екологічною безпекою підприємства аграрного сектору економіки Атаман Вероніка Валентинівна 2018 9
15780 Облікова оцінка очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень: стан та перспективи удосконалення на підприємствах аграрного сектора економіки Кульчицька Вікторія Володимирівна 2018 5
15748 Облік і контроль трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства Бігас Марина Альбертівна 2018 12
15747 Облік та аудит витрат виробництва продукції рослинництва сільськогосподарського підприємства Краснюк Олеся Миколаївна 2018 20
15375 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств Марченко А.В. 2018 19
15374 Вплив бактеріального препарату на структури травного тракту молодняку ВРХ Н.А. Святенко 2018 11
15373 Ефективність згодовування нової кормової добавки молодняку кролів та її вплив на якість отриманої продукції О.О. РУДИК 2018 7
15368 Ефективність згодовування бактеріального препарату відгодівельному молодняку кролів О.О. Халаїм 2018 8
15367 Вплив нового кормового фактора на продуктивність молодняку свиней А.О. Козінська 2018 6
15366 Особливості формування мотивації трудової діяльності на підприємствах АПК» (за матеріалами ПП «Агрофірма Батьківщина») Чабан О.В. 2018 15
15365 Функція управлінських працівників по інформаційному забезпеченню Нідзельський Б.Ю. 2018 7
15364 Економіко-математичне моделювання виробництва фермерських господарств Кушпіта Олександр Олексійович 2018 8
15363 Удосконалення управління ризиками при здійсненні експортно-імпортних операцій Козловський М. Ю. 2018 9
15362 Системи підтримки прийняття рішень багатопродуктових задач управління запасами Коляденко Олександр Леонідович 2018 17
15361 Вивчення впливу стресостійкості та дії кормового стресу на молочну продуктивність і якість молока в умовах промислового виробництва Мордванюк І. 2018 5
15359 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ТОВ «Агропідприємство «Грузьке») Левандовський Н. В. 2018 23
15353 «Управління відтворенням основних засобів аграрних підприємств» (за матеріалами АП НВП «Візит») Войнаревич О. М. 2018 8
15352 Економічний аналіз у системі прогнозування та прийняття управлінських рішень Резедент Павло Сергійович 2018 17
15351 Дослідження впливу пробіотика на продуктивність та органолептичні показники кролятини В.С. Мазур 2018 10
15349 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарському підприємстві (за матеріалами стов «авангард» ) Сідак Д.О. 2018 17
15348 Теоретико-правові засади адвокатури в Україні А.В. Булгакова 2018 4
15347 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах (за матеріалами стов «авангард» ) Баландюк В.І. 2018 11
15342 Технологія вирощування товарної риби згідно режиму в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко М.О. 2018 5
15341 Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко В.М. 2018 7
15340 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні БВМД Кіщук Руслана Іванівна 2018 13
15339 Фізико-хімічні показники м'язової тканини свиней при згодовуванні преміксів Кухніцька Аліна Русланівна 2018 11
15338 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління підприємством Апуневич Ігор Петрович 2018 9
15337 Аналіз економічної ефективності інвестиційного проекту енергозберігаючих технологій Асауленко Ян Миколайович 2018 10
15336 Інформаційно-аналітична система оцінки ефективності енергозберігаючих технологій Гуляк Сергій Геннадійович 2018 11
15335 Управління ризиками інвестиційного проекту енергозберігаючих технологій Сандригось Олександра Сергіївна 2018 9
15334 Управління формуванням капіталу виробничих підприємств (за матеріалами пп «агрофірма батьківщина» Дзюба Л.І., Мазур А.Г. 2018 18
15333 Підвищення надійності та ефективності енергозабезпечення переробного підприємства в апк Дземчик Віктор Васильович 2018 5
15332 Технологія вирощування цьоголіток в ставках на території рожнятівської сільської ради томашпільського району Лущак Д.Л. 2018 5
15331 Удосконалення технології вирощування рибопосадкового матеріалу в дсрп «тульчинський рибцех» прат «сп «вінницярибгосп» Цимбалюк Т.І. 2018 6
15330 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки (за матеріалами пат «вінницький олійножировий комбінат» Юзьков Костянтин Іванович 2018 15
15329 Цивільно-правове регулювання права фізичної особи на власне зображення Морозов Валентин Сергійович 2018 8
15328 Забійні та фізико-хімічні показники якості свинини при згодовуванні БВМД Новодворська Інна Володимирівна. 2018 13
15327 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону Волинець Д.В. 2018 3
15326 Управління конкурентоспроможністю підприємства суб’єкта ЗЕД Алєксєєнко О.В. 2018 1
15325 Гроші як об’єкти цивільних прав Степанюк І 2018 6
15324 Право комунальної власності Сергієнко М.В. 2018 5
15323 Становлення та розвиток прав жінки в Україні Янченко Ю 2018 6
15322 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах Посвятенко Т.С. 2018 7
15321 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней. Шеревера Катерина Володимирівна. 2018 6
15320 Дослідження режимів роботи електродвигунів та удосконалення систем захисту Швець Андрій Миколайович 2018 4
15319 Конституційно-правовий статус особи Стебло Ярослав Валентинович 2018 7
15318 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки на показники якості туш свиней Павлик Н.М. 2018 5
15317 Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції в сільськогосподарському виробництві ОЛІЙНИК Костянтин Петрович 2018 12
15316 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Русавський О.М. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) 2018 6
15315 Організаційно-економічні засади місцевого самоврядування в Україні з врахуванням досвіду зарубіжних країн (за матеріалами об’єднаної територіальної громади с. джулинка) Здорик В.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 5
15314 Економіко-математичне моделювання комплексної оцінки фінансового стану Хіміч Денис Васильович 2018 10
15313 Стан рефінансування комерційних банків Реверчук А. 2018 13
15312 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Васильківський Вадим Анатолійович 2018 4
15311 Вивчення технології виробництва товарної риби в полікультурі в умовах сільської ради Самчики. Духневич М. О. 2018 5
15310 Дослідження впливу щільності посадки риби в полікультурі на рибопродуктивність в КП "Добробут" Немирівського району Капітанська І.В. 2018 4
15309 Ефективність вирощування маточних насаджень яблуні за різних способів стимулювання коренеутворення в лісостепу правобережного Котоній М.В. 2018 4
15308 Вивчення видового та чисельного складу шкідників гороху та розробка методів регулювання їх чисельності в умовах ДП « Ялтушківської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків НААНУ» Кушнір А.В. 2018 0
15307 Прогнозування розвитку ринку альтернативних джерел енегії Захарчук Віталій Васильович 2018 10
15306 Оцінювання стану повітряних ліній 10-0,4 кВ та оптимізація ремонтно – відновлювальних робіт Олійник Андрій Ігорович 2018 2
15305 Обгрунтування створення спеціального рибного господарства на базі “Сандракського водосховища ” з використанням рибопосадкового матеріалу Кабалик Р.П. 2018 3
15304 Інтенсифікація процесу сушіння насіння гарбуза на конвективному сушильному стенді Патрашку Олександр Федорович 2018 84
15303 Облікове забезпечення оренди основних засобів в управлінні підприємством: стан, проблеми та шляхи його вдосконалення ШПИЛЬЧУК Ольга Володимирівна 2018 14
15302 Дослідження впливу механічних коливань на інтенсифікацію тепломасообміних процесів Меліховський Сергій Валентинович 2018 3
15301 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів двогвинтового пресу для зневоднення високовологих кормів Маламура Олександр Миколайович 2018 2
15300 Дослідження процесу сушіння високовологого насіння баштанних культур Карплюк Богдан Сергійович 2018 3
15299 Розробка технологічного процесу вирощування товарної риби в ДСРП «Бершадськийрибцех» Алексанич Віталій Васильович 2018 5
15298 Обґрунтування вибору параметрів сес з урахуванням конструкційних особливостей механізму стеження Кубай А.О. 2018 2
15297 Формування та розвиток організаційної культури підприємства ( за матеріалами ТОВ «Подільський край») Мельник В.В. 2018 9
15296 Соціально-екологічний моніторинг захворюваності населення Вінницького району Шияновська Л.С. 2018 5
15295 Оцінка технології вирощування риби в полікультурі в ТОВ “Світоч” Іллінецького району Віхренко В’ячеслав Сергійович 2018 3
15294 Виборча система україни як конституційно-правовий інститут Маліновський К.Ю. 2018 9
15293 Одержання якісного посадкового матеріалу суниці за використання адаптивних елементів технології в умовах відкритого грунту Лісостепу правобережного Моргунський О.С. 2018 3
15292 Особливості технології вирощування малини в умовах лісостепу правобережного Лучук О.П. 2018 8
15290 Менеджмент еколого-економічної ефективності використання відходів сільського господарства на виробництво біогазу Кучерявий М.М. 2018 7
15289 Прогнозування надходження митних платежів до державного бюджету Свентух Юлія Юріївна 2018 11
15288 Прогнозування фінансового стану підприємства в кризових умовах Глухенький Олександр Сергійович 2018 8
15287 Вплив вапнування ґрунту, інокуляції та мікродобрив на формування елементів продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник Олександр Юрійович 2018 5
15286 Контроль чисельності шкідників і хвороб цукрових буряків в умовах Уладово-Люлинецької Дослідно-Селекційної станції, Калинівського району, Вінницької області Жучковська Я.Л. 2018 2
15285 Правові засади формування та раціонального використання національної екологічної мережі України Л.В. Залевська 2018 6
15284 Продуктивна дія корму при вирощуванні різновікових груп осетрових Черняхівська А.М. 2018 2
15283 Продуктивність курчат-бройлерів за уведення в раціон препарату кормового біокаталізаторного повноферментного з активаторами Авраменко Вікторія Вікторівна 2018 7
15281 Прогнозування фіскальних ефектів адміністрування податків в україні Глухенька Аліна Олександрівна 2018 6
15280 Парето-ефективність у виробництві Ковальчук Петро Петрович 2018 5
15279 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції Підкапка Д.М. 2018 6
15278 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки Варганов Д.О. 2018 6
15277 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання молочно-товарної ферми Люшня Олександр Віталійович 2018 3
15276 Обгрунтування і розробка систем електротехнічного обладнання овочесховища Глядько Сергій Васильович 2018 2
15275 Обгрунтування процесу стимуляції насіння тепличних культур низько енергетичною обробкою нвч випромінюванням Габінський Олександр Олександрович 2018 3
15268 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами СТОВ «Авангард») Ковальчук О.В 2018 13
15267 Забезпечення соціального захисту працівників підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Пшонка О.С. (Керівник дипломної роботи, к.п.н., доц. Тодосійчук В.Л.) 2018 3
15266 Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів Власова Д. 2018 4
15258 Екологічна оцінка води річки Соб в межах Гайсинського району та розробка заходів щодо поліпшення якості поверхневих вод Король Т.В. 2018 6
15257 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами "Козятинхліб") Бараболя Т.А., Мазур А.Г. 2018 15
15256 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств регіону та ефективність його використання (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Семененко С.О. 2018 2
15255 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Молчанюк Ю.О. 2018 4
15254 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами ТОВ "Тульчинм’ясо") Мазур А.Г., Сотніченко М.В. 2018 7
15253 «Яєчна продуктивність курок за дії перпарату кормового біокаталізаторного» Бігунець Оксана Миколаївна 2018 5
15252 Обгрунтування процесу віброобробки заморожених напівфабрикатів Рябоконь Віталій Миколайович 2018 3
15251 Токсикологічна оцінка стану грунтів в межах зелених насаджень м. Вінниці Мартич Р.В. 2018 11
15250 Оптимізація збору, сортування та утилізації скла в умовах м. Вінниці Марінюк О.І. 2018 2
15249 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. 2018 5
15248 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. 2018 5
15247 Дослідження впливу розосереджених джерел енергії наякість електропостачання в локальних електричних системах Мусійчук Олександр Олексійович 2018 2
15246 Обґрунтування системи охолодження турбо та гідро генераторів Мазур Андрій Тарасович 2018 2
15245 Дослідження однофазних замикань на землю в мережах електропостачання агропромислового комплексу Прокопович Дмитро Владиславович 2018 2
15244 Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів в ТОВ «Літинський м’ясокомбінат». Крючков Максим Едуардович 2018 5
15243 Обґрунтування параметрів сепаруючого пристрою для очистки грубих стеблових кормів Третяк Іван Петрович 2018 3
15242 Контроль основних шкідників і хвороб озимої пшениці в умовах ФГ «Врожайне» Вотик В.О. 2018 6
15241 Якість свинини при згодовуванні білково-вітамінно-мінеральної добавки Колташ Олександр Андрійович 2018 4
15240 Юридична відповідальність суддів в україні та країнах європейського союзу: порівняльно-правовий аналіз Колісник В.С. 2018 3
15239 «Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників адміністративної служби підприємства» (за матеріалами АП НВП «Візит») Осадчук О.О. 2018 4
15238 Морфолого-біологічні особливості вирощування Callistephus chinensis на території біостаціонару ВНАУ Стеблюк М.М., керівник: Черняк В.М. 2018 5
15237 Вплив удобрення на біоенергетичну продуктивність зерна кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Зюзько Олена Миронівна 2018 3
15236 Вплив позакореневих підживлень на формування урожайності ячменю ярого в умовах ПАТ «Дружба ВМ» Тульчинського району Собко В.С. 2018 4
15229 Обгрунтування і розробка електромеханічного приводу віброзмішувача Гладунчик А.М. 2018 2
15228 Обгрунтування і розробка параметрів електромагнітного приводу лоткової вібросушаки Бурковський І.С. 2018 2
15224 Підвищення ефективності процесу сушіння зерна в багатокамерній сушарці Поп’як Олександр Геннадійович 2018 4
15223 Дослідження процесу подрібнення фаршу в емульсітаторі Самойленко Володимир Миколайович 2018 2
15222 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах Петрук Н.В. 2018 30
15221 Біолого–господарське обґрунтування розведення риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Білоус М.Д. 2018 11
15220 Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій системі україни Плаксієнко Н.О. 2018 2
15219 Прибуток комерційного банку: джерела формування та напрями використання Пастухова Ірина 2018 2
15218 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Ковальчук А.В. 2018 7
15217 Ефективність вирощування товарної риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Кушнір В.В. 2018 3
15216 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур Самошевський Вадим Дмитрович 2018 2
15215 Розрахунки з підприємницької діяльності на підприємствах аграрного сектора економіки: організаційний та обліковий аспект Поліщук Віта Віталіївна 2018 8
15214 Біоенергетична ефективність вирощування гливи звичайної на солом’яному субстраті з використанням біопрепаратів в умовах закритого ґрунту Вінницького НАУ Білоножко О.С. 2018 14
15213 Вплив елементів технології на продуктивність моркви у відкритому ґрунті ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Рильський С.О. 2018 4
15212 Проектування технологічного оснащення машинобудівного виробництва з використанням інформаційних технологій Бондар Владислав Вікторович 2018 4
15211 Оцінка вихідного матеріалу тритикале озимого для селекції на стійкість до найбільш шкодочинних хвороб в умовах дослідного поля Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Солоненко М.В. 2018 2
15210 Особливості обліку та удосконалення розрахунків за виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємствах ПОРОХНЯ Вікторія Олегівна 2018 581
15209 Особливості застосування біопрепаратів під час вирощування столового буряка в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Чемериська В.М. 2018 11
15208 банківська система: забезпечення стабілізації та підвищення надійності Лінькова В.В. 2018 16
15205 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого висівного апарату Ступко Сергій Васильович 2018 4
15204 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого висівного апарату Ступко Сергій Васильович 2018 6
15193 Формування врожаю буряка столового залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М.О. 2018 6
15191 Вплив строків сівби на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Яковенко А.В. 2018 17
15189 Вплив сорту та схеми розміщення на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Кунденко Ю.М. 2018 27
15188 Вплив стимуляторів росту на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Черкес О.А. 2018 3
15187 Формування врожаю патисона залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Черкес Ю.А. 2018 30
15186 Правова охорона атмосферного повітря Л.А. Савчук 2018 19
15185 Оптимізація впливу деяких біопрепаратів за вирощування солодкого перцю в умовах відкритого грунту вінницької області Ю.О. Ковальчук 2018 3
15179 Дослідження фітомаси надгрунтового покриву урботериторій міста Вінниці на вміст важких металів Букієвська В.В 2018 11
15164 Використання препарату кормового біокаталізаторного з активатором у годівлі курок-несучок Ванчура Олена Олександрівна 2018 3
15163 Ефективність використання ферментного препарату «Ксилолад» у годівлі м’ясних перепелів Марценюк Альона Віталіївна 2018 4
15162 Формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Білецький Тарас Дмитрович 2018 7
15161 Особливості формування та обліку власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм Арсенюк Аліна Вікторівна 2018 20
15160 Облік та контроль нематеріальних активів підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід СІТАРСЬКИЙ Владислав Сергійович 2018 13
15159 Обгрунтування робочих параметрів процесу пастеризації молока Корнійчук Сергій Валерійович 2018 4
15158 Екологічна оцінка впливу ТОВ «Іллінецький цукровий завод» на стан поверхневих вод р.Соб Глушицька Т.М. 2018 40
15157 Розробка заходів щодо зниження забруднення води річки Рось в межах Погребищенського району Безклейний В.С, 2018 3
15155 Розвиток системи мотивції персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами СТОВ "Злагода") Ленчук Н.В. 2018 19
15153 Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування) ( за матеріалами Студенянської сільської ради) Левченко Д.М. 2018 6
15152 Управління фінансовими ресурсами підприємств АПК (за матеріалами ПП "Агрофірма Батьківщина") Ренгач Л.О. 2018 14
15150 Наукові основи декоративної флористики у світі, Україні, перспективи використання Галенко О.В., керівник: Черняк В. М. 2018 4
15149 Оцінка стану та продуктивності сортів верби ламкої в умовах Вінниччини Ярова М.М., керівник: Нейко І.С. 2018 2
15148 Біолого-екологічні особливості видів та культиварів роду Thuja L. в озелененні міста Вінниця» Коваль Ю.В., керівник: Черняк В.М. 2018 5
15147 Використання генетичних ознак м’ясної продуктивності молодняку великої рогатої худоби та її енергетична цінність Гончар Л.А. 2018 3
15146 Дослідження процесу подрібнення зернової сировини вібродисковою дробаркою Дерман Роман Олександрович 2018 6
15144 Господарсько-біологічне оцінювання гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Ольга» с. Стадниця Вінницького району В.О.Кирилюк 2018 2
15143 Господарсько-біологічна оцінка гібридів ріпаку озимого в умовах ТОВ «Ольга» с. Стадниця Вінницького району М.Р. Васильков 2018 2
15135 Екологічна експертиза стану поверхневих вод Вишенських озер в межах міста Вінниця та розробка заходів щодо їх покращення Томкова К.А. 2018 12
15134 Організаційно-методичні аспекти управлінського обліку: міжнародний досвід та практика застосування в Україні Цимбалюк Назарій Олександрович 2018 9
15133 Обґрунтування параметрів робочих органів коренезбиральної машини Черкевич Олександр Васильович 2018 4
15132 Обгрунтування параметрів і режимів роботи устаткування для сортування картоплі Кириляк Юрій Олександрович 2018 4
15131 Біоенергетична ефективність вирощування огірка шпалерним способом у відкритому грунті Вінницької області Сухопара А.А. 2018 2
15130 Пiдвищeння eфeктивноcтi процecу cушiння зeрнa в бaгaтокaмeрнiй cушaрцi Попяк О.Г. 2018 3
15129 Види трудових договорів та особливості їх укладення В.Ю. Кристинчук 2018 5
15128 Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників П.П. Бойко 2018 156
15127 Оцінка використання в озелененні Вінниччини квітково-декоративних видів роду Antirrhinum L Масовець Я.В., керівник: Прокопчук В.М. 2018 3
15126 Перспективи використання в озелененні Поділля квітниково-декоративних видів роду Penstemon Schmidel. Шкидкий П.А., керівник: Прокопчук В.М. 2018 3
15125 Перспективи використання в озелененні Поділля квітниково-декоративних видів роду Penstemon Schmidel. Шкидкий П.А., керівник: Прокопчук В.М. 2018 2
15124 «Оцінка стану та проект заходів щодо відновлення алеї лип по вул. Соборна м. Вінниця» Крохмаль А. В. 2018 5
15123 Таксономічні, біолого-екологічні особливості видів альпійських рослин на кам’янистій гірці ВНАУ, їх збереження та охорона Настич З.Л., керівник: Черняк В.М. 2018 4
15122 Управління фінансовими ресурсами підприємства АПК (на матеріалах ПП «Агрофірма Батьківщина») Сторожук Олена Леонідівна 2018 24
15121 Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи Насталенко Яна Віталіївна 2018 12
15120 Вплив гетерозису при вирощуванні рибопосадкового матеріалу в ПРаТ пк «Поділля» смт. Крижопіль Армашула Інна Олександрівна 2018 4
15119 Управління фінансовими ризиками в банківській системі Чернюк О.М. 2018 11
15079 Обгрунтування параметрів і режимів роботи голчатої борони Дончевський Вадим Володимирович 2018 7
15076 Дипломна робота "Оцінка впливу ПАТ «ДТЕК Західенерго» «Ладижинська ТЕС» на стан атмосферного повітря м. Ладижин» Тарасюк Н.М. 2018 16
15075 Інтенсифікація процесу екстрагування за допомогою низькочастотних коливань при виробництві екстрактів чаю Чернецький В.В. 2018 3
15062 Обгрунтування і розробка грозозахисту сільськогосподарських будівель Марчук Таїсія Михайлівна 2018 4
15056 Оптимізація структури активів підприємства Каціман С.О. 2018 5
15055 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від агротехнічних заходів її вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Пулькіна А.А. 2018 7
15054 Залучення коштів комерційними банками:інструменти та оцінка Тітов Д. 2018 17
15053 Управління наповненням місцевого бюджету на напрями його удосконалення Цепла Т. 2018 9
15049 Дипломна робота на тему: "Розробка технології отримання спредів з використанням рослинних олій" Юзва Н.В. 2018 17
15048 Дослідження процесу подрібнення зерна Данилюк Олег Олександрович 2018 2
15047 Шляхи підвищення кормової продуктивності гібридів кукурудзи на силос в умовах Уладово – Люлинецької дослідної станції Калинівського району Горобець А.І. 2018 5
15046 Формування ефективної системи трудових відносин на підприємстві Сироветник С. 2018 3
15045 Продуктивна дія білково-вітамінно-мінеральної добавки з пробіотиком при вирощуванні молодняку свиней Сорошкін Олексій Михайлович 2018 11
15044 Шляхи покращення кормової бази при вирощуванні товарної риби в ПРаТ ПК «ПОДІЛЛЯ» Крижопільського району Армашула Ю.О. 2018 12
15043 Ефективність вирощування цьоголіток з використанням хлорели в ТОВ «Магнолія» с. Іванівці Барського району Куявська В.В. 2018 3
15042 Використання представників родини Кипарисові при озелененні території біостаціонару ВНАУ Бровченко О.Д., керівник: Бондар А.О 2018 3
15041 Еколого-біологічні особливості формування зелених насаджень рекреаційної зони м. Вінниці Франчук Т.В., керівник: Бондар А.О 2018 4
15040 Проект озеленення демонстраційної ділянки паркової зони ВНАУ Ессе А.О., керівник: Прокопчук В.М. 2018 6
15039 Проект благоустрою та озеленення території Калинівського технологічного технікуму міста Калинівка Вінницької області Сівоплясов О.В., керівник: Василевський О.Г. 2018 3
15038 Проект озеленення та благоустрою території Джуринської СЗШ І-ІІІ ст. Шаргородського району Вінницької області Туз М.А., керівник: Василевський О.Г. 2018 1520
15037 Управління дебіторською заборгованістю підприємства та напрями оптимізації її структури Розвадівський В.Л. 2018 9
15036 Корпоративне управління в практичній діяльності вітчизняних банківських установ Барда Л.В. 2018 7
15035 Контролінг в банку: необхідність та особливості функціонування Кісик А.О. 2018 26
15032 Дослідження технології розведення равлика (helix aspersa maxima) у Лісостеповій зоні України Полякова О.І. 2018 6
15031 Дослідження технології вирощування товарної риби у ФОП «Чугу А.М.» с. Івча Літинського району Затишняк І.М. 2018 6
15030 Новітні методи відтворення веслоноса (polyodon spathula) в ТОВ РГ «Меркурій» с. Пултівці Вінницького району Асафат І.В. 2018 10
15029 Шляхи покращення виробництва товарної риби в ПП «Дружба народів» Шлапак Н.І. 2018 4
15028 Проект благоустрою та озеленення центральної площі м. Іллінці Сахненко В.М., керівник: Бондар А.О. 2018 4
15027 Особливості вирощування декоративного посадкового матеріалу на прикладі Турбівського розсадницького комплексу ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» Кочержук І.В., керівник: Василевський О.Г. 2018 3
15024 Використання свинини з вадами PSE та DFD у ковбасному виробництві Горпинюк Микола Олегович 2018 11
15023 Вивчення ефективності позакореневого підживлення сої хелатними мікродобривами в умовах дослідного поля ВНАУ Чайнюк Б.Р. 2018 12
15022 Вивчення адаптивного потенціалу сортів зернового сорго залежно від прийомів обробітку ґрунту в умовах ФГ “Яблуко” Літинського району Знаміровський С.Р. 2018 4
15021 Теоретико-правові засади ювенальної юстиції Барчук Оксана Вадимівна 2018 3
15015 Дослідження експлуатаційних властивостей шарових пальців транспортних засобів Борецький Віктор Олександрович 2018 5
15014 Вплив мінерального підживлення сільськогосподарських культур на інтенсивність забруднення грунтів важкими металами на прикладі ФГ «Дєдов» Олександрівського району Кіровоградської області Мацюк О.В. 2018 11
15013 Розробка заходів щодо зниження негативного впливу на екологічний стан грунтів СФГ «Зірка» с.Малинки Погребищенського району Павлик О.І. 2018 17
15012 Обґрунтування параметрів мобільного подрібнювача-роздавача кормів Луцько Владислав Юрійович 2018 5
15011 ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ГІДРАВЛІЧНОГО ПРИВОДУ ДОМКРАТІВ НАВАНТАЖУВАЧА ПЄ-0,8 Б Маласай Олександр Олександрович 2018 7
15010 ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ПАЛИВА У ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ Миронець Владислав Юрійович 2018 4
15009 Екологічні аспекти використання безвідходних технологій при виробництві спирту на прикладі ДП «Бершадський спиртзавод» Кулинич Н.В. 2018 26
15008 Розробка та обґрунтування параметрів ріжучого апарата для обмеження висоти стебел промислових насаджень малини Зіменко Дмитро Вікторович 2018 2
15007 Дослідження процесу та обґрунтування параметрів подрібнювача-роздавача стеблових кормів Тітаренко Євгеній Анатолійович 2018 5
15006 Дослідження роботи доїльного апарату попарної дії Галузінський Євгеній Вікторович 2018 4
15005 Обґрунтування параметрів конструкції малогабаритного змішувача кормів Оленчук Олександр Петрович 2018 4
15004 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гречки в умовах ТОВ «Гренвіс» с. Криштопівка Іллінецького району Колодійчук В.М. Поліщук М.І. 2018 3
15000 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на властивості сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Заїка Д.В., Поліщук І.С. 2018 3
14999 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості гібридів буряка цукрового в умовах Уладово – Люлинецької ДСС Калинівського району Дроненко В.М., Поліщук І.С. 2018 3
14998 Удосконалення методики стендових випробувань двигунів з розробкою пристрою для дослідження їх характеристик Рачок Р.П. 2018 5
14997 Удосконалення системи управління персоналом підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Коваль І.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 6
14996 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами апнвп «візит») Шалавінська О.П. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2018 34
14995 Підвищення продуктивності та якості продуктів забою за рахунок підвищення перед забійної живої маси молодняку великої рогатої худоби Лісова Н. М. 2018 4
14994 Особливості умов утримання молочного стада індустріального сільськогосподарського підприємства Дерен В.П. 2018 3
14993 Використання промислового схрещування української чорно – рябої молочної породи з українською м’ясною породою для виробництва яловичини та покращення її якості Коваль І.В. 2018 2
14992 Особливості обліку та оподаткування операцій зовнішньоекономічної діяльності Гавриш Марина Ігорівна 2018 5
14991 Оптимізація управління фінансами підприємства з метою підвищенняконку рентоспроможності Шедловський Олександр Валерійович 2018 8
14990 Проектування інформаційно-навчальної системи ВУЗу Шокал Роман Дмитрович 2018 8
14989 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ СИСТЕМОЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА Сауляк Олександр Сергійович 2018 20
14988 ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНО-ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Погорілко Сергій Олександрович 2018 4
14987 РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ WEB - СЕРВІСУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТІ Чіков Ілля Анатолійович 2018 17
14985 Оптимізація стратегії управління підприємством в конкурентному середовищі Плакида Віктор Ігорович 2018 9
14983 Динамічна оптимізація параметрів вагонопотоків в агропромислових транспортних системах Прокопчук Сергій Миколайович 2018 7
14982 Удосконалення процесу механізації збирання та первинної обробки біоенергетичної верби Василенко Тетяна Сергіївна 2018 9
14978 Вплив інтенсивного ведення садівництва на рівень накопичення важких металів в плодах на прикладі СТОВ «Агроеталон» смт Тиврів Заєць Є.В. 2018 13
14977 Дослідження технічних засобів діагностування гальмівних систем автомобілів з гідравлічним приводом Груша Володимир Валентинович 2018 3
14976 Обгрунтування параметрів самозавантажувального стоговозу сіно-соломистих матеріалів Мизюк Андрій Ілліч 2018 4
14975 Розробка заходів щодо зменшення забруднення повітря внаслідок діяльності Вінницького комбінату хлібопродуктів № 2 Кобіц Т.Ю. 2018 15
14974 Вплив автомобільного та залізничного транспорту на забруднення земель важкими металами в межах місті Вінниці Демчук О.А. 2018 13
14973 Обґрунтування параметрів приводу сегментно-пальцевої косарки Олійник Валентин Віталійович 2018 6
14972 Обґрунтування параметрів двоступеневого подрібнювача зелених кормів Кіріченко Владислав Сергійович 2018 6
14971 Дослідження методів виготовлення кузовних деталей для підвищення пасивної безпеки транспортних засобів Кузь Ігор Олександрович 2018 5
14970 Дослідження технологічного процесу доїння корів мобільною доїльною установкою Ладанюк Володимир Ігорович 2018 5
14969 Аналіз ліквідності та платоспроможності сільськогосподарських підприємств Торохтій Леся Леонідівна 2018 17
14968 Дослідження конструктивно- технологічних параметрів плуга загального призначення Поборознюк Олександр Анатолійович. 2018 11
14967 Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів апарату висівного зернової сівалки. Радомський Іван Олександрович. 2018 10
14966 Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів пневматичної сівалки Шальнєв Олександр Ігорович. 2018 16
14965 Дослідження системи та технічних засобів кондиціювання повітря в тваринницьких приміщеннях Тихоненко Дмитро Ігорович 2018 9
14964 Cтенд для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування. розроблення математичної моделі системи формування керуючої дії комплексна магістерська робота Ракіцький О. C. 2018 6
14963 Cтенд для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування. розроблення конструкції та розрахункової схеми стенда комплексна магістерська робота Петрович Є. В. 2018 5
14962 Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами сільськогосподарських підприємств Пацар Ольга Григорівна 2018 45
14961 Обліково-контрольне забезпечення управління матеріальними активами підприємства Мазур Владислав Васильович 2018 12
14960 Дослідження деформації кузовних деталей автомобіля при дтп Войтенко Вадим Володимирович 2018 6
14959 Покращення технічних параметрів сепараторів транспортерів бурякозбиральних машин Куземський Віталій Миколайович 2018 6
14958 Організація і методика аудиту фінансової звітності підприємства в умовах ринку Сидорук Яна Володимирівна 2018 16
14957 Підвищення зносостійкості культиваторних лап Олексюк Максим Володимирович 2018 6
14956 Облікове забезпечення управління доходами діяльності підприємств Поліщук Богдан Олегович 2018 18
14955 Ветеринарно-санітарна експертизи яловичини виробленої в умовах дефіциту заліза (fe) Гнатюк В.В. 2018 19
14954 Облік та аудит дебіторської заборгованості: теоретико-методичні основи Довгань Павло Олегович 2018 25
14953 Вплив агротехнічних заходів на зернову продуктивність гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Гринчук Ірина Олексіївна 2018 5
14952 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Гринчук Іванна Олексіївна 2018 6
14951 Конституційне право на вільний розвиток особи в україні Кривенко О. О. 2018 4
14950 Конституційне право на інформацію в Україні Сорока Б. Л. 2018 7
14949 Інститут дисципліни праці в трудовому праві україни Комарівський В. В. 2018 4
14948 Теоретико-правові засади соціального забезпечення Залєвська В. М. 2018 3
14947 Правове регулювання робочого часу Гнатик Б. Б. 2018 3
14946 Цивільно-правові способи захисту права власності Гайдай А.С. 2018 4
14945 Удосконалення технології первинної обробки та зберігання ріпаку Власюк П.О. 2018 4
14944 Підвищення ефективності роботи дробарки зерна з пневматичним завантаженням продукта Зарванський Михайло Олександрович 2018 6
14943 Покращення технічних параметрів дробарки зерна кукурудзи Бунь Сергій Миколайович 2018 4
14942 Обґрунтування технічних параметрів подрібнювача комбінованого типу для фуражного зерна Коберник Андрій Сергійович 2018 3
14941 Обґрунтування параметрів пружинно-захисних пристроїв для бітерних копачів Кордон Вадим Анатолійович 2018 4
14940 Дослідження установки безперервної дії для змішування вологих компонентів Мельник Володимир Віталійович 2018 5
14939 Облікова політика підприємства як складова системи управління САВКОВ Микола Леонідович 2018 17
14938 Вплив гербіцидів на продуктивність сорго в умовах правобережного Лісостепу України Собко Г.В. 2018 8
14937 «Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за ознаками технологічності в умовах дослідного посіву ВНАУ». Мазур Б. А. 2018 8
14936 Порівняльна оцінка сортів сої за комплексом цінних господарських ознак в умовах ДПДГ «Олександрівське Наукововиробничого центру «Соя» НААНУ Когутовська Н.А. 2018 8
14901 Розробка математичної моделі процесу функціонування удосконаленого висівного апарата сівалки Вега-8 Михальчук Богдан Олегович 2018 1
14900 Розробка математичної моделі роботи зубчастого диска-очисника сошника сівалки СЗ-5,4 Дацюк Олексій Віталійович 2018 0
14899 Обліково-аналітичне та контролбне забезпечення управління оподаткуванням підприємств Федоришина Анастасія Юріївна 2018 15
14895 Вплив сільськогосподарського виробництва на інтенсивність забруднення важкими металами грунтів та розробка заходів щодо поліпшення їх стану па прикладі фг «володимир» тиврівського району с.шершні Кирнасівський О.С. 2018 18
14894 Оцінка інтенсивності забруднення грунтів важкими металами в зоні інтенсивного землеробства Терещенко Є.О. 2018 25
14893 Облікова політика в системі оподаткування підприємства Пелішенко Юлія Олегівна 2018 24
14892 Обґрунтування параметрів обрізчика плодових дерев Субота Дмитро Сергійович 2018 2
14891 Організація обліку екологічної діяльності підприємства Чайка Святослав Михайлович 2018 15
14856 Обґрунтування параметрів чизельного знаряддя для основного обробітку ґрунту Сидоренко Олег Петрович 2018 10
14855 Підвищення ефективності робочих органів культиватора для основного обробітку ґрунту Літинський Іван Олександрович 2018 10
14854 Обґрунтування параметрів машини для суцільного обробітку ґрунту Громовий Ярослав Віталійович 2018 4
14853 Обґрунтування параметрів робочих органів знаряддя для обробітку захисних зон цукрових буряків Голованюк Юрій Олександрович 2018 10
14852 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах СФГ «Герасименка» Теплицького району Асауленко В.В. 2018 13
14851 Розробка та дослідження обладнання для сушіння насіння сільськогосподарських культур Червоненький О.А. 2018 5
14850 Інтенсифікація процесу розділення зерна на вібраційному сепараторі Філіпченко В.В. 2018 4
14849 Розробка та дослідження вібраційного змішувача сипких сумішей Волошиненко В.М. 2018 4
14809 Облікове забезпечення управління маркетинговою політикою підприємств аграрного сектору економіки Прадід Володимир Васильович 2017 30
14808 Розробка альтернативної технології випробування автомобільних двигунів та дослідження їх характеристик Клопотівського Сергія Анатолійовича 2017 7
14807 Дослідження характеристики альтернативного паливного насоса з пружинним приводом плунжера для роботи дизелів на біопаливі Гулька Петра Леонідовича 2017 5
14806 Дослідження характеристики альтернативного паливного насоса з пружинним приводом плунжера для роботи дизелів на біопаливі Гулька Петра Леонідовича 2017 4
14805 Удосконалення конструкції альтернативного автомобільного роторного двигуна та дослідження термодинамічного процесу горіння Півовара Дмитра Олеговича 2017 4
14804 Удосконалення конструкції альтернативного автомобільного роторного двигуна та дослідження термодинамічного процесу горіння Півовара Дмитра Олеговича 2017 2
14803 Удосконалення конструкції плунжерної пари паливного насоса та дослідження витоків палива в картер насоса Полиця Вадима Леонідовича 2017 4
14312 Особливості управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах (за матеріалами АКПП «Перемога») Луценко А.С. 2017 6
14311 Особливості управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах (за матеріалами АКПП «Перемога») Луценко А.С. 2017 3
14310 Механізм управління в сучасних підприємствах галузі АПК (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке») Серікова М.А. 2017 9
14309 Управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (за матеріалами ДП ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України) Дмитренко Р.А. 2017 25
14308 Модернізація обладнання для просіювання в лінії виробництва комбікормів на Гніванському ХПП Вуйц Антон Романович 2017 2
14307 Проектування дільниці механічної обробки деталі «вал конічного редуктора» фрезерного культиватора в умовах фсг «вікторія» с. воловодівка немирівського району вінницької області Кушнір Олександр Анатолійович 2017 2
14306 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Передовик» Ямпільського району Вінницької області Горобець Валерій Дмитрович 2017 2
14305 Вплив обробки насіння та позакореневих підживлень на зернову продуктивність сортів гороху в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району Вінницької області Витюк Віктор Анатолійович 2017 1
14304 Формування ефективної системи трудових відносин у сільськогосподарському підприємстві (за матеріалами ПСП «Перемога») Черняк О.І. 2017 6
14303 Удосконалення конструкції пульсуючого змішувача рідких мас Сполітак Ю.П. 2017 3
14302 Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами ФГ «Золотий колос») Ряба А.Ю. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2017 9
14301 Розробка конструкції вібраційного сепаратора для розділення зернових матеріалів на базі ПрАТ «Зернопродукт МХП» Гордіївської філії с. Гордіївка Тростянецького району Андрющенко Юрій Анатолійович 2017 3
14300 Управління розвитком ринку молока та молочної продукції в регіоні Шкварук О.П. 2017 4
14299 Управління грошовими потоками підприємств АПК Харкавий Ярослав Миколайович 2017 6
14298 Формування та розвиток ринку зерна у Вінницькій області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації). Козак Л.М. 2017 2
14297 Використання машин при вирощуванні озимої пшениці в ПСП «Колос» Гайсинського району Вінницької області Шеремета Ігор Григорович 2017 4
14296 Вивчення впливу позакореневих підживлень на продуктивність сортів картоплі в умовах Горохівського району Волинської області Супрун О.М., Поліщук І.С. 2017 3
14295 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів вики ярої в умовах СТОВ «Дружба» Іллінецького району Вінницької області Антко Р.А., Поліщук М.І. 2017 4
14294 Удосконалення сушильної розпилювальної установки в лінії виробництва сухого молока на ПАТ «Вінницький молочний завод Яшуков Олександр Ігорович, керівник Пазюк Вадим Михайлович 2017 2
14293 «Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту» (за матеріалами СФГ «Ескіт») Севостьянова І.І. 2017 2
14292 Аналіз фінансових ризиків підприємства і методи їх нейтралізації Коваль Олександра Олександрівна 2017 7
14291 Аналіз стану і перспективи розвитку медичного страхування в Україні Пожидаєв Сергій Юрійович 2017 8
14290 Модернізація тістоділильної машини лінії виробництва хліба на базі ПАТ «Концерн Хлібпром» м. Вінниця Череткова Дмитро Юрійович 2017 2
14289 Модернізація змішувача лінії виробництва сирної маси на базі ТОВ «Гайсинський молокозавод» Барабаш Руслан Юрійович 2017 3
14288 Удосконалення вібраційного обладнання для реалізації тонкого помелу сипкої сировини Герасимюк Р.Б. 2017 2
14287 Формування зернової продуктивності ячменю ярого в умовах ФГ «Божнюкове», с. Неменка Іллінецького району Баліцький О.Ю. 2017 5
14286 Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні кукурудзи в СТОВ «Теплик – Агро» Теплицького району Вінницької області Анченко Роман Миколайович 2017 4
14285 Використання машин в технологічних процесах вирощування багаторічних трав в ФГ «Вікторія» Ямпільського району Вінницької області Заноза Віталій Анатолійович 2017 4
14284 «Формування кадрової культури організації (підприємства, установи (за матеріалами Вінницької обласної державної адміністрації)»_ Томчук О.В. 2017 5
14283 Розробка вібраційного масловиготовлювача на базі ПАТ "ВНЗ"Рошен" Асюченко Валентин Валентинович 2017 3
14282 «Система адміністративних та економічних методів в управлінській діяльності (за матеріалами ТОВ ім.. Б. Хмельницького) Криворука А.В. 2017 4
14281 Особливості збереження біотичного різноманіття агроландшафтів Вінницького району Шерстова Ю.В. 2017 5
14280 "Екологічна експертиза господарської діяльності СТОВ "Ел-Тур" с. Костянтинівка Липовецького району Вінницької області" Мацюк Н.О. 2017 15
14279 Вплив державного регулювання на ефективність менеджменту ЗЕД (за матеріалами ТОВ Фірма «Габен» Слободянюк Віктор 2017 3
14278 Якість м’яса птиці в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами на прикладі сільськогосподарського підприємства с.мурафа шаргородського району Чернецький Андрій Павлович 2017 5
14277 Управління інвестиційними процесами на рівні регіонального апк (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Олійник Н.О. 2017 2
14276 Удосконалення системи управління фінансовим станом підприємсва-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності Статник І.В. 2017 5
14275 Система маркетингу та регулювання ринку продовольства Оверченко О.М. 2017 4
14274 Оптимізація управління розвитком сільськогосподарського підприємства Соболевський Вячеслав Леонідович 2017 10
14273 Удосконалення технологічної лінії виготовлення крупи на базі стов «новоселиця» катеринопільського району черкаської області Солошенко Вадим 2017 2
14272 Удосконалення конструкції мийної машини технологічної лінії виготовлення соків на базі пп «михалич і ко» Криворучко Роман 2017 3
14271 Проектування технологічної лінії для переробки та зберігання картоплі на базі тов «юрковецьке» немирівського району вінницької області Смірнов Олександр 2017 2
14270 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Р.О. Цимбалістий 2017 3
14269 Статистична оцінка динамічного моделювання соціально-економічних явищ та процесів Сікорська Тетяна Іванівна 2017 3
14268 Структурне та функціональне моделювання предметної області «інтернет-магазину розетка» Петровський Вячеслав Ігорович 2017 4
14267 Аналіз забруднення питної води в с. бохоники вінницького району та шляхи підвищення її якості Брухаль Олег Валерійович 2017 15
14266 Управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств регіону (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Циба Г.А. 2017 10
14265 Управління розвитком трудових ресурсів аграрного підприємства (за матеріалами СВК «Трудівник») Шакалова Ю.А. 2017 2
14264 Вивчення продуктивності рекомендованих сортів озимої пшениці в зоні Лісостепу в умовах господарства СФГ «Валентина» с. Заруддя Оратівського р-ну Зрубовенко А.А. 2017 1
14263 Екологічна оцінка Стадницького сміттєзвалища в контексті стратегії поводження з твердими побутовими відходами Кубенко Л.Л. 2017 6
14262 Виробництво яловичини від надремонтного молодняку української червоно-рябої молочної породи та помісей від абердин-ангуської породи Тищенко Ю.В. 2017 3
14261 Вплив мінімального обробітку грунту на фізико-хімічні властивості грунту та врожай кукурудзи на зерно в умовах ТОВ «Агро-Поділля» Тростянецького району Ситник В.Ю. 2017 4
14260 Формування зернової продуктивності сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Авдєєнко В.В. 2017 5
14259 Вплив способів обробітку грунту на вологозабезпеченість та продуктивність посівів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Лучка А.А. 2017 6
14258 Організація ТО та ремонту МТП в ПРАТ ПК «Поділля» Крижопільського району Вінницької області Рослий Мирослав Володимирович 2017 7
14257 Методи оцінки кредитних ризиків фінансових установ Шиш Аліна Олександрівна 2017 8
14256 Дослідження екологічного стану криничної води у с. Зарванці Вінницького району Галицька Ю.М. 2017 6
14255 Регулювання земельних відносин у сільському господарстві (за матеріалами ТОВ «Комінтерн - ВВ» Козак . А.В. 2017 2
14254 Проблеми юридичної відповідальності за екологічні правопорушення Калетнік Анна Сергіївна 2017 6
14253 Інтенсивність забруднення грунтів важкими металами та заходи щодо зниження їх переходу у рослини на прикладі фг «дзялів» жмеринського району Вергеліс Ігор Олегович 2017 4
14252 Моделювання інфляції у перехідній економіці Стефанчишина Яна Олександрівна 2017 3
14251 Розробка моделей оцінки фінансової безпеки комерційного банку Ловікова Анна Едуардівна 2017 3
14250 Використання моделі уілсона управління запасами в підприємствах Когут Світлана Володимирівна 2017 11
14249 Економічний аналіз у сиситемі розробки та прийняття управлінських рішень Зінюк Антон Валерійович 2017 7
14248 Ефективність технологічних прийомів вирощування сої в умовах підприємства ФГ «Колотуцького О.Л.» Погребищенського району Федюк О.В., Поліщук І.С. 2017 4
14247 Правове регулювання охорони та використання лісів за законодавством України Лавренюк О.В. 2017 10
14246 Дослідження агроекологічного стану грунтів Липовецького району Патріарх І.В. 2017 6
14245 Дослідження важких металів в екосистемі річки Соб в межах смт. Дашів Іллінецького району Уманець Б.О. 2017 7
14244 Обґрунтування ефективності використання пробіотичного препарату у птахівництві В.І. Оголенко 2017 7
14243 Вплив пробіотичного препарату на продуктивність та якість молока піддослідних корів С.C. Rулакова 2017 8
14242 Вплив агротехнічних заходів на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах ФГ «Біосад» Липовецького району Вінницької області Коршевнюк Сергій Петрович 2017 548
14241 Вплив елементів технології вирощування на біоенергетичну продуктивність соняшнику в умовах СТОВ «Нива» Барського району Унрод Юрій Володимирович 2017 2
14240 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність зерна кукурудзи в умовах СТОВ «Нива» Барського району Лебединський Іван Андрійович 2017 0
14239 Якість питної води та заходи щодо її поліпшення в межах мікрорайону «Вишенька» (м. Вінниця) Смолій О.О. 2017 9
14238 Оптимізація управління платоспроможністю в системі фінансової безпеки підприємства Орищак Руслан Романович 2017 4
14237 Оптимізація управління валютними ризиками комерційного банку Цимбалюк Олег Борисович 2017 2
14236 Дипломний проект на тему:Удосконалення обладнання для виробництва кормів на базі ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Оляниця Тростянецького району Вінницької області гр. 6–МП , Цвілишен Олег Володимирович 2017 3
14235 Дипломний проект на тему:Розробка реактора для виробництва біогазу на базі ПП «Перемога» с. Високе Томашпільського району Вінницької області Райко Євгеній Вікторовичгр, 6–МП 2017 6
14234 Дипломний проект на тему:Удосконалення технологічної схеми приймання та зберігання олійного насіння на базі ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Краснопілка Гайсинського району Вінницької області Капкан С.Ю.,гр. 6 МП 2017 3
14233 Правові засади екологічної безпеки в Україні Лисак А.В. 2017 8
14232 Молочна продуктивність корів та її поліпшення у тов «зоря поділля» гайсинського району Свередюк Л.І. 2017 3
14231 Принцип справедливості у праві соціального забезпечення Білик С. А. 2017 4
14230 Механізація вирощування фасолі в ДП ДГ «Бохоницьке» НВЦ «Соя» НААН з удосконаленням процесу збирання Коцур Ігор Володимирович 2017 3
14229 Розробка малогабаритної біогазової установки для приватних господарств Томашук Артем Володимирович 2017 3
14228 Поводження з медико-фармацевтичними відходами та шляхи їх утилізації у м.Вінниця та Вінницькій області Ю.В. Постемська-Тельнюк 2017 3
14227 Управління розвитком підприємств молочної галузі (за матеріалами прат «Літинський молочний завод») Білик Т.А. 2017 6
14226 Управління розвитком трудових ресурсів аграрного підприємства (за матеріалами пп агрофірма «батьківщина») Тимчишина Ю.В. 2017 4
14225 Управління розвитком аграрних підприємств (за матеріалами стов «лан») Ревера Н.В. 2017 3
14224 Управління розвитком аграрного ринку вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Похилько О.О. 2017 3
14223 Управління розвитком аграрних підприємств в умовах глобалізації (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Пивовар В.В. 2017 3
14222 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами свк «трудівник») Петруняк-Якименко В.В. 2017 2
14220 Механізація вирощування високорослих томатів в ДП ДГ «Бохоницьке» НВЦ «Соя» НААН з розробкою культиватора-рослинипідживлювача Гулько Тарас Васильович 2017 3
14219 Прогнозування інноваційного розвитку підприємства в умовах енергоощадних технологій Гончарук Роман Вікторович 2017 10
14218 Вдосконалення пункту технічного обслуговування МТП агрофірми «Гарантінвестагро», м.Іллінці Єсімантовський Олександр Ростиславович 2017 2
14217 Формування іміджу підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (за матеріалами тов «аграна фрут україна») Келип О.С. 2017 5
14216 Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності (за матеріалами сфг «надія» с. плисків погребищенський район) Савлук Ю.Д. 2017 6
14215 Господарсько-екологічна оцінка гібридів соняшнику за кількісними та якісними показники олії в умовах дослідного поля ВНАУ Н.М. Юрченко 2017 2
14214 Математичне оделювання масообмінних процесів при екстрагуванні олійних матеріалів Харламов О.О. 2017 2
14213 Правове регулювання соціального захисту в україні Кроча Х. В. 2017 2
14212 Вплив маститу на молочну продуктивність корів та якість молока в умовах тов ак «зелена долина» с. тиманівка тульчинського району В. В. Олійчук 2017 605
14211 Дослідження впливу бактеріального препарату на продуктивність та якість молока піддослідних корів Н.К. Колесник 2017 6
14210 Удосконалення системи живлення дизельного двигуна при використанні альтернативних видів палива на базі ФГ «Вербка» Чечельницького району Мартинюк А.І. 2017 4
14209 Розробка технологічного процесу відновлення чашки диференціалу мосту колісного трактора на базі ТОВ «Агромаш-Калина» Калинівського району Вінницької області Липкань Юрій Іванович 2017 3
14208 Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Кирпичов В.А. 2017 626
14207 Дослідження процесу екстрагування олій з нетрадиційних рослин для виготовлення біодизельного палива Шевчук Віталій Павлович 2017 2
14206 Розробка та дослідження біотехнологічного методу виробництва біоетанолу Чорний Руслан Анатолійович 2017 3
14205 Механізація вирощування сої з розробкою комбінованого ґрунтообробного агрегату Антонов Костянтин Олександрович 2017 3
14204 Розробка технологічного процесу відновлення та зміцнення шатунних шийок колінчастих валів багатодуговим наплавленням в умовах РДО «Україна» Костик Олександр Юрійович 2017 3
14203 Підвищення ефективності використання машин при вирощуванні цукрових буряків в ФГ «Людмила-Вінко» Гайсинського району Вінницької області Куліковський Денис Павлович 2017 2
14202 Дослідження процесу соління м’ясної сировини під дією ультразвукових коливань Гнатишина Ольга Сергіївна 2017 2
14201 Підстави, види та форми господарсько-правової відповідальності Форостяний О. В. 2017 3
14200 Ділова репутація, честь та гідність працівника в трудовому праві Проценко Ю. Л. 2017 4
14199 Правові засади охорони земель в Україні Дудник Є.Г. 2017 3
14198 Вплив згодовування мультиензимної композиції мек-бту-6 на відгодівельні та забійні показники молодняку свиней Окаєвич Григорій Андрійович 2017 6
14197 Адміністративне управління інноваціями на підприємстві (за матеріалами СТОВ «Прогрес») Пляцок Ганна Валентинівна 2017 7
14196 Управління зовнішньоекономічним потенціалом підприємств регіону (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації») Юр’єва Л.І. 2017 3
14195 Розробка заходів з поліпшення умов праці набазі ПП «ЕКО-Молпродукт» с. Некрасове Вінницького району Чорнокозинський М.М. 2017 4
14194 Удосконалення системи управління маркетинговими дослідженнями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства Вікалюк Ю.Р. 2017 4
14193 Удосконалення технологічної лінії приготування і роздавання кормів на фермі ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Баланівка Бершадського району з модернізацією кормороздавача КТУ-10А Росляк Сергій Дмитрович 2017 2
14192 Модернізація двигуна з переведенням його на шеститактний цикл Гаврилюк Олександр Сергійович 2017 3
14191 Механізація вирощування люцерни на сіно з розробкою операційної технології ворушіння для умов ПрАТ "Зернопродукт МХП" Тростянецького району Вінницької області Бобрик Олександр Миколайович 2017 4
14190 Механізація вирощування люцерни на сіно з розробкою операційної технології ворушіння для умов ПрАТ "Зернопродукт МХП" Тростянецького району Вінницької області Бобрик Олександр Миколайович 2017 3
14189 Система адміністративних та економічних методів управлінській діяльності підприємства (за матеріалами ФГ «Фавор ВГВ») Бабенко Надія Володимирівна 2017 2
14188 Моделювання бізнес-процесів сільськогосподарського підприємства Лецька Вікторія Володимирівна 2017 7
14187 Аналіз оперативних рішень у системі управління підприємством Цимбалюк Назарій Олександрович 2017 4
14186 Правове регулюваня проведення негласних слідчих (розшукових ) дій в україні Панчак О.В. 2017 2
14185 Удосконалення конструкції шнекового преса для виробництва соків на базі пп «вінницький завод фруктових концентратів і вин» Лазинюк Ю.В 2017 3
14184 Удосконалення конструкції роторно -пульсуючого гомогенізатора для виготовлення фруктових соків на базі пп «вінницький завод фруктових концентратів і вин» Олійник В 2017 3
14183 Підвищення продуктивних якостей молочного стада за рахунок удосконалення племінної роботи в умовах прат пк «поділля» філії «колос» крижопільського району Самохвал Альона Олексондрівна 2017 2
14182 Встановлення експлуатаційних характеристик змішувача кутових коливань для обробки сипких мас Пастух Олександр Сергійович 2017 1
14181 Енергетична цінність продукції скотарства від різних молочних порід Борисенко Тетяна Олегівна 2017 2
14180 Розробка конструкції комбінованої сівалки в умовах ФГ «Гумений О.М.» Чорний Володимир Олександрович 2017 2
14179 «Реконструкція дільниці з ремонту електрообладнання СТО «ТД Автоцентр Поділля», м. Вінниця» Дмитришен Б.В, Паладійук Ю.Б 2017 2
14178 Удосконалення технології виробництва яловичини за рахунок покращення умов санітарної гігієни в тов "зоря поділля" гайсинського району КУХАРЕНКО С.А. 2017 2
14177 Розроблення пристрою для вимірювання ваги зерна на підприємствах переробки зернової продукції на базі тов «селищанське» с. селище тиврівського району вінницької області Д. Ю. Поступайло 2017 8
14176 Розширення функціональних можливостей мотоблоку виробництва підприємства моторсіч в умовах фг «агро пмм» смт. вороновиця вінницького району вінницької області Д. В. Кардаш 2017 3
14175 Удосконалення технологічного процесу вирощування гороху в умовах дослідного господарства Ладижинського коледжу ВНАУ з модернізацією оприскувача ОПВ-2000 Довбуш Євгеній Олександрович 2017 4
14174 Розроблення подрібнювача коренеплодів для приватних господарств в умовах чернятинського коледжу вінницького національного аграрного університету С. В. Басістий 2017 2
14173 Аналіз екологічного стану ставків Калинівського району. Даліщук І.С. 2017 2
14172 Удосконалення технології виробництва яловичини за рахунок покращення умов санітарної гігієни в тов «зоря поділля» гайсинського району Кухаренко С.А.. 2017 3
14171 Особливості формування врожаю насіння квасолі залежно від агроекологічних заходів в умовах дослідного поля ВНАУ Томащук О.В., Шкатула Ю.М. 2017 3
14170 Поліпшення фітосанітарного стану в агробіоценозах сої в умовах ПП "Кургани" с. Банделівка Могилів-Подільського району Чернятинська Інна Анатоліївна 2017 3
14169 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів картоплі в умовах ПОВ «Весна» Мурованокуриловецького району Оранський Р.В., Поліщук М.І. 2017 3
14168 Розробка технологічного процесу ремонту гідроциліндрів екскаватора моделі 2621 на базі трактора ЮМЗ-6 з проектом ремонтної дільниці у ДГ «Бохоницьке», Вінницького району Сасюк Аліна Петрівна 2017 3
14167 Удосконалення енергоощадної оцінки кормів та молочної продуктивності корів СТОВ «Матейківагроінвест» с. Матейків Барського району Мельник Тетяна Анатоліївна 2017 2
14166 Філософія права новгородцева п.і.: осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу Петрусєвича О. В. 2017 2
14165 Використання машин при вирощуванні однорічних кормових культур в ТОВ ПК «Зоря Поділля», м. Гайсин Нагонюк Віталій Іванович 2017 2
14164 Правові основи діяльності фермерського господарства Онищук С.О. 2017 6
14163 Використання свиноматок за інтенсивною технологією підсисного періоду, та отримання додаткових енергетичних ресурсів від реалізованого молодняку Онофрійчук Олена Віталіївна 2017 2
14162 Механізація виробничих процесів свиноферми на 1000 голів з розробкою роздавача рідких кормів Нагорняк Валентин Вікторович 2017 2
14161 Оптимізація стратегій розвитку банківської установи Терепа Анна Михайлівна 2017 3
14160 Обґрунтування енергоощадної технології вирощування мускусних качок в умовах ТОВ «Зоря Поділля» Гайсинського району Домніченко Ірина Василівна 2017 3
14159 Прогнозування виробничого потенціалу підприємства в умовах розвитку альтернативної енергетики Томчук Олександр Сергійович 2017 6
14158 Удосконалення конструкції культиватора ГРН-3,9 в умовах СПД «Дементьев», м. Вінниця Безчаснюк Павло Анатолійович 2017 3
14157 Оптимізація управління економічною стійкістю підприємства Гелюта Наталя Володимирівна 2017 3
14156 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості гібридів кукурудзи в умовах ТОВ « Поділля Латінвест» Тиврівського району Коваленко І.В. 2017 14
14155 Особливості організації управлінської праці в аграрних підприємствах Косташенко А.В. 2017 6
14154 Розробка математичної моделі транспортера-сепаратора коренезбиральної машини КС-6Б Стромило Максим Андрійович 2017 5
14153 Дослідження процесу сушіння зерна в сушарках періодичної дії Розборський Володимир Валерійович 2017 4
14152 Моделювання та управління кредитними ризиками комерційного банку Чупринда Катерина Дмитрівна 2017 3
14151 Удосконалення технологічних аспектів виробництва молока в умовах СВК «Прогрес» Піщанського району Cамохвал Р.П. 2017 4
14150 Вплив симбіотичного препарату на якість хутра шиншил В.О. Адамлюк 2017 2
14149 Особливості технологічної моделі вирощування курей в умовах тов «світанок» бершадського району О.Ю. Нестеренко 2017 3
14148 Управління фінансовим потенціалом сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ПП "Агрофірма Батьківщина") Мельник О.В. 2017 6
14147 Розробка математичної моделі роботи гідравліч-ного слідкуючого привода переміщення гичкозрізального апарату гичкозбиральної машини бм-6а Давидович Віталій Петрович 2017 4
14146 Моделювання та управління кредитними ризиками комерційного банку Чупринда Катерина Дмитрівна 2017 3
14145 Оптимізаційне моделювання виробництва та переробки зерна Ярославський Анатолій Олександрович 2017 10
14144 Економіко–математичне моделювання процесу товароруху обліку продовольчої продукції Коцьона Дар’я Станіславівна 2017 4
14143 Програмна реалізація економіко-математичної моделі впливу реклами на капітал компанії Гливий Денис Васильович 2017 2
14142 Вдосконалення технологічної лінії завантаження та переміщення сільськогосподарської продукції СТОВ «Промінь» Калинівського району Савранський Юрій Григорович 2017 2
14141 Дослідження процесів подрібнення зернової продукції дробаркою відцентрового типу Слободяник Віталій Олександрович 2017 3
14140 Розвиток системи управлінського процесу (за матеріалами пат «вінницький олійножировий комбінат») Сайдак Я.В. 2017 9
14139 Використання білково-жирових емульсій у ковбасному виробництві Алекберов Елман Телманович 2017 10
14138 Управлінське спілкування як засіб взаємодії керівника і підлеглого в процесі господарської діяльності підприємства» (за матеріалами ПСП «Вікторія») Вартанян А.В. 2017 4
14137 Механізація технологічних процесів приготування кормів на фермах ВРХ агрофірми «Гарантінвестагро», м.Іллінці Василенко Віктор Петрович 2017 2
14136 Модернізація кормоцеху з розробкою лінії транспортування та подрібнення концентрованих кормів на молочній фермі Беляєв Андрій Володимирович 2017 2
14135 Дослідження процесу подрібнення зернової продукції фермерськими господарствами Нагорний Віталій Андрійович 2017 2
14134 Використання машин при вирощуванні конюшини з розробкою операційної технології скошування для умов ФГ "Маяк" Піщанського району Вінницької області Любінчук Максим Геннадійович 2017 2
14133 Розробка та дослідження технології виробництва на ТОВ "Продовольча компанія "Зоря Поділля" м. Гайсин Сириця Антон Павлович 2017 4
14132 Розробка заходів удосконалення технології виробництва молока СВК «Трудівник», с. Ярмолинці Гайсинського району Цимбалюк Віталіни Віталіївни 2017 2
14131 «Управління капіталом в аграрних підприємствах» Дмитренко В.В. 2017 2
14130 Правовий статус суддів в україні Лебідь Т.В. 2017 2
14129 Застосування теплонасосних технологій в процесах сушіння насіння зернових культур Асафат Максим Анатолійович 2017 3
14128 Отримання додаткових енергоресурсів від молодняку великої рогатої худоби за різних способів годівлі в літній період Сікорська І.В. 2017 2
14127 Використання корів племінного ядра з метою підвищення якості молока Миронюк Наталія Вікторівна 2017 2
14126 Вплив діяльності юрковецького спиртзаводу на забруднення річки джаглуйки у могилів –подільському районі Д.В. Загайчук 2017 23
14125 Організація технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів в ТОВ «Перемога» с. Гути Тульчинського району Вінницької області Кушнір Дмитро Васильович 2017 4
14124 Розроблення механізму для обрізання кінцівок моркви на базі тов «мінетех», м. хмельницький Я. В. Мовчан 2017 4
14123 Модернізація пристрою для перевезення харчової рідини (соки фруктів) на базі автомобільного транспортного засобу. вдосконалення базового автомобіля для установки ємності. комплексний дипломний проект на базі 45-го експериментально- механічного заводу, м. О. М. Музика 2017 4
14122 Модернізація пристрою для перевезення харчової рідини (соки фруктів) на базі автомобільного транспортного засобу. розроблення ємності для перевезення харчової рідини. комплексний дипломний проект на базі 45-го експериментально- механічного заводу, м. вінн О. Ф. Вітер 2017 4
14121 Розроблененя математичної моделі насоса-дозатора із золотником злива Недбайло В.А. 2017 3
14120 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В УМОВАХ ПСП «АВАНГАРД» БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ З ПОДАЛЬШОЮ ЙОГО ПЕРЕРОБКОЮ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ К. С. ЗАВОРОТНА 2017 3
14119 ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІЧКИ МУРАФА В СЕЛІ БОРІВКА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ О.С. Годз 2017 9
14118 Технологія виробництва молока та її удосконалення за рахунок племінної роботи в тов соп «щаслива» липовецького району Діденко М.С. 2017 2
14117 Удосконалення елементів технології виробництва молока в умовах ДП ДГ «Артеміда» Калинівського району Cолодка Олена Станіславівна. 2017 4
14116 Дослідження процесу внесення сухих консервантів під час пресування кормів підвищеної вологості Цьоменко Олександр Вікторович 2017 2
14115 Вплив строку сівби вики ярої на урожайність та якість зерна в умовах дослідного поля ВНАУ Шевчук О.І. 2017 3
14114 Дослідження працездатності різьбових з’єднань сільськогосподарської техніки Сяба Микола Вікторович 2017 4
14113 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості гібридів соняшнику в умовах ПОП «Зоря» Тростянецького району Горбань Н.В., Поліщук І.С. 2017 3
14112 Вивчення впливу строків сівби та норм висіву насіння гібридів кукурудзи на врожайність зерна в умовах СТОВ «Хлібороб» с. Козлівка Шаргородського району Дейнега Ю.Ю., Поліщук І.С. 2017 3
14111 Вимоги до якості молока як сировини в умовах прат «пк поділля» для виробництва сиру з високою температурою другого нагрівання «голандський» Горобець Сергій Петрович 2017 4
14110 Розробка технологічного проекту вирощування гусей в умовах підприємства стов «матейківагроінвест» с. матейків барського району Пашківська Я.М. 2017 3
14109 Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах ФОП «Прадід» Шаргородського району Прадід Володимир Васильович 2017 2
14108 Вплив технологічних прийомів на кормову продуктивність козлятнику східного в умовах ПП "Юхимівське" Шаргородського району Курдибаха 2017 7
14107 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса індичат-бройлерів для ФГ “Фавор ВГВ” Літинського району Никитюк Сергій Васильович 2017 3
14106 Обгрунтування параметрів сушарки для післязбиральної обробки зерна Кузьменко В.В. 2017 3
14105 Особливості участі прокурора в цивільному судочинстві Брудницький Я.В. 2017 2
14104 Розробка алгоритмічного забезпечення для управління автоматизованими технологічними комплексами Оначенко Ф. 2017 5
14103 Технологічний проект виробництва м’яса курчат-бройлерів в умовах свк «маяк» козятинсьського району Бондарчук Віталій Петрович 2017 5
14102 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами стов «лан») Недзельський І.С. 2017 8
14101 Вплив попередників та основного обробітку грунту на зернову продуктивність посівів озимої пшениці Батурін С.В. 2017 4
14100 Удосконалення механізму відбору потужності універсально-пропашного трактора на базі ПП ВСГД «Радівське», с. Радівка Калинівського району Вінницької області Подолян Андрій Леонідович 2017 2
14099 Дослідження функціональної взаємодії складових інформаційного середовища технологічного обладнання Білошкурський В.В. 2017 7
14098 Розробка високоінтенсивного реактора для виробництва біогазу Яровенко Микола Миколайович 2017 4
14097 Формування та розвиток економічного потенціалу аграрних підприємств (за матеріалами псп «вікторія») Хом̕̕ як О.О. 2017 2
14096 Господарсько-біологічна оцінка сортів озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ К.С. Солоненко 2017 4
14095 Формування зернової продуктивності ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах дослідного поля ВНАУ Я.М. Сусла 2017 2
14094 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність зерна кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ А.І. Ткачук 2017 5
14093 Еколого-економічний механізм формування ринку земельних ресурсів у вінницькій області Бережний Т. М. 2017 9
14092 Удосконалення відтворювальних показників корів в умовах псп «аф батьківщина» смт. стрижавка вінницького району КОВЕЛЬ О.С. 2017 2
14091 Дослідження екологічної безпеки стану води господарського призначення свк «поділля» с. пороги ямпільського району Куценко А.В. 2017 2
14090 Розробка тeхнологічного проeкту виробництва м’яса гусeй в СТОВ “Хлібороб” Козятинського району Поволокіна Леся Миколаївна 2017 3
14089 «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ» Жидкова Т. Г. 2017 2
14088 «теоретико-правові засади правомірної поведінки» Пронь Ю. В. 2017 2
14087 Адміністративний договір у системі форм державного управління Вендичанський О. В. 2017 2
14086 Конституційно-правовий статус народного депутата україни Брухаль О. Л. 2017 2
14085 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в україні Гудзій М. В. 2017 2
14084 Правове регулювання творчих відпусток в україні Бець О.В. 2017 4
14083 Технологія виробництва продукції бджільництва та шляхи її покращення на пасіці Чернятинського коледжу ВНАУ Скрипник Сергій Вікторович 2017 3
14082 Організаційно-економічний механізм управління якістю (сільськогосподарської) продукції Гончарук С.А. 2017 8
14081 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів плуга загального призначення Перепелиця Олександр Володимирович 2017 4
14080 Управління розвитком підприємств харчової промисловості регіону (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької облдержадміністрації) Івасюк Н.С. 2017 4
14079 Удосконалення технології виробництва молока у ПП Агрофірма «Росток» Тростянецького району та організація його переробки Оголенко В’ячеслав Васильович 2017 2
14078 Модернізація системи живлення автомобільного двигуна з метою використання газогенераторного палива в умовах ПП «Еко-молпродукт», с. Некрасово Вінницького району Пясецький Сергій Леонідович 2017 3
14077 Оптимізація технології виробництва молока за рахунок ефекту відбору та підбору в умовах тов «агрокомплекс «зелена долина» томашпільського району Г.О. Михальська 2017 3
14076 Розробка оптимальної стратегії управління запасами Саїнецька Олена Вікторівна 2017 7
14075 Управління діяльністю сільськогосподарського підприємства в умовах невизначеності Волинець Ольга Миколаївна 2017 4
14074 Механізація виробничих процесів на молочно-товарній фермі в умовах ДП ДГ «Бохоницьке» з удосконаленням конструкції кормороздавача Плохий Андрій Петрович 2017 2
14073 Механізація виробничих процесів на молочно-товарній фермі в умовах ДП ДГ «Бохоницьке» з удосконаленням подрібнювача грубих кормів Стецюк Микола Миколайович 2017 2
14072 Удосконалення конструкції дискової важкої борони для посіву гірчиці під сидерат на базі ТОВ «Селищанське» с. Селище Тиврівського району Вінницької області Івашківський Ігор Федорович 2017 1
14071 Удосконалення конструкції дискової борони БДМ-4 для внесення біодеструктора стерні в умовах ДПТНЗ Хмільницький аграрний центр професійно- технічної освіти Шамрай Вадим Леонідович 2017 2
14070 Удосконалення конструкції фрезерного культиватора КФГ – 3,6 в умовах ПП «Корнер» смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області Генсюр Cергій Віталійович 2017 2
14069 Удосконаленя конструкції різального апарату гичкорізальних машин для безкопірного зрізання гички цукрових буряків в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського района Вінницької області Ковальчук Дмитро Анатолійович 2017 2
14068 Проектування дільниці механічної обробки деталі «Вал привідний» шнека зернозбирального комбайна «Нива» на базі ТОВ УППК смт. Чабани Києво-Святошинського району Київської області Крох Дмитро Андрійович 2017 2
14067 Розробка конструкції косарки з гідравлічним приводом робочих органів в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського району Вінницької області ВІННИЦЬКИЙ Євгеній Петрович 2017 0
14066 Модернізація конструкції сівалки СТВ-12М в умовах ПП «Агро-Україна+» с. Нова Прилука Липовецького району Вінницької області БАЗАЛИЦЬКИЙ Богдан Ігорович 2017 1
14065 Використання машин при вирощуванні столових коренеплодів у Хмільницькій філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» з удосконаленням очисника коренів від гички Поліщук Анатолій Михайлович 2017 2
14064 Використання машин при вирощуванні кукурудзи в умовах ФОП «Піщанський С.В.» Тульчинського району з розробкою пристрою для гідрофобізації насіння Музика Андрій Сергійович 2017 3
14063 Дослідження процесу отримання олії з насіння амаранту Завертаний Олександр 2017 2
14061 Модернізація сушарки барабанного типу лінії виробництва соняшникової олії на базі ПП "Агрохліб"ЛХБ", с.м.т. Муровані Курилівці Вінницької області Гонтарук Віктор Леонідович 2017 2
14060 Ефективність технічних прийомів вирощування сортів ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Гончарук М.Д., Поліщук І.С. 2017 3
14059 Покращення показників якості молока в умовах ФГ «Щербич» с. Багринівці з подальшою переробкою на сир « Російський Гончарук Анна Павлівна 2017 7
14058 Підвищення продуктивності відгодівельного молодняку кролів за дії пребіотичного препарату А.І. Ольховик 2017 2
14057 Вплив згодовування бактеріального препарату на відгодівельні та забійні показники відгодівельного молодняку свиней Ж.О. Гжебінська 2017 4
14056 Дослідження впливу згодовування бактеріального препарату молодняку великої рогатої худоби О.А. Марченко 2017 6
14055 Стан та шляхи покращення кормової бази при виробництві свинини в СВК «Прогрес» Піщанського району Пономаренко Євгеній Ігорович 2017 4
14054 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства Ключар К.С. 2017 7
14053 Романо-германська правова сім'я Кузнєцов Станіслав Олексійович 2017 2
14052 Особливості розвитку аграрного ринку регіону (на матеріалах Вінницької області) Лаврук Є.В. 2017 2
14051 Обмеження права приватної власності на житло Франчук Я.Ц. 2017 2
14050 Право на життя в системі прав людини Маташ І.Ю. 2017 2
14049 Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи Войтова О.Р. 2017 2
14048 Адміністративна відповідальність за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності КОстенюк Я.В. 2017 2
14047 Розробка заходів покращення технології годівлі при виробництві свинини в стов «росія» чернівецького району Мураховська Н.О. 2017 5
14046 Технологія годівлі дійних корів та шляхи підвищення ефективності використання кормів на виробництво молока в пат «зернопродукт мхп» іллінецької філії Кравчук Ю.В. 2017 5
14045 Оптимізація організаційної структури управління Рожук Артур Леонідович 2017 3
14044 «Реорганізація структури інженерно – технічної служби в умовах ПрАТ «ПК Поділля» Крижопільського району Вінницької області з розробкою технології для зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин» Козак С.В. 2017 2
14043 Організаційно-економічні засади виробництва біопалив підприємствами АПК (за матеріалами ПП Агрофірма «Батьківщина») Горбунова Аліна Віталіївна 2017 1
14042 Вплив віку першого отелення корів на їх молочну продуктивність в умовах ПрАТ ПК "Поділля" філія "Заболотне" Крижопільського району Оржехівський Р.О. 2017 2
14041 Розробка заходів з покращення технології виробництва мяса курей-бройлерів в умовах ДП ДГ Інституту рису НААН Люта Н.В. 2017 4
14040 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей-бройлерів для ТОВ “Органік плюс” Вінницького району. Корпанюк Олександр Іванович 2017 2
14039 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ГУНЬКО О.С. 2017 3
14038 Організаційно-економічний механізм управління підприємством апк Братицел Н. В. 2017 3
14037 Управління трудовими ресурсами аграрного підприємства ПЕТЛЯК Н.М. 2017 2
14036 Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів у діяльності сільськогосподарських підприємств Іщенко О.В. 2017 3
14035 «Шляхи збільшення виробництва молока в умовах ТОВ «Колос» Тростянецького району з подальшою переробкою на кисломолочні продукти» Кроча Євгеній Миколайович 2017 2
14034 Удосконалення конструкції комбінованого ґрунтообробного агрегату під сівбу цукрових буряків в умовах ДП ДГ «Бохоницьке», с. Бохоники Вінницького району Фурса Євгеній Віталійович 2017 5
14033 Удосконалення технології виробництва харчових яєць в ТОВ «Веремій» Погребищенського району Сосновський К. О. 2017 2
14032 Шляхи удосконалення основних складових технології вирощування ремонтних телиць в умовах в умовах СТОВ «Славутич» Іллінецького району Гашинський Олексій Борисович 2017 2
14031 Формування професійної компетентності посадової особи адміністративно-державного управління (за матеріалами Жмеринської міської Ради) Шевчук А.В. 2017 2
14030 Удосконалення гідравлічної системи трактора на базі ТОВ «Птахокомплекс «Веремій», с. Гопчиця Погребищанського району Вінницької області Торчинський Михайло Васильович 2017 2
14029 Удосконалення робочого обладнання колісного трактора на базі ФГ «Поділля», с. Пеньківка Шаргородського району Вінницької області Побережник Сергій Сергійович 2017 3
14028 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів нуту в умовах ФГ «Музики Олега Григоровича» Теплицького району Мальований А.В., Поліщук М.І. 2017 7
14027 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гороху в умовах агрофірми «Красне» Тиврівського району Петлінський Ю.В., Поліщук М.І. 2017 3
14026 Вплив мінеральних добрив на продуктивність сортів коріандру посівного в умовах ПП «Україна» Шаргородського району Шалавінська І.Р., Поліщук М.І. 2017 2
14025 Ефективність позакореневих підживлень сортів картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ Каспрук М.О., Порліщук І.С. 2017 2
14024 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (за матеріалами ТОВ «Глобал Енерджи») Коняга Р. М. 2017 2
14023 Конкурентоспроможність виробництва біопалива з біосировини рослинного походження 2017 3
14022 Розробка технологічного процесу відновлення гільз блоку циліндрів двигуна ЗиЛ-508300 в ПП «Агротал» смт. Браїлів, Жмеринського району Вінницької області Корчак Артем Вікторович 2017 7
14021 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивністьквасолі в умовах СТОВ «Довіра» с. Антоніна Красилівського району Хмельницької області Степанюк Я.Л. 2017 2
14020 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ячменю ярого в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Романець Олександр 2017 3
14019 Удосконалення технології вирощування курей в умовах агрофірми «джулинка» бершадського району Б.В. Нечипоренко 2017 3
14018 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність люцерно-злакових травосумішок в умовах дослідного поля ВНАУ Бондар Л.М. 2017 2
14017 Ефективність економічних і адміністративних методів керівництва у підприємстві та напрями її підвищення (за матеріалами ТОВ «Агро-Астра» с.Рачки Немирівського р-ну Бондарук С. 2017 4
14016 Продуктивні якості свиней на раціонах з різним вмістом цинку і марганцю Ксьондзик Віталій Олександрович 2017 2
14015 «Збільшення виробництва мяса гусей в умовах ФГ «Десна» смт. Летичів Хмельницької області». Мельник Діана Русланівна 2017 2
14014 Підвищення молочної продуктивності стада корів за рахунок використання підбору батьків в умовах стов «аквавіка» с. ілляшівка тростянецького району Страшинська л.в. 2017 2
14013 Формування насіннєвої продуктивності сої залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах ФГ «Дружба - Л» Погребищенського району Ситнюк Людмила Леонідівна 2017 2
14012 Організація транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (за матеріалами ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин») Мельничук Ю.В. 2017 2
14011 Шляхи підвищення виробництва продукції бджільництва в умовах ТОВ «Агроеталон» Тиврівського району Покровський Сергій Валерійович 2017 3
14010 Механізація виробничих процесів молочно-товарної ферми ТОВ «Азодім Нива» Козятинського району Вінницької області з удосконаленням мобільного роздавача кормів Нітчук Юрій Олександрович 2017 2
14009 Механізація виробничих процесів молочно-товарної ферми з удосконаленням подрібнювача грубих кормів Зелениця Ярослав Олександрович 2017 2
14008 Обґрунтування збутової політики підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Болоненков М.В. 2017 4
14007 Вплив строків посіву на урожайність квасолі овочевої в умовах ботанічного саду "Поділля" Д.Я. Бомко 2017 4
14006 Особливості вирощування моркви у відкритому грунті за використання біопрепаратів в умовах ДПДГ «Бохоницьке» Вінницького району Демянов Ю.Є. 2017 14
14005 ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ КРОСУ РОСС-308 ЗА ДІЇ ХЕЛАТНОГО КОМПЛЕКСУ МАРГАНЦЮ Мельничук Юлія Анатоліївна. 2017 3
14004 Облік відтворення основних засобів та аналіз ефективності їх використання Тодораш Катерина Леонідівна 2017 12
14003 «Ефективність використання хелатного комплексу міді у годівлі курчат-бройлерів кросу Росс-308». Колодько Алла Олегівна. 2017 2
14002 Проектування технологічної лінії виготовлення кукурудзяних паличок на базі ват «вінницька харчосмакова фабрика» Чорнокозинський В.В 2017 2
14001 Підвищення ефективності використання машин при вирощуванні озимого ячменю в Хмільницькій філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» Чабан Роман Анатолійович 2017 2
14000 «Продуктивні якості гібридних поросят за згодовування комбікормів різного виробництва». Вознюк А. М. 2017 3
13998 Вивчення видового та чисельного складу шкідників кукурудзи та підбір методів регулювання їх чисельності в умовах ТОВ „Кам’янецьке Агро” с. Кам’янка Теплицького району В.В. Карпенко 2017 2
13997 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Асауленко Тетяна Михайлівна 2017 11
13996 Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Шевченко А.М. 2017 6
13995 Управління стратегією і тактикою маркетингової діяльності підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності (за матеріалами ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат») Федоришина Н.М 2017 7
13994 Управління конкурентоспроможністю підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах господарювання (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке» с. Жданівка Хмельницького р-ну) Соколенко С.К. 2017 3
13993 Управління зовнішньоекономічним потенціалом підприємств регіону (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації») Андрухова М.О. 2017 3
13992 ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА Чумак Тетяна Анатоліївна 2017 3
13991 Удосконалення технологічного процесу виробництва вершкового масла в умовах ТОВ ,,ТЕРРА ФУД’’ м. Тульчин Бугаєнко В.М. 2017 3
13990 Дослідження процесу очищення насіннєвого зерна Іскра М.М. 2017 2
13989 Розробка заходів з діагностування підшипникових вузлів машин в умовах ТОВ ,,РДО Україна’’ Майстер В.В. 2017 3
13988 Розробка технологічного проекту виробництва курчат-бройлерів в ПАТ "Птахокомбінат Бершадський" Бершадського району Кравець К.Л. 2017 2
13987 Удосконалення технології годівлі свиней в ФГ "Флора" Крижопільського району Максимець С.О. 2017 4
13986 Удосконалення технології годівлі дійних корів в СВК "Поділля" Ямпільського району Батожний Б.С. 2017 2
13985 Розробка та обґрунтування параметрів завантажувача спресованих рулонів соломистих матеріалів в умовах ПрАТ ПК «Поділля», с. Вербка Крижопільського району Вінницької області Городенський Василь Михайлович 2017 4
13984 Механізація вирощування картоплі в умовах ДП ДГ «Бохоницьке» з удосконаленням конструкції картоплесадильної машини Карнаущук Олег Анатолійович 2017 3
13983 Прогнозування фінансових результатів діяльності аграрного підприємства Сич Сергій Сергійович 2017 8
13982 Удосконалення гідравлічного привода відокремлювача силосованого корму в умовах ФГ «Щербич» Літинського району Вінницької області ОЛІЙНИК Олександр Леонідович 2017 2
13981 Удосконалення конструкції посівного ґрунтообробного агрегата в умовах СТОВ «Нива» с.Безводне Ямпільського району Вінницької області ХОМЕНТОВСЬКИЙ Костянтин Йосипович 2017 2
13980 Порівняльна оцінка сортів сої за урожайністю та технологічністю в умовах ТОВ Агрофірми «Красне» Тиврівського району В.М. Радківський 2017 3
13979 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного посіву ВНАУ О.В.Мазур 2017 2
13978 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю, стійкістю до вилягання і поникання качанів в умовах ТОВ Агрофірма «Красне» Тиврівського району Р.В. Юрчак 2017 6
13977 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за елементами структури врожаю в умовах ФГ «Ірина О.І.» Хмільницького району Ю.А. Шестопалько 2017 14
13976 Розробка технологічного процесу виробництва свинини в умовах дослідного господарства Чернятинського коледжу ВНАУ. Придиус Володимир Анатолійович 2017 4
13975 Методи і моделі економічних процесів аграрного підприємства Герасимов Максим Дмитрович 2017 7
13974 Розробка оптимальної стратегії організації транспортних перевезень на підприємстві Голубчик Тетяна Володимирівна 2017 4
13973 Моделі оцінки та аналізу банківської установи Захаревич В’ячеслав Володимирович 2017 3
13972 Вплив елементів технології вирощування на кормову продуктивність ріпаку озимого в умовах дослідного поля ВНАУ Рибак В.А. 2017 6
13971 Управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств Вінницька Наталія Володимирівна 2017 3
13970 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Шаталюк М.С., Поліщук М.І. 2017 5
13969 Покращення молочної продуктивності стада корів за рахунок використання підбору батьків в умовах сват «дружба» тульчинського району Климик О.В. 2017 2
13968 Проблеми використання земельних ресурсів вінницької області: екологічний аспект Сусіденко М.А. 2017 2
13967 Підвищення ефективності використання рідкого добрива шляхом інтенсифікації процесу змішування добрив Щіпковський Ярослав Васильович 2017 2
13966 Юридична відповідальність за трудовим законодавством України Тимошенко К.О. 2017 1
13965 Суб’єкти трудового права за законодавством україни Коровай Н.В. 2017 0
13964 Повторність злочинів за законодавством України та зарубіжних країн Каченюк О.Л. 2017 2
13963 Правове регулювання транспортних перевезень в україні Бурлака Б.В. 2017 2
13962 Покращення молочної продуктивності стада за рахунок використання підбору батьків в умовах тов соп «михайлівське» вінницького району. Суліган Юлія Анатоліївна 2017 2
13961 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса курчат-бройлерів в СТОВ ім. Богдана Хмельницького Тростянецького району Максимчук Наталія Борисівна 2017 2
13960 Шляхи удосконалення технології годівлі курей несучок в умовах ТОВ «Едельвейс» Тульчинського району Стрижов Д.А. 2017 2
13959 Особливості технології виробництва яловичини та її удосконалення у фг «копіївський лан» іллінецького району А.І. Осадчук 2017 2
13958 Облік та аналіз виробництва продукції зернових культур Служалюк Світлана Вікторівна 2017 7
13957 Формування врожаю кабачка залежно від строків сівби в умовах Лісостепу правобережного Волкотруб Н.В. 2017 6
13956 Формування врожаю квасолі овочевої (цукрової) залежно від сортименту в умовах ботанічного саду "Поділля" Муляр Л.В. 2017 4
13955 Розробка технології вирощування садивного матеріалу малини в умовах правобережного Лісостепу І.П. Члек 2017 2
13954 Розширення технічних можливостей пп «еко-молпродукт», с. некрасове вінницького району розробкою стенда для холодної обкатки двигунів внутрішнього згорання Бабій Руслан Юрійович 2017 2
13953 «Оцінка якості м’яса курчат-бройлерів вирощених в умовах ТОВ «Вінницька птахофабрика» м. Ладижин» Андрощук Аліна Володимирівна 2017 3
13952 Удосконалення параметрів подачі біопалива для енергетичних засобів сільськогосподарського виробництва Царегородцева К. В., Гунько І.В. 2017 9
13951 «Управління виробничими ресурсами в аграрних підприємствах (за матеріалами ПП «Еліта»)» Остапчук Г.О. 2017 2
13950 «Управління конкурентоспроможністю продукції (за матеріалами ПОП «Зоря»)» Волинець Л.Г. 2017 2
13949 Мотивація та стимулювання праці як засіб підвищення ефективності роботи підприємства (організації, установи) Федоровська В.О. 2017 3
13948 Ефективність комунікаційної взаємодії структурних підрозділів підприємства (за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Могила В.М. 2017 2
13947 «Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту (за матеріалами СТОВ «Україна»)» Вишневська І.В. 2017 2
13946 «Регулювання оборотним капіталом у сільському господарстві (за матеріалами СВК «Прогрес»)» Трач Ю.Р. 2017 3
13945 Управління конкурентоспроможністю підприємства (за матеріалами Управління агропромислового розвитку Тростянецької районної адміністрації) Мазур Я.Л. 2017 3
13944 Вдосконалення кадрової політики підприємства (за матеріалами АКПП «Перемога») Корнієнко В.О. 2017 2
13943 Формування продуктивності вики ярої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Андрійчук Альона Олександрівна 2017 3
13942 Порівняльна оцінка гібридів соняшника за цінними господарськими ознаками в умовах ФГ «Стріла» Муровано-Куриловецького району М.М. Чемериський 2017 3
13941 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за стійкістю до вилягання та урожайністю в умовах ПРАТ «Зернопродукт» МХП Гайсинська філія, с. Краснопілка Гайсинського району Ю.О. Приступа 2017 5
13940 Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої за цінними господарськими ознаками в умовах ФОП «Рябець Є.В.» Шаргородського району О.С. Наумова 2017 4
13939 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах ФГ «Ірина О.Т.» Хмільницького району О.О. Самойловських 2017 4
13938 Порівняльна оцінка сортів сої за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного посіву ВНАУ Д.Ю. Адамович 2017 4
13937 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю і стійкістю до вилягання в умовах ФГ «Ірина - ОТ» Хмільницького району Буличева М.С. 2017 12
13936 Удосокналення технології вирощування ремонтного молодняку курей з подальшою переробкою в тов «птахокомплекс веремій» Луцюк Катерина Василівна 2017 2
13935 Особливості управління фінансовою діяльністю підприємства (за матеріалами фг «золотий колос») Христик В. І. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр.,доц. Семененко В.В.) 2017 3
13934 Облік і контроль розрахунків за товарними операціями Варгатюк Людмила Степанівна 2017 11
13933 Проектування дільниці механічної обробки деталі «Корпус клапанної коробки» ГСТ-90 в умовах ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр професійно- технічної освіти Кулібаба Сергій Володимирович 2017 0
13932 Розробка спеціального редуктора привода головного руху для напівавтомата очистки солодкого перцю О.В.Гвоздінський 2017 3
13931 «Управління персоналом підприємства (за матеріалами ПСП «Савенецьке»)» Ковальова Л.А. 2017 4
13930 Пасивні операції банків та перспективи їх розвитку в Україні Кошева Олена Олегівна 2017 3
13929 Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві Ониськів Лілія Степанівна 2017 11
13928 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами стов «лан») Шугаєв М.О. 2017 4
13927 Оцінка системи захисту сої в умовах господарства ПП «Укр ТЕРРА Плюс», с. Токарівка Жмеринського району Таскін С.А. 2017 2
13926 Оцінка системи захисту ярого ячменю в умовах господарства ПП «Укр ТЕРРА Плюс», с. Токарівка Жмеринського району Такін А.А. 2017 2
13925 Оцінка системи захисту насаджень яблуні від шкодочинних організмів в умовах приватного господарства, с. Рахни-Лісові Шаргородського району Рябець Я.В. 2017 4
13924 Контроль забур’яненості посівів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Рейвах О.М. 2017 3
13923 Оцінка системи захисту огірка в умовах закритого ґрунту ТОВ «Укрфлора-Вінниця», с. Дорожне Вінницького району Підгорняк В.В. 2017 5
13922 Оцінка системи захисту конюшини від шкодочинних організмів в умовах ДП НІЦ ІК СГП НААН Могильницький О.В. 2017 2
13921 Контроль забур’яненості посівів кукурудзи в умовах Тульчинської філії ПРАТ «Зерно продукт МХП», с. Клебань Тульчинського району Лисиця А.М. 2017 2
13920 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Дмитришина Аліна Станіславівна 2017 0
13919 Вплив агротехнічних заходів на формування зернової продуктивності пшениці озимої в умовах ВАТ «Агромаш» Жмеринського району Саволюк Ганна Олексіївна 2017 0
13918 Вплив мікродобрив на продуктивність зерна ячменю ярого в умовах ФГ «Крепких» Вінницького району Ремінна Марина Миколаївна 2017 0
13917 Вплив мінеральних добрив на врожайність сортів картоплі в умовах ФГ «Крепких» Вінницького району Крепкий Богдан Миколайович 2017 1
13916 Вплив стимуляторів росту на продуктивність насіння гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Гордієнко Вікторія Львівна 2017 2
13915 Облік та аналіз поточних біологічних активів тваринництва Гнатенко Сніжана Віталіївна 2017 11
13914 Управління фінансами страхової компанії Сікорська Тетяна Іванівна 2017 7
13913 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність кукурудзи на силос в умовах ФГ «Василишен В.М.» Крижопільського району Поперечний А.М. 2017 5
13912 Дипломна робота н тему: "Організаційно-еконогмічні засади екологізації сільськоосподарського виробництва (на прикладі ТОВ "Чарівна нива" Войтенко Т.А. гр. 2 ЕДПР 2017 5
13911 Дослідження експлуатаційних показників роботи автомобільних двигунів на різних видах палива Шаповалюк Сергій Олександрович 2017 4
13910 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей в СТОВ ім. Богдана Хмельницького Тростянецького району Терешко Інна Василівна 2017 2
13909 Особливості діяльності та управління у фермерських господарствах (за матеріалами фг «юрченко-н») Лановий М.М. 2017 4
13908 Управління грошовими потоками на підприємствах апк (за матеріалами дп дг «корделівське» інституту картоплярства наан україни) Домбровський В.В. 2017 4
13907 Формування іміджу підприємства (матеріалами ТОВ «Подільський край») Довгань Ю.Л. 2017 2
13906 Шляхи покращення виробництва яловичини в умовах ФГ «Щербич» Літинського району Горобчук С.В. 2017 5
13905 Планування та прогнозування діяльності організації (за матеріалами ТОВ Ковінько-Ковбаси») Корнєєва О.С. 2017 4
13904 Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту (за матеріалами ПОП «Зоря») Герасименко Е.А. 2017 2
13903 «Управління конфліктами в трудовому колективі (за матеріалами СФГ «Ескіт»)» Гелетко О.М. 2017 3
13902 «Управління ресурсозбереженням на підприємстві (за матеріалами ПСП «Савинецьке»)» ПогрібнаО.Ю. 2017 2
13901 «Організаційно-економічний механізм мотивації господарської діяльності підприємства (за матеріалами ПП «Еліта»)» Сомик А.С. 2017 2
13900 «Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля»)» Близхнюк А.М. 2017 6
13899 Розробка методу діагностування плунжерних пар паливного насосу високого тиску дизельного двигуна Коломієць Олександр Станіславович 2017 5
13898 Облiк тa aнaлiз доходiв тa витрaт дiяльностi пiдприємствa Стaховa Дiaнa Федорiвнa 2017 6
13897 Удосконалення системи мотивації праці на підприємстві (за матеріалами СТОВ «Урожай-С») Мамалига А.І. (Керівник магістерської роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2017 4
13896 Управління енергозбереженням на підприємствах АПК (за матеріалами ТОВ “Агро-Еталон”) Комишова Людмила Дмитрівна 2017 3
13895 Вплив агротехнічних прийомів на біоенергетичну ефективність вирощування гороху в умовах ФГ “Деметра-Плюс 2001”, с. Вознюці Жмеринського району Глушко А. В. 2017 3
13894 Прийоми підвищення кормової продуктивності післяукісних посівів в умовах Вінницької області Журавльов С.С. 2017 2
13893 Особливості технології вирощування бобово-злакових травосумішей в умовах «ПП Дари Велеса» Піщанського району Тимощук О.П. 2017 5
13892 Формування кормової продуктивності люцерни посівної залежно від режимів використання в умовах дослідного поля ВНАУ Демцюра Е.А. 2017 2
13891 Еколого-біологічна оцінка сортів озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Донченко 2017 4
13890 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю в умовах ФГ «Фабор» ВТВ смт. Літин с. Літинські Хутори В.А. Філіпов 2017 2
13889 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Анрух С.В. 2017 3
13888 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність жита озимого в умовах дослідного поля ВНАУ Банделюк С.Л. 2017 2
13887 Вивчення насіннєвої продуктивності нових сортів гороху в умовах ФСГ "Елена" с. Воловодівка Немирівського району Яремчук Юрій Миколайович 2017 2
13886 Вплив агротехнічних прийомів на біоенергетичну ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ, с. Агрономічне Вінницького району Пилипчук Л.В. 2017 5
13885 «Шляхи оптимізації виробництва яєць в ТОВ «Едельвейс» Тульчинського району за рахунок використання сучасних кросів курок-несучок» Олійник Андрій Сергійович 2017 3
13884 Удосконалення технології інкубування яєць курей в пп «пастернак» хмільницького району Березовський Богдан Володимирович. 2017 4
13883 Вплив агротехнічних прийомів на біоенергетичну ефективність вирощування ріпаку озимого в умовах ПП “Влад”, с. Катюжани Мурованокуриловецького району Назаров В.І. 2017 4
13882 Прогнозування ефективності енергозберігаючих технологій в тепличному господарстві Литвинюк Андрій Романович 2017 6
13881 ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ Нікуліна Юлія Сергіївна 2017 3
13880 Організація обліку та контролю довгострокових біологічних активів Бондарчук Ярослав Васильович 2017 746
13879 Біоенергетична ефективність застосування позакореневих підживлень на редьці олійній в умовах дослідного поля ВНАУ Цимбалюк Н.О. 2017 2
13878 «Ефективність виробництва молока за використання племінної роботи в умовах ПСОП «Нападівське» Калинівського району». Печолат Тетяна Сергіїївна 2017 2
13877 Удосконалення обладнання для подрібнення м'ясо-жирової сировини на базі переробного цеху ФГ "Бухнівське" с. Бухни Погребищенського району Вінницької області Года Олександр Володимирович 2017 2
13876 Фінансові результати від звичайної діяльності підприємства: облік та аналіз Гулішевська Олеся Анатоліївна 2017 6
13875 Забезпечення фінансової безпеки страхової компанії Ілюшин В.П. 2017 6
13874 Документування товарних операцій на підприємствах аграрного сектору економіки: обліково-організаційний аспект Наумова Юлія Валеріївна 2017 8
13873 Облікове забезпечення управління витратами періоду Бондарчук Анна Вікторівна 2017 9
13872 Розширення технічних можливостей пп «еко-молпродукт», с. некрасово вінницького району розробкою пристосування для обкатування коробок передач автомобілів Онищук Роман Васильович 2017 2
13871 Система обліку витрат та калькулювання собівартості продукції Климчук Віталій Валентинович 2017 15
13870 Підвищення продуктивності курчат-бройлерів за рахунок удосконалення годівлі та використання сучасних кросів в умовах Вінницької птахофабрики м. Ладижин Нечепоренко Тетяна Вікторівна 2017 4
13869 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна гороху в умовах ФГ «Колос-Лан» Піщанського району Авраменко Олександр Олександрович 2017 6
13868 Вплив позакореневих підживлень на урожайність сортів гороху в умовах ПП «Зетто» Шаргородського району Копитчук Андрій Володимирович 2017 2
13867 Управління розвитком фермерських господарств (за матеріалами сфг «десна») Бікбаєв Р.М. 2017 3
13866 Розширення технічних можливостей тов «агро-еталон», с. м. т. тиврів з розробкою електротехнічного відділення Василевський Сергій Вікторович 2017 25
13865 Інтенсифікація процесу прикочування ґрунту під посів сої віброкотком Наконечний Юрій Григорович 2017 11
13864 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами пп агрофірма «Батьківщина») Кирпун А.В. 2017 8
13863 Організація і методика контрольно-перевірочної роботи Білостенна Альона Вікторівна 2017 5
13862 Бюджетне планування в україні: сучасний стан та проблеми розвитку Янчук Олексій Валерійович 2017 7
13861 Моніторинг та управління фінансовою безпекою підприємства Колеснік Марина Миколаївна 2017 7
13860 Банківські ризики: оцінка та управління Симонишена В.В. 2017 7
13859 Моделі діагностики банкрутства підприємства: ефективне використання та шляхи удосконалення Ревуцька Лілія Анатоліївна 2017 8
13858 Роль міжбанківських кредитних операцій в діяльності комерційного банку Кукуруза Л.П. 2017 3
13857 Управління інвестиційним потенціалом сільськогосподарських підприємств Данюк Оксана Анатоліївна 2017 5
13856 Облікове забезпечення управління витратами періоду Бондарчук Анна Вікторівна 2017 10
13855 Організація обліку та контролю поточних біологічних активів Бондар Наталя Дмитрівна 2017 10
13854 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність зерна сої в умовах ФГ «Колос-Лан» Піщанського району Зінченко Олександр Миколайович 2017 4
13853 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ ВИРОБНИЦТВА М`ЯСА КУРЕЙ В ПСП «АГРОФІРМА НАПАДІВСЬКА»ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ Бабчинський Сергій Юрійович. 2017 3
13852 Оцінка і шляхи покращення фінансового стану підприємства Карандюк В.О. 2017 7
13851 Система банківського кредитування реального сектора економіки Гнатюк Вікторія Олексіївна 2017 4
13850 Перспективи розвитку системи рефінансування комерційних банків Костенко Юлія Володимирівна 2017 2
13849 Модернізація конструкції картоплесаджалки СН-4Б на базі ПрАТ «Калинівський машзавод» м. Калинівка Вінницької області Шевчук Олександр Леонідович 2017 2
13848 Кадровий менеджмент у сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами СТОВ «Поділля», с. Оленівка, Вінницький р-н, Вінницька обл.) Підвальна О.Г., Джоган В.М. 2017 4
13847 Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів і шляхи її підвищення М.І. Дерун 2017 7
13846 Технологія роздоювання корів та удосконалення її в ПСП "АФ Батьківщина" смт.Стрижавка Вінницька область Апрелєва Т.П. 2017 2
13845 Облік та контроль поточних зобов`язань підприємства Мельник Юлія Михайлівна 2017 12
13844 Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством аграрного сектору економіки Радіонова Олена Юріївна 2017 12
13843 Тенденції і перспективи розвитку автотранспортного страхування в Україні Головащенко С.М 2017 3
13842 Удосконалення конструкції молотильної системи зернозбирального комбайну на базі ТОВ «Світанок-агросвіт» Стефонцов Богдан Іванович 2017 3
13841 Удосконалення ротаційної косарки для збирання багаторічних трав на базі ПП «Кирик О.П.» Москаленко Михайло Олександрович 2017 3
13840 Удосконалення процесу відновлення дисків сошників зернових сівалок на базі ТОВ ПК «Зоря-Поділля» Димінський Леонід Антонович 2017 3
13839 Удосконалення технології ремонту розподільних валів двигунів з зовнішнім сумішоутворенням на базі ПАТ «Вінницяобленерго» Адамчук Ярослав Андрійович 2017 2
13838 Організація обліку витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукції Яковенко Дмитро Петрович 2017 26
13837 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (на матеріалах тов «агротехцентр») Казноха В.І. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2017 6
13836 Матеріальні витрати в системі бухгалтерського обліку та контролю Дзьобко Андрій Олександрович 2017 7
13835 «Технологічний проект виробництва м’яса качок в умовах ПОСП «Дружелюбівське» Калинівського району» Ковальчук Наталія Леонідівна 2017 2
13834 «Розробка конструкції косарки для мульчування пристволових смуг дерев в інтенсивних садах в ФГ «ДІМ» с. Слобода Шаргородська Вінницької області» Дєтков В.О. 2017 2
13833 Обліково-контрольне забезпечення необоротними активами підприємства Столяр Ганна Костянтинівна 2017 8
13832 Облік та аудит розрахунків з підзвітними особами на підприємстві: теорія та практика Плахотнюк Ольга Володимирівна 2017 15
13831 Облік і аудит нарахування та сплати податкових платежів доходів громадян Гуслякова Ганна Сергіївна 2017 11
13830 Розвиток біоенергетичної галузі у системі екологізації регіону (на матеріалах Вінницької області) Фернега Д.І. 2017 153
13829 Витрати діяльності підприємства: організація обліку і контролю Шумкова Юлія Володимирівна 2017 21
13828 Збільшення виробництва яловичини в тов «агро астра» с. кірово немирівського району з подальшою переробкою на мясні натуральні вироби Яровенко О. О. 2017 2
13827 Обгрунтування параметрів обладнання для подрібнення м'ясо-жирової сировини Федорук Василь Вікторович 2017 2
13826 Виробництво та споживання твердого біопалива у вінницькій області О.А. Лабутіна 2017 5
13825 Управління інвестиційними процесами в апк вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Музика К.М. 2017 2
13824 Облік та аналіз фінансових результатів підприємства Литвинюк Тетяна Йосипівна 2017 16
13823 Облік та аналіз стану розрахунків з покупцями та замовниками Горбанюк Марія Олександрівна 2017 6
13822 Облік та аналіз земельних ресурсів підприємства Журухіна Неля Олександрівна 2017 25
13821 Облік та аналіз витрат сільськогосподарських підприємств Матвійчук Зоя Володимирівна 2017 15
13820 Активізація кредитної діяльності банківської системи України Шамутило А.Ю. 2017 5
13819 Облік, аналіз і розподіл фінансових результатів підприємства Генделека Вікторія Олександрівна 2017 12
13818 Облікове забезпечення управління процесом біологічного перетворення в тваринництві (окремих видів тварин) у сільськогосподарському підприємстві Каленяк Світлана Вікторівна 2017 8
13817 Витрати на виробництво і калькулювання собівартості продукції: обліково-аналітичне забезпечення Трачук Альона Анатоліївна 2017 11
13816 Організація обліку та контролю основних засобів в системі управління суб’єктами господарювання БАЛАКЕР Наталія Олександрівна 2017 7
13815 Розвиток іпотечного кредитування в Україні: проблеми та перспективи Безпалько О.В. 2017 3
13814 Страхування життя та його розвиток в сучасних умовах україни Штельмах Олександр Вікторович 2017 3
13813 Інтернет технології у розвитку системи банківських послуг Загика Сніжана Вікторівна 2017 2
13812 Організація облікового забезпечення управління необоротними активами Камінська Вікторія Миколаївна 2017 10
13811 Управлінський облік і контроль витрат виробництва продукції (робіт, послуг) Рудий Дмитро Павлович 2017 8
13810 формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Горбатюк Олександр Сергійович 2017 7
13809 Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами Олійник Ганна Сергіївна 2017 7
13808 Організація облікового забезпечення управління загальновиробничими витратами на сільськогосподарських підприємствах Кондратюк К.В. 2017 8
13807 Організація обліку і контролю розрахунків з бюджетом за податками з доходів фізичних осіб Дейниченко Олена Олександрівна 2017 10
13806 Методика складання фінансової звітності підприємства Тодосюк Алла Олександрівна 2017 9
13805 Розробка обладнання для термічної обробки харчової сировини в умовах ВАТ ,,Ямпільський консервний завод’’ Козловський А.Ю. 2017 2
13804 Склад та особливості обліку виробничих витрат сільськогосподарських підприємств Бездушна Людмила Григорівна 2017 12
13803 Обліково-контрольне забезпечення управління виробничими запасами підприємства Городенська Любов Олександрівна 2017 10
13802 Організація обліку та контролю предметів та продуктів праці на підприємствах аграрного сектору економіки Дмитришена Антоніна Олександрівна 2017 4
13801 Стратегічне управління в комерційному банку Домбрівська Л.В. 2017 3
13800 Облік та аналіз кредиторської заборгованості та її відображення в обліку Кукурудза Тетяна Анатоліївна 2017 6
13799 Облік оплати праці та аналіз забезпеченості трудовими ресурсами Шутак Світлана Володимирівна 2017 8
13798 Дослідження екологічного стану грунтів стов «левківське» погребищенського району Семко С.А. 2017 2
13797 Вплив автозаправних станцій міста вінниці на забруднення земель Семенюк Б.А. 2017 2
13796 Дослідження інтенсивності накопичення важких металів у корі дерев ДП «Тиврівський райагроліс» Посвятенко В.С. 2017 3
13795 Правове регулювання карантину рослин в Україні Горобець В.В. 2017 2
13794 Правове регулювання екологічного моніторингу в україні Кичак П.І. 2017 2
13793 Облік та аналіз собівартості продукції підприємства Сагій Юрій Федорович 2017 5
13792 Облік та аудит поточних біологічних активів рослинництва КОРОВАЙ Олександр Анатолійович 2017 13
13791 Облікова політика в системі управління підприємством Галів Мар’яна Іванівна 2017 10
13790 Облік та контроль розрахунків підприємства за виплатами працівникам Стрельніков Віктор Віталійович 2017 10
13789 Модернізація обладнання для транспортування зерна в умовах СФГ ,,Марія-Б’’ с. Смаржинці Погребищенського району Вінницької області Мороз О.О. 2017 2
13788 Державний фінансовий контроль використання бюджетних коштів Бараболя Надія Олександрівна 2017 5
13787 Організація податкового обліку на підприємстві Луцик Олена Василівна 2017 4
13786 Документування операцій за виплатами працівникам: обліково-організаційний аспект Зуграва Марина Олександрівна 2017 7
13785 Облікове забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рослинництві Завадецька Яна Костянтинівна 2017 7
13784 Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспектива Квятковська Інна Володимирівна 2017 6
13783 Облікова політика підприємств: теоретичні та практичні аспекти Довга Ю.С. 2017 15
13782 Склад витрат підприємств і аналіз собівартості продукції за її елементами Коваль Т.В. 2017 7
13781 Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємства Слободян Софія Ігорівна 2017 16
13780 Облік та контроль збутової діяльності підприємства Бурденюк Вікторія Петрівна 2017 9
13779 Позабалансові рахунки: організаційний та обліковий аспект на підприємствах аграрного сектору економіки Дашківська Лідія Іванівна 2017 5
13778 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Савіцька Юлія Миколаївна 2017 9
13777 Облік та аналіз земельних ресурсів підприємства Гриценко Людмила Володимирівна 2017 4
13776 Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства (за матеріалами пп агрофірма "батьківщина") Палазенюк В.А. 2017 2
13775 Управління розвитком аграрних підприємств в умовах земельної реформи (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Лавренюк В.В. 2017 2
13774 Облік та контроль основних засобів підприємства Фірманюк Ірина Сергіївна 2017 6
13773 Організація бухгалтерського контролю: теоретичний та практичний аспект Побережна Оксана Іванівна 2017 5
13772 Облік та аналіз операційних витрат підприємства Будкевич Ганна Миколаївна 2017 7
13771 Облік орендних операцій: теорія, методика, практика Верзун Юлія Петрівна 2017 13
13770 Менеджмент інноваційно-інвестиційної моделі виробництва біопалива Курнос Ю.М. 2017 4
13769 Продуктивність сортів сої в залежності від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Уладово-Люлінецької дослідно-селекційної станції» Бондар О. Ю. 2017 2
13768 «Менеджмент оновлення та відтворення основних фондів підприємства (за матеріалами ПП «Валентина»)» Старжинський М.Ю. 2017 3
13767 Податкова складова облікової політики підприємства аграрного сектору економіки Корпан Юлія Іванівна 2017 4
13766 Документування господарських операцій стану та руху основних засобів аграрних підприємств: обліково-організаційний аспект Плех Євгенія Сергіївна 2017 4
13765 Удосконалення обладнання для подрібнення коренеплодів при приготуванні кормів в умовах навчального господарства ДНЗ «Гущинецьке ВПУ» Паньковецький Ігор Анатолійович 2017 2
13764 «Економічна ефективність виробництва продукції молочного скотарства (за матеріалами АПНВП «Візит») Мартинюк А.С. 2017 4
13763 Управління кадровим потенціалом підприємства (на матеріалах тов «агротехцентр») Куклич О.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Семененко В.В.) 2017 4
13762 Особливості обліку витрат збутової та заготівельної діяльності Майданюк Андрій Васильович 2017 5
13761 Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки можливості його банкрутства КУЦА Анастасія Сергіївна 2017 8
13760 Облік та аналіз виробництва продукції м’ясного скотарства Ошовська Дар’я Сергіївна 2017 3
13759 Організація первинного етапу облікового процесу: стан та шляхи удосконалення на підприємствах аграрного сектору економіки Воробйова Світлана Сергіївна 2017 7
13758 Удосконалення системи охолодження автомобільного двигуна в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції Шмігельський С.І. 2017 4
13757 Розробка конструкції машини для утилізації акумуляторних батарей в умовах СФГ ,,Валентин’’ с. Станіславчик Жмеринського району Вінницької області Гульватюк М.В. 2017 2
13756 Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємства Волковська Оксана Іванівна 2017 9
13755 Організація та методика аналізу фінансового стану підприємства Педоренко Богдан Олександрович 2017 10
13754 Облік та аналіз розрахунків з бюджетом за податками Людва Олена Григорівна 2017 2
13753 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням: теорія та практика Костюк Леся вікторівна 2017 4
13752 Управління прибутком підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Корніюк С.О. (Науковий керівник: к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2017 6
13750 Формуванння організаційної структури маркетингу на підприємствах апк (за матеріалами пат "вінницький олійножировий комбінат") Воробєй Ю.В. 2017 12
13749 Вплив маркетингового середовища на діяльність підприємств апк (за матеріалами