The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Словники

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
25351 Термінологічний словник з точного землеробства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О. В. 2020 650
22962 Короткий термінологічний словник з християнської релігії. Мазило І.В. 2019 23
20538 Словник-довідник: українсько-англійський, англо-український для студентів технічних спеціальностей Матієнко О.С., Хомяковська Т.О., Молоченко В.В. 2019 7
20503 Короткий термінологічний словник з філософії. Навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня для всіх спеціальностей Муханов В.М. 2019 2
19407 Система точного землеробства. Термінологічний словник з точного землеробства для студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни "Система точного землеробства" Холодюк О.В. 2019 15
17620 Technical English. Англо- український словник технічних термінів для студентів, аспірантів та викладачів технічних спеціальностей. Н.А.Лебедєва 2018 5
15843 Страхування Алескерова Ю.В. 2013 2730
14740 Англо-російсько-український словник сільськогосподарських термінів Волошина О.В. 2017 11
13553 Навчальний термінологічний словник з християнської релігії для студентів ОКР «Бакалавр» Левчук К.І., Мазило І.О., Муханов В.М. 2017 12
10294 Термінологічний словник з дисципліни « Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності » для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спеціальнос Бурєннікова Н.В. 2016 5
10287 Німецько-український словник спортивних термінів. Олійник Н. А., Совик Л. А., Бочарова В. Б., Войтейко С. М., Клибанівський Я. В., Віннік Ю. В. 2016 4
10000 Словник окремих спеціальних понять і термінів з конярства для студентів напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Л.І. Постернак 2016 10
8943 Словник основних термінів із розведення та селекції сільськогосподарських тварин Добронецька В.О., Казьмірук Л.В., Пікула О.А. 2015 50
8872 Тематичний глосарій. Заповідна справа. Словник понять та термінів. Кравчук Г.І. , Петриченко Н.М., Кравчук С.А. 2015 39
8639 Словник термінів з дисципліни Паливно мастильні матеріали (частина 2) Яцковський В.І., Гунько І.В., Гуцаленко О.В. 2015 3
8572 Політологічний словник Левчук К.І., Богатчук С.С. 2015 55
8558 Словник окремих спеціальних понять і термінів з системи промислових технологій АПК для студентів напряму 6.030601 “ Менеджмент організацій ” Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. 2015 2
8527 Словник генетичних, селекційних та насінницьких термінів Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 «Агрономія» факультет Агрономічний Мазур О.В. 2015 3096
8484 Термінологічний словник з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” Бурєннікова Н. В., Ковальчук С.Я. 2015 138
8483 Термінологічний словник з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” Бурєннікова Н. В. 2015 25
7764 Український словник морфологічних термінів. Паладійчук О.Р. 2014 5
7741 Митна статистика. Термінологічний словник для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету ОКР бакалаврів, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030.502 «Економічна кібернетика», фахового спрямування «Ін Кравцова А.М. 2014 0
7665 English-Ukrainian Environmental Acronyms, Abbreviationa and Glossary of Terms. Тимощук Н.М., Довгань Л.І. 2014 20
7469 Тематичний глосарій. Словник понять та термінів для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету з курсу «Загальна екологія та неоекологія» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища т Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А., Тітаренко О.М. 2014 46
7407 Садово-паркове мистецтво. Термінологічний словник для студентів спеціальності 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство». Прокопчук В.М. 2014 5
7337 Тлумачний словник термінів з ентомології. Для студентів агрономічного факультету з напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія». Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Окрушко С.Є., Вергелес П.М. 2014 5
7288 Менеджерський словник. Мазур А. Г. , Ціхановська В. М. , Коновал В. В. 2014 2
6101 Філософія. Словник філософських понять, термінів і категорій. Сьомченков А.Д. 2013 35
5615 Термінологічний словник з дисципліни “Економічна кібернетика” для студентів фінансово-економічного факультету, ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Поліщук Н. В. 2013 5
5599 Короткий тлумачний словник широковживаних термінів з фітопатології для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.090101 - „Агрономія”. Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Окрушко С.Є. 2013 6
5598 Короткий тлумачний словник широковживаних термінів з мікробіології для студентів агрономічного факультету зі спеціальностей 6.090101 - „Агрономія” і 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Коваленко Т.М. Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. 2013 2
5489 Словник генетичних, селекційних та насінницьких термінів для студентів агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 “Агрономія”. Мазур О. В. 2012 7


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska