The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Словники

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
17620 Technical English. Англо- український словник технічних термінів для студентів, аспірантів та викладачів технічних спеціальностей. Н.А.Лебедєва 2018 0
15843 Страхування Алескерова Ю.В. 2013 183
14740 Англо-російсько-український словник сільськогосподарських термінів Волошина О.В. 2017 4
13553 Навчальний термінологічний словник з християнської релігії для студентів ОКР «Бакалавр» Левчук К.І., Мазило І.О., Муханов В.М. 2017 6
10294 Термінологічний словник з дисципліни « Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності » для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спеціальнос Бурєннікова Н.В. 2016 3
10287 Німецько-український словник спортивних термінів. Олійник Н. А., Совик Л. А., Бочарова В. Б., Войтейко С. М., Клибанівський Я. В., Віннік Ю. В. 2016 4
10000 Словник окремих спеціальних понять і термінів з конярства для студентів напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Л.І. Постернак 2016 5
8943 Словник основних термінів із розведення та селекції сільськогосподарських тварин Добронецька В.О., Казьмірук Л.В., Пікула О.А. 2015 30
8872 Тематичний глосарій. Заповідна справа. Словник понять та термінів. Кравчук Г.І. , Петриченко Н.М., Кравчук С.А. 2015 15
8639 Словник термінів з дисципліни Паливно мастильні матеріали (частина 2) Яцковський В.І., Гунько І.В., Гуцаленко О.В. 2015 1
8572 Політологічний словник Левчук К.І., Богатчук С.С. 2015 13
8558 Словник окремих спеціальних понять і термінів з системи промислових технологій АПК для студентів напряму 6.030601 “ Менеджмент організацій ” Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. 2015 1
8527 Словник генетичних, селекційних та насінницьких термінів Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 «Агрономія» факультет Агрономічний Мазур О.В. 2015 308
8484 Термінологічний словник з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” Бурєннікова Н. В., Ковальчук С.Я. 2015 17
8483 Термінологічний словник з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” Бурєннікова Н. В. 2015 20
7764 Український словник морфологічних термінів. Паладійчук О.Р. 2014 2
7741 Митна статистика. Термінологічний словник для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету ОКР бакалаврів, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030.502 «Економічна кібернетика», фахового спрямування «Ін Кравцова А.М. 2014 0
7665 English-Ukrainian Environmental Acronyms, Abbreviationa and Glossary of Terms. Тимощук Н.М., Довгань Л.І. 2014 9
7469 Тематичний глосарій. Словник понять та термінів для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету з курсу «Загальна екологія та неоекологія» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища т Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А., Тітаренко О.М. 2014 11
7407 Садово-паркове мистецтво. Термінологічний словник для студентів спеціальності 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство». Прокопчук В.М. 2014 0
7337 Тлумачний словник термінів з ентомології. Для студентів агрономічного факультету з напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія». Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Окрушко С.Є., Вергелес П.М. 2014 0
7288 Менеджерський словник. Мазур А. Г. , Ціхановська В. М. , Коновал В. В. 2014 2
6101 Філософія. Словник філософських понять, термінів і категорій. Сьомченков А.Д. 2013 18
5615 Термінологічний словник з дисципліни “Економічна кібернетика” для студентів фінансово-економічного факультету, ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Поліщук Н. В. 2013 4
5599 Короткий тлумачний словник широковживаних термінів з фітопатології для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.090101 - „Агрономія”. Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Окрушко С.Є. 2013 0
5598 Короткий тлумачний словник широковживаних термінів з мікробіології для студентів агрономічного факультету зі спеціальностей 6.090101 - „Агрономія” і 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Коваленко Т.М. Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. 2013 0
5489 Словник генетичних, селекційних та насінницьких термінів для студентів агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 “Агрономія”. Мазур О. В. 2012 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska