The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
20112 Технічне обслуговування машин в рослинництві. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів ОС Магістр спеціальності 208 – Агроінженерія Швець Л.В., Паладійчук Ю.Б., Труханська О.О. Мв 2019 13
20111 Механізація лісогосподарськихих робіт. Методичні вказівки по оформленню звіту з навчальної практики студентами 2-го курсу агрономічного факультету за спеціальністю 205 – Лісове господарство. Швець Л.В. Мв 2019 6
20110 Механізація садово-паркових робіт. Методичні вказівки по оформленню звіту з навчальної практики студентами 2-го курсу агрономічного факультету за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство. Швець Л.В. Мв 2019 3
20109 Механізація лісогосподарських робіт. Програма навчальної практики для студентів другого курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 205 - Лісовеове господарство. Швець Л.В. Рп 2019 6
20107 Механізація садово-паркових робіт. Програма навчальної практики для студентів другого курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 206 -Садово-паркове господарство Швець Л.В. Нп 2019 6
20061 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки по оформленню звіту з експлуатаційно-виробничої практики з дисципліни студентами третього курсу за спеціальністю 208 - "Агроінженерія". Д.Г. Кондратюк, О.В. Холодюк, В.М. Григоришен Мв 2019 43
19875 Диференційне внесення добрив – запорука успіху Холодюк О. В. Тд 2018 256
19874 Зменшення корисного об’єму рулона при формуванні в ньому отворів Кузьменко В. Ф., Ямпольський С. М., Максіменко В. В., Холодюк О. В. Тд 2018 331
19869 Вплив зазору у вальцьовому доподрібнювачі силосної маси на вміст цілого зерна кукурудзи Кузьменко В. Ф., Ямпольський С. М., Максіменко В. В., Холодюк О. В. Тд 2018 374
19575 Обгрунтування конструктивних особливостей робочих органів відцентрових граблів-сіноворушилок Кондратюк Д. Г., Паладійчук Ю. Б., Григоришен В. М. Суз 2018 545
19573 Технологія отримання біопалива з курячого посліду Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. С 2018 662
19572 Система приводу активної фрези для обробітку грунту по технології Strip-Till Середа Л. П., Паладійчук Ю. Б. Тд 2018 285
19570 Influence of a material and the technological factors on improvement of operating properties of machine parts by reliefs and film coatings Posviatenko E., Posviatenko N., Budyak R., Shvets L., Paladiichuk Y., Aksom P., Rybak I., Sabadash B., Hryhoryshen V. СSc 2018 531
19509 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. С 2018 476
19502 Проектування технологічних процесів у рослинництві. Методичні рекомендації з курсу ля студентів спеціальності 8.10010203 Агроінженерія Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В, Мв 2019 28
19488 Змішувач-кормороздавач для свиноферм (Пат. на корисну модель № 106526) Швець Л. В., Яропуд В. М. Пнк 2016 271
19487 Мобільний змішувач-кормороздавач для свиноферм (Пат. на корисну модель № 107447) Швець Л. В., Яропуд В. М. Пнк 2016 303
19486 Мобільний змішувач-кормороздавач для свиноферм (Пат. на корисну модель № 115391) Швець Л. В. Пнк 2017 284
19485 Універсальна машина для обрізки дерев (Пат. на корисну модель № 121770) Швець Л. В., Труханська О. О. Пнк 2017 361
19484 Планувальник поверхні ґрунту (Пат. на корисну модель № 124010) Яропуд В. М., Швець Л. В. Пнк 2018 322
19483 Планувальник поверхні ґрунту (Пат. на корисну модель № 127386) Швець Л. В., Труханська О. О. Пнк 2018 410
19412 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" Холодюк О.В., Труханська О.О. Нп 2019 14
19411 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О.В., Труханська О.О. Нп 2019 12
19408 Ремонт машин та обладнання. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (механізація сільського господарства) в аграрних вищих навчальних закладах Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. Нп 2019 42
19407 Система точного землеробства. Термінологічний словник з точного землеробства для студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни "Система точного землеробства" Холодюк О.В. С 2019 15
18902 Обгрунтування параметрів робочих органів комбінованого культиватора Кухарчук Олександр Олексійович Дрп 2018 20
18803 Обґрунтування параметрів і режимів роботи просапної сівалки Шкурак Ярослав Анатолійович Дрп 2018 6
18802 Обґрунтування параметрів роторної дробарки зерна кукурудзи Гуневич Артем Олегович Дрп 2018 4
18737 Обґрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи барабанного пневмо-сепаруючого пристрою» Кулик Владислав Михайлович Дрп 2018 8
18726 Обгрунтування параметрів дводискового сошника зернової сівалки з прижимною пластиною Моргун Сергій Федорович Дрп 2018 7
18583 Обгрунтування параметрів і режимів роботи розподільника мінеральних добрив Юрчук Олександр Валерійович Дрп 2018 7
18240 Розробка іобгрунтування параметрів робочого органу розпушувача грунту ротаційно-коливальної дії» Слонівський Ігор Анатолійович Дрп 2018 8
18040 Обгрунтування конструкційних і технологічних параметрів подрібнювача стеблових кормів Зборовський Олександр Анатолійович Дрп 2018 9
18027 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи пневмосепаруючого пристрою для очищення насіння зернових культур» Власюк Сергій Миколайович Дрп 2018 8
17944 Обґрунтування параметрів комбінованих сошників сівалки Нігрей Вадим Олександрович Дрп 2018 11
17943 Обґрунтування параметрів комбінованої борони для передпосівного обробітку грунту Таурський Ігор Юрійович Дрп 2018 5
17917 Обґрунтування параметрів змінних робочих органів льонозбирального комбайна Січкоріз Андрій Олегович Дрп 2018 7
17916 Обґрунтування параметрів ґрунтообробного агрегату для основного обробітку грунту Михальнюк Сергій Іванович Дрп 2018 6
17915 Обґрунтування параметрів завантажувача кормів Горецький Вадим Сергійович Дрп 2018 4
17787 Обгрунтування параметрів комбінованої ґрунтообробної машини Трофімов Костянтин Володимирович Дрп 2018 9
17690 Обґрунтування раціональних машинно-тракторних агрегатів в системі технологій clearfield з використанням рідких мінеральних добрив Кравченко Євгеній Сергійович Дрп 2018 4
17677 Обгрунтування техніко-експлуатаційних показників газодизельного трактора юмз-6акл на оранці Білик Назар Юрійович Дрп 2018 5
17489 Обгрунтування параметрів картоплекопача до самохідного шасі Т-16М Кісіль Олексій Віталійович Дрп 2018 4
17488 Дослідження фізико-механічних властивостей плодів яблунь Рябокінь Ярослав Миколайович Дрп 2018 5
17463 Обгрунтування параметрів сепаруючого пристрою вороху цибулі-сіянки при машинному збиранні Афанащенко Олександр Олександрович Дрп 2018 5
17397 «оптимізація технологічного процесу сепарації насіннєвих сумішей двомодульним робочим органом віброфрикційного сепаратора» Олійник Руслан Володимирович Дрп 2018 4
17343 Підвищення надійності гідроциліндрів зміцнених композитними матеріалами Підлубний Владислав Миколайович Дрп 2018 4
17342 Підвищення експлуатаційної надійності промислового компресорного обладнання Вусик Андрій Володимирович Дрп 2018 10
17341 Оптимізація процесів розбирання та складання вузлів машин Рибачок Володимир Вадимович Дрп 2018 2
17297 Перспективи і напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 208 «Агроінженерія», 133 Галузеве машинобудування, 2 Середа Л. П., Зінєв М. В. Нп 2018 12
17291 Вплив технічного стану обладнання на точність обробки деталей» Романюк Олексій Валерійович Дрп 2018 4
17268 Обгрунтування параметрів знаряддя для видалення бур'янів на плантаціях цукрових буряків Головань Олександр Васильович Дрп 2018 6
17116 Вибір ширини загінки орного агрегата Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. С 2017 492
17110 Картоплесаджалка для пророслих бульб Томчук В. В. С 2017 332
17039 Методика визначення місця встановлення акселерометрів при віброакустичному діагностуванні керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів Борисюк Д.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Томчук В.В., С 2017 524
16995 Гвинтовий ямокопач (Пат. на корисну модель № 119014) Середа Л. П., Штуць А. А., Руткевич В. С., Зінєв М. В. Пнк 2017 573
16994 Гідравлічний ямокопач (Пат. на корисну модель № 119012) Руткевич В. С., Зінєв М. В. Пнк 2017 369
16993 Подрібнювач гілок та інших рослинних решток (Пат. на корисну модель № 107580) Руткевич В. С., Зінєв М. В., Вишневський В. М., Бондар В. В. Пнк 2016 450
16277 Обґрунтування параметрів дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь Кецкало Володимир Анатолійович Дрп 2018 35
16259 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів коренезбиральної машини Мітрофанов Олег Вілевич Дрп 2018 6
16238 Технічне обслуговування машин та обладнання. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 208 «агроінженерія» (механізація сільського господарства) в аграрних вищих навчальних закладах Паладійчук Ю.Б., Зінєв М. В. Нп 2018 18
16237 Обгрунтування параметрів пристрою для розрізання рулонів сінажу Байдюк Віктор Володимирович Дрп 2018 6
16227 Обґрунтування параметрів і режимів роботи культиватора при збиранні картоплі Богуш Микола Анатолійович Дрп 2018 6
16057 Дослідження параметрів надійності деталей системи мащення двигуна д-240 та розробка методів їх підвищення» Каліновський Ростислав Ігорович Дрп 2018 5
16051 Технічний сервіс в АПК. Методичні вказівки по самостійн ій робот і з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня Б акалавр за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Ю. Б. Паладійчук, Л. В. Швець, П.Г.Завальнюк, С.П. Слюсаренко, А.М. Сандуляк, В.А. Кордонський, А.В. Стрілець Мв 2018 12
16050 Технічний сервіс в АПК. Частина І. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно - практичних занять для студентів зі спеціальності 6.100102 - механ ізації сільс ь кого господарства осв. - кваліф. рівні “Бакалавр Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2018 12
16049 Система точного землеробства" частина 1. Методичні вказівки для виконання лабораторно робіт з дисципліни для студентів 3-го курсу факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання, за спеціальністю 208 – Агроінженерія Холодюк О.В., Григоришен В.М., Завальнюк П.Г. Мв 2018 15
16047 Використання техніки в агропромисловому комплексі” частина 2. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни для магістрантів галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності – 208 «Агроінженерія» денної форми навчання Кондратюк Д.Г., Григоришен В.М. Мв 2018 13
16045 Експлуатація сільськогосподарських машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 133 –Галузеве машинобудування, галузі знань 13 – Механічна інженерія. Д.Г. Кондратюк, О.В. Холодюк Нп 2018 12
16044 Технічне обслуговування машин та обладнання. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з дисципліни » для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеня магістр першого року навчання , факультету «Механізації сільського госпо Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В Мв 2018 20
16043 Технічне обслуговування машин та обладнання. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 208 «агроінженерія» (механізація сільського господарства) Паладійчук Ю. Б., Зінєв М. В. Нп 2018 4
16007 Експлуатація машин і обладнання. Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики з дисципліни студентами 3-го курсу за спеціальністю 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Д.Г. Кондратюк, О.В. Холодюк, В.М. Григоришен Нп 2018 19
15904 «підвищення зносостійкості і надійності деталей вузлів тертя ланцюгових передач шляхом вдосконалення технології їх виготовлення» Сварник Олег Анатолійович Дрп 2018 2
15854 Удосконалення технології ремонту гільз циліндрів автомобільних двигунів високотемпературним зміцненням Мордванюк Сергій Анатолійович Дрп 2018 4
15619 Механізація садово-паркових робіт. Частина 2. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно - практичних занять для студентів галузі знань 20–Аграрні науки і продовольство зі спеціальності 206- Садово-паркове господарство, ос Будяк Р.В., Швець Л.В., Томчук В.В. Мв 2018 102
15563 Механізація лісогосподарських робіт . Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно - практичних занять для студентів зі спеціальності 205 «лісове господарство» освітньо го ступіня «Бакалавр. Частина 2 Будяк Р.В., Швець Л.В., Труханська О.О Мв 2018 116
15243 Обґрунтування параметрів сепаруючого пристрою для очистки грубих стеблових кормів Третяк Іван Петрович Дрп 2018 5
15205 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого висівного апарату Ступко Сергій Васильович Дрп 2018 6
15204 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого висівного апарату Ступко Сергій Васильович Дрп 2018 8
15133 Обґрунтування параметрів робочих органів коренезбиральної машини Черкевич Олександр Васильович Дрп 2018 10
15132 Обгрунтування параметрів і режимів роботи устаткування для сортування картоплі Кириляк Юрій Олександрович Дрп 2018 7
15079 Обгрунтування параметрів і режимів роботи голчатої борони Дончевський Вадим Володимирович Дрп 2018 11
15020 Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання освітній ступінь «магістр» спеціальність 208 «агроінженерія» Середа, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, Л.В. Швець, О.О. Труханська, О.В. Холодюк, М.В. Зінєв, П.Г. Завальнюк Нп 2018 25
15019 Механізація лісогосподарських робіт . Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно - практичних занять для студентів зі спеціальності 205 «лісове господарство» освітньо го ступіня «Бакалавр». Частина 1 Будяк Р.В., Швець Л.В., Труханська О.О. Мв 2018 166
15018 Механізація садово-паркових робіт . Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів гал у зі знань 20 –Аграрні науки і продовольство зі спеціальності 206 -Садово - паркове господарство Частина 1 Будяк Р.В., Швець Л.В., Томчук В.В. Мв 2018 128
15003 Система точного землеробства. Програма з навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” Холодюк О.В. Нп 2017 14
14973 Обґрунтування параметрів приводу сегментно-пальцевої косарки Олійник Валентин Віталійович Дрп 2018 11
14972 Обґрунтування параметрів двоступеневого подрібнювача зелених кормів Кіріченко Владислав Сергійович Дрп 2018 12
14957 Підвищення зносостійкості культиваторних лап Олексюк Максим Володимирович Дрп 2018 8
14856 Обґрунтування параметрів чизельного знаряддя для основного обробітку ґрунту Сидоренко Олег Петрович Дрп 2018 13
14855 Підвищення ефективності робочих органів культиватора для основного обробітку ґрунту Літинський Іван Олександрович Дрп 2018 16
14854 Обґрунтування параметрів машини для суцільного обробітку ґрунту Громовий Ярослав Віталійович Дрп 2018 9
14853 Обґрунтування параметрів робочих органів знаряддя для обробітку захисних зон цукрових буряків Голованюк Юрій Олександрович Дрп 2018 12
14297 Використання машин при вирощуванні озимої пшениці в ПСП «Колос» Гайсинського району Вінницької області Шеремета Ігор Григорович Дрп 2017 6
14286 Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні кукурудзи в СТОВ «Теплик – Агро» Теплицького району Вінницької області Анченко Роман Миколайович Дрп 2017 8
14285 Використання машин в технологічних процесах вирощування багаторічних трав в ФГ «Вікторія» Ямпільського району Вінницької області Заноза Віталій Анатолійович Дрп 2017 6
14230 Механізація вирощування фасолі в ДП ДГ «Бохоницьке» НВЦ «Соя» НААН з удосконаленням процесу збирання Коцур Ігор Володимирович Дрп 2017 6
14204 Розробка технологічного процесу відновлення та зміцнення шатунних шийок колінчастих валів багатодуговим наплавленням в умовах РДО «Україна» Костик Олександр Юрійович Дрп 2017 10
14203 Підвищення ефективності використання машин при вирощуванні цукрових буряків в ФГ «Людмила-Вінко» Гайсинського району Вінницької області Куліковський Денис Павлович Дрп 2017 3
14191 Механізація вирощування люцерни на сіно з розробкою операційної технології ворушіння для умов ПрАТ "Зернопродукт МХП" Тростянецького району Вінницької області Бобрик Олександр Миколайович Дрп 2017 5
14190 Механізація вирощування люцерни на сіно з розробкою операційної технології ворушіння для умов ПрАТ "Зернопродукт МХП" Тростянецького району Вінницької області Бобрик Олександр Миколайович Дрп 2017 4
14179 «Реконструкція дільниці з ремонту електрообладнання СТО «ТД Автоцентр Поділля», м. Вінниця» Дмитришен Б.В, Паладійук Ю.Б Дрп 2017 3
14165 Використання машин при вирощуванні однорічних кормових культур в ТОВ ПК «Зоря Поділля», м. Гайсин Нагонюк Віталій Іванович Дрп 2017 3
14134 Використання машин при вирощуванні конюшини з розробкою операційної технології скошування для умов ФГ "Маяк" Піщанського району Вінницької області Любінчук Максим Геннадійович Дрп 2017 4
14044 «Реорганізація структури інженерно – технічної служби в умовах ПрАТ «ПК Поділля» Крижопільського району Вінницької області з розробкою технології для зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин» Козак С.В. Дрп 2017 4
13911 Дослідження експлуатаційних показників роботи автомобільних двигунів на різних видах палива Шаповалюк Сергій Олександрович Дрп 2017 6
13677 «Покращення ремонтної бази у ДП ДГ «Корделівське» ІК НААНУ Калинівського району Вінницької області з розробкою технології та оснащення для відновлення роботоздатності посівних машин» Парійчук В.М, Паладійчук Юрій Богданович Дрп 2017 5
13568 Ремонт машин та обладнання. Методичні вказівки до виконання лабораторн о - практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Паладійчук Ю.Б., Труханська О.О. Мв 2017 125
13567 Ремонт сільськогосподарських машин. Методичні вказівки до виконання лабораторно - практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» Швець Л. В., Труханська О.О., Завальнюк П.Г. Мв 2017 24
13566 «Ремонт машин» Методичні вказівки по виконанню курсового проекту для студентів денної та заочної форми навчання Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальності 208 “Агроінженерія” Освітнього ступеня «магістр» та освітньо-ква Паладійчук Ю.Б., Труханська О.О., Зінєв М.В. Мв 2017 218
13538 “Експлуатація машин та обладнання” Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» факультету механізації сільського господарства за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Нп 2017 21
13517 Використання машин в механізованих технологічних процесах вирощування кукурудзи Коляденко Богдан Анатолійович Дрп 2017 7
13516 Використання техніки в механізованих технологічних процесах вирощування цукрових буряків Сковородецький Дмитро Романович Дрп 2017 4
13513 «Розробка технології та засобів відновлення первинного валу коробки передач заднєприводних автомобілів сімейства ВАЗ на базі ФГ “Дари Поділля” Могилів-Подільського району Вінницької області» Колеснік І.А Дрп 2017 5
13474 Використання машин при вирощуванні кукурудзи на силос з розробкою операційної технології збирання Войтина Віталій Вячеславович Дрп 2017 8
13394 Розробка технологічного процесу та засобів відновлення колінчастого валу компресора автомобіля ЗИЛ-130 в умовах ЗАТ ПК “Поділля” Гайсинського району Вінницької області Білий М.В Дрп 2017 10
13373 Обґрунтування набору машин для вирощування озимої пшениці в Хмільницькій філії ПРАТ «Зернопродукт МХП» Шевченко Олександр Павлович Дрп 2017 8
13139 “Використання техніки в агропромисловому комплексі” .Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для магістрантів галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності –208 «Агроінженерія» денної форми навчання. Кондратюк Д.Г., Григоришен В.М. Мв 2017 14
12768 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 – «агроінженерія» за спеціалізацією «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Бандура В.М. ; Гунько І.В. ; Середа Л.П. ; Солона О.В. ; Пришляк В.М. Пвф 2017 3
12767 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 – «агроінженерія» за спеціалізацією «механізація сільського господарства» Бандура В.М. ; Гунько І.В. ; Середа Л.П. ; Солона О.В. ; Пришляк В.М. Пвф 2017 2
12766 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» за спеціалізацією «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Бандура В.М. ; Гунько І.В. ; Середа Л.П. ; Солона О.В. ; Пришляк В.М. Пвф 2017 3
12765 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» за спеціалізацією «Механізація сільського господарства» Бандура В.М.; Гунько І.В.; Середа Л.П. ; Солона О.В. ; Пришляк В.М. Пвф 2017 4
12600 Ремонт та відновлення машин . Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно - практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування , галузі знань 13 – механічна інженерія , Швець Л.В., Труханська О.О., Томчук В.В., Завальнюк П.Г. Мв 2017 4380
12453 Обґрунтування параметрів сівалки для сівби буряків Осадчий Віктор Володимирович Дрп 2017 8
12332 Зниження травмування зерна зернозбиральним комбайном Шевчук Максим Ігорович Дрп 2017 4
12306 «дослідження та удосконалення технології нанесення антифрикційних покриттів на поверхні деталей машин в тов «пк «зоря-поділля» гайсинського району.» Дзірун Олександр Сергійович Дрп 2017 4
12250 Дослідження та розробка заходів щодо підвищення довговічності двигунів ЯМЗ, що працюють у складних умовах експлуатації ТОВ ПК "Зоря Поділля" Гайсинського району Вінницької області" Сідлецький Микола Олександрович Дрп 2017 4
12247 Дослідження технології зміцнення ріжучих кромок протиріжучих брусів кормозбиральних комбайнів електроконтактним припіканням Максимчук Дмитро Сергійович Дрп 2017 4
11757 Удосконалення технології ремонту редукторів вантажних автомобілів на базі КСП «Родниківка» Уманського району Черкаської області Кузін О.С. Дрп 2016 6
11756 Удосконалення технології відновлення блоку циліндрів трактора МТЗ – 100 у ВАТ «Райагротехсервіс», м. Жмеринки Вінницької області Барда Я.М. Дрп 2016 6
11752 Організація проведення ТО і ремонтів МТП в умовах малого сільськогосподарського підприємства з проектом відділень по ремонту агрегатів тракторів і автомобілів Корніцький Віталій Володимирович Дрп 2016 4
11751 Проект організації ремонтів і ТО МТП в умовах ФГ “ОАЗИС” з розробкою пристрою для передпускової прокачки мастила двигуна Д – 240 Шевченко С Д Дрп 2016 5
11747 Обгрунтування набору машин для вирощування озимої пшениці у ПП «Орієнтир – Агро Б» с. Іванівка Уманського району Черкаської області Кривонос Віталій Іванович Дрп 2016 7
11746 Обгрунтування комплексу машин для вирощування сої у ПП «Орієнтир – Агро Б» с. Іванівка Уманського району Черкаської області Ткачук Ігор Васильович Дрп 2016 6
11745 Обгрунтування набору машин для вирощування кукурудзи в СВВ «Батьківщина» Кривоозерського району Миколаївської області Ткачук Олег Васильович Дрп 2016 6
11732 Розробка технології та оснащення для відновлення розподільчих валів двигунів ЗМЗ – 53 автомобіля ГАЗ – 3307 з проектом розбирально-мийної дільниці у ПАТ «Дністер – Агро» Могилів-Подільського району Вінницької області Латуша Руслан Миколайович Дрп 2016 5
11728 Використання машин в механізованих технологічних процесах вирощування картоплі в умовах ДНЗ «Гущинецьке» Калинівського району Вінницької області Бондар Валентин Юрійович Дрп 2016 7
11726 Модернізація конструкції сівалки СУПН-8 в умовах Уладово-Люлинецької ДСС Калинівського району Вінницької області Скиба А.О. Дрп 2016 5
11687 Використання машин в механізованих технологічних процесах вирощування кукурудзи в умовах СФГ «Юлія – Ш» Вінницького району Бєліков Олександр Володимирович Дрп 2016 6
11686 Розробка конструкції комбінованого ґрунтообробного агрегату в умовах ФГ «Бухнівське» Погребищенського району Вінницької області Очеретний Вадим Сергійович Дрп 2016 9
11639 Обґрунтування параметрів спірального сепаратора картопляного вороху Заболотний Сергій Олександрович Дрп 2016 9
11637 Використання машин при вирощуванні соняшнику в ПОП СП «Колос» с. Куна Гайсинського району з розробкою комбінованого агрегату для обробітку грунту Поляруш Віталій Михайлович Дрп 2016 9
11635 Обґрунтування комплексу машин для вирощування багаторічних трав на сінаж в ТОВ „Грузське” Гайсинського району Вінницької області Гуравський Віталій Володимирович Дрп 2016 5
11634 Використання машин при вирощуванні соняшнику в ТОВ «Грузське» Гайсинського району Вінницької області Ткачук Володимир Григорович Дрп 2016 8
11633 Обґрунтування набору машин для вирощування гороху в СВК «Трудівник» Гайсинського району з розробкою обертача валків Дончик Віктор Васильович Дрп 2016 8
11616 Дослідження технологічного стану та вибір технологічного процесу ремонту деталей газорозподільного механізму двигунів внутрішнього згорання Києвський Анатолій Геннадійович Дрп 2016 4
11536 «Розробка подрібнювача гілок в умовах фермерського господарства “Фавор - ВГВ”, с. Радянське Літинського району Вінницької області» Ткачук О.В Дрп 2016 7
11097 Використання техніки в механізованих технологічних процесах вирощування картоплі в Уладово-Люлинецькій ДСС Калинівського району Вінницької області Зозуля Іван Олексійович Дрп 2016 7
11060 Використання техніки в механізованих технологічних процесах вирощування кукурудзи в умовах ДП ДГ «Бохоницьке», с. Бохоники Вінницького району Савчук Вадим Михайлович Дрп 2016 6
11002 Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни " Технічний сервіс в АПК" для студентів денної та заочної форм навчання факультету механізації сільського господарства за напрямом підготовки 6.100102 Паладійчук Ю. Б., Швець Л. В., Завальнюк П. Г. Мв 2016 9
10936 Викoристання тeхнiки в мeханiзoваних тeхнoлoгiчних прoцeсах вирoщування кoрeнeплoдiв в Уладoвo-Люлинeцькiй ДСС Калинiвськoгo райoну Вiнницькoї oбластi Пiчугiн Сeргiй Сeргiйoвич Дрп 2016 5
10926 Покращення служби технічного сервісу МТП в СФГ «Шаран» Теплицького району Вінницької області Бойко Вадим Миколайович Дрп 2016 4
10891 Використання техніки в механізованих технологічних процесах вирощування коренеплодів в Уладово-Люлинецькій ДСС Калинівського району Вінницької області Бусіока Ярослав Олегович Дрп 2016 5
10864 Проект механічної дільниці з удосконаленням технології зміцнення підшипника НШ 10 Г Шкляр Володимир Павлович Дрп 2016 3
10843 Обгрунтування набору машин для вирощування озимої пшениці в ПОСП «Прогрес» с. Ксаверівка Вінницького району Волосюк Михайло Михайлович Дрп 2016 6
10821 Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики за напрямом підготовки 208 – Агроінженерія, спеціалізація - Механізація сільського господарства Середа Л.П., Кондратюк Д.Г., Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В., Труханська О.О., Холодюк О.В., Зінєв М.В., Завальнюк П.Г. Мв 2016 26
10799 Організація ТО та ремонту в ПСП Агрофірма «Батьківщина» з розробкою гідравлічного підйомника Гавдьо Олександр Васильович Дрп 2016 5
10775 Методичні рекомендації з оформлення заявки на винахід (корисну модель) з дисципліни "Основи технічної творчості та патентознавства" Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв 2016 9
10562 Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни “Експлуатація сільськогосподарських машин”. Д. Г. Кондратюк, О. В. Холодюк, В.М. Григоришен Мв 2016 19
10561 Методичні вказівки для виконання лабораторно робіт з дисципліни "Експлуатація машин та обладнання" частина 2 Кондратюк Д.Г., Холодюк ОВ., Григоришен В.М. Мв 2016 213
10541 Методичні вказівки щодо проходження виробничої переддипломної практики студентами 5 курсу акредитації ОКР "магістр" факультету механізації сільського господарства денної форми навчання, за спеціальністю 8.10010203 – Механізація сільського господарства Середа Л.П., Іванов М.І. Мв 2016 2
10431 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра по спеціальності 208 – «Агроінженерія» за спеціалізацією «Механізація сільського господарства» Бандура В.М. Паламарчук І.П., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М. Пвф 2016 741
10423 ПРОГРАМА Додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра по спеціальності 208 – «Агроінженерія» за спеціалізацією “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” Бандура В.М. Паламарчук І.П., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М. Пвф 2016 1
10422 ПРОГРАМА Додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра по спеціальності 208 – «Агроінженерія» за спеціалізацією «Механізація сільського господарства» Бандура В.М. Паламарчук І.П., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М. Пвф 2016 1
10421 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра по спеціальності 208 – «Агроінженерія» за спеціалізацією «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Бандура В.М., Паламарчук І.П., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М. Пвф 2016 1
10411 Методичні вказівки з виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Конкурентоспроможність технологій і машин" Холодюк О.В., Труханська О.О Мв 2016 205
10394 Ремонт та відновлення машин. Методичні в казівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної фор ми навчання за спеціальностям 7.05050312 та 8. 05050312 “Машини та обладнання сіл ьськогосподарського виробництва ” ОКР «Спеціаліст», «М Швець Л.В., Труханська О.О., Томчук В.В. Мв 2016 9
10393 Технічний сервіс в АПК. Методичні рекоменд ації д о виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Паладійчук Ю. Б., Швець Л. В., Завальнюк П.Г. Мв 2016 6
10338 Методичні вказівки з виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Конкурентоспроможність технологій і машин" Холодюк О.В., Труханська О.О. Мв 2016 15
10226 Обгрунтування робочих органів роторної гич-козбиральної машини Очеретний Ростислав Анатолійович Дрп 2016 5
10223 Вивчення зносостійкості і покращення технологічного процесу виготовлення сільськогосподарських машин. Михайловська Маргарита Артурівна Дрп 2016 3
10211 Обгрунтування параметрів викопуючих робочих органів коренезбиральної машини Поперечний Віталій Валерійович Дрп 2016 5
10194 Магістерська робота: "Дослідження технології складання зубчастих передач в передаточних механізмах" Кашпрук Юрій Михайлович Дрп 2016 3
10193 Обґрунтування параметрів доочисника коренів буряків від залишків гички Кузь Вадим Олександрович Дрп 2016 7
10192 Обґрунтування параметрів сівалки для сівби ріпаку Побережний Олександр Миколайович Дрп 2016 6
10089 Методичні вказівки з виконання курсового проекту з дисципліни "Експлуатація машин та обладнання" ля студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва, напрям підготовки 6.100102 – Процеси, машини та Кондратюк Д.Г, Холодюк О.В., Григоришен В.М. Мв 2016 98
10008 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація сільськогосподарських машин" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. Мв 2016 40
8743 Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики Середа Л.П. , Кондратюк Д.Г., Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В. , Труханська О.О. , Холодюк О.В. , Зінєв М.В. Мв 2015 20
8737 Методичні рекомендації написання та оформлення дипломних робіт для студентів денної та заочної форм навчання факультету механізації сільського господарства освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Середа Л.П. , Швець Л.В., Гунько І.В. , Пришляк В.М. Мв 2015 4
8635 Програма навчальної дисципліни “Система машина-поле” для підготовки бакалаврів напряму – 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва". Кравченко І.Є., Холодюк О.В. Нп 2015 3
8634 Програма навчальної дисципліни “Система точного землеробства” для підготовки магістрів за спеціальністю - 8.10010203 "Механізація сільського господарства". Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2015 3
8542 Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05050312 – Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2015 3
8541 Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю – 8.10010203 "Механізація сільського господарства" Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2015 1752
8540 Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.04010601 – "Екологія та охорона навколишнього середовища" Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2015 1
8539 Технічне обслуговування машин та обладнання Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни «Технічне обслуговування машин та обладнання» для студентів факультету механізації сільського господарства (спеціальностей 7.10010203 “ Механізація Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. Мв 2015 48
8370 Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни “Основи технічної творчості та патентознавства” Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв 2015 7
8369 Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни “Основи технічної творчості та патентознавства” (для студентів 5-го курсу спеціальності 8.04010601, 7.04010601 Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв 2015 4
8363 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 8.10010203 «Механізація сільського господарства» Паламарчук І.П., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2015 4
7834 Щоденник-звіт проходження виробничої експлуатаційно - ремонтної практики за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" з дисциплін "Експлуатація машин та обладнання" і "Ремонт машин та обладнання" І.П. Паламарчук, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, О.В. Холодюк, В.М. Григоришен, О.О. Труханська, П.Г. Завальнюк, Р.М. Горбатюк Мв 2014 27
7820 Експлуатація машин та обладнання. Методичні вказівки для виконанню лабораторних робіт з дисципліни “Експлуатація машин та обладнання”. Кондратюк Д. Г. , Холодюк О. В. , Григоришен В.М. Мв 2014 261
7660 Навчальна дисципліна "Конкурентоспроможність технологій і машин" є складовою підготовки спеціалістів факультету механізації сільського господарства із спеціальності 7.05050313 – "Обладнання переробних і харчових виробництв". Середа Л.П., Холодюк О.В., Нп 2014 5
7659 Навчальна дисципліна "Конкурентоспроможність технологій і машин" є складовою підготовки спеціалістів факультету механізації сільського господарства із спеціальності 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогоспо-дарського виробництва". Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2014 6
7588 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.10010203 - "Механізація сільського господарства" (галузі знань - 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва") Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2014 24
7484 Основи інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю – 7.05050312 "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" (галузь знань - 0505 "Машинобудування та металообробка") Середа Л.П., Холодюк О.В., Сличук Н.В. Нп 2014 3
7482 Програма навчальної дисципліни “Машиновикористання в рослинництві” для підготовки магістрів напряму 8.10010203 -Механізація сільського господарства та спеціалістів напряму 7.10010203 -Механізація сільського господарства Кондратюк Д.Г. Нп 2014 2
7263 Експлуатація машин та обладнання. Методичні вказівки по оформленню звіту з експлуатаційно-виробничої практики студентами 4-го курсу за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Середа Л.П., Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. Мв 2013 33
7262 Експлуатація машин та обладнання Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики студентами 4-го курсу за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Середа Л.П., Кондратюк Д.Г., . Холодюк О.В, Григоришен В.М. Нп 2013 27
6740 Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Механізація сільськогосподарського виробництва». Частина 3: Експлуатація машинно-тракторного парку - для студентів спеціальності 5.09010202 «Бджільництво» Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Спірін А.В., Кондратюк Д.Г Мв 2013 2
6706 Метод визначення коефіцієнта тертя руху стеблової маси по дисковому ножу Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. Тд 2013 375
6705 Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні Середа Л.П., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. Знп 2013 500
6661 Теоретичні основи розрахунку ланок ланцюга конвеєра з полімерних композиційних матеріалів В. В. Девін, В. С. Ткачук, В. М. Пришляк С 2012 368
6660 Обґрунтування нового методу технічного діагностування гідравлічного приводу комбайнів В. В. Яременко С 2012 499
6659 Розробка поста технічного обслуговування вантажних автомобілів Л. В. Швець, Д. В. Чорний С 2012 432
6658 Розробка пристрою для випресовки шкворнів поворотних маточин автомобілів Л. В. Швець, В. В. Мельник С 2012 417
6655 Методи та засоби при експлуатаційній обкатці машин та механізмів Ю.Б Паладійчук, О. В. Гуцаленко, Т. В. Чорна С 2012 473
6654 Аналіз методів і систем отримання інформації про технічний стан автомобіля Ю. Ю. Кукурудзяк С 2012 690
6653 Основні критерії раціонального варіанту транспортної маршрутної мережі міста В.В. Біліченко, Ю.Ю Бурєнніков, О. Л. Добровольський, В. В. Степанов С 2012 428
6593 Дослідження розсіювання та поля допуску розмірів деталі при відновленні її поверхні напилюванням Ж. П. Дусанюк, О. П. Шиліна, М. П. Федорченко С 2012 469
6592 Теоретичні дослідження процесу осідання краплі змінної маси у відкритому просторі Д. Г. Войтюк, В. Б. Онищенко, Б. В. Онищенко С 2012 508
6591 Проблеми забезпечення надійності сучасної складної сільськогосподарської техніки А. І. Бойко, О. В. Бондаренко С 2012 558
6590 Підвищення надійності та відновлення металоконструкцій транспортних та сільськогосподарських машин Д. В. Бакалець, Д. І. Савуляк С 2012 480
6546 Логіко-імовірнісна модель дослідження надійності складної техніки А. Новицький, З. В. Ружило С 2012 574
6519 Визначення змісту і об"єму робіт при технічному сервісі В. І. Музичук, О. В. Нахайчук, В. П. Комаха С 2012 445
6405 Огляд конструкцій фільтрів для зневоднення біопалив в системах живлення автотракторних двигунів Т. В. Марчак, О. М. Романов, В. В. Чернишук С 2011 474
6114 Система машина-поле. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни “Система машина-поле”для студентів за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" . Середа Л.П., Холодюк О. В., Григоришен В.М. Мв 2013 49
5728 "Основи інтелектуальної власності" Прогорама навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму – 8.10010203 "Механізація сільського господарства" (галузь знань - 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва") Середа Л.П., Холодюк О.В., Сличук Н.В. Нп 2013 0
5727 Інтелектуальна власність. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму – 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" Середа Л.П., Холодюк О.В., Сличук Н.В. Нп 2013 1
5671 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 7.10010203 «Механізація сільського господарства» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2013 0
5670 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромис Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2013 0
5669 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 8.10010203 «Механізація сільського господарства» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2013 0
5588 Теорія та технологія наукових досліджень. Навчальний посібник. Середа Л.П., Швець Л.В., Томчук В.В. Нп 2012 13
5122 Ремонт машин та обладнання. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 7.10010203, 8.10010203 «Механізація сільського господарства» Паладійчук Ю.Б., Будяк Р.В. Мв 2012 119
4567 Ультразвуковая система разогрева жидкости при низких температурах Т. В. Минченя, Р. М. Асимов, Х. Роппельт [та ін.] С 2011 299
4459 Механізація робіт в садово-парковому господарстві. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності "Лісове та садово-паркове господарство" ОКР Бакалавр Швець Л.В. Мв 2012 1
4458 Ремонт машин і обладнання. Збірник завдань для студентів вищих навчальних закладів 2-4 рівнів акредитації спеціальності 6.10010201 "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва." Супрун Д.Г., Швець Л.В., Паладійчук Ю.Б. Нп 2012 2425
4116 Показники роботи бітерно-ножового різального апарата Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. С 2012 485
3524 Використання відновлювальних джерел енергії в аграрному виробництві А. Д. Гарькавий, П. Г. Завальнюк С 2011 422
3512 Особливості експлуатації рулонних прес-підбирачів при роботі з сіном підвищеної вологості В. П. Жуков, А. В. Спірін, С. І. Кормановський С 2011 451
3508 Конструкційні особливості подрібнювальних пристроїв зарубіжних підбирачів CLAAS ТА KRONE О. В. Холодюк С 2011 429
3507 Повышение эксплуатационных характеристик диэлектрических гсм электромагнитным способом обработки В. В. Бурыкин, И. В. Трофимов, А. Д. Коваль С 2011 413
3506 Використання наноалмазів в змащувальних матеріалах з метою підвищення довговічності і надійності різних машин і механізмів О. В. Солона, Ю. М. Лобань С 2011 511
3505 Дослідження шліцьових з"єднань і пристроїв осьового переміщення В. І. Музичук, В. В. Печенюк, Я. В. Порик С 2011 633
3483 Особливості конструкцій подрібнювальних пристроїв підбирачів POTTINGER О. В. Холодюк С 2011 495
3481 Створення нових технологічних процесів з використанням прогресивних методів обробки деталей О. В. Нахайчук, В. І. Музичук С 2011 367
3479 Дослідження спрацювання леза культиваторної лаппри наявності елементів локального зміцнення А. С. Кобець, А. М. Пугач С 2011 549
3478 Результати дослідження конструкцій машин для поливу та зрошування сільськогосподарських культур А. В. Рудь, В. І. Дуганець С 2011 416
3073 Технологія ремонту та відновлення різьбових отворів сільськогосподарської техніки М. В. Любін, О. М. Романов, О. А. Токарчук С 2011 257
2848 Програма навчальної дисципліни "Система точного землеробства" для підготовки магістрів напряму підготовки - 0919 "Механізація та електрифікація сільського господарства" Гарькавий А.Д., Холодюк О.В. Тп 2011 3377
2706 Особливості конструкцій подрібнювальних пристроїв підбирачів Pottinger Холодюк О.В. С 2010 365
2705 Методичні рекомендації по оформленню заявки на винахід (корисну модель) з дисципліни “Основи інтелектуальної власності” А. Д. Гарькавий, О.В. Холодюк, Н.В. Сличук Мв 2009 3520
2704 Методичні казівки по оформленню звіту з експлуатаційно-виробночої практики студентами 4-го курсу з галузі знань 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва, напрям підготовки 6.100102 – Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва А.Д. Гарькавий, О.В. Холодюк, В.В. Войтенко Мв 2006 1350
2703 Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики студентами 4-го курсу з галузі знань 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва, напрям підготовки 6.100102 – Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва А.Д. Гарькавий, Д.Г. Кондратюк, І.Є. Кравченко, О.В. Холодюк, В.В. Войтенко Мв 2006 693
2702 Наскрізна програма практичного навчання з галузі знань 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва, напрям підготовки 6.100102 – Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва А.Д. Гарькавий, О.В. Холодюк Нп 2007 1235
2696 Методичні вказівки по виконанню курсового проекту з дисципліни "Експлуатація техніки в рослинництві" А.Д. Гарькавий, Д.Г. Кондратюк, О.В. Холодюк Мв 2007 1542
2695 Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація техніки в рослинництві" модуль 4 А.Д. Гарькавий, О.В. Холодюк, В.М. Григоришен Мв 2009 2023
2694 Лаб роб 2 Розрахунок потреби в транспортних засобах А.Д.Гарькавий, Д.Г. Кондратюк, В.В. Войтенко, О.В. Холодюк. Мв 2011 1438
2693 Лаб роб 1 "Комплектування тракторних транспортних агрегатів" А.Д. Гарькавий, Д.Г. Кондратюк., О.В. Холодюк, В.В. Войтенко Мв 2011 572
2456 Теоретичні дослідження переміщення гички похилою лопаттю вертикального турбінного гичкоріза Г.М. Калетнік, І.Є. Кравченко С 2010 381
2395 Визначення власних частот крутильних коливань кузова автобуса Лаз А152 Є. В. Харченко С 2010 680
2178 Методика розрахунку підбирача з бітерно-ножовим різальним апаратом Гарькавий А.Д., Холодюк О.В., Кузьменко В.Ф. Знп 2010 479
2177 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів різального апарата стеблових кормів з дисковими ножами Гарькавий А.Д., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. Знп 2010 418
1861 Аналіз математичної моделі вібровідцентрового змішувача для виготовлення сухих молочних сумішей І. П. Паламарчук, В. П. Янович, Ю. А. Полєвода, В. В. Брянський С 2010 420
1813 Перспективи розвитку спеціалізованих майстерень з ремонту сільськогосподарської техніки у Вінницькій області Ю. Б. Паладійчук, О. О. Труханська, Р. О. Доплатюк С 2010 402
1618 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Ремонт машин та обладнання» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей 7.091902. та 8.091902 «Механізація сільського господарства» ОКР «Спеціаліст», «Магістр» Паладійчук Ю.Б., Пахнющий І.О., Труханська О.О., Будяк Р.В. Мв 2010 67
1571 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Ремонт машин та обладнання» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей 7.091902. та 8.091902 «Механізація сільського господарства» ОКР «Спеціаліст», «Магістр Паладійчук Ю.Б., Пахнющий І.О., Труханська О.О., Будяк Р.В. Мв 2010 75
1126 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки” Паладійчук Ю.Б., Пахнющий І.О. Мв 2004 19
865 Конкурентоспроможність технологій і машин (друге видання). Навчальний посібник. А.Д. Гарькавий, В.Ф. Петриченко, А.В. Спірін Нп 2006 43
691 Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація машин та обладнання в рослинництві". Гарькавий А.Д., Холодюк О.В., Григоришин В.М. Мв 2008 39
492 Система точного землеробства. Тимчасова навчальна програма для спеціальності 8,091092 - "Механізація сільського господарства". Холодюк О.В. Тп 2007 14
488 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Система Машина-Поле”. Гарькавий А.Д., Холодюк О.В. Тп 2006 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska