The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Сільськогосподарських машин

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
19619 Грунтово-регіональні особливості сівби та розробка стенду сівалки Пришляк В.М. С 2018 421
19615 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. Суз 2018 217
19614 Theory of project preparation of agroengineers on tne basis of scientific work on the development of agricultural machinery Pryshliak V. Суз 2018 232
19613 Protection of soils and water resources as an important factor in forming preparation to the project activity of future agroengineers in institutions of higher education Pryshliak V. Суз 2018 242
19612 Виробничі функції агроінженера та технології проектної підготовки у закладах вищої освіти Пришляк В.М. С 2018 982
19611 Розвиток дидактичного забезпечення підготовки агроінженерів на початковому етапі навчання Пришляк В.М. Тд 2018 278
19422 Вирівнювач поверхні грунту (Пат. на корисну модель № 127353) Бабин І. А. Пнк 2018 416
19419 Тритрубний теплоутилізатор (Пат. № на корисну модель № 126074) Яропуд В. М., Бабин І. А. Пнк 2018 282
19248 Research on sunflower seeds separation by airflow = Дослідження процесу сепарації насіння соняшнику під дією повітряного потоку (Web of Science) Aliev E. B., Yaropud V. M., Dudin V. Yr., Pryshliak V. M., Pryshliak N. V., Ivlev V. V. СSc 2018 251
19225 Фізико-математичний апарат взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Кунда В.Г. Сун 2018 334
19218 The centrifugal type mineral fertilizers spreader Kobets А., Naumenko N., Ponomarenko N., Yaropud V. Сун 2018 368
19217 Результати дослідження зміни вібраційних характеристик вібродвигуна Яропуд В.М. Сун 2018 414
19216 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів пульсатора доїльного апарату Яропуд В.М. Сун 2018 444
19084 Дослідження технологічного процесу внесення рідких добрив у грунт Мазур В. А., Гунько І. В., Бабин І. А. Сун 2018 270
19080 Виробничі випробування механізованої технології компостування безпідстилкового посліду Павленко С. І., Грицун А. В., Бабин І. А., Терещенко Д. В., Грисенко А. І. Сун 2018 504
19079 Обгрунтування раціональної конструкції натискного механізму високошвидкісної стригальної машинки Грицун А. В., Бабин І. А. Сун 2018 216
18363 Підвищення ефективності технологічного процесу зберігання сільськогосподарської техніки на машинно-тракторних станціях Мазур Олександр Сергійович Дрп 2018 2
18360 Обгрунтування конструктивних параметрів робочих органів розкидача органічних добрив Пащук Андрій Анатолійович Дрп 2018 10
18358 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів культиватора для передпосівного обробітку грунту Базулько Владислав Миколайович Дрп 2018 14
18338 Обгрунтування параметрів робочих органів просапного культиватора. Щебетюк Максим Вячеславович Дрп 2018 6
18337 Підвищення експлуатаційної надійності універсальної просапної сівалки. Никитюк Петро Віталійович. Дрп 2018 2
18336 Підвищення ефективності робочих органів плуга загального призначення. Іщук Вадим Олегович Дрп 2018 2074
18237 Дослідження роботи та обґрунтування параметрів малогабаритної дробарки зернових кормів Завірюха Богдан Олександрович Дрп 2018 3
18185 Обґрунтування параметрів водокільцевих вакуумних установок доїльних агрегатів Ливацький Олександр Анатолійович Дрп 2018 2
17527 Обґрунтування конструкції та дослідження показників якості роботи копача коренеплодів Брюховецький Віталій Олексійович Дрп 2018 5
17518 Дослідження та обґрунтування технологічного процесу обробітку ґрунту комбінованим ґрунтообробним агрегатом Мельник Артем Миколайович Дрп 2018 9
17517 Дослідження технологічного процесу поверхневого обробітку грунту ґрунтообробними агрегатами Підгаєць Олександр Анатолійович Дрп 2018 10
17513 Оптимізація виробничих процесів на машинно-технологічній станції Власюк Ярослав Анатолійович Дрп 2018 2
17512 Обґрунтування параметрів технічного стану гідростатичного приводу трансмісій Мунтян Олександр Віталійович Дрп 2018 3
17511 Підвищення ефективності технологічного процесу обробітку ґрунту комбінованим ґрунтообробним агрегатом Поліщук Сергій Володимирович Дрп 2018 8
17447 Дослідження технологічного процесу очищення коренеплодів в процесі збирання Решетник Олександр Васильович Дрп 2018 6
17446 Дослідження та обґрунтування технологічного процесу сепарації картопляного вороху Демчук Богдан Олегович Дрп 2018 8
17445 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів роторного просіювача подрібненої макухи Білявий Віталій Олексійович Дрп 2018 4
17415 Обґрунтування технологічних параметрів вакуумної системи молочно-доїльного обладнання Юзько Олександр Васильович Дрп 2018 5
17414 Дослідження процесу переміщення молокоповітряної суміші в доїльному апараті Квасневський Олег Анатолійович Дрп 2018 5
17413 Дослідження та обґрунтування параметрів технічних засобів для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень Лободюк Віталій Миколайович Дрп 2018 6
17412 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів пелетератора макухи кормового призначення Приступ Юрій Павлович Дрп 2018 3
17395 Дослідження технологічного процесу та робочих органів завантаження силосу в траншейні сховища Сєріков Андрій Вікторович Дрп 2018 8
17394 Дослідження конструктивно – технологічних параметрів пристрою для обрізки копит великої рогатої худоби Панченко Петро Іванович Дрп 2018 2
17280 Машини для обробітку грунту, посіву та догляду за рослинами. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Робочі процеси сільськогосподарських машин» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна Яропуд В.М., Ковальчук О.В., Бабин І.А. Мв 2018 16
17279 Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 Яропуд В.М., Бабин І.А Мв 2018 169
17278 «Проектування технологічних процесів в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженер Грицун А.В., Яропуд В.М. Мв 2018 30
16263 Звіт-щоденник проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів третього курсу факультету механізації сільського підприємства галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» за спеціальністю 6.100102 «Проц Пришляк В.М., Яропуд В.М., Журенко Ю.І., О.В. Холодюк, І.А. Бабин, М.В. Зінєв, В.М. Григоришен, П.Г. Завальнюк Мв 2018 19
16249 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми комбінованого сошника зернової сівалки Цвик Олександр Сергійович Дрп 2018 13
16248 Дослідження технологічного процесу висіву насіння пневматичним висівним апаратом просапної сівалки Гарматюк Михайло Валерійович Дрп 2018 16
16226 Дослідження роботи доїльного апарату з пневматичним розподільником потоків Заблоцький Віталій Вікторович Дрп 2018 8
16152 Програма виробничої практики з сільськогосподарських машин для студентів 3-го курсу факультету механізації сільського господарства галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва»» за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладна В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, О.В. Ковальчук Нп 2018 6
16151 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк Нп 2018 11
16150 Програма навчальної практики з механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва для студентів 2-го курсу агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» денної форм Пришляк В.М., Яропуд В.М,, Бабин І.А. Нп 2018 4
15884 Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів комбінованого ґрунтообробного агрегату Савчук Василь Анатолійович Дрп 2018 9
15883 Дослідження процесу та обґрунтування параметрів висівного апарата зернової сівалки. Шейнін Василь Євгенійович. Дрп 2018 6
15869 Дослідження конструктивно-технологічної схеми мобільного роздавача кормів Чулий Віктор Євгенійович Дрп 2018 4
15856 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора Капустюк Олександр Васильович Дрп 2018 6
15855 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора Капустюк Олександр Васильович Дрп 2018 2
15853 Дослідження енергозберігаючих технічних засобів для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату в тваринницьких приміщеннях Овчарчук Дмитро Петрович Дрп 2018 4
15662 Сільськогосподарські машини. Машини для внесення добрив, захисту рослин та заготівлі кормів: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт В.М. Пришляк, О.В. Ковальчук, В.М. Яропуд Мв 2018 27
15661 Сільськогосподарські машини. Машини для обробітку ґрунту і сівби сільськогосподарських культур: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт В.М. Пришляк, О.В. Ковальчук, В.М. Яропуд Мв 2018 31
15052 Проектування технологічних процесів в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету механізації сільського господарства освітньої кваліфікації «Магістр» із спеціальності 208 Агроінженерія. Грицун А.В, Бабин І.А. Мв 2018 27
15050 Збірник задач до виконання самостійних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами факультету механізації сільського господарства галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 “Агроінженерія”, освітній ступінь Грицун А.В, Журенко Ю.І. Мв 2018 16
15012 Обґрунтування параметрів мобільного подрібнювача-роздавача кормів Луцько Владислав Юрійович Дрп 2018 9
15007 Дослідження процесу та обґрунтування параметрів подрібнювача-роздавача стеблових кормів Тітаренко Євгеній Анатолійович Дрп 2018 8
15006 Дослідження роботи доїльного апарату попарної дії Галузінський Євгеній Вікторович Дрп 2018 7
15005 Обґрунтування параметрів конструкції малогабаритного змішувача кормів Оленчук Олександр Петрович Дрп 2018 7
14970 Дослідження технологічного процесу доїння корів мобільною доїльною установкою Ладанюк Володимир Ігорович Дрп 2018 7
14968 Дослідження конструктивно- технологічних параметрів плуга загального призначення Поборознюк Олександр Анатолійович. Дрп 2018 16
14967 Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів апарату висівного зернової сівалки. Радомський Іван Олександрович. Дрп 2018 13
14966 Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів пневматичної сівалки Шальнєв Олександр Ігорович. Дрп 2018 21
14965 Дослідження системи та технічних засобів кондиціювання повітря в тваринницьких приміщеннях Тихоненко Дмитро Ігорович Дрп 2018 12
14338 Програма навчальної практики для студентів 1-го курсу факультету механізації сільського господарства спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання Пришляк В.М., Яропуд В.М., Ковальчук О.В. Нп 2017 11
14308 Модернізація обладнання для просіювання в лінії виробництва комбікормів на Гніванському ХПП Вуйц Антон Романович Дрп 2017 7
14205 Механізація вирощування сої з розробкою комбінованого ґрунтообробного агрегату Антонов Костянтин Олександрович Дрп 2017 5
14193 Удосконалення технологічної лінії приготування і роздавання кормів на фермі ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Баланівка Бершадського району з модернізацією кормороздавача КТУ-10А Росляк Сергій Дмитрович Дрп 2017 5
14175 Удосконалення технологічного процесу вирощування гороху в умовах дослідного господарства Ладижинського коледжу ВНАУ з модернізацією оприскувача ОПВ-2000 Довбуш Євгеній Олександрович Дрп 2017 7
14162 Механізація виробничих процесів свиноферми на 1000 голів з розробкою роздавача рідких кормів Нагорняк Валентин Вікторович Дрп 2017 3
14116 Дослідження процесу внесення сухих консервантів під час пресування кормів підвищеної вологості Цьоменко Олександр Вікторович Дрп 2017 3
14081 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів плуга загального призначення Перепелиця Олександр Володимирович Дрп 2017 9
14074 Механізація виробничих процесів на молочно-товарній фермі в умовах ДП ДГ «Бохоницьке» з удосконаленням конструкції кормороздавача Плохий Андрій Петрович Дрп 2017 3
14073 Механізація виробничих процесів на молочно-товарній фермі в умовах ДП ДГ «Бохоницьке» з удосконаленням подрібнювача грубих кормів Стецюк Микола Миколайович Дрп 2017 3
14034 Удосконалення конструкції комбінованого ґрунтообробного агрегату під сівбу цукрових буряків в умовах ДП ДГ «Бохоницьке», с. Бохоники Вінницького району Фурса Євгеній Віталійович Дрп 2017 7
14010 Механізація виробничих процесів молочно-товарної ферми ТОВ «Азодім Нива» Козятинського району Вінницької області з удосконаленням мобільного роздавача кормів Нітчук Юрій Олександрович Дрп 2017 3
14009 Механізація виробничих процесів молочно-товарної ферми з удосконаленням подрібнювача грубих кормів Зелениця Ярослав Олександрович Дрп 2017 3
13985 Розробка та обґрунтування параметрів завантажувача спресованих рулонів соломистих матеріалів в умовах ПрАТ ПК «Поділля», с. Вербка Крижопільського району Вінницької області Городенський Василь Михайлович Дрп 2017 8
13984 Механізація вирощування картоплі в умовах ДП ДГ «Бохоницьке» з удосконаленням конструкції картоплесадильної машини Карнаущук Олег Анатолійович Дрп 2017 6
13451 Удосконалення технології вирощування картоплі з модернізацією культиватора для підготовки ґрунту до садіння в умовах ФГ «Крокус» с. Марківка, Теплицького району Рибка Ярослав Володимирович Дрп 2017 9
13138 Робочі процеси сільськогосподарських машин. Машини для обробітку ґрунту, посіву, догляду за рослинами. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Машини та обладнання сільсь Пришляк В.М., Ковальчук О.В., Яропуд В.М. Мв 2017 15482
12942 Програма навчальної практики з дисципліни «Сільськогосподарські машини» для студентів 2-го курсу факультету механізації сільського господарства спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. Пришляк В.М., Яропуд В.М., Ковальчук О.В., Бабин І.А. Мв 2017 27
12941 «Проектування технологічних процесів в тваринництві». Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни для студентів заочної форми навчання факультету механізації сільсько-го господарства спеціальності 7.100102 “Агроінженерія” Грицун А.В, Бабин І.А. Мв 2017 12
12533 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ротаційної борони Демченко Р. В. Дрп 2017 9
12503 Дослідження роботи доїльного апарата з керованим режимом доїння Балака В´ячеслав Іванович Дрп 2017 6
12502 Дослідження технологічного процесу вивантаження силосу з траншейних сховищ навантажувачем безперервної дії Татарчук Сергій Олександрович Дрп 2017 15
12331 Обґрунтування параметрів системи розподілу повітря універсальної просапної сівалки Король Євгеній Володимирович Дрп 2017 6
12249 Обґрунтування конструктивних параметрів розподільного пристрою мобільного кормороздавача Марчук Олексій Олександрович Дрп 2017 4
11819 Звіт-щоденник проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів першого курсу факультету механізації сільського господарства з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» освітньо Пришляк В.М., Яропуд В.М. Мв 2016 24
11818 Звіт-щоденник проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів третього курсу факультету механізації сільського господарства з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» освітнь Пришляк В.М., Яропуд В.М. Мв 2016 28
11811 Обладнання для доїння корів та первинної обробки молока. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.050503 “Машиноб Грицун А.В., Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв 2016 24
11810 Обладнання для приготування та роздавання кормів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.050503 “Машинобудуванн Грицун А.В., Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв 2016 32
11809 Обладнання для утримання та обслуговування тварин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.050503 “Машинобудуван Грицун А.В., Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв 2016 33
11749 Модернізація молотильно – сепаруючого пристрою зернозбирального комбайна РСМ – 141 “АCROS-530”, на базі ВНАУ МТС “Модуль” Нагорний Андрій Юрійович Дрп 2016 7
11748 Удосконалення технологічного процесу вирощування цукрових буряків з модернізацією конструкції очисника головок коренеплодів, Чернятинський коледж ВНАУ, с. Чернятин Жмеринського району Вінницької області Єфремов Вадим Вікторович Дрп 2016 11
11738 Удосконалення технології вирощування ріпаку в ФГ “Фавор” с. Радянське Літинського району Вінницької обл. з модернізацією жатки зернозбирального комбайна РСМ-142 “Асros” Іванець Віктор Іванович Дрп 2016 6
11729 Механізація виробничих процесів свиноферми ФГ «Ядвіга» Монастирищенського району Черкаської області з розробкою лінії утилізації гною Кибалюк Максим Дмитрович Дрп 2016 5
11722 Удосконалення системи регулювання мікроклімату на фермі ВРХ ТОВ «Інком Агро» Монастирищенського району Черкаської області Кибенко Володимир Дмитрович Дрп 2016 6
11707 Обґрунтування технічних засобів та ефективності використання геліоенергетики в агропромисловому комплексі україни Баюра дмитро вікторович Дрп 2016 4
11700 Модернізація сівалки СЗУ – 3,6 для технологічного процесу посіву озимої пшениці в умовах ФГ “Салій”, с. Сологубівка Оратівського району Вінницької області Єгоров Михайло Сергійович Дрп 2016 8
11685 Розробка кормороздавача-завантажувача для малої молочно-товарної ферми» ТОВ «Селищанське» Тиврівського району Вінницької області Коптюх Олександр Володимирович Дрп 2016 6
11684 Модернізація кормороздавача КТУ-10А для тваринницької ферми ТОВ «Сімекс-Агро» Погребищенського району Вінницької області Кучер Володимир Васильович Дрп 2016 6
11657 Механізація вирощування цукрових буряків з модернізацією конструкції коренезбиральної машини в умовах ПрАТ ПК «Поділля» Крижопільського району Вінницької області Мурзак Юрій Юрійович Дрп 2016 7
11654 Дослідження процесу вивантаження силосу модернізованим фрезерним навантажувачем ПСС - 5,5» на базі ПРАТ «Райз-Максимко» Калинівська філія у Вінницькій області Матящук Максим Олегович Дрп 2016 12
11487 Удосконалення технологічного процесу вирощування озимої пшениці з модернізацією зернової сівалки в умовах ТОВ «УкрзерноПромтовари», с. Добра Уманського району Черкаської області Кривий Максим Олександрович Дрп 2016 7
11486 Механізація вирощування озимого ячменю в умовах СФГ «Перспектива», с. Княжа Криниця Монастирищенського району Черкаської області з розробкою комбінованого ґрунтообробного агрегату Карімов Артур Рамілевич Дрп 2016 7
11485 Механізація вирощування цукрових буряків в умовах ТОВ «Альянс ФДМ», с. Ільківка Вінницького району з удосконаленням приводу викопувальних робочих органів коренезбиральної машини Швейко Петро Антонович Дрп 2016 6
11481 Розробка та обґрунтування параметрів подрібнювача-навантажувача грубих кормів в умовах ПП «Мукоїд» с. Оксанино Уманського району Черкаської області Гондюк Вадим Андрійович Дрп 2016 7
11479 Механізація виробничих процесів на молочнотоварній фермі з удосконаленням лінії годівлі тварин Голощук Володимир Анатолійович Дрп 2016 4
11157 Програма навчальної дисципліни Технічне обслуговування фермської техніки для підготовки фахівців ОКР “спеціаліст” галузі знань 1001 – “Техніка та енергетика аграрного виробництва” спеціальність – 7.091902 “Механізація сільсько Журенко Ю.І. Нп 2016 0
11156 Програма навчальної дисципліни Сільськогосподарські машини для буряківництва для підготовки фахівців ОКР «спеціаліст» напрямів 7.09010101 Журенко Ю.І. Нп 2016 2
11155 Програма навчальної дисципліни «Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві» для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" напряму підготовки 6.090102 “Технологія вироб Журенко Ю.І. Нп 2016 10
11154 Програма навчальної дисципліни Машиновикористання у тваринництві для підготовки фахівців ОКР “спеціаліст” галузі знань 1001 – “Техніка та енергетика аграрного виробництва” спеціальність – 7.091902 “Механізація сільського госпо Журенко Ю.І. Нп 2016 0
11153 Програма навчальної дисципліни Сільськогосподарські машини для кормовиробництва складена на основі ОКХ та ОПП для підготовки фахівців ОКР “спеціаліст” галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" напряму підготовки 0901 «Агрономія» Журенко Ю.І. Нп 2016 0
11152 Програма з навчальної дисципліни Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва (Сільськогосподарські машини) складена на основі ОКХ та ОПП для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” галузі знань 0901 "Сільське господарство і Журенко Ю.І. Нп 2016 3
11092 Механізація свиноферми ФОП «Шарко В.Ф.» Ямпільського району Вінницької області з модернізацією системи видалення гною Мойсієнко Аліна Миколаївна. Дрп 2016 5
11083 Механізація молочно-товарної ферми СФГ "Обрій" Монастерищенського району Черкаської області з удосконаленням лінії доїння корів Білоцерківець Сергій Юрійович Дрп 2016 5
11031 Механізація вирощування озимої пшениці з удосконаленням конструкції посівного комплексу в умовах ТОВ «Жмеринський Агромаш» Криворучко Олександр Валерійович Дрп 2016 6
11030 Удосконалення конструкції машини для внесення органічних добрив в умовах ТОВ «Наталка», с. Цекинівка Ямпільського району Слободянюк Володимир Анатолійович Дрп 2016 11
11029 Механізація вирощування гороху з удосконаленням конструкції зернової сівалки в умовах господарства «Промінь», с. Біла Липовецького району Міщенко Роман Олександрович Дрп 2016 5
10856 Механізація виробничих процесів на свинофермі в умовах ПрАТ ПК «Поділля», с. Вербка Крижопільського району з удосконаленням конструкції кормодробарки Ткач Ярослав Анатолійович Дрп 2016 4
10855 Механізація виробничих процесів на свинофермі СТОВ Агрофірма «Кудинка», с. Кудинка Летичівського району Хмельницької області з удосконаленням конструкції універсального подрібнювача кормів Остаховський Олександр Миколайович Дрп 2016 4
10670 Навчальна програма дисципліни "Проектування техннологічних процесів у тваринництві" для спеціальності 7.10010203 Грицун А.В., Журенко Ю.І., Бабин І.А. Нп 2016 4
10581 Тести з навчальної дисципліни сільськогосподарські машини для здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” напряму підготовки 6.100102 “процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” в аграрних вищих навчальних закладах Войтюк Д.Г., Мартишко В.М, Волянський М.С., Пастухов В.І., .. Середа Л.П., .. Пришляк В.М., .. Шевченко В.І., Борхаленко Ю.О. К 2016 3
10577 Сільськогосподарські машини програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” напряму 6.100102 “процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” в аграрних вищих навчальних закладах Д. Г. Войтюк, Л. В. Аніскевич, В. М. Мартишко, М. С. Волянський В. І. Пастухов, Л. П. Середа, В. М. Пришляк А. І. Панченко Нп 2016 3
10576 Навчальна програма з дисципліни «Робочі процеси сільськогосподарських машин» для вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Галузеве машинобудування» Пришляка В.М., Бабин І.А. Нп 2016 21
10575 Навчальна програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.100.102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації Пришляк В.М. Нп 2016 0
10574 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» для студентів галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 ”Харчові технології” Пришляк В.М., Ковальчук О.В., Яропуд В.М. Мв 2016 114
10573 Навчальна програма дисципліни «Сільськогосподарські машини» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» у ВНЗ освіти III-IV рівнів акредитації галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології» Пришляк В.М., Грицун А.В., Ковальчук О.В. Нп 2016 8
10572 Сільськогосподарські машини для буряківництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету напряму підготовки 7.090101 “Агрономія” денної форми навчання Журенко Ю.І., Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв 2016 7
10246 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів машини для внесення мінеральних добрив Самойленко Єгор Русланович Дрп 2016 8
10245 Дослідження технологічного процесу отримання біогазу на птахофермі Перегняк Ігор Ігорович Дрп 2016 11
10244 Обґрунтування параметрів завантажувача сінажних башт для механізованих кормосховищ Вербовський Сергій Вікторович Дрп 2016 4
10242 Дослідження процесу роботи доїльного апарату з керованим режимом вакууму Бабій Сергій Вікторович Дрп 2016 6
10238 Обґрунтування конструктивно- технологічних параметрів дозатора кормоприготувального агрегату Христиченко Роман Леонідович Дрп 2016 6
10126 Сільськогосподарські машини: розрахунок, проектування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи В.М. Пришляк, О.М. Погорілець. Мв 2016 32


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska