The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Монографії

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
11839 Результативність функціонування складних економічних систем аграрного спрямування. Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. 2016 11
10824 Сучасні методи розрахунків ДВЗ Яцковський В.І., Гунько І.В., Гуцаленко О.В. 2016 3
10570 Моделі і методи автоматизованої системи управління регіонального університетського центру Міхайленко В.М., Січко Т.В. 2014 484
10555 Діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів з домішками барвників та фулеренів Шевчук О.Ф. 2016 2
10455 Інтенсифікування процесів екстрагування в технології виробництва рослинних олій. Монографія Власенко В.В., Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2016 7
9662 Ефективність використання ферментно-пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці Балух Н.М., Чудак Р.А., Огороднічук Г.М. 2015 28
8661 Національне питання в програмах політичних партій Першої Чехословацької республіки 1918-1938 рр. Піковська Т.В. 2015 3
8640 Трудові ресурси: Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством Правдюк Н.Л., Покиньчереда В.В. 2015 15
8581 Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки фахівців аграрного профілю Левчук К.І. , Левчук О.В. 2015 120
8577 Діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів з домішками барвників та фулеренів. Шевчук О.Ф. 2015 1
8422 Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні та світі: колективна монографія Колектив авторів економічного факультету за ред. Л.В. Гуцаленко 2015 8
8309 Редька олійна. Стратегія використання та вирощування: монографія Цицюра Я.Г. 2015 13
8296 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Корнійчук А. М., Даценко Г. В. 2015 5
8162 Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г. 2014 17
8079 Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю Джеджула О.М., Солона О.В., Будяк Р.Л. 2014 4
8078 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств: Монографія. Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. 2014 3
8076 Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців аграрної галузі: теорія та практика Осаульчик О.Б. 2014 0
7909 Експериментальне дослідження в'язкості рубідію і цезію в газовій фазі. Дзісь В.Г. 2014 7
7861 Становлення професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики в Україні Смілянець О.Г. 2014 1
7837 Дослідження діелектричних параметрів вологих капілярно- пористих матеріалів. Частина перша. Куцевол М.О., Куцевол О.М. 2014 1
7801 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств: Монографія Кравцова А. М., Даценко Г. В. 2014 3
7732 Сучасні тенденції, новації та перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика (колективна монографія) Правдюк Н.Л. та авторський колектив кафедри 2014 4
7731 Нова кормова добавка мікробіологічного походження в годівлі відлученого молодняку свиней Кучерявий В.П. 2014 0
7699 Розвиток агропродовольчого ринку України в умовах глобалізації. Ціхановська В.М. 2014 1
7673 Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогосподарських підприємства. Коваль Л.В. 2014 1
7672 Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств. Правдюк Н.Л., Корпанюк Т.М. 2014 10
7618 Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств. Коцупатрий М.М., Марчук У.О. 2014 4
7475 Захист прав споживачів при торгівельному обслуговуванні: Монографія Письменна О.П. 2014 1
7332 Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства. Польова О.Л. 2014 4
7279 Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників Марценюк-Розарьонова О.В. 2013 3
7209 Формування та розвиток соціально орієнтованої економіки України: роль державного регулювання: Головня О.М. 2013 0
7155 Механізми банківського кредитування в аграрній сфері Вдовенко Л.О. 2013 4
7036 Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання. Мазур О.В., Зозуля О.Л., Шерепітко В.В., Мазур В.А., Мазур О.В. 2013 9
6978 Механізм банківського кредитування в аграрній сфері. Вдовенко Л.О. 2013 9
6972 Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань. Любар О.О. 2013 0
6888 Управління якістю продукції птаховиробничих підприємств в умовах глобалізації. Ціхановська В.М., Ставська Ю.В. 2013 2
6887 Стратегічні напрями реструктуризації економіки регіони в умовах регіоналізації та глобалізації . Мазур С.А. 2013 0
6711 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області) Руда О.Л. 2013 3
6110 Право людини на освіту Мельничук О. Ф. 2013 0
6087 Козлятник східний: способи вирощування: монографія. Ткачук О.П. 2013 5
6054 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина І (9 – 17 століття). Бойко Ю.М. 2013 0
6051 Розвиток банківського кредитування фермерських господарств: Фурман І.В. 2013 1
5985 Організація обліку і контролю витрат на виробництво біологічного палива Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. 2013 2
5965 Нові ферментні препарати у годівлі сільськогосподарських тварин. Гуцол А. В., Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Болоховська В. А., Бурлака В. А., Цвігун А. Т., Гуцол Н. В., Болоховський В. В., Благодір А. М., Льотка Г. І., Ремінний О. І., Бідяк І. М., Мисенко О. О., Гончарук В. В., Непорочна О. Т. 2013 8
5964 Забезпечення соціально-економічної стабільності україни в умовах глобалізаційних процесів : Колективна монографія. Ціхановська В.М., Головня О.М., Табенська О.І., Брояка А.А., Прилуцький А.М., Феняк Л.А., Котик Ю.В., Хаєцька О.П. 2013 6
5963 Результативність функціонування педагогічних систем: сутність, оцінювання, аспекти регулювання. Поліщук Н. В., Ярмоленко В. О. 2013 1
5961 Приводні вали транспортних засобів. Дослідження, проектування, експлуатація. Музичук В.І., Анісімов В.Ф., Нахайчук О.В., Козак Ю.М 2013 1
5959 Виробництво гливи звичайної в захищеному ґрунті. Вдовенко С.А. 2013 10
5918 Облікове забезпечення управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств. Коваль Н. І., Радченко О. Д. 2013 2
5827 Інноваційні підходи у формуванні компетентного фахівця Джеджула О.М., Цуркан О.В., 2013 0
5800 Управління ресурсним потенціалом підприємства Мазур А.Г., Шаманська О.І. 2013 3
5610 Система довузівської підготовки в країнах Західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України: Колективна монографія . Калетнік Г.М., Кравець Р.А., Лазоренко Н.Л., Тимкова В.А., Шаповалюк Л.О. 2012 5
5528 Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні. Ковальчук С.Я. Оверковська Т.К. 2012 23
5433 Управління організаційним розвитком сільськогосподарських підприємств. Дюк.А.А. 2012 2
5245 Розвиток соціально-економічного потенціалу: регіональний аспект. Мазур А.Г., Салтан М.П. 2012 4
5082 Інтродукція в Лісостеп України квітниково-декоративних рослин родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) Прокопчук В.М. 2012 2
5080 Високочастотні методи і засоби контролю вологості капілярно-пористих матеріалів. Куцевол О. М. , Куцевол М. О., Лисогор В. М. 2012 1
5072 Теоретико-методичні засади і формування творчого мислення майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. 2012 0
5041 Інноваційні педагогічні технології підготовки викладача вищого аграрного навчального закладу Смілянець О.Г. 2012 0
4494 Аграрні відносини в Україні за умов переходу до ринкової економіки (Історико-політичний аспект) Левчук К.І., Середа Л.М., 2012 0
4468 Монографія. "Актуальні питання фундаментальних наук, теорія та методика викладання" Найко Д.А., Гель П.В., Тадевосян Р.Г., Левчук О.В. 2012 2
4467 Монографія. Сільське господарство в США : висновки для України Прутська О.О. 2012 3
4460 Управління конкурентоспроможністю підприємств олійно-жирової промисловості (проблеми теорії та практики) Монографія Салькова І.Ю. 2012 15
4400 Монографія «Науково практичні аспекти обліку та аналізу в сільськогосподарському виробництві» Мулик Т.О. Томчук О.Ф. Кривоконь О.С. Федоришина Л. Коваль Н.І. Пльонсак О.С. Глазко Н.Д. Голишевська Л. Скакун Л.А. Томчук В.В. Материнська О. 2012 4
4311 Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємством: колективна монографія колектив кафедри під редакцією Правдюк Н.Л. 2012 6
4310 Облік та аудит розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах : теорія, методика та практика. Плахтій Т.Ф. 2012 30
4160 Теоретичні та науково-практичні аспекти економічного контролю: Колективна монографія. Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Бралатан В.П., Шевчук О.Д., Михальчишина Л.Г., Здирко Н.Г., Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Ніщенко Н.Г., Лесько Ю.О., Чудак Л.А. 2012 18
3886 Сільське господарство Вінниччини: тенденції змін ефективності господарської діяльності різних організаційно-правових форм господарювання (за матеріалами вибіркових сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств Вінницької області) Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Кривоконь О.С., Воронецька І.С., Кафлевська С. Г., Красняк О.П., Сегеда С.А., Подолянчук О.А., Шевчук О.А., Потапова Н.А., Коваль Н.І., Пльонсак О.Л., Глазко Н.Д., Скакун Л.А., Томчук В.В., Сеник Г.О., Бернадзіковська Л.О. 2011 1873
2419 Функціонування економічних систем: моделі складових результативності: Монографія Н. В. Поліщук 2010 2
1611 Основи економіки та менеджменту: Навчально-методичний посібник для виконання практичних занять студентами факультету механізації сільського господарства денної форми навчання Пронько Л.М, Воронецька І.С., Березюк С.В., Сегеда С.А., Чорнопищук Т.І., Колесник Т.В.. 2010 2
1591 Інформатика. Алгоритмічний підхід: монографія Тадевосян Р. Г., Яцковська Р. О. 2010 1
1474 Теоретичні та методичні основи інтеграції природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів-аграріїв Левчук О. В. 2009 88
1188 Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика Довгань Л.І., Галузяк В.М. 2009 503
1120 Високочастотні методи і засоби контролю вологості хлібобулочних виробів. Монографія М. О. Куцевол, О. М. Куцевол, О. С. Яремчук 2009 144


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska