The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Опорний конспект лекцій

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
30470 Гербологія. Опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього рівня: першого (бакалаврськ Окрушко С.Є. 2021 7
25707 Хвороби і шкідники лікарських рослин: Опорний конспект лекцій для студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього рівня Окрушко С.Є. 2020 9
23516 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур. Опорний конспект лекцій для студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "захист і карантин рослин Окрушко С.Є. 2020 71
17661 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанній справі: опорий конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговуванняспеціальність 241 Готельно-ресторанна справа. Киш Л.М. 2018 172
17660 Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії: опорий конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 1401 Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 Туризм. Киш Л.М. 2018 78
17561 Загальна фітопатологія: опорний конспект лекцій для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 201 «Агрономія» освітнього ступеня: «Бакалавр» Пінчук Н.В. 2018 5
16289 Зоологія. Опорний конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», освітній ступінь – магістр) Льотка Г.І. 2018 4
11945 Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» ОКР «Бакалавр» з дисципліни «Гербологія» Окрушко С.Є. 2016 393
10943 Опорний конспект лекцій "Сучасні методи наукових досліджень в тваринництві"для магістрів за спеціальністю 8.09010201 "ТВіППТ" Льотка Г.І. 2016 16
9678 Опорний конспект з дисципліни «Самоменеджмент» для підготовки бакалаврів напряму 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Підвальна О.Г. 2015 6
9080 Фінансовий облік ІІ. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. 2015 14
9073 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Опорний конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 8.09010201 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. 2015 37
8713 Опорний конспект лекцій з курсу “Інформаційні системи управління організацією” для студентів спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) Киш Л.М. 2015 1
8711 Опорний конспект лекцій з курсу “Основи теорії систем та системного аналізу” для студентів напряму підготовки 0306 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) Киш Л.М. 2015 2
8708 Опорний конспект лекцій з курсу “Електронна комерція в менеджменті” для студентів напряму підготовки 0306 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) Киш Л.М. 2015 197
8673 Опорний конспект лекцій "Хімія" Н.М. Балух, Т.В. Марчак 2015 24
8120 Конярство. Конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6.090102 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. 2014 64
8028 Інтегрований захист рослин. Опорний конспект лекцій. Окрушко С.Є. 2014 106
7698 Економічна кібернетика. Опорний конспект лекцій Поліщук Н.В., Коляденко С.В. 2011 1044
7117 Екологічні проблеми землеробства. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г.., 2013 4
7116 Адаптивні системи землеробства. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я. Г.., 2013 6
7025 Методи організації досліджень в землеробстві. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я.Г. 2013 0
6000 Землеробство опорний конспект лекцій з дисципліни "Грунтознавство з основами землеробства" для студентів напряму підготовки 6.090.103 - Лісове і садово-паркове господарство Барвінченко В.І. , Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф. 2013 6
5866 Планування виробництва кормів. Опорний конспект лекцій. Панько В.В., Бурлака Н.І. 2013 0
5852 Методи і організація досліджень в агрономії. Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г., Юрків З.М. 2013 1
5836 Геологія. Опорний конспект лекцій для студентів напрямків підготовки 6.090101 - «Агрономія», 6.090103 – «Лісове та садово-паркове господарство», 6.040106 – «Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Барвінченко В.І., Броннікова Л.Ф., Цицюра Я.Г. 2013 47
5818 Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни „Біржовий ринок” для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання (спеціальність 7.09010101 – „Агрономія”). Томчук О.В., Амонс С.Е. 2013 3
5482 Методика наукових досліджень Опорний конспект лекцій. Панько В.В. 2012 59
5427 «Контролінг» Опорний конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент». Форма навчання: денна та заочна . Качуровський В.Є., Салтан М.П. 2012 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska